of 12 /12

 · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita

  • Upload
    others

  • View
    135

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa...

Page 1:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 2:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 3:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 4:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 5:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 6:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 7:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 8:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 9:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 10:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 11:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita
Page 12:  · Buuin ang pangungusap pamamagitan ng pagpuno ng mga letra mga kahon. Makukuha ang mga tetra sa ibaba ng sagutan. Ang mga itim na patlang ay ang mga pagitan sa bawat salita