Click here to load reader

Seznam novosti 2015, št. 1 - University of Ljubljana...COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS Seznam novosti 2015, št. 1 1. ACCENT matter: papers on Balto-Slavic

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Seznam novosti 2015, št. 1 - University of Ljubljana...COBISS Kooperativni online bibliografski...

 • COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

  Seznam novosti 2015, št. 1

  1. ACCENT matter : papers on Balto-Slavic accentology / edited by Tijmen Pronk and

  Rick Derksen. - Amsterdam : Rodopi, 2011. - VI, 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in Slavic

  and general linguistics ; vol. 37)

  Prispevki v angl., nem. in ruš. - "The majority of the contributions were presented at the Third

  International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IW.BA), which was held at Leiden

  University from 27 till 29 July 2007" --> Preface: str. [VII]. - Bibliografija pri vseh prispevkih

  ISBN 978-90-420-3332-0

  811.16/.17'34(082)

  SLA Phil II 2407/37 ACCENT

  COBISS.SI-ID 56808290

  2.

  AHAČIČ, Kozma Jezični možje : zgodba o slovenskem jeziku / Kozma Ahačič ; [ilustriral] Jaka Vukotič. -

  1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015. - [48] str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 978-961-271-690-5

  811.163.6(091)

  SLA Phil II 4278 AHAČIČ K. Jezični

  COBISS.SI-ID 277714176

  3. AKADEMICKÁ gramatika spisovné češtiny / František Štícha a kol. - Vyd. 1. - Praha

  : Academia, 2013. - 974 str. : ilustr. ; 25 cm

  Na knjigi ni navedena, v CIP-u pa zapisana zbirka Lingvistika. - Bibliografija: str. 939-943. -

  Kazalo

  ISBN 978-80-200-2205-9 (vez.)

  ISBN 80-200-2205-8 (vez.)

  811.162.3'36 81'36

  SLA Gram II 1365 AKADEMICKÁ

  COBISS.SI-ID 57092962

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56808290http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277714176http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57092962

 • 4. ARTSPREHOD : literarne sledi Slovencev v Trstu / [uredil Mitja Tretjak ; literarna

  besedila sta izbrala in uredila Ksenija Majovski in Martin Lissiach ; fotografije Damjan Balbi

  ... et al.]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2014 (Gorica : Grafica Goriziana). - 30 str. :

  ilustr. ; 20 cm

  ISBN 978-88-7174-170-3

  821.163.6(450.361Trst)(036) 821.163.6(450.361Trst)-82

  SLA Br I 394 ARTSPREHOD

  COBISS.SI-ID 7409388

  5.

  BABAČIĆ, Esad Kiti plavajo počasi = Whales swim slowly / Esad Babačić ; ilustrirala, illustrated by

  Mojca Sekulič Fo ; prevedla, translated by Jana Renée Wilcoxen. - Lovrenc na Dravskem

  polju : KUD Nika, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [23] str. : ilustr. ; 21 cm

  Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

  ISBN 978-961-93605-1-4

  821.163.6-93-32 087.5

  SLA L.A II 7129 BABAČIĆ E. Kiti

  COBISS.SI-ID 267760640

  6.

  BABIČ, Saša, 1979- Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev / Saša Babič ; [prevod

  [povzetka] Manca Berkopec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015

  ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 155 str. ; 25 cm. - (Ethnologica - Dissertationes /

  Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 6)

  300 izv. - Bibliografija: str. 145-155. - Povzetek v angl.: Beseda ni konj (Word is not a horse)

  / It doesn't hurt to ask: aesthetic structure of Slovenian short folklore forms

  ISBN 978-961-254-766-0

  398(497.4)

  SLA Fol II 577/6 BABIČ S. Beseda

  COBISS.SI-ID 278195712

  7.

  BABIĆ, Sava Njegoš ili Istraga i istraženi : 76 zapisa o Njegošu i nama / Sava Babić. - Beograd :

  Zamajac : Tardis, 2013 (Beograd : 3D+). - 94 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Akubza ; knj. Č)

  Cir. - 500 izvodov. - O avtorju in fotografija na hrbtni str. ov. - Njegoš je istinski srodnik

  velikih tvoraca svete nauke / Laza Lazić: str. 89-94

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7409388http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=267760640http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=278195712

 • ISBN 978-86-6363-000-0 (Zamajac; broš.)

  ISBN 978-86-6099-039-8 (Tardis)

  821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II 821.163.41-84

  SLA L.H I 2068 BABIĆ S. Njegoš

  COBISS.SI-ID 198922252

  8.

  BARTOL, Vladimir, 1903-1967 Zbrano delo / Vladimir Bartol ; [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - Ljubljana :

  Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-. - Zv. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela

  slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 252; 261)

  Dosedanja vsebina:

  Knj. 1: Al Araf. - 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 778 str. - 320 izv. - Komentar ;

  Opombe / Tomo Virk: str. 399-770. - Bibliografija: str. 773-778.

  Knj. 2: Krajša proza do leta 1935. - 2014 (Begunje : Cicero). - 633 str. - 300 izv. - Komentar ;

  Opombe / Tomo Virk: str. 457-630. - Bibliografija: str. 633

  ISBN 978-961-254-414-0 (zv. 1)

  ISBN 978-961-254-748-6 (zv. 2)

  821.163.6Bartol V.1 821.163.6.09Bartol V.

  PRK 10323/1 BARTOL V. Zbrano delo 1 PRK 10323/2 BARTOL V. Zbrano delo 2 SLA

  L.A II 1192 BARTOL V. Zbrano 1, 2

  COBISS.SI-ID 264865024

  9.

  BERNIK, France Fran Levec in Ivan Cankar = Fran Levec and Ivan Cankar / Francè Bernik. - Ljubljana :

  Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1976. - Str. 7-24 ; 24 cm

  Summary. - P. o.: Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke

  in literarne vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II,

  Philologia et litterae. - Ljubljana, 1976. - Zv. 9

  821.163.6.09 821.163.6.09Cankar I. 821.163.6.09Levec F.

  SLA Br II 7538 BERNIK F. Fran Levec

  COBISS.SI-ID 41487361

  10.

  BLAGUS Bartolec, Goranka Riječi i njihovi susjedi : kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku / Goranka Blagus

  Bartolec. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014. - 180 str. ; 22 cm. - (Prinosi

  hrvatskomu jezikoslovlju ; knj. 16)

  Popis literature: str. 163-172. - Summary. - Kazalo

  ISBN 978-953-7967-17-8

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=198922252http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=264865024http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=41487361

 • 811.163.6.42'42'37

  SLA Phil II 3646/16 BLAGUS BARTOLEC G. Riječi

  COBISS.SI-ID 56744802

  11.

  BLAŽIČ, Milena Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1.

  natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 372 str. : ilustr. ; 24

  cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 357-364. - Kazalo

  ISBN 978-961-253-112-6

  82.0-34

  SLA L.H II 5581 BLAŽIČ M. Skriti

  COBISS.SI-ID 268900352

  12.

  BOAROV, Dimitrije, 1946- Velikani srpske štampe / Dimitrije Boarov, Vladimir Barović. - Beograd : Službeni

  glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 294 str. : portreti ; 25 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe)

  Cir. - 500 izvodov. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vsakem

  poglavju

  ISBN 978-86-519-0905-7 (karton)

  070-05(497.11)"18/19"

  SLA Var II 1346 BOAROV D. Velikani

  COBISS.SI-ID 186890764

  13.

  BOBIĆ-Mojsilović, Mirjana Ono sve što znaš o meni : [roman] / Mirjana Bobić Mojsilović. - Beograd : M. Bobić

  Mojsilović : Čigoja štampa : Ganeša klub, 2008 (Beograd : Čigoja štampa). - 225 str. : portret

  ; 20 cm

  1.000 izvodov. - Beleška o autorki: str. [227]

  ISBN 978-86-7558-567-1 (ČŠ; broš.)

  821.163.41-31

  SLA L.A I 6247 BOBIĆ-MOJSILOVIĆ M. Ono

  COBISS.SI-ID 151223308

  14. BOJEVNIK : spomini vojnih veteranov prve svetovne vojne / [urednica, spremna

  beseda Marjeta Žebovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2014 ([Bled] : Belin grafika). -

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56744802http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=268900352http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=186890764http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=151223308

 • 198 str. : ilustr. ; 21 cm

  600 izv. - Avtorji spominskih besedil / Marjeta Žebovec: str. 189-198

  ISBN 978-961-275-108-1

  821.163.6:94(100)"1914/1918"(082) 050(497.4):94(100)"1914/1918"(082)

  929(497.4)"1914/1918"(082) 821.163.6-94"1914/1918"

  SLA L.A II 7137 BOJEVNIK

  COBISS.SI-ID 274093312

  15.

  BRAJOVIĆ, Tihomir Narcisov paradoks : problem pesničke samosvetsi i srpska lirika modernog doba :

  (evropski i južnoslovenski kontekst) / Tihomir Brajović. - Beograd : Službeni glasnik, 2013

  (Beograd : Glasnik). - 409 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Književne nauke. Kolekcija Znak)

  O autoru: str. 403. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

  ISBN 978-86-519-1733-5 (broš.)

  821.163.41.09-1

  SLA L.H II 5582 BRAJOVIĆ T. Narcisov

  COBISS.SI-ID 198432524

  16.

  CANKAR, Ivan, 1876-1918 Krest na gore : [ljubavnaja istorija : roman] / Ivan Cankar ; perevod so slovenskogo Maji

  Ryžovoj. - Sankt-Peterburg ; Šlissel´burg : [s. n.], 2014. - 179 str. : portr. ; 21 cm

  Cir. - Prevod dela: Križ na gori. - Ivan Cankar (1876-1918) / Majja Ryžova: str. 7-19

  821.163.6-31=161.1

  SLA Rus II 2214 CANKAR I. Krest

  COBISS.SI-ID 56873314

  17.

  CANKAR, Ivan, 1876-1918 Obitel´ Marii Zastupnicy : roman / Ivan Cankar ; [perevod so slovenskogo Maji

  Ryžovoj]. - Sankt-Peterburg ; Šlissel´burg : [s. n.], 2014. - 151 str. ; 21 cm

  Cir. - Prevod dela: Hiša Marije Pomočnice. - Ivan Cankar (1876-1918) / Majja Ryžova: str. 7-

  19

  821.163.6-31=161.1

  SLA Rus II 2215 CANKAR I. Obitel

  COBISS.SI-ID 56873570

  18.

  CAPUDER, Andrej

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274093312http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=198432524http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56873314http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56873570

 • Povest o knjigah / Andrej Capuder ; [ilustracije Neva Grce]. - V Ljubljani : Slovenska

  matica, 2014 ([Ljubljana] : Itagraf). - 326 str. : ilustr. ; 23 cm

  500 izv.

  ISBN 978-961-213-244-6

  821.163.6-4

  SLA L.A II 7111 CAPUDER A. Povest

  COBISS.SI-ID 275883008

  19.

  CLARK, John, 1960- An introduction to phonetics and phonology / John Clark, Colin Yallop and Janet

  Fletcher. - 3rd ed. - Malden ; Oxford ; Carlton : Blackwell, 2008, cop. 1990. - XIII, 487 str. :

  ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell textbooks in linguistics ; 9)

  Bibliografija: str. 448-473. - Kazalo

  ISBN 978-1-4051-3083-7

  81'34

  SLA Gram II 1056/9 CLARK J. An introduction

  COBISS.SI-ID 16209416

  20.

  COLLINS, Beverley Practical phonetics and phonology : a resource book for students / Beverley Collins and

  Inger Mees. - 3rd ed. - Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2013. - XXI,

  329 str. : ilustr. ; 25 cm + [1] CD. - (Routledge English language introductions)

  "Includes an audio CD containing a collection of samples provided by genuie speakers of 25

  accent varieties from Britain, Ireland, The USA, Canada, Australia, New Zealand, South

  Africa, India, singapore and West Africa" --> preliminarna str. - References: str. 316-319. -

  Kazalo

  ISBN 978-0-415-50649-6 (pbk)

  ISBN 0-415-50649-2

  ISBN 978-0-415-50650-2 (hbk)

  ISBN 0-415-50650-6

  ISBN 978-0-203-08002-3 (ebk)

  ISBN 0-203-08002-5

  811.111'34(075)

  SLA Phil II 4273 COLLINS B. Practical SLA Phil II 4273/CD COLLINS B. Practical

  COBISS.SI-ID 56671586

  21. CONCEPTUALIZING and utilizing the natural environment : critical reflections

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275883008http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=16209416http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56671586

 • from Imperial and Soviet Russia / guest editors Jonathan Oldfield, Julia Lajus amd Denis J. B.

  Shaw. - [London : School of Slavonic and East European Studies], 2015. - Str. 1-211 : ilustr. ;

  24 cm. - (The Slavonic and East European review, ISSN 0037-6795 ; vol. 93, no. 1)

  Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Abstracts

  ISBN 978-1-78188-202-3

  94(47)"18/19":502.1(082)

  COBISS.SI-ID 56685154

  22.

  ČAMPA, Jože, 1893-1989 Na mrtvi straži : roman z Bloške planote / Jože Čampa. - Ljubljana : Math, 2012-

  ([Ljubljana] : NTD). - Zv. ; 21 cm

  Dosedanja vsebina:

  Knj. 1. - 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 336 str. : avtorj. sl. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.:

  Ljudje in zemlja. - 300 izv. - O avtorju in njegovem delu / urednik: str. 5-8

  Knj. 2. - 2014. - 440 str. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja

  Knj. 3. - 2014. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja

  ISBN 978-961-6100-98-4 (zv. 1, trda vezava)

  ISBN 978-961-6100-99-1 (zv. 1, mehka vezava)

  ISBN 978-961-6919-00-5 (zv. 1, EPub)

  ISBN 978-961-6919-01-2 (zv. 1, mobi)

  ISBN 978-961-6919-02-9 (zv. 1, pdf)

  ISBN 978-961-6919-08-1 (zv. 2, broš.)

  ISBN 978-961-6919-21-0 (zv. 2, trda vezava)

  ISBN 978-961-6919-19-7 (zv. 3, broš.)

  ISBN 978-961-6919-25-8 (zv. 3, trda vezava)

  821.163.6-311.2

  SLA L.A II 6936 ČAMPA J. Na SLA L.A II 6936 ČAMPA J. Na mrtvi

  COBISS.SI-ID 264232192

  23.

  ČOK, Lucija Srečko in Peter : esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom /

  Lucija Čok ; [prevodi Jasmina Žgank, Doris Sodja, Tina Čok ; fotografije in dokumenti NUK

  Rokopisni oddelek, Martinčeva zapuščina, arhiv Kulturnega društva Peter Martinc]. - Koper :

  Kulturno društvo Peter Martinc : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,

  Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 98 str. : ilustr. ; 24 cm

  600 izv. - O avtorici na zavihku ov. - Slov. besedilo in franc. prevod. - Vzpor. nasl. v

  kolofonu: Srečko et Peter : de l'amitié entre Peter Martinc et Srečko Kosovel. - Bibliografija:

  str. 87-90. - Kazalo. - Povzetek ; Sintesi ; Summary

  ISBN 978-961-6964-00-5 (Univerzitetna založba Annales)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56685154http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=264232192

 • 929Kosovel S. 929Martinc P. 821.163.6.09-1Kosovel S.

  SLA L.H II 5578 ČOK L. Srečko in Peter

  COBISS.SI-ID 276115200

  24.

  ČUK, Marij Ko na jeziku kopni sneg / Marij Čuk ; spremno besedo napisal Boris Paternu. - Trst :

  Mladika, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 100 str. ; 23 cm. - (Črnike ; 4)

  Ni prepozno / Boris Paternu: str. 7-12. - O avtorju: str. 91. - Bibliografija: str. 93-95

  ISBN 978-88-7342-205-1

  821.163.6-1

  SLA L.A II 6698/4 ČUK M. Ko na jeziku

  COBISS.SI-ID 7052780

  25. DEJINY slovenskej drámy 20. storočia / Vladimír Štefko a kolektív autorov. - 1. vyd. -

  Bratislava : Divadelný Ústav, 2011. - 813 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edícia Slovenské divadlo)

  Životopisy autorou štúdií: str. 717-723. - Súpis knižných vydaní divadelných hier od roku

  1900 do roku 2010: str. 724-766. - Súpis prvých uvedení hier profilových autorov v

  profesionálných divadlách na Slovensku: str. 767-772. - Bibliografija pri posameznih

  prispevkih. - Résumé ; Zusammenfassung ; Rezjume. - Kazali

  ISBN 978-80-89369-36-2

  ISBN 80-89369-36-7

  821.162.4.09-2"1"

  SLA L.H II 5586 DEJINY

  COBISS.SI-ID 57096290

  26.

  DEML, Jakub Sebrané spisy. 1, Prvotiny / Jakub Deml ; Martin C. Putna a Záviš Šuman (eds.). - Vyd.

  1. - Praha : Academia, 2013. - 910 str., [32] str. ilustr. pril. ; 21 cm

  Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Vsebina: Slovo k Otčenáši Františka Bílka ;

  Homilie ; Notantur lumina ; Do lepších dob ; Epilegomena

  ISBN 978-80-200-2216-5 (Trda vez.)

  ISBN 80-200-2216-3 (Trda vez.)

  821.162.3Deml J.

  SLA Čech II 801/1 DEML J. Sebrané

  COBISS.SI-ID 57055586

  27.

  DIMEC, Jure

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276115200http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7052780http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57096290http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57055586

 • Računalniška analiza slovenskega informacijskega jezika v biomedicini : magistrsko

  delo / Jure Dimec. - Ljubljana : [J. Dimec], 1988. - 77 f. ; 30 cm

  Mentor Štefan Adamič, sometorica Breda Pogorelec. - Bibliografija: f. 75-77. - Univ. v

  Ljubljani, Medicinska fak.

  811.163.6'276.6:61(043.2) 659.2:004(043.2)

  SLA Mag 233 DIMEC J. Računalniška

  COBISS.SI-ID 5452761

  28.

  DONČEV, Anton Strannyj rycar´ svjaščennoj knigi / Anton Dončev ; perevod Miry Mihelevič. - Moskva :

  Centr knigi Rudomino, 2014. - 302 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Novij bolgarskij roman)

  Cir. - Èstetičeskij opyt Antona Dončeva / Georgi Stardelov: str. 5-8. - O avtorju na ov. - O

  Mire Mihelevič, perevodčike ètoj knigi / Marija Zorkaja: str. 301-302

  ISBN 978-5-00087-041-9

  821.163.2-31

  SLA Rus II 2220 DONČEV A. Strannyj

  COBISS.SI-ID 57082722

  29.

  DRAGIČEVIĆ, Nina Kdo ima druge skrbi / Nina Dragičević. - Ljubljana : Škuc, 2014. - 104 str. ; 20 cm. -

  (Zbirka Vizibilija ; 35)

  ISBN 978-961-6751-90-2

  821.163.6-311.2

  SLA L.A I 6018/35 DRAGIČEVIĆ N. Kdo

  COBISS.SI-ID 276414208

  30.

  DVAJSET 20 let mladinskega gledališkega in lutkovnega ustvarjanja na Koroškem : 1974-1994 /

  [gradivo zbrali in pripravili za tisk sodelavci Krščanske kulturne zveze ; uredništvo Michaela

  Fugger in Veronika Kušej ; slike arhiv Krščanske kulturne zveze in Našega tednika]. -

  Celovec = Klagenfurt : Krščanska kulturna zveza, [1994]. - 241 str. : ilustr. ; 24 cm

  792.077(436.5=163.6)"1974/1994" 792.97(436.5=163.6)"1974/1994"

  SLA Var II 1349 20

  COBISS.SI-ID 986701

  31.

  DVONČ, Ladislav Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a

  slavistov : (1976-1985) / Ladislav Dvonč. - Bratislava : Veda, 1997. - 698 str. ; 24 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=5452761http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57082722http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276414208http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=986701

 • Literatura: str. 654-660. - Kazali

  ISBN 80-224-0510-8

  012:81(437.6)"1976-1985":929

  SLA Bibl II 1083/1976-1985 DVONČ L. Slovenskí

  COBISS.SI-ID 56900962

  32.

  DVONČ, Ladislav Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a

  slavistov : (1986-1995) / Ladislav Dvonč. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 1998. - 728 str. ; 24

  cm

  Bibliografija navedena na koncu prispevkov. - Kazala

  ISBN 80-224-0573-6

  81(437.6)"1986/1995":929 012:81(437.6)"1986/1995"

  SLA Bibl II 1083/1986 -1995 DVONČ L. Slovenskí

  COBISS.SI-ID 22759469

  33.

  DVONČ, Ladislav Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a

  slavistov : (1996-2000) / Ladislav Dvonč. - 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Vydatel'stvo SAV,

  2003. - 505 str. ; 24 cm

  Kazali

  ISBN 80-224-0719-4

  012:81(437.6):929"1996/2000"

  SLA Bibl II 1083/1996 -2000 DVONČ L. Slovenskí

  COBISS.SI-ID 127962624

  34.

  ĐORĐEVIĆ, Miloš, publicist Ukupacija : napisano po motivima dela Petra Kočića : (drama u tri čina) / Miloš

  Đorđević. - Novi Sad : Zmaj ; Vršac : Gradska biblioteka, 2013 (Vršac : Tuli). - 107 str. ; 21

  cm. - (Biblioteka Drama)

  Cir. - Na zavihkih ov. avtorjeva fotografija ter bibliografija. - 300 izvodov. - Kočić za sva

  vremena / Radomir Putnik: str. 103-105

  ISBN 978-86-489-0722-6

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56900962http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=22759469http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=127962624

 • 821.163.41-2

  SLA L.A II 7113 ĐORĐEVIĆ M. Ukupacija

  COBISS.SI-ID 279649031

  35.

  ĐORĐEVIĆ, Miloš, publicist Umetnik jezičkih stilizacija : (roman Melihat iz Glog kako hronotop Danila Nikolića) /

  Miloš Đorđević. - Beograd : [s. l.], 2009. - Str. 153-167 ; 24 cm

  Cir. - Opombe tekoče na dnu str. - Apstrakt ; Summary: Language stylization: Melihat from

  Glog. - P. o.: Glas CDXIII Srpske akademije nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i

  književnosti 25

  821.163.41.09-31Nikolić D.

  SLA Br II 7536 ĐORĐEVIĆ M. Umetnik

  COBISS.SI-ID 56567650

  36.

  ELLE, Ludwig Sprachenpolitik in der Lausitz : Sprachenpolitik und Sprachenrecht im deutsch-

  sorbischen Gebiet 1990 bis 2014 / Ludwig Elle. - Bautzen : Sorbisches Institut, 2014. - 150

  str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kleine Reihe des Sorbischen Instituts ; 20)

  Bibliografija: str. 140-150

  ISBN 978-3-9813244-7-1 (broš.)

  811.162.5'272

  COBISS.SI-ID 56444002

  37. ENGLESKI jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi : zbornik u čast Draginji

  Pervaz / uređivački odbor Tvrtko Prćić ... [et al.]. - Novi Sad : Filozofski fakultet : Orfelin,

  2014 (Budisava : Krimel). - 726 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prispevki v angl. ali srb. - Bibliografija in izvleček v angl. in srb. pri vseh prispevkih

  ISBN 978-86-6065-300-2

  811.111(082) 821.111.09(082) 082.2Pervaz D. 811.111:811.163.41(082)

  GER 802.0+820 ENGLESKI JEZIK Prćić T. (ur.) SLA Zb II 1687 ENGLESKI

  COBISS.SI-ID 292620807

  38.

  ESENIN, Sergej Aleksandrovič Anna Snegina : poèma : [v perevodah na inostrannye jazyki / Sergej Esenin ; posleslovie

  Ol´gi Voronovoj ; otvetstvennyj redaktor Ju. G. Fridštejn]. - Moskva : Centr knigi VGBIL im.

  M. I. Rudomino, 2010. - 378 str. : ilustr., portret ; 21 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=279649031http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56567650http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56444002http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=292620807

 • Cir. in lat. - Rusko besedilo in prevodi v angl., bolg., madž., ital., nem., romun., srb., slovaš.,

  slov., hrv. in češ. - "Kak prekrasna zemlja i na nej čelovek ---" : hudožestvennyj kosmos

  poèmy Segeja Èsenina "Anna Snegina" / Ol´ga Voronova: str. 363-[379]

  ISBN 978-5-7380-0336-3

  ISBN 5-7380-0336-5

  821.161.1-1

  SLA Rus II 2211 ESENIN S. A. Anna Snegina

  COBISS.SI-ID 56627810

  39. FIABE resiane = Rezijanske pravljice = Pravice po rozajanskin : dall'archivio

  dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit = iz

  arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita /

  [registrazioni, posnela] Milko Matičetov, Roberto Dapit ; [premessa, scelta del materiale

  sonoro e traduzioni, spremno besedilo, izbor zvočnega gradiva in prevod Roberto Dapit,

  Monika Kropej ; elaborazione dei documenti sonori, zvočna obdelava Peter Vendramin]. -

  Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 59 str. ; 21 cm + 1 CD. - (Zborzbirk : kulturna dediščina v

  zbirkah med Alpami in Krasom = l'eredità culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso)

  Besedilo v it. in slov. prevedeno iz rezijanščine. - 500 izv.

  ISBN 978-961-254-689-2

  398.2(450.365=163.6)

  SLA Fol II 594 FIABE SLA Fol II 594/CD FIABE

  COBISS.SI-ID 273531392

  40.

  FILIPČIČ, Emil Drame / Emil Filipčič ; [spremna beseda Blaž Lukan]. - Ljubljana : Cankarjeva založba,

  2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 715 str. ; 21 cm

  Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - Drama kot (samo)kreacija / Blaž Lukan: str. 701-715. -

  Vsebina: Kegler ; Ujetniki svobode ; Altamira ; Bolna nevesta ; Atlantida ; Psiha ; 20th

  Century Fox ; Figaro se ženi ; Suženj akcije

  ISBN 978-961-282-087-9

  821.163.6-2

  SLA L.A II 7117 FILIPČIČ E. Drame

  COBISS.SI-ID 277005312

  41.

  FILIPI, Goran Istromletački lingvistički atlas (ImLA) = Atlante linguistico istroveneto (ALIv) =

  Istrobeneški lingvistični atlas (IbLA) / Goran Filipi, Barbara Buršić Giudici. - Zagreb : N.

  Dominović ; Pula : Znanstvena udruga Mediteran : Sveučilište Jurja Dobrile, 2012 (tiskano v

  Hrvatskoj : Kerschoffset). - 1008 str. : zvd. ; 30 cm. - (Lingvistički atlasi ; knj. 1)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56627810http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=273531392http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277005312

 • Uvodna besedila v hrv., it. in slov. - Recenzenta: August Kovačec, Ivan Zoričić. -

  Bibliografija: str. 999-1001. - Summary

  ISBN 978-953-6006-53-3 (broš.)

  ISBN 978-953-6006-20-5 (el. knjiga)

  811.163.42'28(497.571)(084.42)

  SLA Lex II 1859/1 FILIPI G. Istromletački

  COBISS.SI-ID 2227155

  42.

  FILIPI, Goran Lingvistički atlas pomorske terminologije istarskih govora : (LAPTIG) = Atlante

  linguistico della terminologia marinaresca delle parlate istriane : (ALTeMPIs) = Lingvistični

  atlas pomorske terminologije istrskih govorov : (LAPTIG) / Goran Filipi, Barbara Buršić

  Giudici. - Zagreb : N. Dominović ; Pula : Znanstvena udruga Mediteran : Sveučilište Jurja

  Dobrile, 2013. - 415 str. : zvd. ; 30 cm. - (Lingvistički atlasi ; knj. 2)

  Uvodna besedila v hrv., it. in slov. - Recenzenta: August Kovačec, Nikola Vuletić. -

  Bibliografija: str. 407-410. - Summary. - Kazali

  ISBN 978-953-7954-00-0 (broš.)

  ISBN 978-953-7954-01-7 (el. knjiga)

  811.163.42'28:656.61(497.571)(084.42)

  SLA Lex II 1859/2 FILIPI G. Lingvistički

  COBISS.SI-ID 2433491

  43.

  FLISAR, Evald Tam me boš našel / Evald Flisar ; [spremna beseda Tina Kozin]. - Ljubljana : Sodobnost

  International, 2014 (Ljubljana : Grafis Trade). - 300 str. ; 23 cm. - (Izbrana dela. Proza / Evald

  Flisar)

  600 izv. - Ko senca glave hromi roke / Tina Kozin: str. 291-300

  ISBN 978-961-6970-00-6

  821.163.6-311.2 821.163.6.09Flisar E.

  SLA L.A II 7132 FLISAR E. Tam

  COBISS.SI-ID 277021184

  44.

  FLORJANČIČ, Janja Motivacija bralcev za branje literature ob prostem času v povezavi z metodami

  književnega pouka : magistrsko delo / Janja Florjančič. - Novo mesto [i. e. Ljubljana] : [J.

  Florjančič], 2014. - V, 120 str. : ilustr. ; 30 cm

  Mentorica Boža Krakar Vogel. - Viri in literatura: str. 89-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2227155http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2433491http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277021184

 • Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

  028:82:37.091.3

  FRASCATI: 6-399

  SLA Mag 235 FLORJANČIČ J. Motivacija

  COBISS.SI-ID 56628066

  45.

  FRANČIĆ, Anđela Hrvatski jezik i jezična kultura / Anđela Frančić, Bernardina Petrović. - Zaprešić :

  Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", 2013. - 325 str. : ilustr. ;

  24 cm

  [Životopisi avtorica]: str. 324-325. - Literatura: str. 318-323

  ISBN 978-953-7670-42-9

  811.163.42'27

  SLA Phil II 4260 FRANČIĆ A. Hrvatski

  COBISS.SI-ID 56530786

  46.

  GAČIĆ, Milica Pisanje znanstvenih i stručnih radova / Milica Gačić. - Zagreb : Školska knjiga, 2012. -

  274 str. : preglednice ; 24 cm. - (Biblioteka Magister : sv. 7)

  Bilješka o autorici: str. 273-274. - Literatura: str. 261-264. - Kazalo

  ISBN 978-953-0-30270-9

  808.1:378.2(075.8) 001.811(075.8)

  SLA Phil II 4266/7 GAČIĆ M. Pisanje

  COBISS.SI-ID 56514914

  47.

  GARONJA-Radovanac, Slavica Žena u srpskoj književnosti / Slavica Garonja Radovanac. - Novi Sad : Dnevnik, 2010

  (Novi Sad : LitoStudio). - 400 str. ; 21 cm. - (Edicija Legat ; knj. 7)

  Cir. - O avtorici, njenem delu in njena fotografija na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 385-388.

  - Kazalo

  ISBN 978-86-7966-032-9

  821.163.41.09-055.2"18/19"

  SLA Var II 1120/7 GARONJA-RADOVANAC S. Žena

  COBISS.SI-ID 512655791

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56628066http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56530786http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56514914http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512655791

 • 48.

  GOGOL´, Nikolaj Vasil´evič, 1809-1852 Tri drame / Gogolj, Bulgakov ; prevedla Borut Kraševec in Lijana Dejak. - Ljubljana :

  Lud Šerpa, 2014. - 197 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 31)

  Tri drame / Borut Kraševec: str. 195-197. - Prevodi del: Ženit´ba ; Igroki ; Mertvye duši

  ISBN 978-961-6699-41-9

  821.161.1-2

  SLA L.A II 5187/31 GOGOL' N. V. Tri

  COBISS.SI-ID 277148928

  49.

  GOMBOC, Mateja, 1964- Dantejeva hiša / Mateja Gomboc. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014 ([Grosuplje] :

  Grafis Trade). - 223 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Mladika)

  500 izv.

  ISBN 978-961-205-213-3

  821.163.6-311.2

  SLA L.A II 7121 GOMBOC M. Dantejeva

  COBISS.SI-ID 276534784

  50. GOVORICE : zbornik goriškega literarnega kluba / [uredili Vida Mokrin-Pauer in Vita

  Žerjal Pavlin]. - Nova Gorica : Goriški literarni klub Govorica, 2014 (Nova Gorica : Grafika

  Soča). - 223 str. : ilustr. ; 21 cm

  500 izv.

  ISBN 978-961-281-395-6

  821.163.6-82

  SLA L.A II 7106 GOVORICE

  COBISS.SI-ID 273639936

  51. GRIGOROVIČEV parimejnik. 2, Leksika, index verborum / [priredila] Zdenka

  Ribarova ; vovedna studija Emilie Blahova. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i

  umetnostite, 2014. - 542 str. ; 29 cm

  Na vzpor. nasl. str.: Paroimiarion Grigorovici. 2, Lexicon, index verborum. - Besedilo v mak.,

  kazalo v starocerkvenoslovanščini in starogrš. - Cir. in grš. pisava. - Bibliografija: str. 49-54

  ISBN 978-608-203-112-5

  811.16"11/12":091

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277148928http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276534784http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=273639936

 • SLA Text III 89/2 GRIGOROVIČEV

  COBISS.SI-ID 38009389

  52.

  GVOZDEN, Vladimir Srpska putopisna kultura 1914-1940. : studija o hronotopičnosti susreta / Vladimir

  Gvozden. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 339 str. ; 22 cm. -

  (Biblioteka Književne nauke, umetnost, kultura. Kolekcija Povesnica)

  Cir. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Spisak putopisa i putopisnih reportaža koji su bili

  predmet studije: str. 325-329. - Kazalo

  ISBN 978-86-519-0991-0 (broš.)

  821.163.41.09-992"1914/1940" 82.0-992

  SLA L.H II 5584 GVOZDEN V. Srpska

  COBISS.SI-ID 186588172

  53.

  HABJAN, Jernej Literatura med dekonstrukcijo in teorijo / Jernej Habjan. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014

  ([Maribor] : Darima). - 211 str. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

  400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

  ISBN 978-961-257-061-3

  82.0

  PRK 10839 82.091TEO HABJAN J. Literatura 2 SLA L.H II 5577 HABJAN J. Literatura

  SOC 82 HABJAN J. Literatura

  COBISS.SI-ID 275173376

  54.

  HALONJA, Antun Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja / Antun Halonja, Milica Mihaljević. -

  Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. - 229

  str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Nazivoslovlje i nazivlje ; knj. 2)

  Životopisi autora: str. 228-229. - Bibliografija: str. 221-225 in na dnu str.

  ISBN 978-953-169-223-6 (Hrvatska sveučilišna naklada)

  811.163.42'373.46:004

  SLA Phil II 4268/2 HALONJA A. Od računalnoga

  COBISS.SI-ID 37508909

  55.

  HELDEN, Willem Andries van Case and gender : concept formation between morphology and syntax : proefschrift / W.

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=38009389http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=186588172http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=275173376http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=37508909

 • Andries van Helden. - Amsterdam ; Atlanta, GA : Rodopi, 1993. - 2 zv. (XXV, 1280 str.) :

  ilustr. ; 23 cm

  Opombe tekoče na dnu str. - References and names: zv. 2, str. 1222-1268. - Rezjume: Padež i

  rod. - Terms: zv. 2, str. 1269-1278

  - - [Nederlandse samenvatting]. - 16 str. ; 22 cm

  81'373'376:81'16

  SLA Phil II 3940 HELDEN W. A. Case

  COBISS.SI-ID 56958818

  56.

  HEVIER, Daniel Luna na niti = Na niti mesiac / Daniel Hevier ; [iz slovaščine prevedla Stanislava Repar,

  Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 55 str. ; 15 cm. - (Zbirka Haiku ; 2014,

  3)

  Vzpor. slovaš. besedilo in prevod v slov. - 350 izv. - O avtorju: str. 54-55

  ISBN 978-961-6894-54-8

  ISBN 978-961-6894-57-9 (letni komplet)

  821.162.4-1

  SLA L.A I 6025/2014, 3 HEVIER D. Luna

  COBISS.SI-ID 277022976

  57.

  HINRICHS, Jan Paul Nicolaas van Wijk (1880-1941) : slavist, linguist, philanthropist / Jan Paul Hinrichs ;

  [edited by Peter Houtzagers ; translated from the Dutch by Murray Pearson]. - Amsterdam ;

  New York : Rodopi, 2006. - 341 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in Slavic and general

  linguistics ; vol. 31)

  Bibliografija: str. [305]-329. - Kazalo

  ISBN 90-420-2023-7

  81:929Van Wijk N.

  SLA Phil II 2407/31 HINRICHS J. P. Nicolaas van Wijk

  COBISS.SI-ID 37546029

  58.

  HLIŠ, Zdenka Jezikovna podoba vere v slovenskih prevodih Svetega pisma : magistrsko delo / Zdenka

  Hliš Kaaouana. - Ljubljana : [Z. Hliš Kaaouana], 2014. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični

  disk (CD-ROM) (priloge)

  Mentorica Erika Kržišnik. - Viri in literatura: str. 103-111. - Izvlečka v slov. in angl.,

  povzetek v slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56958818http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277022976http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=37546029

 • 811.163.6'373.612.2:27:81'25=163.6

  FRASCATI: 6-200

  SLA Mag 234 HLIŠ Z. Jezikovna SLA Mag 234/CD HLIŠ Z. Jezikovna

  COBISS.SI-ID 56412002

  59.

  HOLÁ, Lída Čeština expres. 3 : [úroveň] A2/1 : [anglická verze] / Lída Holá, Pavla Bořilová. - Praha :

  Akropolis, 2014. - 106 str. : ilustr., 1 zvd. ; 29 cm

  Besedilo v prilogi v češ. in angl.

  - - Čeština expres [Zvočno gradivo], Poslech : tracky 1-42. - 1 CD ; 12 cm

  - - Czech express. Appendix. - 97 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 978-80-7470-032-3 (Broš.)

  ISBN 80-7470-032-1 (Broš.)

  811.162.3(075)

  SLA Č.L II 220 HOLÁ L. Čeština

  COBISS.SI-ID 57063010

  60.

  HORVAT, Tim Tretji izvod / Tim Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Kres, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). -

  263 str. : avtorj. sl. ; 22 cm

  600 izv. - Spremna beseda / Samo Koler: str. 256-260. - O avtorju: str. 263

  ISBN 978-961-250-123-5

  821.163.6-312.4 821.163.6.09-31Horvat T.

  SLA L.A II 7125 HORVAT T. Tretji

  COBISS.SI-ID 276627968

  61.

  HOŠKO, Franjo Emanuel Jaić Marijan - obnovitelj među preporoditeljima / Franjo Emanuel Hoško. - Zagreb :

  Katehetski salezijanski centar, 1996. - 212 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Orijentacije)

  Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

  ISBN 953-6055-14-7

  27-725(497.5)"18":929Jajić M.

  COBISS.SI-ID 56940898

  62. HRVATSKI crkvenoslavenski jezik / Sofija Gadžijeva ...[et al.] ; priredio Milan

  Mihaljević. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Staroslavenski institut, 2014. - 420 str. :

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56412002http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57063010http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276627968http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56940898

 • ilustr. ; 25 cm. - (Bibliotheca Glagolitica croatica ; knj. 1)

  Literatura: str. 393-412

  ISBN 978-953-169-289-2

  811.16(497.4)'36

  SLA Gram II 1363/1 HRVATSKI

  COBISS.SI-ID 56875362

  63. HRVATSKI jezični savjeti / Sanda Ham ...[et. al.]. - Zagreb : Školska knjiga, 2014. -

  187 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazali

  ISBN 978-953-0-40042-9

  811.163.42(035)

  SLA Phil II 4259 HRVATSKI

  COBISS.SI-ID 56532578

  64. HRVATSKI jezik na putu u EU : terminološki ogledi / uredila Maja Bratanić. - Zagreb

  : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011. - 317 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Znanstveni

  zbornici ; knj. 4)

  Bilješke o autorima: str. 301-307. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str. - Izvlečki

  v hrv. ; Summaries

  ISBN 978-953-6637-65-2

  811.163.42'244:061.1EU 81'244:061.1EU

  SLA Phil II 4276/4 HRVATSKI

  COBISS.SI-ID 37441837

  65.

  HRVATSKI sintaktički dani (2 ; 2008 ; Osijek) Sintaksa padeža : zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem

  Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 13.-15. studenoga 2008 / uredile Matea Birtić, Dunja

  Brozović Rončević. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Osijek : Filozofski

  fakultet, 2010. - XVI, 276 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Znanstveni zbornici ; knj. 3)

  Prispevki v hrv., dva v angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v hrv., dva v

  angl., povzetki v angl., dva v hrv.

  ISBN 978-953-6637-58-4

  811.163.42'366.54(082)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56875362http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56532578http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=37441837

 • SLA Phil II 4276/3 HRVATSKI Sintaksa

  COBISS.SI-ID 56747362

  66. HUDE so res vojské --- : bohinjske pripovedi o 1. svetovni vojni / [uvodna beseda,

  uredila Marija Cvetek ; spremni besedi Anka Novak, Joža Mihelič ; vinjete Slavica Cvetek]. -

  Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014 (Maribor : Dravski tisk).

  - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

  600 izv. - Knjigi na pot / Anka Novak: str. 9-10. - V spomin in opomin / Joža Mihelič: str. 11-

  12. - Hude so res vojské --- : uvodna beseda / Marija Cvetek: str. 13-16. - O avtorici in njena

  fotografija na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 119

  ISBN 978-961-278-174-3

  821.163.6'282(497.4Bohinj)-94 94(100)"1914/1918"(092) 94(497.4Bohinj)"1914/1918"(092)

  SLA L.A II 7128 HUDE

  COBISS.SI-ID 276935680

  67.

  IGOV, Svetlozar Oleni / Svetlozar Igov ; perevod Zoi Karcevoj. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2014.

  - 287 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Novij bolgarskij roman)

  Cir. - "Nekanoničeskij postmodernizm" Svetlozara Igova / Z. Karceva: str. 5-10. - O avtorju

  na ov.

  ISBN 978-5-00087-007-5

  821.163.2-31

  SLA Rus II 2219 IGOV S. Oleni

  COBISS.SI-ID 57081698

  68. INOVACIJE u slavenskim jezicima / uredila Barbara Kryżan-Stanojević. - Zagreb :

  Srednja Europa, 2011. - 146 str. : ilustr. ; 24 cm. - ([Biblioteka Srednje Europe])

  Prispevki v hrv., polj. ali slovaš. - Bilješke o autorima: [147-151]. - Bibliografija pri vseh

  prispevkih

  ISBN 978-953-6979-80-6

  811.16'27(082)

  SLA Phil II 4264 INOVACIJE

  COBISS.SI-ID 56533346

  69.

  INTERNATIONAL Congress of Slavists (13th ; 2003 ; Ljubljana, Slovenia) Dutch contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana,

  August 15-21, 2003 : Linguistics / edited by Jos Schaeken, Peter Houtzagers and Janneke

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56747362http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276935680http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57081698http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56533346

 • Kalsbeek. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2003. - 452 str. ; 24 cm. - (Studies in Slavic

  and general linguistics ; vol. 30)

  Besedila v angl., niz., franc., nem., polj. in ruš. - Bibliografija pri vse prispevkih

  ISBN 90-420-0847-4

  ISBN 978-90-420-0847-2

  811.16(082)

  SLA Phil II 2407/30 INTERNATIONAL Dutch

  COBISS.SI-ID 56803682

  70.

  INTERNATIONAL Congress of Slavists (14th ; 2008 ; Ohrid, Macedonia) Dutch contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid,

  September 10-16, 2008 : linguistics / edited by Peter Houtzagers, Janneke Kalsbeek, Jos

  Schaeken. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2008. - 571 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in

  Slavic and general linguistics ; vol. 34)

  Nasl. na preliminarni str.: Dutch contributions 2008. - Prispevki v angl., dva v ruš., eden v

  slov. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summaries

  ISBN 978-90-420-2442-7

  ISBN 90-420-2442-9

  811.16(082)

  SLA Phil II 2407/34 INTERNATIONAL Dutch

  COBISS.SI-ID 56805474

  71.

  INTERNATIONAL Congress of Slavists (15th ; 2013 ; Minsk, Belarus) Dutch contributions to the Fifteenth International Congress of Slavists, Minsk, August

  20-27, 2013 : linguistics / edited by Egbert Fortuin, Peter Houtzagers, Janneke Kalsbeek,

  Simeon Dekker. - Amsterdam : Rodopi, cop. 2014. - 261 pages : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in

  Slavic and General Linguistics ; vol. 40)

  Prispevki v angl., eden v ruš. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v angl., eden v ruš.

  - Vsebina: Communicative heterogeneity in Novgorod birchbark letters: a case study into the

  use of imperative subjects / Simeon Dekker ; The existential construction in Russian: a

  semantic-syntactic approach / Egbert Fortuin ; Jakovlev's magic formula and the linotype /

  Andries van Helden ; Frequency effects on the acquisition of Polish and Russian gender

  morphology / Bibi Janssen ; Macedonian verbal aspect: East or West? / Jaap Kamphuis ;

  Don't shoot the messenger: part two pragmaphilological notes on birchbark letters nos. 497

  and 771 from Novgorod and no. 2 from Zvenyhorod / Jos Schaeken ; Recording: the eight

  homilies attributed to Cyril of Turov / William R. Veder ; Early Slavic dialect differences

  involving the consonant system / Willem Vermeer ; Glagoly doen i delat´: brat´ja-bliznecy ili

  dal´nie rodsvenniki? / Vim Khonselaar u Alla Peemers-Podgaevskaja

  ISBN 978-90-420-3818-9

  ISBN 90-420-3818-7

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56803682http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56805474

 • 811.16(082)

  SLA Phil II 2407/40 INTERNATIONAL Dutch

  COBISS.SI-ID 56804194

  72.

  JANČAR, Drago Etoj noč´ju ja ee videl / Drago Jančar ; [Tat´jana Žarova, perevod]. - Moskva : Centr

  knigi Rudomino, 2013 (Ul´janovsk : Ul´janovskij dom pečati). - 190 str. ; 21 cm. - (Serija

  Slovenskij Glagol)

  Izv. stv. nasl.: To noč sem jo videl. - V kolofonu tudi: literaturno-hudožestvennoe izdanie. -

  Cir. - 1.000 izv. - Vmesto avtorskogo posleslovija / vstuplenie i perevod T. Žarovoj: str. 187-

  [191]. - O avtorju in njegovem delu ter fotografija na hrbtni str. ov.

  ISBN 978-5-905626-76-0

  821.163.6-311.2=161.1

  SLA Rus II 2210 JANČAR D. Ètoj

  COBISS.SI-ID 268512512

  73.

  JANŠA, Janez, 1958- Noriško kraljestvo. Beli panter / Janez Janša. - Ljubljana : Nova obzorja, 2014. - 399 str.

  : zvd. ; 24 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 395-399

  ISBN 978-961-6942-14-0

  821.163.6-311.6

  SLA L.A II 7104 JANŠA J. Noriško

  COBISS.SI-ID 276940800

  74. JAVNI jezik kao poligon jezičnih eksperimenata / uredila Barbara Kryżan-Stanojević.

  - Zagreb : Srednja Europa, 2013. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

  Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v hrv.

  ISBN 978-953-6979-92-9

  821.163.42'27(082)

  SLA Phil II 4262 JAVNI

  COBISS.SI-ID 56515170

  75. JEZIKOVNA politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji / Monika Kalin Golob ...

  [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014 ([Ljubljana] : Littera

  Picta). - 351 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Stičišča)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56804194http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=268512512http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276940800http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56515170

 • 300 izv. - Bibliografija: str. 231-239. - Abstract: Language policy and languages of higher

  education in Slovenija

  ISBN 978-961-235-716-0

  81'272:378(497.4) 811.163.6:378(497.4)

  FRASCATI: 6-200

  SLA Phil II 4275 JEZIKOVNA 1, 2 SOC 81 STABEJ M. et al. Jezikovna

  COBISS.SI-ID 277145344

  76.

  KADLEČÍK, Ivan Mati vseh besed : (izbor) = Matka všetkých slov : (výber) / Ivan Kadlečík ; [izbrala, iz

  slovaščine prevedla Stanislava Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 45 str. ; 15 cm.

  - (Zbirka Haiku ; 2014, 1)

  Vzpor. slovaš. besedilo in prevod v slov. - 350 izv. - O avtorju: str. 44-45

  ISBN 978-961-6894-52-4

  ISBN 978-961-6894-57-9 (letni komplet)

  821.162.4-1

  SLA L.A I 6025/2014, 1 KADLEČÍK I. Mati

  COBISS.SI-ID 277022208

  77. KAJ sončece vidi : poljske otroške pesmi v prevodu študentov ljubljanske polonistike /

  [besedila izbrali in prevedli študentje ljubljanske polonistike Krista Balažič ... [et al.] ; uredila

  Maria Magdalena Nowakowska ; ilustrirala Simona Žagar]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena

  založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Kubelj). - 28 str. : ilustr. ; 19 X 26 cm

  Vzpor. polj. besedilo in slov. prevod. - 300 izv.

  ISBN 978-961-237-647-5

  821.162.1-93-1=163.6

  SLA L.A I 7028 KAJ

  COBISS.SI-ID 273966848

  78.

  KALČIĆ, Slavko Rječnik roverskih i okolnih govora / Slavko Kalčić, Goran Filipi, Valter Milovan. - Pazin

  : Matica hrvatska Pazin, 2014. - 344 str. ; 24 cm

  ISBN 978-953-647-652-7

  811.163.42'28:81'374

  SLA Lex II 1858 KALČIĆ s. Rječnik

  COBISS.SI-ID 14524209

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277145344http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277022208http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=273966848http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=14524209

 • 79.

  KAPOR, Momo Antologija Kapor : izabrane stranice Mome Kapora / izbor, redakcija, predgovor i

  komentari Draško Ređep. - 2. izd. - Novi Sad : Prometej, 2012 (Novi Sad : Prometej). - 478

  str. : ilustr. ; 18 cm. - (Edicija Antologija ; n. s.)

  2.000 izvodov. - Zona erotičnog pamćenja: str. 5-15. - Komentari: str. 451-473. - Beleška o

  piscu: str. 475. - Cir. - Vsebina antologije je enaka izd. iz leta 2010

  ISBN 978-86-515-0772-7 (broš.)

  ISBN 978-86-515-0762-8 !

  821.163.41-32 821.163.41.09 Kapor M.

  SLA L.A I 7035 KAPOR M. Antologija Kapor

  COBISS.SI-ID 274336775

  80.

  KARPATSKÝ, Dušan Listář / Dušan Karpatský ; [uspořádal, k vydání připravil a komentáři opatřil autor]. - 1.

  vyd. - Praha : Torst, 2014. - 635 str. : pril. ; 24 cm

  Na sprednjem zavihku ov. o avtorju in njegova fotografija. - Kazalo

  ISBN 978-80-7215-485-2

  821.162.3-6:929Karpatský D.

  SLA Čech II 802 KARPATSKÝ D. Listář

  COBISS.SI-ID 57095266

  81.

  KATALPA, Jakuba Nemci : geografija izgube / Jakuba Katalpa ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje

  Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica,

  2014. - 414 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 9)

  Prevod dela: Němci. - 300 izv. - Avtoričina fotografija, o avtorci in njenem delu na notr. str.

  ov.

  ISBN 978-961-93732-1-7 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)

  821.162.3-31

  SLA L.A I 6937/9 KATALPA J. Nemci

  COBISS.SI-ID 276713984

  82.

  KLAJN, Katarina Didaktični pristopi k uprizarjanju dramskih besedil v šoli : magistrsko delo / Katarina

  Klajn. - Ljubljana : [K. Klajn], 2014. - 155, 9, 5 str. : ilustr. ; 30 cm

  Mentorica Boža Krakar Vogel. - Viri in literatura: str. 153-155. - Povzetek ; Abstract. - Univ.

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274336775http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57095266http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276713984

 • v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko

  37.091.3:373.3:82-2

  FRASCATI: 6-200

  SLA Mag 236 KLAJN K. Didaktični

  COBISS.SI-ID 56864354

  83. KNJIŽEVNO delo Vladana Desnice : zbornik radova povodom 100-godišnjice rođenja

  / [urednici Jovan Radulović, Dušan Ivanić]. - Beograd : Biblioteka grada Beograda, 2007

  (Beograd : Čigoja štampa). - 294 str. ; 25 cm

  Cir. - 300 izvodov. - Str. 5-8: Uvodne napomene / urednici. - Opombe z bibliografijo tekoče

  na dnu str. ali bibliografija na koncu pripevka. - Bibliografija Vladana Desnice : (od 1991) /

  Dejan Vukićević: str. 267-292. - Nekateri prispevki imajo izvlečke v srb., nekateri tudi

  povzetke v franc. ali angl.

  ISBN 86-7191-102-0 (karton)

  821.163.42.09 Desnica V.(082) 012 Desnica V. 012 Desnica V.

  SLA L.H II 5583 KNJIŽEVNO

  COBISS.SI-ID 136684044

  84.

  KOCMUT, Aleksandra, 1976- Prehajalec / Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v

  Sloveniji). - 159 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 84)

  600 izv. - Spremna beseda Danija Bedrača na sprednji notr. str. ov.

  ISBN 978-961-241-884-7

  821.163.6-32

  SLA L.A I 7017/84 KOCMUT A. Prehajalec

  COBISS.SI-ID 277753856

  85.

  KODRIČ, Zdenko Nebesa cadillac / Zdenko Kodrič. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2014. - 284 str. ; 21 cm. -

  (Zbirka Branje. Proza)

  700 izv. - Adelma von Vay: prismuknjena baronica, zvezdnica spiritizma in velika dobrotnica

  / Jan Ciglenečki: str. 279-284. - O avtorju ter fotografija na sprednjem zavihku ov.

  ISBN 978-961-6897-94-5

  821.163.6-3

  SLA L.A II 7118 KODRIČ Z. Nebesa

  COBISS.SI-ID 80706817

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56864354http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=136684044http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277753856http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=80706817

 • 86. KONIEC lásky : antológia prózy Slovenskej moderny / Michal Gáfrik [editor]. - Martin

  : Matica Slovenská, 2007. - 297 str. ; 21 cm

  Tvorivé iniciatívy básnikov Slovenskej moderney v próze / Michal Gáfrik: str. 7-25. -

  Textologické a bibliografické poznámky / Michal Gáfrik: str. 295-[298]

  ISBN 978-80-7090-848-8

  ISBN 80-7090-848-3

  821.162.4-3(082.2)

  SLA Slaš II 317 KONIEC

  COBISS.SI-ID 56902242

  87.

  KONTLER-Salamon, Jasna Za resnico do zadnjega diha : pater Ivan Tomažič, ustanovitelj Korotana / Jasna Kontler -

  Salamon ; [spremna beseda Peter Vodopivec]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015

  (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 21 cm

  600 izv. - O izigranem graditelju študentskega doma, zapravljenem denarju in izgubljenih

  priložnostih / Peter Vodopivec: str. 133-142. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

  ISBN 978-961-241-876-2

  929Tomažič I. 378.018.32(436.1)(091)

  SLA Var II 1345 KONTLER-S., J. Za resnico

  COBISS.SI-ID 277619712

  88.

  KORTLANDT, Frederik Selected writings on Slavic and general linguistics / Frederik Kortlandt. - Amsterdam :

  Rodopi, 2011. - 484 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studies in Slavic and general linguistics ; vol. 39)

  References: str. 427-462. - Kazalo

  ISBN 978-90-420-3363-4 (Vez.)

  ISBN 90-420-3363-0 (Vez.)

  811.16./17'34 811.163.6"9/10"'34

  SLA Phil II 2407/39 KORTLANDT F. Selected

  COBISS.SI-ID 56809314

  89.

  KORUN, Barbara Čečíca, turbata d'amore = Čečíca, motnjena od ljubezni / Barbara Korun ; [disegni, risbe

  Serafino Loszach ; cura e traduzione, urednik in prevajalec Michele Obit. - Cividale del Friuli

  : Circolo di cultura Ivan Trinko ; Grimacco : Associazione Topolò = Čedad : Kulturno

  društvo [Ivan Trinko] ; Garmak : Društvo Topolove, 2014 (Cromons : Poligrafiche San

  Marco). - 95 st. : ilustr. ; 21 cm. - (Collana Koderjana = Zbirka [Koderjana] ; 8)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56902242http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277619712http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56809314

 • Vzporedno it. in slov. besedilo. - V kolofonu tudi: Stazione di Topolò-Postaja Topolove, XXI

  edizione-21. izvedba. - O avtorici: str. 90-91

  821.163.6-1

  SLA L.A II 6837/8 KORUN B. Čečíca

  COBISS.SI-ID 6940396

  90.

  KOS, Janko, 1931- Umetniki in meščani : spominjanja / Janko Kos. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 203 str. ;

  22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

  500 izv. - Na zavihkih ov. zapisa o avtorju in njegovem delu

  ISBN 978-961-284-045-7

  821.163.6-94 929Kos J.

  SLA L.A II 7107 KOS J. Umetniki

  COBISS.SI-ID 277081600

  91.

  KOS, Vladimir, 1924- [Sto]

  100 pesmi in ena je gotovo tudi záte : [pesmi] / Vladimir Kos ; [fotografija Mihaela

  Svetek]. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 96 str. : fotogr.

  ; 20 cm

  Na nasl. str. tudi: Tokyo 2014. - 300 izv.

  ISBN 978-961-6748-35-3

  821.163.6-1

  SLA L.A I 7029 KOS V. 100

  COBISS.SI-ID 276184832

  92.

  KOŠUTA, Miroslav Zapisi na orošeno okno : [(1958-2014)] / Miroslav Košuta. - Trst : Mladika, 2014. - 467

  str. ; 21 cm

  O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

  ISBN 978-88-7342-210-5

  821.163.6-92"1958/2014"

  SLA L.A II 7102 KOŠUTA M. Zapisi

  COBISS.SI-ID 7365100

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6940396http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277081600http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276184832http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7365100

 • 93.

  KOVAČEVIĆ, Marija, slavistka Nepoznati Njegoš / Marija Kovačević. - 1. izd. - Ruma : Srpska knjiga M ; Krupanj :

  Biblioteka "Politika", 2012 (Ruma : Srpska knjiga M). - 220 str. ; 20 cm. - (Biblioteka

  Posebna izdanja / Srpska knjiga M)

  Tiraž 300. - Biografija: str. 261. - Cir. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

  ISBN 978-86-6261-007-2

  821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

  SLA L.H I 2067 KOVAČEVIĆ M. Nepoznati

  COBISS.SI-ID 269694983

  94.

  KRLEŽA, Miroslav Evropa danes in drugi eseji / Miroslav Krleža ; izbrala, prevedla in opombe napisala

  Mica Matković ; [spremna beseda Đurđa Strsoglavec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2014

  (Ljubljana : Matformat). - 233 str. ; 23 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 5)

  500 izv. - Esejizem kot svetovni nazor / Đurđa Strsoglavec: str. 231-233. - O avtorju na

  sprednjem zavihku ov.

  ISBN 978-961-6768-77-1

  821.163.42-4

  SLA L.A II 6639/5 KRLEŽA M. Evropa 1, 2

  COBISS.SI-ID 276615680

  95.

  KROPEJ Telban, Monika Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni / Monika Kropej

  Telban ; [prevod Peter Altshul]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015

  ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 461 str. : ilustr. ; 25 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 435-452. - Povzetek v angl.: Type index of Slovenian folktales.

  Animal tales and fables. - Kazalo

  ISBN 978-961-254-770-7

  398.2(497.4)

  SLA Fol II 595 KROPEJ TELBAN, M. Tipni

  COBISS.SI-ID 278132224

  96.

  KRŽIŠNIK, Erika Frazeologija bližnjih in sorodnih jezikov - predmet ali ovira pri prevajanju : Erika

  Kržišnik, Urška Valenčič Arh. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - Str.

  421-429 : tabele ; 21 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=269694983http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276615680http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=278132224

 • Literatura: str. 429. - P. o.: Frazeologia a przekład. - 2014

  81'373.7:81'25=163.42=8163.6=811.112.2

  SLA Br II 7542 KRŽIŠNIK E. Frazeologija

  COBISS.SI-ID 57006946

  97.

  KUHNOVÁ, Daniela Tri sonca = Tri slnká / Daniela Bojnanská ; [iz slovaščine prevedla Stanislava Repar,

  Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 29 str. ; 15 cm. - (Zbirka Haiku ; 2014,

  4)

  Vzpor. slovaš. besedilo in prevod v slov. - 350 izv. - O avtorici: str. 28-29

  ISBN 978-961-6894-55-5

  ISBN 978-961-6894-57-9 (letni komplet)

  821.162.4-1

  SLA L.A I 6025/2014, 4 KUHNOVÁ D. Tri

  COBISS.SI-ID 277023488

  98.

  LADEFOGED, Peter The sounds of the world's languages / Peter Ladefoged and Ian Maddieson. - [11th

  reprint]. - Malden ; Oxford ; Carlton : Blackwell, 2008. - XXI, 425 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 383-407. - Kazalo

  ISBN 978-0-631-19815-4 (pbk)

  81'34

  SLA Phil II 4269 LADEFOGED P. The sounds

  COBISS.SI-ID 56544866

  99.

  LAFAZANOVSKI, Ermis Hrapeško / Èrmis Lafazanovskij ; perevod Ol´gi Pan´kinoj. - Moskva : Centr knigi

  Rudomino, 2014. - 223 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Makedonskij roman XXI veka)

  Cir. - Hrapeško : istorija hudožnika / O. Pan´kina: str. 5-7

  821.163.3-31

  SLA Rus II 2217 LAFAZANOVSKI E. Hrapeško

  COBISS.SI-ID 57077346

  100. LANGUAGE contact in times of globalization / edited by Cornelius Hasselblatt, Peter

  Houtzagers, Remco van Pareren. - Amsterdam [etc.] : Rodopi, cop. 2011. - 287 str. : ilustr. ;

  24 cm. - (Studies in Slavic and general linguistics, ISSN 0169-0124 ; vol. 38)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57006946http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277023488http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56544866http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57077346

 • Bibliografija pri posameznih prispevkih

  ISBN 978-90-420-3343-6 (vez.)

  ISBN 90-420-3343-6 (vez.)

  81'1:811.16(082)

  SLA Phil II 2407/38 LANGUAGE

  COBISS.SI-ID 56802402

  101. LANGUAGES in contact / edited by Dicky Gilbers, John Nerbonne, Jos Schaeken. -

  Amsterdam ; Atlanta, GA : Rodopi, 2000. - 339 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in Slavic and

  general linguistics ; vol. 28)

  "The present volume includes papers that were presented at the conference Languages in

  contact at the University of Groningen (25-26 November 1999). The conference was held to

  celebrate the University of St. Peterburg's award of an honorary doctorate to Tjeerd de Graaf

  of Groningen --> Introduction: str. 1. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

  ISBN 978-90-420-1322-3

  81'282.2(082)

  SLA Phil II 2407/28 LANGUAGES

  COBISS.SI-ID 57052002

  102.

  LEBEDEV, Sergej Sergeevič Predel zabvenija / Sergej Lebedev. - Moskva : ÈKSMO, 2012. - 413 str. ; 21 cm. -

  (Otkrytie : sovremennaja rossijskaja literatura)

  Cir. - O avtorju ter spremni besedili Elene Koljadine in Ol´ge Lebeduškine na ov.

  ISBN 978-5-699-54441-7

  ISBN 5-699-54441-0

  821.161.1-31

  SLA Rus II 2216 LEBEDEV S. S. Predel

  COBISS.SI-ID 57074786

  103.

  LEDINEK, Nina, 1980- Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine /

  Nina Ledinek. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 244 str. :

  graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica, ISSN 1854-2956 ; 30)

  O avtorici in njena fotografija na sprednjem zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 229-

  240. - Kazali. - Povzetek ; Summary

  ISBN 978-961-254-747-9

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56802402http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57052002http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57074786

 • 811.163.6'367 81'322

  SLA Phil II 3604/30 LEDINEK N. Slovenska 1, 2

  COBISS.SI-ID 276627200

  104. LEKSIKA, gramatika, diskurs : zbornik u čast Veri Vasić / urednici Milivoj Alanović

  ... [et al.]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2014 (Novi Sad : Sajnos). - 517 str. : portret, ilustr.

  ; 23 cm

  Tiraž 200. - Reč urednika: str. 9-10. - Lat. in cir. - Bibliografija pri vseh prispevkih. -

  Bibliografija Vere Vasić / Nataša J. Belić str. 11.16. - Izvlečki v srb., povzetki v angl., nem,

  ruš. ali franc. pri vsakem prispevku

  ISBN 978-86-6065-278-4 (broš.)

  012 Vasić V. 811.163.4'373(082) 811.163.4'36(082) 81'42(082)

  SLA Phil II 4274 LEKSIKA

  COBISS.SI-ID 291184903

  105.

  LERMONTOV, Mihail Jur´evič Maskarad : drama v četyreh dejstvijah, v stihah / Mihail Lermontov. - Moskva : Centr

  knigi Rudomino, 2014. - 142 str. : [4] zložene barvne pril. ; 27 cm

  Cir. - Ovoj spet s sponko in magnetkom

  ISBN 978-5-00087-018-1

  821.161.1-2

  SLA Rus II 2213 LERMONTOV M. J. Maskarad

  COBISS.SI-ID 56773218

  106. LICE i naličje jezične globalizacije / uredila Barbara Kryżan-Stanojević. - Zagreb :

  Srednja Europa, 2009. - 159 str. : ilustr ; 24 cm

  Bilješke o autorima: str. 153-159. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vseh

  prispevkih

  ISBN 978-953-6979-63-9

  81'272(082) 811.163.42'272

  SLA Phil II 4263 LICE

  COBISS.SI-ID 56547170

  107. LIJEČNICI pisci u hrvatskoj književnosti : od Dimitrije Demetra do danas / priredila

  Ana Batinić. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. - 257 str. ; 24 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276627200http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=291184903http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56773218http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56547170

 • Bilješke o autorima: str. 225-250. - Literatura: str. 251-255. - Sažetak : Summary: Physician

  writers in Croatian literature from Dimitria Demeter until today

  ISBN 978-953-154-875-5

  821.163.42(082.2)

  SLA L.A II 7110 LIJEČNICI

  COBISS.SI-ID 56549218

  108.

  LIKAR, Igor, 1953- Sebi neznani / Igor Likar. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014 ([Radovljica] : Tiskarna

  in knjigoveznica). - 93 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Križpotja. Proza)

  300 izv. - Ob prozi Igorja Likarja: iskanje identifikacijske zgodbe ali Kod in kam s presežno

  zavestjo / Vlado Žabot: str. 90-93. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

  ISBN 978-961-255-080-6

  821.163.6-32 821.163.6.0932Likar I.

  SLA L.A II 7115 LIKAR I. Sebi

  COBISS.SI-ID 80038401

  109.

  LIPLJIN, Tomislav Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora / Tomislav Lipljin. - 2., prošireno izd. -

  Varaždin : Stanek Media, 2013. - VIII, 2563 str. : portret ; 25 cm

  Bogatstvo kajkavštine : uz varaždinski rječnik Tomislava Lipljina / Mijo Lončarić: str. VI-VII

  ISBN 978-953-6926-94-7

  821.163.42'282(497.5 Varaždin)(038)

  SLA Lex II 1860 LIPLJIN T. Rječnik

  COBISS.SI-ID 56578402

  110.

  LISAC, Josip Dvije strane medalje : dijalektološki i jezičnopovijesni spisi u hrvatskom jeziku / Josip

  Lisac. - Split : Književni krug, 2012. - 309 str. ; 24 cm. - (Biblioteka znanstvenih djela /

  Književni krug ; 172)

  Bibliografija: str. 251-280. - Kazalo. - Summary: Two sides of a medal

  ISBN 978-953-163-375-8

  811.163.42'282 811.163.42(091)

  SLA Zb II 600/172 LISAC J. Dvije

  COBISS.SI-ID 34780461

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56549218http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=80038401http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56578402http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=34780461

 • 111.

  MARION, Martin S.O.N.E.T.I. / Martin Marion. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva

  družba, 2015

  O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Nasl. v kazalu: Soneti abeceti ; 100 sonetov

  ISBN 978-961-278-141-5

  821.163.6-193.3

  SLA L.A I 7030 MARION M. S.O.N.E.T.I.

  COBISS.SI-ID 274338816

  112. MATI je ena sama : slovenske materinske pesmi / izbor in spremna beseda Jana

  Ozimek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 127 str. ; 16

  cm

  Spremna beseda / Jana Ozimek: str. 103-114. - Biografski podatki o avtorjih: str. 115-120. -

  Viri: str. 121-123

  ISBN 978-961-278-181-1

  821.163.6-1(082.2)

  SLA L.A I 7036 MATI

  COBISS.SI-ID 277645824

  113.

  MATICKI, Miodrag Delta / Miodrag Maticki. - Novi Sad : Prometej, 2011 (Novi Sad : Prometej). - 135 str. ;

  21 cm

  Cir. - 500 izvodov. - Beleška o piscu: str. 135

  ISBN 978-86-515-0673-7

  821.163.41-31

  SLA L.A II 7122 MATICKI M. Delta

  COBISS.SI-ID 266930695

  114.

  MEDNARODNA frazeološka konferenca (2015 ; Ljubljana) Prostor in čas v frazeologiji = Space and time in phraseology = Prostranstvo i vremja vo

  frazeologii : zbornik izvlečkov / Mednarodna frazeološka konferenca, Ljubljana, 27. in 28.

  marca 2015 ; [organizatorja mednarodne frazeološke konference Prostor in čas v frazeologiji

  Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani [in] Inštitut za slovenski

  jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in

  umetnosti ; urednica[!] zbornika Erika Kržišnik, Nataša Jakop ; avtor ilustracije Andrej

  Berlot]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 67 str. :

  ilustr. ; 30 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=274338816http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277645824http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=266930695

 • Dostopno tudi na: http://www.frazeologija.org/sl/izvlecki/. - 100 izv. - Povzetki v različnih

  jezikih, vzporedno tudi v angl., le eden samo v angl.

  ISBN 978-961-237-735-9

  811.16'373.7(082)

  FRASCATI: 6-200

  SLA Br III 475 MEDNARODNA Prostor 1, 2

  COBISS.SI-ID 278728448

  115.

  MEĐUNARODNA studentska konferencija Jučer, danas, sutra - slavistika (2013 ;

  Zagreb) Jučer, danas, sutra - slavistika : zbornik radova : međunarodna studentska konferencija,

  [Zagreb], 9.-11- listopada 2013. / [organizator] Klub studenata južne slavistike A-302

  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; urednik Krešimir Bobaš. - [Zagreb : Klub

  studenata južne slavistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013[?]. - 318 str. :

  ilustr. ; 24 cm

  Lat. in cir. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v jeziku prispevka, povzetki v

  hrv. ali angl.

  ISBN 978-953-56026-6-8

  811.163+821.163(082)

  SLA Zb II 1688 MEĐUNARODNA Jučer

  COBISS.SI-ID 57134946

  116.

  MEĐUNARODNI interdisciplinarni simpozijum Susret kultura (7 ; 2014 ; Novi Sad) Sedmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura : zbornik radova /

  [urednici Ivana Živančević Sekeruš, Nebojša Majstorović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet,

  2014 (Novi Sad : Sajnos). - 425 str. : ilustr. ; 23 cm

  Lat. in cir. - Povodom obeležavanja 60 godina od osnivanja Filozofskog fakulteta --> na ov. -

  150 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Summary pri vseh prispevkih

  ISBN 978-86-6065-269-2

  316.74: 81/82(082)

  SLA Zb II 1482/7 MEĐUNARODNI Sedmi

  COBISS.SI-ID 21137160

  117.

  MEĐUNARODNI naučni skup o leksikografiji i leksikologiji (2001 ; Beograd, Novi Sad) Deskriptivna leksikografija standardnog jezika i njene teorijske osnove / Međunarodni

  naučni skup o leksikografiji i leksikologiji, Novi Sad, Beograd, [10-12 aprila 2001] ; [prevod

  na engleski Predrag Novakov]. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Institut za

  srpski jezik SANU ; Novi Sad : Matica srpska, 2002. - 380 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  http://www.frazeologija.org/sl/izvlecki/http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=278728448http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57134946http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=21137160

 • Cir. in lat. - Prispevki v srb., rus., mak. in pol. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri

  vseh prispevkih. - Povzetki v angl. ali rus. pri vseh prispevkih

  ISBN 86-83651-11-8

  81'374 811.163.41'374(082)

  SLA Phil II 4271 MEĐUNARODNI Deskriptivna

  COBISS.SI-ID 182099207

  118. MEJE slovenskega kulturnega prostora : zbornik člankov / [uredniki Luka Klopčič,

  Janez Stergar, Zdenka Volarič]. - Ljubljana : Svetovni slovenski kongres : Inštitut za

  narodnostna vprašanja : Klub koroških Slovencev v Ljubljani ; Maribor : Klub koroških

  Slovencev, 2014. - 196 str. ; 24 cm

  800 izv. - O avtorjih na koncu posameznih prispevkov. - Bibliografija pri posameznih

  prispevkih

  ISBN 978-961-6700-20-7 (Svetovni slovenski kongres)

  ISBN 978-961-6159-54-8 (Inštitut za narodnostna vprašanja)

  008(497.4)(082)

  GEO SLO II 11010 91:323.15 MEJE SLA Var II 1344 MEJE

  COBISS.SI-ID 277632512

  119.

  MENAC-Mihalić, Mira Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije : sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka /

  Mira Menac-Mihalić, Anita Celinić. - Zagreb : Knjiga, 2012. - 304 str. : ilustr. ; 24 cm + 1

  optični disk (CD-ROM). - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis

  studiorum Zagrabiensis)

  Vsebuje tudi: Dijalektno-standardnohrvatski rječnik ; Standardnohrvatsko-dijalektni rječnik

  ISBN 978-953-7421-11-3

  811.163.42'282(075.8)

  SLA Phil II 4277 MENAC-MIHALIĆ M. Ozvučena SLA Phil II 4277/CD MENAC-

  MIHALIĆ M. Ozvučena

  COBISS.SI-ID 56747874

  120. METAFORE koje istražujemo : suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu / uredio

  Mateusz-Milan Stanojević. - Zagreb : Srednja Europa, 2014. - 299 str. : ilustr. ; 24 cm. -

  (Biblioteka Srednje Europe)

  Biblješke o autorima: str. 283-286. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v hrv. -

  Kazalo

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=182099207http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277632512http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56747874

 • ISBN 978-953-7963-12-5

  81'373.612.2(082) 811.163.42'373.612.2

  SLA Phil II 4255 METAFORE

  COBISS.SI-ID 56498530

  121.

  METERC, Matej Primerjava paremiologije v slovenskem in slovaškem jeziku na osnovi paremiološkega

  optimuma : doktorska disertacija / Matej Meterc. - Ljubljana : [M. Meterc], 2014. - 256 f. :

  ilustr. ; 30 cm + [2] optična diska (CD-ROM-a) (celota, priloge)

  Mentor Jozef Pallay, somentor Peter Ďurčo. - Literatura in viri: f. 218-235. - Summary ;

  Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko

  811.163.6'373:811.162.4'373

  FRASCATI: 6-200

  SLA Diss 277 METERC M. Primerjava SLA Diss 277/CD 1 METERC M. Primerjava SLA

  Diss 277/CD 2 METERC M. Primerjava

  COBISS.SI-ID 56411234

  122. MIGRATING memories : Central Europe in Canada. Vol. 1, Literary anthology /

  edited by Vesna Lopičić. - 1st ed. - Brno : Central European Association for Canadian

  Studies, 2010 (Niš : Sven). - XVI, 460 str. ; 25 cm

  500 izvodov. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija pri vsakem poglavju

  ISBN 978-86-7746-233-8

  314.745.3-054.72(71) 821.111(71)(082.2):314.745.3-054.72 821.163.6(71)(082.2)

  GER AR BLAKE J. MIGRATING 1 SLA L.A II 7112/1 MIGRATING

  COBISS.SI-ID 179978508

  123. MIGRATING Memories : Central Europe in Canada. Vol. 2, Oral Histories / edited by

  Rodica Albu. - 1st ed. - Brno : Central European Association for Canadian Studies, 2010 (Niš

  : Sven). - XIII, 423 str. ; 25 cm

  500 izvodov. - Str. VII-XIII: Migrating Memories 2 / Rodica Albu. - Notes on Contributors:

  str. 420-423. - An oral history perspective: a short historical synthesis of Slovenian migration

  to Canada / Urška Strle, translated by Marko Farič: str. 359-419. - Opombe z bibliografijo. -

  Bibliografija pri vseh poglavjih

  ISBN 978-86-7746-255-0

  314.151.3-054.72(71)(047.53)

  GER 32 MIGRATING 2 Albu R. (ur.) SLA L.A II 7112/2 MIGRATING

  COBISS.SI-ID 180450060

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56498530http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56411234http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=179978508http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=180450060

 • 124.

  MIHAJLOVSKI, Dragi Pisarjeva smrt / Dragi Mihajlovski ; prevedla [in spremno besedo napisala] Namita

  Subiotto. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2014. - 148 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sto

  slovanskih romanov)

  Prevod dela: Smrtta na dijakot. - 400 izv. - Pisarjeva dilema, vojskovodjeva dilema / Namita

  Subiotto: str. 143-148. - O avtorju in njegovem delu tudi na zadnjem zavihku ov.

  ISBN 978-961-6547-89-5

  821.163.3-31

  SLA L.A II 5653 MIHAJLOVSKI D. Pisarjeva

  COBISS.SI-ID 277392896

  125. MIKLOSICHIANA bicentennalia : zbornik u čast dvestote godišnjice rođenja Franca

  Miklošiča / urednici Jasmina Grković-Mejdžor, Aleksandar Loma. - Beograd : SANU,

  Staroslovenski odbor, 2013 (Beograd : Službeni glasnik). - 490 str. : tabele ; 25 cm. -

  (Posebna izdanja / Srpska akdemija nauka i umetnosti ; knj. 675. Odeljenje jezika i

  književnosti, Staroslovenski odbor, ISSN 0352-1850 ; knj. 58)

  Na vzpor. nasl. str.: Miklosichiana bicentennalia : festschrift for the 200th anniversary of

  Franz Miklosich's birth. - Prispevki v več jezikih. - Cir. in lat. - Opombe z bibliografijo. -

  Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v jeziku prispevka, povzetki v razl. jezikih

  ISBN 978-86-7025-619-4

  811.163.1(082) 811.16/.17'36(082) 811.163.6:929 Miklošič F.(082)

  SLA Zb II 409/675 MIKLOSICHIANA

  COBISS.SI-ID 204033548

  126.

  MIKLOŠIČ, Franc Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen / von Franz Miklosich. - Wien : aus der

  Kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1856. - Str. 105-146 ; 30 cm

  Verzeichniss der im Texte vorkommenden Wörter: str. 119-139. - P. o.: Denkschriften der

  Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Classe, Siebenter Band

  (1856)

  811.163.2'37

  SLA Phil III 97 MIKLOŠIČ F. Die Sprache

  COBISS.SI-ID 56876898

  127.

  MILANOVIĆ, Aleksandar, 1968- Jezik srpskih pesnika / Aleksandar Milanović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike,

  2010 (Novi Sad : Sajnos). - 235 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tumačenje književnosti / [Zavod za

  udžbenike, Beograd] ; knj. 21)

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277392896http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=204033548http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56876898

 • Cir. - 800 izvodov. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 227-235.

  ISBN 978-86-17-16601-2

  821.163.41.09-1"19" 811.163.41'38

  SLA L.H II 3261/21 MILANOVIĆ A. Jezik

  COBISS.SI-ID 173954060

  128.

  MILČINSKI, Fran, 1867-1932 Zbrane pravljice in pripovedke / Fran Milčinski ; [ilustracije Gvido Birolla ... [et al.] ;

  spremni zapisi Tjaša Koprivec ; urednika Tjaša Koprivec in Rok Zavrtanik]. - 1. izd. -

  Ljubljana : Sanje, 2015. - 449 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

  1.500 izv. - Mož, ki je zaupljivo tresel struno vesolja / Tjaša Koprivec: str. [453-454]. -

  Pravljični besednjak: str. [455-457]

  ISBN 978-961-274-324-6

  821.163.6-93-34

  SLA L.A II 7120 MILČINSKI F. Zbrane

  COBISS.SI-ID 277417984

  129. MLUVENÁ čeština: hledání funkčního rozpětí / Světla Čmejrková, Jana

  Hoffmannová (eds.) ; autoři Světla Čmejrková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2011. -

  491 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lingvistika ; 2)

  Bibliografija: str. 455-464. - Kazali. - Summary

  ISBN 978-80-200-1970-7 (broš.)

  ISBN 80-200-1970-7 (broš.)

  811.162.3

  SLA Phil II 3893/2 MLUVENÁ

  COBISS.SI-ID 57057634

  130.

  MÖDERNDORFER, Vinko, 1958- Igre, drama in burka / Vinko Möderndorfer. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2014

  ([Begunje] : Cicero). - 391 str. ; 20 cm

  Vsebina: Jaz, Batman ; Tunel ; Drama ; Zmenek

  ISBN 978-961-6140-62-1

  821.163.6-2

  SLA L.A I 7032 MÖDERNDORFER V. Igre

  COBISS.SI-ID 276811776

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=173954060http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=277417984http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=57057634http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=276811776

 • 131. MOSKOVSKAJA ènciklopedija. T. 1, Lica Moskvy / [[glavnyj redaktor] S. O. Šmidt].

  - Moskva : Moskovedenie, . - : ilustr. ; 27 cm

  Cir. - Vsebina: Kn. 1 : A-Z. - 2007. - 639 str. - Kazali

  ISBN 978-5-903633-01-2 (T. 1, kn. 1)

  ISBN 978-5-903633-02-9 (celota)

  929(47Moskva)(031)

  SLA Lex II 1862/1 MOSKOVSKAJA

  COBISS.SI-ID 56759394

  132. MOSKVA pravoslavnaja : cerkovnyj kalendar´, istorija goroda v ego svjatyjah,

  blagočestivye obyčai : [nojabr´] / [avtory-sostaviteli] M. I. Vostryšev, M. G. Rogozina, A. K.

  Svetozarskij]. - Moskva : INTO, 2005. - 640 str. : ilustr. ; 26 cm

  Cir. - Kazalo

  ISBN 5-900801-08-X

  271.2(47):2-36(059)

  SLA Var II 1342 MOSKVA

  COBISS.SI-ID 56758114

  133.

  MRAK, Ivan, 1906-1986 Tragični paradoks bivanja / Ivan Mrak. - Ljubljana : Društvo 2000, 2009-2014. - 3 zv. ;

  22 cm

  3. zvezek izšel pri založbi Math

  Vsebina:

  [1]. - 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 244. str. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem

  zavihku ov.

  2. - 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 212 str. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku

  ov.

  3. - 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 166 str. - 100 izv. - Spremna beseda Krištofa Zupeta na

  zavihkih ov. - Vsebuje tudi: Novoborci : tragedija v sedmih slikah

  ISBN 978-961-6533-31-7 (zv. 1)

  ISBN 978-961-6533-36-2 (zv. 2)

  ISBN 978-961-6919-20-3 (zv. 3)

  821.163.6-4

  SLA L.A II 6267 MRAK I. Tragični

  COBISS.SI-ID 247962368

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56759394http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56758114http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=247962368

 • 134.

  NÁBĚLKOVÁ, Mira Slovenčina a čeština v kontakte : pokračovanie príbehu / Mira Nábělková. - Bratislava :

  VEDA : Jazykovednź ústav Ĺ. Štúra SAV ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,

  2008. - 363 str. ; 24 cm

  Spremni besedili Daniele Slančove in Jiříja Nekvapila ter o avtorici na zavihku ov. -

  Bibliografija: str. 313-342. - Kazalo. - Summary

  ISBN 978-80-224-1060-1

  811.162.4'27:811.162.3'27

  SLA Phil II 3854 NÁBĚLKOVÁ M. Slovenčina 1, 2

  COBISS.SI-ID 39159906

  135.

  NAUČNI skup Srpski roman i rat (1998 ; Despotovac) Srpski roman i rat : nauči skup, Despotovac, 20-21. 08. 1998 / [u okviru manifestacije]

  Dani srpskog duhovnog preobraženja VI ; priredio Miodrag Maticki ; redakcija Pavle Ivić ...

  [et al.] ; glavni urednik Miroslav Pantić. - Despotovac : Narodna biblioteka "Resavska škola",

  1999 (Beograd : Grafokomerc). - 271 str. ; 24 cm

  Nasl. na vzpor. nasl. str.: Serbian Novel and War. - 1.000 izvodov. - Reč na početku Naučnog

  skupa "Srpski roman i rat" / Miroslav Pantić: str. 9-11. - Cir. - Opombe z bibliografijo tekoče

  na dnu str. - Summaries

  821.163.41.09-31(082)

  SLA L.H II 5587 NAUČNI Srpski

  COBISS.SI-ID 181685511

  136.

  NEUMANN, Ines "Weil es eine sprechenswerte Sprache ist" : Einstellungen von Schülern des

  Niedersorbischen Gymnasiums Cottbus zur sorbischen Sprache und Kultur / Ines Neumann. -

  Bautzen : Sorbisches Institut, 2014. - 172 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kleine Reihe des Sorbischen

  Instituts =. Mały Rjad Serbskeho Instituta ; 21)

  Bibliografija: str. 153-159. - Povzetek v dol. luž., angl. in nem.

  ISBN 978-3-9813244-8-8

  811.162.54'27

  COBISS.SI-ID 56446306

  137.

  NEŽMAH, Bernard Pogovori z Merkujem : jezikoslovni ogledi / Bernard Nežmah ; [fotografije Borut

  Krajnc]. - Trst : Mladika, 2014. - 92 str. : ilustr. ; 19 cm

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=39159906http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=181685511http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=56446306

 • Bibliografija: str. 92

  ISBN 978-88-7342-212-9

  811.163.6(450.36).09Merkù P.(047.53) 92