Maironis. Pavasario balsai. Vilnius

 • View
  235

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Maironis. Pavasario balsai. Vilnius

 • Maironis

  Pavasario balsai

  Eilraiai

  Skaitmeninta i knygos: Maironis. Pavasario balsai. Vilnius: Vaga, 1976.

  ISBN 978-5-430-06048-0

  Krinys suskaitmenintas vykdant ES struktrini fond remiam projekt Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (58 kl.) mokini esmini kompetencij ugdymas, 2012

  http://mkp.emokykla.lt/ebiblioteka/

  http://mkp.emokykla.lt/ebiblioteka/

 • TURINYS

  NEDAUGEL MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7VILIJA (NERIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8SUNKU GYVENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10TAIP NIEKAS TAVS NEMYLS . . . . . . . . . . .12VILNIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14TRAK PILIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16MIKAS IA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18* * * Tu girele, tu alioji, . . . . . . . . . . . . . . . . .19LIETUVIS IR GIRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20PRAEITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21OI NEVERK, MATULE! . . . . . . . . . . . . . . . .22MANO GIMTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24NUO BIRUTS KALNO . . . . . . . . . . . . . . . . . .26MINIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27TAIP MAA PARAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29INYKSIU KAIP DMAS . . . . . . . . . . . . . . . . .30UOSIS IR MOGUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32AUGO PUTINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35JEI KADA PANIAI NUKRIS . . . . . . . . . . . . . .38UTRAUKSME NAUJ GIESM . . . . . . . . . . .40NEBEUTVENKSI UPS . . . . . . . . . . . . . . . . .43SAULEI TEKANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45PAVASARIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

 • MERGAIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47UMIGO EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48TUPI ARKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49TVYNS DAINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50DAINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52DAINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54NEUMIRUOL GL . . . . . . . . . . . . . . . . .55NENORIU SAPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56KO SIEKIU IR ALKSTU . . . . . . . . . . . . . . . . . .58PASITIKJIMAS SAVIMI . . . . . . . . . . . . . . . . .60KAS TAS PASLAPTIS SUPRAST . . . . . . . . . .62SKAUSMO BALSAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64MANO MOKSLADRAUGIAMS . . . . . . . . . . . . .66SPJAUKI, DRAUGUI, VISK! . . . . . . . . . . . .68MILIN KAPAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70RT VAINIKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73TROKIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74RIGI KULM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75A NORIAU PRIKELTI . . . . . . . . . . . . . . . .77ANT NEAPOLIO UTAKOS . . . . . . . . . . . . . . .79VINTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82KUR BGA EUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85EINA GARSAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87VAKARAS ANT EERO KETURI

  KANTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

 • SENATV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92JAUNOS DIENOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94POETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96SKURDIOJ VALANDOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .98MZOS PAVOJUJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100TAIP ATSILYGINTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102SAULEI LEIDIANTIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .104AKYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105SONNET VIKTOR HUGO . . . . . . . . . . . . . .107ATRIJOS KALNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108DVI VAIGDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112* * * Ne vienas metas, risia prabgs, . . . . .113DIOVININK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114LIDESYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116SMUIKUI GRIEIANT . . . . . . . . . . . . . . . . . .118POEZIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119APSAUGOK, VIEPATIE! . . . . . . . . . . . . . . . .121AR A KALTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123SENELIO SKUNDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125RUDENS DIENOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127ANT DRKS EERO . . . . . . . . . . . . . . . . .128J. ST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129VILTIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131IINSKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132LIETUVA BRANGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

 • VASAROS NAKTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144DUETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146JRAT IR KASTYTIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .148MEDVGALIO KALNAS . . . . . . . . . . . . . . . . .152LIETUVA DIDIOJO KARO METU . . . . . . . . .156NEVIS PER KAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157ALPI VIRNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159VARPAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161PASKUTINIS AKORDAS . . . . . . . . . . . . . . . . .163NUTRKO NESUMEGSI . . . . . . . . . . . . . . .165IRDIS IR PROTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167SUDIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169SLENKA DEBESYS PILKOS . . . . . . . . . . . . . .170KOVOJ DL VIESESNS ATEITIES . . . . . . .172KAM IRD DAVEI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173SUOLELIS MIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174POETUI MIRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175I DANUTS AKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177IVAIUOJANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179DYVITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181UKEIKTAS SKAPIKIO VARPAS . . . . . . . . .185AURA-PANASIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189KAI KAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191DAIN VENTEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195ANT PUNS KALNO TIES NEMUNU . . . . . .196

 • NUOLAT VERKLENANTIEMS POLITIKAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

  * * * Banyioj gieda aleliuja; . . . . . . . . . . .202DRAUGO LIDESYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203* * * Iliksiu a gyvas paveiksle tame . . . . . .204* * * Seniai a laukiu isiilgs, . . . . . . . . . . . .205SKAUSMO SKUNDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . .206LAIKAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207VAKARO MINTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

 • 7

  NEDAUGEL MS

  Nors ms, broliai, nedaugel yra,Taiau mes tvirti, jei ri vienyb; darb stokim vyras vyr:Sujungtos rankos suteiks stipryb.

  Didios nelaims spaudia tvyn,O prieas laukia jos prapuolimo,Kapuose boiai, kurie j gyn,Mes gi prislgti nusiminimo.

  Taiau tvyn dar neprauvus;Nuvis jos vlei garb spindjus;Nuslinks ta mkla, kaip ir nebuvus;Saulut diugins vl patekjus.

  Tai ko gi ms dvasia belista,Norint ne kart ird ir skausta?Pabud nakt varykim rst:Dienos viesesns ateitis rausta.

  1887

 • 8

  VILIJA (NERIS)

  I Mickeviiaus versta

  Vilija, ms upeli matut,Dugn tur aukso, o veid kaip dang;Vandenis semia lietuv sesut,irdia ir veidu skaistesn u bang.

  Puikios, malonios pakalns ties Kaunu.Puoia jos tulpmis Vilij sraun.Myli lietuv graesnis jaunimas,Negu kad roi ir tulpi audimas.

  Vilijai Kauno pakalns per niek:Nemuno ieko ir iedus palieka.Lidnai lietuvei aarls byra,Nes pamyljo kito krato vyr.

  Mylim Nemuns, smarkiai apkabins,Nea pro kalnus, per lauk platybes;Glaudia su meile prie altos krtinsIr kartu sksta mari gilybes.

  Tu save lygiai svetimam pavsi,

 • 9

  Brangi tvui apleidus alel,Ir lyg tarp mari umirta pasksi,Bet dar lidnesn, Lietuvos mergele!

  ird ir up sunku suturti:Vilijai bgti, mergaitei mylti!..Vilija sksta Nemun miel,O bokte lidi merguls siela.

  1891

 • 10

  SUNKU GYVENTI

  Sunku gyventi mogui ant svieto;Visur tik vargas, nelaims vienos;Nuo nulidimo, skaudaus ir kieto,Tule apkarto graiausios dienos.

  Lapus nuo medi rudenio vjasDar taip neblako iauriai al,Kaip dauo varg skausmas ujs,Kad mogus vietos rasti negali.

  Lopy mes verkiam, saul ivyd;Verkiame, meils panius pain;Verkiam, nuo kelio tiesaus nuklyd;Verkiame, karst sau prisimin.

  Veltui, nugrs akis atgali,Tarp atminim iekai ramumo;Nieks nuraminti tavs negaliNei imatuoti irdies gilumo.

  O Dieve didis ir Tve brangus!Pastiprink mog, silpn ir menk,Taip sutvarkyta, kad vien tik dangus

 • 11

  Jo begaliniams norams utenka.

  1892

 • 12

  TAIP NIEKAS TAVS NEMYLS

  Jau niekas tavs taip giliai nemyls,Kaip tavo nulids poeta!Ar kas ir kani tiek pakelti galsTiktai dl tavs, numylta?

  Kiek aar jam iriedjo griaudi,Kieksyk kaip vaigd sidabrinPer kiauras naktis nesumerk aki,Kai udegei jaun krtin!

  Kas suteik tau, numylta grai,T stabi, slaptj gali,Kuria dausas jojo dvasi nei;Vl dega jam norai atal!

  Daug ems puiki ir grai dukterJo ird pavergti norjo:Dl dain-ied, dl eili kvptIr auks, ir vard adjo.

  Tau puiks pei neapsupo ilkai,Tu proto netemdai graybe, O tu tik viena irdies rakt radai

 • 13

  Skaisia savo skausmo gilybe!

  Bet jam tos negaila jaunysts giedros,Kad skausmo irdis nesuprato;Nes veidu ydros utekjai auros,Ir nauj pasaul jis mato.

  Tada tai jo gema pirmoji giesm,Lidnesn u giri oim,Nes vieti jaunam kaip auktybi vaigdIr vent nei kvpim.

  Pasklido giesm po t al toli,Kur Nemuno vandenys bga;Paino tave ir pamilo visi:Ir rmai, ir sodi sermga.

  Poetams kitiems numylta rankaI laur vainik nupyn, Tu j nors atmint ar atminsi kada?Tu, jo numylta tvyne!

  1892

 • 14

  VILNIUS

  Prie aur

  Antai pavelki! Tai Vilnius rmaisDunkso