of 113 /113
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI PO KANTONIMA FBIH 2016 Juni, 2017. godine. Obrada: Naida Damadžić

Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 6 6 MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI Nakon laganog

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiHpokazatelji+po++kantonima... · Makroekonomski...

 • MAKROEKONOMSKI

  POKAZATELJI

  PO KANTONIMA FBIH

  2016

  Ju

  ni, 2

  01

  7.

  go

  din

  e.

  Obra

  da

  : N

  aid

  a D

  am

  adžić

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  1

  SADRŽAJ

  Lista tabela i grafikona..................................................................................................2

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBIH U 2016. GODINI .................................... 6

  1. Nivo razvijenosti ................................................................................................... 7

  2. Zaposlenost ......................................................................................................... 9

  3. Nezaposlenost ................................................................................................... 11

  4. Industrijska proizvodnja ...................................................................................... 13

  5. Plaće .................................................................................................................. 14

  6. Penzije ............................................................................................................... 15

  7. Registar poslovnih subjekata ............................................................................. 17

  8. Indeks potrošačkih cijena - CPI .......................................................................... 19

  9. Izvoz....................................................................................................................21

  10. Uvoz ................................................................................................................... 20

  11. Pokrivenost uvoza izvozom ................................................................................ 21

  12. Poreski prihodi…………………………………………………………………………22

  UNSKO-SANSKI KANTON ....................................................................................... 23

  POSAVSKI KANTON................................................................................................ 32

  TUZLANSKI KANTON .............................................................................................. 40

  ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON ............................................................................ 49

  BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON ..................................................................... 58

  SREDNJOBOSANSKI KANTON .............................................................................. 66

  HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON ...................................................... 75

  ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON.................................................................... 84

  KANTON SARAJEVO............................................................................................... 93

  KANTON 10 ............................................................................................................ 102

  Izvori podataka........................................................................................................ 112

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  2

  Lista tabela i grafikona

  Karta: 1. Karta FBiH sa kantonima .......................................................................................................................... 4 Karta: 2. Karta FBiH sa općinama ........................................................................................................................... 5 Grafikon 1. Nivo razvijenosti kantona FBiH 2016 .................................................................................................... 8 Grafikon 2. Prikaz najvećih udjela u zaposlenosti FBiH po KD 2016 ..................................................................... 10 Grafikon 3. Nezaposlenost prema stručnom obrazovanju FBiH 2016 ................................................................... 12 Grafikon 4. Pregled plaća u KM po kantonima FBiH 2016 .................................................................................... 14 Grafikon 5. Broj poslovnih subjekata po kantonima FBiH 2016 ............................................................................. 18 Grafikon 6. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po kantonima FBIH 2016 ............................................. 20 Grafikon 7. Poreski prihodi po kantonima FBiH 2016 ............................................................................................ 22 Grafikon 8. Nivo razvijenosti po općinama USK 2016 ........................................................................................... 24 Grafikon 9. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama USK 2016 ........................... 25 Grafikon 10. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama USK 2016 ................................. 25 Grafikon 11. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama USK 2016............................ 26 Grafikon 12. Pregled plaća po općinama USK 2016 ............................................................................................. 27 Grafikon 13. Vrste penzionera i penzija u USK 2016 ............................................................................................. 28 Grafikon 14. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama USK 2016 ....................................................... 29 Grafikon 15. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama USK 2016 ............................................. 30 Grafikon 16. Nivo razvijenosti po općinama POK 2016 ......................................................................................... 33 Grafikon 17. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama POK 2016 ......................... 34 Grafikon 18. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama POK 2016 ................................. 34 Grafikon 19. Stepen nezaposlenosti, radna snaga i broj nezaposlenih po općinama POK 2016 .......................... 35 Grafikon 20. Pregled plaća po općinama POK 2016 ............................................................................................. 36 Grafikon 21. Vrste penzionera i penzija u POK 2016 ............................................................................................ 37 Grafikon 22. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama POK 2016 ....................................................... 37 Grafikon 23. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil.KM po općinama POK 2016 .............................................. 38 Grafikon 24. Nivo razvijenosti po općinama TK 2016 ............................................................................................ 41 Grafikon 25. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama TK 2016 ............................ 42 Grafikon 26. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama TK 2016 .................................... 42 Grafikon 27. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama TK 2016 .............................. 43 Grafikon 28. Pregled plaća po općinama TK 2016 ................................................................................................ 44 Grafikon 29. Vrste penzionera i penzija u TK 2016 ............................................................................................... 45 Grafikon 30. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama TK 2016 .......................................................... 46 Grafikon 31. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba po općinama TK 2016 ................................................................ 47 Grafikon 32. Nivo razvijenosti po općinama ZDK 2016 ......................................................................................... 50 Grafikon 33. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama ZDK 2016 ......................... 51 Grafikon 34. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama ZDK 2016 ................................. 51 Grafikon 35. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama ZDK 2016 ............................ 52 Grafikon 36. Pregled plaća po općinama ZDK 2016 .............................................................................................. 53 Grafikon 37. Vrste penzionera i penzija u ZDK 2016 ............................................................................................. 54 Grafikon 38. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama ZDK 2016 ....................................................... 55 Grafikon 39. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama ZDK 2016 ............................................. 56 Grafikon 40. Nivo razvijenosti po općinama BPK 2016 ......................................................................................... 59 Grafikon 41. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama BPK 2016 ......................... 60 Grafikon 42. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama BPK 2016 ................................. 60 Grafikon 43. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama BPK 2016 ............................ 61 Grafikon 44. Pregled plaća po općinama BPK 2016 .............................................................................................. 62 Grafikon 45. Vrste penzionera i penzija u BPK 2016 ............................................................................................. 63 Grafikon 46. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama BPK 2016 ....................................................... 63 Grafikon 47. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama BPK 2016 ............................................. 64 Grafikon 48. Nivo razvijenosti po općinama SBK 2016 ......................................................................................... 67 Grafikon 49. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama SBK 2016 ......................... 68 Grafikon 50. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama SBK 2016 ................................. 68 Grafikon 51. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama SBK 2016 ............................ 69 Grafikon 52. Pregled plaća po općinama SBK 2016 .............................................................................................. 70 Grafikon 53. Vrste penzionera i penzija u SBK 2016 ............................................................................................. 71 Grafikon 54. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama SBK 2016 ....................................................... 72 Grafikon 55. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama SBK 2016 ............................................. 73 Grafikon 56. Nivo razvijenosti po općinama HNK 2016 ......................................................................................... 76 Grafikon 57. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama HNK 2016 ......................... 77 Grafikon 58. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama HNK 2016 ................................. 77 Grafikon 59. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama HNK 2016 ........................... 78 Grafikon 60. Pregled plaća po općinama HNK 2016 ............................................................................................. 79

  file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2015/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202015%2009.06.16%20-%20novi%20redoslijed%20RIJAD.docx%23_Toc453233295file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2015/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202015%2009.06.16%20-%20novi%20redoslijed%20RIJAD.docx%23_Toc453233296file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563401file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563402file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563403file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563405file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563406file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563407file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563408file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563409file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563410file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563411file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563413file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563414file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563415file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563416file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563417file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563418file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563420file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563421file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563422file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563423file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563424file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563425file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563426file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563427file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563429file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563430file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563431file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563432file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563433file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563435file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563437file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563438file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563439file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563442file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563443file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563444file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563445file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563446file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563447file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563453file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563455file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563456file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563457file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563459

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  3

  Grafikon 61. Vrste penzionera i penzija u HNK 2016 ............................................................................................ 80 Grafikon 62. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama HNK 2016 ....................................................... 81 Grafikon 63. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama HNK 2016 ............................................. 82 Grafikon 64. Nivo razvijenosti po općinama ZHK 2016 ......................................................................................... 85 Grafikon 65. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama ZHK 2016 ......................... 86 Grafikon 66. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama ZHK 2016 ................................. 86 Grafikon 67. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama ZHK 2016 ............................ 87 Grafikon 68. Pregled plaća po općinama ZHK 2016 .............................................................................................. 88 Grafikon 69. Vrste penzionera i penzija u ZHK 2016 ............................................................................................. 89 Grafikon 70. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama ZHK 2016 ....................................................... 90 Grafikon 71. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama ZHK 2016 ............................................. 91 Grafikon 72. Nivo razvijenosti po općinama SAK 2016 ......................................................................................... 94 Grafikon 73. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama SAK 2016 ......................... 95 Grafikon 74. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama SAK 2016 ................................. 95 Grafikon 75. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama SAK 2016 ............................ 96 Grafikon 76. Pregled plaća po općinama SAK 2016 .............................................................................................. 97 Grafikon 77. Vrste penzionera i penzija u SAK 2016 ............................................................................................. 98 Grafikon 78. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama KS 2016 .......................................................... 99 Grafikon 79. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama SAK 2016 ........................................... 100 Grafikon 80. Nivo razvijenosti po općinama K10 2016 ........................................................................................ 103 Grafikon 81. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama K10 2016 ........................ 104 Grafikon 82. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama K10 2016 ................................ 104 Grafikon 83. Stepen nezaposlenosti radna snaga i broj nezaposlenih po općinama K10 2016........................... 105 Grafikon 84. Pregled plaća po općinama K 10 2016 ........................................................................................... 106 Grafikon 85. Vrste penzionera i penzija u USK 2016 ........................................................................................... 107 Grafikon 86. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama K10 2016 ...................................................... 108 Grafikon 87. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama K 10 2016 ........................................... 109

  Tabela 1. Osnovni ekonomski indikatori Federacije BiH .......................................................................................... 6 Tabela 2. Prosječan broj zaposlenih po godinama po kantonima FBiH ................................................................... 9 Tabela 3. Stepen zaposlenosti i aktivnosti stanovništva po godinama po kantonima FBiH ................................... 10 Tabela 4. Broj nezaposlenih prema registrovanim podacima po kantonima FBiH ................................................. 11 Tabela 5. Industrijska proizvodnja po godinama po kantonima FBiH ................................................................... 13 Tabela 6. Broj penzionera i iznos penzija po kantonima FBiH 2016 ...................................................................... 15 Tabela 7. Struktura poslovnih subjekata po kantonima u FBiH 2016 .................................................................... 17 Tabela 8. Poreski prihodi po kantonima FBiH 2016 ............................................................................................... 22 Tabela 9. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 USK 2016................................................... 27 Tabela 10. Broj penzionera i iznos penzija po općinama USK 2016 ..................................................................... 28 Tabela 11. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Unsko-sanskog kantona .................................................................. 31 Tabela 12. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 POK 2016 ................................................ 35 Tabela 13. Broj penzionera i iznos penzija POK 2016 ........................................................................................... 36 Tabela 14. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Posavskog kantona ......................................................................... 39 Tabela 15. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 TK 2016 ................................................... 44 Tabela 16. Broj penzionera i iznos penzija po općinama TK 2016 ........................................................................ 45 Tabela 17. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Tuzlanskog kantona ........................................................................ 48 Tabela 18. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 ZDK 2016 ................................................. 53 Tabela 19. Broj penzionera i iznos penzija po općinama ZDK 2016 ...................................................................... 54 Tabela 20. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zeničko – dobojskog kantona.......................................................... 57 Tabela 21. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 BPK 2016 ................................................. 61 Tabela 22. Broj penzionera i iznos penzija po općinama BPK 2016 ...................................................................... 62 Tabela 23. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Bosansko-podrinjskog kantona ....................................................... 65 Tabela 24. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 SBK 2016 ................................................. 70 Tabela 25. Broj penzionera i iznos penzija po općinama SBK 2016 ...................................................................... 71 Tabela 26. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Srednjobosanskog kantona ............................................................. 74 Tabela 27. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 HNK 2016 ................................................ 79 Tabela 28. Broj penzionera i iznos penzija po općinama HNK 2016 ..................................................................... 80 Tabela 29. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Hercegovačko-neretvanskog kantona ............................................. 83 Tabela 30. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 ZHK 2016 ................................................. 88 Tabela 31. Broj penzionera i iznos penzija po općinama ZHK 2016 ...................................................................... 89 Tabela 32. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Zapadnohercegovačkog kantona .................................................... 92 Tabela 33. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 SAK 2016 ................................................. 97 Tabela 34. Broj penzionera i iznos penzija po općinama SAK 2016 ..................................................................... 98 Tabela 35. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona Sarajevo .......................................................................... 101 Tabela 36. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 K10 2016................................................ 106 Tabela 37. Broj penzionera i iznos penzija po općinama K10 2016 .................................................................... 107 Tabela 38. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Kantona 10 .................................................................................... 110

  file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563463file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563471file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563472file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563473file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563474file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563477file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563478file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563479file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563482file:///C:/Users/naida.damadzic/Desktop/Makroekonomski%20pokazatelji/2016/Makroekonomski%20pokazatelji%20po%20kantonima%202016%20-%20final.docx%23_Toc483563483

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  4

  Karta: 1. Karta FBiH sa kantonima

  Karta Federacije Bosne i Hercegovine sa kantonima

  Kantoni Federacije BiH

  Unsko - sanski kanton

  Posavski kanton

  Tuzlanski kanton

  Zeničko - dobojski kanton

  Bosansko - podrinjski kanton

  Srednjobosanski kanton

  Hercegovačko - neretvanski kanton

  Zapadnohercegovački kanton

  Kanton Sarajevo

  Kanton 10

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  5

  Karta: 2. Karta FBiH sa općinama

  Karta Federacije Bosne i Hercegovine sa općinama

  2016. godina

  Osnovni podaci FBiH

  Površina u km2: 26.109,7

  Kantoni: 10

  Općine: 79

  Naseljena mjesta: 3.336

  Stanovništvo: 2.206.231

  Prirodni priraštaj: -1.448

  Gustina naseljenosti: 84,5

  Neto plaća u KM: 839

  Poreski prihodi u mil. KM: 345

  Poreski prihodi P/C u KM: 156

  Izvoz u mil. KM 6.260

  Uvoz u mil. KM 10.925

  Investicije u mil. KM -

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  6

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI FBiH U 2016. GODINI

  Nakon laganog izlaska iz globalne ekonomske krize, na osnovu prikupljenih statističkih

  podataka može se reći da su kretanja u bh ekonomiji u 2016. godini imala uzlaznu

  putanju.

  Sveukupno gledano raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomskih aktivnosti, ali

  politička situacija, odsustvo strukturnih reformi i nedovoljan rast investicija i dalje

  sprečavaju brži ekonomski rast privrede FBiH.

  ¹ Poreski prihodi obuhvataju prihode od poreza (porezi građana i porezi na dohodak), detaljnije objašnjeno na str. 7. 2 Stepen zaposlenosti se računa u odnosu na radno sposobno stanovništvo

  ³ Stepen nezaposlenosti se računa u odnosu na radnu snagu

  4 Stepen aktivnosti = radna snaga / radno sposobno stanovnišvo * 100 (ILO metodologija). Pokazuje

  % aktivnosti radne snage na tržištu rada.

  ⁵ Ostvarene investicije u stalna sredstva = Materijalna st. sr.+ Nematerijalna st. sr.+ Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta.

  Investicije FBiH za 2016. godinu biće dostupne u augustu 2017. godine.

  ⁶ Stepen investiranja predstavlja odnos investicija i GDP-a

  Tabela 1. Osnovni ekonomski indikatori Federacije BiH

  Pregled odabranih makroekonomskih pokazatelja po godinama

  2013 2014 2015 2016

  Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.219 2.215 2.210 2.206

  Poreski prihodi u mil. KM¹ 261,7 282,6 290,6 344,6

  Poreski prihodi po stanovniku u KM 112,0 120,9 124,5 156,2

  Industrijska proizvodnja - indeks 105,3 100,1 102,2 102,7

  Izvoz robe - u 000 KM 5.533.143 5.778.901 6.142.381 6.259.782

  Uvoz robe - u 000 KM 9.832.197 10.353.991 10.678.330 10.925.411

  Pokrivenosti uvoza izvozom u % 56,3 55,8 57,5 57,3

  Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.299.054 -4.575.090 -4.535.949 -4.665.629

  Zaposlenost - prosjek 435.113 443.587 450.121 457.974

  Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.574.440 1.567.054 1.560.192 1.556.536

  Radna snaga - broj 827.055 835.852 839.986 830.181

  Stepen zaposlenosti u %2 27,6 28,3 28,9 29,4

  Stepen aktivnosti u %3 51,5 51,9 52,1 53,3

  Nezaposlenost – stanje 31.12. 391.942 392.265 389.865 372.207

  Stepen nezaposlenosti u %4 47,4 46,9 46,4 44,8

  Plata - prosječna u KM 835 833 830 839

  Penzija - prosječna u KM 347 365 366 369

  Broj penzionera – stanje 31.12. 388.676 394.900 402.044 409.335

  Broj poslovnih subjekata – stanje 31.12. 101.320 101.475 103.066 105.083

  Indeks potrošačkih cijena - CPI 99,8 99,3 99,3 98,9

  Ostvarene investicije u stalna sredstva u mil. KM5 3.112 3.189 2.817 -

  Stepen investiranja6 17,9 17,9 15,1 -

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017) za stanovništvo - (Federalni zavod za statistiku, 2016)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  7

  1. Nivo razvijenosti

  U ovom poglavlju dati su pokazatelji razvijenosti kantona i Federacije BiH, na osnovu kojih su

  kantoni rangirani u odnosu na prosjek Federacije BiH. Rang razvijenosti kantona urađen je na

  osnovu aritmetičke sredine 5 pokazatelja – stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj

  učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika, odsutno stanovništvo u odnosu na 1991.

  godinu i poreski prihodi po općinama po glavi stanovnika.

  Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u odnosu

  na procjenu radnosposobnog stanovništva.

  Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po općinama u

  odnosu na radnu snagu (zaposleni + nezaposleni).

  Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu procjene ukupnog broja stanovnika u odnosu na

  popis iz 1991. godine u općinama koje pripadaju Federaciji BiH po Daytonskom sporazumu.

  Broj učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu broja učenika u osnovnim i srednjim

  školama i procjene ukupnog broja stanovnika.

  Poreski prihodi se odnose na poreze građana po općinama po glavi stanovnika i obuhvataju:

  714 113 porez na imovinu motornih vozila

  714 121 porez na nasljedstva i darove

  714 191 ostali porezi na imovinu

  716 111 porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti

  716 112 porez na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti

  716 113 porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava

  716 114 porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala

  716 115 porez na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću.

  Dio indikatora razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno

  stanovništvo) urađen je na osnovu zvaničnih statističkih podataka, a indikator poreskih prihoda

  po općinama je dobijen na bazi podataka Poreske uprave FBiH.

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  8

  Tabela 2. Nivo razvijenosti FBiH po kantonima 2016

  Kanton

  Step.

  zapos.

  u %

  Step.

  nezap. u

  %

  Broj učen.

  (osn+sred)

  na 1000 stan.

  Prihodi

  po

  glavi

  stanov

  nika

  Index

  odsut.

  stan.

  Federacija BiH = 100 Indeks

  razvije

  nosti

  Rang Step.

  zap.

  Step.

  nez.

  Br.učen. na

  1000 stan.

  Prihodi

  po glavi

  stan.

  Odsut.

  stan.

  Kanton Sarajevo 44,0 34,9 124 287 -15,4 149,6 122,2 101 184 123,1 136,0 1

  Zapadno – hercegovački

  28,4 39,4 127 164 5,6 96,5 112,1 104 105 228,1 129,1 2

  Hercegovačko – neretvanski

  31,8 40,9 118 202 -18,0 108,0 108,7 96 129 110,0 110,4 3

  Tuzlanski 26,7 52,0 123 111 -15,5 90,9 84,1 100 71 122,5 93,7 4 Bosansko – podrinjski

  40,9 34,3 122 185 -43,2 138,8 123,6 110 85 -16,0 92,9 5

  Zeničko-dobojski 28,1 47,9 135 133 -24,7 95,4 93,2 97 60 76,7 92,1 6

  Srednjobosanski 24,3 47,1 128 102 -25,7 82,6 94,9 104 66 71,8 83,7 7

  Unsko-sanski 17,0 57,4 120 94 -21,3 57,7 71,9 100 118 93,7 76,1 8

  Posavski 19,1 46,6 88 113 -33,3 64,8 96,1 71 72 33,8 67,6 9

  Kanton 10 16,8 48,0 85 91 -29,2 57,0 92,9 69 59 54,1 66,3 10

  FBiH 29,4 44,8 123 156 -20,0 100,0 100,0 100 100 100,0 100

  Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama 2016

  Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti je

  i dalje Kanton Sarajevo dok je na poslednjem 10. mjestu Kanton 10. U odnosu na prošlu godinu

  većina kantona je zadržala ista mjesta po rangu razvijenosti.

  Grafikon 1. Nivo razvijenosti kantona FBiH 2016

  Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  9

  2. Zaposlenost

  Na kraju 2016. godine u FBiH je zabilježen blagi rast broja zaposlenih. Ukupan1 prosječan broj

  zaposlenih u 2016. godini iznosi 457.974, i u odnosu na 2015. godinu se povećao za 7.853 ili

  1,7%.

  Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim kantonima, najviše u Srednjebosanskom za

  4,5%, Zapadno - hercegovačkom kantonu za 4,1%, Unsko - sanskom za 2,9% i Bosansko-

  podrinjskom za 2,4%, dok je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježen pad broja

  zaposlenih za 1,2% i u Kantonu 10 za 0,03%.

  Prosječan broj zaposlenih po kantonima FBiH u periodu 2012. - 2016. godine daje se u

  slijedećem tabelarnom pregledu:

  Prema Anketi o radnoj snazi iz 2016.godine koja je provedena po preporukama i definicijama

  ILO organizacije i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT), stepen zaposlenosti u FBiH

  u 2016. godini iznosi 37,8% (broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo,.

  Stepen zaposlenosti stanovništva na osnovu podataka o zvanično registriranom broju

  zaposlenih u Federaciji BiH u 2016. godini po EU metodologiji, tačnije po metodologiji

  Međunarodne organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno

  stanovništvo, iznosi 29,4 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,5 procentnih poena.

  1 Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000) nije razvrstan po općinama i kantonima.

  Tabela 2. Prosječan broj zaposlenih po godinama po kantonima FBiH

  Prosjek zaposlenih 2012 2013 2014 2015 2016

  Prosječna stopa

  rasta za period

  2012-2016

  Razlika

  2016/ 2012

  Unsko - sanski 31.683 31.863 32.155 31.853 32.778 0,9 1.095

  Posavski 5.739 5.600 5.660 5.761 5.809 0,3 70

  Tuzlanski 80.767 80.727 81.588 83.427 84.736 1,2 3.969

  Zeničko - dobojski 68.649 68.554 69.668 71.079 72.106 1,2 3.457

  Bosansko - podrinjski 6.036 6.255 6.458 6.556 6.717 2,7 681

  Srednjobosanski 38.719 38.975 40.745 41.615 43.474 2,9 4.755

  Hercegovačko - neretvanski

  45.442 46.712 48.245 48.661 48.068 1,4 2.626

  Zapadnohercegovački 16.462 16.205 16.415 17.096 17.794 2,0 1.332

  Kanton Sarajevo 126.265 122.862 125.184 126.609 129.031 0,5 2.766

  Kanton 10 9.569 9.360 9.469 9.464 9.461 -0,3 -108

  Federacija BiH 437.331 435.113 443.587 450.121 457.974 1,2 20.643

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  10

  Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po kantonima FBiH u 2016. godini daje

  se u slijedećem pregledu:

  U strukturi zaposlenih u 2016. godini, najveće učešće čine zaposleni u prerađivačkoj industriji

  19,4%, u trgovini 18,0 % i u javnoj upravi 10,5 %.

  Najmanje učešće zaposlenih i dalje je u poslovanju nekretninama 0,5%, umjetnosti, zabavi i

  rekreaciji 1,3% i uslužnim djelatnostima 1,4%.

  Najveće povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u

  poslovanju nekretninama za 18,1% i poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu za 11,8%, dok je najviši

  pad zaposlenih zabilježen u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja za 2,8% i

  vađenju ruda i kamena za 1,9%.

  Tabela 3. Stepen zaposlenosti i aktivnosti stanovništva po godinama po kantonima FBiH

  Stepen zaposlenosti Stepen aktivnosti

  2015 2016 2015 2016

  Unsko - sanski 16,5 17,0 40,5 39,9

  Posavski 18,9 19,1 36,8 35,7

  Tuzlanski 26,2 26,7 56,6 55,7

  Zeničko - dobojski 27,6 28,1 54,5 53,8

  Bosansko - podrinjski 39,8 40,8 61,5 62,1

  Srednjobosanski 23,2 24,3 45,9 45,9

  Hercegovačko - neretvanski

  32,1 31,8 54,8 53,8

  Zapadnohercegovački 27,2 28,4 45,4 46,9

  Kanton Sarajevo 43,2 44,0 67,9 67,6

  Kanton 10 16,7 16,8 33,1 32,3

  Federacija BiH 28,9 29,4 53,8 53,3

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Zaposlenost po

  djelatnostima 2016

  19,4% Prerađivačka industrija

  18% Trgovina na veliko i malo

  10,5% Javna

  uprava i odbrana

  8,9% Obrazovanje

  4,6% Građevinarstvo

  2,0% Proizvodnja el. energije

  Grafikon 2. Prikaz najvećih udjela u zaposlenosti FBiH po KD 2016

  Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  11

  3. Nezaposlenost

  Na kraju 2016. godine u Federaciji BiH broj nezaposlenih lica iznosi 372.207 što je manje za

  17.658 ili 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

  Najviši broj nezaposlenih lica registriran je u Tuzlanskom kantonu (91.693 ili 24,6% od

  ukupnog broja nezaposlenih u FBiH), u Kantonu Sarajevo (69.163 ili 18,6%) i u Zeničko-

  dobojskom kantonu (66.202 ili 17,8%). Najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan je u

  Bosansko-podrinjskom kantonu (3.502 ili 0,9% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

  Povećanje broja nezaposlenih registrirano je jedino u Zapadnohercegovačkom kantonu za

  1,6%, dok je najveće smanjenje broja nezaposlenih ostvareno u Posavskom kantonu za 7,2%,

  Kanotnu 10 za 5,8%, Unsko-sanskom za 5,2%, Srednjobosanskom kantonu za 5,1% i

  Tuzlanskom kantonu za 4,9%.

  Stepen registrovane nezaposlenosti FBiH po EU metodologiji, tačnije po metodologiji

  Međunarodne organizacije rada (ILO) - broj nezaposlenih u odnosu na radnu snagu2) iznosi

  44,8% i u odnosu na prethodnu godinu smanjio se za 1,6 procentnih poena.

  Prema Anketi o radnoj snazi 2016. koja je provedena po preporukama i definicijama ILO

  organizacije i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT) stopa nezaposlenosti u FBiH u

  2016. godini iznosi 25,7% (broj nezaposlenih u odnosu na radnu snagu).

  Broj nezaposlenih prema administrativnim podacima u kantonima FBiH u periodu 2012.- 2016.

  godine daje se u slijedećem pregledu:

  Tabela 4. Broj nezaposlenih prema registrovanim podacima po kantonima FBiH

  Nezaposleni - stanje 31.12 2012 2013 2014 2015 2016

  Unsko - sanski 44.734 46.203 46.341 46.600 44.192

  Posavski 5.602 5.586 5.578 5.465 5.070

  Tuzlanski 98.289 98.956 98.797 96.429 91.693

  Zeničko - dobojski 69.212 70.778 70.462 69.290 66.202

  Bosansko - podrinjski 3.637 3.693 3.636 3.570 3.502

  Srednjobosanski 40.356 41.711 41.804 40.848 38.748

  Hercegovačko - neretvanski

  31.363 32.550 33.818 34.453 33.327

  Zapadnohercegovački 9.741 10.480 10.974 11.393 11.572

  Kanton Sarajevo 73.018 72.493 71.415 72.545 69.163

  Kanton 10 8.900 9.492 9.440 9.272 8.738

  Federacija BiH 384.852 391.942 392.265 389.865 372.207

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  2 Radnu snagu čine zaposlene i nezaposlene osobe

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  12

  Među nezaposlenim licima u FBiH u 2016. godini, najviše je KV (121.891 ili 32,7%) i NKV

  (107.470 ili 28,9%) radnika, a najmanje je radnika sa NSS (641 ili 0,2%) i VKV spremom (1.520

  ili 0,4%).

  Od broja nezaposlenih registriranih lica u FBiH u 2016. godini, 257.247 (69,1%) su stručne

  osobe, a 114.960 (30,9%) su nestručne osobe.

  Među nezaposlenim stručnim licima najviše je osoba sa VKV (47,4%) i VŠS kvalifikacijama

  (39,5%) dok je među nestručnim licima najviše nezaposlenih osoba sa NKV kvalifikacijama

  (93,5%).

  Među nezaposlenim ženama učešće je nešto drugačije, najviše nezaposlenih stručnih žena je

  sa SSS kvalifikacijama 45,1% i sa KV kvalifikacijama 38,7%, dok je najmanje nezaposlenih

  žena sa VKV kvalifikacijama 0,2%.

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Smanjenje nezaposlenosti po stepenu stručnog obrazovanja u FBiH zabilježeno je najviše kod

  osoba sa KV kvalifikacijama za 47,8%, SSS za 19,9% i NKV za 19,5%.

  Grafikon 3. Nezaposlenost prema stručnom obrazovanju FBiH 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  13

  4. Industrijska proizvodnja

  Prema statističkim podacima u 2016. godini došlo je do rasta ukupne industrijske proizvodnje

  za 2,6%.

  Struktura industrijske proizvodnje se nije značajnije promijenila u odnosu na 2015. godinu tako

  da i dalje najveće učešće ima prerađivačka industrija (68,2%), proizvodnja električne energije

  (20,8%) i rudarstvo (10,6%).

  Ukupnom rastu industrijske proizvodnje u FBiH najviše doprinosi rast ostvaren u području

  vađenja ruda i kamena za 5,7% i u prerađivačkoj industriji za 2,8%.

  Gledano po kantonima, najveći doprinos rastu ukupne industrijske proizvodnje FBiH dao je

  Bosansko-podrinjski kanton (rast za 15,2%), Kanton 10 (rast za 14,9%), Tuzlanski kanton (rast

  za 6,6%) i Unsko-sanski kanton (rast za 6,5%).

  Rast industrijske proizvodnje po kantonima i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje u

  FBiH u periodu 2013. – 2016. godine daju se u slijedećem pregledu:

  Tabela 5. Industrijska proizvodnja po godinama po kantonima

  FBiH

  Kanton 2013 2012

  2014 2013

  2015 2014

  2016 2015

  Unsko - sanski 118,7 103,4 100,3 106,5

  Posavski 67,7 107,5 101,5 105,8

  Tuzlanski 102,7 104,2 99,8 106,6

  Zeničko - dobojski 102,0 95,9 101,5 97,9

  Bosansko - podrinjski 127,0 117,0 101,8 115,2

  Srednjobosanski 123,3 104,9 106,2 104,6

  Hercegovačko - neretvanski

  115,7 82,5 101,3 96,5

  Zapadnohercegovački 85,8 109,5 105,2 104,4

  Kanton Sarajevo 99,3 99,2 98,2 97,5

  Kanton 10 79,4 95,7 119,4 114,9

  Federacija BiH 107,4 100,1 102,2 102,6

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja.

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  14

  5. Plaće

  U 2016. godini, u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 839 KM i viša je za

  1,1% u odnosu na prethodnu godinu. Najviša prosječna neto plaća je isplaćena u Kantonu

  Sarajevo (1.018 KM), a najniža u Srednjobosanskom kantonu (678 KM).

  Povećanje prosječne mjesečne plate zabilježeno je u skoro svim kantonima. Najveće

  povećanje je zabilježeno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za 4,2%, Posavskom za

  2,6% i Zeničko-dobojskom za 1,6%, dok je smanjenje prosječne plaće zabilježeno samo u

  Kantonu Sarajevo za 0,6%.

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  U 2016. godini, u FBiH najviša prosječna isplaćena plaća zabilježena je u djelatnosti

  proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u iznosu od

  1.573 KM, što je više za 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. Najniža isplaćena plaća

  zabilježena je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo

  i ugostiteljstvo) u iznosu od 509 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,4%.

  Najveće povećanje plaće u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u djelatnostima

  umjetnosti, zabave i rekreacije za 5,9%, dok je najveće smanjenje plaće zabilježeno u ostalim

  uslužnim djelatnostima za 1,8%.

  Grafikon 4. Pregled plaća u KM po kantonima FBiH 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  15

  6. Penzije

  Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više

  nego u prethodnoj godini.

  Najviši broj penzionera je zabilježen u Sarajevskom kantonu sa učešćem od 21,5%, a najniži

  u Posavskom kantonu sa učešćem od 0,9% u ukupnom broju penzionera u Federaciji.

  Broj penzionera se povećao u svim kantonima u odnosu na prethodnu godinu, osim u Unsko-

  sanskom kantonu gdje je zabilježeno smanjenje broja penzionera za 0,5%. Najviše povećanje

  broja penzionera zabilježeno je u Zapadno – hercegovačkom kantonu za 2,2%, a najmanje

  povećanje u Bosansko – podrinjskom kantonu za 0,7%.

  Prosječna isplaćena penzija u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 369 KM, što je više za

  0,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Najniža isplaćena penzija iznosi 326,17 KM, a

  zajamčena 434,90 KM. Najviša isplaćena penzija u decembru 2016. godine iznosi 2.174,48

  KM.

  Za penzije koje se finansiraju iz proračuna Federacije BiH koeficijent za obračun i isplatu

  penzija za decembar 2016. godine iznosi 1,485. Za sve ostale penzije koeficijent za obračun i

  isplatu penzija za decembar 2016. godine iznosi 1,816.

  Broj penzionera i iznos isplaćenih penzija po mjestu prebivališta koje se isplaćuju iz Fonda

  PIO daje se u tabelarnom pregledu: Tabela 6. Broj penzionera i iznos penzija po kantonima FBiH 2016

  Općine Broj

  penzionera

  Ukupan iznos isplaćenih

  penzija/mirovina

  Prosječna penzija/mirovina

  u KM

  Unsko - sanski 21.963 7.640.963,67 347,9

  Posavski 3.712 1.372.296,00 369,7

  Tuzlanski 70.827 27.452.583,44 387,6

  Zeničko - dobojski 61.519 23.512.322,40 382,2

  Bosansko - podrinjski 5.563 2.137.174,63 384,2

  Srednjobosanski 38.916 14.063.450,59 361,4

  Hercegovačko - neretvanski 37.546 15.123.698,11 402,8

  Zapadnohercegovački 11.214 4.252.556,51 379,2

  Kanton Sarajevo 87.820 39.908.579,92 454,4

  Kanton 10 6.549 2.250.341,76 343,6

  Federacija BiH 345.629 137.713.967,03 398,4

  Republika Srpska 11.111 2.949.187,52 265,4

  Distrikt Brčko 4.713 1.594.151,76 338,2

  UKUPNO U BiH 361.453 142.257.306,31 393,6

  Inoz. R. Hrvatska 19.314 4.182.462,21 216,6

  Inoz. S i CG 20.563 3.314.808,24 161,2

  Inoz ostali 8.005 1.262.083,27 157,7

  UKUPNO Inozemstvo 47.882 8.759.353,72 182,9

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  16

  UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660,03 368,9

  Tabela 7. Vrste i iznos penzija po kantonima FBiH 2016

  Općine

  Vrste mirovine / penzije

  Starosne Invalidske Obiteljske

  Broj Iznos Prosje

  čna isplata

  Broj Iznos Prosje

  čna isplata

  Broj Iznos Prosječ

  na isplata

  Unsko – sanski 9.616 3.882.390 403,7 4.665 1.440.647 308,8 7.682 2.317.927 301,7

  Posavski 2.019 831.087 411,6 631 208.269 330,1 1.062 332.940 313,5

  Tuzlanski 32.900 14.977.709 455,2 14.098 4.681.994 332,1 23.829 7.792.880 327,0

  Zeničko - dobojski 33.081 14.094.580 426,1 9.940 3.323.648 334,4 18.498 6.094.095 329,4

  Bosansko - podrinjski 2.978 1.261.376 423,6 930 322.647 346,9 1.655 553.152 334,2

  Srednjobosanski 19.646 7.853.385 399,7 6.549 2.120.342 323,8 12.721 4.089.724 321,5

  Hercegovačko – neretvanski

  20.214 9.184.552 454,4 6.814 2.369.025 347,7 10.518 3.570.122 339,4

  Zapadnohercegovački 5.974 2.573.551 430,8 2.374 781.083 329,0 2.866 897.923 313,3

  Kanton Sarajevo 46.815 24.697.546 527,6 17.383 6.479.110 372,7 23.622 8.731.924 369,7

  Kanton 10 3.524 1.403.237 398,2 1.040 311.543 299,6 1.985 535.562 269,8

  Federacija BiH 169.894 76.471.862 456,9 64.424 22.038.307 342,1 104.438 34.916.249 334,3

  Republika Srpska 5.395 1.327.380 246,0 1.832 501.157 273,6 3.884 1.120.650 288,5

  Distrikt Brčko 2.014 751.842 373,3 1.028 320.941 312,2 1.671 521.368 312,0

  UKUPNO U BiH 184.176 82.838.633 449,8 67.284 22.860.406 339,8 109.993 36.558.267 332,4

  Inoz. R. Hrvatska 11.215 2.207.335,53 196,8 3.565 841.662,20 236,1 4.534 1.133.464,5 250,0

  Inoz. S i CG 14.719 2.280.821,61 155,0 2.717 460.377,54 169,4 3.127 573.609,09 183,4

  Inoz ostali 5.404 852.459,80 157,7 1.558 224.167,56 143,9 1.043 185.455,91 177,8

  UKUPNO Inozemstvo 31.338 5.340.616,94 170,4 7.840 1.526.207 194,7 8.704 1.892.529,5 217,4

  UKUPNO PIO FBiH 215.514 88.179.250 409,2 75.124 24.386.613 324,6 118.697 38.450.797 323,9

  Isplaćene zaostale mirovine 4.851.121,02

  Isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 172.296,86

  Plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.829.780,01

  Iznos za isplatu razlike za primatelje min. mirovine skupine 3 po Odluci Vlade FBiH

  514.199,57

  Ukupna sredstva za isplatu KM 158.384.057,49

  Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  17

  7. Registar poslovnih subjekata

  Registar poslovnih subjekata obuhvata pravna i fizička lica registrovana na teritoriji FBiH.

  Poslovni subjekti su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa propisima, te

  tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave.

  Ukupan broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2016. godine iznosi 105.083, što je više za 2,0

  % u odnosu na prethodnu godinu.

  Registrovan broj pravnih lica na dan 31.12.2016. godine iznosi 55.487, što je više za 3,8% u

  odnosu na prethodnu godinu.

  Na dan 31.12.2016. godine registrovano je ukupno 28.936 poslovnih jedinica u sastavu

  pravnih lica ili 2,4% više nego u 2015. godini. Pod jedinicama poslovnih subjekata

  podrazumijevaju se organizacione jedinice u sastavu poslovnog subjekta (radionice, skladišta,

  uredi, stovarišta, predstavništva, prodajna mjesta itd.) smještene na geografski određenom

  mjestu.

  Fizičke osobe obrtnici su osobe koje samostalno vrše djelatnosti, obavljaju djelatnost obrta i

  slobodnih zanimanja u svoje ime i za svoj račun. Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u

  2016. godini iznosi 49.596 što je manje za 0,1% u odnosu na 2015. godinu.

  Broj poslovnih subjekata na dan 31.12.2016. godine po kantonima daje se u slijedećem

  pregledu: Tabela 7. Struktura poslovnih subjekata po kantonima u FBiH 2016

  stanje 31. 12. 2016.

  Kanton

  Ukupno

  poslovnih

  subjekata

  Pravna lica

  Jedinice u

  sastavu

  pravnih lica

  Fizička lica

  obrtnici

  1 2=3+5 3 4 5

  Unsko - sanski 9.197 5.261 3.577 3.936

  Posavski 1.560 1.024 844 536

  Tuzlanski 20.510 9.071 5.745 11.439

  Zeničko-dobojski 13.086 6.312 4.123 6.774

  Bosansko-podrinjski 1.021 552 433 469

  Srednjobosanski 10.225 4.821 2.578 5.404

  Hercegovačko-

  neretvanski 13.476 6.658 3.147 6.818

  Zapadnohercegovački 4.900 3.081 856 1.819

  Kanton Sarajevo 27.445 16.654 6.687 10.791

  Kanton 10 3.663 2.053 946 1.610

  Federacija BiH 105.083 55.487 28.936 49.596

  Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  18

  Gledano po kantonima najveći broj poslovnih subjekata na kraju 2016. godine registrovan je u

  Kantonu Sarajevo sa učešćem od 26,1 % u odnosu na ukupan broj poslovnih subjekata u

  FBiH, Tuzlanskom kantonu sa učešćem od 19,5%, dok je najmanje učešće registrovano u

  Posavskom kantonu sa 1,5% i Bosansko podrinjskom kantonu sa učešćem od 1,0% u

  ukupnom broju poslovnih subjekata u FBiH.

  Najveći broj pravnih lica na kraju 2016. godine registrovan je, također, u Kantonu Sarajevo

  (30,0% u odnosu na ukupan broj pravnih lica u FBiH), a najmanji broj u Bosansko-podrinjskom

  kantonu (1,0% u odnosu na ukupan broj pravnih lica u FBiH).

  Najveći broj fizičkih lica – obrtnika na kraju 2016. godine registrovan je u Tuzlanskom kantonu

  (23,1% u odnosu na ukupan broj obrtnika u FBiH) a najmanji broj u Bosansko-podrinjskom

  kantonu (0,9% u odnosu na kupan broj obrtnika u FBiH).

  Grafikon 5. Broj poslovnih subjekata po kantonima FBiH 2016

  Izvor podataka: (Federalni zavod za statistiku, 2017) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  19

  8. Indeks potrošačkih cijena - CPI

  Od 2006. godine u BiH se izračunava i prati indeks potrošačkih cijena (CPI) što, u skladu sa

  međunarodnim standardima, predstavlja opće priznatu mjeru inflacije. Stoga je prestalo

  praćenje cijena na malo i troškova života. Pored toga, indeks potrošačkih cijena koristi se za

  usklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja.

  Također se ovaj indeks koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama,

  omogućava upoređivanje stope inflacije s drugim zemljama, upoređivanje kretanja cijena

  unutar zemlje između pojedinih regiona, te služi kao osnov za deflacioniranje pojedinih

  makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa.

  Indeks potrošačkih cijena odražava kretanje cijena roba i usluga koje kupuju potrošači. On

  poredi cijenu nepromjenjene korpe dobara i usluga u tekućoj godini sa cijenama dobara u

  baznoj godini.

  Indeks potrošačkih cijena u FBiH u 2016. godini iznosi 98,9. U odnosu na 2015. godinu pao je

  za 0,4 procent poena što znači da je i ove godine zabilježena deflacija u procentu od 1,1%.

  Analizom potrošačkih cijena u FBiH može se zaključiti da je najveći rast cijena registrovan

  kod cijena alkoholnih pića i duhana (7,8%) i obrazovanja (1,9%) dok je najveći pad cijena

  zabilježen u odjeći i obući (7,0%) i u prijevozu (4,4%). Indeks potrošačkih cijena u 2016. godini

  zadržao je sličnu strukturu kao i 2015. godine bez velikih promjena, a na kretanje ukupnih

  cijena najviše su uticali hrana i bezalkoholna pića (33,0%), prijevoz (12,4%) i stanovanje, voda,

  gas i drugi energenti (12,2%).

  Tabela 10. Indeks potrošačkih cijena prema COICOP u FBiH 2015 - 2016

  Odjeljak Struktura u % Ø 2015

  Ø 2014 Ø 2016 Ø 2015

  2015 2016

  Ukupno 100,0 100,0 99,3 98,9

  1. Hrana i bezalkoholna pića 33,2 33,0 99,1 98,5

  2. Alkoholna pića i duhan 5,1 5,5 107,7 107,8

  3. Odjeća i obuća 4,7 4,5 94,7 93,0

  4. Stanovanje, voda el.energija, gas i drugi energenti 11,9 12,2 101,5 99,7

  5. Namještaj, kućanski uređaji i red. održavanje kuće 6,2 6,3 101,1 99,3

  6. Zdravstvo 4,3 4,4 100,2 99,9

  7. Prijevoz 13,2 12,4 93,7 95,6

  8. Komunikacije 4,7 4,8 101,3 98,1

  9. Rekreacija i kultura 3,4 3,5 100,1 99,8

  10. Obrazovanje 1,0 1,1 103,5 101,9

  11. Restorani i hoteli 3,6 3,6 100,3 99,3

  12. Ostala dobra i usluge 8,7 8,8 99,9 99,8

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  20

  9. Izvoz

  U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

  1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. Najveće učešće u izvozu Federacije BiH ima

  Zeničko – dobojski kanton sa 25,3%, dok najmanje učešće ima Kanton 10 sa 1,5%.

  Povećanje izvoza zabilježeno je u skoro svim kantonima FBiH, najviše u Kantonu 10 za 12,1%

  i Hercegovačko-neretvanskom kantonu za 11,0%, dok je u Zapadno-hercegovačkom kantonu

  ostvareno značajno smanjenje izvoza za 19,2% i u Zeničko-dobojskom kantonu za 2,9%.

  10. Uvoz

  U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je

  za 2,3% više u odnosu na 2015. godinu. Najveće učešće u uvozu Federacije BiH ima

  Sarajevski kanton sa 33,6% i Zeničko-dobojski kanton sa 15,1%, dok najmanje učešće ima

  Bosansko-podrinjski kanton sa svega 0,8%.

  Povećanje uvoza zabilježeno je u svim kantonima FBiH, najviše u Posavskom za 17,0% i

  Unsko-sanskom kantonu za 15,8%, dok je u jedino u Zapadno-hercegovačkom kantonu

  ostvareno smanjenje uvoza u odnosu na prethodnu godinu za 3,5%.

  Izvor: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Grafikon 6. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po kantonima FBIH 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  21

  11. Pokrivenost uvoza izvozom

  Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u FBiH u 2016. godini iznosi 57,3 % i niži je za 0,2

  procentnih poena u odnosu na 2015. godinu kada je pokrivenost iznosila 57,5%.

  Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH za 2016. godinu iznosilo je 66,5% što je niže za

  1,9 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu, a u ukupnom uvozu 67,7% ili više za 0,3

  procentnih poena u odnosu na 2015. godinu.

  Trgovinski deficit Federacije BiH u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 4.783 mil. KM i bilježi

  znatno povećanje za 2,9 % u odnosu na vanjskotrgovinski deficit u prošloj godini.

  Povećanje deficita zabilježeno je u svim kantonima FBiH pri čemu je ove godine najveći rast

  trgovinskog deficita zabilježen u Zeničko-dobojskom kantonu za 558,7% (prošle godine

  Zeničko-dobojski kanton je imao suficit) i Tuzlanskom kantonu za 20,7%, dok je suficit ove

  godine zabilježen samo u Bosansko-podrinjskom kantonu (62 mil. KM).

  Učešće trgovinskog deficita u BDP-u FBiH u 2016. godini iznosi 24,4%, što predstavlja

  povećanje za 0,1 procentni poen u odnosu na prethodnu godinu, kad je učešće deficita u

  BDP-u iznosilo 24,3%.

  12. Poreski prihodi

  Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi

  kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na

  prethodnu godinu više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski

  prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 %

  u odnosu na prethodnu godinu.

  Najviši poreski prihodi ostvareni su u Kantonu Sarajevo u iznosu od 120 mil. KM, a najniži u

  Posavskom kantonu u iznosu od 5 mil. KM.

  Najveće povećanje poreskih prihoda u FBiH u odnosu na prošlu godinu zabilježeno je u

  Posavskom kantonu za 87,62%, dok je najmanje povećanje zabilježeno u Zeničko-dobojskom

  kantonu za 13,0%.

  Najviši poreski prihodi/PC (per capita) ostvareni su u Kantonu Sarajevo u iznosu od 287 KM,

  a najniži u Kantonu 10 u iznosu od 91 KM po glavi stanovnika.

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  22

  Tabela 8. Poreski prihodi po kantonima FBiH 2016

  Kanton Stanovništvo

  (prisutno)

  Prihodi u

  hilj. KM

  Prihodi/PC

  u KM (po

  glavi

  stan.)

  Prihodi/PC u KM

  (po glavi stan.)

  FBiH = 100

  Unsko - sanski 271.209 25.442 94 60,1

  Posavski 42.452 4.790 113 72,2

  Tuzlanski 443.053 49.127 111 71,0

  Zeničko - dobojski 361.031 47.983 133 85,1

  Bosansko - podrinjski 23.518 4.348 185 118,4

  Srednjobosanski 251.973 25.750 102 65,4

  Hercegovačko - neretvanski 219.395 44.280 202 129,2

  Zapadno - hercegovački 93.989 15.428 164 105,1

  Kanton Sarajevo 417.498 119.946 287 183,9

  Kanton 10 82.113 7.511 91 58,6

  Federacija BiH 2.206.231 344.606 156 100,0

  Izvor: (Porezna uprava Federacije BiH, 2017), za stanovništvo - (Federalni zavod za statistiku, 2016)

  Grafikon 7. Poreski prihodi po kantonima FBiH 2016

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  23 Unsko - sanski kanton

  UNSKO-SANSKI KANTON

  2016. godina

  Osnovni podaci

  Površina u km2: 4.125

  Općine: 8

  Naseljena mjesta: 349

  Stanovništvo: 271.209

  Prirodni priraštaj: -86

  Gustina naseljenosti: 65,7

  Neto plaća u KM: 811

  Poreski prihodi u mil. KM: 25

  Poreski prihodi P/C u KM 94

  Izvoz u mil. KM 261

  Uvoz u mil. KM 352

  Investicije u mil. KM - UNSKO SANSKI KANTON u 2007 GODINI

  Osnovni podaciOsnovni podaci

  146Investicije u mil. KM:

  162Izvoz u mil. KM:

  281Uvoz u mil KM:

  3.531GDP per capita u KM:

  1.016GDP u mil. KM:

  602Neto plaća u KM:

  69,8Gustina naseljenosti:

  608Prirodni priraštaj:

  287.878Stanovništvo:

  355Naseljena mjesta:

  8Općine:

  4.125Površina u km2:

  VELIKA KLADUŠA

  CAZIN

  BUŽIM

  BIHAÆ

  BOSANSKA KRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKI MOST

  NOVI GRAD

  KRUPA NA

  UNI

  SRPSKI SANSKI

  MO

  ST

  PRIJEDOR

  KOZARSKA DUBICA

  GRADIŠKA

  LAKTAŠIPRNJAVOR

  BANJA LUKAČELINAC

  KOTOR VAROŠ

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKI BROD

  MODRI AČ

  ODŽAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-ŠAMAC

  ORAŠJE

  DOBOJ

  TEŠANJ PETROVO

  USORA

  KLJUČ

  DRVAR

  BOSANSKO

  GRAHOVO

  GLAMOČ

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUŠJE

  ŠIROKI BRIJEG

  GRUDE

  LJUBUŠKI

  ČITLUK

  ČAPLJINASTOLAC

  NEUM

  RAV

  NO

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJI VAKUF

  FOJNICA

  NOVI

  TRAVNIK

  TRAVNIKZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREŠEVO

  HADŽI IĆ

  VISOKO

  KIS

  ELJA

  K

  KAKANJ VAREŠ

  ILIJAŠ

  ŽEP EČ

  ZAVIDOVI IĆ

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  ŽIVINICE

  BANOVI IĆ

  Č

  ĆEL

  ISREBRENIK

  GRAANICA

  Č

  DONJI VUKUF

  JAJCE

  DO

  BR

  ETI

  TRNOVO

  ILIDŽA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SOKOLAC

  HAN PIJESAK

  MILI IĆ

  VLASENIC

  A

  ŠEKOVI IĆ

  OSMACI

  ZV

  OR

  NIK

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AKČ

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRAD

  AACČ

  PELAGI EVOČ

  ŠAMACSR. ORAŠJE

  MOSTAR SJEVER

  MOSTAR

  ZAPAD

  MOSTAR

  JUG

  MOSTARJUGOZAPAD

  MOSTARJUGOISTOK

  MOSTAR STARI GRADMOSTAR CENTRALNA ZONA

  FO AČGORAŽDE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIŠEGRAD

  RUDO

  Č ČAJNI E

  SR.

  GORAŽDE

  SRBINJE

  KALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI IĆ

  BILE AĆ

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLIÆ

  KNEŽEVO

  JEZERO

  MRKONJIÆ

  GRAD

  ŠIPOVO

  SR.

  KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKT BR KOČ

  SR.MOSTAR

  ŽEPA

  1

  10

  8

  7

  9 5

  6

  4

  3

  2

  PALE

  2

  VELIKA KLADUŠA

  CAZIN

  BUŽIM

  BIHAC

  BOSANSKA KRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKI MOST

  KLJUČ

  Državna granica

  Međuentitetska granica

  Međukantonalna granica

  Legenda:

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  24 Unsko - sanski kanton

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U UNSKO – SANSKOM KANTONU U 2016.

  GODINI

  Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti

  unutar Unsko-sanskog kantona je općina Bihać, dok je na poslednjem mjestu općina Ključ.

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

  Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH poreski prihodi

  kantona (porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na

  prethodnu godinu više za 18,6 % (poreski prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM).

  Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za

  18,7 % u odnosu na prethodnu godinu.

  U Unsko - sanskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 25 mil.

  KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 24,6%.

  Najviši poreski prihodi ostvareni su u Bihaću u iznosu od 11 mil. KM, a najniži u Bosanskom

  Petrovcu 814 hilj. KM.

  Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Unsko - sanskom kantonu

  iznose 94 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 24,8% i što je 60,1% u odnosu na

  prosjek FBiH.

  Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Bihaću u iznosu od 192 KM, a

  najniži u velikoj Kladuši 62 KM.

  Grafikon 8. Nivo razvijenosti po općinama USK 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  25 Unsko - sanski kanton

  U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u

  odnosu na isti period prethodne godine više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U USK broj

  zaposlenih iznosi 32.778, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 925 ili 2,9%. Broj

  zaposlenih u USK učestvuje u ukupnom broju zaposlenih u FBiH sa 7,2%.

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim općinama USK, najviše u Velikoj Kladuši za

  4,9%, i Bosanskom Petrovcu za 4,5% dok je najmanje povećanje broja zaposlenih zabilježeno

  u Bužimu za 0,4%

  Stepen registrovane zaposlenosti u USK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji

  Međunarodne organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno

  stanovništvo, iznosi 17,0 % što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,5 procentnih poena.

  Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

  Grafikon 9. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po općinama USK 2016

  Grafikon 10. Stepen zaposlenosti i stepen aktivnosti stanovništva po općinama USK 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  26 Unsko - sanski kanton

  Registrovan broj nezaposlenih u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 372.207

  što je manje za 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

  Registrovana nezaposlenost u USK u decembru 2016. godine iznosi 44.192 lica koja traže

  zaposlenje, što je manje za 2.408 ili 5,2% u odnosu na prethodnu godinu. Broj nezaposlenih

  u USK u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH iznosi 11,9%.

  Najveći broj nezaposlenih lica registriran je u općinama Cazin (2,7% od ukupnog broja

  nezaposlenih u FBiH) i Bihać (2,6%), dok je najmanji broj nezaposlenih osoba registrovan u

  Bosanskom Petrovcu (0,3%) i Ključu (0,6% od ukupnog broja nezaposlenih u FBiH).

  Smanjenje broja nezaposlenih registrirano je u svim općinama ovog kantona, a najviše u

  Sanskom Mostu za 8,7% i Ključu za 8,5% dok je najmanje smanjenje broja nezaposlenih

  ostvareno u Bužimu za 2,1%.

  Stepen nezaposlenosti, prema registrovanim podacima, u odnosu na radnu snagu u FBiH u

  2016. godini iznosi 44,8%, a u USK 57,4%.

  Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena nezaposlenosti pogledati na strani 11.

  Grafikon 11. Stepen nezaposlenosti, radna snaga i broj nezaposlenih po općinama USK 2016.

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  27 Unsko - sanski kanton

  U 2016. godini u FBiH ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi od 2,6%,

  dok je u Unsko-sanskom kantonu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje po stopi

  od 6,5%. Najveći doprinos rastu fizičkog obima industrijske proizvodnje ovog kantona ima

  preređivačka industrija (rast 7,9%).

  Tabela 9. Indeksi industrijske proizvodnja prema GIG, KD BiH 2010 USK 2016

  2016/2015

  Federacija BiH Unsko - sanski

  INDUSTRIJA UKUPNO 102,6 106,5

  PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

  Intermedijarni proizvodi 102,3 107,3

  Energija 102,3 102,6

  Kapitalni proizvodi 103,4 106,7

  Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,1 117,8

  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 108,8

  PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

  Vađenje ruda i kamena 105,7 78,8

  Prerađivačka industrija 102,8 107,9

  Proizvodnja i snabdijevanje /opskrba električnom

  energijom i plinom 100,4 102,6

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  U 2016. godini u FBiH prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila je 839 KM što je za

  1,1% više u odnosu na prethodnu godinu. U USK prosječna plaća iznosi 811 KM što je više

  za 0,4% u odnosu na 2015. godinu i što je 97,2% u odnosu na prosjek FBiH.

  Povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u većini općina USK-a, najviše u Velikoj

  Kladuši za 1,3% i Bihaću za 1,0%, dok je najveće smanjenje plaće zabilježeno u Bosanskoj

  Krupi za 0,9%.

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Grafikon 12. Pregled plaća po općinama USK 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  28 Unsko - sanski kanton

  Ukupan broj penzionera u FBiH u decembru 2016. godine iznosi 409.335, što je za 1,8% više

  nego u prethodnoj godini.

  U USK broj penzionera u decembru 2016. godine iznosi 21.963 što je za 0,5% manje u odnosu

  na prethodnu godinu, sa učešćem od 5,4% u odnosu na ukupan broj penzionera u FBiH.

  Broj penzionera se smanjio u većini općina USK, a najviše u Bosanskom Petrovcu za 3,7% i

  Sanskom Mostu za 3,2%.

  Prosječna isplaćena penzija u decembru 2016. godine u FBiH iznosi 369 KM, što je više za

  0,8 %, dok u USK prosječna isplaćena penzija iznosi 348 KM što je više za 1,0% u odnosu

  na prethodnu godinu.

  Povećanje prosječne isplaćene penzije zabilježeno je u većini općina USK, najviše u Bihaću

  za 1,6%, a najmanje u Velikoj Kladuši za 0,3%.

  Tabela 10. Broj penzionera i iznos penzija po općinama USK 2016

  Općine Broj

  penzionera Ukupan iznos

  Isplaćenih penzija

  Prosječna penzija u KM

  Bihać 8.284 3.260.323,46 393,6

  Bos.Krupa 2.366 775.970,26 328,0

  B.Petrovac 2.287 727.326,63 318,0

  Bužim 579 183.569,90 317,0

  Cazin 3.639 1.198.453,67 329,3

  Ključ 1.198 364.075,26 303,9

  Sanski Most 2.746 872.795,71 317,8

  V. Kladuša 864 258.448,78 299,1

  Unsko - sanski 21.963 7.640.963,67 347,9

  Federacija BiH 345.629 137.713.967 398,4

  UKUPNO PIO FBiH 409.335 151.016.660 368,9

  Grafikon 13. Vrste penzionera i penzija u USK 2016

  Izvor podataka: (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, 2016) Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  29 Unsko - sanski kanton

  Prema statističkim podacima ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31.12.2016.

  godine iznosio je 105.083, što je više za 2,0 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj

  poslovnih subjekata u USK iznosi 9.197 i viši je za 447 ili 5,1% u odnosu na prethodnu godinu.

  Broj poslovnih subjekata u USK učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u Federaciji

  BiH sa 8,5%.

  Registrovan broj pravnih lica u 2016. godini u FBiH iznosio je 55.487, što je više za 3,8% u

  odnosu na prethodnu godinu, dok u USK broj registrovanih pravnih lica iznosi 5.261, što je u

  odnosu na prethodnu godinu više za 149 ili 2,9%. Broj registrovanih pravnih osoba u USK

  učestvuje u ukupnom broju registrovanih pravnih osoba u Federaciji BiH sa 9,5%.

  Broj registrovanih fizičkih lica – obrtnika u FBiH, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosio

  je 49.596 što je manje za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok u USK broj registrovanih

  obrtnika iznosi 3.963 što je više za 298 ili 7,9% u odnosu na 2015. godinu. Broj registrovanih

  fizičkih lica - obrtnika u USK učestvuje u ukupnom broju registrovanih fizičkih lica - obrtnika u

  Federaciji BiH sa 7,9%.

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je izvoz u ukupnom iznosu od 6.260 mil. KM što je za

  1,9% više u odnosu na izvoz u 2015. godini. U USK izvoz iznosi 261 mil. KM što je za 9,5%

  više u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz USK-a učestvuje u ukupnom izvozu FBiH sa 4,2%.

  Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina USK, a najviše u Ključu za 39,9%, Velikoj

  Kladuši za 37,7% i Bosanskom Petrovcu za 23,8% dok je smanjenje izvoza zabilježeno samo

  u općinama Bužim za 16,0% i Sanski Most za 0,6%.

  U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je

  za 2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U USK uvoz iznosi 352 mil. KM što je za 15,8% više

  u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz USK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 3,2%.

  Grafikon 14. Broj registrovanih poslovnih subjekata po općinama USK 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  30 Unsko - sanski kanton

  Povećanje uvoza zabilježeno je u svim općinama USK, a najviše u Bužimu za 75,2%, Ključu

  za 66,8% i Bosanskom Petrovcu za 41,7%.

  Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2016. godini u FBiH iznosi 57,3 % dok u USK iznosi

  74,3%.

  Izvor podataka: (Uprava za indirektno oporezivanje, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Grafikon 15. Izvoz, uvoz i trgovinski bilans roba u mil. KM po općinama USK 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  31 Unsko - sanski kanton

  Tabela 11. Osnovni indikatori razvoja FBiH i Unsko-sanskog kantona

  Elementi Federacija BiH

  Unsko-sanski

  kanton

  Učešće

  kantona u FBiH

  2015 2016 2015 2016 2015 2016

  Površina u km2 26.111 26.111 4.125 4.125 15,8 15,8

  Stanovništvo u hilj. (proc. prema popisu) 2.209 2.206 272,0 271,0 12,3 12,3

  Poreski prihodi u mil. KM 290,6 344,6 20,4 25,4 7,0 7,4

  Poreski prihodi po stanovniku u KM 124,5 156,2 75,2 93,8 57,1 60,1

  Industrijska proizvodnja - indeks 102,2 102,6 100,3 106,5 - -

  Izvoz robe - u 000 KM 6.142.381 6.259.782 238.381 261.146 3,9 4,2

  Uvoz robe - u 000KM 10.678.330 10.925.411 303.535 351.554 2,8 3,2

  Pokrivenosti uvoza izvozom u % 57,5 57,3 78,5 74,3 - -

  Trgovinski bilans u 000 KM (deficit) -4.535.949 -4.665.629 -65.154 -90.408 1,4 1,9

  Zaposlenost - prosjek 450.121 457.974 31.853 32.778 7,1 7,2

  Radno sposobno stanovništvo (15-64) 1.560.192 1.556.536 193.634 193.111 12,6 12,4

  Radna snaga - broj 839.986 830.181 78.453 76.970 9,3 9,3

  Stepen registrovane zaposlenosti u % 28,9 29,4 15,7 15,7 - -

  Stepen aktivnosti u % 53,8 53,3 38,6 38,6 - -

  Nezaposlenost – broj sa stanjem 31.12. 389.865 372.207 46.600 44.192 12,0 11,9

  Stepen registrovane nezaposlenosti u % 46,4 44,8 59,4 59,4 - -

  Plata - prosječna u KM 830 839 807 811 97,2 96,7

  Penzija - prosječna u KM 366 369 345 348 94,1 94,3

  Broj penzionera – broj sa stanjem 31.12. 402.044 409.335 22.064 21.963 5,5 5,4

  Broj poslovnih subjekata – broj sa stanjem 31.12.

  103.066 105.083 8.750 9.197 8,5 8,8

  Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u mil. KM

  2.495 -3 115 - 4,6 -

  Stepen investiranja 15,1 - - - - -

  3 Podaci o investicijama za 2016. godinu u FBiH i po kantonima biće dostupni u augustu 2017. godine.

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  32

  Posavski kanton

  POSAVSKI KANTON

  2016. godina

  Osnovni podaci

  Površina u km2: 324,6

  Općine: 3

  Naseljena mjesta: 34

  Stanovništvo: 42.452

  Prirodni priraštaj: -370

  Gustina naseljenosti: 130,8

  Neto plaća u KM: 729

  Poreski prihodi u mil. KM: 5

  Poreski prihodi P/C u KM 113

  Izvoz u mil. KM 102

  Uvoz u mil. KM 178

  Investicije u mil. KM -

  POSAVSKI KANTON U 2007. GODINI

  ODŽAK

  DOMALJEVAC-ŠAMAC

  ORAŠJE

  Osnovni podaciOsnovni podaci

  30Investicije u mil. KM:

  51Izvoz u mil. KM:

  198Uvoz u mil KM:

  4.152GDP per capita u KM:

  171GDP u mil. KM:

  580Neto plaća u KM:

  126,9Gustina naseljenosti:

  -192Prirodni priraštaj:

  41.187Stanovništvo:

  33Naseljena mjesta:

  3Općine:

  324,6Površina u km2:

  VELIKA KLADUŠA

  CAZIN

  BUŽIM

  BIHAÆ

  BOSANSKA KRUPA

  BOSANSKI PETROVAC

  SANSKI MOST

  NOVI GRAD

  KRUPA NA

  UNI

  SRPSKI SANSKI

  MO

  ST

  PRIJEDOR

  KOZARSKA DUBICA

  KOST

  AJNI

  CA

  GRADIŠKA

  LAKTAŠIPRNJAVOR

  BANJA LUKAČELINAC

  KOTOR VAROŠ

  SRBAC

  DERVENTA

  SRPSKI BROD

  MODRI AČ

  ODŽAK

  VUKOSAVLJE

  DOMALJEVAC-ŠAMAC

  ORAŠJE

  DOBOJ

  TEŠANJ PETROVO

  USORA

  KLJUČ

  DRVAR

  BOSANSKO

  GRAHOVO

  GLAMOČ

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSUŠJE

  ŠIROKI BRIJEG

  GRUDE

  LJUBUŠKI

  ČITLUK

  ČAPLJINASTOLAC

  NEUM

  RAV

  NO

  KUPRES

  BUGOJNO

  GORNJI VAKUF

  FOJNICA

  NOVI

  TRAVNIK

  TRAVNIKZENICA

  JABLANICAKONJIC

  PROZOR

  KREŠEVO

  HADŽI IĆ

  BUSOVA AČ

  VISOKO

  KISE

  LJA

  K

  KAKANJ VAREŠ

  ILIJAŠBREZA

  ŽEP EČ

  ZAVIDOVI IĆ

  MAGLAJ

  VITEZOLOVO

  KLADANJ

  LUKAVAC

  TUZLA

  ŽIVINICE

  BANOVI IĆ

  Č

  ĆEL

  ISREBRENIK

  GRAANICA

  Č

  DONJI VUKUF

  JAJCE

  DO

  BR

  ETI

  TRNOVO

  ILIDŽA

  1 2

  34

  5

  PALE

  SR. NOVO SARAJEVO

  SR.STARI GRAD

  SOKOLAC

  HAN PIJESAK

  MILI IĆ

  VLASENIC

  A

  ŠEKOVI IĆ

  OSMACI

  ZV

  OR

  NIK

  BRATUNAC

  KALESIJA

  SAPNA

  TEO AKČ

  UGLJEVIKLOPARE

  BIJELJINADOBOJISTOK

  DOBOJJUG

  GRAD

  AACČ

  PELAGI EVOČ

  ŠAMACSR. ORAŠJE

  MOSTARGRAD

  FO AČGORAŽDE

  ROGATICA

  SREBRENICA

  VIŠEGRAD

  RUDO

  Č ČAJNI E

  SR.GORAŽDE

  SRBINJE

  KALINOVIK

  GACKONEVESINJE

  BERKOVI IĆ

  BILE AĆ

  LJUBINJE

  TREBINJE

  TESLIÆ

  KNEŽEVO

  JEZE

  RO

  MRKONJIÆ

  GRAD

  ŠIPOVO

  SR.KUPRES

  RIBNIKPETROVAC

  SR.DRVAR

  DISTRIKT BR KOČ

  SR.MOSTAR

  ŽEPA

  1

  10

  8

  7

  9 5

  6

  4

  3

  2

  PALE

  2

  Državna granica

  Međuentitetska granica

  Međukantonalna granica

  Legenda:

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  33

  Posavski kanton

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U POSAVSKOM KANTONU U 2016. GODINI

  Po izračunu indeksa razvijenosti FZZPR-a u 2016. godini na 1. mjestu po rangu razvijenosti unutar

  Posavskog kantona je općina Orašje, dok je na poslednjem mjestu općina Domaljevac - Šamac.

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun nivoa razvijenosti pogledati na strani 7.

  Prema podacima Porezne uprave FBiH, u 2016. godini u Federaciji BiH, poreski prihodi kantona

  (porezi građana i porez na dohodak) iznose 344.606 hilj. KM, što je u odnosu na prethodnu godinu

  više za 18,6 % (prihodi u 2015. godini su iznosili 290.659 hilj. KM). Poreski prihodi po glavi

  stanovnika (prisutni broj stanovnika) u FBiH iznose 156 KM i viši su za 18,7 % u odnosu na

  prethodnu godinu.

  U Posavskom kantonu u 2016. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 4,8 mil. KM, što je

  u odnosu na prošlu godinu više za 87,6%.

  Najviši poreski prihodi ostvareni su u Orašju u iznosu od 2,5 mil. KM, a najniži u Domaljevac-Šamcu

  292 hilj. KM.

  Poreski prihodi po glavi stanovnika (prisutni broj stanovnika) u Posavskom kantonu iznose 113 KM,

  što je u odnosu na prošlu godinu više za 88,4% i što je 72,2% u odnosu na prosjek FBiH.

  Najviši poreski prihodi po glavi stanovnika ostvareni su u Orašju u iznosu od 129 KM, a najniži u

  Domaljevac-Šamcu 63 KM.

  U 2016. godini u FBiH ostvaren je prosječan broj zaposlenih u iznosu od 457.974, što je u odnosu

  na isti period prethodne godine više za 1,7% ili 7.853 zaposlena lica. U POK broj zaposlenih iznosi

  Grafikon 16. Nivo razvijenosti po općinama POK 2016

 • Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH 2016

  34

  Posavski kanton

  5.809 što je u odnosu na prethodnu godinu više za 48 ili 0,8%. Broj zaposlenih u POK učestvuje

  u ukupnom broju zaposlenih FBiH sa 1,3%.

  Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u svim općinama ovog kantona, najviše u općini

  Domaljevac Šamac za 3,9%.

  Izvor: (Federalni zavod za statistiku, 2016) (Federalni zavod za statistiku, 2017)

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  Stepen registrovane zaposlenosti u POK po EU metodologiji, tačnije po metodologiji Međunarodne

  organizacije rada (ILO) - broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo, iznosi 19,1 %

  što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,2 procentna poena (stepen zaposlenosti u FBiH

  iznosi 29,4%).

  Obrazloženje stavki koje ulaze u izračun stepena zaposlenosti i

  stepena aktivnosti pogledati na strani 6.

  Grafikon 17. Prosječan broj zaposlenih i radno sposobno stanovništvo po op�