Click here to load reader

Pamilyang asyano ap g8 2015

  • View
    139

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Pamilyang asyano ap g8 2015

Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal

ANG PAMILYANG ASYANO

KATUTURAN NG PAMILYANG ASYANO

BALANGKAS NG PAMILYA

PAMILYANG NUKLEYAR (NUCLEAR FAMILY)

Binubuo ng mga magulang at kanilang mga walang asawang anak.

BINUBUO NG MGA LOLO,LOLA,MGA MAGULANG, MGA ANAK NA MAY ASAWA AT WALANG ASAWA.PAMILYANG PINALAWAK (EXTENDED FAMILY)ANYO NG PAMILYA

MONOGAMOUS / MONOGAMY

POLYGAMOUS / POLYGAMYURI NG POLYGAMOUS / POLYGAMYPOLYGYNY

URI NG POLYGAMOUS / POLYGAMYPOLYANDRY

PatriarchalAng AMA ng tahanan ang iginagalang bilang puno at ganap na makapangyarihan sa Pamilyang Asyano.

MatriarchalAng INA ang iginagalang bilang puno at ganap na makapangyarihan sa Pamilyang Asyano.

EquilateralMagkatuwang sila sa pagsasakatuparan ng mga tungkulin at kapwa may bahagi sila sa kapangyarihan.

PAMILYANG PILIPINOTradisyong SolidarityTumutukoy sa damdaming pagkakaisa at masugid na katapatan sa isang pangkat.Ito ay bunga ng magkakalapit na kalooban ng bawat isa na nagbibigay sa bawat miyembro ng Pamilya nalubos ang pagkalinga sa isat-isa.Filial pietyTumutukoy sa matinding pagmamalasakit at pagiging masunurin ng mga anak sa kanilang mga magulang.

Bond LaborIto ay karaniwang gawi ng mhihirap na pamilya.Sa gawing ito, ang isang anak ay pinagsisilbi sa bahay ng isang may kayang pamilya upang makabayad sa anumang pagkakautang ng isang magulang sa pamilya.

Sa Napagkasunduang Kasalan

IndianArabChineseDowry o DoteYaman na tinatanggap ng pamilya ng lalaki mula sa pamilya ng babae

Sa Imperyoridad ng Kababaihan saPamilyaISANG KAUGALIAN KUNG SAAN ANG BABAE AY ISINASAMA SA PAGSUNOG NG BANGKAY NG ASAWASUTTEE O SATI

Sa Imperyoridad ng Kababaihan saPamilyaTRADISYON NG PAGBABALOT O PAGTATAKIP NG KATAWAN,MUKHA,AT BUHOK NG BABAEPURDAH

MAY PAGBABAGO BANG NAGANAP SA BALANGKAS, ANYO, URI, KAUGALIAN, AT PANINIWALA NG PAMILYANG ASYANO?SALIKSIKIN ANG MGA BAGAY NA IYAN BILANG TAKDANG ARALIN NA SIYA NATING PAG-UUSAPAN SA SUSUNOD NA ARAW.MARAMING SALAMAT!