97
Univerzitet u Nišu Fakultet zaštite na radu u Nišu Predmetni nastavnik: Dr Dragan Stojiljković, red. prof. Predmetni saradnik: Mr Darko Mihajlov, asistent TEHNIČKA MEHANIKA REŠENI ZADACI SA VEŽBI - Nerecenzirani materijal - Niš, 2012.

146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mehanika I

Citation preview

Page 1: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

Univerzitet u Nišu Fakultet zaštite na radu u Nišu

Predmetni nastavnik: Dr Dragan Stojiljković, red. prof. Predmetni saradnik: Mr Darko Mihajlov, asistent

TEHNIČKA MEHANIKA REŠENI ZADACI SA VEŽBI

- Nerecenz i ran i mate r i j a l -

Niš, 2012.

Page 2: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

STATIKA

Page 3: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

2

REZULTANTA KOMPLANARNIH SILA

ZADATAK BR. 1

Page 4: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

3

ZADATAK BR. 2

Page 5: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

4

ZADATAK BR. 3

Page 6: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

5

ZADATAK BR. 4

Page 7: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

6

ZADATAK BR. 5

Page 8: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

7

SISTEM KOMPLANARNIH SUČELJNIH SILA

ZADATAK BR. 6

Page 9: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

8

ZADATAK BR. 7

Page 10: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

9

ZADATAK BR. 8

Page 11: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

10

SISTEM KOMPLANARNIH PARALELNIH SILA

ZADATAK BR. 9

Page 12: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

11

ZADATAK BR. 10

ZADATAK BR. 11

Page 13: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

12

ZADATAK BR. 12

Page 14: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

13

SISTEM PROIZVOLJNIH KOMPLANARNIH SILA

ZADATAK BR. 13

Page 15: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

14

ZADATAK BR. 14

Page 16: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

15

ZADATAK BR. 15

Page 17: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

16

ZADATAK BR. 16

Page 18: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

17

ZADATAK BR. 17

Page 19: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

18

ZADATAK BR. 18

Page 20: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

19

ZADATAK BR. 19

Page 21: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

20

ZADATAK BR. 20

Page 22: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

21

ZADATAK BR. 21

Page 23: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

22

ZADATAK BR. 22

Page 24: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

23

ZADATAK BR. 23

Page 25: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

24

ZADATAK BR. 24

Page 26: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

25

ZADATAK BR. 25

Page 27: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

26

GRAFOSTATIKA

ZADATAK BR. 26

Page 28: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

27

Page 29: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

28

Page 30: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

29

Page 31: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

30

Page 32: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

31

ZADATAK BR. 27

Page 33: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

32

ZADATAK BR. 28

Page 34: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

33

ZADATAK BR. 29

Page 35: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

34

Page 36: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

35

ZADATAK BR. 30

Page 37: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

36

ZADATAK BR. 31

Page 38: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

37

ZADATAK BR. 32

Page 39: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

38

ZADATAK BR. 33

Page 40: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

39

Page 41: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

40

ZADATAK BR. 34

Page 42: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

41

ZADATAK BR. 35

Za ramovski nosač, oblika i dimenzija prikazanih na slici, odrediti analitički otpore oslonaca.

Page 43: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

42

TEŽIŠTA

Page 44: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

43

ZADATAK BR. 36

Odrediti koordinate težišta kružnog luka.

Page 45: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

44

ZADATAK BR. 37

ZADATAK BR. 38

Page 46: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

45

ZADATAK BR. 39

Page 47: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

46

ZADATAK BR. 40

Page 48: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

47

ZADATAK BR. 41

Page 49: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

48

ZADATAK BR. 42

Page 50: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

49

ZADATAK BR. 43

ZADATAK BR. 44

Page 51: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

50

ZADATAK BR. 45

Page 52: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

51

ZADATAK BR. 46

Page 53: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

52

ZADATAK BR. 47

Page 54: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

53

ZADATAK BR. 48

Page 55: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - STATIKA

54

ZADATAK BR. 49

Page 56: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

OTPORNOST MATERIJALA

Page 57: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

56

1. AKSIJALNO NAPREZANJE

Page 58: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

57

ZADATAK BR. 1

ZADATAK BR. 2

ZADATAK BR. 3

Page 59: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

58

ZADATAK BR. 4

ZADATAK BR. 5

ZADATAK BR. 6

Page 60: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

59

ZADATAK BR. 7

ZADATAK BR. 8

Page 61: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

60

1.2 Naponisko stanje aksijalno napregnutog štapa

Page 62: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

61

ZADATAK BR. 9

ZADATAK BR. 10

Page 63: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

62

ZADATAK BR. 11

Page 64: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

63

1.3 Aksijalno naprezanje - statički neodređeni slučajevi

ZADATAK BR. 12

Page 65: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

64

ZADATAK BR. 13

Page 66: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

65

MOMENTI INERCIJE RAVNIH PRESEKA

Page 67: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

66

Page 68: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

67

Page 69: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

68

2. UVIJANJE (TORZIJA)

Page 70: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

69

ZADATAK BR. 14

ZADATAK BR. 15

ZADATAK BR. 16

Page 71: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

70

ZADATAK BR. 17

ZADATAK BR. 18

Page 72: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

71

ZADATAK BR. 19

ZADATAK BR. 20

Page 73: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

72

ZADATAK BR. 21

ZADATAK BR. 22

ZADATAK BR. 23

Page 74: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

73

3. SAVIJANJE (FLEKSIJA)

ZADATAK BR. 24

Page 75: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

74

Page 76: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

75

ZADATAK BR. 25

Page 77: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

76

ZADATAK BR. 26

Page 78: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

77

ZADATAK BR. 27

Page 79: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

78

ZADATAK BR. 28

Page 80: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

79

Page 81: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

80

ZADATAK BR. 29

Page 82: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

81

Page 83: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

82

4. ELASTIČNE LINIJE

Za primenu Klepšove metode (analitička metoda direktnog integraljenja) potrebno je:

1. Koordinatni početak izabrati na levom kraju nosača;

2. U svakom delu raspona u kome se menja napadni moment uzeti promenljivu (z-ai), gde je ai leva stranica tog dela raspona;

3. Napadni moment u sledećem intervalu mora biti jednak napadnom momentu prethodnog intervala uvećan za član koji sadrži binom (z-ai). To se za slučaj kontinualnog opterećenja postiže produžavanjem kontinualnog opterećenja do kraja nosača, uz istovremeno oduzimanje istog tolikog kontinualnog opterećenja;

4. Integracione konstante C1 i C2 se javljaju u delu izraza elastične linije prvog intervala, a određuju se iz uslova oslanjanja grede (nosača).

Page 84: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

83

ZADATAK BR. 30

Page 85: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

84

ZADATAK BR. 31

Page 86: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

85

ZADATAK BR. 32

Page 87: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

86

ZADATAK BR. 33

Page 88: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

87

ZADATAK BR. 34

Page 89: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

88

ZADATAK BR. 35

Page 90: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

89

ZADATAK BR. 36

Page 91: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

90

Page 92: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

91

4.1 Elastične linije statički neodređenih nosača

ZADATAK BR. 37

Page 93: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

92

ZADATAK BR. 38

Page 94: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

93

ZADATAK BR. 39

Page 95: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

94

ZADATAK BR. 40

Page 96: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

95

Page 97: 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

TEHNIČKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

96