of 19 /19

Tehnoloski razvoj.ppt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vuksic miroslav

Text of Tehnoloski razvoj.ppt

Page 1: Tehnoloski razvoj.ppt
Page 2: Tehnoloski razvoj.ppt

Reč tehnologija ima više značenja. Prvo označava razvoj i primenu alata, mašina, materijala i procesa koja mogu pomoći u rešavanju ljudskih problema.

Tako, termin tehnologija često karateriše izume koje upotrebljavaju skoropronađene naučne pricipe i procese. Međutim, i prastari izumi, kao što je točak, su primeri tehnologije.  

Jedna druga definicija u oblasti ekonomije smatra tehnologiju kao aktuelno stanje naše sposobnosti kombinovanja materije da bi se napravili poželjni proizvodi (i naše znanje o svemu što se može proizvesti).

Page 3: Tehnoloski razvoj.ppt

Kada je reč o tehnici, ona podrazumeva materijalne elemente i metode obavljanja neke svrsishodne ljudske delatnosti.

Kada je reč o tehnologiji, ona podrazumeva nauku i sistematizovano znanje o metodama proizvodnje.

Page 4: Tehnoloski razvoj.ppt

Pod tehnološkim progresom se podrazumeva stalan, na nauci zasnovan proces:

usavršavanja materijalnih elemenata proizvodnje, obučenosti i osposobljenosti rada, proizvodnih metoda, organizacije i upravljanja proizvodnjom, pri čemu se kao rezultat dobija povećanje drustvene produktivnosti rada.

stvaranje novih proizvoda ili već poznatih proizvoda, što rezultira u širenju kruga društvenih potreba i njihovom potpunijem zadovoljavanju.

Page 5: Tehnoloski razvoj.ppt

Tehnološki razvoj je proces istraživanja i razvoja tehnologije. Od mnogih tehnologija koje su sad u nastanku se očekuje da budu opšte prihvaćeni i korišćeni u bliskoj budućnosti

Page 6: Tehnoloski razvoj.ppt

Tehnološki progres sve više dobija na značaju.

On povećava kvalitet osnovnih proizvodnih faktora i povećava efikasnost njihove upotrebe, što vrlo povoljno utiče na privredni rast.

Pod uticajem tehnološkog progresa dolazi do pozitivnih promena u strukturi privrede, pojavljuju se nove privredne grane koje doprinose razvoju privrede.

Page 7: Tehnoloski razvoj.ppt

Prva faza : Ovde je reč o prvobitnoj ljudskoj zajednici, gde je proizvodnja bila na jako niskom tehnološkom nivou, ljudi su na primitivne načine pokušavali da naprave neke proizvode. Odlikuje je fizički rad. Ukupan napredak je tekao vrlo sporo. Čovek je istovremeno bio izvršilac u procesu proizvodnje, subjekt odlučivanja i koristin rezultata.

Primer: MANUFAKTURA

Page 8: Tehnoloski razvoj.ppt

Druga faza: odlikuje je mehanizacija procesa rada. Otkrićem mašine otpočinje industrijska revolucija i nova faza u tehnološkom razvoju. Bitno se menja položaj čoveka u procesu proizvodnje (zamenjuje ga mašina). Uvođenjem mašinske proizvodnje menja se položaj radnika u procesu proizvodnje.

Tehnološki progres i stalno usavršavanje mašina uslovilo je

stvaranje škola. Sredstava za rad su se usavršavala i uvodili novi

novi proizvodi.

Page 9: Tehnoloski razvoj.ppt

Treća faza: odlikuje je automatizacija procesa rada. Mašine postaju ne samo izvršioci, već i bez posedovanja čoveka primaju informacije i na osnovu njih odlučiju.

Page 10: Tehnoloski razvoj.ppt
Page 11: Tehnoloski razvoj.ppt
Page 12: Tehnoloski razvoj.ppt
Page 13: Tehnoloski razvoj.ppt

Može se reći da danas tehnološki progres deluje dvojako na zaposlenost:

1) utiče na smanjenje potreba za radnom snagom supstituišući je novom, savremenom opremom, kao i uvećavanjem produktivnosti rada.

2) utiče na širenje potreba za radnom snagom, stvaranjem novih grana proizvodnje, kao i nizom novih usluga koje se formiraju u vanprivrednim delatnostima i na druge načine.

Page 14: Tehnoloski razvoj.ppt

Cilj naše zemlje je da postane inovativna zemlja u kojoj naučnici dostižu evropske standarde, doprinose ukupnom nivou znanja društva i unapređuju tehnološki razvoj privrede.

  Za nauku i tehnološki razvoj u našoj zemlji do skoro

je bilo zaduženo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, ali je ono od skoro pripojeno Ministarstvu prosvete.

Page 15: Tehnoloski razvoj.ppt

 Nauka u Srbiji, uprkos određenom napretku poslednjih godina, je i dalje na neodrživoj putanji.

Ulaganje u nauku i tehnologijuje, za Srbiju, jedini način za uspostavljanje održive privrede i društva.

  Da bi se probila u nauci i tehnologiji i postala

inovativna zemlja, Srbiji je potrebno fokusiranje na nekoliko nacionalnih prioriteta.

Implementacija strategije kroz unapređenje sistema i partnerstvo.

Page 16: Tehnoloski razvoj.ppt

biomedicina, novi materijali i nanonauke, zaštita životne sredine i klimatske promene, energetika i energetska efikasnost, poljoprivreda i hrana, informacione i komunikacione tehnologije i unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija

nacionalnog identiteta

Page 17: Tehnoloski razvoj.ppt

KAKVA JE NAŠA INDUSTRIJA ?

ODGOVOR: tehnološko-ekonomsko zaostajanje većine kapaciteta, nezadovoljavajući nivo kvaliteta proizvoda i usluga po svetskim standardima, visok uvoz, nizak nivo marketing menadžmenta i upravljanja proizvodnjom, viškovi radne snage, nelikvidnost, nedostatak investicija itd….

Page 18: Tehnoloski razvoj.ppt
Page 19: Tehnoloski razvoj.ppt

Biotehnologija i agroindustrija;  Elektronika i telekomunikacije; Energetika i rudarstvo; Industrijski softver i informatika; Materijali i hemijske tehnologije; Mašinstvo; Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo; Uređenje, zaštita i korišćenje voda