Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

Embed Size (px)

Text of Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

 • 8/16/2019 Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

  1/7

  &rr*,

  ,Tenoo?/

  'rd'-*"--->

  vvy,"

  {}-14

  -.

  s

  _'"",fu

  ffi

  ffi 1,ArV

  DlGa

  j

  r

  rAN

  6-t

  A

  r[,

  ,,ql$$tr,$hft,'"

  -

  .l

  *:"

  i/i.';nijcff;ii'=ii

  {,+t,;

  '-g

  fiwr;d,

 • 8/16/2019 Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

  2/7

  -t

  T

  *]*f--9--_**

  _*_-+t|_".{d" _

  B

  q

  ftj

  fkxw

  ct

  erFo

  *-*-'*

  lir-

  :[if:?3.:-:*:

  ''-

  t*"-

  --

  **'.

  \i/r/

  .-*-**-

  j'

  i

  -

  JS

  S'Y

  i"t'ttPl

  iru)

  ry

  iS*-.g

  f*-

  i**'tg

  &u'***

  tu

  ryr*r$iksr

  *;*

  a'firij*"-

  *t

  dt nu.jhr*rSa':

  44ffi--*::#:

  isag

  l*-

  Iri

 • 8/16/2019 Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

  3/7

  d,

  .t{f

  ,;\

  i

  ri'..

  I i*i'

  I I

  ii7

  -

  I

  /i-i;r'-*:

  i{ii::::Ll=;

  .rd.c*

 • 8/16/2019 Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

  4/7

  .i+

  I

  i

  -.

  -''-------*^-***-,.*,*

 • 8/16/2019 Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

  5/7

  _.- -

  i-

  -s

  s)

  , q*b>_.

  j:,.r-,rlj,,,,i',,=,".-:*"{*;;-:#r;.'l

  ;

  ri:=i,'":ti;fi*,_

  ffi

  ;'i'1"::i:

  .i).--...-..,-..

  *'

  .:"i

 • 8/16/2019 Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

  6/7

  *it,jtl*u'

  I

  i,io,nq

  he*'l

  -

  1.s.

  *

  $:

  _

  J ,

  b.r. I

  igo ?

  J

  r

  56n{

  'i

  -.)

  -

  I

  1...-

  ij

  ,

  i;'

  -

  -.

  {,s

  "'

  1i

  .

  .,lil,' r

  __--*

  ;]rr,1

  j''rr,i]6,

  "

  r^',;:

  i.t,

   

  -,

  j

  {

  .J

  "

  i;,

  .ri

  s,

  u-i;i,n,

  *--.-

  i":rr"1

  f

  3.*rSr1

  '

  -,'ir;"

  ,i.c,

  t4"'j

  r>f\n:1

  frt"{;P,tinq

  ytv'tf

  i

  r ?

 • 8/16/2019 Isang Dugo, Isang Lahi at Musika(SATB)

  7/7

  {;

  'f

  *

  f$it