Click here to load reader

Mga Pilosopiyang Asyano

  • View
    4.276

  • Download
    19

Embed Size (px)

Text of Mga Pilosopiyang Asyano

MGA PILOSOPIYA NG ASYANO

Ang nabuong sibilisasyon ng mga Asyano ay nagmula sa ibat ibang paniniwala, ideya at gawi ng mga ito.

Iguhit ang simbolo ng iyong sariling paniniwala sa buhay mo sa unang bloke. 2. Isulat kung ito ay natutupad sa ikalawang bloke. 3. Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng iyong pagpapahalaga. 4. Isulat kung paano mo magagamit ang iyong pagpapahalaga sa iyong pamayanan. 5. Isulat ang pagpapahalagang nais mong mabigyang diin ng tao. 6. Iguhit ang isang simbolong maglalarawan sa iyo kapag wala ka na? 1.

pagtatanong ng tao tungkol sa kanyang kapaligiran, pinagmulan, kahalagahan at katuturan ng buhay , nalinang ng tao ang kanilang paniniwala.Sa

Pilosopiya

Philo- Love Sophia-Wisdom

INDIAHinduismo Budismo

Caste -Dibisyon ng tao sa Indus. Pinairal ng mga Aryan upang mapanatili ang estado ng kanilang grupo na pinaniniwalaang higit na mataas kaysa sa mga Nomad sa India.

CASTE

UPPER CASTE

LOWER CASTE

Binibigyang-diin

nito ang kapatiran, pagkadalisay at maayos na pamumuhay. Nakabatay ito sa mga gawaing moral para sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao.

CHINASinosentrismo Confucianismo

aniniwala ng mga Tsino na ang kanilang bansa ay sentro ng daigdig. Ito ay dahil sa lokasyon ng kanilang bansa at mga katangian ng kanilang sibilisasyon.

PAPEL

PAGLILIMBAG

PULBURA

MAGNETIC COMPASS

ang tamang asal ng tao, magandang relasyon ng tao at pamahalaan, obigasyon ng tao, katapatan at pagsunod sa matatanda at magulang.

Binibigyang-diin

CONFUCIUS

Unang

nanampalataya sa iisang Diyos. Pinaniniwalaan nila ang mga konsepto ng kalangitan at impyerno.

BANAL NA PINAGMULAN NG HAPONng mga Hapon na ang kanilang Emperador ay banal at apo ng kanilang Sun Goddess.Pinaniniwalaan

Search related