Sudar brodova

 • View
  77

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Sudar brodova

 • 5/27/2018 Sudar brodova

  1/14

  Sudar brodova

 • 5/27/2018 Sudar brodova

  2/14

  Definicija sudara

  Sudar brodova je silovit doticaj (sraz) izmeudva ili vie brodova.

  Sudar se odnosi na sve plovne objekte, ukljuujuihidroavione dok su na moru, kao i tegljene brodove ipodmornice.

  Ne odnosi se na doticaje s obalom ili fiksnim

  objektima na morukao to su valobrani, svjetionici,plutae i sl.

  U tom sluaju govori se o udaru

 • 5/27/2018 Sudar brodova

  3/14

  Imaterijalni (indirektni) sudari

  Dogaaju se:

  kada se dotaknu samo dijelovi opreme(lanci, sidra, brodice),

  kada npr. pramani val nekog broda nanesetetu drugom brodu, a da se oni uope nedotaknu.

 • 5/27/2018 Sudar brodova

  4/14

  Propisi koji se odnose na sudare

  preventivniPISNM materijalniodnose

  se na postupketijekom i nakonsudara

  procesniodnose sena postupke predsudovima iarbitraama.

 • 5/27/2018 Sudar brodova

  5/14

  Neskrivljenisudar

  Dogaa se kad se ne moe utvrditi krivnja sudionika. Onise deavaju zbog tri vrste razloga:

  vie siledogaaj izvana koji se objektivno nije mogaoizbjei, predvidjeti ili otkloniti (valovi, vjetar,);

  sluajnoiznenadni kvar motora, upletanjepropelera,

  neutvrenog uzrokakod veeg broja brodova, kadje nemogue utvrditi kretnje svih brodova.

  Kako se ne moe utvrditi krivnja, svatko snosi svoju tetu.

 • 5/27/2018 Sudar brodova

  6/14

  Skrivljeni

  sudar

  Ima dokazanu krivnju na strani jednog ili viesudarenih brodova.

  Moe se podijeliti na:

  jednostrano, dvostrano ili viestrano skrivljene;

  s krivnjom u jednakom ili razliitom omjeru.

 • 5/27/2018 Sudar brodova

  7/14

  KrivnjaProtupravni (nije pravni) odnos tetnika (onaj koji je

  uinio tetu) prema posljedicama njegovadjelovanja.

  Stupnjevi krivnje: zla namjeradolustetnik svjesno planira,

  djeluje i postie svoju protupravnu nakanu;

  gruba nemarnostculpa lataponaanje kojenije u skladu s pravilima struke i protivi sezdravom razumu;

  obina nemarnostculpa levisponaanje kojenije u pravilu struke, odnosno kako ne bi postupio

  neki drugi prosjean, jednako kvalificiran pomorac.

  http://www.newsgd.com/news/picstories/200412090041_24818.jpg
 • 5/27/2018 Sudar brodova

  8/14

  Utvrivanje krivnje

  nagodbomvansudsko rjeenjespora koje najee rezultirapodjelom krivnje, rjeava se

  angairanjem vjetaka ilidogovorom;

  arbitraomnajpoznatija jeCommittee of Lloyd's Court ofArbitrationili moe biti formirana

  ad hoc, ugovara se pismeno; sudskiu sluaju da se ne moe

  rijeiti nagodbom ili arbitraom.

  http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20000121/images/popo.jpg
 • 5/27/2018 Sudar brodova

  9/14

  Brod odgovara za sudari kad je za to krivpostupak peljara.

  Pod pojmom brodzapravo se podrazumijevabrodar, dakle onaj kojiraspolae brodom.

  Brodar - zapovjednik jeduan spaavatiprvenstveno osobe, aonda i brod s kojim sesudario.

  http://www.maritimeconsultant.com/images/COLLISON.GIF
 • 5/27/2018 Sudar brodova

  10/14

  Naknada tete- naela

  oteenome treba nadoknadom omoguiti

  uspostavljanje stanja kao prije tete restitutioin integrum;

  oteeni je duan smanjiti tetu ili umanjitipoveanje tete, a ne smije jo poveavati tetu

  kako bi od sudara imao korist; tetnik odgovara za tetu koja se razumno moe

  pripisati njegovoj krivnji

  http://kohm.org/blog/wp-content/uploads/2007/07/andrea-doria-sinking.jpg
 • 5/27/2018 Sudar brodova

  11/14

  Postupci vlasti

  Upravni (administrativni) postupaku lukim kapetanijama: utvrivanje injenica prijava pomorske nezgode (zapovjednik) postupanje po slubenoj dunosti (nije predana prijava)Krivini postupak:

  temeljem upravnog (smrt, zagaenje,)Disciplinski kod brodaraGraanski imovinski naknada tete

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.ecophotoexplorers.com/images/wrecks/doria2_lg.jpg&imgrefurl=http://www.ecophotoexplorers.com/shipgallery.asp&h=244&w=340&sz=15&hl=hr&start=10&tbnid=5hV0s6JrikO7jM:&tbnh=85&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3DAndrea%2BDoria%26gbv%3D2%26hl%3Dhr%26sa%3DG
 • 5/27/2018 Sudar brodova

  12/14

  Dokazanakrivnja

  ne postoje pretpostavke o krivnji,Dokazna sredstva mogu biti: brodske knjige; navigacijske karte, plan putovanja (STCW), skice, planovi; vjetaenje;

  fotografije; iskazi svjedoka; zapisnici i izvjea.Iskazi su vjerodostojniji kad su neutralni, tj. od strane osoba s kopna ili

  drugih brodova, te kad pomorac govori protiv svog broda.

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.northernatlanticdive.com/doriasink.jpg&imgrefurl=http://www.northernatlanticdive.com/andrea_doria.htm&h=292&w=428&sz=16&hl=hr&start=12&tbnid=cuYVKsYaOKOYdM:&tbnh=86&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3DAndrea%2BDoria%26gbv%3D2%26hl%3Dhr%26sa%3DG
 • 5/27/2018 Sudar brodova

  13/14

  Postupakzapovjednika

  spaavanje osoba i broda te stvari na njemu; rei drugom zapovjedniku ime i luku upisa svog broda, luku polaska i

  luku dolaska; utvrditi identitet, te luku polaska i dolaska drugog broda;

  voditi dnevnik svih dogaaja i utvrditi tetu, paziti na brodskednevnike! utvrditi koritenje radara i drugih pomagala; zapisati podatke o

  tegljenjima i peljarenju napraviti skicu sudara, sauvati originalnu navigacijsku kartu. uputiti obavijest brodaru i osigurateljima podnijeti zapovjedniku drugog proda protestno pismo podnijeti prijavu pomorske nezgode u roku od 24 sata po dolasku u

  luku (kapetaniji, dipl-konz. predstavniku ili lokalnim vlastima) podnijeti drugom zapovjedniku zahtjev za jamstvo za naknadu tete zatraiti informaciju o vremenu i mjestu utvrivanja tete na drugom

  brodu

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.andreadoria.org/DeathWatch/Andrea_Doria_at_Dawn.jpg&imgrefurl=http://www.andreadoria.org/DeathWatch/Default.htm&h=293&w=500&sz=44&hl=hr&start=19&tbnid=irdiFhyglGBhYM:&tbnh=76&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DAndrea%2BDoria%26gbv%3D2%26hl%3Dhr%26sa%3DG
 • 5/27/2018 Sudar brodova

  14/14

  Protestno pismo

  To the Master and Owners of M/V:________________Gentlemen,On behalf of my owners and their underwriters I giveyou formal notice holding you and your owners solely responsiblefor all losses or damage whatsoever sustained by my owners inconsequence of the collision between my ship and yourM/V_______ wich occurred on ________. I also give you notice thata survey will be held on bord my vessel at ___ hours on ______.

  You are invited to send a representative without prejudice,(Signed) Master, M/V__________________

  U sluaju da na protestnom pismu pie vie podataka, zapovjednikga potpisuje uz opasku:Signed for receipt of notice only. Fault of liability of any kind denied.

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://library.thinkquest.org/17297/Andrea%2520Doria/storstad.jpg&imgrefurl=http://library.thinkquest.org/17297/andrea_home.htm&h=259&w=398&sz=18&hl=hr&start=17&tbnid=zzw2wZRljDXgrM:&tbnh=81&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DAndrea%2BDoria%26gbv%3D2%26hl%3Dhr%26sa%3DG

Search related