Click here to load reader

Matjaz Cetina-Zbirka Resenih Nalog

 • View
  202

 • Download
  25

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zbirka rješenih zadataka hidrostatika , hidraulika, hidromehanika

Text of Matjaz Cetina-Zbirka Resenih Nalog

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA GRADBENITVO IN GEODEZIJO

  MATJA ETINA

  HIDROMEHANIKA

  ZBIRKA REENIH NALOG

  LJUBLJANA 1999

 • prof. dr. Matja etina, dipl. ing. gradb.

  HIDROMEHANIKA

  Zbirka reenih nalog

  Recenzent:

  Izdala in zaloila: Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo (FGG)

  Univerza v Ljubljani

  Tehnino urejanje: Matja etina, Primo Duhovnik

  Natisnila:

  Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo

  Brez soglasja zalonika je prepovedano vsakrno reproduciranje ali prepis v katerikoli obliki.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  532(075.8)

  ETINA, Matja

  Hidromehanika - zbirka reenih nalog. tudijsko gradivo / Matja etina. - Ljubljana :

  Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo, 1999

  ISBN

 • V S E B I N A

  stran

  1. HIDROSTATIKA 4

  1.1 Sila hidrostatinega pritiska na ravne in krive ploskve in njeno prijemalie 5

  1.2 Vzgon in plavanje 76

  2. KINEMATIKA IDEALNE NESTISLJIVE TEKOINE 96

  2.1 Potencialni (nevrtinni) tok 97

  3. DINAMIKA IDEALNE NESTISLJIVE TEKOINE 114

  3.1 Primeri uporabe Bernoullijeve in energijske enabe za stalni tok v cevovodih 115

  3.2 Uporaba teorije potencialnega toka za tok podtalnice (filtracija) 166

  3.3 Teorem o gibalni koliini za stalni tok 206

  4. TOK REALNE TEKOINE 240

  4.1 Dinamina podobnost 241

  4.2 Upor teles v toku 244

 • 4

  1. HIDROSTATIKA

 • 5

  1.1 Sila hidrostatinega pritiska na ravne in krive ploskve in njeno prijemalie

 • 6

  1.1.1 Zapornica podane oblike, ki je vrtljiva okrog teaja A, louje olje in vodo viine H in zapira

  odprtino v tleh. Doloi potrebno teo zapornice G, da ostane zaprta !. irina odprtine in

  zapornice na papir je L.

  v = 1000 kg/m3

  o = 800 kg/m3

  H = 3 m

  a = 0.5 m

  L = 2 m

  Reitev:

  a) Sile (po konponentah):

  b) Doloitev tee zapornice

  ma

  M A 25.02

  5.0

  2r ; 0 G

  0***** vHvHGvVvVoVoVoHoH rFrGrFrFrF

  G

  vVvVoVoVoHoHvHvH

  r

  rFrFrFrFG

  ****

  N5.5640725.0

  4166.0*5.73570833.0*58861*706321*88290=

 • 7

  1.1.2 Loputa podane oblike in irine L ( na papir), ki je vrtljiva okrog teaja A, zapira odprtino v

  steni. Doloi potrebno teo lopute, da pri podani viini vode ostane zaprta!

  a = 2 m

  b = 1 m

  c = 3 m

  L = 2.5 m

  l = 5.2 m

  v = 1000 kg/m3

  Reitev:

  a) Sile

  NShgF T 5.613125.2*5.2*81.9*1000*** 111

  mb

  ahT 5.22

  12

  21

  3

  2

  1 5.25.2*1* SmLbS

  mhS

  Jhh

  T

  TTS 5333.2

  5.2*5.2

  2083.05.2

  * 11

  111

  3

  433

  1 2083.012

  1*5.2

  12

  *TT Jm

  bLJ

  mhbar S 4667.05333.21211

  NShgF T 66217515*5.4*81.9*1000*** 222

  mc

  bahT 5.42

  312

  22

  2

  2 155.2*6`* mLcS

  mc

  c 630sin

  3

  sin`

 • 8

  3029.98= 5769.02.5

  3

  l

  ctg

  mhS

  Jhh

  T

  TTS 3333.9

  9*15

  459

  `*``

  22

  222

  mh

  h TT 930sin

  5.4

  sin` 22

  433

  2 4512

  6*5.2

  12

  `*m

  cLJT

  mba

  hr S 3333.330sin

  123333.9

  sin` 22

  NShgF T 5.1594125.2*5.6*81.9*1000*** 333

  mb

  cbahT 5.62

  1312

  23

  mhS

  Jhh

  T

  TTS 5128.6

  5.6*5.2

  2083.05.6

  * 33

  333

  mbahr S 5128.3125128.633

  b) Tea lopute

  0AM 0**** 332211 rFrFrFrG G

  ml

  rG 6.22

  2.5

  2

  N1053317.31=

  6.2

  4667.0*5.613125128.3*5.1594123333.3*662175*** 113322

  Gr

  rFrFrFG

 • 9

  1.1.3 Bazen irine l ( na papir) je potisnjen ez rob ravne strehe kot kae skica. Pri kateri viini

  vode H se bazen prevrne s strehe?

  L1 = 7 m

  L2 = 3 m

  l = 5 m

  = 45

  v = 1000 kg/m3

  Reitev:

  a) Doloitev viine vode H

  2r ; **** 1111

  LLlHgF

  2r ; **** 2222

  LLlHgF

  3r ; *

  2** 23

  2

  3

  HLl

  HgF

  0AM

  332211 *** rFrFrF

  3**

  2**

  2*****

  2***** 2

  2

  22

  11

  HLl

  Hg

  LLlHg

  LLlHg

  3*

  2222

  2

  2

  2

  1 HLHLL

  3* 2

  2

  2

  2

  1

  HLHLL

  2

  2

  2

  1

  2

  23

  * LLH

  HL

  0*3**3 222122 LLHLH

 • 10

  2

  68.239

  2

  37*123*93*3

  2

  *12*9*3 222222

  1

  2

  22

  2,1

  LLLLH

  m3427.72

  685.14H1 Reitev problema

  mH 3427.162

  685.322 Fizikalno nemogo rezultat

 • 11

  1.1.4 Stoec tee G pokriva okroglo odprtino na dnu posode. Ugotovi:

  a) Ali se pri dani viini vode H stoec dvigne?

  b) Minimalno potrebno viino vode Hmin, pri kateri odprtina ravno e ostane odprta!

  b = 1 m

  D = 2 m

  h = 1 m

  d = 1 m

  G = 4 kN

  H= 3 m

  v= 1000 kg/m3

  Reitev:

  a) Sili, ki delujeta navzdol

  NG 4000

  mD

  dhhDdhh 5.0

  2

  1*1*' ::'

  mhhh 5.05.01'''

  NhbHd

  gF 13.115575.013*4

  1**81.9*1000''*

  4

  ***

  22

  1

  b) Sila, ki deluje navzgor

  FD h d h d

  h g

  N

  2

  2 2 2

  2 2 2

  4 3 4 3 4

  2

  4

  1

  3

  1

  4

  05

  3

  05

  405 981 1000 513650

  **

  **

  ` ** * *

  **

  **

  . * .* . * . * .

  "

  =

  Pri dani viini se stoec ne dvigne, ker je:

 • 12

  F G N F N1 21155713 4000 1655713 513650 . . .

  c) Minimalna viina vode Hmin

  GFFFGF 2121

  GFhbHgd 2"min2

  ***4

  *

  mhb

  gd

  GFH 6475.1

  1000*81.9*1*

  4*400050.5136

  ****

  4*2

  "

  2

  2min

 • 13

  1.1.5 Trikotna zapornica tee G, ki je vrtljiva okrog teaja A, zapira odprtino v steni. Pri kateri

  viini vode H se zapornica odpre?

  a = 1 m

  b = 0.5 m

  = 60

  v = 1000 kg/m3

  G = 3000 N

  Reitev:

  a) Sila vode

  F g h S g ha b

  h hv T v T T T * * * * * **

  * . * ** .

  . *2

  1000 9811 05

  224525

  b) Prijemalie sile vode

  h hJ

  h S

  h b a

  a b h

  h a

  hh

  hS TT

  T

  T

  T

  T

  T

  T

  T

  ' '' * sin

  * * *sin

  * * * sin

  *sin

  *. *

  .

  3 22

  36 60 1811547

  0 0481

  c) Viina vode, da se zapornica odpre

  0 AM

  0*cos*3

  * FrFa

  G

  03333.00481.0

  **5.2452cos*3

  *

  T

  Th

  ha

  G

 • 14

  3333.00481.0

  3333.0*1547.10481.0

  *1547.1'' T

  T

  T

  TSFh

  hh

  hxhr

  3333.0*1547.13

  1*1547.1cos*

  3'' TTT hh

  ahx

  996.11760cos*3

  1*3000*5.817 Th

  004.382*5.817 Th

  mhT 4673.0

  mahH T 0446.160sin*1*3

  24673.0sin**

  3

  2

 • 15

  1.1.6 Zapornica tee G zapira trikotno odprtino v steni. Kolikna sila F je potrebna za dvig

  zapornice, ki je vrtljiva okrog teaja A?

  a = 3 m

  b = 2 m

  H = 10 m

  = 30

  G = 100 kN

  Reitev:

  a) Hidrostatina sila

  NShgF T 2648703*9*981.*1000***1

  maHhT 930sin*3*3

  210sin**

  3

  2

  232

  2*3

  2

  *m

  baS

 • 16

  mhS

  Jhh

  T

  TTS 0278.18

  18*3

  5.118

  * '''

  mh

  h TT 1830sin

  9

  sin

  '

  433

  5.136

  3*2

  36

  *m

  abJT

  b) Sila za odpiranje

  0AM

  0*** 11 FG rFrFrG

  Nr

  rFrGF

  F

  G 75.1381135981.2

  0278.1*264870866.0*100000** 11

  ma

  rG 866.030cos*3

  3cos*

  3

  maH

  hr S 0278.1330sin

  100278.18

  sin

  '

  1

  marF 5981.230cos*3cos*

 • 17

  1.1.7 Krona odprtina v poevni steni je zaprta z zapornico v obliki krone ploe, tee Gz, ki ima

  vrtie v toki A. Zapornica je z vrvjo povezana s plavaem valjaste oblike doline L.

  Doloi gostoto plavaa tako, da se bo zapornica odprla ravno takrat, ko bo valj potopljen do

  polovice.

  d = 1 m

  D = 1 m

  L = 2 m

  c = 1.6 m

  = 30

  Gz = 1200 N

  Reitev:

  a) Gostota plavaa

  NShgF T 99.80897854.0*05.1*81.9*1000***

  mD

  chT 05.130sin*2

  16.1sin*

  2

  222

  7854.04

  1*

  4

  *m

  DS

  mhS

  Jhh

  T

  TTS 1298.2

  1.2*7854.0

  04909.01.2

  * '''

  mD

  chT 1.22

  16.1

  2

  '

 • 18

  444

  04909.064

  1*

  64

  *m

  DJT

  mchr SF 5298.06.11298.2'

  NLd

  gFW 75.77042

  1*2*

  4

  1**81.9*1000

  2

  1**

  4

  ***

  22

  mDrW 866.030cos*1cos*

  mD

  rG 433.030cos*2

  1cos*

  2

  PPW FGF

  *** GzFWP rGrFrF

  Nr

  rGrFF

  W

  GzFP 78.5548

  866.0

  433.0*12005298.0*99.8089**

  NFFG PWP 97.215578.554875.7704