Click here to load reader

Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda

 • View
  333

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda

 • Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda 1TIPOVI BRODOVA I SUSTAVI GRADNJE BRODA (e:types of ships) 1. Razvoj tipova brodova 1.1 Drveni brodovi (e:wooden ships) Do kraja 18. stoljea, drvo je bilo jedini brodograevni materijal. Kasnije su se gradili samo manji ili posebni tipovi kao na primjer minolovci. Osim male vrstoe, glavna prepreka je bila u nemogunosti stvaranja vrstih spojeva. Clipperi od prije jednog stoljea su bili do 200 stopa duljine (60m). Primjenom eljeznih spojeva, kasnije su se gradili i drveni brodovi duljine do 300 stopa (90m).

  Drveni jedrenjak Drvo/eljezni parobrod 1.2. eljezni brodovi (e:iron ships) Zbog dolaska parne propulzije, oko 1830-tih godina, grade se eljezni brodovi preteito oponaanjem konstrukcije ranijih drvenih tipova, pri emu se najvea panja posveivala vrstoi dna. Poznati eljezni brod je "Great Eastern", dimenzija 680 f X 82ft 6inch X 58ft projektanta I.K. Brunel-a i graditelja Scotta Russell-a. Pri tome se prvi put koriste znanstvene metode u konstrukciji broda primjenom teorije greda. Spajanje elemenata se ostvarivalo zakivanjem.

  eljezni brod Great Eastern

 • Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda 21.3. Kompozitni brodovi (e:composite ships) U prijelaznom periodu koritenja eljeza umjesto drva kao materijala za konstrukciju broda, kompozitni brodovi su bili prirodan slijed. U ovom tipu konstrukcije je kompletno orebrenje, to jest kobilica, pasma, rebrenice, proveze, bona rebra i sponje, napravljeno od eljeza i samo su drvene platice dna, stropa, boka i palube od drveta. Na dugim putovanjima se u oplatama dna eljeznih brodova javljalo ozbiljno obratanje, a na kompozitnim brodovima s drvenom oplatom se to moglo sprijeiti oblaganjem bakrom. Veliki broj kompozitnih brodova izgraen je u Velikoj Britaniji neposredno prije otvaranja Sueskog kanala za trgovinu s Dalekim istokom. Jedan od poznatijih je kliper Cutty Sark izgraen 1869. i jo uvijek je u plovnom stanju. Taj je brod, slika 2. bio oploen tikovinom po bokovima i tvrdim brijestom po dnu broda to je razlog njegovog izuzetno dugog ivotnog vijeka.

  Kompozitni brod Cutty Sark

  1.4. elini brodovi (e:steel ships) elik se uvodi 1870-tih godina postupno kao posljedica poboljanja tehnologije proizvodnje i smanjenja cijene. Negdje 1890-tih eline konstrukcije istiskuju eljezne, uz uvoenje kontrole kvalitete elika. Spajanje elemenata se ostvarivalo zakivanjem. Do kraja 2. svjetskog rata brodovi za opi teret nisu bili specijalizirani. Primali su teret u bilo kojem obliku, a manipulacija s teretom se odvijala vlastitim teretnim ureajima. Dvodno se protezalo cijelom duljinom radi sigurnosti i smjetaja goriva, pitke vode i balasta, a pokrov dvodna je sudjelovao u uzdunoj vrstoi. U upotrebi su duboki tankovi za gorivo, balast ili tekui teret s grotlima dovoljne veliine da se po potrebi moe krcati i suhi teret. Koriste se upore za podupiranje paluba s tendencijom smanjenja njihovog broja radi lake manipulacije teretima. Takoer zbog olakanja manipulacija s teretima, poveavaju se dimenzije grotala, to dovodi do problema vrstoe paluba, a to je uvod u kontejnerske brodove dananjice. Jedna od najveih promjena u konstrukciji elinih brodova nastaje tijekom drugog svjetskog rata uvoenjem tehnologije zavarivanja, koje zbog uteda u radu i materijalu kao i zbog poveanja sigurnosti istiskuje zakivanje. Oteene zavarene konstrukcije mogu sauvati nepropusnost, a zakovice se olabavljuju i ispadaju. Razvoj strojnog kompleksa, smanjenje kotlova, uvoenje dizel strojeva znaajno utjeu na konstrukciju brodova. Veliko poveanje brzina brodova u drugom svjetskom ratu, zahtjevalo je prilagodbe brodskih struktura osobito u prednjem dijelu broda, gdje su potrebna hidrodinamika i strukturna prilagoavanja.

 • Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda 31.5. Sustavi gradnje broda SUSTAV DNO BOK PALUBA PIKOVI Popreni (P) P P P (U) P (e:transverse) Uzduni (U) U U U U (e:longitudinal) Mjeoviti U P U (P) P (e:mixed) Kombinirani U U U P (e:combined)

  Mjeoviti sustav gradnje kod brodova za rasute terete:

  dno uzduno, bok popreno, paluba izvan linije grotala uzduno, paluba unutar linije grotala popreno

  Uzduni sustav gradnje kod tankera sa dvostrukom oplatom

 • Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda 4

  Popreni sustav gradnje palube s uporama

  Dno i uzvoj u uzdunom sustavu gradnje

  Kombinirani sustav gradnje: krmeni pik, strojarnica i pramani pik popreno, teretni prostori uzduno

 • Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda 51.6. Tipovi brodova po klasifikacijskim udrugama Slijede neke osnovne definicije. BROD - osim ratnog broda, je plovei objekt namijenjen za plovidbu morem, kojem je duljina vea od 12 m i bruto tonaa vea od 15, ili je ovlaten prevoziti vie od 12 putnika. BRODICA - plovei objekt namijenjen za plovidbu morem a koji nije brod. TEHNIKI PLOVEI OBJEKT - brod koji je namijenjen za obavljanje tehnikih radova, na pr. za kopanje (jaruanje) ili vaenje materijala sa dna mora, te za prijevoz tog materijala (jarualo, klapeta, teglenica). PLUTAJUI OBJEKT - naprava na vodi stalno privezana, usidrena ili poloena na dno, koja nije namijenjena za plovidbu (na pr. plutajui restoran, plutajua skladita, pontonski most, pontonska marina, plutajui dok i sl.) ULJE - nafta u bilo kojem obliku, npr. sirovo ulje, tekue gorivo, talog, otpaci ulja i preraeni proizvodi (osim petrokemijskih preraevina koje podlijeu odredbama iz MARPOL 73/78. GT - bruto tonaa, mjera cijele veliine broda, utvrena u skladu s Meunarodnom konvencijom o badarenju 1969. (TMC 1969) Slijede definicije i opis tipova brodova. PUTNIKI BROD - brod koji je ovlaten prevoziti vie od 12 putnika. TERETNI BROD - brod koji nije putniki. NUKLEARNI BROD - brod opremljen ureajem na nuklearni pogon. JAHTA - brod ili brodica koji u neprivredne svrhe slui razonodi, portu ili rekreaciji. Ro-Ro PUTNIKI BROD - brod za prijevoz vie putnika i vozila koja se krcaju vlastitim pogonom. Ro-Ro TERETN BROD - brod za prijevoz vozila i tereta (na paletama, u kontejnerima) koji se ukrcava ili iskrcava vozilom. BROD ZA OPI TERET - brod za prijevoz raznih tereta u pojedinanim komadima ili u paketima raznih veliina i teina, bez posebnih obiljeja.

  BROD ZA RASUTI TERET - brod s jednostrukom ili dvostrukom oplatom namijenjen prvenstveno za prijevoz suhog rasutog tereta, obino graen s jednom palubom, dvodnom, uzvojnim i potpalubnim bonim tankovima u skladitima tereta, a ukljuuje vrste brodova kao to su brod za rudau, brod za cement i brod za rasuti teret koji moe prevoziti sipki teret. BROD ZA RUDAU - brod namijenjen za prijevoz rudae u rasutom stanju u centralnim skladitima tereta, graen s jednom palubom, dvodnom i dvije uzdune pregrade u skladitima tereta.

 • Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda 6BROD ZA PRIJEVOZ SIPKOG TERETA brod koji udovoljava zahtjevima iz SOLAS 74 za projevoz sipkog tereta.

  BROD ZA CEMENT - brod za prijevoz rasutog cementa. BROD ZA MJEOVITI TERET - openiti pojam koji objedinjuje brodove koji mogu prevoziti ulje i suhe rasute terete, s tim da se oni ne prevoze istovremeno (iznimka je ulje u talonim tankovima). Ovim pojmom su obuhvaene vrste brodova kao to su brodovi za rudau-ulje (brod s jednom palubom, dvodnom, i dvije uzdune pregrade u skladitima tereta, namijenjen za prijevoz rudae u centralnim skladitima tereta i za prijevoz ulja u centralnim i bonim skladitima tereta), te brod za rudau/rasuti teret/ulje (brod s jednostrukom ili dvostrukom oplatom, jednom palubom, dvodnom, uzvojnim i potpalubnim bonim tankovima u skladitima tereta, namijenjen za prijevoz ulja i suhog rasutog tereta, ukljuujui i rudau u rasutom stanju). TANKER ZA ULJE - brod s jednostrukom ili dvostrukom oplatom i strukturnim tankovima za prijevoz ulja u razlivenom stanju, koji obuhvaa i vrste brodova kao to su tanker za kemikalije kada prevozi ulje (kao teret ili dio tereta) u razlivenom stanju, tanker za sirovo ulje i tanker za preraevine. TANKER ZA SIROVO ULJE - tanker za ulje koji se koristi za prijevoz sirovog ulja.

  TANKER ZA PRERAEVINE - tanker za ulje koji se koristi za prijevoz preraevina sirovog ulja. TANKER ZA KEMIKALIJE - brod za prijevoz tekuih kemikalija u razlivenom stanju graen i opremljen tako da se smanji opasnost za brod, posadu i okolinu od moguih opasnosti ili tetnih utjecaja kemikalija.

 • Konstrukcija broda 2 4 Tipovi brodova i sustavi gradnje broda 7 BROD ZA UKAPLJANE PLINOVE brod za prijevoz ukapljanih plinova u razlivenom stanju.

  BROD ZA RASHLAENI TERET - brod za prijevoz stalno rashlaenog tereta, izuzimajui brodove za prijevoz ukapljanih plinova i ribarske brodove, s fiksnim rashladnim sustavom i izoliranim skladitima. KONTEJNERSKI BROD - brod posebno izgraen i opremljen za prijevoz kontejnera standardnih dimenzija.

  JARUALO - brod opremljen fiksnim ureajem za jaruanje dna mora, rijeka, jezera, kanala ili luka, s prostorom za prikupljanje izvaenog materijala ili bez njega. KLAPETA - tehniki plovei objekt za prijevoz i iskrcavanje na dno iskopanog materijala otvaranjem vrata i/ili ventila na dnu klapete. BROD DIZALICA - brod s ureajem za dizanje ili prijenos tekih tereta. TEGLENICA - tehniki plovei objekt, obino bez vlastitog poriva, za prijevoz tereta na palubi, u skladitu ili tankovima. BROD ZA STOKU - brod graen za prijevoz ive stoke u skladitima i na platformama iznad glavne palube, podijeljenim na odjeljke za