ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

Embed Size (px)

Text of ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  1/150

  PROF. UNIV. DR. IOAN LE

  ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE LIBERALE

  Manual

  pentru uzul studenilor la forma de nvmnt la distan

  Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu 2009

  1

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  2/150

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  3/150

  GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI DE STUDIU

  Introducr

  Pre4entul ,anual de studiu re&re4int ) sinte4 a c)ninutului disci&linei Or!"n#$"r" %ro&'##(or

  )ur#d#c (#*r"(+care este c),un nv,?ntului la *)r,a de 4i 5i la *)r,a de nv,?nt la distan+

  c)n*)r, &lanuril)r de nv,?nt n vig)are#

  El este destinat studenil)r de la *)r,a de nv,?nt la distan %I7' 5i c)nstituie ,aterialul bibli)gra*ic

  ,ini, necesar &entru &arcurgerea+ nsu5irea 5i evaluarea disci&linei res&ective#

  !anualul este structurat n c)n*)r,itate cu standardele 5i &r)cedurile de u4 larg n nv,?nt nai)nal

  5i internai)nal+ care se adresea4 nvrii individuale &e ba4e interactive# Parcurgerea ,anualului+ &eba4a &re4entel)r instruciuni asigur reinerea in*)r,aiil)r de ba4+ nelegerea *en),enel)r

  *unda,entale 5i a&licarea cun)5tinel)r d)b?ndite la re4)lvarea un)r &r)ble,e s&eciali4ate#

  !anualul este structurat &e t+ de studiu# e,a de studiu re&re4int ) &arte ),)gen din c),&)nena

  ,anualului+ caracteri4at de un nu,r li,itat de ter,eni de re*erin %cuvintec@eie'+ care &)ate *i

  &arcurs 5i nsu5it &rintrun e*)rt c)ntinuu de c)ncentrare intelectual care s nu de&5easc 2: )re

  %intervalul se re*er la c)ninutul de idei al ,)dulului de studiu 5i nu ia n calcul ntrebrilereca&itulative+ te,ele &entru acas+ testele de aut)evaluare sau &e cele de evaluare'#

  /iecare unitate de studiu are ) structur &r)iectat din &ers&ectiva e$igenel)r "uto#n'tru#r###

  Re4ultatele e*ective ale utili4rii ,anualului se v)r su&ra&une &e re4ultatele a5te&tate d)ar cu c)ndiia

  res&ectrii nt)c,ai a &r)cedurii de &arcurgere a ,)dulel)r de studiu+ &r)cedur care este &re4entate n

  cele ce ur,ea4#

  Procdur" d ,n-/"r ,n '#'t+ d "uto#n'tru#r

  Utili4area ,anualului de studiu individual se *ace &e ba4a unui &r)gra, de aut)instruire#

  Rec),and, c?teva reguli de ba4 n &r)cedura de reali4are a &r)gra,ului de aut)instruire &e ba4a

  ,anualului de *aA

  1# e,ele de studiu se &arcurg n )rdinea n care sunt &re4entate n ,anual+ c@iar n ca4ul n care

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  4/150

  studentul a&recia4 c ar &utea sri direct la ) alt unitate de studiu# Criteriile 5i ,)dalitatea de

  nlnuire a ,)dulel)r de studiu sunt &re4entate la *iecare ,)dul de studiu 5i ele trebuie res&ectate

  nt)c,ai+ sub sanciunea nereali4rii la &ara,etrii ,a$i,ali a &r)gra,ului de aut)instruire3

  2# /iecare ,)dul de studiu c)nine 5i un test de evaluare 5isau te, &entru acas &e care studentul

  trebuie s le reali4e4e+ cu sc)&ul evalurii gradului 5i c)rectitudinii nelegerii *en),enel)r 5i &r)cesel)r

  descrise sau &re4entate n ,)dulul de studiu3

  # Dntrebrile de aut)c)ntr)l+ testele de evaluare sau te,a &entru acas nu sunt de &ers&icacitate+ deci nu

  trebuie re4)lvate c)ntra cr)n),etru3

  6# Ord#n" (o!#ca &arcurgerii unitii de studiu este ur,t)areaA

  se citesc )biectivele 5i c),&etenele ,)dulului de studiu

  se citesc ter,enii de re*erin %cuvintele c@eie'

  se &arcurg ideile &rinci&ale ale ,)dulului sinteti4ate n re4u,at

  se &arcurge c)ninutul de4v)ltat de idei al ,)dulului

  se &arcurge bibli)gra*ia rec),andat

  se rs&unde la ntrebrile reca&itulative+ rev4?nd+ dac este necesar+ c)ninutul de4v)ltat de idei

  al ,)dulului

  se e*ectuea4 testul de aut)evaluare 5i se veri*ic+ &rin c)n*runtare cu rs&unsurile date la

  s*?r5itul ,anualului+ c)rectitudinea rs&unsuril)r

  se e*ectuea4 testul de evaluare 5isau te,a &entru acas sau de c)ntr)l %du& ca4'

  OBS.0Este rec),andabil ca+ nainte de e*ectuarea testel)r de aut)evaluare+ s se *ac ) &au4 de 0 de

  ,inute sau ) )r# 7e ase,enea este rec),andabil ca la *iecare 2 )re de studiu s se *ac ) &au4 de 0

  de ,inute#

  8# Nu este rec),andabil s se &arcurg ,ai ,ult de un ,)dul de studiu &e 4i+ &entru a nu se &ericlita

  nsu5irea te,einic 5i structural a ,ateriei# Dn *uncie de necesitile 5i &)sibilitile de studiu ale

  studentului+ studiul unui ,)dul &)ate *i *raci)nat &e ,ai ,ulte 4ile+ dedic?nd cel &uin 0 de ,inute &e

  4i studiului#

  6

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  5/150

  TEMA PENTRU ACAS1 2TA3 re&re4int un e$erciiu )bligat)riu de re*lecie &entru *iecare te, de

  studiu# Ea se c)nstituie ntrun instru,ent indis&ensabil de studiu individual necesar nsu5irii 5i ,ai ales

  nelegerii te,ei# Re4)lvarea ei se &)ate *ace n a&r)$# 12 )re #

  TEMA DE CONTROL 2TC30 re&re4int un e$erciiu )bligat)riu ,ai a,&lu+ cu caracter integrativ+ care

  are r)lul de a reali4a un liant n)i)nal 5i c)gnitiv ntre te,ele studiate anteri)r 5i de a &r)v)ca

  ca&acitatea sintetic 5i creativ a studentului# Pregtirea ei necesit un e*)rt ,ai ndelungat %a&r)$#10

  )re'+ i,&lic st&?nirea te,el)r anteri)are &recu, 5i c)nsultarea tut)relui de disci&lin# Cele d)u te,e

  de c)ntr)l se regsesc &e &arcursul ,anualului ast*el nc?t s ac)&ere cele ,ai i,&)rtante &ri ale

  acestuia#

  PREZENTAREA MANUALULUI DE STUDIU I A DISCIPLINEI

  !anualul de studiu ;rgani4area &r)*esiil)r (uridice liberale re&re4int ) sinte4 reali4at n

  ,anier interactiv a cursului c)res&)ndent utili4at la *)r,a de nv,?nt 4i#

  C)ninutul de idei nu a *)st redus ci d)ar sinteti4at+ n &rinci&iu+ ntr) ,anier ,ai accentuat

  enuniativ+ ele,entele de detaliu sau de e$&licaie redundant %necesare &entru atingerea sc)&ului

  &edag)gic al *i$rii 5i c)relrii cun)5tinel)r' &ut?nd *i gsite de ctre student n bibli)gra*ia de

  s&ecialitate rec),andat#

  O*#ctu( cur'u(u# 4Or!"n#$"r" %ro&'##(or )ur#d#c (#*r"(40

  ;biectul cursului l re&re4int r)lul 5i &rer)gativel)r *iecrei &r)*esii (uridice liberale s&eci*ice

  siste,ului (uridic din R),?nia#

  O*#ct#-( d#'c#%(#n#0

  !anualul de ;rgani4are a &r)*esiil)r (uridice liberale 5i &r)&une ca )biectiv cun)a5terea 5insu5irea de ctre studenii anului I a regi,ului legal al &r)*esiil)r (uridice liberale %structuri

  )rgani4at)rice+ &rinci&ii )rgani4at)rice 5i *unci)nale+ statut &r)*esi)nal+ rs&undere (uridic+ etc#'#

  O*#ct#- %r#nc#%"(0

  a' cun)a5terea &rinci&alel)r &r)*esii e$ercitate de liber &r)*esi)ni5ti3

  b' nsu5irea cun)5tinel)r &rivind activitatea ntre&rins de au$iliarii (ustiiei+ a dre&turil)r 5i )bligaiil)r

  care le revin+ )rgani4area acest)r &r)*esii+ rs&underea (uridic a liber &r)*esi)ni5til)r3

  c' nsu5irea &rinci&iil)r 5i regle,entril)r legale care guvernea4 &r)*esiile liberale3

  8

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  6/150

  D'cr#r" 'tructur## +"nu"(u(u#0

  !anualul este structurat n c)n*)r,itate cu rig)rile studiului individual %aut)instruire' 5i este

  c),&arti,entat n t+de studiu# Structura *iecrei te,e de studiu este ur,t)areaA

  I# ;biective %re4ultatele a5te&tate ale te,ei'

  II# C),&etenele d)b?ndite de student %utilitatea te,ei &entru student'

  III# er,eni de re*erin %c)nce&te c@eie'

  I># Structura te,ei de studiu

  ># Re4u,atul ideil)r &rinci&ale

  >I# C)ninutul de4v)ltat de idei al ,)dulului

  >II# Bibli)gra*ia rec),andat

  >III# Dntrebri reca&itulative

  I# este de aut)evaluare+ teste de evaluare+ te,e de cas

  I. Pr$ntu( +"nu"( con't#tu# *#*(#o!r"" !nr"( +#n#+"( o*(#!"tor# %ntru 'tud#u(

  d#'c#%(#n# 5Or!"n#$"r" %ro&'##(or )ur#d#c (#*r"(4. El re&re4int ,ini,ul de in*)r,aie necesar

  &entru nelegerea 5i nsu5irea n)iunil)r *unda,entale ale disci&linei#

  II. B#*(#o!r"" !nr"( co+%(+nt"r0

  Studiul 5tiini*ic al disci&linei i,&une &arcurgerea ur,t)arei liste de bibli)gra*ie selectivA

  !ini,al A

  I)an Le5 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #

  I)an Le5 !anual de dre&t n)tarial+ Editura "ll BecG+ Bucure5ti+ 2001#

  :

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  7/150

  C),&le,entarA

  I)an Le5 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+

  Bucure5ti+ 199.#

  III. Pntru r"(#$"r" unor 'tud## 6t##n/#c7 " t+(or %ntru "c"'7 " t+(or d contro(7 " (ucrr##

  d (#cn/ %rcu+ 6# %ntru "%ro&und"r" d#'c#%(#n# 'tudntu( ' -" "dr'" %ntru *#*(#o!r"

  'u%(#+nt"r tutor(u# d d#'c#%(#n.

  HHHHHHHHHHHHHHH ....................... HHHHHHHHHHHHHHH

  T+" I. Au8#(#"r## 2%"rtnr##3 )u't#/## . Pro&'#" d "-oc"t. Con'#dr"/## #ntroduct#-7 # 'tor#c.

  Ro(u( "-oc"tu(u#. I+"!#n" "-oc"tu(u# . Pr#nc#%##( "-oc"tur## . Structur#( "-oc"tur## . B"rou(.

  Un#un" A-oc"/#(or.

  I.O*#ct#-( '%c#c "( t+# intr)ducerea n ter,in)l)gia au$iliaril)r (ustiiei+ &re4entarea ist)ricului+

  i,aginii 5i r)lului &r)*esiei de av)cat+ a &rinci&iil)r care ) guvernea4+ a structurii bar)ului 5i Uniunii

  av)cail)r#

  II.Co+%tn/ '%c#c do*9nd#t d 'tudntA studentul va *i ca&abil s identi*ice au$iliarii (ustiiei+ s

  enu,ere 5i s e$&lice &rinci&iile &r)*esiei de av)cat 5i structura av)caturii#

  III.Cu-#nt c:# auxiliarii justiiei, istoricul avocaturii, rolul avocatului, structura avocaturii#

  IV. Structur" +odu(u(u# d 'tud#uA 1# "u$iliarii (ustiiei# 2# Ist)ricul &r)*esiei de av)cat# #R)lul av)catului

  n &r)cedura (udiciar# 6# Princi&iile )rgani4at)rice 5i *unci)nale ale av)caturii#

  V. R$u+"t e,a anali4ea4 n)iunea de au$iliari ai (ustiiei+ &un?nd un accent de)sebit &e &r)*esia de

  av)cat# Pre4int un ist)ric succint al av)caturii+ e$&une &rinci&iile care stau la ba4a )rgani4rii 5i *unci)nrii

  bar)ului 5i Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia+ res&ectivA c)legialitatea )rganel)r de c)nducere+

  )rgani4area av)caturii n structuri de,)cratice+ aut)n),ia av)caturii#

  VI. Con/#nutu( t+# 0 ;. Au8#(#"r## 2%"rtnr##3 )u't#/##. ;biectul investigaiil)r ce ur,ea4 este c)nsacrat

  &ers)anel)r care &artici&+ n di*erite caliti+ la activitatea (udiciar 5i care sunt cun)scute sub denu,irea

  tradii)nal de au$iliari sau &arteneri )ri c)lab)rat)ri ai (ustiiei# )ate aceste &ers)ane c)ntribuie+ une)ri ntr)

  ,anier *)arte se,ni*icativ+ la s)lui)narea &r)cesului civil sau &enal# Unele dintre aceste &ers)ane s&ri(in

  activitatea (udect)rului n nde&linirea sarcinil)r sale# "5a este ca4ul &ers)nalului ad,inistrativ al instaneiAgre*ieri+ secretari+ a&r)4i+ ageni &r)cedurali etc# ; a d)ua categ)rie de &ers)ane este acea care c)nsilia4

  .

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  8/150

  &rile n des*5urarea &r)cedurii 5i s&ri(in activitatea l)r# Este ca4ul ,andataril)r+ av)cail)r+ e$ecut)ril)r

  (udect)re5ti#

  )i ace5ti au$iliari ai (ustiiei nu sunt legai &rin *unciuni de aceea5i natur *a de instana de

  (udecat sau *a de aut)ritatea (udiciar# Nu,ai unii dintre ace5tia a&arin aut)ritii (udect)re5ti+ n

  calitate de *unci)nari+ cu, suntA gre*ierii+ secretarii sau agenii &r)&rii ai instanel)r# "lii a&arin un)r

  &r)*esii liberale+ cu, este ca4ul av)cail)r+ n)taril)r sau e$ecut)ril)r (udect)re5ti#

  Dntrun sens larg+ t)ate aceste &ers)ane *)r,ea4 categ)ria au$iliaril)r (ustiiei#

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  9/150

  siste, &entru restabilirea (ustiiei# Dn l)cul av)cail)r+ )rgani4ai &?n atunci ntr) c)r&)raie

  &r)*esi)nal liber+ erau nu,ii din )*iciu de ctre tribunal c)nsilieri asisteni %Assistenzrat' &entru

  *iecare ca4 n &arte# C)nsilierii asisteni erau nu,ii dintre ,e,bri tribunalului sesi4at cu s)lui)narea

  unei cau4e c)ncrete# E$&eriena &rusian nu a dat re4ultate satis*ct)are+ iar n anul 1.9 sa revenit la

  siste,ul anteri)r#

  Rusia s)vietic a *)st ,art)ra unui e$&eri,ent s)ldat cu re4ultate si,ilare cel)r din Prusia#

  Printrun decret din anul 191< a *)st des*iinat av)catura vec@iului regi,# Dn l)cul acesteia sau

  )rgani4at c)legii ncadrate cu *unci)nari de stat# re&tat sa revenit ns la siste,ul )rgani4rii &e ba4e

  liberale a av)caturii#

  Dn ara n)astr )rgani4area av)caturii nce&e )dat cu ad)&tarea Regula,entel)r )rganice# Pe

  ba4a Regula,entel)r )rganice se c)nstituie n !untenia 5i !)ld)va c?te un c)r& restr?ns de av)cai+

  care la nce&ut erau salariai de stat 5i *unci)nau &e l?ng instanele &enale# "v)catura a *)st )rgani4at&e ba4e ,)derne &rintr) lege din anul 1

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  10/150

  Dntradevr+ n t)ate rile civili4ate av)catura a *)st )rgani4at cu sc)&ul de a asigura

  &ers)anel)r i,&licate ntrun &r)ces ) a&rare c)res&un4t)are# Prile litigante nu au+ cel ,ai adesea+

  &regtirea 5i cun)5tinele necesare &entru a *ace *a duelului (udiciar# 7e aceea+ &rile sunt nev)ite s

  recurg la serviciile un)r &r)*esi)ni5ti ai dre&tului+ buni cun)sct)ri ai legislaiei 5i (uris&rudenei+ abili

  ,?nuit)ri ai verbului 5i a *)r,el)r de &r)cedur#

  R)lul av)catului nu &)ate *i redus ns+ a5a cu, a, subliniat+ la *uncia de re&re4entare sau

  asistare a (ustiiabilil)r# El este unul dintre cei ,ai a&r)&iai c)lab)rat)ri ai (udect)rului# Prin &asiune

  &entru adevr 5i (ustiie+ av)catul &)ate c)ntribui ntr) ,anier decisiv la ) c)rect stabilire a *a&tel)r+

  la inter&retarea adecvat a legii a&licabile c)n*lictului dedus (udecii 5i+ n *inal+ la &r)nunarea unei

  @)tr?ri te,einice 5i legale# Sunt ,)tive eseniale ce au deter,inat c)nsiderarea av)catului ca un

  au$iliar al (ustiiei# Iar ) atare caracteri4are se nt?lne5te 5i n e&)ca c)nte,&)ran#

  Dntradevr+ n li&sa av)catului (udect)rul ar &utea nt?,&ina adese)ri di*iculti ndeter,inarea adevrului# "v)catul se inter&une ntre &arte 5i (udect)r+ iar &rin activitatea sa &er,ite

  instanei s se a*le deasu&ra duelului dintre &ri 5i s5i &stre4e )biectivitatea necesar# El &re4int

  (udect)rului cererile &ril)r 5i *acilitea4 ad,inistrarea ,aterialului &r)bat)riu &ertinent 5i c)ncludent

  n s)lui)narea cau4el)r su&use (udecii# ; atare ab)rdare+ *ireasc+ a &r)*esiei n)bile de av)cat

  c)ntribuie 5i la ) s)lui)nare ra&id a cau4el)r#

  /unciile activitii av)caiale re4ult+ cu eviden+ 5i din regle,entrile actuale &rivit)are la

  e$ercitarea &r)*esiei de av)cat# "st*el+ &)trivit art# %2' din Statutul &r)*esiei de av)catA Sc)&ule$ercitrii &r)*esiei de av)cat l c)nstituie &r),)varea 5i a&rarea dre&turil)r+ libertil)r 5i interesel)r

  legiti,e ale &ers)anel)r *i4ice 5i (uridice de dre&t &ublic 5i &rivat# Dn e$ercitarea dre&tului de a&rare

  recun)scut 5i garantat de C)nstituie+ de lege+ de &actele 5i de tratatele la care R),?nia este &arte+

  av)catul are dre&tul 5i )bligaia de a strui+ &rin t)ate ,i(l)acele legale+ &entru reali4area liberului acces

  la (ustiie+ &entru un &r)ces ec@itabil 5i s)lui)nat ntrun ter,en re4)nabil+ indi*erent de natura cau4ei

  sau de calitatea &ril)r#

  e$tul citat enun+ n &ri,ul su alineat+ &rinci&ala *uncie a av)catului+ aceea dere&re4entare a (ustiiabilil)r# El sugerea4+ n cel deal d)ilea alineat+ 5i *uncia de c)lab)rare cu

  )rganele (udiciare# "ceast din ur, *uncie &)ate *i dedus 5i din re*erirea te$tului la asigurarea

  liberului acces la (ustiie 5i la dre&tul la un &r)ces ec@itabil#

  /uncia de c)lab)rare cu )rganele de (ustiie este ns *)arte sugestiv deter,inat n art# . alin#

  %1' din Statutul &r)*esiei de av)cat# e$tul &reci4ea4 n acest sens cA Dntr) s)cietate de,)cratic

  nte,eiat &e val)rile de,)craiei 5i ale statului de dre&t+ av)catul are un r)l esenial# "v)catul este

  indis&ensabil (ustiiei 5i (ustiiabilil)r 5i are sarcina de a a&ra dre&turile 5i interesele acest)ra#

  Reali4area cel)r d)u *uncii &are s *ie irec)nciliabil# "&arent nu,ai cele d)u *uncii sunt

  10

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  11/150

  antag)nice# Dn realitate+ a&rarea interesel)r (ustiiabilil)r nu trebuie &us n antite4 cu )biectivele

  ,a()re ale (ustiiei# /uncia &rinci&al a av)catului este 5i va r,?ne aceea de a&rare a interesel)r

  legiti,e ale (ustiiabilil)r# 7in acest &unct de vedere se &)ate susine c av)caii nde&linesc ) *uncie de

  interes &rivat3 av)caii sunt au$iliari ai &ril)r# ; atare cali*icare re4ult+ n ,)d indirect+ din

  regle,entarea re&re4entrii (udiciare n itlul I %intitulat Prile' din Cartea a IIa din C)dul de

  &r)cedur civil#

  /uncia de c)lab)rare cu (ustiia nu este ,ai &uin i,&)rtant+ de5i trebuie s recun)a5te, c

  aceasta nu a&are+ adese)ri+ n &ri, &lanul activitii av)caiale# Ea este c)nsiderat ca ) *uncie de

  interes &ublic+ iar av)catul ca un au$iliar al (ustiiei sau un &artener )ri c)lab)rat)r al (udect)rului#

  Reali4area unui ec@ilibru ntre cele d)u *uncii nu este adese)ri u5)r de reali4at# Interese

  une)ri c)nvergente *ac t)tu5i di*icil ) ar,)ni4are &)sibil 5i de)&)triv necesar# Ea se *ace adese)ri

  c@iar 5i n activitatea e$tra(udiciar a av)catului# "ve, n vedere nde)sebi ,unca &reventiv aav)catului reali4at n cadrul c)nsultaiil)r (uridice ac)rdate de ctre acesta 5i care c)nduce nu arare)ri

  la evitarea un)r litigii#

  7ar ar,)ni4area *unciil)r av)caiale de&inde de ,)dul n care av)catul nelege s5i

  nde&lineasc )bligaiile sale &r)*esi)nale# Pentru aceasta av)catul trebuie s dea d)vad de ) te,einic

  &regtire &r)*esi)nal+ de ) &r)*und cun)a5tere a d)ctrinei 5i (uris&rudenei+ de ) verticalitate ,)ral

  inc)ntestabil+ res&ect *a de lege 5i &asiune &entru adevr#

  Ist)ria av)caturii a ilustrat+ &rin nu,e a cr)r celebritate este cun)scut+ )n)rabilitatea 5i&restigiul &r)*esiei de av)cat# Un Cicer) n R),a+ un 7e,)stene+ Pericle 5i S)crate n Krecia+ un

  Ra,)nd P)incarM sau un "le$andre !illerand la *rance4i %*)5ti &re5edini ai Re&ublicii' au *cut &arte

  din elita av)caturii# i la n)i &r)*esiunea de av)cat a *)st )n)rat n ,)d strlucit de aGe I)nescu+

  Barbu te*nescu 7elavrancea+ !ircea I# !an)lescu+ I)nel e)d)reanu+ "le$andru 7(uvara 5i de Istrate

  !icescu#

  7ar nu au li&sit nici v)cile care sau ridicat ,&)triva av)cail)r# Sunt cun)scute criticile aduse

  c)r&ului av)cail)r de !)ntesOuieu+ La /)ntaine 5i de Racine# Se i,&ut adese)ri av)cail)r c a&r &e)ricine 5i c@iar &e cri,inali# Critici ase,nt)are se aud 5i a4i+ uit?nduse c 5i cri,inalii au nev)ie de

  a&rare# "&rarea este nt)tdeauna util 5i ea trebuie *cut cu )nestitate+ de,nitate 5i ec@ilibru# Ideea

  este *)arte sugestiv e$&ri,at de E# Fer)vanu+ care re,arcA Ceea ce ns )rice ), de bun si, trebuie

  s vad 5i s neleag e c+ ntr) s)cietate liber+ )*iciul de av)cat+ e$ercitat de ceteni lu,inai+ )ne5ti

  5i inde&endeni+ e t)t at?t de indis&ensabil ideii de (ustiie+ ca 5i acel de ,agistrat destinat la r?ndul su

  cel)r ce re&re4int cu,&tarea+ de,nitatea 5i i,&arialitatea#

  >.Structur#( or!"n#$"tor#c "( "-oc"tur##. Pr#nc#%##( or!"n#$"tor#c 6# &unc/#on"( "( "-oc"tur##.

  Legea nr# 811998 c)nsacr un ntreg ca&it)l )rgani4rii &r)*esiei de av)cat %art# 6.:.'# "ceste

  11

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  12/150

  dis&)4iii legale sunt detaliate n Ca&it)lul al Ilea din Statutul &r)*esiei de av)cat %art# :2

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  13/150

  Bucure5ti# Sediul bar)ului este n )ra5ul de re5edin al (udeului+ res&ectiv n ,unici&iul Bucure5ti#

  Bar)ul are &ers)nalitate (uridic+ &atri,)niu 5i buget &r)&riu# C)ntribuia av)cail)r la

  alctuirea bugetului este stabilit de c)nsiliul bar)ului# ;rganele de c)nducere ale bar)ului suntA

  adunarea general+ c)nsiliul 5i decanul#

  "dunarea general este c)nstituit din t)talitatea av)cail)r nscri5i n tabl)ul bar)ului+ cu dre&t

  de e$ercitare a &r)*esiei# Ea are ur,t)arele atribuiiA stabile5te ,suri &entru e$ercitarea &r)*esiei n

  bar)ul res&ectiv+ n li,itele legii 5i ale statutului3 alege 5i rev)c decanul+ ,e,brii c)nsiliului+ ,e,bri

  c),isiei de cen4)ri 5i &e cei ai c),isiei de disci&lin %decanul este ales &entru un ,andat de 6 ani 5i

  &)ate *i reales ) singur dat'3 alege delegaii bar)ului la C)ngresul av)cail)r3 a&r)b &r)iectul de

  buget al bar)ului 5i d descrcare c)nsiliului cu &rivire la activitatea 5i gestiunea sa %art# 80 din Legea nr#

  811998'#

  C)nsiliul bar)ului este *)r,at din 8 &?n la 18 ,e,bri+ ale5i &e ) &eri)ad de 6 ani# 7ecanul 5i&r)decanul se includ n acest nu,r# "rt# 8 alin# %2' din Legea nr# 811998 stabile5te ur,t)arele

  atribuii ale c)nsiliuluiA ad)&t @)tr?ri &entru a&licarea 5i res&ectarea &revederil)r legii de )rgani4are a

  &r)*esiei 5i ale statutului3 aduce la nde&linire @)tr?rile C)nsiliului Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din

  R),?nia 5i ale adunrii generale a bar)ului3 nt)c,e5te+ ,)di*ic 5i d &ublicitii tabl)ul anual al

  av)cail)r+ ,e,bri ai bar)ului+ 5i l c),unic cel)r n dre&t3 ad)&t ,suri &entru )rgani4area

  c)ntr)lului &r)*esi)nal+ disci&linar 5i de)nt)l)gic+ &entru s)lui)narea sesi4ril)r 5i recla,aiil)r+ n

  c)ndiiile &rev4ute de lege 5i statut3 veri*ic 5i c)nstat nde&linirea c)ndiiil)r legale ale cereril)r de&ri,ire n &r)*esie 5i a&r)b &ri,irea n &r)*esie cu e$a,en sau cu scutire de e$a,en3 @)tr5te asu&ra

  strii de inc),&atibilitate 5i asu&ra ridicrii acesteia3 s)lui)nea4 cererile de trans*er n c)n*)r,itate cu

  &revederile legii 5i ale statutului3 veri*ic 5i c)nstat dac actele &rivind c)nstituirea+ ,)di*icarea 5i

  sc@i,barea *)r,el)r de e$ercitare a &r)*esiei+ &recu, 5i c)nveniile de gru&are sau de c)nlucrare

  &r)*esi)nal nde&linesc c)ndiiile &rev4ute de lege 5i de statutul &r)*esiei3 c))rd)nea4 activitatea

  *ilialel)r sau sucursalel)r Casei de "sigurri a "v)cail)r din ra4a de c),&eten3 )rgani4ea4

  c)n*erinele de stagiu+ cercurile de studii 5i editea4 &ublicaiile bar)ului3 )rgani4ea4 5i ndru,activitatea serviciil)r de asisten (uridic din (ude3 sesi4ea4 c),isia de disci&lin cu (udecarea

  abateril)r disci&linare ale av)cail)r3 sus&end av)caii din e$erciiul &r)*esiei &e durata ne&lii ta$el)r

  5i c)ntribuiil)r &rev4ute de lege 5i de statut ti,& de luni de la scadena acest)ra+ dac au *)st

  averti4ai des&re ne&lat 5i nu sau c)n*)r,at )bligaiei3 s)lui)nea4 c)ntestaiile ,&)triva deci4iei

  decanului &rivind )n)rariile3 stabile5te c)ta de c)ntribuie a av)cail)r la bugetul bar)ului+ acce&t

  d)naiile 5i legatele *cute bar)ului3 a&r)b statul de *uncii 5i anga(ea4 &ers)nalul bar)ului3 nt)c,e5te

  &r)iectul de buget anual+ &e care l su&une adunrii generale 5i ad,inistrea4 &atri,)niul bar)ului3

  &re4int anual adunrii generale+ s&re a&r)bare+ ra&)rtul su de activitate 5i a decanului+ de gestiune

  1

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  14/150

  curent 5i de gesti)nare a &atri,)niului bar)ului3 alege &e &r)decanul bar)ului3 s)lui)nea4 &l?ngerile

  5i c)ntestaiile ,&)triva deci4iil)r decanului bar)ului3 nde&line5te )rice alte atribuii &rev4ute de lege

  sau @)tr?te de C)nsiliul U#N#B#R# )ri de bir)ul e$ecutiv al U#N#B#R#

  7ecanul bar)ului are unele atribuii de re&re4entare 5i de ad,inistraie# "ceste atribuii se re*er

  laA re&re4entarea bar)ului n ra&)rturile cu &ers)anele *i4ice 5i (uridice din ar 5i strintate3 c)nv)carea

  5i &re4idarea 5edinel)r c)nsiliului3 a&r)barea cereril)r de asisten gratuit3 e$ercitarea cil)r de atac

  ,&)triva @)tr?ril)r c),isiei de disci&lin 5i ,&)triva deci4iil)r c)nsiliului bar)ului &entru care sunt

  &rev4ute ci de atac3 )rd)nanea4 c@eltuielile &entru bar)u3 ad)&tarea de ,suri &rivind c)nducerea

  bar)ului+ cu e$ce&ia acel)ra ce sunt de c),&etena adunrii generale sau a c)nsiliului %art# 88 din Legea

  nr# 811998'#

  Pr)decanul l nl)cuie5te &e decan la cererea sau n absena acestuia#

  Uniunea Nai)nal a Bar)uril)r din R),?nia U#N#B#R# este *)r,at din t)ate bar)urile dinR),?nia 5i are sediul n ca&itala rii# Uniunea este &ers)an (uridic de interes &ublic+ are &atri,)niu 5i

  buget &r)&rii#

  Uniunea Nai)nal a Bar)uril)r din R),?nia are ur,t)arele )rgane de c)nducereA

  C)ngresul av)cail)r3

  C)nsiliul U#N#B#R#3

  C),isia &er,anent a U# N# B# R3

  Pre5edintele U#N#B#R#C)ngresul av)cail)r este c)nstituit din delegai ai *iecrui bar)u+ &)trivit n)r,ei de

  re&re4entare stabilite de statut 5i din ,e,bri ai C)nsiliului# /)rul su&re, al av)cail)r se ntrune5te

  anual n sesiune )rdinar+ la c)nv)carea c)nsiliului# C)nsiliul+ la s)licitarea a cel &uin unei trei,i din

  nu,rul bar)uril)r+ este )bligat s c)nv)ace c)ngresul n 5edin e$tra)rdinar#

  "tribuiile c)ngresului sunt diverse 5i se re*er laA anali4area 5i a&r)barea ra&)rtului anual al

  C)nsiliului3 alegerea C),isiei centrale de cen4)ri 5i a C)nsiliului de c)nducere al Casei de "sigurri a

  "v)cail)r3 &r)&uneri ctre aut)ritile cu dre&t de iniiativ legislativ &rivind &r)*esia de av)cat3ad)&tarea 5i ,)di*icarea statutul &r)*esiei 5i statutul Casei de "sigurri a "v)cail)r+ n c)n*)r,itate cu

  &revederile legii 5i &e ba4a &r)iectel)r nt)c,ite de C)nsiliul U#N#B#R#3 ad)&tarea de @)tr?ri &rivit)are

  la relaiile dintre bar)uri+ &er*eci)narea &regtirii &r)*esi)nale 5i res&ectarea regulil)r de)nt)l)gice ale

  &r)*esiei3 alegerea 5i rev)carea ,e,bril)r C),isiei centrale de disci&lin %*iecare bar)u are dre&tul de a

  &r)&une c?te un candidat'3 a&r)barea bugetului anual al Casei de "sigurri a "v)cail)r 5i e$ecuia

  bugetar anual3 a&r)barea bugetului anual a U#N#B#R# 5i e$ecuia bugetar anual a acestuia 5i stabilirea

  c)tei de c)ntribuie a bar)uril)r la *)r,area bugetului U#N#B#R#

  C)nsiliul Uniunii este *)r,at din decanii bar)uril)r 5i din re&re4entani bar)uril)r ale5i &)trivit

  16

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  15/150

  n)r,ei de re&re4entare stabilite n statutul &r)*esiei# !e,brii C)nsiliului Uniunii sunt ale5i &e ti,& de 6

  ani# C)nsiliul se reune5te tri,estrial+ la c)nv)carea &re5edintelui U#N#B#R#

  "tribuiile C)nsiliului Uniunii suntA este )rganul re&re4entativ 5i deliberativ al bar)uril)r din

  R),?nia 5i asigur activitatea &er,anent a U#N#B#R#3 duce la nde&linire @)tr?rile C)ngresului

  av)cail)r3 re4)lv )rice &r)ble,e interes?nd &r)*esia de av)cat ntre sesiunile C)ngresului+ cu e$ce&ia

  acel)ra care sunt date n c),&etena C)ngresului av)cail)r3 e$ercit c)ntr)lul asu&ra activitii 5i

  asu&ra @)tr?ril)r C),isiei &er,anente a U#N#B#R#3 )rgani4ea4 e$a,enul de veri*icare a cun)5tinel)r

  de dre&t r),?nesc 5i de li,ba r),?n ale av)cail)r strini3 )rgani4ea4 5i c)nduce activitatea

  Institutului Nai)nal de Pregtire 5i Per*eci)nare Pr)*esi)nal a "v)cail)r+ c)nstituit ca &ers)an

  (uridic de dre&t &rivat n)n&r)*it 5i care nu *ace &arte din siste,ul nai)nal de nv,?nt 5i nu este

  su&us &r)ceduril)r de aut)ri4are 5i acreditare3 ad)&t @)tr?ri n t)ate &r)ble,ele &rivind &regtirea 5i

  &er*eci)narea &r)*esi)nal a av)cail)r+ &recu, 5i rec),andri &rivind relaiile dintre bar)uri3 asigurcaracterul unitar al e$a,enel)r de &ri,ire 5i de de*initivare n &r)*esie3 )rgani4ea4 5i su&raveg@ea4

  serviciul statistic general al U#N#B#R#3 )rgani4ea4 5i editea4 &ublicaiile U#N#B#R# 5i s&ri(in

  &ublicaiile bar)uril)r3 nt)c,e5te &r)iectul de buget al U#N#B#R# 5i l su&une s&re a&r)bare C)ngresului

  av)cail)r+ &recu, 5i e$ecuia bugetar anual a bugetului U#N#B#R#3 nt)c,e5te ra&)rtul anual de

  activitate 5i de gestiune a &atri,)niului U#N#B#R# 5i le su&une s&re a&r)bare C)ngresului av)cail)r3

  struie &entru reali4area bugetului U#N#B#R# 5i e$ecutarea de ctre bar)uri a @)tr?ril)r ad)&tate de

  C)ngresul av)cail)r 5i de C)nsiliul U#N#B#R3 alege 5i rev)c &re5edintele 5i vice&re5edinii U#N#B#R# 5i,e,bri C),isiei &er,anente+ dintre ,e,brii si+ av)cai cu ) vec@i,e ,ai ,are de 10 ani n &r)*esie+

  &entru un ,andat de 6 ani3 veri*ic legalitatea 5i te,einicia deci4iil)r de &ri,ire n &r)*esie+ date de

  ctre c)nsiliile bar)uril)r+ la cererea &ers)anel)r interesate3 anulea4 @)tr?rile bar)uril)r &entru cau4e

  de nelegalitate 5i re4)lv &l?ngerile 5i c)ntestaiile *cute ,&)triva @)tr?ril)r ad)&tate de c)nsiliile

  bar)uril)r+ n ca4urile &rev4ute de lege 5i de statutul &r)*esiei3 n*iinea4 Casa Central de Credit 5i

  "(ut)r a "v)cail)r 5i c)ntr)lea4 activitatea acesteia3 c))rd)nea4 activitatea Casei de "sigurri a

  "v)cail)r 5i ad)&t regula,entul acesteia3 ac)rd+ la &r)&unerea C),isiei &er,anente a U#N#B#R#+titlul de ,e,bru de )n)are+ res&ectiv de &re5edinte de )n)are al U# N# B# R3 nde&line5te alte atribuii

  &rev4ute de lege 5i ad)&t @)tr?ri n interesul &r)*esiei %art# : din Legea nr# 811998'#

  C),isia Per,anent se c)nstituie din 18 ,e,bri+ dintre care 8 din Bar)ul ,unici&iului

  Bucure5ti 5i 10 din celelalte bar)uri din ar# C),isia &er,anent are ur,t)arele atribuiiA este )rganul

  e$ecutiv al C)nsiliului U#N#B#R#+ cu activitate &er,anent 5i de legtur cu bar)urile Uniunii3 duce la

  nde&linire @)tr?rile C)ngresului av)cail)r 5i ale C)nsiliului U#N#B#R# 5i su&raveg@ea4 e$ecutarea

  acest)r @)tr?ri de ctre bar)uri+ ad)&t?nd deci4i c)res&un4t)are3 )rgani4ea4 serviciile C)nsiliului 5i

  serviciile &r)&rii 5i anga(ea4 &ers)nalul acest)ra3 asigur e$ecuia bugetar 5i ur,re5te reali4area

  18

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  16/150

  resursel)r bugetului

  U# N# B# R3 acce&t d)naiile 5i legatele *cute U#N#B#R# %art# :8 din Legea nr# 812006'#

  Pre5edintele uniunii are unele atribuii de re&re4entare 5i de ad,inistrare# "cestea suntA

  re&re4int U#N#B#R# n relaiile cu &ers)ane *i4ice 5i (uridice din ar 5i strintate3 nc@eie c)nvenii+

  ac)rduri 5i c)ntracte n nu,ele U#N#B#R#+ cu aut)ri4area C)nsiliului3 c)nv)ac 5i c)nduce 5edinele

  C)nsiliului Uniunii 5i ale C),isiei &er,anente3 )rd)nanea4 c@eltuielile bugetare 5i e$trabugetare ale

  Uniunii3 se,nea4 actele C)nsiliului 5i ale C),isiei &er,anente ale U#N#B#R3 su&raveg@ea4 relaiile

  dintre structurile centrale ale &r)*esiei 5i bar)uri+ &recu, 5i relaiile dintre bar)uri3 ac)rd s&ri(in 5i

  a(ut)r bar)uril)r n relaiile l)r cu aut)ritile centrale 5i l)cale3 veg@ea4 la asigurarea c)ndiiil)r

  c)res&un4t)are de des*5urare a activitii av)cail)r la instanele (udect)re5ti 5i la )rganele de

  ur,rire &enal %art# :: din Legea nr# 811998'#

  c. Co(!#"(#t"t" or!"n(or d conducr. ;rganele de c)nducere ale bar)uril)r 5i ale Uniunii 5ides*5)ar activitatea &e ba4a &rinci&iului c)legialitii# "st*el+ adunarea general a bar)ului este legal

  c)nstituit cu &artici&area ,a()ritii ,e,bril)r si# 7ac nu,rul legal nu se &)ate ntruni+ &re4idiul

  adunrii generale+ de *a cu cei &re4eni+ stabile5te ) n)u adunare general n ter,en de cel ,ult 18

  4ile# 7e data aceasta adunarea este legal c)nstituit d)ar dac sunt &re4eni cel &uin ) trei,e din

  nu,rul t)tal al ,e,bril)r si# F)tr?rile se ad)&t cu v)tul ,a()ritii ,e,bril)r &re4eni+ n a*ar de

  ca4urile n care legea &revede alt cv)ru, de 5edin 5i de v)t#

  C)nsiliul bar)ului lucrea4 n ,)d legal d)ar n &re4ena a d)u trei,i din nu,rul ,e,bril)rsi# F)tr?rile se ad)&t cu v)tul ,a()ritii ,e,bril)r &re4eni#

  Princi&ii ase,nt)are sunt ad)&tate de legiuit)r 5i n legtur cu )rganele de c)nducere ale

  uniunii# "st*el+ C)nsiliul uniunii lucrea4 legal n &re4ena a d)u trei,i din nu,rul ,e,bril)r si 5i

  ad)&t @)tr?ri cu v)tul ,a()ritii ,e,bril)r &re4eni# C),isia &er,anent lucrea4 valabil n &re4ena

  ,a()ritii ,e,bril)r si 5i t)t ast*el ad)&t deci4iile#

  VII. B#*(#o!r"" rco+"nd"t0

  I)an Le5 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #I)an Le5 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+

  Bucure5ti+ 199.#

  T#+%u( nc'"r 'tud#u(u#0 = : '"u =? +#n. @ $#

  VIII. ntr*r# rc"%#tu("t#-

  1# Se,ni*icaia n)iunii au$iliari ai (ustiiei#

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  1:

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  17/150

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  2# R)lul nde&linit de av)cat n structura (udiciar#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  # "tribuiile c)nsiliului bar)ului#

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  6# ;rganele de c)nducere ale Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia#

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  8# Se,ni*icaia &rinci&iului c)legialitii#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  I. T't d "uto-"(u"r0

  1.

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  18/150

  1# Partici& la activitatea (udiciar n calitate de c)lab)rat)ri ai (ustiieiA

  a# av)caii+ e$ecut)rii (udect)re5ti+ ,agistraii3

  b# av)caii+ n)tarii &ublici+ &r)cur)rii3

  c# av)caii+ e$ecut)rii (udect)re5ti+ c)nsilierii (uridici3

  2# "v)catul nde&line5te ur,t)arele *uncii &rinci&aleA

  a# de re&re4entare 5i asistare a &ril)r 5i de c)lab)rare cu )rganele (udiciare3

  b# de c)lab)rare cu )rganele (udiciare 5i de acu4are3

  c# de re&re4entare a (ustiiabilil)r 5i de acu4are3

  # ;rganele de c)nducere ale bar)ului suntA

  a# "dunarea general+ c),isia bar)ului 5i decanul3

  b# C)nsiliul bar)ului+ adunarea general 5i decanul3

  c# "dunarea general+ c),isia 5i &re5edintele3

  6# 7ecanul este ales &entru un ,andat deA

  a# 8 ani 5i nu &)ate *i reales3

  b# 6 ani 5i &)ate *i reales ) singur dat3

  c# 6 ani 5i nu &)ate *i reales3

  8# "re *uncia de )rgan e$ecutiv al C)nsiliului U#N#B#R#A

  a# C)ngresul av)cail)r3

  b# C),isia &er,anent a U# N# B# R3

  c# Pre5edintele U#N#B#R#

  R'%un'ur#( corct ' !''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u#

  . T't d -"(u"rA

  1# "dunarea general este c)nstituit dinA

  a# t)talitatea av)cail)r nscri5i n tabl)ul bar)ului+ cu dre&t de e$ercitare a &r)*esiei3

  b# 8 &?n la 18 ,e,bri+ ale5i &e ) &eri)ad de 6 ani3

  c# t)talitatea av)cail)r dintrun (ude sau din ,unici&iul Bucure5ti3

  2# Sunt )rgane de c)nducere ale Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?niaA

  a# C)nsiliul U#N#B#R#+ C),isia &er,anent a U# N# B#R# 5i Pre5edintele U#N#B#R#3

  b# C)ngresul av)cail)r+ C)nsiliul U#N#B#R#+ C),isia &er,anent a U# N# B#R# 5i

  Pre5edintele U#N#B#R#3c# C)ngresul av)cail)r+ C)nsiliul U#N#B#R#+ C),isia &er,anent a U# N# B#R# 5i

  1

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  19/150

  7ecanul U#N#B#R#3

  # C)nsiliului Uniunii are ur,t)arele atribuiiA

  a# alege C),isia central de cen4)ri 5i a C)nsiliului de c)nducere al Casei de "sigurri a "v)cail)r3

  b# re&re4int U#N#B#R# n relaiile cu &ers)ane *i4ice 5i (uridice din ar 5i strintate3

  c# este )rganul re&re4entativ 5i deliberativ al bar)uril)r din R),?nia3

  6# Sunt atribuii ale C)ngresului av)cail)rA

  a# anali4area 5i a&r)barea ra&)rtului anual al C)nsiliului3

  b# e$ercitarea c)ntr)lului asu&ra activitii 5i asu&ra @)tr?ril)r3

  c# alege 5i rev)c &re5edintele 5i vice&re5edinii U#N#B#R#3

  8# Pre5edintele uniunii are ur,t)arele atribuiiA

  a# duce la nde&linire @)tr?rile C)ngresului av)cail)r 5i ale C)nsiliului U#N#B#R#3

  b# re&re4int U#N#B#R# n relaiile cu &ers)ane *i4ice 5i (uridice din ar 5i strintate3

  c# veri*ic legalitatea 5i te,einicia deci4iil)r de &ri,ire n &r)*esie+ date de ctre c)nsiliile bar)uril)r3

  I. T+ %ntru "c"'

  Care sunt *unciile &e care le e$ercit av)catul n *aa )rganel)r (udiciare

  T+" < . Pr#nc#%##( "ct#-#t/##. Act#-#t"t" "-oc"tu(u# . For+( d 8rc#t"r " %ro&'##.

  I# O*#ct#-( '%c#c "( t+# &re4entarea &rinci&iil)r care guvernea4 &r)*esia de av)cat &)trivit

  Statutului 5i Legii nr# 811998+ a ,)dului n care se des*5)ar activitatea 5i a *)r,el)r de e$ercitare a &r)*esiei

  de av)cat#

  II# Co+%tn/ '%c#c do*9nd#t d 'tudntA studentul va *i ca&abil s enu,ere 5i s de4v)lte &rinci&iile

  care stau la ba4a &r)*esiei de av)cat+ s e$&lice ce &resu&une activitatea av)catului+ care sunt *)r,ele de

  e$ercitare a &r)*esiei de av)cat 5i n ce c)nstau acestea#III# Cu-#nt c:#principii, activitatea avocatului, cabinet, societate civil#

  I>#Structur" +odu(u(u# d 'tud#uA 1# Princi&iile activitii av)cai)nale# 2# "ctivitatea av)catului# #

  /)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei de av)cat#

  >#R$u+"t e,a reali4ea4 ) e$&unere a &rinci&iil)r care stau la ba4a &r)*esiei de av)cat %&rinci&iul

  legalitii+ &rinci&iul libertii+ &rinci&iul inde&endenei+ &rinci&iul aut)n),iei 5i descentrali4rii+

  &rinci&iul &strrii secretului &r)*esi)nal+ &rinci&iul &arialitii+ &rinci&iul c)lab)rrii cu )rganele

  (udiciare 5i &rinci&iul de)nt)l)giei &r)*esi)nale' ast*el cu, sunt &rev4ute de Legea nr# 811998 &rivind)rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de av)cat 5i Statutul &r)*esiei de av)cat# 7e ase,enea+ te,a &re4int

  19

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  20/150

  activitatea av)catului 5i *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei de av)cat+ res&ectivA cabinetul individual+

  cabinetele as)ciate+ s)cietatea civil &r)*esi)nal 5i s)cietatea civil &r)*esi)nal cu rs&undere li,itat#

  VI. Con/#nutu( t+#0 ;. Pr#nc#%##( "ct#-#t/## "-oc"/#"(. Dn literatura de s&ecialitate au *)st

  c)nsiderate ca &rinci&ii de ba4 ale activitii av)caiale &rinci&iul legalitii+ inde&endenei+ libertii+

  i,&arialitii+ c)lab)rrii cu )rganele (udiciare &enale+ r)lului activ 5i &rinci&iul de)nt)l)giei

  &r)*esi)nale# Dn &re4ent+ &rinci&iile de e$ercitare ale &r)*esiei de av)cat sunt enunate e$&res de art# 1

  alin# %2' din Statutul &r)*esiei de av)cat# "cestea suntA

  &rinci&iul legalitii3

  &rinci&iul libertii3

  &rinci&iul inde&endenei3

  &rinci&iul aut)n),iei 5i descentrali4rii+ 5i

  &rinci&iul &strrii secretului &r)*esi)nal#Cu t)ate acestea+ c)nsider, c ,ai &)t *i c)nsiderate ca &rinci&ii de ba4 ale &r)*esiei 5i

  &rinci&iul &arialitii+ &rinci&iul c)lab)rrii cu )rganele (udiciare 5i &rinci&iul de)nt)l)giei &r)*esi)nale#

  ". Pr#nc#%#u( (!"(#t/### Princi&iul legalitii este c)nsacrat n ,)d e$&res n actuala legislaie &rivind

  e$ercitarea av)caturii# Lucru cu t)tul e$&licabil+ ntruc?t legalitatea c)nstituie un &rinci&iu inerent

  )ricrui stat de dre&t# Prin ur,are+ legalitatea trebuie res&ectat de ctre t)i cetenii 5i de t)ate

  aut)ritile &ublice# Ea trebuie )bservat cu strictee at?t de )rganele de c)nducere ale av)caturii+ c?t 5i

  de *iecare av)cat n activitatea &e care ) des*5)ar#"cest &rinci&iu se &)ate des&rinde 5i din &ri,ul artic)l al Legii nr# 811998+ care statuea4 c

  &r)*esia de av)cat este liber 5i inde&endent+ cu )rgani4are 5i *unci)nare aut)n),e+ n c)ndiiile

  &re4entei legi 5i ale statutului &r)*esiei# Princi&iul legalitii este enunat+ n ,)d i,&licit+ 5i n alte

  te$te legale# 7e)sebit de se,ni*icative sunt n aceast &rivin dis&)4iiile art# alin# %1' din Legea nr#

  811998# Se &reci4ea4 de legiuit)r c n e$ercitarea &r)*esiei av)catul este inde&endent 5i se su&une

  nu,ai legii+ statutului &r)*esiei 5i c)dului de)nt)l)gic#

  Dntreaga activitate a av)catului+ n ra&)rturile sale cu aut)ritile &ublice 5i cu (ustiiabilii+trebuie s se ba4e4e n &er,anen &e actele n)r,ative n vig)are# /uncia de a&rare se &)ate reali4a

  &rin a&rarea 5i re&re4entarea cu ,i(l)ace (uridice s&eci*ice a dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale

  &ers)anel)r *i4ice 5i (uridice+ &rin ,i(l)ace 5i ci &r)&rii e$ercitrii dre&tului de a&rare+ n c)ndiiile

  legii %art# din Legea nr# 811998'# Dn e$ercitarea *unciei de a&rare av)catul trebuie s ur,reasc 5i

  res&ectarea cel)rlalte dis&)4iii de dre&t ,aterial 5i &r)cesual c)nsacrate n legislaia n)astr#

  *. Pr#nc#%#u( (#*rt/##.Libertatea &r)*esiei &re4int ,ulti&le as&ecte# Dn &ri,ul r?nd+ ea se ra&)rtea4 la

  alegerea *)r,ei de e$ercitare a &r)*esiei# "cest &rinci&iu este enunat n art# 8 alin# %1' 5i %.' din Legea

  nr# 811998+ &recu, 5i n art# 1: alin# %1' din Statutul &r)*esiei de av)cat# P)trivit art# 8 alin# %1' din

  20

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  21/150

  Legea nr# 811998+ *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei sunt+ la alegereA cabinetele individuale+ cabinetele

  as)ciate+ s)cietile civile &r)*esi)nale sau s)cietile civile &r)*esi)nale cu rs&undere li,itat# La

  r?ndul su+ art# 8 alin# %.' din Lega nr# 811998+ &reci4ea4 c av)catul &)ate sc@i,ba )ric?nd *)r,a de

  e$ercitare a &r)*esiei+ cu n5tiinarea bar)ului din care *ace &arte# "ceste &rinci&ii sunt detaliate 5i n art#

  : din Statutul &r)*esiei de av)cat# Se,ni*icative n acest sens sunt &revederile art# : alin# %2' din lege+

  te$t &)trivit cruia+ av)catul este liber s5i aleag+ s sc@i,be 5i s dis&un n t)t sau n &arte de *)r,a

  de e$ercitare a &r)*esiei+ n c)ndiiile &rev4ute de lege 5i de &re4entul statut#

  Un as&ect esenial al libertii &r)*esiei c)nst n &)sibilitatea de alegere a clienil)r 5i de

  renunare la calitatea de a&rt)r ntr) cau4 civil sau &enal c)ncret# "ctivitatea av)caial se

  reali4ea4 n te,eiul unui c)ntract nc@eiat+ n *)r, scris+ cu &ers)ana care s)licit asisten (uridic#

  Dnc@eierea unui ase,enea c)ntract este d),inat de &rinci&iul libertii c)ntractuale# Legea recun)a5te

  av)catului 5i dre&tul de a renuna la c)ntractul de asisten (uridic Qart# 2< alin# %2' din Legea nr#811998# ; atare renunare se &)ate *ace n c)ndiiile Statutului &r)*esiei de av)cat#

  Legea i recun)a5te 5i clientului dre&tul de a5 alege n ,)d liber av)catul# "cest &rinci&iu este

  enunat n ,)d e$&res n art# : alin# %' din Statutul &r)*esiei+ &)trivit cruiaA ;rice &ers)an are dre&tul

  s 5i aleag n ,)d liber av)catul# Ni,eni nu &)ate i,&une unei &ers)ane un av)cat+ cu e$ce&ia

  ca4uril)r &rivit)are la asistena (udiciar )bligat)rie 5i asistena gratuit# ;rice clau4 )ri c)nvenie

  c)ntrar+ &r)@ibitiv sau restrictiv+ este l)vit de nulitate abs)lut#

  c. Pr#nc#%#u( #nd%ndn/# "-oc"tu(u#. Inde&endena av)catului este ) c)nsecin a aut)n),ieiinstituiei av)caturii# 7e alt*el aut)n),ia av)caturii nici nu ar &utea *i c)nce&ut n li&sa unei

  inde&endene adecvate a av)catului#

  Princi&iul inde&endenei nu are un caracter abs)lut+ reali4area sa *iind c)ndii)nat de

  su&unerea av)catului nu,ai *a de lege# ; atare c)ndii)nare+ ce nu &)ate *i a&reciat ca ) ngrdire a

  e$erciiului natural al &r)*esiei+ re4ult n ,)d e$&res din &revederile art# 2 alin# %l' din Legea nr#

  811998#

  Inde&endena av)catului se reali4ea4 at?t n ra&)rturile acestuia cu aut)ritile &ublice+ c?t 5icu (ustiiabilii# Dn ra&)rturile cu aut)ritile &ublice+ n *aa cr)ra se e$ercit *uncia de a&rare+

  inde&endena av)catului este garantat &rin n)r,ele dre&tului &r)cesual# E$ist ns 5i alte n)r,e legale

  i,&)rtante+ ce sunt destinate a garanta inde&endena av)catului# "st*el+ &)trivit art# 6 din Legea nr#

  811998 n e$ercitarea &r)*esiei 5i n legtur cu aceasta+ av)catul este &r)te(at de lege#

  ;cr)tirea legal la care se re*er te$tele a,intite se reali4ea4 5i &rin sanci)narea un)r *a&te

  &enale sv?r5ite ,&)triva av)catului+ cu, suntA a,eninarea+ l)virea sau alte acte de vi)len Qart# .

  alin# %2' 5i %' din Legea nr# 811998# Un te$t cu nuane &articulare este &rev4ut 5i n art# . alin# %:'

  din Legea nr# 811998# P)trivit legiiA "v)catul nu rs&unde &enal &entru susinerile *cute )ral sau n

  21

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  22/150

  scris+ n *)r,a adecvat 5i cu res&ectarea &revederil)r alin# %8'+ n *aa instanel)r de (udecat+ a

  )rganel)r de ur,rire &enal sau a alt)r )rgane ad,inistrative de (urisdicie 5i nu,ai dac aceste

  susineri sunt n legtur cu a&rarea n acea cau4 5i sunt necesare stabilirii adevrului#

  Circu,stanierile din &artea *inal a te$tului sunt binevenite 5i trebuie nelese n c)nc)rdan cu regulile

  de)nt)l)giei av)caiale# 7ac susinerile av)catului ar le4a )n)area )ri de,nitatea un)r &ers)ane sau

  &restigiul (ustiiei un atare c),&)rta,ent &)ate deter,ina rs&underea disci&linar sau c@iar &enal a

  celui n cau4# Inter&retarea enunat este nend)ielnic 5i decurge din regulile dre&tului c),un n

  ,aterie#

  )tu5i+ )bserv, c ideea rs&underii &enale a av)catului n ca4ul n care susinerile acestuia

  de&5esc cadrul &rev4ut de art# . alin# %:' din Legea nr# 811998 nu este enunat n ,)d e$&res# Pe de

  alt &arte+ art# .0 alin# %1' din Legea nr# 811998 se re*er la rs&underea disci&linar 5i n acele ca4uri n

  care av)catul sv?r5e5te *a&te n legtur cu &r)*esia sau n a*ara acesteia+ dac sunt de natur s&re(udicie4e )n)area 5i &restigiul &r)*esiei sau ale instituiei#

  E$istena rs&underii disci&linare nu e$clude n ,)d *iresc 5i eventuala rs&undere &enal a

  av)catului+ dac sunt ntrunite ele,entele c)nstitutive ale unei in*raciuni# e4a rs&underii &enale &)ate

  *i des&rins 5i din &artea *inal a art# .0 din Legea nr# 811998+ care i,&une )bligaia instanel)r 5i

  &arc@etel)r de a nainta bar)ului )rice &l?ngere *cut ,&)triva unui av)cat 5i s l n5tiine4e des&re

  )rice aciune de ur,rire &enal sau de (udecat &)rnit ,&)triva unui av)cat# ;r+ sv?r5irea unei

  *a&te &enale &)ate *i deter,inat 5i de susinerile )*ensat)are ale av)catului#"&recie, c ar *i *)st binevenit 5i circu,stanierea rs&underii &enale n legtur cu

  susinerile *cute de av)cat n a*ara cadrului &rev4ut de art# . alin# %:' din Legea nr# 811998# Ea sar *i

  i,&us 5i ca ) c)nsecin *ireasc a )bligaiei i,&use de alineatul &recedent+ anu,e aceea ca av)catul s

  nu *)l)seasc cuvinte sau e$&resii de natur a aduce atingere aut)ritii+ de,nitii 5i )n)arei

  c),&letului de (udecat+ &r)cur)rului+ cel)rlali av)cai 5i &ril)r )ri re&re4entanil)r acest)ra din

  &r)ces#

  Inde&endena av)catului i,&lic cu necesitate 5i li&sa )ricr)r ingerine n legtur cue$ercitarea &r)*esiei# Dntr) *)r,ulare *)arte general+ art# 2 alin# %' din Legea nr# 811998 se re*er la

  )bligaia aut)ritil)r 5i &ers)anel)r n *aa cr)ra se reali4ea4 *uncia de a&rare de a &er,ite 5i asigura

  des*5urarea nesting@erit a activitii av)catului+ n c)ndiiile legii# "ceast )bligaie i,&lic+ n

  )&inia n)astr+ 5i abinerea de la )rice ingerin ce ar &utea a*ecta e$erciiul liber al &r)*esiei# Ideea este

  c)ncreti4at+ n ter,eni de)sebii de &ertineni+ de art# . alin# %' din Statutul &r)*esiei de av)cat#

  7is&)4iia legal ,eni)nat dis&une cA Dn e$ercitarea &r)*esiei+ av)catul nu &)ate *i su&us niciunei

  restricii+ &resiuni+ c)nstr?ngeri sau inti,idri din &artea aut)ritil)r sau instituiil)r &ublice sau a alt)r

  &ers)ane *i4ice sau &ers)ane (uridice# C)nsider, c ) atare &revedere legal trebuia nscris c@iar n

  22

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  23/150

  Legea nr# 811998#

  Princi&iul inde&endenei are ) inciden s&eci*ic 5i n ra&)rturile av)catului cu &r)&riul su

  client# R)lul esenial al av)catului este acela de a asigura a&rarea clientului su# Dn acest sc)&+ av)catul

  este ndre&tit s *)l)seasc t)ate ,i(l)acele de e$ercitare a dre&tului de a&rare# Inde&endena

  av)catului nu &)ate &re(udicia interesele clientului su# "ceast regul este c)nsacrat n ,)d e$&res n

  art# . alin# %6' din Statutul &r)*esiei de av)cat# "cela5i te$t instituie &entru av)cat )bligaia de a da

  clientului su s*aturi (uridice c)res&un4t)are legii 5i s aci)ne4e nu,ai n li,itele legii+ statutului+

  c)dului de)nt)l)gic 5i cre4ului su &r)*esi)nal#

  Dn ra&)rturile cu (ustiiabilii inde&endena av)catului este c)ncreti4at 5i n alte reguli 5i

  )bligaii# "st*el+ av)catul este )bligat s de&un t)at diligena &entru a&rarea libertil)r+ dre&turil)r 5i

  interesel)r legiti,e ale clientului# Inde&endena av)catului trebuie s in sea,a 5i de ntinderea

  ,andatului ncredinat# Dn acest sens art# 11 alin# %' din Statutul &r)*esiei de av)cat dis&une cav)catul nu &)ate aci)na dec?t n li,itele c)ntractului nc@eiat cu clientul su+ cu e$ce&ia ca4uril)r

  &rev4ute de lege#

  d. Pr#nc#%#u( "utono+## 6# d'cntr"(#$r##. Princi&iul enunat se dega( din ansa,blul

  regle,entril)r legale &rivit)are la )rgani4area &r)*esiei 5i la *unci)narea )rganel)r de c)nducere ale

  U#N#B#R#

  "ut)n),ia structuril)r )rgani4at)rice ale av)caturii re4ult de ase,enea din e$&unerile

  anteri)are &rivit)are la atribuiile structuril)r )rgani4at)rice ale av)caturii 5i la ra&)rturile l)r cu alteinstituii sau aut)riti &ublice#

  La &rinci&iul enunat se re*er+ *)arte su,ar+ 5i art# 6 din Statutul &r)*esiei de av)cat# "cest te$t

  dis&une+ n &ri,ul su alineat+ cA Pr)*esia de av)cat este )rgani4at 5i *unci)nea4 n ba4a &rinci&iului

  aut)n),iei 5i descentrali4rii+ n c)ndiiile &rev4ute de Lege 5i de &re4entul statut# Re*erinduse la

  alegerea )rganel)r de c)nducere ale &r)*esiei+ acela5i te$t+ n alineatul d)i+ dis&une c aceasta se *ace

  nu,ai &rin v)t secret# /r nd)ial+ ,)dul de alegere a )rganel)r de c)nducere 5i+ ast*el cu, a,

  re,arcat de(a+ atribuiile acest)ra+ e$&ri, n cel ,ai nalt grad &rinci&iul enunat#. Pr#nc#%#u( %'trr## 'crtu(u# %ro&'#on"(. "cest &rinci&iu este s&eci*ic tutur)r &r)*esiil)r liberale

  din s*era activitii (uridice# El se c)ncreti4ea4 n )bligaia de a &stra secretul &r)*esi)nal &rivit)r la

  )rice as&ect al cau4ei care ia *)st ncredinat av)catului+ cu e$ce&ia ca4uril)r e$&res deter,inate de

  lege %art# 10 din Legea nr# 811998'# ; atare )bligaie este+ a5a cu, ) &revede n ,)d e$&res 5i *iresc art#

  9 din Statutul &r)*esiei de av)cat+ abs)lut 5i neli,itat n ti, 7e)sebit de se,ni*icativ este 5i

  &reci4area *cut de art# < din Statutul &r)*esiei de av)cat+ te$t n c)n*)r,itate cu careA Secretul

  &r)*esi)nal este de )rdine &ublic#

  Prin ur,are+ )bligaia de &strare a secretului &r)*esi)nal se rs*r?nge asu&ra tutur)r

  2

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  24/150

  activitil)r reali4ate de av)cat n e$erciiul *unciei de a&rare# Ea se ntinde 5i asu&ra as)ciail)r+

  c)lab)rat)ril)r 5i av)cail)r salari4ai n cadrul &r)*esiei+ inclusiv asu&ra ra&)rturil)r cu ceilali av)cai#

  ;bligaia de &strare a secretului &r)*esi)nal revine 5i &ers)anel)r cu care av)catul c)nlucrea4

  n e$ercitarea &r)*esiei+ &recu, 5i salariail)r si# "v)catul este dat)r s le aduc la cun)5tin aceast

  )bligaie#

  Dn c)n*)r,itate cu &revederile art# 9 alin# %' din Statut+ aceast )bligaie este e$tins 5i la

  )rganele &r)*esiei de av)cat 5i la salariaii acest)ra cu &rivire la in*)r,aiile cun)scute n e$ercitarea

  *unciil)r 5i atribuiil)r l)r# Dn acest sens+ art# 10 din Statut ,ai &reci4ea4 cA ;rice c),unicare sau

  c)res&)nden &r)*esi)nal ntre av)cai+ ntre av)cat 5i client+ ntre av)cat 5i )rganele &r)*esiei+

  indi*erent de *)r,a n care a *)st *cut este c)n*idenial#

  7is&)4iii s&eciale nt?lni, n Statutul &r)*esiei de av)cat 5i n &rivina ra&)rturil)r av)cail)r

  din ara n)astr cu c)legii l)r din Uniunea Eur)&ean# Dn acest sens+ art# 10 alin# %2' din Statut dis&unec n relaiile cu av)caii nscri5i ntrun bar)u dintrun stat ,e,bru al Uniunii Eur)&ene+ av)catul este

  )bligat s res&ecte &revederile s&eciale &rev4ute de C)dul de)nt)l)gic al av)cail)r din Uniunea

  Eur)&ean#

  7is&)4iii legale de e$ce&ie nt?lni, n Statut 5i n &rivina de4legrii av)catului de )bligaia

  de &strare a secretului &r)*esi)nal# Dn aceast &rivin+ art# < alin# %' instituie ,ai nt?i &rinci&iul

  &)trivit cruiaA "v)catul nu &)ate *i de4legat de secretul &r)*esi)nal nici de ctre clientul su 5i nici de

  ctre ) alt aut)ritate sau &ers)an# "cest te$t e$ce&tea4 ns ca4urile n care av)catul este ur,rit&enal+ disci&linar+ sau atunci c?nd e$ist ) c)ntestaie n &rivina )n)rariil)r c)nvenite+ e$clusiv &entru

  necesiti stricte &entru a&rarea sa#

  7e ase,enea+ )bligaia de a &stra secretul &r)*esi)nal nu ,&iedic av)catul s *)l)seasc

  in*)r,aiile cu &rivire la un *)st client+ dac acestea au devenit &ublice#

  Neres&ectarea regulil)r nscrise n art# < din Statut+ 5i la care nea, re*erit anteri)r+ c)nstituie

  abatere disci&linar grav+ s)luie &rev4ut n ,)d e$&res n acela5i te$t Qalin# %8'# "5adar+ ne a*l, n

  &re4ena unei situaii n care )dat stabilit nes)c)tirea )bligaiei de &strare a secretului &r)*esi)nalabaterea este cali*icat c@iar de lege ca *iind grav#

  &. Pr#nc#%#u( %"r/#"(#t/##. "cest &rinci&iu este dedus+ de ctre unii aut)ri+ din caracterul unilateral al

  *unciei de a&rare# Parialitatea i,&lic )bligaia av)catului ca+ &rin t)ate ,i(l)acele legale+ s susin 5i

  s argu,ente4e t)ate ,&re(urrile de *a&t 5i de dre&t care &ledea4 n *av)area clientului su#

  Prin reali4area &rinci&iului &arialitii activitatea av)caial se &articulari4ea4 de cea reali4at

  de ali &arteneri ai (ustiiei %&r)cur)ri+ e$&eri etc#'# E$istena &rinci&iului &arialitii+ dar 5i li,itele

  acestuia+ re4ult din natura activitii av)caiale 5i din c)ninutul c)ntractului de asisten (uridic# Dn

  acest sens sunt 5i &revederile art# 11 din Statutul &r)*esiei de av)cat# 7is&)4iiile a,intite

  26

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  25/150

  circu,stania4 ,unca av)caial la li,itele c)ntractului nc@eiat cu clientul su#

  ;bligaiile de &arialitate ale av)catului sunt ilustrate sugestiv &rin dis&)4iiile art# 118 5i 11:

  din Statutul &r)*esiei de av)cat# P)trivit &ri,ului te$t av)catul este dat)r s de&un t)at diligena

  &entru a&rarea libertil)r+ dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale clientului# Cel deal d)ilea te$t

  instituie n sarcina av)catului )bligaia de a s*tui clientul cu &r),&titudine+ n ,)d c)n5tiinci)s+ c)rect

  5i cu diligen#

  !. Pr#nc#%#u( co("*orr## cu or!"n( )ud#c#"r. Princi&iul c)lab)rrii cu )rganele (udiciare are

  inciden at?t n ,aterie civil+ c?t 5i n ,aterie &enal# El decurge din *unciile activitii av)caiale# Dn

  &aginile anteri)are nea, re*erit 5i la se,ni*icaiile art# . din Statutul &r)*esiei# e$tul se re*er la r)lul

  esenial al av)catului ntr) s)cietate nte,eiat &e val)rile de,)craiei 5i ale statului de dre&t# "cela5i

  te$t dis&une cA "v)catul este indis&ensabil (ustiiei 5i (ustiiabilil)r 5i are sarcina de a a&ra dre&turile

  5i interesele acest)ra# La r?ndul su+ art# 2 alin# %2' din Statut se re*er la dre&tul 5i )bligaia av)catuluide a strui+ &rin t)ate ,i(l)acele legale+ &entru reali4area liberului acces la (ustiie+ &entru un &r)ces

  ec@itabil 5i s)lui)nat ntrun ter,en re4)nabil+ indi*erent de natura cau4ei sau de calitatea &ril)r# ;r+

  reali4area tutur)r acest)r i,&erative+ &rev4ute 5i n C)nvenia eur)&ean a dre&turil)r ),ului+ i,&lic+

  n ,)d necesar+ 5i c)lab)rarea av)catului cu )rganele (udiciare#

  Princi&iul c)lab)rrii cu )rganele (udiciare este deter,inat de statutul av)catului+ dar 5i de

  e$istena un)r n)r,e &r)cesuale a&licabile a&rt)rului# Cu titlu e$e,&li*icativ enu,er, )bligaia

  e$ercitrii dre&turil)r &r)cesuale cu buncredin %art# .2 C# &r)c# civ#'+ )bligaia &ril)r de a de&unec)nclu4ii scrise n c)ndiiile art# 16: C# &r)c# civ# )bligaie c)ncreti4at &entru av)cat n dis&)4iia din

  art# 21: alin# %6' din Statutul &r)*esiei de av)cat + )bligaia de a ac)rda asisten (uridic n ca4ul

  dese,nrii av)catului din )*iciu sau c?nd e$ercit &r)*esia n ,)d gratuit Qart# 21. alin# %1' din Statutul

  &r)*esiei de av)cat etc#

  :. Pr#nc#%#u( donto(o!## %ro&'#on"(.Cuv?ntul de)nt)l)gie se,ni*ic+ n general+ un gru& de n)r,e

  etice &rivit)are la e$ercitarea unei &r)*esiuni# Legea nr# 811998 5i Statutul &r)*esiei de av)cat c)nin un

  v)lu, satis*ct)r de n)r,e &rivit)are la )bligaiile (uri5til)r ce e$ercit *uncia de a&rare# "cesten)r,e *ac &arte din Statutul &r)*esiei de av)cat# !a()ritatea )bligaiil)r i,&use de lege av)catului au

  c)n)taii (uridice+ dar 5i etice# La unele din aceste )bligaii nea, re*erit 5i n &aginile anteri)are+ iar

  altele v)r *i &re4entate c?nd v), anali4a statutul av)catului# Dn acest c)nte$t enun, c?teva din

  &rinci&iile de)nt)l)gice ale activitii av)caiale# Ele trebuie anali4ate sub un tri&lu as&ect+ res&ectiv n

  ra&)rturile av)catului cu aut)ritile &ublice %n s&ecial cu instanele (udect)re5ti'+ n ra&)rturile cu

  (ustiiabilii 5i n ra&)rturile cu ceilali ,e,bri ai &r)*esiei#

  Regulile de de)nt)l)gie &r)*esi)nal n ra&)rt cu instana de (udecat sau cu alte aut)riti

  &ublice se c)ncreti4ea4 nA cun)a5terea te,einic de ctre av)cat a cau4el)r ce iau *)st ncredinate3

  28

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  26/150

  &re4ena la ter,enele stabilite de )rganele (udiciare3 c)n5tiinci)4itate 5i &r)bitate n nde&linirea

  serviciului ncredinat3 res&ectarea s)le,nitii 5edinel)r de (udecat 5i *)l)sirea unui li,ba( adecvat n

  *aa instanei3 c),&)rta,ent civili4at 5i l)ial *a de t)ate aut)ritile &ublice cr)ra av)catul li se

  adresea4#

  Dn ra&)rturile cu &r)&riul client av)catul este )bligat s res&ecte ur,t)arele reguliA s struie

  &entru reali4area liberului acces la (ustiie 5i &entru un &r)ces ec@itabil3 s aci)ne4e n li,itele

  c)ntractului nc@eiat3 s de&un diligen &entru a&rarea dre&turil)r 5i interesel)r clientului su3 s5i

  s*tuiasc clientul cu &r),&titudine+ n ,)d c)rect 5i cu ntreaga diligen3 s asigure substituirea sa )ri

  de c?te )ri sar a*la n i,&)sibilitate de a5i e$ercita atribuiile3 s in*)r,e4e clientul asu&ra c@eltuielil)r

  &e care le i,&lic un eventual &r)ces3 s res&ecte secretul &r)*esi)nal# 7e ase,enea av)catul nu &)ate

  asista sau re&re4enta &ri cu interese c)ntrare n aceea5i cau4 sau n cau4e c)ne$e3 el nu &)ate &leda

  ,&)triva &rii care la c)nsultat ,ai nainte de declan5area &r)cesului n legtur cu as&ectelelitigi)ase ale ca4ului Qart# 66 alin# %1' din Legea nr# 811998#

  Legislaia actual nu siste,ati4ea4 regulile eticii &r)*esi)nale ale av)catului+ iar n ra&)rturile

  acest)ra cu &rile adverse sau cu ceilali c)legi ele sunt su,are# !eni)n, n acest sensA )bligaia de a

  &leda cu de,nitate3 interdicia de a *)l)si e$&resii care ar &utea le4a instana 5i &artici&anii n &r)ces+

  at?t n 5edina de (udecat+ c?t 5i n a*ara acesteia %art# 21: din Statut'#

  )tu5i un te$t legal ncearc s sinteti4e4e )bligaiile etice ale av)catului at?t n activitatea sa

  &r)*esi)nal+ c?t 5i n viaa &rivat# Este v)rba de art# 216 din Statutul &r)*esiei de av)cat# P)trivitacestui te$tA E$erciiul liber al &r)*esiei+ de,nitatea+ c)n5tiina+ inde&endena+ &r)bitatea+ u,anis,ul+

  )n)area+ l)ialitatea+ delicateea+ ,)deraia+ tactul 5i senti,entul de c)n*raternitate sunt &rinci&ii

  eseniale ale &r)*esiei de av)cat 5i c)nstituie ndat)riri ale acesteia# "v)catul este )bligat s res&ecte

  aceste &rinci&ii n activitatea sa &r)*esi)nal+ &recu, 5i n viaa &rivat Qart# 216 alin# %2' din Statut#

  Dn ce &rive5te r)lul educativ al av)catului+ acesta este inc)ntestabil+ dar el nu c)nstituie un

  &rinci&iu s&eci*ic activitii av)caiale# ;rganele (udiciare c)ntribuie+ &rin s)lui)narea cau4el)r civile 5i

  &enale+ la educarea cetenil)r n s&iritul res&ectrii )rdinii de dre&t# Dn activitatea sa n instan av)catulc)ntribuie+ alturi de &r)cur)r+ la reali4area acestui r)l educativ# "v)catul e$ercit un r)l educativ 5i n

  cadrul c)nsultaiil)r &e care le ac)rd (ustiiabilil)r n *a4a &realabil (udecii# 7ar aceast activitate

  este subneleas 5i i,&licat de ns5i natura &r)*esiei#

  "v)caii sunt )bligai s res&ecte 5i n)r,ele stat)rnicite n C)dul de)nt)l)gic al av)cail)r din

  Uniunea Eur)&ean+ care a *)st ad)&tat n Sesiunea Plenar a C)nsiliului Bar)uril)r din Uniunea

  Eur)&ean din 2< )ct),brie 199

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  27/150

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  28/150

  &r)*esia 5i av)cai c)lab)rat)ri sau av)cai salari4ai# 7is&)4iiile acestui te$t se c),&letea4 n ,)d

  c)res&un4t)r cu cele cu&rinse n Statut# Dn acest c)ndiii+ anga(area unui av)cat salari4at n cadrul

  s)cietil)r &r)*esi)nale este &er*ect legal#

  "ceea5i s)cietate &r)*esi)nal nu &)ate ac)rda asisten (uridic un)r &ers)ane cu interese

  c)ntrare# C)ndiiile as)cierii 5i c)lab)rrii sunt c)nvenite ntre &ri &)trivit legii civile# "v)caii as)ciai

  c)ntribuie n natur sau %5i' n nu,erar la c)nstituirea &atri,)niului de a*ectaiune necesar des*5urrii

  activitii &r)*esi)nale %art# 1

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  29/150

  as)ciate+ s)cietil)r civile &r)*esi)nale sau s)cietil)r civile &r)*esi)nale cu rs&undere li,itat3

  *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei se individuali4ea4 &rin denu,ire+ c)n*)r, Legii nr# 811998 5i

  Statutului3

  nenelegerile dintre av)cai &rivind *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei se s)lui)nea4 &e cale a,iabil3

  n ca4ul n care nenelegerile nu se s)lui)nea4 &e cale a,iabil+ av)catul este )bligat s cear

  c)ncilierea decanului bar)ului+ n c)ndiiile deter,inate de Statut3 dac nu se a(unge la ) c)nciliere

  e*ectiv+ av)catul este )bligat s recurg la arbitra(ul regle,entat de Statutul &r)*esiei %art# 1.6 din

  Statut'#

  VII. B#*(#o!r"" rco+"nd"t0

  I)an Le5 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #

  I)an Le5 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+

  Bucure5ti+ 199.# VIII. ntr*r# rc"%#tu("t#-0

  1# Enu,erai &rinci&iile care stau la ba4a &r)*esiei de av)cat#

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  2# Care este se,ni*icaia &rinci&iului &strrii secretului &r)*esi)nal

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  # Dn ce c)nst activitatea av)catului

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  29

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  30/150

  6# Care sunt *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei de av)cat

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  8# Enu,erai av)caii care 5i &)t e$ercita &r)*esia n s)cietatea civil &r)*esi)nal

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

  I. T't d "uto-"(u"r0

  1# Princi&iul libertii garantea4 av)catuluiA

  a# &)sibilitatea de alegere a clienil)r3

  b# &)sibilitatea divulgrii secretului &r)*esi)nal3

  c# a&rarea )ricr)r clieni+ inclusiv a cel)r cu interese c)ntrare3

  2# Sunt &rinci&ii s&eci*ice &r)*esiei de av)catA

  a# &rinci&iul legalitii+ inde&endenei+ aut)n),iei 5i descentrali4rii3

  b# &rinci&iul &arialitii+ de)nt)l)giei &r)*esi)nale 5i dis&)nibilitii3

  c# &rinci&iul libertii+ inde&endenei 5i )*icialitii3

  # "ctivitatea av)catului se c)ncreti4ea4 n re&re4entarea 5i asistarea clientuluiA

  a# n *aa )rganel)r (udiciare 5i e$tra(udiciare3 b# e$clusiv n *aa )rganel)r (udiciare3

  c# e$clusiv n *aa )rganel)r e$tra(udiciare3

  6# Dn cabinetul individual 5i &)ate e$ercita &r)*esiaA

  a# e$clusiv un av)cat de*initiv3

  b# un av)cat de*initiv+ singur sau ,&reun cu ali av)cai c)lab)rat)ri3

  c# un av)cat de*initiv ,&reun cu ali av)cai c)lab)rat)ri3

  8# S)cietatea civil &r)*esi)nal cu rs&undere li,itat se c)nstituie &rinA

  0

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  31/150

  a# as)cierea a cel &uin av)cai c)lab)rat)ri3

  b# as)cierea a cel &uin 2 av)cai de*initivi+ a*lai n e$erciiul &r)*esiei3

  c# as)cierea a cel &uin 2 av)cai a*lai n e$erciiul &r)*esieiA

  R'%un'ur#( corct ' !''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u#

  VIII. T't d -"(u"r0

  1# Dn s)cietatea &r)*esi)nal civil 5i &)t des*5ura &r)*esiaA

  a# av)cai c)lab)rat)ri3

  b# av)cai salari4ai3

  c# av)cai c)lab)rat)ri sau av)cai salari4ai3

  2# "v)catul c)lab)rat)r 5i av)catul salari4at n interi)rul &r)*esieiA

  a# au dre&tul la clientel &ers)nal3

  b# nu au dre&tul la clientel &ers)nal3

  c# au dre&tul la clientel &ers)nal d)ar n ba4a unei c)nvenii3

  # "nga(area unui av)cat salari4at n cadrul s)cietil)r civile &r)*esi)nale esteA

  a# &er,is de lege3

  b# &r)@ibit de lege3

  c# &er,is d)ar dac n cadrul ei 5i des*5)ar activitatea 8 av)cai de*initivi3

  6# "v)catul titular al cabinetului individualA

  a# &)ate avea calitatea de av)cat c)lab)rat)r sau de av)cat salariat n cadrul &r)*esiei3

  b# nu &)ate avea calitatea de av)cat c)lab)rat)r sau de av)cat salariat n cadrul &r)*esiei3

  c# &)ate avea d)ar calitatea de av)cat salariat n cadrul &r)*esiei3

  8# "v)caii as)ciai care 5i e$ercit &r)*esia n cadrul s)cietii civile &r)*esi)nale cu rs&undere

  li,itat 5i anga(ea4 rs&undereaA

  a# n ,)d neli,itat3

  b# n ,)d egal3

  c# nu,ai n li,itele ca&italului s)cial subscris 5i vrsat3

  I. T+ %ntru "c"'

  C),&arai cabinetul individual de av)catur cu s)cietatea civil &r)*esi)nal cu rs&undere li,itat#

  1

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  32/150

  T+" = . St"tutu( "-oc"/#(or cond#/## d ,n'cr#r ,n %ro&'# c"$ur# d nd+n#t"t 6#

  #nco+%"t#*#(#t"t +od"(#t/# d %r#+#r ,n %ro&'# "-oc"tu( 't"!#"r t"*(ou( "-oc"/#(or

  I. O*#ct#- '%c#c "( t+#0 Pre4entarea c)ndiiil)r de nscriere n &r)*esie+ a ca4uril)r de

  nede,nitate 5i inc),&atibilitate+ a ,)dalitil)r de &ri,ire n &r)*esie+ situaiei av)catului stagiar 5i

  tabl)ului av)cail)r &rev4ute n Statutul &r)*esiei de av)cat#

  II. Co+%tn/( do*9nd#t d 'tudnt0 Studentul va *i ca&abil s enu,ere 5i s e$&lice c)ndiiile

  de nscriere n &r)*esia de av)cat+ ca4urile de nede,nitate 5i inc),&atibilitate 5i ,)dalitile de &ri,ire

  n &r)*esie3 5i s &re4inte situaia av)catului stagiar 5i tabl)ul av)cail)r#

  III. Cu-#nt c:#0 nscriere n profesie, nedemnitate, incompatibilitate, modaliti de primire n

  profesie, avocat stagiar, tabloul avocailor.

  IV. Structur" t+# d 'tud#u0 1#C)ndiiile de nscriere n &r)*esie# 2#Ca4urile de nede,nitate 5i de

  inc),&atibilitate# #!)dalitile de &ri,ire n &r)*esie# 6#"v)catul stagiar# 8#abl)ul av)cail)r#

  V. R$u+"tu( t+#0 e,a anali4ea4 c)ndiiile care trebuie s *ie nde&linite &entru d)b?ndirea

  calitii de ,e,bru ntrun bar)u din R),?nia+ enu,er 5i de4v)lt ca4urile de nede,nitate 5i de

  inc),&atibilitate+ enun activitile 5i calitile cu care &r)*esia de av)cat este c),&atibil+ e$&une

  ,)dalitile de &ri,ire n &r)*esia de av)cat+ situaia av)catului stagiar 5i tabl)ul av)cail)r#

  VI. Con/#nutu( t+#0;. St"tutu( "-oc"/#(or. Cond#/##( d ,n'cr#r ,n %ro&'#.Legea nr# 811998

  deter,in c)ndiiile &entru nscrierea n av)catur+ &recu, 5i ca4urile de nede,nitate 5i de

  inc),&atibilitate#P)ate d)b?ndi calitatea de ,e,bru ntrun bar)u din R),?nia d)ar &ers)ana ce nde&line5te

  ur,t)arele c)ndiiiA

  a' este cetean r),?n 5i are e$erciiul dre&turil)r civile 5i &)litice3

  b' este liceniat al unei *aculti de dre&t sau d)ct)r n dre&t3

  c' nu se gse5te n vreunul dintre ca4urile de nede,nitate &rev4ute de lege3

  d' este a&t+ din &unct de vedere ,edical+ &entru e$ercitarea &r)*esiei %art# 11 din Legea nr#

  811998' #;rice &ers)an ce nde&line5te c)ndiiile anteri)r ,eni)nate se &)ate adresa decanului

  bar)ului+ n cadrul cruia d)re5te s5i e$ercite &r)*esia+ cu ) cerere de &ri,ire# Cererea de &ri,ire n

  &r)*esie se de&une n dublu e$e,&lar 5i trebuie s cu&rind ur,t)arele ,eniuniA

  a' nu,ele+ &renu,ele 5i d),iciliul s)licitantului3

  b' l)cul 5i data na5terii3

  c' ele,entele actului de identitate 5i )rganul e,itent3

  d' indicarea di&l),ei de licen eliberat de ) instituie de nv,?nt su&eri)r acreditat n

  c)ndiiile legii care atest calitatea de liceniat al unei *aculti de dre&t3

  2

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  33/150

  e' declaraia c nu se a*l n vreuna din situaiile de nede,nitate &rev4ute de art# 1 din Legea

  nr# 8119983

  *' declaraia s)licitantului c nu se a*l n niciunul din ca4urile de inc),&atibilitate &rev4ute la

  art# 16 din Lege )ri c nelege s renune la )rice stare de inc),&atibilitate+ n cel ,ult d)u luni de la

  data c),unicrii deci4iei de &ri,ire n &r)*esia de av)cat+ sub sanciunea &rev4ut la art# 26 alin# %2'

  din Lege3

  g' anga(a,entul de a reali4a *)r,area &r)*esi)nal iniial n &r)*esia de av)cat+ &e &eri)ada

  stagiului n c)ndiiile &rev4ute de Lege 5i de Statutul &r)*esiei3

  @' declaraia e$&res c nu este sau nu a *)st nscris ntrun alt bar)u din R),?nia+ iar n ca4

  c)ntrar se v)r indicaA bar)ul+ &eri)ada+ cau4ele retragerii sau ncetrii activitii#

  La cerere s)licitantul va ane$a nscrisurile d)vedit)are &rivit)are la nde&linirea c)ndiiil)r+

  &recu, 5i c)&ii du& actele de stare civil+ certi*icat ,edical &rivind starea sntii+ e$tras (udiciar etc#Legea regle,entea4 5i &)sibilitatea e$ercitrii &r)*esiei de ctre un cetean strin# Pentru

  aceasta strinul trebuie s *ie ,e,bru al unui bar)u din strintate 5i s nde&lineasc c)ndiiile

  &rev4ute de legea r),?n+ ,ai &uin cele cu &rivire la cetenia r),?n#

  Legea nr# 811998 a i,&us ns ) li,itare a e$erciiului &r)*esiunii de av)cat de ctre un

  cetean strin# "st*el+ &)trivit art# 12 alin# %6' din Legea nr# 811998+ av)catul strin nu &)ate &une

  c)nclu4ii )rale sau scrise n *aa instanel)r (udect)re5ti 5i a cel)rlalte )rgane (urisdici)nale 5i

  (udiciare+ cu e$ce&ia cel)r de arbitra( internai)nal#P)trivit art# 12 alin# %' din Legea nr# 812006+ av)catul strin &)ate e$ercita &r)*esia de av)cat

  n R),?nia+ la alegere+ n cadrul uneia dintre *)r,ele de )rgani4are &rev4ute de art# 8# Dn &)*ida acestei

  asi,ilri a av)catului strin cu av)catul r),?n+ discri,inrile &rivit)are la e$ercitarea &r)*esiei de

  av)cat sunt evidente+ ,ai ales dat)rit i,&)sibilitii de a &une c)nclu4ii )rale sau scrise n *aa

  instanel)r (udect)re5ti# "ceast restricie are un caracter abs)lut# Este s)luia ce se des&rinde din te$tul

  i,&erativ al legii 5i care nu ne &er,ite ) alt inter&retare Qart# 12 alin# %' din Legea nr# 812006# Prin

  ur,are+ interdicia 5i gse5te a&licare indi*erent de *a&tul c av)catul strin cun)a5te sau nu dre&tulr),?nesc 5i+ de)&)triv+ inde&endent de cun)a5terea sau necun)a5terea li,bii r),?ne#

  ; alt restricie vi4ea4 ac)rdarea de c)nsultan strin de ctre av)catul strin# Dn adevr+

  &)trivit art# 12 alin# %2' din Legea nr# 812006+ &entru a ac)rda c)nsultan (uridic &rivind dre&tul

  r),?nesc+ av)catul strin are )bligaia de a susine un e$a,en de veri*icare a cun)5tinel)r de dre&t

  r),?nesc 5i de li,ba r),?n+ )rgani4at de U#N#B#R#

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  34/150

  av)catA a' cel c)nda,nat de*initiv &rin @)tr?re (udect)reasc la &edea&sa cu nc@is)are &entru

  sv?r5irea unei in*raciuni inteni)nate+ de natur s aduc atingere &restigiului &r)*esiei3

  b' cel ce a sv?r5it abu4uri &rin care au *)st nclcate dre&turi 5i liberti *unda,entale ale

  ),ului+ deter,inate &rin @)tr?re (udect)reasc3

  c' cel cruia i sa a&licat &edea&sa interdiciei de a e$ercita &r)*esia+ &e durata stabilit &rin

  @)tr?re (udect)reasc sau disci&linar3

  d' *alitul *raudul)s+ c@iar reabilitat#

  e$tul ,eni)nat ne &rile(uie5te unele )bservaii 5i c)nstatri# Dn &ri,ul r?nd+ legea se re*er+ n

  &ri,ele trei ca4uri+ la e$istena unei @)tr?ri &rin care se c)nstat ,&re(urrile ce c)nstituie )

  nede,nitate# 7e5i art# 1 din Legea nr# 811998 nu ) enun+ in terminis+ n ,)d evident @)tr?rea

  trebuie s *i r,as de*initiv# "t?ta ti,& c?t @)tr?rea nu a r,as de*initiv )&erea4 &re4u,ia de

  nevin)vie a &ers)anei creia i se i,&ut una din *a&tele &rev4ute n te$tul a,intit# ; ase,eneaaseriune este+ desigur+ valabil 5i n ca4ul @)tr?rii disci&linare la care se re*er art# 1 lit# c din Legea

  nr# 811998#

  Dn al d)ilea r?nd+ )bserv, c n ca4ul *alitului *raudul)s legea nu se re*er la e$istena unei

  @)tr?ri de*initive de c)nstatare a acestei situaii# ;&in, 5i n)i c e$istena unei @)tr?ri de declarare a

  *ali,entului este necesar &entru acelea5i raiuni cu cele artate ,ai sus#

  7is&)4iiile art# 1 alin# %1' lit# a' din Legea nr# 811998 au un caracter restrictiv+ n sensul c

  intr)duc ) tri&l li,itare a ca4uril)r de nede,nitate# Dntradevr+ legea are n vedere nu )ricec)nda,nare+ ci d)ar ) c)nda,nare &entru ) in*raciune inteni)nat de natur a aduce atingere

  &restigiului &r)*esiei 5i nu,ai dac sanciunea a&licat este nc@is)area# ;r+ este evident c 5i a&licarea

  unei a,en4i &enale este de natur s a*ecte4e &restigiul &r)*esiei de av)cat# Dn &re4ent+ nu,rul *a&tel)r

  ce &)t *i sanci)nate cu &edea&sa alternativ a nc@is)rii sau a,en4ii este ridicat# Printre aceste *a&te se

  enu,er 5i unele care+ n ,)d inc)ntestabil a*ectea4 &restigiul &r)*esiei de av)cat+ cu, ar *i divulgarea

  secretului &r)*esi)nal %art# 19: C# &en#'+ ncercarea de a deter,ina ,rturia ,incin)as %art# 2:1 C# &en#'

  sau reinerea )ri distrugerea de nscrisuri %art# 2.2 C# &en#'# Nu,rul *a&tel)r care dunea4 &restigiului&r)*esiei de av)cat este ns ,ult ,ai ,are# Printre acestea se &)t indica+ cu titlu de e$e,&lu+ 5i acelea

  care aduc atingere relaiil)r de c)nvieuire s)cial+ cu, ar *i ultra(ul c)ntra bunel)r ,)ravuri 5i

  tulburarea lini5tii &ublice %art# 21 C# &en#' sau c@iar acelea ndre&tate ,&)triva &r)&rietii )ri c)ntra

  de,nitii#

  Pe de alt &arte+ )rice c)nda,nare la &edea&sa nc@is)rii este de natur+ du& &rerea n)astr+

  s aduc ) atingere grav &restigiului &r)*esiei de av)cat# ; atare situaie se re&ercutea4 negativ 5i

  asu&ra activitii de n*&tuire a (ustiiei# Este greu de ad,is c)lab)rarea (ustiiei cu &r)*esi)ni5ti ai

  dre&tului care au e$ecutat ) &edea&s &rivativ de libertate#

  6

 • 8/12/2019 ID Organizarea Profesiilor Juridice Liberale

  35/150

  Legea enun 5i unele inc),&atibiliti de natur a garanta inde&endena 5i &restigiul &r)*esiei

  de av)cat# P)trivit art# 16 din Legea nr# 811998+ e$ercitarea &r)*esiei de av)cat se a*l ntrun ra&)rt de

  inc),&atibilitate cuA a' activitatea salari4at n cadrul alt)r &r)*esii dec?t cea de av)cat3

  b' )cu&aiile care le4ea4 de,nitatea 5i inde&endena &r)*esiei de av)cat sau bunele ,)ravuri3

  c' e$ercitarea ne,i(l)cit de *a&te ,ateriale de c),er#

  7is&)4iiile re&r)duse ,ai sus au *)st detaliate n Statutul &r)*esiei de av)cat# Dn &ri,ul r?nd+

  t)ate aceste inc),&atibiliti trebuie s *ie avute n vedere nu d)ar la &ri,irea n &r)*esie+ ci 5i &entru

  e$ercitarea acesteia# Prin ur,are+ av)catul devenit inc),&atibil este )bligat s ncun)5tine4e n scris

  c)nsiliul bar)ului+ s)licit?nd trecerea sa &e tabelul av)cail)r inc),&atibili# "lt,interi+ c)ntinuarea

  activitii+ du& intervenirea ca4ului de inc),&atibilitate+ c)nstituie e$ercitarea *r dre&t a &r)*esiei de

  av)cat Q%art# 1 alin# %' din Statutul &r)*esiei de av)cat#

  Pri,a inc),&atibilitate se re*er+ ast*el cu, re4ult neec@iv)c din lege+ la activitatea salariatn a*ara &r)*esiei#

  "v)catul salaria