of 97 /97
Univerzitet u Nišu Fakultet zaštite na radu u Nišu Predmetni nastavnik: Dr Dragan Stojiljković, red. prof. Predmetni saradnik: Mr Darko Mihajlov, asistent TEHNIČKA MEHANIKA REŠENI ZADACI SA VEŽBI - Nerecenzirani materijal - Niš, 2012.

146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mehanika I

Text of 146052018 TM Skripta Resenih Zadataka

 • Univerzitet u Niu Fakultet zatite na radu u Niu

  Predmetni nastavnik: Dr Dragan Stojiljkovi, red. prof. Predmetni saradnik: Mr Darko Mihajlov, asistent

  TEHNIKA MEHANIKA REENI ZADACI SA VEBI

  - Nerecenz i ran i mate r i j a l -

  Ni, 2012.

 • STATIKA

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  2

  REZULTANTA KOMPLANARNIH SILA

  ZADATAK BR. 1

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  3

  ZADATAK BR. 2

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  4

  ZADATAK BR. 3

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  5

  ZADATAK BR. 4

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  6

  ZADATAK BR. 5

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  7

  SISTEM KOMPLANARNIH SUELJNIH SILA

  ZADATAK BR. 6

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  8

  ZADATAK BR. 7

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  9

  ZADATAK BR. 8

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  10

  SISTEM KOMPLANARNIH PARALELNIH SILA

  ZADATAK BR. 9

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  11

  ZADATAK BR. 10

  ZADATAK BR. 11

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  12

  ZADATAK BR. 12

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  13

  SISTEM PROIZVOLJNIH KOMPLANARNIH SILA

  ZADATAK BR. 13

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  14

  ZADATAK BR. 14

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  15

  ZADATAK BR. 15

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  16

  ZADATAK BR. 16

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  17

  ZADATAK BR. 17

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  18

  ZADATAK BR. 18

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  19

  ZADATAK BR. 19

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  20

  ZADATAK BR. 20

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  21

  ZADATAK BR. 21

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  22

  ZADATAK BR. 22

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  23

  ZADATAK BR. 23

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  24

  ZADATAK BR. 24

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  25

  ZADATAK BR. 25

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  26

  GRAFOSTATIKA

  ZADATAK BR. 26

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  27

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  28

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  29

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  30

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  31

  ZADATAK BR. 27

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  32

  ZADATAK BR. 28

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  33

  ZADATAK BR. 29

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  34

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  35

  ZADATAK BR. 30

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  36

  ZADATAK BR. 31

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  37

  ZADATAK BR. 32

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  38

  ZADATAK BR. 33

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  39

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  40

  ZADATAK BR. 34

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  41

  ZADATAK BR. 35

  Za ramovski nosa, oblika i dimenzija prikazanih na slici, odrediti analitiki otpore oslonaca.

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  42

  TEITA

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  43

  ZADATAK BR. 36

  Odrediti koordinate teita krunog luka.

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  44

  ZADATAK BR. 37

  ZADATAK BR. 38

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  45

  ZADATAK BR. 39

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  46

  ZADATAK BR. 40

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  47

  ZADATAK BR. 41

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  48

  ZADATAK BR. 42

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  49

  ZADATAK BR. 43

  ZADATAK BR. 44

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  50

  ZADATAK BR. 45

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  51

  ZADATAK BR. 46

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  52

  ZADATAK BR. 47

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  53

  ZADATAK BR. 48

 • TEHNIKA MEHANIKA - STATIKA

  54

  ZADATAK BR. 49

 • OTPORNOST MATERIJALA

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  56

  1. AKSIJALNO NAPREZANJE

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  57

  ZADATAK BR. 1

  ZADATAK BR. 2

  ZADATAK BR. 3

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  58

  ZADATAK BR. 4

  ZADATAK BR. 5

  ZADATAK BR. 6

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  59

  ZADATAK BR. 7

  ZADATAK BR. 8

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  60

  1.2 Naponisko stanje aksijalno napregnutog tapa

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  61

  ZADATAK BR. 9

  ZADATAK BR. 10

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  62

  ZADATAK BR. 11

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  63

  1.3 Aksijalno naprezanje - statiki neodreeni sluajevi

  ZADATAK BR. 12

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  64

  ZADATAK BR. 13

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  65

  MOMENTI INERCIJE RAVNIH PRESEKA

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  66

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  67

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  68

  2. UVIJANJE (TORZIJA)

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  69

  ZADATAK BR. 14

  ZADATAK BR. 15

  ZADATAK BR. 16

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  70

  ZADATAK BR. 17

  ZADATAK BR. 18

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  71

  ZADATAK BR. 19

  ZADATAK BR. 20

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  72

  ZADATAK BR. 21

  ZADATAK BR. 22

  ZADATAK BR. 23

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  73

  3. SAVIJANJE (FLEKSIJA)

  ZADATAK BR. 24

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  74

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  75

  ZADATAK BR. 25

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  76

  ZADATAK BR. 26

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  77

  ZADATAK BR. 27

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  78

  ZADATAK BR. 28

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  79

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  80

  ZADATAK BR. 29

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  81

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  82

  4. ELASTINE LINIJE

  Za primenu Klepove metode (analitika metoda direktnog integraljenja) potrebno je:

  1. Koordinatni poetak izabrati na levom kraju nosaa;

  2. U svakom delu raspona u kome se menja napadni moment uzeti promenljivu (z-ai), gde je ai leva stranica tog dela raspona;

  3. Napadni moment u sledeem intervalu mora biti jednak napadnom momentu prethodnog intervala uvean za lan koji sadri binom (z-ai). To se za sluaj kontinualnog optereenja postie produavanjem kontinualnog optereenja do kraja nosaa, uz istovremeno oduzimanje istog tolikog kontinualnog optereenja;

  4. Integracione konstante C1 i C2 se javljaju u delu izraza elastine linije prvog intervala, a odreuju se iz uslova oslanjanja grede (nosaa).

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  83

  ZADATAK BR. 30

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  84

  ZADATAK BR. 31

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  85

  ZADATAK BR. 32

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  86

  ZADATAK BR. 33

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  87

  ZADATAK BR. 34

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  88

  ZADATAK BR. 35

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  89

  ZADATAK BR. 36

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  90

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  91

  4.1 Elastine linije statiki neodreenih nosaa

  ZADATAK BR. 37

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  92

  ZADATAK BR. 38

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  93

  ZADATAK BR. 39

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  94

  ZADATAK BR. 40

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  95

 • TEHNIKA MEHANIKA - OTPORNOST MATERIJALA

  96