of 100 /100
 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za programiranje razvoja  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014  Maj 2015. godine

Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

Embed Size (px)

Text of Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  1/100

  Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

  Federalni zavod za programiranje razvoja

  Makroekonomski pokazateljipo kantonima FBiH

  2014

  Maj 2015. godine

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  2/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  SADRAJ

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE .................................................................. 4

  UNSKO-SANSKI KANTON ...................................................................................... 21

  POSAVSKI KANTON................................................................................................ 29

  TUZLANSKI KANTON .............................................................................................. 36

  ZENIKO - DOBOJSKI KANTON ............................................................................ 45

  BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON .................................................................... 54

  SREDNJOBOSANSKI KANTON .............................................................................. 61

  HERCEGOVAKO NERETVANSKI KANTON ..................................................... 70

  ZAPADNO HERCEGOVAKI KANTON............................................................... 78

  SARAJEVSKI KANTON ........................................................................................... 85

  KANTON 10 .............................................................................................................. 93

  2

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  3/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  VELIKAKLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHAC

  BOSANSKAKRUPA

  BOSANSKI PE TROVAC

  SANSKI MOST

  NOVI GRAD

  KRUPANA

  UNI

  SANSKIMOST(RS)

  PRIJEDOR

  KOZARSKA DUBICA

  KOST

  AJNI

  CA

  GRADIKA

  LAKTAIPRNJAVOR

  BANJA LUKA ELINAC

  KOTORVARO

  SRBAC

  DERVENTA

  BROD (RS)

  MO DR I A

  ODAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  DOBOJ

  TEANJ PETROVO

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOSANSKOGRAHOVO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUJE

  IROKIBRIJEG

  GRUDE

  LJUBUKIITLUK

  APLJINASTOLAC

  NEUM

  RAVNO

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJI VAKUF

  FOJNICA

  NOVITRAVNIK

  TRAVNIK ZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREEVO

  HA DI I

  B US OVA A

  VISOKOKISEL

  JAK

  KAKANJ VARE

  ILIJABREZA

  E P EZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  IVINICEB ANOVI I

  EL

  ISREBRENIK

  GRA

  ANICA

  DONJIVUKUF

  JAJCE

  DOBRETII

  TRNOVO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE (RS)ILIDA (RS)NOVO SARAJE VO (RS)

  STARI GRAD (RS)

  SOKOLAC

  HAN PIJESAK

  M IL I I

  VLASEN

  ICA

  EK OV I I

  OSMACI

  ZVORNIK

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  T EO A K

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRAD

  A AC

  PE LAGI E VO

  AMACORAJE (RS)

  GRADMOSTAR

  FO AGORADE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  GORADE(RS)

  FOCA (RS)

  KALINOVIK

  GACKONEVESINJ E

  B ER KOVI I

  B IL E A

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLIC

  KNEEVO

  JEZERO

  MRKONJIGRAD

  IPOVO

  KUPRES(RS)

  RIBNIKPETROVAC

  DRVAR (RS)

  DISTRIKT BR KO

  MOSTAR (RS)

  EPA

  1

  10

  8

  79 5

  64

  3

  2

  PALE

  2

  SARAJEVSKE OP INE

  1-NOVI GRAD2-NOVO SARAJEVO3-VOGO A4-CENTAR5-STARI GRAD

  KANTONI U FEDERACIJI BIH

  1. UNSKO-S ANSKI

  2. POSAVSKI

  3. TUZLANSKI

  4. ZENI KO-DOBOJSKI

  5. BOSANS KO-PODRINJSKI

  6. SREDNJEBOSANSKI

  7. HERCEGOVA KO-NERETVANSKI

  8. ZAPADNO-HERCEGOVA KI

  9. KANTON SA RAJEVO

  10. HERCEG BOSANSKI

  KARTA BIH SA KANTONIMA I OPINAMA

  KANTON 10

  3

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  4/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  4

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  2014. godinaOsnovni podaci

  Povrina u km2: 26.109,7

  Kantoni: 10

  Opine: 79Naseljena mjesta: 3.336

  Stanovnitvo: 2.336.722

  Prirodni prirataj: -184

  Gustina naseljenosti: 89,5

  Neto plaa u KM: 833

  GDP u mil. KM: 17.160

  GDP per capita u KM 7.344

  Izvoz u mil. KM 5.779

  Uvoz u mil. KM 10.354

  Investicije u mil. KM 3.315

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  5/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  OSNOVNI EKONOMSKI INDIKATORI FEDERACIJE BIH

  Pregled odabranih makroekonomskih pokazatelja po godinama

  2010 2011 2012 2013 2014

  Stanovnit vo (prisutno) u hilj. (procj. sred. god.) 2.338 2.338 2.338 2.337 2.337

  GDP u mi l. KM 15.992 16.489 16.554 16.914 17.160

  GDP po stanovniku u KM 5.581 5.753 5.775 5.903 7.344

  Industrijska proizvodnja - indeks 104,2 102,5 95,6 107,4 100,1

  Izvoz robe - u mil . KM 4.732 5.420 5.249 5.548 5.779

  Uvoz robe - u mil . KM 8.898 10.171 9.972 9.833 10.354

  Pokrivenosti uvoza izvozom u % 53,2 53,3 52,6 56,4 55,8

  Trgovinski b ilans u mil . KM (deficit) -4.166 -4.750 -4.724 -4.285 -4.575

  Zaposlenost - prosjek 438.949 440.747 437.331 435.113 443.587

  Radno sposobno stanovnitvo (15-64) 1.586.708 1.590.071 1.606.574 1.605.813 1.611.718

  Radna snaga - broj 803.878 811.837 822.183 827.055 835.852

  Stepen zaposlenosti u % 27,7 27,7 27,2 27,1 27,5

  Stepen aktivnosti u % 50,7 51,1 51,2 51,5 51,9

  Nezaposlenost bro j sa stanjem 31.12. 364.929 371.090 384.852 391.942 392.265

  Stepen nezaposlenosti u % 45,4 45,7 46,8 47,4 46,9

  Plata - prosjena u KM 804 819 830 835 833

  Penzija - prosjena u KM 339 352 350 347 365

  Broj penzionera 368.794 376.180 381.704 388.676 394.900

  Broj poslovn ih subjekata 97.856 99.163 100.460 101.320 101.475

  Indeks potroakih cijena - CPI 101,8 103,6 102,1 99,8 99,3

  Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM 2.777 2.870 2.885 3.081 3.315

  Stepen investiranja 17,4 17,4 17,4 18,2 19,3

  5

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  6/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH U 2014. GODINI

  Nakon laganog izlaska iz globalne ekonomske krize koja je posljednjih godinauzrokovala pad ekonomskih aktivnosti u FBiH, na osnovu prikupljenih statistikihpodataka moe se rei da su kretanja u bh ekonomiji poetkom 2014. godine imalatrend rasta. Meutim, nezapamene majske padavine rezultirale su najgorimpoplavama u regionu u posljednjih 100 godina. U Bosni i Hercegovini, u poplavama jepoginulo vie od 20 ljudi, 90.000 je i dalje raseljenih, a tete u cijeloj regiji se procjenjujuu milijardama dolara. Prema procjenama Svjetske banke, poplave u BiH su kotale oko15% ukupnog GDP-a. Pozitivan rast ekonomije nije nastavljen nakon majskih poplava,ali se u pojedinim sektorima u posljednjem kvartalu 2014. godine biljeio blagi porast.

  Sveukupno gledano, raspoloivi pokazatelji ukazuju na blagi rast ekonomskih aktivnostiu 2014. godini no, politika situacija, i u velikoj mjeri odsustvo strukturnih reformi i daljespreava bri ekonomski rast FBiH privrede.

  Prema izraunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2014. godini na 1. mjestu po rangurazvijenosti i dalje je Kanton Sarajevo dok je posljednje 10. mjesto i dalje zadraoPosavski kanton.

  6

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  7/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  1. Bruto domai proizvod GDP

  Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 1,5 % (GDP u 2013.godini iznosio je 16.914 mil. KM), dok GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) uFBiH iznosi 7.344 KM i vei je za 1,5 % u odnosu na prethodnu godinu.

  Najvei GDP je procjenjen i dalje u Kantonu Sarajevo u iznosu od 6.208 mil. KM, dok jenajmanji u Posavskom kantonu u iznosu od 223 mil. KM.

  Najvei GDP/PC (per capita) procjenjuje se u Kantonu Sarajevo u iznosu od 13.955 KM, anajmanji u Unsko - sanskom kantonu u iznosu od 4.419 KM.

  Najvee uee GDP-a u ukupnom GDP-u FBiH u 2014. godini ima Sarajevski kanton sa

  36,2%, a najmanje Posavski i Bosansko podrinjski sa 1,3%.

  Procjenjeni bruto domai proizvod (FBiH) i GDP po glavi stanovnika po kantonima dati su uslijedeem pregledu:

  Bruto domai proizvod (GDP) po kantonima u 2014. godini

  KantonStanovnitvo

  (prisutno)GDP u hil j.

  KM

  GDP/PC uKM (po

  glavi stan.)

  GDP/PC u KM(po glavi stan.)

  FBiH = 100

  Unsko - sanski 287.361 1.269.827 4.419 60,2

  Posavski 38.669 223.077 5.769 78,6

  Tuzlanski 499.144 2.676.929 5.363 73,0

  Zeniko - dobojski 397.813 2.436.695 6.125 83,4

  Bosansko - podrinjski 32.390 226.509 6.993 95,2

  Srednjobosanski 252.573 1.304.147 5.163 70,3

  Hercegovako - neretvanski 224.029 1.888.180 8.428 114,8

  Zapadno - hercegovaki 81.527 497.634 6.104 83,1

  Kanton Sarajevo 444.851 6.207.821 13.955 190,0

  Kanton 10 78.365 428.995 5.474 74,5

  Federaci ja BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

  Izvor: za stanovnitvo FZS Saopenje broj 14.2.1. od 29.08.2014. godineObrada: Federalni zavod za programiranje razvoja, Federalni zavod za statistiku ne radi obraun GDP pokantonima i opinama.

  1Procjenu za 2014. godinu u FBiH, kantonima i opinama izvrioje Federalni zavod za programiranje razvoja prema slijedeojformuli: broj zaposlenih u opini x prosjena plaa u opini

  broj zaposlenih u FBiH x prosjena plaa u FBiH x GDP FBiHOvim se dobiva priblina procjena GDP-a kantona i opina, jer nisu uzete u obzir sve komponente koje utiu na izraun stvarnogGDP-a.

  7

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  8/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  2. Industrijska proizvodnja

  Prema statistikim podacima u2014. godini dolo je do neznatnog poveanjaobima industrijskeproizvodnje tako da je zabiljeen blagi rast ukupne industrijske proizvodnje u procentu od 0,1%.

  Struktura industrijske proizvodnje u 2014. godini se nije znaajnije promijenila u odnosu naprethodnu godinu tako da i dalje najvee uee ima preraivaka industrija (63,1%),proizvodnja elektrine energije (23,2%) i rudarstvo (13,7%).

  Ukupnom rastu industrijske proizvodnje najvie doprinosi rast ostvaren u preraivakoj industrijiza 3,7%.

  Najvei pad industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti proizvodnje i snabdijevanju/opskrbielektrinom energijom i plinom za 10,1%.

  Gledano po kantonima najvee uee u fizikom obimu industrijske proizvodnje u FBiH ima idalje Tuzlanski kanton sa 32,0 % a najmanje Posavski kanton sa 1,0%. Najvei doprinos rastuukupne industrijske proizvodnje FBiH daje Bosansko-podrinjski (17,0%), Zapadno-hercegovaki(9,5%), Posavski (7,5%) i Tuzlanski kanton (4,2%).

  Uee fizikog obima industrijske proizvodnje po kantonima u industrijskoj proizvodnjiFederacije, i rast fizikog obima industrijske proizvodnje FBiH u 2014. godini daju se uslijedeem pregledu:

  Industrijska proizvodnja po kantonima

  KantonStruktura u % 2013

  2012201420132013 2014

  Unsko - sanski 3,3 3,4 118,7 103,4

  Posavski 0,9 1,0 67,7 107,5

  Tuzlanski 30,5 32,0 102,7 104,2

  Zeniko - dobojski 19,7 19,0 102,0 95,9

  Bosansko - podrinjski 1,0 1,2 127,0 117,0Srednjobosanski 7,5 7,9 123,3 104,9

  Hercegovako - neretvanski 10,8 9,0 115,7 82,5

  Zapadno - hercegovaki 2,0 2,2 85,8 109,5

  Kanton Sarajevo 22,4 22,4 99,3 99,2

  Kanton 10 1,9 1,8 79,4 95,7

  Federaci ja BiH 100,0 100,0 107,4 100,1

  Izvor: FZSObrada FZZPR: Izraun uea kantona uraen je preko ponder maseindeksa rasta 2014/2013

  8

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  9/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  3. Izvoz

  U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 5.779 mil. KM to je za4,2% vie u odnosu na izvoz u 2013. godini. Najvee uee u izvozu Federacije BiH imaZeniko dobojski kanton sa 28,9%, dok najmanje uee ima Kanton 10 sa svega 1,4%.

  Poveanje izvoza je zabiljeeno u svim kantonima FBiH, najvie u Zapadno-hercegovakom za33,7% u odnosu na prethodnu godinu, osim u Hercegovako-neretvanskom gdje je ostvarenoznaajno smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu za 16,8%, kao i u Kantonu 10 za1,7%.

  4. Uvoz

  U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3%vie u odnosu na 2013. godinu. Najveeuee u uvozu Federacije BiH i dalje ima Sarajevskikanton sa 35,7% i Zeniko-dobojski 15,6%, dok najmanje uee ima Bosansko-podrinjskikanton sa svega 1,0%.

  Poveanje uvoza je zabiljeeno u svim kantonima FBiH, najvie u Bosansko-podrinjskom za14,4%, osim u Hercegovako-neretvanskom gdje je ostvareno znaajno smanjenje uvoza uodnosu na prethodnu godinu za 10,1%, kao i u Kantonu 10 za 9,4%.

  5. Pokrivenost uvoza izvozom

  Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini iznosio je 55,8 % i manji je za 1,0 % uodnosu na 2013. godinu kada je pokrivenost iznosila 56,4%.

  Uee Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH za 2014. godinu iznosilo je 66,5% to je vie za0,5% u odnosu na prethodnu godinu, a u ukupnom uvozu 63,8% ili manje za 1,4% u odnosu na2013. godinu.

  Trgovinski deficit Federacije BiH u 2014. godini ostvaren je u iznosu od 4.575 mil. KM i biljeiznaajno poveanje za 6,8 % u odnosu na vanjskotrgovinski deficit za isti period prole godine.

  Poveanje deficita zabiljeeno je uveini kantona FBiH pri emui dalje najvei trgovinski deficit,iako smanjen u odnosu na prethodnu godinu, ima Kanton Sarajevo (2.775 mil. KM), saueem od 60,8% u ukupnom deficitu Federacije, dok je suficit i ove godine zabiljeen samo udva kantona i to u Zeniko-dobojskom (54 mil. KM) i Bosansko-podrinjskom kantonu (35 mil.KM).

  Uee trgovinskog deficita u BDP-u FBiH u 2014. godini iznosi 26,7%, to predstavlja

  poveanjeu odnosu na prethodnu godinu, kad je uee deficit u BDP-u iznosilo 25,4%.

  Izvoz i uvoz, pokrivenosti uvoza izvozom i trgovinski deficit roba daju se u slijedeem pregledu:

  9

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  10/100

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  11/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  6. Zaposlenost

  Na kraju 2014. godine zabiljeen je blagi rast broja zaposlenih. Prosjean broj zaposlenih u2013. godini iznosio je 435.113, a u 2014. godini se poveaona 443.587, to je vie za 8.474 ili1,9% u odnosu na 2013. godinu.

  U strukturi zaposlenih, 19,0% ine zaposleni u preraivakoj industriji, 17,7 % u trgovini i 10,9 %u javnoj upravi. Najvee poveanje zaposlenih je u preraivakoj industriji za 4.592 ili 5,8%,dok je najvei pad zaposlenih zabiljeen u rudarstvu za 289 ili 2,1%. Rast broja zaposlenihzabiljeen je u djelatnostima pruanja smjetaja, te pripreme i usluivanja hrane (hotelijerstvo iugostiteljstvo), kao u djelatnostima umjetnosti, zabave i rekreacije.

  Stepen zaposlenosti stanovnitva u Federaciji BiH u 2014. godini po EU metodologiji, tanije pometodologiji Meunarodne organizacije rada (ILO) - (broj zaposlenih u odnosu na radnosposobno stanovnitvo) iznosi 27,5 % to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 1,6%.

  Prema Anketi o radnoj snazi 2014. koja je provedena po preporukama i definicijama ILOorganizacije i zahtjevima Statistikog ureda EU (EUROSTAT) stopa zaposlenosti u FBiH u 2014godini iznosi 30,2%.

  Broj zaposlenih, stepen zaposlenosti kao i stepen aktivnosti stanovnitva po kantonima daje seu slijedeem pregledu:

  Stepen zaposlenosti po kantonima u 2014. godini

  Opine

  Prosjean

  brojzaposlenih 2

  Radnosposobno 3 Radnasnaga 4

  Stepen

  zaposlenosti u% 5

  Stepen aktivnostiu % 6

  Unsko - sanski 32.155 202.067 78.496 15,9 38,8

  Posavski 5.660 26.881 11.238 21,1 41,8

  Tuzlanski 81.588 352.830 180.385 23,1 51,1

  Zeniko- dobojski 69.668 278.589 140.130 25,0 50,3

  Bosansko - podrinjski 6.458 22.061 10.094 29,3 45,8

  Srednjobosanski 40.745 172.119 82.549 23,7 48,0

  Hercegovako - neretvanski 48.245 150.295 82.063 32,1 54,6

  Zapadno - hercegovaki 16.415 54.418 27.389 30,2 50,3

  Kanton Sarajevo 125.184 301.456 196.599 41,5 65,2

  Kanton 10 9.469 51.002 18.909 18,6 37,1

  Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

  Izvor: za stanovnitvo FZS saopenje br. 14.2.1. od 29.08.2014. godine, za zaposlenost mjeseni statistiki pregled pokantonima FBiH 2/15Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  2Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaa zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnimprofesijama, obrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8000) nije razvrstan po opinama i kantonima.

  3Radno sposobno stanovnitvo (stanovnitvo staro od 15-65 godina) podjeljeno u dvije glavne kategorije: radna snaga (ekonomskiaktivno stanovnitvo) i ekonomski neaktivno stanovnitvo prema definicijama Meunarodne organizacije rada (ILO)

  4Radno snaga ili aktivno stanovnitvo ine zaposlene i nezaposlene osobe prema ILO5Stepen zaposlenost se izraunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnim stanovnivom i pomnoi sa 100 prema

  ILO6Stepen aktivnosti se izraunava tako to se radna snaga podijeli sa radno sposobnim stanovnivom i pomnoi sa 100 prema ILO i

  pokazuje stepen aktivnosti radne snage na tritu rada.11

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  12/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  7. Nezaposlenost

  Na evidencijama slubi za zapoljavanje dana 31.12.2014. godine u Federaciji BiH je biloregistrovano 392.265 nezaposlenih lica to je vie za 323 ili 0,1% u odnosu na 2013. godinu.Od ukupnog broja nezaposlenih, njih 173.062 ili 44,1% prvi put trai zaposlenje, to je vie za1,6% u odnosu na prethodnu godinu.

  Od ukupnog broja nezaposlenih 269.242 (66,7%) je strunih, a 123.023 (31,4%) nestrunihosoba. Od ukupnog broja nezaposlenih najvie ja KV (134.137 ili 34%) i NKV (114.458 ili 30 %)radnika.

  Najvee smanjenje broja nezaposlenih zabiljeeno je kod visoko kvalifikovanih radnika (VKV)za 11,2 %, dok je broj nezaposlenih sa srednjom strunom spremom (SSS) povean za 2,8 %

  u odnosu na prethodnu godinu.

  Najvei broj nezaposlenih registriran je u Tuzlanskom kantonu (98.797 ili 25,2% od ukupnogbroja nezaposlenih u FBiH), u Kantonu Sarajevo (71.415 ili 18,2%) i u Zeniko-dobojskomkantonu (70.462 ili 18,0%). Najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan je u Bosansko-podrinjskom kantonu (3 636 ili 0,9%) od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH.

  Najvee poveanje broja nezaposlenih registrirano je u Sarajevskom i Bosansko-podrinjskomkantonu (1,5%) dok je najvee smanjenje broja nezaposlenih ostvareno u Zapadno-hercegovakom (4,7%) i Hercegovako-neretvanskom kantonu (3,9) u odnosu na prethodnu

  godinu.

  Poljoprivreda,

  umarstvo i ribolov

  2%Vaenje ruda i kamena

  3%

  Preraivaka industrija

  19%

  Proizvodnja isnabdijevanje el.en, i

  plinom

  2%

  Snabdijevanje vodom

  2%

  Graevinarstvo

  5%

  Trgovina na veliko i na

  malo

  18%

  Prijevoz i

  skladitenje

  5%

  Hotelijerstvo i

  ugostiteljstvo

  4%

  Informacije ikomunikacije

  3%

  Finansijske

  djelatnosti i

  djelatnosti

  osiguranja2%

  Poslovanje

  nekretninama0%

  Strune, naune i tehnike

  djelatnosti

  3%

  Administrativne

  uslune djelatnosti

  2% Javna uprava i odbrana11%

  Obrazovanje

  9%

  Zdravstvena i socijalnazatita

  7%

  Umjetnost, zabava i

  rekreacija

  1%

  Ostale uslune djelatnosti

  1%

  Djelatnosti domainstva

  0%Nerasporeeno po

  djelatnostima KD

  1%

  Zaposlenost po djelatnostima u FBiH u 2014.g

  12

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  13/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Stepen nezaposlenosti FBiH po EU metodologiji, tanije po metodologiji Meunarodneorganizacije rada (ILO) - (broj nezaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovnitvo) iznosi46,9% i u odnosu na prethodnu godinu smanjio se za 1,0%.

  Prema Anketi o radnoj snazi 2014. koja je provedena po preporukama i definicijama ILOorganizacije i zahtjevima Statistikog ureda EU (EUROSTAT) stopa nezaposlenosti u FBiH u2014. godini iznosi 28,6%.

  Registrovani broj lica koja trae zaposlenje i stepen nezaposlenosti po kantonima daje se uslijedeem pregledu:

  Stepen nezaposlenosti po kantonima u 2014. godini

  OpineBroj

  nezaposlenihRadna

  snaga 7Stepen

  nezaposlenosti u % 8

  Unsko - sanski 46.341 78.496 59,0

  Posavski 5.578 11.238 49,6

  Tuzlanski 98.797 180.385 54,8

  Zeniko - dobojski 70.462 140.130 50,3

  Bosansko - podrinjski 3.636 10.094 36,0

  Srednjobosanski 41.804 82.549 50,6

  Hercegovako - neretvanski 33.818 82.063 41,2

  Zapadno - hercegovaki 10.974 27.389 40,1

  Kanton Sarajevo 71.415 196.599 36,3

  Kanton 10 9.440 18.909 49,9

  Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

  Izvor: za zaposlenost i nezaposlenost FZS mjeseni statistiki pregled po kantonima FBiH 2/15

  8. Plae

  U 2014. godini u FBiH prosjena mjesena isplaena neto plaa iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. Najvia prosjena neto plaa je u Kantonu Sarajevo

  (1.036 KM), a najmanja u Srednjobosanskom kantonu (678 KM).

  Najvee poveanje prosjene mjesene plate zabiljeeno je u Unsko-sanskom kantonu za2,9%, dok je najvee smanjenje zabiljeeno u Srednjobosanskom i Hercegovako-neretvanskom kantonu za 2,8%.

  Najvee poveanje plate u odnosu na prethodnu godinu zabiljeeno je u djelatnostimapoljoprivrede, umarstva i ribolova za 5,0%, dok je najvee smanjenje plae zabiljeeno udjelatnosima umjetnosti, zabave i rekreacije za 8,6%.

  7Radno snaga ili aktivno stanovnitvo ine zaposlene i nezaposlene osobe prema ILO8Stepen nezaposlenosti se izraunava tako to se broj nezaposlenih podijeli sa radnom snagom (zaposleni + nezaposleni) ipomnoi sa 100 prema ILO

  13

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  14/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  14

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Pregled prosjene neto plae u KM po kantonima

  2013

  2014

  U 2014. godini i dalje najvia prosjena isplaena plaa je u djelatnosti proizvodnje isnabdijevanja elektrinom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u iznosu od 1.540 KM, dokje najmanja u djelatnostima pruanja smjetaja te pripreme i usluivanja hrane (hotelijerstvo iugostiteljstvo) u iznosu od 524 KM.

  Plae po kantonima daju se u slijedeem pregledu:

  Prosjena neto plaa u KM po kantonima u 2014. godini

  KantonProsjena neto

  plaa u KMUee

  FBiH = 100

  Unsko - sanski 797 95,6

  Posavski 693 83,2

  Tuzlanski 739 88,6

  Zeniko - dobojski 726 87,1

  Bosansko - podrinjski 751 90,1

  Srednjobosanski 678 81,4

  Hercegovako - neretvanski 866 103,9

  Zapadno - hercegovaki 781 93,7

  Kanton Sarajevo 1 036 124,4

  Kanton 10 840 100,9

  Federacija BiH 833 100,0

  Izvor: FZS Mjeseni statistiki pregled FBiH po kantonima 02/15Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

  Izvor: FZS Mjeseni statistiki pregled FBiH po kantonima 02/15Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  15/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  9. Penzije

  Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, to je za 1,6%vie nego u istom periodu prethodne godine.

  Najvei broj penzionera je zabiljeen u Sarajevskom kantonu koji uestvuje sa 21,7% uukupnom broju penzionera u Federaciji, a najmanji u Posavskom kantonu sa 0,9%.

  Najvee poveanje broja penzionera u odnosu na prethodnu godinu zabiljeeno je u Unsko sanskom kantonu za 3,5%, a najmanje u Zapadno hercegovakom kantonu za 0,4%.

  Prosjena isplaena penzija u decembru 2014. godine iznosila je 365,18 KM, to je vie za 5,3% u odnosu na prethodnu godinu. Najnia isplaena penzija iznosila je 326,17 KM, azajamena 434,90 KM. Najvia isplaena penzija u decembru 2014. godine iznosila je 2.174,48KM.

  Za penzije koje se finansiraju iz prorauna Federacije BiH koeficijent za obraun i isplatupenzija za decembar 2014. godine iznosio je 1,485. Za sve ostale penzije koeficijent za obrauni isplatu penzija za decembar 2014. godine iznosio je 1,816.

  Broj penzionera i iznos isplaenih penzija po kantonima daje se u tabelarnom pregledu:

  Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2014. godini

  OpineBroj

  penzionera

  Ukupan iznosisplaenih

  penzija/mirovina

  Prosjenapenzija/mirovina

  u KM

  Unsko - sanski 21.624 7.396.593 342,1

  Posavski 3.603 1.319.418 366,2

  Tuzlanski 69.095 26.268.694 380,2

  Zeniko - dobojski 59.714 22.467.437 376,3

  Bosansko - podrinjski 5.515 2.066.960 374,8

  Srednjobosanski 38.048 13.613.322 357,8

  Hercegovako - neretvanski 36.453 14.305.521 392,4

  Zapadno - hercegovaki 10.764 3.928.764 365,0

  Kanton Sarajevo 85.768 37.775.764 440,4

  Kanton 10 6.314 2.089.317 330,9

  Federacija BiH 336.898 131.231.789 389,5

  Republika Srpska 10.492 2.909.280 277,3

  Distrikt Brko 4.637 1.553.886 335,1

  UKUPNO BiH 352.027 135.694.955 385,5

  Inoz. R. Hrvatska 18.887 4.197.781 222,3

  Inoz. S i CG 17.570 3.164.803 180,1

  Inoz ostali 6.416 1.106.175 172,4

  UKUPNO Inozemstvo 42.873 8.468.759 197,5

  UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

  15

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  16/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Vrste i iznos penzija u kantonima u 2014. godini

  Opine

  Vrste mirovine / penzije

  Starosne Invalidske Obiteljske

  Broj Iznos Prosjenaisplata

  Broj Iznos Prosjena isplata

  Broj Iznos Prosjenaisplata

  Unsko - sanski 8.780 3.484.589 396,9 4.931 1.515.281 307,3 7.913 2.396.723 302,9

  Posavski 1.899 775.935 408,6 665 217.904 327,7 1.039 325.579 313,4

  Tuzlanski 30.331 13.497.901 445,0 14.707 4.887.697 332,3 24.057 7.883.095 327,7

  Zeniko - dobojski 30.770 12.877.665 418,5 10.471 3.506.514 334,9 18.473 6.083.258 329,3

  Bosansko - podrinjski 2.810 1.154.189 410,7 1.027 355.249 345,9 1.678 557.523 332,3

  Srednjobosanski 18.355 7.258.548 395,5 6.940 2.253.411 324,7 12.753 4.101.363 321,6

  Hercegovako - neretvanski 18.617 8.218.784 441,5 7.287 2.517.950 345,5 10.549 3.568.787 338,3

  Zapadno - hercegovaki 5.411 2.245.922 415,1 2.542 819.601 322,4 2.811 863.241 307,1

  Kanton Sarajevo 43.319 22.129.354 510,8 18.352 6.802.172 370,7 24.097 8.844.238 367,0

  Kanton 10 3.246 1.245.930 383,8 1.067 311.846 292,3 2.001 531.541 265,6

  Federac ija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

  Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

  Distrikt Brko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

  UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

  Inoz. R. Hrvatska 10.574 2.147.890 203,1 3.754 889.210 236,9 4.559 1.160.681 254,6

  Inoz. S i CG 12.378 2.158.080 174,3 2.573 469.222 182,4 2.619 537.500 205,2

  Inoz ostali 4.156 720.480 173,4 1.337 210.528 157,5 923 175.167 189,8

  UKUPNO Inozemstvo 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

  UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

  Isplaene zaostale mirovine 4.815.749

  Isplaene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

  Plaeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

  Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521

  Ukupna sreds tva za isp latu 151.467.956

  Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  16

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  17/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  10. Registar poslovnih subjekata

  Registar poslovnih subjekata obuhvata pravna i fizika lica registrovana nateritoriji FBiH.

  Poslovni subjekti su pravne i fizike osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa propisima, tetijela dravne vlasti, tijela dravne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.

  Ukupan broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2014. godine iznosio je 101.475, to je vie za0,2 % u odnosu na prethodnu godinu.

  Registrovan broj pravnih lica sa stanjem 31.12.2014. godine iznosio je 51.875, to je vie za2,5% u odnosu na prethodnu godinu.

  Na dan 31.12.2014. godine registrovano je ukupno 27.840 poslovnih jedinica u sastavu pravnihlica ili 1,6% vie nego u 2013. godini. Pod jedinicama poslovnih subjekata podrazumijevaju se

  organizacione jedinice u sastavu poslovnog subjekta (radionice, skladita, uredi, stovarita,predstavnitva, prodajna mjesta itd.) smjetene na geografski odreenom mjestu.

  Fizike osobe su osobe koje samostalno vre djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i slobodnihzanimanja u svoje ime i za svoj raun. Broj registrovanih fizikih lica obrtnika u 2014. godiniiznosio je 49.600 to je manje za 2,2% u odnosu na 2013. godinu.

  Broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2014. godine po kantonima daje se u slijedeempregledu:

  Struktura poslovnih s ubjekata po kantonima u FBiH za 2014. godinu

  stanje 31. 12. 2014.

  Opine

  Broj preduzea

  Ukupno Pravna licaU sastavu

  pravnih licaFizika lica

  obrtnici

  Unsko - sanski 8.807 4.997 3.376 3.810

  Posavski 1.553 1.012 865 541

  Tuzlanski 19.470 8.566 5.534 10.904

  Zeniko-dobojski 12.367 6.085 3.952 6.282

  Bosansko-podrinjski 973 526 423 447

  Srednjobosanski 10.740 4.530 2.421 6.210

  Hercegovako-neretvanski 13.332 6.310 2.970 7.022

  Zapadno-hercegovaki 4.657 2.935 826 1.722

  Kanton Sarajevo 25.721 14.947 6.551 10.774

  Kanton 10 3.855 1.967 922 1.888

  Federaci ja BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

  Izvor podataka: FZS

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  17

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  18/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  11. Indeks potroakih cijena - CPI

  Od 2006. godine u BiH se izraunava i prati indekspotroakih cijena (CPI) to, u skladu sameunarodnim standardima, predstavlja ope priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalopraenje cijena na malo i trokova ivota. Pored toga, indeks potroakih cijena koristi se zausklaivanje plaa i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja.Takoer se ovaj indeks koristi i za ouvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama,omoguava uporeivanje stope inflacije s drugim zemljama, uporeivanje kretanja cijena unutarzemlje izmeu pojedinih regiona, te slui kao osnov za deflacioniranje pojedinihmakroekonomskih agregata u statistici nacionalnih rauna i dr.

  Indeks potroakih cijena odraava kretanje cijena roba i usluga koje kupuju potroai. Onporedi cijenu nepromjenjene korpe dobara i usluga u tekuoj godini sa cijenama dobara ubaznoj godini.

  Indeks potroakih cijena u FBiH u 2014. iznosio je 99,3. U odnosu na 2013. godinu manji je za0,7%, to znai da je zabiljeena deflacija u procentu od 0,7%.

  Analizom potroakih cijena u FBiH moe se zakljuiti da je najvei rast cijena registrovan jekod cijena alkoholnih pia i duhana (7,0%), dok je najvei pad cijena zabiljeen kod odjee iobue (2,9%) i hrane i bezalkoholnih pia (2,5%). Cijene su u 2014. godini, zadrale slinustrukturu kao i 2013. godine bez veih promjena, a na kretanje ukupnih cijena najvie su uticalihrana i bezalkoholna pia (33,2%), prijevoz (13,2%) i stanovanje, voda, gas i drugi energenti(11,9%).

  Indeks potroakih cijena u FBiH u periodu 2011. - 2014. godine prema COICOP

  OdjeljakStruktura u % 2013

  2012 2014 2013

  2013 2014

  Ukupno 100,0 100,0 99,8 99,3

  1. Hrana i bezalkoholna pia 35,5 33,2 99,7 97,5

  2. Alkoholna pia i duhan 4,8 5,1 106,9 107,0

  3. Odjea i obua 4,1 4,7 90,0 97,1

  4. Stanovanje, voda el.energija, gas i drugi energenti11,3 11,9 101,2 99,9

  5. Namjetaj, kuanski ureaji i red. odravanje kue 6,5 6,2 100,4 100,1

  6. Zdravstvo 3,6 4,3 95,8 99,4

  7. Prijevoz 13,1 13,2 98,6 99,2

  8. Komunikacije 4,3 4,7 100,6 101,5

  9. Rekreacija i kultura 4,6 3,4 101,4 101,3

  10. Obrazovanje 0,6 1,0 101,5 100,9

  11. Restorani i hoteli 4,0 3,6 100,8 100,4

  12. Ostala dobra i usluge 7,6 8,7 100,4 100,3

  Izvor: FZS Mjeseni statistiki preglednik 3/15

  18

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  19/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  12. Nivo razvijenosti

  U sljedeoj tabeli dati su pokazatelji razvijenosti kantona i Federacije BiH, na osnovu kojih sukantoni rangirani u odnosu na prosjek Federacije BiH. Rang razvijenosti kantona uraen je naosnovu 5 pokazatelja stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj uenika osnovnih isrednjih kola na 1000 stanovnika, GDP po glavi stanovnika i odsutno stanovnitvo u odnosuna 1991. godinu.

  Stepen zaposlenosti utvren je na osnovu podataka o broju zaposlenih po opinama u odnosuna procjenu prisutnog broja stanovnika.

  Stepen nezaposlenosti utvren je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po opinama uodnosu na radno aktivno stanovnitvo.

  Odsutno stanovnitvo utvreno je naosnovu prisutnog broja stanovnika po opinama u odnosu

  na popis iz 1991. godine u opinama koje pripadaju Federaciji BiH po Daytonskom sporazumu.

  Budui da je Federalni zavod za statistiku ne radi izraun GDP-a po kantonima i optinama,prosjean GDP pokantonima je uradio Federalni zavod za programiranje razvoja prema formuli:

  broj zaposlenih u optini x prosjena plaa u optini x GDPbroj zaposlenih u FBiH x prosjena plaa u FBiH

  Za precizniju ocjenu GDP-a, potrebno je izvriti evaluaciju svih statistikih podataka koji su bitniza izraun GDP-a po opinama, kako bi se izvrile eventualne korekcije.

  Ostala etiri indikatora razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj uenika iodsutno stanovnitvo) uraeni su na osnovu zvaninih statistikih podataka.

  19

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  20/100

  Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2014. godinu

  KantonStep.

  zapos.u %

  Step.nezap.

  u %

  Broj uen.(osn+sred)

  na 1000stan.

  GDP/PCu KM

  Indexodsut.stan.

  Federacija B iH = 100Indeksrazvijen

  ostiRang

  Step.zap.

  Step.nez.

  Brojuen.

  na 1000stan.

  GDP/PC

  Odsut.stan.

  KantonSarajevo

  28,1 36,3 121 14 -9,8 148,1 122,5 96,8 190,0 135,6 138,6 1

  Zapadno-hercegovaki

  20,1 40,1 158 6 -8,4 106,0 114,6 126,7 83,1 145,1 115,1 2

  Hercegovako-neretvanski

  21,5 41,2 126 8 -16,3 113,3 112,1 101,1 114,8 93,4 107,0 3

  Tuzlanski 16,3 54,8 118 5 -4,8 86,0 83,2 94,8 73,0 168,5 101,1 4

  Zeniko-dobojski

  17,5 50,3 128 6 -17,0 92,2 92,8 102,5 83,4 88,7 91,9 5

  Bosansko-podrinjski

  19,9 36,0 97 7 -21,8 104,9 123,2 78,2 95,2 57,3 91,8 6

  Srednjo-

  bosanski 16,1 50,6 139 5 -25,5 84,9 92,0 111,8 70,3 33,3 78,5 7Unsko - sanski 11,2 59,0 125 4 -16,6 58,9 74,1 100,1 60,2 91,5 76,9 8

  Kanton 10 12,1 49,9 102 5 -32,4 63,6 93,6 82,1 74,5 -12,2 60,3 9

  Posavski 14,6 49,6 113 6 -39,2 77,0 94,2 90,9 78,6 -56,6 56,8 10

  FBiH 19,0 46,9 125 7 -15,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Po izraunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2014. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti je idalje Kanton Sarajevo dok je poslednje 10. mjesto i dalje zadrao Posavski kanton.

  20

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Kanton Sarajevo

  Zapadno-hercegovaki

  Hercegovako-neretvanski

  Tuzlanski kanton

  Zeniko-dobojski

  Bosansko - podrinjski

  Srednjobosanski

  Unsko - sanski

  Kanton 10

  Posavski

  Nivo razvijenosti FBiH po kantonima za 2014. godinu

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  21/100

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  22/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U UNSKO SANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

  Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,

  GDP iznosi 17.160 mil. KM, (ukljuena neregistrirana ekonomija NOE) to je u odnosu naprethodnu godinu vie za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i vei je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

  U Unsko - sanskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od 1.270mil. KM, to u odnosu na GDP Federacije BiH iznosi 7,4%.

  Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Unsko - sanskom kantonu iznosi4.419 KM ili 60,2% od prosjeka Federacije.

  Dajemo pregled GDP-a po opinama u kantonu kako slijedi:

  Bruto domai proizvod (GDP) u kantonu za2014. godinu

  OpineStanovnitvo

  (prisutno)GDP uhilj. KM

  GDP/PC u KM(po glavi stan.)

  GDP/PC u KM (po glavistan.) FBiH = 100

  Biha 61.622 446.155 7.240 98,6

  Bosanska Krupa 28.046 85.799 3.059 41,7

  Bosanski Petrovac 6.847 34.320 5.012 68,3

  Buim 18.063 34.320 1.900 25,9

  Cazin 62.959 205.918 3.271 44,5

  Klju 19.044 6.864 3.604 49,1

  Sanski Most 43.511 188.758 4.338 59,1

  Velika Kladua 47.269 205.918 4.356 59,3

  Unsko - sanski 287.361 1.269.827 4.419 60,2

  Federaci ja BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

  Obrazloenje stavke pogledatina strani 7.

  22Unsko - sanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  23/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizikog obimaindustrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Uee fizikog obima industrijske proizvodnje u Unsko-sanskom kantonu u industrijskojproizvodnji Federacije iznosilo je 3,4%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizikog obimaindustrijske proizvodnje po stopi od 3,4%.

  Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

  2014/2013

  Federacija BiH Unsko - sanski

  INDUSTRIJA UKUPNO 100,1 103,4

  PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

  Intermedijarni proizvodi 106,5 106,3

  Energija 93,3 116,1

  Kapitalni proizvodi 98,5 111,6

  Trajni proizvodi za iroku potronju 95,0 102,1

  Netrajni proizvodi za iroku potronju 102,4 94,9

  PREMA PODRUJIMA I OBLASTIMA KD-a

  Vaenje ruda i kamena 98,7 172,8

  Preraivaka industrija 103,7 102,2

  Proizvodnja i snabdijevanje /opskrba elektrinomenergijom i plinom

  89,9 116,1

  Izvor: FZS

  U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM to je za 4,2% vie uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u USK izvoz iznosio 224 mil. KM ili 6,5% vie u odnosu na

  prethodnu godinu. Izvoz USK uestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 3,9%.

  U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% vie uodnosu na 2013. godinu, dok je u USK uvoz iznosio 294 mil. KM ili 5,1% vie u odnosu naprethodnu godinu.Uvoz USK uestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 2,8%.

  Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % dok je u USKiznosio 76,4%.

  Vanjskotrgovinska razmjena po opinama u kantonu u 2014. godini

  OpineVrijednost u hil j. KM Uee u % Pokrivenost

  uvozaizvozom u %

  Trgovinski

  bilans u hilj.KM (deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

  Biha 65.752 111.735 1,1 1,1 58,8 -45.983

  Bos.Krupa 38.418 28.680 0,7 0,3 134,0 9.738

  Bos. Petrovac 31.081 13.131 0,5 0,1 236,7 17.950

  Buim 6.844 1.654 0,1 0,0 413,8 5.190

  Cazin 20.544 71.768 0,4 0,7 28,6 -51.224

  Klju 5.309 9.297 0,1 0,1 57,1 -3.988

  Sanski Most 29.092 16.770 0,5 0,2 173,5 12.322

  Velika Kladua 27.167 40.546 0,5 0,4 67,0 -13.379

  Unsko - sanski 224.207 293.580 3,9 2,8 76,4 -69.373Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

  Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

  23Unsko - sanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  24/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosjean broj zaposlenih u iznosu od 443.587, to je uodnosu na isti period prethodne godine vie za 1,9% ili 8.474. U USK zaposlenost je iznosila 32155, to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 292 ili 0,9%. Broj zaposlenih u USK uestvujeu ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,2%.

  Stepen zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tanije po metodologiji Meunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 15,9 % to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 0,5%.

  Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po opinama u USK kantonu u 2014. godini daju se uslijedeem pregledu:

  Stepen zaposlenosti po opinama u kantonima u 2014. godini

  Opine

  Prosjean

  brojzaposlenih

  Radnosposobno

  Radnasnaga

  Stepen

  zaposlenostiu %

  Stepen

  aktivnostiu %

  Biha 11.813 42.915 22.045 27,5 51,4

  Bosanska Krupa 3.032 18.912 7.892 16,0 41,7

  Bos. Petrovac 1.112 3.872 2.250 28,7 58,1

  Buim 1.197 11.972 5.186 10,0 43,3

  Cazin 5.667 44.688 16.266 12,7 36,4

  Klju 1.468 14.025 4.020 10,5 28,7

  Sanski Most 3.857 31.936 8.407 12,1 26,3

  Velika Kladua 4.009 33.747 12.430 11,9 36,8

  Unsko - sanski 32.155 202.067 78.496 15,9 38,8

  Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

  Obrazloenje stavki od dopogledati na strani 11.

  Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265 to

  je vie za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u USK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 46.341 lica koja trae zaposlenje, to je vie za 138 ili 0,3% u odnosuna prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 11,8%.

  Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uUSK 59,0%.

  Dajemo pregled nezaposlenih po opinama u USK u 2014. godini:

  24Unsko - sanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  25/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Stepen nezaposlenosti po opinama u kantonima u 2014. godini

  OpineBroj

  nezaposlenihRadnasnaga

  Stepennezaposlenosti u %

  Biha 10.232 22.045 46,4Bosanska Krupa 4.860 7.892 61,6

  Bos. Petrovac 1.138 2.250 50,6

  Buim 3.989 5.186 76,9

  Cazin 10.599 16.266 65,2

  Klju 2.552 4.020 63,5

  Sanski Most 4.550 8.407 54,1

  Velika Kladua 8.421 12.430 67,7

  Unsko - sanski 46.341 78.496 59,0

  Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

  Obrazloenje stavki i pogledati na strani 13.

  U 2014. godini u FBiH prosjena mjesena isplaena neto plaa iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. U USK prosjena plaa iznosila je 797 KM to je vie za2,9% u odnosu na 2013. godinu i to je 95,6% u odnosu na prosjek FBiH.

  Prosjena neto plaa u KM po opinamau kantonu 2014. godini

  Opine Prosjena neto plaa u KM Uee FBiH = 100

  Biha 907 108,9

  Bosanska Krupa 744 89,3

  Bosanski Petrovac 728 87,4

  Buim 747 89,7

  Cazin 699 83,9

  Klju 744 89,3

  Sanski Most 744 89,3

  Velika Kladua 693 83,2

  Unsko - sanski 797 95,6Federaci ja BiH 833 100,0

  Izvor: FZS Mjeseni statistiki pregled FBiH po kantonima 02/15

  25Unsko - sanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  26/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, to je za 1,6% vienego u istom periodu prethodne godine.

  U USK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 21.624 to je 3,5% vie u odnosu na

  prethodnu godinu ili 5,5% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

  Broj penzionera i iznos penzija po opinama u kantonu u 2014. godini

  OpineBroj

  penzioneraUkupan iznos

  Isplaenih penzijaProsjena penzija

  u KM

  Biha 8.157 3.124.902 383,1

  Bos.Krupa 2.303 751.225 326,2

  B.Petrovac 609 192.290 315,7

  Buim 835 245.986 294,6

  Cazin 3.502 1.134.309 323,9

  Klju 1.178 353.587 300,2Sanski Most 2.346 741.417 316,0

  V. Kladua 2.694 852.877 316,6

  Unsko - sanski 21.624 7.396.593 342,1

  Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

  UKUPNO BiH 394.900 144.163.714 365,1

  Vrste i iznos penzija u kantonima u 2014. godini

  Opine

  Vrste mirovine / penzije

  Starosne Invalidske ObiteljskeBroj Iznos

  Prosjenaisplata

  Broj IznosProsjena

  isplataBroj Iznos

  Prosjenaisplata

  Biha 4.210 1.854.387 440,5 1.520 494.952 325,6 2.427 775.562 319,6

  Bos.Krupa 910 334.325 367,4 534 159.362 298,4 859 257.538 299,8

  B.Petrovac 233 79.402 340,8 144 44.012 305,6 232 68.877 296,9

  Buim 177 65.571 370,5 315 85.806 272,4 343 94.609 275,8

  Cazin 1.184 439.620 371,3 934 292.421 313,1 1.384 402.268 290,7

  Klju 439 149.289 340,1 188 47.709 253,8 551 156.588 284,2

  Sanski Most 808 278.380 344,5 418 121.727 291,2 1.120 341.311 304,7

  V. Kladua 819 283.615 346,3 878 269.292 306,7 997 299.970 300,9

  Unsko - sanski 8.780 3.484.589 396,9 4.931 1.515.281 307,3 7.913 2.396.723 302,9

  Federac ija BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

  Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3834 1.127.286 294,0

  Distrikt Brko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1679 525.551 313,0

  UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

  UKUPNO Ino. 27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

  UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

  Isplaene zaostale mirovine 4.815.749

  Isplaene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

  Plaeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

  Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521Ukupna sredstva za isplatu 151.467.956

  Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  26Unsko - sanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  27/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Prema statistikim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i vii je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u USK iznosio je 8.807 i vii je za 155 ili 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u USK uestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

  8,7%.

  Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, to je vie za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u USK broj registrovanih pravnih lica iznosio 4.997, to je uodnosu na prethodnu godinu vie za 103 ili 2,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u USKuestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 9,6%.

  Broj registrovanih fizikih lica obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, to je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u USK brojregistrovanih obrtnika iznosio 3.810 to je vie za 52 ili 1,4% u odnosu na 2013. godinu. Broj

  registrovanih fizikih lica- obrtnika u USK uestvuje u ukupnom broju registrovanih fizikih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 7,7%.

  Broj registrovanih poslovnih subjekata u USK po opinama daje se u sl ijedeem pregledu:

  Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

  stanje 31. 12. 2014.

  Opine

  Broj preduzea

  UkupnoPravna

  licaU sastavu

  pravnih licaFizika lica

  obrtnici

  Biha 2.769 1.717 1.065 1.052

  Bosanska Krupa 825 457 330 368

  Bosanski Petrovac 365 194 124 171

  Buim 335 214 136 121

  Cazin 1.565 934 650 631

  Klju 614 267 236 347

  Sanski Most 1.277 586 405 691

  Velika Kladua 1.057 628 430 429

  Unsko - sanski 8.807 4.997 3.376 3.810

  Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

  Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  27Unsko - sanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  28/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Osnovni ind ikatori razvoja FBiH i Unsko-sanskog kantona

  Elementi

  Federacija BiHUnsko-sanski

  kanton

  Ueekantona u

  FBiH

  2013 2014 2013 2014 2013 2014

  Povrina u km2 26.109 26.110 4.125 4.125 15,8 15,8

  Stanovnitvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

  2.337 2.337 288 287 12,3 12,3

  GDP u mil. KM 16.914 17.160 1.252 1.267 7,4 7,4

  GDP po stanovniku u KM 5.903 7.344 4.352 4.419 73,3 60,2

  Industrijska proizvodn ja - indeks 107,4 100,1 118,7 103,4 3,3 3,4

  Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 211 224 3,8 3,9Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 279 294 2,8 2,8

  Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 75,4 76,4 133,7 136,9

  Trgovinski b ilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -69 -69 1,6 1,5

  Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 31.863 32.155 7,3 7,4

  Radno sposobno stanovnitvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 201.140 202.067 12,5 12,5

  Radna snaga - broj 827.055 835.852 78.066 78.496 9,4 9,4

  Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 15,8 15,9 58,1 58,9

  Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 38,8 38,8 75,4 74,8

  Nezaposlenost b roj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 46.203 46.341 11,8 11,8

  Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 59,2 59,0 124,9 125,8

  Plata - prosjena u KM 835 833 774 797 92,7 95,7

  Penzija - prosjena u KM 347 365 324 342 93,4 93,7

  Broj penzionera 388.676 394.900 20.890 21.624 5,4 5,5

  Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 8.652 8.807 8,5 8,7

  Ostvarene investicij e u nova stalna sredstva umil. KM

  3.081 3.315 111 119 3,6 3,6

  Stepen investiranja 18,3 19,3 8,9 9,4 48,7 48,6

  28Unsko - sanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  29/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  POSAVSKI KANTON

  2014. godinaOsnovni podaciPovrina u km : 324,6Opine: 3Naseljena mjesta: 34Stanovnitvo: 38.669Prirodni prirataj: -292Gustina naseljenosti: 119,1Neto plaa u KM: 693

  GDP u mil. KM: 223GDP per capita u KM 5.769Izvoz u mil. KM 91Uvoz u mil. KM 123Investicije u mil. KM 20

  29Posavski kanton

  ODAK

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  VELIKAKLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHA

  BOSANSKAKRUPA

  BOSANSKIPETROVAC

  SANSKIMOST

  NOVI GRAD

  KRUPANAUNI

  SRPSKI SANSKI

  MOST

  PRIJEDOR

  KOZARSKADUBICA

  KOSTA

  JNICA

  GRADIKA

  LAKTAIPRNJAVOR

  BANJALUKA ELINAC

  KOTORVARO

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKIBROD

  MODRI A

  ODAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  DOBOJ

  TEANJ PETROVO

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOSANSKOGRAHOVO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUJE

  IROKIBRIJEG

  GRUDE

  LJUBUKIITLUK

  APLJINASTOLAC

  NEUM

  RAVNO

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJI VAKUF

  FOJNICA

  NOVITRAVNIK

  TRAVNIK ZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREEVO

  HADI I

  BUSOVA A

  VISOKOKISELJA

  K

  KAKANJ VARE

  ILIJABREZA

  EP EZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  IVINICE

  BANOVI I

  ELISREBRENIK

  GRAANICA

  DONJIVUKUF

  JAJCE

  DOBRETI

  I

  TRNOVO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SR. NOVOSARAJEVO

  SR.STARIGRAD

  SOKOLAC

  HANPIJESAK

  MILI I

  VLASEN

  ICA

  EKOVI I

  OSMACI

  ZV

  OR

  NIK

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRADA

  AC

  PELAGI EVO

  AMACSR.ORAJE

  MOSTARGRAD

  FO AGORADE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  SR.GORADE

  SRBINJEKALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLI

  KNEEVO

  JEZE

  RO

  MRKONJIGRAD

  IPOVO

  SR.KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKTBR KO

  SR.MOSTAR

  EPA

  1

  10

  8

  79 5

  64

  3

  2

  PALE

  2

  Dravna granica

  Meuentitetska granica

  Meukantonalna granica

  Legenda:

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  30/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U POSAVSKOM KANTONU U 2014. GODINI

  Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, (ukljuena neregistrirana ekonomija NOE) to je u odnosu na

  prethodnu godinu vie za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i vei je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

  U Posavskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od 223 mil.KM, to u odnosu na GDP Federacije iznosi 1,3%.

  Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Posavskom kantonu iznosi 5.769KM ili 78,6% od prosjeka Federacije BiH.

  U sljedeoj tabeli dat je pregled GDP-a po opinama u kantonu kako slijedi:

  Bruto domai proizvod (GDP) u kantonu u 2014. godin i

  OpineStanovnitvo

  (prisutno)GDP uhilj. KM

  GDP/PC u KM(po glavi stan.)

  GDP/PC u KM(po glavi stan.)

  FBiH = 100

  Domaljevac amac 4.467 17.159 3.841 52,3

  Odak 15.091 6.864 4.548 61,9

  Oraje 19.111 137.278 7.183 97,8

  Posavsk i 38.669 223.077 5.769 78,6

  Federaci ja BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

  Obrazloenje stavke pogledati na strani 7.

  U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizikog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Uee fizikog obima industrijske proizvodnje u Posavskom kantonu u industrijskoj proizvodnjiFederacije BiH iznosilo je 1,0%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizikogobima industrijskeproizvodnje po stopi od 7,5%.

  Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

  2014/2013

  Federacija BiH Posavsk i

  INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 107,5

  PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

  Intermedijarni proizvodi 106,5 109,0

  Kapitalni proizvodi 98,5 143,9

  Trajni proizvodi za iroku potronju 95,0 123,9

  Netrajni proizvodi za iroku potronju 102,4 99,8

  PREMA PODRUJIMA I OBLASTIMA KD-a

  Preraivaka industrija 103,7 107,5

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 8.

  30Posavski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  31/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM to je za 4,2% vie uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u POK izvoz iznosio 91 mil KM ili 1,1% vie u odnosu naprethodnu godinu. Izvoz POK uestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 1,6%.

  U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% vie uodnosu na prethodnu godinu, dok je u POK uvoz iznosio 130 mil. KM ili 3,6 % vie u odnosu na2013. godinu. Uvoz POK u ukupnom uvozu FBiH uestvuje sa 1,3%.

  Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 %, a u POK 70,2%.

  Vanjskotrgovinska razmjena po opinama u kantonu u 2014. godini

  Opine

  Vrijednost u hilj . KM Uee u % Pokrivenostuvoza izvozom

  u %

  Trgovinskibilans uhilj. KM

  (deficit)

  Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

  Domaljevac amac 716 10.301 0,0 0,1 7,0 -9.585

  Odak 45.006 58.516 0,8 0,6 76,9 -13.510

  Oraje 45.223 60.776 0,8 0,6 74,4 -15.553

  Posavs ki 90.946 129.593 1,6 1,3 70,2 -38.647

  Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

  Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

  U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosjean broj zaposlenih u iznosu od 443.587, to je uodnosu na isti period prethodne godine vii za 1,9% ili 8.474. U POK zaposlenost je iznosila5.660 to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 60 ili 0,9%. Broj zaposlenih u POKuestvuje u ukupnom broju zaposlenih FBiH sa 1,3%.

  Stepen zaposlenosti u POK po EU metodologiji, tanije po metodologiji Meunarodneorganizacije rada (ILO) iznosi 21,1 % to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 2,0%.

  Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po opinama u Posavskom kantonu u 2014. godini daju seu slijedeem pregledu:

  Stepen zaposlenosti po opinama u kantonu u 2014. godini

  OpineProsjean

  brojzaposlenih

  Radnosposobno

  Radnasnaga

  Stepenzaposlenosti u %

  Stepenaktivnosti u

  %

  Domalj.amac 423 3.283 893 12,9 27,2

  Odak 2.168 10.131 4.448 21,4 43,9

  Oraje 3.069 13.467 5.897 22,8 43,8

  Posavsk i 5.660 26.881 11.238 21,1 41,8

  Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

  Obrazloenje stavki od dopogledati na strani 11.

  31Posavski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  32/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, toje vie za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u POK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 5.578 lica koja trae zaposlenje, to je za 0,1% manje u odnosu naprethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 1,4%.

  Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a uPOK 49,6%.

  Dajemo pregled nezaposlenih po opinama u POK u 2014. godini:

  Stepen nezaposlenosti po opinama u kantonu u 2014. godini

  OpineBroj

  nezaposlenihRadna snaga

  Stepen

  nezaposlenosti u %

  Domalj.amac 470 893 52,6Odak 2.280 4.448 51,3

  Oraje 2.828 5.897 48,0

  Posavski 5.578 11.238 49,6

  Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

  Obrazloenje stavki i pogledati na strani 13.

  U 2014. godini u FBiH prosjena mjesena isplaena neto plaa iznosila je 833 KM ili 0,2%

  manje u odnosu na prethodnu godinu. U POK prosjena plaa iznosila je 693 KM to je vie za0,4% u odnosu na 2013. godinu i to je 83,2% od prosjeka FBiH.

  Plae u POK po opinama u 2014. godini dajemo u slijedeoj tabeli:

  Prosjena neto plaa u KM po opinama u kantonu u 2014. godini

  OpineProsjena neto

  plaa u KMUee FBiH = 100

  Domalj.amac 556 66,7

  Odak 571 68,5

  Oraje 787 94,5

  Posavski 693 83,2

  Federacija BiH 833 100,0

  Izvor: FZS Mjeseni statistiki pregled FBiH po kantonima 02/15

  32Posavski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  33/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394.900, to je za 1,6% vienego u istom periodu prethodne godine.

  U POK broj penzionera u decembru 2014. godine iznosio je 3.603 to je 1,7% vie u odnosu na

  prethodnu godinu ili 0,9% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

  Broj penzionera i iznos penzija po kantonima u 2014. godini

  OpineBroj

  penzionera

  Ukupan iznosisplaenih

  penzija/mirovina

  Prosjenapenzija/mirovina

  u KM

  D. amac 267 104.738 392,3

  Odak 1.432 492.252 343,8

  Oraje 1.904 722.428 379,4

  Posavski 3.603 1.319.418 366,2Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

  UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

  Vrste i iznos penzija po opinama u kantonima u 2014. godini

  Opine

  Vrste mirovine / penzije

  Starosne Invalidske Obiteljske

  Broj IznosProsjena

  isplataBroj Iznos

  Prosjenaisplata

  Broj IznosProsjena

  isplata

  D. amac 154 69.990 454,5 42 14.649 349 71 20.099 283,1Odak 671 250.075 372,7 285 9.2577 325 476 149.600 314,3

  Oraje 1.074 455.870 424,5 338 110.678 327 492 155.881 316,8

  Posavski 1.899 775.935 408,6 665 217.904 327,7 1.039 325.579 313,4

  Federaci ja BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

  Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0

  Distrikt Brko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

  UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

  UKUPNOInozemstvo

  27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

  UKUPNO 197.240 79.844.636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1Isplaene zaostale mirovine 4.815.749

  Isplaene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

  Plaeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

  Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521Ukupna sredstva za isp latu 151.467.956

  Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  33Posavski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  34/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Prema statistikim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i vii je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u POK iznosio je 1.553 i manji je za 17 ili 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u POK uestvujeu ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

  1,5%.

  Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, to je vie za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u POK broj pravnih lica iznosio 1.012, to je u odnosu naprethodnu godinu manje za 1 ili 0,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u POK uestvuje uukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 2,0%.

  Broj registrovanih fizikih lica obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, to je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u POK brojregistrovanih obrtnika iznosio 541 to je manje za 16 ili 2,9% u odnosu na 2013. godinu. Broj

  registrovanih fizikih lica-obrtnika u POK uestvuje u ukupnom broju registrovanih fizikih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa 1,1%.

  Broj registrovanih poslovnih subjekata u POK po opinama daje se u sl ijedeem pregledu:

  Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

  stanje 31. 12. 2014.

  Opine

  Broj preduzea

  UkupnoPravna

  licaU sastavu

  pravnih licaFizika lica

  obrtnici

  Domaljevac amac 136 109 80 27

  Odak 676 408 342 268

  Oraje 741 495 443 246

  Posavski 1.553 1.012 865 541

  Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

  Izvor podataka: FZS

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  34Posavski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  35/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Osnovni ind ikatori razvoja FBiH i Posavskog kantona

  Elementi

  Federacija BiH Posavski kantonUee kantona

  u FBiH

  2013 2014 2013 2014 2013 2014

  Povrina u km2 26.109 26.110 325 325 1,2 1,2

  Stanovnitvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

  2.337 2.337 40 39 1,7 1,7

  GDP u mil. KM 16.914 17.160 220 223 1,3 1,3

  GDP po stanovniku u KM 5.903 7.344 5.644 5.769 95,6 78,6

  Industrijska proizvodn ja - indeks 107,4 100,1 67,7 107,5 0,9 1,0

  Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 90 91 1,6 1,6Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 125 123 1,3 1,2

  Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 71,9 70,2 127,5 125,8

  Trgovinski b ilans u mil. KM (deficit) -4.285 -4.575 -35 -39 0,8 0,9

  Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 5.600 5.660 1,3 1,3

  Radno sposobno stanovnitvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 27.130 26.881 1,7 1,7

  Radna snaga - broj 827.055 835.852 11.186 11.238 1,4 1,3

  Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 20,6 21,1 75,9 78,1

  Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 41,2 41,8 80,1 80,5

  Nezaposlenost b roj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 5.586 5.578 1,4 1,4

  Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 49,9 49,6 105,3 105,7

  Plata - prosjena u KM 835 833 690 693 82,6 83,2

  Penzija - prosjena u KM 347 365 353 366 101,7 100,3

  Broj penzionera 388.676 394.900 3.544 3.603 0,9 0,9

  Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 1.570 1.553 1,5 1,5

  Ostvarene investicije u nova stalna sredstvau mil. KM

  3.081 3.315 19,0 19,9 0,6 0,6

  Stepen investiranja 18,3 19,3 8,6 8,9 47,7 46,2

  35Posavski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  36/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  TUZLANSKI KANTON

  2014. godina

  Osnovni podaci:

  Povrina u km2: 2.649

  Opine: 13

  Naseljena mjesta: 390

  Stanovnitvo: 499.144

  Prirodni prirataj: 530

  Gustina naseljenosti: 188,4

  Neto plaa u KM: 739GDP u mil. KM: 2.677

  GDP per capita u KM 5.363

  Izvoz u mil. KM 1.128

  Uvoz u mil. KM 1.399

  Investicije u mil. KM 514

  36Tuzlanski kanton

  KLADANJ

  LUKAVAC

  IVINICE

  BANOVI I

  EL

  ISREBRENIK

  GRAANICA

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  DOBOJISTOK

  GRAD

  A AC

  VELIKA KLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHA

  BOSANSKAKRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKIMOST

  NOVIGRAD

  KRUPANAUNI

  SRPSKI SANSKI

  MOST

  PRIJEDOR

  KOZARSKADUBICA

  GRADIKA

  LAKTAIPRNJAVOR

  BANJALUKA ELINAC

  KOTORVARO

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKIBROD

  MODRI A

  ODAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  DOBOJ

  TEANJ PETROVO

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOSANSKOGRAHOVO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUJE

  IROKIBRIJEG

  GRUDE

  LJUBUKIITLUK

  APLJINASTOLAC

  NEUM

  RAVNO

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJIVAKUF

  FOJNICA

  NOVITRAVNIK

  TRAVNIK ZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREEVO

  HADI I

  VISOKOKISELJAK

  KAKANJ VARE

  ILIJA

  EP EZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  IVINICE

  BANOVI I

  ELISREBRENIK

  GRAANICA

  DONJIVUKUF

  JAJCE

  DOBRETI

  I

  TRNOVO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SOKOLAC

  HANPIJESAK

  MILI I

  VLASENI

  CA

  EKOVI I

  OSMACI

  Z V O R N I K

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINA

  DOBOJISTOK

  DOBOJ

  JUG

  GRAD

  AAC

  PELAGI EVO

  AMACSR. ORAJE

  MOSTAR SJEVER

  MOSTARZAPAD

  MOSTARJUG

  MOSTARJUGOZAPAD

  MOSTARJUGOISTOK

  MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRALNAZONA

  FO AGORADE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  SR.GORADE

  SRBINJEKALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLI

  KNEEVO

  JEZERO

  MRKONJIGRAD

  IPOVO

  SR.KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKTBR KO

  SR.MOSTAR

  EPA

  1

  10

  8

  79 5

  64

  3

  2

  PALE

  2

  Dravna granica

  Meuentitetska granica

  Meukantonalna granica

  Legenda:

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  37/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U TUZLANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

  Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, (ukljuena neregistrirana ekonomija NOE) to je u odnosu na

  prethodnu godinu vie za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i vei je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

  U Tuzlanskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od 2.677 mil.KM, to u odnosu na GDP Federacije iznosi 15,6%.

  Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Tuzlanskom kantonu iznosi5.363 KM ili 73,0% od prosjeka Federacije.

  Dajemo pregled GDP-a po opinama u kantonu kako slijedi:

  Bruto domai proizvod (GDP) u kantonu u 2014. godin i

  OpineStanovnitvo

  (prisutno)GDP uhilj. KM

  GDP/PC uKM (po

  glavi stan.)

  GDP/PC u KM (poglavi stan.)FBiH = 100

  Banovii 25.948 240.238 9.258 126,1

  eli 13.624 3.432 2.519 34,3

  Doboj - Istok 10.194 3.432 3.367 45,8

  Graanica 52.607 188.758 3.588 48,9Gradaac 45.965 137.278 2.987 40,7

  Kalesija 36.041 6.864 1.904 25,9

  Kladanj 14.616 51.479 3.522 48,0

  Lukavac 50.449 291.717 5.782 78,7

  Sapna 12.676 17.159 1.354 18,4

  Srebrenik 41.905 137.278 3.276 44,6

  Teoak 7.314 17.159 2.346 31,9

  Tuzla 131.634 1.235.506 9.386 127,8

  ivinice 56.171 223.077 3.971 54,1

  Tuzlanski 499.144 2.676.929 5.363 73,0

  Federacija BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0

  Obrazloenje stavke pogledati na strani 7.

  U 2014. godini u FBiH ostvaren je rast fizikog obima industrijske proizvodnje po stopi od 0,1%.Uee fizikog obima industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu u industrijskoj proizvodnjiFederacije BiH iznosilo je 30,5%, dok je u ovom kantonu ostvaren rast fizikog obima industrijskeproizvodnje po stopi od 4,2%.

  37Tuzlanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  38/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Indeksi indus trij ske pro izvodnja prema GIG, KD BiH 2010 u 2014. godin i

  2014/2013Federacija BiH Tuzlanski

  INDUSTRIJA - UKUPNO 100,1 104,2PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

  Intermedijarni proizvodi 106,5 110,2

  Energija 93,3 105,7

  Kapitalni proizvodi 98,5 78,9

  Trajni proizvodi za iroku potronju 95,0 88,5

  Netrajni proizvodi za iroku potronju 102,4 105,7

  PREMA PODRUJIMA I OBLASTIMA KD-A

  Vaenje ruda i kamena 98,7 99,4

  Preraivaka industrija 103,7 107,4

  Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektrinom

  energijom i plinom

  89,9 102,8

  Obrazloenje stavki pogledati na strani 8.

  U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u iznosu od 5.779 mil. KM to je za 4,2% vie uodnosu na izvoz u 2013. godini, dok je u TK izvoz iznosio 1.128 mil. KM ili 9,6 % vie u odnosuna prethodnu godinu. Izvoz TK uestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 19,5%.

  U 2014. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u iznosu od 10.354 mil. KM ili 5,3% vie uodnosu na 2013. godinu, dok je u TK uvoz iznosio 1.399 mil. KM ili 10,3% vie u odnosu naprethodnu godinu. Uvoz TK uestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa13,5%.

  Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2014. godini u FBiH iznosio je 55,8 % a u TK 80,6%.

  Vanjskotrgovinska razmjena po opinama u kantonu u 2014. godini

  OpineVrijednost u hil j. KM Uee u % Pokrivenost

  uvozaizvozom u %

  Trgovinskibilans u hilj. KM

  (deficit)Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

  Banovii 24.026 8.743 0,4 0,1 274,8 15.283

  eli 1.531 5.433 0,0 0,1 28,2 -3.902

  Doboj - Istok 12.437 22.971 0,2 0,2 54,1 -10.534

  Graanica 174.250 190.969 3,0 1,8 91,2 -16.719

  Gradaac 296.122 309.462 5,1 3,0 95,7 -13.340

  Kalesija 30.699 38.649 0,5 0,4 79,4 -7.950

  Kladanj 23.363 9.778 0,4 0,1 238,9 13.585

  Lukavac 368.380 310.570 6,4 3,0 118,6 57.810

  Sapna 141 308 0,0 0,0 45,9 -167

  Srebrenik 36.667 64.016 0,6 0,6 57,3 -27.349

  Teoak 202 263 0,0 0,0 76,9 -61

  Tuzla 118.995 312.936 2,1 3,0 38,0 -193.941

  ivinice 40.898 124.485 0,7 1,2 32,9 -83.587

  Tuzlanski 1.127.712 1.398.583 19,5 13,5 80,6 -270.871

  Federaci ja BiH 5.778.901 10.353.991 100,0 100,0 55,8 -4.575.090

  Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH

  38Tuzlanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  39/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  U 2014. godini u FBiH ostvaren je prosjean broj zaposlenih u iznosu od 443.587, to je uodnosu na isti period prethodne godine vii za 1,9% ili 8.474.

  U TK zaposlenost je iznosila 81.588 to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 861 ili 1,1%.

  Broj zaposlenih u TK uestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 18,4%.

  Stepen zaposlenosti u TK po EU metodologiji, tanije po metodologiji Meunarodne organizacijerada (ILO) iznosi 23,9 % to je u odnosu na prethodnu godinu vie za 0,3%.

  Broj zaposlenih i stepen zaposlenosti po opinama u TK kantonu u 2014. godini daju se uslijedeem pregledu:

  Stepen zaposlenosti po opinama u kantonuu 2014. godin i

  Opine Prosjeanbrojzaposlenih

  Radnosposobno

  Radnasnaga

  Stepenzaposlenostiu %

  Stepenaktivnosti u%

  Banovii 5.167 18.828 10.738 27,4 57,0

  eli 878 9.750 3.613 9,0 37,1

  Doboj - Istok 1.572 6.945 4.242 22,6 61,1

  Graanica 8.428 37.714 18.079 22,3 47,9

  Gradaac 6.932 32.121 14.673 21,6 45,7

  Kalesija 3.403 25.298 12.339 13,5 48,8

  Kladanj 1.902 10.593 4.631 18,0 43,7

  Lukavac 8.167 35.766 18.997 22,8 53,1

  Sapna 597 8.998 3.218 6,6 35,8

  Srebrenik 4.765 29.261 13.416 16,3 45,8

  Teoak 438 4.929 2.292 8,9 46,5

  Tuzla 31.284 93.263 51.844 33,5 55,6

  ivinice 8.055 39.364 22.303 20,5 56,7

  Tuzlanski 81.588 352.830 180.385 23,1 51,1

  Federaci ja BiH 443.587 1.611.718 835.852 27,5 51,9

  Obrazloenje stavki od dopogledati na strani 11.

  Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosi 392.265, toje vie za 0,1% u odnosu na 2013. godinu. Registrovana nezaposlenost u TK u 2014. godini nakraju decembra iznosila je 98.797 lica koja trae zaposlenje, to je za 159 lica manje ili 0,2% uodnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi25,2%.

  Stepen nezaposlenosti u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2014. godini iznosio je 46,9%, a u TK54,8%.

  Dajemo pregled nezaposlenih po opinama u TK u 2014 godini:

  39Tuzlanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  40/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Stepen nezaposlenosti po opinama u kantonuu 2014. godin i

  Opine Broj nezaposlenih Radna snagaStepen

  nezaposlenosti u %

  Banovii 5.571 10.738 51,9

  eli 2.735 3.613 75,7

  Doboj - Istok 2.670 4.242 62,9

  Graanica 9.651 18.079 53,4

  Gradaac 7.741 14.673 52,8

  Kalesija 8.936 12.339 72,4

  Kladanj 2.729 4.631 58,9

  Lukavac 10.830 18.997 57,0

  Sapna 2.621 3.218 81,4

  Srebrenik 8.651 13.416 64,5

  Teoak 1.854 2.292 80,9Tuzla 20.560 51.844 39,7

  ivinice 14.248 22.303 63,9

  Tuzlanski 98.797 180.385 54,8

  Federaci ja BiH 392.265 835.852 46,9

  Obrazloenje stavki i pogledati na strani 13.

  U 2014. godini u FBiH prosjena mjesena isplaena neto plaa iznosila je 833 KM ili 0,2%manje u odnosu na prethodnu godinu. U TK prosjena plaa iznosila je 739 KM to je vie za0,1% u odnosu na 2013. godinu i to je 88,4% u odnosu na prosjek FBiH.

  Plae u TK po opinama u 2014. godini dajemo u slijedeoj tabeli:

  Prosjena neto plaa u KM u kantonu u 2014. god ini

  OpineProsjena neto plaa

  u KMUee FBiH

  = 100

  Banovii 836 100,3

  eli 642 77,1

  Doboj - Istok 524 62,9

  Graanica 536 64,3

  Gradaac 580 69,6

  Kalesija 615 73,8

  Kladanj 638 76,6

  Lukavac 757 90,9

  Sapna 772 92,7

  Srebrenik 613 73,6

  Teoak 756 90,7

  Tuzla 860 103,2

  ivinice 715 85,8

  Tuzlanski 739 88,6

  Federaci ja BiH 833 100,0

  Izvor podataka: Mjeseni statistiki pregled po kantonima FBiH 2/15

  40Tuzlanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  41/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2014. godine iznosio je 394 900, to je za 1,6% vienego u istom periodu prethodne godine.

  U TK u decembru 2014. godine broj penzionera iznosio je 69.095 to je 2,1 % vie nego

  prethodne godine ili 17,5% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

  Broj penzionera i iznos penzija po opinama u kantonu u 2014. godini

  OpineBroj

  penzionera

  Ukupan iznosisplaenih

  penzija/mirovina

  Prosjenapenzija/mirovina

  u KM

  Banovii 3.486 1.432.379 410,9

  eli 891 278.299 312,3

  Doboj - Istok 1.323 413.263 312,4

  Graanica 5.493 1.838.440 334,7

  Gradaac 4.237 1.374.998 324,5

  Kalesija 3.461 1.168.363 337,6

  Kladanj 1.989 681.430 342,6

  Lukavac 7.775 2.960.662 380,8

  Sapna 717 195.409 272,5

  Srebrenik 5.847 2.111.574 361,1

  Teoak 731 217.527 297,6Tuzla 24.799 10.489.930 423,0

  ivinice 8.346 3.106.420 372,2

  Tuzlanski 69.095 26.268.694 380,2

  Federaci ja BiH 336.898 131.231.789 389,5

  UKUPNO 394.900 144.163.714 365,1

  Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje MostarObrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  41Tuzlanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  42/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Vrste i iznos penzija po opinama u kantonima u 2014. godini

  Opine

  Vrste mirovine / penzije

  Starosne Invalidske Obiteljske

  Broj IznosProsjena

  isplataBroj Iznos

  Prosjenaisplata

  Broj IznosProsjena

  isplata

  Banovii 1.676 809.248 482,8 539 187.638 348,1 1.271 435.492 342,6

  eli 389 126.788 325,9 190 56.905 299,5 312 94.607 303,2

  Doboj - Istok 536 182.984 341,4 280 80.920 289,0 507 149.359 294,6

  Graanica 2.208 849.123 384,6 1.362 404.068 296,7 1.923 585.248 304,3

  Gradaac 1.915 687.779 359,2 827 239.859 290,0 1.495 447.360 299,2

  Kalesija 1.203 469.724 390,5 892 280.339 314,3 1.366 418.299 306,2

  Kladanj 761 285.824 375,6 489 162.568 332,4 739 233.038 315,3

  Lukavac 3.353 1.468.350 437,9 1.362 474.654 348,5 3.060 1.017.658 332,6

  Sapna 196 55.380 282,6 169 43.142 255,3 352 96.886 275,2

  Srebrenik 2.237 957.870 428,2 1.222 389.034 318,4 2.388 764.669 320,2

  Teoak 247 82.408 333,6 162 41.158 254,1 322 93.961 291,8

  Tuzla 12.556 6.154.543 490,2 5.106 1.823.768 357,2 7.137 2.511.619 351,9

  ivinice 3.054 1.367.878 447,9 2.107 703.644 334,0 3.185 1.034.898 324,9

  Tuzlanski 30.331 13.497.901 445,0 14.707 4.887.697 332,3 24.057 7.883.095 327,7

  Federaci ja BiH 163.538 72.888.819 445,7 67.989 23.187.624 341,0 105.371 35.155.347 333,6

  Republika Srpska 4.753 1.249.935 263,0 1.905 532.058 279,3 3.834 1.127.286 294,0Distrikt Brko 1.841 679.433 369,1 1.117 348.902 312,4 1.679 525.551 313,0

  UKUPNO BiH 170.132 74.818.186 439,8 71.011 24.068.584 338,9 110.884 36.808.185 332,0

  UKUPNOInozemstvo

  27.108 5.026.450 185,4 7.664 1.568.961 204,7 8.101 1.873.348 231,2

  UKUPNO 197.240 79844636 404,8 78.675 25.637.545 325,9 118.985 38.681.533 325,1

  Isplaene zaostale mirovine 4.815.749

  Isplaene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.024

  Plaeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947

  Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH 556.521Ukupna sredstva za isp latu 151.467.956

  Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  42Tuzlanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  43/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Prema statistikim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2014. godineiznosio je 101.475 i vii je za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnihsubjekata u TK iznosio je 19.470 i vii je za 341 ili 1,8% u odnosu na prethodnu godinu. Brojposlovnih subjekata u TK uestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

  19,2%.

  Broj registrovanih pravnih osoba iznosio je 51.875 u Federaciji BiH, to je vie za 1.250 ili 2,5% uodnosu na 2013. godinu, dok je u TK broj registrovanih iznosio 8 566, to je u odnosu naprethodnu godinu vie za 160 ili 1,9%. Broj registrovanih pravnih osoba u TK uestvuje uukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 16,5%.

  Broj registrovanih fizikih lica obrtnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznosio je 49.600u FBiH, to je manje za 1.095 ili 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u TK brojregistrovanih obrtnika iznosio 10.904 to je vie za 181 ili 1,7% u odnosu na 2013. godinu. Broj

  registrovanih fizikih lica - obrtnika u TK uestvuje u ukupnom broju registrovanih fizikih lica -obrtnika u Federaciji BiH sa 22,0%.

  Broj registrovanih poslovnih subjekata u TK po opinama daje se u sl ijedeem pregledu:

  Struktura poslovnih s ubjekata u kantonu za 2014. godinu

  stanje 31. 12. 2014.

  Opine

  Broj preduzea

  Ukupno Pravna lica U sastavupravnih lica Fizika licaobrtnici

  Banovii 748 294 198 454

  eli 385 155 91 230

  Doboj - Istok 374 178 135 196

  Graanica 1.924 757 539 1.167

  Gradaac 1.999 828 524 1.171

  Kalesija 927 388 324 539

  Kladanj 647 245 128 402

  Lukavac 1.906 605 454 1.301Sapna 234 105 94 129

  Srebrenik 1.335 707 521 628

  Teoak 226 74 43 152

  Tuzla 6.954 3.476 1.976 3.478

  ivinice 1.811 754 507 1.057

  Tuzlanski 19.470 8.566 5.534 10.904

  Federacija BiH 101.475 51.875 27.840 49.600

  Izvor podataka: FZSObrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  43Tuzlanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  44/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  Osnovni indikatori razvoja FBiH i Tuzlanskog kantona

  Elementi

  Federacija BiH Tuzlanski kantonUee kantona

  u FBiH2013 2014 2013 2014 2013 2014

  Povrina u km2 26.109 26.110 2.649 2.649 10,1 10,1

  Stanovnitvo (prisutno) u hilj. (procj. sred.god.)

  2.337 2.337 499 499 21,4 21,4

  GDP u mil. KM 16.914 17.160 2.639 2.677 15,6 15,6

  GDP po s tanovniku u KM 5.903 7.344 5.289 5.363 89,6 73,0

  Industrijska proizvodnja - indeks 107,4 100,1 102,7 104,2 30,5 32,0

  Izvoz robe - u mil. KM 5.548 5.779 1.029 1.128 18,5 19,5

  Uvoz robe - u mil . KM 9.833 10.354 1.268 1.399 12,9 13,5

  Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,4 55,8 81,2 80,6 143,9 144,4

  Trgovinski b ilans u mil . KM (deficit) -4.285 -4.575 -239 -271 5,6 5,9

  Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 80.727 81.588 18,6 18,7

  Radno sposobno stanovnitvo (15-64) 1.605.813 1.611.718 350.119 352.830 21,8 21,9

  Radna snaga - broj 827.055 835.852 179.683 180.385 21,7 21,6

  Stepen zaposlenosti u % 27,1 27,5 23,1 23,1 84,8 78,1

  Stepen aktivnosti u % 51,5 51,9 51,3 51,1 99,7 98,5

  Nezaposlenost broj sa stanjem 31.12. 391.942 392.265 98.956 98.797 25,2 25,2

  Stepen nezaposlenosti u % 47,4 46,9 55,1 54,8 116,2 116,8

  Plata - prosjena u KM 835 833 738 739 88,4 83,2

  Penzija - prosjena u KM 347 365 361 380 104,0 100,3

  Broj penzionera 388.676 394.900 67.669 69.095 17,4 17,5

  Broj poslovnih subjekata 101.320 101.475 19.129 19.470 18,9 19,2

  Ostvarene investici je u nova stalna sredstvau mil . KM 3.081 3.315 478 514 15,5 15,5

  Stepen investiranja 18,2 19,3 18,1 19,2 99,3 99,4

  44Tuzlanski kanton

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  45/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  ZENIKO- DOBOJSKI KANTON

  2014. godinaOsnovni podaciPovrina u km : 3.343,3Opine: 12Naseljena mjesta: 619Stanovnitvo: 397.813Prirodni prirataj: 74Gustina naseljenosti: 119,0Neto plaa u KM: 726

  GDP u mil. KM: 2.437GDP per capita u KM 6.125Izvoz u mil. KM 1.668Uvoz u mil. KM 1.614Investicije u mil. KM 444

  45Zeniko - dobojski kanton

  VELIKA KLADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHA

  BOSANSKAKRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKIMOST

  NOVIGRAD

  KRUPANAUNI

  SRPSKI SANSKI

  MOST

  PRIJEDOR

  KOZARSKADUBICA

  GRADIKA

  LAKTAIPRNJAVOR

  BANJALUKA ELINAC

  KOTORVARO

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKIBROD

  MODRI A

  ODAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-AMAC

  ORAJE

  DOBOJ

  TEANJ PETROVO

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOSANSKOGRAHOVO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUJE

  IROKIBRIJEG

  GRUDE

  LJUBUKIITLUK

  APLJINASTOLAC

  NEUM

  RAVN

  O

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJIVAKUF

  FOJNICA

  NOVITRAVNIK

  TRAVNIK ZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREEVO

  HADI I

  VISOKOKISELJA

  K

  KAKANJ VARE

  ILIJA

  EP EZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  IVINICE

  BANOVI I

  ELISREBRENIK

  GRAANICA

  DONJIVUKUF

  JAJCE

  DOBRETI

  I

  TRNOVO

  ILIDA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SOKOLAC

  HANPIJESAK

  MILI I

  VLASENIC

  A

  EKOVI I

  OSMACI

  Z V O R N I K

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AK

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRADA

  AC

  PELAGI EVO

  AMACSR. ORAJE

  MOSTAR SJEVER

  MOSTARZAPAD

  MOSTARJUG

  MOSTARJUGOZAPAD

  MOSTARJUGOISTOK

  MOSTAR STARIGRADMOSTARCENTRAL NAZONA

  FO AGORADE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  SR.GORADE

  SRBINJEKALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLI

  KNEEVO

  JEZERO

  MRKONJIGRAD

  IPOVO

  SR.KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKTBR KO

  SR.MOSTAR

  EPA

  1

  10

  8

  79 5

  6 4

  3

  2

  PALE

  2

  TEANJ

  USORA

  ZENICA

  VISOKO

  KAKANJ VARE

  EP EZAVIDOVI I

  MAGLAJ

  OLOVO

  DOBOJJUG

  4

  Dravna granica

  Meuentitetska granica

  Meukantonalna granica

  Legenda:

  BREZA

 • 7/24/2019 Makroekonomski Pokazatelji Po Kantonima 2014

  46/100

  Makroekonomsk i pokazatelji po kantonima FBiH 2014

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U ZENIKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2014. GODINI

  Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u 2014. godini u Federaciji BiH,GDP iznosi 17.160 mil. KM, (ukljuena neregistrirana ekonomija NOE) to je u odnosu na

  prethodnu godinu vie za 1,5 % (GDP u 2013. godini je iznosio 16.914 mil. KM), dok GDP-a poglavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznosi 7.344 KM i vei je za 1,5 % u odnosu naprethodnu godinu.

  U Zeniko - dobojskom kantonu procjenjuje se da je u 2014. godini ostvaren GDP u iznosu od2.437 mil. KM, to u odnosu na GDP Federacije iznosi 14,2%.

  Procjena GDP-a po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Zeniko dob