of 45 /45
LIKOVNA TERMINOLOGIJA Jarmila Naranđa, prof. def. i nastavnica LU Učiteljsko vijeće - kolovoz 2013. Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

LIKOVNA TERMINOLOGIJA

  • Upload
    michi

  • View
    425

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LIKOVNA TERMINOLOGIJA. Jarmila Naranđa, prof. def. i nastavnica LU Učiteljsko vijeće - kolovoz 2013. Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec. LIKOVNA KULTURA kao predmet u OŠ razvija:. VIZUALNO OPAŽANJE – opažanje vidom VIZUALNO MIŠLJENJE – likovno mišljenje - PowerPoint PPT Presentation

Text of LIKOVNA TERMINOLOGIJA

Page 1: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

LIKOVNA TERMINOLOGIJA

Jarmila Naranđa, prof. def. i nastavnica LU

Učiteljsko vijeće - kolovoz 2013.Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Page 2: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

LIKOVNA KULTURAkao predmet u OŠ razvija:

VIZUALNO OPAŽANJE – opažanje vidom VIZUALNO MIŠLJENJE – likovno mišljenje LIKOVNI IZRAZ – likovno stvaralaštvo:

LIKOVNIM ELEMENTIMA (crta, boja, …) LIKOVNIM TEHNIKAMA (olovka, tempera, …) KOMPOZICIJSKIM ODNOSIMA (ritam, simetrija,

…)

Page 3: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

Likovni se govor najčešće razvija prije pismenog, književnog govora.

Page 4: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

LIKOVNI JEZIK

LIKOVNI JEZIK uči se u svrhu KOMUNIKACIJE s drugim ljudima, okruženjem, likovnim umjetničkim djelima i samim sobom. Likovni se jezik, kao i svaki drugi jezik, uči.

LIKOVNI GOVOR svakog djeteta – čovjeka je drugačiji.

Page 5: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

LIKOVNI ELEMENTI:

TOČKA I CRTA BOJA PLOHA POVRŠINA MASA / VOLUMEN I PROSTOR

KOMPOZICIJSKA NAČELA

Page 6: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

TEKSTURA

Obilježje površine koju doživljavamo opipom.

Teksturne crte su crte kojima stvaramo različite površine.

Page 7: LIKOVNA TERMINOLOGIJA
Page 8: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

STRUKTURA

Unutarnja građa, raspored dijelova koji čine cjelinu.

STRUKTURNA ili GRADBENA CRTA gradi oblik iznutra.

STRUKTURNE TOČKE grade oblik iznutra.

Page 9: LIKOVNA TERMINOLOGIJA
Page 10: LIKOVNA TERMINOLOGIJA
Page 11: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

BOJE PREMA KROMATSKIM SVOJSTVIMA:

KROMATSKE ili ŠARENE : sve boje spektra (primarne, sekundarne i tercijarne) = BOJE

AKROMATSKE ili NEUTRALNE : crna, bijela i sive = NEBOJE

Page 12: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

KRUG BOJA

KVALITETA BOJE: čistoća, punoća i jakost boje

KONTRAST BOJE: suprotnost, suodnos boja

TON BOJE: količina svjetlosti u boji

Page 13: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

MIJEŠANJE BOJA

MEHANIČKO – miješanje na paleti OPTIČKO – miješa se u našem oku

Page 14: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

KONTRASTI BOJA:

1. KONTRAST BOJE PREMA BOJI2. KONTRAST SVJETLO – TAMNO3. KONTRAST TOPLO – HLADNO4. KOMPLEMENTARNI KONTRAST5. SIMULTANI KONTRAST6. KONTRAST KVALITETE BOJE7. KONTRAST KVANTITETE BOJE

Page 15: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

KOMPLEMENTARNI KONTRAST

Page 16: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

PLOHA

dvodimenzionalni likovni element

u slikarstvu: ravnina na kojoj se crta ili slika

u kiparstvu i arhitekturi: granica između volumena i prostora

Page 17: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

POZITIVNI I NEGATIVNI PROSTOR PLOHE

Page 18: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

POVRŠINA

vanjski izgled plohe

TEKSTURA, teksturalna svojstva: glatko, hrapavo, sjajno, mat, …

FAKTURA, fakturalna svojstva: izvedba, obrada, postupak (lazurno ili pastozno)

Page 19: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

RITAM

Page 20: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

VOLUMEN / MASA I PROSTOR

PUNA PLASTIKA = STATUA ili KIP, stoji u prostoru u punom volumenu

RELJEF ima ispupčenja ili udubljenja na plohi, na podlozi, ostvaruje djelomični volumen

MOBIL: lagana, pokretna skulptura slobodna u prostoru

Page 21: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

RELJEF (VISOKI)

Page 22: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

KOMPOZICIJSKA NAČELA(kompozicija: raspored i odnos dijelova

cjeline)

KONTRAST HARMONIJA RITAM RAVNOTEŽA PROPORCIJA DOMINACIJA JEDINSTVO

Page 23: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

VRSTE KOMPOZICIJE(na primjerima iz slikarstva)

Page 24: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

REKOMPOZICIJA - PRESLAGANJE

Page 25: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

LIKOVNA KULTURA prvi do četvrti razred i

PO

1. GODIŠNJI PLAN RADA ZA LK2. MJESEČNI PLANOVI

3. DNEVNE PRIPREME ZA RAD SASTAVNICA TERMINOLOGIJA STRUKTURA SATA VREDNOVANJE

Page 26: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

NASTAVNI PLAN I PROGRAMLIKOVNE KULTURE u OŠ:

NASTAVNA TEMA:nastavna cjelina i nastavna jedinica

KLJUČNI POJMOVI (vezani za likovni zadatak) OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

(što se očekuje da učenik usvoji) Obavezni sadržaji: škola, školska godina, učitelj,

razred/odjel, mjesec, broj nastavnog sata, ukupni godišnji broj sati.

Page 27: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

MJESEČNI PLAN ZA LIKOVNU KULTURU SADRŽI:

NASLOV (škola, školska godina, razred/odjel, predmet, učitelj)

SAT (redni brojevi nastavnog sata) NASTAVNO PODRUČJE :

Plošno oblikovanje/2D: CRTANJE, SLIKANJE, GRAFIKA

Prostorno oblikovanje/3D: MODELIRANJE, GRAĐENJE

Page 28: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

NAKON TOGA SLIJEDI:

NASTAVNA TEMA koja sadrži:

Nastavnu cjelinu: TOČKA I CRTA, PLOHA, BOJA, POVRŠINA, MASA/VOLUMEN I PROSTOR

Nastavnu jedinicu: npr. OBRISNA CRTA, CRTE PO TOKU I KARAKTERU, OSNOVNE BOJE, KONTRAST VELIKO I MALO, RAVNOTEŽA, KOMPOZICIJA…

Page 29: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

NAKON TEME: KLJUČNI POJMOVI:

crta, točka, obrisna crta, ploha, tople boje, izvedena boja, kompozicija, kontrast, volumen, ritam, prostor, tonovi boje…

Pišu se ključni pojmovi bitni za likovnu kulturu, za likovni sadržaj rada!

Page 30: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

SLIJEDI:

SUODNOS ILI KORELACIJA METODE RADA NASTAVNA SREDSTVA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

AKTIVNOST UČENIKA GRAĐANSKI ODGOJ ili … INDIVIDUALIZACIJA

Page 31: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

METODE RADA:

RAZGOVOR, IZLAGANJE ISTRAŽIVANJE, DEMONSTRACIJA PROMATRANJE, ANALIZA PRAKTIČAN RAD SURADNIČKO UČENJE RAD U PARU ILI GRUPNI RAD RAD SA TEKSTOM….

Page 32: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA :

UDŽBENIK LK LIKOVNO-TEHNIČKA SREDSTVA:

olovka, vodene boje, škare, ljepila, kolaž papiri, glinamol, tuš i pero, pastele…

REPRODUKCIJE UMJETNIČKIH DJELA FOTOGRAFIJE FILMOVI CD

Page 33: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

GRAĐANSKI ODGOJ I /ILI INDIVIDUALIZACIJA

AKO JE NA NIVOU ŠKOLE DOGOVORENO VODE SE KAO DIJELOVI SASTAVNICE MJESEČNOG PLANA RADA

MOGUĆE JE DA ŠKOLA DEFINIRA ILI DODA ŽELJENI SADRŽAJ RADA

Page 34: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

DNEVNE PRIPREME ZA LK na početku moraju sadržavati:

Centar za odgoj i obrazovanje ČakovecŠkolska godina: 2013./2014.Nastavni predmet/područje: LIKOVNA

KULTURA ili LIKOVNA KREATIVNOSTUčiteljica/učitelj: XYZRazred/odjel: 3.a/PO17Redni broj i tip sata: 3.-4. (blok sat)Datum

Page 35: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

NAKON TOGA SLIJEDI:

Nastavno područje: 2D ili 3D Nastavna cjelina: TOČKA I CRTA Nastavna jedinica: CRTAČKE

TEKSTURE Poticajni motiv: razni tekstilni i

drugi materijali Likovna tehnika: olovka

Page 36: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

ZATIM SE NAVODI:

Ključni pojmovi: obrisna crta, boja,… Način rada: po imaginaciji, sjećanju,… Metode rada: igra, razgovor, promatr. Oblik rada: u paru, individualni, grupni Korelacija ili suodnos: PID, GK, HJ,… Nastavna pomagala: udžbenik, CD,…

Page 37: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

ARTIKULACIJA ILI STRUKTURA NASTAVNOG SATA:

UVODNI DIO: 5-10 minuta Likovni problem i priprema pribora

GLAVNI DIO: 30-70 minuta Rješavanje likovnog zadatka Praktičan rad učenika

ZAVRŠNI DIO: 5-10 minuta Vrednovanje i pospremanje

Page 38: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

Pojašnjenje strukture sata LK

Uvodni dio: Podjela mapa i pribora za rad Razgovor, dogovor, upute Uvođenje u likovni zadatak Rad s nastavnim pomagalima Promatranje, analiza, uočavanje Motivacija, razvijanje znatiželje,

interesa

Page 39: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

PRAKTIČAN RAD UČENIKA

INDIVIDUALNO PRAĆENJE I USMJERAVANJE RADA DEMONSTRIRANJE TEHNIKE ILI

KORIŠTENJA PRIBORA

NIKADA SE NE RADI UMJESTO UČENIKA! TREBA BITI FLEKSIBILAN

Page 40: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

VREDNOVANJE

KRITERIJI VREDNOVANJA : ORIGINALNOST RJEŠENJA – posebnost ESTETSKA KVALITETA – vizualna

vrijednost TEHNIČKA IZVEDBA – urednost,

dosljednost ODNOS PREMA RADU – aktivnost,

zalaganje, pristup rješavanju zadanog

Page 41: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

PLAN PLOČE

po potrebi, ispisuju se ključne riječi piše se likovni zadatak može se pisati kredama u boji ako se crta na ploču, treba izbrisati može se reprodukcija staviti /

maknuti

Page 42: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

GRAĐANSKI ODGOJ - IDENTITET - INDIVIDUALIZACIJA

1. GRAĐANSKI ODGOJ - upisuje se prema dogovoru na nivou škole

2. IDENTITET – ukoliko je dogovoreno upisuje se ovisno o poticajnim motivima

3. INDIVIDUALIZACIJA – posebno se ističe za učenike sa specifičnim smetnjama

Page 43: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

ZAVRŠNE RUBRIKE :

ZAPAŽANJA O RADU RAZREDNOG ODJELA POJEDINOG UČENIKA

NAPOMENE IDEJE ZA RAD DOGOVOR O PRIBORU NATJEČAJI

Page 44: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

DOGOVOR ZA RADIONICE

LIKOVNE TEHNIKE: AKVAREL TUŠ – LAVIRANI TUŠ TEMPERA KOLAŽ UPUTE ZA GRAFIKU

Page 45: LIKOVNA TERMINOLOGIJA

ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI

RADIONICA ZA 1.-4. razred odmah, tj. nakon par minuta pauze u “Valerijinoj” učionici.

RADIONICA za PO sutra u 8 sati.