Click here to load reader

mag. Doris Dekleva Smrekar Iskanje strokovnoznanstvenih informacij na področju arhitekture

 • View
  81

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mag. Doris Dekleva Smrekar Iskanje strokovnoznanstvenih informacij na področju arhitekture. za podiplomske študente arhitekture (in tekstilstva) UL Fakulteta za arhitekturo, 24. 11. 2011. Vsebina predstavitve. 1. Informacijska znanost / informatika 2. Obseg informatike v arhitekturi - PowerPoint PPT Presentation

Text of mag. Doris Dekleva Smrekar Iskanje strokovnoznanstvenih informacij na področju arhitekture

 • mag. Doris Dekleva Smrekar

  Iskanje strokovnoznanstvenih informacij na podroju arhitektureza podiplomske tudente arhitekture (in tekstilstva)

  UL Fakulteta za arhitekturo, 24. 11. 2011

 • Vsebina predstavitve1. Informacijska znanost / informatika2. Obseg informatike v arhitekturi3. Osnovni pojmi4. Informacijska pismenost5. Informacijski ciklus6. Zapisovanje informacij - publiciranje7. Formalna in vsebinska obdelava dokumentov8. Iskalna strategija9. Vrste informacijskih virov10. Informacijski viri za arhitekturo

 • 1. Informacijska znanost /informatikaInterdisciplinarna veda, ki raziskuje lastnosti in obnaanje informacij, pretok informacij in metode procesiranja informacij z namenom, dosei njihovo im boljo dostopnost in uporabnostRazlikovanje po podrojih vrste znanja vrste inf. virov oblike rezultatov iskanja

 • 2. Obseg informatike v arhitekturiInformatika v arhitekturi obsega:ugotavljanje informacijskih potreb za podroje arhitekture evidentiranje in dokumentiranje informacijskih virov za arhitekturo (gradnja baz podatkov) informacijsko poizvedovanje (iskanje in posredovanje informacij)

 • 3. Osnovni pojmiInformacijska znanost / informatika "informatika" (angl. informatics)= "informacija" + "avtomatika" obravnava informacije, njihov izvor, razirjanje, zbiranje, organizacijo, shranjevanje, poizvedovanje in uporabo. "raunalnitvo" (angl. computer science, computing) obravnava raunalnike, raunalniko tehnologijo, njeno zgradbo, delovanje, programiranjeInformacijaInformacija je neka zabeleena izkunja, ki je uporabna pri nadaljnjem odloanju. Podatki so osnovni elementi informacij. Medsebojno povezani v smiselne celote predstavljajo doloeno informacijo.Znanstvene in strokovne informacije so simbolini elementi, ki se uporabljajo za komuniciranje (znanstvenega in strokovnega) znanja.

 • 4. Informacijska pismenostZaznavanje potrebe po informacijahKritinost do informacijUporaba informacijsko-komunikacijske tehnologijePoznavanje informacijskih virov Poznavanje strategije iskanja informacijSposobnost oceniti vrednost informacijeZnanje sporazumevanja in reevanja problemovPripravljenost na stalno uenje

 • 5. Informacijski ciklus

 • 6. Zapisovanje informacij - publiciranjeOsnova posredovanja informacij je njihovo publiciranje. e posebej je pomembna ustrezna oblika publiciranja znanstvenih in strokovnih informacij, saj je od tega odvisna ustreznost njihovega dokumentiranja in predvsem uinkovitost in zanesljivost njihovega iskanja in uporabe. Oblika znanstvenih prispevkov

 • 7. Dokumentiranje - formalna in vsebinska obdelava dokumentovDokumentiranje (zbiranje, selekcija, prebiranje, indeksiranje, klasificiranje, priprava izvleka, razvranje dokumentov)Formalni ali bibliografski opis identificiranje dokumenta Vsebinska obdelava kljune besede, UDK, razvrstitev gradiva

 • 8. Iskalna strategijaDefiniranje problemaIzbor vira poizvedovanjaFormulacija poizvedbe (Boolovi operatorji)Pregledovanje in izpis rezultatovIskanje osnovnih / primarnih dokumentov

  REZULTAT INFORMACIJSKEGA POIZVEDOVANJA e ne spremeni uporabnikovega znanja - informira ga o obstoju (ali neobstoju) in nahajaliu dokumentov, ki vsebujejo iskano znanje glede na informacijske zahteve

 • 9. Vrste informacijskih virovRazline klasifikacije glede na:1. izvor (posredni, neposredni viri), 2. nain shranjevanja in uporabe (konvencionalni, nekonvencionalni viri),3. izrpnost oziroma strnjenost predstavitve (primarni, sekundarni, terciarni viri), 4. dostopnost (publicirani, nepublicirani viri), 5. obliko (knjina, neknjina oblika vira) in 6. nain izhajanja (neperiodino gradivo, serijske publikacije)

 • 10. Informacijski viri za arhitekturo1. KNJININI KATALOGI ( tiskane knjige, lanki) 2. PODATKOVNE ZBIRKE - bibliografske /bibliografski zapis (knjige, lanki) - faktografske ( dejstva, rezultati raziskav) - polnotekstovne( celotno besedilo, slike)3. ELEKTRONSKE REVIJE ( lanki s celotnim besedilom)4. ELEKTRONSKE KNJIGE ( knjige v elektronski obliki)5. ZDRUEVALNI ISKALNIKI6. VIRI NA INTERNETU /portali, iskalniki, zalobe/7. Domaa stran CTK http://www.ctk.uni-lj.si/

 • 10/1 Knjinini katalog COBIB (COBISS/OPAC) http://www.cobiss.si/

 • 10/2.1 Podatkovna zbirka ICONDA

 • 10/2.2 Podatkovna zbirka Avery Index to Architectural Periodicals

 • 10/2.3 Podatkovna zbirka COMPENDEX

 • 10/2.4 Podatkovna zbirka PERINORM

 • 10/3 ELEKTRONSKE REVIJE

 • 10/4 ELEKTRONSKE KNJIGE

 • 10/5 Zdruevalni iskalniki.siDigitalna knjinica Univerze v Ljubljani http://dikul.uni-lj.sidLib.si Digitalna knjinica Slovenije http://www.dlib.si/Metaiskalnik /Institut Joef Stefan, IZUM Institut informacijskih znanosti Maribor http://home.izum.si/izum/MetaIskalnik/DKUM Digitalna knjinica univerze v Mariboru http://dkum2.uni-mb.si

 • 10/6 Informacijski viri na internetu

  Intitucije: Uradni list http://www.uradni-list.si Slovenski standardi http://www.sist.si/ ZAPS zbornica za arhitekturo in prostor http://www.zaps.si/ Trajekt - portal prostorske kulture http://www.trajekt.org/Podatkovne zbirke: THE GREAT BUILDINGS COLLECTION http://www.greatbuildings.com/ GALINSKI http://www.galinsky.com/ ARHITEKTURNI VODNIK http://www.arhitekturni-vodnik.org/PORTALI: BauNetz http://www.baunetz.de/index_2.htm AECinfo (gradbeni izdelki) http://www.aecinfo.com/ architecture.com (RIBA) http://www.architecture.comISKALNIKI: Scirus http://www.scirus.com/srsapp/DOAJ Directory of open acces journals http://www.doaj.org/ZALOBE: Architectural press v sklopu zalobe Elsevier http://www.elsevierdirect.com/imprint.jsp?iid=65 Wiley http://eu.wiley.com (Predlogi uporabnikov za naroila v CTK!) Digitalizirane stare knjige http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

 • Hvala in lep dan!

  [email protected]

  http://www.ctk.uni-lj.si/users/dekleva/

Search related