Click here to load reader

Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t - home.izum.sihome.izum.si/.../Navodila_za_uporabo_tiskalnika_Zebra_GC420t.pdf · Tiskalnik Zebra GC420t je mogoče v sistem COBISS priključiti

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t -...

 • SPO Sistemska podpora

  Navodila za uporabo tiskalnika

  Zebra GC420t

  SPO-NA-SI-122, V4.0

 • IZUM, 2018

  COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaitene znamke v lasti javnega zavoda

  IZUM.

 • IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 i

  KAZALO VSEBINE

  1 Uvod .................................................................................................................... 1

  2 Uporaba tiskalnika GC420t ................................................................................. 1

  2.1 Opis .................................................................................................................................. 1 2.2 Prikljuitev in namestitev tiskalnika ................................................................................ 4

  2.2.1 Priklop napajanja .................................................................................................. 4 2.2.2 USB-priklop .......................................................................................................... 6 2.2.3 Serijski priklop ...................................................................................................... 6 2.2.4 Gonilniki in povezava v raunalnikem omreju ................................................. 6

  3 Namestitev tiskalnika .......................................................................................... 7

  3.1 Okolje Windows .............................................................................................................. 7

  3.2 Terminal VT510 ............................................................................................................... 7

  4 Namestitev traku z nalepkami in rnega traku .................................................... 7

  5 Postopki vzdrevanja ......................................................................................... 10

  5.1 Umerjanje doline nalepke ............................................................................................. 10 5.2 Opis barv statusnega indikatorja .................................................................................... 11

  5.3 ienje termine glave tiskalnika ................................................................................. 12

  6 Nalaganje logotipa knjinice ............................................................................. 12

  7 Nameanje gonilnika........................................................................................ 13

  8 Nastavitve tiskanja (za potrebe COBISS) ......................................................... 15

  8.1 Nastavitev v okolju MS Windows ................................................................................. 15 8.2 Nastavitev v COBISS/Connectu za COBISS2 ............................................................... 17 8.3 Nastavitev loginih destinacij v aplikaciji COBISS3 .................................................... 19

  9 Morebitne teave pri tiskanju ............................................................................ 22

  9.1 Zamik nalepke ................................................................................................................ 22 9.2 Zamik za eno prazno nalepko ........................................................................................ 23

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  ii IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  KAZALO SLIK

  Slika 1: Terminal VT510 in tiskalnik ............................................................................................. 1 Slika 2: Osebni raunalnik in tiskalnik ........................................................................................... 1

  Slika 3: Vmesniki serijski, paralelni in USB .............................................................................. 2 Slika 4: Tiskalnik GC420t............................................................................................................... 3 Slika 5: Odpiranje tiskalnika ........................................................................................................... 3 Slika 6: Zapiranje tiskalnika s klikom ...................................................................................... 4 Slika 7: Priklop napajanja ............................................................................................................... 5

  Slika 8: USB-priklop ....................................................................................................................... 6 Slika 9: Serijski priklop................................................................................................................... 6

  Slika 10: Prilagoditev vodil za namestitev koluta traku z nalepkami ............................................. 7 Slika 11: Namestitev koluta traku z nalepkami .............................................................................. 8 Slika 12: Napeljava traku z nalepkami skozi vodilo ....................................................................... 8 Slika 13: Namestitev koluta rnega traka ....................................................................................... 9

  Slika 14: Umerjanje doline nalepke ............................................................................................ 10 Slika 15: ienje termine glave ................................................................................................. 12

  Slika 16: Nalaganje ....................................................................................................................... 13 Slika 17: Zakljuno sporoilo o nalaganju logotipa ...................................................................... 13 Slika 18: Izbira pravilnega programskega paketa z gonilniki za model GC420t .......................... 14

  Slika 19: Nadzorna ploa s tiskalniki in napravami .................................................................... 15

  Slika 20: Nastavitve tiskanja ......................................................................................................... 16

  Slika 21: Zahtevneje nastavitve tiskanja ..................................................................................... 16 Slika 22: Barvno stresanje ............................................................................................................. 17

  Slika 23: Prva monost, nastavitev tiskalnika v povezavi ............................................................ 18 Slika 24: Druga monost, nastavitev aplikacijskega tiskanja ....................................................... 18 Slika 25: Tretja monost, nastavitev pod zavihkom povezavo .................................................. 19

  Slika 26: Uporabniki vmesnik COBISS3 .................................................................................... 19 Slika 27: Urejevalnik loginih destinacij ...................................................................................... 20

  Slika 28: Nastavitev loginih destinacij ........................................................................................ 20 Slika 29: Podrobne nastavitve ....................................................................................................... 21 Slika 30: Osveitev nastavitev v uporabnikem vmesniku COBISS3 .......................................... 21 Slika 31: Poiljanje tovarnikih nastavitev ................................................................................... 22

  Slika 32: Kalibracija medija .......................................................................................................... 23

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 1/23

  1 Uvod

  Dokument govori o uporabi tiskalnika (prikljuitev, menjava papirja ipd.) pri delu v sistemu

  COBISS.

  2 Uporaba tiskalnika GC420t

  2.1 Opis

  Podrobnosti za tiskalnik GC420t so v anglekem prironiku na spletni strani:

  http://www.zebra.com/content/dam/zebra/manuals/en-us/printer/gc420t-ug-en.pdf.

  Tiskalnik Zebra GC420t je mogoe v sistem COBISS prikljuiti na terminal VT510 ali osebni

  raunalnik (gl. sliki 1 in 2).

  Slika 1: Terminal VT510 in tiskalnik

  Slika 2: Osebni raunalnik in tiskalnik

  V tiskalniku so serijsko vgrajeni trije vmesniki:

  paralelni,

  serijski,

  USB.

  http://www.zebra.com/content/dam/zebra/manuals/en-us/printer/gc420t-ug-en.pdf
 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  2/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  Za prikljuitev uporabimo ustrezni prikljuni kabel (gl. sliko 3).

  Slika 3: Vmesniki serijski, paralelni in USB

  Tehnini opis podaja slika 4:

  Stikalo za vklop vklopimo ali izklopimo tiskalnik.

  Tipka FEED v normalnem delovanju pomikamo trak z nalepkami za eno nalepko naprej.

  Indikator statusa sveti zeleno v normalnem obratovanju, e pa gori rdee, pomeni, da:

  je tiskalnik v stanju preverjanja po vklopu,

  ni traku z nalepkami,

  ni rnega traku,

  gre za vejo napako (potreben je servis).

  stikalo za

  vklop

  vtika

  napajalnika

  vtinica za

  napajanje

  paralelni

  vmesnik

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 3/23

  Slika 4: Tiskalnik GC420t

  Odpiranje in zapiranje tiskalnika

  Slika 5: Odpiranje tiskalnika

  tipka

  Feed

  indikator

  statusa

  vzvoda za odpiranje

  pokrova stikalo

  za vklop

  vtinica za

  napajanje

  vmesniki:

  paralelni, serijski

  in USB

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  4/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  Slika 6: Zapiranje tiskalnika s klikom

  2.2 Prikljuitev in namestitev tiskalnika

  Tiskalnik ima vgrajen serijski in USB-vmesnik.

  Tiskalnik GK420t poveemo z raunalnikom s priloenim USB-kablom, serijskim prikljunim

  kablom ali paralelnim prikljunim kablom.

  Na elektrino omreje ga priklopimo z ustreznim napajalnim kablom in priloenim AC/DC

  pretvornikom (gl. sliko 7).

  2.2.1 Priklop napajanja

  OPOMBA! Zagotoviti je treba, da se vedno uporablja ustrezni napajalni kabel z vtiem s tremi

  (3) noicami in prikljukom IEC 60320-C5. Ta napajalni kabel mora imeti oznako ustreznega

  certifikata v dravi, kjer se uporablja.

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 5/23

  Slika 7: Priklop napajanja

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  6/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  2.2.2 USB-priklop

  Slika 8: USB-priklop

  2.2.3 Serijski priklop

  Slika 9: Serijski priklop

  2.2.4 Gonilniki in povezava v raunalnikem omreju

  Dostopni so na priloenem CD-ju ali preko spletne povezave

  http://www.zebra.com/us/en/products-services/printers/printer-type/desktop/g-series-gc.html

  Za uporabo tiskalnika z ve delovnimi postajami priporoamo prikljuitev na eno delovno

  postajo in vkljuitev skupne rabe za preostale delovne postaje. Za pomo pokliite na 02/2520

  333 (Klicni center) ali poljite sporoilo na [email protected]

  http://www.zebra.com/us/en/products-services/printers/printer-type/desktop/g-series-gc.htmlhttp://www.zebra.com/us/en/products-services/printers/printer-type/desktop/g-series-gc.htmlmailto:[email protected]
 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 7/23

  3 Namestitev tiskalnika

  3.1 Okolje Windows

  Tiskalnik Zebra GC420t v okolju Windows namestimo z gonilnikom ZDesigner GC420t.

  OPOMBA! Ne sme se uporabiti gonilnika ZDesigner GC420t (EPL).

  3.2 Terminal VT510

  S tipko pridemo v Set up in nastavimo vrednost parametra za tiskalnik glede na uporabljeni

  izhod. Tiskalnik lahko priklopimo na comm1, comm2 ali Paralell:

  Set Up Terminal

  Printer - Port select -(S1= Comm2 print= Comm1)ali

  (S1= comm1 print= comm2)ali

  (S1= commX print= paralell); X=1,2

  4 Namestitev traku z nalepkami in rnega traku

  Trak z nalepkami in rni trak namestimo po naslednjem zaporedju:

  1. Odpremo pokrov tiskalnika in kolut traku z nalepkami namestimo, kot kaejo slike 10, 11 in 12. Celoten kolut namestimo na nosilec, trak z nalepkami pa napeljemo skozi vodilo.

  Slika 10: Prilagoditev vodil za namestitev koluta traku z nalepkami

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  8/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  Slika 11: Namestitev koluta traku z nalepkami

  Slika 12: Napeljava traku z nalepkami skozi vodilo

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 9/23

  2. Pri vstavljanju rnega traku vstavimo polni kolut na notranji nosilec, prazni tulec, ki ostane od rnega traku, pa na sprednji nosilec. Pri namestitvi obeh je treba paziti, da

  zareze na tulcih pravilno nasedejo. Lepljivi del zaetka rnega traku pritrdimo na prazen

  tulec. rni trak pred uporabo napnemo z navijanjem.

  Slika 13: Namestitev koluta rnega traka

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  10/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  5 Postopki vzdrevanja

  5.1 Umerjanje doline nalepke

  Po namestitvi traku z nalepkami in rnega traku izvedemo naslednje korake. Pri tem mora biti

  pokrov zaprt, statusni indikator pa mora svetiti zeleno (gl. sliko 14 in tabelo 1):

  1. Tiskalnik izklopimo.

  2. Pritisnemo in drimo tipko FEED.

  3. Tiskalnik ponovno vklopimo.

  4. Ko zane indikator statusa rdee utripati, poakamo, da se prige zelena in nato spustimo tipko FEED.

  5. Tiskalnik zane postopek umerjanja, na nalepko se izpie sporoilo Now in DUMP, pri tem se trak z nalepkami pomika naprej, ob koncu umerjanja se izpie sporoilo Out of

  DUMP.

  Slika 14: Umerjanje doline nalepke

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 11/23

  5.2 Opis barv statusnega indikatorja

  Tabela 1: Statusni indikator

  Barva LED Kako sveti? Pomen

  ne sveti ne sveti 1. Tiskalnik ni vklopljen. Preveriti je treba elektrino napajanje

  zelena stalno 2. Normalno delovanje. Tiskalnik je v stanju pripravljenosti.

  oranna stalno

  3. Izpad pri samopreverjanju. Obrnite se na dobavitelja ali servis.

  Napaka pomnilnika. Pritisnemo gumb Izklop/Vklop in nato nadaljujemo.

  Pri normalnem delovanju gori 10 sekund, nato zasveti zelena (stalno ali utripajoe).

  Tiskalnik je treba za nekaj minut izklopiti, da se ohladi.

  zelena utripa 4. Normalno delovanje. Tiskalnik sprejema podatke.

  rdea utripa

  5. Izpad, napaka v delovanju tiskalnika. Izvedemo potrebne ukrepe, pritisnemo tipko FEED in nadaljujemo.

  Zmanjkalo je medija. Zamenjati je treba kolut z nalepkami.

  Zmanjkalo je barvnega traku. Zamenjati je treba kolut barvnega traku.

  Pokrov je odprt. Zapreti je treba pokrov.

  zelena utripne

  2-krat 6. Tiskalnik je v mirovanju. Pritisnemo tipko FEED in

  nadaljujemo.

  oranna utripa

  7. Tiskalnik se je pregrel.

  Tiskanje se ustavi, po ohladitvi se tiskanje samodejno nadaljuje.

  zelena / rdea izmenino

  utripata 8. Izpad pomnilnika (Flash memory). Tiskalnik je treba vrniti

  dobavitelju.

  rdea/rdea/zelena izmenino

  utripata 9. Kritina napaka. Napaka v delovanju tiskalnike glave ali

  pogonskega motorja.

  rdea/oranna

  /zelena

  Izme/nino

  /utripajo

  10. Defragmentacija pomnilnika. POZOR!

  NE sme se izvesti ponovnega zagona tiskalnika, prav tako se ne sme izklopiti napajanja.

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  12/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  5.3 ienje termine glave tiskalnika

  Za ienje glave tiskalnika lahko uporabimo priloen istilni flomaster, ki vsebuje istilno

  tekoino. Uporabimo ga tako, da s konico oistimo umazanijo, ki se je nabrala na grelnem delu

  termine glave. istimo od sredine navzven.

  istilni flomaster lahko uporabimo le enkrat za ienje glave. e uporabljen flomaster lahko

  pokoduje termino glavo. Namesto istilnega flomastra je bolje, da uporabimo mehko krpico in

  isti alkohol.

  Slika 15: ienje termine glave

  6 Nalaganje logotipa knjinice

  OPOMBA! Velja, kadar izpisujemo nalepke v sistemu COBISS2 ali COBISS3 z nastavljenim

  besedilnim nainom delovanja tiskalnika.

  Tehnini pogoji:

  1. Tiskalnik mora biti nameen na osebnem raunalniku in priklopljen nanj.

  2. Nameen mora biti programski paket EiTOOLs.

  3. Pripravljena mora biti datoteka v formatu .PCX (v velikosti nekaj KB-ov).

  Koraki nalaganja logotipa:

  1. Zaenemo program Eltron TOOLs.

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 13/23

  Slika 16: Nalaganje

  2. Na zavihku Download oznaimo grafini prenos in s tipko Select File izberemo datoteko v formatu .PCX. Ime grafike je LOGO. Pritisnemo tipko Download File. Po konanem

  prenosu se izpie sporoilo Download complete (slika 17).

  Slika 17: Zakljuno sporoilo o nalaganju logotipa

  7 Nameanje gonilnika

  e na lokalnem raunalniku, na katerega je prikljuen tiskalnik, e nimamo nameenega

  originalnega ali posodobljenega najnovejega gonilnika za model Zebra GC420t, ga namestimo

  ali posodobimo. Poiemo ga na uradni spletni strani ali na priloenem CD-ju:

  http://www.zebra.com/us/en/support-downloads/desktop/gc420t.html.

  Ko se spletna stran (Support for the GC420t Desktop Printer) naloi, izvedemo naslednje

  korake:

  1. Izberemo zavihek Drivers.

  http://www.zebra.com/us/en/support-downloads/desktop/gc420t.html
 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  14/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  2. Nato izberemo ustrezen gonilnik glede na operacijski sistem raunalnika.

  3. Kliknemo zavihek Download za prenos gonilnika (gl. sliko 18).

  Slika 18: Izbira pravilnega programskega paketa z gonilniki za model GC420t

  Pred samim prenosom paketa gonilnikov se bo pokazalo potrditveno okno z vpraanjem, ali se

  strinjamo z njihovimi navedenimi pogoji. Zaetek prenosa potrdimo s klikom na polje:

  Po prenosu zaenemo paket (potrebne so administratorske pravice za nameanje gonilnikov) in

  sledimo navodilom (e nas program vpraa, za kateri model tiskalnika nameamo gonilnik,

  izberemo ZDesigner GC420t).

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 15/23

  8 Nastavitve tiskanja (za potrebe COBISS)

  8.1 Nastavitev v okolju MS Windows

  Ko imamo nameene gonilnike, je treba pred tiskanjem nalepk za gradivo nastaviti e nastavitve

  na tiskalniku Zebra GC420t. To izvedemo v Nadzorni ploi, kjer izberemo podroje Naprave

  in tiskalniki (Devices and Printers). Izpiejo se vsi tiskalniki, ki so na voljo. Izberemo tiskalnik

  ZDesigner GC420t in nanj kliknemo z desnim gumbom mike. Med dodatnimi monosti

  izberemo Printing preferences (gl. sliko 19).

  Slika 19: Nadzorna ploa s tiskalniki in napravami

  Ko kliknemo Printing preferences, se pojavi novo okno, v katerem nastavimo parametre (kot

  kae slika 20). Pri zavihku Monosti moramo biti posebej pozorni na polja, ki so v rdeem

  okvirku.

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  16/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  Slika 20: Nastavitve tiskanja

  Ko uredimo nastavitve pod zavihkom Monosti, kliknemo zavihek Zahtevneje nastavitve, kjer

  moramo biti pozorni samo na to, da je pri Vrsta medija izbrana vrednost termo transfer (gl.

  sliko 21).

  Slika 21: Zahtevneje nastavitve tiskanja

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 17/23

  Nazadnje preverimo, ali je v zavihku Barvno stresanje izbran tip fotografsko (gl. sliko 22).

  Slika 22: Barvno stresanje

  8.2 Nastavitev v COBISS/Connectu za COBISS2

  V COBISS/Connectu nastavimo izbrani tiskalnik GC420t v treh monih nainih za tiskanje iz

  sistema COBISS2.

  Prva monost je, da tiskalnik nastavimo v Urejanju povezave, ki smo jo odprli iz seznama

  povezav v meniju Povezovanje, Povezave (gl. sliko 23). V tem primeru bo v tej povezavi

  tiskalnik GC420t vedno nastavljen. Tako lahko v vsaki povezavi posebej doloimo tiskalnik, na

  katerega bomo tiskali, ko bo povezava aktivna. Pri zbranem zavihku bo tako mono tiskati na

  predhodno nastavljeni tiskalnik. Takna nastavitev je namenjena aplikacijskemu tiskanju v

  sistemu COBISS2.

  Druga monost je, da tiskalnik nastavimo za vse aktivne zavihke povezave. V meniju

  Nastavitve, Nastavitve tiskalnika odpremo okno in pod zavihkom Aplikacijsko tiskanje v

  spustnem seznamu Ime izberemo GC420t (gl. sliko 24).

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  18/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  Tretja monost je, da tiskalnik nastavimo le za izbran aktiven zavihek povezavo. V tem

  primeru bo mono tiskati na tiskalnik le v tem izbranem zavihku, dokler bo povezava

  vzpostavljena. Z desnim klikom na zavihek povezavo odpremo hitri meni, v katerem izberemo

  Nastavitve tiskalnika, v spustnem seznamu Tiskalnik pa GC420t (gl. sliko 25).

  Slika 23: Prva monost, nastavitev tiskalnika v povezavi

  Slika 24: Druga monost, nastavitev aplikacijskega tiskanja

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 19/23

  Slika 25: Tretja monost, nastavitev pod zavihkom povezavo

  8.3 Nastavitev loginih destinacij v aplikaciji COBISS3

  V COBISS3 si najprej med loginimi destinacijami izberemo tiskalnik, s katerim nameravamo

  tiskati nalepke za gradivo. Izberemo Sistem / Nastavitve / Logine destinacije (gl. sliko 26).

  Slika 26: Uporabniki vmesnik COBISS3

  Odpre se novo okno za Urejevalnik loginih destinacij, v katerem izberemo monost Nalepka

  gradivo: [privzeti lokalni tiskalnik] in kliknemo Uredi (gl. sliko 27).

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  20/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  Slika 27: Urejevalnik loginih destinacij

  Odpre se okno Uporabnike destinacije, kjer kliknemo gumb Dodaj tiskalnik. V novem oknu

  iz spustnega seznama izberemo tiskalnik ZDesigner GC420t, s katerim nameravamo tiskati

  nalepke za gradivo (gl. sliko 28).

  Slika 28: Nastavitev loginih destinacij

  Ko izberemo tiskalnik, kliknemo e gumb Podrobnosti, da preverimo, ali so podrobne

  nastavitve za ta tip tiskalnika pravilne (kot kae slika 29).

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 21/23

  Slika 29: Podrobne nastavitve

  Ko doloimo vse nastavitve, vsako izbiro potrdimo s klikom na gumb V redu. Na koncu v

  meniju Sistem izberemo monost Osvei nastavitve (gl. sliko 30). e ta monost ni na voljo,

  osveimo na novo nastavljene nastavitve tako, da se odjavimo in ponovno prijavimo v

  programsko opremo COBISS3.

  Slika 30: Osveitev nastavitev v uporabnikem vmesniku COBISS3

  Zdaj lahko zanemo tiskati nalepke za gradivo.

 • Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t SPO

  22/23 IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0

  9 Morebitne teave pri tiskanju

  9.1 Zamik nalepke

  e po namestitvi gonilnikov in nastavitvi loginih destinacij tiskanje nalepk ne deluje pravilno

  (recimo, da se pojavlja zamik nalepke), je treba tiskalniku z uporabo originalnih gonilnikov

  poslati tovarnike nastavitve.

  To naredimo tako, da v Nadzorni ploi kliknemo ikono Naprave in tiskalniki (Devices and

  Printers). Nato poiemo tiskalnik ZDesigner GC420t in kliknemo desni gumb mike.

  Med monostmi izberemo Printing preferencies. Odpre se okno ZDesigner GC420t Printing

  preferencies, v katerem izberemo zavihek Orodja (Tools) (gl. sliko 31).

  Slika 31: Poiljanje tovarnikih nastavitev

  Pri Tip ukaza (Command type) izberemo monost Akcija (Action), pri Ukaz (Command

  name) pa Tovarnike nastavitve (Load factory defaults) in kliknemo gumb Polji (Send). S tem

  ukazom so tiskalniku poslane tovarnike nastavitve. Zatem ponovno poskusimo natisniti

  nalepko.

 • SPO Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t

  IZUM, 11. 1. 2018, SPO-NA-SI-122, V4.0 23/23

  9.2 Zamik za eno prazno nalepko

  e nastavitve ne reijo teave z zamikom nalepke, lahko poskusimo s kalibriranjem nalepke. To

  metodo uporabimo tudi, e poleg nalepke za gradivo tiskalnik natisne e eno prazno nalepko.

  To naredimo tako, da na Nadzorni ploi kliknemo ikono Naprave in tiskalniki (Devices and

  Printers). Nato poiemo tiskalnik ZDesigner GC420t in kliknemo desni gumb mike. Med

  monostmi izberemo Printing preferencies. Odpre se okno ZDesigner GC420t Printing

  preferencies, v katerem izberemo zavihek Orodja (Tools) (gl. sliko 32).

  Slika 32: Kalibracija medija

  Pri Tip ukaza (Command type) izberemo monost Akcija (Action), pri Ukaz (Command

  name) pa izberemo Kalibracija medija (Calibrate media) (kot kae slika 31). S klikom na gumb

  Polji (Send) so tiskalniku poslani parametri za ponovno kalibracijo.

  Ponovno poskusimo natisniti nalepko.