Click here to load reader

KOMSAS TINGKATAN 1

  • View
    5.883

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of KOMSAS TINGKATAN 1

KOMSAS TINGKATAN 1TAHUN 2011

PENGENALANFormat peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) meminta calon mejawab soalan berkaitan komsas yang dipelajari dari tingkatan 13 Kertas 1 soalan 31-40 dan Kertas 2 bahagian D (10m)

KOMSAS TINGKATAN 1

APA ITU NOVELCerita rekaan yang panjang Berasal dari bahasa Perancis iaitu novella yang bermaksud perkabaran baru

CIRI CIRI NOVELTerdiri daripada bab-bab Lebih panjang Masa pembacaan lebih lama Watak banyak. Contoh: Adif,Pak Katan, Mak Tawi, Akeh, Tijah dan banyak lagi

PENULISNama pena: M.Z.Erlysha Tempat lahir: Kuala Krai,Kelantan Tarikh lahir:28 September 1977 Pendidikan: Minat menulis: Dipupuk sejak kecil

SINOPSIS (RINGKASAN CERITA)

Latihan Baca Novel SUKAR MEMBAWA TUAH. Buat sinopsis dari bab 1 9 dalam buku skrap.

FORMAT TUGASAN BERKUMPULANMuka hadapan buku skrap - NAMA AHLI KUMPULAN - TINGKATAN - TAJUK: NOVEL SUKAR MEMBAWA TUAH

MUKA SURAT PERTAMA ISI KANDUNGAN 1. SINOPSIS 2. TEMA 3. PERSOALAN 4. GAYA BAHASA 5. PLOT 6. WATAK DAN PERWATAKAN 7. LATAR 8. NILAI 9. PENGAJARAN

SINOPSIS

TEMA1.

2.

3.

Tema ialah persoalan utama atau persoalan pokok yang hendak diketengahkan oleh pengarang. Terdapat hanya satu tema dalam sesebuah karya. Tema hanya diketahui selepas karya itu dibaca.

Kegigihan seorang remaja masyarakat orang asli untuk memajukan diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya melalui pelajaran.

PERSOALAN Persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Biasanya lebih daripada satu. Tujuannya untuk memperkukuhkan tema yang cuba diketengahkan oleh penulis.

GAYA BAHASA

Merupakan cara pengkarya menggunakan bahasa dengan baik dan kreatif

PERSONAFIKASIDikenal juga sebagai pengisanan. Maknanya pengarang memberikan sifat manusia kepada benda-benda yang tidak bernyawa.

METAFORA

Merupakan perbandingan atau kiasan yang mengandungi dua kata iaitu konkrit dan abstrak untuk menarik minat pembaca.

SIMILE

Perbandingan dengan menggunakan kata-kata perumpamaan

HIPERBOLA

Bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya.

Search related