of 568 /568
MINISTERUL JUSTITIEI Anexa nr.3/17 Nr. formular 01 02 04 05 11 13 15 20 21 22 23 24 25 26 27 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Proiecte cu finantare nerambursabila Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pag.2

A3 17 50 - cdep.ro Justitiei.pdf · exercitarea profesiilor juridice organizate in mod autonom In ceea ce priveste organizarea, coordonarea si controlul unor profesii liberale si

 • Upload
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A3 17 50 - cdep.ro Justitiei.pdf · exercitarea profesiilor juridice organizate in mod autonom In...

 • MINISTERUL JUSTITIEI Anexa nr.3/17

  Nr.

  formular

  01

  02

  04

  05

  11

  13

  15

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor

  aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri

  externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente

  postaderare

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelor

  Fisele programelor

  Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

  Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

  facilitati si instrumente postaderare

  Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

  postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

  Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

  Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

  instrumente postaderare

  Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri

  proprii

  Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

  ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pag.2

 • Nr.

  formular

  28

  29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  pag.3

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE

  TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

  pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

  1. TITULAR: MINISTERUL JUSTITIEI

  COD TITULAR: 17

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

  Ministerul Justitiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu

  personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei, care contribuie la buna

  functionare a sistemului judiciar si la asigurarea conditiilor infaptuirii justitiei ca serviciu

  public, apararea ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenesti. Organizarea si

  functionarea Ministerului Justitiei sunt reglementate de Hotararea Guvernului 652/2009 cu

  modificarile si completarile ulterioare.

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  3.1. Consolidarea capacitatii administrative a Ministerului Justitiei

  a. Eficienta si calitatea actului de justitie

  Continuarea procesului de rearondare teritoriala, ca forma de reducere a volumului mare

  de cauze de solutionat la unele instante, precum si identificarea impreuna cu

  reprezentantii sistemului judiciar a unor forme de degrevare. Masura ce urmeaza a fi luata

  in acest sens consta in initierea unui proiect de hotarare de guvern pentru modificarea

  circumscriptiilor teritoriale ale instantelor judecatoresti (modificarea si completarea

  Hotararii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si

  parchetelor de pe langa judecatorii).

  b. Optimizarea cadrului legislativ si institutional privind organizarea si

  exercitarea profesiilor juridice organizate in mod autonom

  In ceea ce priveste organizarea, coordonarea si controlul unor profesii liberale si activitati

  conexe sistemului judiciar, profesiile conexe aflate in sfera de competenta a Serviciului

  Profesii Juridice Conexe din cadrul Ministerului Justitiei sunt urmatoarele: notar public,

  executor judecatoresc, interpret si traducator autorizat, operator autorizat si agent al

  Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare si, respectiv, expert tehnic judiciar,

  consilier juridic.

  Obiectivele Serviciului Profesii Juridice Conexe vizeaza, in principal:

  − Imbunatatirea cadrului legislativ privind organizarea si functionarea sistemului de

  publicitate mobiliara si sporirea gradului de securitate a informatiilor cuprinse in Arhiva

  Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

  pag.4

 • − Imbunatatirea cadrului legislativ privind activitatea profesionala, organizarea profesiei,

  precum si accesul in profesia de notar public; coordonarea activitatii profesionale a

  notarilor publici si evidenta birourilor notarilor publici. Imbunatatirea cadrului legislativ

  privind activitatea profesionala, organizarea profesiei, precum si accesul in profesia de

  executor judecatoresc; coordonarea activitatii profesionale a executorilor judecatoresti

  si evidenta birourilor executorilor judecatoresti;

  − Crearea unui cadru legislativ pentru autorizarea expertilor tehnici judiciari adaptat

  realitatilor socio-economice si juridice;

  − Reformarea profesiei de interpret si traducator autorizat, precum si a activitatii de

  interpretare si traducere autorizata; indexarea tarifelor pentru plata interpretilor si

  traducatorilor autorizati folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei,

  Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala

  Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile

  notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, prin ordin comun al ministrului

  justitiei si al ministrului finantelor publice.

  c. Afaceri europene

  In ceea ce priveste agenda europeana Ministerul Justitiei va coordona, la nivel tehnic,

  demersurile de indeplinire a obiectivelor de referinta din cadrul Mecanismului de

  Cooperare si Verificare (MCV), sens in care, va elabora si transmite Comisiei europene

  documentele de prezentare a progreselor in domeniul justitiei si combaterii coruptiei si va

  pregati misiunile de evaluare ale CE in Romania care preced elaborarea rapoartelor

  periodice ale CE. De asemenea, se urmareste participarea activa la Consiliile Justitie si

  Afaceri Interne si prin intensificarea cooperarii cu statele membre in vederea sporirii

  increderii reciproce intre sistemele judiciare din Uniunea Europeana.

  Totodata este nevoie de participarea la Grupurile de lucru ale Consiliului UE, participare

  care devine esentiala in contextul in care Romania va prelua Presedintia UE in ianuarie

  2019. Pe parcursul anului 2018, reprezentantii Romaniei care vor prezida Grupurile de

  lucru si vor coordona dosarele de fond se vor deplasa la Bruxelles sau in localitatile unde

  vor avea loc intalnirile grupurilor de lucru.

  De asemenea Ministerul Justitiei va incepe actiunile de coordonare cu actualul Trio

  (Estonia, Bulgaria, Austria), dar si cu Trioul din care face parte, alaturi de Finlanda si

  Croatia, avand ca scop pregatirea si exercitarea Presedintiei, anului 2018, fiind esential.

  d. Drepturile Omului

  Ministerul Justitiei este autoritate competenta pentru a primi notificarile adresate

  Guvernului Romaniei de Comitetul European pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau

  tratamentelor inumane sau degradante, conform Conventiei europene pentru prevenirea

  torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, adoptata la Strasbourg

  la 26 noiembrie 1987, precum si a protocoalelor nr. 1 si 2 la Conventie, ratificata prin

  Legea nr. 80/1994. In cursul anului 2018, va avea loc o noua misiune de evaluare a

  Comitetului pentru prevenirea torturii, care va trebui pregatita si coordonata de Ministerul

  Justitiei.

  Prin nota interna nr. 70742/25.10.2017, ministrul justitiei a aprobat infiintarea in cadrul

  DAEDO, a punctului de contact din cadrul MJ conform prevederilor Legii nr. 8/2016 privind

  pag.5

 • infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind persoanele cu dizabilitati, prin

  suplimentarea schemei DAEDO cu 3 posturi (doua posturi cu specialitate juridica- tipul

  postului ramane la latitudinea DRU si a conducerii MJ si un post de manager public). In

  vederea operationalizarii punctului de contact si respectarii prevederilor legale, este

  importanta identificarea de solutii umane, financiare, logistice si materiale (inclusiv

  alocarea de spatii si dotarea acestora).

  e. Politici anticoruptie

  Prin Hotararea Guvernului nr. 583/2016, a fost aprobata Strategia Nationala Anticoruptie

  2016-2020, impreuna cu seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate

  obiectivelor si masurilor din strategie si sursele de verificare, inventarul masurilor de

  transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si

  standardele de publicare a informatiilor de interes public. Implementarea Strategiei

  Nationale Anticoruptie (SNA) se realizeaza sub autoritatea si in coordonarea ministrului

  justitiei, secretariatul tehnic al strategiei fiind asigurat de catre Directia de Prevenire a

  Criminalitatii (DPC) din Ministerul Justitiei.

  Pentru anul 2018, Ministerul Justitiei se va concentra pe urmatoarele linii de actiune:

  − Pentru finantarea activitatilor din SNA ce revin in sarcina Ministerului Justitiei, institutia

  a depus, avand ca partener Directia Generala Anticoruptie, cererea de finantare prin

  POCA pentru proiectul Consolidarea capacitatii administrative a secretariatului tehnic

  al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 de a sprijini implementarea masurilor

  anticoruptie. Contractul de finantare a fost semnat in data de 21 noiembrie 2017.

  Realizarea proiectului in 2018 prevede urmatoarele actiuni:

  � organizarea si derularea a misiunilor de tip „peer review” pentru evaluarea

  modului in care sunt implementate masurile de transparenta institutionala si de

  prevenire a coruptiei (masuri preventive anticoruptie) in cadrul institutiilor si

  autoritatilor publice de la nivel central;

  � elaborarea si diseminarea unui model general de bune practici pe baza

  rezultatelor si bunelor practici identificate in urma derularii misiunilor de tip „peer

  review”, pentru implementarea masurilor de transparenta institutionala si de

  prevenire a coruptiei in cadrul administratiei publice;

  � derularea unui audit intermediar privind implementarea SNA 2016-2020;

  � realizarea evaluarii legislatiei privind protectia avertizorilor de integritate si

  migratia angajatilor din sectorul public in cel privat;

  � organizarea a doua conferinte anticoruptie;

  � generarea unui scor de tip index al integritatii institutionale pentru sectoarele

  vulnerabile identificate in strategie, prin agregarea indicatorilor privind incidente

  de integritate, autoevaluarea implementarii inventarului masurilor de

  transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, evaluarea calitatii

  serviciului public, transparenta institutionala;

  � organizarea sesiunii de instruire a personalului din cadrul Ministerului Justitiei si

  al unitatilor subordonate (din ST SNA si alte persoane din cadrul Ministerului

  Justitiei si al unitatilor subordonate implicate in implementarea SNA), cu privire

  la procedurile operationale model dezvoltate ca urmare a misiunilor de tip ”peer

  review” si a altor aspecte de interes pentru implementarea SNA rezultate din

  implementarea proiectului;

  pag.6

 • � derularea a cate 2 studii criminologice si 2 cercetari sociologice privind

  fenomenul de coruptie in Romania;

  � organizarea si derularea unei campanii de informare publica, in vederea

  cresterii gradului de constientizare si a nivelului de educatiei anticoruptie in

  randul personalului din institutiile si autoritatile publice centrale si al cetatenilor;

  � organizarea a 20 sesiuni de formare, la care vor participa reprezentanti ai

  autoritatilor si institutiilor publice centrale, precum si ai structurilor

  deconcentrate sau aflate in subordonarea/coordonarea acestora.

  − Totodata, Ministerul Justitiei a fost solicitat sa devina partener in inca trei proiecte care

  vizeaza implementarea de catre alte institutii a unor masuri prevazute in SNA: analiza

  eficientei mecanismelor de sanctionare administrativa din administratia publica

  (parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului), cercetarea sociologica a perceptiei

  asupra integritati sistemului judiciar (parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii) si

  un studiu privind politicile anticoruptie, de integritate, verificare a conformitatii si due

  dilligence la intreprinderile publice, prin raportare inclusiv la standardele OCDE

  (parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului).

  − Ministerul Justitiei va monitoriza implementarea masurilor prevazute in strategie care

  au termen de implementare permanent sau au termen de finalizare anul 2018, in

  vederea respectarii termenelor si oferind in continuare expertiza la solicitarea

  institutiilor responsabile.

  − Ministerul Justitiei va elabora primul raport de progres cu privire la stadiul implementarii

  SNA in primul trimestru din anul 2018.

  − In anul 2018, Ministerul Justitiei va realiza prima auditare interna a sistemului de

  prevenire a coruptiei. Masura este prevazuta in SNA in sarcina tuturor institutiilor

  publice, cu o frecventa de realizare la fiecare doi ani.

  In cursul anului 2018, Ministerul Justitiei va continua sa asigure cooperarea si participarea

  la reuniunile organizatiilor, organismelor si formatelor internationale anticoruptie, precum:

  Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), grupurile constituite in cadrul Conventiei

  ONU impotriva Coruptiei, Initiativa Regionala Anticoruptie, Organizatia pentru Cooperare

  si Dezvoltare Economica (OCDE), inclusiv Reteaua Anticoruptie pentru Europa de Est si

  Asia Centrala a OCDE, conferinta anuala profesionala si adunarea generala a Retelei

  Partenerilor Europeni impotriva Coruptiei (EPAC) si a Retelei Europene a Punctelor de

  Contact Anticoruptie (EACN), Adunarea Partilor la Academia Internationala Anticoruptie,

  Summit-ul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa.

  In sedinta Guvernului din data de 29 decembrie 2016 a fost aprobat memorandumul cu

  tema „Participarea Romaniei, prin Cancelaria Prim-Ministrului, intr-un acord de cooperare

  pe termen lung cu Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OCDE) in

  domeniul guvernantei publice; Implementarea, de catre Ministerul Justitiei, a foii de

  parcurs pentru consolidarea cooperarii cu Grupul de lucru Anti-mita al OCDE”. Acesta a

  fost co-initiat de Cancelaria Prim-Ministrului, Secretariatul General al Guvernului si

  Ministerul Justitiei. Aspectul de interes pentru Ministerul Justitiei se refera la

  implementarea foii de parcurs pentru consolidarea cooperarii cu Grupul de lucru privind

  Lupta impotriva Coruptiei in Tranzactiile Internationale (WGB).

  Foaia de parcurs prevede urmatorii pasi:

  pag.7

 • − Pregatirea, de catre Secretariatul OCDE, a unei analize preliminare complete cu privire

  la legislatia romana;

  − Organizarea unor reuniuni informale in Romania, pentru discutarea constatarilor

  analizei, si pregatirea unui raport final in baza acestor discutii;

  − Organizarea, de catre Guvernul Romaniei si Secretariatul OCDE, a unui seminar de

  doua zile pentru a realiza schimbul de bune practici cu privire la consolidarea

  domeniilor legislative identificate in raport.

  3.2. Consolidarea capacitatii administrative a instantelor

  3.2.1. Proiectul „Imbunatatirea serviciilor judiciare”

  Acordul de imprumut dintre Romania si BIRD pentru finantarea Proiectului „Imbunatatirea

  serviciilor judiciare”, a carui negociere a fost finalizata in octombrie 2016 si aprobata prin

  semnarea de catre Premierul si Presedintele Romaniei in data de 13 decembrie 2016 a

  Memorandumului privind aprobarea finalizarii negocierilor a fost ratificat in data de 14 iulie

  2017 prin Legea 173/2017. Valoarea acestui imprumut este de 60 mil Euro. Contributia

  Romaniei la finantarea Proiectului este in valoare de 5 mil Euro si include salarizarea

  personalului Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe din

  cadrul Ministerului Justitiei.

  Obiectivele Proiectului sunt imbunatatirea eficientei si accesibilitatii institutiilor de justitie

  vizate si consta in urmatoarele parti: I. Imbunatatirea functionarii instantelor si institutiilor

  aflate sub autoritatea Ministerului Justitiei; II. Imbunatatirea activitatii Oficiului National al

  Registrului Comertului; III. Imbunatatirea activitatii parchetelor si IV. Managementul

  Proiectului.

  Proiectul este efectiv din data de 3 august 2017.

  3.2.2. Reabilitarea infrastructurii instantelor

  Ministerul Justitiei este responsabil pentru buna administrare a justitiei ca serviciu public.

  Dezvoltarea justitiei ca serviciu public implica, in mod esential, existenta unei infrastructuri

  adecvate si, luand in considerare situatia critica a unor sedii de instante, revendicate si

  restituite in natura, conform dispozitiilor legale, precum si a celor depreciate fizic ori

  necorespunzatoare din punct de vedere al spatiilor, al asigurarii fluxurilor de circulatie,

  dotarilor si amenajarilor, a fost acordata o atentie sporita reabilitarii infrastructurii imobiliare

  a instantelor judecatoresti, vizandu-se:

  − continuarea finantarii obiectivelor de investitii aflate in curs de executie si a lucrarilor de

  interventie, luand in considerare starea tehnica a constructiilor din punct de vedere al

  asigurarii rezistentei si stabilitatii, raportata la legislatia in domeniu;

  − lucrari de interventie asupra fondului construit, pentru a-l mentine la parametrii

  functionali in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existenta a exigentelor

  utilizatorilor;

  − imbunatatirea activitatii personalului din cadrul instantelor judecatoresti, precum si a

  accesului la informatie a cetateanului, prin tehnologizarea sistemului de lucru;

  − asigurarea spatiilor necesare impuse de functionarea specifica instantelor judecatoresti

  prin construirea de sedii noi de instanta sau extinderea celor existente, astfel incat

  cerintele din domeniul justitiei sa fie respectate si corelate cu reglementarile legislative

  nationale si internationale.

  pag.8

 • Pentru perioada 2018 – 2021, Ministerul Justitiei va continua procesul de reabilitare a

  infrastructurii instantelor si va aloca fondurile necesare pentru finalizarea investitiilor

  incepute in anii anteriori, scopul principal fiind acela de a asigura continuitatea procesului

  investitional, prin orientarea resurselor financiare catre proiectele aflate in curs de

  realizare.

  In cursul anului 2018, Ministerul Justitiei urmeaza ca, in raport de fondurile alocate, sa

  implementeze planul de actiuni pentru amenajarea spatiilor destinate camerelor de

  consiliu la nivelul instantelor care nu detin numarul necesar, in conformitate cu Ordonanta

  de urgenta nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum si pentru instituirea unor

  masuri necesare pregatirii punerii in aplicare a unor dispozitii din Legea nr. 134/2010

  privind Codul de procedura civila.

  3.2.3. Imbunatatirea infrastructurii IT&C a sistemului judiciar roman

  Proiectul „Imbunatatirea serviciilor judiciare” va sprijini masurile privind modernizarea

  sistemelor informatice judiciare, incluse in Planul de actiune pentru implementarea

  strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020, prin finantarea urmatoarelor

  activitati:

  – dotarea Ministerului Justitiei si a instantelor de judecata cu software si hardware

  moderne;

  – dotarea Ministerului Public si a parchetelor cu software si hardware moderne;

  – inlocuirea echipamentelor IT ale Oficiului Național al Registrului Comerțului.

  3.3. Consolidarea si eficientizarea sistemului administratiei penitenciare

  Administratia Nationala a Penitenciarelor este serviciul public responsabil cu aplicarea

  regimului de detentie si cu asigurarea interventiei recuperative, in conditii care garanteaza

  respectarea demnitatii umane, facilitand responsabilizarea si reintegrarea in societate a

  detinutilor, ceea ce contribuie la cresterea gradului de siguranta a comunitatii, mentinerea

  ordinii publice si securitatii nationale.

  Administratia Nationala a Penitenciarelor aplica in domeniile de competenta sa politica

  Guvernului Romaniei privind executarea pedepselor si masurilor privative de libertate

  pronuntate de instantele judecatoresti, propunandu-si realizarea urmatoarelor obiective:

  a) Garantarea sigurantei sistemului administratiei penitenciare si uniformizarea

  modului de aplicare a regimului penitenciar

  Acest obiectiv strategic trebuie sa tina seama in mod imperativ de urmatoarele aspecte:

  completarea cadrului normativ ca urmare a modificarii legii executional-penale, asigurarea

  si respectarea drepturilor detinutilor, alocarea de fonduri financiare, ocuparea posturilor

  vacante si pregatirea personalului, calificarea detinutilor in diferite meserii si includerea lor

  in activitati lucrative prin intermediul atelierelor de productie /gospodariilor agrozootehnice

  necesare sistemului penitenciar.

  b) Educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala adaptate nevoilor detinutilor,

  in vederea cresterii sanselor de reintegrare sociala a detinutilor

  Pentru atingerea acestui obiectiv este necesara corelarea nevoilor detinutilor cu oferta

  recuperativa si demersul de incluziune sociala realizat in colaborare cu alte institutii

  publice si organizatii neguvernamentale implicate. Totodata, pentru succesul componentei

  pag.9

 • de reintegrare sociala este necesar concursul comunitatilor locale in derularea acestui tip

  de activitate, in dubla lor calitate: de parteneri ai serviciului penitenciar si de beneficiari ai

  intregului proces de reintegrare sociala.

  c) Asigurarea asistentei medicale de calitate, protejarea si promovarea sanatatii,

  precum si prevenirea imbolnavirilor

  Pentru a asigura un act medical de calitate si un sistem medical performant se impune:

  finantarea conform necesitatilor, a activitatilor medicale din unitatile penitenciare,

  dezvoltarea infrastructurii medicale, asigurarea resurselor umane si a bazei materiale

  necesare desfasurarii activitatii medicale, dezvoltarea programelor de prevenire a

  imbolnavirilor, de educatie igienico-sanitara, precum si de promovare a sanatatii atat in

  randul detinutilor cat si al personalului, colaborarea eficienta cu sistemul sanitar public,

  implementarea unor instrumente de tip e-sanatate.

  d) Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar

  Asigurarea unor conditii de detentie in conformitate cu standardele internationale si a

  activitatii de transport in conditii optime si de siguranta reprezinta, in prezenta Strategie de

  dezvoltare, o prioritate a sistemului administratiei penitenciare.

  Dezideratul acestui obiectiv este respectarea standardelor internationale care impun

  asigurarea unui spatiu minim de locuit fiecarui detinut de 4 mp si diminuarea deficitului de

  aproximativ 5450 de locuri de cazare.

  In Programul de Guvernare 2017-2020, Capitolul Justitie, sectiunea Drepturi

  fundamentale, masura 20 prevede: „Continuarea proiectului de investitii in penitenciare si

  de modernizare si extindere acolo unde locatiile permit”.

  Asa cum este precizat, fara echivoc, in documentul programatic guvernamental anterior

  mentionat, necesitatea acestei masuri a pornit de la realitatea unui sistem penitenciar

  invechit din punct de vedere al infrastructurii, sistem care nu isi poate realiza rolul de

  custodiere si reintegrare sociala in acord cu standardele privind drepturile omului.

  Conform informatiilor primite de la Ministerului Afacerilor Externe, la data de 30.10.2017,

  Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) avea inregistrate aproximativ 8.000 de

  cereri de acordare a reparatiilor echitabile pentru incalcarea articolului 3 din Conventie cu

  privire la conditiile de detentie, din care 2.427 au fost comunicate Guvernului Romaniei.

  In acest sens, CEDO a pronuntat, la data de 25 aprilie 2017, hotararea-pilot in cauza

  Rezmives si altii impotriva Romaniei (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 si 68191/13) care

  priveste conditiile de detentie din inchisorile si centrele de retinere si arest preventiv din

  Romania, hotarare care a devenit definitiva la data de 25 iulie 2017. Curtea a solicitat

  statului roman ca, in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii (respectiv

  pana la data de 25.01.2018), sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Ministri ai

  Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor care sa solutioneze

  problema supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie. Potrivit Deciziei Curtii,

  masurile asteptate din partea Romaniei vor fi structurate pe doua paliere, astfel:

  − masuri de natura administrativa, prin care sa se reduca supra-aglomerarea si sa se

  imbunatateasca conditiile materiale de detentie, respectiv

  − masuri de natura legislativa care sa asigure un recurs eficient pentru vatamarea

  suferita, de natura recursului preventiv si a recursului compensatoriu specific.

  pag.10

 • 3.4. Eficientizarea activitatii de expertiza criminalistica

  In vederea eficientizarii activitatii de expertiza criminalistica, Institutul National de Expertize

  Criminalistice va implementa noi specialitati de expertiza criminalistica, va continua

  dotarea institutului cu echipamente si programe moderne, va mentine acreditarea ISO/CEI

  17025, va creste numarul expertizelor criminalistice efectuate prin utilizarea de

  echipamente performante si angajarea de experti criminalisti.

  3.5. Consolidarea capacitatii institutionale a Oficiului National al Registrului

  Comertului, a sistemului registrului comertului si a sistemului informational

  Programul are in componenta sa un numar de 7 proiecte cu o valoare estimata totala de

  aproximativ 142,084 mil lei, din care 2 proiecte au fost estimate a fi asigurate prin finantare

  din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului Operational Capacitate

  Administrativa (POCA) 2014-2020. Sumele au fost fundamentate tinand seama de: (1)

  nivelul alocarilor, media cheltuielilor angajate pentru asigurarea serviciilor cu caracter de

  regularitate, corelata insa si cu implicatiile aplicarii actelor normative cu incidenta in

  desfasurarea activitatii institutiei noastre, (2) legislatia in vigoare cu efecte directe asupra

  activitatii institutiei, (3) angajamentele asumate in calitate de stat membru Uniunea

  Europeana; (4) preocuparea privind reducerea termenului de efectuare a publicitatii

  inregistrarilor si actelor comerciantilor; (5) asigurarea accesului public si general al

  serviciului de publicitate a informatiilor privind constituirea si functionarea comerciantilor,

  precum si a altor persoane juridice raportat la faptul ca platforma electronica centrala

  trebuie sa permita consultarea in ordine cronologica a actelor si informatiilor publicate; (5)

  dezvoltarea de noi servicii publice oferite on-line, cresterea complexitatii si eficientei

  serviciilor publice oferite.

  Dotarea cu hardware, proiectarea, dezvoltarea si implementarea unui sistem de arhivare

  electronica, cresterea gradului de constientizare a publicului cu privire la serviciile ONRC

  vor fi finantate in cadrul Acordului de Imprumut aferent proiectului “Imbunatatirea serviciilor

  judiciare” ce se deruleaza in perioada 2017 – 2023.

  3.6. Consolidarea capacitatii institutionale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

  In perioada 2018-2021, obiectivele principale al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sunt

  (1) Consolidarea cadrului organizatoric si functional necesar prelucrarii cererilor de

  acordare, redobandire, renuntare la cetatenia romana, (2) Continuarea procesului de

  organizare si planificare la nivelul fiecarui compartiment functional din structura Autoritatii

  Nationale pentru Cetatenie, conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si

  functionare si de coordonare a actiunilor interne, inclusiv la nivel decizional, in vederea

  realizarii obiectivelor specifice asumate, (3) Asigurarea implicarii/participarii in/la

  elaborarea, actualizarea sau initierea unor modificari/completari ale cadrului legal si de

  colaborare/cooperare interinstitutionala, in limita competentelor proprii.

  3.7. Consolidarea sistemului de probatiune

  Extinderea competentelor serviciilor de probatiune, generata de intrarea in vigoare a

  noilor coduri in materie penala si procesual penala, coroborata cu reorganizarea

  sistemului de probatiune impune continuarea in urmatorii ani a procesului de reformare a

  sistemului de probatiune, atat la nivel local, cat si la nivel central, in conformitate atat cu

  punctul distinct cuprins in Capitolul Justitie din Programul de Guvernare 2017-2020:

  pag.11

 • ”Consolidarea sistemului de probatiune ca forma de diminuare a populatiei din

  penitenciare”, cat si cu actiunile distincte cuprinse in Strategia de dezvoltare a sistemului

  judiciar pentru perioada 2015-2020, aprobata prin Hotararea de Guvern nr.1155/2014, si

  in Planul de actiune aferent acesteia, documente programatice de referinta care

  urmaresc implementarea si continuarea politicilor publice reformatoare in cadrul

  sistemului judiciar, inclusiv din perspectiva sistemului de probatiune.

  3.8. Consolidarea si operationalizarea integrala a Agentiei Nationale a

  Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ca premisa pentru eficientizarea

  sistemului national de recuperare a creantelor provenite din infractiuni

  In cadrul capitolului dedicat Justitiei, Programul de Guvernare stabileste cu titlu de

  principiu faptul ca “punerea in executare cat mai rapida a hotararilor judecatoresti,

  indiferent de materie, precum si recuperarea prejudiciilor produse prin infractiuni,

  reprezinta elemente fundamentale ale mentinerii increderii cetatenilor si mediului de

  afaceri in actul de justitie”.

  Prin infiintarea Agentiei Nationale a Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Romania

  are o abordare integrata a recuperarii activelor provenite din infractiuni combinand functiile

  suport pentru organele de urmarire penala si instante cu cele de cooperare internationala,

  de gestionare efectiva a bunurilor indisponibilizate si de reutilizare sociala a bunurilor si

  valorilor confiscate.

  Scopul final al Agentiei Nationale a Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este acela de

  a asigura o crestere a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse in materie

  penala, printr-o administrare eficienta a bunurilor sechestrate care sunt repartizate

  Agentiei de procurori si judecatori. Corelativ, vor creste veniturile aduse la bugetul de stat,

  precum si cele prin care se asigura despagubirea victimelor infractiunilor, inclusiv ale

  statului, cand acesta s-a constituit parte civila in procesul penal.

  In atingerea acestui scop Agentia exercita urmatoarele functii:

  - de facilitare a urmaririi si a identificarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni

  si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei

  dispozitii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara

  competenta in cursul unor proceduri penale;

  - de administrare simpla, in cazurile prevazute de prezenta lege, a bunurilor mobile

  indisponibilizate in cadrul procesului penal;

  - de valorificare, in cazurile prevazute de lege, a bunurilor mobile sechestrate in cadrul

  procesului penal;

  - de gestionare a sistemului informatic national integrat de evidenta a creantelor

  provenite din infractiuni;

  - de sprijinire, in conditiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune

  practici in materia identificarii si administrarii bunurilor care pot face obiectul masurilor

  de indisponibilizare si confiscare in cadrul procesului penal;

  - de coordonare, evaluare si monitorizare la nivel national a aplicarii si respectarii

  procedurilor legale in domeniul recuperarii creantelor provenite din infractiuni.

  In urmatorii ani se vor aloca resurse bugetare pentru atingerea cu prioritate a

  urmatoarelor obiective specifice si proiecte:

  pag.12

 • a) Finalizarea procesului de operationalizare, in subordinea Ministerului

  Justitiei, a Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si

  consolidarea acesteia.

  Acestui obiectiv i se circumscriu masuri privind definitivarea si consolidarea cadrului

  normativ, completarea schemei de personal, dar si dezvoltarea de mecanisme,

  instrumente de lucru si proceduri interne si de cooperare inter-agentii, inclusiv

  perfectionarea formarii profesionale. Un proiect prioritar in acest sens il reprezinta

  crearea registrului national de evidenta a creantelor provenite din infractiuni,

  reglementat in capitolul VI din Legea 318/2015 – Atributii privind sistemul informatic

  national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni. Astfel, potrivit art.

  38 alin. 1 sistemul informatic national integrat functioneaza ca “sistem unic de

  monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate si valorificate in cadrul

  procesului penal”. Acest proiect este unul relevant pentru intregul sistem de

  justitie pentru ca va reuni toate institutiile si autoritatile implicate in procedurile de

  indisponibilizare, administrare si valorificare a bunurilor generate prin infractiuni.

  Proiectul beneficiaza de finantare externa, se deruleaza pe parcursul a doi ani si

  preconizam ca pe parcursul anului 2018, ulterior finalizarii procedurilor de achizitie

  publica, se va proceda la dezvoltarea si testarea aplicatiei, precum si la

  achizitionarea de echipamente tehnice pentru instante, unitati de parchet, politie,

  Ministerul Justitiei si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

  b. Cresterea gradului de recuperare a produselor infractiunilor urmand cele

  mai bune practici din alte state membre UE si consolidarea practicii judiciare.

  Acest obiectiv presupune implicarea efectiva a Agentiei in solutionarea cu celeritate

  si eficienta a cererilor formulate de autoritatile judiciare nationale si straine privind

  identificarea de bunuri care pot face obiectul masurilor asiguratorii, respectiv

  administrarea, si inclusiv valorificarea celor deja indisponibilizate. Proiectele

  prioritare aferente acestui obiectiv vizeaza:

  - consolidarea reputatiei Agentiei de partener de incredere in cooperarea

  internationala pre-judiciara in materie penala in calitatea de oficiu national de

  recuperare, respectiv administrare a bunurilor rezultate din infractiuni.

  - perfectionarea practicilor si instrumentelor deja dezvoltate precum: contul unic,

  procedurile de valorificare anticipata si reteaua capacitatilor de stocare a

  bunurilor indisponibilizate.

  O recunoastere la nivel international a increderii acordate Agentiei este

  reprezentata de preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor

  Indisponibilizate, in anul 2019, a presedintiei retelei CARIN (Camden Asset

  Recovery Inter-Agency Network – reteaua internationala specializata in cooperarea

  internationala in vederea confiscarii produselor provenite din savarsirea de

  infractiuni). Reteaua beneficiaza de expertiza practicienilor din 53 de jurisdictii (spre

  exemplu: SUA, Israel, Canada, Turcia etc.) si din 9 organizatii internationale, fiind

  conectata cu retele similare de recuperare a creantelor din Africa de Sud, Africa de

  Vest, Asia-Pacific si din America Latina.

  Obiectivele si masurile preconizate sunt parte integranta a strategiei nationale de

  dezvoltare a sistemului judiciar 2015 - 2020 - Obiectiv specific 3.B.4 - Consolidarea

  pag.13

 • institutionala a sistemului judiciar - Cresterea gradului de recuperare a creantelor provenite

  din infractiuni. Totodata, in vederea atingerii obiectivelor specifice, Agentia Nationala de

  Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a atras inclusiv resurse financiare externe

  precum:

  − Proiectul ”Sprijin pentru indeplinirea obiectivelor Strategiei Nationale Anticoruptie

  prin cresterea gradului de recuperare a produselor infractiunilor”. Proiectul a fost

  preluat integral in administrare de catre Agentia Nationala de Administrare a

  Bunurilor Indisponibilizate in luna aprilie 2017. Obiectivul proiectului este

  dezvoltarea in cadrul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor

  Indisponibilizate a unui sistem national integrat privind creantele provenite din

  infractiuni. Proiectul beneficiaza de finantare in cadrul Programului de Cooperare

  elvetiano-roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul

  Europei extinse si este implementat in parteneriat cu Institutul Basel pentru

  Guvernare din Elvetia. Bugetul proiectului este de aproximativ 3.868.000 lei.

  − Proiectul „Continuarea consolidarii capacitatilor investigative ale autoritatilor

  judiciare din Romania in domeniul recuperarii creantelor”. Proiectul beneficiaza de

  finantare in cadrul Programului de Cooperare elvetiano-roman pentru reducerea

  disparitatilor economice si sociale din cadrul Europei extinse si este implementat in

  parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elvetia. Bugetul proiectului este

  de 1.359.111,81 lei.

  − Proiectul POCA - ”Consolidarea si eficientizarea sistemului national de recuperare a

  creantelor provenite din infractiuni„ are un buget estimativ de 6.126.635,64 lei si o

  perioada de implementare de 36 de luni. Obiectivul general al proiectului il

  reprezinta cresterea gradului de recuperare a creantelor provenite din infractiuni, iar

  ca obiectiv specific, este vizata consolidarea capacitatii Agentiei Nationale de

  Administrare a Bunurilor Indisponibilizate in vederea indeplinirii eficiente si

  performante a misiunii institutionale prin dezvoltarea de instrumente operationale si

  strategice, precum si prin investirea in capitalul uman.

  3.9. Alte institutii

  Spitalul Prof. dr. „Constantin Angelescu”

  Spitalul Prof. dr. „Constantin Angelescu” are ca principal obiectiv, pentru perioada 2018-

  2021 dezvoltarea si eficientizarea activitatii medicale efectuate pentru sistemul justitiei,

  prin achizitionarea de echipamente medicale de inalta performanta, caracteristice unitatilor

  spitalicesti de profil si asigurarea fondurilor necesare pentru punerea in siguranta a

  fondului construit.

  Spitalul are o vechime de peste 100 ani si este necesara de urgenta consolidarea cladirilor

  existente, modernizarea si imbunatatirea spatiilor interioare pentru ca acestea sa

  corespunda normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii privind spatiile destinate

  pacientilor, cat si extinderea pe verticala a acestuia. Imobilul este incadrat in clasa a II-a

  de risc seismic, fiind expertizat tehnic in anul 2011.

  Spitalul nu a beneficiat de o retehnologizare a aparaturii de diagnostic si tratament de

  amploare, astfel incat la ora actuala majoritatea aparaturii este depasita din punct de

  pag.14

 • vedere fizic si moral, fiind in folosinta spitalului mai mult de 10 ani, in mare masura fiind

  amortizata.

  4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

  Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

  Surse de finantare: Pondere in total

  - % -

  Buget de stat 99,52

  Fonduri externe nerambursabile 0,15

  Venituri proprii 0,33

  Total surse 100,00

  5. MENTIUNI SPECIALE

  Prin semnarea, in data de 13 octombrie 2016, a Memorandumului de Intelegere dintre

  Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei, Ministerul Justitiei a fost desemnat Operator de

  Program pentru programul „Justitie”, finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian

  2014-2021, calitate in care, in perioada 2018–2024, va gestiona o alocare financiara de

  52.941.176 euro, din care 85% reprezinta finantarea nerambursabila norvegiana (grant),

  iar 15% cofinantarea nationala ce va trebui asigurata din bugetul Ministerului Justitiei.

  Domeniile de interventie finantate in cadrul programului „Justitie” vizeaza:

  − serviciile corectionale (3 proiecte predefinite avand o alocare totala de 37.494.117

  euro);

  − eficienta si eficacitatea sistemului judiciar si consolidarea statului de drept (3

  proiecte predefinite avand o alocare totala de 10.350.000 euro);

  − violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex (1 proiect predefinit

  avand o alocare totala de 2.500.000 euro).

  In prezent, sunt in curs de elaborare fisele celor 7 proiecte predefinite finantate, structurate

  pe obiective urmarite, activitati, rezultate si indicatori specifici, precum si bugetele detaliate

  ale acestora.

  Astfel, in prima jumatate a anului 2018, se preconizeaza ca Ministerul Justitiei va semna

  contractele de finantare a celor 7 proiecte predefinite, iar beneficiarii acestora vor demara

  implementarea activitatilor planificate in anul 2018.

  Avand in vedere dispozitiile legale incidente (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

  34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente

  Mecanismului Financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului Financiar

  Norvegian 2014-2021), derularea efectiva a proiectelor predefinite este conditionata de

  disponibilitatea fondurilor reprezentand cofinantare nationala, fara de care nu se poate

  utiliza grantul norvegian, ceea ce implica prevederea in bugetul Ministerului Justitiei pentru

  anul 2018 a creditelor bugetare cu aceasta destinatie, intr-un cuantum suficient, care sa

  pag.15

 • acopere nevoile de finantare a activitatilor proiectelor preconizate a se realiza in anul

  2018.

  Astfel, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017, cofinantarea publica a

  celor 7 proiecte predefinite se realizeaza prin bugetul Ministerului Justitiei - Operator de

  Program, care are obligatia transferarii periodice a acesteia catre beneficiari, in avans

  (transe de pre-finantare), impreuna cu sumele aferente grantului norvegian, in scopul

  asigurarii resurselor financiare necesare implementarii proiectelor predefinite pe perioada

  derularii acestora.

  In plus, in anul 2018, trebuie prevazute in bugetul Ministerului Justitiei si credite bugetare

  reprezentand cofinantarea publica aferenta costurilor specifice de management ale

  Operatorului de Program, necesare in vederea indeplinirii responsabilitatilor si obligatiilor

  care ii revin in gestionarea programului „Justitie”.

  Totodata, in prima jumatate a anului 2018 va avea loc inchiderea programelor RO20,

  RO23 si RO24, finantate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 si gestionate de

  Ministerul Justitiei in calitate de Operator de Program, astfel incat se impune asigurarea

  creditelor bugetare necesare finalizarii in conditii corespunzatoare a acestor programe.

  In ceea ce priveste calitatea Ministerului Justitiei de beneficiar de proiecte finantate din

  fonduri externe nerambursabile, la nivelul institutiei se deruleaza si proiecte finantate in

  cadrul urmatoarelor instrumente de finantare:

  a) Fonduri europene 2014-2020 - programul operational „Capacitate

  Administrativa” (POCA)

  In data de 21 noiembrie 2017 au fost semnate de catre reprezentantii legali ai Ministerului

  Justitiei si ai Autoritatii de Management pentru POCA (Ministerul Dezvoltarii Regionale,

  Administratiei Publice si Fondurilor Europene) contractele de finantare pentru 3 proiecte:

  − „Dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de management strategic la

  nivelul sistemului judiciar - SIMS” (avand o durata de implementare de 18 luni si

  o alocare totala de 10.333.186,50 lei);

  − „Consolidarea capacitatii administrative a secretariatului tehnic al Strategiei

  Nationale Anticoruptie 2016-2020 de a sprijini implementarea masurilor

  anticoruptie - SNA” (avand o durata de implementare de 22 de luni si o alocare

  totala de 4.703.924,50 lei);

  − „Consolidarea capacitatii administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de

  gestiune a proceselor de lucru si a aplicatiilor aferente - GPL” (avand o durata

  de implementare de 24 de luni si o alocare totala de 3.225.948,50 lei).

  Avand in vedere dispozitiile legale incidente (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

  40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de

  programare 2014-2020 si Hotararea Guvernului nr. 93/2016 privind Normele de aplicare a

  acesteia), derularea efectiva a activitatilor proiectelor mentionate este conditionata de

  disponibilitatea finantarii, ceea ce implica prevederea in bugetul Ministerului Justitiei pentru

  anul 2018, intr-un cuantum suficient, a creditelor bugetare care sa acopere nevoile de

  finantare a activitatilor proiectelor planificate a se realiza in anul 2018, conform

  angajamentelor asumate de Ministerul Justitiei prin contractele de finantare ale proiectelor.

  pag.16

 • b) Alte proiecte propuse spre finantare sau in curs de derulare/ finalizare, in

  cadrul carora Ministerul Justitiei are calitatea de beneficiar - proiecte finantate

  in cadrul programelor specifice ale Comisiei Europene 2014-2020 („Justitie”,

  „Drepturi, Egalitate si Cetatenie” si „Fondul pentru Securitate Interna”)

  In prima jumatate a anului 2018 va demara/continua implementarea activitatilor, respectiv

  vor fi finalizate mai multe proiecte destinate sistemului judiciar, finantate prin granturi

  oferite direct de catre Comisia Europeana, motiv pentru care este necesara asigurarea

  prin bugetul Ministerului Justitiei pentru anul 2018 a creditelor bugetare solicitate, in

  vederea derularii/ finalizarii proiectelor respective conform angajamentelor asumate de

  Ministerul Justitiei prin conventiile de grant.

  Astfel, creditele bugetare solicitate a fi prevazute in bugetul Ministerului Justitiei pentru

  anul 2018 sunt destinate, in principal, asigurarii fondurilor necesare pentru proiectele aflate

  in derulare sau in curs de finalizare, finantate prin granturi oferite direct de catre Comisia

  Europeana si destinate sistemului judiciar (de exemplu imbunatatirea cunostintelor

  practicienilor in drept din statele membre ale UE, cu competente in dreptul familiei, cu

  privire la aplicarea efectiva si coerenta a Regulamentului nr. 2201/2003 privind

  competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala

  si in materia raspunderii parintesti, in special a dispozitiilor privind deplasarea sau

  retinerea ilicita a unui copil; instruirea judecatorilor in domeniul respectarii drepturilor

  cetatenilor din UE pe parcursul procedurilor penale).

  6. Politica in domeniul investitiilor publice

  Ministerul Justitiei are urmatoarele prioritati investitionale pentru perioada 2018-2021:

  − Palatul de Justitie Neamt – obiectiv semnificativ (sediu nou pentru Tribunalul Neamt

  si Judecatoria Piatra Neamt), urmeaza ca in prima parte a anului 2018 sa fie preluat

  de MDRAP – CNI pentru realizarea investitiei;

  − Palatul de Justitie Prahova – obiectiv semnificativ (sediu nou pentru Curtea de Apel

  Ploiesti si Tribunalul Prahova), a carui finantare este asigurata prin bugetul de stat

  – bugetul Ministerului Justitiei; in 2015 au fost reluate lucrarile de executie care sunt

  estimate a se finaliza in luna martie 2021;

  − Tribunalul Prahova (monument istoric, va fi sediul Judecatoriei Ploiesti) - finantarea

  este asigurata prin bugetul de stat – bugetul Ministerului Justitiei pana la finalizarea

  lucrarilor de executie estimata pentru luna mai 2018;

  − Tribunalul Sibiu (monument istoric) - finantarea este asigurata prin bugetul de stat

  – bugetul Ministerului Justitiei pana la finalizarea lucrarilor de executie estimata

  pentru o data ulterioara anului 2021;

  − Judecatoria Costesti (construire sediu nou) - finantarea va fi asigurata prin Acordul

  de Imprumut aferent proiectului “Imbunatatirea serviciilor judiciare” ce se va derula

  in perioada 2017 - 2023;

  − Judecatoria Horezu (construire sediu nou) - finantarea va fi asigurata prin Acordul

  de Imprumut aferent proiectului “Imbunatatirea serviciilor judiciare” ce se va derula

  in perioada 2017 - 2023;

  − Judecatoria Targu Neamt (construire sediu nou) - finantarea va fi asigurata prin

  Acordul de Imprumut aferent proiectului “Imbunatatirea serviciilor judiciare” ce se va

  derula in perioada 2017 - 2023;

  pag.17

 • − Judecatoria Calafat (reabilitare si consolidare sediu actual) - finantarea va fi

  asigurata prin Acordul de Imprumut aferent proiectului “Imbunatatirea serviciilor

  judiciare” ce se va derula in perioada 2017 - 2023;

  − Judecatoria Carei (reabilitare si consolidare sediu actual) - finantarea va fi asigurata

  prin Acordul de Imprumut aferent proiectului “Imbunatatirea serviciilor judiciare” ce

  se va derula in perioada 2017 - 2023;

  − Judecatoria Corabia (reabilitare si consolidare sediu actual) - finantarea va fi

  asigurata prin Acordul de Imprumut aferent proiectului “Imbunatatirea serviciilor

  judiciare” ce se va derula in perioada 2017 – 2023;

  − Sediu nou Judecatoria Beclean, vor fi asigurate fonduri pana la finalizarea lucrarilor

  de executie estimata pentru o data ulterioara anului 2021;

  − Sediu nou Judecatoria Radauti, vor fi asigurate fonduri pana la finalizarea lucrarilor

  de executie estimata pentru o data ulterioara anului 2021;

  − Judecatoria Sighetu Marmatiei (reparatii capitale) vor fi asigurate fonduri pana la

  finalizarea lucrarilor de executie estimata pentru o data ulterioara anului 2021;

  − Judecatoria Simleu Silvaniei (reparatii capitale) vor fi asigurate fonduri pana la

  finalizarea lucrarilor de executie estimata pentru o data ulterioara anului 2021.

  De asemenea si in cursul anului 2018 Ministerul Justitiei va participa in continuare si va

  sustine - prin intermediul serviciului de specialitate si in baza unui protocol de colaborare

  inter institutionala incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si

  Ministerul Justitiei - implementarea Programului National de consolidare a infrastructurii

  instantelor de judecata aflate in municipiile resedinta de judet, implementare asigurata de

  Compania Nationala de Investitii CNI-SA.

  pag.18

 • SIN

  TE

  ZA

  PO

  LIT

  ICIL

  OR

  ŞI

  A P

  RO

  GR

  AM

  EL

  OR

  BU

  GE

  TA

  RE

  FIN

  AN

  ŢA

  TE

  PR

  IN B

  UG

  ET

  Mii lei

  Capitolu

  l bugeta

  r finanţa

  t prin p

  roie

  ctu

  l de b

  uget

  /pro

  gra

  me b

  ugeta

  re

  Cod

  R

  eali

  zari

  E

  xecu

  tie

  pre

  lim

  inata

  P

  rop

  un

  eri

  E

  sti

  mari

  E

  sti

  mari

  E

  sti

  mari

  An 2

  016

  an 2

  017

  an 2

  018

  an 2

  019

  an 2

  020

  an 2

  021

  Cap

  ito

  le f

  inan

  ţate

  to

  tal

  I.

  3.1

  11.2

  56

  3.8

  12.5

  19

  3.9

  37.0

  87

  4.2

  98.9

  18

  5.0

  14.6

  36

  3.9

  17.0

  43

  II

  . 3.0

  37.2

  95

  3.7

  69.8

  82

  3.7

  38.3

  74

  3.8

  57.2

  58

  3.9

  00.3

  40

  4.0

  50.9

  97

  Capitol A

  lte s

  erv

  icii

  pu

  blice g

  en

  era

  le

  54.0

  1

  I.

  50.8

  98

  73.7

  76

  79.6

  00

  70.8

  00

  71.5

  00

  77.0

  00

  II

  . 50.8

  98

  73.7

  76

  71.0

  00

  70.8

  00

  71.5

  00

  77.0

  00

  Capitol O

  rdin

  e P

  ublic

  a s

  i Sig

  ura

  nta

  Nationala

  61.0

  1

  I.

  3.0

  40.0

  65

  3.7

  11.0

  82

  3.8

  28.2

  31

  4.1

  10.7

  75

  4.9

  13.3

  83

  3.8

  15.0

  36

  II

  . 2.9

  61.5

  46

  3.6

  71.2

  04

  3.6

  56.8

  75

  3.7

  79.4

  75

  3.8

  22

  .204

  3.9

  67.3

  50

  Capitol A

  sig

  ura

  ri s

  i asis

  tenta

  socia

  la

  68.0

  1

  I.

  4.1

  04

  4.7

  93

  4.8

  34

  5.4

  35

  5.6

  36

  6.1

  47

  II

  . 4.1

  04

  4.7

  93

  4.8

  34

  5.4

  35

  5.6

  36

  6.1

  47

  Capitol O

  rdin

  e P

  ublic

  a s

  i Sig

  ura

  nta

  Nationala

  61.0

  8

  I.

  16.1

  89

  22.8

  68

  24.4

  22

  111.9

  08

  24.1

  17

  18.8

  60

  II

  . 20.7

  47

  20.1

  09

  5.6

  65

  1.5

  48

  1.0

  00

  500

  BU

  GE

  T D

  E S

  TA

  T

  50.0

  1

  I.

  3.0

  95.0

  67

  3.7

  89.6

  51

  3.9

  12.6

  65

  4.1

  87.0

  10

  4.9

  90.5

  19

  3.8

  98.1

  83

  II

  . 3.0

  16.5

  48

  3.7

  49.7

  73

  3.7

  32.7

  09

  3.8

  55.7

  10

  3.8

  99

  .340

  4.0

  50.4

  97

  Capitol A

  lte s

  erv

  icii

  public

  e g

  enera

  le

  54.0

  1

  I.

  50.8

  98

  73.7

  76

  79.6

  00

  70.8

  00

  71.5

  00

  77.0

  00

  II

  . 50.8

  98

  73.7

  76

  71.0

  00

  70.8

  00

  71.5

  00

  77.0

  00

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  apacitații a

  dm

  inis

  trative

  a inst

  anțe

  lor

  si f

  acili

  tare

  a

  accesulu

  i la justiț

  ie

  652

  I.

  50.8

  98

  73.7

  76

  79.6

  00

  70.8

  00

  71.5

  00

  77.0

  00

  II

  . 50.8

  98

  73.7

  76

  71.0

  00

  70.8

  00

  71.5

  00

  77.0

  00

  Capitol O

  rdin

  e P

  ublic

  a s

  i Sig

  ura

  nta

  Nationala

  61.0

  1

  I.

  3.0

  40.0

  65

  3.7

  11.0

  82

  3.8

  28.2

  31

  4.1

  10.7

  75

  4.9

  13.3

  83

  3.8

  15.0

  36

  II

  . 2.9

  61.5

  46

  3.6

  71.2

  04

  3.6

  56.8

  75

  3.7

  79.4

  75

  3.8

  22

  .204

  3.9

  67.3

  50

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  apacitatii a

  dm

  inis

  trative

  a inst

  ante

  lor

  si f

  acili

  tare

  a

  accesulu

  i la justit

  ie

  652

  I.

  1.7

  09.6

  11

  2.3

  49.0

  84

  2.2

  48.8

  48

  2.2

  07.2

  25

  2.2

  28.0

  52

  2.2

  64.3

  54

  II

  . 1.6

  82.4

  90

  2.3

  26.1

  25

  2.1

  49.1

  13

  2.2

  49.6

  65

  2.2

  75.2

  89

  2.3

  15.8

  24

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  adru

  lui norm

  ativ

  si i

  nst

  itutional necesar

  bunei

  desfa

  sura

  ri a

  Min

  iste

  rulu

  i Justit

  iei c

  a furn

  izor

  de

  serv

  icii

  public

  e

  650

  I.

  58.8

  49

  74.2

  36

  127.8

  83

  79.8

  78

  79.2

  16

  80.8

  69

  II

  . 62.9

  42

  75.9

  75

  84.7

  38

  93.8

  60

  91.6

  63

  86.1

  63

  pag.19

 • Pro

  gra

  m D

  ezv

  oltare

  a s

  erv

  iciu

  lui de p

  robatiune

  653

  I.

  30.4

  74

  41.1

  75

  56.8

  50

  58.9

  17

  59.7

  88

  60.8

  71

  II

  . 30.4

  74

  41.1

  75

  56.8

  50

  58.9

  17

  59.7

  88

  60.8

  71

  Pro

  gra

  m C

  oord

  onare

  a s

  iste

  mulu

  i penitencia

  r 654

  I.

  1.0

  97.6

  17

  1.0

  67.9

  78

  1.2

  14.7

  38

  1.5

  85.8

  04

  2.3

  65.6

  51

  1.2

  23.7

  96

  II

  . 1.0

  42.1

  26

  1.0

  49.3

  20

  1.1

  86.2

  62

  1.1

  98.0

  82

  1.2

  14.7

  88

  1.3

  19.3

  46

  Pro

  gra

  m E

  ficie

  ntiza

  rea a

  ctivi

  tatii d

  e e

  xpert

  iza c

  rim

  inalis

  tica

  922

  I.

  7.0

  14

  8.0

  10

  8.8

  45

  9.5

  00

  10.0

  00

  10.5

  00

  II

  . 7.0

  14

  8.0

  10

  8.8

  45

  9.5

  00

  10.0

  00

  10.5

  00

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  apacitatii i

  nstit

  utionale

  a O

  NR

  C, a s

  iste

  mulu

  i re

  gis

  trulu

  i com

  ert

  ulu

  i si a

  sis

  tem

  ulu

  i in

  form

  ationa

  l

  862

  I.

  122.4

  36

  143.3

  80

  141.8

  37

  143.7

  60

  145.7

  37

  149.4

  84

  II

  . 122.4

  36

  143.3

  80

  141.8

  37

  143.7

  60

  145.7

  37

  149.4

  84

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  apacitatii i

  nstit

  utionale

  a A

  uto

  rita

  tii N

  atio

  nale

  pentr

  u C

  eta

  tenie

  923

  I.

  11.9

  83

  16.1

  46

  14.5

  50

  15.0

  29

  15.2

  42

  15.6

  72

  II

  . 11.9

  83

  16.1

  46

  14.5

  50

  15.0

  29

  15.2

  42

  15.6

  72

  Pro

  gra

  m D

  ezv

  oltare

  a s

  iste

  mulu

  i medic

  al aflat în

  sub

  ord

  inea M

  inis

  teru

  lui

  Just

  iției

  924

  I.

  2.0

  81

  410

  0

  0

  0

  0

  II

  . 2.0

  81

  410

  0

  0

  0

  0

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  adru

  lui i

  nst

  itutional necesar

  bunei d

  esf

  asura

  ri a

  activi

  tatii I

  nstit

  utu

  lui N

  ațio

  nal de C

  rim

  inolo

  gie

  1664

  I.

  0

  10

  2.9

  39

  3.0

  81

  3.1

  26

  3.1

  71

  II

  . 0

  10

  2.9

  39

  3.0

  81

  3.1

  26

  3.1

  71

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a A

  NA

  BI ca p

  rem

  isă p

  entr

  u e

  ficie

  ntiza

  rea s

  iste

  mulu

  i național de r

  ecupera

  re a

  cre

  anțe

  lor

  pro

  venite d

  in infr

  acțiu

  ni

  1665

  I.

  0

  10.6

  53

  11.7

  41

  7.5

  81

  6.5

  71

  6.3

  19

  II

  . 0

  10.6

  53

  11.7

  41

  7.5

  81

  6.5

  71

  6.3

  19

  Capitol A

  sig

  ura

  ri s

  i asis

  tenta

  socia

  la

  68.0

  1

  I.

  4.1

  04

  4.7

  93

  4.8

  34

  5.4

  35

  5.6

  36

  6.1

  47

  II

  . 4.1

  04

  4.7

  93

  4.8

  34

  5.4

  35

  5.6

  36

  6.1

  47

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  adru

  lui norm

  ativ

  si i

  nst

  itutional necesar

  bunei

  desfa

  sura

  ri a

  Min

  iste

  rulu

  i Justit

  iei c

  a furn

  izor

  de

  serv

  icii

  public

  e

  650

  I.

  11

  79

  116

  117

  118

  127

  II

  . 11

  79

  116

  117

  118

  127

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  apacitații a

  dm

  inis

  trative

  a inst

  anțe

  lor

  si f

  acili

  tare

  a

  accesulu

  i la justiț

  ie

  652

  I.

  91

  18

  18

  18

  18

  20

  II

  . 91

  18

  18

  18

  18

  20

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a s

  iste

  mulu

  i penitencia

  r

  654

  I.

  4.0

  02

  4.6

  96

  4.7

  00

  5.3

  00

  5.5

  00

  6.0

  00

  II

  . 4.0

  02

  4.6

  96

  4.7

  00

  5.3

  00

  5.5

  00

  6.0

  00

  pag.20

 • FO

  ND

  UR

  I E

  XT

  ER

  NE

  NE

  RA

  MB

  UR

  SA

  BIL

  E

  50.0

  8

  I.

  16.1

  89

  22.8

  68

  24.4

  22

  111.9

  08

  24.1

  17

  18.8

  60

  II

  . 20.7

  47

  20.1

  09

  5.6

  65

  1.5

  48

  1.0

  00

  500

  Capitol 61.0

  8 O

  rdin

  e P

  ublic

  a s

  i Sig

  ura

  nta

  Nationala

  61.0

  8

  16.1

  89

  22.8

  68

  24.4

  22

  111.9

  08

  24.1

  17

  18.8

  60

  20.7

  47

  20.1

  09

  5.6

  65

  1.5

  48

  1.0

  00

  500

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  adru

  lui norm

  ativ

  si i

  nst

  itutional necesar

  bunei

  desfa

  sura

  ri a

  Min

  iste

  rulu

  i Justit

  iei c

  a furn

  izor

  de

  serv

  icii

  public

  e

  650

  I.

  10.0

  98

  10.4

  29

  4.3

  20

  3.3

  00

  2.8

  00

  2.3

  00

  II

  . 10.1

  75

  7.1

  53

  2.4

  00

  1.5

  00

  1.0

  00

  500

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a c

  apacitații a

  dm

  inis

  trative

  a inst

  anțe

  lor

  si f

  acili

  tare

  a

  accesulu

  i la justiț

  ie

  652

  I.

  409

  660

  0

  0

  0

  0

  II

  . 409

  660

  0

  0

  0

  0

  Pro

  gra

  m D

  ezv

  oltare

  a s

  erv

  iciu

  lui de p

  robatiune

  653

  I.

  1.1

  95

  5.2

  33

  300

  II

  . 802

  5.1

  45

  300

  Pro

  gra

  m C

  oord

  onare

  a s

  iste

  mulu

  i penitencia

  r 654

  I.

  4.4

  87

  4.6

  46

  17.5

  15

  108.5

  74

  21.3

  17

  16.5

  60

  II

  . 9.3

  61

  5.2

  51

  678

  14

  0

  0

  Consolid

  are

  a c

  apacitatii i

  nst

  itutionale

  a O

  NR

  C, a s

  iste

  mulu

  i re

  gis

  trulu

  i com

  ert

  ulu

  i si a s

  iste

  mulu

  i info

  rmatio

  nal

  862

  I.

  0

  1.0

  03

  1.4

  90

  34

  II

  . 0

  1.0

  03

  1.4

  90

  34

  Pro

  gra

  m C

  onsolid

  are

  a A

  NA

  BI ca p

  rem

  isă p

  entr

  u e

  ficie

  ntiza

  rea s

  iste

  mulu

  i național de r

  ecupera

  re a

  cre

  anțe

  lor

  pro

  venite d

  in infr

  acțiu

  ni

  1665

  I.

  0

  897

  797

  II

  . 0

  897

  797

  pag.21

 • Denumire indicator

  SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2016-2021

  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5000

  5400

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  57

  58

  59

  65

  70

  71

  01

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  3.038.032

  2.997.890

  1.601.875

  214.795

  1.055.224

  2.678

  24.928

  101

  566

  57.907

  39.816

  40.142

  40.142

  50.898

  50.898

  3.781.129

  3.748.733

  2.359.448

  215.504

  1.062.440

  5.380

  22.578

  93

  8.704

  60.001

  14.585

  32.396

  32.396

  73.776

  73.776

  3.949.321

  3.750.608

  3.919.270

  3.724.843

  2.251.840

  2.251.840

  187.905

  179.305

  1.228.289

  1.199.813

  2.500

  2.500

  5.511

  5.391

  128

  128

  81.772

  19.990

  52.000

  52.000

  109.325

  13.876

  30.051

  25.765

  30.051

  25.765

  79.600

  71.000

  79.600

  71.000

  -0,81

  -0,64

  -4,56

  -16,80

  12,93

  -53,53

  -76,12

  37,63

  129,66

  -13,33

  -4,86

  -20,47

  -20,47

  -3,76

  -3,76

  4.311.168

  3.869.508

  4.300.840

  3.843.740

  2.361.610

  2.361.610

  176.101

  176.101

  1.600.610

  1.212.888

  3.078

  3.078

  2.422

  2.422

  129

  129

  115.398

  19.020

  38.492

  38.492

  3.000

  30.000

  10.328

  25.768

  10.328

  25.768

  70.800

  70.800

  70.800

  70.800

  5.026.907

  3.912.611

  5.011.374

  3.881.841

  2.397.007

  2.397.007

  177.814

  177.814

  2.381.157

  1.230.294

  3.108

  3.108

  1.035

  1.035

  130

  130

  25.600

  14.930

  22.523

  22.523

  3.000

  35.000

  15.533

  30.770

  15.533

  30.770

  71.500

  71.500

  71.500

  71.500

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  3.929.410

  4.063.364

  3.908.106

  4.027.590

  2.432.971

  2.432.971

  191.365

  191.365

  1.240.302

  1.335.852

  3.358

  3.358

  141

  141

  20.030

  6.964

  16.939

  16.939

  3.000

  40.000

  21.304

  35.774

  21.304

  35.774

  77.000

  77.000

  77.000

  77.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.22

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6100

  6800

  20

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  01

  51

  57

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  50.898

  2.983.030

  2.942.888

  1.601.875

  163.897

  1.051.221

  2.678

  24.928

  566

  57.907

  39.816

  40.142

  40.142

  4.104

  4.104

  4.003

  73.776

  3.702.560

  3.670.164

  2.359.448

  141.728

  1.057.740

  5.380

  22.578

  8.704

  60.001

  14.585

  32.396

  32.396

  4.793

  4.793

  4.700

  79.600

  71.000

  3.864.887

  3.674.774

  3.834.836

  3.649.009

  2.251.840

  2.251.840

  108.305

  108.305

  1.223.583

  1.195.107

  2.500

  2.500

  5.511

  5.391

  81.772

  19.990

  52.000

  52.000

  109.325

  13.876

  30.051

  25.765

  30.051

  25.765

  4.834

  4.834

  4.834

  4.834

  4.706

  4.706

  -3,76

  -0,75

  -0,58

  -4,56

  -23,58

  12,99

  -53,53

  -76,12

  129,66

  -13,33

  -4,86

  -20,47

  -20,47

  0,86

  0,86

  0,13

  70.800

  70.800

  4.234.933

  3.793.273

  4.224.605

  3.767.505

  2.361.610

  2.361.610

  105.301

  105.301

  1.595.304

  1.207.582

  3.078

  3.078

  2.422

  2.422

  115.398

  19.020

  38.492

  38.492

  3.000

  30.000

  10.328

  25.768

  10.328

  25.768

  5.435

  5.435

  5.435

  5.435

  5.306

  5.306

  71.500

  71.500

  4.949.771

  3.835.475

  4.934.238

  3.804.705

  2.397.007

  2.397.007

  106.314

  106.314

  2.375.651

  1.224.788

  3.108

  3.108

  1.035

  1.035

  25.600

  14.930

  22.523

  22.523

  3.000

  35.000

  15.533

  30.770

  15.533

  30.770

  5.636

  5.636

  5.636

  5.636

  5.506

  5.506

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  77.000

  77.000

  3.846.263

  3.980.217

  3.824.959

  3.944.443

  2.432.971

  2.432.971

  114.365

  114.365

  1.234.296

  1.329.846

  3.358

  3.358

  20.030

  6.964

  16.939

  16.939

  3.000

  40.000

  21.304

  35.774

  21.304

  35.774

  6.147

  6.147

  6.147

  6.147

  6.006

  6.006

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.23

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  5100 01

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  57

  58

  59

  65

  70

  71

  01

  20

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  101

  3.016.548

  2.976.428

  1.601.515

  214.440

  1.055.224

  2.678

  4.639

  101

  108

  57.907

  39.816

  40.120

  40.120

  50.898

  50.898

  50.898

  93

  3.749.773

  3.722.935

  2.357.747

  211.516

  1.062.440

  5.380

  8.096

  93

  3.077

  60.001

  14.585

  26.838

  26.838

  73.776

  73.776

  73.776

  128

  128

  3.912.665

  3.732.709

  3.888.379

  3.712.709

  2.249.676

  2.249.676

  183.600

  175.000

  1.228.289

  1.199.813

  2.500

  2.500

  4.051

  4.051

  128

  128

  58.810

  15.665

  52.000

  52.000

  109.325

  13.876

  24.286

  20.000

  24.286

  20.000

  79.600

  71.000

  79.600

  71.000

  79.600

  71.000

  37,63

  -0,46

  -0,27

  -4,58

  -17,26

  12,93

  -53,53

  -49,96

  37,63

  409,10

  -13,33

  -4,86

  -25,48

  -25,48

  -3,76

  -3,76

  -3,76

  129

  129

  4.187.010

  3.855.710

  4.182.450

  3.835.710

  2.359.429

  2.359.429

  171.800

  171.800

  1.600.610

  1.212.888

  3.078

  3.078

  2.422

  2.422

  129

  129

  3.490

  17.472

  38.492

  38.492

  3.000

  30.000

  4.560

  20.000

  4.560

  20.000

  70.800

  70.800

  70.800

  70.800

  70.800

  70.800

  130

  130

  4.990.519

  3.899.340

  4.980.756

  3.874.340

  2.394.820

  2.394.820

  173.500

  173.500

  2.381.157

  1.230.294

  3.108

  3.108

  1.035

  1.035

  130

  130

  1.483

  13.930

  22.523

  22.523

  3.000

  35.000

  9.763

  25.000

  9.763

  25.000

  71.500

  71.500

  71.500

  71.500

  71.500

  71.500

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  141

  141

  3.898.183

  4.050.497

  3.882.653

  4.020.497

  2.430.743

  2.430.743

  187.000

  187.000

  1.240.302

  1.335.852

  3.358

  3.358

  141

  141

  1.170

  6.464

  16.939

  16.939

  3.000

  40.000

  15.530

  30.000

  15.530

  30.000

  77.000

  77.000

  77.000

  77.000

  77.000

  77.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.24

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5401

  6000

  6101

  01

  01

  20

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  01

  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  50.898

  50.898

  50.898

  2.961.546

  2.921.426

  1.601.515

  163.542

  1.051.221

  2.678

  4.639

  108

  57.907

  39.816

  40.120

  40.120

  2.961.546

  73.776

  73.776

  73.776

  3.671.204

  3.644.366

  2.357.747

  137.740

  1.057.740

  5.380

  8.096

  3.077

  60.001

  14.585

  26.838

  26.838

  3.671.204

  79.600

  71.000

  79.600

  71.000

  79.600

  71.000

  3.828.231

  3.656.875

  3.803.945

  3.636.875

  2.249.676

  2.249.676

  104.000

  104.000

  1.223.583

  1.195.107

  2.500

  2.500

  4.051

  4.051

  58.810

  15.665

  52.000

  52.000

  109.325

  13.876

  24.286

  20.000

  24.286

  20.000

  3.828.231

  3.656.875

  -3,76

  -3,76

  -3,76

  -0,39

  -0,21

  -4,58

  -24,50

  12,99

  -53,53

  -49,96

  409,10

  -13,33

  -4,86

  -25,48

  -25,48

  -0,39

  70.800

  70.800

  70.800

  70.800

  70.800

  70.800

  4.110.775

  3.779.475

  4.106.215

  3.759.475

  2.359.429

  2.359.429

  101.000

  101.000

  1.595.304

  1.207.582

  3.078

  3.078

  2.422

  2.422

  3.490

  17.472

  38.492

  38.492

  3.000

  30.000

  4.560

  20.000

  4.560

  20.000

  4.110.775

  3.779.475

  71.500

  71.500

  71.500

  71.500

  71.500

  71.500

  4.913.383

  3.822.204

  4.903.620

  3.797.204

  2.394.820

  2.394.820

  102.000

  102.000

  2.375.651

  1.224.788

  3.108

  3.108

  1.035

  1.035

  1.483

  13.930

  22.523

  22.523

  3.000

  35.000

  9.763

  25.000

  9.763

  25.000

  4.913.383

  3.822.204

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  77.000

  77.000

  77.000

  77.000

  77.000

  77.000

  3.815.036

  3.967.350

  3.799.506

  3.937.350

  2.430.743

  2.430.743

  110.000

  110.000

  1.234.296

  1.329.846

  3.358

  3.358

  1.170

  6.464

  16.939

  16.939

  3.000

  40.000

  15.530

  30.000

  15.530

  30.000

  3.815.036

  3.967.350

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.25

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6500

  6801

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  01

  51

  57

  01

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE