Click here to load reader

Navodila za iskanje po COBISS-u

 • View
  235

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Navodila za iskanje po COBISS-u

 • KAKO POIEM

  GRADIVO V COBISSU?

 • Literaturo poiemo v sistemu COBISS/OPAC: http://www.cobiss.si

  Do katalogov dostopamo s klikom na:

  http://www.cobiss.si/

 • Izbiramo lahko med vzajemnim katalogom COBIB (skupni katalog vseh

  knjinic, ki so vkljuene v sistem COBISS) in lokalnimi katalogi knjinic.

  Do kataloga knjinic Filozofske fakultete dostopamo tako, da vpiemo v

  iskalno okno akronim knjinice FFLJ, ali s kliki po naslednji poti:

  Univerzitetne in visokoolske knjinice Univerza v Ljubljani FF, Osrednja

  humanistina knjinica, Ljubljana.

  Vpiemo FFLJ

 • FF, Osrednja humanistina knjinica, Ljubljana

 • Izbiramo lahko med katalogi oddelnih knjinic in katalogom vseh

  oddelkov.

 • Cobiss nas povee v lokalni katalog

  knjinic Filozofske fakultete.

  Izbiramo lahko med

  razlinimi naini iskanja.

  Osnovno iskanje

  V iskalno okno vnesemo enega ali ve pojmov za iskanje. Iskanje

  sproimo s tipko Enter ali gumbom .Pojme za iskanje lahko krajamo z zvezdico *, iskanje lahko omejimo

  glede na tip gradiva in jezik. Iemo lahko po besedah ali besednih zvezah,

  ki jih navedemo v narekovajih (frazno iskanje). Rezultat iskanja bo vsak

  zapis, v katerem so vpisane vse besede v iskalnem pojmu.

 • Izbirno iskanje

  Pojme za iskanje vpisujemo v iskalna okna. V levem stolpcu izbiramo

  kategorije, po katerih elimo omejiti iskanje, v desnem stolpcu izbiramo

  logine operatorje za kombiniranje pojmov.

  Privzeti nain iskanja je besedno iskanje, v posameznih iskalnih oknih pa

  lahko iemo tudi frazno, z uporabo narekovajev. Besede lahko krajamo z

  zvezdico, pri iskanju si lahko pomagamo tudi s pregledom pojmov, ki se

  nahaja za puico na koncu vsakega iskalnega okna.

  V spustnih seznamih pod iskalnimi okni lahko izberemo jezik publikacije in tip

  gradiva ali pa izberemo samo vire z e-dostopom.

  Izbor jezika

  Izbor gradiva

  Izbor jezika

  Izbor gradiva

  V iskalna okna vpiemo iskalne pojme

  (avtor, naslov, kljune besede)Za kombiniranje iskalnih pojmov uporabimo

  Boolove operatorje IN, ALI, IN NE

  Izbor jezika

  Izbor gradiva

  Pregled pojmov

 • Pojme pri iskanju lahko kombiniramo z loginimi (Boolovimi) operatorji:

  IN (AND)

  Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo oba pojma oz. vse pojme, ki smo jih

  povezali z operatorjem IN.

  ALI (OR)

  Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih

  pojmov.

  NE (IN NE) (NOT , AND NOT)

  Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo prvi pojem, ne vsebujejo pa pojma, ki

  sledi operatorju NE.

  Ukazno iskanje

  Je namenjeno bolj zahtevnim iskanjem, kjer moramo poznati sintakso, logine

  in kontekstne operatorje, predpone in pripone

 • Rezultati iskanja

  Rezultati iskanja so prikazani v seznamu. Levo nad seznamom rezultatov iskanja

  je prikazana iskalna zahteva ter tevilo najdenih zapisov.

  Privzeto so rezultati iskanja razvreni po COBISS.SI-ID tevilki. S pomojo

  spustnega seznama jih lahko razvrstimo po avtorju, naslovu. Med rezultati

  iskanja izberemo pravi zadetek.

  Vrsta gradiva

  Razvranje gradiva

 • PRIMERIPotrebujemo naslednjo publikacijo: Svetina, M., Zupani, M., 2013. Izbrane teme iz razvojnopsiholoke

  diagnostike. Znanstvena zaloba Filozofske fakultete, Ljubljana, 175 str.

  V seznamu rezultatov

  iskanja smo izbrali ta

  zapis. V oknu Izbrani

  zapis so navedeni

  popolneji podatki o

  publikaciji, kjer se

  lahko prepriamo, da je

  prava.

 • elimo si izposoditi gradivo in za to potrebujemo signaturo, ki jo najdemo pri

  v oknu Statusi v izposoji pod oknom Izbrani zapis. Iz signature izvemo kje se

  gradivo nahaja.Signatura za izbrano knjigo je:

  Psihologija 159.922 SVETINA M. Izbrane teme

  Na zaetku stoji ime oddelne knjiice, sledijo oznake postavitve. V desnem

  stolpcu je navedeno ali je gradivo prosto in as izposoje.

  Dostopnost, as izposojeOddelna knjinica

 • Iemo naslednji lanek:Zupan Sosi, A., 2014. Literarno branje. Jezik in slovstvo. 59, 4, str. 47-65,

  131-132.

  Za eljeni lanek potrebujemo podatke o knjinici, reviji in tevilki, ki nam

  povedo kje se lanek nahaja. Te podatke najdemo v oknu Glej Publikacijo:

  TI=Jezik in slovstvo ISSN: 0021-6933 SG=SLA Per II 446, PRK 4364.-

  Letn. 59, t. 4 (2014), str. 47-65, 131-132

 • TI=Jezik in slovstvo ISSN: 0021-6933

  SG=SLA Per II 446, PRK 4364.- Letn. 59, t. 4

  (2014), str. 47-65, 131-132

  Signatura revije v oddelni knjinici za

  slovenistiko in slavistiko

  Signatura revije v oddelni knjinici za

  primerjalno knjievnostNaslov revije

Search related