113
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA FBIH 2016 Juni, 2017. godine. Obrada: Naida Damadžić

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

MAKROEKONOMSKI

POKAZATELJI

PO KANTONIMA FBIH

2016

Ju

ni, 2

01

7.

go

din

e.

Obra

da

: N

aid

a D

am

adžić

Page 2: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

1

SADRŽAJ

Lista tabela i grafikona..................................................................................................2

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH U 2016. GODINI .................................... 6

1. Nivo razvijenosti ................................................................................................... 7

2. Zaposlenost ......................................................................................................... 9

3. Nezaposlenost ................................................................................................... 11

4. Industrijska proizvodnja ...................................................................................... 13

5. Plaće .................................................................................................................. 14

6. Penzije ............................................................................................................... 15

7. Registar poslovnih subjekata ............................................................................. 17

8. Indeks potrošačkih cijena - CPI .......................................................................... 19

9. Izvoz....................................................................................................................21

10. Uvoz ................................................................................................................... 20

11. Pokrivenost uvoza izvozom ................................................................................ 21

12. Poreski prihodi…………………………………………………………………………22

UNSKO-SANSKI KANTON ....................................................................................... 23

POSAVSKI KANTON................................................................................................ 32

TUZLANSKI KANTON .............................................................................................. 40

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON ............................................................................ 49

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON ..................................................................... 58

SREDNJOBOSANSKI KANTON .............................................................................. 66

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON ...................................................... 75

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON.................................................................... 84

KANTON SARAJEVO............................................................................................... 93

KANTON 10 ............................................................................................................ 102

Izvori podataka........................................................................................................ 112

Page 3: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

2

Lista tabela i grafikona

Karta: 1. Karta FBiH sa kantonima .......................................................................................................................... 4 Karta: 2. Karta FBiH sa općinama ........................................................................................................................... 5 Grafikon 1. Nivo razvijenosti kantona FBiH 2016 .................................................................................................... 8 Grafikon 2. Prikaz najvećih udjela u zaposlenosti FBiH po KD 2016 ..................................................................... 10 Grafikon 3. Nezaposlenost prema stručnom obrazovanju FBiH 2016 ................................................................... 12 Grafikon 4. Pregled plaća u KM po kantonima FBiH 2016 .................................................................................... 14 Grafikon 5. Broj poslovnih subjekata po kantonima FBiH 2016 ............................................................................. 18 Grafikon 6. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po kantonima FBIH 2016 ............................................. 20 Grafikon 7. Poreski prihodi po kantonima FBiH 2016 ............................................................................................ 22 Grafikon 8. Nivo razvijenosti po općinama USK 2016 ........................................................................................... 24 Grafikon 9. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama USK 2016 ........................... 25 Grafikon 10. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama USK 2016 ................................. 25 Grafikon 11. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama USK 2016............................ 26 Grafikon 12. Pregled plaća po općinama USK 2016 ............................................................................................. 27 Grafikon 13. Vrste penzionera i penzija u USK 2016 ............................................................................................. 28 Grafikon 14. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama USK 2016 ....................................................... 29 Grafikon 15. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama USK 2016 ............................................. 30 Grafikon 16. Nivo razvijenosti po općinama POK 2016 ......................................................................................... 33 Grafikon 17. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama POK 2016 ......................... 34 Grafikon 18. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama POK 2016 ................................. 34 Grafikon 19. Stepen nezaposlenosti, radna snaga i broj nezaposlenih po općinama POK 2016 .......................... 35 Grafikon 20. Pregled plaća po općinama POK 2016 ............................................................................................. 36 Grafikon 21. Vrste penzionera i penzija u POK 2016 ............................................................................................ 37 Grafikon 22. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama POK 2016 ....................................................... 37 Grafikon 23. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil.KM po općinama POK 2016 .............................................. 38 Grafikon 24. Nivo razvijenosti po općinama TK 2016 ............................................................................................ 41 Grafikon 25. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama TK 2016 ............................ 42 Grafikon 26. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama TK 2016 .................................... 42 Grafikon 27. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama TK 2016 .............................. 43 Grafikon 28. Pregled plaća po općinama TK 2016 ................................................................................................ 44 Grafikon 29. Vrste penzionera i penzija u TK 2016 ............................................................................................... 45 Grafikon 30. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama TK 2016 .......................................................... 46 Grafikon 31. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba po općinama TK 2016 ................................................................ 47 Grafikon 32. Nivo razvijenosti po općinama ZDK 2016 ......................................................................................... 50 Grafikon 33. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama ZDK 2016 ......................... 51 Grafikon 34. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama ZDK 2016 ................................. 51 Grafikon 35. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama ZDK 2016 ............................ 52 Grafikon 36. Pregled plaća po općinama ZDK 2016 .............................................................................................. 53 Grafikon 37. Vrste penzionera i penzija u ZDK 2016 ............................................................................................. 54 Grafikon 38. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama ZDK 2016 ....................................................... 55 Grafikon 39. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama ZDK 2016 ............................................. 56 Grafikon 40. Nivo razvijenosti po općinama BPK 2016 ......................................................................................... 59 Grafikon 41. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama BPK 2016 ......................... 60 Grafikon 42. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama BPK 2016 ................................. 60 Grafikon 43. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama BPK 2016 ............................ 61 Grafikon 44. Pregled plaća po općinama BPK 2016 .............................................................................................. 62 Grafikon 45. Vrste penzionera i penzija u BPK 2016 ............................................................................................. 63 Grafikon 46. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama BPK 2016 ....................................................... 63 Grafikon 47. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama BPK 2016 ............................................. 64 Grafikon 48. Nivo razvijenosti po općinama SBK 2016 ......................................................................................... 67 Grafikon 49. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama SBK 2016 ......................... 68 Grafikon 50. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama SBK 2016 ................................. 68 Grafikon 51. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama SBK 2016 ............................ 69 Grafikon 52. Pregled plaća po općinama SBK 2016 .............................................................................................. 70 Grafikon 53. Vrste penzionera i penzija u SBK 2016 ............................................................................................. 71 Grafikon 54. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama SBK 2016 ....................................................... 72 Grafikon 55. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama SBK 2016 ............................................. 73 Grafikon 56. Nivo razvijenosti po općinama HNK 2016 ......................................................................................... 76 Grafikon 57. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama HNK 2016 ......................... 77 Grafikon 58. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama HNK 2016 ................................. 77 Grafikon 59. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama HNK 2016 ........................... 78 Grafikon 60. Pregled plaća po općinama HNK 2016 ............................................................................................. 79

Page 4: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

3

Grafikon 61. Vrste penzionera i penzija u HNK 2016 ............................................................................................ 80 Grafikon 62. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama HNK 2016 ....................................................... 81 Grafikon 63. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama HNK 2016 ............................................. 82 Grafikon 64. Nivo razvijenosti po općinama ZHK 2016 ......................................................................................... 85 Grafikon 65. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama ZHK 2016 ......................... 86 Grafikon 66. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama ZHK 2016 ................................. 86 Grafikon 67. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama ZHK 2016 ............................ 87 Grafikon 68. Pregled plaća po općinama ZHK 2016 .............................................................................................. 88 Grafikon 69. Vrste penzionera i penzija u ZHK 2016 ............................................................................................. 89 Grafikon 70. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama ZHK 2016 ....................................................... 90 Grafikon 71. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama ZHK 2016 ............................................. 91 Grafikon 72. Nivo razvijenosti po općinama SAK 2016 ......................................................................................... 94 Grafikon 73. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama SAK 2016 ......................... 95 Grafikon 74. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama SAK 2016 ................................. 95 Grafikon 75. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama SAK 2016 ............................ 96 Grafikon 76. Pregled plaća po općinama SAK 2016 .............................................................................................. 97 Grafikon 77. Vrste penzionera i penzija u SAK 2016 ............................................................................................. 98 Grafikon 78. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama KS 2016 .......................................................... 99 Grafikon 79. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama SAK 2016 ........................................... 100 Grafikon 80. Nivo razvijenosti po općinama K10 2016 ........................................................................................ 103 Grafikon 81. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama K10 2016 ........................ 104 Grafikon 82. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama K10 2016 ................................ 104 Grafikon 83. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama K10 2016........................... 105 Grafikon 84. Pregled plaća po općinama K 10 2016 ........................................................................................... 106 Grafikon 85. Vrste penzionera i penzija u USK 2016 ........................................................................................... 107 Grafikon 86. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama K10 2016 ...................................................... 108 Grafikon 87. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama K 10 2016 ........................................... 109

Tabela 1. Osnovni ekonomski indikatori Federacije BiH .......................................................................................... 6 Tabela 2. Prosječan broj zaposlenih po godinama po kantonima FBiH ................................................................... 9 Tabela 3. Stepen zaposlenosti i aktivnosti stanovništva po godinama po kantonima FBiH ................................... 10 Tabela 4. Broj nezaposlenih prema registrovanim podacima po kantonima FBiH ................................................. 11 Tabela 5. Industrijska proizvodnja po godinama po kantonima FBiH ................................................................... 13 Tabela 6. Broj penzionera i iznos penzija po kantonima FBiH 2016 ...................................................................... 15 Tabela 7. Struktura poslovnih subjekata po kantonima u FBiH 2016 .................................................................... 17 Tabela 8. Poreski prihodi po kantonima FBiH 2016 ............................................................................................... 22 Tabela 9. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 USK 2016................................................... 27 Tabela 10. Broj penzionera i iznos penzija po općinama USK 2016 ..................................................................... 28 Tabela 11. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Unsko-sanskog kantona .................................................................. 31 Tabela 12. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 POK 2016 ................................................ 35 Tabela 13. Broj penzionera i iznos penzija POK 2016 ........................................................................................... 36 Tabela 14. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Posavskog kantona ......................................................................... 39 Tabela 15. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 TK 2016 ................................................... 44 Tabela 16. Broj penzionera i iznos penzija po općinama TK 2016 ........................................................................ 45 Tabela 17. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Tuzlanskog kantona ........................................................................ 48 Tabela 18. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 ZDK 2016 ................................................. 53 Tabela 19. Broj penzionera i iznos penzija po općinama ZDK 2016 ...................................................................... 54 Tabela 20. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zeničko – dobojskog kantona.......................................................... 57 Tabela 21. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 BPK 2016 ................................................. 61 Tabela 22. Broj penzionera i iznos penzija po općinama BPK 2016 ...................................................................... 62 Tabela 23. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Bosansko-podrinjskog kantona ....................................................... 65 Tabela 24. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 SBK 2016 ................................................. 70 Tabela 25. Broj penzionera i iznos penzija po općinama SBK 2016 ...................................................................... 71 Tabela 26. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Srednjobosanskog kantona ............................................................. 74 Tabela 27. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 HNK 2016 ................................................ 79 Tabela 28. Broj penzionera i iznos penzija po općinama HNK 2016 ..................................................................... 80 Tabela 29. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Hercegovačko-neretvanskog kantona ............................................. 83 Tabela 30. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 ZHK 2016 ................................................. 88 Tabela 31. Broj penzionera i iznos penzija po općinama ZHK 2016 ...................................................................... 89 Tabela 32. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zapadnohercegovačkog kantona .................................................... 92 Tabela 33. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 SAK 2016 ................................................. 97 Tabela 34. Broj penzionera i iznos penzija po općinama SAK 2016 ..................................................................... 98 Tabela 35. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona Sarajevo .......................................................................... 101 Tabela 36. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 K10 2016................................................ 106 Tabela 37. Broj penzionera i iznos penzija po općinama K10 2016 .................................................................... 107 Tabela 38. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona 10 .................................................................................... 110

Page 5: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

4

Karta: 1. Karta FBiH sa kantonima

Karta Federacije Bosne i Hercegovine sa kantonima

Kantoni Federacije BiH

Unsko - sanski kanton

Posavski kanton

Tuzlanski kanton

Zeničko - dobojski kanton

Bosansko - podrinjski kanton

Srednjobosanski kanton

Hercegovačko - neretvanski kanton

Zapadnohercegovački kanton

Kanton Sarajevo

Kanton 10

Page 6: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

5

Karta: 2. Karta FBiH sa općinama

Karta Federacije Bosne i Hercegovine sa općinama

2016. godina

Osnovni podaci FBiH

Površina u km2: 26.109,7

Kantoni: 10

Općine: 79

Naseljena mjesta: 3.336

Stanovništvo: 2.206.231

Prirodni priraštaj: -1.448

Gustina naseljenosti: 84,5

Neto plaća u KM: 839

Poreski prihodi u mil. KM: 345

Poreski prihodi P/C u KM: 156

Izvoz u mil. KM 6.260

Uvoz u mil. KM 10.925

Investicije u mil. KM -

Page 7: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

6

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI

Nakon laganog izlaska iz globalne ekonomske krize, na osnovu prikupljenih statističkih

podataka može se reći da su kretanja u bh ekonomiji u 2016. godini imala uzlaznu

putanju.

Sveukupno gledano raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomskih aktivnosti, ali

politička situacija, odsustvo strukturnih reformi i nedovoljan rast investicija i dalje

sprečavaju brži ekonomski rast privrede FBiH.

¹ Poreski prihodi obuhvataju prihode od poreza (porezi građana i porezi na dohodak), detaljnije objašnjeno na str. 7. 2 Stepen zaposlenosti se računa u odnosu na radno sposobno stanovništvo

³ Stepen nezaposlenosti se računa u odnosu na radnu snagu

4 Stepen aktivnosti = radna snaga / radno sposobno stanovnišvo * 100 (ILO metodologija). Pokazuje

% aktivnosti radne snage na tržištu rada.

⁵ Ostvarene investicije u stalna sredstva = Materijalna st. sr.+ Nematerijalna st. sr.+ Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta.

Investicije FBiH za 2016. godinu biće dostupne u augustu 2017. godine.

⁶ Stepen investiranja predstavlja odnos investicija i GDP-a

Tabela 1. Osnovni ekonomski indikatori Federacije BiH

Pregled odabranih makroekonomskih pokazatelja po godinama

2013 2014 2015 2016

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.219 2.215 2.210 2.206

Poreski prihodi u mil. KM¹ 261,7 282,6 290,6 344,6

Poreski prihodi po stanovniku u KM 112,0 120,9 124,5 156,2

Industrijska proizvodnja - indeks 105,3 100,1 102,2 102,7

Izvoz robe - u 000 KM 5.533.143 5.778.901 6.142.381 6.259.782

Uvoz robe - u 000 KM 9.832.197 10.353.991 10.678.330 10.925.411

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,3 55,8 57,5 57,3

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.299.054 -4.575.090 -4.535.949 -4.665.629

Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 450.121 457.974

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.574.440 1.567.054 1.560.192 1.556.536

Radna snaga - broj 827.055 835.852 839.986 830.181

Stepen zaposlenosti u %2 27,6 28,3 28,9 29,4

Stepen aktivnosti u %3 51,5 51,9 52,1 53,3

Nezaposlenost – stanje 31.12. 391.942 392.265 389.865 372.207

Stepen nezaposlenosti u %4 47,4 46,9 46,4 44,8

Plata - prosječna u KM 835 833 830 839

Penzija - prosječna u KM 347 365 366 369

Broj penzionera – stanje 31.12. 388.676 394.900 402.044 409.335

Broj poslovnih subjekata – stanje 31.12. 101.320 101.475 103.066 105.083

Indeks potrošačkih cijena - CPI 99,8 99,3 99,3 98,9

Ostvarene investicije u stalna sredstva u mil. KM5 3.112 3.189 2.817 -

Stepen investiranja6 17,9 17,9 15,1 -

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017) za stanovništvo - (Federalni zavod za statistiku, 2016)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 8: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

7

1. Nivo razvijenosti

U ovom poglavlju dati su pokazatelji razvijenosti kantona i Federacije BiH, na osnovu kojih su

kantoni rangirani u odnosu na prosjek Federacije BiH. Rang razvijenosti kantona urađen je na

osnovu aritmetičke sredine 5 pokazatelja – stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj

učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika, odsutno stanovništvo u odnosu na 1991.

godinu i poreski prihodi po općinama po glavi stanovnika.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u odnosu

na procjenu radnosposobnog stanovništva.

Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po općinama u

odnosu na radnu snagu (zaposleni + nezaposleni).

Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu procjene ukupnog broja stanovnika u odnosu na

popis iz 1991. godine u općinama koje pripadaju Federaciji BiH po Daytonskom sporazumu.

Broj učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu broja učenika u osnovnim i srednjim

školama i procjene ukupnog broja stanovnika.

Poreski prihodi se odnose na poreze građana po općinama po glavi stanovnika i obuhvataju:

714 113 porez na imovinu motornih vozila

714 121 porez na nasljedstva i darove

714 191 ostali porezi na imovinu

716 111 porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti

716 112 porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti

716 113 porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava

716 114 porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala

716 115 porez na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću.

Dio indikatora razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno

stanovništvo) urađen je na osnovu zvaničnih statističkih podataka, a indikator poreskih prihoda

po općinama je dobijen na bazi podataka Poreske uprave FBiH.

Page 9: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

8

Tabela 2. Nivo razvijenosti FBiH po kantonima 2016

Kanton

Step.

zapos.

u %

Step.

nezap. u

%

Broj učen.

(osn+sred)

na 1000 stan.

Prihodi

po

glavi

stanov

nika

Index

odsut.

stan.

Federacija BiH = 100 Indeks

razvije

nosti

Rang Step.

zap.

Step.

nez.

Br.učen. na

1000 stan.

Prihodi

po glavi

stan.

Odsut.

stan.

Kanton Sarajevo 44,0 34,9 124 287 -15,4 149,6 122,2 101 184 123,1 136,0 1

Zapadno – hercegovački

28,4 39,4 127 164 5,6 96,5 112,1 104 105 228,1 129,1 2

Hercegovačko – neretvanski

31,8 40,9 118 202 -18,0 108,0 108,7 96 129 110,0 110,4 3

Tuzlanski 26,7 52,0 123 111 -15,5 90,9 84,1 100 71 122,5 93,7 4 Bosansko – podrinjski

40,9 34,3 122 185 -43,2 138,8 123,6 110 85 -16,0 92,9 5

Zeničko-dobojski 28,1 47,9 135 133 -24,7 95,4 93,2 97 60 76,7 92,1 6

Srednjobosanski 24,3 47,1 128 102 -25,7 82,6 94,9 104 66 71,8 83,7 7

Unsko-sanski 17,0 57,4 120 94 -21,3 57,7 71,9 100 118 93,7 76,1 8

Posavski 19,1 46,6 88 113 -33,3 64,8 96,1 71 72 33,8 67,6 9

Kanton 10 16,8 48,0 85 91 -29,2 57,0 92,9 69 59 54,1 66,3 10

FBiH 29,4 44,8 123 156 -20,0 100,0 100,0 100 100 100,0 100

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama 2016

Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti je

i dalje Kanton Sarajevo dok je na poslednjem 10. mjestu Kanton 10. U odnosu na prošlu godinu

većina kantona je zadržala ista mjesta po rangu razvijenosti.

Grafikon 1. Nivo razvijenosti kantona FBiH 2016

Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 10: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

9

2. Zaposlenost

Na kraju 2016. godine u FBiH je zabilježen blagi rast broja zaposlenih. Ukupan1 prosječan broj

zaposlenih u 2016. godini iznosi 457.974, i u odnosu na 2015. godinu se povećao za 7.853 ili

1,7%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim kantonima, najviše u Srednjebosanskom za

4,5%, Zapadno - hercegovačkom kantonu za 4,1%, Unsko - sanskom za 2,9% i Bosansko-

podrinjskom za 2,4%, dok je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježen pad broja

zaposlenih za 1,2% i u Kantonu 10 za 0,03%.

Prosječan broj zaposlenih po kantonima FBiH u periodu 2012. - 2016. godine daje se u

slijedećem tabelarnom pregledu:

Prema Anketi o radnoj snazi iz 2016.godine koja je provedena po preporukama i definicijama

ILO organizacije i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT), stepen zaposlenosti u FBiH

u 2016. godini iznosi 37,8% (broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo,.

Stepen zaposlenosti stanovništva na osnovu podataka o zvanično registriranom broju

zaposlenih u Federaciji BiH u 2016. godini po EU metodologiji, tačnije po metodologiji

Međunarodne organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno

stanovništvo, iznosi 29,4 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,5 procentnih poena.

1 Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim

profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000) nije razvrstan po općinama i kantonima.

Tabela 2. Prosječan broj zaposlenih po godinama po kantonima FBiH

Prosjek zaposlenih 2012 2013 2014 2015 2016

Prosječna stopa

rasta za period

2012-2016

Razlika

2016/ 2012

Unsko - sanski 31.683 31.863 32.155 31.853 32.778 0,9 1.095

Posavski 5.739 5.600 5.660 5.761 5.809 0,3 70

Tuzlanski 80.767 80.727 81.588 83.427 84.736 1,2 3.969

Zeničko - dobojski 68.649 68.554 69.668 71.079 72.106 1,2 3.457

Bosansko - podrinjski 6.036 6.255 6.458 6.556 6.717 2,7 681

Srednjobosanski 38.719 38.975 40.745 41.615 43.474 2,9 4.755

Hercegovačko - neretvanski

45.442 46.712 48.245 48.661 48.068 1,4 2.626

Zapadnohercegovački 16.462 16.205 16.415 17.096 17.794 2,0 1.332

Kanton Sarajevo 126.265 122.862 125.184 126.609 129.031 0,5 2.766

Kanton 10 9.569 9.360 9.469 9.464 9.461 -0,3 -108

Federacija BiH 437.331 435.113 443.587 450.121 457.974 1,2 20.643

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 11: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

10

Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po kantonima FBiH u 2016. godini daje

se u slijedećem pregledu:

U strukturi zaposlenih u 2016. godini, najveće učešće čine zaposleni u prerađivačkoj industriji

19,4%, u trgovini 18,0 % i u javnoj upravi 10,5 %.

Najmanje učešće zaposlenih i dalje je u poslovanju nekretninama 0,5%, umjetnosti, zabavi i

rekreaciji 1,3% i uslužnim djelatnostima 1,4%.

Najveće povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u

poslovanju nekretninama za 18,1% i poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu za 11,8%, dok je najviši

pad zaposlenih zabilježen u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja za 2,8% i

vađenju ruda i kamena za 1,9%.

Tabela 3. Stepen zaposlenosti i aktivnosti stanovništva po godinama po kantonima FBiH

Stepen zaposlenosti Stepen aktivnosti

2015 2016 2015 2016

Unsko - sanski 16,5 17,0 40,5 39,9

Posavski 18,9 19,1 36,8 35,7

Tuzlanski 26,2 26,7 56,6 55,7

Zeničko - dobojski 27,6 28,1 54,5 53,8

Bosansko - podrinjski 39,8 40,8 61,5 62,1

Srednjobosanski 23,2 24,3 45,9 45,9

Hercegovačko - neretvanski

32,1 31,8 54,8 53,8

Zapadnohercegovački 27,2 28,4 45,4 46,9

Kanton Sarajevo 43,2 44,0 67,9 67,6

Kanton 10 16,7 16,8 33,1 32,3

Federacija BiH 28,9 29,4 53,8 53,3

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Zaposlenost po

djelatnostima 2016

19,4% Prerađivačka industrija

18% Trgovina na veliko i malo

10,5% Javna

uprava i odbrana

8,9% Obrazovanje

4,6% Građevinarstvo

2,0% Proizvodnja el. energije

Grafikon 2. Prikaz najvećih udjela u zaposlenosti FBiH po KD 2016

Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 12: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

11

3. Nezaposlenost

Na kraju 2016. godine u Federaciji BiH broj nezaposlenih lica iznosi 372.207 što je manje za

17.658 ili 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

Najviši broj nezaposlenih lica registriran je u Tuzlanskom kantonu (91.693 ili 24,6% od

ukupnog broja nezaposlenih u FBiH), u Kantonu Sarajevo (69.163 ili 18,6%) i u Zeničko-

dobojskom kantonu (66.202 ili 17,8%). Najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan je u

Bosansko-podrinjskom kantonu (3.502 ili 0,9% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Povećanje broja nezaposlenih registrirano je jedino u Zapadnohercegovačkom kantonu za

1,6%, dok je najveće smanjenje broja nezaposlenih ostvareno u Posavskom kantonu za 7,2%,

Kanotnu 10 za 5,8%, Unsko-sanskom za 5,2%, Srednjobosanskom kantonu za 5,1% i

Tuzlanskom kantonu za 4,9%.

Stepen registrovane nezaposlenosti FBiH po EU metodologiji, tačnije po metodologiji

Međunarodne organizacije rada (ILO) - broj nezaposlenih u odnosu na radnu snagu2) iznosi

44,8% i u odnosu na prethodnu godinu smanjio se za 1,6 procentnih poena.

Prema Anketi o radnoj snazi 2016. koja je provedena po preporukama i definicijama ILO

organizacije i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT) stopa nezaposlenosti u FBiH u

2016. godini iznosi 25,7% (broj nezaposlenih u odnosu na radnu snagu).

Broj nezaposlenih prema administrativnim podacima u kantonima FBiH u periodu 2012.- 2016.

godine daje se u slijedećem pregledu:

Tabela 4. Broj nezaposlenih prema registrovanim podacima po kantonima FBiH

Nezaposleni - stanje 31.12 2012 2013 2014 2015 2016

Unsko - sanski 44.734 46.203 46.341 46.600 44.192

Posavski 5.602 5.586 5.578 5.465 5.070

Tuzlanski 98.289 98.956 98.797 96.429 91.693

Zeničko - dobojski 69.212 70.778 70.462 69.290 66.202

Bosansko - podrinjski 3.637 3.693 3.636 3.570 3.502

Srednjobosanski 40.356 41.711 41.804 40.848 38.748

Hercegovačko - neretvanski

31.363 32.550 33.818 34.453 33.327

Zapadnohercegovački 9.741 10.480 10.974 11.393 11.572

Kanton Sarajevo 73.018 72.493 71.415 72.545 69.163

Kanton 10 8.900 9.492 9.440 9.272 8.738

Federacija BiH 384.852 391.942 392.265 389.865 372.207

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

2 Radnu snagu čine zaposlene i nezaposlene osobe

Page 13: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

12

Među nezaposlenim licima u FBiH u 2016. godini, najviše je KV (121.891 ili 32,7%) i NKV

(107.470 ili 28,9%) radnika, a najmanje je radnika sa NSS (641 ili 0,2%) i VKV spremom (1.520

ili 0,4%).

Od broja nezaposlenih registriranih lica u FBiH u 2016. godini, 257.247 (69,1%) su stručne

osobe, a 114.960 (30,9%) su nestručne osobe.

Među nezaposlenim stručnim licima najviše je osoba sa VKV (47,4%) i VŠS kvalifikacijama

(39,5%) dok je među nestručnim licima najviše nezaposlenih osoba sa NKV kvalifikacijama

(93,5%).

Među nezaposlenim ženama učešće je nešto drugačije, najviše nezaposlenih stručnih žena je

sa SSS kvalifikacijama 45,1% i sa KV kvalifikacijama 38,7%, dok je najmanje nezaposlenih

žena sa VKV kvalifikacijama 0,2%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

Smanjenje nezaposlenosti po stepenu stručnog obrazovanja u FBiH zabilježeno je najviše kod

osoba sa KV kvalifikacijama za 47,8%, SSS za 19,9% i NKV za 19,5%.

Grafikon 3. Nezaposlenost prema stručnom obrazovanju FBiH 2016

Page 14: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

13

4. Industrijska proizvodnja

Prema statističkim podacima u 2016. godini došlo je do rasta ukupne industrijske proizvodnje

za 2,6%.

Struktura industrijske proizvodnje se nije značajnije promijenila u odnosu na 2015. godinu tako

da i dalje najveće učešće ima prerađivačka industrija (68,2%), proizvodnja električne energije

(20,8%) i rudarstvo (10,6%).

Ukupnom rastu industrijske proizvodnje u FBiH najviše doprinosi rast ostvaren u području

vađenja ruda i kamena za 5,7% i u prerađivačkoj industriji za 2,8%.

Gledano po kantonima, najveći doprinos rastu ukupne industrijske proizvodnje FBiH dao je

Bosansko-podrinjski kanton (rast za 15,2%), Kanton 10 (rast za 14,9%), Tuzlanski kanton (rast

za 6,6%) i Unsko-sanski kanton (rast za 6,5%).

Rast industrijske proizvodnje po kantonima i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje u

FBiH u periodu 2013. – 2016. godine daju se u slijedećem pregledu:

Tabela 5. Industrijska proizvodnja po godinama po kantonima

FBiH

Kanton 2013 2012

2014 2013

2015 2014

2016 2015

Unsko - sanski 118,7 103,4 100,3 106,5

Posavski 67,7 107,5 101,5 105,8

Tuzlanski 102,7 104,2 99,8 106,6

Zeničko - dobojski 102,0 95,9 101,5 97,9

Bosansko - podrinjski 127,0 117,0 101,8 115,2

Srednjobosanski 123,3 104,9 106,2 104,6

Hercegovačko - neretvanski

115,7 82,5 101,3 96,5

Zapadnohercegovački 85,8 109,5 105,2 104,4

Kanton Sarajevo 99,3 99,2 98,2 97,5

Kanton 10 79,4 95,7 119,4 114,9

Federacija BiH 107,4 100,1 102,2 102,6

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja.

Page 15: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

14

5. Plaće

U 2016. godini, u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 839 KM i viša je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. Najviša prosječna neto plaća je isplaćena u Kantonu

Sarajevo (1.018 KM), a najniža u Srednjobosanskom kantonu (678 KM).

Povećanje prosječne mjesečne plate zabilježeno je u skoro svim kantonima. Najveće

povećanje je zabilježeno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za 4,2%, Posavskom za

2,6% i Zeničko-dobojskom za 1,6%, dok je smanjenje prosječne plaće zabilježeno samo u

Kantonu Sarajevo za 0,6%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

U 2016. godini, u FBiH najviša prosječna isplaćena plaća zabilježena je u djelatnosti

proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u iznosu od

1.573 KM, što je više za 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. Najniža isplaćena plaća

zabilježena je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo

i ugostiteljstvo) u iznosu od 509 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,4%.

Najveće povećanje plaće u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u djelatnostima

umjetnosti, zabave i rekreacije za 5,9%, dok je najveće smanjenje plaće zabilježeno u ostalim

uslužnim djelatnostima za 1,8%.

Grafikon 4. Pregled plaća u KM po kantonima FBiH 2016

Page 16: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

15

6. Penzije

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više

nego u prethodnoj godini.

Najviši broj penzionera je zabilježen u Sarajevskom kantonu sa učešćem od 21,5%, a najniži

u Posavskom kantonu sa učešćem od 0,9% u ukupnom broju penzionera u Federaciji.

Broj penzionera se povećao u svim kantonima u odnosu na prethodnu godinu, osim u Unsko-

sanskom kantonu gdje je zabilježeno smanjenje broja penzionera za 0,5%. Najviše povećanje

broja penzionera zabilježeno je u Zapadno – hercegovačkom kantonu za 2,2%, a najmanje

povećanje u Bosansko – podrinjskom kantonu za 0,7%.

Prosječna isplaćena penzija u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 369 KM, što je više za

0,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Najniža isplaćena penzija iznosi 326,17 KM, a

zajamčena 434,90 KM. Najviša isplaćena penzija u decembru 2016. godine iznosi 2.174,48

KM.

Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

penzija za decembar 2016. godine iznosi 1,485. Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i

isplatu penzija za decembar 2016. godine iznosi 1,816.

Broj penzionera i iznos isplaćenih penzija po mjestu prebivališta koje se isplaćuju iz Fonda

PIO daje se u tabelarnom pregledu: Tabela 6. Broj penzionera i iznos penzija po kantonima FBiH 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Unsko - sanski 21.963 7.640.963,67 347,9

Posavski 3.712 1.372.296,00 369,7

Tuzlanski 70.827 27.452.583,44 387,6

Zeničko - dobojski 61.519 23.512.322,40 382,2

Bosansko - podrinjski 5.563 2.137.174,63 384,2

Srednjobosanski 38.916 14.063.450,59 361,4

Hercegovačko - neretvanski 37.546 15.123.698,11 402,8

Zapadnohercegovački 11.214 4.252.556,51 379,2

Kanton Sarajevo 87.820 39.908.579,92 454,4

Kanton 10 6.549 2.250.341,76 343,6

Federacija BiH 345.629 137.713.967,03 398,4

Republika Srpska 11.111 2.949.187,52 265,4

Distrikt Brčko 4.713 1.594.151,76 338,2

UKUPNO U BiH 361.453 142.257.306,31 393,6

Inoz. R. Hrvatska 19.314 4.182.462,21 216,6

Inoz. S i CG 20.563 3.314.808,24 161,2

Inoz ostali 8.005 1.262.083,27 157,7

UKUPNO Inozemstvo 47.882 8.759.353,72 182,9

Page 17: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

16

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660,03 368,9

Tabela 7. Vrste i iznos penzija po kantonima FBiH 2016

Općine

Vrste mirovine / penzije

Starosne Invalidske Obiteljske

Broj Iznos Prosje

čna isplata

Broj Iznos Prosje

čna isplata

Broj Iznos Prosječ

na isplata

Unsko – sanski 9.616 3.882.390 403,7 4.665 1.440.647 308,8 7.682 2.317.927 301,7

Posavski 2.019 831.087 411,6 631 208.269 330,1 1.062 332.940 313,5

Tuzlanski 32.900 14.977.709 455,2 14.098 4.681.994 332,1 23.829 7.792.880 327,0

Zeničko - dobojski 33.081 14.094.580 426,1 9.940 3.323.648 334,4 18.498 6.094.095 329,4

Bosansko - podrinjski 2.978 1.261.376 423,6 930 322.647 346,9 1.655 553.152 334,2

Srednjobosanski 19.646 7.853.385 399,7 6.549 2.120.342 323,8 12.721 4.089.724 321,5

Hercegovačko – neretvanski

20.214 9.184.552 454,4 6.814 2.369.025 347,7 10.518 3.570.122 339,4

Zapadnohercegovački 5.974 2.573.551 430,8 2.374 781.083 329,0 2.866 897.923 313,3

Kanton Sarajevo 46.815 24.697.546 527,6 17.383 6.479.110 372,7 23.622 8.731.924 369,7

Kanton 10 3.524 1.403.237 398,2 1.040 311.543 299,6 1.985 535.562 269,8

Federacija BiH 169.894 76.471.862 456,9 64.424 22.038.307 342,1 104.438 34.916.249 334,3

Republika Srpska 5.395 1.327.380 246,0 1.832 501.157 273,6 3.884 1.120.650 288,5

Distrikt Brčko 2.014 751.842 373,3 1.028 320.941 312,2 1.671 521.368 312,0

UKUPNO U BiH 184.176 82.838.633 449,8 67.284 22.860.406 339,8 109.993 36.558.267 332,4

Inoz. R. Hrvatska 11.215 2.207.335,53 196,8 3.565 841.662,20 236,1 4.534 1.133.464,5 250,0

Inoz. S i CG 14.719 2.280.821,61 155,0 2.717 460.377,54 169,4 3.127 573.609,09 183,4

Inoz ostali 5.404 852.459,80 157,7 1.558 224.167,56 143,9 1.043 185.455,91 177,8

UKUPNO Inozemstvo 31.338 5.340.616,94 170,4 7.840 1.526.207 194,7 8.704 1.892.529,5 217,4

UKUPNO PIO FBiH 215.514 88.179.250 409,2 75.124 24.386.613 324,6 118.697 38.450.797 323,9

Isplaćene zaostale mirovine 4.851.121,02

Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 172.296,86

Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.829.780,01

Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH

514.199,57

Ukupna sredstva za isplatu KM 158.384.057,49

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 18: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

17

7. Registar poslovnih subjekata

Registar poslovnih subjekata obuhvata pravna i fizička lica registrovana na teritoriji FBiH.

Poslovni subjekti su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa propisima, te

tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.

Ukupan broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2016. godine iznosi 105.083, što je više za 2,0

% u odnosu na prethodnu godinu.

Registrovan broj pravnih lica na dan 31.12.2016. godine iznosi 55.487, što je više za 3,8% u

odnosu na prethodnu godinu.

Na dan 31.12.2016. godine registrovano je ukupno 28.936 poslovnih jedinica u sastavu

pravnih lica ili 2,4% više nego u 2015. godini. Pod jedinicama poslovnih subjekata

podrazumijevaju se organizacione jedinice u sastavu poslovnog subjekta (radionice, skladišta,

uredi, stovarišta, predstavništva, prodajna mjesta itd.) smještene na geografski određenom

mjestu.

Fizičke osobe obrtnici su osobe koje samostalno vrše djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i

slobodnih zanimanja u svoje ime i za svoj račun. Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u

2016. godini iznosi 49.596 što je manje za 0,1% u odnosu na 2015. godinu.

Broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2016. godine po kantonima daje se u slijedećem

pregledu: Tabela 7. Struktura poslovnih subjekata po kantonima u FBiH 2016

stanje 31. 12. 2016.

Kanton

Ukupno

poslovnih

subjekata

Pravna lica

Jedinice u

sastavu

pravnih lica

Fizička lica

obrtnici

1 2=3+5 3 4 5

Unsko - sanski 9.197 5.261 3.577 3.936

Posavski 1.560 1.024 844 536

Tuzlanski 20.510 9.071 5.745 11.439

Zeničko-dobojski 13.086 6.312 4.123 6.774

Bosansko-podrinjski 1.021 552 433 469

Srednjobosanski 10.225 4.821 2.578 5.404

Hercegovačko-

neretvanski 13.476 6.658 3.147 6.818

Zapadnohercegovački 4.900 3.081 856 1.819

Kanton Sarajevo 27.445 16.654 6.687 10.791

Kanton 10 3.663 2.053 946 1.610

Federacija BiH 105.083 55.487 28.936 49.596

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 19: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

18

Gledano po kantonima najveći broj poslovnih subjekata na kraju 2016. godine registrovan je u

Kantonu Sarajevo sa učešćem od 26,1 % u odnosu na ukupan broj poslovnih subjekata u

FBiH, Tuzlanskom kantonu sa učešćem od 19,5%, dok je najmanje učešće registrovano u

Posavskom kantonu sa 1,5% i Bosansko podrinjskom kantonu sa učešćem od 1,0% u

ukupnom broju poslovnih subjekata u FBiH.

Najveći broj pravnih lica na kraju 2016. godine registrovan je, također, u Kantonu Sarajevo

(30,0% u odnosu na ukupan broj pravnih lica u FBiH), a najmanji broj u Bosansko-podrinjskom

kantonu (1,0% u odnosu na ukupan broj pravnih lica u FBiH).

Najveći broj fizičkih lica – obrtnika na kraju 2016. godine registrovan je u Tuzlanskom kantonu

(23,1% u odnosu na ukupan broj obrtnika u FBiH) a najmanji broj u Bosansko-podrinjskom

kantonu (0,9% u odnosu na kupan broj obrtnika u FBiH).

Grafikon 5. Broj poslovnih subjekata po kantonima FBiH 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 20: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

19

8. Indeks potrošačkih cijena - CPI

Od 2006. godine u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI) što, u skladu sa

međunarodnim standardima, predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalo

praćenje cijena na malo i troškova života. Pored toga, indeks potrošačkih cijena koristi se za

usklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja.

Također se ovaj indeks koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama,

omogućava upoređivanje stope inflacije s drugim zemljama, upoređivanje kretanja cijena

unutar zemlje između pojedinih regiona, te služi kao osnov za deflacioniranje pojedinih

makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa.

Indeks potrošačkih cijena odražava kretanje cijena roba i usluga koje kupuju potrošači. On

poredi cijenu nepromjenjene korpe dobara i usluga u tekućoj godini sa cijenama dobara u

baznoj godini.

Indeks potrošačkih cijena u FBiH u 2016. godini iznosi 98,9. U odnosu na 2015. godinu pao je

za 0,4 procent poena što znači da je i ove godine zabilježena deflacija u procentu od 1,1%.

Analizom potrošačkih cijena u FBiH može se zaključiti da je najveći rast cijena registrovan

kod cijena alkoholnih pića i duhana (7,8%) i obrazovanja (1,9%) dok je najveći pad cijena

zabilježen u odjeći i obući (7,0%) i u prijevozu (4,4%). Indeks potrošačkih cijena u 2016. godini

zadržao je sličnu strukturu kao i 2015. godine bez velikih promjena, a na kretanje ukupnih

cijena najviše su uticali hrana i bezalkoholna pića (33,0%), prijevoz (12,4%) i stanovanje, voda,

gas i drugi energenti (12,2%).

Tabela 10. Indeks potrošačkih cijena prema COICOP u FBiH 2015 - 2016

Odjeljak Struktura u % Ø 2015

Ø 2014 Ø 2016 Ø 2015

2015 2016

Ukupno 100,0 100,0 99,3 98,9

1. Hrana i bezalkoholna pića 33,2 33,0 99,1 98,5

2. Alkoholna pića i duhan 5,1 5,5 107,7 107,8

3. Odjeća i obuća 4,7 4,5 94,7 93,0

4. Stanovanje, voda el.energija, gas i drugi energenti 11,9 12,2 101,5 99,7

5. Namještaj, kućanski uređaji i red. održavanje kuće 6,2 6,3 101,1 99,3

6. Zdravstvo 4,3 4,4 100,2 99,9

7. Prijevoz 13,2 12,4 93,7 95,6

8. Komunikacije 4,7 4,8 101,3 98,1

9. Rekreacija i kultura 3,4 3,5 100,1 99,8

10. Obrazovanje 1,0 1,1 103,5 101,9

11. Restorani i hoteli 3,6 3,6 100,3 99,3

12. Ostala dobra i usluge 8,7 8,8 99,9 99,8

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Page 21: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

20

9. Izvoz

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. Najveće učešće u izvozu Federacije BiH ima

Zeničko – dobojski kanton sa 25,3%, dok najmanje učešće ima Kanton 10 sa 1,5%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u skoro svim kantonima FBiH, najviše u Kantonu 10 za 12,1%

i Hercegovačko-neretvanskom kantonu za 11,0%, dok je u Zapadno-hercegovačkom kantonu

ostvareno značajno smanjenje izvoza za 19,2% i u Zeničko-dobojskom kantonu za 2,9%.

10. Uvoz

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je

za 2,3% više u odnosu na 2015. godinu. Najveće učešće u uvozu Federacije BiH ima

Sarajevski kanton sa 33,6% i Zeničko-dobojski kanton sa 15,1%, dok najmanje učešće ima

Bosansko-podrinjski kanton sa svega 0,8%.

Povećanje uvoza zabilježeno je u svim kantonima FBiH, najviše u Posavskom za 17,0% i

Unsko-sanskom kantonu za 15,8%, dok je u jedino u Zapadno-hercegovačkom kantonu

ostvareno smanjenje uvoza u odnosu na prethodnu godinu za 3,5%.

Izvor: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 6. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po kantonima FBIH 2016

Page 22: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

21

11. Pokrivenost uvoza izvozom

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u FBiH u 2016. godini iznosi 57,3 % i niži je za 0,2

procentnih poena u odnosu na 2015. godinu kada je pokrivenost iznosila 57,5%.

Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH za 2016. godinu iznosilo je 66,5% što je niže za

1,9 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu, a u ukupnom uvozu 67,7% ili više za 0,3

procentnih poena u odnosu na 2015. godinu.

Trgovinski deficit Federacije BiH u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 4.783 mil. KM i bilježi

znatno povećanje za 2,9 % u odnosu na vanjskotrgovinski deficit u prošloj godini.

Povećanje deficita zabilježeno je u svim kantonima FBiH pri čemu je ove godine najveći rast

trgovinskog deficita zabilježen u Zeničko-dobojskom kantonu za 558,7% (prošle godine

Zeničko-dobojski kanton je imao suficit) i Tuzlanskom kantonu za 20,7%, dok je suficit ove

godine zabilježen samo u Bosansko-podrinjskom kantonu (62 mil. KM).

Učešće trgovinskog deficita u BDP-u FBiH u 2016. godini iznosi 24,4%, što predstavlja

povećanje za 0,1 procentni poen u odnosu na prethodnu godinu, kad je učešće deficita u

BDP-u iznosilo 24,3%.

12. Poreski prihodi

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi

kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski

prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 %

u odnosu na prethodnu godinu.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u Kantonu Sarajevo u iznosu od 120 mil. KM, a najniži u

Posavskom kantonu u iznosu od 5 mil. KM.

Najveće povećanje poreskih prihoda u FBiH u odnosu na prošlu godinu zabilježeno je u

Posavskom kantonu za 87,62%, dok je najmanje povećanje zabilježeno u Zeničko-dobojskom

kantonu za 13,0%.

Najviši poreski prihodi/PC (per capita) ostvareni su u Kantonu Sarajevo u iznosu od 287 KM,

a najniži u Kantonu 10 u iznosu od 91 KM po glavi stanovnika.

Page 23: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

22

Tabela 8. Poreski prihodi po kantonima FBiH 2016

Kanton Stanovništvo

(prisutno)

Prihodi u

hilj. KM

Prihodi/PC

u KM (po

glavi

stan.)

Prihodi/PC u KM

(po glavi stan.)

FBiH = 100

Unsko - sanski 271.209 25.442 94 60,1

Posavski 42.452 4.790 113 72,2

Tuzlanski 443.053 49.127 111 71,0

Zeničko - dobojski 361.031 47.983 133 85,1

Bosansko - podrinjski 23.518 4.348 185 118,4

Srednjobosanski 251.973 25.750 102 65,4

Hercegovačko - neretvanski 219.395 44.280 202 129,2

Zapadno - hercegovački 93.989 15.428 164 105,1

Kanton Sarajevo 417.498 119.946 287 183,9

Kanton 10 82.113 7.511 91 58,6

Federacija BiH 2.206.231 344.606 156 100,0

Izvor: (Porezna uprava Federacije BiH, 2017), za stanovništvo - (Federalni zavod za statistiku, 2016)

Grafikon 7. Poreski prihodi po kantonima FBiH 2016

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 24: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

23 Unsko - sanski kanton

UNSKO-SANSKI KANTON

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.125

Općine: 8

Naseljena mjesta: 349

Stanovništvo: 271.209

Prirodni priraštaj: -86

Gustina naseljenosti: 65,7

Neto plaća u KM: 811

Poreski prihodi u mil. KM: 25

Poreski prihodi P/C u KM 94

Izvoz u mil. KM 261

Uvoz u mil. KM 352

Investicije u mil. KM - UNSKO SANSKI KANTON u 2007 GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

146Investicije u mil. KM:

162Izvoz u mil. KM:

281Uvoz u mil KM:

3.531GDP per capita u KM:

1.016GDP u mil. KM:

602Neto plaća u KM:

69,8Gustina naseljenosti:

608Prirodni priraštaj:

287.878Stanovništvo:

355Naseljena mjesta:

8Općine:

4.125Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAC

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

KLJUČ

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

Page 25: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

24 Unsko - sanski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U UNSKO – SANSKOM KANTONU U 2016.

GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti

unutar Unsko-sanskog kantona je općina Bihać, dok je na poslednjem mjestu općina Ključ.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH poreski prihodi

kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 18,6 % (poreski prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM).

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za

18,7 % u odnosu na prethodnu godinu.

U Unsko - sanskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 25 mil.

KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 24,6%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u Bihaću u iznosu od 11 mil. KM, a najniži u Bosanskom

Petrovcu 814 hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Unsko - sanskom kantonu

iznose 94 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 24,8% i što je 60,1% u odnosu na

prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Bihaću u iznosu od 192 KM, a

najniži u velikoj Kladuši 62 KM.

Grafikon 8. Nivo razvijenosti po općinama USK 2016

Page 26: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

25 Unsko - sanski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u

odnosu na isti period prethodne godine više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U USK broj

zaposlenih iznosi 32.778, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 925 ili 2,9%. Broj

zaposlenih u USK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,2%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim općinama USK, najviše u Velikoj Kladuši za

4,9%, i Bosanskom Petrovcu za 4,5% dok je najmanje povećanje broja zaposlenih zabilježeno

u Bužimu za 0,4%

Stepen registrovane zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji

Međunarodne organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno

stanovništvo, iznosi 17,0 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,5 procentnih poena.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Grafikon 9. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama USK 2016

Grafikon 10. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama USK 2016

Page 27: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

26 Unsko - sanski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207

što je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

Registrovana nezaposlenost u USK u decembru 2016. godine iznosi 44.192 lica koja traže

zaposlenje, što je manje za 2.408 ili 5,2% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih

u USK u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 11,9%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Cazin (2,7% od ukupnog broja

nezaposlenih u FBiH) i Bihać (2,6%), dok je najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan u

Bosanskom Petrovcu (0,3%) i Ključu (0,6% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Smanjenje broja nezaposlenih registrirano je u svim općinama ovog kantona, a najviše u

Sanskom Mostu za 8,7% i Ključu za 8,5% dok je najmanje smanjenje broja nezaposlenih

ostvareno u Bužimu za 2,1%.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u

2016. godini iznosi 44,8%, a u USK 57,4%.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

Grafikon 11. Stepen nezaposlenosti, radna snaga i broj nezaposlenih po općinama USK 2016.

Page 28: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

27 Unsko - sanski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

dok je u Unsko-sanskom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi

od 6,5%. Najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima

preređivačka industrija (rast 7,9%).

Tabela 9. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 USK 2016

2016/2015

Federacija BiH Unsko - sanski

INDUSTRIJA UKUPNO 102,6 106,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 107,3

Energija 102,3 102,6

Kapitalni proizvodi 103,4 106,7

Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,1 117,8

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 108,8

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 105,7 78,8

Prerađivačka industrija 102,8 107,9

Proizvodnja i snabdijevanje /opskrba električnom

energijom i plinom 100,4 102,6

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM što je za

1,1% više u odnosu na prethodnu godinu. U USK prosječna plaća iznosi 811 KM što je više

za 0,4% u odnosu na 2015. godinu i što je 97,2% u odnosu na prosjek FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u većini općina USK-a, najviše u Velikoj

Kladuši za 1,3% i Bihaću za 1,0%, dok je najveće smanjenje plaće zabilježeno u Bosanskoj

Krupi za 0,9%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 12. Pregled plaća po općinama USK 2016

Page 29: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

28 Unsko - sanski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više

nego u prethodnoj godini.

U USK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 21.963 što je za 0,5% manje u odnosu

na prethodnu godinu, sa učešćem od 5,4% u odnosu na ukupan broj penzionera u FBiH.

Broj penzionera se smanjio u većini općina USK, a najviše u Bosanskom Petrovcu za 3,7% i

Sanskom Mostu za 3,2%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za

0,8 %, dok u USK prosječna isplaćena penzija iznosi 348 KM što je više za 1,0% u odnosu

na prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u većini općina USK, najviše u Bihaću

za 1,6%, a najmanje u Velikoj Kladuši za 0,3%.

Tabela 10. Broj penzionera i iznos penzija po općinama USK 2016

Općine Broj

penzionera Ukupan iznos

Isplaćenih penzija

Prosječna penzija u KM

Bihać 8.284 3.260.323,46 393,6

Bos.Krupa 2.366 775.970,26 328,0

B.Petrovac 2.287 727.326,63 318,0

Bužim 579 183.569,90 317,0

Cazin 3.639 1.198.453,67 329,3

Ključ 1.198 364.075,26 303,9

Sanski Most 2.746 872.795,71 317,8

V. Kladuša 864 258.448,78 299,1

Unsko - sanski 21.963 7.640.963,67 347,9

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Grafikon 13. Vrste penzionera i penzija u USK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 30: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

29 Unsko - sanski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016.

godine iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj

poslovnih subjekata u USK iznosi 9.197 i viši je za 447 ili 5,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Broj poslovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji

BiH sa 8,5%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u

odnosu na prethodnu godinu, dok u USK broj registrovanih pravnih lica iznosi 5.261, što je u

odnosu na prethodnu godinu više za 149 ili 2,9%. Broj registrovanih pravnih osoba u USK

učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 9,5%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio

je 49.596 što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok u USK broj registrovanih

obrtnika iznosi 3.963 što je više za 298 ili 7,9% u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih

fizičkih lica - obrtnika u USK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica - obrtnika u

Federaciji BiH sa 7,9%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U USK izvoz iznosi 261 mil. KM što je za 9,5%

više u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz USK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 4,2%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina USK, a najviše u Ključu za 39,9%, Velikoj

Kladuši za 37,7% i Bosanskom Petrovcu za 23,8% dok je smanjenje izvoza zabilježeno samo

u općinama Bužim za 16,0% i Sanski Most za 0,6%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je

za 2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U USK uvoz iznosi 352 mil. KM što je za 15,8% više

u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz USK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 3,2%.

Grafikon 14. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama USK 2016

Page 31: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

30 Unsko - sanski kanton

Povećanje uvoza zabilježeno je u svim općinama USK, a najviše u Bužimu za 75,2%, Ključu

za 66,8% i Bosanskom Petrovcu za 41,7%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 % dok u USK iznosi

74,3%.

Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 15. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama USK 2016

Page 32: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

31 Unsko - sanski kanton

Tabela 11. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Unsko-sanskog kantona

Elementi Federacija BiH

Unsko-sanski

kanton

Učešće

kantona u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 4.125 4.125 15,8 15,8

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 272,0 271,0 12,3 12,3

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 20,4 25,4 7,0 7,4

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 75,2 93,8 57,1 60,1

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 100,3 106,5 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 238.381 261.146 3,9 4,2

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 303.535 351.554 2,8 3,2

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 78,5 74,3 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -65.154 -90.408 1,4 1,9

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 31.853 32.778 7,1 7,2

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 193.634 193.111 12,6 12,4

Radna snaga - broj 839.986 830.181 78.453 76.970 9,3 9,3

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 15,7 15,7 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 38,6 38,6 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 46.600 44.192 12,0 11,9

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 59,4 59,4 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 807 811 97,2 96,7

Penzija - prosječna u KM 366 369 345 348 94,1 94,3

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 22.064 21.963 5,5 5,4

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 8.750 9.197 8,5 8,8

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -3 115 - 4,6 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

3 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 33: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

32

Posavski kanton

POSAVSKI KANTON

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 324,6

Općine: 3

Naseljena mjesta: 34

Stanovništvo: 42.452

Prirodni priraštaj: -370

Gustina naseljenosti: 130,8

Neto plaća u KM: 729

Poreski prihodi u mil. KM: 5

Poreski prihodi P/C u KM 113

Izvoz u mil. KM 102

Uvoz u mil. KM 178

Investicije u mil. KM -

POSAVSKI KANTON U 2007. GODINI

ODŽAK

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

Osnovni podaciOsnovni podaci

30Investicije u mil. KM:

51Izvoz u mil. KM:

198Uvoz u mil KM:

4.152GDP per capita u KM:

171GDP u mil. KM:

580Neto plaća u KM:

126,9Gustina naseljenosti:

-192Prirodni priraštaj:

41.187Stanovništvo:

33Naseljena mjesta:

3Općine:

324,6Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

KOSTAJN

ICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

BUSOVA AČ

VISOKO

KISE

LJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠBREZA

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SR. NOVO SARAJEVO

SR.STARI GRAD

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTARGRAD

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZE

RO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

Page 34: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

33

Posavski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U POSAVSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Posavskog kantona je općina Orašje, dok je na poslednjem mjestu općina Domaljevac - Šamac.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Posavskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 4,8 mil. KM, što je

u odnosu na prošlu godinu više za 87,6%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u Orašju u iznosu od 2,5 mil. KM, a najniži u Domaljevac-Šamcu

292 hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Posavskom kantonu iznose 113 KM,

što je u odnosu na prošlu godinu više za 88,4% i što je 72,2% u odnosu na prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Orašju u iznosu od 129 KM, a najniži u

Domaljevac-Šamcu 63 KM.

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na isti period prethodne godine više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U POK broj zaposlenih iznosi

Grafikon 16. Nivo razvijenosti po općinama POK 2016

Page 35: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

34

Posavski kanton

5.809 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 48 ili 0,8%. Broj zaposlenih u POK učestvuje

u ukupnom broju zaposlenih FBiH sa 1,3%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim općinama ovog kantona, najviše u općini

Domaljevac Šamac za 3,9%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Stepen registrovane zaposlenosti u POK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 19,1 %

što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,2 procentna poena (stepen zaposlenosti u FBiH

iznosi 29,4%).

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i

stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Grafikon 17. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama POK 2016

Grafikon 18. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama POK 2016

Page 36: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

35

Posavski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu. Registrovana nezaposlenost u POK u decembru

2016. godine iznosi 5.070 što je za 7,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih

u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 1,4%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općini Orašje (0,7% od ukupnog broja nezaposlenih

u FBiH), dok je najmanji broj u općini Domaljevac šamac (0,1% od ukupnog broja nezaposlenih u

FBiH).

Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u svim općinama ovog kantona, a najviše u općini

Orašje za 8,5%.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u POK 46,6%.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

dok je u Posavskom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 5,8%.

%. Najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima preređivačka

industrija (rast 6,8%).

Tabela 12. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 POK 2016

2016/2015

Federacija BiH Posavski

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 105,8

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 111,8

Kapitalni proizvodi 103,4 98,4

Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,1 109,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 102,3

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Prerađivačka industrija 102,8 106,8

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

Grafikon 19. Stepen nezaposlenosti, radna snaga i broj nezaposlenih po općinama POK 2016

Page 37: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

36

Posavski kanton

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM što je za 1,1%

više u odnosu na prethodnu godinu. U POK prosječna plaća iznosi 729 KM što je više za 2,6% u

odnosu na 2015. godinu i što je 85,6% od prosjeka FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u svim općinama POK-a, najviše u Odžaku za

3,7%, a najmanje u općini Domaljevac-Šamac za 1,5%.

Grafikon 20. Pregled plaća po općinama POK 2016

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u prethodnoj godini.

U POK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 3.712 što je za 1,8% više u odnosu na

prethodnu godinu, sa učešćem od 0,9% u odnosu na ukupan broj penzionera u FBiH. Broj

penzionera se povećao u svim općinama POK, a najviše u Orašju za 0,5% i Odžaku za 0,4%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u POK prosječna isplaćena penzija iznosi 370 KM što je više za 0,4% u odnosu na

prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u skoro svim općinama POK, najviše u

Odžaku za 0,9%, a jedino smanjenje je zabilježeno Domaljevac Šamcu za 1,8%.

Tabela 13. Broj penzionera i iznos penzija POK 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

D. Šamac 278 107.179,65 385,5

Odžak 1.455 507.499,85 348,8

Orašje 1.979 757.616,50 382,8

Posavski 3.712 1.372.296,0 369,7

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Page 38: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

37

Posavski kanton

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u POK iznosi 1.560 i viši je za 2 ili 0,1% u odnosu na prethodnu godinu. Broj poslovnih

subjekata u POK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa 1,5%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u odnosu

na prethodnu godinu, dok u POK broj pravnih lica iznosi 1.024, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 12 ili 1,2%. Broj registrovanih pravnih osoba u POK učestvuje u ukupnom broju

registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 1,8%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio je

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok u POK broj registrovanih obrtnika

iznosi 536 što je manje za 10 ili 1,8% u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u POK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa

1,1%.

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 22. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama POK 2016

Grafikon 21. Vrste penzionera i penzija u POK 2016

Page 39: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

38

Posavski kanton

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U POK izvoz iznosi 102 mil KM što je za 2,3% više u

odnosu na prethodnu godinu. Izvoz POK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 1,6%.

Najveće povećanje izvoza zabilježeno je u općinama Domaljevac Šamac za 87,3% i Odžak za

8,6%, dok je smanjenje izvoza zabilježeno samo u općini Orašje za 9,0%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U POK uvoz iznosi 179 mil. KM što je za 17,0 % više u

odnosu na prethodnu godinu. Uvoz POK u ukupnom uvozu FBiH učestvuje sa 1,6%.

Povećanje uvoza zabilježeno je u svim općinama POK, a najviše u Orašju za 30,5%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, identično kao i u POK.

Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 23. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil.KM po općinama POK 2016

Page 40: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

39

Posavski kanton

Tabela 14. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Posavskog kantona

Elementi Federacija BiH Posavski kanton

Učešće kantona

u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 325 325 1,2 1,2

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 43 42 1,9 1,9

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 2,6 4,8 0,9 1,4

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 66,5 66,5 53,4 42,6

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 101,5 105,8 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 100 102 0,0 0,0

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 152 178 0,0 0,0

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 65,8 57,3 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -52 -76 0,0 0,0

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 5.761 5.809 1,3 1,3

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 30.536 30.467 2,0 2,0

Radna snaga - broj 839.986 830.181 11.226 11.274 1,3 1,4

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 18,9 19,1 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 36,8 37,0 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 5.465 5.465 1,4 1,5

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 48,7 48,5 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 711 729 85,7 86,9

Penzija - prosječna u KM 366 369 368 370 100,5 100,2

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 3.647 3.712 0,9 0,9

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12. 103.066 105.083 1.558 1.560 1,5 1,5

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -4 33 - 1,3 -

Isplate za investicije u mil. KM 2.893 - 24 - 0,8 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

4 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 41: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

40 Tuzlanski kanton

TUZLANSKI KANTON

2016. godina

Osnovni podaci:

Površina u km2: 2.649

Općine: 13

Naseljena mjesta: 390

Stanovništvo: 443.053

Prirodni priraštaj: -197

Gustina naseljenosti: 167,3

Neto plaća u KM: 744

Poreski prihodi u mil. KM: 49

Poreski prihodi P/C u KM 111

Izvoz u mil. KM 1.269

Uvoz u mil. KM 1.547

Investicije u mil. KM -

TUZLANSKI KANTON U 2007. GODINI

KLADANJ

LUKAVAC

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

DOBOJISTOK

GRADAAC

ČOsnovni podaciOsnovni podaci

494Investicije u mil. KM:

910Izvoz u mil. KM:

1.404Uvoz u mil KM:

4.368GDP per capita u KM:

2.170GDP u mil. KM:

625Neto plaća u KM:

187,6Gustina naseljenosti:

1.236Prirodni priraštaj:

496.830Stanovništvo:

382Naseljena mjesta:

13Općine:

2.649,0Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

Page 42: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

41 Tuzlanski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U TUZLANSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Tuzlanskog kantona je Tuzla, dok je na poslednjem mjestu općina Sapna.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Tuzlanskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 49 mil. KM, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 22,0%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u Tuzli u iznosu od 19,8 mil. KM, a najniži u općini Sapna 251

hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Tuzlanskom kantonu iznose 111

KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 22,2% i što je 71,0% u odnosu na prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Tuzli u iznosu od 179 KM, a najniži u

općini Sapna 23 KM.

Grafikon 24. Nivo razvijenosti po općinama TK 2016

Page 43: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

42 Tuzlanski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na prethodnu godinu više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U TK broj zaposlenih iznosi 84.736 što

je u odnosu na 2015. godinu više za 1.309 ili 1,6%. Broj zaposlenih u TK učestvuje u ukupnom

broju zaposlenih u FBiH sa 18,5%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u većini općina TK, najviše u općini Doboj-Istok za 8,0%

i općini Čelić za 7,8%, dok je najveći pad broja zaposlenih zabilježen u Banovićima i Sapni za 1,2%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Stepen zaposlenosti u TK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne organizacije

rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 26,7 % što je u

odnosu na prethodnu godinu manje za 0,5 procentnih poena (stepen zaposlenosti u FBiH iznosi

29,4%).

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Grafikon 25. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama TK 2016

Grafikon 26. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama TK 2016

Page 44: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

43 Tuzlanski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu. Registrovana nezaposlenost u TK na kraju 2016.

godine iznosi 91.693 lica koja traže zaposlenje, što je za 4.736 lica manje ili 4,9% u odnosu na

prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u TK u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 24,6%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Tuzla (5,1% od ukupnog broja

nezaposlenih u FBiH) i Živinice (3,5%), dok je najmanji broj registrovan u općinama Čelić (0,7%) i

Teočak (0,5% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Najveće smanjenje broja nezaposlenih registrirano je općinama Doboj - Istok za 10,3%, Lukavac

za 7,9% i Gračanica za 7,2%, dok je jedino povećanje broja nezaposlenih ostvareno u općini

Banovići za 0,2%.

Stepen nezaposlenosti prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u TK 52,0%.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

Grafikon 27. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama TK 2016

Page 45: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

44 Tuzlanski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

dok je u Tuzlanskom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

6,6%. Najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima vađenje

ruda i kamena (rast 9,2%).

Tabela 15. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 TK 2016

2016/2016

Federacija BiH Tuzlanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 106,6

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 107,7

Energija 102,3 105,6

Kapitalni proizvodi 103,4 104,5

Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,1 103,8

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 109,6

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-A

Vađenje ruda i kamena 105,7 109,2

Prerađivačka industrija 102,8 106,2

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 100,4 105,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i viša je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. U TK prosječna plaća iznosi 744 KM što je više za 1,5% u

odnosu na 2015. godinu i što je 88,3% u odnosu na prosjek FBiH.

Najviše povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u Gradačcu za 4,0%, Živinicama za

3,8% i Teočaku za 3,3%, dok je smanjenje zabilježeno jedino u općini Čelić za 0,8%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 28. Pregled plaća po općinama TK 2016

Page 46: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

45 Tuzlanski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u istom periodu prethodne godine. U TK u decembru 2016. godine broj penzionera iznosi 70.827

što je 1,2 % više nego prethodne godine, sa učešćem od 17,3% u odnosu na ukupan broj

penzionera u FBiH.

Broj penzionera se povećao u skoro svim općinama TK, a najviše u Ugljeviku za 4,2% i Loparama

za 3,1%. Jedino smanjenje zabilježeno je u Kladnju za 0,1%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u TK prosječna isplaćena penzija iznosi 388 KM što je više za 1,1% u odnosu na

prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u skoro svim općinama TK, najviše u

Banovićima za 1,7%, a jedino smanjenje zabilježeno je u općini Zvornik za 0,7%.

Tabela 16. Broj penzionera i iznos penzija po općinama TK 2016

Općine Broj

penzionera Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina Prosječna penzija/mirovina

u KM

Banovići 3.556 1.507.303,17 423,9

Doboj 1.411 446.774,80 316,6

Gračanica 5.758 1.947.837,43 338,3

Gradačac 4.462 1.463.702,18 328,0

Kalesija 3.580 1.216.945,39 339,9

Kladanj 2.006 698.920,76 348,4

Lopare 934 293.935,09 314,7

Lukavac 7.822 3.039.684,34 388,6

Srebrenik 5.936 2.180.641,36 367,4

Tuzla 25.220 10.948.256,19 434,1

Ugljevik 815 244.722,15 300,3

Zvornik 761 203.802,09 267,8

Živinice 8.566 3.260.058,49 380,6

Tuzlanski 70.827 27.452.583,44 387,6

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Grafikon 29. Vrste penzionera i penzija u TK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 47: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

46 Tuzlanski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u TK iznosi 20.510 i viši je za 577 ili 2,9% u odnosu na prethodnu godinu. Broj poslovnih

subjekata u TK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa 19,5%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u odnosu

na prethodnu godinu, dok u TK broj registrovanih pravnih lica iznosi 9.071, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 265 ili 3,0%. Broj registrovanih pravnih osoba u TK učestvuje u ukupnom

broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 16,3%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio je

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok u TK broj registrovanih obrtnika

iznosi 11.439 što je više za 312 ili 2,8% u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih fizičkih lica

- obrtnika u TK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa

23,1%.

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 30. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama TK 2016

Page 48: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

47 Tuzlanski kanton

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U TK izvoz iznosi 1.269 mil. KM što je za 6,2 % više

u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz TK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 20,3%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina TK, a najviše u Živinicama za 42,3%, Čeliću za

23,4% i Kalesiji za 19,5% dok je najveće smanjenje izvoza zabilježeno u općinama Teočak za

60,9% i Sapna za 21,4%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U TK uvoz iznosi 1.547 mil. KM što je za 0,1% više u odnosu

na prethodnu godinu. Uvoz TK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 14,2%.

Najviše povećanje uvoza zabilježeno je u općinama Teočak za 411,2%, Sapna za 197,8% i

Srebrenik za 15,0%, dok je najveće smanjenje uvoza zabilježeno u općinama Lukavac za 13,0% i

Doboj-Istok za 2,7%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u TK 82,1%.

Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 31. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba po općinama TK 2016

Page 49: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

48 Tuzlanski kanton

Tabela 17. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Tuzlanskog kantona

Elementi

Federacija BiH Tuzlanski kanton Učešće kantona

u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 2.649 2.649 10,1 10,1

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 444 443 20,1 20,1

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 40,3 49,1 13,9 14,2

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 90,7 110,9 72,9 71,0

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 99,8 106,6 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 1.194.560 1.269.084 19,4 20,3

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 1.544.731 1.546.718 14,5 14,2

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 77,3 82,1 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -350.172 -277.634 7,7 6,0

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 83.427 84.736 18,5 18,5

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 317.903 316.993 20,4 20,4

Radna snaga - broj 839.986 830.181 179.856 176.429 21,4 21,3

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 26,2 26,7 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 51,0 51,0 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 96.429 91.693 24,7 24,6

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 53,6 52,0 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 733 744 88,3 88,6

Penzija - prosječna u KM 366 369 383 388 104,6 105,0

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 69.966 70.827 17,4 17,3

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 19.933 20.510 19,3 19,5

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -5 461 - 18,5 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

5 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 50: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

49

Zeničko - dobojski kanton

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 3.343,3

Općine: 12

Naseljena mjesta: 619

Stanovništvo: 361.031

Prirodni priraštaj: 79

Gustina naseljenosti: 108,0

Neto plaća u KM: 730

Poreski prihodi u mil. KM: 48

Poreski prihodi P/C u KM 133

Izvoz u mil. KM 1.582

Uvoz u mil. KM 1.648

Investicije u mil. KM -

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON U 2007.GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

504Investicije u mil. KM:

904Izvoz u mil. KM:

1.219Uvoz u mil KM:

4.854GDP per capita u KM:

1.950GDP u mil. KM:

543Neto plaća u KM:

120,2Gustina naseljenosti:

637Prirodni priraštaj:

401.796Stanovništvo:

619Naseljena mjesta:

12Općine:

3343,3Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

TEŠANJ

USORA

ZENICA

VISOKO

KAKANJ VAREŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

OLOVO

DOBOJJUG

4

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

BREZA

Page 51: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

50

Zeničko - dobojski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Zeničko-dobojskog kantona je općina Žepče, dok je na posljednjem mjestu općina Vareš.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Zeničko - dobojskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 48 mil. KM,

što je u odnosu na prošlu godinu više za 8,8%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u Zenici u iznosu od 19,4 mil. KM, a najniži u općini Doboj-Jug

u iznosu od 641 hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Zeničko dobojskom kantonu iznose

133 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 9,0% i što je 85,1% u odnosu na prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Zenici u iznosu od 176 KM, a najniži u

općini Zavidovići u iznosu od 74 KM.

Grafikon 32. Nivo razvijenosti po općinama ZDK 2016

Page 52: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

51

Zeničko - dobojski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na prethodnu godinu više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U ZDK broj zaposlenih iznosi 72.106

što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1.027 ili 1,4%. Broj zaposlenih u ZDK učestvuje u

ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 15,7%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u većini općina, najviše u Usori za 26,1%, Olovu za

10,9% i Doboj-Jugu za 6,2% dok je najveći pad broja zaposlenih zabilježen u Žepču za 5,2% i

Kaknju za 2,0%.

Izvor: : (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Stepen registrovane zaposlenosti u ZDK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 28,1 %

što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,5 procentnih poena (stepen zaposlenosti u FBiH

iznosi 29,4%).

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Grafikon 33. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama ZDK 2016

Grafikon 34. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama ZDK 2016

Page 53: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

52

Zeničko - dobojski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu. Registrovana nezaposlenost u ZDK u decembru

2016. godine iznosi 66.202 lica koja traže zaposlenje, što je manje za 3.088 ili 4,5% u odnosu na

prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 17,8%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Zenica (5,9% od ukupnog broja

nezaposlenih u FBiH) i Visoko (1,9%), dok je najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan u

općinama Doboj - Jug (0,2%) i Usora (0,2% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Smanjenje broja nezaposlenih registrirano je u svim općinama ZDK, a najviše općinama Doboj-

Jug za 12,0% i Usori za 11,9%, a najmanje u Žepču za 1,0%.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u ZDK 47,9%.

Stepen nezaposlenosti prema registrovanim podacima, radna snaga i broj nezaposlenih po

općinama u ZDK u 2016. godini daju se u slijedećem pregledu:

Grafikon 35. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama ZDK 2016

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

Page 54: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

53

Zeničko - dobojski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

dok je u Zeničko-dobojskom kantonu ostvaren pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi

od 2,1%. Najveći doprinos padu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima

proizvodnja proizvoda za široku potrošnju (pad za 20,7%).

Tabela 18. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 ZDK 2016

2016/2015

Federacija BiH Zeničko - dobojski

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 97,9

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 93,9

Energija 102,3 102,4

Kapitalni proizvodi 103,4 89,5

Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,1 79,3

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 100,9

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 105,7 103,7

Prerađivačka industrija 102,8 96,3

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 100,4 102,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i visa je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. U ZDK prosječna plaća iznosi 730 KM što je više za 1,6% u

odnosu na 2015. godini i što je 86,5% u odnosu na prosjek FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u većini općina ZDK, najviše u općini Doboj-

Jug za 10,5% i Visoko za 8,5%, dok je najveće smanjenje zabilježeno u općinama Vareš i Kakanj

za 0,9%, i Breza 0,3%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 36. Pregled plaća po općinama ZDK 2016

Page 55: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

54

Zeničko - dobojski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u istom periodu prethodne godine.

U ZDK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 61.519 što je za 1,5% više u odnosu na

prethodnu godinu, sa učešćem od 15,0% u odnosu na ukupan broj penzionera u FBiH. Broj

penzionera se povećao u svim općinama ZDK, a najviše u Zenici za 5,3% i Visokom za 1,8%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u ZDK prosječna isplaćena penzija iznosi 382 KM što je više za 0,9% u odnosu na

prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u skoro svim općinama ZDK, najviše u

Kaknju za 2,0%, a jedino smanjenje zabilježeno je u Usori za 0,1%.

Tabela 19. Broj penzionera i iznos penzija po općinama ZDK 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Breza 2.910 1.166.533 400,9

Doboj - Jug 942 314.297 333,6

Kakanj 5.961 2.528.836 424,2

Maglaj 3.353 1.159.142 345,7

Olovo 2.034 740.590 364,1

Tešanj 5.077 1.723.734 339,5

Usora 460 150.158 326,4

Vareš 2.067 771.059 373,0

Visoko 7.466 2.886.956 386,7

Zavidovići 5.594 1.926.594 344,4

Zenica 21.698 8.762.307 403,8

Žepče 3.957 1.382.117 349,3

Zeničko - dobojski 61.519 23.512.322 382,2

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Grafikon 37. Vrste penzionera i penzija u ZDK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 56: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

55

Zeničko - dobojski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u ZDK iznosi 13.086 i viši je za 750 ili 6,1% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

12,5%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u odnosu

na prethodnu godinu, dok u ZDK broj registrovanih pravnih lica iznosi 6.312, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 176 ili 2,9%. Broj registrovanih pravnih osoba u ZDK učestvuje u

ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 11,4%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu. U ZDK broj registrovanih obrtnika

iznosi 6.774 što je više za 574 ili 13,7% u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u ZDK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa

13,7%.

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 38. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama ZDK 2016

Page 57: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

56

Zeničko - dobojski kanton

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U ZDK izvoz iznosi 1.582 mil. KM što je za 2,9% manje

u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz ZDK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 25,3%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina ZDK, a najviše u Usori za 74,9%, Doboj – Jug za

50,4% i Olovu za 179% dok je najveće smanjenje izvoza zabilježeno u općinama Žepče za 30,8%,

i Maglaj za 25,4%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U ZDK uvoz iznosi 1.648 mil. KM što je za 2,1 % više u

odnosu na prethodnu godinu. Uvoz ZDK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 15,1%.

Povećanje uvoza zabilježeno je u većini općina ZDK, najviše u općini Doboj-Jug za 28,2% i Kakanj

za 23,9%, dok je najviše smanjenje uvoza zabilježeno u Zenici za 2,5% i Maglaju za 1,4%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u ZDK 96,0%.

Izvor: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 39. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama ZDK 2016

Page 58: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

57

Zeničko - dobojski kanton

Tabela 20. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zeničko – dobojskog kantona

Elementi

Federacija BiH Zeničko - dobojski

kanton

Učešće kantona

u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 3.343 3.343 12,8 12,8

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 362 361 16,4 16,4

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 44 48 15,1 13,9

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 122 133 98,0 85,1

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 101,5 97,9 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 1.629.457 1.582.287 26,5 25,3

Uvoz robe - u 000 KM 10.678.330 10.925.411 1.615.032 1.648.457 15,1 15,1

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 100,9 96,0 - -

Trgovinski bilans u mil. KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 14.425 -66.171 -0,3 1,4

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 71.079 72.106 15,8 15,7

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 257.773 256.949 16,5 16,5

Radna snaga - broj 839.986 830.181 140.369 138.308 16,7 16,7

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 27,6 28,1 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 54,5 53,8 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 69.290 66.202 17,8 17,8

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 49,4 47,9 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 718 730 86,5 87,0

Penzija - prosječna u KM 366 369 379 382 103,5 103,5

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 60.623 61.519 15,1 15,0

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 12.336 13.086 12,0 12,5

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -6 329 - 13,2 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

6 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 59: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

58

Bosansko - podrinjski kanton

BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 504,6

Općine: 3

Naseljena mjesta: 191

Stanovništvo: 32.518

Prirodni priraštaj: -77

Gustina naseljenosti: 46,6

Neto plaća u KM: 743

Poreski prihodi u mil. KM: 4

Poreski prihodi P/C u KM 185

Izvoz u mil. KM 150

Uvoz u mil. KM 89

Investicije u mil. KM -

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

22Investicije u mil. KM:

67Izvoz u mil. KM:

56Uvoz u mil KM:

4.896GDP per capita u KM:

165GDP u mil. KM:

599Neto plaća u KM:

66,7Gustina naseljenosti:

-91Prirodni priraštaj:

33.662Stanovništvo:

186Naseljena mjesta:

3Općine:

504,6Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

FO AČGORAŽDE

PALE

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

Page 60: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

59

Bosansko - podrinjski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2016. G.

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Bosansko-podrinjskog kantona je općina Goražde, dok je na poslednjem mjestu općina Foča.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Bosansko - podrinjskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 4 mil.

KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 57,3%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u Goraždu u iznosu od 4,1 mil. KM, a najniži u općini Pale 103

hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Bosansko-podrinjskom kantonu

iznose 185 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 57,7% i što je 118,4% u odnosu na

prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika u BPK ostvareni su u Goraždu u iznosu od 199 KM, a

najniži u Foči u iznosu od 62 KM.

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na prethodnu godinu više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica.

Grafikon 40. Nivo razvijenosti po općinama BPK 2016

Page 61: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

60

Bosansko - podrinjski kanton

U BPK broj zaposlenih iznosi 6.717, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 161 ili 2,5%. Broj

zaposlenih u BPK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 1,5%.

Najveće povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u Goraždu za 2,5% i Foči za 2,1%, dok je pad

broja zaposlenih zabilježen u općini Pale za 2,0%.

Grafikon 41. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama BPK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Stepen registrovane zaposlenosti u BPK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 40,8

% što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,0 procentni poen (stepen zaposlenosti u FBiH

iznosi 29,4%).

Grafikon 42. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama BPK 2016

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti

i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Page 62: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

61

Bosansko - podrinjski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu. Registrovana nezaposlenost u BPK na kraju 2016.

godine iznosi 3.502 lica koja traže zaposlenje, što je manje za 68 ili 1,9% u odnosu na prethodnu

godinu. Broj nezaposlenih u BPK u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 0,9%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općini Goražde (0,8% od ukupnog broja nezaposlenih

u FBiH) dok je najmanji broj registrovan u općini Pale (0,04% od ukupnog broja nezaposlenih u

FBiH).

Smanjenje broja nezaposlenih registrirano je u svim općinama BPK, najviše u općini Pale za 2,9%,

dok je najmanje smanjenje ostvareno u Goraždu za 1,8%.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u BPK 34,3%.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

dok je u Bosansko-podrinjskom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po

stopi od 15,2%. Najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima

preređivačka industrija (rast 15,6%).

Tabela 21. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 BPK 2016

2016/2015

Federacija BiH Bosanski - podrinjski

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 115,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 124,6

Energija 102,3 102,0

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 111,4

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 105,7 76,0

Prerađivačka industrija 102,8 115,6

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 100,4 102,0

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

Grafikon 43. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama BPK 2016

Page 63: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

62

Bosansko - podrinjski kanton

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i viša je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. U BPK prosječna plaća iznosi 743 KM što je više za 0,4% u

odnosu na 2015. godinu i što je 89,1% u odnosu na prosjek FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je općinama Pale za 4,2% i Goražde za 0,8%

dok je smanjenje zabilježeno u općini Foča za 3,3%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u prethodnoj godini. U BPK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 5.563 što je za 0,7%

više u odnosu na 2015. godinu sa učešćem od 1,4% u odnosu na ukupan broj penzionera u FBiH.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u BPK prosječna isplaćena penzija iznosi 384 KM što je više za 1,4% u odnosu na

prethodnu godinu.

Tabela 22. Broj penzionera i iznos penzija po općinama BPK 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Goraže 5.563 2.137.174,63 384,2

Bosansko - podrinjski 5.563 2.137.174,63 384,2

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Napomena: Podaci za Foču i Pale se ne rade odvojeno.

Grafikon 44. Pregled plaća po općinama BPK 2016

Page 64: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

63

Bosansko - podrinjski kanton

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u BPK iznosi 1.021 i manji je za 4 ili 0,4% u odnosu na prethodnu godinu. Broj poslovnih

subjekata u BPK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa 1,0%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u odnosu

na prethodnu godinu, dok u BPK broj registrovanih pravnih osoba iznosi 552 i viši je za 23 ili 4,3%.

Broj registrovanih pravnih osoba u BPK učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u

Federaciji BiH sa 1,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio je

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok u BPK broj registrovanih obrtnika

iznosi 469 što je manje za 27 ili 5,4% u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih fizičkih lica -

obrtnika u BPK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica – obrtnika u Federaciji BiH sa

0,9%.

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 46. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama BPK 2016

Grafikon 45. Vrste penzionera i penzija u BPK 2016

Page 65: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

64

Bosansko - podrinjski kanton

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U BPK izvoz iznosi 150 mil KM što je za 5,7% više u

odnosu na prethodnu godinu. Izvoz BPK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 2,4%.

Povećanje izvoza u BPK zabilježeno je u samo u općini Goražde za 8,2%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U BPK uvoz iznosi 89 mil. KM što je za 2,7% više u odnosu

na prethodnu godinu. Uvoz BPK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 0,8%.

Povećanje uvoza zabilježeno je samo u općini Goražde za 3,2% dok je smanjenje uvoza

zabilježeno u općinama Foča za 64,7,7% i Pale za 28,9%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u BPK 169,5% što

znači da je ostvaren suficit trgovinske razmjene.

Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 47. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama BPK 2016

Page 66: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

65

Bosansko - podrinjski kanton

Tabela 23. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Bosansko-podrinjskog kantona

Elementi

Federacija BiH Bosansko-

podrinjski kanton

Učešće

kantona u

FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 505 505 1,9 1,9

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 24 24 1,1 1,1

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 2,7 4,3 1,2 1,2

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 117,3 184,9 118,4 118,4

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 101,8 115,2 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 142.308 150.485 2,4 2,4

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 86.480 88.807 0,8 0,8

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 164,6 169,5 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 55.828 61.679 -1,3 -1,3

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 6.556 6.717 1,5 1,5

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 16.477 16.443 1,1 1,1

Radna snaga - broj 839.986 830.181 10.126 10.219 1,2 1,2

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 39,8 40,9 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 61,5 62,1 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 3.570 3.502 0,9 0,9

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 35,3 34,3 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 740 746 88,8 88,8

Penzija - prosječna u KM 366 369 379 384 104,1 104,1

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 5.523 5.563 1,4 1,4

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 1.025 1.021 1,0 1,0

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -7 36 - 1,4 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

7 Podaci o investicijama u 2016. godini u FBiH i po kantonima biće dostupni u avgustu 2017. godine.

Page 67: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

66

Srednjobosanski kanton

SREDNJOBOSANSKI KANTON

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 3.189,0

Općine: 12

Naseljena mjesta: 661

Stanovništvo: 251.973

Prirodni priraštaj: -186

Gustina naseljenosti: 79

Neto plaća u KM: 678

Poreski prihodi u mil. KM: 26

Poreski prihodi P/C u KM 102

Izvoz u mil. KM 702

Uvoz u mil. KM 932

Investicije u mil. KM -

SREDNJO-BOSANSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

213Investicije u mil. KM:

384Izvoz u mil. KM:

765Uvoz u mil KM:

4.072GDP per capita u KM:

1.044GDP u mil. KM:

530Neto plaća u KM:

80,4Gustina naseljenosti:

510Prirodni priraštaj:

256.339Stanovništvo:

661Naseljena mjesta:

12Općine:

3.189,0Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIK

KREŠEVO

BUSOVA AČ

KIS

ELJA

K

VITEZ

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

Page 68: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

67

Srednjobosanski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Srednjobosanskog kantona je općina Vitez, dok je na poslednjem mjestu općina Dobretići.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Srednjobosanskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 26 mil. KM,

što je u odnosu na prošlu godinu više za 30,2%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u općini Travnik u iznosu od 7,4 mil. KM, a najniži u općini

Dobretići u iznosu od 28,5 hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Srednjobosanskom kantonu iznose

102 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 30,5% i što je 65,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Travniku u iznosu od 139 KM, a najniži

u općini Dobretići u iznosu od 18 KM.

Grafikon 48. Nivo razvijenosti po općinama SBK 2016

Page 69: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

68

Srednjobosanski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na prethodnu godinu više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U SBK broj zaposlenih u 2016. godini

iznosi 43.474, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1.859 ili za 4,5%. Broj zaposlenih u

SBK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 9,5%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u većini općina SBK, najviše u Busovači za 8,0%, Gornji

Vakuf - Uskoplju za 7,3% dok je najveći pad broja zaposlenih zabilježen u Dobretićima za 12,8%.

Grafikon 49. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama SBK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Stepen registrovane zaposlenosti u SBK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 24,3

% što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,1 procentni poen (stepen zaposlenosti u FBiH

iznosi 29,4%).

Grafikon 50. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama SBK 2016

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Page 70: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

69

Srednjobosanski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

Registrovana nezaposlenost u SBK u decembru 2016. godine iznosi 38.748 lica koja traže

zaposlenje, što je manje za 2.100 ili 5,1% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u

ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 10,4%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Travnik (2,0% od ukupnog broja

nezaposlenih u FBiH) i Bugojno (1,5%), dok je najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan u

Kreševu (0,2%) i Dobretićima (0,03% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Smanjenje broja nezaposlenih registrirano je u svim općinama, a najviše u Kreševu za 15,3%,

Fojnici za 7,3%, Novom Travniku za 7,0%, Travniku i Dobretićima za 6,9%.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u SBK 47,1%.

Grafikon 51. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama SBK 2016

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

dok je u Srednjebosanskom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi

od 4,6%. Najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima

preređivačka industrija (rast 6,1%).

Page 71: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

70

Srednjobosanski kanton

Tabela 24. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 SBK 2016

2016/2015

Federacija BiH Srednjobosanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 104,6

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 98,7

Energija 102,3 97,5

Kapitalni proizvodi 103,4 125,3

Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,1 151,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 99,7

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 105,7 97,5

Prerađivačka industrija 102,8 106,1

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 100,4 97,7

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i viša je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. U SBK prosječna neto plaća iznosi 678 KM što je manje za

0,8% u odnosu na 2015. godinu i što je 81,1% u odnosu na prosjek FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u polovini općina SBK, najviše u Dobretićima

za 4,6% i Novom Travniku za 3,4%, a najveće smanjenje je zabilježeno u Busovači za 2,1%.

Grafikon 52. Pregled plaća po općinama SBK 2016

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 72: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

71

Srednjobosanski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u prethodnoj godini.

U SBK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 38.916 što je više za 1,2% i što je 9,2% u

odnosu na ukupan broj penzionera u FBiH.

Broj penzionera se povećao u većini općina SBK, a najviše u Kreševu za 4,1% i Kiseljaku za 2,0%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u SBK prosječna isplaćena penzija iznosi 361 KM što je više za 0,6% u odnosu na

prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u svim općinama SBK dok je najviše u

G.Vakuf - Uskoplju za 1,4%, a najmanje u Jajcu za 0,1%.

Tabela 25. Broj penzionera i iznos penzija po općinama SBK 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Bugojno 4.944 1.725.209 348,9

Busovača 2.693 1.010.426 375,2

Dobretići 0,0 0,0 0,0

Donji Vakuf 2.120 732.832 345,7

Fojnica 2.329 827.796 355,4

G.Vakuf - U. 2.601 860.532 330,8

Jajce 3.240 1.081.386 333,8

Kiseljak 3.285 1.214.090 369,6

Kreševo 1.067 375.985 352,4

Novi Travnik 3.821 1.419.733 371,6

Travnik 8.419 3.154.122 374,6

Vitez 4.397 1.661.340 377,8

Srednjobosanski 38.916 14.063.451 361,4

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Grafikon 53. Vrste penzionera i penzija u SBK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 73: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

72

Srednjobosanski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u SBK iznosi 10.225 i manji je za 683 ili 6,3% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u SBK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

9,7%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosi 55.487, što je više za 3,8% u odnosu na

prethodnu godinu. U SBK broj pravnih lica iznosi 4.821, što je u odnosu na prethodnu godinu više

za 162 ili 3,5%. Broj registrovanih pravnih osoba u SBK učestvuje u ukupnom broju registrovanih

pravnih osoba u Federaciji BiH sa 8,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio je

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok u SBK broj registrovanih obrtnika

iznosi 5.404 što je manje za 845 ili 13,5% u odnosu na 2015.godinu. Broj registrovanih fizičkih lica

- obrtnika u SBK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa

13,7%.

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 54. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama SBK 2016

Page 74: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

73

Srednjobosanski kanton

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U SBK izvoz iznosi 702 mil. KM što je za 6,7% više

u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz SBK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 11,2%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina SBK, a najviše u Kreševu za 46,5%, Gornji Vakuf

- Uskoplju za 20,0% dok je najveće smanjenje izvoza zabilježeno u općini Fojnica za 34,8%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U SBK uvoz iznosi 932 mil. KM što je za 1,9% više u odnosu

na prethodnu godinu. Uvoz SBK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 8,5%.

Povećanje uvoza zabilježeno je u nekoliko općina SBK, a najviše u općini Donji Vakuf za 41,0% i

Jajce za 13,5%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u SBK 75,4%.

Grafikon 55. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama SBK 2016

Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 75: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

74

Srednjobosanski kanton

Tabela 26. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Srednjobosanskog kantona

Elementi

Federacija BiH Srednjobosanski

kanton

Učešće kantona

u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 3.189 3.189 12,2 12,2

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 252 252 11,4 11,4

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 19,7 25,7 6,8 7,5

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 78,3 102,2 62,9 65,4

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 106,2 104,6 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 658.339 702.350 10,7 11,2

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 914.282 932.042 8,6 8,5

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 72,0 75,4 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -255.944 -229.692 5,6 4,9

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 41.615 43.474 9,2 9,5

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 179.464 178.978 11,5 11,5

Radna snaga - broj 839.986 830.181 82.463 82.222 9,8 9,9

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 23,2 24,3 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 45,9 45,9 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 40.848 38.748 10,5 10,4

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 49,5 47,1 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 673 678 81,1 80,8

Penzija - prosječna u KM 366 369 359 361 98,1 97,8

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 38.457 38.916 9,6 9,5

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 10.908 10.225 10,6 9,7

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -8 194 - 7,8 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

8 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 76: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

75

Hercegovačko - neretvanski kanton

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.401

Općine: 9

Naseljena mjesta: 477

Stanovništvo: 219.395

Prirodni priraštaj: -424

Gustina naseljenosti: 49,9

Neto plaća u KM: 928

Poreski prihodi u mil. KM: 44

Poreski prihodi P/C u KM 202

Izvoz u mil. KM 652

Uvoz u mil. KM 1.098

Investicije u mil. KM -

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

392Investicije u mil. KM:

718Izvoz u mil. KM:

1.209Uvoz u mil KM:

6.642GDP per capita u KM:

1.511GDP u mil. KM:

723Neto plaća u KM:

51,7Gustina naseljenosti:

1.537Prirodni priraštaj:

227.473Stanovništvo:

478Naseljena mjesta:

9Općine:

4.401Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

JABLANICA

PROZOR

MOSTARDržavna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

Page 77: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

76

Hercegovačko - neretvanski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU U

2016. GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Hercegovačko-neretvanskog kantona je općina Čitluk, dok je na poslednjem mjestu općina Prozor.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Hercegovačko - neretvanskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od

44 mil. KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 18,9%.

Najviši poreski prihodi u HNK ostvareni su u Mostaru u iznosu od 27,6 mil. KM, a najniži u općini

Ravno u iznosu od 59,5 hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Hercegovačko - neretvanskom

kantonu iznose 202 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 19,1% i što je 129,2% u odnosu

na prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi u HNK po glavi stanovnika ostvareni su u Mostaru u iznosu od 261 KM, a

najniži u općini Ravno u iznosu od 19 KM.

Grafikon 56. Nivo razvijenosti po općinama HNK 2016

Page 78: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

77

Hercegovačko - neretvanski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na isti period prethodne godine više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U HNK prosječan broj

zaposlenih iznosi 48.068, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 593 ili 1,2%. Broj

zaposlenih u HNK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 10,5%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u većini općina HNK, najviše u općini Stolac za 10,9%,

Ravno za 8,0% i Čitluk za 2,4%, dok je pad broja zaposlenih zabilježen samo u Mostaru za 3,8% i

Čitluku za 0,5%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Stepen registrovane zaposlenosti u HNK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 31,8

% što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 0,3 procentna poena.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Grafikon 57. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama HNK 2016

Grafikon 58. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama HNK 2016

Page 79: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

78

Hercegovačko - neretvanski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

Registrovana nezaposlenost u HNK na kraju 2016. godine iznosi 33.327 lica koja traže zaposlenje,

što je manje za 1.126 osoba ili 3,3% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom

broju nezaposlenih u FBiH iznosi 9,0%.

Najveći broj nezaposlenih lica u HNK registriran je u Mostaru (4,4% od ukupnog broja nezaposlenih

u FBiH) dok je najmanji broj registrovan u općini Ravno (0,01% od ukupnog brojanezaposlenih u

FBiH).

Povećanje broja nezaposlenih registrirano je u Ravnom za 2,7%, Konjicu za 1,0% i Čitluku za 0,7%,

dok je smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno u svim ostalim općinama, a najviše u Neumu za

6,1% i Mostaru za 5,3%.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u HNK 40,9%.

Grafikon 59. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama HNK 2016

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%.,

dok je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ostvaren pad fizičkog obima industrijske

proizvodnje po stopi od 3,5%. Najveći doprinos padu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog

kantona ima proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom (pad za 7,9%).

Page 80: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

79

Hercegovačko - neretvanski kanton

Tabela 27. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 HNK 2016

2016/2015

Federacija

BiH

Hercegovačko -

neretvanski

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 96,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 101,3

Energija 102,3 92,1

Kapitalni proizvodi 103,4 118,8

Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,1 120,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 97,9

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 105,7 -

Prerađivačka industrija 102,8 102,2

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 100,4 92,1

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i viša je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. U HNK prosječna plaća iznosi 928 KM što je više za 4,2% u

odnosu na 2015.godinu i što je 107,2% u odnosu na prosjek FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je većini općina HNK, a najviše u Mostaru za

6,6% i Prozoru za 4,1%, dok je smanjenje zabilježeno jedino u Jablanici za 1,6% i općini Stolac za

0,8%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Grafikon 60. Pregled plaća po općinama HNK 2016

Page 81: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

80

Hercegovačko - neretvanski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u prethodnoj godini.

U HNK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 37.546 što je za 1,8 % više u odnosu na

prethodnu godinu i što je 9,2% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera se povećao u svim općinama HNK, a najviše u Neumu za 4,7% i Jablanici za 3,1%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u HNK prosječna isplaćena penzija iznosi 403 KM što je više za 1,6% u odnosu na

prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u svim općinama HNK, najviše u općini

Ravno za 9,3%, a najmanje u Konjicu za 0,9%.

Tabela 28. Broj penzionera i iznos penzija po općinama HNK 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija

Prosječna penzija u KM

Čapljina 4.022 1.550.587 385,5

Čitluk 2.415 910.264 376,9

Jablanica 1.888 730.627 387,0

Konjic 4.545 1.690.858 372,0

Grad Mostar 20.796 8.881.124 427,1

Neum 420 168.807 401,9

Prozor 1.302 432.628 332,3

Ravno 55 21.312,91 387,5

Stolac 2.103 737.489,93 350,7

Hercegovačko - neretvanski 37.546 15.123.698 402,8

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Grafikon 61. Vrste penzionera i penzija u HNK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 82: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

81

Hercegovačko - neretvanski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u HNK iznosi 13.476 i manji je za 103 ili 0,8% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u HNK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

12,8%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u odnosu

na prethodnu godinu, dok u HNK broj pravnih lica iznosi 6.685, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 202 ili 3,1%. Broj registrovanih pravnih osoba u HNK učestvuje u ukupnom broju

registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 12,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio je

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok u HNK broj registrovanih obrtnika

iznosi 6.818 što je manje za 305 ili 4,3% u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH sa

13,7%.

Grafikon 62. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama HNK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 83: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

82

Hercegovačko - neretvanski kanton

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U HNK izvoz iznosi 652 mil. KM što je za 11,0% više

u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz HNK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 10,4%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina HNK, najviše u Čitluku za 32,9%, Konjicu za 20,0%

i općini Prozor za 18,2% dok je najveće smanjenje izvoza zabilježeno u Neumu za 24,4%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U HNK uvoz iznosi 1.098 mil. KM što je za 2,8% više u

odnosu na prethodnu godinu. Uvoz HNK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 10,1%.

Povećanje uvoza zabilježeno je u skoro svim općinama HNK, a najviše u Ravnom za 39,4% i

Konjicu za 19,2% dok je jedino smanjenje zabilježeno u Neumu za 12,2%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u HNK 59,3%.

Grafikon 63. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama HNK 2016

Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 84: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

83

Hercegovačko - neretvanski kanton

Tabela 29. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Hercegovačko-neretvanskog kantona

Elementi

Federacija BiH Hercegovačko-

neretvanski kanton

Učešće kantona

u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 4.401 4.401 16,9 16,9

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 220 2019 10,0 91,5

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 37 44 12,8 12,8

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 170 129 136,1 82,6

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 101,3 96,5 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 587.176 651.641 9,6 10,4

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 1.068.147 1.098.128 10,0 10,1

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 55,0 59,3 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -480.971 -446.487 10,6 9,6

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 48.660 48.068 10,8 10,5

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 150.633 151.314 9,7 9,7

Radna snaga - broj 839.986 830.181 83.112 81.395 9,9 9,8

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 32,3 31,8 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 55,2 53,8 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 34.452 33.327 8,8 9,0

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 41,5 40,9 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 890 928 107,2 110,6

Penzija - prosječna u KM 366 369 396 403 108,2 109,2

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 36.873 37.546 9,2 9,2

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 13.579 13.476 12,8 12,8

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -9 301 - 12,1 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

9 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 85: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

84

Zapadno - hercegovački kanton

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 1.362,2

Općine: 4

Naseljena mjesta: 101

Stanovništvo: 93.989

Prirodni priraštaj: -173

Gustina naseljenosti: 69,0

Neto plaća u KM: 759

Poreski prihodi u mil. KM: 15

Poreski prihodi P/C u KM 164

Izvoz u mil. KM 402

Uvoz u mil. KM 1.197

Investicije u mil. KM -

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

154Investicije u mil. KM:

197Izvoz u mil. KM:

950Uvoz u mil KM:

4.852GDP per capita u KM:

398GDP u mil. KM:

570Neto plaća u KM:

60,3Gustina naseljenosti:

86Prirodni priraštaj:

82.095Stanovništvo:

101Naseljena mjesta:

4Općine:

1362,2Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

Page 86: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

85

Zapadno - hercegovački kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU

U 2016. GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Zapadnohercegovačkog kantona je općina Široki Brijeg, dok je na poslednjem mjestu općina

Ljubuški.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Zapadnohercegovačkom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 15 mil.

KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 21,9%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u Širokom Brijegu u iznosu od 6,5 mil. KM, a najniži u općini

Posušje u iznosu od 2,6 mil. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Zapadnohercegovačkom kantonu

iznose 164 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 22,2% i što je 105,1% u odnosu na prosjek

FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Šrikom Brijegu u iznosu od 223 KM, a

najniži u općini Ljubuški u iznosu od 129 KM.

Grafikon 64. Nivo razvijenosti po općinama ZHK 2016

Page 87: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

86

Zapadno - hercegovački kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na prethodnu godinu više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U ZHK prosječan broj zaposlenih iznosi

17.796, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 698 ili za 4,1%. Broj zaposlenih u ZHK

učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 3,9%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim općinama ZHK, najviše u Širokom Brijegu za

5,1%, Ljubuškom za 4,0%, Grudama za 3,7% i Posušju za 2,5%.

Grafikon 65. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama ZHK 2016

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Stepen registrovane zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 28,4 %

što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,2 procentna poena (stepen nezaposlenosti u FBiH

iznosi 29,4%).

Grafikon 66. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama ZHK 2016

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Page 88: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

87

Zapadno - hercegovački kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

Registrovana nezaposlenost u ZHK na kraju 2016. godine iznosi 11.572 lica koja traže zaposlenje,

što je više za 179 lica ili 1,6% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u ukupnom broju

nezaposlenih u FBiH učestvuje sa 3,1 %.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Širok Brijeg (1,2% od ukupnog broja

nezaposlenih u FBiH) i Ljubuški (0,8%), dok je najmanji broj registrovan u Općini Grude (0,5%) i

Posušje (0,6% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Povećanje broja nezaposlenih registrirano je skoro svim općinama, najviše u općini Grude za 4,5%

i Ljubuškom za 3,3%, dok je jedino smanjenje zabilježeno u općini Široki Brijeg za 1,6%.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u ZHK 39,4%.

Grafikon 67. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama ZHK 2016

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

Page 89: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

88

Zapadno - hercegovački kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

dok je u Zapadno-hercegovačkom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje

po stopi od 4,4%. Najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima

vađenje ruda i kamena (rast 5,6%).

Tabela 30. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 ZHK 2016

2016/2015

Federacija

BiH

Zapadno -

hercegovački

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 104,4

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 110,8

Kapitalni proizvodi 103,4 83,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 93,2

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 105,7 105,6

Prerađivačka industrija 102,8 104,4

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i viša je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. U ZHK prosječna plaća iznosi 759 KM što se nije promijenilo

u odnosu na 2015. godinu i što je 91,4% u odnosu na prosjek FBiH.

Smanjenje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u polovini općina ZHK, najviše u Ljubuškom

za 1,0% dok je najveće povećanje mjesečne place zabilježeno u Širokom Brijegu za 0,9%.

Grafikon 68. Pregled plaća po općinama ZHK 2016

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 90: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

89

Zapadno - hercegovački kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u istom periodu prethodne godine.

U ZHK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 11.214 što je za 2,2% više u odnosu na

prethodnu godinu i što je 2,7% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera se povećao u svim općinama ZHK, a najviše u Grudama za 3,4% i Ljubuškom za

2,6%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u ZHK prosječna isplaćena penzija iznosi 379 KM što je više za 2,3% u odnosu na

prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u svim općinama ZHK, najviše u Ljubuškom

za 3,7%, a najmanje u Širokom Brijegu za 1,1%.

Tabela 31. Broj penzionera i iznos penzija po općinama ZHK 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Grude 1.910 714.124 373,9

Ljubuški 3.245 1.238.312 381,6

Posušje 1.898 701.214 369,4

Široki Brijeg 4.161 1.598.907 384,3

Zapadnohercegovački 11.214 4.252.557 379,2

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Grafikon 69. Vrste penzionera i penzija u ZHK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 91: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

90

Zapadno - hercegovački kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u ZHK iznosi 4.900 i viši je za 101 ili 2,1% u odnosu na prethodnu godinu. Broj poslovnih

subjekata u ZHK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa 4,7%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u odnosu

na prethodnu godinu, dok u ZHK broj pravnih lica iznosi 3.081, što je u odnosu na prethodnu

godinu više za 73 ili 2,4%. Broj registrovanih pravnih osoba u ZHK učestvuje u ukupnom broju

registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 5,6%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio je

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok u ZHK broj registrovanih obrtnika

iznosi 1.819 što je više za 28 ili 1,6% u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u HNK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa

3,7%.

Grafikon 70. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama ZHK 2016

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U ZHK izvoz iznosi 402 mil. KM što je za 19,2% manje

u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz ZHK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 6,4%.

Povećanje izvoza u ZHK zabilježeno je samo u Grudama za 7,6%, dok je smanjenje izvoza

zabilježeno u svim ostalim općinama, najviše u Širokom Brijegu za 27,6%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U ZHK uvoz iznosi 1.197 mil. KM što je za 5,0% manje u

odnosu na prethodnu godinu. Uvoz HNK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 11,0%.

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Page 92: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

91

Zapadno - hercegovački kanton

Povećanje uvoza zabilježeno je jedino u Ljubuškom za 8,2% dok je u svim ostalim općinama

zabilježeno smanjenje uvoza, najviše u Grudama za 7,9%.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u ZHK 33,6%.

Grafikon 71. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama ZHK 2016

Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 93: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

92

Zapadno - hercegovački kanton

Tabela 32. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zapadnohercegovačkog kantona

Elementi

Federacija BiH

Zapadno-

hercegovački

kanton

Učešće kantona

u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 1.362 1.362 5,2 5,2

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 94 94 4,3 4,3

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 12,7 15,4 4,4 4,5

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 134,4 164,1 108,0 105,1

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 105,2 104,4 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 497.729 402.257 8,1 6,4

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 1.239.556 1.196.549 11,6 11,0

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 40,2 33,6 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -741.827 -794.291 16,4 17,0

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 17.096 17.794 3,8 3,9

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 62.780 62.662 4,0 4,0

Radna snaga - broj 839.986 830.181 28.489 29.366 3,4 3,5

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 27,2 28,4 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 45,4 46,9 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 11.393 11.572 2,9 3,1

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 40,0 39,4 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 759 759 91,4 90,5

Penzija - prosječna u KM 366 369 371 379 101,4 102,7

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 10.970 11.214 2,7 2,7

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 4.799 4.900 4,7 4,7

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -10 129 - 5,2 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

10 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 94: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

93

Sarajevski kanton

KANTON SARAJEVO

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 1.276,9

Općine: 9

Naseljena mjesta: 244

Stanovništvo: 417.498

Prirodni priraštaj: 465

Gustina naseljenosti: 327,0

Neto plaća u KM: 1.018

Poreski prihodi u mil. KM: 120

Poreski prihodi P/C u KM 287

Izvoz u mil. KM 1.039

Uvoz u mil. KM 3.670

Investicije u mil. KM -

SARAJEVSKI KANTON U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

1.171Investicije u mil. KM:

726Izvoz u mil. KM:

3.331Uvoz u mil KM:

11.864GDP per capita u KM:

4.972GDP u mil. KM:

836Neto plaća u KM:

328,2Gustina naseljenosti:

556Prirodni priraštaj:

419.030Stanovništvo:

247Naseljena mjesta:

9Općine:

1276,9Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ETI

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

HADŽI IĆ

TRNOVO

ILIDŽA

ILIJAŠ

Grad Sarajevo1-NOVI GRAD

2-NOVO SARAJEVO3-CENTAR

4-STARI GRAD

VOGOSCA

Page 95: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

94

Sarajevski kanton

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U KANTONU SARAJEVO U 2016. GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Kantona Sarajevo je općina Centar, dok je na poslednjem mjestu općina Trnovo.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM) Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Sarajevskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 120 mil. KM, što je

u odnosu na prošlu godinu više za 14,8%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u općini Novi Grad u iznosu od 29,2 mil. KM, a najniži u općini

Trnovo u iznosu od 364 hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Sarajevskom kantonu iznose 287

KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 14,7% i što je 183,9% u odnosu na prosjek FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u općini Centar u iznosu od 520 KM, a

najniži u općini Ilijaš u iznosu od 122 KM.

Grafikon 72. Nivo razvijenosti po općinama SAK 2016

Page 96: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

95

Sarajevski kanton

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na prethodnu godinu više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U SAK prosječan broj zaposlenih iznosi

129.031, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2.422 ili 1,9%. Broj zaposlenih u SAK

učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 28,2%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim općinama SAK, najviše u Ilijašu za 11,5%, Trnovu

za 7,1% i Vogošći za 6,9%, dok je pad broja zaposlenih zabilježen samo u općini Novo Sarajevo

za 4,1%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Stepen registrovane zaposlenosti u SAK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 44,0

% što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,9 procentnih poena.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Grafikon 73. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama SAK 2016

Grafikon 74. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama SAK 2016

Page 97: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

96

Sarajevski kanton

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

Registrovana nezaposlenost u SAK u decembru 2016. godine iznosi 69.163 lica koja traže

zaposlenje, što je manje za 3.382 ili 4,7% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u SAK

u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH učestvuje sa 18,6%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Novi Grad (5,2% od ukupnog broja

nezaposlenih u FBiH) i Ilidža (3,1%), dok je najmanji broj registrovan u općini Ilijaš (1,4%) i Trnovo

(0,1% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Smanjenje broja nezaposlenih registrirano je u svim općinama SAK (osim Trnova), najviše u općini

Centar za 6,0% i Vogošća za 5,9%. Broj nezaposlenih u općini Trnovo ostao je isti kao i prethodne

godine.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u SAK 34,9%.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%.,

dok je u Sarajevskom kantonu ostvaren pad fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

2,5%. Najveće doprinos padu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona dalo je vađenje

ruda i kamena (pad za 76,9%).

Grafikon 75. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama SAK 2016

Page 98: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

97

Sarajevski kanton

Tabela 33. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 SAK 2016

2016/2015

Federacija BiH Sarajevski

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 97,5

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 95,3

Energija 102,3 100,9

Kapitalni proizvodi 103,4 102,4

Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,1 112,2

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 94,8

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 105,7 23,1

Prerađivačka industrija 102,8 96,8

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom

energijom i plinom 100,4 100,9

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i viša je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. U SAK prosječna plaća iznosi 1.018 KM što je manje za

0,6% u odnosu na 2015. godinu i što je 123,3% u odnosu na prosjek FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u polovini općina SAK, najviše u općini Novo

Sarajevo i Stari Grad za 2,6% dok je najviše smanjenje zabilježeno u općini Centar za 3,0% i Ilijaš

za 1,3%.

Grafikon 76. Pregled plaća po općinama SAK 2016

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 99: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

98

Sarajevski kanton

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u prethodnoj godini.

U SAK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 87.820 što je za 1,7% više u odnosu na

prethodnu godinu i što je 21,5% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera se povećao u svim općinama SAK, a najviše u Trnovu za 2,6% i Novom Gradu za

2,4%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u SAK prosječna isplaćena penzija iznosi 454 KM što je više za 1,7% u odnosu na

prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u svim općinama SAK, najviše u općini

Centar za 2,3% i općini Stari Grad za 2,1%.

Tabela 34. Broj penzionera i iznos penzija po općinama SAK 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

Centar 14.789 8.040.941 543,7

Hadžići 4.138 1.617.252 390,8

Ilidža 10.851 4.325.002 398,6

Ilijaš 3.638 1.336.794 367,5

Novi Grad 24.686 10.736.130 434,9

N. Sarajevo 15.395 7.704.540 500,5

Stari Grad 9.108 4.109.080 451,2

Trnovo 435 168.872 388,2

Vogošća 4.780 1.869.970 391,2

Kanton Sarajevo 87.820 39.908.580 454,4

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Grafikon 77. Vrste penzionera i penzija u SAK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 100: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

99

Sarajevski kanton

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u SAK iznosi 27.445 i viši je za 1.134 ili 4,3% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u SAK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

26,1%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u odnosu

na prethodnu godinu, dok u SAK broj registrovanih pravnih lica iznosi 16.654, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 933 ili 5,9%. Broj registrovanih pravnih osoba u SAK učestvuje u

ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 30,0%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio je

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu. U SAK broj registrovanih obrtnika

iznosi 10.791 što je više za 201 ili 1,9 % u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih fizičkih lica-

obrtnika u SAK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica - obrtnika u Federaciji BiH sa

21,8%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 78. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama KS 2016

Page 101: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

100

Sarajevski kanton

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U SAK izvoz iznosi 1.039 mil. KM što je za 3,4% više

u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz SAK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 16,6%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina SAK, a najviše u općini Hadžići za 14,6%, Centar

za 12,3%, dok je smanjenje izvoza zabilježeno samo u općinama Novo Sarajevo za 24,1% i Novi

Grad za 13,9%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U SAK uvoz iznosi 3.670 mil. KM što je za 2,7% više u odnosu

na prethodnu godinu. Uvoz SAK učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 33,6%.

Povećanje uvoza zabilježeno je u većini općina SAK, a najviše u općini Ilijaš za 37,1% i Novi Grad

za 17,0%, dok je smanjenje uvoza zabilježeno jedino u općinama Stari Grad za 24,1% i Novo

Sarajevo za 14,8%.

Trgovinski deficit Federacije BiH u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 4.783 mil. KM i bilježi

povećanje za 2,9 % u odnosu na 2015. godinu, dok je u SAK zabilježen deficit od 2.630 mil. KM i

bilježi povećanje za 2,4 % u odnosu na prethodnu godinu.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u SAK 28,3%.

Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 79. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama SAK 2016

Page 102: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

101

Sarajevski kanton

Tabela 35. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona Sarajevo

Elementi

Federacija BiH Kanton Sarajevo Učešće kantona

u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 1.277 1.277 4,9 4,9

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 417 417 18,9 18,9

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 104,4 119,9 35,9 34,8

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 250,5 287,3 201,2 183,9

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 98,2 97,5 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 1.004.799 1.039.432 16,4 16,6

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 3.572.723 3.669.805 33,5 33,6

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 28,1 28,3 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -2.567.924 -2.630.373 56,6 56,4

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 126.605 129.031 28,1 28,2

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 293.399 293.170 18,8 18,8

Radna snaga - broj 839.986 830.181 199.150 198.194 23,7 23,9

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 43,2 44,0 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 67,9 67,6 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 72.545 69.163 18,6 18,6

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 36,4 34,9 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 1.024 1.018 123,4 121,3

Penzija - prosječna u KM 366 369 447 454 122,1 123,1

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 86.316 87.820 21,5 21,5

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 26.311 27.445 25,5 26,1

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -11 820 - 32,9 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

11 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 103: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

102

Kanton 10

KANTON 10

2016. godina

Osnovni podaci

Površina u km2: 4.934,1

Općine: 6

Naseljena mjesta: 270

Stanovništvo: 82.113

Prirodni priraštaj: -479

Gustina naseljenosti: 16,6

Neto plaća u KM: 848

Poreski prihodi u mil. KM: 8

Poreski prihodi P/C u KM 91

Izvoz u mil. KM 96

Uvoz u mil. KM 155

Investicije u mil. KM -

KANTON 10 U 2007. GODINI

Osnovni podaciOsnovni podaci

54Investicije u mil. KM:

118Izvoz u mil. KM:

195Uvoz u mil KM:

4.116GDP per capita u KM:

338GDP u mil. KM:

601Neto plaća u KM:

16,6Gustina naseljenosti:

-243Prirodni priraštaj:

82.069Stanovništvo:

268Naseljena mjesta:

6Općine:

4.934,1Površina u km2:

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAÆ

BOSANSKA KRUPA

BOSANSKI PETROVAC

SANSKI MOST

NOVI GRAD

KRUPA NA

UNI

SRPSKI SANSKI

MO

ST

PRIJEDOR

KOZARSKA DUBICA

GRADIŠKA

LAKTAŠIPRNJAVOR

BANJA LUKAČELINAC

KOTOR VAROŠ

SRBAC

DERVENTA

SRPSKI BROD

MODRI AČ

ODŽAK

VUKOSAVLJE

DOMALJEVAC-ŠAMAC

ORAŠJE

DOBOJ

TEŠANJ PETROVO

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSUŠJE

ŠIROKI BRIJEG

GRUDE

LJUBUŠKI

ČITLUK

ČAPLJINASTOLAC

NEUM

RAV

NO

KUPRES

BUGOJNO

GORNJI VAKUF

FOJNICA

NOVI

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLANICAKONJIC

PROZOR

KREŠEVO

HADŽI IĆ

VISOKO

KIS

ELJA

K

KAKANJ VAREŠ

ILIJAŠ

ŽEP EČ

ZAVIDOVI IĆ

MAGLAJ

VITEZOLOVO

KLADANJ

LUKAVAC

TUZLA

ŽIVINICE

BANOVI IĆ

Č

ĆELISREBRENIK

GRAANICA

Č

DONJI VUKUF

JAJCE

DO

BR

ET

II

Ć

TRNOVO

ILIDŽA

1 2

34

5

PALE

SOKOLAC

HAN PIJESAK

MILI IĆ

VLASENICA

ŠEKOVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUNAC

KALESIJA

SAPNA

TEO AKČ

UGLJEVIKLOPARE

BIJELJINADOBOJISTOK

DOBOJJUG

GRADAAC

Č

PELAGI EVOČ

ŠAMACSR. ORAŠJE

MOSTAR SJEVER

MOSTAR

ZAPAD

MOSTAR

JUG

MOSTARJUGOZAPAD

MOSTARJUGOISTOK

MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

FO AČGORAŽDE

ROGATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

SR.

GORAŽDE

SRBINJE

KALINOVIK

GACKONEVESINJE

BERKOVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBINJE

TESLIÆ

KNEŽEVO

JEZERO

MRKONJIÆ

GRAD

ŠIPOVO

SR.

KUPRES

RIBNIKPETROVAC

SR.DRVAR

DISTRIKT BR KOČ

SR.MOSTAR

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

DRVAR

BOSANSKO

GRAHOVO

LIVNO

TOMISLAVGRAD

KUPRES

Državna granica

Međuentitetska granica

Međukantonalna granica

Legenda:

Page 104: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

103

Kanton 10

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U KANTONU 10 U 2016. GODINI

Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

Kantona 10 je općina Tomislavgrad, dok je na poslednjem mjestu općina Bosansko Grahovo.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

(porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

prethodnu godinu.

U Kantonu 10 u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 8 mil. KM, što je u odnosu

na prošlu godinu više za 17,8%.

Najviši poreski prihodi ostvareni su u općini Livno u iznosu od 3,7 mil. KM, a najniži u općini

Bosansko Grahovo u iznosu od 162 hilj. KM.

Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Kantonu 10 iznose 91 KM, što je u

odnosu na prošlu godinu više za 18,3% i što je 58,6% od prosjeka FBiH.

Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u općini Glamoč u iznosu od 126 KM, a

najniži u općini Tomislavgrad u iznosu od 69 KM.

Grafikon 80. Nivo razvijenosti po općinama K10 2016

Page 105: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

104

Kanton 10

U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

na prethodnu godinu više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U K10 prosječan broj zaposlenih iznosi

9.461, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 3 ili 0,03%. Broj zaposlenih u K10 učestvuje

u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 2,1%.

Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u većini općina K10, najviše u Bosanskom Grahovu za

3,8% i Drvaru za 1,2%, dok je pad broja zaposlenih zabilježen u Glamoču za 3,1% i Livnu za 1,5%.

Grafikon 81. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama K10 2016

Stepen registrovane zaposlenosti u K10 po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 16,8 %

što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,04% (stepen zaposlenosti u FBiH iznosi 29,4%).

Grafikon 82. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama K10 2016

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

Izvor (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 106: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

105

Kanton 10

Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207 što

je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

Registrovana nezaposlenost u K10 na kraju 2016. godine iznosi 8.738 lica koja traže zaposlenje,

što je manje za 534 ili 5,8% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih u K10 u ukupnom

broju nezaposlenih u FBiH učestvuje sa 2,3%.

Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Livno (1,1% od ukupnog broja

nezaposlenih u FBiH) i Tomislavgrad (0,7%), dok je najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan

u Glamoču (0,1% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

Smanjenje broja nezaposlenih registrirano je u svim općinama ovog kantona, najveće u Drvaru i

Tomislavgradu za 6,8%, a najmanje u Glamoču za 1,8%.

Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u 2016.

godini iznosi 44,8%, a u K10 48,0%.

Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

Grafikon 83. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama K10 2016

Page 107: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

106

Kanton 10

U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

dok je u Kantonu 10 kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od

14,9%. Najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima

preređivačka industrija (rast 14,9%).

Tabela 36. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 K10 2016

2016/2015

Federacija BiH Kanton 10

INDUSTRIJA - UKUPNO 102,6 114,9

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

Intermedijarni proizvodi 102,3 120,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 94,6

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

Vađenje ruda i kamena 105,7 -

Prerađivačka industrija 102,8 114,9

Obrazloženje stavki pogledati na strani 13.

U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM i viša je za

1,1% u odnosu na prethodnu godinu. U K10 prosječna plaća iznosi 848 KM što je više za 1,1% u

odnosu na 2015. godinu i što je 101,0% u odnosu na prosjek FBiH.

Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u svim općinama K10, najviše u općini

Bosansko Grahovo za 3,8% i Glamoč za 3,7%, a najmanje povećanje zabilježeno je u općinama

Tomislavgrad za 0,1% i Livno za 0,6%.

Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Grafikon 84. Pregled plaća po općinama K 10 2016

Page 108: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

107

Kanton 10

Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više nego

u prethodnoj godini.

U K10 broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 6.549 što je više za 2,2 % u odnosu na

prethodnu godinu i što je 1,6% od ukupnog broja penzionera u FBiH.

Broj penzionera se povećao u svim općinama K10, a najviše u Bosanskom Grahovu za 17,6% i

Drvaru za 10,0%.

Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za 0,8

%, dok u K10 prosječna isplaćena penzija iznosi 344 KM što je više za 2,4% u odnosu na

prethodnu godinu.

Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je gotovo u svim općina K10, najviše u

Bosanskom Grahovu za 9,2%, a jedino smanjenje je zabilježeno u općini Glamoč za 0,1%.

Tabela 37. Broj penzionera i iznos penzija po općinama K10 2016

Općine Broj

penzionera

Ukupan iznos isplaćenih

penzija/mirovina

Prosječna penzija/mirovina

u KM

B. Grahovo 80 22.289 278,6

Drvar 242 57.400 237,2

Glamoč 231 71.059 307,6

Kupres 337 134.168 398,1

Livno 3.575 1.270.946 355,5

Tomislavgrad 2.084 694.479 333,2

Kanton 10 6.549 2.250.342 343,6

Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

Grafikon 85. Vrste penzionera i penzija u USK 2016

Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 109: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

108

Kanton 10

Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016. godine

iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih

subjekata u K 10 iznosi 3.663 i manji je za 204 ili 5,3% u odnosu na prethodnu godinu. Broj

poslovnih subjekata u K 10 učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa

3,5%.

Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u odnosu

na prethodnu godinu, dok u K10 broj registrovanih pravnih lica iznosi 2.053, što je u odnosu na

prethodnu godinu više za 56 ili 2,8%. Broj registrovanih pravnih osoba u K10 učestvuje u ukupnom

broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 3,7%.

Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio je

49.596, što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu. U K10 broj registrovanih obrtnika

iznosi 1.610 što je manje za 260 ili 13,9 % u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih fizičkih

lica - obrtnika u K10 učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica-obrtnika u Federaciji BiH

sa 3,2%.

Grafikon 86. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama K10 2016

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U K10 izvoz iznosi 96 mil. KM što je za 12,1% više u

odnosu na prethodnu godinu. Izvoz K10 učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 1,5%.

Povećanje izvoza zabilježeno je u svim općinama K10, najviše u Livnu za 48,5%, Tomislavgradu i

Glamoču za 10,9%, dok je najmanje povećanje zabilježeno je u općini Bosansko Grahovo za 5,2%.

Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 110: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

109

Kanton 10

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za

2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U K10 uvoz iznosi 155 mil. KM što je za 2,0% više u odnosu

na prethodnu godinu. Uvoz K10 učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 1,4%.

Povećanje uvoza zabilježeno je u većini općina K10, a najviše u općini Drvar za 248,6% i

Bosanskom Grahovu za 106,9%, dok je smanjenje uvoza zabilježeno samo u općinama Kupres za

16,4% i Glamoč za 6,2%.

Trgovinski deficit Federacije BiH u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 4.783 mil. KM i bilježi

povećanje za 2,9 % u odnosu na 2015. godinu. U K 10 zabilježen je deficit u iznosu od 59 mil. KM

i bilježi pad za 11,0 % u odnosu na prethodnu godinu.

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 %, a u K10 61,7%.

Grafikon 87. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama K 10 2016

Izvor podataka (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 111: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

110

Kanton 10

Tabela 38. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona 10

Elementi

Federacija BiH Kanton 10 Učešće kantona

u FBiH

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Površina u km2 26.111 26.111 4.934 4.934 18,9 18,9

Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 82 82 3,7 3,7

Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 6,3 7,5 2,2 2,2

Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 77,3 91,5 62,1 58,6

Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 119,4 114,9 - -

Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 85.492 95.860 1,4 1,5

Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 152.314 155.335 1,4 1,4

Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 56,1 61,7 - -

Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -66.822 -59.475 1,5 1,3

Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 9.465 6.461 2,1 1,4

Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 56.593 56.427 3,6 3,6

Radna snaga - broj 839.986 830.181 18.737 15.197 2,2 1,8

Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 16,7 11,5 - -

Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 33,1 26,9 - -

Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 9.272 8.736 2,4 2,3

Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 49,5 57,5 - -

Plata - prosječna u KM 830 839 839 848 101,1 101,1

Penzija - prosječna u KM 366 369 336 344 91,7 93,1

Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 6.409 6.549 1,6 1,6

Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

103.066 105.083 3.867 3.663 3,8 3,5

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

2.495 -12 31 - 1,3 -

Stepen investiranja 15,1 - - - - -

12 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

Page 112: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

111

Izvori podataka

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar. (2016). Isplaćene mirovine/penzije iz redovite isplate. Mostar: Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, Dubrovačka b.b., 88000 Mostar.

Federalni zavod za statistiku. (2016). Saopćenje, Procjena ukupnog broja stanovnika po starosnoj i spolnoj strukturi, Federacija BiH, kantoni, 30.06.2016. Sarajevo: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo.

Federalni zavod za statistiku. (2017). Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine 2/17. Sarajevo: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo.

Federalni zavod za statistiku. (2017). Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine 3/17. Sarajevo: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo.

Federalni zavod za statistiku. (2017). Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine po kantonima 2/17. Sarajevo: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo.

Federalni zavod za statistiku. (2017). Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine po kantonima 3/17. Sarajevo: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo.

Porezna uprava Federacije BiH. (2017). Poreski prihodi FBiH. Sarajevo. Uprava za indirektno oporezivanje. (2017). Posredovanjem Agencije za statistiku FBiH.

Sarajevo.

Page 113: Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

112