LIMANG BAGAY NA DAPAT MONG MALAMAN TUNGKOL ang ekonomiya at bumabalik ang mga ... Tulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makabago at ipinagpatuloy na Programa sa Pamamahala

 • View
  232

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of LIMANG BAGAY NA DAPAT MONG MALAMAN TUNGKOL ang ekonomiya at bumabalik ang mga ... Tulong sa mga...

 • LIMANG BAGAY NA DAPAT MONG MALAMAN TUNGKOL SA BUDGET NG TAONG 2011

  1. Bumubuti ang ekonomiya at bumabalik ang mga hanapbuhay Ang Ontario at mga kasosyo nito sa pribadong sektor ay lumilikha at nagpapanatili ng halos sa 10,000 trabaho sa

  pamamagitan ng mga bagong pamumunuhan na mas hihigit sa $1.3 bilyon, kasama na dito ang halos sa $175 milyon na manggagaling sa pamahalaan ng Ontario

  Ang Planong Pambuwis ng Ontario sa Hanapbuhay at Pag-unlad ay umiiral. Nabawi ng Ontario ang 91 porsiyento ng mga trabahong nawala noong pansamantalang humina ang ekonomiya

  Tulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makabago at ipinagpatuloy na Programa sa Pamamahala ng Kapahamakan

  2. Pinangangalagaan namin ang pagsulong na aming nakamit sa edukasyon

  Mas higit sa 60,000 karagdagang mag-aaral sa kolehiyo at unibersidad sa 2015-2016 Ang kindergarten na pambuong araw ay magsisimula sa 200 karagdagang paaralan sa Septiyembre 2011 at

  ganap na isasakatuparan sa Septiyembre 2014

  3. Ipinagtatanggol namin ang pagsulong na aming nakamit sa pangangalagang pangkalusugan 90,000 karagdagang pagsusuri sa pagkakaroon ng kanser sa suso, na pinapalawak ang programa upang

  mapaglingkuran ang mga babae na may 30 hanggang 49 taong gulang at nasa matinding panganib at nagtataguyod ng karagdagang pagsusuri para sa mga babae na may 50 hanggang 69 taong gulang

  Isang masaklaw na Estratehiya sa Kalusugang Pangkaisipan at Pagkasugapa, na nagsisimula sa mga bata at kabataan

  Mga karagdagang serbisyo at pagtataguyod sa parmasya para sa mga taong tumatanggap ng sustento sa gamot mula sa Programa ng Benepisyo sa Gamot sa Ontario, kasama ang mga nakatatanda

  4. Patuloy naming pinagtutuunan ng pansin ang pag-alis sa kakulangan sa budget

  Ipinapalagay ngayon na mas bababa nang $3 bilyon ang kakulangan sa 2010-2011 kung ihahambing sa pagtantiya noong nakaraang taon

  Ipinapalagay na mas bababa nang $2.6 bilyon ang gastos sa programa sa 2010-2011 kung ihahambing sa pagtantiya sa budget noong nakaraang taon

  May natiyak kaming binabalak na pagtitipid na humigit-kumulang sa $1.5 bilyon sa loob ng tatlong susunod na taong pampanuusan (fiscal year)

  Sa halimbawa, pinakakausapang magtipid ang mga malalaking ahensiya ng $200 milyon sa 2013-1014 Babawasan nang 10 porsiyento sa loob ng dalawang taon ang pagpondo ng mga tanggapang pampangasiwaan

  na tumatanggap ng mga bayad sa pagkakalipat (transfer payments). Ito ay isasakatuparan sa mga malakaking ahensiya ng pamahalaan

  Babawasan ng karagdagang 1,500 tungkulin ang laki ng Serbisyong Pampubliko ng Ontario (Ontario Public Service o OPS) mula Abril 2012 hanggang Marso 2014. Ito ay dagdag sa pagbabawas na humigit-kumulang sa 3,400 full-time na empleado ng OPS na ipinahayag sa Budget ng Taong 2009

  Ang Lupon sa Pagreporma ng mga Serbisyong Pampubliko ng Ontario, na pinangunguluhan ni Don Drummond, isang kinikilalang ekonomista, ay magbibigay ng payo sa mga pagbabago na makatutulong sa pagpapadali ng aming planong alisin ang kakulangan sa budget

  5. Aalisin namin ang kakulangan sa budget habang pinangangalagaan ang mga importanteng

  serbisyong pampubliko at pag-unlad ng ekonomiya Mangangailangan ang mga ibang pamamaraan, tulad ng pagbawas sa HST, ng mga malaking pagbabawas sa

  edukasyon at pangangalagang pangkalusugan na makapipinsala sa mga pamilya sa Ontario at sa ekonomiya.

  TAGALOG

 • PATUNGO SA MABUTING KINABUKASAN

  Patungo ang Ontario sa mabuting kinabukasan. Bumabalik ang mga hanapbuhay.

  Bumubuti ang ekonomiya.

  Patuloy naming pinagtutuunan ng pansin ang pag-alis sa kakulangan sa budget at pagreporma sa paghatid ng mga serbisyong pampubliko. Pinangangalagaan namin ang pagsulong na aming nakamit sa mga paaralan at ospital. PAG-ALIS NG KAKULANGAN SA BUDGET Ipinapalagay na mas bababa nang $3 bilyon ang

  kakulangan kung ihahambing sa pagtantiya noong nakaraang taon.

  Ang mas mababang kakulangan ay karamihang dahil sa pagpapalagay na mas bababa nang $2.6 bilyon ang gastos sa programa kung ihahambing sa pagtantiya sa Budget ng Taong 2010.

  Pinabubuti namin ang gobyerno at ang paglingkod nito sa mga mamamayan.

  HANAPBUHAY AT PAGSULONG

  Paglikha at Pagpapanatili ng Mga Hanapbuhay Nabawi ng Ontario ang 91 porsiyento ng mga

  hanapbuhay na nawala noong pansamantalang humina ang ekonomiya.

  Ang mga bagong puhunan sa malikhaing pribadong sektor ay lumilikha at nagpapanatili ng 10,000 mga hanapbuhay.

  Ang Planong Pambuwis ng Ontario sa Hanapbuhay at Pagsulong ay nagpapasigla sa pamumunuhan at paglilikha ng mga hanapbuhay.

  Pagtulong sa mga tagatustos ng mga baka, baboy, tupa at karne ng guya sa pamamagitan ng pagpapairal ng isang bagong Programa sa Pamamahala ng Kapahamakan at isang Programa na Sariling Sinimulan sa Pamamahala ng Kapahamakan para sa mga nagtatanim ng mga makakaing halaman.

  Libreng numero: 1-800-337-7222 TTY libreng numero: 1-800-263-7776

  www.ontario.ca/budget

  ONTARIO BUDGET

  2011

  TAGALOG ONTARIO BUDGET 2011

 • PAGTANGGOL SA EDUKASYON

  Kindergarten na pambuong araw Sa Septiyembre 2011, 200 karagdagang

  paaralan ay magkakaroon ng kindergarten na pambuong araw, at makikinabang dito ang hanggang sa 50,000 bata.

  Mayroon na nito ang humigit-kumulang sa 600 paaralan at hanggang sa 35,000 bata ay nakikinabang na.

  Ganap na isasakatuparan ang programa sa bawat paaralang elementarya sa Septiyembre 2014, at makikinabang dito ang humigit-kumulang sa 247,000 bata at ang kanilang pamilya.

  Mas Madaming Mag-aaral sa Kolehiyo at Unibersidad Mas higit sa 60,000 bagong mag-aaral sa mga

  kolehiyo at unibersidad sa Ontario sa 2015-16.

  Makapag-aaral ang bawat kwalipikadong estudiyante ng Ontario.

  PAGTANGGOL SA PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN

  Mas Madaming Pagsusuri sa Kanser sa Suso 90,000 karagdagang pagsusuri sa kanser sa suso.

  Pagpapalawak ng mga programang pagsusuri upang mapaglingkuran ang mas madaming babae ang mga babaeng nasa matinding panganib.

  Estratehiya sa Kalusugang Pangkaisipan Namumunuhan ang gobyerno sa isang masaklaw na

  Estratehiya sa Kalusugang Pangkaisipan at Pagkasugapa, na nagsisimula sa mga bata at kabataan.

  Paglikha ng isang mas pinagsama at matulunging sistema.

  Pagpapalawak ng mga Serbisyo ng Parmasya Pinalalawak ang mga serbisyo at pagtataguyod ng

  parmasya para sa mga taong nakikinabang sa Programa ng Benepisyo sa Gamot ng Ontario tinutulungan ang mga nakatatanda at ibang tao sa mga bagay tulad ng mga kasunod na pagkonsulta sa gamot na nireseta ng manggagamot.

Related documents