Click here to load reader

Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo

  • View
    9.252

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I hope I had helped you so much. This was been made passionately.. Thank You for visiting... May God Bless U

Text of Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo

  • 1. Kaisipang Asyano sa Paggawa ng Imperyo

2. Mga Dapat Pag-aralan: Mga Kaisipan India: Kabihasnang Nakabatay sa Hinduism Imperyong Mauryan Imperyong Gupta Tsina: Kabihasnang Nakabatay sa Sinocentrism at Propiyedad Ang Imperyo ng Dinastiyang Chin Ang Imperyong Han Japan: Kabihasnang Nakabatay sa Teorya ng Divine Origin Ang Kaisipang Devaraja 3. Imperyo - ay tumutukoy sa pagpapalawak ng isang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop sa iba pang teritoryo. 4. Ang mga kaisipang ito ang naging gabay ng mga Asyano sa paglinang ng kanilang kabihasnan. Nakaktulong din ito sa pagtatamo ng mataas na moralidad ng mga Asyano. Ang mga kaisipang ito ang gumising sa isipan ng mga Asyano upang malinang ang mga kahanga-hangang pagbabago sa lahat ng aspekto ng kanilang pamumuhay 5. Aryan- pangkat na unang sumakop sa India. Sila ay matatangkad at may mapusyaw na balat. Sila ay mga nomad na nakikipagkalakalan sakay ang kanilang mga kabayo Dravidians- o maitim pangalan na binigay ng mga aryan sa mga taong naabutan nila sa India. 6. Ang mga diyos ng Aryans: Indra- diyos ng kidlat Agni- diyos ng apoy Ang diyos ng Dravidians Shiva- nagbibigay liwanag sa mga prinsipyo sa buhay India 7. - Nagkasundo ang dalawang pangkat na mamuhay sa ilalim ng iisang kaayusang panlipunan at paniniwala - Mula sa pilosopiyang ito nagsimula ang sistemang caste sa lipunang Indian 8. - Ang lipunan ay napapangkat sa hindi magkakapantay na katayuan ng bawat tao - Pinaniniwalaang ang sistemang ito ay pinairal ng mga Aryan upang mapanatili ang mataas na kalagayan ng kanilang pangkat. 9. Sa pamamagitan ng pag- uuring ito, ang kinabibilangan uri ng isang tao ang siyang nagtatalaga kung ano ang kanyang magiging hanapbuhay, kung sino ang kanyang mapapangasawa, at sino ang maaari niyang makasama sa pagkain. 10. Untouchables- kabilang rito ang mga pulubi, basurero, at iba pang taong nabibilang sa pinakamababang uri ng hanapbuhay na binansagan nilang impure. 11. Ang gulong ng Buhay o Samsara- ay sinaunang simbolo na may kaugnay na kahulugan sa Buddhism at Hinduism. Ito ay nagsisimbolo ng siklo ng pagkapanganak, buhay, at kamatayan ng isang tao. Sa pagkatapos ng ikot nito, pinaniniwalaan na magkaroon ng reincarnation 12. Ay salitang sanskrit na na ibig sabihin ay kilos o asal Ipinahahayag nito ang kaugnayan ng kilos o asal at ang maaaring maging bunga nito Ang mabuting asal ay nagbubunga ng mabuting kalagayan, samantalang ang di mabuting asal ay nauuuwi sa di- mabuting kalagayan ng isang indibidwal maging ng isang pangkat 13. Sinakop ni Alexander the Great ang India noong taoong 326 BCE. Chandragupta Maurya- dagliang inagaw ang kapangyarihan mula kay Seleucus I, isang heneral ni Alexander the Great Nang matalo ni Chandragupta si Seleucus ang India ay napasailalim ng Imperyong Maurya Bumuo si Chandragupta ng 30, 000 hukbo ng kawal upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan 14. Imperyong Mauryan Si Chandragupta ay nanungkulan sa ilalim ng paggabay at pagpapayo ni Kautilya, isang pari ng caste. Kautilya- ang sumulat ng Arthasastra. Sa tulong nito nakapagtatag si Chandragupta ng isang pamahalaang barukrasya. Arhasastra- naglalaman ng mga kaalaman sa pamamalakad at pag-iisa ng isang imperyo. 15. Pamahalaang Barukrasya- ay pinamumunuan ng hari sa tulong ng ilang opisyal - 4 na lalawigan na nahahati sa mga loka na distrito. Ang bawat distrito ay may kani-kanilang opisyal na siyang nagpapatupad ng batas at nangongolekta ng buwis Imperyong Mauryan 16. Nang namatay si Chandragupta, pinalitan siya ng kanyang anak na naghari ng 32 taon. 17. Si Asoka ang nagdala sa Imperyo sa tugatog ng kadakilaan Nakipagdigma siya sa kalapit na lupain upang mapalawak pa ang kanyang imperyo Asoka at Dhamma 18. Ang mga Kalinga ay naninirahan sa timog- silangang bahagi ng India. Sa labanan, umabot sa 100, 000 kawal ang namatay at higit pa sa bilang nito ang sibilyang nagdusa Nagsisi si Asoka sa kanyang nagawa sa mga Kalinga Ang mga Kalinga 19. - ay naglalahad ng isang malalim na pilosopiya na nagbibigay paliwanag sa pagkakaugnay- ugnay ng mga pangyayari sa buhay ng sangkatauhan. Ito ay isang organisadong relihiyon na may pangakong kasagutan sa lahat ng paghihirap at pagtitiis ng sinuman sa panahon ng anumang kaguluhan. - Kabilang sa relihiyong ito si Asoka 20. Itinakwil ni Asoka ang pakikidigma at pananakop at sinimulang pamunuan ang kanynang imperyo nang naaayon sa makataong pamaraan. Pobisyon ng Serbisyong medikal Pangaral patungkol sa Personal na moralidad Pagpapairal ng Katarungan Pagpapahintulot sa anumang relihiyon Nagpagawa ng balon ng tubig at lansangan Ang Pagbabago 21. - Ang pangkat ng mga opisyal na may tungkuling ipalaganap ang dhamma - Ang dhamma ay isa sa mga aral ni Buddha na nagbibigay halaga sa prinsipyong walang karahasan at kapayapaan para sa lahat - Ang pangkat na ito ay naging misyonaryo ni Asoka sa ibat ibang dako sa Asia - Dahil dito si Asoka ay kinilalang Dakilang Tagapagpalaganap ng Buddihism Dhamma-mahamat-tas 22. Pagkatamatay ni Asoka 23. Itinatag ni Sri- Gupta. Ang angkan ng gupta ay nagmula sa Magadha o silangang Uttar Pradesh Chandragupta I- naging makapangyarihan bunga ng pagpapaksala sa anak ng isang maharlika. Siya ay tinanghal bilang Dakilang Hari ng mga Hari Sila ang nagsimula ng tekstong legal sa hukuman Ang sanskrit ay napalaganap sa buong imperyo 24. Kalidasa- ang dakilang manunulat ng Hindu Kama Sutra- isang manwal na may kinalaman sa sining ng pagmamahal Pag-aaral ng kaalaman tungkol sa astronomiya Aryabhata- isang astronomong hindu: rotasyon at rebolusyong ng mundo Ang Panahong ito ay tinawag na Ginintuang Panahon ng Hinduism Nang namatay si Chandragupta I, siya ay pinalitan ni Chandragupta II 25. Sinocentrism Ang kaisipang ito ay tumutukoy sa paniniwala at pilosopiya ng mga tsino na ang Tsina ang pinakasentro ng daigdig, o Gitnang Kaharian Ayon sa sinaunang paniniwala, ang mundo ay binubuo ng 100 bansa: 25- pinapaligiran ng karagatan, 45- kabila ng karagatan, 30- kabila ng sususnod na karagatan. 26. M G A T U K L A S Papel Pulbura Paraan ng Paglilimbag Magnetic Compass - Pinaniniwalaan nilang ang mga ito ay higit na nakakatulong sa pagbabago ng daigdig. 27. Hindi naayon sa kanilang kultura ang mangibang bansa upang mapalaganap ang kanilang kultura sapagkat naniniwala silang hindi na nila kailangang humikayat dahil alam nilang tatanggapin na ng iba ang kanilang kultura 28. Matapos ang 300 taong mapayapang pamumuno ng mga Chou, sila ay ginambala ng pag-aalitan ng mga estadong kanilang pinamamahalaan na tinawag na Age of the Warring State Dahil dito nagsimulang humina ang Distaniyang Chou Noong 771 BCE, ang Han, na kabisera ng Chou, ay pinasok ng mga nomad. Namatay ang Hari ng Chou 29. Nakatakas ang ibang miyembro nito at muling nagtatag ng kabisera sa Louyang na higit na malapit sa Huang River Sa panahong ito, ang angkan ng mga Chou ay namuno lamang bilang tau- tauhan na di naglaon ay nagupo ng Dinastiyang Chin Age of the Warring States 30. Si Confucius ang pinakamaimpluwensiya sa lahat ng mga pilosopong makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lupain Ang teorya at ideya ni Confucius ay nagbibigya-halaga sa lipunang may pagkakasundo bunga ng maayos na pamamahala. 31. Maibabalik ang maayos na Pamahalaan sa Tsina sa Pamamagitan ng Limang Pangunahing maayos na relasyon: 1. Namumuno at Nasasakupan 2. Ama at anak 3. Mag-asawa 4. Nakakatandang kapatid na lalaki at nakakabatang kapatid na lalaki 5. Magkaibigan Ayon kay Confucius, mahalagang makagawian ng mga anak ang pagsunod sa filial piety, o paggalang at pagmamahal sa mga magulang at nakakatanda. 32. Ito ay pinamunuan ni Shih Huang-ti, isang 13 taong gulang na emperador na nagmula sa angkang Chin Sa ilang panahon, itinanghal niya ang sarili bilang 1st emperador ng Tein-hsia (all under heaven) at ginamit ang pangalang Shih Huang-ti Nagtalaga sa kaisipang sinocentrism bilang opisyal na ideolohiya ng Tsina 33. Sinimulan ni Shih Huang-ti ang pananalakay at pananakop sa mga estadong taumatanggi sa kanyang pamumuno upang mapag-isa ang bansa Higit na pinalaki ang kanyang tagumpay sa pananakop ang kalakhang sukat ng Tsina Sa tulong ng ministrong si Li Si, ginamit niya ang ideya ng mga legilista upang masupil ang mga nagdidigmaang estado. 34. Mga nagawa ni Shih Huang Ti Imperial Highway paggamit ng magkakatulad na uri ng salapi sistema ng pagsulat pagpapasunod ng batas paraan sa pagtimbang at sukat. ipinaayos ang mga irigasyon Great Wall of China 35. Ang mga legilista ay naniniwala na isang makapangyarihang pamahalaan lamang ang makapagpanumbalik ng katiwasayan sa Tsina. Sina Hanfei Zi at Li Si ay ilan lamang sa mga nagtatag ng legalismo sa panahong ito Ayon sa legalista: kailangang pagkalooba ng gantimpala ang gumaganap ng kanilang tungkulin at parusahan nman ang hindi 36. Naniniwala rin silang kailangang mapigilan ang lumaganap na ideya at kilusang maaring magbuyo sa mga taong pulaan ang pamahalaan Iminumungkahi rin nila ang pagsunog sa lahat ng kasulatan at pahayag na maaaring magbigay ng ideya sa mga tao upang mag-alsa. 37. Awtokrasya ang pamahalaang ipinatupad ni Shih Huang-ti sa Tsina. Sa pamamahalang ito, walang takda ang kapangyarihan ng namumuno Dagliang niyang nilansag ang kapangyarihan ng mga noble na dating namamahala ng kani kanilang lupaing pyudal Sa payo ng kanyang punong ministro, pinapatay ni Shih Huang-ti ang daan-daang scholar ng Confucian at ipinasunog ang mga aklat. Pamahalaang Awtrokatiko 38. Ipinagawa ni Shing Huang-ti ang Imperial Highway upang mapanatili ang sentralisado niyang kapangyarihan. Ipinagawa niya ang bantog na Great wall of China upang maitaboy ang pangkat ng mga barbarong nagnais na masakop ang imperyo Pamahalaang Awtrokatiko 39. Ang Great Wall of China ay meron lamang 2500 km sukat nang ipinagawa ni Shing Huang-ti. Sa kasalukuyan ito ay may habang 6700km. na

Search related