Click here to load reader

Uvod v iskanje in iskalna orodja

 • View
  126

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Uvod v iskanje in iskalna orodja

 1. 1. UVOD V ISKANJA IN ISKALNA ORODJA elektronski informacijski viri Toma Beter NUK 01/2001200 [email protected] -lj.si
 2. 2. Uporabniko ime: nukucx (x=tevilka raunalnika, ki ga imate pred seboj) Geslo: kresnica UVOD N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 3. 3. Namen teaja Vsebina teaja Ciklus teajev UVOD N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 4. 4. Vsako iskanje sestavljajo tri osnovne komponente, ki as iskanja delijo na tistega pred iskanjem, med iskanjem in upravljanje z rezultati iskanja. 1. IZBIRA (IN DOSTOPANJE DO) VIRA, 2. ISKANJE IN 3. UPRAVLJANJE Z NAJDENIMI ZADETKI ISKANJE PO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIRIH N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 5. 5. Do informacijskih virov lahko dostopamo preko: Lokacij NUK Drugih lokacij Univerze v Ljubljani Oddaljenega dostopa IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 6. 6. NUK Na lokaciji NUK sta vam na voljo: Informacijsko sredie (delovni as od pon.-pet med 8. in 20., v sob. med 9. in 14.) in Center za informacijske storitve (delovni as od pon.-pet med 9. in 14., v sredo med 9. in 18.) IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 7. 7. UNIVERZA V LJUBLJANI Do velikega tevila virov imate monost dostopanja preko lokacij Univerze v Ljubljani. Vse podrobnosti so na spletnem mestu Mrenika: http://mreznik.nuk.uni-lj.si/viri/po-pogojih-dostopa IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 8. 8. ODDALJENI DOSTOP Storitev oddaljenega dostopa omogoa uporabnikom dostop do virov s poljubne lokacije ob poljubnem asu: od doma, internetne kavarne itn. Za avtentikacijo potrebujete tevilko izkaznice vkljuene knjinice in geslo. IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 9. 9. ODDALJENI DOSTOP Vse informacije in najpogosteja vpraanja o oddaljenem dostopu dobite na strani: http://mreznik.nuk.uni-lj.si/oddaljeni-dostop IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 10. 10. IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV POGOJI UPORABE vpisani lani NUK, tudenti in osebje Univerze za privatno rabo oz. raziskovalne in izobraevalne namene omejeno kopiranje rezultatov iskanja oz. lankov v elektronski obliki. prepovedana nadaljnja distribucija, preprodaja ali objavljanje http://mreznik.nuk.uni-lj.si/pogoji-uporabe-informacijskih-virov N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 11. 11. IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV MRENIK Mrenik je spletno mesto, ki slui kot kaipot po informacijskih virih. http://mreznik.nuk.uni-lj.si/ Mrenik je izhodie za iskanje znanstvene in strokovne literature ter drugih informacij. Pomaga vam pri izbiri ustreznega informacijskega vira, kjer potem poiete informacije: besedila lankov, bibliografske zapise o lankih, knjigah, disertacijah..., elektronske knjige, statistine podatke, zvone posnetke, kontaktne podatke itn. itn. N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 12. 12. IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV MRENIK Informacijske vire je na Mreniku mogoe iskati po abecedi naslovov, tematskih kategorijah in/ali tipu virov. N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 13. 13. IZBIRA IN DOSTOPANJE DO VIROV MRENIK Vire lahko tudi poiete prek iskalnika, ki ie tudi po opisih virov. N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 14. 14. PRIPRAVA NA ISKANJE Izbira vira Priprava na iskanje vkljuuje tudi razmislek o bistvenih pojmih poizvedbe in monih alternativah. Priporoljivo je biti fleksibilen, uporabljati sinonime, menjava bolj splonih in bolj specifinih pojmov. V pomo so lahko slovarji, prevajalniki, enciklopedije, leksikoni ipd. Uporabniki vmesnik = stina toka med iskalcem in delovno postajo ISKANJE N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 15. 15. ISKANJE Osnovne informacije, bogatenje besednega zaklada doloanje iskalnih pojmov PRIMER: VPLIV PROTESTANTIZMA NA RAZVOJ KAPITALIZMA N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 16. 16. ISKANJE Uporabniki vmesnik = stina toka med iskalcem in delovno postajo PRIPRAVA NA ISKANJE N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 17. 17. ISKANJE Bibliografski zapis je opis nekega gradiva, podoben je katalonemu listku in predstavlja neko publikacijo (elektronsko, tiskano, lanek, knjigo, povzetek idr.) Bibliografski zapisi se razlikujejo predvsem glede na publikacijo, ki jo opisujejo, imajo pa nekatere skupne znailnosti. BIBLIOGRAFSKI ZAPIS N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 18. 18. ISKANJE BIBLIOGRAFSKI ZAPIS N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 19. 19. ISKANJE POMO PRI ISKANJU Indeksi: seznami terminov iz nekega polja ali ve polj iz vseh zapisov, pravzaprav kazala. Imamo besedne, frazne indekse in ifrante. Seznami naslovov (npr. Proquest journals, Emerald, EBSCO) Tezaver (geslovnik): je kontroliran slovar z natanno doloeno strukturo. Izrazi v tezavru so deskriptorji, ki omogoajo zelo natanno vsebinsko iskanje. N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 20. 20. ISKANJE Primer pregleda izrazov za temi protestantizma in kapitalizma Iskalni pojem, kljuna beseda iri izraz Oji izraz Sorodni izraz protestantizem religija, verovanje, vera, kranstvo, zgodovina cerkve kalvinizem, evangelianstvo, metodizem, protestanstka etika reformacija, teoloki liberalizem kapitalizem ekonomski sistemi podjetnitvo, zasebno lastnitvo, korporativni kapitalizem, dravni kapitalizem Posel, kapital, ideologija trga, minimalna drava N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 21. 21. ISKANJE Poteka z vpisovanjem iskanih terminov v masko ali ukazno vrstico (na COBISSu npr. imamo monosti osnovnega, izbirnega in ukaznega iskanja). Kljune besede ali iskanje po poljih? Blokirane besede (stopwords): and, the, with Krajanje in maskiranje: eden, ni ali poljubno znakov; v zaetku, sredini ali na koncu termina. N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 22. 22. ISKANJE Logini operaterji: IN, ALI, NE (AND, OR, NOT) Operatorji bliine: npr. WITH, NEAR Vrstni red: bliina polje - logini N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 23. 23. UPRAVLJANJE Z REZULTATI ISKANJA Ko je poizvedba zakljuena, se na zaslonu pojavi razlino tevilo najdenih zadetkov glede na kriterije, s katerimi smo iskali. To so seznami bibliografskih zapisov, ki nam omogoajo nadaljnje delo. N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 24. 24. UPRAVLJANJE Z REZULTATI ISKANJA Oznaevanje nekaterih zapisov Omejevanje rezultatov iskanja preko razlinih kriterijev (leto izida, tema, avtor, publikacija) Pregled celotnega zapisa in monost nadaljnje uporabe deskriptorjev, predmetnih oznak in prenosa v druge sisteme (druge vire) N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 25. 25. UPRAVLJANJE Z REZULTATI ISKANJA Prenos zapisa po e-poti, tiskanje zapisa, shranjevanje zapisa na disk; Pregled in delo z zgodovino iskanja Dostopanje do besedil (neposredno, preko knjinic) N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 26. 26. ZAKLJUEK Iskanje je iterativen proces! Pravil za iskanje ni, obstajajo le nasveti, s katerimi si skrajamo as in poveamo uinkovitost iskanja. Do istih rezultatov lahko vodijo razline poti! Zadnji kriterij za relevantnost rezultatov iskanja smo mi sami. Priporoljivo je ponavljanje in poizvedovanje z razlinimi termini, preko vseh razpololjivih virov, ki jih imamo na voljo. N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a
 27. 27. ZAKLJUEK Prosim za reitev kratke ankete http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/uvod-v-iskanje-in-iskalna-orodja N U K | u v o d v i s k a n j a i n i s k a l n a o r o d j a

Search related