of 22 /22
1 КАКО СЕ НОВИ ЗАВЕТ КОРИСТИ СТАРИМ I Особености новозаветне употребе Старог завета 1. Општи осврт Терминологија Старог завета повремено се јавља у Новом завету као језички израз писца на чији је властити образац изражавања утицало Писмо (1 Сол 2:4, 4:5). Међутим, најчешће се појављује у облику наводâ или смишљених алузија и подсећања. Др Хартман (Hartman) указује на три могућа разлога због којих један писац наводи другога: да би обезбедио подршку ауторитета (Мт 4:14), да би подстакао гомилу асоцијација (Мк 12:1), или да би постигао књижевни или стилски ефекат (Тит 1:12). Он исправно примећује да се некада једна алузија може разазнати само када се у обзир узме целокупан контекст одељка. 1 У грчким списима, што је и за очекивати, наводи из Старог завета често су у сагласности са LXX, преводом на грчки језик који је био у општој употреби у првом веку. Али то није био увек случај и временом су се користили и други грчки преводи, арамејски таргуми или самостални преводи јеврејског текста. 2 Осим због употребе различитих текстуалних обликâ, разликовање у односу на текст LXX може бити условљено и ослабљеним памћењем. Ипак, овакво образложење често је мање вероватно него што се у прошлости претпостављало. 3 Као што ће бити детаљније разјашњено, наводи су се чешће разликовали од LXX због свесне измене, тј. због ad hoc превода и разраде, или због употребе варијације текстуалне традиције која би служила намени новозаветног писца. Тако варијације постају важан траг ка откривању не само пишчевог тумачења појединачног одељка Старог завета, него и његовог погледа на Стари завет као целину. 2. Уводне формуле Формуле цитирања, у којима се обично користе глаголи који се односе на говорење или писање, одговарају онима на које се наилази и у другим јеврејским списима, као, на пример, у Старом завету, 4 кумранским, 5 Филоновим и рабинским 1 L. Hartman, Scriptural Exegesis in the Gospel of Matthew and the Problem of Communication, L’evangile selon Matthieu, ed. M. Didier, Gembloux 1972, 131-152, 134. 2 в. E.E.Ellis, Paul’s Use of the Old Testament, Edinburgh 1957, 11-16, 150-152; R. H. Gundry, The Use of the Old Testament in St. Matthew’s Gospel, Leiden 1967, 9-150; K. Stendahl, The School of St. Matthew, Lund 1969 (1954), 47-156. 3 в. Ellis, Paul’s Use, 14. 4 нпр. 1 Цар 2:27; 2 Дн 35:12 5 нпр. 1QS 5:15, 8:14; в. J.A.Fitzmyer y NTS 7 (1960-61), 299-305.

Kako Se Novi Zavet Koristi Starim

 • Upload
  -

 • View
  46

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pogled novog na stari zavet

Text of Kako Se Novi Zavet Koristi Starim

 • 1

  I

  1.

  (1 2:4, 4:5). , . (Hartman) : ( 4:14), ( 12:1), ( 1:12). .

  1

  , ,

  LXX, .

  , .2

  , LXX . ,

  .3

  , LXX , . ad hoc , .

  , .

  2.

  ,

  ,

  , , , ,4 ,

  5

  1 L. Hartman, Scriptural Exegesis in the Gospel of Matthew and the Problem of Communication, Levangile selon

  Matthieu, ed. M. Didier, Gembloux 1972, 131-152, 134. 2 . E.E.Ellis, Pauls Use of the Old Testament, Edinburgh 1957, 11-16, 150-152; R. H. Gundry, The Use of the Old

  Testament in St. Matthews Gospel, Leiden 1967, 9-150; K. Stendahl, The School of St. Matthew, Lund 1969 (1954), 47-156. 3 . Ellis, Pauls Use, 14.

  4 . 1 2:27; 2 35:12

  5 . 1QS 5:15, 8:14; . J.A.Fitzmyer y NTS 7 (1960-61), 299-305.

 • 2

  .6 , ,

  ( , 11:2; , 12:26). ( 28:25), .

  7 ,

  , , ( 27:9)8 ( 1:2) . ,

  , .

  , () , . ( 7:38; 4:30), ( 22:29). , , .

  (Rene Bloch), ...

  9

  ( 9:33; 11:26), ( 4:6). ,

  . ( 8:30) , , ( 4:16, 21). , ,

  () .10 , . ,

  .11

  .

  ( ) .

  12 ( ),

  ,

  .13

  6 . Philo, de migr. 118; . Ellis, Pauls Use, 48.

  7 . M 12:36; . R.T. France, Jesus and the Old Testament, London 1971, 101, 163-169.

  8 . J.W.Doeve, Jewish Hermeneutics in the Synoptic Gospels and Acts, (Assen 1954), 185; Gundry, Matthew, 125n.

  9 R. Bloch, Midrash, Dictionnaire de la Bible: Supplment, V (Paris 1957), 1266. . B.B.Warfield, The

  Inspiration and Authority of the Bible, Philadelphia 1948, 148: . M.Barth, The Old Testament in Hebrews, Current Issues in New Testament Interpretation, ed. W. Klassen, New York, 1962, 58 . 10

  B. D.Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism, London 1956, 423-436. 11

  B. Doeve, Hermeneutics, 105, 163. B. M 12:3,5; 19:4. 12

  , 182-187. 13

  Stendahl, School, 163, 200: ' , .' '() ... .'

 • 3

  , .14

  ,

  .15

  ( ) .

  16

  (: 1 4,1,6, ) / . ,

  .17

  .

  3.

  () : ( 15:9-12), ( 12:38-40, 9-11) ( 3:10-18; 2 6:16-18). , .

  18

  19:15 . ( 10:18-21), , , . (. , 1 2:6-9).

  () . , . ( 1), .19

  , (4Qtest), . ,

  ,

  - .20

  14 . Ellis, Pauls Use 139-47. 48, 49; 173-181.

  15 , 55-60, 130 .

  16 . G.W.Knight, The Faithful Sayings in the Pastoral Epistles, Kampen 1968. . 1 1:15; 4:9; 2 2:11.

  17 1:9, 14; 3:5, 8; 1 2:13-15; 3:1.

  18 F. Johnson, The Quotations of the New Testament from the Old,

  London 1896, 92-102. , , 148; . 19

  B. Ellis, Pauls Use, 98-107; P. Prigent, Lpitre de Barnab I-XVI et ses sources, Paris 1961. 20

  J. Rendel Harris, Testimonies, 2 vols, Cambridge 1916, 1920.

 • 4

  . , , , ,

  . , ,

  , .

  , . . (C. H. Dodd),21 ,

  , . , 1:23 7:14 , 6:1-9:7, ( 8,8,10 LXX), 6-9 . (126). , ? , , . ,

  ,

  , .

  4.

  () ( 2 13:22, 24:27),

  .

  , .

  .22

  , ( 51:23) ( ). (Bloch) (op.cit, 9) .

  (= ), . LXX23 ,

  21 C.H.Dodd, According to the Scriptures, London 1952, 78, 107, 126.

  22 , 188-192; M.P.Miller, Targum, Midrash and the Use of the Old Testament in the New Testament,

  Journal for the Study of Judaism 2 (1970) 29-82. 23

  . 9:11 (12) ' ' LXX ' '. (Bloch), (G. Vermes, Scripture and Tradition in Judaism, Leiden 1961, 179) LXX ' ' . ,

  . Bible and Midrash, Cambridge History of the Bible I, ed. P.R. Ackroyd, Cambridge 1970, 221. LXX D.W.Gooding y JTS 25 (1974) 1-11.

 • 5

  + (= ), . .24

  .

  () :

  . .

  2:23 (= ?Nazirite, 13, 5, 7 LXX) netzer (=; 11:1; . 49:6, 60:21).25 3:14, 12:32 , . ,

  (zekaph) 52:13 ;

  ( 8:31; . 18:33).26 , 3:33-26 , .

  10:11: : () .

  ; (10, 12). , 21:10

  4:30, .

  .

  (1) ,

  , (2) .

  , , 1 2:9, 2 6:16-18. , ,

  :

  .

  , ,

  24 A. G. Wright (CBQ 28, 1966, 105-38, 517-57)

  . R. Le Daut y Biblical Theology Bulletin 4 (1974), 18-22; , 190-191; A. Diez-Macho y Revue des Sciences Religieuses 47 (1973), 171-175. 25

  B. H. H. Schaeder y TDNT 4 (1967/1942), 878; Stendahl, School, 198; , Gundry, Matthew, 97-104. 26

  B. M. Black y BJRL 45 (1963), . 315 .

 • 6

  ,

  .27

  ( 1:26-38) 6:1-9, 7- . 7:13. (27, , ); 7:14 (31), 9:6 f. (32,35)- . . (C. H. Dodd) .

  28 , 16:11 (31), 2 7:12-16 (32,

  ?35, ), 7:14 (33b), 4:3, 62:12 (35, ). (1:46-55) (1:68-79) . , ,

  .29

  ( 14:62) 110:1 7:13. , . ,

  , ,

  . 110:1 7:13 .30 ( 13), 7:13, ,

  .

  .31

  ,

  ,

  , ,

  .

  .

  27 , 70% .

  28 21.

  29 . E. E. Ellis, The Gospel of Luke, London, 21974, . 27 , 67. 1:5 2:40

  , ,

  . (. 2:38). ( 1:19; 1:14; 12:17; 15:13; 21:18) , (1 9:5; Epiph, Panarion 78, 11, 2). 30

  110:1 D. M. Hay, Glory at the Right Hand: Psalm 110 in Early Christianity, Nashville 1973, 110 ( 12:35-37); France, Jesus, . 101 . 31

  L. Hartman, Prophecy Interpreted, Lund 1966, 235-52, 242, 13:5-8, 12-16, 19-22, 24-27. .

 • 7

  , .

  . .

  () ,

  .

  .32

  ,

  (1) (2) , .

  33 , ,

  ,

  .34

  Proem .

  35 ,

  :

  .

  , proem . ,

  .

  ,

  .

  , ,

  . , 10:5-39 ( ):

  5-7 : 40:7-9. 8-36 (16, 30)

  : (8:26), (8, 10, 14, 18), (8, 18, 26), (17).

  37-39

  32 . W. G. Braude, Pesikta Rabbati, 2 vols, New Haven 1968.

  . 33

  . P. Borgen, Bread from Heaven, Leiden 1965, 59-98. 34

  , , ,

  . B. J. W. Bowker, Speeches in Acts, NTS 14 (1967-68), 96-99 . 35

  B. Pesikta Rabbati 33:7; ( 51:12)+ ( 6:1)+ ( , )+ ( 1:13)+ ( 51:12). : Pesikta Rabbati 44:7. 2 13 Bowker (Speeches, 96-111) Doeve (Hermeneutics, 168-86); 6:31-58, 4:1-22; 3:6-29 Borgen (Bread, 37-52); 1 1:18-3:20; 1:17-4:25; , 213-220.

 • 8

  : 26:20, 2,3 f.

  9:6-29:

  6 : 21:12. 9 , : 18:10. 10-28 (13, 15, 17, 25-28)

  (12, 24 ff, 27). 29 .

  1 1:18-31. , , ,

  .

  18-20 : 29:14 19:11; . 33:18. 20-30

  (26f), (21 f, 30), (25, 27), (21, 23), (29). 31 . . 9:22.

  1 2:6-16 :

  6-9 . . 64:4, 65:16. 10-15

  (11, 14; . 13), (11f), (11, 14). 16 : 40:13.

  , 4:21-5:1 ,

  . ,

  .36

  36 , 190-191, . 224 . 1 10:

  (1-5, . 13, 14:20)+ (6)+ (7= 32:6)+/, (8-13). '' , . 5 ( 14), 6 ( 6), 7 ( 19), 14 (1 1:9; . 5:22). . , , . 1 ''

 • 9

  21 . . 21. 23-29 ,

  (22, 23, 26, 30), (22, 23, 30, 31), ben/= (22, 25, 27, 28, 30, 31).

  30 , : . 21:10.

  2 3:5-13 , . 4, :

  5 ( ). . 1:6. 7-12 ( : 8)

  (5, 7, 10, 12), (5, 7, 10), (6, 9, . 7), (7, 8, 10, 12).

  13 .37 . 65:17.

  .

  ,

  . 1 1:18-3:20,38 , , . , :

  1:18-31 . 2:1-5 /. 2:6-16 . 3:1-17 /. 3:18-20 : 5:13, 94:11.

  eo ipso . : . 37

  , ,

  . . Philo, leg.alleg. III, 75b-76; Sacr. Abel. 87b; Borgen, Bread, 53; E. Stein, Die homiletische Peroratio, Hebrew Union College Annual 8-9 (1931-32), 353-71, 368; B. Pesikta Rabbati 5:4; 9:2; 22:1. 38

  35, 1 1:18-31; 2:6-16, 155.

 • 10

  .39

  21:33-44 :40

  33 : 5:1 f. 34-41 ,

  (42, 44, . 35; 5:2, saqal); . (33, 42). 42-44 : 118:22 f, 2:34 f, 44 f.41

  10:25-3742 , yelammedenu rabbenu ( ), , . ,

  proem ( ):

  25-27 : 6:5, 19:18. 28 : 18:5. 29-36 ( )

  (27, 29, 36) (28, 37a, 37b). 37 ().

  15:1-9 :43

  1-4 : 20:12, 21:17. 5-6 / / :

  (4, 6, 8), (3, 6), . / (3, 9).

  39 , 247-252; B. Gerhardsson, The Testing of Gods Son, Lund 1966 (M 4:1-11). J. A.

  Sanders y Essaus in Old Testament Ethics, ed. J. L. Crenshaw, New York 1974, 247-271 ( 14); C. Perrot y Revue des Sciences Religieuses 47 (1973), 324-340 ( 4:16-30). 40

  SB IV, 173-8 Mek Exod 19:2 (69b); SifDtn 3:23 (70a). 35. 41

  5:1 , , .

  . (65) . () , 206 = ZNTW 62 (1971), 102; ( ) H. Schrmann y BZ 7 (1963), 236-260. : H. Montefiore H. E. W. Turner, Thomas and the Evangelists, London 1962, . 62 . 42

  , 21:33-44 10:25-37, , 247-252. J. D. Derrett, Law in the New Testament, London 1970, 208-227 = NTS 11 (1964-65), 22-37; B. Gerhardsson, The Good Samaritan, Lund 1958, 28. 43

  D. Daube (The New Testament and Rabbinic Judaism, London 1956, 143) 15:1-20 , ' ', GnRabba 8:9 ( 1:26) NumRabba 19:8 ( 19:2). , 15:1-9 , -, .

 • 11

  7-9 : 29:13.

  19:3-8:44

  3-5 : 1:27, 2:24.

  6 , .

  7-8a ( 24:1), . 8b (!) ( ).

  , , .

  , , .

  , .

  yelammedenu , ,

  .45

  . , 9-11 .

  46

  . , (1) , .

  . (2) , proem . (3) . (4) ( ). ,

  .

  () , . .

  : () . (hh), (CD

  44 22:23-33 = 12:18-27, .

  45 , ,

  , , . .

  .

  . 46

  9:13, 14-23 ( , 218).

 • 12

  10:16) , , . ,

  47 LXX ().

  ,

  . ,

  ,

  . ,

  . , :

  (4Qflor), (CD 4:14) (1QpHab).

  , ,

  . ,

  , (aharit) ,48 (aharn) .

  49

  ,

  , :

  ( 21:12). ( )... . () . ... ( 18:10).

  9:7-9

  : ( 30:12), ( ), ...

  10:6-8

  , . ( 2:24) ( ... ) ... .

  5:31

  , ... (. 21)

  47 B. 9:14; 5:5; 1:10, 5:6; 4:21 (24), 5:25; , 1Qflor, 1,2,11,14; 1QpHab 3:11 .

  , 201-205. , W. Bacher, Die Promien der alten jdischen Homilie, Farnborough (Eng) 1970 (1913), 17; Exegetische Terminologie der jdischen Traditionsliteratur, Darmstadt 1965 (1899, 1905), . 173, 177. 48

  31:31; 1QpHab 2, 3-6; . CD 6:19; 8:21; 19:33; 20:12; 1 11:25; 8:7-13. 49

  CD 1, 12; 1QpHab 2:7; 7:2; 4QpIsaa 8; 13:30; 4:14-17; 2:17; 1 10:11.

 • 13

  (... ) ... 4:22-24

  ...

  , (. 13; 16; 20; 14). () ...

  1 10:1-5,6

  ... ( ) : ...( 2:28).

  2:4,16

  ... ( ) , . ( 118:22).

  4:10

  ,

  (maklm). , (9:2,22; . 2, 19, 24), (raz) (pesher), maklm.50

  () : .

  .51

  (J. W. Doeve) (C. H. Dodd), ,

  , . .

  (J. W. Doeve) ,

  .52

  (1) 2:17-35

  50 . 1QpHab 7:1-8; 1QH 12:11 ; R. N. Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Grand

  Rapids 1974, 41-45; F. F. Bruce in Neotestamentica et Semitica, ed. E. E. Ellis and M. Wilcox, Edinburgh 1969, . 225 ; O. Michel, Paulus und seine Bibel, Darmstadt 21972, 215; H. C. Kee, The Function of Quotationsin Mark 11-16, in E. E. Ellis and E. Grsser (ed), Jesus und Paulus, Gttingen, 1975, 179-82. , 57 . 51

  Doeve, Hermeneutics, 116. 52

  12 15 , 192-197, 213-218 (. 1 1:31 2 10:17); Michael, Paulus, 213. 2:4; 15:6= 4:3 , 1:17-4:25, 3:6-29.

 • 14

  13 ( ), 110:1 7:13 . 14:62. (2) 2:6-9 , , 8 ; 1 15:27 1:20,22 8 ( 110) . (3) 13:16-41 () 2 7:6-16 .

  53 2 7

  1:5 2 6:18. , ,

  .

  . ,

  ,

  .

  .

  .

  , . 21:33-44 10:25-37; ,

  .54

  . ,

  ,

  .

  II

  1.

  ,

  , .

  , 11:1 ( ) ; 2:15 ? 8:4 ( ) (ben-adam) ;55 2:8 1 15:27 ? 15:6 2 7 ,

  , ?

  53 35.

  54 . 4:1-22 ( 4:3); 15:3-6 ( 34:11).

  55 . F. Delitzsch, The Psalms, Grand Rapids 1949 (1871), 154-157; A. Bentzen, Fortolkning Salmer,

  Copenhagen 1939, H. Ringgren, The Faith of the Psalmists, Philadelphia 1963, 98.

 • 15

  ,

  . , , . ,

  - :

  ,

  . , ,

  .

  .

  , .

  ,

  .

  , :

  , , .

  2.

  ,

  .56

  ,

  (aharit) .

  57

  () , , .

  , ,

  ( 3,2,10 ). , ,

  ,

  . ,

  , .58

  ( ), , .59

  , :

  56 . 12:32; 10:30; 20:34.

  57 24:14; 2:2; 10:14; 3:5; 5:18; 4:1; 14; 2:9; G. Kittel and G. von Rad, TDNT

  2 (1964/1935), 697; U. Luz, Das Geschichtsverstndnis des Paulus, Mnchen 1968, 53. 58

  B. 7:19-22; 11:20-22, 31; 14:17; 1:4; 1:13; O. Cullmann, Christ and Time, London 1952, 81-93; Salvation in History, London 1967, 193-209; Luz, Paulus, 5. 59

  B. 11:2; 21:27; 22:16,28; 25:31.

 • 16

  , , ,

  . :

  , () () .

  , ,

  , ,

  , (). , ,

  .60

  ,

  , ,

  .

  ,

  , .61

  , 1:10, , . , .

  60 Cullmann, Salvation, 233, 236.

  61 Ibid, 25. B. F. F. Bruce, Salvation History in The New Testament, Man and his Salvation, ed. E. J. Sharpe,

  Manchester 1973, 75-90; W. Kmmel, Promise and Fulfilment, London 1957, 148:

  .

  ...

  ,

  ()...

 • 17

  , , .

  .

  3.

  () .

  62 ,

  (Goppelt), 63 .

  (, ), .64 ,

  , .

  5, , () (5:14). 1 10 , () (10:6,11).

  ;65 , . ,

  . ,

  .66

  () . ( 3:22) ( 10:4; 10:9) ( 22:20,29). , . , ,

  .67

  62 W. G. Kmmel, Schriftauslegung, RGG3 V, 1519.

  63 Pneumatische Betrachtungsweise L. Goppelt, Typos: Die typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen,

  Darmstadt 1969 (1939), 183, 243. Eerdmans Publishing Co, Grand Rapids, Mich, USA 64

  B. Luz, Paulus, 53. 65

  D. Daube, The Exodus Pattern in the Bible, London 1963; G. von Rad, Old Testament Theology, 2 vols, London 1960, 1965, II, 272. 66

  5:1-10; 9:9; 10:1; 2:17; . 7:11; 3:14; 6:32; 8:5 (. 9:23; 7:44), 25:40, -. (6:31-39; 14:1-3) , , ''

  , . . . 9:24-28; 10:37; L. Goppelt, TDNT 8 (1972), 258; 21:2; 4:25: ' ... '. C. T. Fritsch, , Studia Biblica [for] T. C. Vriezen, ed. W. C. van Unnik, Wageningen 1966, 100-110. 67

  2 7:12; 2; 16; 110; 9:11; . 7:42; 3:25-36; 13, 33; 15, 16; 1 15:25; 1:5; E. Lohse, TDNT 8 (1972), 482-487; . J. Jeremias, TDNT 4 (1967/1942), 856-873; . M. Hengel, The Son of God, London 1976, 42-5.

 • 18

  ,

  ,

  : , .

  ,68

  .

  .69

  , . , , .70

  , ( 14:62), 8:4 7:13, 27. 8 ( ) , ;71 7 , .

  72

  .73

  .

  () . ,

  ; , , .

  74

  , .75

  , ,

  ;76 , , .

  77

  68 8:4, ben-adam; 1 15, 27, 45; 1:21; 2:5-10; . 3:38; 7, 44, 48.

  69 1 3:21; 2,7,26.

  70 14:58 (); 23:42 ('', ''); 19:4-9; . 16:16-18.

  71 55. . W. Witfall, ' 3:15...', CBQ 36 (1974), 365:

  . 72

  7:14 ('', ''); . M. Hooker, The Son of Man in Mark, London 1967, 17, 24-30, 71. 73

  7:13, 27; TestLevi 18; 2 Baruch 72-74; 1QS 4:22; CD 3:13-20; 2, 20; 1QH 6,7, 15; 17, 12-15; IQ 34; . 43; 65:22. 74

  1 15:22; 5, 12, 15. 75

  3:25; 16:39; 15:10; 2 3:6-9. 76

  5:14; 7:12, 13:8: '' ( 19:18) ( 20) . . 10:1. 77

  2 3:6; . 3:10-13. , , , , () , , (g. Klein, Rekonstruktion und Interpretation, Mnchen 1969, 210 = Evangelische Theologie 24 [1964], 155) , , ' - ... [] , .' . C. E. B. Cranfield, St. Paul and the Law, SJT 17 (1964), 43-68; Notes on Rom 9, 30-33, in E. E. Ellis and E. Grsser (ed), Jesus und Paulus, Gttingen 1975, 35-43.

 • 19

  ,

  , .78

  () ,79 . , 70. . ., ;80 ;81 () 82 , , .

  83

  () , (Leonard Goppelt) .

  84 (1) ,

  () . (2) ,

  - .

  , ,

  . (3) ,

  ,

  . (4) , ,

  .

  78 Luz, Paulus, 59. . (. )

  (. , 3). ( 11:28; 1 10:1-4,6-10; 2 3:9); ( 4:25; 11:8; 21:2). , . , . 79

  Cullmann, Salvation, 123; . 127-135. 80

  17:26-30; 2 2:6; 7 (); 24:3. 81

  1 10:6-11; 4,5,11. 82

  11:8; 17:5; . 2:24; 4:29. 83

  2 2:3; 13:1-10. 84

  Goppelt, Typos. B. Cullmann, Salvation, 127-135; J.C.K. von Hoffmann, Interpreting the Bible, Minneapolis 1972 (1880). R. E. Brown (The Sensus Plenior of Sacred Scripture, Baltimore 1955), (. M. Rese, Alttestestamentlishe Motive in der Christologie des Lukas, Gtersloh 1969, 209; A. Suhl, Die Funktion der alttestamenlichen Zitateim Markusevangelium, Gtersloh 1965, 162-186) A. T. Hanson (Jesus Christ in the Old Testament, London 1965, 6, 172-178) - , , .

  Studies in Pauls Technique and Theology, London 1974, 149 158. sensus plenior , J. L. McKenzie (JBL 77, 1958, 202), ; . R. E. Brown, CBQ 25 (1963), 274. (Henson) , (177); , .

  (Suhl) , , . , 171.

 • 20

  85

  (Rudolf Bultmann) (Goppelt) -

  (. 6:13). , , . -,

  , .

  , ,

  ,86

  . (Goppelt)

  .

  4.

  () , . ,

  ,

  .87

  :88

  ( 6:35, 54), (1 12:27), ( 6:3) (1 1:13; 8:16), ( 9:4) (2 5:17) ( 9:11) (2 5:1) , .

  (1 10:2), ( 7:9) (1 15:22) , , ( 19:5; 5:29). , , .

  .89

  85 R. Bultmann, Ursprung und Sinn der Typologie als hermeneutische Methode, (TLZ 75 (1950), cols. 205-212 =

  Exegetica, Tbingen 1967, 169-380. 86

  64. 87

  14:22; 1:24; J. A. T. Robinson, The Body, London 1952; R. P. Shedd, Man in Community, London 1958; Ellis, Pauls Use, 88-98, 126-135; B. Grtner, The Temple and Community in Qumran and in the New Testament, Cambridge 1965, 138-142. 88

  , . . . 14:22; 16:5; 1 16:13; 2 13:5; 1:23; 2:7; 1 1:2; 2:15; 2:5; 1 5:9. L. Hartman, Baptism into the name of Jesus, Studia Theologica 28 (1974), 24-28, 35. 89

  H. W. Robinson, Corporate Personality in Ancient Israel, Philadelphia 1964 (1935); . Deuteronomy and Joshua (The Century Bible), Edinburgh 1907, 266. B. J. Pedersen, Israel, London 1959 (1926), I-II, 263-269, 474 479;

 • 21

  ,

  , .

  (2 7:12-16) ( 1:5) (2 6:18), , ,

  ( 14:58; 2:19 ) (1 3:16; 1 2:5) . ,

  , .90

  ,

  ,

  ,91

  , ,

  , .92

  ,

  ( 1:17; 2 6:2) .

  93

  .94

  ,

  (Oscar Cullmann)95 - , :

  .

  :

  .96

  -

  , , , , ; , .

  .

  III-IV, 76-86; A. R. Johnson, The One and the Many in the Israelite Conception of God, Cardiff 1961, 1-13. J. W. Rogerson (JTS, 21 1970, 1-16) (Robinson) . ,

  .

  , , .

  , . 90

  . Ellis, Pauls Use, 136-139; 19:9; 3:22; 15:14; 9:6; 6:16; 3:3; 4:9; 2:14; : J. Jarvell, Luke and the People of God, Minneapolis 1972, 41-69; P. Richardson, Israel in the Apostolic Church, Cambridge 1969. 91

  . 4:25; 8:36; 11:9,10; . M. Simon, Versus Israel, Paris 1964, 104-24; W. Gutbrot, TDNT 3 (1965/1938), 384-388: H. Strathmann, TDNT 4 (1967/1942), 50-57. 92

  . 2 6:16; 8:8-12; 1 2:9; . 1QM . . 1QpHab 2:1-4; 4Qtest 22:29. 93

  E. Dinkler, Earliest Christianity, The Idea of History in the Ancient Near East, ed. R. C. Denton, New Haven 1955, 190. 94

  Klein, Rekonstruktion, 180-204. 95

  Cullmann, Salvation, 248. 96

  Luz, Paulus, 156.

 • 22

  , ,

  ,

  ,

  .97

  () , (L. Cerfaux)98 . ,

  , .99

  .100

  ,

  .101

  . ,

  .

  , , ,

  , .

  : .

  97 . 4:22; 1 10:2; 15,22,45; 3:27; 3:22.

  98 P. Auvray et al, LAncient Testament et les chrtiens, Paris 1951, 132 148.

  99 1 2:6-16. 15:50.

  100 . 16:17; 4:11; 11:25; 12:6; 16:25; 1 2:12; 3:3-6; 2 3:15.

  101 22:29; 2 3:14.