Hrvatski Registar Brodova Ribari

 • View
  81

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hrvatski Registar Brodova Ribari

Text of Hrvatski Registar Brodova Ribari

 • IMPLEMENTACIJA EU PROPISA IZ NADLENOSTI HRB-a NA RIBARSKE BRODOVE RH S POSEBNIM OSVRTOM NA DIR. 93/103/EZ

 • SADRAJ:

  1. Uvod 2. Implementacija EU propisa u Pravila HRB-a 3. Osvrt na implementaciju direktive 93/103/EZ 4.Novi zahtjevi za opremanje ribarskih brodova sustavom AIS-a (Automatski sustav identifikacije broda) 5.Problem badarenja ribarskih brodova 6.Zakljuak

 • 1. UVOD aktivnosti koje je do sada poduzima HRB i status ribarsk flote RH pred ulazak u EU HRB se bavi EU propisima koji se tiu prvenstveno sigurnosti broda i posade Dugogodinja praksa certificiranje ribarskih brodova (redovitipregledi i izdavanje/potvrivanje svjedodbi BITNO je olakala implementaciju EU propisa Ribarski brodovi upisani u Upisnik brodova RH: Ukupno 381 brod, od toga 50 brodova duljine 24 m i vie

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RH2.1Uredba EEZ br. 2930/86 - Odreivanje znaajki ribarskih plovila Svrha je ujednaavanje definicija znaajki na nivou EU Definiraju se: Duljina preko svega (= duljina zatvorenog trupa) Duljina izmeu okomica (= duljina iz Svjedodbe o badarenju) irina Visina Bruto tonaa Snaga pogonskih strojeva Podaci vani radi unosa u Registar ribolovne flote Preporuka: pogledati teh. okrunicu HRB-a, QC-T-209 iz 2006.(raspoloivo na www.crs.hr teh. okrunice QC-T-209)

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RH2.2Direktiva 97/70/EZ - Zahtjevi za sigurnost ribarskih brodovaduljine 24 m i vie Kljuna direktiva u svezi sigurnosti ribarskih brodova Status ribarskih brodova u meunarodnoj pomorskoj legislativi(siva zona) Torremolinos Protokol 93 Direktiva se bazira na Torremolinos Protokol 93 Implementacija kroz Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskihbrodova

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RHDir. 97/70/EZ (nastavak) Direktivom se propisuju zahtjevi za statutarnu certifikaciju (nadzor nad gradnjom, pregledi u slubi i izdavanje isprava)ribarskih brodova duljine 24 m i vie koji: viju zastavu drave lanice i upisane su u njen Upisnik ribare u teritorijalnom moru drave lanice, ili iskrcavaju svoj ulov u luci drave lanice EU, a viju zastavu drugih drava Kroz kontrolne mjere (l. 7, direktive) propisuje se obvezapregleda navedenih brodova od strane luke inspekcije, u svrhuprovjere udovoljavanja broda zahtjevima direktive. Obveza pregleda ve uneena u Pravilnik o inspekcijskom nadzoru

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RHDir. 97/70/EZ (nastavak) Direktiva je bila predmet pregovora u Pogl. 14. Stav hrvatskestrane u pogledu postojeih ribarskih brodova je bio (citat)Ribarski brodovi u RH graeni su sukladno tehnikim pravilima Hrvatskog registra brodova koji pokrivaju kompletnukonstrukciju i opremanje broda (trup, stabilitet, strojni i elektroureaj, automatiku, protupoar, sredstava za spaavanje, radio inavigacijsku opremu, itd.)Uzimajui u obzir opremljenost ribarskih brodova u RH u odnosuna njihovo podruje plovidbe ne oekuje se problem udovoljavanju tih brodova zahtjevima direktive za postojee brodove.

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RHDir. 97/70/EZ (nastavak) Europska komisija nije imala prigovor na stav hrvatske strane Izdavanje Svjedodbe o usklaenosti ribarskog broda VANO: Na prvom redovitom pregledu inspektor HRB-a e izdati Svjedodbu i popuniti pripadni Dodatak CILJ: Do ulaska RH u EU svi ribarskih brodovi duljine 24 m vie imat e Svjedodbu (ukupno 50 brodova)

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RH2.3Uredba EEZ br. 1381/87 - Oznake i dokumenti na ribarskih brodovima Ime i luka upisa na obje strane pramca broda Brodovi L < 17 m slova visine 25 cm i debljine 4 cm Brodovi L > 17 m slova visine 45 cm i debljine 6 cm Brodovi duljine 10 m i vie moraju imati dokument koji sadripodatke: ime broda luka upisa, registarski broj pozivni znak Ime i adresa vlasnika duljina, snaga motoraPodaci se nalaze u Svjedodbi o sposobnosti broda za plovidbu koju izdaje HRB

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RHUredba EEZ br. 1381/87 (nastavak) Brodovi duljine 17 m i vie moraju imati opis ili nacrt skladita za ribu s naznaenim kapacitetom u m3 Brodovi duljine 17 m i vie koji imaju tankove pothlaene ili ledene vode moraju imati sondne tablice kalibrirane za svakih 10 cm Podaci moraju biti odobreni od nadlenih institucija (HRB)

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RHUredba EEZ br. 1381/87 (nastavak) Operacionalizacija Na prvom redovitom pregledu u 2011. vlasnik treba pripremiti skicu skladita (preporua se napraviti kopiju dijela Opeg plana gdje se nalazi skladite ribe) i navesti volumen skladita u m3 Ako brod ima tankove pothlaene ili ledene vode u koje se sprema riba, za izradu kalibracijskih tabela, ako ih vlasnik ne moe sam izraditi, kontaktirati nekog projektanta

 • 2. IMPLEMENTACIJA EU PROPISA U LEGISLATIVU RHUredba EEZ br. 1381/87 (nastavak) Na prvom pregledu u 2011. inspektor HRB-a e skicu skladita oznaiti peatom Vano: Ako na brodu postoje tankovi pothlaene i ledene vode, a u njih se ne sprema riba (ve npr. u baje na palubi) kalibracija tankova se ne zahtjeva

 • 3. OSVRT NA PRIMJENU DIREKTIVE 93/103/EZ Primjena: Novi brodovi duljine 15 m i vie Postojei brodovi duljine 18 m i vie Direktiva propisuje minimalne zahtjeve u svezi: sigurnosti ribarskih brodova (redoviti pregledi i odravanje, zahtjevi za stabilitet, strojni i elektro ureaj, radio, protupoar) zatita pri radu i smjetaja posade (sigurno rukovanje strojevima i ureajima, zatita od strujnog udara, prostorije za smjetaj posade, sanitarne prostorije) obuenosti zapovjednika i posade

 • 3. OSVRT NA PRIMJENU DIREKTIVE 93/103/EZ (nastavak) Zahtjevi su propisani openito npr.: dovoljan stabilitet strojevi i ureaji projektirani na nain da ne ugroavaju posadu i sl. Sve naprijed navedeno je sadrano u Pravilima HRB-a i pokriveno Svjedodbom o sposobnosti broda za plovidbu

 • 3. OSVRT NA PRIMJENU DIREKTIVE 93/103/EZ (nastavak) Podsjeamo: Svjedodbom se potvruje:1. Da je brod pregledan sukladno Pravilima te da je2. Utvreno da je stanje trupa, stroja i opreme u skladu s Pravilima u dijelu koji se odnosi na: vrstou i nepropusnost trupa Sigurnost pogonskog stroja, sustava kormiliranja, elektro ureaje Stabilitet i nadvoe Protupoarnu zatitu Radio i navigacijsku opremu Zatitu pri radu i smjetaj posade

 • 3. OSVRT NA PRIMJENU DIREKTIVE 93/103/EZ (nastavak) Zakljuno u svezi primjene direktive: Valjana Svjedodba o sposobnosti broda za plovidbu podrazumijeva udovoljavanje direktivi 93/103/EZ Inspektori podrunih ureda HRB-a upoznati su s ovim stavom Skree se panja na vanost zatite pri radu te nunosti njezinog unaprjeivanja gdje god je mogue, npr. protuklizne povrine, tapeti, zatita od rotirajuih dijelova itd.

 • 4. NOVI ZAHTJEVI ZA OPREMANJE RIBARSKIH BRODOVA AIS AIS - Automatic Identification System - Automatski sustav identifikacije broda to je AIS? Ureaj koji automatski alje obalnim stanicama, drugim brodovima i avionima podatke o imenu i tipu broda, poziciji, kursu, brzini, statusu plovidbe itd. Takoer, automatski prima te informacije od slino opremljenih brodova. AIS ima doseg VHF-a (ovisno o visini antene 20-40 Nm)

 • 4. NOVI ZAHTJEVI ZA OPREMANJE RIBARSKIH BRODOVA AIS (nastavak) Kod ostalih brodova u meunarodnoj plovidbi uveden 2002. Odnosi se na sve putnike brodove i teretne s GT > 300 U nacionalnoj plovidbi RH opremljeni su putniki brodovi na linijskim putovanjima i brza plovila Zato AIS na ribarskim brodovima? Zahtjev dopune Dir. 2002/59/EZ - nadzor pomorskog prometa Obrazloenje EK da se dogaa veliki broj sudara i bliskih susreta trgovakih i ribarskih brodova iz razloga to trgovaki brod ne uoava ribarski

 • 4. NOVI ZAHTJEVI ZA OPREMANJE RIBARSKIH BRODOVA AIS (nastavak) Kakav ureaj nabaviti? Zbog razloga kompatibilnosti s AIS-om na trgovakom brodu zahtjeva se AIS ureaj klase A (IMO Standard) Vano: Pri nabavci voditi rauna o certifikatu ureaja. Mora biti odobren prema MED direktivi. Na ureaju i certifikatu mora biti oznaka kormilarsko kolo - U sluaju dvojbe obratiti se HRB-u Kontakt osoba: Vinko Buble, tel: 021 408 162, fax: 021 358 159

 • 4. NOVI ZAHTJEVI ZA OPREMANJE RIBARSKIH BRODOVA AIS (nastavak) Cijena ureaja: 27-35000 kn (bez PDV-a) VANO: U direktivi navedeno da se mogu koristiti sredstva Europskog ribarskog fonda (European Fisheries Fund) Problem: AIS podaci o kretanju brodova su trenutno raspoloivi na nekoliko Internet stranica Datumi primjene: - brodovi duljine preko svega 24 m i vie, a manje od 45 m ne kasnije od 31. svibnja 2012. - brodovi duljine preko svega 18 m i vie, a manje od 24 m ne kasnije od 31. svibnja 2013. - brodovi duljine preko svega 15 m i vie, a manje od 18 m ne kasnije od 31. svibnja 2014.

 • 5. PROBLEM BADARENJA RIBARSKIH BRODOVA Badarenje prema Uredbi 2390/86 (odnosno Pravilima za badarenje pomorskih objekata) uvjet za obnovu ribarskelicence i upis u Registar ribarske flote Ukupno potrebno prebadariti 131 brod Rok: 1.9.2012. ili datum ulaska RH u EU, to je ranije Vlasnici koji nisu uputili zahtjev HRB (66 od 131) moraju to uiniti to prije Odgovorna osoba iz HRB-a:Mladen Palameta, tel.: 021 408 159, fax: 021 358 159

 • 6. ZAKLJUAK EU propisi koji se odnose na tehnike zahtjeve i sigurnost ribarskih brodova su odgovarajue implementirani u legislativu RH injenica da su ribarskih brodovi, sukladno Pomorskom Zakoniku i Pravilima koja iz njega proistiu, oduvijek bili nadzirani (pregledi/Svjedodbe) bitno je pomogla u udovoljavanju EU propisima te da je ribarska f