of 201 /201
Obiˇ cne diferencijalne jednaˇ cine 2008/2009 (ODJ) 2008/2009 1 / 20

Tehnoloski - Matematika II - Predavanja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnoloski - Matematika II - Predavanja

Text of Tehnoloski - Matematika II - Predavanja

 • Obicne diferencijalne jednacine

  2008/2009

  (ODJ) 2008/2009 1 / 20

 • ODJ n-tog reda (prvi dvocas)

  Implicitni oblik ODJ n-tog reda je

  F (x , y , y , y , . . . , y (n1), y (n)) = 0

  Eksplicitni oblik ODJ n-tog reda je

  y (n) = f (x , y , y , y , . . . , y (n1))

  x nezavisna promenljiva, y , y , . . . , y (n) zavise od x

  (ODJ) 2008/2009 2 / 20

 • ODJ prvog reda

  Implicitni oblik ODJ prvog reda je

  F (x , y , y ) = 0

  Eksplicitni oblik ODJ prvog reda je

  y = f (x , y)

  Pocetni problem

  y = f (x , y), y(x0) = y0

  (ODJ) 2008/2009 3 / 20

 • Jednacine u kojima se promenljive mogu razdvojiti

  y = f (x) g(y)

  y = f (x) g(y) dydx

  = f (x) g(y) dyg(y)

  = f (x) dx

  dy

  g(y)=

  f (x) dx

  (ODJ) 2008/2009 4 / 20

 • Jednacine u kojima se promenljive mogu razdvojiti - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y = 2x

  Zadatak 2. y = 2x , y(0) = 0

  Zadatak 3. y = 2x , y(1) = 3Zadatak 4. xy + 5x = yy

  Zadatak 5. ets2 s

  ts = 0, s(0) = 0

  (ODJ) 2008/2009 5 / 20

 • Homogene ODJ prvog reda

  y = f(yx

  )Smena:

  u(x) =y(x)

  xodnosno u =

  y

  x

  y = u x y = ux + ux

  y = ux + u

  (ODJ) 2008/2009 6 / 20

 • Homogene ODJ prvog reda - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. eyx +

  y

  x= y

  Zadatak 2. y =x + y

  x y

  Zadatak 3. x =ln xy + 1

  yx

  , x(1) = e

  Zadatak 4. (3y2 + 3xy + x2) dx = (x2 + 2xy) dy

  Zadatak 5. xy y =

  x2 + y2

  (ODJ) 2008/2009 7 / 20

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. (xy2 + x)dx + (y x2y)dy = 0Zadatak 2. y2 + x2y = xyy

  Zadatak 3. xy + y = y2

  Zadatak 4. y =1 + y2

  1 + x2, y(0) =

  pi

  4

  Zadatak 5. Naci krivu koja prolazi kroz tacku (2, 3) i cija svaka tackapolovi odsecak odgovarajuce tangente koji lezi izmedu koordinatnih osa.

  (ODJ) 2008/2009 8 / 20

 • Jednacine koje se svode na homogene (drugi dvocas)

  y = f(a1x + b1y + c1a2x + b2y + c2

  )

  Prvi slucaj

  a1 b1a2 b2

  = 0

  Navedenom smenom dobijamo ODJ koja razdvaja promenlljive

  u = a1 x + b1 y , 6= 0 .

  (ODJ) 2008/2009 9 / 20

 • Jednacine koje se svode na homogene (prvi slucaj) - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y =x + y

  x + y 6Zadatak 2. y =

  x 3y + 22x + 6y 4

  Zadatak 3. y =x 3y + 22x + 6y + 8

  Zadatak 4. (x + y + 1)dx = (2x + 2y 1)dy

  (ODJ) 2008/2009 10 / 20

 • Jednacine koje se svode na homogene

  y = f(a1x + b1y + c1a2x + b2y + c2

  )

  Drugi slucaj

  a1 b1a2 b2

  6= 0

  Smena:

  x = X + x0, y = Y + y0

  (ODJ) 2008/2009 11 / 20

 • Jednacine koje se svode na homogene

  Smena:

  (x0, y0) je resenje sistema

  a1x0 + b1y0 + c1 = 0a2x0 + b2y0 + c2 = 0

  Nakon smene dobija se homogena ODJ oblika

  Y =a1X + b1Y

  a2X + b2Y

  (ODJ) 2008/2009 12 / 20

 • Jednacine koje se svode na homogene (drugi slucaj) -zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y =x y

  x + 2y 6Zadatak 2. y =

  x 3y + 22x + 6y 4 , y(4) = 1

  Zadatak 3. y =2y x 52x y + 4

  Zadatak 4. (2x y + 1)dx = (x 2y + 1)dy

  (ODJ) 2008/2009 13 / 20

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. 2x+y + 3x2y y = 0Zadatak 2. (x + y)dy (x y)dx = 0

  Zadatak 3. y =2x + y + 1

  4x + 2y 3Zadatak 4. y = x + y 2

  x y + 4Zadatak 5. Naci sve krive kod kojih se odsecak tangente od tacke dodirado apcisne ose polovi tackom preseka sa ordinatnom osom.

  (ODJ) 2008/2009 14 / 20

 • Linearna DJ prvog reda (treci dvocas)

  y + f (x) y = g(x)

  Smena

  y(x) = u(x) v(x)

  y (x) = u(x) v(x) + u(x) v (x)

  Jednacina glasi

  u v + u v + u v f (x) = g(x)

  u v + u ( v + v f (x) 0

  ) = g(x)

  (ODJ) 2008/2009 15 / 20

 • Linearna DJ prvog reda - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y + 2 x y = 2 x2 ex2

  Zadatak 2. y dx (3 x + 1 + ln y)dy = 0Zadatak 3. 4 x + 2 x y = cos y

  Zadatak 4. y =y

  2 y ln y + y x

  (ODJ) 2008/2009 16 / 20

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y + 2y = 4x

  Zadatak 2. 2ydx + (y2 6x)dy = 0

  Zadatak 3.dy

  dx=

  1

  x cos y + sin 2y

  Zadatak 4. ydx = (y3 x)dy

  (ODJ) 2008/2009 17 / 20

 • Bernulijeva DJ

  y + f (x) y = g(x) y 6= 0 (za = 0 linearna DJ)

  6= 1 (za = 1 razdvaja promenljive)

  Smenom

  z(x) = y(x)1 ili jednostavnije z = y1

  svodi se na linearnu DJ prvog reda.

  Podeliti Bernulijevu jednacinu sa y

  yy + f (x) y1 = g(x)z = (1 ) y y z

  1 = y y

  (ODJ) 2008/2009 18 / 20

 • Bernulijeva DJ - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y +2y

  x=

  2y

  cos2 x

  Zadatak 2. xy + y = y2 ln x

  Zadatak 3. xdy = (x3y4 y)dx

  Zadatak 4. 3y cos x + y sin x 1y2

  = 0

  Zadatak 5. xy + y = y2 ln x

  (ODJ) 2008/2009 19 / 20

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y 2xy = 2x3y3

  Zadatak 2. xdx =

  (x2

  y y3

  )dy

  Zadatak 3. y y tg x + y2 cos x = 0Zadatak 4. xy 4y x2y = 0

  (ODJ) 2008/2009 20 / 20

 • ODJ viseg reda (cetvrti dvocas)

  Jednacine kod kojih se ne pojavljuje x

  F (y , y , y , . . . , y (n1), y (n)) = 0

  Smena:

  y (x) = p ili y = p gde je p = p(y)

  y (x) =dp

  dx=

  dp

  dy dydx

  =dp

  dy p

  (ODJ) 2008/2009 2 / 22

 • Jednacine kod kojih se ne pojavljuje x - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y + 2 y (y )3 = 0

  Zadatak 2. y sin y = 2 (y )2 cos y

  Zadatak 3. y + (y )2 = 2 ey

  Zadatak 4. y y = (y )2

  (ODJ) 2008/2009 3 / 22

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y y + (y )2 = 0

  Zadatak 2. 2 y y + (y )2 + (y )4 = 0

  Zadatak 3. y y = y2 y + (y )2

  (ODJ) 2008/2009 4 / 22

 • ODJ viseg reda

  Jednacine kod kojih je moguce sniziti red - nema y

  F (x , y , y , . . . , y (n1), y (n)) = 0

  Smena: ako je y (k) najmanji izvod koji se pojavljuje u jednacini

  y (k)(x) = p(x) ili y (k) = p

  y (k+1)(x) = p(x), y (k+2)(x) = p(x), y (k+3)(x) = p(x), . . .

  (ODJ) 2008/2009 5 / 22

 • Jednacine kod kojih je moguce sniziti red - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y =1

  x+ 5

  Zadatak 2. y = sin(2x + 1) + x2

  Zadatak 3. 2 x y y = (y )2 1Zadatak 4. x y + y + x = 0, y (0) = 0, y(0) = 0

  Zadatak 5. y (n) = e2x

  (ODJ) 2008/2009 6 / 22

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. x y + y = 0

  Zadatak 2. x2 y + x y = 1

  Zadatak 3. y y (1 + y ) = 0Zadatak 4. y + y + x = 0

  (ODJ) 2008/2009 7 / 22

 • Linearne DJ viseg reda sa konstantim koefic. (peti dvocas)

  Opsti oblik

  an y(n)+ an1 y (n1)+ an2 y (n2)+ + a2 y + a1 y + a0 y = f (x) (1)

  Jednacina (??) je homogena ako je

  f (x) = 0 .

  Jednacina (??) je nehomogena ako je

  f (x) 6= 0 .

  (ODJ) 2008/2009 8 / 22

 • Homogene DJ viseg reda sa konstantim koeficijentima

  Formiranje karakterisitcne jednacine

  Homogena DJ

  an y(n) + an1 y (n1) + an2 y (n2) + + a2 y + a1 y + a0 y = 0

  y 1, y r , y r2, . . . , y (n) rn

  Karakteristicna jednacina

  an rn + an1 rn1 + an2 rn2 + + a2 r2 + a1 r + a0 = 0

  cija su resenja r1, r2, . . . , rn

  (ODJ) 2008/2009 9 / 22

 • Homogene DJ viseg reda sa konstantim koeficijentima

  Posmatramo homogenu jednacinu drugog reda

  Neka su r1 i r2 resenja karakteristicne jednacine.

  r1, r2 R, r1 6= r2 yh = C1 er1 x + C2 er2 x

  r1, r2 R, r1 = r2 yh = C1 er1 x + C2 x er1 x

  r1, r2 C, r1 = a+ b ir2 = a b i yh = eax (C1 cos(bx) + C2 sin(bx))

  (ODJ) 2008/2009 10 / 22

 • Homogene sa konstantim koeficijentima - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y y 6y = 0, y (0) = 1, y(0) = 3Zadatak 2. y + 2y + y = 0

  Zadatak 3. y + 2y + 5y = 0

  Zadatak 4. y (5) 3y (4) + 2y = 0Zadatak 5. y (4) + 2y + y = 0

  Zadatak 6. y (4) + y = 0

  (ODJ) 2008/2009 11 / 22

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y 5y 6y = 0Zadatak 2. y 2y + y = 0Zadatak 3. y + 6y + 13y = 0

  Zadatak 4. y (4) 2y + y = 0Zadatak 5. y + 3y = 0

  (ODJ) 2008/2009 12 / 22

 • Nehomogene linearne DJ viseg reda sa konstantim koefic.(sesti dvocas)

  Opsti oblik

  an y(n)+an1 y (n1)+an2 y (n2)+ +a2 y +a1 y +a0 y = f (x), f (x) 6= 0

  Metode resavanja su:

  metod neodredenih koeficijenata i

  metod varijacije konsanti .

  (ODJ) 2008/2009 13 / 22

 • Metod neodredenih koeficijenata

  Funkcija f (x) je oblika:

  f (x) = e x Pn(x)

  Ako su r1, r2, . . . , rn resenja karakteristicne jednacine, tada

  partikularno resenje trazimo u obliku

  yp = e x Qn(x) x

  s

  gde je

  Qn opsti polinom n-tog stepena i

  s broj tacnih jednakosti = ri , i = 1, 2, . . . , n .

  (ODJ) 2008/2009 14 / 22

 • Nehomogene sa konstantim koeficijentima - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y + 2y 3y = 3x2 2x 3Zadatak 2. y (4) 2y 8y = 4x2 6xZadatak 3. y + 9y = (13x2 + 5x + 15)e2x

  Zadatak 4. y + 4y + 3y = (2x + 5)e3x + x

  (ODJ) 2008/2009 15 / 22

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y 5y + 6y = xZadatak 2. y y = x2 + 1Zadatak 3. y + y 2y = (x2 1) e2x

  Zadatak 4. y + y = x2 + 1 + 3ex

  (ODJ) 2008/2009 16 / 22

 • Metod neodredenih koeficijenata

  Funkcija f (x) je oblika:

  f (x) = e x (Pn(x) cos x + Qm(x) sin x)

  Ako su r1, r2, . . . , rn resenja karakteristicne jednacine, tada

  partikularno resenje trazimo u obliku

  yp = e x (Rk(x) cos x + Sk(x) sin x) x

  s

  gde su

  Rk i Sk opsti polinomi k-tog stepena, k = max{n,m} is broj tacnih jednakosti + i = rj , j = 1, 2, . . . , n .

  (ODJ) 2008/2009 17 / 22

 • Nehomogene sa konstantim koeficijentima - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y + 2y + 5y = 4 cos 2x + sin 2x

  Zadatak 2. y 4y + 4y = 2 sin (x)Zadatak 3. y + y = x ex cos x

  Zadatak 4. y 4y + 4y = x2 2x + 1 + 3ex + 2 sin (x)

  (ODJ) 2008/2009 18 / 22

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y + y = sin 2x

  Zadatak 2. y + y = sin x

  Zadatak 3. y + 2y + y = x sin x + 3x2 cos 2x

  (ODJ) 2008/2009 19 / 22

 • Metod varijacije konstanti (sesti dvocas)

  Neka je data DJ treceg reda

  a3 y + a2 y + a1 y + a0 y = f (x), f (x) 6= 0

  Neka je y = C1 y1(x) + C2 y2(x) + C3 y3(x) resenje homogene DJ.Resenje nehomogene DJ zapisujemo u obliku

  y = C1(x)y1(x) + C2(x)y2(x) + C3(x)y3(x)

  C1(x), C2(x) i C3(x) se dobijaju resavanjem sistema

  C 1(x) y1(x) + C2(x) y2(x) + C

  3(x) y3(x) = 0

  C 1(x) (y1(x)) + C 2(x) (y2(x))

  + C 3(x) (y3(x)) = 0

  C 1(x) (y1(x)) + C 2(x) (y2(x))

  + C 3(x) (y3(x)) = f (x)/a3

  (ODJ) 2008/2009 20 / 22

 • Metod varijacije konstanti - zadaci

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y + 4y =1

  sin 2x

  Zadatak 2. y 3y + 3y y = ex

  x3

  Zadatak 3. y + y =x

  sin x

  (ODJ) 2008/2009 21 / 22

 • Zadaci za vezbu

  Resiti sledece diferencijalne jednacine:

  Zadatak 1. y + 4y =1

  sin x

  Zadatak 2. y + y =1

  cos x

  (ODJ) 2008/2009 22 / 22

 • Povrsi drugog reda

  2008/2009

  (Povrsi) 2008/2009 1 / 38

 • Povrsi drugog reda - opsta jednacina

  Opsta jednacina povrsi drugog reda je

  A1x2+A2y

  2+A3z2+2B1yz+2B2zx+2B3xy+2C1x+2C2y+2C3z+D = 0

  gde je bar jedan od brojeva A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2 i C3 razlicit odnule.

  (Povrsi) 2008/2009 2 / 38

 • Obrtne povrsi

  Ako se povrs rotira oko z ose, jednacina povrsi je

  z = f (x2 + y2)

  Ako se povrs rotira oko y ose, jednacina povrsi je

  y = f (x2 + z2)

  Ako se povrs rotira oko x ose, jednacina povrsi je

  x = f (y2 + z2)

  (Povrsi) 2008/2009 3 / 38

 • Obrtne povrsi - obrtni paraboloid

  z = x2 + y 2

  (Povrsi) 2008/2009 4 / 38

 • Obrtne povrsi - obrtni paraboloid

  z = x2 + (y a)2, a > 0

  (Povrsi) 2008/2009 5 / 38

 • Obrtne povrsi - obrtni paraboloid

  y = x2 + z2

  (Povrsi) 2008/2009 6 / 38

 • Obrtne povrsi - obrtni paraboloid

  x = y 2 + z2

  (Povrsi) 2008/2009 7 / 38

 • Obrtne povrsi - obrtni paraboloid

  z = (x2 + y 2)

  (Povrsi) 2008/2009 8 / 38

 • Obrtne povrsi - obrtni paraboloid

  z = x2 + y 2 + a, a > 0

  (Povrsi) 2008/2009 9 / 38

 • Obrtne povrsi - centralni konus

  z2 = x2 + y 2

  (Povrsi) 2008/2009 10 / 38

 • Obrtne povrsi - centralni konus

  z =

  x2 + y 2

  (Povrsi) 2008/2009 11 / 38

 • Obrtne povrsi - centralni konus

  y =x2 + z2

  (Povrsi) 2008/2009 12 / 38

 • Obrtne povrsi - centralni konus

  x =

  y 2 + z2

  (Povrsi) 2008/2009 13 / 38

 • Obrtne povrsi - sfera sa centrom u C (x1, y1, z1) pol. R

  (x x1)2 + (y y1)2 + (z z1)2 = R2

  (Povrsi) 2008/2009 14 / 38

 • Obrtne povrsi - centralna sfera poluprecnika R

  x2 + y 2 + z2 = R2

  (Povrsi) 2008/2009 15 / 38

 • Obrtne povrsi - centralni elipsoid

  x2/a2 + y 2/b2 + z2/c2 = 1

  (Povrsi) 2008/2009 16 / 38

 • Cilindricne povrsi

  Ako je povrs paralelna sa z osom, jednacina povrsi je

  f (x , y) = 0

  Ako je povrs paralelna sa y osom, jednacina povrsi je

  f (x , z) = 0

  Ako je povrs paralelna sa x osom, jednacina povrsi je

  f (y , z) = 0

  (Povrsi) 2008/2009 17 / 38

 • Cilindricne povrsi

  z = y 2

  (Povrsi) 2008/2009 18 / 38

 • Cilindricne povrsi

  y = x2

  (Povrsi) 2008/2009 19 / 38

 • Cilindricne povrsi

  z = x2

  (Povrsi) 2008/2009 20 / 38

 • Cilindricne povrsi

  x = y 2

  (Povrsi) 2008/2009 21 / 38

 • Cilindricne povrsi

  x2 + y 2 = R2

  (Povrsi) 2008/2009 22 / 38

 • Cilindricne povrsi

  x2 + z2 = R2

  (Povrsi) 2008/2009 23 / 38

 • Cilindricne povrsi

  y 2 + z2 = R2

  (Povrsi) 2008/2009 24 / 38

 • Ravni

  Skalarni oblik jednacina ravni je

  Ax + By + Cz + D = 0 , A,B,C ,D R.

  Segmentni oblik jednacina ravni jex

  a+

  y

  b+

  z

  c= 1 , a, b i c odsecci na x , y i z osi, redom.

  (Povrsi) 2008/2009 25 / 38

 • Ravan - segmentni oblik jednacine

  x/a + y/b + z/c = 1

  (Povrsi) 2008/2009 26 / 38

 • Ravan

  x + y = a

  (Povrsi) 2008/2009 27 / 38

 • Ravan

  x + z = a

  (Povrsi) 2008/2009 28 / 38

 • Ravan

  y + z = a

  (Povrsi) 2008/2009 29 / 38

 • Ravan

  x = a

  (Povrsi) 2008/2009 30 / 38

 • Ravan

  y = a

  (Povrsi) 2008/2009 31 / 38

 • Ravan

  z = a

  (Povrsi) 2008/2009 32 / 38

 • Hiperbolicki paraboloid

  Ako je p > 0 i q > 0, jednacina je

  z =x2

  p y

  2

  q.

  (Povrsi) 2008/2009 33 / 38

 • Sedlasta povrs

  z = x2 y 2

  (Povrsi) 2008/2009 34 / 38

 • Sedlasta povrs

  z = x2 y 2

  (Povrsi) 2008/2009 35 / 38

 • Sedlasta povrs

  z = x2 y 2

  (Povrsi) 2008/2009 36 / 38

 • Sedlasta povrs

  z = x2 y 2

  (Povrsi) 2008/2009 37 / 38

 • Sedlasta povrs

  z = x2 y 2

  (Povrsi) 2008/2009 38 / 38

 • Parcijalni izvodi i ekstremi funkcija vise promenljivih

  2008/2009

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 1 / 29

 • Prvi parcijalni izvod funkcije

  Neka je f : D R2 R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) D,gde je (x0, y0) unutrasnja tacka skupa D.

  Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi x u tacki (x0, y0)

  fx(x0, y0) =f (x0, y0)

  x= lim

  h0f (x0 + h, y0) f (x0, y0)

  h

  Prvi parcijalni izvod funkcije f po promenljivi y u tacki (x0, y0)

  fy (x0, y0) =f (x0, y0)

  y= lim

  h0f (x0, y0 + h) f (x0, y0)

  h

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 2 / 29

 • Parcijalni izvodi viseg reda

  Neka f : D R2 R ima parcijalne izvode na otvorenom skupu D. Tadasu i f /x i f /y takode funkcije dve promenljive definisane na D. Akosada i te funkcije imaju svoje parcijalne izvode na D, dolazimo do drugihparcijalnih izvoda funkcije f i oznacavamo ih redom sa

  fxx = (fx)x =

  x

  (f

  x

  )=

  2f

  x2fxy = (fx)y =

  y

  (f

  x

  )=

  2f

  yx

  fyx = (fy )x =

  x

  (f

  y

  )=

  2f

  xyfyy = (fy )y =

  y

  (f

  y

  )=

  2f

  y2

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 3 / 29

 • Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

  Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcijef (x , y) = x2 y .

  fx(x , y) =f (x , y)

  x= lim

  h0f (x + h, y) f (x , y)

  h

  limh0

  f (x + h, y) f (x , y)h

  = limh0

  (x + h)2y x2yh

  = limh0

  x2y + 2xyh + h2y x2yh

  = limh0

  2xyh + h2y

  h

  = limh0

  h(2x + h)y

  h= lim

  h0(2x + h)y

  1= 2xy .

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 4 / 29

 • Odredivanje prvog parcijalnog izvoda po definiciji

  Zadatak 1?. Po definiciji naci prve parcijalne izvode funkcijef (x , y) = x2 y .

  fy (x , y) =f (x , y)

  y= lim

  h0f (x , y + h) f (x , y)

  h

  limh0

  f (x , y + h) f (x , y)h

  = limh0

  x2(y + h) x2yh

  = limh0

  x2y + x2h x2yh

  = limh0

  x2h

  h= lim

  h0x2 = x2.

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 5 / 29

 • Parcijalni izvodi - zadaci

  Odrediti parcijalne izvode prvog reda:

  Zadatak 1. z = x3 + y3 3 a x yZadatak 2. z =

  x yx + y

  Zadatak 3. z =x2 y2

  Zadatak 4. z = ln(x +x2 + y2)

  Zadatak 5. z = arctgy

  x

  Zadatak 6. z = xy

  Zadatak 7. z = esinyx

  Zadatak 8. z = arcsin

  x2 y2x2 + y2

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 6 / 29

 • Parcijalni izvodi - zadaci

  Odrediti parcijalne izvode prvog reda:

  Zadatak 9. u = (x y)z

  Zadatak 10. u = zx y

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 7 / 29

 • Parcijalni izvodi - zadaci

  Pokazati da su tacne jednakosti:

  Zadatak 1. xz

  x+ y

  z

  y= x y + z ako je z = x y + x e

  yx

  Zadatak 2. xz

  x+ y

  z

  y= 2 ako je z = ln(x2 + x y + y2)

  Zadatak 3.u

  x+

  u

  y+

  u

  z= 0 ako je u = (x y)(y z)(z x)

  Zadatak 4.u

  x+

  u

  y+

  u

  z= 1 ako je u = x +

  x yy z

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 8 / 29

 • Parcijalni izvodi - zadaci

  Odrediti parcijalne izvode drugog reda:

  Zadatak 1. z = x3 + y3 3 a x yZadatak 2. z =

  x yx + y

  Pokazati da je tacna jednakost:

  Zadatak 3.2u

  x2+

  2u

  y2+

  2u

  z2= 0 ako je u =

  1x2 + y2 + z2

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 9 / 29

 • Zadaci za vezbu

  Odrediti parcijalne izvode prvog i drugog reda sledecih funkcija:

  Zadatak 1. f (x , y) = x4 + 2y3 + x2y + 2xy2 + 3

  Zadatak 2. f (x , y) = x cos y + y3 tg x + x2ey + y ln x

  Zadatak 3. f (x , y) =x2 + y2

  x yZadatak 4. f (x , y) = arctg

  xy

  x + y

  Zadatak 5. f (x , y , z) = z arcsin y + z3 ctg(xy) + x2ey + ln(zx)

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 10 / 29

 • Totalni diferencijal funkcije

  Totalni diferencijal prvog reda

  Neka je f : D R2 R funkcija dve realne promenljive. Tada je totalnidiferencijal prvog reda funkcije f (x , y):

  df (x , y) =f (x , y)

  xdx +

  f (x , y)

  ydy

  Totalni diferencijal drugog reda

  d2f (x , y) =2f (x , y)

  x2(dx)2 + 2

  2f (x , y)

  xydxdy +

  2f (x , y)

  y2(dy)2

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 11 / 29

 • Totalni diferencijal funkcije

  Totalni diferencijal prvog reda

  Neka je u : D R3 R funkcija tri realne promenljive. Tada je totalnidiferencijal prvog reda funkcije u(x , y , z):

  du(x , y , z) =u(x , y , z)

  xdx +

  u(x , y , z)

  ydy +

  u(x , y , z)

  zdz

  Totalni diferencijal drugog reda

  d2u =2u

  x2(dx)2 +

  2u

  y2(dy)2 +

  2u

  z2(dz)2

  + 22u

  yzdydz + 2

  2u

  xzdxdz + 2

  2u

  xydxdy .

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 12 / 29

 • Totalni diferencijal funkcije

  Odrediti totalne diferencije prvog i drugog reda sledecih funkcija:

  Zadatak 1. z(x , y) = 4x2 + 2xy + 3y2 + 5x 3y + 2Zadatak 2. u(x , y , z) = 2x23y2+4z2 xy +5yz 7xz +2x + y +6z +1

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 13 / 29

 • Ekstremi funkcije dve promenljive

  Stacionarna tacka

  Neka je f : D R2 R funkcija dve realne promenljive i (x0, y0) D,gde je (x0, y0) unutrasnja tacka skupa D. Tacka (x0, y0) je stacionarnatacka funkcije f ako je ispunjen uslov:

  f

  x(x0, y0) = 0 i

  f

  y(x0, y0) = 0 .

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 14 / 29

 • Ekstremi funkcije dve promenljive

  Neka je (x0, y0) stacionarna tacka funkcije f (x , y). Oznacimo sa g(x , y)

  g(x , y) =2f

  x2(x , y)

  2f

  y2(x , y)

  (2f

  xy(x , y)

  )2, (x , y) D .

  Tada vazi:

  Tacka (x0, y0) je lokalni minimum funkcije f ako je

  2f

  x2(x0, y0) > 0 g(x0, y0) > 0 .

  Tacka (x0, y0) je lokalni maksimum funkcije f ako je

  2f

  x2(x0, y0) < 0 g(x0, y0) > 0 .

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 15 / 29

 • Ekstremi funkcije dve promenljive

  Tacka (x0, y0) nije ekstremna vrednost funkcije f ako je

  g(x0, y0) < 0 .

  Ako je g(x0, y0) = 0 potrebna su dalja ispitivanja.

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 16 / 29

 • Zadatak 1.

  Data je funkcija

  z(x , y) = x2 + 6y2 6x + 12y + 10 .

  (i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

  (ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

  (i) zx = 2x 6 zy = 12y + 12zxx = 2 zxy = 0

  zyx = 0 zyy = 12

  (ii) A ( 3 , 1 ) je MINIMUM/MAKSIMUMz(A) = 5

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 17 / 29

 • Zadatak 2.

  Data je funkcija

  z(x , y) = 2x2 4y2 + 4x + 2y 4xy 12 .

  (i) Naci sve parcijalne izvode prvog i drugog reda.

  (ii) Odrediti tacku u kojoj se dostize lokalni ekstrem, zaokruziti o kom jeekstremu rec i naci vrednost funkcije z(x , y) u toj tacki.

  (i) zx = 4x 4y +4 zy = 8y 4x +2zxx = 4 zxy = 4zyx = 4 zyy = 8

  (ii) A ( 1/2 , 1/2 ) je MINIMUM/MAKSIMUMz(A) = 35/2

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 18 / 29

 • Ekstremi funkcije tri promenljive

  Neka je (x0, y0, z0) stacionarna tacka funkcije u(x , y , z). Formiramosledecu matricu

  2u

  x2(x0, y0, z0)

  2u

  xy(x0, y0, z0)

  2u

  xz(x0, y0, z0)

  2u

  yx(x0, y0, z0)

  2u

  y2(x0, y0, z0)

  2u

  yz(x0, y0, z0)

  2u

  zx(x0, y0, z0)

  2u

  zy(x0, y0, z0)

  2u

  z2(x0, y0, z0)

  =

  A B CB D EC E F

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 19 / 29

 • Ekstremi funkcije tri promenljive

  Tada vazi:

  Tacka (x0, y0, z0) je lokalni minimum funkcije u ako je d2u > 0 ili

  A > 0,

  A BB D > 0,

  A B CB D EC E F

  > 0Tacka (x0, y0, z0) je lokalni maksimum funkcije u ako je d

  2u < 0 ili

  A < 0,

  A BB D > 0,

  A B CB D EC E F

  < 0

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 20 / 29

 • U slucaju funkcije dve promenljive z = z(x , y)

  Stacionarna tacka (x0, y0) je lokalni minimum funkcije z ako jed2z > 0 ili

  A > 0,

  A BB D > 0

  Stacionarna tacka (x0, y0) je lokalni maksimum funkcije z ako jed2z < 0 ili

  A < 0,

  A BB D > 0

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 21 / 29

 • Ekstremi funkcije vise promenljivih - zadaci

  Odrediti ekstremne vrednosti funkcija:

  Zadatak 3. u = x2 32y2 4z2 + xy 3xz yz 3x + 4y 3z

  Zadatak 4. z =8

  x+

  x

  y+ y x , y > 0

  Zadatak 5. u = x +y2

  4x+

  z2

  y+

  2

  zx , y , z > 0

  Zadatak 6. u = e(2x2y+z)2+(xy)2+(x1)2

  Zadatak 7. u = ln((x + y z)2 + (x y)2 + (y 1)2 + 1)

  Zadatak 8. z = x4 + y4 2x2 + 4xy 2y2, x , y 6= 0Zadatak 9. z =

  1 + x y1 + x2 + y2

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 22 / 29

 • Zadaci za vezbu

  Odrediti ekstremne vrednosti funkcija:

  Zadatak 1. z = 2x3 + xy2 + 5x2 + y2

  Zadatak 2. z = y1 + x + x

  1 + y

  Zadatak 3. u = 2x2 + y2 + 2z xy xzZadatak 4. u = 3 ln x + 2 ln y + 5 ln z + ln(22 x y z)

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 23 / 29

 • Uslovni ekstremi funkcije tri promenljive

  Uslovni ekstremi funkcije u uz uslov g(x , y , z) = 0 se odreduju iz sistemajednacina Fx = 0, Fy = 0, Fz = 0 i F = 0, po nepoznatima x0, y0, z0 i .Treba resiti sistem

  u

  x(x0, y0, z0) +

  g

  x(x0, y0, z0) = 0

  u

  y(x0, y0, z0) +

  g

  y(x0, y0, z0) = 0

  u

  z(x0, y0, z0) +

  g

  z(x0, y0, z0) = 0

  g(x0, y0, z0) = 0

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 25 / 29

 • Uslovni ekstremi funkcije tri promenljive

  Svako resenja prethodnog sistema (x0, y0, z0) se naziva stacionarna tackaza dobijeno takode iz sistema. Sada se formira d2F forma koja ce, nakonodredenih transformacija, biti oblika

  d2F =2F

  x2(dx)2 +

  2F

  y2(dy)2 +

  2F

  z2(dz)2

  + 22F

  yzdydz + 2

  2F

  xzdxdz + 2

  2F

  xydxdy

  uz uslov dg = 0 ili

  g

  xdx +

  g

  ydy +

  g

  zdz = 0, (dx)2 + (dy)2 + (dz)2 6= 0 .

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 26 / 29

 • Uslovni ekstremi funkcije tri promenljive

  Ako je

  d2F (x0, y0, z0, 0) < 0, tada u tacki (x0, y0, z0) funkcija u imauslovni maksimum za = 0,

  d2F (x0, y0, z0, 0) > 0, tada u tacki (x0, y0, z0) funkcija u imauslovni minimum za = 0.

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 27 / 29

 • Uslovni ekstremi - zadaci

  Odrediti uslovne ekstremne sledecih funkcija:

  Zadatak 1. z = x + 2y uz uslov x2 + y2 = 5

  Zadatak 2. u = x 2y + 3z uz uslov x2 + y2 + z2 = 9Zadatak 3. u = xy2z3 uz uslov x + y + z = 6, x , y , z 6= 0Zadatak 4. z = xy + xy2 uz uslov x + y = 2, x , y 6= 0

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 28 / 29

 • Zadaci za vezbu

  Odrediti uslovne ekstremne sledecih funkcija:

  Zadatak 1. z = xy uz uslov x + y = 1

  Zadatak 2. z = x2 + y2 uz uslov x/2 + y/3 = 1

  Zadatak 3. z = x2 + y2 + xy uz uslov x + y + xy = 0, x2 + y2 6= 0Zadatak 4. Naci paralelopiped maksimalne zapremine ako je povrsinaparalelopipeda jednaka 12. Formula za zapreminu je V = xyz , a zapovrsinu P = 2yz + 2xz + 2xy .

  (Parcijalni izvodi i ekstremi) 2008/2009 29 / 29

 • Dvostruki integrali

  2008/2009

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 1 / 4

 • Dvostruki integrali - zadaci

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  10

  dx

  xx2

  f (x , y) dy

  Zadatak 2.

  21

  dx

  2xx

  f (x , y) dy

  Zadatak 3.

  10

  dy

  3y2y2

  2

  f (x , y) dx

  Zadatak 4.

  21

  dy

  yln y

  f (x , y) dx

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 2 / 4

 • Dvostruki integrali - zadaci

  Izracunati integrale (i pri promeni redosleda integracije):

  Zadatak 1.

  20

  dx

  ex1

  dy

  Zadatak 2.

  12

  ( 3x+2x2+4x

  dy

  )dx

  Zadatak 3.

  42

  2xx

  dy dx

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 3 / 4

 • Zadaci za vezbu

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  r0

  dx

  2rxx2x

  f (x , y) dy

  Zadatak 2.

  22

  dy

  4y2

  4y2f (x , y) dx

  Zadatak 3.

  2a0

  dx

  4ax2axx2

  f (x , y) dy

  Zadatak 4.

  a0

  dx

  a2x2a2x2

  2a

  f (x , y) dy

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 4 / 4

 • Dvostruki integrali, polarne koordinate - zadaci

  Odrediti granice pri integraciji dvodimenzionalne oblasti D date sa:

  Zadatak 1. x2 + y2 = 3

  Zadatak 2. x2 + y2 = 4, y =

  3

  3x , x = 0, I kvadrant

  Zadatak 3. x2 + y2 = 2, x2 + y2 = 5, y = 0, y = x , III kvadrant

  Zadatak 4. (x 2)2 + (y + 3)2 = 9

  Zadatak 5.x2

  4+

  y2

  3= 1, II kvadrant

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 5 / 4

 • Dvostruki integrali - zapremina

  Zapremina V tela ogranicenog odozgo sa neprekidnom funkcijomf (x , y) 0, (x , y) D, odozdo sa ravni z = 0, a sa strane sa cilindricnompovrsi koja je u ravni z = 0 odredena sa D je

  V =

  D

  f (x , y) dx dy .

  (Dvostruki integrali - zapremina) 2008/2009 2 / 4

 • Dvostruki integrali - zapremina - zadaci

  Odrediti zapreminu trodimenzionalne oblasti V ogranicene sa:

  Zadatak 1. z = 0, z 2 = x2 + y2, x2 + y2 = 1, y = x , x = 0, II kvadrantZadatak 2. z = 0, y + z = 6, y = x2 x , y = x ,A(1

  2, 0, 0)

  Zadatak 3. x2 + 2y2 + 4z2 = 8, z 0Zadatak 4. y = 0, z = 0, 3x + y = 6, 3x + 2y = 12, x + y + z = 6

  Zadatak 5. y =x , y = 2

  x , z = 0, z = 6 x

  (Dvostruki integrali - zapremina) 2008/2009 3 / 4

 • Dvostruki integrali - zapremina - zadaci za vezbu

  Odrediti zapreminu tela koje je ograniceno sledecim povrsima:

  Zadatak 1. x2 + y2 = 4, y + z = 4, z = 0

  Zadatak 2. x2 + 4y2 = z , x = y2, y = x2, z = 0

  Zadatak 3. x = 4, y = 4, z = x2 + y2 + 1

  Zadatak 4. x2 + y2 = R2, x2 + z2 = R2

  Zadatak 5. z = x2 y2, z = 0, y = 0, x = 3

  (Dvostruki integrali - zapremina) 2008/2009 4 / 4

 • Trostruki integrali - zapremina

  Zapremina V tela ogranicenog odozgo sa neprekidnom funkcijom f (x , y),(x , y) D, odozdo sa neprekidnom funkcijom g(x , y), (x , y) D, a sastrane sa cilindricnom povrsi koja je u ravni z = 0 odredena sa D je

  V =

  Q

  dV .

  gde je Q = {(x , y , z)|(x , y) D, f (x , y) z g(x , y)}

  (Trostruki integrali - zapremina) 2008/2009 2 / 4

 • Trostruki integrali - zapremina - zadaci

  Odrediti zapreminu trodimenzionalne oblasti V ogranicene sa:

  Zadatak 1.x = 0, x = y , x2+y2 = 9, x2+y2+z2 = 16, z = 0, A(1, 2, 2)Zadatak 2. y = x , y = x2, z + 2 = x2 y2, y + z = 3Zadatak 3. z 1 = x2 + y2, z = 4x + 2yZadatak 4. z = x2 + x + 2, z = 0, y = 1, x + y = 5Zadatak 5.z2 = x2 + y2, x2 + y2 + z2 = 2, z + 6 = x2 + y2, A(0, 0, 3)Zadatak 6. x + y + z = 1, 6x + 3y + 4z = 12 , I oktant

  Zadatak 7. x2 + y2 + z2 = 1, x2 + y2 + z2 = 16, x2 + y2 = z2

  Zadatak 8. x2 + y2 = 2x , z = 0, x2 + y2 = z

  (Trostruki integrali - zapremina) 2008/2009 3 / 4

 • Trostruki integrali integrali - zapremina - zadaci za vezbu

  Odrediti zapreminu tela koje je ograniceno sledecim povrsima:

  Zadatak 1. z + x2 + y2 2 = 0, z = 0, y = 0, z = 1Zadatak 2. x2 + y2 + z = 3, 2x + 2y + z = 1

  Zadatak 3.x2 + y2 = x , x2 + y2 = 2x , z = x2 + y2, y = x , y = x

  (Trostruki integrali - zapremina) 2008/2009 4 / 4

 • Krivolinijski integral

  2008/2009

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 1 / 16

 • Krivolinijski integral

  Neka je dato vektorsko polje

  ~F (x , y , z) = P(x , y , z)~i + Q(x , y , z)~j + R(x , y , z)~k = (P,Q,R)

  gde su P,Q i R neprekidne funkcije na domenu D, koje predstavljaju silukoja dejstvuje u tacki (x , y , z). Krivolinijski integral (druge vrste) pokrivoj C , C D,

  W =

  C

  P(x , y , z) dx + Q(x , y , z) dy + R(x , y , z) dz

  je rad koji cini sila ~F po krivoj C .

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 2 / 16

 • Krivolinijski integral - parametrizacija krivih

  Parametrizovati date prave i krive:

  Zadatak 1. 2x + y = 4, I oktant.

  Zadatak 2. Deo prave od A(2, 3) do B(1, 4).Zadatak 3. Deo prave od A(3, 2, 1) do B(4, 0, 1).

  Zadatak 4. Deo prave od A(3, 2, 4) do B(3, 5, 4).

  Zadatak 5. y = ax2 + bx + c , 1 x 1.Zadatak 6. x2 + y2 = r2.

  Zadatak 7. (x a)2 + (y b)2 = r2.

  Zadatak 8.x2

  a2+

  y2

  b2= 1.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 3 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci

  Zadatak 1.

  Odrediti rad sile ~A = x~i + xy~j po krivoj C od tacke A(1, 0) do tackeB(0, 1) ako je C :

  a) deo prave,

  b) deo parabole y = x2 + 1,c) deo kruznice x2 + y2 = 1,

  d) izlomljena linija AOB.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 4 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci

  Zadatak 2.

  Date su povrsi [1] : 4x2+36y2+9z2 = 36 i [2] : x2+9y2+9z2 = 9 i tackeA(3, 0, 0), B(0, 1, 0) i C (0, 0, 1). Odrediti rad sile ~A = x ~i + y2 ~j + z ~kpo krivoj ABCA, ako se putanja AB nalazi u preseku povrsi [1] i xyravni, BC u preseku povrsi [2] i yz ravni i CA je deo prave.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 5 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci

  Zadatak 3.

  Data je povrs x2 + y2 = z 4 i tacke A(0, 0, 4), B(0, 1, 5) i C (1, 0, 5).Naci rad sile ~F = x2~i + (y + z)~j z ~k po putanji ABCOA, ako se putanjaAB nalazi na povrsi i yz ravni, BC na povrsi i ravni koja je paralelnaxy ravni, a CO i OA su delovi pravih.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 6 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci za vezbu

  Zadatak 1.

  Odrediti rad sile ~A = y~i + x~j po krivoj C ako je C :

  a) deo prave od tacke O(0, 0) do A(1, 2),

  b) deo parabole y = 2x2 + 1 od O do A,

  c) izlomljena linija OBA, B(1, 0),

  d) izlomljena linija OCA, C (0, 2),.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 7 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci za vezbu

  Zadatak 2.

  Data je povrs [1] : x2 + y2 = 3z i tacke O(0, 0, 0), A(0, 3, 3), B(3, 0, 3)i C (2, 0, 34). Naci rad sile

  ~A = xy ~i + z ~j + (x + y + z) ~k po putanjiOABCO gde se OA nalazi na povrsi [1] i yz ravni, AB se nalazi na [1] iravni paralelnoj sa xy ravni, BC je deo prave i CO se nalazi na povrsi [1]i xz ravni.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 8 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci za vezbu

  Zadatak 3.

  Date su povrsi [1] : x2 + y2 + z2 = 12, [2] : y = x , [3] : y =3x i tacke

  A(6,6, 0), B(

  3, 3, 0) i C (0, 0, 2

  3). Luk AB je u preseku [1] i xy

  ravni, luk BC je u preseku [1] i [3] i luk CA je u preseku [1] i [2].Upotrebljavajuci krivolinijski integral naci rad sile ~F = x ~i y ~j + z ~k pozatvorenoj putanji ABCA.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 9 / 16

 • Krivolinijski integral - nezavisnost od putanje integracije

  Krivolinijski integral (druge vrste)P(x , y , z) dx + Q(x , y , z) dy + R(x , y , z) dz

  ne zavisi od putanje integracije nad oblasti D ako vazi

  Q

  z=

  R

  y,

  R

  x=

  P

  z,

  P

  y=

  Q

  x,

  gde su P,Q,R,P

  y,P

  z,Q

  x,Q

  z,R

  x,R

  yneprekidne funkcije nad

  jednostruko povezanom oblascu D R3.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 10 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci

  Zadatak 1.

  Data je sila ~F = x2yz ~i + 13x3z ~j + 13x

  3y ~k i tacke A(3, 1, 2) iB(4,2,5).a) Pokazati da je sila ~F konzervativna.

  b) Izracunati rad sile ~F po putanji C , gde je C deo prave koji spaja tackeA i B.

  c) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko diferencijalaodredjene funkcije U.

  d) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko izlomljene linije.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 11 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci

  Zadatak 2.

  Data je sila

  ~F = (x ln x + 2xy + 2xz)~i + (x2 + 2yz)~j + (x2 + y2 + ez sin z) ~k

  i tacke A(1, 0, 0) i B(e, 2, 1).

  a) Pokazati da je sila ~F konzervativna.

  b) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko diferencijalaodredjene funkcije U.

  c) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko izlomljene linije.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 12 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci

  Zadatak 3.

  Data je sila

  ~F =(x2 sin y +

  xy2z

  2

  )~i +

  (x3 cos y3

  +x2yz

  2

  )~j +

  x2y2

  4~k

  i tacke A(1, pi2 , 3) i B(2, 0, 2).

  a) Pokazati da je sila ~F konzervativna.

  b) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko diferencijala.

  c) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko izlomljene linije.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 13 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci za vezbu

  Zadatak 1.

  Izracunati preko diferencijala funkcije U i preko izlomljene linije integral

  (2,3,4)(1,1,1)

  yz dx + zx dy + xy dz .

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 14 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci za vezbu

  Zadatak 2.

  Data je sila

  ~F = (yz sin x + xy2 + xez)~i + (x2y z cos x)~j + (x2

  2ez y cos x) ~k

  i tacke A(0, 2, 1) i B(pi3 , 3, 0).

  a) Pokazati da je sila ~F konzervativna.

  b) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko diferencijala.

  c) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko izlomljene linije.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 15 / 16

 • Krivolinijski integral - zadaci za vezbu

  Zadatak 3.

  Data je sila

  ~F = (ex+y2sin z+2xyez)~i+(2yex+y

  2sin z+x2ez)~j+(ex+y

  2cos z+x2yez) ~k

  i tacke A(2,1, 0) i B(1, 2, pi2 ).a) Pokazati da je sila ~F konzervativna.

  b) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko diferencijala.

  c) Izracunati rad sile ~F od tacke A do tacke B preko izlomljene linije.

  (Krivolinijski integral) 2008/2009 16 / 16

 • Grinova formula

  2008/2009

  (Grinova formula) 2008/2009 1 / 7

 • Grinova formula

  Neka je data zatvorena po delovima glatka griva C , koja je rub Dogranicenog i jednostruko povezanog zatvorenog skupa D R2. Ako suP i Q realne funkcije definisane nad skupom D i imaju nad D neprekidneprve parcijalne izvode, tada je

  D

  P(x , y , z) dx + Q(x , y , z) dy =

  D

  (Q

  x P

  y

  )dx dy

  pri cemu je orijentacija D pozitivna, odnosno suprotna kretanjukazaljke na satu.

  (Grinova formula) 2008/2009 2 / 7

 • Grinova formula - zadaci

  Zadatak 1.

  Izracunati integral(2x3 xy2) dx + (2y3 x2y + x2) dy

  po kunturi trougla ABC , A(2, 0), B(5, 0) i C (0, 4):a) primenom krivolinijskog integrala,

  b) primenom Grinove formule.

  (Grinova formula) 2008/2009 3 / 7

 • Grinova formula - zadaci

  Zadatak 2.

  Pomocu Grinove teoreme odrediti rad sile~A = (x ln y + x2 ln2 x)~i +

  (x2

  2y + 3x)~j po zatvorenoj putanji ABCDA, ako

  je A(0, 2), B(4, 1), C (2, 1), D(0, 1) i putanje: [AB], [CD] delovi pravih,[BC ] deo krive (x 3)2 + (y 1)2 = 1 i [DA] deo krive x = y2 + y 2.

  (Grinova formula) 2008/2009 4 / 7

 • Grinova formula - zadaci

  Zadatak 3.

  Data je sila ~F = (xy + ex)~i + (xy + sin y)~j , kriva [1] : x2 2x + y2 = 0 itacke A(2, 0) i B(1, 1). Zatvorena kriva OABO je data sa duzi OA po xosi i lukom ABO po krivoj [1]. Naci rad sile ~F po pomenutoj krivoj.

  (Grinova formula) 2008/2009 5 / 7

 • Grinova formula - zadaci za vezbu

  Zadatak 1.

  Naci rad sile ~F = (yx + y cos x)~i + (y3x2 + sin x)~j po zatvorenoj krivojABCA, gde je A(0, 1), B(1, 0), C (2, 1), luk AB je na krivoj x2 + y = 1,luk BC na krivoj x y = 1 i CA na krivoj y = 1.

  (Grinova formula) 2008/2009 6 / 7

 • Grinova formula - zadaci za vezbu

  Zadatak 2.

  Pomocu Grinove teoreme odrediti rad sile ~A = (yex + 2x)~i + (ex + 3x)~jpo putanji ABCD, ako je A(0, 0), B(2, 0), C (3, 5), D(0, 8) i putanja[AB] deo krive y = x2 + 2x , [CD] deo krive y = x2 + 2x + 8, dok je[BC ] deo prave.

  (Grinova formula) 2008/2009 7 / 7

 • Izvod u pravcu

  2008/2009

  (Izvod u pravcu) 2008/2009 1 / 8

 • Izvod u pravcu

  Definicija 1

  Neka je f realna funkcija tri realne promenljive i neka je ~u = (u1, u2, u3)jedinicni vektor. Izvod funkcije f u pravcu vektora ~u u tacki P(x0, y0, z0) je

  D~uf (x0, y0, z0) = lims0

  f (x0 + su1, y0 + su2, z0 + su3) f (x0, y0, z0)s

  .

  Izvod u zadatom smeru karakterise brzinu menjanja funkcije u tom smeru.

  (Izvod u pravcu) 2008/2009 2 / 8

 • Izvod u pravcu

  Definicija 2

  Gradijent realne funkcije f tri realne promenljive u tacki P(x0, y0, z0) jevektor

  f (x0, y0, z0) =(f

  x(x0, y0, z0),

  f

  y(x0, y0, z0),

  f

  z(x0, y0, z0)

  ).

  Pravac najbrze promene funkcije f je njen gradijent f .

  Najveca promena funkcije f iznosi |f |.

  (Izvod u pravcu) 2008/2009 3 / 8

 • Izvod u pravcu

  Teorema 1

  Neka je f realna diferencijabilna funkcija tri realne promenljive i neka je~u = (u1, u2, u3) jedinicni vektor. Izvod funkcije f u pravcu vektora ~u utacki P(x0, y0, z0) je

  D~uf (x0, y0, z0) =f

  x(x0, y0, z0) cos+

  f

  y(x0, y0, z0) cos

  +f

  z(x0, y0, z0) cos

  gde su , i uglovi izmedu vektora ~u i odgovarajucih koordinatnih osa.

  (Izvod u pravcu) 2008/2009 4 / 8

 • Izvod u pravcu

  Teorema 2

  Neka je f realna diferencijabilna funkcija tri realne promenljive i neka je~u = (u1, u2, u3) jedinicni vektor. Izvod funkcije f u pravcu vektora ~u utacki P(x0, y0, z0) je

  D~uf (x0, y0, z0) = f (x0, y0, z0) ~u .

  (Izvod u pravcu) 2008/2009 5 / 8

 • Izvod u pravcu - zadaci

  Zadatak 1. Naci izvod funkcije U = x2 + y2 + z2 xy + x 2z u tackiA(2, 1, 3) u smeru koji sa svim koordinatnim osama zaklapa jednakeuglove.

  Zadatak 2. Naci izvod po pravcu ~l = 2~i +~j 2~k funkcijeF (x , y , z) = xy + z3 xy2z2 u tacki Q(1, 1, 1).Zadatak 3. Odrediti izvod funkcije u = x2 + 2zy2 3x2y u tackiA(2, 1, 1) u pravcu ka tacki B(3, 1, 0).Zadatak 4. Naci izvod funkcije z = x2 xy 2y2 u tacki P(1, 2) u smerukoji sa x-osom zatvara ugao pi/3.

  (Izvod u pravcu) 2008/2009 6 / 8

 • Izvod u pravcu - zadaci

  Zadatak 5. Neka su obronci Fruske gore aproksimirani funkcijom6 z = x2 + 2y2. Planinar se nalazi na koti P(2, 1, 2). Odrediti kotu Qprema kojoj planinar treba da se krece, a da uspon bude najveci. Kolikostepeni iznosi uspon?

  Zadatak 6. Naci izvod funkcije z = lnx2 + y2 u tacki P(1, 1): a) u

  smeru vektora ~i , b) u smeru vektora ~j .

  (Izvod u pravcu) 2008/2009 7 / 8

 • Izvod u pravcu - zadaci za vezbu

  Zadatak 1. Odrediti izvod funkcije u = 2xy yz2 + 5x3z u tackiA(1, 3, 4) u pravcu vektora ~l koji sa svim koordinatnim osama zahvataiste uglove.

  Zadatak 2. Naci izvod funkcije u = lnx2 + y2 + z2 u tacki A(4, 1, 1) u

  smeru od te tacke prema tacki B(7, 5, 13).

  Zadatak 3. Data je funkcija U = x3 + xy2 + ln z . Naci izvod funkcije U utacki M(1, 2, 1) u pravcu od te tacke prema tacki N(2, 5, 3).

  (Izvod u pravcu) 2008/2009 8 / 8

 • Povrsinski integrali

  2008/2009

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 1 / 12

 • Povrsinski integral prve vrste

  Definicija

  Neka jeS = {(x , y , z)|z = h(x , y), (x , y) D R2}

  po delovima glatka povrs i neka je nad S definisana ogranicena realnafunkcija f (x , y , z). Povrsinski integral funkcije f nad povrsi S ilipovrsinski integral prve vrste obelezavamo sa

  S

  f (x , y , z) dS .

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 2 / 12

 • Povrsinski integral prve vrste

  Ako je f neprekidna nad S , a p = h/x i q = h/y neprekidne funkcijenad D, tada vazi relacija

  S

  f (x , y , z) dS =

  D

  f (x , y , h(x , y))

  1 + p2 + q2 dx dy .

  Povrsina povrsi S se racuna po formuli S

  dS .

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 3 / 12

 • Povrsinski integral prve vrste - zadaci

  Zadatak 1. Naci povrsinu gornjeg dela sfere x2 + y2 + z2 = 1.

  Zadatak 2. Naci

  S

  (2x +

  4

  3y + z

  )dS gde je S deo ravni

  x/2 + y/3 + z/4 = 1 koji lezi u prvom oktantu.

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 4 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste

  Definicija

  Neka je dato vektorsko polje

  ~F (x , y , z) = (P(x , y , z),Q(x , y , z),R(x , y , z))

  na povrsi S , gde je S glatka dvostrana povrs

  S = {(x , y , z)|z = h(x , y), (x , y) D R2} .

  Neka je S+ strana povrsi S koja je odredena jedinicnom normalom ~n0.Povrsinski integral druge vrste vektorskog polja ~F nad stranom S+

  definisan je relacijom S+

  P(x , y , z)dydz +Q(x , y , z)dxdz +R(x , y , z)dxdy =

  S

  ~F ~n0 dS .

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 5 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste

  Povrsinski integral S

  ~F ~n0 dS

  se naziva protok (fluks) vektorskog polja ~F kroz orijentisanu povrs S .

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 6 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste - zadaci

  Zadatak 1.

  Ravni x = 0, x = 3 i z = 0 odsecaju od cilindra z = 4 y2 jednu plocicu.Naci fluks sile ~A = (z2 x)~i xy~j + 3z~k kroz nju.

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 7 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste - zadaci

  Zadatak 2.

  Data je povrs x2 + y2 + z2 = 9 i sila ~A = z~i 2xz~j + 2xy~k. Naci fluks sile~A kroz plocicu date povrsi. Plocica je odredena svojom projekcijom

  D : {(, } : 1 2, pi4 pi

  3} .

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 8 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste - zadaci

  Zadatak 3.

  Data je povrs [1] : x2 + y2 = z . Povrsi z = 2 i z = 3 odsecaju od povrsi[1] jednu plocicu. Naci fluks sile ~F = zx ~i + z3 ~j y ~k kroz tu plocicu.

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 9 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste - zadaci

  Zadatak 4.

  Naci fluks sile ~A = x ~i x ~j + 2xy ~k kroz plocicu koju od povrsiz = x2 y2 odsecaju povrsi x2 + y2 = 9 i x = 3y u I oktantu.

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 10 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste - zadaci

  Zadatak 5.

  Naci fluks sile ~F = zy ~i + z ~j + z2 ~k kroz plocicu ABCD na sferix2 + y2 + z2 = 4. Plocica je zadata tackamaA(2, 0, 0), B(0, 2, 0), C (0, 1,

  3) i D(1, 0,

  3) i lukovima koji su dobijeni

  na sledeci nacin : luk AB je presek sfere i xy ravni, luk BC presek sfere iyz ravni, luk CD je presek sfere i ravni z = 3 i DA je presek sfere ixz ravni.

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 11 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste - zadaci

  Zadatak 6.

  Izracunati S

  x y z dx dy ,

  gde je S spoljna strana sfere x2 + y2 + z2 = 1, koja se nalazi u prvom ipetom oktantu.

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 12 / 12

 • Povrsinski integral druge vrste - zadaci za vezbu

  Zadatak 1. Naci fluks sile ~F = xy ~i + y2 ~j + z ~k kroz plocicu koju odpovrsi z = x2 y2 odsecaju ravni z = 0 i x = 1.Zadatak 2. Data je povrs x2 + y2 + z2 = 4 i tackeA(2, 0, 0), B(0, 2, 0), C (0, 1,

  3) i D(1, 0,

  3) na toj povrsi. Luk AB je

  presek te povrsi sa xy ravni, luk BC je presek te povrsi sa yz ravni, lukCD je presek povrsi i ravni z =

  3 i luk DA presek te povrsi i xz ravni.

  Naci fluks sile ~F = zy ~i + z ~j + z2 ~k kroz plocicu koju zatvorena krivaABCDA odredjuje na toj povrsi.

  Zadatak 3. Na povrsi z = x2 y2 nalazi se jedna plocica. Ta plocica jeodredjena sa povrsima y = x2, z = 0 i nalazi se u prvom oktantu. Nacifluks sile ~F = x ~i + y ~j + ~k kroz tu plocicu.

  (Povrsinski integrali) 2008/2009 13 / 12

 • Teorema o divergenciji

  2008/2009

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 1 / 9

 • Teorema o divergenciji

  Neka je V zatvorena oblast u R3 ogranicena sa po delovima glatkompovrsi S , koja sebe ne preseca, ~n je polje spoljnih jedinicnih normala na S ,a ~F je vektorsko polje sa neprekidnim parcijalnim izvodima. Tada je

  V

  div~F dV =

  S

  ~F ~n dS .

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 2 / 9

 • Teorema o divergenciji - analiticki oblik

  Neka su P,Q,R,Px ,Qy i Rz neprekidne funkcije nad V i neka je V = S .Tada je

  V

  (P

  x+

  Q

  y+

  R

  z

  )dx dy dz =

  S

  Pdydz + Qdxdz + Rdxdz ,

  pri cemu se povrsinski integral racuna po spoljnoj strani povrsi.

  Prethodni izraz se naziva formula Gausa i Ostrogradskog.

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 3 / 9

 • Teorema o divergenciji - zadaci

  Zadatak 1.

  Odrediti fluks sile ~A = 2xz ~i + 2yx ~j + 2yx ~k kroz rub zatvorene oblastikoju obrazuju povrsi z2 = x2 + y2, z 2 = x2 y2 i z + x2 + y2 = 6 ikojoj pripada tacka A(0, 0, 4).

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 4 / 9

 • Teorema o divergenciji - zadaci

  Zadatak 2.

  Data je sila ~F = x3 ~i + (y + 1)~j + (x2 + z + 2y) ~k. Povrsi9x2 + 4y2 = 36, z = x u prvom oktantu ogranicavaju zatvorenutrodimenzionalnu oblast V . Naci fluks sile ~F kroz rub od V .

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 5 / 9

 • Teorema o divergenciji - zadaci

  Zadatak 3.

  Naci fluks sile ~A = (x2 + 3z)~i + (y2 + 2xz)~j + (z2 + xy) ~k kroz zatvorenupovrs 4x2 + 9y2 + 25z2 = 1.

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 6 / 9

 • Teorema o divergenciji - zadaci

  Zadatak 4.

  Povrsi x + 2y + 3z = 6, x = 0, y = 0, z = 0 i z = 1 ogranicavaju jednutrodimenzionalnu oblast V . Naci fluks sile ~F = x2y ~i + xz ~j + z2 ~k krozkroz rub od V .

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 7 / 9

 • Teorema o divergenciji - zadaci

  Zadatak 5.

  Tri povrsi x2 + y2 + z = 2, z = 0 i z = 1 ogranicavaju trodimenzionalnuoblast V . Naci fluks sile ~A = y ~i + x ~j + z ~k kroz rub od V .

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 8 / 9

 • Teorema o divergenciji - zadaci za vezbu

  Zadatak 1. Date tri povrsi z = y , x2 + y2 = 1 i z = 0 ogranicavaju jednutrodimenzionalnu oblast. Naci fluks sile ~F = y ~i + x ~j + z2 ~k kroz rub odV .

  Zadatak 2. Povrsi u prvom oktantuz = y , z = 0, x2 + y2 = 1, x2 + y2 = 2 ogranicavaju zatvorenutrodimenzionalnu oblast V . Naci fluks sile ~F = x2 ~i + y2 ~j + z ~k kroz rubod V .

  Zadatak 3. Povrsi x2

  4 +y2

  9 +z2

  16 = 1, z 0 ogranicavaju zatvorenu oblastV . Naci fluks sile ~A = x ~i + 2xy ~j + z ~k kroz rub od V .

  (Teorema o divergenciji) 2008/2009 9 / 9

 • Redovi

  2008/2009

  (Redovi) 2008/2009 1 / 16

 • Redovi

  Izraz oblika

  a1 + a2 + + an + =n=1

  an , (1)

  gde je (an)nN niz realnih brojeva, naziva se red. Tada se an, n N,naziva opsti clan reda (1).

  Konvergenciju cemo ispitivati samo za an R+, n N, odnosno za redovesa pozitivnim clanovima.

  (Redovi) 2008/2009 2 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  I Ako opsti clan ne tezi nuli, red divergira

  limn an 6= 0

  n=1

  an divergira.

  Zadaci

  Odrediti opsti clan redova i ispitati konvergenciju:

  1.2

  3+

  4

  5+

  6

  7+ . . .

  2. 1 +3

  4+

  5

  9+

  7

  16+

  9

  25+ . . .

  3.n=1

  n3 sin(1

  n2)

  4. 1 +1

  2+

  1

  4+

  1

  8+

  1

  16+ . . . (naci sumu ako konvergira)

  (Redovi) 2008/2009 3 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  II Uporedni kriterijum

  Uporedjujemo redoven=1

  an in=1

  bn na sledeci nacin:

  ako je an bn, n N i redn=1

  bn konvergira tada i redn=1

  an

  konvergira,

  ako je an bn, n N i redn=1

  bn divergira tada i redn=1

  an

  divergira.

  Najcesce uporedjujemo sa redovima:n=1

  1

  n(konvergira za > 1, divergira za 1) i

  n=1

  a1qn (konvergira za |q| < 1, divergira za |q| 1), a1 R.

  (Redovi) 2008/2009 4 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  Zadaci

  Odrediti konvergenciju sledecih redova:

  1.1

  1 2 +1

  3 23 +1

  5 25 + . . .

  2. 1 +12+

  13+

  14+ . . .

  3.1

  2 5 +1

  3 6 +1

  4 7 + . . .

  4.1

  1 3 +1

  3 5 +1

  5 7 + . . . (odrediti sumu niza ako konvergira)

  5.1

  1 2 3 +1

  2 3 4 +1

  3 4 5 + . . .

  (Redovi) 2008/2009 5 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  III Kolicnicki kriterijum

  Ako za redove sa pozitivnim clanoviman=1

  an in=1

  bn vazi da je

  limn

  anbn

  = L, gde je L konacan broj razlicit od nule, tada ovi redovi

  zajedno konvergiraju ili divergiraju.

  Redn=1

  Pr (n)

  Qs(n)uporedjujemo sa redom

  n=1

  1

  nsr.

  (Redovi) 2008/2009 6 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  Zadaci

  Ispitati konvergenciju sledecih redova:

  1.n=1

  sin(1n

  )2.

  n=1

  2n1n2

  3.n=1

  n(n+1)3

  4.n=1

  1n24n+1

  5.n=1

  (1+n2

  1+n3

  )26.

  n=1

  4n3(1+n)2

  6n(1+n3)

  (Redovi) 2008/2009 7 / 16

 • Redovi - zadaci za vezbu

  Ispitati konvergenciju sledecih redova:

  1.1

  23+

  2

  33+

  3

  43+ . . .

  2.1

  2+

  1

  5+

  1

  10+ . . .

  3.n=1

  n2(1 + n2)2

  (1 + n3)2

  4. 2 +2

  3+

  2

  9+

  2

  27+ . . . (naci sumu u slucaju konvergencije)

  (Redovi) 2008/2009 8 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  IV Dalamberov kriterijum

  Za red sa pozitivnim clanoviman=1

  an odredimo limn

  an+1an

  = L. Ako je

  L < 1 tada red konvergira, ako je L > 1 red divergira, a u slucaju L = 1ne znamo da li konvergira ili divergira.

  Mose se koristiti ako se u redu javlja faktorijel.

  (Redovi) 2008/2009 9 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  Zadaci

  Ispitati konvergenciju sledecih redova:

  1.n=1

  1(2n+1)!

  2.n=1

  n(n1)2

  3.n=1

  3nn!nn

  4.n=1

  n!5n

  (Redovi) 2008/2009 10 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  V Kosijev kriterijum

  Ako je za redn=1

  an sa pozitivnim clanovima limn

  nan = L, tada za L < 1

  ovaj red konvergira, za L > 1 divergira, dok nam za L = 1 ovajkriterijum ne daje odgovor.

  Mose se koristiti ako se u redu javlja faktorijel.

  (Redovi) 2008/2009 11 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  Zadaci

  Ispitati konvergenciju sledecih redova:

  1.n=1

  13n

  (n

  n+1

  )n22.

  n=1

  22n

  (n+1n

  )n23.

  n=1

  (2n2+13n21

  )n4. 1ln 2 +

  1ln2 3

  + 1ln3 4

  + . . .

  (Redovi) 2008/2009 12 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  VI Integralni kriterijum

  Ako je an = f (n) i f (x) pozitivna, monotono opadajuca i neprekidna

  funkcija za x a 1, onda redn=1

  an i integral

  af (x) dx = lim

  M

  Maf (x) dx istovremeno konvergiraju ili divergiraju.

  (Redovi) 2008/2009 13 / 16

 • Redovi - kriterijumi za konvergenciju

  Zadaci

  Ispitati konvergenciju sledecih redova:

  1.n=1

  1n

  2.n=1

  a1qn

  3.n=2

  1n ln n ln(ln n)

  4.n=2

  n en2

  5.n=2

  1n ln2 n

  (Redovi) 2008/2009 14 / 16

 • Redovi - zadaci za vezbu

  Ispitati konvergenciju sledecih redova:

  1. 1 +1

  22+

  1

  33+

  1

  44+ . . .

  2.n=1

  ( ne 1)

  3.n=1

  1n(n + 1)

  4.n=4

  1

  n3 6n2 + 11n 6

  (Redovi) 2008/2009 15 / 16

 • Redovi - zadaci za vezbu

  5.n=1

  (n +

  3

  n + 1

  ) 13n

  6.n=0

  en

  2n

  7.n=2

  n2

  ln n

  8.n=1

  13n(2n 1)

  (Redovi) 2008/2009 16 / 16

 • Parcijalne diferencijalne jednacine

  2008/2009

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 1 / 14

 • PDJ

  PDJ je jednacina oblika

  F

  (x1, x2, . . . , xn, u,

  u

  x1, . . . ,

  u

  xn,2u

  x21, . . . ,

  um

  xmn

  )= 0 (1)

  gde F data funkcija od n nezavisno promenljivih x1, x2, . . . , xn (n > 1),zatim od nepoznate funkcije u = u(x1, x2, . . . , xn) i konacnog brojaparcijalnih izvoda funcije u.

  Red PDJ (1) je red najviseg parcijalnog izvoda koji se u njoj pojavljuje.

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 2 / 14

 • PDJ

  Funkcija u = u(x1, x2, . . . , xn) je resenje PDJ (1) na oblasti Q Rn akofunkcija u, zajedno sa svojim parcijalnim izvodima, zadovoljava tujednacinu.

  Opste resenje PDJ (1) je skup svih resenja te jednacine.

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 3 / 14

 • PDJ

  Homogena linearna PDJ sa jednom nepoznatom funkcijom

  Oblik:

  X1z

  x1+ X2

  z

  x2+ + Xn z

  xn= 0 .

  Formira se sistem ODJ:

  dx1X1

  =dx2X2

  = = dxnXn

  Resenje sistema se zapisuje u obliku:

  c1 = f1(x1, x2, . . . , xn)c2 = f2(x1, x2, . . . , xn)...cn1 = fn1(x1, x2, . . . , xn) .

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 4 / 14

 • PDJ

  Resenje homogene PDJ je funkcija:

  z = F (f1, f2, . . . , fn1) ,

  gde je F prozivoljna funkcija.

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 5 / 14

 • Homogene linearne PDJ - zadaci

  Resiti sledece jednacine:

  1. yz

  x+ x

  z

  y= 0

  2.p

  q=

  y2 + 2y + 6

  x3 x

  3. yp + (x3y2 + ex4

  2 )q = 0

  4.3x2 y2

  y4u

  x+

  2x

  y3u

  y+

  1

  y2u

  z= 0

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 6 / 14

 • PDJ

  Nehomogena linearna PDJ sa jednom nepoznatom funkcijom

  Oblik:

  X1z

  x1+ X2

  z

  x2+ + Xn z

  xn= R .

  Formira se sistem ODJ:

  dx1X1

  =dx2X2

  = = dxnXn

  =dz

  R

  gde je z = z(x1, x2, . . . , xn).

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 7 / 14

 • PDJ

  Resenje sistema se zapisuje u obliku:

  c1 = f1(x1, x2, . . . , xn, z)c2 = f2(x1, x2, . . . , xn, z)...cn = fn(x1, x2, . . . , xn, z) .

  Resenje nehomogene PDJ je funkcija:

  F (f1, f2, . . . , fn) = 0 ,

  gde je F prozivoljna funkcija.

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 8 / 14

 • Nehomogene linearne PDJ - zadaci

  Resiti sledece jednacine:

  1. yz

  x x z

  y= x + y

  2. (x + y)p + (x y)q = 3(x + y)(z2 + 2z 3)

  3. (2x y)p + (x 2y)q = x 2yz ln z

  4. xp + (x + y)q = zx3(z

  x+

  z ln x

  x3)

  5. exp + y2q = yex

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 9 / 14

 • Linearne PDJ - zadaci za vezbu

  Resiti sledece jednacine:

  1. (x + y)p + (x y)q = 3(x + y)(zx +xe 3x2

  2 )

  2.xu

  x+yu

  y+zu

  z= 0

  3. xp + yq = 0

  4.dx

  xy2=

  dy

  x2y=

  dz

  z(x2 + y2)

  5. x ln xp + (y + (x ln x)2)q =1

  5(z2 + 3z 4)

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 10 / 14

 • PDJ

  Nelinearne PDJ - I tip

  Oblik nelinearne PDJ:f (z , p, q) = 0,

  gde je z = z(x , y), p = zx =zx i q = zy =

  zy .

  Trazimo funkciju z tako da bude oblika

  z = z(x + ay) ili za u = x + 2y , z = z(u) .

  Sada je

  p =z

  x=

  dz

  du ux

  =dz

  du 1 = dz

  du,

  q =z

  y=

  dz

  du uy

  =dz

  du a = adz

  du.

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 11 / 14

 • Nelinearne PDJ - I tip - zadaci

  Resiti sledece jednacine:

  1. p2(1 + qz) = q2(1 z2)2. 4(1 + z3) = 9z4pq

  3.3q5(z + 2)

  z + 1= p2

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 12 / 14

 • PDJ

  Nelinearne PDJ - II tip

  Ako se data nelinearne PDJ se moze napisati u obliku

  f1(x , p) = f2(y , q),

  tada iz f1(x , p) = f2(y , q) = a sledi

  p = F1(x , a) i q = F2(y , a) .

  Kako je dz = pdx + qdy = F1(x , a)dx + F2(y , a)dy , tada je

  z =

  F1(x , a)dx +

  F2(y , a)dy + b .

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 13 / 14

 • Nelinearne PDJ - II tip - zadaci

  Resiti sledece jednacine:

  1.p 1

  x q

  2

  (y3 y sin y)2 = 0

  2. pq(4 + y2)(1 x2) = (y + 3)(x + 5)3. yp (xq)2 = x2y

  (Parcijalne diferencijalne jednacine) 2008/2009 14 / 14

  01 - diferencijalne jednacine.pdf (p.1-41)Homogene ODJ prvog redaLinearna DJ prvog redaBernulijeva DJODJ viseg redaLinearne DJ viseg reda sa konstantim koefic.Nehomogene linearne DJ viseg reda sa konstantim koefic.Metod neodredenih koeficijenataMetod varijacije konstanti

  02 - povrsi.pdf (p.42-79)Obrtne povrsiCilindricne povrsiRavniHiperbolicki paraboloidSedlasta povrs

  03 - parcijalni izvodi.pdf (p.80-107)Prvi parcijalni izvod funkcijeTotalni diferencijal funkcijeEkstremi funkcije dve promenljiveUslovni ekstremi funkcije tri promenljive

  04 - dvostruki integrali.pdf (p.108-171)Dvostruki integrali - zapreminaTrostruki integrali - zapremina

  05 - Krivolinijski integral06 - Grinova formula07 - Izvod u pravcu08 - Povrsinski integrali09 - Teorema o divergenciji10 - Redovi11 - Parcijalne diferencijalne jednacine