Click here to load reader

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi ... november 2014.pdf · COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS 1. ACKERMAN, Marc J. Clinician's

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi ... november 2014.pdf · COBISS...

 • COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

  1.

  ACKERMAN, Marc J. Clinician's guide to child custody evaluations / Marc J. Ackerman. - 3rd ed. - Hoboken :

  J. Wiley & Sons, cop. 2006. - VII, II, 374 str. : tabele ; 25 cm

  Bibliografija: str. 342-364. - Kazali

  ISBN 978-0-471-74616-4

  ISBN 0-471-74616-9

  a) skrbnitvo nad otroki b) otroci c) skrbnitvo d) loitev e) evalvacija f) forenzina

  psihologija g) sodna psihologija h) prironiki

  159.97(035)

  COBISS.SI-ID 6717018

  2.

  ALBERTUS Magnus, svetnik, 1193-1280 Super Dionysii mysticam theologiam = ber die mystische Theologie des Dionysius :

  [lateinisch deutsch] / Albertus Magnus ; eingeleitet und bersetzt von Maria Burger. -

  Lizenzausg. fr die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. - Freiburg im Breisgau : Herder, cop.

  2014. - 216 str. ; 20 cm. - (Fontes Christiani ; Bd. 59)

  Dodatek k nasl. na ov. in na vzpor. nasl. str. - Uvodna tudija v nem., vzpor. lat. besedilo in

  nem. prevod. - Bibliografija: str. 195-208. - Kazala

  ISBN 978-3-534-26606-7

  a) Dionysius Areopagita, svetnik - Komentarji b) patristika c) patrologija d) teologija e)

  mistika f) mistina teologija

  27-587-1Areopagita

  COBISS.SI-ID 6724186

  3.

  AMIRANTE, Chiara Samo ljubezen ostane : resnina zgodba enske, ki reuje mlade iz pekla ulice / Chiara

  Amirante ; [prevod Matej Leskovar ; spremna beseda Andrej Glavan ; predgovor Andrea

  Bocelli]. - 1. izd. - Ljubljana : Druina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 199 str. ; 21 cm

  Prevod dela: Solo l'amore resta. - 1.200 izv. - Spremna beseda / Andrej Glavan: str. 5-6. -

  Predgovor / Andrea Bocelli: str. 7-9

  ISBN 978-961-04-0101-8

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6717018http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6724186
 • a) Amirante, Chiara (1966-) - Biografije b) kranska duhovnost c) kransko ivljenje d)

  brezdomci e) revei f) socialno delo g) odvisnosti

  27-46:929Amirante C.

  COBISS.SI-ID 274918144

  4.

  ANGENENDT, Arnold Offertorium : das mittelalterliche Messopfer / Arnold Angenendt. - Mnster :

  Aschendorff, cop. 2013. - XV, 562 str. ; 23 cm. - (Liturgiewissenschaftliche Quellen und

  Forschungen, ISSN 0076-0048 ; Bd. 101)

  Bibliografija: str. 492-554. - Kazalo

  ISBN 978-3-402-11264-9

  a) Katolika cerkev b) maa (bogosluje) c) srednji vek d) obhajilo e) evharistija f)

  povzdigovanje

  27-558-549

  COBISS.SI-ID 6726234

  5.

  APPLEBAUM, Anne Gulag : zgodovina sovjetskih tabori / Anne Applebaum ; [prevedla Barbara Simoniti]. -

  1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - 828 str. : ilustr. ; 25 cm. -

  (Zbirka Premiki)

  Prevod dela: Gulag. - 1.900 izv. - Bibliografija: str. 778-799. - Kazali

  ISBN 978-961-01-3265-3

  a) Komunizem - Sovjetska zveza b) Koncentracijska taboria - Sovjetska zveza c) Sovjetska

  zveza - Politino nasilje d) notranja politika e) totalitarizem f) 20.st.

  323.282(47)"19"

  343.819.5(47)

  COBISS.SI-ID 275523840

  6.

  ARCHER, Margaret Scotford The reflexive imperative in late modernity / Margaret S. Archer. - New York :

  Cambridge University Press, 2012. - XI, 340 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

  ISBN 978-1-107-02095-5 (trda vezava)

  ISBN 978-1-107-60527-5 (bro.)

  a) Sociologija - Mladina - 21.st. b) socializacija c) druina

  316.346.2-053.6"20"

  COBISS.SI-ID 35564077

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274918144http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6726234http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275523840http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=35564077
 • 7.

  BEAUVOIR, Simone de Etika dvoumnosti / Simone de Beauvoir ; [prevod eseja pela akelj ; prevod spremne

  besede Primo Repar ; spremna beseda Dagmar Smrekov, Primo Repar]. - Ljubljana : KUD

  Apokalipsa, 2014. - 232 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 72)

  500 izv. - Eksistenca v iskanju smisla. Pojmovanje etike dvoumnosti Simone de Beauvoir /

  Dagmar Smrekov: str. 149-172. - Etika drugosti na poti k eksistencialni praksi med Simone

  de Beauvoir in Sorenom Kierkegaardom: str. 173-232

  ISBN 978-961-6894-39-5

  a) Beauvoir, Simone de (1908-1986) b) francoska filozofija c) etika d) 20.st. e)

  eksistencializem

  141.72:1

  COBISS.SI-ID 274435584

  8.

  BRDNIK, Andrej, 1988- Depresivnost pri brezposelnih osebah : magistrsko delo / Andrej Brdnik. - Ljubljana : [A.

  Brdnik], 2014. - VII, 67 str. : tabele ; 30 cm

  Mentorica Barbara Simoni, somentor Robert Cvetek. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ;

  Summary. - Univ. v Ljubljani, Teoloka fak.

  a) depresivnost b) psihine bolezni c) brezposelnost d) duhovno izkustvo e) vera f) zavod za

  zaposlovanje g) depression h) mental disorders i) unemployment j) spiritual experience k)

  religion l) employment office

  159.97:331.45(043.2)

  COBISS.SI-ID 10137859

  9.

  BUDEN, Boris Cona prehoda : o koncu postkomunizma / Boris Buden ; [prevod Samo Krui ; spremna

  beseda Gal Kirn]. - Ljubljana : Krtina, 2014 ([Ljubljana] : Pleko). - 208 str. ; 20 cm. -

  (Zbirka Krt ; 173)

  Prevod dela: Zone der bergangs. - 400 izv. - Od konca zgodovine do retrospektivne utopije

  prihodnosti / Gal Kirn: str. 191-208. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z

  bibliografijo na dnu str.

  ISBN 978-961-260-076-1

  a) Svetovna politika - 1989- b) Postkomunizem c) Drubene spremembe

  316.323.6/.7

  316.334.3

  COBISS.SI-ID 275709184

  10.

  CAMERON, Averil

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274435584http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=10137859http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275709184
 • Dialoguing in late antiquity / Averil Cameron. - Washington, D. C. : Center for Hellenic

  Studies, 2014. - XI, 85 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Hellenic studies ; 65)

  Bibliografija: str. 61-79. - Kazalo

  ISBN 978-0-674-42835-5

  a) dialektika b) dialog c) religiozni vidik d) antika e) antina filozofija f) cerkvena zgodovina

  82.0-83:2"652"

  COBISS.SI-ID 6712666

  11.

  CAMON, Ferdinando, 1935- Oltar za mater / Ferdinando Camon ; [prevod Matej Leskovar ; spremna beseda Joe

  Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Druina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 111 str. ; 23 cm. -

  (Pretakanja ; 2)

  Prevod dela: Un altare per la madre. - 500 izv. - Svetost na podeelju / Joe Horvat: str. 107-

  111

  ISBN 978-961-04-0085-1

  a) Camon, Ferdinando (1935-) - "Un altare per la madre"

  821.131.1-311.2

  821.131.1.09Camon F.

  COBISS.SI-ID 273814784

  12. CVETOI klas pelina : slovenski begunci v Avstriji po letu 1945 / [urednik Lenart

  Rihar ; spremna tudija Helena Jaklitsch ; prevajalca povzetkov Andrej Marko Pozni, Marko

  Petrovi]. - 1. natis. - Ljubljana : Druina : Rafaelova druba, 2014 (tiskano v Sloveniji). -

  294 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

  800 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v slov., pan. in angl.

  ISBN 978-961-04-0108-7 (Druina)

  a) Begunci - Avstrija - 1945- b) Slovenski izseljenci - 1945- c) Slovenci d) vojni begunci e)

  politina emigracija f) fotomonografije

  314.151.3-054.73(436=163.6)"1945/..."

  94(436=163.6)"1945/..."

  77.04:314.151.3-054.73(436=163.6)"1945/..."

  COBISS.SI-ID 275304448

  13.

  EPAR, Drago, 1946- Vojak in vera [Elektronski vir] : duhovna oskrba vojakov in odnos med dravo ter

  verskimi skupnostmi v Evropi in Natu / Drago epar. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo,

  2014. - 1 optini disk (CD-ROM) ; 12 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6712666http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=273814784http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275304448
 • Dostopno tudi na: http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=676. - Nasl. z nasl. zaslona. - El.

  publikacija v PDF-formatu obsega 228 str. - 80 izv. - Predgovor / Joe Plut: str. 7-8. -

  Bibliografija: str. 160-179. - Povzetek ; Abstract

  ISBN 978-961-93677-0-4

  a) Pastoralno delo - Vojska b) Vojaki - Duhovna oskrba - Evropa c) CD-ROM

  355.098:27-722.53(4)(086.034.44)

  27-46:355(4)(086.034.44)

  COBISS.SI-ID 273935104

  14.

  ESNOVAR, Ana Grozote vojne : zgodba po resninih dogodkih / Ana esnovar. - 1. izd. - Ljubljana :

  Druina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 232 str. ; 20 cm

  500 izv.

  ISBN 978-961-04-0094-3

  821.163.6-311.2

  COBISS.SI-ID 274425856

  15.

  UK, Silvester Svetopisemski liki / Silvester uk. - Koper : Ognjie, 2014 ([Ljubljana] : Littera PIcta).

  - 119 str. : lustr. ; 18 cm

  1000 izv.

  ISBN 978-961-263-153-6

  a) Svetopisemske osebe - Prironiki

  27-23-05(035)

  COBISS.SI-ID 275712768

  16.

  DEBELJAK, Nina, 1987- Otrokovo osamosvajanje in dialoka vzgoja za moralno odgovornost : diplomsko delo /

  Nina Debeljak. - Ljubljana : [N. Debeljak], 2014. - III, 39 str. ; 30 cm

  Mentor Erika Prijatelj. - Bibliografija: str. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,

  Teoloka fak.

  a) morala b) moralna odgovornost c) avtoriteta d) vzgoja e) medosebni odnosi f) dialog g)

  posluanje h) diplomske naloge

  37.015.31:17.022.1-053.2(043.2)

  COBISS.SI-ID 6737242

  http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=676http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=273935104http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274425856http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275712768http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6737242
 • 17. The DIVORCE and divorce therapy handbook / edited by Martin R. Textor. - 1st

  Rowman & Littlefield ed. - Lanham : Rowman & Littlefield, 2005. - XII, 380 str. : ilustr. ; 22

  cm

  Na nasl. str.: A Jason Aronson Book. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

  ISBN 0-87668-846-6 (trda vezava)

  ISBN 1-56821-207-0 (bro.)

  a) razveza zakonske zveze b) loitev c) druinska terapija d) prironiki

  159.964:316.356.2(035)

  COBISS.SI-ID 6718298

  18.

  EINSTEIN, Albert O posebni in sploni teoriji relativnosti : (splonorazumljiv prikaz) / Albert Einstein ;

  prevod, opombe in spremna tudija Matja Lier. Einsteinovo branje Galileija in Newtona :

  prostor in relativnost / Franoise Balibar ; prevod in opombe Vojislav Likar. - 1. izd., 1. natis.

  - Ljubljana : Zaloba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 228 str. : ilustr. ; 24 cm. -

  (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232-3414)

  Prevoda del: ber die Spezielle und die allgemeine Relativittstheorie ; Galile, Newton lus

  par Einstein. - Nasl. na prelim. str.: Teorija relativnosti. - Albert Einstein in rojstvo sodobne

  relativistine fizike / Matja Lier: str. 101-132. - 300 izv. - Bibliografija: str. 127-132. -

  Dodatno branje: str. 224-226

  ISBN 978-961-254-722-6

  a) Einstein, Albert (1879-1955) b) Teorija relativnosti

  530.12

  COBISS.SI-ID 275640576

  19.

  FRANCISCUS, pape Roni venec s papeem Franikom : premiljevanja skrivnosti / uredil Alessandro

  Saraco ; [prevod Janko Joef Pirc]. - 1. izd. - Ljubljana : Druina, 2014. - 75 str. : ilustr. ; 17

  cm

  Prevod dela: Il rosario con papa Francesco

  ISBN 978-961-04-0111-7

  a) Roni venec - Premiljevanja

  27-534.3

  COBISS.SI-ID 275359232

  20.

  GOODACRE, Mark Thomas and the Gospels : the case for Thomas's familiarity with the Synoptics / Mark

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6718298http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275640576http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275359232
 • Goodacre. - Grand Rapids ; Cambridge : W. B. Eerdmans, cop. 2012. - X, 226 str. : tabele ; 23

  cm

  Bibliografija: str. 197-210. - Kazala

  ISBN 978-0-8028-6748-3

  a) Apocrypha. N. T. Evangelium Thomae - Interpretacija b) novozavezni apokrifi c) Tomaev

  evangelij d) sinoptiki e) sinoptini evangeliji

  27-277-252.2

  COBISS.SI-ID 6710362

  21.

  GRN, Anselm Oe, odpusti jim : spremljevalec skozi postni as / Anselm Grn ; [prevod Majda Straek

  Janu ; izbor fotografij Marko uk ; fotografije Gaper Furman, Benjamin Pezdir, Sonja

  Kamplet Rotar]. - Maribor : Ognjie, Slomkova zaloba, 2014 (Grosuplje : Grafis trade). -

  101 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Vater vergib ihnen. - 700 izv. - Bibliografija: str. 99

  ISBN 978-961-265-121-3

  a) Velika no - Post - Kranski vidik b) Obredni post c) velikononi post

  27-565.4

  27-536.74

  COBISS.SI-ID 271915776

  22. HANDBOOK of forgiveness / Everett L. Worthington, Jr., editor. - New York ; Hove :

  Routledge, cop. 2005. - XXIV, 596 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

  ISBN 0-415-94949-1

  ISBN 978-0-415-94949-1

  a) odpuanje b) sprava c) prironiki d) psihologija

  159.942(035)

  COBISS.SI-ID 6714970

  23.

  HAYS, Richard B. The conversion of the imagination : Paul as interpreter of Israel's Scripture / Richard B.

  Hays. - Grand Rapids ; Cambridge : W. B. Eerdmans, cop. 2005. - XX, 213 str. ; 23 cm

  Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

  ISBN 978-0-8028-1262-9

  a) Paulus, svetnik b) Biblia. N. T. Epistolae s. Pauli - Interpretacija c) Sveto pismo nove

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6710362http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=271915776http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6714970
 • zaveze d) apostol Pavel

  27-277-248.4

  COBISS.SI-ID 6713946

  24.

  HAYS, Richard B. Reading backwards : figural Christology and the fourfold gospel witness / Richard B.

  Hays. - Waco : Baylor University Press, cop. 2014. - XXII, 155 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 133-141. - Kazali

  ISBN 978-1-4813-0232-6

  a) Biblia. N. T. Evangelia - Interpretacija b) Sveto pismo nove zaveze c) evangeliji d) stara

  zaveza e) odnosi

  27-27-247

  COBISS.SI-ID 6724954

  25.

  ISAACS, Ronald H. Ascending Jacob's ladder : Jewish views of angels, demons, and evil spirits / Ronald H.

  Isaacs. - Northvale : J. Aronson, cop. 1998. - XII, 157 str. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 143. - Kazalo

  ISBN 0-7657-5965-9

  a) judovstvo b) demonologija c) angeli d) duhovi e) demoni f) idovstvo

  26-167.62

  COBISS.SI-ID 6732890

  26. IZPIIMO boleino / [urejanje in uvod Renata Aman ; spremna beseda Vesna vab ;

  prevod anglekih prispevkov Niki Neubauer]. - Celje : Celjska Mohorjeva druba : Drutvo

  Mohorjeva druba, 2014. - 130 str. ; 23 cm

  500 izv. - Antologija boleine / Vesna vab: str. 7-8. - Zgodba o zgodbah / Renata Aman:

  str. 9-10

  ISBN 978-961-278-162-0

  a) Frankl, Viktor Emil (1905-1997) b) Bolniki - Doivljanje bolezni c) Duevne motnje

  821-94

  COBISS.SI-ID 275599360

  27.

  JARC, Metka, [1988-] Vpliv odnosa med Kraljevino SHS/Jugoslavijo in katoliko cerkvijo na olstvo v asu

  med obema vojnama : skupno diplomsko delo / Metka Jarc. - Maribor ; Ljubljana : [M. Jarc],

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6713946http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6724954http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6732890http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275599360
 • 2014. - VIII, 102 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

  Dostopno tudi na: http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=45176. - Mentorja Edvard

  Protner, Bogdan Kolar. - Bibliografija: f. 98-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Mariboru,

  Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko, Univ. v Ljubljani, Teoloka fakulteta

  a) diplomska dela b) Kraljevina SHS c) Kraljevina Jugoslavija d) olstvo e) uiteljske

  organizacije f) Zaveza g) Slomkova zveza h) kulturni boj

  37(091)(043.2)

  COBISS.SI-ID 20888328

  28.

  JAVORNIK, Mirko, 1909-1986 Pomlad v Palestini / [besedilo, fotografije] Mirko Javornik ; [spremna beseda Joe

  Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Druina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 359 str. : ilustr. ; 23 cm. -

  (Pretakanja ; 1)

  500 izv. - Mirko Javornik, literat in potopisec / Joe Horvat: str. 351-357

  ISBN 978-961-04-0084-4

  a) Javornik, Mirko (1909-1986) b) Palestina - Potopisi c) Izrael

  821.163.6-992

  908(569.4)

  COBISS.SI-ID 273809920

  29.

  JOVANOVI, Zoran M. Istorija upe Uznesenja Bl. Dj. Marije : od "francuske Crkve" do katedralne upe / Zoran

  M. Jovanovi. - Beograd : Beogradska nadbiskupija, 2014. - 267 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 241-248. - Kazalo. - Povzetek v ve jezikih

  ISBN 978-86-89179-06-4

  a) Ecclesia Catholica. upnija Uznesenja Blaene Djevice Marije - Zgodovina b) Beograd -

  upnije - Zgodovina

  27-774(091)(497.11Beograd)

  COBISS.SI-ID 6738010

  30.

  JURI, Sabina Medgeneracijski prenos elementov starevstva, religioznost starev in odrasla navezanost

  otrok : doktorska disertacija / Sabina Juri. - Ljubljana : [S. Juri], 2013. - X, 460, XXI str. :

  tabele ; 30 cm

  Mentor Vinko Potonik. - Bibliografija: str. 441-460. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v

  Ljubljani, Teoloka fak., Zakonska in druinska terapija

  a) Medgeneracijski odnosi - Religioznost - Disertacije b) starevstvo c) odrasla navezanost

  http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=45176http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20888328http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=273809920http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6738010
 • 173.5:27-184.3(043.3)

  COBISS.SI-ID 268176384

  31.

  KADUNC, Petra, 1984- Povezanost med mladostnikovo samopodobo in varnostjo navezanosti na stare :

  magistrsko delo / Petra Kadunc. - Ljubljana : [P. Kadunc], 2014. - IV, 62 f. : tabele ; 30 cm

  Mentor Robert Cvetek. - Bibliografija: f. 59-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,

  Teoloka fak.

  a) mladostniki b) mladostniko obdobje c) samopodoba d) druina e) stari f) navezanost g)

  magistrske naloge

  159.922.2-053.6-055.52(043.2)

  COBISS.SI-ID 6736730

  32.

  KAISER, Robert Blair Inside the Jesuits : how Pope Francis is changing the Church and the World / Robert

  Blair Kaiser. - Lanham : Rowman & Littlefield, cop. 2014. - XIII, 224 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 211-213. - Kazalo

  ISBN 978-1-4422-2901-3 (trda vezava)

  ISBN 978-1-4422-2902-0 (el. knjiga)

  a) Franciscus, pape (1936-) b) Jezuiti - Duhovno ivljenje

  272-732.2:929Franciscus

  27-789.5-584

  COBISS.SI-ID 6712922

  33.

  KATI, Sandra Analiza katolikega verskega tiska v Bosni in Hercegovini med leti 1971 in 1991 pod

  vidikom nacionalizma : diplomsko delo / Sandra Kati. - Ljubljana : [S. Kati], 2014. - 233 f.

  : ilustr. ; 30 cm

  Mentorja Mitja Ferenc in Bogdan Kolar. - Bibliografija: f. 206-232. - Povzetek ; Abstract. -

  Univ. v Ljubljani, Teoloka fak., Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

  a) diplomska dela b) zgodovinopisje c) Bosna in Hercegovina d) katolika cerkev e) verski

  tisk f) nacionalizmi g) verski nacionalizem h) miti i) identitete

  323.1(497.6)"1971/1991"(043.2)

  FRASCATI:

  6-100

  COBISS.SI-ID 55581538

  34.

  KEMPERL, Metoda Barok na Slovenskem. Sakralni prostori / Metoda Kemperl, Luka Vidmar ; [fotografije

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=268176384http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6736730http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6712922http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=55581538
 • Marjan Smerke ; prevod povzetka Alenka Premru]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba,

  2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 271 str. : barvne fotogr. ; 30 cm

  2.300 izv. - Bibliografija: str. 260-268. - Summary: Baroque in Slovenia, sacred spaces. -

  Kazalo

  ISBN 978-961-282-021-3

  a) Cerkvena arhitektura - Barok - Slovenija b) barona arhitektura

  726.034.7(497.4)"17/18"

  COBISS.SI-ID 274550272

  35.

  KIERKEGAARD, Soren Kranski (na)govori / Soren Kierkegaard ; prevedel Janez Zupet ; [spremna beseda

  Janez Vodiar]. - Celje : Celjska Mohorjeva druba : Drutvo Mohorjeva druba, 2014

  (Ljubljana : Tiskarna Pleko). - 309 str. ; 21 cm. - (Zbirka Religiozna misel ; 31)

  Prevod dela: Christelige Taler. - 500 izv. - Bibliografija: str. [310]

  ISBN 978-961-278-164-4

  a) Kierkegaard, Soren (1813-1855) b) danska filozofija c) kranska filozofija

  1Kierkegaard S.

  27-1

  COBISS.SI-ID 275714304

  36.

  KLUN, Branko Onkraj biti : biblini odmevi v postmoderni misli / Branko Klun. - Ljubljana : KUD

  Logos, 2014 (Begunje : Cicero). - 256 str. ; 20 cm. - (Knjina zbirka KUD Logos ; 46)

  Recenzenta Dean Komel, Edvard Kova. - Bibliografija: str. 243-253

  ISBN 978-961-6519-82-3

  a) Heidegger, Martin (1889-1976) b) Vattimo, Gianni (1936-) c) Lvinas, Emmanuel (1905-

  1995) d) Marion, Jean-Luc e) kranstvo f) postmoderna g) transcendenca h) Bog i) filozofija

  religije

  27-1

  COBISS.SI-ID 276540160

  37.

  KOOB, George F. Drugs, addiction, and the brain / George F. Koob, Michael A. Arends, Michel Le Moal. -

  Oxford ; Waltham : Academic Press - Elsevier, 2014. - VIII, 342 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

  ISBN 978-0-12-386937-1

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274550272http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275714304http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276540160
 • a) droge b) zasvojenost c) odvisnosti d) mamila e) mogani f) nevroznanost

  613.83

  COBISS.SI-ID 6710618

  38.

  KOTAR, Sabina Trgovina z ljudmi : diplomsko delo / Sabina Kotar. - Ljubljana : [S. Kotar], 2014. - VI,

  71 str. ; 30 cm

  Mentor Janez tuhec. - Bibliografija: str. 66-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,

  Teoloka fak.

  a) trgovina z ljudmi b) drutvo Klju c) Karitas d) Katolika Cerkev e) lovekovo

  dostojanstvo f) diplomske naloge

  343.43:272(043.2)

  COBISS.SI-ID 6736218

  39.

  KRISTOVI, Sebastjan Reevanje krize smisla sodobnega loveka : osnove logoterapije / Sebastjan Kristovi. -

  Celje : Celjska Mohorjeva druba : Drutvo Mohorjeva druba, 2014. - 175 str. : ilustr. ; 24

  cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 172-175

  ISBN 978-961-278-161-3

  a) Frankl, Viktor Emil (1905-1997) b) Eksistencializem - Logoterapija c) kriza smisla

  141.32

  124.2:615.851

  COBISS.SI-ID 275554304

  40.

  KZMI, Miklo, 1738-1804 Kniga molitvena : v-steroj sze nahjajo rzlocsne ponizne molitvi, z dvjim pridavekom,

  na haszek szlovenszkoga nroda sz-pobosnim sztroskom nikih plemenitih dobro csinitelov /

  [spremna beseda Joef Smej]. - Murska Sobota : Klar, 2013 (Murska Sobota : Klar). - 302,

  [VII] str. ; 15 cm

  Avtor Miklo Kzmi naveden v spremni besedi. - Na str. I: Prvi katoliki molitvenik v

  prekmurini. - Boh. - Faksimile po izvodu Univerzitetne knjinice Maribor. - Vloeno v

  varovalno kartonsko katlo. - 300 izv. - Faksimilu Knige molitvene 1783 na pot / Joe Smej:

  str. [III-VII]. - Izv. izd.: V Soproni : pri Siess Jsef Jnosi, vu leti 1783

  ISBN 978-961-281-086-3

  a) Molitveniki - 18.st. b) Prekmurje c) slovenina d) faksimile

  27-282.5

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6710618http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6736218http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275554304
 • 091.07=163.6"17":27-282.5

  COBISS.SI-ID 74803969

  41.

  LAH, Barbara, 1992 upnijska skupnost Svetega Vida nad Cerknico skozi 150 let svojega samostojnega

  delovanja : diplomsko delo / Barbara Lah. - Ljubljana : [B. Lah], 2014. - IV, 35, IV str. ; 30

  cm

  Mentor Bogdan Kolar. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,

  Teoloka fak.

  a) upnije b) Sveti Vid c) Cerknica d) cerkvena zgodovina e) diplomske naloge

  27-774(497.4Sveti Vid nad Cerknico)(043.2)

  COBISS.SI-ID 6735962

  42.

  LEBEN, Nika Grad Strmol na Gorenjskem / Nika Leben ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod

  za varstvo kulturne dediine Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ;

  17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 216)

  Fotogr. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 97

  ISBN 978-961-6902-63-2

  a) Grad Strmol - Umetnostni vodniki b) arhitekturna dediina c) kulturna dediina d)

  zgodovinski pregledi

  728.8(497.452)(036)

  COBISS.SI-ID 271186944

  43.

  MARGOLIES, Morris B. A gathering of angels / Morris B. Margolies. - 1st hardcover ed. / J. Aronson. - Northvale

  : J. Aronson, cop. 2000. - XIII, 273 str. : ilustr. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 268-273

  ISBN 0-7657-6048-7

  a) judovstvo b) angeli c) idovstvo

  26-167.2

  COBISS.SI-ID 6733146

  44.

  MAUKO, Gaper Duhovnitvo pri Josephu Ratzingerju / Benediktu XVI : magistrsko delo / Gaper

  Mauko. - Ljubljana : [G. Mauko], 2014. - X, 112 str. ; 30 cm

  Mentor Anton trukelj. - Bibliografija: str. 106-112. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=74803969http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6735962http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=271186944http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6733146
 • Ljubljani, Teoloka fak.

  a) Benedictus XVI, pape (1927-) b) duhovnitvo c) biografije d) papei e) magistrske naloge

  272-725:929Benedictus XVI(043.2)

  COBISS.SI-ID 6736474

  45.

  MLAKAR, Tanja, 1964- Vsiljivka v druini : ko se prikrade demenca / Tanja Mlakar. - 1. izd. - Ljubljana :

  Druina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 212 str. ; 20 cm

  500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

  ISBN 978-961-04-0103-2

  a) Demenca - V leposlovju

  821.163.6-94

  COBISS.SI-ID 274963456

  46.

  MOATI, Raoul Derrida/Searle : deconstruction and ordinary language / Raoul Moati ; translated from

  the French by Timothy Attanucci and Maureen Chun. - New York : Columbia University

  Press, 2014. - XVII, 138 str. ; 18 cm

  Prevod dela: Derrida, Searle. - Opombe z bibliografijo: str. 123-132. - Kazalo

  ISBN 978-0-231-16670-6 (trda vezava)

  ISBN 978-0-231-16671-3 (bro.)

  ISBN 978-0-231-53717-9 (e-book)

  a) Derrida, Jacques (1930-2004) b) Searle, John R. (1932-) c) Filozofija - Semantika d)

  lingvistika

  1:81'37

  COBISS.SI-ID 37669421

  47.

  PINTO, Matthew Svobodni : deset ivljenjskih zgodb, ki jih je preoblikovala teologija telesa / Matthew

  Pinto ; [prevedla Ana Vogrini]. - 1. izd. - Ljubljana : Druina, 2014 (tiskano v Sloveniji). -

  165 str. ; 22 cm

  Prevod dela: Freedom. - Dodatek k nasl. na ov.: Kako je teologija telesa spremenila moje

  ivljenje. - 800 izv.

  ISBN 978-961-04-0095-0

  a) Spolnost - Kranski vidik b) loveko telo - Kranski vidik c) kranstvo d) teologija

  telesa

  27-1:613.88

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6736474http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274963456http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=37669421
 • 27-447

  COBISS.SI-ID 274513408

  48.

  PREUSSLER, Otfried Beg v Egipt : del poti po kraljevini eki / Otfried Preuler ; prevedel Joe Stabej. -

  Celje : Celjska Mohorjeva druba : Drutvo Mohorjeva druba, 2014. - 281 str. ; 21 cm

  Prevod dela: Die Flucht nach gypten. - 700 izv.

  ISBN 978-961-278-155-2

  821.112.2-93-32

  COBISS.SI-ID 274950912

  49.

  RAMON LLull Raimundi Lulli opera latina. [T. 35]. 54-60 : annis 1294-1296 composita / ediderunt

  Coralba Colomba et Viola Tenge-Wolf. - Turnhout : Brepols, 2014. - XLVII, 450 str. : ilustr. ;

  26 cm. - (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis ; 248. Raimundi Lulli opera latina ;

  t. 35)

  Lat. besedilo, uvod v nem. ali angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

  ISBN 978-2-503-54762-6 (trda vezava)

  ISBN 978-2-503-03000-5 (zbirka)

  a) kranstvo b) teologija c) filozofija d) srednji vek

  27-1"04/14"

  COBISS.SI-ID 6713178

  50.

  RESMAN, Bla entjakobska cerkev v Ljubljani / Bla Resman ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana :

  Zavod za varstvo kulturne dediine Slovenije, 2014. - 100 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in

  naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 217)

  1.500 izv.

  ISBN 978-961-6037-63-1

  a) Ljubljana - entjakobska cerkev - Umetnostni vodniki b) cerkvena umetnost c) jezuiti

  726:27-523.42(497.451.1)(036)

  COBISS.SI-ID 274472960

  51.

  RODE, Franc Radost in lepota vere : razmiljanja o duhovnih, kulturnih in zgodovinskih vpraanjih

  naroda in Cerkve v lui vere in razuma / Franc Rode. - 1. izd. - Ljubljana : Druina, 2014

  (tiskano v Sloveniji). - 157 str. : avtorj. sl. ; 23 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274513408http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274950912http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6713178http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274472960
 • Gruwort fr die Festschrift aus Anlass des 80. Geburtstages von Kardinal Franc Rode am 23.

  September 2014 = Pozdravna beseda ob 80. rojstnem dnevu kardinala Franceta Rodeta, 23.

  septembra 2014 / Egon Kapellari: str. 7-10. - 500 izv.

  ISBN 978-961-04-0112-4

  a) Rode, Franc, nadkof (1934-) - Premiljevanja b) Slovenija c) katolika cerkev d) drubena

  vloga e) slovenstvo f) drubene razmere g) kranstvo h) slovenski kofje

  27-722.51:929Rode F.

  929Rode F.

  COBISS.SI-ID 275363840

  52. SALOMONOVE ode / [prevod in opombe Alen irca in Matja rnivec ; uvod Alen

  irca]. Salomonovi psalmi / [prevod, opombe in uvod Matja rnivec ; predgovor [h knjigi]

  Jurij Bizjak]. - Ljubljana : KUD Logos, 2009 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 371 str. ; 20 cm. -

  (Knjina zbirka Poezije / KUD Logos ; 14)

  Nasl. na hrbtu knj.: Salomonove ode in Salomonovi psalmi. - Koptsko, klasinosirsko in

  starogr. besedilo z vzpor. slov. prevodom. - Bibliografija: str. 352-355 in 370-371

  ISBN 978-961-6519-38-0

  a) Odae Salamonis - tudije b) Psalmi Salamonis - tudije c) apokrifi d) hebrejska

  knjievnost

  27-245.69

  821.411.16'02-1

  821.411.16'02.09

  COBISS.SI-ID 247330048

  53.

  SEVESO, Bruno La pratica della fede : teologia pastorale nel tempo della Chiesa / Bruno Seveso. - Milano

  : Glossa, cop. 2010. - XV, 986 str. ; 25 cm. - (Lectio ; 9)

  Bibliografija: str. 947-970. - Kazalo

  ISBN 978-88-7105-293-9

  a) Pastoralna teologija - Kranstvo b) Katolika cerkev c) praktina teologija

  COBISS.SI-ID 6739034

  54.

  SIEGEL, Daniel J., 1957- Celostni razvoj otrokih moganov : 12 revolucionarnih metod, s katerimi spodbujamo

  razvoj otrokih moganov / Daniel J. Siegel in Tina Payne Bryson ; [prevedel Primo

  Trobevek ; ilustracije Tuesday Mourning]. - 2. izd. - Domale : Druinski in terapevtski

  center Pogled, 2014. - 165 str. : ilustr. ; 24 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275363840http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=247330048http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6739034
 • Prevod dela: The whole brain child

  ISBN 978-961-93462-2-8

  a) Otroka psihologija - Prironiki b) Mogani - Razvoj - Spodbujanje - Prironiki c) otroci d)

  razvojna psihologija e) starevstvo f) vzgoja

  159.922.72(035)

  COBISS.SI-ID 275416064

  55.

  SIEGEL, Daniel J., 1957- Vihar v glavi : mo najstnikih moganov : [vodnik po mladostnikovi duevnosti od 12.

  do 24. leta] / Daniel J. Siegel ; [prevedla Luka Luovnik ; ilustracije Leah Pearlman]. - 1.

  izd. - Domale : Druinski in terapevtski center Pogled, 2014 ([Celje] : Dikplast). - 231 str. :

  ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Brainstorm. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - Kazalo

  ISBN 978-961-93462-1-1

  a) Mladostniki - Psihologija b) kognitivna psihologija c) mogani d) adolescenca

  159.922.8

  COBISS.SI-ID 275382272

  56.

  SLATINEK, Stanislav Izgubljeni prstan : kako pomagati loenim in znova poroenim kristjanom / Stanislav

  Slatinek ; [fotografije Samo Skralovnik]. - Maribor : Ognjie, Slomkova zaloba, 2014

  (Grosuplje : Grafis Trade). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Znanstvena zbirka Teologija /

  Slomkova zaloba ; 17)

  500 izv. - V iskanju izgubljenega prstana / Mateja Pevec Rozman: str. 5-10. - Recenzenta

  Maksimilijan Matja in Mateja Pevec Rozman. - Opombe z bibliografijo: str. 167-182

  ISBN 978-961-265-124-4

  a) Razveza zakonske zveze - Kranski vidik b) Razvezane osebe - Pastoralno delo c)

  medosebni odnosi d) zakonci e) loenci f) cerkveno pravo g) kanonsko pravo

  27-454

  316.363.5

  27-46-058.836

  COBISS.SI-ID 273034496

  57. SMEH je pol zdravja 2 / [uredil Janez Gril ; ilustracije Karmen Smodi, Miki Muster]. -

  1. izd. - Ljubljana : Druina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - [103] str. : ilustr. ; 18 x 20 cm

  1.000 izv.

  ISBN 978-961-04-0099-8

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275416064http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275382272http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=273034496
 • a) Kranstvo - Humor

  821-7

  821-36

  COBISS.SI-ID 274744576

  58.

  STORKEY, Elaine Izgubiti otroka : najti pot skozi boleino / Elaine Storkey ; [prevod Michel Mohor ; izbor

  fotografij Matej Erjavec ; fotografije Sonja Kamplet-Rotar]. - Koper : Ognjie, 2014

  ([Ljubljana] : Formatisk). - 59 str. : ilustr. ; 18 cm. - (ivljenjske smernice ; 7)

  Prevod dela: Losing a child. - 600 izv.

  ISBN 978-961-263-150-5

  a) Otroci - Smrt b) Stari - alovanje c) Smrt - Kranstvo

  159.91:616-036.88-053.2

  27-186

  COBISS.SI-ID 274398720

  59.

  IROK, Mojca Od Benedikta do Franika : revolucija v Rimskokatoliki cerkvi / Mojca irok. - 1. izd.

  - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 258 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

  ISBN 978-961-01-3511-1

  a) Benedictus XVI, pape (1927-) b) Franciscus, pape (1936-) c) Ecclesia catholica -

  Papetvo d) papei e) reforma f) prenova

  272-732.2

  272-732.2:929Benedikt XVI, pape

  272-732.2:929Franiek, pape

  COBISS.SI-ID 275830784

  60.

  PIDLK, Tom Teologia pastorale : a partire dalla bellezza / Tom pidlk, Marko I. Rupnik ; con

  contributi di Maria Campatelli, Michelina Tenace e Milan ust. - 1a ed., 1a ristampa. - Roma

  : Lipa, 2005. - 519 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pubblicazioni del Centro Aletti)

  Bibliografija: str. 17-18 in na dnu str. - Kazali

  ISBN 88-86517-90-4

  a) pastoralna teologija b) lepota c) kranska duhovnost d) vzhodna duhovnost e) loveka

  oseba

  COBISS.SI-ID 6738778

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274744576http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274398720http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275830784http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6738778
 • 61.

  TRUBAR, Primo Cerkveni red (1564) : znanstvenokritina izdaja dela Cerkovna ordninga z

  znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjini jezik / Primo Trubar ; uredil [in

  spremno tudijo napisal] Kozma Ahai ; [kritini prevod Vinko Olak, Kozma Ahai ;

  priprava diplomatinega prepisa Kozma Ahai, Aleksander Ernia ; izdala Intitut za

  slovenski jezik ZRC SAZU in] Zdruenje Trubarjev forum. - Ljubljana : Zaloba ZRC, ZRC

  SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 558 str. : faks. ; 22 cm. - (Zbirka Trubar v sodobnem jeziku

  ; zv. 3)

  Vzpor. besedilo izvirnika in prevod v slovenski knjini jezik. - Cerkovna ordninga - uvodna

  beseda / Geza Filo: str. 5-7. - Veliki slovenski cerkveni red / Kozma Ahai: str. 501-529. -

  600 izv. - Bibliografija: str. 530-533

  ISBN 978-961-254-721-9

  a) Trubar, Primo (1508-1586) - "Cerkovna ordninga" b) Protestantske knjige - 16.st. c)

  Slovenija d) protestantizem e) slovenina f) slovenski protestanti g) Protestant books h)

  Slovenia i) Protestantism j) Slovene language k) Slovene protestants

  094.1=163.6"15"

  274.5(497.4)"15"

  COBISS.SI-ID 275600384

  62.

  TURNER, Barbara A. The handbook of sandplay therapy / Barbara A. Turner. - Cloverdale : Temenos, cop.

  2005. - XIV, 752 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 697-705. - Kazalo

  ISBN 978-0-9728517-3-2

  ISBN 0-9728517-3-9

  a) globinska psihologija b) psihoterapija c) igre d) peskovnik e) terapija s peskovnikom f)

  otroka psihologija g) prironiki h) duevno zdravje

  159.964(035)

  COBISS.SI-ID 6714458

  63.

  TURNEK, Marjan, 1955- Prebudimo dremajoega velikana : Cerkev na Slovenskem kot ivo skrivnostno telo

  Jezusa Kristusa / Marjan Turnek. - Maribor : Ognjie, Slomkova zaloba, 2014 (Grosuplje

  : Grafis Trade). - 256 str. ; 23 cm. - (Znanstvena zbirka Teologija / Slomkova zaloba ; 18)

  500 izv. - Bibliografija: str. 247-251

  ISBN 978-961-265-129-9

  a) Ecclesia catholica - Pastoralno delo - Slovenija b) kranstvo

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275600384http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6714458
 • 272-662-46(497.4)

  COBISS.SI-ID 275420928

  64.

  USTOK, Lisa Zasvojenost z igrami na sreo : prvi koraki na poti do ozdravitve / Lisa Ustok, Joanna

  Hughes ; [prevod Anja Graj Beniger]. - Koper : Ognjie, 2013 ([Medvode] : Litera picta). -

  119 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka ivljenjske smernice ; 6)

  Prevod dela: First steps out of problem gambling. - 800 izv.

  ISBN 978-961-263-111-6

  a) Igre na sreo - Odvisnosti b) Odvisnosti - Samopomo

  613.8:794.9

  COBISS.SI-ID 265743616

  65.

  VINCK, Honor Pie X et les rformes liturgiques de 1911-1914 : psautier, brviaire, calendrier, rubriques

  / Honor Vinck. - Mnster : Aschendorff, cop. 2014. - 530 str. : tabele ; 23 cm. -

  (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, ISSN 0076-0048 ; Bd. 102)

  Bibliografija: str. 478-479. - Kazalo

  ISBN 978-3-402-11266-3

  a) Pius X, pape (1835-1914) b) Katolika cerkev c) liturgija d) zgodovina e) liturgina

  reforma f) 20.st.

  27-528"19"

  COBISS.SI-ID 6725722

  66.

  WEIMA, Jeffrey A. D. [First-Second]

  1-2 Thessalonians / Jeffrey A. D. Weima. - Grand Rapids : Baker Academic, cop. 2014. -

  XXI, 711 str. : zvd. ; 24 cm. - (Baker exegetical commentary on the New Testament)

  Bibliografija: str. 641-667. - Kazala

  ISBN 978-0-8010-2685-0

  a) Biblia. N. T. Ad Thessalonicenses I - Svetopisemski komentarji b) Biblia. N. T. Ad

  Thessalonicenses II - Svetopisemski komentarji c) Sveto pismo nove zaveze d) eksegeza e)

  interpretacija

  27-273-248.58

  27-273-248.62

  COBISS.SI-ID 6738522

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275420928http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=265743616http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6725722http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6738522
 • 67.

  ZADRAVEC, Bojan, 1983- Za mizo s prekmurskimi idi : kuharica po svetopisemskih pravilih / Bojan Zadravec ;

  [uvod Janez Bogataj ; spremna beseda Franc Kuzmi ; prevodi iz madarskega jezika Helena

  Ilona Szomi]. - Murska Sobota : Klar, 2014 (Murska Sobota : Klar). - 120 str. : ilustr. ; 20 x

  25 cm

  500 izv. - Povzetek v angl. in hebrejini

  ISBN 978-961-281-438-0

  a) Kuharski recepti - Narodne jedi - Judje b) Sveto pismo

  641.55(083.12):26

  COBISS.SI-ID 78541825

  68.

  ZWITTER, Alek Sveti Pavel za nepopolne : [ivljenje velikega apostola v lui sodobnih vpraanj] / Alek

  Zwitter ; [spremna beseda Gorazd Kocijani]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Druina,

  2014 (tiskano v Sloveniji). - 104 str. ; 19 cm

  Dodatek k nasl. v kolofonu. - 400 izv. - Pot nepopolnosti / Gorazd Kocijani: str. 95-104. -

  Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih str.

  ISBN 978-961-04-0093-6

  a) Paulus, svetnik - Nauki b) apostoli c) jubileji d) duhovnost e) biografije

  27-36:929sv. Pavel

  929sv. Pavel

  27-277-248.4

  COBISS.SI-ID 274242304

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=78541825http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274242304