2011 pavasario semestras

  • View
    148

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2011 pavasario semestras

PROJEKTAS

NUOLATINI IR DIENINI BAKALAURO STUDIJ 2010/2011 M.M. PAVASARIO SEMESTRO T V A R K A R A T I S*Vadovaujantis Studij reguliamino 3.6.2 p. paymti dalykai gali bti dstomi angl kalba

I-II kursas A. P R I V A L O M I D A L Y K A I1. GMF0101 GAMTAMOKSLIN PASAULIO SAMPRATA G.Kamuntaviius, A.Paulauskas, P I 11:15-12:45 K.idlauskas, R.Juknys I srautas 13:00-13:45 II srautas P I 14:00-15:30 15:45-16:30 2. IST0101 IUOLAIKINS LIETUVOS TAPSMAS E.Aleksandraviius, P.Janauskas, 8:00- 9:30 R.Kamuntaviius, A.Vaicekauskas, P III 9:45-10:30 L.Venclauskas I srautas II srautas P III 11:00-12:30 12:45-13:30 3. FIL0101 FILOSOFIJA B.Gudaityt I srautas P I 13:15-14:45 15:00-15:45 B.Gudaityt II srautas P IV 13:15-14:45 15:00-15:45 A.Budrinait III srautas P III 13:15-14:45 15:00-15:45 A.Budrinait IV srautas P IV 13:15-14:45 15:00-15:45 R.Viedrynaitis V srautas P IV 13:15-14:45 15:00-15:45 G.Karoblis, (nuotolinis) VI srautas P III 14:00-15:15 (02 9; 03 2, 23, 30; 04 20; 05 11) 4. ANGL KALBA III lygis ANK0103 S.Rainskien S.Rainskien S.Rainskien E.Linkeviit E.Linkeviit E.Linkeviit E.Linkeviit J.Cvilikait J.Cvilikait J.Cvilikait 3 kreditai ALFA sal, Donelaiio 27 ALFA sal, Donelaiio 27 3 kreditai ALFA sal, Donelaiio 27 ALFA sal, Donelaiio 27 3 kreditai 408 Laisvs al. 53 408 Laisvs al. 53 408 Laisvs al. 53 408 Laisvs al. 53 302 Gedimino 44 302 Gedimino 44 302 Gedimino 44 302 Gedimino 44 303 Gedimino 44 303 Gedimino 44 408 Laisvs al. 53

P P P P P P P P P P

I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V

8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 16:00-16:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45

4 kreditai 322 Donelaiio 52 322 Donelaiio 52 322 Donelaiio 52 522 Donelaiio 52 522 Donelaiio 52 522 Donelaiio 52 509 Donelaiio 60 608 Donelaiio 52 608 Donelaiio 52 608 Donelaiio 52

2

D.Pundziuvien D.Pundziuvien D.Pundziuvien J.Matulionien J.Matulionien J.Matulionien V.Bruien V.Bruien V.Bruien V.Bartuseviien V.Bartuseviien V.Bartuseviien D.Ribikauskien D.Ribikauskien D.Ribikauskien IV lygis ANK0104 A.Balinaitien A.Balinaitien A.Balinaitien A.Daukait A.Daukait A.Daukait A.Daukait L.Voronova L.Voronova L.Voronova R.Ilgnaitien R.Ilgnaitien R.Ilgnaitien T.Aleknaviit T.Aleknaviit V.Dauglait V.Dauglait V.Dauglait V.Dauglait A.Vaiteknait A.Vaiteknait A.Vaiteknait J.Zygmantas J.Zygmantas J.Zygmantas J.Zygmantas

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V I, II, IV, V

8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 17:00-17:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 16:00-16:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 17:00-17:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 16:00-16:45 16:00-16:45

609 Donelaiio 52 609 Donelaiio 52 609 Donelaiio 52 503 Donelaiio 60 503 Donelaiio 60 503 Donelaiio 60 502 Laisvs al. 53 502 Laisvs al. 53 502 Laisvs al. 53 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 206 Gimnazijos 7 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 701 Vileikos 8 4 kreditai 612 Donelaiio 52 612 Donelaiio 52 503 Donelaiio 60 502 Donelaiio 60 502 Donelaiio 60 502 Donelaiio 60 503 Donelaiio 60 510 Donelaiio 60 510 Donelaiio 60 510 Donelaiio 60 512 Donelaiio 60 512 Donelaiio 60 512 Donelaiio 60 513 Donelaiio 60 513 Donelaiio 60 202 Gedimino 44 202 Gedimino 44 202 Gedimino 44 509 Donelaiio 60 411 Gimnazijos 7 411 Gimnazijos 7 411 Gimnazijos 7 226 Vileikos 8 226 Vileikos 8 226 Vileikos 8 505 Donelaiio 60 504 Donelaiio 60

B. P A S I R I N K T I N I D A L Y K A I1. EKONOMIKA IR VADYBA 1. EKO0201 EKONOMIKA 3 kreditai

3

B.Romikaityt I srautas P I I.Maksvytien II srautas P I 2. EKO0202 EUROPOS SJUNGOS EKONOMIKA B.Romikaityt P I 3. VAD0201 VADYBA S.Staniulien P I 4. VAD0202 VERSLININKYSTS VADAS O.Stripeikis P I 2. SOCIALINIAI MOKSLAI 1. EDU0201 EDUKOLOGIJA E.Stasinaitien 2. POL0201 POLITIKOS MOKSLAI G.esnakas 3. PSI0201 PSICHOLOGIJA I.Peiulien, G.Jarainait 4. SOC0201 SOCIOLOGIJA G.Baltruaityt 5. TEI0201 TEIS P.Astromskis 3. MENAI P P P P P II II II II II

13:15-14:45 16:15-17:45 16:15-17:45 16:15-17:45 16:15-17:45

402 Daukanto 28 302 Gedimino 44 3 kreditai 402 Daukanto 28 3 kreditai 404 Daukanto 28 3 kreditai 303 Gedimino 44

16:15-17:45 16:15-17:45 16:15-17:45 16:15-17:45 16:15-17:45

3 kreditai 203 Gedimino 44 3 kreditai 202 Gedimino 44 3 kreditai 408 Laisvs al. 53 3 kreditai 322 Donelaiio 52 3 kreditai 404 Daukanto 28

1. MEN0201 ARCHITEKTRA J.Butkeviien P III 16:15-17:45 2. MEN0202 AUDIOVIZUALINIS MENAS G.Jankauskas P III 16:15-17:45 3. MEN0203 DAIL A.Slavinskien P III 16:15-17:45 4. MEN0204 TEATRAS (nuotolinis 02 9; 03 9; 04 14; 05 11 ) V.Truskauskait Kolokv. 03 30 P III 16:15-17:45 5. MEN0205 FOTOGRAFIJA R.Poerskis P III 16:15-17:45 4. BIOMEDICINOS IR FIZINIAI MOKSLAI 1. APL0201 APLINKOTYRA R.Dagilit P IV 16:15-17:45 2. BIO0201 BIOLOGIJA V.Baublys P IV 16:15-17:45 3. FIZ0201 ASTRONOMIJA G.Kamuntaviius P IV 16:15-17:45 4. INF0202 ANALITINIO MSTYMO LOGIKA A.J.Rakinis P IV 16:15-17:45 5. INF 0201 INFORMACINS VISUOMENS TECHNOLOGIJOS A.idlauskas P IV 16:15-17:45 6. MAT0201 MATEMATIKA J.Venclovien P IV 16:15-17:45 7. MAT0202 STATISTIKA (nuotolinis -02 3, 17; 05 12, 19) A.Rutkien Kolokv. 04 07 P IV 16:15-17:45

3 kreditai 302 Gedimino 44 3 kreditai 408 Laisvs al. 53 3 kreditai 202 Gedimino 44 3 kreditai 404 Daukanto 28 3 kreditai 513 Donelaiio 60

3 kreditai 202 Gedimino 44 3 kreditai 408 Laisvs al. 53 3 kreditai 404 Daukanto 28 3 kreditai 203 Gedimino 44 3 kreditai 402 Daukanto 28 3 kreditai 521 Donelaiio 52 3 kreditai 322 Donelaiio 52

4

5. HUMANITARINIAI MOKSLAI 1. TEO0201 BIOETIKA A.Narbekovas P IV 16:15-17:45 2. TRM0201 RELIGIJOTYRA A.Motuzas P IV 16:15-17:45 3. IST0201 CIVILIZACIJOS ISTORIJA (nuotolinis- 02 4; 04 15; 05 20) T.Rutkauskas Kolokviumas 03 16 P V 16:15-17:45 4. ETN0201 SENOJI LIETUVI PASAULIRA A.Venskien P V 16:15-17:45 5. FIL0201 IUOLAIKINS FILOSOFIJOS KRYPTYS J.Jonutyt P V 16:15-17:45 6. LLT0203 LITERATRA D.Kuizinien P V 16:15-17:45 7. IST 0202 LIETUVOS KULTROS ISTORIJA M.Sirutaviius, R.Kamuntaviius P V 16:15-17:45 3 kreditai 204 Gimnazijos 7 3 kreditai 302 Gedimino 44 3 kreditai 302 Gedimino 44 3 kreditai 322 Donelaiio 52 3 kreditai 521 Donelaiio 52 3 kreditai 514 Donelaiio 52 3 kreditai 202 Gedimino 44

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Ekonomikos studij programaI kursas 1. MAT1012 MATEMATIN ANALIZ R.Kriktolaitis I srautas P R.Kriktolaitis II srautas P II II II II V V V V V III III I I I I I IV I I I I I I 11:00-12:00 12:15-13:15 14:00-15:00 15:10-16:10 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 14:00-14:45 15:00-15:45 11:15-12:00 12:15-13:00 9:00- 9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 11:15-12:45 8:00- 8:45 9:00- 9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 13:00-13:45 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 105 Daukanto 28 105 Daukanto 28 105 Daukanto 28 105 Daukanto 28 105 Daukanto 28 4 kreditai 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 402 Daukanto 28 105 Daukanto 28 105 Daukanto 28 407 Daukanto 28 4 kreditai 402 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28

B.Jokas l gr. S B.Jokas 2 gr. S B.Jokas 3 gr. S B.Jokas 4 gr. S B.Jokas 5 gr. S 2. EKO1003 MAKROEKONOMIKA (1) M. Dapkus P J.Kalendien l gr. S J.Kalendien 2 gr. S J.Kalendien 3 gr. S J.Kalendien 4 gr. S J.Kalendien 5 gr. S 3. EKO1002 MIKROEKONOMIKA (2) I.Maksvytien P M.Didgalvyt 1 gr. S M.Didgalvyt 2 gr. S M.Didgalvyt 3 gr. S M.Didgalvyt 4 gr. S M.Didgalvyt 5 gr. S M.Didgalvyt 6 gr. S

5

M.Didgalvyt II kursas

7 gr.

S

I

14:00-14:45

306 Daukanto 28

1. VAD2001 TARPTAUTINIAI EKONOMINIAI SANTYKIAI V.Kardokait P I 14:00-15:30 2. EKO2003 FINANS PAGRINDAI I. Konceviien P IV 11:15-12:00 P IV 12:15-13:00 S IV 10:15-11:00 S IV 14:15-15:00 S IV 15:15-16:00 3. INF2009 VADYBOS INFORMACINS SISTEMOS A.Vidinas P II 11:15-12:45 R.Valteryt S II 8:00- 9:30 R.Valteryt S II 9:30-11:00 V.Melninkait S II 14:00-15:30 V.Melninkait S II 15:30-17:00 R.Mariulynien S II 17:00-18:30 R.Mariulynien S II 18:30-20:00 R.Valteryt S V 11:00-12:30 R.Valteryt S V 12:30-14:00 III kursas 1. MAT3012 EKONOMETRIKA R.Kriktolaitis

3 kreditai 404 Daukanto 28 4 kreditai 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 404 Daukanto 28 405 Daukanto 28 405 Daukanto 28 4 kreditai 402 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28 306 Daukanto 28

4 kreditai P I 13:45-14:45 302 Gedimino 44 I 15:00-16:00 302 Gedimino 44 L.Martiauskas 1 gr. S III 13:45-14:45 306 Daukanto 28 L.Martiauskas 2 gr. S III 14:50-15:50 306 Daukanto 28 L.Martiauskas 3 gr. S III 15:55-16:55 306 Daukanto 28 L.Martiauskas 4 gr. S III 17:00-18:00 306 Daukanto 28 L.Martiauskas 5 gr. S III 18:05-19:05 306 Daukanto 28 2. EKO3010 VALSTYBS FINANSAI 4 kreditai K.Leviauskait P II 11:15-12:15 407 Daukanto 28 II 12:30-13:30 407 Daukanto 28 K.inknien S II 9:00-10:00 402 Daukanto 28 K.inknien S II 10:10-11:10 402 Daukanto 28 3. EKO3008 TARPTAUTIN PREKYBA 3 kreditai M.Didga

Search related