of 13 /13
KAKO POIŠČEM GRADIVO V COBISSU?

Navodila za iskanje po COBISS-u

  • Upload
    vuphuc

  • View
    250

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Navodila za iskanje po COBISS-u

Page 1: Navodila za iskanje po COBISS-u

KAKO POIŠČEM

GRADIVO V COBISSU?

Page 2: Navodila za iskanje po COBISS-u

Literaturo poiščemo v sistemu COBISS/OPAC: http://www.cobiss.si

Do katalogov dostopamo s klikom na:

Page 3: Navodila za iskanje po COBISS-u

Izbiramo lahko med vzajemnim katalogom COBIB (skupni katalog vseh

knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS) in lokalnimi katalogi knjižnic.

Do kataloga knjižnic Filozofske fakultete dostopamo tako, da vpišemo v

iskalno okno akronim knjižnice FFLJ, ali s kliki po naslednji poti:

Univerzitetne in visokošolske knjižnice Univerza v Ljubljani FF, Osrednja

humanistična knjižnica, Ljubljana.

Vpišemo FFLJ

Page 4: Navodila za iskanje po COBISS-u

FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana

Page 5: Navodila za iskanje po COBISS-u

Izbiramo lahko med katalogi oddelčnih knjižnic in katalogom „vseh

oddelkov“.

Page 6: Navodila za iskanje po COBISS-u

Cobiss nas poveže v lokalni katalog

knjižnic Filozofske fakultete.

Izbiramo lahko med

različnimi načini iskanja.

Osnovno iskanje

V iskalno okno vnesemo enega ali več pojmov za iskanje. Iskanje

sprožimo s tipko Enter ali gumbom .Pojme za iskanje lahko krajšamo z zvezdico *, iskanje lahko omejimo

glede na tip gradiva in jezik. Iščemo lahko po besedah ali besednih zvezah,

ki jih navedemo v narekovajih (frazno iskanje). Rezultat iskanja bo vsak

zapis, v katerem so vpisane vse besede v iskalnem pojmu.

Page 7: Navodila za iskanje po COBISS-u

Izbirno iskanje

Pojme za iskanje vpisujemo v iskalna okna. V levem stolpcu izbiramo

kategorije, po katerih želimo omejiti iskanje, v desnem stolpcu izbiramo

logične operatorje za kombiniranje pojmov.

Privzeti način iskanja je besedno iskanje, v posameznih iskalnih oknih pa

lahko iščemo tudi frazno, z uporabo narekovajev. Besede lahko krajšamo z

zvezdico, pri iskanju si lahko pomagamo tudi s pregledom pojmov, ki se

nahaja za puščico na koncu vsakega iskalnega okna.

V spustnih seznamih pod iskalnimi okni lahko izberemo jezik publikacije in tip

gradiva ali pa izberemo samo vire z e-dostopom.

Izbor jezika

Izbor gradiva

Izbor jezika

Izbor gradiva

V iskalna okna vpišemo iskalne pojme

(avtor, naslov, ključne besede)Za kombiniranje iskalnih pojmov uporabimo

Boolove operatorje IN, ALI, IN NE

Izbor jezika

Izbor gradiva

Pregled pojmov

Page 8: Navodila za iskanje po COBISS-u

Pojme pri iskanju lahko kombiniramo z logičnimi (Boolovimi) operatorji:

IN (AND)

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo oba pojma oz. vse pojme, ki smo jih

povezali z operatorjem IN.

ALI (OR)

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih

pojmov.

NE (IN NE) (NOT , AND NOT)

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo prvi pojem, ne vsebujejo pa pojma, ki

sledi operatorju NE.

Ukazno iskanje

Je namenjeno bolj zahtevnim iskanjem, kjer moramo poznati sintakso, logične

in kontekstne operatorje, predpone in pripone …

Page 9: Navodila za iskanje po COBISS-u

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja so prikazani v seznamu. Levo nad seznamom rezultatov iskanja

je prikazana iskalna zahteva ter število najdenih zapisov.

Privzeto so rezultati iskanja razvrščeni po COBISS.SI-ID številki. S pomočjo

spustnega seznama jih lahko razvrstimo po avtorju, naslovu…. Med rezultati

iskanja izberemo pravi zadetek.

Vrsta gradiva

Razvrščanje gradiva

Page 10: Navodila za iskanje po COBISS-u

PRIMERIPotrebujemo naslednjo publikacijo: Svetina, M., Zupančič, M., 2013. Izbrane teme iz razvojnopsihološke

diagnostike. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 175 str.

V seznamu rezultatov

iskanja smo izbrali ta

zapis. V oknu Izbrani

zapis so navedeni

popolnejši podatki o

publikaciji, kjer se

lahko prepričamo, da je

prava.

Page 11: Navodila za iskanje po COBISS-u

Želimo si izposoditi gradivo in za to potrebujemo signaturo, ki jo najdemo pri

v oknu Statusi v izposoji pod oknom Izbrani zapis. Iz signature izvemo kje se

gradivo nahaja.Signatura za izbrano knjigo je:

Psihologija 159.922 SVETINA M. Izbrane teme

Na začetku stoji ime oddelčne knjižice, sledijo oznake postavitve. V desnem

stolpcu je navedeno ali je gradivo prosto in čas izposoje.

Dostopnost, čas izposojeOddelčna knjižnica

Page 12: Navodila za iskanje po COBISS-u

Iščemo naslednji članek:Zupan Sosič, A., 2014. Literarno branje. Jezik in slovstvo. 59, 4, str. 47-65,

131-132.

Za željeni članek potrebujemo podatke o knjižnici, reviji in številki, ki nam

povedo kje se članek nahaja. Te podatke najdemo v oknu Glej Publikacijo:

TI=Jezik in slovstvo ISSN: 0021-6933 SG=SLA Per II 446, PRK 4364.-

Letn. 59, št. 4 (2014), str. 47-65, 131-132

Page 13: Navodila za iskanje po COBISS-u

TI=Jezik in slovstvo ISSN: 0021-6933

SG=SLA Per II 446, PRK 4364.- Letn. 59, št. 4

(2014), str. 47-65, 131-132

Signatura revije v oddelčni knjižnici za

slovenistiko in slavistiko

Signatura revije v oddelčni knjižnici za

primerjalno književnostNaslov revije