of 318 /318
CRM 006-97 CLASIFICATORUL REPUBLICII MOLDOVA CLASIFICATORUL OCUPAŢIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA КЛАСИФИКАТОР ЗАНЯТИЙ РЕСПУБЛИ- КИ МОЛДОВА PARTEA 3 РАЗДЕЛ 3 Index alfabetic al ocupaţiilor (profesiilor) muncitorilor Blocul informaţional al indexului alfabetic al ocupaţiilor (profesiilor) muncitorilor Index alfabetic al ocupaţiilor (funcţiilor) slujbaşilor Blocul informaţional al indexului alfabetic al ocupaţiilor (funcţiilor) slujbaşilor Алфавитный перечень занятий (профес- сий) рабочих Информационный блок алфавитного пе- речня занятий (профессий) рабочих Алфавитный перечень занятий (должно- стей) служащих Информационный блок алфавитного пе- речня занятий (должностей) служащих

Clasificatorul Profesiilor Din R.M

Embed Size (px)

Text of Clasificatorul Profesiilor Din R.M

Page 1: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

CLASIFICATORUL REPUBLICII MOLDOVA

CLASIFICATORUL OCUPAŢIILOR DIN

REPUBLICA MOLDOVA

КЛАСИФИКАТОР ЗАНЯТИЙ РЕСПУБЛИ-

КИ МОЛДОВА

PARTEA 3

РАЗДЕЛ 3

Index alfabetic al ocupaţiilor (profesiilor)

muncitorilor

Blocul informaţional al indexului alfabetic

al ocupaţiilor (profesiilor) muncitorilor

Index alfabetic al ocupaţiilor (funcţiilor)

slujbaşilor

Blocul informaţional al indexului alfabetic

al ocupaţiilor (funcţiilor) slujbaşilor

Алфавитный перечень занятий (профес-

сий) рабочих

Информационный блок алфавитного пе-

речня занятий (профессий) рабочих

Алфавитный перечень занятий (должно-

стей) служащих

Информационный блок алфавитного пе-

речня занятий (должностей) служащих

Page 2: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

491

Index alfabetic al ocupaţiilor (profesiilor) muncitorilor

Алфавитный перечень занятий (профессий) рабочих

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

A

10002 Aburitor Пропарщик 1 -- 3 24 8229

10004 Aburitor articole de

azbociment şi azbosilită

Пропарщик

асбестоцементовых и

асбестосилитовых изделий

3 -- 4 42 7450

10006 Aburitor coconi Запарщик коконов 4 47 7431

10007 Aburitor fierbător lemn Пропарщик-проварщик

древесины

1 -- 4 40 7421

10009 Aburitor lemn Древопар 2 -- 3 41 8142

10011 Aburitor materiale pentru

pereţi

Пропарщик стеновых

материалов

3 -- 4 42 8134

10013 Aburitor mătase răsucită Запарщик крученого

шелка

3 47 7431

10015 Aburitor plăci de celuloid Распарщик целлулоидных

пластин

1 -- 2 27 9322

10017 Aburitor presător Отпарщик-прессовщик 3 -- 4 66 5144

10019 Aburitor produse din lînă Запарщик шерстяных

изделий

3 47 7431

10021 Aburitor ţesături Запарщик ткани 2 -- 3 47 7431

10023 Acar Дежурный стрелочного

поста

1 -- 3 56 8312

10025 Acidist Кислотчик 3 -- 4 30 8159

10026 Acidist Кислотчик 2 -- 6 41 8159

10028 Acidulator Кисловщик 3 47 8261

10030 Aclimatizor Акклиматизатор 1 -- 2 59 7345

10032 Acordor instrumente de

suflat

Настройщик духовых

инструментов

6 63 7312

10033 Acordor instrumente cu

ancie

Настройщик язычковых

инструментов

4 -- 6 63 7312

10035 Acordor instrumente cu

coarde (pişcate)

Настройщик щипковых

инструментов

3 -- 6 63 7312

10037 Acordor jucării muzicale Настройщик музыкальных

игрушек

3 -- 4 64 7312

10039 Acordor pianine şi piane Настройщик пианино и

роялей

4 -- 8 63 7312

10041 Acordor-reglor instrumente

cu arcuş

Настройщик-

регулировщик смычковых

инструментов

6 63 7312

Page 3: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

492

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10043 Acumulatorist Аккумуляторщик 1 -- 5 1 7233

10045 Acvadagist Аквадировщик 3 -- 4 20 8223

10047 Achizitor produse şi materie

primă

Заготовитель продуктов и

сырья

3 1 7411

10049 Aerografist Аэрографист 2 -- 3 44 7324

10050 Aerografist Аэрографист 2 -- 4 45 7324

10051 Aerografist Аэрографщик 2 -- 3 59 7324

10053 Aerografist instrumente cu

coarde (pişcate)

Аэрографист щипковых

инструментов

2 -- 5 63 7324

10055 Aerosolist Аэрозольщик 3 -- 4 44 8132

10057 Afînător tutun Разрыхлитель табака 2 55 7414

10059 Afumător brînză tip salam Коптильщик колбасного

сыра

2 52 7413

10061 Agăţător Стропальщик 2 -- 6 1 8333

10063 Aglomeratorist Агломератчик 3 -- 6 4 8112

10064 Agricultor Полевод 70 6111

10065 Ajustor Юстировщик 5 -- 6 59 7223

10067 Ajustor aparate optice Юстировщик оптических

приборов

2 -- 7 20 7242

10069 Ajustor bobine Подгонщик катушек 1 -- 3 21 7241

10071 Ajustor pansamente Сборщик перевязочных

материалов

2 31 9321

10073 Ajustor piese şi dispozitive Юстировщик деталей и

приборов

2 -- 6 20 7260

10075 Ajustor şunturi Подгонщик шунтов 2 -- 4 19 7241

10077 Ajutor de educator Помощник воспитателя 3 1 5131

10079 Ajutor de laminator la

laminarea la cald

Подручный вальцовщика

стана горячей прокатки

1 -- 5 7 8122

10081 Ajutor de laminator la

laminarea la cald a ţevilor

Подручный вальцовщика

стана горячего проката

труб

2 -- 5 7 8122

10082 Ajutor de laminator la

laminarea la rece

Подручный вальцовщика

стана холодной прокатки

1 -- 3 7 8122

10084 Ajutor de laminator la

laminarea la rece a ţevilor

Подручный вальцовщика

стана холодного проката

труб

3 -- 4 7 8122

10086 Ajutor de căpitan pe navă

comercială

Помощник шкипера 56 8340

10088 Ajutor de maistru Помощник мастера 4 -- 6 24 8229

10089 Ajutor de maistru Помощник мастера 4 -- 6 47 8269

10091 Ajutor de maşinist la

agregate de tracţiune

Помощник машиниста

тягового агрегата

* 56 8322

Page 4: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

493

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10093 Ajutor de maşinist (mecanic)

la locomotive cu motor

termic

Помощник машиниста

тепловоза

* 56 8311

10095 Ajutor de maşinist (mecanic)

la locomotive cu aburi

Помощник машиниста

паровоза

* 56 8311

10097 Ajutor de maşinist (mecanic)

la locomotive electrice

Помощник машиниста

электровоза

* 56 8311

10099 Ajutor de maşinist la mori

de cărbune

Помощник машиниста

угольных мельниц

3 -- 4 42 7450

10101 Ajutor de maşinist la mori

de ciment

Помощник машиниста

цементных мельниц

3 -- 4 42 8212

10103 Ajutor de maşinist la mori

de materie primă

Помощник машиниста

сырьевых мельниц

3 -- 4 42 7450

10105 Ajutor de maşinist (mecanic)

la trenuri electrice

Помощник машиниста

электропоезда

* 56 8311

10107 Ajutor de maşinist (mecanic)

la trenuri cu motor Diesel

Помощник машиниста

дизельпоезда

* 56 8311

10109 Ajutor de maşinist (prăjitor)

la cuptoare rotative

Помощник машиниста

(обжигальщика)

вращающихся печей

4 -- 5 42 7450

10111 Ajutor de maşinist (prăjitor)

la cuptoare verticale

Помощник машиниста

(обжигальщика) шахтных

печей

4 -- 5 42 7450

10113 Ajutor de mecanic Помощник механика 7 -- 8 56 8340

10115 Ajutor de oţelar la instalaţii

de prelucrare extracuptor a

oţelului

Подручный сталевара

установки внепечной

обработки стали

4 -- 5 7 8121

10117 Ajutor de oţelar la instalaţii

de retopire în zgură

electroconductoare

Подручный сталевара

установки

электрошлакового

переплава

3 -- 4 7 8121

10119 Ajutor de oţelar la

convertizoare

Подручный сталевара

конвертера

2 -- 7 7 8121

10121 Ajutor de oţelar la cuptoare

cu vid

Подручный сталевара

вакуумной печи

3 -- 5 7 8121

10123 Ajutor de oţelar la cuptoare

de reducere directă a fierului

Подручный сталевара печи

прямого восстановления

железа

3 -- 5 7 8121

Page 5: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

494

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10125 Ajutor de sondor la forajul

de exploatare şi prospecţiune

a sondelor de ţiţei şi gaz

(prim)

Помощник бурильщика

эксплуатационного и

разведочного бурения

скважин на нефть и газ

(первый)

4 -- 5 6 8113

10127 Ajutor de sondor la forajul

de exploatare şi prospecţiune

a sondelor de ţiţei şi gaz

(secund)

Помощник бурильщика

эксплуатационного и

разведочного бурения

скважин на нефть и газ

(второй)

3 -- 4 6 8113

10129 Ajutor de sondor la forajul

electric a sondelor de

exploatare şi prospecţiune

Помощник бурильщика

эксплуатационного и

разведочного бурения

скважин при

электробурении

4 -- 5 6 8113

10131 Ajutor de sondor la

repararea capitală a sondelor

Помощник бурильщика

капитального ремонта

скважин

4 -- 5 6 8113

10133 Albăstritor metale Синильщик 2 2 8121

10135 Albitor Отбельщик 2 -- 6 41 8142

10136 Albitor Отбельщик 3 -- 4 47 8264

10138 Albitor coagul Отбельщик коагулянта 4 55 7412

10140 Albitor gel de agar-agar Отбельщик агарового

студня

4 54 7411

10142 Alcătuitor inventar al

obiectelor din localităţi

Составитель описи

объектов населенных

пунктов

2 1 5320

10144 Alcătuitor loturi tutun Составитель вагонных

партий табака

3 55 7416

10146 Alegător cheie de culori

pentru dinţi artificiali

Подборщик расцветок

искусственных зубов

5 31 7311

10148 Alegător fuscele Наборщик цен 3 47 7432

10150 Alegător materiale de

presare

Подборщик пресс-

материалов

3 27 9321

10152 Alegător partide Подборщик ставок 2 47 8261

10154 Alegător piese şi articole de

pe banda rulantă

Подборщик деталей и

изделий на поток

1 -- 3 48 7443

10156 Alegător pietre Подборщик камней 3 -- 4 65 7313

10158 Alegător-socotitor de

articole abrazive

Подборщик-учетчик

абразивных изделий

2 -- 4 17 7280

10160 Alegător urzeală Подборщик авровых основ 3 47 8262

Page 6: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

495

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10164 Alimentator la maşini de

stropit şi spălat

Заправщик

поливомоечных машин

2 1 9332

10166 Alimentator rastele pentru

scămoşat

Наборщик ворсовальных

рамок

2 47 7432

10168 Alimentator utilaj textil Заправщик текстильного

оборудования

2 47 7432

10170 Aluminizator Алюминировщик 4 -- 5 2 8223

10172 Aluminizator articole

electrotehnice

Алюминировщик

электротехнических

изделий

1 -- 3 19 8223

10174 Alundor Алундировщик 2 -- 5 20 8223

10176 Ambalator baloturi Упаковщик кип 1 46 9350

10178 Ambalator ciment Упаковщик цемента 4 42 7450

10180 Ambalator-cimentator Упаковщик-

цементировщик

2 2 9322

10182 Ambalator electrozi Упаковщик электродов 2 -- 3 14 7280

10184 Ambalator fascicule de păr Фасовщик пучков щетины

и волоса

3 -- 4 48 8269

10186 Ambalator mahorcă şi tutun

de prizat

Расфасовщик нюхательной

махорки и табака

2 -- 4 55 7416

10188 Ambalator produse din carne Расфасовщик

мясопродуктов

2 -- 4 52 7411

10190 Ambalator tutun Расфасовщик табака 1 55 9350

10192 Ambalator vată Расфасовщик ваты 2 47 9350

10194 Amenajator spaţii verzi Озеленитель 1 -- 5 69 5330

10196 Amestecător Смесительщик 3, 5 40 8240

10197 Amestecător Смесительщик 3 -- 4 43 7450

10199 Amestecător barbotină

pentru ceramică

Мешальщик

керамического шликера

3 45 7321

10201 Amestecător carne tocată Фаршемесильщик 4 52 7411

10203 Amestecător coconi Коконосмесчик 2 47 7432

10205 Amestecător de masă uscată

(pentru acumulatori cu

plumb)

Мешальщик сухой массы

(для свинцовых

аккумуляторов)

2 -- 4 19 7241

10207 Amestecător fibre Смешивальщик волокна 2 -- 3 47 7431

10209 Amestecător pulberi la

silozuri

Смесительщик муки на

силосах

2 42 7450

10211 Angobator Ангобировщик 2 -- 5 45 7324

10212 Angobator articole de

tehnică sanitară

Ангобировщик санитарно-

строительных изделий

5 45 7324

10214 Antenist-pilonist Антенщик-мачтовик 3 -- 6 58 7522

Page 7: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

496

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10216 Antiacidist cu viniplast Кислотоупорщик-

винипластчик

3 -- 6 3 7134

10218 Antiacidist-gumator Кислотоупорщик-

гуммировщик

2 -- 6 3 7134

10219 Anticar Продавец антиквариата 5220

10220 Anticorozist Антикоррозийщик 3 -- 4 2 8223

10222 Antrenor cai Тренер лошадей 6 70 6130

10224 Antrenor piese radio Тренировщик

радиодеталей

1 -- 3 20 7242

10226 Anunţător echipe de

locomotivă şi partide de tren

Вызывальщик

локомотивных и поездных

бригад

2 56 9332

10228 Aparatist Аппаратчик 2 -- 6 20 8223

10229 Aparatist Приборист 3 -- 6 20 7223

10230 Aparatist Приборист 2 -- 6 36 7223

10232 Aparatist-completor Аппаратчик-

комплектовщик

4 55 8272

10234 Aparatist-condensatorist Аппаратчик-

конденсаторщик

5 48 8265

10236 Aparatist la desalinizarea

apei

Аппаратчик

обессоливания воды

3 -- 4 24 8159

10238 Aparatist-dozator la

prepararea şi aplicarea

emulsiilor fotosensibile

Аппаратчик-дозировщик

на изготовлении и поливе

фотоэмульсий

3 -- 5 34 8224

10240 Aparatist-extractorist Аппаратчик-

экстракторщик

2 -- 6 51 8171

10242 Aparatist în industria

morăritului

Аппаратчик мукомольного

производства

2 -- 6 55 8273

10244 Aparatist la absorbţie Аппаратчик абсорбции 2 -- 6 24 8154

10245 Aparatist la adsorbţie Аппаратчик адсорбции 3 -- 4 24 8154

10247 Aparatist la aburire Аппаратчик запаривания 1 -- 4 47 8261

10249 Aparatist la acetalizare Аппаратчик

ацеталирования

4 -- 5 27 8232

10251 Aparatist la acetilare Аппаратчик

ацетилирования

2 -- 6 24 8159

10253 Aparatist la acilare Аппаратчик ацилирования 3 -- 5 26 8226

10255 Aparatist la acoperirea

brînzeturilor cu parafină şi

polimeri

Аппаратчик нанесения

полимерных и

парафиновых покрытий на

сыры

2 -- 3 52 8272

10257 Aparatist la acoperirea cu

siliconi

Аппаратчик

силиконирования

2 27 8139

Page 8: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

497

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10259 Aparatist la acoperirea prin

pulverizare a materialelor

din sticlofibre

Аппаратчик напыления

стекловолокнистых

материалов

3 -- 5 29 8228

10261 Aparatist la activare Аппаратчик активации 3 -- 5 24 8159

10263 Aparatist la activarea

termică a cărbunelui

Аппаратчик термической

активации углей

3 -- 4 30 8112

10265 Aparatist la agregatele de

impregnat

Аппаратчик на

пропиточных агрегатах

3 -- 5 43 8134

10267 Aparatist la agregatul de

preparare a sucului de

tomate

Аппаратчик

томатосокового агрегата

4 53 8275

10269 Aparatist la agregatul de

producere a amidonului

Аппаратчик крахмального

агрегата

3 -- 4 55 8274

10271 Aparatist la agregatul termic

cu abur şi apă

Аппаратчик

пароводотермического

агрегата

4 55 8275

10273 Aparatist la albire Аппаратчик отбеливания 3 -- 5 27 8232

10275 Aparatist la alchilare Аппаратчик

алкилирования

3 -- 6 24 8159

10277 Aparatist la amestecare Аппаратчик смешивания 2 -- 5 24 8151

10279 Aparatist la amestecarea

coloranţilor

Аппаратчик смешивания

красителей

3 -- 5 26 8226

10281 Aparatist la aminare Аппаратчик аминирования 3 -- 5 24 8159

10283 Aparatist la amonoliză Аппаратчик аммонолиза 4 -- 6 26 8226

10285 Aparatist la aplicarea

emulsiilor fotosensibile

Аппаратчик-поливщик

фотоэмульсий

2 -- 6 34 8224

10287 Aparatist la aplicarea lacului

pe benzi magnetice

Аппаратчик-поливщик

магнитных лент

4 -- 6 31 8224

10289 Aparatist la apretare Аппаратчик

аппретирования

3 -- 5 47 8264

10291 Aparatist la ardere Аппаратчик сжигания 3 -- 5 24 8159

10293 Aparatist la aspirarea

diafragmelor

Аппаратчик по

насасыванию диафрагм

3 -- 4 25 8159

10295 Aparatist la bromurare Аппаратчик бромирования 3 -- 5 24 8159

10297 Aparatist la calibrare Аппаратчик калибровки 2 -- 4 34 8224

10300 Aparatist la carbidizare Аппаратчик карбидизации 3 -- 6 8 8123

10301 Aparatist la carbonatare Аппаратчик карбонизации 3 -- 6 24 8159

10303 Aparatist carboxilare Аппаратчик

карбоксилирования

3 -- 5 24 8159

10305 Aparatist la caustificare Аппаратчик

каустификации

3 47 8261

10307 Aparatist la călire Аппаратчик прокаливания 3 -- 5 24 8152

Page 9: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

498

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10309 Aparatist la centrifugare Аппаратчик

центрифугирования

2 -- 5 24 8159

10311 Aparatist la cenuşărire Аппаратчик золения 4 -- 5 48 8265

10313 Aparatist la cenuşărire Аппаратчик золки 3 -- 6 34 8224

10315 Aparatist la cernere Аппаратчик рассева 3 -- 4 24 8159

10317 Aparatist la cianurare Аппаратчик цианирования 4 -- 5 24 8159

10319 Aparatist la ciclizare Аппаратчик циклизации 4 -- 5 31 8221

10321 Aparatist la clasificarea

umedă

Аппаратчик мокрой

классификации

3 -- 4 24 8159

10323 Aparatist la clorurare Аппаратчик хлорирования 2 -- 6 24 8159

10325 Aparatist la coagulare Аппаратчик коагуляции 3 -- 5 24 8159

10327 Aparatist la coagularea

termică

Аппаратчик термической

коагуляции

4 55 8274

10329 Aparatist la compactarea

carbonului tehnic

Аппаратчик уплотнения

технического углерода

4 33 8231

10333 Aparatist la concentrarea

prin evaporare

Аппаратчик упаривания 5 55 8278

10335 Aparatist la concentrarea

laptelui şi a altei materii

prime

Аппаратчик сгущения

молока и другого

молочного сырья

3 -- 5 52 8272

10337 Aparatist la condensare Аппаратчик конденсации 2 -- 6 24 8154

10339 Aparatist la confecţionarea

fibrelor de cauciuc

Аппаратчик изготовления

резиновых нитей

2 -- 5 33 8231

10341 Aparatist la confecţionarea

materialelor neţesute cu

fibre de sticlă

Аппаратчик изготовления

нетканных

стекловолокнистых

материалов

4 29 8228

10343 Aparatist la confecţionarea

materialelor peliculare prin

turnare

Аппаратчик изготовления

пленочных материалов

методом полива

4 -- 5 27 8232

10345 Aparatist la congelarea

glandelor-materie primă

pentru producerea

fermenţilor

Аппаратчик

замораживания

эндокринно-ферментного

сырья

3 -- 4 52 8271

10347 Aparatist la conservarea cu

gaze

Аппаратчик газового

консервирования

4 -- 5 52 8271

10349 Aparatist la cristalizare Аппаратчик по

кристаллизации

3 -- 5 20 8159

10350 Aparatist la cristalizare Аппаратчик

кристаллизации

2 -- 5 24 8159

Page 10: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

499

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10352 Aparatist la cristalizare şi

centrifugare

Аппаратчик

кристаллизации и

центрифугирования

3 -- 4 30 8228

10354 Aparatist la creşterea

monocristalelor şi benzilor

Аппаратчик по

выращиванию

монокристаллов и лент

3 -- 6 20 8122

10356 Aparatist la cultivarea

drojdiilor

Аппаратчик выращивания

дрожжей

3 55 8278

10358 Aparatist la cuptoare cu vid Аппаратчик вакуум-

термической печи

4 -- 5 7 8123

10360 Aparatist la curăţarea

chimică

Аппаратчик химической

чистки

3 -- 5 66 8264

10362 Aparatist la curăţarea pieilor

în tambure

Аппаратчик откатки 3 -- 4 48 8265

10364 Aparatist la curăţarea

articolelor din pene şi fulgi

Аппаратчик чистки

пухоперовых изделий

4 66 5144

10366 Aparatist la curăţirea

articolelor tip covor

Аппаратчик чистки

ковровых изделий

3 -- 5 66 5144

10368 Aparatist la decalcificare,

sămăluire

Аппаратчик

обеззоливания, мягчения

4 -- 5 48 8265

10370 Aparatist la decantare Аппаратчик отстаивания 2 -- 4 24 8153

10372 Aparatist la decarboxilare Аппаратчик

декарбоксилирования

3 -- 5 31 8221

10374 Aparatist la defecosaturaţia

zemii de sfeclă de zahăr

Аппаратчик

дефекосатурации

свекловичного сока

3 -- 5 55 8276

10376 Aparatist la degresare Аппаратчик

обезжиривания

3 -- 5 48 8265

10378 Aparatist la degresarea

electrolitică

Аппаратчик

электролитического

обезжиривания

3 -- 5 2 8223

10380 Aparatist la degresarea

siropurilor

Аппаратчик

обезжиривания сиропов

2 55 8274

10382 Aparatist la dehidrogenare Аппаратчик

дегидрирования

3 -- 6 24 8152

10384 Aparatist la depolimerizare Аппаратчик

деполимеризации

3 -- 5 24 8159

10386 Aparatist la descompunere Аппаратчик разложения 3 -- 6 24 8159

10388 Aparatist la deservirea

recuperatoarelor şi

sistemelor de răcire

Аппаратчик по

обслуживанию

рекуператоров и системы

охлаждения

4 -- 5 20 8123

Page 11: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

500

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10390 Aparatist la deshidratare Аппаратчик дегидратации 3 -- 5 24 8159

10391 Aparatist la deshidratare Аппаратчик

абсолютирования

3 31 8221

10392 Aparatist la deshidratare Аппаратчик

обезвоживания

4 28 8228

10394 Aparatist la deshidratarea

bitumului

Аппаратчик

обезвоживания битума

3 -- 4 43 8134

10396 Aparatist la desorbţie Аппаратчик десорбции 3 -- 5 24 8159

10400 Aparatist la dezaerare şi

filtrare

Аппаратчик

обезвоздушивания и

фильтрации

3 -- 5 28 8228

10402 Aparatist la dezodorizare Аппаратчик дезодорации 4 55 8272

10404 Aparatist la diazotare Аппаратчик

диазотирования

3 -- 5 24 8159

10406 Aparatist la difuzie Аппаратчик диффузии 2 -- 6 51 8275

10412 Aparatist la dispersarea

pigmenţilor şi coloranţilor

Аппаратчик

диспергирования

пигментов и красителей

2 -- 5 26 8226

10414 Aparatist la distilare Аппаратчик перегонки 2 -- 6 24 8154

10416 Aparatist la distilarea şi

rectificarea alcoolului

Аппаратчик перегонки и

ректификации спирта

4 -- 6 55 8278

10418 Aparatist la distrucţie Аппаратчик деструкции 4 -- 5 27 8232

10420 Aparatist la dizolvare Аппаратчик растворения 2 -- 4 24 8159

10422 Aparatist la dizolvarea

bazelor pentru lacuri

Аппаратчик растворения

лаковых основ

4 -- 5 26 8159

10424 Aparatist la dozare Аппаратчик дозирования 2 -- 5 24 8159

10426 Aparatist la electroliză Аппаратчик электролиза 2 -- 6 24 8159

10428 Aparatist la enolizare Аппаратчик енолизации 3 -- 5 31 8221

10430 Aparatist la epurarea apelor

uzate

Аппаратчик очистки

сточных вод

2 -- 4 1 8163

10432 Aparatist la epurarea

chimică a apei

Аппаратчик

химводоочистки

1 -- 4 1 8163

10433 Aparatist la epurarea

chimică a apei la centralele

electrice

Аппаратчик

химводоочистки

электростанции

I -- IV 9 8163

10435 Aparatist la epurarea

chimică a preparatelor

biosintetice

Аппаратчик химической

очистки препаратов

биосинтеза

4 31 8221

10437 Aparatist la epurarea gazelor Аппаратчик очистки газа 2 -- 6 24 8155

10439 Aparatist la epurarea

lichidelor

Аппаратчик очистки

жидкости

2 -- 5 24 8154

10441 Aparatist la esterificare Аппаратчик этерификации 3 -- 6 24 8159

Page 12: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

501

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10443 Aparatist la evaporare Аппаратчик испарения 3 -- 5 24 8154

10445 Aparatist la evaporatorul

pentru obţinerea produsului

lichid

Аппаратчик выпарных

аппаратов для получения

жидкого продукта

5 48 8269

10446 Aparatist la evaporatorul

pentru obţinerea produsului

solid

Аппаратчик выпарных

аппаратов для получения

твердого продукта

4 48 8269

10448 Aparatist la executarea

microconductorilor cu

izolaţie de sticlă

Аппаратчик на

изготовлении

микропроводов в

стеклянной изоляции

3 -- 4 19 8290

10450 Aparatist la exfoliere Аппаратчик чешуирования 3 -- 4 24 8159

10452 Aparatist la expandarea

maselor plastice spongioase

Аппаратчик вспенивания

пенопластов

2 -- 4 27 8232

10454 Aparatist la expandarea

polistirenului

Аппаратчик вспенивания

полистирола

3 -- 4 27 8227

10456 Aparatist la extracţie Аппаратчик

экстрагирования

2 -- 6 24 8159

10458 Aparatist la extracţia

taninurilor

Аппаратчик

экстрагирования таннидов

3 -- 6 18 8265

10460 Aparatist la fabricarea

ecranelor Roentgen

Аппаратчик изготовления

рентгеновских экранов

3 -- 4 31 8221

10461 Aparatist la fabricarea

săpunului

Аппаратчик мыловарения 4 -- 6 55 8271

10462 Aparatist la fenilare Аппаратчик

фенилирования

5 26 8226

10463 Aparatist la fermentarea

preparatelor biosintetice

Аппаратчик ферментации

препаратов биосинтеза

3 -- 5 31 8221

10464 Aparatist la fermentarea

uleiurilor eterice-materie

primă

Аппаратчик ферментации

эфиромасличного сырья

3 -- 4 55 8277

10465 Aparatist la fierbere Аппаратчик варки 2 -- 5 24 8152

10466 Aparatist la fierbere în leşie Аппаратчик бучения 3 -- 5 27 8232

10467 Aparatist la fierberea

cleiului de valţuri

Аппаратчик-вальцевар 4 26 8226

10468 Aparatist la fierberea masei

de zahăr

Аппаратчик варки утфеля 2, 4 -- 6 55 8276

10469 Aparatist la filtrare Аппаратчик фильтрации 2 -- 4 24 8153

10470 Aparatist la finisarea şi

uscarea fibrelor chimice

Аппаратчик отделки и

сушки химической нити

3 -- 4 28 8228

10471 Aparatist la fixare Аппаратчик фиксации 2 -- 4 28 8228

10472 Aparatist la fuziune Аппаратчик сплавления 4 -- 6 24 8159

Page 13: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

502

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10473 Aparatist la formarea

sărurilor

Аппаратчик

солеобразования

3 -- 4 31 8221

10474 Aparatist la fosgenare Аппаратчик

фосгенирования

3 -- 5 24 8159

10475 Aparatist la frecarea

vopselelor

Аппаратчик-краскотер 3 -- 4 26 8226

10476 Aparatist la fulardare Аппаратчик плюсования 3 -- 4 47 8269

10477 Aparatist la gelatinizare Аппаратчик

желатинизации

2 -- 5 34 8224

10478 Aparatist la generarea

gazelor

Аппаратчик газогенерации 3 -- 6 24 8154

10479 Aparatist la granulare Аппаратчик

гранулирования

3 -- 5 24 8152

10480 Aparatist la hidratare Аппаратчик гидратации 3 -- 6 24 8153

10481 Aparatist la hidratare Аппаратчик гидратации 3, 5 55 8272

10482 Aparatist la hidrogenare Аппаратчик гидрирования 3 -- 6 24 8159

10483 Aparatist la hidroliză Аппаратчик гидролиза 2 -- 6 24 8159

10484 Aparatist la hidroliza

grăsimilor şi ficatului

Аппаратчик гидролиза

жира и печени

4 54 8271

10485 Aparatist la hidroliza

laptelui de amidon

Аппаратчик гидролиза

крахмального молока

4 -- 5 55 8274

10486 Aparatist la impregnare Аппаратчик пропитки 2 -- 5 24 8159

10487 Aparatist la impregnare Аппаратчик пропитки 3 47 8261

10488 Aparatist la impregnarea cu

răşină a fibrelor de sticlă

Аппаратчик по

изготовлению клеевой

нити

4 40 8240

10489 Aparatist la impregnarea

materialelor de placare

Аппаратчик пропитки

облицовочных материалов

4 -- 6 40 8240

10490 Aparatist la instalaţia cu

etanolamină

Аппаратчик

этаноламиновой установки

3 -- 4 55 8271

10491 Aparatist la instalaţiile de

deionizare

Аппаратчик на установках

деионизации

2 -- 4 20 8159

10492 Aparatist la instalaţia de

obţinere a gazului neutru

Аппаратчик установки

нейтрального газа

2 -- 5 7 8121

10494 Aparatist la instalaţia de

prelucrare chimică a

lemnului

Аппаратчик

лесохимической установки

3 -- 4 39 6142

10496 Aparatist la instalaţia de

preparare a pămîntului

decolorant

Аппаратчик установки

производства отбельной

земли

4 55 8271

10498 Aparatist la instalaţia de

preparare a uleiului de tall

Аппаратчик талловой

установки

2 -- 5 41 8142

Page 14: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

503

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10500 Aparatist la instalaţia de

prelucrare a terebentinei

Аппаратчик скипидарной

установки

2 -- 3 41 8142

10502 Aparatist la instalaţia de

uscare

Аппаратчик сушильной

установки

4 48 8265

10504 Aparatist la instalaţia de

uscat în vid

Аппаратчик вакуум-

сушильной установки

5 55 8272

10506 Aparatist la instalaţia de

vaporizare

Аппаратчик

испарительной установки

4 69 5310

10508 Aparatist la instalaţia pentru

dezosare

Аппаратчик установки для

отделения мяса от костей

5 52 8271

10510 Aparatist la instalaţiile de

producere experimentală

Аппаратчик установки

опытного производства

3 -- 6 24 8159

10512 Aparatist la instalaţiile de

uscat lenjeria

Аппаратчик бельевых

сушильных установок

2 -- 3 66 5145

10514 Aparatist la iodurare Аппаратчик йодирования 4 31 8221

10516 Aparatist la iradierea

grăsimilor

Аппаратчик облучения

жира

4 54 8271

10518 Aparatist la izomerizare Аппаратчик изомеризации 3 -- 5 24 8153

10520 Aparatist la încălzirea

agenţilor termici

Аппаратчик нагрева

теплоносителей

3 -- 5 24 8159

10522 Aparatist la înnobilarea

hexolului

Аппаратчик

облагораживания гексола

4 27 8232

10524 Aparatist la leşiere Аппаратчик

выщелачивания

2 -- 4 24 8159

10526 Aparatist la leşierea fibrelor Аппаратчик по

выщелачиванию фибры

2, 4 41 8142

10528 Aparatist la malaxoare Аппаратчик смесителей 3 -- 5 26 8226

10530 Aparatist la maşina de fiert

coconi

Аппаратчик

коконозапарочной

машины

2 47 8261

10532 Aparatist la maşina de fiert

coconi devidaţi

Аппаратчик запаривания

одонков

2 47 8261

10534 Aparatist la maturarea

membranelor

Аппаратчик созревания

оболочки

3 52 8271

10536 Aparatist la maturaţie Аппаратчик дозревания 4 27 8232

10538 Aparatist la mercerizare Аппаратчик мерсеризации 2 -- 5 24 8261

10539 Aparatist la mercerizare Аппаратчик мерсеризации 2 -- 4 47 8142

10541 Aparatist la metalizare Аппаратчик напыления

металлом

5 26 8226

10543 Aparatist la metoxilare Аппаратчик

метоксилирования

3 -- 5 24 8159

Page 15: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

504

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10545 Aparatist la morile cu bile Аппаратчик шаровых

мельниц

4 -- 6 26 8226

10547 Aparatist la neutralizare Аппаратчик

нейтрализации

2 -- 5 24 8159

10549 Aparatist la nichelarea

sticloţesăturilor

Аппаратчик

никелирования

стеклоткани

4 29 8227

10551 Aparatist la nitrare Аппаратчик нитрования 3 -- 5 24 8159

10553 Aparatist la nitrozare Аппаратчик

нитрозирования

3 -- 4 24 8159

10555 Aparatist la obţinerea

acidului carbonic

Аппаратчик получения

углекислоты

2 -- 5 24 8159

10556 Aparatist la obţinerea

acidului metatitanic

Аппаратчик получения

метатитановой кислоты

4 -- 5 26 8226

10557 Aparatist la obţinerea

acidului sulfuros

Аппаратчик получения

сернистой кислоты

2 -- 3 55 8274

10559 Aparatist la obţinerea

alcaloizilor cu acţiune

puternică şi a glicozidelor

cristaline

Аппаратчик получения

сильнодействующих

алкалоидов и

кристаллических

гликозидов

3 -- 6 31 8221

10561 Aparatist la obţinerea

amidonului umed

Аппаратчик получения

сырого крахмала

5 55 8274

10562 Aparatist la obţinerea

amidonului uscat

Аппаратчик получения

сухого крахмала

5 55 8274

10564 Aparatist la obţinerea

carbonului

Аппаратчик получения

технического углерода

3 -- 6 33 8229

10566 Aparatist la obţinerea

centrelor de dioxid de titan

Аппаратчик получения

зародышей двуокиси

титана

4 -- 6 26 8226

10568 Aparatist la obţinerea

coloranţilor azoici

Аппаратчик производства

азокрасителей

3 -- 5 26 8226

10570 Aparatist la obţinerea

compuşilor complecşi

Аппаратчик получения

комплексных соединений

4 31 8221

10572 Aparatist la obţinerea

dextrinei

Аппаратчик получения

декстрина

2, 4 -- 5 55 8274

10574 Aparatist la obţinerea

fosfatidelor

Аппаратчик получения

фосфатидов

3 -- 4 55 8271

10576 Aparatist la obţinerea

gazului inert

Аппаратчик получения

инертного газа

4 -- 5 24 8159

10578 Aparatist la obţinerea

guaninei

Аппаратчик получения

пата

2 -- 4 54 8271

Page 16: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

505

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10580 Aparatist la obţinerea

lacurilor şi emailurilor pe

bază de răşini polimerizate

Аппаратчик получения

лаков и эмалей на

полимеризационных

смолах

2 -- 5 26 8226

10582 Aparatist la obţinerea

materialelor extrapure pentru

producerea

semiconductorilor

Аппаратчик по получению

высокочистых материалов

для полупроводникового

производства

3 -- 5 20 8152

10584 Aparatist la obţinerea

materialelor micronizate

Аппаратчик получения

микронизированных

материалов

4 -- 5 26 8226

10586 Aparatist la obţinerea

microsferelor cave

Аппаратчик получения

полых микросфер

5 29 8228

10588 Aparatist la obţinerea

nutreţurilor uscate

Аппаратчик получения

сухих кормов

4 55 8273

10590 Aparatist la obţinerea

oxizilor de metale

Аппаратчик получения

окислов металлов

3 -- 5 26 8226

10592 Aparatist la obţinerea

produselor de amidon prin

extrudare

Аппаратчик получения

экструзионных

крахмалопродуктов

4 -- 5 55 8274

10594 Aparatist la obţinerea

protoxidului de azot

Аппаратчик получения

закиси азота

4 -- 5 31 8221

10596 Aparatist la obţinerea

siropurilor

Аппаратчик получения

сиропов

5 55 8275

10598 Aparatist la obţinerea

soluţiei de clei

Аппаратчик получения

клеевого раствора

3 55 8276

10600 Aparatist la obţinerea

uleiului de porumb

Аппаратчик получения

кукурузного масла

5 55 8274

10602 Aparatist la obţinerea

zaharatului de calciu

Аппаратчик получения

сахарата кальция

4 55 8276

10604 Aparatist la omogenizare Аппаратчик

гомогенизации

2 -- 3 53 8275

10606 Aparatist la omogenizarea

laptelui

Аппаратчик

гомогенизации молока

3 52 8272

10608 Aparatist la omogenizarea

maselor plastice

Аппаратчик

гомогенизации

пластических масс

4 -- 5 27 8232

10610 Aparatist la oxiclorurare Аппаратчик

оксихлорирования

5 31 8221

10612 Aparatist la oxidare Аппаратчик окисления 3 -- 6 24 8159

10614 Aparatist la oxidarea

bitumului

Аппаратчик по окислению

битума

3 -- 4 43 8134

Page 17: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

506

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10616 Aparatist la oxidarea

cadmiului

Аппаратчик окисления

кадмия

4 19 8159

10618 Aparatist la orientarea sticlei

organice

Аппаратчик ориентации

органического стекла

3 -- 5 27 8227

10620 Aparatist la parafinarea

ţesăturii

Аппаратчик

парафинирования тканей

2 47 8269

10622 Aparatist la pasteurizare Аппаратчик пастеризации 2,3,5 51 8271

10624 Aparatist la pasteurizarea

pastei de ouă

Аппаратчик пастеризации

яичной массы

4 52 8271

10626 Aparatist la pasteurizarea şi

răcirea laptelui

Аппаратчик пастеризации

и охлаждения молока

3 -- 5 52 8272

10628 Aparatist la percolare Аппаратчик перколяции 2 -- 4 31 8221

10630 Aparatist la piroliză Аппаратчик пиролиза 3 -- 6 24 8159

10632 Aparatist la piuarea

produselor

Аппаратчик валки изделия 3 47 8262

10634 Aparatist la policondensare Аппаратчик

поликонденсации

4 -- 5 24 8159

10636 Aparatist la polimerizare Аппаратчик

полимеризации

3 -- 6 24 8159

10638 Aparatist la purificarea

glicerinei prin schimb de

ioni

Аппаратчик ионообменной

очистки глицерина

5 -- 6 55 8272

10640 Aparatist la purificarea

grăsimilor

Аппаратчик жироочистки 3 -- 4 34 8224

10642 Aparatist la purificarea

preparatelor chimico-

farmaceutice prin schimb de

ioni

Аппаратчик ионообменной

очистки химико-

фармацевтических

препаратов

3 -- 4 31 8121

10644 Aparatist la prăjire Аппаратчик обжига 3, 6 24 8152

10646 Aparatist la pregătirea

acoperirilor şi cleiurilor de

cauciuc

Аппаратчик

приготовления резиновых

клеев и покрытий

2 -- 4 33 8231

10648 Aparatist la pregătirea

amestecului de brichetat

Аппаратчик

приготовления брикетной

смеси

4 -- 5 4 8112

10650 Aparatist la pregătirea

amestecului de latex

Аппаратчик

приготовления латексной

смеси

2 -- 4 33 8231

10652 Aparatist la pregătirea

amestecurilor

Аппаратчик

приготовления замесов

3 -- 5 26 8226

Page 18: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

507

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10654 Aparatist la pregătirea

electrolitului

Аппаратчик

приготовления

электролита

3 8 8159

10656 Aparatist la pregătirea

materiei prime şi la

eliberarea semifabricatelor şi

produselor finite

Аппаратчик подготовки

сырья и отпуска

полуфабрикатов и

продукции

2 -- 5 24 8159

10658 Aparatist la pregătirea

peliculei metalizate pentru

laminare

Аппаратчик

приготовления

ламинированной пленки

4 27 8232

10660 Aparatist la pregătirea

preparatului cu fermenţi

Аппаратчик

приготовления

ферментного препарата

3 -- 4 34 8224

10662 Aparatist la pregătirea

reactivilor chimici

Аппаратчик по

приготовлению

химреагентов

II -- III 9 8163

10664 Aparatist la prelucrarea

căpăţînilor de zahăr

Аппаратчик обработки

рафинадных голов

2 -- 4 55 8276

10666 Aparatist la prelucrarea

cerealelor

Аппаратчик обработки

зерна

2 -- 6 55 8273

10668 Aparatist la prelucrarea

chimică a materialelor

semiconductoare

Аппаратчик по

химической обработке

полупроводниковых

материалов

2 -- 4 20 8159

10670 Aparatist la prelucrarea

deşeurilor chimice

industriale

Аппаратчик переработки

отходов химического

производства

3 -- 5 24 8159

10672 Aparatist la prelucrarea

hidrochimică

Аппаратчик водно-

химической обработки

4 48 8265

10674 Aparatist la prelucrarea

pectinei brute

Аппаратчик по обработке

сырого пектина

5 55 8274

10676 Aparatist la prelucrarea şi

cupajarea oţetului

Аппаратчик по обработке

и купажированию уксуса

4 55 8278

10678 Aparatist la prelucrarea

sîngelui

Аппаратчик обработки

крови

4 -- 6 52 8271

10680 Aparatist la prelucrarea

zemii de sfeclă de zahăr

Аппаратчик обработки

свекловичного сока

2 55 8276

10690 Aparatist la prelucrarea

uleiurilor

Аппаратчик обработки

эфирных масел

3 55 8277

10692 Aparatist la prepararea

amestecului de polimerizare

Аппаратчик

приготовления

полимеризационной смеси

4 27 8227

Page 19: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

508

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10694 Aparatist la prepararea

amidonului oxidat

Аппаратчик

приготовления

окисленного крахмала

3 55 8274

10696 Aparatist la prepararea

catalizatorului

Аппаратчик

приготовления

катализатора

2 -- 5 24 8159

10698 Aparatist la prepararea

cleiului de piele

Аппаратчик

приготовления мездрового

клея

4 -- 5 48 8265

10700 Aparatist la prepararea

compoundurilor

Аппаратчик

приготовления

компаундов

4 -- 5 27 8232

10702 Aparatist la prepararea

compoziţiilor şi soluţiilor de

parfumerie

Аппаратчик

приготовления

парфюмерных композиций

и жидкостей

3 -- 5 55 8221

10704 Aparatist la prepararea

cosmeticelor

Аппаратчик

приготовления

косметических средств

4 -- 5 55 8221

10706 Aparatist la prepararea

emulgatorului

Аппаратчик

приготовления

эмульгатора

3 -- 4 55 8272

10708 Aparatist la prepararea

emulsiilor

Аппаратчик

приготовления эмульсий

3 -- 5 24 8229

10709 Aparatist la prepararea

emulsiilor bogate în grăsimi

Аппаратчик

приготовления

высокожирных эмульсий

3 -- 4 55 8271

10711 Aparatist la prepararea

extractelor tanante

Аппаратчик

приготовления дубильных

экстрактов

4 -- 5 48 8265

10713 Aparatist la prepararea

grăsimilor culinare şi de

cofetărie

Аппаратчик

приготовления

кулинарных и

кондитерских жиров

4 55 8271

10715 Aparatist la prepararea

hormonilor sintetici

Аппаратчик получения

синтетических гормонов

4 -- 6 31 8221

10717 Aparatist la prepararea

lacului

Аппаратчик

приготовления лака

6 48 8265

10719 Aparatist la prepararea

lianţilor

Аппаратчик

приготовления связующих

1 -- 5 24 8159

10721 Aparatist la prepararea

maielei

Аппаратчик производства

заквасок

4 52 8272

Page 20: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

509

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10723 Aparatist la prepararea

maionezei

Аппаратчик по

приготовлению майонеза

3 -- 4 55 8271

10725 Aparatist la prepararea

materialelor dentare

Аппаратчик

приготовления

зубоврачебных материалов

2 -- 4 31 8221

10727 Aparatist la prepararea

mediilor de cultură

Аппаратчик средоварения 2 -- 4 31 8221

10729 Aparatist la prepararea

mediilor nutritive

Аппаратчик

приготовления

питательных сред

3 -- 4 55 8278

10731 Aparatist la prepararea

miporei umede

Аппаратчик

приготовления влажной

мипоры

4 27 8232

10733 Aparatist la prepararea

oţetului

Аппаратчик по выработке

уксуса

4 -- 5 55 8278

10735 Aparatist la prepararea

oxidului de aluminiu

Аппаратчик по

приготовлению глинозема

3 -- 4 41 8124

10737 Aparatist la prepararea

pastei

Аппаратчик

приготовления пасты

3 27 8227

10739 Aparatist la prepararea

pastei de barită

Аппаратчик изготовления

баритмассы

3 -- 4 34 8224

10741 Aparatist la prepararea

pastei de developare

Аппаратчик

приготовления

проявляющей пасты

3 -- 4 34 8224

10743 Aparatist la prepararea

peliculei poliimidice

Аппаратчик производства

полиимидной пленки

4 -- 6 27 8227

10745 Aparatist la prepararea

produselor lactate fermentate

şi a produselor lactate pentru

copii

Аппаратчик производства

кисломолочных и детских

молочных продуктов

3 -- 4 52 8272

10747 Aparatist la prepararea

produselor lactate praf

Аппаратчик производства

сухих молочных

продуктов

3 -- 5 52 8272

10749 Aparatist la prepararea

siropului invertit

Аппаратчик

приготовления инвертного

сиропа

4 55 8274

10751 Aparatist la prepararea

soluţiilor chimice

Аппаратчик

приготовления

химических растворов

2 -- 4 24 8159

10753 Aparatist la prepararea

soluţiilor sterile

Аппаратчик

приготовления стерильных

растворов

2 -- 4 31 8221

Page 21: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

510

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10755 Aparatist la prepararea

termopastei

Аппаратчик изготовления

термопасты

4 27 8232

10757 Aparatist la prepararea

tulpinilor topite

Аппаратчик

приготовления тресты

3 -- 4 46 8261

10759 Aparatist la prepararea

unguentelor şi pastelor

medicamentoase

Аппаратчик

приготовления

медицинских масс и мазей

2 -- 4 31 8221

10761 Aparatist la producerea

albuminei

Аппаратчик производства

альбумина

4, 6 52 8271

10763 Aparatist la producerea

bulionului-cubuşoare

Аппаратчик производства

бульонных кубиков

4 -- 5 52 8271

10765 Aparatist la producerea

brînzei topite

Аппаратчик производства

плавленого сыра

3 -- 4 52 8272

10767 Aparatist la producerea

cleiului de cazeină

Аппаратчик производства

казеинового клея

4 -- 6 52 8271

10769 Aparatist la producerea

cleiului de oase

Аппаратчик производства

костного клея

4, 6 52 8271

10771 Aparatist la producerea

cleiului de piele

Аппаратчик производства

мездрового клея

4 -- 5 52 8271

10773 Aparatist la producerea

cleiului de silicat

Аппаратчик производства

силикатного клея

3, 5 52 8271

10775 Aparatist la producerea

cleiului sintetic pe bază de

răşini

Аппаратчик по

производству

синтетических клеящих

смол

3 -- 5 40 8232

10777 Aparatist la producerea

coloranţilor ftalocianinici

Аппаратчик производства

фталоцианиновых

красителей

4 -- 5 26 8226

10779 Aparatist la producerea

coloranţilor pentru blănuri

Аппаратчик производства

красителей для меха

4 26 8226

10781 Aparatist la producerea

coloranţilor sintetici

Аппаратчик производства

синтетических красителей

2 -- 6 34 8226

10783 Aparatist la producerea

coniacului

Аппаратчик коньячного

производства

3 -- 5 55 8278

10785 Aparatist la producerea

crupelor

Аппаратчик крупяного

производства

2 -- 6 55 8273

10787 Aparatist la producerea

compoziţiilor fosforescente

Аппаратчик производства

светосоставов

3 -- 6 24 8229

10789 Aparatist la producerea

fermenţilor şi substanţelor

de plasmă

Аппаратчик производства

ферментов и

плазмозаменяющих

препаратов

3 -- 5 31 8221

Page 22: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

511

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10791 Aparatist la producerea

grăsimilor alimentare

Аппаратчик производства

пищевых жиров

3 -- 6 52 8272

10793 Aparatist la producerea

hematogenului şi bilei

medicinale

Аппаратчик производства

гематогена и медицинской

желчи

3 -- 4 31 8221

10795 Aparatist la producerea

înlocuitorului lichid al

laptelui integral

Аппаратчик производства

жидкого заменителя

цельного молока

4 52 8272

10797 Aparatist la producerea

lactozei

Аппаратчик производства

молочного сахара

4 52 8272

10799 Aparatist la producerea

lichidului de frînă şi antigel

Аппаратчик производства

тормозной жидкости и

антифризов

3 -- 4 25 8159

10801 Aparatist la producerea

litoponului

Аппаратчик производства

литопона

5 26 8226

10803 Aparatist la producerea

materialelor armate de

presare

Аппаратчик изготовления

армированных

прессовочных материалов

3 -- 6 29 8226

10805 Aparatist la producerea

nutreţurilor combinate

Аппаратчик

комбикормового

производства

2 -- 6 55 8273

10807 Aparatist la producerea

peliculei de bachelită

Аппаратчик производства

бакелитовой пленки

3 -- 4 40 8240

10809 Aparatist la producerea

peliculei orientate

Аппаратчик изготовления

ориентированной пленки

4 -- 5 27 8232

10811 Aparatist la producerea

pînzei abrazive

Аппаратчик по

изготовлению

шлифовальной шкурки

2 -- 5 17 7321

10813 Aparatist la producerea

preparatelor bacteriene

Аппаратчик производства

бактериальных препаратов

2 -- 5 31 8221

10815 Aparatist la producerea

produselor tehnice

Аппаратчик производства

технической продукции

2 -- 6 52 8271

10817 Aparatist la producerea

pulberilor de zinc

Аппаратчик производства

цинковой пыли

4 26 8226

10819 Aparatist la producerea

reactivilor chimici

Аппаратчик производства

химических реактивов

2 -- 6 24 8159

10821 Aparatist la producerea

sulfatului de zinc cristalizat

Аппаратчик производства

цинкового купороса

5 26 8226

Page 23: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

512

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10823 Aparatist la producerea şi

curăţarea chimică a

materialelor

semiconductoare

Аппаратчик по

производству и

химической очистке

полупроводниковых

материалов

3 -- 6 20 8159

10825 Aparatist la producerea

lubrifianţilor

Аппаратчик производства

смазочного масла

4 -- 5 52 8271

10827 Aparatist la producerea

untului topit

Аппаратчик производства

топленого масла

2, 4 52 8272

10829 Aparatist la producerea

vinului şampanizat

Аппаратчик производства

шампанского

4 -- 5 55 8278

10831 Aparatist la prepolimerizare Аппаратчик

форполимеризации

3 -- 4 27 8227

10833 Aparatist la procesul de

fermentare

Аппаратчик процесса

брожения

3 -- 6 55 8278

10835 Aparatist la rafinarea

amidonului

Аппаратчик

рафинирования крахмала

2 -- 3 55 8274

10837 Aparatist la rafinarea

grăsimilor şi uleiurilor

Аппаратчик рафинации

жиров и масел

3 -- 6 51 8271

10839 Aparatist la răcire Аппаратчик охлаждения 3 -- 4 24 8159

10841 Aparatist la răcirea

produselor lactate

Аппаратчик охлаждения

молочных продуктов

4 52 8272

10843 Aparatist la reconstituirea

laptelui

Аппаратчик

восстановления молока

3 -- 4 52 8272

10845 Aparatist la recuperare Аппаратчик рекуперации 2 -- 5 24 8159

10847 Aparatist la reducere Аппаратчик

восстановления

3 -- 5 24 8159

10849 Aparatist la regenerare Аппаратчик регенерации 2 -- 5 24 8159

10851 Aparatist la regenerarea

masei de ceară

Аппаратчик регенерации

воскомассы

3 -- 4 52 8271

10853 Aparatist la regenerarea

materialelor

semiconductoare

Аппаратчик

восстановления

полупроводниковых

материалов

3 -- 5 20 8123

10855 Aparatist la regenerarea

seleniului

Аппаратчик по

регенерации селена

2 -- 4 20 8154

10856 Aparatist la regenerarea

sulfului

Аппаратчик по

регенерации серы

2 20 8154

10860 Aparatist la saponificare Аппаратчик омыления 3 -- 6 24 8159

10862 Aparatist la saturare Аппаратчик сатурации 3 -- 4 24 8159

10866 Aparatist la scindarea

grăsimilor

Аппаратчик расщепления

жиров

3 -- 6 55 8271

Page 24: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

513

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10868 Aparatist la schimbul de ioni Аппаратчик ионного

обмена

3, 5 31 8221

10870 Aparatist la sedimentare Аппаратчик осаждения 2 -- 5 24 8153

10872 Aparatist la sedimentarea

glutenului

Аппаратчик осаждения

глютена

2 55 8274

10874 Aparatist la separare Аппаратчик

сепарирования

1 -- 4 24 8153

10876 Aparatist la separare şi

flotaţie

Аппаратчик

сепарирования и флотации

2 -- 3 47 8269

10878 Aparatist la separarea

aerului

Аппаратчик

воздухоразделения

2 -- 6 1 8290

10880 Aparatist la separarea

gazelor

Аппаратчик

газоразделения

4 -- 6 24 8154

10882 Aparatist la separarea prin

precipitare

Аппаратчик высаждения 4 -- 6 27 8232

10884 Aparatist la sinteza

fotochimică

Аппаратчик

фотохимического синтеза

3 -- 5 31 8221

10886 Aparatist la sinteză Аппаратчик синтеза 2 -- 6 24 8159

10888 Aparatist la solidificare Аппаратчик отверждения 3 -- 4 27 8232

10890 Aparatist la spălare Аппаратчик промывки 1 -- 4 24 8159

10892 Aparatist la spălarea

răzăturii de piei, lînii,

părului de porc şi părului

Аппаратчик промывки

мездры, шерсти, щетины и

волоса

3 48 8265

10894 Aparatist la standardizare Аппаратчик

стандартизации

3 -- 5 26 8226

10896 Aparatist la standardizare în

producţia de mase plastice

Аппаратчик

стандартизации в

производстве

пластических масс

3 -- 4 27 8232

10898 Aparatist la sterilizare Аппаратчик стерилизации 4 -- 5 31 8221

10900 Aparatist la sterilizarea

cărnii-materie primă

Аппаратчик стерилизации

мясного сырья

4 52 8271

10902 Aparatist la sterilizarea

conservelor

Аппаратчик стерилизации

консервов

2, 4 -- 6 53 8271

10904 Aparatist la stingerea varului Аппаратчик гашения

извести

2 -- 5 24 8159

10906 Aparatist la stoarcere Аппаратчик отжима 2 -- 4 24 8153

10908 Aparatist la sublimare Аппаратчик возгонки 3 -- 5 24 8154

10910 Aparatist la sulfitarea

legumelor şi fructelor

Аппаратчик сульфитации

овощей и фруктов

3 -- 4 53 8275

10912 Aparatist la sulfonare Аппаратчик

сульфирования

3 -- 6 24 8159

Page 25: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

514

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10914 Aparatist la ştoluirea pieilor

semifabricate şi blănurilor

Аппаратчик мягчения

кожевенных

полуфабрикатов и

меховых шкурок

2 -- 3 48 8265

10916 Aparatist la tanarea şi

uscarea membranei proteice

Аппаратчик дубления и

сушки белковой оболочки

4 -- 5 34 8224

10918 Aparatist la tăbăcire

(industria blănurilor)

Аппаратчик дубления

(меховое производство)

4 -- 5 48 8265

10919 Aparatist la tăbăcire

(industria pielăriei)

Аппаратчик дубления

(кожевенное и

кожсырьевое

производство)

4 -- 6 48 8265

10920 Aparatist la termorelaxarea

firelor toarse

Аппаратчик

терморелаксации пряжи

3 47 8261

10922 Aparatist la termostabilizare Аппаратчик

термостабилизации

3 47 8261

10924 Aparatist la termotratament Аппаратчик

термообработки

2 -- 5 29 8228

10926 Aparatist la topire Аппаратчик плавления 2 -- 5 24 8152

10927 Aparatist la topire Аппаратчик вытопки 3 -- 5 27 8265

10929 Aparatist la topirea

superficială

Аппаратчик оплавления 3 -- 5 27 8232

10931 Aparatist la tragere Аппаратчик вытяжки 3 -- 4 28 8228

10933 Aparatist la transeterificare Аппаратчик

переэтерификации

5 28 8228

10935 Aparatist la tratamentul

termic al articolelor din

mase plastice

Аппаратчик

термообработки

пластмассовых изделий

2 -- 5 27 8232

10937 Aparatist la tratamentul

termic al ţesăturii

Аппаратчик

термообработки ткани

2 -- 3 47 8269

10939 Aparatist la tratamentul

termoumed

Аппаратчик

термовлажностной

обработки

4 27 8227

10941 Aparatist la tratarea acidă a

spaltului

Аппаратчик кислотной

обработки спилка

4 -- 5 34 8224

10943 Aparatist la tratarea chimică

a materiei prime tehnice

Аппаратчик химической

обработки технического

сырья

4 52 8271

10945 Aparatist la tratarea cu clor

şi staniu

Аппаратчик хлорирования

и станнирования

3 -- 4 47 8264

Page 26: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

515

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10947 Aparatist la tratarea termică

a mezelurilor

Аппаратчик термической

обработки колбасных

изделий

3 -- 5 52 8271

10949 Aparatist la tratarea termică

a produselor din carne

Аппаратчик термической

обработки мясопродуктов

4 52 8271

10951 Aparatist la tratarea termică

a subproduselor

Аппаратчик термической

обработки субпродуктов

4 52 8271

10953 Aparatist la turnare şi tăiere Аппаратчик литья и рубки 4 28 8228

10955 Aparatist la umezire Аппаратчик увлажнения 2 47 8261

10957 Aparatist la uscare Аппаратчик сушки 1 -- 5 24 8152

10959 Aparatist la uscarea cleiului

şi gelatinei

Аппаратчик сушки клея и

желатина

4 -- 5 52 8271

10961 Aparatist la uscarea gazelor Аппаратчик осушки газа 3 -- 5 24 8152

10963 Aparatist la uscarea oaselor

proaspete

Аппаратчик сушки кости-

паренки

4 52 8271

10965 Aparatist la uscarea pastei

de ouă

Аппаратчик сушки яичной

массы

5 52 8271

10967 Aparatist la uscarea şi

oxidarea magnetitului

Аппаратчик сушки и

окисления магнетита

2 -- 5 34 8224

10969 Aparatist la utilizarea

căldurii

Аппаратчик

теплоутилизации

2 -- 4 24 8159

10971 Aparatist la utilizarea

confiscatelor

Аппаратчик утилизации

конфискатов

5 52 8271

10973 Aparatist la vacuumaparate Аппаратчик вакуум-

аппаратов

4 -- 5 52 8271

10975 Aparatist la vacuumare Аппаратчик

вакуумирования

3 -- 4 24 8159

10977 Aparatist la vaporizare Аппаратчик выпаривания 2 -- 3 24 8152

10979 Aparatist la vaporizare prin

contact

Аппаратчик контактной

выпарки

3 -- 4 28 8228

10981 Aparatist la vitaminizarea

grăsimilor

Аппаратчик

витаминизации жира

3 54 8271

10983 Aparatist la vopsirea şi

gresarea pieilor

Аппаратчик крашения и

жирования кож

5 48 8265

10985 Aparatist la vulcanizare Аппаратчик вулканизации 3 33 8231

10987 Aparatist-neutralizator Аппаратчик

нейтрализаторщик

3 -- 5 48 8265

10989 Aparatist-preparator de

emailuri

Аппаратчик составления

эмалей

3 -- 5 26 8226

10991 Aparatist-preparator firnis Аппаратчик-фирнисовар 4 26 8226

10993 Aparatist-preparator indulină Аппаратчик-индулиновар 4 26 8226

10995 Aparatist-preparator lacuri Аппаратчик-лаковар 4 -- 6 26 8226

Page 27: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

516

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

10997 Aparatist-preparator la

sicativi

Аппаратчик-сиккативовар 3 -- 4 26 8226

10999 Aparatist-preparator

pigmenţi cromatici

Аппаратчик-заварщик 3 -- 4 26 8226

11001 Aparatist-preparator ulei de

in sicativat

Аппаратчик-олифовар 2 -- 5 26 8226

11003 Aparatist-stratificator de

sticlă fotografică

Аппаратчик-подслойщик

фотостекла

3 -- 5 34 8224

11005 Aparatist-sulfitator Аппаратчик-

сульфитировщик

4 48 8265

11007 Aparatist-sulfonator Аппаратчик-

сульфировщик

5 48 8265

11009 Aparatist-sulfurator Аппаратчик-сернильщик 2 -- 3 20 8223

11011 Aparatist-turnător benzi

magnetice

Аппаратчик-отливщик

магнитных лент

2 -- 6 34 8224

11013 Aparatist-turnător peliculă

butafolie

Аппаратчик-отливщик

пленки бутафоль

3, 5 34 8224

11015 Aparatist-turnător suporturi

pentru peliculele fotografice

şi cinematografice, pelicule

tehnice

Аппаратчик-отливщик

кинофотоосновы и

техпленок

2 -- 6 34 8224

11017 Aparatist-uscător Аппаратчик-сушильщик 2 -- 4 19 8152

11019 Apicultor Пчеловод 3 -- 5 70 6123

11021 Apretor Аппретурщик 2 -- 5 48 8228

11023 Aranjator material pentru

suturi chirurgicale

Закладчик хирургического

шовного материала

3 31 8221

11025 Arămar Медник 2 -- 6 2 7233

11027 Arămar la executarea

articolelor navale

Медник по изготовлению

судовых изделий

2 -- 6 23 7232

11029 Arcurar Пружинщик 2 -- 4 2 7213

11031 Arcurar la prelucrarea

metalului fierbinte

Рессорщик по обработке

горячего металла

2 -- 5 2 7214

11033 Argintator Серебрильщик 2 -- 4 44 7250

11035 Argintator articole

piezotehnice

Серебрильщик

пьезотехнических изделий

2 -- 4 20 7250

11037 Armator Армировщик 3 41 8142

11039 Armator articole de cablu Армировщик кабельных

изделий

1 -- 2 19 7241

11041 Armator articole de

electroceramică

Армировщик

электрокерамических

изделий

1 -- 5 45 8133

Page 28: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

517

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11043 Armator articole de tehnică

sanitară

Армировщик санитарно-

строительных изделий

3 -- 4 45 8133

11045 Armator instrumente cu

ancie

Арматурщик язычковых

инструментов

2 -- 3 63 7312

11047 Armator nave din beton

armat

Арматурщик

железобетонных судов

1 -- 5 23 7232

11049 Aromatizor Ароматизаторщик 2 55 7416

11051 Artificier Взрывник 4 -- 6 4 7112

11053 Arzător articole de

electroceramică

Обжигальщик

электрокерамических

изделий

3 -- 6 45 8131

11055 Arzător articole din porţelan

şi faianţa

Обжигальщик

фарфоровых и фаянсовых

изделий

4 -- 5 45 8131

11057 Arzător email Обжигальщик эмали 2 -- 6 2 8223

11059 Arzător în producţia de

sticlă

Обжигальщик в

производстве стекла

2 -- 3 44 8131

11061 Arzător jucării Обжигальщик игрушек 3 64 8284

11063 Arzător lianţi şi materiale

pentru pereţi

Обжигальщик стеновых и

вяжущих материалов

3 -- 6 42 8134

11065 Arzător var Обжигальщик извести 3 -- 6 42 8212

11067 Asamblor Сборщик 2 -- 4 40 8285

11069 Asamblor ace de seringă Сборщик инъекционных

игл

1 -- 3 16 7311

11071 Asamblor anvelope Сборщик покрышек 2 -- 6 33 8284

11073 Asamblor anvelope

recondiţionate

Сборщик

восстанавливаемых

покрышек

4 33 8284

11075 Asamblor aparataj şi utilaj

chimic

Сборщик химаппаратуры и

химоборудования

4 -- 5 45 8285

11077 Asamblor aparate electrice

de măsură

Сборщик

электроизмерительных

приборов

1 -- 6 19 7241

11079 Asamblor articole de

curelărie şi harnaşamente

Сборщик шорно-

седельных изделий

1 -- 5 48 8286

11081 Asamblor articole de

electroceramică

Сборщик

электрокерамических

изделий

2 -- 6 45 8285

11083 Asamblor articole de

marochinărie

Сборщик

кожгалантерейных

изделий

1 -- 4 48 7442

Page 29: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

518

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11085 Asamblor articole din lemn Сборщик изделий из

древесины

1 -- 4 40 7422

11087 Asamblor articole din plută Сборщик пробковых

изделий

1 -- 4 37 8285

11089 Asamblor articole din

porţelan şi faianţă

Сборщик фарфоровых и

фаянсовых изделий

3 -- 4 45 8285

11091 Asamblor articole din sticlă Сборщик стеклоизделий 1 -- 5 44 8285

11093 Asamblor articole din

chihlimbar

Сборщик изделий из

янтаря

3 -- 4 65 7334

11095 Asamblor articole din hîrtie Сборщик бумажных

изделий

1 -- 4 41 8286

11097 Asamblor articole din lemn

şi papier-maché

Сборщик изделий из

дерева и папье-маше

2 -- 4 65 7313

11099 Asamblor articole din mase

plastice

Сборщик изделий из

пластмасс

1 -- 5 27 8284

11101 Asamblor articole din piele

şi blană

Сборщик изделий из кожи

и меха

2 -- 6 65 7332

11103 Asamblor articole din

sticloplast

Сборщик изделий из

стеклопластиков

1 -- 5 22 7232

11105 Asamblor articole tehnice

din cauciuc

Сборщик резиновых

технических изделий

1 -- 5 33 8284

11107 Asamblor baterii şi

acumulatori cu alcalii

Сборщик щелочных

аккумуляторов и батарей

1 -- 5 19 8290

11109 Asamblor baterii şi

acumulatori cu plumb

Сборщик свинцовых

аккумуляторов и батарей

1 -- 5 19 8290

11111 Asamblor benzi Сборщик лент 2 29 9321

11113 Asamblor brăţări şi perne

protectoare

Сборщик браслетов и

брекеров

3 -- 5 33 8284

11115 Asamblor blocuri din bare

vitrificate

Наборщик блока из

остеклованных стержней

3 44 8132

11117 Asamblor casete pentru

minimagnetofoane

Сборщик кассет для

малогабаритных

магнитофонов

3 -- 5 34 8284

11119 Asamblor carcase în

producţia de panouri din

ghips şi beton

Сборщик каркасов в

производстве

гипсобетонных панелей

3 42 7450

11120 Asamlor ceasuri Сборщик часов 1 -- 6 10 7311

11121 Asamblor cochilii Кокильщик-сборщик 2 -- 4 2 8122

11123 Asamblor condensatoare de

curenţi mari

Сборщик сильноточных

конденсаторов

1 -- 4 19 7241

11125 Asamblor-constructor naval Сборщик-достройщик

судовой

1 -- 6 23 7232

Page 30: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

519

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11127 Asamblor construcţii de

beton armat

Сборщик железобетонных

конструкций

2 -- 4 42 7450

11129 Asamblor construcţii

termoizolante

Сборщик

теплоизоляционных

конструкций

3 -- 4 43 7450

11131 Asamblor corpuri metalice

de nave

Сборщик корпусов

металлических судов

1 -- 6 23 7232

11133 Asamblor creuzete Сборщик тиглей 4 44 8285

11135 Asamblor cuplaje

pneumatice pentru pneuri

Сборщик шинно-

пневматических муфт

4 33 8284

11137 Asamblor indicatoare Сборщик индикаторов 2 -- 5 20 7242

11139 Asamblor piezorezonatoare

şi articole pe bază de

piezoelemente

Сборщик

пьезорезонаторов и

изделий на основе

пьезоэлементов

1 -- 5 20 7242

11141 Asamblor dispozitive

cuantice

Сборщик квантовых

приборов

3 -- 6 20 7311

11143 Asamblor dispozitive din

sticlă

Сборщик приборов из

стекла

1 -- 4 44 8285

11145 Asamblor dispozitive

semiconductoare

Сборщик

полупроводниковых

приборов

2 -- 4 20 7242

11147 Asamblor elemente

galvanice şi baterii

Сборщик гальванических

элементов и батарей

1 -- 2 19 7241

11149 Asamblor electrojocuri Сборщик электроигр 3 -- 4 64 7460

11151 Asamblor-finisor bobine de

transformator

Сборщик-отдельщик

катушек трансформаторов

2 -- 5 19 7241

11153 Asamblor forme Сборщик форм 1 -- 6 2 7233

11154 Asamblor forme pentru

tiparul flexografic

Сборщик форм для

флексографской печати

3 -- 4 59 7233

11156 Asamblor geamantane din

placaj

Сборщик чемоданов из

фанеры

2 -- 4 40 8285

11158 Asamblor geamuri duble Сборщик стеклопакетов 3 -- 4 44 8285

11160 Asamblor hidroabsorbante Сборщик

влагопоглотителей

2 44 9321

11162 Asamblor instrumente de

percuţie

Сборщик ударных

инструментов

2 -- 4 63 7312

11163 Asamblor instrumente de

suflat

Сборщик духовых

инструментов

3 -- 6 63 7312

11164 Asamblor instrumente cu

ancie

Сборщик язычковых

инструментов

1 -- 6 63 7312

Page 31: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

520

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11165 Asamblor instrumente şi

aparate chirurgicale

Сборщик хирургических

инструментов и аппаратов

5 -- 6 16 7311

11167 Asamblor înfăşurări de

transformator

Сборщик обмоток

трансформаторов

2 -- 5 19 7241

11169 Asamblor-încadrator sticlă Сборщик по обрамлению

стекла

3 -- 5 44 8285

11171 Asamblor în producţia de

electrocărbune

Сборщик

электроугольного

производства

1 -- 3 19 8290

11173 Asamblor jucării Сборщик игрушек 2 -- 5 64 7460

11175 Asamblor jucării muzicale şi

sonorizate

Сборщик музыкальных и

озвученных игрушек

3 -- 4 64 7460

11177 Asamblor-lipitor construcţii Сборщик-клейщик

конструкций

2 -- 5 22 7232

11179 Asamblor maşini şi aparate

electrice

Сборщик электрических

машин и аппаратов

1 -- 6 19 7241

11181 Asamblor microcircuite Сборщик микросхем 2 -- 5 20 7242

11183 Asamblor miezuri de

transformatoare

Сборщик сердечников

трансформаторов

1 -- 6 19 7241

11185 Asamblor mobilă împletită Сборщик плетеной мебели 2 -- 4 40 7424

11187 Asamblor-montator

instrumente cu arcuş

Сборщик-монтажник

смычковых инструментов

2 -- 6 63 7312

11189 Asamblor-montator

instrumente cu coarde

(pişcate)

Сборщик-монтажник

щипковых инструментов

1 -- 6 63 7312

11191 Asamblor-montator

instrumente cu clape

Сборщик-монтажник

клавишных инструментов

2 -- 6 63 7312

11193 Asamblor-montator în

producţia de cinescoape

color

Сборщик-монтажник в

производстве цветных

кинескопов

3 -- 6 20 7242

11195 Asamblor nave din beton

armat

Сборщик железобетонных

судов

2 -- 6 23 7232

11196 Asamblor nave din lemn Сборщик деревянных

судов

1 -- 5 23 7232

11197 Asamblor nave din mase

plastice

Сборщик пластмассовых

судов

1 -- 5 23 7232

11199 Asamblor-nituitor Сборщик-клепальщик 2 -- 6 22 7232

11201 Asamblor ochelari Сборщик очков 2 -- 4 16 7311

11203 Asamblor pachete de

condensatoare

Сборщик пакетов

конденсаторов

2 -- 3 19 7241

11205 Asamblor perii metalice Сборщик металлических

щеток

2 15 7280

Page 32: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

521

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11207 Asamblor piese şi articole Сборщик деталей и

изделий

1 -- 4 48 7242

11208 Asamblor piese radio Сборщик радиодеталей 1 -- 4 20 7242

11210 Asamblor plăci azbometalice Сборщик

асбометаллических листов

3 38 7450

11211 Asamblor plăci de

azbociment

Сборщик

асбестоцементных плит

2 42 7450

11212 Asamblor plăci de piele

artificială

Сборщик пластин

искусственной кожи

2 -- 3 35 7442

11214 Asamblor pneuri fără bandaj Сборщик безбандажных

шин

4 33 8284

11216 Asamblor produse în

ambalaj pentru aerosol

Сборщик продукции в

аэрозольной упаковке

2 -- 4 24 8229

11218 Asamblor rastere metalice Сборщик

цельнометаллических

растров

1 -- 4 16 7311

11220 Asamblor reactoare

limitatoare de curent

Сборщик

токоограничивающих

реакторов

2 -- 4 19 8282

11222 Asamblor redresoare Сборщик выпрямителей 2 -- 3 20 7242

11223 Asamblor redresoare cu

mercur

Сборщик ртутных

выпрямителей

1 -- 4 19 7241

11225 Asamblor-reglor sisteme

magnetice

Сборщик-настройщик

магнитных систем

3 -- 6 20 7242

11227 Asamblor seringi Сборщик шприцев 1 -- 3 16 7311

11229 Asamblor site în formă de

fantă

Сборщик щелевидных сит 2 -- 3 15 7280

11231 Asamblor suporturi de cuarţ Сборщик кварцевых

держателей

1 -- 3 20 7242

11233 Asamblor surse de curent cu

mercur-zinc, magneziu şi

alte surse de curent

Сборщик ртутно-

цинковых, магниевых и

других источников тока

1 -- 6 19 8290

11235 Asamblor şaibe Сборщик шайб 1 27 9321

11237 Asamblor ştampile de

cauciuc

Сборщик штемпелей 1 -- 2 59 9321

11239 Asamblor termosuri Сборщик термосов 1 -- 2 44 9321

11241 Asamblor transformatoare Сборщик

трансформаторов

1 -- 6 19 8282

11243 Asamblor tuburi de placaj Сборщик фанерных труб 2 -- 4 40 8285

11245 Asamblor unităţi de montaj

ceasuri

Сборщик сборочных

единиц часов

2 -- 4 10 7311

Page 33: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

522

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11247 Asamblor vagonete-etajeră Сборщик этажерочных

вагонеток

4 45 8285

11249 Ascuţitor Заточник 2 -- 5 2 7222

11251 Ascuţitor creioane, mine şi

beţişoare

Заточник карандашей,

стержней и палочек

2 -- 3 40 9321

11253 Ascuţitor instrumente

medicale

Заточник медицинского

инструмента

1 -- 6 16 7222

11255 Ascuţitor resorturi de

contact

Заточник контактной

пружины

2 -- 3 20 7222

11257 Ascuţitor scule de prelucrare

a lemnului

Заточник

деревообрабатывающего

инструмента

3 -- 6 40 7222

11259 Asfaltobetonist Асфальтобетонщик 1 -- 5 3 7123

11260 Asfaltobetonist-preparator Асфальтобетонщик-

варильщик

2 -- 5 3 8212

11262 Asfaltator ţevi Асфальтировщик труб 3 -- 4 7 7123

11264 Asortator sticlă Подборщик стекла 1 44 9321

11266 Aspiratorist Аспираторщик 2 -- 4 42 8212

11268 Aşternător piei şi blănuri

brute, piei netăbăcite

Выстилальщик кожевенно-

мехового сырья и голья

2 -- 3 48 7441

11270 Autoclavist Автоклавщик 3 -- 4 30 8152

11271 Autoclavist Автоклавщик 4 43 8139

11272 Autoclavist Автоклавщик 3 -- 4 44 8139

11273 Autoclavist la turnarea sub

presiune

Автоклавщик литья под

давлением

3 2 8122

11274 Autoclavist-uscător plăci în

producţia de acumulatori cu

plumb

Автоклавщик-сушильщик

аккумуляторных пластин в

производстве свинцовых

аккумуляторов

2 -- 3 19 8290

11276 Automatist Автоматчик 2 -- 4 2 8211

11278 Automatist în producţia de

elemente galvanice

Автоматчик элементного

производства

1 -- 4 19 8211

11280 Automatist la automatele de

iţe

Автоматчик ремизных

автоматов

3 -- 4 12 8211

11282 Automatist la automatele de

produs piese pentru

instrumentele cu clape

Автоматчик по

изготовлению деталей

клавишных инструментов

2 -- 4 63 7312

11283 Automatist la automatele de

refulat la rece

Автоматчик

холодновысадочных

автоматов

2 -- 5 2 8211

11284 Automatist la automatele de

tricotat

Автоматчик вязальных

автоматов

3 -- 4 34 8224

Page 34: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

523

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11286 Automatist la maşinile şi

automatele de înnodat şi

înfăşurat

Автоматчик на

узловязальных и

навивочных автоматах и

станках

1 -- 4 15 8211

11288 Automatist la producerea

cartonajelor

Автоматчик картонажного

производства

1 -- 4 41 8143

11290 Automatist la

semiautomatele de încleiat

Автоматчик клеильных

полуавтоматов

3 -- 5 40 8141

11291 Automatist la saturare Автоматчик сатурации 3 -- 4 24 8159

11292 Auritor obiecte de artă Позолотчик

художественных изделий

2 -- 6 65 7313

11294 Averbandist Авербандщик 2 -- 5 47 7332

11296 Aviotehnician la

combustibili şi lubrifianţi

Авиационный техник по

горючесмазочным

материалам

3 -- 5 57 7515

11297 Aviomecanic (tehnician) la

aparate şi echipamente

electrice

Авиационный механик

(техник) по приборам и

электрооборудованию

2 -- 6 57 7515

11298 Aviomecanic (tehnician) la

echipamentul radio

Авиационный механик

(техник) по

радиооборудованию

2 -- 6 57 7515

11299 Aviomecanic (tehnician) la

planoare şi motoare

Авиационный механик

(техник) по планеру и

двигателям

2 -- 6 57 7515

11301 Aviotehnician (mecanic) la

paraşute şi mijloacele de

salvare

Авиационный техник

(механик) по парашютным

и аварийно-спасательным

средствам

4 -- 6 57 7515

B

11303 Bachelizator Бакелизаторщик 2 -- 5 17 8123

11304 Bachelizator (impregnator) Бакелитчик (пропитчик) 2 -- 3 2 8223

11306 Bandajist Бандажник 3 -- 4 2 7221

11307 Bandajist Бандажировщик 1 -- 4 19 7241

11309 Bariletist Барильетчик 4 -- 6 7 8159

11311 Barman Бармен 4 -- 5 55 5123

11313 Basculator Опрокидчик 2 -- 3 4 7111

11315 Bazinist Бассейнщик 2 -- 3 42 7450

11317 Bijutier (bijutier-modelier) Ювелир (ювелир-

модельер)

1 -- 6 65 7313

11318 Bijutier brăţări Ювелир-браслетчик 1 -- 6 65 7313

11319 Bijutier-filigranist Ювелир-филигранщик 2 -- 6 65 7313

11320 Bijutier-fixator Ювелир-закрепщик 1 -- 6 65 7313

Page 35: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

524

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11321 Bijutier-gravor Ювелир-гравер 5 -- 6 65 7313

11322 Bijutier lănţişoare Ювелир-цепочник 3 -- 6 65 7313

11323 Bijutier-montator Ювелир-монтировщик 1 -- 6 65 7313

11325 Bitumist Битумщик 3 -- 4 43 8229

11327 Bizotator Фацетчик 1 -- 5 44 8132

11329 Betonist Бетонщик 1 -- 5 3 7123

11331 Blanşator Бланшировщик 2 -- 4 51 8275

11333 Blănar-asortator Скорняк-наборщик 4 -- 6 48 7443

11334 Blănar-croitor Скорняк-раскройщик 2 -- 6 48 7443

11335 Blănar-finisor Скорняк-отделочник 4 -- 6 48 7443

11337 Blindator cablu Бронировщик кабелей 3 -- 5 19 7241

11339 Blindator înfăşurări de

conductoare

Бронеобмотчик проводов 2 -- 3 19 7241

11341 Blocator articole de sticlă Блокировщик

стеклоизделий

1 -- 4 44 8139

11343 Bobinator Перемотчик 1 -- 2 19 9321

11344 Bobinator Мотальщик 1 47 8261

11345 Bobinator bandă Перeмотчик ленты 1 -- 3 7 8122

11347 Bobinator bandă Перeмотчик ленты 2 47 7431

11348 Bobinator bandă de hîrtie Намотчик ровничной

машины

1 -- 2 41 9322

11349 Bobinator bobine Намотчик катушек 1 -- 5 21 7241

11351 Bobinator bobine de

transformator

Намотчик катушек

трансформаторов

1 -- 6 19 7241

11353 Bobinator bobine pentru

aparate electrice

Намотчик катушек для

электроприборов и

аппаратов

1 -- 4 19 7241

11355 Bobinator bobine şi secţiuni

de bobine pentru maşinile

electrice

Намотчик катушек и

секций электромашин

1 -- 5 19 8282

11357 Bobinator elemente pentru

maşinile electrice

Обмотчик элементов

электрических машин

1 -- 6 19 8282

11359 Bobinator filtre Намотчик фильтров 3 -- 4 47 7431

11361 Bobinator fire Перемотчик нити 4 28 8228

11362 Bobinator fire Намотчик пряжи 2 47 7432

11364 Bobinator fire de bătătură Намотчик утка 2 47 7432

11365 Bobinator hîrtie şi fire de

hîrtie

Перемотчик бумаги и

бумажной пряжи

1 -- 2 41 8142

11367 Bobinator igliţe Намотчик иглиц 1 -- 2 47 7438

11369 Bobinator materiale şi

semifabricate

Намотчик материалов и

полуфабрикатов

1 -- 3 24 8232

Page 36: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

525

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11371 Bobinator materiale

electroizolante

Перемотчик

электроизоляционных

материалов

2 19 9321

11373 Bobinator materiale

electroizolante

Намотчик

электроизоляционных

изделий

3 -- 5 19 7241

11375 Bobinator miezuri

electromagnetice

Намотчик

электромагнитных

сердечников

1 -- 2 19 7241

11377 Bobinator secţii de

condensatoare

Намотчик секций

конденсаторов

2 -- 3 20 7242

11379 Bobinator secţiuni de

condensatoare de forţă

Намотчик секций силовых

конденсаторов

1 -- 4 19 7241

11381 Bobinator serpentină Намoтчик серпантина 2 41 8286

11383 Bobinator sîrmă şi cabluri Намoтчик проволоки и

тросов

1 -- 4 15 8284

11385 Bobinator-sortator Перемотчик-сортировщик 3 -- 4 26 8226

11387 Bobinator rezistoare Намотчик резисторов 1 -- 3 20 7242

11389 Bombonier Конфетчик 1 -- 5 55 7412

11391 Borduror articole executate

prin imersare

Закатчик маканых изделий 2 -- 3 33 8284

11393 Bordurator de ţevi din

viniplast şi polietilenă

Разбортовщик

винипластовых и

полиэтиленовых труб

1 -- 2 7 7233

11395 Brichetator Брикетировщик 2 -- 4 14 7280

11397 Brichetator masă de formare Брикетировщик

формовочной массы

3 -- 4 38 8212

11399 Brigadier al echipei de

explorare a albiilor

Бригадир изыскательской

русловой партии

56 8113

11401 Brigadier buncăre Бригадир бункеров 7 8121

11403 Brigadier în secţia de

calibrare, tragere şi şlefuire a

metalului

Бригадир отделения

калибровки, волочения и

шлифовки металла

2 7214

11405 Brigadier în secţia de

ciocane

Бригадир молотового

отделения

7 7221

11407 Brigadier în secţia de

colectare

Бригадир

заготовительного

отделения

7 8121

11409 Brigadier în secţia de

degroşare-curăţare

Бригадир обдирочно-

зачистного отделения

7 8121

11411 Brigadier în secţia de foraj Бригадир бурильного

отделения

7 8113

Page 37: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

526

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11413 Brigadier în secţia de maşini

centrifugale

Бригадир отделения

центробежных машин

2 7214

11415 Brigadier în secţia de

pregătire

Бригадир

подготовительного

отделения

2 7214

11417 Brigadier în secţia de sudare

a cuplajelor

Бригадир

муфтосварочнoго

отделения

7 8122

11419 Brigadier în secţia de tragere

a ţevilor

Бригадир

трубоволочильного

отделения

7 8124

11421 Brigadier la controlarea şi

prelucrarea mecanică a

roţilor

Бригадир осмотра и

механообработки колес

20 7214

11423 Brigadier la cuptoarele de

răcire lentă a metalului

Бригадир колодцев

замедленного охлаждения

металла

7 8121

11425 Brigadier la deplasarea

materiei prime,

semifabricatelor şi

produselor finite în procesul

de producţie

Бригадир по перемещению

сырья, полуфабрикатов и

готовой продукции в

процессе производства

7 8121

11427 Brigadier la depozitul de

lingotiere

Бригадир двора изложниц 7 8121

11429 Brigadier la depozitul de

materiale pentru şarje în

producţia de oţel şi

feroaliaje

Бригадир шихтового двора

в сталеплавильном и

ферросплавном

производствах

7 8121

11431 Brigadier la depozitul de

minereu

Бригадир рудного двора 7 8121

11433 Brigadier la finisare, sortare,

recepţie, predare, pachetare

şi ambalare a metalului şi a

produselor finite

Бригадир на отделке,

сортировке, приемке,

сдаче, пакетировке и

упаковке металла и

готовой продукции

7 8290

11435 Brigadier la maşinile de

turnat

Бригадир разливочных

машин

7 8121

11437 Brigadier la postul de

navigaţie

Бригадир поста

судоходной обстановки

56 7514

11439 Brigadier la prelucrarea

haldei de zgură

Бригадир разработки

шлакового отвала

7 8121

Page 38: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

527

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11441 Brigadier la sectoarele

producţiei de bază

Бригадир на участках

основного производства

7 8290

11443 Brigadier la sectorul de

laminare la rece a ţevilor

Бригадир участка станов

холодной прокатки труб

7 8122

11445 Brigadier la sectorul de

pregătire a amestecului de

formare

Бригадир участка

приготовления

формовочной смеси

7 7211

11449 Brigadier reglor la maşini de

sudare electrică a ţevilor

Бригадир-настройщик

трубоэлектросварочных

станов

7 7212

11451 Brigadier (salariat) la

întreprinderile de transport

feroviar şi metropolitane

Бригадир

(освобожденный)

предприятий

железнодорожного

транспорта и

метрополитенов

56 7511

11453 Brigadier (salariat) la

întreţinerea şi repararea

curentă a drumurilor şi

lucrărilor de artă

Бригадир

(освобожденный) по

текущему содержанию и

ремонту пути и

искусственных

сооружений

56 7511

11455 Brînzar Сыродел 2 -- 4 52 7413

11456 Brînzar la maturarea brînzei Сыродел по созреванию

сыров

4 52 7413

11458 Broder piele şi blană Вышивальщик по коже и

меху

4 -- 6 65 7332

11460 Brodeză Вышивальщица 1 -- 5 49 7443

11461 Brodeză articole de

galanterie

Вышивальщица

текстильно-галантерейных

изделий

2,4 -- 6 47 8263

11463 Bronzator Бронзировщик 1 -- 2 59 7345

11464 Bronzator rame pentru

instrumentele cu clape

Бронзировщик рам

клавишных инструментов

4 63 7312

11466 Broşator Протяжчик 2 -- 4 2 7223

11467 Broşator Брошюровщик 1 -- 4 59 7345

11469 Broşator roţi de manevră Протяжчик штурвалов 3 27 8232

11471 Brunar Воронильщик 1 -- 2 2 7250

11473 Brunator Чернильщик 1 2 7250

11474 Brunator bijuterii şi obiecte

de artă

Чернильщик ювелирных и

художественных изделий

3 -- 5 65 7313

11476 Brutar Пекарь 2 -- 5 55 7412

Page 39: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

528

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11477 Brutar la linia mecanizată în

complex

Пекарь комплексно-

механизированной линии

5 55 8274

11479 Brutar-maistru Пекарь-мастер 4 -- 6 55 7412

11481 Bucătar Повар 2 -- 6 55 5122

11482 Bucătar auxiliar Кухонный рабочий 2 55 5122

11484 Bufetier Буфетчик 3 -- 5 55 5123

11486 Buncărist Бункеровщик 2 -- 4 1 8290

11487 Buncărist la furnale Бункеровщик доменных

печей

2 -- 3 7 8121

11489 Butafor Бутафор 1 -- 6 62 5410

C

11499 Cabestangiu Кабестанщик 3 -- 4 19 7241

11501 Cablator-lipitor Кабельщик-спайщик 3 -- 6 58 7522

11505 Calandror Каландровщик 3 -- 4 47 8269

11506 Calandror Каландровщик 2 -- 5 24 8232

11507 Calandror Каландровщик 2 -- 3 19 8269

11508 Calandror amestecuri de

cauciuc

Каландровщик резиновых

смесей

2 -- 4 33 8231

11509 Calandror în producţia de

celuloză şi hîrtie

Каландровщик

целлюлозно-бумажного

производства

2 -- 5 41 8142

11510 Calandror la cauciucarea

cordului metalic

Каландровщик на

обрезинке

металлокордного полотна

4 33 8284

11512 Calcinator ambalaj metalic Обжигальщик

металлической тары

2 -- 3 26 8152

11514 Calcinator ghips Варщик гипса 2 -- 4 42 7450

11516 Calculator Счетчик 1 -- 4 59 7341

11518 Calculator metraj şi articole Счетчик меры и изделий 2 47 9350

11520 Calibror articole cu

destinaţie terapeutică

Калибровщик изделий

лечебного назначения

2 31 8221

11522 Calibror articole de

electrocărbune

Калибровщик

электроугольных изделий

1 -- 3 19 7241

11523 Calibror articole din sticlă Калибровщик

стеклоизделий

1 -- 3 44 8132

11525 Calibror bobine pentru

aparate electrice

Калибровщик катушек

электроприборов

1 -- 4 19 7241

11527 Calibror circuite magnetice Калибровщик

магнитопроводов

3 -- 4 20 7242

11529 Calibror coconi Калибровщик коконов `2 47 9322

11531 Calibror-croitor Калибровщик-раскройщик 3 -- 4 43 7450

Page 40: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

529

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11533 Calibror dispozitive de

format fire

Калибровщик

нитеобразователей

3 -- 5 11 7280

11535 Calibror forme Калибровщик форм 3 -- 4 27 8232

11536 Calibror forme de ipsos Калибровщик гипсовых

форм

4 45 7321

11538 Calibror garnituri Калибровщик набивок 2,4 38 7450

11540 Calibror lanţuri Калибровщик цепей 2 15 7280

11542 Calibror mică Калибровщик слюды 2 -- 3 20 7242

11543 Calibror mică Калибровщик слюды 2 -- 3 43 7450

11545 Calibror-precizionist la

producerea măştilor pentru

cinescoape color

Калибровщик-

прецизионист в

производстве масок

цветных кинескопов

5 20 7242

11547 Calibror produse alimentare Калибровщик пищевых

продуктов

2 51 9322

11549 Calibror tuburi din mase

plastice

Калибровщик трубок из

пластических масс

2 -- 3 27 8232

11551 Calibror ţevi la presă Калибровщик труб на

прессе

2 -- 5 7 8122

11553 Cambuzier Камбузник 56 8340

11555 Cameristă Горничная 1 -- 2 1 9132

11556 Canalist Канавщик 2 4 9311

11558 Canalist nisip Канавщик 3 44 9322

11559 Cantaragiu Весовщик 1 1 9412

11561 Cantaragiu-dozator materie

primă chimică

Развесчик химического

сырья

3 26 8226

11563 Cantaragiu-socotitor Весовщик-счетчик 1 -- 2 10 9412

11565 Cantuitor ecrane

cinematografice

Окантовщик киноэкранов 2 -- 3 35 7443

11567 Cantuitor fotografii Окантовщик

фотоотпечатков

2 -- 3 69 5148

11569 Cantuitor plăci de separator Окантовщик сепараторных

пластин

1 -- 2 29 8153

11571 Captajist Каптажист 3 55 8278

11573 Capturator la excavaţii

miniere

Оборщик горных

выработок

3 -- 5 4 7111

11575 Caramelar Карамельщик 1 -- 5 55 7412

11577 Carbidizor Карбидировщик 3 -- 4 20 8223

11579 Carbonizator Карбонизатор 2 -- 4 20 8159

11580 Carbonizator Карбонизаторщик 4 -- 5 43 7450

11581 Carbonizator Карбонизаторщик 3 -- 4 47 8269

11583 Cardator Кардовщик 3 -- 4 15 7280

Page 41: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

530

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11585 Carotajist Каротажник 4 -- 6 5 7610

11587 Cartator poştal Сортировщик почтовых

отправлений и

произведений печати

1 -- 2 58 4142

11589 Cartonajist Картонажник 1 -- 4 41 8142

11593 Casier în sala de comerţ Кассир торгового зала 2 -- 3 55 5220

11595 Catalizator Катализаторщик 2 20 8223

11596 Catalizator Катализаторщик 3 -- 4 55 8159

11598 Cazangiu Котельщик 2 -- 6 2 7213

11599 Cazangiu naval Котельщик судовой 2 -- 6 23 7213

11601 Călăfătuitor în producţia de

perii electrice

Конопатчик

электрощеточного

производства

2 -- 3 19 7241

11603 Călăreţ Наездник 5 -- 6 70 6130

11605 Călcător Гладильщик 1 -- 4 66 5145

11607 Călitor Калильщик 2 -- 4 2 8123

11608 Călitor Прокальщик 3 -- 6 8 8123

11611 Călitor chihlimbar Калильщик янтаря 3 -- 4 65 7313

11613 Călitor crupon şi piele

tehnică

Калильщик чепрака и

технической кожи

4 48 7441

11615 Călitor în producţia de

electrocărbune

Прокальщик

электроугольного

производства

2 -- 4 19 8139

11617 Călitor la cuptoare Прокальщик на печах 2 -- 4 14 7280

11619 Călitor obiecte de artă de

Hohloma

Закальщик изделий с

хохломской росписью

4 65 7331

11621 Călitor pulberi pentru

cabluri

Прокальщик порошка для

кабеля

2 -- 3 19 8139

11623 Călitor sticlă Закальщик стекла 3 -- 4 44 8132

11625 Căpitan navă comercială Шкипер 56 8340

11627 Căptuşitor (antiacidist) Футеровщик

(кислотоупорщик)

2 -- 6 3 7122

11629 Căptuşitor cilindri Обшивщик цилиндров 4 42 7450

11631 Căptuşitor-pietrar Футеровщик-каменщик 3 -- 5 42 7122

11633 Căptuşitor-şamotor la

repararea căzilor

Футеровщик-шамотчик на

ремонте ванн

2 -- 6 8 7122

11635 Cărăuş Возчик 1 1 9332

11636 Cărăuş la transportarea

lemnului

Возчик леса 3 39 9212

11638 Ceaprazar Пилоправ 3 -- 4 39 6141

Page 42: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

531

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11640 Ceasornicar la reparaţia

ceasurilor electronice şi cu

cuarţ

Часовщик по ремонту

электронных и кварцевых

часов

3 -- 6 10 5147

11642 Ceasornicar la reparaţia

ceasurilor mecanice

Часовщик по ремонту

механических часов

2 -- 6 10 5147

11644 Centrator baloane de sticlă Центровщик стеклянных

колб

1 44 9321

11646 Centrator piese optice Центрировщик оптических

деталей

2 -- 5 71 7260

11648 Centrifugist Центрифуговщик 2 -- 4 4 8153

11649 Centrifugist Центрифуговщик 3 -- 4 30 8228

11650 Centrifugist Центрифуговщик 3 -- 4 31 8221

11652 Cernător Рассевщик 2 55 9350

11653 Cernător Просевщик 2 44 9322

11654 Cernător Просевальщик

(рассевальщик)

3 52 7441

11655 Cernător Просеивальщик 2 -- 3 24 8159

11657 Cernător granule şi pulberi

abrazive

Рассевальщик шлифзерна

и шлифпорошков

3 -- 4 17 7260

11659 Cernător fluorură de sodiu şi

praf de var stins

Просевальщик фтористого

натрия и извести-пушонки

3 52 7411

11661 Cernător materiale Просевальщик материалов 1 -- 2 42 7450

11663 Cernător materiale

pulverulente

Просевальщик сыпучих

материалов

1 -- 3 19 7241

11665 Cernător mărgele Просевщик бисера 1 44 9322

11667 Cernător prafuri Просевальщик порошков 2 45 9322

11669 Cernător producţie tehnică Просевальщик

технической продукции

3 52 7411

11671 Cernător zob şi deşeuri Просевальщик фарматуры

и отходов

2 55 7416

11673 Chelner Официант 3 -- 5 55 5123

11675 Chesonier-aparatist Кессонщик-аппаратчик 4 -- 6 3 7216

11677 Chesonier-electromontor Кессонщик-

электромонтажник

6 3 7216

11679 Chesonier-înaintător Кессонщик-проходчик 5 -- 6 3 7216

11681 Chesonier-lăcătuş Кессонщик-слесарь 4 -- 6 3 7216

11683 Chioşcar Киоскер 2 1 5230

11685 Chituitor Шпаклевщик 2 -- 3 65 7331

11687 Cilindror la agregatul de

îndoit profile

Вальцовщик

профилегибочного

агрегата

3 -- 6 7 8124

Page 43: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

532

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11689 Cilindror la demontarea şi

asamblarea cajelor

Вальцовщик по сборке и

перевалке клетей

3 -- 6 7 8124

11691 Cilindror la laminorul de

laminat la cald

Вальцовщик стана горячей

прокатки

4 -- 7 7 8124

11693 Cilindror la laminorul de

laminat la rece

Вальцовщик стана

холодной прокатки

2 -- 7 7 8124

11695 Cimentator Цементатор 2 -- 6 3 7121

11696 Cimentator Цементаторщик 3 -- 5 8 8154

11697 Cimentator cupru la

instalaţia hidraulică

Цементаторщик

гидромедьустановки

2 4 8112

11699 Cioban Чабан 3 -- 6 70 6121

11701 Ciochinarist Чокеровщик 4 39 6141

11703 Ciocolatier Шоколадчик 1 -- 5 55 8274

11705 Ciontolitor carcase de pasăre Обвальщик тушек птицы 4 52 7411

11707 Ciontolitor dezosator Обвальщик мяса 3 -- 5 52 7411

11709 Cioplitor piatră Камнетес 2 -- 6 42 7113

11710 Cioplitor piatră Камнетес 2 -- 6 3 7113

11711 Cioplitor sortimente speciale Тесчик спецсортиментов 4 39 7421

11712 Ciupercar Грибовод 70 6113

11713 Ciuruitor Грохотовщик 2 -- 4 4 8112

11715 Ciuruitor-sfărîmător Грохотчик-шуровщик 2 -- 3 4 8112

11717 Cizelator Чеканщик 1 -- 5 2 7224

11719 Cizelator în producţia de

sculpturi

Чеканщик скульптурного

производства

1 -- 6 65 7335

11721 Cizelator obiecte de artă Чеканщик

художественных изделий

1 -- 6 65 7333

11723 Cizmar-confecţioner

încălţăminte la comandă

Обувщик по

индивидуальному пошиву

обуви

4 -- 6 48 5146

11725 Cizmar-confecţioner

încălţăminte ortopedică

Обувщик по пошиву

ортопедической обуви

1,3 -- 5 48 5146

11727 Cizmar-reparator

încălţăminte

Обувщик по ремонту

обуви

2 -- 5 48 5146

11729 Cîntăritor-completator

ingredienţi

Составитель навесок

ингредиентов

2 -- 4 33 8231

11731 Clasificator crocus şi

şmirghel

Классификаторщик

крокуса и наждака

2 -- 3 44 7280

11733 Clasificator lînă şi puf Классировщик шерсти и

пуха

5 -- 6 70 6130

11735 Clasificator mică Классификаторщик слюды 3 43 7450

11737 Clasificator nisip şi piatră

ponce

Классификаторщик песка

и пемзы

2,4 44 7280

Page 44: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

533

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11739 Clasificator piatră spartă Классификаторщик

дробленого камня

3 43 7450

11741 Clasificator pulberi abrazive Классификаторщик

шлифпорошков

3 -- 4 17 7280

11743 Claviaturist Клавиатурщик 2 -- 5 63 7312

11745 Clişeist Клишист 2 -- 5 27 7324

11747 Clorurator Хлораторщик 3 -- 5 8 8159

11748 Clorurator Хлорщик 2 -- 5 41 8159

11749 Clorurator în producţia de

electrozi

Хлораторщик электродной

продукции

3 -- 4 8 8159

11751 Clorurator la pregătirea

clorurii stanoase

Хлораторщик по

приготовлению

двухлористого олова

4 -- 5 8 8159

11752 Coafor Парикмахер дамский 3 -- 5 66 5141

11753 Coagulator Коагулянщик 2 -- 3 69 8163

11755 Coagulator pectină Коагулировщик пектина 3 55 7412

11757 Cofetar Кондитер 1 -- 6 55 7412

11759 Cojitor Окорщик 3 -- 5 39 7421

11761 Colector deşeuri umede Сборщик мокрых отходов 2 47 9350

11763 Colector epiteliu Сборщик эпителия 3 -- 4 52 7411

11765 Colector eşantioane

geologice

Заготовитель

геологических образцов

4 -- 5 60 7460

11767 Colector glande-materie

primă

Сборщик эндокринно-

ферментного сырья

3 52 7411

11769 Colector material anatomic Отборщик анатомического

материала

4 -- 5 60 7460

11771 Colector mercur Сборщик ртути 2 25 9322

11773 Colector obiecte naturale Сборщик натуральных

объектов

1 -- 5 60 7460

11775 Colector pulbere de plută Сборщик пробковой пыли 2 37 9350

11777 Colector probe Пробоотборщик 1 -- 3 1 7214

11779 Colector probe geologice Отборщик геологических

проб

4 5 7610

11781 Colecţionar mostre de

ţesături

Коллекционер образцов

тканей

2 -- 3 47 7460

11783 Colorator sirop Окрасчик сиропа 2 55 7412

11785 Colorist Колорист 4 -- 6 26 8229

11786 Colorist Колорист 3 41 8142

11787 Colorist Колорист 5 48 8264

11788 Colorist Колорист 3 -- 6 59 8251

11789 Colorist Колорист 1 -- 6 62 5410

Page 45: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

534

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11791 Compactor la articole

metalizate

Прикатчик напыленных

изделий

2 -- 4 29 8228

11793 Compactor lipitură Уплотнитель припоя 2 16 7223

11795 Completator Комплектовщик 1 -- 3 24 8229

11799 Completator articole Комплектовщик изделий 2 -- 3 66 5144

11801 Completator articole din

porţelan şi faianţă

Комплектовщик

фарфоровых фаянсовых

изделий

4 -- 5 45 7321

11802 Completator articole

piezotehnice

Комплектовщик

пьезотехнических изделий

2 -- 3 20 7242

11803 Completator articole,

semifabricate şi materiale

Комплектовщик изделий,

полуфабрикатов и

материалов

1 -- 3 48 7441

11805 Completator articole şi

unelte

Комплектовщик изделий и

инструмента

2 -- 4 2 7233

11807 Completator caractere

tipografice

Комплектовщик

шрифтовой продукции

1 -- 3 59 7341

11809 Completator conductoare Комплектовщик проводов 2 19 7241

11811 Completator copii de filme Комплектовщик

фильмокопий

2 -- 4 34 8224

11813 Completator creioane şi

mine

Комплектовщик

карандашей и стержней

2 -- 4 40 8285

11815 Completator elemente pentru

jucării

Комплектовщик деталей

игрушек

2 -- 3 64 7460

11817 Completator fire, ţesături şi

articole

Комплектовщик пряжи,

ткани и изделий

1 -- 4 47 7431

11819 Completator forme Комплектовщик форм 2 -- 3 59 7341

11820 Completator forme de ipsos Комплектовщик гипсовых

форм

3 -- 4 45 7321

11822 Completator forme pentru

metalele de poleit

Комплектовщик форм

сусальных металлов

2 -- 3 8 7221

11824 Completator garnituri de

piese pentru instrumentele

muzicale

Комплектовщик деталей

музыкальных

инструментов

2 -- 5 63 7312

11826 Completator lenjerie Комплектовщик белья 2 -- 6 66 5145

11828 Completator materiale,

croiuri şi articole

Комплектовщик

материалов, кроя и

изделий

1 -- 4 49 7443

11830 Completator mărfuri Комплектовщик товаров 2 55 9412

11832 Completator micromodule Комплектовщик

микромодулей

3 -- 4 20 7242

11834 Completator mobilă Комплектовщик мебели 2 -- 5 40 7422

Page 46: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

535

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11836 Completator modele Комплектовщик моделей 2 -- 4 2 7211

11838 Completator oase Комплектовщик костей 5 60 7460

11840 Completator panouri Комплектовщик панелей 3 -- 4 42 7450

11842 Completator piese de ceasuri

şi rubine

Наборщик деталей часов и

камней

1 -- 3 10 7311

11844 Completator piese şi articole

de hîrtie

Комплектовщик деталей и

изделий из бумаги

2 41 9322

11846 Completator semifabricate

de articole medicale

Комплектовщик

полуфабрикатов

медицинских изделий

2 -- 3 31 8221

11848 Completator sticlă şi articole

de sticlă

Комплектовщик стекла и

стеклоизделий

1 -- 3 44 7322

11850 Completator tehnică de

aviaţie

Комплектовщик

авиационной техники

1 -- 5 22 7232

11852 Completator tuburi Комплектовщик туб 2 -- 3 13 7280

11854 Completator zoopreparate

uscate

Комплектовщик сухих

зоопрепаратов

4 60 7460

11856 Concasorist Дробильщик 2 -- 6 4 8112

11857 Concasorist Дробильщик 2 -- 4 24 8151

11858 Concasorist Дробильщик 1 -- 5 42 7450

11859 Concasorist celuloză Дробильщик целлюлозы 2 -- 4 41 8142

11861 Concasorist componente

pentru înveliş

Дробильщик компонентов

обмазки

2 -- 5 14 7280

11865 Concasorist materii prime

termoizolante

Дробильщик

теплоизоляционного сырья

3 -- 4 43 7450

11867 Concasorist-măcinător Дробильщик-размольщик 2 -- 4 42 7450

11869 Concasorist-măcinător Дробильщик-размольщик 2 -- 4 44 8112

11870 Concasorist-măcinător Дробильщик-размольщик 2 -- 4 45 8112

11871 Concasorist mică Дробильщик слюды 2 -- 3 43 7450

11873 Concasorist pirită Дробильщик колчедана 2 41 8142

11875 Concasorist var Дробильщик извести 3 -- 4 42 7450

11877 Concentrator Концентраторщик 2 -- 5 4 8112

11879 Concentrator grafit Обогатитель графита 3 -- 4 4 8112

11881 Concentrator deşeuri Обогатитель отходов 2 8 9322

11883 Concentrator granule şi

pulberi abrazive

Обогатитель шлифзерна и

шлифпорошков

2 -- 4 17 8159

11885 Concentrator micropulberi Обогатитель

микропорошков

2 -- 3 20 8159

11887 Concentrator şlicuri Обогатитель шлихов 4 5 7610

11889 Condensator Сгустительщик 2 -- 3 41 8142

11891 Condensator pastă fibroasă

de piele

Сгустительщик

кожволокнистой массы

3 35 7441

Page 47: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

536

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11893 Condensatorist Конденсаторщик 4 8 8121

11895 Condiţioner boabe şi

seminţe

Кондиционерщик зерна и

семян

2 -- 3 51 8273

11897 Conducător auto (şofer) Водитель автомобиля 4 -- 8 56 8322

11898 Conducător de cîini de

serviciu

Проводник (вожатый)

служебных собак

3 -- 4 1 5169

11899 Conducător drezină Водитель дрезины 3 -- 6 56 8311

11901 Conducător încărcător Водитель погрузчика 2 -- 6 1 8334

11903 Conducător la electro- şi

motocar

Водитель электро- и

автотележки

2 1 8321

11905 Conducător (şofer) maşină

de curăţat şi transportat

Водитель транспортно-

уборочной машины

3 56 8322

11907 Conducător mijloace de

transport cu motor

Водитель

мототранспортных средств

3 56 8321

11909 Conducător-probator Водитель-испытатель 2 -- 6 2 8322

11911 Conducător tramvai

(vatman)

Водитель трамвая 3 -- 5 56 8323

11913 Conducător troleibuz Водитель троллейбуса 4 -- 6 56 8323

11915 Conducător vehicul pentru

orice teren

Водитель вездехода 5 -- 6 1 8321

11917 Conductor Проводник 1 5111

11918 Conductor troleibuz,

autobuz

Кондуктор троллейбуса,

автобуса

56 8323

11919 Conductor principal tren-

marfă

Кондуктор главный

грузовых поездов

3 -- 5 56 5112

11921 Conductor trenuri de marfă Кондуктор грузовых

поездов

2 -- 4 56 5112

11923 Confecţioner aparatură din

masă plastică

Изготовитель

пластмассовой аппаратуры

3 -- 5 27 8284

11925 Confecţioner articole de

azbometal

Изготовитель

асбометаллических

изделий

3 -- 4 38 8286

11927 Confecţioner articole

decorative din mase plastice

Изготовитель

художественных изделий

из пластмасс

1 -- 6 27 8284

11929 Confecţioner articole de

marochinărie

Пошивщик

кожгалантерейных

изделий

1 -- 6 48 7442

11931 Confecţioner articole de păr

şi perii

Изготовитель щетинно-

щеточных изделий

1 -- 5 48 7424

Page 48: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

537

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11933 Confecţioner articole din

materiale expandate

Изготовитель изделий из

вспенивающихся

материалов

2 27 8284

11935 Confecţioner articole din

pene-fulgi

Изготовитель

перопуховых изделий

3 -- 4 52 7411

11937 Confecţioner articole din

pînză abrazivă

Изготовитель изделий из

шлифовальной шкурки

2 -- 4 17 7280

11939 Confecţioner articole din

pînză cu desen decorativ

Изготовитель изделий из

тканей с художественной

росписью

3 -- 6 65 7332

11941 Confecţioner articole prin

imersare

Изготовитель маканых

изделий

3 -- 5 33 8284

11943 Confecţioner articole prin

metoda de înfăşurare

Изготовитель изделий

методом намотки

2 -- 4 27 8284

11945 Confecţioner articole şi

piese din cauciuc

Заготовщик резиновых

изделий и деталей

1 -- 5 33 8284

11947 Confecţioner articole tehnice

din azbest

Заготовщик асбестовых

технических изделий

2 -- 4 38 8284

11949 Confecţioner articole tehnice Прошивщик технических

изделий

3 48 7442

11951 Confecţioner bavuri Изготовитель капов 3 -- 6 45 7223

11953 Confecţioner bază pentru

articole din pîslă

Изготовитель основы

валяльно-войлочных

изделий

2 -- 4 47 7439

11955 Confecţioner benzi din

fluoroplast

Изготовитель ленты из

фторопласта

2 -- 3 27 8284

11957 Confecţioner benzi şi plase

metalice

Изготовитель лент и

металлосеток

2 -- 5 15 7280

11959 Confecţioner blocuri de

poliuretani expandaţi

Изготовитель блоков

пенополиуретана

4 -- 5 27 8227

11961 Confecţioner blocuri şi

panouri din cărămidă

Изготовитель блоков и

панелей из кирпича

2 -- 3 42 7450

11963 Confecţioner capacităţi din

ceramică şi sticlă turnate

Изготовитель

стекловаренных

керамических емкостей

2 -- 3 71 7260

11965 Confecţioner carcase Изготовитель каркасов 1 -- 3 2 7211

11967 Confecţioner carcase de

anvelope pentru velosport

Заготовщик каркаса

спортивных велошин

2 33 9321

11969 Confecţioner catgut Изготовитель кетгута 2 -- 4 31 7411

11971 Confecţioner ciocănaşe

pentru instrumentele cu

clape

Изготовитель молоточков

для клавишных

инструментов

5 63 7312

Page 49: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

538

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

11973 Confecţioner clape Заготовщик клапанов 1 41 9321

11975 Confecţioner corzi din

intestine

Изготовитель струн 1 -- 6 52 7411

11977 Confecţioner cutii Футлярщик 1 -- 5 48 7442

11979 Confecţioner discuri

abrazive şi articole de

lustruit

Изготовитель абразивных

дисков и полировальных

изделий

2 -- 4 17 7280

11981 Confecţioner dispozitive de

creştere a monocristalelor

Изготовитель

приспособлений для

выращивания

монокристаллов

4 25 7321

11983 Confecţioner echipamente

pentru maşini jacard

Изготовитель оснастки для

жаккардовых машин

2 -- 5 12 7280

11985 Confecţioner elemente

decorative pentru mobilă

Изготовитель

декоративных элементов

мебели

3 -- 4 40 7422

11987 Confecţioner extractoare de

pulpă

Изготовитель

пульпоэкстрактов

1 -- 3 16 7224

11990 Confecţioner filoane Изготовитель жгутов 2 -- 3 44 7223

11991 Confecţioner filtre optice şi

polaroizi

Изготовитель

светофильтров и

поляроидов

1 -- 4 71 7260

11993 Confecţioner fireturi Изготовитель мишурной

нити

3 19 7241

11995 Confecţioner fitiluri Изготовитель фитилей 2 47 9321

11997 Confecţioner flori decorative Цветочница 1 -- 4 47 7332

11999 Confecţioner fond de

filigran

Изготовитель

филигранных основ

3 -- 4 65 7313

12001 Confecţioner forme Изготовитель форм 2 -- 5 27 8143

12002 Confecţioner forme Изготовитель форм 4 -- 6 41 8284

12004 Confecţioner furtunuri

metalice, arbori flexibili şi

spirale armate

Изготовитель

металлорукавов, гибких

валов и бронеспиралей

1 -- 3 15 7280

12006 Confecţioner furtunuri şi

compensatoare cu silfon

Изготовитель сильфонных

компенсаторов и шлангов

2 -- 5 2 7233

12008 Confecţioner garnituri Изготовитель набивок 3 -- 4 38 7213

12010 Confecţioner garnituri de

etanşare

Изготовитель молдингов 2 -- 4 33 8284

12012 Confecţioner inele Вивщик колец 2 33 9321

12014 Confecţioner inele Изготовитель колец 1 -- 4 33 8284

12016 Confecţioner inele de

celuloid

Изготовитель

целлулоидных колец

1 -- 2 27 9321

Page 50: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

539

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12018 Confecţioner inele de

parafină

Изготовитель

парафиновых колец

2 47 9322

12020 Confecţioner instrumente

muzicale la comanda

particularilor

Изготовитель

музыкальных

инструментов по

индивидуальным заказам

6 63 7312

12022 Confecţioner iţe Изготовитель ремиз 1 -- 3 12 7280

12023 Confecţioner iţe Наборщик ремиз 2 15 7280

12025 Confecţioner janilie Изготовитель синели 2 -- 3 35 8261

12026 Confecţioner janilie Изготовитель синельки 2 47 9322

12028 Confecţioner jante de

textolit

Наборщик текстолитовых

ободов

2 -- 3 27 8232

12030 Confecţioner lame Изготовитель голосовых

планок

2 -- 6 63 7312

12032 Confecţioner lanţuri Цепеизготовитель 1 -- 3 15 7280

12033 Confecţioner lanţuri prin

sudare

Цепевязальщик 2 -- 4 15 7280

12035 Confecţioner lumînări Изготовитель свечей 2 -- 3 55 8229

12037 Confecţioner machete de

matriţe

Изготовитель макетов

матриц

5 48 7442

12039 Confecţioner materiale de

presat

Изготовитель

прессовочных материалов

4 -- 6 27 8232

12041 Confecţioner materiale

pentru reparaţia pneurilor

Заготовщик

шиноремонтных

материалов

2 -- 3 33 8284

12043 Confecţioner matriţe Изготовитель штампов 5 45 8284

12045 Confecţioner miezuri-benzi Изготовитель ленточных

сердечников

1 -- 4 21 7242

12047 Confecţioner modele de

pneuri pentru încercare

Заготовщик образцов для

испытания шин

4 33 8231

12049 Confecţioner obiecte de artă

din ceramică

Изготовитель

художественных изделий

из керамики

3 -- 6 65 7331

12051 Confecţioner obiecte de artă

din chihlimbar

Изготовитель

художественных изделий

из янтаря

3 -- 6 65 7334

12053 Confecţioner obiecte de artă

din coajă de mesteacăn

Изготовитель

художественных изделий

из бересты

3 -- 5 65 7331

12055 Confecţioner obiecte de artă

din lemn

Изготовитель

художественных изделий

из дерева

3 -- 6 65 7331

Page 51: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

540

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12057 Confecţioner obiecte de artă

din lozie

Изготовитель

художественных изделий

из лозы

3 -- 5 65 7331

12059 Confecţioner obiecte de artă

din metal

Изготовитель

художественных изделий

из металла

3 -- 6 65 7333

12061 Confecţioner obiecte de artă

din piele

Изготовитель

художественных изделий

из кожи

3 -- 6 65 7332

12063 Confecţioner obiecte funii şi

sfori

Изготовитель веревочных

изделий

2 47 7438

12065 Confecţioner odgoane şi

laţuri

Изготовитель подбор и

гужиков

3 47 7438

12067 Confecţioner pachete de

hîrtie

Заготовщик бумажных

пакетов

1 -- 2 41 9321

12069 Confecţioner panouri

stratificate

Изготовитель

многослойных панелей

3 -- 5 27 8284

12071 Confecţioner pansamente

ghipsate

Изготовитель гипсовых

бинтов

2 31 9321

12073 Confecţioner păpuşi pentru

filmul de animaţie

Изготовитель игровых

кукол

5 -- 6 62 5410

12075 Confecţioner piele glase Изготовитель лайки 1 -- 2 52 7441

12077 Confecţioner piese extrudate

pentru pneuri

Заготовщик

шприцованных деталей

для шин

1 -- 2 33 9321

12079 Confecţioner piese

fonoabsorbante

Изготовитель

звукопоглощающих

клиньев

2 29 9321

12081 Confecţioner piese pentru

instrumentele de suflat

Изготовитель деталей для

духовых инструментов

2 -- 5 63 7312

12083 Confecţioner piese şi

subansambluri din mase

plastice pentru conducte

Изготовитель деталей и

узлов трубопроводов из

пластмасс

1 -- 6 27 8284

12085 Confecţioner pile abrazive Изготовитель абразивных

пилок

2 17 7280

12087 Confecţioner plăci din fibre

de sticlă şi foiţe metalice

Изготовитель

фольгированных

стеклоплит

3 29 8290

12089 Confecţioner plicuri Конвертчик 1 -- 2 59 9321

12091 Confecţioner preparate de

metale preţioase şi de

lustruit

Изготовитель препаратов

драгоценных металлов и

люстров

2 -- 5 26 8229

Page 52: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

541

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12093 Confecţioner rame Изготовитель ранта 2 -- 3 35 7442

12095 Confecţioner rame de

ochelari

Изготовитель очковых

оправ

1 -- 4 16 8284

12097 Confecţioner-reglor de

piese-ghidaje

Изготовитель-наладчик

пресс-проводок

3 7 8122

12099 Confecţioner rogojini de

trestie

Изготовитель камышовых

матов

1 -- 2 55 9321

12101 Confecţioner scări şi reţele

prin fotoprocedee

Изготовитель шкал и сеток

фотоспособом

2 -- 6 71 7260

12103 Confecţioner scobitori Изготовитель зубочисток 2 52 9321

12105 Confecţioner semifabricate

profilate

Изготовитель профильных

заготовок

1 -- 2 45 9321

12107 Confecţioner separatoare Изготовитель сепараторов 1 -- 3 19 7241

12109 Confecţioner sonde şi

catetere

Изготовитель бужей и

катетеров

1 -- 3 16 8284

12111 Confecţioner spate Изготовитель берд 2 -- 5 12 7280

12113 Confecţioner suporturi

pentru forme

Изготовитель

формодержателей

4 45 7321

12115 Confecţioner şabloane Изготовитель шаблонов 3 -- 6 40 7422

12116 Confecţioner şabloane Изготовитель лекал 3 48 7443

12117 Confecţioner şabloane Изготовитель лекал 3 -- 5 49 7443

12118 Confecţioner şabloane, scări

şi plachete

Изготовитель трафаретов,

шкал и плат

1 -- 4 1 7345

12120 Confecţioner şireturi Тесемщик 2 47 8262

12122 Confecţioner tachelaje

pentru articole inginereşti

Заготовщик такелажа

инженерного имущества

2 -- 4 33 8284

12124 Confecţioner tampoane Изготовитель пробок 1 31 9322

12126 Confecţioner tenzorezistoare Изготовитель

тензорезисторов

2 -- 6 22 7232

12128 Confecţioner titluri pentru

subtitrare

Изготовитель субтитров 3 -- 6 24 5410

12130 Confecţioner tuburi

electroizolante

Изготовитель

электроизоляционных

трубок

2 -- 3 19 7241

12132 Confecţioner ţevi Изготовитель труб 3 27 8284

12134 Confecţioner ţevi din

fluoroplast

Изготовитель труб из

фторопласта

4 -- 5 27 8284

12136 Confecţioner ţigări de foi Изготовитель сигар 2 -- 3 55 7416

12138 Confecţioner unelte de

pescuit

Изготовитель орудий лова 1 -- 4 54 6152

12140 Confecţioner vergele Изготовитель стержней 3 -- 4 37 8240

12142 Confilator răchiţele Обкатчик клюквы 1 -- 3 55 7412

Page 53: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

542

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12144 Conservator piei şi blănuri

brute

Консервировщик

кожевенно-мехового

сырья

2 -- 4 48 7441

12145 Conservator piei şi blănuri

brute

Консервировщик

кожевенного и пушно-

мехового сырья

3 -- 4 1 7441

12147 Conservator utilaje şi

articole metalice

Консервировщик

оборудования и

металлоизделий

1 -- 3 1 7233

12149 Controlor Контролер 2 -- 5 42 8229

12153 Controlor acoperiri de email Контролер эмалевого

покрытия

3 -- 4 2 8223

12155 Controlor aparate de măsură

şi unelte speciale

Контролер измерительных

приборов и специального

инструмента

2 -- 6 2 7311

12157 Controlor al stării tehnice a

mijloacelor de

automototransport

Контролер технического

состояния

автомототранспортных

средств

5 56 7231

12159 Controlor articole din

azbociment

Контролер

асбестоцементных изделий

3 -- 4 42 7450

12161 Controlor articole din cablu Контролер кабельных

изделий

3 -- 5 19 7241

12163 Controlor articole din piatră Контролер изделий из

камня

3 -- 4 42 7450

12165 Controlor articole din mică Контролер изделий из

слюды

3 -- 4 43 7450

12167 Controlor articole

fotosensibile

Контролер

светочувствительных

изделий

2 -- 5 34 8224

12169 Controlor articole,

semifabricate şi materiale

Контролер изделий,

полуфабрикатов и

материалов

2 -- 5 48 8269

12171 Controlor articole

termoizolante

Контролер

теплоизоляционных

изделий

5 43 7450

12173 Controlor blănuri brute şi

semifabricate în producţia de

blănuri

Контролер мехового сырья

и полуфабрикатов в

скорняжном производстве

3 -- 6 48 7441

Page 54: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

543

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12175 Controlor blănuri brute şi

semifabricate în producţia de

umezire şi vopsire

Контролер мехового сырья

и полуфабрикатов в

сырейно-красильном

производстве

2 -- 6 48 7441

12177 Controlor calitate Контролер качества 2 -- 5 47 7431

12179 Controlor calitate la

prelucrarea articolelor

Контролер качества

обработки изделий

3 66 5144

12181 Controlor calitate la

prelucrarea îmbrăcămintei şi

lenjeriei

Контролер качества

обработки одежды и белья

3 66 5145

12183 Controlor calitate producţie

şi procese tehnologice

Контролер качества

продукции и

технологического

процесса

4 -- 5 24 8229

12185 Controlor calitate ţiţei şi

produse petroliere

Контролер по качеству

нефти и нефтепродуктов

4 36 8155

12187 Controlor-cantaragiu Контролер-весовщик 3 53 7411

12189 Controlor-casier Контролер-кассир 2 -- 4 55 5220

12191 Controlor corzi şi înnădituri Контролер струн и сшивок 6 52 7411

12193 Controlor cuptoare Контролер печного

хозяйства

2 -- 4 69 5310

12195 Controlor dispozitive şi

aparate radioelectronice

Контролер

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

2 -- 6 21 7242

12197 Controlor dispozitive şi

piese optice

Контролер оптических

деталей и приборов

2 -- 6 71 7260

12199 Controlor filme Фильмопроверщик 3 -- 5 62 5410

12201 Controlor fuse Проверяльщик веретен 3 -- 4 47 8261

12203 Controlor instalaţii cu gaze Контролер газового

хозяйства

3 69 5310

12205 Controlor instrumente

muzicale

Контролер музыкальных

инструментов

4 -- 6 63 7312

12207 Controlor în producţia de

ceasuri şi rubine

Контролер часового и

камневого производства

2 -- 5 10 7311

12209 Controlor în producţia de

celuloză şi hîrtie

Контролер целлюлозно-

бумажного производства

2 -- 5 41 8142

12211 Controlor în producţia de

electrozi

Контролер электродного

производства

3 -- 4 14 7280

12213 Controlor în producţia de

elemente galvanice şi

acumulatori

Контролер в

аккумуляторном и

элементном производстве

2 -- 5 19 7241

Page 55: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

544

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12215 Controlor în producţia de

materiale electroizolante

Контролер в производстве

электроизоляционных

материалов

3 -- 5 19 7241

12217 Controlor în producţia de

metale feroase

Контролер в производстве

черных металлов

2 -- 6 7 8121

12219 Controlor în producţia de

piese turnate

Контролер в литейном

производстве

2 -- 5 2 8122

12221 Controlor în producţia de

pneuri

Контролер шинного

производства

2 -- 4 33 8284

12223 Controlor în producţia de

spate şi iţe

Контролер

ремизобердочного

производства

2 -- 4 12 7280

12225 Controlor în producţia de

sticlă

Контролер стекольного

производства

1 -- 5 44 8132

12227 Controlor la asamblarea

maşinilor, aparatelor şi

dispozitivelor electrice

Контролер сборки

электрических машин,

аппаратов и приборов

2 -- 6 19 8282

12229 Controlor la baterea

monedelor şi confecţionarea

ordinelor

Контролер монетно-

орденского производства

3 -- 5 65 7313

12231 Controlor la controlul

energetic

Контролер энергонадзора I -- III 9 5340

12233 Controlor la exploatarea

forestieră

Контролер

лесозаготовительного

производства и лесосплава

3 -- 5 39 6141

12235 Controlor la lucrări de

asamblare, montare şi

reparare

Контролер сборочно-

монтажных и ремонтных

работ

2 -- 6 22 7232

12237 Controlor la lucrări de

cazangerie, matriţare la rece

şi presare

Контролер котельных,

холодноштамповочных и

давильных работ

1 -- 5 2 7221

12239 Controlor la lucrări de

forjare-presare

Контролер кузнечно-

прессовых работ

2 -- 5 2 7221

12241 Controlor la lucrări de

sudare

Контролер сварочных

работ

2 -- 6 2 7212

12243 Controlor la lucrări

mecanice şi de lăcătuşărie

Контролер станочных и

слесарных работ

2 -- 6 2 7223

12245 Controlor la lucrări navale

de formare a scheletului, de

montaj şi de instalare a

tubulaturii

Контролер

судокорпусных,

судомонтажных и

трубопроводных работ

2 -- 6 23 7232

Page 56: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

545

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12247 Controlor la măsurarea

produselor

Контролер измерения

продукции

1 -- 4 47 8262

12249 Controlor la punctul de

control şi trecere

Контролер на контрольно-

пропускном пункте

2 -- 3 1 5169

12251 Controlor la prelucrarea

lemnului

Контролер

деревообрабатывающего

производства

2 -- 6 40 7422

12253 Controlor la recepţia

cărbunelui

Контролер углеприема 2 4 9311

12255 Controlor la tratamentul

termic

Контролер по

термообработке

2 -- 5 2 7221

12257 Controlor lianţi şi materiale

pentru pereţi

Контролер стеновых и

вяжущих материалов

1 -- 2 42 7450

12259 Controlor lucrări de

metalizare

Контролер работ по

металлопокрытиям

2 -- 4 2 8223

12261 Controlor lucrări de vopsire Контролер малярных

работ

2 -- 5 2 7134

12263 Controlor materiale, articole

şi şabloane

Контролер материалов,

изделий и лекал

1 -- 6 49 7443

12265 Controlor materiale intuitive Контролер наглядных

пособий

2 -- 6 60 7460

12267 Controlor materiale, metale,

piese brute şi articole

Контролер материалов,

металлов, полуфабрикатов

и изделий

2 -- 5 2 7233

12269 Controlor materiale pentru

învelitori şi materiale

hidroizolante

Контролер кровельных и

гидроизоляционных

материалов

3 43 7450

12271 Controlor materiale şi

articole

Контролер материалов и

изделий

2 -- 6 50 7443

12273 Controlor materiale şi

articole abrazive

Контролер абразивных

материалов и изделий

2 -- 5 17 7280

12275 Controlor obiecte de artă Контролер

художественных изделий

2 -- 5 65 7313

12277 Controlor pelicule, soluţii şi

materiale pentru film

Контролер пленки,

растворов и фильмовых

материалов

2 -- 6 34 8224

12279 Controlor piei brute şi

semifabricate

Контролер сырья и

полуфабрикатов

4 -- 5 48 7441

12281 Controlor piese şi construcţii

de beton şi beton armat

Контролер бетонных и

железобетонных изделий и

конструкций

3 -- 5 42 7450

Page 57: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

546

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12283 Controlor piese şi

dispozitive

Контролер деталей и

приборов

2 -- 6 20 7242

12285 Controlor plase Контролер сетеизделий 2 -- 4 47 7438

12286 Controlor poartă Вахтер 1 -- 2 1 9411

12287 Controlor proces tehnologic Контролер

технологического

процесса

2 -- 3 47 8269

12289 Controlor proces tehnologic Контролер

технологического

процесса

4 48 7441

12291 Controlor producţie cu

deastinaţie medicală

Контролер продукции

медицинского назначения

2--3 31 8221

12293 Controlor producţie în

metalurgia neferoasă

Контролер продукции

цветной металлургии

3 -- 6 8 8122

12295 Controlor producţie

preţioasă

Контролер по драгоценной

продукции

3 -- 4 4 8111

12297 Controlor produse

alimentare

Контролер пищевой

продукции

2 -- 4 51 7415

12299 Controlor-recepţioner Контролер-приемщик 4 26 8229

12301 Controlor-recepţioner

articole din porţelan, faianţă

şi ceramică

Контролер-приемщик

фарфоровых, фаянсовых и

керамических изделий

2 -- 5 45 7321

12303 Controlor-recepţioner

microelemente

Контролер-приемщик

микроэлементов

2 -- 5 20 7242

12305 Controlor regimuri de lucru

ale utilajului tehnologic

Контролер режимов

работы технологического

оборудования

4 -- 6 20 7223

12307 Controlor reţele de

alimentare cu apă

Контролер

водопроводного хозяйства

3 69 5320

12309 Controlor semifabricate şi

produse finite

Контролер

полуфабрикатов и готовой

продукции

2 -- 5 59 7345

12311 Controlor stive Контролер кип 2 46 9322

12313 Controlor sunet la discuri Контролер по звучанию 3 -- 4 27 8284

12315 Controlor suspensii Контролер суспензии 2 4 9311

12317 Controlor verificator Контролер визитажник 3 -- 4 34 8224

12319 Controlor utilaj şi articole

medicale

Контролер медицинского

оборудования и изделий

1 -- 5 16 7311

12321 Conturator Контуровщик 2 -- 5 62 5410

12323 Conturator originale Оконтуровщик оригиналов 2 -- 3 69 5148

12325 Convertizorist Конвертерщик 2 -- 6 8 8121

Page 58: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

547

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12327 Coordinatografist la

fotografia de precizie

Координатографист

прецизионной

фотолитографии

1 -- 5 20 7345

12329 Copiator Копировщик 2 -- 3 49 7443

12331 Copiator desene şi cartele Копировщик рисунков и

карт

2 -- 4 47 8269

12333 Copiator forme de tipar Копировщик печатных

форм

3 -- 6 59 7341

12335 Copiator materiale de film Копировщик фильмовых

материалов

3 -- 6 34 8224

12337 Corector Корректор 2 -- 6 59 7341

12339 Corector băi Корректировщик ванн 2 -- 5 2 8223

12341 Corector şlam Корректировщик шлама 2 7 9322

12343 Corhănitor Трелевщик 3 -- 4 39 6141

12345 Cositorar conductori Лудильщик проволоки 2 -- 3 2 8223

12349 Cositorar la cald Лудильщик горячим

способом

1 -- 5 2 8223

12351 Cositorar la cald de piese

pentru dispozitive

Лудильщик деталей

приборов горячим

способом

2 -- 3 20 8223

12353 Cositorar (zincuitor) prin

metoda electrolitică

Лудильщик (оцинковщик)

электролитическим

методом

3 -- 6 2 8223

12355 Cosmetician Косметик 3 -- 4 66 5141

12357 Costumer Костюмер 2 -- 6 62 5410

12359 Crescător animale de blană Зверовод 5 -- 6 70 6129

12361 Crescător animale la bazele

zoologice

Зверовод зоологических

баз

1 -- 4 62 6129

12363 Crescător de animale Животновод 3 -- 6 70 6121

12365 Crescător de animale la

îngrijirea animalelor de

muncă (de tracţiune)

Животновод по уходу за

рабочими животными

4 -- 5 70 6121

12367 Crescător de cai Коневод 3 -- 6 70 6121

12369 Crescător de cîini Собаковод 3 1 6121

12371 Crescător de păsări Птицевод 2,4 -- 5 70 6122

12373 Crescător de porci Свиновод 3 -- 6 70 6121

12375 Crescător iepuri de casă Кроликовод 4 -- 5 70 6121

12377 Crescător miceliu Растильщик грибницы 3 -- 4 31 8221

12379 Crestător pietre de moară Насекальщик мелющих

камней

4 51 8273

Page 59: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

548

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12381 Crestător pile, raşpele şi

ferăstraie

Насекальщик

напильников, рашпилей и

пил

1 -- 4 2 7223

12383 Croitor articole şi piese din

cauciuc

Закройщик резиновых

изделий и деталей

1 -- 4 33 8284

12385 Croitor carton, fibră şi alte

materiale

Закройщик картона,

фибры и других

материалов

2 -- 4 41 8286

12387 Croitor coajă de mesteacăn Раскройщик бересты 2 65 7331

12389 Croitor (confecţioner

îmbrăcăminte la comandă)

Закройщик 4 -- 7 49 5146

12391 Croitor (în industria

confecţiilor)

Раскройщик 2 -- 6 49 7443

12393 Croitor materiale Раскройщик материалов 2 -- 6 48 8269

12395 Croitor materiale cu fibre de

sticlă

Раскройщик

стекловолокнистых

материалов

1 -- 4 29 8228

12397 Croitor piei brute Раскройщик кожевенного

сырья

2 -- 5 48 7441

12399 Croitor piei şi blănuri Раскройщик кожи и меха 2 -- 5 65 7332

12401 Croitor peliculă Раскройщик пленки 2 -- 3 40 8142

12403 Croitor-tăietor Закройщик-резак 2 41 8286

12405 Cromolitograf Хромолитограф 5 -- 6 59 7343

12407 Cubilist Вагранщик 2 -- 6 2 8122

12408 Cubilist Вагранщик 3 -- 6 43 7450

12409 Culegător covoare din plăci

de ceramică

Наборщик керамических

плиток в ковры

2 -- 3 45 8285

12411 Culegător covor-mozaic Наборщик ковриков из

мозаичной плитки

2 -- 4 44 8285

12413 Culegător la maşini Наборщик на машинах 3 -- 6 59 7341

12415 Culegător la maşinile de

cules şi imprimat

Наборщик на наборно-

печатающих машинках

3 -- 6 59 7341

12417 Culegător la maşinile de

cules şi turnat rînduri

Наборщик на наборно-

строкоотливных машинах

4 -- 6 59 7341

12419 Culegător priză de sticlă Наборщик стекломассы 2 -- 6 44 7322

12421 Cultivator de hamei Хмелевод 70 6111

12423 Cultivator de legume şi

fructe

Плодоовощевод 70 6112

12427 Cultivator de plante

eterooleaginoase

Эфиромасленичник 70 6111

12429 Cultivator drojdii Дрожжевод 2 -- 4 55 7412

12431 Cultivator legume Овощевод 70 6111

Page 60: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

549

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12433 Cultivator tutun Табаковод 70 6111

12435 Cupajist Купажист 4 -- 5 55 7414

12437 Cupajist extract de pectină Купажист пектинового

экстракта

4 55 7412

12439 Cupajist tutun Купажист по табакам 4 -- 6 55 7416

12441 Cuptorar la cuptoare Welz Печевой на вельцпечах 3 -- 6 8 8122

12443 Cuptorar la obţinerea

sulfatului de zinc cristalizat

Печевой на получении

цинкового купороса

3 -- 4 8 8122

12445 Cuptorar la prelucrarea

materialelor cu conţinut de

titan şi pămînturi rare

Печевой по переработке

титаносодержащих и

редкоземельных

материалов

3 -- 6 8 8122

12447 Cuptorar la producerea

trioxidului de stibiu

Печевой по производству

трехокиси сурьмы

4 -- 5 8 8122

12449 Cuptorar la rafinarea cu iod Печевой иодиодного

рафинирования

4 -- 6 8 8122

12451 Cuptorar la reducere prin

metoda termică

Печевой по

восстановлению

термическим способом

3 -- 6 8 8123

12453 Cuptorar la reducerea

fierului şi recoacerea

pulberilor de fier

Печевой восстановления

железа и отжига железных

порошков

3 -- 6 8 8122

12455 Cuptorar la reducerea

pulberii de nichel

Печевой по

восстановлению

никелевого порошка

4 -- 5 8 8122

12457 Cuptorar la reducerea şi

distilarea titanului şi

metalelor rare

Печевой на

восстановлении и

дистилляции титана и

редких металлов

3 -- 6 8 8122

12459 Cuprator Омеднильщик 2 44 7324

12461 Curăţitor Зачистчик 1 -- 4 20 7242

12463 Curăţitor articole optice Чистильщик оптики 1 -- 4 71 7260

12465 Curăţitor articole,

semifabricate şi materiale

Чистильщик изделий,

полуфабрикатов и

материалов

1 -- 3 48 9350

12467 Curăţitor ambalaj flexibil Выбивальщик мягкой тары 1 -- 2 51 9322

12469 Curăţitor articole de

electroceramică

Чистильщик

электроугольных изделий

1 -- 2 19 7241

12471 Curăţitor benzi transportoare Лентовой уборщик 1 4 9311

12473 Curăţitor blănuri cu benzină Чистильщик меховых

шкурок бензином

1 48 7441

Page 61: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

550

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12475 Curăţitor camere de

desprăfuire

Чистильщик по очистке

пылевых камер

3 42 7450

12477 Curăţitor canale de fum şi

focare

Чистильщик дымоходов,

боровов и топок

3 -- 4 7 8123

12479 Curăţitor canale şi tunele de

canalizare

Чистильщик

канализационных

тоннелей и каналов

2 -- 3 28 8228

12480 Curăţitor cazane Котлочист 1 -- 6 1 8162

12481 Curăţitor cocs Коксоочиститель 3 36 8155

12483 Curăţitor conducte de gunoi Уборщик мусоропроводов 1 1 9414

12485 Curăţitor de feroaliaje Чистильщик ферросплавов 2 7 9322

12487 Curăţitor deşeuri (de la

pieptănare)

Выгребальщик очеса 2 47 7431

12489 Curăţitor evaporatoare Чистильщик выпарных

аппаратов

4 48 8269

12491 Curăţitor feţe de piei-

gelatină

Чистильщик лица голья 4 -- 5 48 7441

12493 Curăţitor-finisor ace şi

articole din platină

Галтовщик игольно-

платинных изделий

1 11 9322

12495 Curăţitor-finisor piese de

ceas şi rubine

Галтовщик деталей часов и

камней

2 -- 4 10 7311

12497 Curăţitor-finisor piese radio Галтовщик радиодеталей 1 -- 2 20 9322

12499 Curăţitor instalaţii de

ventilaţie

Чистильщик

вентиляционных

установок

2 47 9350

12501 Curăţitor încălţăminte Чистильщик обуви 1 1 9120

12503 Curăţitor malaxoare şi

bazine de şlam

Чистильщик на очистке

шламовых бассейнов и

болтушек

3 42 7450

12505 Curăţitor masă de conveier Съемщик байки 1 44 9322

12507 Curăţitor masă de sticlă Хальмовщик 3 44 7322

12509 Curăţitor materiale

electroizolante

Зачистчик

электроизоляционных

материалов

2 43 9322

12511 Curăţitor metale, piese

turnate şi articole

Чистильщик металла,

отливок, изделий и

деталей

1 -- 3 2 8122

12513 Curăţitor pete Пятновыводчик 2 -- 5 66 5144

12515 Curăţitor producţie Чистильщик продукции 2 -- 4 8 7214

12517 Curăţitor puf şi deşeuri Выгребальщик пуха и

отходов

2 47 7431

12519 Curăţitor puzderie Выгребальщик костры 1 47 7431

Page 62: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

551

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12521 Curăţitor scamă de pe

coconi

Чистильщик коконного

сдира

1 47 9350

12523 Curăţitor sticlă Стеклопротирщик 1 -- 2 1 9142

12525 Curăţitor sticle de ceasuri Протирщик часовых

стекол

1 10 7311

12526 Curăţitor tambure Очесывальщик барабанов 3 47 7431

12527 Curăţitor teritorii Уборщик территорий 1 1 9161

12529 Curăţitor-tocilar carde Чистильщик-точильщик

чесальных аппаратов

4 -- 5 47 7223

12531 Curăţitor ţesături, articole Чистильщик ткани,

изделий

1 -- 2 47 8264

12533 Curăţitor ţevi Чистильщик шпуль 1 47 9350

12535 Curăţitor utilaj şi dispozitive Чистильщик оснастки и

приспособлений

2 -- 3 33 8284

12537 Curăţitor utilaje Чистильщик 1 -- 4 1 7223

12538 Curăţitor utilaje Чистильщик оборудования 1 -- 2 46 9350

12539 Curăţitor utilaje Чистильщик оборудования 2 -- 4 47 7223

12540 Curăţitor utilaje Чистильщик оборудования 3 55 7416

12542 Curăţitor vase de

polimerizare

Чистильщик

полимеризационных

стаканов

2 32 9322

12544 Curbător fibră Гибщик фибры 3 41 8143

12546 Curbător lemn Гнутарь по дереву 2 -- 4 40 7422

12548 Curbător naval Гибщик судовой 2 -- 6 23 7232

12550 Curbător ţevi Гибщик труб 1 -- 5 2 7221

12552 Curbător ţevi naval Трубогибщик судовой 1 -- 6 23 7232

12554 Curier Курьер 1 1 9151

12556 Curier special Фельдъегерь 1 9151

12558 Curmător buşteni Раскряжевщик 2 -- 4 39 6141

12560 Cusător ambalaj flexibil Зашивальщик мягкой тары 1 -- 2 51 9322

12562 Cusător articole de curelărie

şi harnaşamente

Пошивщик шорно-

седельных изделий

1 -- 4 48 7442

12564 Cusător (în industria uşoară) Портной 2 -- 6 49 5146

12566 Cusător plase metalice Сшивальщик металлосеток 3 -- 4 15 7280

12568 Cusătoreasă (industria

confecţiilor)

Швея 1 -- 6 49 7443

12570 Cusătoreasă (în secţia de

umezire-vopsire şi blănuri)

Швея (в сырейно-

красильных и скорняжных

цехах)

1 -- 5 48 7443

12791 Controlor producţie cu

destinaţie medicală

Контролер продукции

медицинского назначения

2 -- 3 31 8221

D

Page 63: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

552

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12581 Dantelăreasă Кружевница 1 -- 6 47 7432

12583 Danturator roţi dinţate Зуборезчик 2 -- 6 2 7223

12585 Dădacă Няня 1 66 5131

12587 Debavurator Гратосъемщик 2 7 7223

12588 Debavurator Обрубщик облоя 2 33 9321

12589 Debavurator articole de

cauciuc

Обрезчик резиновых

изделий

1 -- 3 33 8284

12591 Debitator Пильщик 3 39 6141

12593 Decapator Травильщик 1 -- 5 2 7250

12595 Decapator arbori Травильщик валов 2 -- 5 47 8269

12597 Decapator articole din

porţelan şi faianţă

Травильщик фарфоровых

и фаянсовых изделий

3 45 7323

12599 Decapator clişee Травильщик клише 2,4 -- 6 59 8251

12601 Decapator elemente

redresoare cu cuproxid

Травильщик купроксных

выпрямительных

элементов

3 20 7224

12603 Decapator foiţe metalice Травильщик фольги 3 -- 4 10 7224

12605 Decapator foiţe metalice Травильщик фольги 2 -- 3 20 7224

12607 Decapator forme pentru tipar

adînc

Травильщик форм

глубокой печати

4 -- 6 59 7343

12609 Decapator la decaparea de

precizie

Травильщик

прецизионного травления

2 -- 6 20 7224

12611 Decapator materiale sintetice

cu suport de ţesătură

Травильщик

синтетических материалов

на тканевой основе

3 27 8232

12613 Decapator radioceramică Травильщик

радиокерамики

2 -- 3 20 7224

12615 Decapator sticlă cu acid

fluorhidric

Травильщик стекла

плавиковой кислотой

1 -- 4 44 7323

12617 Decator Декатировщик 2 -- 3 47 8269

12619 Decofrator piese

termoizolante şi acustice

Распалубщик

теплоизоляционных и

акустических изделий

3 43 7450

12621 Decorator articole de

marochinărie

Разрисовщик

кожгалантерейных

изделий

2 -- 4 48 7442

12623 Decorator jucării Разрисовщик игрушек 3 -- 5 64 7460

12625 Decorator pe articole din

piele

Разрисовщик изделий из

кожи

2 -- 6 65 7332

12627 Decorator vitrine Декоратор витрин 3 -- 6 61 5510

12629 Defectist tehnică de aviaţie Дефектовщик

авиационной техники

2 -- 6 22 7232

Page 64: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

553

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12631 Defectoscopist la controlul

cu fluide

Дефектоскопист по

газовому и жидкостному

контролю

2 -- 6 1 7233

12633 Defectoscopist la controlul

cu raze gamma şi Roentgen

Дефектоскопист рентгено-,

гаммаграфирования

2 -- 6 1 7233

12635 Defectoscopist la controlul

magnetic

Дефектоскопист по

магнитному контролю

2 -- 5 1 7233

12637 Defectoscopist la controlul

ultrasonic

Дефектоскопист по

ультразвуковому

контролю

2 -- 6 1 7233

12639 Defibror Дефибрерщик 2 -- 6 41 8142

12641 Deflaxator carne şi

subproduse

Жиловщик мяса и

субпродуктов

2 -- 3 52 7411

12643 Defrişor Корчевщик 2 4 9311

12645 Defrostor lactate Дефростатчик молочных

продуктов

2 52 7415

12647 Degorjor Дегоржер 5 55 8278

12651 Demonstrator coafuri Демонстратор причесок 2 66 5210

12653 Demonstrator îmbrăcăminte Демонстратор одежды 3 1 5210

12655 Demonstrator poziţii plastice Демонстратор

пластических поз

65 5210

12657 Denaturator alcool Денатураторщик спирта 3 55 8278

12659 Depănător Размотчик 1 -- 3 47 7431

12660 Depănător benzi Размотчик лент 3 41 8143

12661 Depănător coconi Кокономотальщик 4 -- 5 47 8261

12662 Depănător-croitor plase

metalice

Съемщик раскройщик

металлосеток

2 -- 4 15 7280

12664 Depănător fire de sticlă Размотчик стеклонити 3 -- 5 29 8228

12666 Depănător urzeală Перемотчик основ 3 -- 4 47 7431

12672 Derulator-sortator hîrtie Раскатчик-сортировщик

бумаги

1,3 41 8143

12674 Derulatorist furnir Лущильщик шпона 3 -- 6 40 7421

12676 Derulatorist peliculă Лущильщик пленки 4 27 8232

12678 Descărcător cocs Коксоразгрузчик 3 36 8155

12680 Descărcător cuptoare

verticale

Выгрузчик шахтных печей 3 42 7450

12682 Descărcător difuzoare Разгрузчик диффузоров 3 41 8142

12684 Descărcător la halde Выгрузчик на отвалах 2 -- 3 4 7111

12686 Descărcător pulberi Выгрузчик пыли 2 4 9322

12688 Descărcător var din cuptor Выгрузчик извести из

печей

3 -- 5 42 7450

12690 Descărnător Мездрильщик 2,4 -- 6 48 8265

Page 65: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

554

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12691 Descărnător piei Мездрильщик шкур 5 52 8265

12693 Descărnător pielicele de

iepure

Мездрильщик шкурок

кроликов

3 -- 4 52 8265

12695 Desenator cu email Рисовальщик эмалями 2 -- 5 2 7324

12697 Desenator cu vopsele

luminescente

Рисовальщик светящимися

красками

2 -- 3 10 7324

12699 Desenator pe sticlă Разрисовщик по стеклу 1 -- 4 44 7324

12701 Desenator pe ţesături Разрисовщик ткани 2 -- 5 47 7332

12703 Desenator tapete Разрисовщик обоев 4 41 7324

12705 Deshidrator granule şi

pulberi abrazive

Обезвоживатель

шлифзерна и

шлифпорошков

3 17 7321

12707 Deshidrator leşii Выпарщик щелоков 2 -- 6 41 8142

12709 Despachetator Разборщик пакетов 2 -- 3 24 8284

12711 Despachetator Раздирщик пакетов 1 -- 3 7 8123

12713 Despicător blănuri şi pîslă Распиловщик меха и

войлока

3,5 48 7441

12715 Despicător blocuri Раскольщик блоков 3 45 7321

12719 Despicător lemne Дровокол 1 -- 3 39 9212

12721 Desprinzător învelişuri de pe

articole de cablu

Съемщик оболочек с

кабельных изделий

1 -- 2 19 9322

12725 Destrămător fibre sintetice Расщепляльщик

синтетических нитей

3 27 8232

12727 Developator peliculă

cinematografică

Проявщик кинопленки 2 -- 6 34 8224

12729 Devulcanizator Девулканизаторщик 4 -- 5 33 8231

12731 Dezactivator Дезактиваторщик 2 -- 5 1 5169

12733 Dezaerator şi dezhidrator

camere

Отжимщик воздуха и

влаги из камер

1 -- 3 33 8284

12735 Dezambalator piei brute Распаковщик сырья 2 48 7441

12737 Dezbătător articole din

forme de ipsos

Выбивщик изделий из

гипсовых форм

1 -- 2 45 9322

12739 Dezbătător blocuri de

miporă

Выбивщик блоков мипоры 2 27 9322

12743 Dezbătător căpăţîni de zahăr Выбивщик рафинадных

голов

3 -- 4 55 7412

12745 Dezbătător piese turnate Выбивальщик отливок 1 -- 3 2 9322

12749 Dezinfecţionist Дезинфектор 2 -- 3 1 5139

12751 Dezinfecţionist nave Судопропускник 3 -- 4 56 8340

12753 Dezlegător Развязывальщик 1 47 9350

12755 Dezodorizator soia Дезодораторщик сои 3 55 8275

12759 Difuzorist celuloză Диффузорщик целлюлозы 2 -- 5 41 8142

Page 66: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

555

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12761 Diluator lacuri Лакоразводчик 2 -- 4 19 8226

12763 Distilator mercur Дистиллировщик ртути 1 -- 2 19 8159

12765 Distilator mercur Дистиллировщик ртути 2 -- 4 44 8159

12767 Distribuitor apă Водораздатчик 1 -- 2 69 5320

12769 Distribuitor apă în port Водораздатчик порта 3 56 9322

12771 Distribuitor materiale

explozive

Раздатчик взрывчатых

материалов

2 -- 3 4 7112

12773 Distribuitor pastă de silicat Распределитель

силикатной массы

3 42 7450

12775 Distribuitor produse

petroliere

Раздатчик нефтепродуктов 2 36 9332

12777 Distribuitor sarcini Распределитель работы 2 -- 4 1 8290

12779 Dizolvator reactivi Растворщик реагентов 3 4 8112

12781 Dogar Бондарь 2 -- 5 40 7422

12783 Dogar înfundător Бондарь укупорщик 3 26 8226

12785 Dogar înfundător Бондарь укупорщик 3 -- 4 51 7411

12787 Doborîtor arbori Вальщик леса 3 -- 6 39 6141

12789 Dozator Дозировщик 2 -- 4 4 8112

12790 Dozator Рецептурщик 2 -- 4 55 7412

12791 Dozator-amestecător la şnec Дозировщик-

смесительщик на шнеках

2 -- 3 42 7450

12793 Dozator-alcătuitor

amestecuri de azbest

Навесчик-составитель

асбестовых смесей

2 -- 3 38 7450

12795 Dozator azbest Дозировщик асбеста 2 -- 3 42 7450

12797 Dozator componente ale

amestecurilor de beton

Дозировщик компонентов

бетонных смесей

2 -- 3 42 7450

12799 Dozator de fibre şi peliculă Дозировщик волокна и

пленки

2 35 8229

12801 Dozator la mineralizator Дозировщик

минерализатора

3 40 7421

12803 Dozator la recircularea

fierbinte

Дозировщик горячего

возврата

4 4 8112

12805 Dozator materiale ceramice Дозировщик керамических

материалов

2 -- 3 45 8133

12807 Dozator materie primă Дозировщик сырья 2 -- 3 42 7450

12809 Dozator mercur Дозировщик ртути 1 -- 2 16 7280

12811 Dozator piatră spartă şi

bitum

Дозировщик дробленого

камня и битума

3 -- 4 43 7450

12813 Dozator preparate

medicamentoase

Дозировщик медицинских

препаратов

1 -- 3 31 8221

12815 Dozator produse alimentare Дозировщик пищевой

продукции

1 -- 3 51 7411

Page 67: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

556

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12817 Dozator reactivi Дозировщик реагентов 2 -- 4 4 8112

12819 Dozimetrist Дозиметрист 2 -- 5 1 5169

12821 Dragor Драгер 4 -- 6 4 8111

12823 Drenajist la extracţia de

mirabilit

Дренажист по добыче

мирабилита

3 4 7111

12824 Dricar Гробовщик 5143

12825 Dublator Дублировщик 1 -- 3 33 9321

12827 Dublator materiale în foi Дублировщик листового

материала

2 -- 3 24 8142

12829 Dublator piese şi materiale Дублировщик деталей и

материалов

1,3 48 7442

12831 Dulgher Плотник 2 -- 6 3 7124

12833 Dulgher naval Плотник судовой 1 -- 5 23 7124

12835 Durcisor piese Упрочнитель деталей 3 -- 5 22 7232

E

12837 Eboşor conectoare electrice Обжимщик

электросоединителей

3 20 7242

12839 Echilibrator piese şi

ansambluri

Балансировщик деталей и

узлов

2 -- 6 2 8282

12841 Echilibrator pneuri Балансировщик шин 3 33 8284

12843 Echipator Экипировщик 2 56 7511

12845 Ecluzist Шлюзовщик 2 4 9311

12847 Econoamă Сестра-хозяйка 2 1 9132

12849 Ecranator filoane,

conductori şi cabluri

Экранировщик жил,

проводов и кабелей

3 19 7241

12851 Egalizator grosime piese şi

semifabricate

Выравнивальщик толщины

деталей и полуфабрикатов

2 -- 3 48 7441

12855 Egalizator piese din piele Выравнивальщик кожаных

изделий

3 -- 4 65 7232

12857 Electrician macara Крановый электрик 56 7514

12859 Electrician-montator baterii

de acumulatori

Электромонтажник по

аккумуляторным батареям

2 -- 6 3 7137

12861 Electrician-montator blocuri

la ceasuri electronice şi

mecanice

Электромонтажник блоков

электронно-механических

часов

3 -- 5 10 7311

12863 Electrician-montator

cablator

Электромонтажник

схемщик

1 -- 6 19 7241

12865 Electrician-montator circuite

secundare

Электромонтажник по

вторичным цепям

2 -- 6 3 7137

12867 Electrician-montator

instalaţii de distribuţie

Электромонтажник по

распределительным

устройствам

2 -- 6 3 7137

Page 68: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

557

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12869 Electrician-montator maşini

electrice

Электромонтажник по

электрическим машинам

2 -- 6 3 7137

12871 Electrician-montator naval Электромонтажник

судовой

2 -- 6 23 7137

12873 Electrician-montator-reglor Электромонтажник-

наладчик

4 -- 6 3 7137

12875 Electrician-montator reţele

de cabluri

Электромонтажник по

кабельным сетям

2 -- 6 3 7137

12877 Electrician-montator reţele

de iluminat

Электромонтажник по

освещению и

осветительным сетям

2 -- 6 3 7137

12879 Electrician-montator reţele

de putere şi electroutilaje

Электромонтажник по

силовым сетям и

электрооборудованию

2 -- 6 3 7137

12881 Electrician-montator sisteme

de semnalizare, centralizare

şi blocare în transportul

feroviar şi la liniile terestre

de metropolitan

Электромонтажник по

сигнализации,

централизации и

блокировке на

железнодорожном

транспорте и наземных

линиях метрополитена

2 -- 6 3 7137

12883 Electrician naval Электрик судовой 56 8340

12885 Electroascuţitor Электрозаточник 2 -- 4 2 7222

12887 Electrocopietor Электрокопировщик 3 -- 5 34 5410

12889 Electrodist Электродчик 2 -- 4 8 8290

12890 Electrodist Электродчик 2 -- 5 14 7280

12891 Electrodist acumulatori şi

elemente galvanice cu

lamele

Электродчик ламельных

аккумуляторов и

элементов

2 -- 4 19 7241

12893 Electrodist acumulatori şi

elemente galvanice fără

lamele

Электродчик

безламельных

аккумуляторов и

элементов

1 -- 4 19 7241

12895 Electroerozionist Электроэрозионист 2 -- 6 2 7223

12897 Electrofotograf Электрофотограф 3 -- 5 59 7343

12899 Electrofusist Электроверетенщик 2 -- 4 28 7212

12901 Electrogazosudor Электрогазосварщик 1 -- 6 2 7212

12903 Electrogazosudor-montator Электрогазосварщик-

врезчик

4 -- 6 69 7212

12905 Electrolizor Электролизерщик 3 -- 5 34 8224

12907 Electrolizor la scoaterea

staniului de pe tablă

Электролизник по снятию

олова с жести

2 -- 5 7 8121

Page 69: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

558

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12909 Electrolizor topituri de

săruri

Электролизник

расплавленных солей

2 -- 6 8 8121

12911 Electrolustruitor Эдектрополировщик 1 -- 4 2 7224

12913 Electromecanic ascensoare Электромеханик по

лифтам

1 -- 6 1 7137

12915 Electromecanic de tren Поездной электромеханик 5 -- 6 56 7511

12917 Electromecanic echipament

poştal

Электромеханик

почтового оборудования

3 -- 6 58 7244

12919 Electromecanic la încercarea

şi repararea echipamentului

electric

Электромеханик по

испытанию и ремонту

электрооборудования

1 -- 6 22 7232

12921 Electromecanic la repararea

şi întreţinerea aparatelor

optice medicale

Электромеханик по

ремонту и обслуживанию

медицинских оптических

приборов

2 -- 6 16 7311

12923 Electromecanic la repararea

şi întreţinerea aparaturii

electronice medicale

Электромеханик по

ремонту и обслуживанию

электронной медицинской

аппаратуры

3 -- 6 16 8283

12925 Electromecanic la repararea

şi întreţinerea maşinilor de

calcul

Электромеханик по

ремонту и обслуживанию

счетно-вычислительных

машин

3 -- 6 2 8283

12927 Electromecanic la repararea

şi întreţinerea respiratoarelor

şi aparaturii pentru narcoză

Электромеханик по

ремонту и обслуживанию

наркознодыхательной

аппаратуры

2 -- 6 16 7311

12929 Electromecanic la repararea

şi întreţinerea utilajului

medical

Электромеханик по

ремонту и обслуживанию

медицинского

оборудования

2 -- 6 16 7311

12931 Electromecanic la repararea

şi întreţinerea utilajului

medical cu raze Roentgen

Электромеханик по

ремонту и обслуживанию

медицинского

рентгеновского

оборудования

3 -- 6 16 7311

12933 Electromecanic la sistemele

tehnice de iluminat şi

sistemele de asigurare a

zborurilor

Электромеханик по

обслуживанию

светотехнического

оборудования систем

обеспечения полетов

3 -- 6 57 8283

Page 70: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

559

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12935 Electromecanic mijloace de

automatică şi aparate la

utilajul tehnologic

Электромеханик по

средствам автоматики и

приборам

технологического

оборудования

3 -- 8 2 8283

12937 Electromecanic utilaj

frigorific şi comercial

Электромеханик по

торговому и холодильному

оборудованию

3 -- 6 55 7233

12939 Electromontor canalizaţii de

telecomunicaţii

Электромонтер

канализационных

сооружений связи

2 -- 5 58 7522

12941 Electromontor construcţii de

linie pentru comunicaţia

telefonică şi radioficare

Электромонтер линейных

сооружений телефонной

связи и радиофикации

2 -- 6 58 7244

12943 Electromontor dispozitive de

semnalizare, centralizare şi

blocare (SCB)

Электромонтер устройств

сигнализации,

централизации,

блокировки

4 -- 6 56 7244

12945 Electromontor echipament

de centrale telefonice

Электромонтер

станционного

оборудования телефонной

связи

3 -- 6 58 7244

12947 Electromontor echipament

de centrale telegrafice

Электромонтер

станционного

оборудования телеграфной

связи

3 -- 6 58 7244

12949 Electromontor echipament

radio de staţie

Электромонтер

станционного

радиооборудования

3 -- 6 58 7244

12951 Electromontor echipament

staţie de televiziune

Электромонтер

станционного

телевизионного

оборудования

3 -- 6 58 7244

12953 Electromontor echipament

staţii de radiocomunicaţie

prin relee

Электромонтер

станционного

оборудования

радиолинейных линий

связи

3 -- 6 58 7244

12955 Electromontor echipament

staţii de radioficare

Электромонтер

станционного

оборудования

радиофикации

3 -- 6 58 7244

Page 71: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

560

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12957 Electromontor echipament în

brigada de deservire

operativă pe teren

Электромонтер

оперативно-выездной

бригады

II -- VI 9 7233

12959 Electromontor la comutarea

operativă în reţele de

distribuţie

Электромонтер по

оперативным

переключениям в

распределительных сетях

V -- VII 9 7233

12961 Electromontor la deservirea

dispozitivelor de

transformare

Электромонтер по

обслуживанию

преобразовательных

устройств

V -- VII 9 7233

12963 Electromontor la deservirea

hidroagregatelor din sala de

maşini

Электромонтер по

обслуживанию

гидроагрегатов машинного

зала

VI 9 7233

12965 Electromontor la deservirea

sondelor în foraj

Электромонтер по

обслуживанию буровых

4 -- 5 6 7233

12967 Electromontor la deservirea

substaţiilor

Электромонтер по

обслуживанию подстанций

III -- VII 9 7233

12969 Electromontor la deservirea

utilajului electric de la

centralele electrice

Электромонтер по

обслуживанию

электрооборудования

электростанций

III -- VII 9 7233

12971 Electromontor la exploatarea

contoarelor electrice

Электромонтер по

эксплуатации

электросчетчиков

III -- IV 9 5340

12973 Electromontor la exploatarea

reţelelor de distribuţie

Электромонтер по

эксплуатации

распределительных сетей

II -- V 9 7233

12975 Electromontor la încercare şi

măsurare

Электромонтер по

испытаниям и измерениям

III -- VII 9 7241

12977 Electromontor la întreţinerea

instalaţiilor electrice

Электромонтер по

обслуживанию

электроустановок

3 -- 6 58 7244

12979 Electromontor la montarea

liniilor electrice aeriene de

înaltă tensiune şi reţelelor de

contact

Электромонтер-линейщик

по монтажу воздушных

линий высокого

напряжения и контактной

сети

2 -- 6 3 7137

12981 Electromontor la repararea

aparaturii de protecţie prin

relee şi automaticii

Электромонтер по ремонту

аппаратуры, релейной

защиты и автоматики

2 -- 6 9 8283

Page 72: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

561

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

12983 Electromontor la repararea

comutatoarelor secundare şi

cuplajelor

Электромонтер по ремонту

вторичной коммутации и

связи

2 -- 6 9 7233

12985 Electromontor la repararea

înfăşurărilor şi izolaţiilor

utilajului electric

Электромонтер по ремонту

обмоток и изоляции

электрооборудования

2 -- 6 9 7241

12987 Electromontor la repararea

liniilor electrice aeriene

Электромонтер по ремонту

воздушных линий

электропередачи

2 -- 6 9 7137

12989 Electromontor la repararea şi

întreţinerea utilajului electric

Электромонтер по ремонту

и обслуживанию

электрооборудования

2 -- 6 1 7233

12991 Electromontor la repararea şi

montarea liniilor de cablu

Электромонтер по ремонту

и монтажу кабельных

линий

2 -- 6 9 7522

12993 Electromontor la schiţarea

traseelor pentru liniile

electrice

Электромонтер по

эскизированию трасс

линий электропередачи

III 9 7137

12995 Electromontor la staţiile de

emisie-recepţie prin sateliţi

artificiali

Электромонтер

приемопередающей

станции спутниковой

связи

3 -- 6 58 7244

12997 Electromontor la

supravegherea traseelor

reţelelor de cablu

Электромонтер по надзору

за трассами кабельных

сетей

III 9 7137

12999 Electromontor panouri

principale de comandă a

centralelor electrice

Электромонтер главного

щита управления

электростанции

III -- VI 9 7233

13001 Electromontor protecţie prin

relee

Электромонтер-релейщик 2 -- 6 56 7241

13003 Electromontor reţele de

contact

Электромонтер

контактной сети

1 -- 6 56 7137

13005 Electromontor sisteme de

pază şi semnalizare a

incendiilor

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации

3 -- 6 58 7244

13007 Electromontor substaţie

(electrică) de tracţiune

Электромонтер тяговой

подстанции

2 -- 6 56 7241

13009 Electromontor

telecomunicaţii

Электромонтер связи 1 -- 6 56 7522

Page 73: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

562

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13011 Electromontor utilaje de

dispecerat şi teleautomatică

Электромонтер

диспетчерского

оборудования и

телеавтоматики

1 -- 6 1 8283

13013 Electroradiomontator naval Электрорадиомонтажник

судовой

2 -- 6 23 7514

13015 Electroradionavigator Электрорадионавигатор 5 -- 8 56 8340

13017 Electroscamoşator Электроворсовальщик 2 -- 3 64 7460

13019 Electrosudor foi şi benzi Электросварщик листов и

лент

2 -- 5 7 7212

13021 Electrosudor la maşinile

automate şi semiautomate

Электросварщик на

автоматических и

полуавтоматических

машинах

2 -- 6 2 7212

13023 Electrosudor la sudarea

manuală

Электросварщик ручной

сварки

1 -- 6 2 7212

13025 Electrosudor ţevi la

laminator

Электросварщик труб на

стане

2 -- 6 7 7212

13027 Electrouscător cabluri Электросушильщик

кабелей

5 19 7241

13029 Emailator Эмалировщик 1 -- 5 2 7250

13030 Emailator Эмальер 2 -- 6 65 7313

13031 Emailator conductori Эмалировщик проволоки 2 -- 6 19 7250

13032 Emailator rezistoare Эмалировщик резисторов 2 -- 4 20 7250

13034 Emulsionar Эмульсировщик 2 47 9322

13035 Emulsionar la fotolitografia

de precizie

Эмульсировщик

прецизионной

фотолитографии

2 -- 4 20 8139

13037 Epilator blănuri Эпилировщик меховых

шкурок

5 48 7441

13039 Ermetizor Герметизаторщик 2 -- 4 22 7232

13041 Examinator fiole cu soluţii

injectabile

Просмотрщик ампул с

инъекционными

растворами

3 31 8221

13043 Examinator produse cu

destinaţie medicală

Просмотрщик продукции

медицинского назначения

1 -- 3 31 8221

13045 Executant diapozitive Оформитель

диапозитивных фильмов

2 -- 4 62 5410

13047 Executant lucrări de

prezentare artistică

Исполнитель

художественно-

оформительских работ

1 -- 6 61 5510

Page 74: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

563

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13049 Executant cilindri de

imprimat desene

Наборщик рисунчатых

валов

4 -- 6 41 7341

13051 Exhaustor cutii de conserve Эксгаустировщик банок с

консервами

2 53 9350

13053 Expeditor presă Экспедитор печати 2 58 9334

13055 Expeditor documente de tren Доставщик поездных

документов

1 56 9322

13057 Explorator obiecte naturale

pentru colecţii

Разведчик объектов

природы для коллекций

1 56 9322

13059 Extractor Выставщик 4 -- 5 42 7450

13060 Extractor-ambalator articole

din porţelan, faianţă şi

ceramică

Съемщик-укладчик

фарфоровых, фаянсовых и

керамических изделий

2 -- 4 45 7321

13061 Extractor articole din

cauciuc

Съемщик резиновых

изделий

1 -- 4 33 8284

13063 Extractor articole de

curelărie-harnaşamente

Съемщик шорно-

седельных изделий

1 -- 2 48 9350

13065 Extractor articole de

porţelan, faianţă şi ceramică

Заборщик фарфоровых,

фаянсовых и керамических

изделий

2 -- 4 45 8131

13067 Extractor articole din

sticloplast şi din materiale cu

fibre de sticlă

Съемщик

стеклопластиковых и

стекловолокнистых

изделий

2 -- 3 29 8227

13069 Extractor articole fierbinţi Съемщик горячих изделий 1 -- 2 44 9322

13071 Extractor articole

termoizolante

Съемщик

теплоизоляционных

изделий

3 -- 4 43 7450

13073 Extractor benzi la

vitezometre locomotive

Съемщик лент

скоростемеров

локомотивов

2 56 7511

13075 Extractor blocuri de polimeri Выгрузчик блоков

полимера

2 -- 4 32 8231

13077 Extractor brichete Съемщик брикетов 1 4 9311

13079 Extractor camere vulcanizate

(din anvelope)

Выемщик варочных камер 3 -- 4 33 8231

13081 Extractor celuloză, hîrtie,

carton şi articole din acestea

Съемщик целлюлозы,

бумаги и изделий из них

2 41 9322

13083 Extractor fibre Съемщик волокна 3 46 7431

13084 Extractor fibre Съемщик волокна 3 47 7431

13086 Extractor furtunuri de

răsucire

Съемщик сучильных

рукавов

3 48 7442

Page 75: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

564

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13088 Extractor încălţăminte de pe

calapod

Съемщик обуви с колодок 2 -- 3 47 7439

13089 Extractor încălţăminte de pe

calapod

Съемщик обуви с колодок 1 -- 3 48 7442

13091 Extractor înveliş de plumb

de pe furtunuri

Съемщик свинцовой

оболочки с рукавов

2 33 9322

13093 Extractor lemn din apă Выгрузчик древесины из

воды

3 39 6141

13095 Extractor mătase naturală

brută

Съемщик шелка-сырца 3 47 7431

13097 Extractor pectină Экстрагировщик пектина 4 55 7412

13099 Extractor plăci de clei Съемщик клея 1 -- 3 52 7411

13101 Extractor produse Съемщик изделий 2 47 9350

13103 Extractor-puitor de

semifabricate şi articole gata

Съемщик-укладчик

заготовок, массы и

готовых изделий

2 -- 3 7 9322

13105 Extractor-puitor în producţia

de lianţi şi materiale pentru

pereţi

Съемщик-укладчик в

производстве стеновых и

вяжущих материалов

1 -- 4 42 7450

13107 Extractor sticlă şi articole

din sticlă

Съемщик стекла и

стеклоизделий

1 -- 3 44 7322

13109 Extractor sticlă şi plăci foto

cu strat fotosensibil

Съемщик политого стекла

и фотопластинок

3 -- 4 34 8224

13111 Extractor-stivuitor de

articole din azbociment

Съемщик-укладчик

асбестоцементных изделий

3 -- 4 42 7450

13113 Extractor-stivuitor plăci de

asfalt

Съемщик-укладчик

асфальтовых плиток

3 43 7450

13115 Extractor ţesătură crudă Съемщик суровья 1 47 9350

13117 Extrudor Шприцовщик 2, 4 19 7241

F

13121 Fasonator piese şi construcţii

din beton armat

Формовщик

железобетонных изделий и

конструкций

2 -- 5 42 7450

13123 Fasonator produse textile Формовщик текстильных

изделий

1 -- 2 47 8269

13124 Faţetător inserţii pentru

bijuterii şi obiecte de artă

Огранщик вставок для

ювелирных и

художественных изделий

1 -- 5 65 7313

13125 Fălţuitor piei şi blănuri

brute, semifabricate

Строгаль кожевенно-

мехового сырья и

полуфабрикатов

4 -- 6 48 7441

13126 Femeie de serviciu Уборщица помещений 1 -- 2 1 9132

Page 76: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

565

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13127 Fermier producător de

producţie pentru consum

personal

Фермер производящий

продукцию для личного

потребления

70 6210

13128 Fermier specializat în

creşterea animalelor

Фермер

специализирующийся в

животноводстве

70 6121

13129 Fermier specializat în

creşterea diferitelor culturi

agricole

Фермер

специализирующийся на

выращивании различных

сельскохозяйственных

культур

70 6114

13130 Fermier specializat în culturi

vegetale şi crescător de

animale

Фермер

специализирующийся в

растениеводстве и

животноводстве

70 6130

13131 Fenolist Фенольщик 3 -- 4 43 7450

13132 Feroviar la lacuri Путевой рабочий на озере 3 -- 5 55 8273

13133 Fibrator Фибровщик 2 -- 5 41 8143

13135 Fiderist Фидерщик 4 44 7322

13137 Fierar betonist Арматурщик 1 -- 6 3 7121

13138 Fierar betonist Арматурщик 1 -- 6 42 7121

13140 Fierbător Варщик 2 -- 6 30 8229

13141 Fierbător Отварщик 3 -- 4 47 7431

13142 Fierbător apret Варщик аппрета 2,4 47 8269

13143 Fierbător bitum Варщик битума 2 -- 4 43 7450

13144 Fierbător bumbac Варщик хлопка 2 -- 5 41 8142

13145 Fierbător celuloză Варщик целлюлозы 3 -- 6 41 8142

13146 Fierbător compoziţii chimice

pentru fierberea deşeurilor

Варильщик химических

составов для варки

отходов

3 47 8229

13148 Fierbător deşeuri de coconi Отварщик коконных

отходов

3 47 7431

13150 Fierbător extract de rădăcini

de lemn dulce

Варщик экстракта

солодкового корня

3 55 8278

13152 Fierbător furdale de blănuri Варщик шубного лоскута 3 48 7441

13154 Fierbător glazură Варщик глазури 3 52 7412

13156 Fierbător grăsime

hidrogenată

Разварщик саломаса 3 55 8290

13158 Fierbător lacuri Лаковар 2 -- 3 43 8226

13159 Fierbător lacuri, răşini şi

masticuri electroizolante

Варщик

электроизоляционных

лаков, смол и мастик

2 -- 4 19 8229

Page 77: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

566

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13160 Fierbător masă asfaltică Варщик асфальтовой

массы

`3 -- 5 43 7450

13161 Fierbător masă pentru cablu Варщик кабельной массы 3 19 8229

13162 Fierbător materie primă

fibroasă

Варщик волокнистого

сырья

2 41 8142

13164 Fierbător pastă Заварщик пасты 2 -- 3 19 8290

13165 Fierbător pastă chimică de

lemn

Варщик химической

древесной массы

2,4 41 8142

13166 Fierbător pastă cosmetică Варщик косметической

массы

3 -- 5 55 8221

13167 Fierbător pastă de ceară, clei

şi amestec de impregnare

Варщик восковой, клеевой

массы и пропиточной

смеси

1,3 41 8142

13168 Fierbător păr Варщик щетины и волоса 3 48 7441

13170 Fierbător produse şi materii

prime alimentare

Варщик пищевого сырья и

продуктов

2 -- 5 51 8271

13171 Fierbător răşini Варщик смолки 2 1 9322

13173 Fierbător resturi textile Варщик тряпья 2 41 8142

13175 Fierbător seleniu Варщик селена 2 -- 4 20 7214

13176 Fierbător siropuri, sucuri,

extracte

Варщик сиропов, соков,

экстрактов

2 -- 4 51 8275

13178 Fierbător sticlă lichidă Варщик жидкого стекла 2 -- 3 44 7322

13180 Fierbător suspensii Варщик суспензий 2 -- 3 19 8229

13181 Fierbător textile Заварщик 2 -- 3 47 8269

13182 Fierbător vopsea Красковар 3 44 8226

13184 Filator Прядильщик 3 -- 5 47 7431

13186 Filetator la maşini speciale Резьбонарезчик на

специальных станках

2 -- 4 2 7223

13187 Filetator piese pentru ceasuri Резьбонарезчик деталей

часов

2 -- 3 10 7311

13189 Filierist Фильерщик 1 -- 4 28 8228

13191 Filigranist hîrtie Филигранщик бумаги 1,3 41 8143

13193 Filmotecar Фильмотекарь 3 62 5410

13195 Filtrator Фильтровальщик 2 -- 5 4 8112

13197 Finisor Доводчик 3 -- 4 4 8112

13198 Finisor acoperăminte pentru

cap

Отделочник головных

уборов

4 66 5144

13199 Finisor articole de

electroceramică

Оправщик

электрокерамических

изделий

2 -- 6 45 7223

13200 Finisor articole de hîrtie

turnate

Отделочник литых

бумажных изделий

2 41 9322

Page 78: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

567

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13201 Finisor articole din cauciuc Отделочник резиновых

изделий

2 -- 4 33 8284

13202 Finisor articole din lemn Отделочник изделий из

древесины

1 -- 6 40 7422

13203 Finisor articole din pîslă Отделочник валяльно-

войлочных изделий

1 -- 4 47 7439

13204 Finisor articole (de curelărie

şi harnaşamente)

Отделочник изделий

(шорно-седельное

производство)

1 -- 3 48 7442

13205 Finisor artisitic produse gata Оформитель готовой

продукции

1 -- 4 51 8290

13206 Finisor articole (profesii

generale în industria uşoară)

Отделочник изделий

(общие профессии

производств легкой

промышленности)

1 -- 5 48 7442

13207 Finisor articole refractare Оправщик огнеупорных

изделий

2 -- 3 7 7321

13208 Finisor articole suflate Отдельщик выдувных

изделий

2 -- 6 44 8132

13209 Finisor blănuri Отделочник меховых

шкурок

2 -- 5 48 7441

13210 Finisor caractere Отделывальщик

шрифтовой продукции

2 -- 5 59 7343

13211 Finisor caracul artificial Отделочник

искусственного каракуля

2 -- 4 35 7441

13212 Finisor clişeu Отделывальщик клише 3 -- 4 59 7345

13214 Finisor creioane la automate Отделочник карандашей

на автомате

3 -- 5 40 8240

13215 Finisor-curăţitor Оправщик-чистильщик 1 -- 5 45 7321

13216 Finisor discuri de cărbune Доводчик угольных шайб 3 19 7241

13217 Finisor elemente pentru

jucării

Отделочник деталей

игрушек

3 64 7460

13218 Finisor fibre (industria

inului)

Отделочник волокна

(льняное производство)

2 -- 5 47 7431

13219 Finisor fibre (producţia

galanteriei textile)

Отделочник волокна

(производство

текстильной галантереи)

3 47 7431

13220 Finisor fibre chimice Отделочник химических

волокон

2 -- 4 28 8228

13221 Finisor fotolitere Отделывальщик

фотолитер

2 59 9350

13222 Finisor-lepuitor Доводчик-притирщик 2 -- 6 2 7223

Page 79: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

568

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13223 Finisor materiale de

cinematografie

Отделочник

кинофотоматериалов

2 -- 5 34 8224

13224 Finisor materiale şi articole

din păr

Отделочник щетинно-

волосяных материалов и

изделий

2 -- 4 48 7441

13225 Finisor materiale şi articole

finite

Отделочник материалов и

готовых изделий

1 -- 3 49 7443

13226 Finisor obiecte de artă Отделочник

художественных изделий

1 -- 4 65 7331

13227 Finisor păr (pentru blană

artificială)

Отделочник ворса 2 -- 4 47 7439

13228 Finisor piese Доводчик деталей 2 -- 4 27 8284

13229 Finisor piese din beton armat Отделочник

железобетонных изделий

2 -- 4 42 7450

13230 Finisor ţesături Отделочник ткани 3 -- 4 47 8262

13234 Fixator Фиксаторщик 3 31 8221

13235 Fixator mandrine Крепильщик мандрен 3 31 8221

13236 Fixator piese Крепильщик деталей 1 -- 4 48 7442

13237 Fixator strune Струнщик 2 -- 5 63 7312

13238 Fixator vîrfuri pe şireturi Набивальщик

наконечников на шнур

2 47 8286

13240 Floricultor Цветовод 70 6113

13242 Flotator Флотатор 2 -- 5 4 8112

13243 Flotator Флотаторщик 2 -- 3 44 8139

13244 Flotator Флотаторщик 2 55 8275

13246 Fochist Истопник 1 1 9141

13247 Fochist la cuptoare

industriale

Кочегар

производственных печей

2 -- 5 55 7412

13248 Fochist la cuptoare şi

tambure de uscare

Кочегар сушильных печей

и барабанов

2 -- 3 44 8132

13249 Fochist la cuptoare

tehnologice

Кочегар технологических

печей

3 -- 4 1 8131

13250 Fochist la locomotive în

depou

Кочегар паровозов в депо 3 56 9332

13251 Fochist la tambure de uscare Кочегар сушильных

барабанов

3 -- 4 42 7450

13252 Fochist naval Кочегар судна 56 7514

13255 Fonotecar Фонотекарь 4 62 5410

13257 Forjor-ascuţitor de sfredele Кузнец-бурозаправщик 4 4 7111

13258 Forjor la ciocane de forjă şi

prese

Кузнец на молотах и

прессах

2 -- 6 2 7221

13259 Forjor la forjarea manuală Кузнец ручной ковки 2 -- 5 2 7221

Page 80: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

569

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13260 Forjor-matriţer Кузнец-штамповщик 2 -- 6 2 7221

13261 Forjor-matriţer la maşini

rotative de forjat

Кузнец-штамповщик на

ротационных машинах

3 -- 5 2 7221

13262 Forjor metale preţioase Кузнец драгоценных

металлов

3 -- 5 8 7221

13265 Formator Расформовщик 2 -- 4 40 8240

13266 Formator acoperăminte

pentru cap

Формовщик головных

уборов

3 -- 4 47 7439

13267 Formator acoperăminte

pentru cap

Формовщик головных

уборов

4 -- 5 49 7439

13268 Formator anozi Формовщик анодов 3 20 7211

13269 Formator anvelope Формовщик покрышек 3 -- 5 33 8231

13270 Formator articole din

azbociment

Формовщик

асбестоцементных изделий

2 -- 3 42 7450

13271 Formator articole din

ceramică de construcţie

Формовщик изделий

строительной керамики

2 -- 6 45 7321

13272 Formator articole de

electroceramică

Формовщик

электрокерамических

изделий

2 -- 5 45 7321

13273 Formator articole din

porţelan şi faianţă

Формовщик фарфоровых и

фаянсовых изделий

1 -- 5 45 7321

13274 Formator articole din

poroplast

Формовщик изделий из

поропластов

3 -- 4 27 8232

13275 Formator articole din

sticloplast

Формовщик

стеклопластиковых

изделий

1 -- 6 29 8228

13276 Formator articole refractare Формовщик огнеупорных

изделий

2 -- 5 7 8123

13277 Formator articole

termoizolante

Формовщик

теплоизоляционных

изделий

3 -- 5 43 7450

13278 Formator blocuri de miporă Формовщик блоков

мипоры

3 -- 4 27 8232

13279 Formator brichete Формовщик брикетов 2 -- 3 35 7441

13280 Formator brînză Формовщик сыра 2 -- 3 52 7413

13281 Formator cosmetică tip

penar

Формовщик пенальной

косметики

3 55 8221

13282 Formator cutii de şamotă Формовщик капселей 2 -- 4 45 7321

13283 Formator desen Наборщик рисунка 5 47 8262

13284 Formator dinţi artificiali Формовщик

искусственных зубов

1 -- 4 31 7311

Page 81: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

570

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13285 Formator elemente cu

seleniu

Формовщик селеновых

элементов

2 -- 4 20 7321

13286 Formator elemente şi jucării Формовщик деталей и

игрушек

2 -- 3 64 7460

13287 Formator foiţe metalice Формовщик фольги 2 -- 3 20 7211

13288 Formator forme pentru

materiale intuitive

Формовщик форм для

наглядных пособий

1 -- 5 60 7460

13289 Formator gulere la ţevi de

faolit

Формовщик буртов

фаолитовых труб

3 27 8232

13290 Formator în producţia de

lianţi şi materiale pentru

pereţi

Формовщик на

производстве стеновых и

вяжущих материалов

2 -- 5 42 7450

13291 Formator la formarea

manuală

Формовщик ручной

формовки

1 -- 6 2 7211

13292 Formator la formarea

mecanică

Формовщик машинной

формовки

2 -- 5 2 7211

13293 Formator la modele fuzibile Формовщик по

выплавляемым моделям

1 -- 4 2 7211

13294 Formator la turnarea de

piatră

Формовщик

камнелитейного

производства

2 -- 3 42 7450

13295 Formator masă electrodică Формовщик электродной

массы

2 -- 5 8 7211

13296 Formator mezeluri Формовщик колбасных

изделий

1 -- 5 52 7411

13297 Formator obiecte de artă

turnate

Формовщик

художественного литья

2 -- 6 65 7333

13298 Formator pachete Формовщик пакетов 3 -- 4 25 8229

13299 Formator pachete de foi şi

ţevi

Наборщик пакетов листов

и труб

2 -- 3 7 7214

13300 Formator piese din sticlă Формовщик деталей из

стекла

1 -- 3 44 7322

13301 Formator piese şi articole Формовщик деталей и

изделий

1 -- 5 48 7450

13302 Formator plăci de asfalt Формовщик асфальтовых

плиток

3 -- 4 43 7450

13303 Formator plăci-filtru Формовщик фильтр-

пластин

3 38 7450

13304 Formator polistiren expandat Формовщик вспененного

полистирола

2 -- 3 27 8227

Page 82: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

571

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13305 Formator preparate

medicamentoase,

semifabricate şi articole

medicale

Формовщик медицинских

препаратов,

полуфабрикатов и изделий

2 -- 5 31 8221

13306 Formator radioceramică Формовщик

радиокерамики

2 -- 5 20 7321

13307 Formator redresoare cu

mercur

Формовщик ртутных

выпрямителей

1 -- 5 19 7241

13308 Formator sculptură Форматор скульптурного

производства

2 -- 6 65 5410

13309 Formator strate separatoare

şi decorative

Формовщик

разделительных и

декоративных слоев

2 -- 3 29 8228

13310 Formator tricotaje Формировщик

трикотажных изделий

3 47 8269

13311 Formator zimţi şi ochiuri Наборщик зубцов и петель 2 47 7432

13313 Fosfatator Фосфатировщик 1 -- 3 2 7250

13314 Fotoceramist Фотокерамик 4 -- 5 45 7344

13316 Fotocopiator Светокопировщик 9350

13317 Fotograf Фотограф 3 -- 6 59 7344

13318 Fotograf Фотограф 3 -- 6 69 5148

13319 Fotograf la fotolitografia de

precizie

Фотограф прецизионной

фотолитографии

3 -- 6 20 7242

13320 Fotograf la gravarea

fotomecanică

Фотограф

фотомеханического

гравирования

4 -- 5 47 8269

13321 Fotoimprimator pe email Фотопечатник по эмали 1 -- 2 65 7313

13322 Fotoimprimator pe sticlă Фотопечатник на стекле 3 -- 4 44 7324

13323 Fotolaborant Фотолаборант 2 -- 5 69 5148

13324 Fotooperator Фотооператор 2 -- 4 58 7521

13325 Fototecar Фототекарь 3 62 5410

13326 Fotozincograf Фотоцинкограф 5 -- 6 59 7343

13327 Franjor Бахромщик 1 -- 3 47 7432

13328 Frecător de vopsele Краскотер 1 -- 3 26 8226

13329 Frezator filet Резьбофрезеровщик 2 -- 4 2 7223

13330 Frezor Фрезеровщик 2 -- 6 2 7223

13331 Frezor încălţăminte Фрезеровщик обуви 2 -- 6 48 7442

13332 Frezor lingouri Фрезеровщик слитков 2 -- 3 8 7223

13333 Frezor piatră Фрезеровщик камня 3 -- 5 42 7113

13334 Frezor piese optice Фрезеровщик оптических

деталей

2 -- 5 71 7260

Page 83: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

572

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13335 Frezor plăci de azbociment Фрезеровщик

асбестоцементных плит

2 -- 6 42 7223

13336 Frezor roţi dinţate pentru

ceasuri

Зубофрезеровщик деталей

часов

2 -- 4 10 7311

13337 Frizer Парикмахер 5141

13338 Frizerist Фризерщик 3 -- 5 52 7413

13339 Frizerist Фризерщик 3 55 7411

13340 Furnalist cuptoare înalte Горновой доменной печи 4 -- 8 7 8121

13341 Furnalist la aglomerare şi

prăjire

Горновой на агломерации

и обжиге

4 4 8121

13342 Furnalist la cuptoare cu cuvă Горновой шахтной печи 5 -- 7 7 8121

13343 Furnalist la cuptoarele de

feroaliaje

Горновой ферросплавных

печей

3 -- 6 7 8121

13344 Furnalist la desulfurarea

fontei

Горновой десульфурации

чугуна

4 -- 6 7 8121

13345 Furnitor obiecte de artă din

lemn

Фанеровщик

художественных изделий

из дерева

4 -- 5 65 7331

13346 Furniturist Фурнитурщик 2,4 49 7443

G

13354 Galvanizator Гальваник 1 -- 5 2 7250

13356 Galvanotipist Гальванотипист 3 -- 6 59 7342

13358 Garderobier Гардеробщик 1 1 9411

13360 Garnisitor instrumente

muzicale

Гарнировщик

музыкальных

инструментов

2 -- 4 63 7312

13362 Gaterist Рамщик 3 -- 6 40 8240

13364 Gazator Газовщик 2 -- 5 1 8121

13366 Gazogenist Газогенераторщик 2 -- 5 1 8159

13367 Gazogenist Генераторщик 5 -- 6 55 8271

13369 Gazogenist la instalaţia de

acetilenă

Генераторщик

ацетиленовой установки

2 -- 4 1 8159

13371 Găuritor Сверловщик 2 -- 5 2 7223

13373 Găuritor articole abrazive Сверловщик абразивных

изделий

2 -- 3 17 7223

13375 Găuritor articole din sticlă Сверловщик

стеклоизделий

2 -- 3 44 7223

13377 Găuritor articole de

electroceramică

Сверловщик

электрокерамических

изделий

2 -- 3 45 7223

13379 Găuritor la maşini

pneumatice

Сверловщик пневматик 1 -- 4 2 7223

Page 84: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

573

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13381 Găuritor piese optice Сверловщик оптических

деталей

2 -- 5 71 7260

13383 Găuritor plăci de cuarţ de

cristalizare

Сверловщик затравочных

пластин кварца

1 -- 2 20 7223

13385 Găuritor rubine Сверловщик камней 1 -- 4 10 7311

13387 Geamgiu Стекольщик 2 -- 5 3 7135

13389 Ghid la ridicările şi

explorările geologice

Проводник на

геологических поисках и

съемке

4 -- 6 5 7610

13391 Ghioşar Гильошир 4 -- 6 59 7343

13393 Ghioşator Гильоширщик 2 44 7324

13395 Gîtuitor fiole Капиллярщик 2 31 9321

13397 Glazurator Глазировщик 1 -- 4 55 7412

13399 Glazurator articole de

ceramică de construcţie

Глазировщик изделий

строительной керамики

2 -- 5 45 7324

13401 Glazurator articole de

electroceramică

Глазировщик

электрокерамических

изделий

2 -- 5 45 7324

13403 Glazurator articole din

porţelan şi faianţă

Глазировщик фарфоровых

и фаянсовых изделий

1 -- 4 45 7324

13405 Glazurator de şroturi Полировщик шрота 4 52 8271

13407 Glazurator fructe Изготовитель

глазированных фруктов

1 -- 3 53 7412

13409 Glazurator îngheţată şi

brînzele

Глазировщик мороженого

и сырков

2 52 7413

13411 Gofrator burduf Гофрировщик меховых

камер

1 -- 3 63 7312

13413 Gofrator proteze vase

sangvine

Гофрировщик протезов

кровеносных сосудов

3 47 8269

13415 Gofrator tuburi Гофрировщик трубок 2 -- 3 33 8231

13417 Gofrator viniplast Гофрировщик винипласта 3 27 8232

13419 Gradator Градуировщик 2 -- 5 2 7324

13421 Gradator aparate radio Градуировщик

радиоаппаратуры

2 -- 5 21 7242

13423 Gradator areometre Отметчик ареометров 1 -- 3 44 8132

13425 Gradator piese optice Градуировщик оптических

деталей

2 -- 6 71 7260

13427 Gradator termometre Отметчик термометров 2 -- 5 44 8285

13429 Grafitizor Графитировщик 2 -- 3 20 8223

13431 Granulator Гранулировщик 3 -- 4 31 8221

13433 Granulator Грануляторщик 4 -- 5 33 8231

13435 Granulator Гранулировщик 3 44 8139

Page 85: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

574

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13437 Gravor Гравер 3 -- 6 2 7324

13438 Gravor Гравер 2 -- 6 47 8269

13440 Gravor caractere tipografice Гравер шрифта 4 -- 6 59 7343

13442 Gravor cilindri Гравер валов 3 41 7343

13444 Gravor forme de tipar Гравер печатных форм 3 -- 6 59 7343

13446 Gravor note Нотогравер 5 -- 6 59 7343

13448 Gravor originale de hărţi

topografice

Гравер оригиналов

топографических карт

4 -- 6 5 7620

13450 Gravor sticlă Гравер стекла 2 -- 6 44 7323

13452 Grădinar Садовник 1 -- 2 1 5330

13454 Grăjdar Конюх 1 -- 2 1 9332

13456 Gresator piei Жировальщик кож 3 -- 4 48 7441

13458 Grunduitor Грунтовальщик 2 -- 5 24 8159

13460 Grunduitor articole de

azbociment şi azbosilită

Грунтовщик

асбестоцементных и

асбестосилитовых изделий

3 -- 4 42 7450

13462 Grunduitor obiecte de artă

din lemn

Грунтовщик

художественных изделий

из дерева

2 65 7331

13464 Grunduitor perii Грунтовщик щеточных

изделий

2 48 9322

13466 Grunduitor pînză şi carton

pentru tablouri

Грунтовщик холста и

картона художественных

полотен

1 -- 5 65 7332

13468 Gumator Шпредингист 3 -- 4 31 8221

13469 Gumator produse metalice Гуммировщик

металлоизделий

1 -- 6 33 8231

H

13470 Hamal Грузчик 1 -- 2 1 9333

13471 Hamal Носильщик 1 1 9151

13473 Heliotropist Гелиотропист 3 5 7620

13474 Hidrociclonist Гидроциклонщик 3 -- 5 55 8274

13476 Hidrocurăţitor Гидрочистильщик 1 -- 4 2 7143

13478 Hidrogenator Водородчик 4 -- 6 55 8271

13479 Hidrogenator grăsimi Гидрогенизаторщик 4 -- 6 55 8271

13481 Hidrosablator Гидропескоструйщик 2 -- 3 2 7143

13483 Hidrotermist Гидротермист 3 42 7450

13485 Holendorist Голлендорщик 4 -- 5 42 7450

I

13487 Iluminator Осветитель 2 -- 6 62 5410

13488 Îmbălsămător Бальзамировщик 5143

13489 Impregnator Пропитчик 1 -- 4 20 8228

Page 86: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

575

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13490 Impregnator Пропитчик 1 -- 3 29 7242

13492 Impregnator articole

electrotehnice

Пропитчик

электротехнических

изделий

1 -- 5 19 7241

13493 Impregnator cabluri şi

conductori

Пропитчик кабелей и

проводов

1 -- 5 19 7241

13495 Impregnator cherestea şi

articole din lemn

Пропитчик

пиломатериалов и изделий

из древесины

2 -- 5 40 7421

13497 Impregnator furnir Пропитчик шпона 2 -- 3 40 8240

13499 Impregnator furtunuri de

incendiu

Пропитчик пожарных

рукавов

3 -- 4 47 8269

13501 Impregnator hîrtie şi articole

din hîrtie

Пропитчик бумаги и

бумажных изделий

2 -- 4 41 8142

13503 Impregnator hîrtie şi ţesături Пропитчик бумаги и

тканей

3 -- 4 19 7241

13505 Impregnator ignifug Пропитчик по

огнезащитной пропитке

2 -- 4 1 7250

13507 Impregnator materiale de

micoplast

Пропитчик

слюдопластовых

материалов

4 -- 5 43 7450

13509 Imprimator desen Тиснильщик рисунков 2 -- 4 35 7442

13511 Imprimator desene Набойщик рисунков 1 -- 2,4 47 8269

13512 Imprimator desene manual Набойщик рисунков

манерами

4 -- 6 47 7432

13513 Imprimator desene pe tapete Набойщик рисунков на

обои

1,3 41 7341

13515 Incrustator Инкрустатор 3 -- 6 65 7313

13517 Indicator Индикаторщик 2 24 9322

13519 Informator condiţii de

navigaţie

Информатор судоходной

обстановки

3 -- 4 56 8340

13521 Injectorist Форсунщик 2 1 9322

13523 Instalator bare Установщик ладовых

пластин

2 -- 5 3 7312

13525 Instalator conducte de clor Хлоропроводчик 3 -- 4 8 8159

13527 Instalator conducte pe linie Трубопроводчик

линейный

2 -- 5 36 7233

13529 Instalator decoraţii Установщик декораций 1 -- 6 62 5410

13531 Instalator diamante Установщик алмазов 2 65 7313

13533 Instalator la lacăte pe

prăjinile de foraj

Установщик бурильных

замков

4 6 8113

Page 87: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

576

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13535 Instalator opere de artă Установщик

художественных

произведений

2 -- 5 61 5510

13537 Instalator plăci filiere Установщик фильерных

пластин

4 29 8228

13539 Instalator regimuri de lumină

şi culoare

Установщик цвета и света 3 -- 6 34 8224

13541 Instalator ţevi pe nave Трубопроводчик судовой 1 -- 6 23 7232

13543 Instalator vase de topire a

sticlei

Установщик

стеклоплавильных сосудов

5 -- 6 29 8228

13545 Intonist Интонировщик 6 63 7312

13547 Ipsosar articole de

electroceramică

Лепщик

электрокерамических

изделий

2 -- 3 45 7321

13549 Ipsosar piese decorative

arhitecturale

Лепщик архитектурных

деталей

2 -- 5 3 7133

13551 Ipsosar sculptură Лепщик скульптурного

производства

1 -- 6 65 7335

13553 Irizator Иризаторщик 2 44 8139

13555 Izolator Изолировщик 1 -- 5 19 7241

13556 Izolator Изолировщик 2 -- 5 22 7232

13558 Izolator anticorosiv cu

pelicule

Изолировщик-пленочник 3 -- 5 3 7134

13560 Izolator conductori Изолировщик проводов 3 19 7241

13562 Izolator conductori de cablu Изолировщик жил кабеля 3 -- 5 19 7241

13564 Izolator conductori de

lumină

Изолировщик

светопроводов

4 29 8284

13566 Izolator hidrofug Изолировщик на

гидроизоляции

1 -- 6 3 7134

13568 Izolator inele Изолировщик колец 1 -- 2 33 9321

13570 Izolator în producţia de

elemente galvanice

Изолировщик элементного

производства

1 -- 3 19 7241

13572 Izolator la tratamentul

termic

Изолировщик в

термообработке

2 -- 3 2 7233

13574 Izolator margini de cord

cauciucat

Изолировщик кромок

обрезиненного корда

2 33 9321

13576 Izolator naval Изолировщик судовой 1 -- 5 23 7134

13578 Izolator termic Изолировщик на

термоизоляции

1 -- 6 3 7134

13580 Izolator ţevi la linie Изолировщик труб на

линии

2 -- 6 7 7134

Î

Page 88: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

577

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13582 Îmbinător articole din

cauciuc

Стыковщик резиновых

изделий

1 -- 4 33 8284

13584 Îmbinător benzi Стыковщик полос 1 -- 2 33 9321

13586 Îmbinător cord la presă Стыковщик текстиля на

прессе

4 33 8284

13588 Împîslitor Свойлачивальщик 2 -- 4 47 7439

13590 Împletitor cablu Лаглинщик 1 -- 2 21 9321

13592 Împletitor filoane din fibre

de sticlă

Оплетчик стекложгутов 1 -- 2 29 9321

13594 Împletitor mobilă Плетельщик мебели 2 -- 4 40 7424

13596 Împletitor învelişuri de

conductori şi cabluri

Плетельщик проводов и

кабелей

2 -- 3 19 7241

13598 Împletitor plase Сетевязальщик 2 -- 4 47 7438

13599 Încasator, cititor contoare de

energie electrică, gaze, apă

Сборщик денег и

контролер электрических,

газовых и водных

счетчиков

9153

13600 Încălzitor de metale

neferoase

Нагревальщик цветных

металлов

2 -- 5 8 8122

13602 Încălzitor metale Нагревальщик металла 3 -- 7 7 8122

13604 Încălzitor pîslă vegetală Накалывальщик

растительного войлока

2 47 7439

13606 Încălzitor (sudor) metale Нагревальщик (сварщик)

металла

1 -- 5 2 7212

13608 Încărcător Загрузчик 1 4 9311

13610 Încărcător aparate de răcire Зарядчик холодильных

аппаратов

2 -- 4 1 8290

13612 Încărcător cartuşe filtrante Зарядчик противогазовых

коробок

3 1 9321

13614 Încărcător casete Загрузчик кассет 2 47 9322

13616 Încărcător cazane de fiert Загрузчик варочных

котлов

2 43 9322

13618 Încărcător coconi devidaţi Набивщик одонков 1 47 9322

13620 Încărcător corpuri de

măcinat

Загрузчик мелющих тел 3 42 7450

13622 Încărcător-descărcător Загрузчик-выгрузчик 2 -- 3 24 8159

13624 Încărcător-descărcător

articole abrazive în cuptoare

de prăjire cu funcţionare

intermitentă

Загрузчик-выгрузчик

абразивных изделий в

периодические

обжигательные печи

2 -- 4 17 7321

13626 Încărcător-descărcător

camere de uscare

Загрузчик-выгрузчик

сушил

2 -- 4 45 8131

Page 89: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

578

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13628 Încărcător-descărcător la

camere de fermentare

Загрузчик-выгрузчик

ферментационных камер

4 55 7416

13630 Încărcător-descărcător la

cuptoare

Загрузчик-выгрузчик

печей

3 -- 4 36 8155

13631 Încărcător-descărcător la

cuptoare de prăjire

Загрузчик-выгрузчик

обжигательных печей

2 -- 3 45 8131

13632 Încărcător-descărcător la

cuptoarele de ardere şi

grafitizare

Загрузчик-выгрузчик

печей обжига и

графитации

2 -- 4 19 8152

13634 Încărcător-descărcător la

cuptoarele de uscat

Загрузчик-разгрузчик

сушильных печей

2 -- 3 17 7321

13636 Încărcător (descărcător) la

difuzoare

Загрузчик (выгрузчик)

диффузоров

3 52 7411

13638 Încărcător-descărcător

materii prime, combustibil şi

articole pentru pereţi

Загрузчик-выгрузчик

сырья, топлива и стеновых

изделий

2 -- 3 42 8134

13640 Încărcător-descărcător

material lemnos

Навальщик-свальщик

лесоматериалов

2 -- 4 39 6141

13642 Încărcător-descărcător

produse alimentare

Загрузчик-выгрузчик

пищевой продукции

2 -- 3 51 7411

13644 Încărcător extinctoare Зарядчик огнетушителей 2 -- 3 1 9321

13646 Încărcător inhalatoare Зарядчик ингаляторов 1 -- 2 31 9321

13648 Încărcător la cuptoare Загрузчик печей 2 -- 3 44 8132

13650 Încărcător la cuptoarele cu

rezistenţă

Загрузчик печей

сопротивления

3 -- 4 17 7321

13652 Încărcător la cuptoarele

termice

Загрузчик термических

печей

1 -- 4 7 8123

13654 Încărcător la cuptoarele

tunel

Загрузчик туннельных

печей

3 43 7450

13656 Încărcător la tamburele de

uscat

Загрузчик сушильных

барабанов

3 42 7450

13658 Încărcător la utilajele de

concasat şi măcinat

Загрузчик дробильно-

помольного оборудования

2 -- 3 45 8133

13660 Încărcător lemn în

defibratoare

Загрузчик балансов в

дефибреры

3 41 8142

13662 Încărcător materie primă Загрузчик сырья 2 -- 4 46 8269

13664 Încărcător materie primă

chimică în aparate

Загрузчик химического

сырья в аппараты

3 48 7441

13666 Încărcător pirită şi sulf în

cuptoare

Загрузчик колчеданных,

серных печей и турм

2 41 9322

13668 Încărcător plăci aglomerate

din puzderie şi aşchii

Загрузчик древесных и

костровых плит

3 40 8240

Page 90: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

579

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13670 Încărcător sulfat Загрузчик сульфата 2 -- 3 41 8142

13672 Încărcător şarje Загрузчик шихты 3 -- 5 8 8121

13674 Încărcător şarje în cubilouri

şi cuptoare

Завальщик шихты в

вагранки и печи

2 -- 4 2 8122

13680 Încheietor (tricotaje) Кеттельщик 4 47 8262

13682 Închizător producţie

medicamentoasă

Закатчик медицинской

продукции

1 -- 2 31 9321

13684 Încleietor Склейщик 1 -- 2 24 9321

13685 Încleietor Клеильщик 1 -- 2 41 9321

13686 Încleietor Проклеивальщик 2 47 8269

13687 Încleietor Клейщик 1 -- 4 49 7443

13689 Încleietor armatură de forţă

şi rezervoare flexibile

Клейщик силовой

арматуры и мягких баков

1 -- 5 22 7232

13691 Încleietor articole de ebonită Клейщик эбонитовых

изделий

3 -- 6 33 8284

13693 Încleietor articole de

electroceramică

Склейщик

электрокерамических

изделий

3 -- 5 45 8285

13695 Încleietor articole din

ceramică, porţelan şi faianţă

Склейщик керамических,

фарфоровых и фаянсовых

изделий

2 -- 3 45 8285

13697 Încleietor articole din metal Клейщик изделий из

металла

2 -- 3 65 7333

13699 Încleietor articole şi piese

din cauciuc şi polimeri

Клейщик резиновых,

полимерных деталей и

изделий

1 -- 5 33 8284

13701 Încleietor baterii Оклейщик батарей 2 -- 3 19 7241

13703 Încleietor blocuri,

semifabricate şi elemente de

construcţii

Склейщик блоков,

заготовок и строительных

конструкций

2 -- 5 40 8285

13705 Încleietor electrocarton

pelicular

Клейщик

пленкоэлектрокартона

2 -- 3 19 8284

13707 Încleietor fibre şi articole de

hîrtie turnate

Клейщик фибры и литых

бумажных изделий

3 -- 4 41 8286

13709 Încleietor fibre şi produse

textile de galanterie

Склеивальщик нитей и

текстильно-галантерейных

изделий

1 -- 2 47 8286

13711 Încleietor globuri Оклейщик глобусов 2 -- 4 60 7460

13713 Încleietor hîrtie, carton şi

articole din acestea

Клейщик бумаги, картона

и изделий из них

1 -- 2 41 9321

Page 91: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

580

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13715 Încleietor inserţii pentru

bijuterii şi obiecte de artă

Наклейщик вставок для

ювелирных и

художественных изделий

1 -- 2 65 7313

13717 Încleietor la presa hidraulică Вентилевой

гидравлического пресса

4 -- 6 40 7421

13719 Încleietor materiale din fibre

de sticlă

Подклейщик

стекловолокнистых

материалов

3 29 8227

13721 Încleietor micanite Клейщик миканитов 2 -- 4 19 8282

13723 Încleietor obiecte din coajă

de mesteacăn

Оклейщик изделий из

бересты

2 65 7331

13725 Încleietor ornament pe

baghete

Наклейщик орнамента на

багет

2 -- 3 40 7422

13726 Încleietor pastă Проклейщик массы 2 -- 4 35 7441

13727 Încleietor piese optice Склейщик оптических

деталей

2 -- 5 71 7260

13728 Încleietor pietre tehnice Склейщик технических

камней

1 -- 2 10 7311

13729 Încleietor piezoelemente Склейщик пьезоэлементов 2 -- 3 20 7242

13731 Încleietor presurizator Клейщик-опрессовщик 2 -- 3 20 7242

13733 Încleietor semifabricate Наклейщик заготовок 1 -- 4 20 7242

13735 Încleietor sticlă organică Оклейщик оргстекла 2 -- 3 27 8227

13737 Încleietor tuburi din placaj Склейщик фанерных труб 3 -- 5 40 8285

13739 Încleietor vatelină Проклеивальщик вателина 2 -- 3 47 8269

13741 Încleietor-vopsitor rame de

ochelari din masă plastică

Склейщик-окрасчик

очковых оправ из

пластмасс

1 -- 2 16 8284

13743 Îndepărtător deşeuri Сплавщик отходов 1 46 9350

13745 Îndreptător Расправщик 1 -- 2 47 9350

13747 Îndreptător caroserii Рихтовщик кузовов 3 -- 5 2 7231

13749 Îndreptător accesorii

tehnologice

Правщик технологической

оснастки

4 47 7431

13751 Îndreptător blănuri şi

articole

Правщик меховых шкурок

и скроев изделий

1 -- 4 48 7441

13753 Îndreptător de laminate şi

ţevi

Правильщик проката и

труб

1 -- 5 7 8122

13755 Îndreptător la maşina de

fasonat şi retopit sticlă

Правильщик при

стеклоформирующей и

отопочной машине

2 44 7322

13757 Îndreptător la maşini Правильщик на машинах 1 -- 5 2 7221

13759 Îndreptător manual Правильщик вручную 1 -- 5 2 7221

Page 92: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

581

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13761 Îndreptător plăci de corn Правильщик роговых

пластин

3 65 7334

13763 Îndreptător produse din pîslă Расправщик войлочных

изделий

1 -- 3 47 7439

13765 Îndreptător sîrmă şi

împletituri

Правщик проволоки и

плетенки

2 33 9321

13767 Îndreptător urzeală Расправщик основ 3 -- 4 47 7431

13769 Înfăşurător arcuri Навивщик пружин 2 -- 3 10 7311

13771 Înfăşurător carton Навивщик картона 3 -- 4 65 7331

13773 Înfăşurător cilindri de hîrtie Намотчик бумажных

цилиндров

2 -- 3 41 8142

13775 Înfăşurător circuite

magnetice

Навивщик

магнитопроводов

3 -- 5 20 7241

13777 Înfăşurător cord metalic Навивщик

металлокордного полотна

4 33 8231

13779 Înfăşurător plasă Намотчик сеток 2 -- 3 44 9321

13781 Înfăşurător rulouri Перемотчик рулонов 2 -- 3 8 7214

13783 Înfăşurător rulouri Намотчик рулонов 2 -- 3 43 7450

13785 Înfăşurător spirale şi reţele Намотчик спиралей и

сеток

2 -- 5 20 7242

13787 Înfăşurător strune Струнонавивальщик 2 -- 4 63 7312

13789 Înfăşurător ţesătură din fibre

de sticlă

Перемотчик стеклоткани 3 29 8261

13791 Înfăşurător ţesături şi

garnituri

Перекатчик ткани и

прокладки

1 -- 2 33 9321

13793 Înfăşurător urzeală Навивальщик основ 3 47 7432

13795 Înfăşurător urzeală din sîrmă Навойщик основы из

проволоки

2 -- 5 15 7280

13797 Înfăşurător carcase de

izolare ale racordurilor

Намотчик изоляционных

остовов вводов

3 -- 6 45 7134

13798 Îngrijitoare bolnavi la

domiciliu

Сиделка на дому 5133

13799 Îngrijitor animale Кормач 1 -- 3 52 7411

13800 Îngrijitor încăperi de

producţie şi de serviciu

Уборщик

производственных и

служебных помещений

1 -- 2 1 9414

13801 Îngrijitor în secţii de

turnătorie

Уборщик в литейных

цехах

1 -- 3 2 9414

13802 Înlăturător deşeuri

metalurgice

Уборщик отходов

металлургического

производства

1 -- 3 7 9414

13803 Înlăturător metal fierbinte Уборщик горячего металла 1 -- 3 7 9322

Page 93: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

582

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13805 Înlăturător-spălător vopsele

şi lacuri

Сгонщик-смывщик краски

и лаков

1 -- 3 2 7250

13807 Înnăditor urzeli Присучальщик основ 2 47 9350

13809 Înnodător Привязывальщик 4 47 8261

13811 Însilozator Буртоукладчик 3 -- 4 51 8275

13812 Însoţitor Кампаньон 5142

13813 Însoţitor animale Проводник по

сопровождению животных

3 -- 4 70 6121

13815 Însoţitor de bord Бортпроводник 2 56 5111

13817 Însoţitor-electromontor la

vagoane poştale

Проводник-электромонтер

почтовых вагонов

3 56 7511

13819 Însoţitor încărcături şi

vagoane speciale

Проводник по

сопровождению грузов и

спецвагонов

2 -- 3 56 5111

13821 Însoţitor locomotive şi

vagoane de pasageri în stare

de repaus

Проводник по

сопровождению

локомотивов и

пассажирских вагонов в

нерабочем состоянии

2 56 5111

13823 Însoţitor vagoane de

pasageri

Проводник пассажирского

вагона

2 56 5111

13825 Întinzător benzi de piele Растяжчик кожаных полос 4 48 7442

13827 Întinzător bobine şi secţiuni

de bobine pentru maşinile

electrice

Растяжчик секций и

катушек электрических

машин

1 -- 4 19 8282

13829 Întinzător curele Вытягивальщик ремней 4 47 8261

13831 Întinzător piei Разводчик кож 3 -- 5 48 7441

13833 Întinzător piei şi blănuri de

ovine pe rame

Растяжчик кож и овчин на

рамы

3 -- 5 48 7441

13835 Întinzător plase Натяжчик сеток 2 -- 3 17 7321

13837 Întinzător plase metalice Растяжчик металлосеток 4 -- 5 15 7280

13839 Întinzător sticlă Разводчик (распусчик)

холяв

2 -- 3 44 7322

13841 Învelitor cu materiale în

rulou sau în foi

Кровельщик по рулонным

кровлям и по кровлям из

штучных материалов

2 -- 5 3 7131

13843 Învelitor cu învelitori

metalice

Кровельщик по стальным

кровлям

2 -- 5 3 7131

13845 Învelitor inele de talon Флипперовщик бортовых

колец

2 -- 3 33 8284

13847 Înziditor rezervoare de acizi Обмуровщик кислотных

резервуаров

2 -- 5 41 7123

Page 94: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

583

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

J

13849 Jocheu Жокей 5 -- 6 70 6130

K

L

13851 Laborant-colector Лаборант-коллектор 2 -- 3 6 8113

13853 Laborant-cristalooptician Лаборант-кристаллооптик 3 -- 4 1 7260

13855 Laborant-electroacustician Лаборант-электроакустик 2 -- 4 1 8224

13857 Laborant în laboratorul de

îmbătrînire artificială a

articolelor din sticlă

Лаборант искусственного

старения стеклоизделий

2 1 9322

13859 Laborant la analiza

amestecurilor de formare şi

şarjelor

Лаборант по анализу

формовочных и шихтовых

смесей

2 -- 3 1 7211

13861 Laborant la analiza chimică Лаборант химического

анализа

2 -- 5 1 8159

13863 Laborant la analiza chimico-

bacteriologică

Лаборант химико-

бактериологического

анализа

2 -- 6 1 8221

13865 Laborant la analiza

coconilor

Лаборант по анализу

коконов

3 -- 4 47 7431

13867 Laborant la analiza de titrare Лаборант пробирного

анализа

3 -- 5 1 7214

13869 Laborant la analiza gazelor

în metale

Лаборант по анализу газов

в металлах

2 -- 5 1 7214

13871 Laborant la analiza gazelor

şi prafului

Лаборант по анализу газов

и пыли

2 -- 4 1 8290

13873 Laborant la analiza

luminoforilor

Лаборант по анализу

люминофоров

4 1 7242

13875 Laborant la analiza

mineralogică

Лаборант

минералогического

анализа

2 -- 5 1 8111

13877 Laborant la analiza

roentgenospectrală

Лаборант

рентгеноспектрального

анализа

2 -- 6 1 8290

13878 Laborant la analiza

roentgenostructurală

Лаборант-

рентгеноструктурщик

2 -- 6 1 8283

13880 Laborant la analiza spectrală Лаборант спектрального

анализа

2 -- 6 1 8229

13882 Laborant la creşterea

lipitorilor medicinale

Лаборант по

выращиванию

медицинских пиявок

2 -- 4 31 6129

Page 95: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

584

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13884 Laborant la încercările

fizicomecanice

Лаборант по физико-

механическим испытаниям

2 -- 6 1 7214

13886 Laborant la măsurări şi

încercări electromecanice

Лаборант

электромеханических

испытаний и измерений

2 -- 5 1 7241

13888 Laborant la prelucrarea

peliculelor aerofotografice

Лаборант по обработке

аэрофотопленок

2 -- 5 71 7260

13890 Laborant la producerea

azbocimentului

Лаборант

асбестообогатительного

производства

2 -- 3 4 8112

13892 Laborant la producerea

preparatelor bacteriene

Лаборант производства

бактерийных препаратов

2 -- 6 31 8221

13894 Laborant la obţinerea

seminţei de viermi de mătase

Лаборант по гренажу 2 -- 5 70 6123

13896 Laborant materiale

electroizolante

Лаборант по

электроизоляционным

материалам

2 -- 5 1 7450

13898 Laborant-metalograf Лаборант-металлограф 2 -- 5 1 7214

13900 Laborant-microbiolog Лаборант-микробиолог 3 -- 4 1 8221

13902 Laborant-polarografist Лаборант-полярографист 3 -- 4 1 7214

13904 Laborant-radiometrist Лаборант-радиометрист 3 -- 6 1 7214

13906 Laborant-sensitometrist Лаборант-сенситометрист 3 -- 4 1 8224

13908 Laborant tehnica ultrasonică Лаборант по

ультразвуковой технике

3 -- 5 1 7224

13910 Laminator Вальцовщик 2 -- 5 2 7213

13911 Laminator Вальцовщик 1 -- 5 24 8229

13912 Laminator Вальцовщик 2 55 7416

13914 Laminator bile Прокатчик шаров 2 -- 3 2 8122

13915 Laminator bile şi cilindri cu

ace

Вальцовщик игольчатых

роликов и шариков

4 2 7213

13917 Laminator la laminarea la

cald a ţevilor

Вальцовщик стана

горячего проката труб

4 -- 7 7 8124

13919 Laminator la laminarea la

rece a ţevilor

Вальцовщик стана

холодного проката труб

3 -- 6 7 8124

13921 Laminator la laminoarele de

formare a ţevilor

Вальцовщик

трубоформовочного стана

4 -- 5 7 8124

13923 Laminator la laminorul de

sudare a ţevilor în cuptor

Вальцовщик стана печной

сварки труб

3,5 -- 6 7 8124

13925 Laminator la laminorul de

calibrare

Вальцовщик

калибровочного стана

2 -- 4 7 8124

13927 Laminator mase cu lianţi de

vulcanit

Вальцовщик массы на

вулканитовой связке

4 17 7321

Page 96: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

585

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13929 Laminator materie primă şi

semipreparate

Вальцовщик сырья и

полуфабрикатов

1 -- 4 51 7411

13931 Laminator metal la cald Прокатчик горячего

металла

3 -- 6 8 8122

13933 Laminator metal la rece Вальцовщик холодного

металла

2 -- 6 8 7213

13935 Laminator mică Прокатчик слюды 2 -- 3 43 7450

13937 Laminator peliculă Прокатчик пленки 3 -- 4 27 8232

13939 Laminator peliculă ceramică Вальцовщик керамической

пленки

1 -- 3 20 7213

13941 Laminator piei Прокатчик кож 3 -- 5 48 7441

13943 Laminator piele, materiale

de piele

Вальцовщик кожевенных

материалов

2 48 7441

13945 Laminator sîrmă pentru

spirale

Вальцовщик проволоки

для спиралей

2 -- 4 10 7213

13947 Laminator tuburi de fibre Вальцовщик фибровых

труб

3 41 8143

13949 Laminator ţevi Трубопрокатчик 2 -- 6 8 8122

13951 Laminator ţevi de porţelan Прокатчик фарфоровых

труб

3 45 8133

13952 Lampagiu Ламповщик 2 4 9311

13953 Lanolinist Ланолинщик 4 55 7411

13955 Lăcătuş agregate de curăţare

a colectoarelor de noroi

Слесарь зумпфового

агрегата

3 -- 4 56 7511

13957 Lăcătuş-asamblor

dispozitive şi aparate

radioelectronice

Слесарь-сборщик

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

1 -- 6 21 7242

13959 Lăcătuş-asamblor articole

din sticlă organică

Слесарь-сборщик изделий

из органического стекла

1 -- 5 22 7232

13961 Lăcătuş automatică şi

aparate de măsură şi control

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам

и автоматике

2 -- 6 2 8281

13963 Lăcătuş borne şi bobine

pentru maşinile electrice

Слесарь по выводам и

обмоткам электрических

машин

1 -- 6 19 7241

13965 Lăcătuş-electrician-contactor Электрослесарь-

контактчик

2 -- 4 8 7233

13967 Lăcătuş-electrician în

construcţii

Электрослесарь

строительный

2 -- 6 3 7137

Page 97: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

586

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13969 Lăcătuş-electrician la

întreţinerea automaticii şi a

mijloacelor de măsură de la

centralele electrice

Электрослесарь по

обслуживанию автоматики

и средств измерений

электростанций

III -- VII 9 7233

13971 Lăcătuş-electrician la

repararea maşinilor electrice

Электрослесарь по

ремонту электрических

машин

2 -- 6 9 8282

13973 Lăcătuş-electrician la

repararea şi întreţinerea

automaticii şi a mijloacelor

de măsură de la centralele

electrice

Электрослесарь по

ремонту и обслуживанию

автоматики и средств

измерений электростанций

2 -- 6 9 7233

13975 Lăcătuş-electrician la

repararea utilajelor de

distribuţie

Электрослесарь по

ремонту оборудования

распределительных

устройств

2 -- 6 9 7241

13977 Lăcătuş-electrician la

repararea utilajului de la

centrele de produse

petroliere

Электрослесарь по

ремонту оборудования

нефтебаз

3 -- 6 36 7233

13979 Lăcătuş-electrician la

repararea utilajului electric

Слесарь-электрик по

ремонту

электрооборудования

2 -- 6 2 5147

13981 Lăcătuş-electrician la

repararea utilajului electric

de la centralele electrice

Электрослесарь по

ремонту

электрооборудования

электростанций

2 -- 6 9 7233

13983 Lăcătuş-electromontator Слесарь-

электромонтажник

2 -- 6 2 7233

13985 Lăcătuş-ghidajor Слесарь-проводчик 3 -- 4 7 7233

13987 Lăcătuş-instalator tehnică

sanitară

Слесарь сантехник 2 -- 6 2 7121

13989 Lăcătuş în construcţii Слесарь строительный 2 -- 6 3 7137

13991 Lăcătuş la aparatura de

alimentare cu combustibil

Слесарь по топливной

аппаратуре

2 -- 5 2 7233

13993 Lăcătuş la asamblarea

construcţiilor metalice

Слесарь по сборке

металлоконструкций

1 -- 6 2 7214

13995 Lăcătuş la cabluri şi

dispozitive de prindere

Слесарь по такелажу и

грузозахватных

приспособлениям

2 -- 6 2 8281

13997 Lăcătuş la deservirea

centrelor termice

Слесарь по обслуживанию

тепловых пунктов

IV -- V 9 7233

Page 98: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

587

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

13999 Lăcătuş la deservirea

reţelelor termice

Слесарь по обслуживанию

тепловых сетей

IV -- V 9 7233

14001 Lăcătuş la deservirea

sondelor de foraj

Слесарь по обслуживанию

буровых

4 -- 6 6 7233

14003 Lăcătuş la deservirea

utilajului de la centralele

electrice

Слесарь по обслуживанию

оборудования

электростанций

II -- V 9 7233

14005 Lăcătuş la executarea

subansamblurilor şi pieselor

pentru conducte tehnologice

Слесарь по изготовлению

узлов и деталей

технологических

трубопроводов

2 -- 6 3 7136

14007 Lăcătuş la exploatarea şi

repararea gazoductelor

subterane

Слесарь по эксплуатации и

ремонту подземных

газопроводов

2 -- 5 69 5310

14009 Lăcătuş la exploatarea şi

repararea utilajului cu gaze

Слесарь по эксплуатации и

ремонту газового

оборудования

2 -- 5 69 5310

14011 Lăcătuş la fabricarea şi

finisarea pieselor pentru

aparatele de zbor

Слесарь по изготовлению

и доводке деталей

летательных аппаратов

2 -- 6 22 7232

14013 Lăcătuş la fabricarea şi

repararea conductelor

Слесарь по изготовлению

и ремонту трубопроводов

1 -- 5 22 7136

14015 Lăcătuş la încercările

aerohidrodinamice

Слесарь по

аэрогидродинамическим

испытаниям

2 -- 6 22 7232

14017 Lăcătuş la lucrările de

asamblare mecanică

Слесарь механосборочных

работ

2 -- 6 2 8281

14019 Lăcătuşi la lucrări de

intervenţie şi reconstrucţie

Слесарь аварийно-

восстановительных работ

2 -- 6 69 5320

14021 Lăcătuş la lucrările de

intervenţie şi reconstrucţie în

sistemele cu gaze

Слесарь аварийно-

восстановительных работ

в газовом хозяйстве

4 -- 6 69 5310

14023 Lăcătuş la producerea

pieselor şi subansamblurilor

pentru sistemele de

ventilaţie, condiţionare a

aerului, transport pneumatic

şi aspiraţie

Слесарь по изготовлению

деталей и узлов систем

вентиляции,

кондиционирования

воздуха,

пневмотранспорта и

аспирации

2 -- 6 3 7233

Page 99: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

588

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14025 Lăcătuş la producerea

pieselor şi subansamblurilor

pentru sistemele tehnico-

sanitare

Слесарь по изготовлению

узлов и деталей санитарно-

технических систем

2 -- 6 3 7136

14027 Lăcătuş la repararea

agregatelor

Слесарь по ремонту

агрегатов

1 -- 6 22 7232

14029 Lăcătuş la repararea

aparatelor de zbor

Слесарь по ремонту

летательных аппаратов

1 -- 6 22 7232

14031 Lăcătuş la repararea

automobilelor

Слесарь по ремонту

автомобилей

1 -- 6 2 7513

14032 Lăcătuş la repararea

automobilelor (la

întreprinderi de reparaţii)

Слесарь по ремонту

автомобилей (на

ремонтных предприятиях)

1 -- 6 2 7231

14033 Lăcătuş la repararea

maşinilor şi mecanismelor

de cale

Слесарь по ремонту

путевых машин и

механизмов

2 -- 6 2 7231

14035 Lăcătuş la repararea

maşinilor şi utilajelor

agricole

Слесарь по ремонту

сельскохозяйственных

машин и оборудования

1 -- 6 2 8281

14037 Lăcătuş la repararea

materialului rulant

Слесарь по ремонту

подвижного состава

1 -- 6 2 8281

14039 Lăcătuş la repararea şi

întreţinerea maşinilor de

încărcat

Слесарь по ремонту и

обслуживанию

перегрузочных машин

1 -- 6 2 7513

14041 Lăcătuş la repararea şi

întreţinerea sistemelor de

ventilaţie şi condiţionare a

aerului

Слесарь по ремонту и

обслуживанию систем

вентиляции и

кондиционирования

3 -- 5 2 7233

14043 Lăcătuş la repararea

tractoarelor şi maşinilor

rutiere

Слесарь по ремонту

дорожно-строительных

машин и тракторов

1 -- 6 2 7513

14045 Lăcătuş la repararea

utilajului cu turbine cu gaz şi

abur

Слесарь по ремонту

парогазотурбинного

оборудования

2 -- 6 9 7233

14047 Lăcătuş la repararea

utilajului cu turbine

hidraulice

Слесарь по ремонту

гидротурбинного

оборудования

2 -- 6 9 7233

14049 Lăcătuş la repararea

utilajului de alimentare cu

combustibil

Слесарь по ремонту

оборудования

топливоподачи

2 -- 5 9 7233

Page 100: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

589

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14051 Lăcătuş la repararea

utilajului din secţiile de

cazane şi pregătire a

pulberilor

Слесарь по ремонту

оборудования котельных и

пылеприготовительных

цехов

2 -- 6 9 7233

14053 Lăcătuş la repararea

utilajului pentru exploatările

forestiere

Слесарь по ремонту

лесозаготовительного

оборудования

5 -- 6 39 7233

14055 Lăcătuş la repararea

utilajului reţelelor termice

Слесарь по ремонту

оборудования тепловых

сетей

2 -- 6 9 7233

14057 Lăcătuş la sistemul de răcire

prin vaporizare

Слесарь системы

испарительного

охлаждения

4 -- 6 7 7233

14059 Lăcătuş la staţia centralizată

de ungere

Слесарь

централизированной

смазочной станции

3 -- 4 7 7233

14061 Lăcătuş-mecanic aparate

radioelectronice

Слесарь-механик по

радиоэлектронной

аппаратуре

2 -- 6 21 7242

14063 Lăcătuş-mecanic aparate şi

sisteme electromecanice

Слесарь-механик

электромеханических

приборов и систем

3 -- 6 23 7232

14065 Lăcătuş-mecanic la

încercarea instalaţiilor şi

aparaturii

Слесарь-механик по

испытанию установок и

аппаратуры

4 -- 6 23 7232

14067 Lăcătuş-mecanic la

repararea aparatelor de

aviaţie

Слесарь-механик по

ремонту авиационных

приборов

1 -- 6 22 7232

14069 Lăcătuş-montator aparatură Слесарь-монтажник

приборного оборудования

2 -- 6 22 7232

14071 Lăcătuş-montator naval Слесарь-монтажник

судовой

1 -- 6 23 7214

14073 Lăcătuş-presurizator Слесарь-опрессовщик 2 -- 5 20 7242

14075 Lăcătuş-probator Слесарь-испытатель 2 -- 6 22 7232

14077 Lăcătuş-reparator Слесарь-ремонтник 2 -- 8 2 7233

14079 Lăcătuş-reparator la

instalaţiile tehnologice

Слесарь по ремонту

технологических

установок

2 -- 6 36 7233

14081 Lăcătuş-reparator naval Слесарь-судоремонтник 1 -- 6 23 7232

Page 101: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

590

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14083 Lăcătuş revizie şi reparaţie a

locomotivelor la punctele de

deservire tehnică

Слесарь по осмотру и

ремонту локомотивов на

пунктах технического

обслуживания

4 -- 6 56 7511

14085 Lăcătuş-sculer Слесарь-

инструментальщик

2 -- 8 2 7222

14087 Lăcuitor Лакировщик 2 -- 5 24 8229

14089 Lăcuitor aparate şi materiale

electroizolante

Лакировщик

электроизоляционных

изделий и материалов

2 -- 4 19 7241

14091 Lăcuitor articole din fibră Лакировщик фибровых

изделий

2 41 9322

14093 Lăcuitor conductoare şi

cabluri

Лакировщик проводов и

кабелей

2 -- 3 19 7241

14095 Lăcuitor forme Лакировщик форм 2 44 9322

14097 Lăcuitor globuri Лакировщик глобусов 2 60 7460

14099 Lăcuitor obiecte de artă Лакировщик

художественных изделий

1 -- 4 65 7324

14101 Lăcuitor piei Лакировщик кож 5 48 7441

14103 Lăcuitor piese de ceasuri Лакировщик деталей часов 2 -- 4 10 7311

14105 Lăcuitor piese optice Лакировщик оптических

деталей

2 -- 4 71 7260

14107 Lăcuitor platouri Лакировщик подносов 4 65 7324

14109 Lăcuitor tablă şi ţevi Лакировщик жести и труб 2 -- 4 2 8223

14111 Lăcuitor tuburi Лакировщик туб 3 13 7280

14113 Legător Переплетчик 1 -- 6 59 7345

14115 Legător aglomerate Обвязчик агломератов 1 -- 2 19 9321

14117 Legător articole de

electrocărbune

Обвязчик электроугольных

изделий

2 -- 3 19 7241

14119 Legător documente Переплетчик документов 2 -- 4 1 7345

14121 Legător filoane, cabluri şi

conductori

Вязальщик схемных

жгутов, кабелей и шнуров

1 -- 5 21 7242

14123 Legător gheme Провязывальщик мотков 1 47 9350

14125 Legător pachete de fibră Связывальщик пачек

волокна

2 46 9350

14127 Legător vergele şi

conductori

Вязальщик прутков и

проволоки

1 -- 2 19 9321

14129 Liftier Лифтер 1 -- 2 1 9411

14131 Lenjereasă Кастелянша 1 -- 2 1 9132

14133 Lipitor Напайщик 2 -- 5 2 8123

14134 Lipitor Паяльщик 1 -- 5 2 7233

14136 Lipitor baloane şi vase Запайщик колб и сосудов 2 -- 3 44 8132

Page 102: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

591

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14138 Lipitor fiole Запайщик ампул 2 -- 3 31 8221

14140 Lipitor metale cu plumb Паяльщик по свинцу

(свинцовопаяльщик)

2 -- 6 3 7233

14142 Lipitor nisip Пескослепщик 2 -- 4 22 7232

14144 Lipitor pachete de

condensatoare

Паяльщик пакетов

конденсаторов

1 -- 4 19 7241

14146 Lipitor piese radio Паяльщик радиодеталей 1 -- 3 20 7242

14148 Lipitor plase şi bare pe sticlă Паяльщик сеток и шинок

на стекле

3 -- 4 44 8139

14150 Lipitor ţevi Паяльщик труб 3 -- 4 7 8122

14152 Lipitor ţevi de porţelan Запайщик фарфоровых

труб

2 45 8133

14153 Lipitor viniplast Паяльщик по винипласту 1 -- 5 2 7233

14154 Lucrător calificat în

creşterea animalelor

Квалифицированный

рабочий в животноводстве

70 6121

14155 Lucrător calificat în culturi

de cîmp şi legumicultură

Квалифицированный

рабочий в полеводстве и

овощеводстве

70 6111

14156 Lucrător calificat în culturi

vegetale şi crescător de

animale

Квалифицированный

рабочий в растениеводстве

и животноводстве

70 6130

14157 Lucrător de circ Униформист 2 62 5410

14158 Lucrător de serviciu în sala

de automate de joc, atracţii

şi tir

Дежурный зала игральных

автоматов, аттракционов и

тиров

2 62 9411

14160 Lucrător de serviciu la

escalator

Дежурный у эскалатора 2 1 8312

14162 Lucrător la aerodrom Аэродромный рабочий 1 -- 4 57 7515

14164 Luminoforist-ecranist Люминофорщик-

экранировщик

2 -- 6 20 8223

14166 Lustruitor Полировщик 2 -- 5 2 7224

14167 Lustruitor Полировщик 2 -- 4 47 7431

14169 Lustruitor articole din hîrtie Полировщик изделий из

бумаги

1 -- 2 41 8142

14171 Lustruitor articole din sticlă

cu acid

Полировщик

стеклоизделий кислотой

2 -- 4 44 7322

14173 Lustruitor caramele şi

drajeuri

Глянцовщик карамели и

драже

3 55 7412

14175 Lustruitor cilindri de forme

pentru tipar adînc

Полировщик формных

цилиндров глубокой

печати

3 59 7224

14177 Lustruitor de foi şi benzi Полировщик листов и лент 2 -- 5 7 7224

Page 103: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

592

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14179 Lustruitor instrumente

muzicale

Полировщик музыкальных

инструментов

2 -- 6 63 7312

14181 Lustruitor instrumente şi

aparate medicale

Полировщик

хирургических

инструментов и аппаратов

5 16 7224

14183 Lustruitor obiecte de artă Полировщик

художественных изделий

1 -- 4 65 7331

14185 Lustruitor palete Полировщик лопаток 2 -- 6 22 7224

14187 Lustruitor piei Полировщик кож 3 48 7441

14189 Lustruitor piese optice Полировщик оптических

деталей

2 -- 6 71 7260

14191 Lustruitor pietre tehnice Полировщик технических

камней

2 -- 4 10 7311

14193 Lustruitor sticlă şi articole

din sticlă

Полировщик стекла и

стеклоизделий

2 -- 6 44 7322

M

14195 Macerator Мацератор 4 -- 6 60 7460

14197 Machetist la proiectarea de

machete şi modele

Макетчик макетно-

модельного

проектирования

1 -- 6 61 5510

14199 Machetist machete artistice Макетчик художественных

макетов

3 -- 6 61 5510

14201 Machetist machete pentru

montare

Макетчик театрально-

постановочных макетов

3 -- 6 61 5510

14203 Machior-peruchier Гример-пастижер 2 -- 6 62 5410

14205 Magaziner Кладовщик 1 -- 2 1 9412

14207 Magnezitorist-vidator Магнезировщик-

вакуумщик

2 -- 3 20 8223

14208 Maistru-artificier Мастер -взрывник 3 --4 4 7112

14209 Maistru-brînzar Сыродел-мастер 5 -- 6 52 7413

14211 Maistru-brînzar la maturarea

brînzei

Сыродел-мастер по

созреванию сыров

5 -- 6 52 7413

14213 Maistru la prepararea

produselor lactate integrale

şi acide

Мастер производства

цельномолочной и

кисломолочной продукции

4 -- 5 52 7413

14215 Maistru la producerea

lactozei

Мастер производства

молочного сахара

5 52 7413

14217 Maistru la producerea

laptelui-praf degresat şi a

înlocuitorului de lapte

integral

Мастер производства

сухого обезжиренного

молока и заменителя

цельного молока

5 -- 6 52 7413

Page 104: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

593

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14219 Maistru-preparator

brînzeturi

Брынзодел-мастер 4 52 7413

14221 Maistru-preparator unt Маслодел-мастер 5 -- 6 52 7413

14223 Maistru-reglor la deservirea

tehnică a parcului de maşini

şi tractoare

Мастер-наладчик по

техническому

обслуживанию машинно-

тракторного парка

70 7223

14225 Malaxorist halva Халвомес 1,4 55 7412

14227 Malţificator Солодовщик 3 -- 6 55 8278

14229 Mandrinator la maşina de

rulat

Вальцовщик обкатной

машины

4 -- 6 7 8124

14231 Manevrant cuptoare şi

instalaţii de transbordare

Перегонщик печей и

трансбордерных установок

3 17 7280

14233 Manichiuristă Маникюрша 2 66 5141

14235 Manipulant materii prime,

semifabricate, materiale

chimice şi deşeuri de

producţie în secţiile de

înmuiere-cenuşerire,

tăbăcire-vopsire şi gresare

Подносчик сырья,

полуфабрикатов,

химических материалов и

отходов производства в

отмочно-зольных,

дубильно-красильных и

жировальных цехах

3 48 7441

14237 Manipulant materii prime,

semifabricate, materiale

chimice şi deşeuri de

producţie în secţiile de

umezire, tăbăcire-vopsire şi

tratare cu formalină

Подносчик сырья,

полуфабрикатов,

химических материалов и

отходов производства в

сырейных, дубильно-

красильных и

формалиновых цехах

3 48 7441

14239 Marcator Маркировщик 1 1 9412

14241 Marcator etichete Штемпелевщик этикеток 1 1 9322

14243 Marcator piese şi dispozitive Маркировщик деталей и

приборов

1 -- 3 20 7242

14245 Maricultor Маривод 2 -- 4 54 6151

14247 Marinar Матрос 4 -- 6 56 8340

14249 Marinar pe uscat Матрос береговой 1 -- 2 56 8340

14251 Marinar-pompier Матрос пожарный 4 -- 5 56 5161

14253 Marinar-scafandru Матрос-водолаз 5 -- 6 56 8340

14255 Maşinist-bronzor Машинист-бронзировщик 4 -- 5 26 8226

14257 Maşinist de scenă Машинист сцены 3 -- 5 62 5410

14259 Maşinist elevatoare la

încercarea sondelor

Машинист подъемника по

апробированию скважин

5 -- 6 6 8113

Page 105: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

594

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14261 Maşinist (fochist) în sala de

cazane

Машинист (кочегар)

котельной

2 -- 6 1 8162

14263 Maşinist instalaţii de cazane

de abur

Машинист котельной

установки

56 8340

14265 Maşinist la agregate de

broşat fără coasere

Машинист агрегата

бесшвейного скрепления

4 -- 6 59 8252

14267 Maşinist la agregate de

curăţat colectoarele de noroi

Машинист зумпфового

агрегата

4 -- 5 56 8290

14269 Maşinist la agregate de

fabricat caiete

Машинист тетрадных

агрегатов

2 -- 5 59 8251

14271 Maşinist la agregate de

exploatare a ţiţeiului şi

gazului

Машинист агрегатов по

обслуживанию

нефтегазопромыслового

оборудования

5 -- 6 6 8113

14273 Maşinist la agregate de uscat Машинист сушильных

агрегатов

2 43 7450

14275 Maşinist la agregate de

amestecat

Машинист смесительного

агрегата

4 -- 6 40 8141

14277 Maşinist la agregate de

concasat

Машинист дробильного

агрегата

3 -- 4 52 8271

14279 Maşinist la agregate de

confecţionare a furtunurilor

de înfăşurare

Машинист по

изготовлению навивочных

рукавов

4 -- 5 33 8284

14281 Maşinist la agregate de

confecţionat catifea

artificială

Машинист агрегата

искусственного бархата

2,4 41 8143

14283 Maşinist la agregate de

decupat şi ambalat

Машинист вырубально-

упаковочного агрегата

3 -- 5 59 8251

14285 Maşinist la agregate de

executare a profilului

antiderapant

Машинист протекторного

агрегата

4 -- 7 33 8231

14287 Maşinist la agregate de

format

Машинист формовочного

агрегата

5 -- 6 42 8112

14289 Maşinist la agregate de

gofrat

Машинист

гофрировального агрегата

2 -- 6 41 8143

14291 Maşinist la agregate de

gumat

Машинист

гуммировального агрегата

2,4 41 8143

14293 Maşinist la agregate de

impregnat

Машинист пропиточного

агрегата

2 -- 5 33 8231

14295 Maşinist la agregate de

imprimat şi tăiat

Машинист печатно-

высекательного агрегата

3 -- 5 41 8143

Page 106: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

595

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14297 Maşinist la agregate de

intercalare, coasere şi tăiere

Машинист вкладочно-

швейно-резального

агрегата

3 -- 5 59 8252

14299 Maşinist la agregate de lipit Машинист клеевого

агрегата

4 33 8231

14301 Maşinist la agregate de

opărit

Машинист ошпарочного

агрегата

2 -- 3 55 7412

14303 Maşinist la agregate de

prelucrat blocuri

Машинист

блокообрабатывающего

агрегата

3,5 59 8252

14305 Maşinist la agregate de

producere a gumei de şters

Машинист агрегата

изготовления

стирательной резинки

3 33 8284

14307 Maşinist la agregate de

producere a pieii artificiale

Машинист агрегата

изготовления

искусственной кожи

4 -- 5 35 7441

14309 Maşinist la agregate de

produs camere pentru pneuri

de automobil

Машинист автокамерного

агрегата

5 -- 6 33 8321

14311 Maşinist la agregate de

pulverizare sub presiune fără

aer

Машинист агрегата

безвоздушного

распыления высокого

давления

4 3 7129

14313 Maşinist la agregate de

săpare a găurilor de mină

Машинист

шурфопроходческого

агрегата

4 5 7610

14315 Maşinist la agregate de

spălat

Машинист промывочного

агрегата

4 -- 6 6 8133

14317 Maşinist (mecanic) la

agregate de tracţiune

Машинист тягового

агрегата

56 8311

14319 Maşinist (mecanic) la

alimentarea cu apă a

transportului feroviar

Машинист

железнодорожного

водоснабжения

2 -- 5 56 8163

14321 Maşinist la alimentarea cu

combustibil

Машинист топливоподачи III -- V 9 8161

14323 Maşinist la amestecătoare Машинист мешалок 2 4 8112

14325 Maşinist (mecanic) la

ateliere mobile de reparat

calea

Машинист путеремонтной

летучки

5 56 8311

14327 Maşinist la autocompresor Машинист

автокомпрессора

4 -- 5 3 7129

14329 Maşinist la autogreder Машинист автогрейдера 5 -- 6 3 8332

Page 107: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

596

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14331 Maşinist la autogudronator Машинист

автогудронатора

5 3 7129

14333 Maşinist la automacara Машинист крана

автомобильного

4 -- 6 3 8333

14335 Maşinist la automalaxoare

gaz-mortar

Машинист самоходной

газорастворомешалки

4 42 7450

14337 Maşinist la automate de

confecţionat coperte

Машинист автомата по

изготовлению обрезных

обложек

3 59 8252

14339 Maşinist la automate de

învelit cărţi în supracopertă

Машинист автомата для

завертывания книг в

суперобложку

3 59 8252

14341 Maşinist la automate de

sortare

Машинист

сортировочного автомата

4 -- 6 59 8251

14343 Maşinist la automate de

turnare-umplere

Машинист разливочно-

наполнительных

автоматов

3 -- 5 53 8275

14345 Maşinist la autopompe de

beton

Машинист

автобетононасоса

5 -- 6 3 7129

14347 Maşinist la autospărgătoare

de beton

Машинист

автобетонолома

5 3 7129

14349 Maşinist la autoturnuri şi

autoascensoare hidraulice

Машинист автовышки и

автогидроподъемника

4 -- 6 3 8333

14351 Maşinist la bancul de

încercare a instrumentelor cu

clape

Машинист стенда по

обыгрыванию клавишных

инструментов

2 63 7312

14353 Maşinist la basculatoare de

vagoane

Машинист

вагоноопрокидывателя

2 -- 5 1 8333

14355 Maşinist la berbeci Diesel

fără sonetă

Машинист дизельмолота

бескопрового

5 3 7129

14357 Maşinist la betoniere mobile Машинист

бетоносмесителя

передвижного

3 -- 5 3 7129

14359 Maşinist la blocuri

energetice

Машинист энергоблока VI -- VII 9 8161

14361 Maşinist la buldozere Машинист бульдозера 4 -- 6 3 8111

14362 Maşinist la buldozere Машинист бульдозера 3 -- 6 4 8332

14364 Maşinist la calandre Машинист каландра 3 -- 7 33 8231

14365 Maşinist la calandre Машинист каландра 2 -- 3 59 7341

14367 Maşinist la calcinatoare Машинист кальцинаторов 4 -- 5 42 8212

14369 Maşinist la cazane Машинист котлов III -- VII 9 8162

Page 108: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

597

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14371 Maşinist la centrala electrică

mobilă

Машинист электростанции

передвижной

4 -- 6 3 8161

14373 Maşinist la centrala mobilă

de preparare a mortarului

pentru tencuială

Машинист штукатурной

станции передвижной

4 3 7133

14375 Maşinist la cimentarea

sondelor

Машинист по цементажу

скважин

5 -- 6 6 8113

14377 Maşinist la ciocane, prese şi

manipulatoare de forjat

Машинист на молотах,

прессах и манипуляторах

2 -- 5 2 7221

14379 Maşinist la compresoare

tehnologice

Машинист

технологических

компрессоров

4 -- 6 36 8155

14381 Maşinist la compresoare de

alimentare cu aer a

scafandrierilor

Машинист компрессора

для подачи воздуха

водолазам

5 3 8163

14383 Maşinist la compresoare

mobile

Машинист передвижного

компрессора

3 -- 6 6 8113

14385 Maşinist la compresoare

mobile cu motor cu ardere

internă

Машинист компрессора

передвижного с

двигателем внутреннего

сгорания

4 -- 6 3 8290

14387 Maşinist la compresoare

mobile cu motor electric

Машинист компрессора

передвижного с

электродвигателем

3 -- 4 3 8290

14389 Maşinist la curăţarea

ştiuleţilor de porumb

Машинист по очистке

кукурузных початков

2 53 9322

14391 Maşinist la dana de mărfuri Машинист грузового

причала

3 57 8333

14393 Maşinist la debobinarea

benzilor din păr

Машинист по

разматыванию щетинных

лент

2 48 9322

14395 Maşinist la descărcătoare de

camioane

Машинист

автомобилеразгрузчика

3 -- 4 1 8333

14397 Maşinist la dispozitive

mecanizate de executare a

construcţiilor din beton

armat tensionat

Машинист

механизированного

натяжного устройства для

изготовления напряженно-

армированных

конструкций

5 3 7129

14399 Maşinist la distribuitoare Машинист дистрибутора 3 -- 8 7 8121

Page 109: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

598

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14401 Maşinist la distribuitoare

autopropulsate de ciment

aerat

Машинист распределителя

цемента аэрационного

самоходного

5 3 7129

14403 Maşinist la distribuitorul

remorcat de ciment

gravitaţional

Машинист распределителя

цемента гравитационного

прицепного

4 3 7129

14405 Maşinist la draga aspiratoare

plutitoare remorcată

Машинист землесосного

плавучего несамоходного

снаряда

5 -- 6 3 8332

14407 Maşinist la draga plutitoare

cu hidromonitor şi ejector

remorcată

Машинист

гидромониторно-

эжекторного плавучего

несамоходного снаряда

6 3 7129

14409 Maşinist la dragă Машинист драги 3 -- 6 4 8111

14411 Maşinist la echipamentele

transportoarelor şi liniilor de

producţie în flux

Машинист оборудования

конвейерных и поточных

линий

3 -- 5 42 8212

14413 Maşinist la echipamentul

electric al dragelor

aspiratoare plutitoare

remorcate şi al instalaţiilor

de pompat pămînt

Машинист электрического

оборудования

землесосных плавучих

несамоходных снарядов и

грунтонасосных установок

4 -- 6 3 8332

14415 Maşinist la egutor Машинист ровничной

машины

4 41 8143

14417 Maşinist la elevator Машинист подъемника 5 -- 6 6 8113

14419 Maşinist la elevatorul cu

pilon şi la ascensorul de

mină

Машинист подъемника

мачтового, стоечного,

шахтного

3 3 8333

14421 Maşinist la elevatorul de

peşte

Машинист

рыбоподъемника

III 9 8333

14423 Maşinist la elevatorul de

şantier pentru persoane şi

încărcături

Машинист подъемника

грузопассажирского,

строительного

4 3 8333

14425 Maşinist la elevatorul staţiei

de carotaj

Машинист подъемника

каротажной станции

4 -- 5 5 8113

14427 Maşinist la escalatoare Машинист эскалатора 5 -- 6 56 8333

14429 Maşinist la excavatorul cu o

singură cupă

Машинист экскаватора

одноковшового

4 -- 6 3 8332

14431 Maşinist la excavatorul cu

rotor

Машинист экскаватора

роторного

5 -- 6 3 8332

14433 Maşinist la exhaustoare Машинист эксгаустера 3 -- 4 1 8290

14435 Maşinist la extruder Машинист шприц-машины 2 -- 5 24 8284

Page 110: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

599

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14436 Maşinist la extruder Машинист экструдера 2 -- 6 27 8232

14438 Maşinist la filtru-presă Машинист фильтр-пресса 4 -- 5 52 8271

14439 Maşinist la filtru-sită Машинист стрейнера 3 -- 4 33 8231

14441 Maşinist la finisor Машинист финишера 5 3 7129

14443 Maşinist la garniturile

specializate de transportat

tronsoanele de cale

Машинист спецсостава

для транспортировки

рельсовых плетей

4 56 8333

14445 Maşinist la granularea

maselor plastice

Машинист гранулирования

пластических масс

3 -- 6 27 8232

14447 Maşinist la granulator Машинист гранулятора 4 42 8212

14449 Maşinist la greder-elevator Машинист грейдер-

элеватора

6 3 7129

14451 Maşinist la greder tractat Машинист грейдера

прицепного

4 -- 5 3 7129

14453 Maşinist la grupul

electrogen de sudare mobil

cu motor cu ardere internă

Машинист

электросварочного

передвижного агрегата с

двигателем внутреннего

сгорания

3 -- 6 3 7212

14455 Maşinist la hidroagregate Машинист гидроагрегатов III -- VII 9 8161

14457 Maşinist la hidrocurăţarea şi

ungerea lingotierelor

Машинист гидроочистки и

смазки изложниц

3 7 8122

14459 Maşinist la

hidrosemănătoarea

autopropulsată

Машинист гидросеялки

самоходной

4 3 7129

14461 Maşinist la instalaţia cu braţ

tăietor

Машинист баровой

установки

4 -- 6 3 7129

14463 Maşinist la instalaţia de

alimentare cu nisip

Машинист

пескоподающей установки

2 -- 4 56 8333

14465 Maşinist la instalaţia de

compresoare de altitudine

Машинист высотно-

компрессорной установки

3 -- 6 22 8163

14467 Maşinist la instalaţia de

despicat mică

Машинист установки по

расщеплению слюды

4 43 8111

14469 Maşinist la instalaţia de forat

sonde de ţiţei şi gaz

Машинист буровых

установок на нефть и газ

5 -- 6 6 8113

14471 Maşinist la instalaţia de

generare a aburului pompat

în straturile petrolifere

Машинист

парогенераторной

установки по закачке пара

в нефтяные пласты

4 -- 5 6 8113

Page 111: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

600

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14473 Maşinist la instalaţia de

împingere şi de foraj

orizontal

Машинист установки по

продавливанию и

горизонтальному бурению

грунта

6 3 8332

14475 Maşinist la instalaţia de

încercat piese şi construcţii

din beton armat

Машинист установки по

испытанию

железобетонных изделий и

конструкций

4 42 7450

14477 Maşinist la instalaţia de

obţinere a peliculelor

adezive

Машинист установки

самоклеящихся пленок

4 -- 5 27 8227

14479 Maşinist la instalaţia de

pompat beton

Машинист

бетононасосной установки

4 -- 5 3 7129

14481 Maşinist la instalaţia de

pregătit pulpă

Машинист установки по

приготовлению пульпы

3 43 8290

14483 Maşinist la instalaţia de

regenerare

Машинист

регенерационной

установки

4 2 8122

14485 Maşinist la instalaţia de

selectare a micii

Машинист

слюдовыборочной

установки

3 -- 4 4 8112

14487 Maşinist la instalaţia de

sublimare

Машинист

сублимационных

установок

4 31 8221

14489 Maşinist la instalaţia de

termodispersare

Машинист

термодисперсионной

установки

5 -- 6 41 8142

14493 Maşinist la instalaţia

hidropneumatică

Машинист

гидропневматической

установки

2 -- 3 7 8122

14495 Maşinist la instalaţia mobilă

automatizată cu acţiune

continuă pentru prepararea

amestecurilor de beton

Машинист установки

передвижной

автоматизированной

непрерывного действия

для приготовления

бетонных смесей

5 -- 6 3 7129

14497 Maşinist la instalaţia mobilă

cu abur de deparafinare

Машинист паровой

передвижной

депарафинизационной

установки

3,5 -- 6 6 8113

Page 112: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

601

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14499 Maşinist la instalaţia mobilă

de sudare electrică prin

contact a conductelor

magistrale de gaze şi

produse petroliere

Машинист контактно-

сварочной установки

передвижной для сварки

магистральных

газонефтепродуктопровод

ов

6 3 7212

14501 Maşinist la instalaţia mobilă

de topit bitum

Машинист

битумоплавильной

передвижной установки

6 3 7129

14503 Maşinist la instalaţia

pneumatică

Машинист

пневматической установки

2 55 7416

14505 Maşinist la instalaţii

frigorifice

Машинист холодильных

установок

2 -- 6 1 7233

14507 Maşinist la instalaţiile cu

turbine cu gaze

Машинист газотурбинных

установок

III -- VII 9 8161

14509 Maşinist la instalaţiile de

compresoare

Машинист компрессорных

установок

2 -- 6 1 8163

14511 Maşinist la instalaţiile de

concasat

Машинист дробильных

установок

2 -- 4 51 8273

14513 Maşinist la instalaţiile de

decorticat

Машинист рушальных

установок

2 -- 5 51 8273

14515 Maşinist la instalaţiile de

echipare a materialului

rulant frigorifer

Машинист установки по

экипировке

рефрижераторного

подвижного состава

3 -- 4 56 8311

14517 Maşinist la instalaţiile de

fracţionare a aerului

Машинист

воздухоразделительных

установок

2 -- 5 1 8163

14519 Maşinist la instalaţiile de la

docurile uscate

Машинист сухих доковых

установок

2 -- 5 23 8290

14521 Maşinist la instalaţiile de

pompare

Машинист насосных

установок

2 -- 6 1 8290

14523 Maşinist la instalaţiile de

producere a făinii de peşte

Машинист рыбомучной

установки

54 8271

14525 Maşinist la instalaţiile de

spălat

Машинист моечной

установки

2 -- 4 56 7511

14527 Maşinist la instalaţiile de

ventilaţie şi aspiraţie

Машинист

вентиляционной и

аспирационной установок

2 -- 3 1 8163

14529 Maşinist la îmbogăţirea

gravimetrică sau prin flotaţie

a minereului

Машинист механического

или флотационного

обогащения руды

3 -- 4 19 8112

Page 113: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

602

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14531 Maşinist la încărcarea

materialelor de şarje

Машинист шихтоподачи 1 -- 4,6 7 8121

14533 Maşinist la încercarea

combustibilului în motoare

Машинист по моторным

испытаниям топлива

3 -- 6 36 8290

14535 Maşinist la înfăşurarea

cablurilor

Машинист по навивке

канатов

1 -- 5 15 7280

14537 Maşinist la linia de aplicare

a acoperirilor polimere în

puncte

Машинист линии

нанесения точечного

полимерного покрытия

4 -- 5 35 8269

14539 Maşinist la linia de pregătire

a tutunului pentru fermentare

Машинист линии

подготовки табака к

ферментации

2 -- 4 55 8279

14541 Maşinist la linia de spălat-

uscat-întins-stabilizat

Машинист промывочно-

сушильно-ширильно-

стабилизационной линии

6 47 8264

14543 Maşinist la linia în flux de

fermentare a tutunului

Машинист линии

непрерывной ферментации

табака

4 55 8279

14545 Maşinist la linia în flux de

modelare a produselor de

panificaţie

Машинист поточной

линии формования

хлебных изделий

4 55 8274

14547 Maşinist la linia

semiautomată de şpăltuire a

pieilor de ovine

Машинист

полуавтоматической

линии двоения овчины

3 -- 4 48 8265

14549 Maşinist la liniile automate

de confecţionat containere

din polimeri

Машинист автоматической

линии по изготовлению

контейнеров из полимеров

4 -- 5 27 8232

14551 Maşinist la liniile automate

de fabricat caiete de muzică

şi albume de desen

Машинист автоматической

линии по изготовлению

тетрадей для нот и

альбомов для рисования

3 -- 6 59 8251

14553 Maşinist la liniile automate

de fabricat cărţi

Машинист автоматической

линии по изготовлению

книг

3 -- 6 59 8252

14555 Maşinist la liniile în flux

automatizate de prelucrare a

tutunului

Машинист поточно-

автоматизированных

линий переработки табака

4 55 8279

14559 Maşinist la locomotiva

electrică secţia metalurgică

Машинист электровоза

металлургического цеха

2 -- 3 7 8311

14560 Maşinist (mecanic) la

locomotive electrice

Машинист электровоза 3 --5 4 8311

Page 114: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

603

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14561 Maşinist (mecanic) la

locomotive cu motor termic

Машинист тепловоза 56 8311

14563 Maşinist (mecanic) la

locomotivele cu abur

Машинист паровоза 56 8311

14565 Maşinist (mecanic) la

locomotivele pe feriboturi

Машинист локомотива на

паромах

56 8311

14567 Maşinist la macarale în

producţia metalurgică

Машинист крана

металлургического

производства

2 -- 7 7 8333

14569 Maşinist la macarale

(macaragiu)

Машинист крана

(крановщик)

2 -- 6 1 8333

14571 Maşinist la macaraua cu

pivot

Машинист штыревого

крана

5 8 8333

14573 Maşinist la malaxorul de

cauciuc

Машинист

резиносмесителя

3 -- 6 33 8231

14575 Maşinist la malaxorul de

mortar mobil

Машинист

растворосмесителя

передвижного

3 -- 4 3 7129

14577 Maşinist la malaxorul mobil

de beton asfaltic

Машинист смесителя

асфальтобетона

передвижного

6 3 7129

14579 Maşinist la maşina cu abur

reversibilă a laminorului

Машинист реверсивной

паровой машины

прокатного стана

1 -- 6 7 8122

14581 Maşinist la maşina cu abur şi

la locomobile

Машинист паровой

машины и локомобиля

3 -- 4 1 8162

14583 Maşinist la maşina de

acoperit hîrtia cu peliculă de

polietilenă

Машинист машины для

покрытия бумаги

полиэтиленовой пленкой

3,5 41 8143

14585 Maşinist la maşina de adunat

şi cusut blocuri

Машинист подборочно-

швейной машины

3 -- 5 59 8252

14587 Maşinist la maşina de

ambalat sub vid

Машинист вакуум-

упаковочной машины

4 52 7413

14589 Maşinist la maşina de aplicat

lichid peliculogen

Машинист машины для

нанесения

пленкообразующей

жидкости

5 3 8223

14591 Maşinist la maşina de bătut Машинист сбивальных

машин

2 -- 3 55 7412

14593 Maşinist la maşina de

bitumat

Машинист

битумировочной машины

2,4 41 8143

Page 115: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

604

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14595 Maşinist la maşina de brodat

‖Pantograf‖

Машинист вышивальной

машины ―Пантограф‖

4 -- 5 47 8263

14597 Maşinist la maşina de

cauciucat cord

Машинист сквиджевого

станка

3 33 8264

14599 Maşinist la maşina de

compactat, de nivelat şi

compactat

Машинист уплотняющей и

планировочно-

уплотняющей машины

5 3 7129

14601 Maşinist la maşina de

confecţionat dantelă de hîrtie

Машинист блондочной

машины

2 41 9322

14603 Maşinist la maşina de

corhănit

Машинист трелевочной

машины

6 39 6141

14605 Maşinist la maşina de

creponat

Машинист креповой

машины

2 -- 3 41 8143

14607 Maşinist la maşina de crestat

cu alice

Машинист сталеструйной

машины

3 -- 5 7 8122

14609 Maşinist la maşina de curăţat

cu flacără

Машинист машины

огневой зачистки

5 -- 6 7 8122

14611 Maşinist la maşina de curăţat

ţevi

Машинист

трубоочистительной

машины

5 -- 6 3 7129

14613 Maşinist la maşina de cusut

cu sîrmă

Машинист сшивальной

машины

2 -- 3 41 8286

14615 Maşinist la maşina de

defibrare

Машинист

разволакнивающей

машины

4 52 8271

14617 Maşinist la maşina de

despicat

Машинист двоильной

машины

3 -- 4 35 8265

14619 Maşinist la maşina de

despicat

Машинист двоильной

машины

3 -- 6 48 8265

14621 Maşinist la maşina de

desfăcut cîlţi

Машинист расплеточной

машины

4 33 8231

14623 Maşinist la maşina de drenaj Машинист дренажной

машины

5 3 7129

14625 Maşinist la maşina de

executat benzi de

consolidare

Машинист машины для

устройства укрепительных

полос

5 3 7129

14627 Maşinist la maşina de

fabricat articole de hîrtie

Машинист машины по

производству изделий из

бумаги

1 -- 5 41 8142

14629 Maşinist la maşina de

fabricat carnete de note (cu

sau fără alfabet)

Машинист алфавитной

машины

2 59 8251

Page 116: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

605

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14631 Maşinist la maşina de

fabricat conete şi ţevi de

filatură

Машинист

шпулезаверточных и

конусных машин

3 41 8142

14633 Maşinist la maşina de

fabricat ensonit

Машинист энсонитной

машины

2, 4 41 8143

14635 Maşinist la maşina de

fabricat hîrtie (carton) (sitar)

Машинист

бумагоделательной

(картоноделательной)

машины (сеточник)

4 -- 6 41 8143

14637 Maşinist la maşina de

fabricat hîrtie cu fibre lungi

Машинист машины

длинноволокнистых бумаг

3 -- 5 41 8142

14639 Maşinist la maşina de

fabricat hîrtie de filtru pentru

ţigarete

Машинист машины по

изготовлению бумаги для

табачных фильтров

4 -- 5 41 8143

14641 Maşinist la maşina de

fabricat hîrtie fonografică

Машинист рекордерной

машины

3 41 8143

14642 Maşinist la maşina de

fabricat hîrtie stratificată

Машинист наслаивающей

машины

3 41 8143

14644 Maşinist la maşina de

fabricat mucava

Машинист папочной

машины

2 -- 4 41 8143

14646 Maşinist la maşina de

fabricat tuburi

Машинист машины по

изготовлению гильз

2 -- 3 41 8142

14647 Maşinist la maşina de

fabricat tuburi

Машинист трубочной

машины (трубочник)

2 -- 5 41 8143

14649 Maşinist la maşina de format Машинист формовочной

машины

2 -- 5 7 7211

14651 Maşinist la maşina de format

foi

Машинист

листоформовочной

машины

4 -- 6 42 8212

14653 Maşinist la maşina de format

în vid

Машинист вакуум-

формовочной машины

2 -- 4 27 8232

14654 Maşinist la maşina de format

în vid

Машинист вакуум-

формующей машины

4 -- 5 41 8143

14656 Maşinist la maşina de format

ţevi

Машинист трубной

машины

4 -- 6 42 8212

14658 Maşinist la maşina de frezat

şi curăţat

Машинист фрезерно-

зачистной машины

4 -- 5 7 8122

14660 Maşinist la maşina de

hidrotipie

Машинист гидротипного

производства

3 -- 6 34 8224

14662 Maşinist la maşina de

imprimat

Машинист печатной

машины

4,6 40 8240

Page 117: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

606

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14663 Maşinist la maşina de

imprimat

Машинист печатной

машины

5 -- 6 42 8212

14665 Maşinist la maşina de

imprimat adrese

Машинист адресовальной

машины

2 59 8251

14667 Maşinist la maşina de

imprimat tapete

Машинист обойно-

печатной машины

1 -- 6 41 8143

14669 Maşinist la maşina de ionizat Машинист ионизационной

машины

3 -- 4 27 8232

14671 Maşinist la maşina de izolat

conducte de gaze şi produse

petroliere

Машинист машины для

изоляции

газонефтепродуктопровод

ов

4 -- 6 3 8229

14673 Maşinist la maşina de

încleiat

Машинист приклеечной

машины

2 -- 5 59 8252

14675 Maşinist la maşina de

încleiat captalbandă

Машинист обклеечно-

каптальной машины

3 -- 4 59 8252

14677 Maşinist la maşina de

încleiat funduri

Машинист дноклеильной

машины

2 -- 4 41 8143

14679 Maşinist la maşina de

încleiat şi îndoit

Машинист клеильно-

загибочной машины

3 41 8143

14681 Maşinist la maşina de

încleiat şi uscat (încleietor)

Машинист клеильно-

сушильной машины

(клейщик)

5 41 8143

14683 Maşinist la maşina de îndoit Машинист

гренировальной машины

2 59 7341

14685 Maşinist la maşina de

înmuiere

Машинист мягчильной

машины

4 -- 5 35 7441

14687 Maşinist la maşina de

însilozat

Машинист

буртоукладочной машины

4 -- 5 51 8333

14689 Maşinist la maşina de întins

calote

Машинист обсадочной

машины

3 47 8267

14691 Maşinist la maşina de întins

piei

Машинист разводной

машины

4 48 8265

14693 Maşinist la maşina de

laminat

Машинист прокатной

машины

3,5 44 8132

14695 Maşinist la maşina de

laminat sticlă

termorezistentă şi profilată

Машинист прокатной

машины термостойкого

стекла и стеклопрофилита

6 44 8132

14697 Maşinist la maşina de marcaj

rutier

Машинист маркировочной

машины для разметки

автомобильных дорог

5 3 7129

Page 118: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

607

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14699 Maşinist la maşina de

mărunţit

Машинист рубительной

машины

1 -- 5 41 8142

14701 Maşinist la maşina de

mărunţit

Машинист рубильной

машины

4 48 8265

14703 Maşinist la maşina de

moletat

Машинист рифлевальной

машины

4 48 8266

14705 Maşinist la maşina de

omogenizare a minereului

Машинист

рудоусреднительной

машины

4 -- 6 4 8112

14707 Maşinist la maşina de

pergamentat

Машинист пергаментной

машины

3 -- 5 41 8142

14709 Maşinist la maşina de aşezat

ţevi

Машинист трубоукладчика 5 -- 6 3 7129

14711 Maşinist la maşina de

prelucrat pene şi fulgi

Машинист перо-

пухообрабатывающих

машин

4 -- 5 52 8271

14713 Maşinist la maşina de

presare prin rulare

Машинист прикатной

машины

4 -- 5 42 8212

14715 Maşinist la maşina de presat

peliculă

Машинист по

припрессовке пленки

2 -- 4 59 8252

14717 Maşinist la maşina de produs

micoplast

Машинист

слюдопластоделательной

машины

4 -- 5 43 7450

14719 Maşinist la maşina de

profilat

Машинист

профилировщика

6 3 8139

14721 Maşinist la maşina de pus

cărţi în cutie

Машинист машины для

вкладки книг в футляры

2,4 59 8252

14723 Maşinist la maşina de ratinat Машинист ратинирующей

машины

2 47 8269

14725 Maşinist la maşina de ridicat Машинист подъемной

машины

3 -- 4 1 8333

14727 Maşinist la maşina de rostuit

la executarea lucrărilor

rutiere

Машинист машины для

устройства швов при

выполнении дорожных

работ

4 3 7129

14729 Maşinist la maşina de rulat Машинист катальной

машины

3 41 8143

14730 Maşinist la maşina de rulat Машинист обкаточной

машины

2 47 8267

14732 Maşinist la maşina de spălat

cu freze autopropulsată

Машинист землеройно-

фрезерной самоходной

машины

6 3 8332

Page 119: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

608

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14734 Maşinist la maşina de săpat

gropi

Машинист автоямобура 5 3 7129

14736 Maşinist la maşina de scos

suluri

Машинист валькосъемной

машины

3 35 7441

14738 Maşinist la maşina de

siliconitat hîrtie

Машинист силиконовой

машины

3 -- 4 41 8143

14740 Maşinist la maşina de spart

căptuşeala convertizoarelor

şi oalelor

Машинист машины для

ломки футеровки

конвертеров и ковшей

3 -- 4 7 8121

14742 Maşinist la maşina de spălat Машинист промывочной

машины

2,4 48 8265

14744 Maşinist la maşina de stivuit Машинист

штабелеформирующей

машины

5 1 8112

14746 Maşinist la maşina de stors Машинист отжимной

машины

4 41 8142

14748 Maşinist la maşina de tăiat

argilă

Машинист глинорезной

машины

4 4 7111

14750 Maşinist la maşina de tăiat

gheaţă

Машинист ледорезной

машины

4 3 8232

14752 Maşinist la maşina de tăiat

lingouri

Машинист слитколомателя 2 7 8121

14754 Maşinist la maşina de tăiat

piatră

Машинист камнерезной

машины

4 -- 6 4 8112

14756 Maşinist la maşina de tăiat-

ştanţat

Машинист высекально-

штамповочной машины

1 -- 4 41 8253

14758 Maşinist la maşina de

termostabilizare

Машинист

термостабилизационной

машины

4 -- 5 35 8269

14760 Maşinist la maşina de tras

sticlă

Машинист машин

вытягивания стекла

3,5 -- 6 44 8132

14762 Maşinist la maşina de trasat

biguri

Машинист релѐвочной

машины

3 41 8143

14764 Maşinist la maşina de tresat Машинист оплеточной

машины

3 -- 5 33 8284

14766 Maşinist la maşina de turnat Машинист разливочной

машины

4 4 8112

14767 Maşinist la maşina de turnat Машинист разливочной

машины

2 -- 4 7 8121

14768 Maşinist la maşina de turnat Машинист отливной

машины

3 -- 5 40 8240

Page 120: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

609

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14770 Maşinist la maşina de turnat

beton

Машинист

бетоноукладчика

6 3 7123

14771 Maşinist la maşina de turnat

beton asfaltic

Машинист укладчика

асфальтобетона

6 3 7123

14773 Maşinist la maşina de vopsit

hîrtie (vopsitor)

Машинист

бумагокрасильной

машины (красильщик)

2 -- 6 41 8143

14775 Maşinist la maşina-macara

de forat autopropulsată

Машинист

бурильнокрановой

самоходной машины

5 3 7129

14777 Maşinist la maşina mobilă

de îndoit ţevi

Машинист трубогибочной

установки передвижной

4 -- 5 3 7129

14779 Maşinist la maşina

semiautomată de modelat-

ambalat

Машинист формующе-

завертывающего

полуавтомата

4 55 7412

14781 Maşinist la maşinile cu

valţuri

Машинист вальцовых

станков

2 -- 4 55 8273

14783 Maşinist la maşinile de

ambalat

Машинист упаковочной

машины

2 -- 4 59 8251

14785 Maşinist la maşinile de

cadrat şi amestecat

Машинист чесальных и

мешальных машин

2 -- 5 48 8269

14787 Maşinist la maşinile de

calibrat

Машинист калибровочных

машин

39 6111

14789 Maşinist la maşinile de

concasat

Машинист дробильных

машин

3 55 7416

14791 Maşinist la maşinile de

confecţionat scoarţe

Машинист

крышкоделательной

машины

3 -- 5 59 8252

14793 Maşinist la maşinile de

copertat

Машинист крытвенной

машины

3 59 8252

14795 Maşinist la maşinile de

curăţat

Машинист очистительных

машин

2 -- 4 51 8273

14797 Maşinist la maşinile de

curăţat seminţe

Машинист

семеочистительных машин

70 6111

14799 Maşinist la maşinile de

curăţat şi uns tave

Машинист машин по

очистке и смазке листов

3 55 7412

14801 Maşinist la maşinile de

divizat aluat

Машинист

тесторазделочных машин

3 -- 4 55 8274

14803 Maşinist la maşinile de

drajare

Машинист

дражировочных машин

70 8331

Page 121: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

610

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14805 Maşinist la maşinile de

fabricat filtre

Машинист

фильтроделательных

машин

2 -- 3 55 7416

14807 Maşinist la maşinile de

fabricat plicuri

Машинист конвертной

машины

3 -- 5 59 8251

14809 Maşinist la maşinile de

fălţuit

Машинист фальцевальных

машин

2 -- 5 59 8251

14811 Maşinist la maşinile de

finisat ciocolată

Машинист шоколадно-

отделочных машин

3 -- 5 55 8274

14813 Maşinist la maşinile de fixat

culoarea

Машинист фиксационных

машин

5 55 8277

14815 Maşinist la maşinile de

format

Машинист формующих

машин

5 34 8224

14817 Maşinist la maşinile de

frămîntat aluat

Машинист

тестомесительных машин

2 -- 5 51 8274

14819 Maşinist la maşinile de

încărcat

Машинист завалочной

машин

3 -- 7 7 8121

14821 Maşinist la maşinile de

încărcat-descărcat cereale

Машинист зерновых

погрузочно-разгрузочных

машин

2 -- 5 55 8334

14823 Maşinist la maşinile de

încărcat gheaţă

Машинист

льдопогрузочной машины

4 -- 5 56 8333

14825 Maşinist la maşinile de

închis cutii de conserve

Машинист закаточных

машин

3 -- 5 53 8275

14827 Maşinist la maşinile de

înfăşurat armătură

Машинист навивочных и

намоточных машин

4 -- 5 42 8212

14829 Maşinist la maşinile de

înşirat

Машинист низальных

машин

1 -- 3 55 7412

14831 Maşinist la maşinile de

lăcuit

Машинист лакировочных

машин

2 -- 4 13 8223

14832 Maşinist la maşinile de

lăcuit

Машинист лакировальных

машин

4 -- 6 26 8226

14833 Maşinist la maşinile de

lăcuit

Машинист лаконаносящей

машины

4 -- 5 42 7142

14834 Maşinist la maşinile de

lăcuit şi gumat

Машинист лакировально-

гуммировальной машины

2 -- 4 59 8252

14836 Maşinist la maşinile de liniat Машинист линовальной

машины

2 -- 3 59 8251

14838 Maşinist la maşinile de

preambalat şi împachetat

Машинист расфасовочно-

упаковочных машин

2 -- 5 1 8278

14840 Maşinist la maşinile de pus

cărţi în scoarţe

Машинист

книговставочной машины

2 -- 4 59 8252

Page 122: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

611

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14842 Maşinist la maşinile de

răzuit

Машинист терочных

машин

3 55 7412

14844 Maşinist la maşinile de

ridicat şi rotit poduri

Машинист поворотной и

подъемной машин моста

4 -- 5 56 8333

14846 Maşinist la maşinile de

salubrizare

Машинист уборочных

машин

3 56 8290

14848 Maşinist la maşinile de

selectat

Машинист выборочной

машины

3 -- 4 59 8251

14850 Maşinist la maşinile de

spălat

Машинист моечных

машин

1 -- 4 1 8290

14851 Maşinist la maşinile de

spălat

Машинист промывочных

машин

2 -- 5 4 8112

14853 Maşinist la maşinile de

suflat

Машинист выдувных

машин

2 -- 5 27 8232

14855 Maşinist la maşinile de

şlefuit seminţe

Машинист

семешлифовальных машин

70 6111

14857 Maşinist la maşinile de tăiat Машинист резальных

машин

2 -- 5 59 8252

14859 Maşinist la maşinile de tăiat

tutun

Машинист

табакорезальных машин

4 -- 5 55 8279

14861 Maşinist la maşinile de

umplut cutii cu mahorcă

Машинист махорочно-

набивных машин

2 -- 3 55 7416

14863 Maşinist la maşinile pentru

construcţia căilor ferate

Машинист

железнодорожно-

строительных машин

4 -- 6 3 7129

14865 Maşinist la maşinile

subterane autopropulsate

Машинист подземных

самоходных машин

4 4 8111

14867 Maşinist la maşinile şi

automatele de cusut

Машинист швейных

машин и автоматов

2 -- 4 59 8252

14869 Maşinist la maşinile şi liniile

în flux mecanizate de

producere a ţigărilor şi

ţigaretelor

Машинист поточно-

механизированных

папиросно-сигаретных

линий и машин

2 -- 4 55 8279

14871 Maşinist la maşinile şi

mecanismele de la bazinele

din gospodărie

Машинист машин и

механизмов внутренних

водоемов

3 -- 5 54 6152

14873 Maşinist la mecanismele de

concasare, măcinare, sortare

Машинист дробильно-

помольно-сортировочных

механизмов

2 -- 4 8 8112

14875 Maşinist la mecanismele de

încărcat

Машинист загрузочных

механизмов

1 -- 6 7 8122

14877 Maşinist la mixtruder Машинист микструдера 3 -- 4 27 8232

Page 123: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

612

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14879 Maşinist la mori Машинист мельниц 2 -- 6 4 8112

14880 Maşinist la mori Машинист мельниц 2 -- 5 24 8151

14881 Maşinist la mori Машинист мельницы 3 -- 5 19 8229

14882 Maşinist la mori de materie

primă

Машинист сырьевых

мельниц

4 -- 5 42 8212

14883 Maşinist la morile de

cărbune

Машинист угольных

мельниц

4 -- 5 42 8212

14884 Maşinist la morile de ciment Машинист цементных

мельниц

4 -- 5 42 8212

14885 Maşinist (mecanic) la

motolocomotivă

Машинист мотовоза 4 -- 6 56 8311

14887 Maşinist la motoare cu

ardere internă

Машинист двигателей

внутреннего сгорания

2 -- 6 1 8290

14889 Maşinist la motorul de

antrenare a laminorului

Машинист ведущего

мотора прокатного стана

1 -- 3 7 8122

14890 Maşinist la palanul electric

cu cărucior

Машинист тельфера 3 7 8333

14891 Maşinist la panoul-bloc de

comandă a agregatelor

(generator de aburturbină)

Машинист блочного щита

управления агрегатами

(парогенератор-турбина)

VI -- VII 9 8161

14893 Maşinist la panoul termic

central de comandă a

turbinelor cu abur

Машинист центрального

теплового щита

управления паровыми

турбинами

III -- VI 9 8162

14895 Maşinist la panourile

termice centrale de comandă

a cazanelor

Машинист центрального

теплового щита

управления котлами

III -- VII 9 8162

14897 Maşinist la pasatrice Машинист протирочных

машин

2 51 8275

14899 Maşinist la plunger Машинист плунжерной

машины

6 47 8263

14901 Maşinist la pompa de mortar Машинист растворонасоса 3 3 7129

14903 Maşinist la pompe de balast Машинист помповый

(донкерман)

56 8340

14905 Maşinist la pompele de

pulberi

Машинист пылевых

насосов

IV 9 8163

14907 Maşinist la pompele de şlam Машинист шламовых

насосов

3 -- 4 42 8112

14909 Maşinist la pompele

elicoidale

Машинист винтовых

насосов (фуллеровщик)

2 -- 3 42 8212

14911 Maşinist la pompele

pneumatice

Машинист

пневматических насосов

2 -- 3 42 8212

Page 124: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

613

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14913 Maşinist la pompele

tehnologice

Машинист

технологических насосов

2 -- 7 36 8155

14915 Maşinist la prăfuitorul de

pelete

Машинист опудривателя

окатышей

3 4 8112

14917 Maşinist la preformator Машинист

предформователя

3 -- 4 33 8231

14919 Maşinist la presa de

brichetat

Машинист брикетного

пресса

3 -- 5 4 8112

14921 Maşinist la presa de

extrudare

Машинист экструзионного

пресса

5 -- 6 42 8212

14923 Maşinist la prese Машинист пресса 3 -- 6 7 8124

14925 Maşinist la prespat (sitar) Машинист пресспата

(сеточник)

3 -- 6 41 8143

14927 Maşinist la prufer Машинист пруфера 2 55 8274

14929 Maşinist la ruloul compactor

autopropulsat şi

semiremorcat pe pneuri

Машинист катка

самоходного и

полуприцепного на

пневматических шинах

6 3 8332

14931 Maşinist la ruloul compactor

cu cilindri netezi

autopropulsat

Машинист катка

самоходного с гладкими

вальцами

4 -- 6 3 8332

14933 Maşinist la scările

telescopice

Машинист

телескопических трапов

3 57 8290

14935 Maşinist la screper Машинист скрепера 5 -- 6 3 8332

14937 Maşinist la screper

(screperist)

Машинист скрепера

(скреперист)

3 -- 4 1 8332

14939 Maşinist la sistemul-bloc de

comandă a agregatelor

(cazan-turbină)

Машинист блочной

системы управления

агрегатами (котел-

турбина)

VI -- VII 9 8161

14941 Maşinist la sitele vibratoare

ale maşinilor de tăiat

Машинист вибросит

резальных машин

2 55 8279

14943 Maşinist la sonetă Машинист копра 5 -- 6 3 8332

14945 Maşinist la staţia de carotaj

cu gaze

Машинист газокаротажной

станции

4 5 7620

14947 Maşinist la staţia de

distribuire a gazelor

Машинист

газораздаточной станции

4 -- 5 69 8159

14949 Maşinist la staţia de

gazogeneratoare

Машинист

газогенераторной станции

2 -- 4 1 8159

14951 Maşinist la staţia de

pompare a agentului de lucru

în strat

Машинист насосной

станции по закачке

рабочего агента в пласт

2 -- 5 6 8113

Page 125: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

614

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14953 Maşinist la staţia mobilă

pentru lucrări de zugrăvire

Машинист малярной

станции передвижной

4 3 7141

14955 Maşinist la staţiile de

pompare riverane

Машинист береговых

насосных станций

II 9 8163

14957 Maşinist (mecanic) la staţiile

de spălat şi opărit

Машинист промывочно-

пропарочной станции

3 -- 4 56 8153

14959 Maşinist la suflante Машинист газодувных

машин

2 -- 6 1 8159

14961 Maşinist la tăietorul de

rosturi autopropulsat

Машинист нарезчика швов

самоходного

5 3 7129

14963 Maşinist la transbordare Машинист перегружателей 3 -- 5 1 8333

14965 Maşinist (mecanic) la trenul

de polizat şine

Машинист

рельсошлифовального

поезда

6 56 8311

14967 Maşinist (mecanic) la trenul

de stropit

Машинист поливочного

поезда

6 56 8311

14969 Maşinist (mecanic) la trenul

electric

Машинист электропоезда 56 8311

14971 Maşinist (mecanic) la

trenurile cu motor Diesel

Машинист дизельпоезда 56 8311

14973 Maşinist la troliul electric Машинист электролебедки 2 -- 3 3 8333

14975 Maşinist la turbinele cu abur Машинист паровых

турбин

III -- VI 9 8162

14977 Maşinist la utilajul de curăţat Машинист очистительного

оборудования

2 -- 4 46 7431

14979 Maşinist la utilajul de la

centrele de distribuire a

produselor petroliere

Машинист оборудования

распределительных

нефтебаз

3 -- 7 36 8290

14981 Maşinist la utilajul de

măcinat

Машинист размольного

оборудования

1 -- 4 51 8273

14983 Maşinist la utilajul de stors

(industria pielăriei)

Машинист отжимного

оборудования (кожевенное

и кожсырьевое

производство)

3 -- 4 48 8265

14985 Maşinist la utilajul de stors

(producţia extractelor

tanante)

Машинист отжимного

оборудования (дубильно-

экстрактовое

производство)

3 48 8265

14987 Maşinist la utilajul de stors

şi spălat

Машинист отжимно-

промывного оборудования

2 -- 4 46 7431

Page 126: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

615

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

14989 Maşinist la utilajul de vopsit

şi vulcanizat

Машинист красильного и

вулканизационного

оборудования

4 -- 5 35 7441

14991 Maşinist la instalaţia de vid Машинист вакуумной

установки

5 3 7129

14991 Maşinist la utilajul mecanic

al dragelor aspiratoare

plutitoare remorcate şi al

instalaţiilor de pompat

pămînt

Машинист механического

оборудования

землесосных плавучих

несамоходных снарядов и

грунтонасосных установок

4 -- 6 3 8332

14993 Maşinist la utilajul

mecanizat de ridicare a

cofrajului mobil (glisant)

Машинист

механизированного

оборудования по подъему

подвижной (скользящей)

опалубки

5 3 8333

14995 Maşinist la utilajul ritual Машинист ритуального

оборудования

2 66 5143

14997 Maşinist la vagoane-cîntar Машинист вагон-весов 2 -- 6 7 8121

14999 Maşinist (mecanic) la

vagoanele automotoare

Машинист автомотрисы 5 -- 6 56 8311

15001 Maşinist (mecanic) la

vagoanele automotoare de

verificare a podurilor-

basculă

Машинист самоходного

весоповерочного вагона

6 56 8311

15003 Maşinist la vibroînfigătorul

de piloţi autopropulsat

Машинист

вибровдавливающего

погружателя свай

самоходного

5 -- 6 3 7129

15005 Maşinist la vibroînfigătorul

fără sonetă

Машинист

вибропогружателя

бескопрового

5 3 7129

15007 Maşinist-macaragiu Машинист-крановщик 4 -- 6 39 8333

15009 Maşinist (prăjitor) la

cuptoarele rotative

Машинист (обжигальщик)

вращающихся печей

5 -- 6 42 8212

15010 Maşinist (prăjitor) la

cuptoarele verticale

Машинист (обжигальщик)

шахтных печей

5 -- 6 42 8212

15012 Maşinist-reglor Машинист-регулировщик 5 -- 6 55 8279

15014 Maşinist-revizor la utilajul

cu cazane

Машинист-обходчик по

котельному оборудованию

II -- VI 9 8162

15015 Maşinist-revizor la utilajul

cu turbine

Машинист-обходчик по

турбинному оборудованию

II -- VII 9 8162

Page 127: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

616

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15017 Maşinist superior în secţia

de cazane şi turbine

Старший машинист

котлотурбинного цеха

VII 9 8162

15019 Maşinist superior în secţia

de turbine

Старший машинист

турбинного отделения

V -- VII 9 8162

15021 Maşinist superior la

blocurile energetice

Старший машинист

энергоблоков

VII 9 8161

15023 Maşinist superior la utilajul

cu cazane

Старший машинист

котельного оборудования

IV -- VII 9 8162

15025 Maşinist-tabletor Машинист-таблетировщик 3 -- 4 31 8221

15027 Maşinist-transportor metal

fierbinte

Машинист-

транспортировщик

горячего металла

2 -- 5 7 8121

15029 Matisor sticlă prin sablare Пескоструйщик по стеклу 1 -- 2 44 8132

15031 Matriţer Штамповщик 2 -- 3 47 7439

15033 Matriţer la ciocane cu cădere Штамповщик на

падающих молотах

2 -- 5 2 7221

15035 Matriţer metal lichid Штамповщик жидкого

металла

2 -- 5 2 7221

15037 Matriţer piese din mică Штамповщик изделий из

слюды

2 -- 3 43 7450

15039 Matriţer prin metoda de

explozie

Штамповщик методом

взрыва

3 -- 6 2 8290

15041 Matriţer prin metoda de

impulsuri electrice

Штамповщик

электроимпульсным

методом

3 -- 5 2 8290

15043 Matriţer suporturi Штамповщик ножек 2 -- 4 20 7242

15045 Măcelar la piaţă Разрубщик мяса на рынке 3 55 5230

15047 Măcinător Размольщик 2 -- 4 24 8142

15048 Măcinător Размольщик 1 -- 5 41 8151

15050 Măcinător-dozator mase de

cărbune

Размольщик-дозировщик

угольных масс

3 -- 4 19 7241

15052 Măcinător lemn Размольщик древесины 3 -- 5 40 8240

15054 Măcinător (morar) oase

proaspete

Размольщик (мельник)

кости-паренки

4 52 8271

15056 Măcinător răzătură de oase Размольщик роговой

стружки

2 65 7334

15058 Măcinător ţesut virotic şi

pastă bacteriană

Размольщик вирусной

ткани и бактерийной

массы

3 31 8221

15062 Măsurător capacităţi Измеритель емкостей 2 51 9322

15064 Măsurător caracteristici

optice

Съемщик оптических

характеристик

2 -- 4 29 8227

Page 128: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

617

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15066 Măsurător debit la sonde Замерщик дебитов

скважин

2 -- 3 6 8113

15068 Măsurător membrană

proteică

Измеритель белковой

оболочки

3 34 8224

15070 Măsurător parametri

electrici ai micromodulelor

Измеритель электрических

параметров микромодулей

3 -- 5 20 7242

15072 Măsurător parametri

electrici ai pieselor radio

Измеритель электрических

параметров радиодеталей

2 -- 5 20 7242

15074 Măsurător parametri

electrofizici

Измеритель

электрофизических

параметров

3 -- 5 20 7242

15076 Măsurător piei şi blănuri

brute, materiale

Измеритель кожевенно-

мехового сырья и

материалов

2 -- 4 48 7441

15078 Măsurător proprietăţi

magnetice

Измеритель магнитных

свойств

2 -- 6 20 7242

15080 Măsurător redresoare şi

elemente

Измеритель выпрямителей

и элементов

2 -- 4 20 7242

15082 Măsurător la ridicările

topografice-geodezice,

lucrările de topografie

minieră

Замерщик на топографо-

геодезических и

маркшейдерских работах

2 -- 5 5 7260

15084 Mătuitor-vidator Матировщик-вакуумщик 2 -- 3 20 7323

15086 Măturător Дворник 1 1 9161

15088 Măţar Изготовитель натуральной

колбасной оболочки

1 -- 5 52 7411

15090 Mecanic articole protetico-

ortopedice

Механик протезно-

ортопедических изделий

4 -- 6 16 7311

15092 Mecanic de bord Бортмеханик 57 7515

15094 Mecanic de cinema Киномеханик 2 -- 6 62 5410

15096 Mecanic genuri tehnice de

sport

Механик по техническим

видам спорта

4 -- 6 1 8290

15098 Mecanic la deservirea

instalaţiei de vînt

Механик по

обслуживанию

ветроустановок

5 -- 6 62 5410

15100 Mecanic la deservirea

tehnicii de filmat

Механик по

обслуживанию съемочной

техники

2 -- 6 62 5410

15102 Mecanic la deservirea

tehnicii de sonorizare

Механик по

обслуживанию звуковой

техники

2 -- 6 62 5410

Page 129: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

618

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15104 Mecanic la deservirea

utilajului cinematografic şi

de televiziune

Механик по

обслуживанию

кинотелевизионного

оборудования

3 -- 6 62 5410

15106 Mecanic la deservirea

utilajului de televiziune

Механик по

обслуживанию

телевизионного

оборудования

3 -- 6 62 5410

15108 Mecanic la pompele pentru

evacuarea apei din mină

Камеронщик 2 56 9321

15110 Mecanizator (docher-

mecanizator) în brigada

complexă pentru lucrări de

încărcare-descărcare

Механизатор (докер-

механизатор) комплексной

бригады на погрузочно-

разгрузочных работах

3 -- 6 1 8333

15111 Menajeră Домработница 1 9131

15112 Metalizator Металлизатор 2 -- 6 2 7250

15114 Metalizator articole de

electroceramică

Металлизатор

электрокерамических

изделий

3 -- 4 45 7250

15116 Miezuitor la formarea

mecanică

Стерженщик машинной

формовки

1 -- 5 2 7211

15118 Miezuitor la formarea

manuală

Стерженщик ручной

формовки

1 -- 5 2 7211

15120 Miner Горнорабочий 1 -- 3 4 7111

15122 Miner exploatări la zi Горнорабочий разреза 2 -- 3 4 7111

15124 Miner în abataj Горнорабочий очистного

забоя

4 -- 6 4 7111

15126 Miner încărcător în abataj Навалоотбойщик 3 4 7111

15128 Miner la lucrări de

topografie minieră

Горнорабочий на

маркшейдерских работах

1 -- 4 4 7111

15130 Miner la lucrări geologice Горнорабочий на

геологических работах

1 -- 4 4 7111

15132 Miner la susţineri Крепильщик 3 -- 5 4 7111

15134 Miner-perforator găuri de

mină

Бурильщик шпуров 3 -- 6 4 7111

15136 Miner tăietor Забойщик 4 4 7111

15138 Mixerist Миксеровой 2 -- 6 7 8121

15139 Mixerist Миксовщик 2 -- 6 41 7311

15141 Modelator aluat Формовщик теста 3 -- 4 55 7412

15143 Modelator biscuiţi Бисквитчик 1 -- 5 55 7412

15145 Modelator dinţi artificiali Моделировщик

искусственных зубов

3 -- 4,6 31 7311

Page 130: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

619

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15147 Modelier calapoade Модельер колодок 4 -- 5 48 7442

15149 Modelator cutii Модельер коробок 5 41 8286

15151 Modelator încălţăminte

ortopedică

Модельер ортопедической

обуви

5 48 7442

15153 Modelor detalii arhitecturale Модельщик

архитектурных деталей

5 -- 6 3 7331

15155 Modelor încălţăminte de

cauciuc

Модельщик резиновой

обуви

3 -- 5 33 8284

15157 Modelor în producţia de

ceramică

Модельщик

керамического

производства

3 -- 6 45 7321

15159 Modelor materiale intuitive Модельщик наглядных

пособий

1 -- 6 60 7460

15161 Modelor modele

aerohidrodinamice din metal

Модельщик

аэрогидродинамических

изделий из металла

2 -- 6 22 7222

15162 Modelor modele

aerohidrodinamice din

nemetale

Модельщик

аэрогидродинамических

изделий из неметаллов

2 -- 6 22 7232

15164 Modelor modele din ghips Модельщик гипсовых

изделий

2 -- 5 2 7211

15166 Modelor modele din lemn Модельщик по

деревянным моделям

1 -- 6 2 8285

15168 Modelor modele din răşini

epoxidice

Модельщик по моделям из

эпоксидных смол

1 -- 5 2 8284

15170 Modelor modele fuzibile Модельщик выплавляемых

моделей

1 -- 4 2 7211

15172 Modelor modele metalice Модельщик по

металлическим моделям

1 -- 6 2 7222

15174 Modelor sculptură Модельщик скульптурного

производства

2 -- 6 65 7335

15176 Modelor sticloplast Модельщик

стеклопластиков

3 -- 6 29 8284

15178 Modistă acoperăminte

pentru cap

Модистка головных

уборов

3 -- 5 49 7443

15180 Molitor sticlă Моллировщик стекла 2 -- 6 44 7323

15182 Montajist Монтажист 2 -- 5 59 7341

15184 Montator Монтажник 2 -- 3 31 8221

15186 Montator-antenist în

telecomunicaţii

Монтажник связи-

антенщик

2 -- 6 3 7522

15188 Montator aparate de reacţie Монтажник реакционных

аппаратов

3 -- 6 8 7233

Page 131: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

620

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15190 Montator aparate navale Монтер судоходной

обстановки

3 -- 4 56 7514

15192 Montator aparatură pentru

confecţionarea

acoperămintelor speciale

pentru cap

Монтажник аппаратуры

специальных головных

уборов

4 49 7443

15194 Montator arbori Насадчик валов 2 -- 3 47 9350

15196 Montator articole din metale

preţioase

Монтировщик изделий из

драгоценных металлов

3 -- 6 8 7313

15198 Montator articole din piatră Монтировщик изделий из

камня

2 -- 3 65 7313

15200 Montator ascensoare (lifturi)

electrice

Монтажник электрических

подъемников (лифтов)

2 -- 6 3 7233

15202 Montator bobine Насадчик бобин 2 47 9350

15204 Montator camere Вставщик камер 2 -- 3 33 9321

15206 Montator colecţii

osteologice

Монтировщик

остеологических

коллекций

4 -- 6 60 7460

15208 Montator colecţii

tehnologice

Монтировщик

технологических

коллекций

1 -- 3 60 7460

15210 Montator compresoare,

pompe şi ventilatoare

Монтажник компрессоров,

насосов и вентиляторов

2 -- 6 3 7233

15212 Montator conducte

exterioare

Монтажник наружных

трубопроводов

2 -- 6 3 7121

15214 Montator conducte

tehnologice

Монтажник

технологических

трубопроводов

2 -- 6 3 7121

15216 Montator construcţii din oţel

şi beton armat

Монтажник по монтажу

стальных и

железобетонных

конструкций

2 -- 6 3 7121

15218 Montator cuplaje

pneumatice pentru pneuri

Монтировщик

шинопневматических

муфт

3 33 8284

15220 Montator dinţi artificiali Монтировщик

искусственных зубов

2 -- 3 31 7311

15222 Montator dispozitive şi

aparate radioelectronice

Монтажник

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

1 -- 6 21 7242

Page 132: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

621

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15224 Montator dispozitive şi

aparatură de control, reglare

şi comandă automată

Монтажник приборов и

аппаратуры

автоматического контроля,

регулирования и

управления

2 -- 6 3 7241

15226 Montator echipament de

telecomunicaţie

Монтажник оборудования

связи

2 -- 6 3 7233

15228 Montator echipament radio

şi special la aparatele de

zbor

Монтажник радио- и

специального

оборудования летательных

аппаратов

2 -- 6 22 7242

15230 Montator echipamente la

instalaţiile de cazane cu abur

Монтажник оборудования

котельных установок

2 -- 6 3 7233

15232 Montator echipamente la

instalaţiile frigorifice

Монтажник оборудования

холодильных установок

2 -- 6 3 7233

15234 Montator-electrician turle Вышкомонтажник-

электромонтер

3 -- 5 6 8113

15236 Montator electroechipament

la aparatele de zbor

Монтажник

электрооборудования

летательных аппаратов

2 -- 6 22 7241

15238 Montator elemente de

memorie pe ferite

Монтажник элементов

памяти на ферритах

2 -- 6 20 8283

15240 Montator expoziţii şi lucrări

de prezentare artistică

Монтажник экспозиции и

художественно-

оформительских работ

3 -- 6 61 5510

15242 Montator fibre de sticlă

metalizate

Монтировщик

стеклометаллизированной

нити

3 29 7431

15244 Montator fotocomplet

―Moment‖

Монтажник

фотокомплекта ―Момент‖

3 -- 4 34 8286

15246 Montator hidroagregate Монтажник

гидроагрегатов

2 -- 6 3 7129

15248 Montator-instalator armătură

exterioară

Монтажник-установщик

внешней аппаратуры

3 -- 5 20 8283

15250 Montator în producţia de

cabluri

Монтер кабельного

производства

3 -- 6 19 7241

15252 Montator la protecţia

anticorozivă a conductelor

subterane

Монтер по защите

подземных трубопроводов

от коррозии

4 -- 6 36 8223

15254 Montator linii aeriene de

telecomunicaţii

Монтажник связи-

линейщик

2 -- 6 3 7522

Page 133: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

622

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15256 Montator linii cu cablu de

telecomunicaţii

Монтажник связи-

кабельщик

2 -- 6 3 7522

15258 Montator-lipitor linii de

telecomunicaţii

Монтажник связи-спайщик 2 -- 6 3 7522

15260 Montator maşini şi

mecanisme de construcţie

Монтажник строительных

машин и механизмов

2 -- 6 3 7233

15262 Montator micromodule Монтажник микромодулей 2 -- 4 20 7242

15264 Montator microsecţiuni Монтировщик

микросрезов

3 -- 4 60 7460

15266 Montator mijloace de

siguranţă navale

Монтер судовых средств

безопасности

2 -- 6 23 7232

15268 Montator mulaje şi modele Монтировщик муляжей и

моделей

2 60 7460

15270 Montator negative Монтажник негатива 1 -- 6 62 5410

15272 Montator obiecte biologice

uscate

Монтировщик сухих

биологических объектов

1 -- 3 60 7460

15274 Montator piese, articole şi

furnituri

Вставщик деталей,

изделий и фурнитуры

1 -- 3 48 7442

15276 Montator pietre de defibrare Насадчик дефибрерных

камней

2,4 41 8142

15278 Montator plăci cu ace la

agregatul de perforare cu ace

Заправщик

иглопробивного агрегата

5 47 7432

15280 Montator pozitive Монтажник позитива 1 -- 6 62 5410

15282 Montator pneuri Монтировщик шин 2 -- 4 33 8284

15284 Montator preparate din oase Монтировщик костных

препаратов

2 -- 5 60 7460

15286 Montator preparate umede Монтировщик влажных

препаратов

2 -- 5 60 7460

15288 Montator redresoare de

seleniu

Монтажник селеновых

выпрямителей

2 -- 3 20 7242

15290 Montator repere geodezice Монтажник геодезических

знаков

3 -- 4 5 7620

15292 Montator scenă Монтировщик сцены 3 -- 5 62 5410

15294 Montator schelete de

animale mici

Монтировщик скелетов

мелких животных

4 -- 5 60 7460

15296 Montator sisteme de

ventilaţie, condiţionare a

aerului, de transport

pneumatic şi aspiraţie

Монтажник систем

вентиляции,

кондиционирования

воздуха,

пневмотранспорта и

аспирации

2 -- 6 3 7233

Page 134: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

623

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15298 Montator-sudor turle Вышкомонтажник-

сварщик

3 -- 6 6 8113

15300 Montator tensorezistoare Монтажник

тенсорезисторов

2 -- 6 22 7232

15302 Montator tuburi de vidare Штенгелевщик 2 -- 3 44 8132

15304 Montator turboagregate şi

compensatoare sincrone

Монтажник

турбоагрегатов и

синхронных

компенсаторов

2 -- 6 3 7233

15306 Montator turle Вышкомонтажник 2 -- 6 6 8113

15308 Montator utilaj agricol Монтажник

сельскохозяйственного

оборудования

2 -- 6 3 7233

15310 Montator utilaj de

concasare-măcinare şi utilaj

de sortare şi concentrare

Монтажник дробильно-

размольного оборудования

и оборудования для

сортировки и обогащения

2 -- 6 3 7233

15312 Montator utilaj de corhănit

şi încărcat

Монтажник трелевочного

и погрузочного

оборудования

4 -- 5 39 7233

15314 Montator utilaj de blocare şi

centralizare pentru

transportul feroviar

Монтажник оборудования

блокировки и

централизации на

железнодорожном

транспорте

2 -- 6 3 7233

15316 Montator utilaj de mină la

suprafaţă

Монтажник шахтного

оборудования на

поверхности

2 -- 6 3 7129

15318 Montator utilaj mecanic la

construcţiile hidrotehnice

Монтажник механического

оборудования

гидротехнических

сооружений

2 -- 6 3 7233

15320 Montator utilaj pentru

aşchierea metalelor şi utilaj

de forjat prin presare

Монтажник

металлорежущего и

кузнечно-прессового

оборудования

2 -- 6 3 7233

15322 Montator utilaj şi sisteme

tehnico-sanitare

Монтажник санитарно-

технических систем и

оборудования

2 -- 4 42 7121

Page 135: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

624

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15324 Montator utilaj tehnologic şi

construcţii aferente

Монтажник

технологического

оборудования и связанных

с ним конструкций

2 -- 6 3 7233

15326 Montator utilaj de ridicat şi

transportat cu funcţionare

continuă

Монтажник подъемно-

транспортного

оборудования

непрерывного действия

2 -- 6 3 7233

15328 Montator utilaje de ridicat şi

transportat cu funcţionare

intermitentă

Монтажник подъемно-

транспортного

оборудования прерывного

действия

2 -- 6 3 7233

15330 Montator utilaje la cocoaşele

de triere

Монтажник оборудования

сортировочных горок

2 -- 6 3 7233

15332 Montator utilaje la

întreprinderile de prelucrare

a lemnului

Монтажник оборудования

деревообрабатывающих

предприятий

2 -- 6 3 7233

15334 Montator utilaje la

întreprinderile de producere

a materialelor de construcţie

Монтажник оборудования

предприятий

строительных материалов

2 -- 6 3 7233

15336 Montator utilaje la

întreprinderile din industria

alimentară

Монтажник оборудования

предприятий пищевой

промышленности

2 -- 6 3 7233

15338 Montator utilaje la

întreprinderile din industria

celulozei şi hîrtiei

Монтажник оборудования

предприятий целлюлозно-

бумажной

промышленности

2 -- 6 3 7233

15340 Montator utilaje la

întreprinderile din industria

chimică şi cea petrolieră

Монтажник оборудования

предприятий химической и

нефтяной

промышленности

2 -- 6 3 7233

15342 Montator utilaje la

întreprinderile din industria

poligrafică

Монтажник оборудования

предприятий

полиграфической

промышленности

2 -- 6 3 7233

15344 Montator utilaje la

întreprinderile din industria

textilă

Монтажник оборудования

предприятий текстильной

промышленности

2 -- 6 3 7233

Page 136: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

625

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15346 Montator utilaje la silozurile

de cereale şi la

întreprinderile de prelucrare

industrială a cerealelor

Монтажник оборудования

зернохранилищ и

предприятий по

промышленной

переработке зерна

2 -- 6 3 7233

15348 Montator utilaje la uzinele

metalurgice

Монтажник оборудования

металлургических заводов

2 -- 6 3 7233

15350 Montator valve Монтировщик вентилей 2 33 8284

15352 Montator-vidator Монтажник-вакуумщик 2 -- 6 20 8283

15354 Morar Мельник 3 -- 4 55 8273

15356 Morar în industria de

prelucrare a lemnului

Мельник

деревообрабатывающего

производства

3 -- 4 40 8142

15358 Morar la moara cu tăvălugi Бегунщик 3 42 8212

15360 Morar materiale pentru

email

Мельник эмалевых

материалов

2 -- 4 2 8226

15362 Morar materie primă

minerală

Мельник минерального

сырья

3 -- 4 42 8134

15364 Morar var Мельник извести 3 -- 5 42 8134

15366 Mortezor Долбежник 2 -- 4 2 7223

15368 Motorist cală Моторист трюмный 56 7514

15370 Motorist la agregatul de

amestecat ciment sau nisip

Моторист

цементнопескосмесительн

ого агрегата

5 -- 6 6 8113

15372 Motorist la agregatul de

cimentat

Моторист

цементировочного

агрегата

5 -- 6 6 8113

15374 Motorist la alimentarea

automatizată cu combustibil

Моторист

автоматизированной

топливоподачи

III -- V 9 8161

15376 Motorist la alimentarea cu

suspensie de crocus

Моторист по подаче

крокусной суспензии

3 44 7322

15378 Motorist la căruciorul

transbordor

Моторист передаточной

тележки

3 43 8333

15380 Motorist la curăţirea

utilajului de la centralele

electrice

Моторист по уборке

оборудования

электростанции

II 9 8163

15382 Motorist la deversor Моторист водосброса II 9 8163

15384 Motorist la excavatoare cu

lingură

Моторист механической

лопаты

3 1 8332

15386 Motorist la instalaţia de foraj Моторист буровой

установки

3 -- 5 6 8113

Page 137: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

626

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15388 Motorist la instalaţia de

pompat bitum

Моторист установки по

перекачиванию битума

3 43 7450

15390 Motorist la instalaţia de

ventilare

Моторист вентиляционной

установки

1 -- 3 4 7111

15392 Motorist la instalaţia de

amestecat beton

Моторист

бетоносмесительных

установок

2 -- 5 42 8212

15394 Motorist la malaxoare Моторист смесителя и

мешалки

2 -- 3 42 8212

15396 Motorist la mecanismele de

transportat

Моторист

транспортирующих

механизмов

2 -- 3 42 8134

15398 Motorist la motoarele

electrice

Моторист

электродвигателей

2 -- 3 1 7233

15400 Motorist la placa turnantă Моторист поворотного

круга

2 -- 3 56 7511

15402 Motorist la pomparea

saramurii

Моторист рапокачки 4 55 8273

15404 Motorist la sistemul

autonom de comandă a

motoarelor navale

Моторист

самостоятельного

управления судовым

двигателем

56 7514

15406 Motorist la spălarea cu apă

caldă a cazanelor de

locomotivă

Моторист теплой

промывки котлов

паровозов

3 56 7511

15408 Motorist la staţia de carotaj

autopropulsată

Моторист самоходной

каротажной станции

3 -- 4 5 7610

15410 Motorist la staţia de

electroprospecţiuni

Моторист

электроразведочной

станции

4 5 7610

15412 Motorist la staţia de

pompare a şlamului

Моторист багерной

(шламовой) насосной

III 9 8163

15414 Motorist la tamburul de

răcire

Моторист холодильного

барабана

2 42 8134

15416 Motorist la trior Моторист триера 3 42 8212

15418 Motorist (maşinist) Моторист (машинист) 3 -- 5 56 8311

15419 Motorist (maşinist) instalaţii

frigorifice

Моторист (машинист)

рефрижераторных

установок

56 8311

15421 Motorist-ungător Моторист-смазчик 3 42 8212

15423 Mozaicar Мозаичник 2 -- 4 42 7132

Page 138: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

627

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15425 Mozaicar pictură

monumental-decorativă

Мозаичник

монументально-

декоративной живописи

2 -- 6 61 5510

15427 Mulajist Муляжист 1 -- 6 60 7460

15429 Mulgător Дояр 4 -- 6 70 6121

15431 Muncitor auxiliar Подсобный рабочий 1 -- 2 1 9413

15433 Muncitor auxiliar la

exploatări forestiere

Подсобный рабочий на

лесозаготовках

1 39 9413

15435 Muncitor de cîmp (de linie)

în echipa de explorare a

albiilor

Полевой (путевой)

рабочий изыскательской

русловой партии

2 -- 3 56 9350

15437 Muncitor de linie în brigada

de dragaj

Путевой рабочий тральной

бригады

3 -- 4 56 8340

15439 Muncitor de staţie Станционный рабочий 1 -- 2 56 7511

15441 Muncitor fluvial la

exploatarea şi întreţinerea

dragelor plutitoare

remorcate şi altor mijloace

plutitoare

Речной рабочий на

эксплуатации и

обслуживании

несамоходных плавучих

снарядов и других

плавучих средств

2 -- 3 3 7129

15443 Muncitor fluvial la lucrări

tehnice subacvatice, lucrări

cu gabioane şi fascine

executate de la suprafaţă

Речной рабочий на

подводно-технических,

габионных и фашинных

работах, выполняемых с

поверхности

2 -- 4 3 7129

15444 Muncitor în carieră Карьерщик 2 4 9311

15445 Muncitor în sala cu cazane

de fiert apă

Кубовщик 1 1 9132

15447 Muncitor la amenajarea

localităţilor

Рабочий по

благоустройству

населенных пунктов

1 -- 2 1 9162

15449 Muncitor la aplicarea

straturilor de lac pe pistele

magnetice

Поливщик магнитных

дорожек

4 -- 5 34 8224

15451 Muncitor la aplicarea

straturilor pe filtru de lumină

Поливщик светофильтров 2 -- 6 34 8224

15453 Muncitor la băile industriale Рабочий

производственных бань

1 -- 2 1 5149

15455 Muncitor la biroul de

servicii sociale

Рабочий бюро бытовых

услуг

1 65 5133

15457 Muncitor la călirea

îngheţatei

Закальщик мороженого 3 52 7413

Page 139: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

628

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15459 Muncitor la crearea spaţiilor

verzi

Рабочий зеленого

строительства

1 -- 6 3 6113

15461 Muncitor la depozitul de

fructe şi legume

Рабочий плодоовощного

хранилища

2 1 9350

15463 Muncitor la deservirea băii Рабочий по обслуживанию

бани

1 66 5149

15465 Muncitor la harta de

depunere

Рабочий карты намыва 2 -- 5 3 7129

15467 Muncitor la îngrijirea

animalelor

Рабочий по уходу за

животными

1 -- 6 1 6129

15469 Muncitor la îngrijirea

complexă şi repararea

clădirilor

Рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонту

зданий

2 -- 4 1 9141

15471 Muncitor la lăcuirea şi

aplicarea straturilor

fotosensibile pe

fotomateriale

Поливщик-лакировщик

фотоматериалов

3 -- 4 34 8224

15473 Muncitor la lucrările de

ridicare geologică şi

explorare

Рабочий на

геологосъемочных и

поисковых работах

2 -- 3 5 7610

15475 Muncitor la lucrările

geofizice

Рабочий на геофизических

работах

2 -- 3 5 7610

15476 Muncitor necalificat în

agricultură

Неквалифицированный

сельскохозяйственный

рабочий

70 9211

15477 Muncitor necalificat în

сonstrucţii

Неквалифицированный

строительный рабочий

9313

15478 Muncitor necalificat la

întreţinerea de drumuri

Неквалифицированный

дорожный рабочий

9312

15479 Muncitor necalificat în

pescuit şi vînătoare

Неквалифицированный

рабочий рыболовства и

охотничьего хозяйства

9213

15480 Muncitor la postul condiţii

de navigaţie

Постовой разъездной

рабочий судоходной

обстановки

2 -- 4 56 8340

15481 Muncitor la recepţionarea

chimicalelor

Рабочий по подаче

химикатов

2 41 9322

15482 Muncitor la spălarea şi

repararea îmbrăcămintei

speciale

Рабочий по стирке и

ремонту спецодежды

2 1 9133

15483 Muncitor rutier Дорожный рабочий 1 -- 5 3 7129

15485 Muncitor rutier-feroviar Дорожно-путевой рабочий 2 -- 4 4 7111

Page 140: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

629

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15487 Muncitor servicii de ritual Рабочий ритуальных услуг 2 65 5143

15489 Murător legume Засольщик овощей 2 -- 3 53 7414

15491 Mutător plase Пересадчик сетей 2 47 7438

N

15493 Navigator de bord Бортштурман 57 7515

15495 Năvăditor Проборщик 2 -- 4 47 8262

15497 Năvăditor urzeală pentru

plase metalice

Проборщик основы

металлосеток

2 -- 5 15 7280

15499 Neutralizator aşchii de crom Нейтрализаторщик

хромовой стружки

3 35 7441

15501 Neutralizator cianuri Нейтрализаторщик

цианистых растворов

3 1 8159

15503 Nituitor Клепальщик 1 -- 6 2 7214

15505 Normalizator Нормализаторщик 4 33 8284

15507 Notograf Нотографик 3 -- 6 59 7343

15509 Numerator Нумеровщик 1 -- 3 59 7343

O

15511 Olar Гончар 2 -- 6 45 7321

15513 Omogenizator materie primă Усреднильщик сырья 2 44 7322

15515 Ondulator plăci de

azbociment

Волнировщик

асбестоцементных листов

4 42 7450

15517 Operator automate laser de

gravat la executarea

formelor de tipar ofset

Оператор лазерных

гравировальных автоматов

по изготовлению форм

офсетной печати

5 59 8251

15519 Operator-debitator Оператор-распиловщик 2 -- 6 40 7421

15521 Operator de bord la avioane

de mărfuri

Бортоператор грузовых

самолетов

57 7515

15523 Operator de bord la

controlul conductelor

magistrale

Бортоператор по проверке

магистральных

трубопроводов

3 -- 4 1 7620

15525 Operator de bord (prim,

secund)

Бортоператор (первый,

второй)

57 7515

15527 Operator-filetator Оператор-нарезчик 2 -- 3 20 7223

15529 Operator-forjor la liniile

automate şi semiautomate

Оператор-кузнец на

автоматических и

полуавтоматических

линиях

3 -- 5 2 7221

15531 Operator-galvanizator la

liniile automate şi

semiautomate

Оператор-гальваник на

автоматических и

полуавтоматических

линиях

3 -- 4 `02 8223

Page 141: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

630

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15533 Operator în depozitele

mecanizate şi automatizate

Оператор

механизированных и

автоматизированных

складов

2 -- 5 1 8333

15535 Operator în sala de cazane Оператор котельной 2 -- 6 1 8163

15537 Operator în sectorul de

producţie

Оператор

производственного

участка

3 -- 4 55 8276

15539 Operator în secţia de

debitare

Оператор обрубного

отделения

5 2 7214

15541 Operator în secţia de

pregătire

Оператор

заготовительного

отделения

4 42 8212

15543 Operator în secţiile de

preparare a nutreţurilor

Оператор цехов по

приготовлению кормов

3 -- 6 70 6121

15544 Operator în sistemul

editorial computerizat

Оператор компьютерных

издательских систем

4 -- 6 59 7341

15545 Operator la aerotanc Оператор на аэротанках 2 -- 4 69 8163

15547 Operator la agregatul de

afînat-destrămat

Оператор разрыхлительно-

трепального агрегата

4 47 8261

15548 Operator la agregatul de

cardat cu bandă

Оператор чесально-

ленточного агрегата

4 47 8261

15549 Operator la agregatul de

cardat şi dublat

Оператор чесально-

дублировочного агрегата

3 47 8261

15550 Operator la agregatul de

călcat şi uscat

Оператор гладильно-

сушильного агрегата

3 47 8264

15551 Operator la agregatul de

îndoit profile

Оператор

профилегибочного

агрегата

2 -- 5 7 8122

15553 Operator la agregatul de

ondulare-stivuire

Оператор волнировочно-

стропирующего агрегата

4 -- 5 42 8212

15555 Operator la agregatul de

perforare cu ace

Оператор иглопробивного

оборудования

5 47 8261

15557 Operator la agregatul de

prăjire

Оператор обжарочного

аппарата

5 55 8277

15559 Operator la agregatul de

prelucrare a deşeurilor

Оператор агрегата

обработки отходов

3 -- 4 47 8261

15561 Operator la agregatul de

relaxare şi bobinare

Оператор релаксационно-

мотального агрегата

4 47 8261

15563 Operator la agregatul de

spălat şi curăţat

Оператор моечно-

очистительного агрегата

4 55 8275

Page 142: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

631

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15565 Operator la agregatul de

spălat şi stors

Оператор мойно-

отжимного агрегата

3 47 7431

15567 Operator la ansamblul de

presărat şi răcit

Оператор узла посыпки и

охлаждения

2 -- 3 43 7450

15569 Operator la aparatele de

congelare rapidă

Оператор

скороморозильных

аппаратов

4 54 8271

15571 Operator la aparatele de

microfilmare şi copiere

Оператор аппаратов

микрофильмирования и

копирования

3 -- 4 1 8224

15573 Operator la aparatura de

proiecţie şi maşinile de tăiat

cu gaze

Оператор проекционной

аппаратуры и

газорезательных машин

2,4 2 7212

15575 Operator la automatele de

fotoculegere

Оператор фотонаборных

автоматов

5 -- 7 59 7341

15577 Operator la automatele de

nituit

Оператор клепальных

автоматов

2 -- 5 22 8290

15579 Operator la automatele

electronice de corectat şi

extras culori

Оператор

цветоделительных и

цветокорректирующих

автоматов

5 -- 8 59 8251

15581 Operator la automatele

electronice de executat

forme pentru tipar înalt

Оператор электронных

автоматов по

изготовлению форм

высокой печати

4 -- 6 59 8251

15583 Operator la automatele

electronice de gravat la

executarea formelor pentru

tipar adînc

Оператор электронных

гравировальных автоматов

по изготовлению форм

глубокой печати

5 -- 6 59 8251

15585 Operator la automatul de

ambalare a produselor

lactate în pachete şi peliculă

Оператор автомата по

розливу молочной

продукции в пакеты и

пленку

4 52 8272

15587 Operator la automatul de

descărcat şi aranjat sticle

Оператор бутыло-

разгрузочного и бутыло-

укладочного автомата

4 52 8272

15589 Operator la automatul de

divizionat monede

Оператор разменных

автоматов

2 1 9153

15591 Operator la automatul de

preambalare-ambalare

Оператор расфасовочно-

упаковочного автомата

3 -- 5 52 8272

Page 143: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

632

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15593 Operator la automatul de

preparare a semipreparatelor

Оператор автомата по

производству

полуфабрикатов

2 -- 4 52 8271

15595 Operator la banda rulantă Оператор конвейерной

линии

4 48 8266

15597 Operator la biofiltre Оператор на биофильтрах 2 69 8163

15599 Operator la bormaşina de

prelucrare în prealabil a

magneţilor turnaţi

Оператор на бормашине

по предварительной

обработке литых магнитов

2 20 7224

15601 Operator la calculatoare şi

calculatoare electronice

Оператор электронно-

вычислительных и

вычислительных машин

2 -- 4 1 4113

15603 Operator la camera de vopsit

plăci acustice

Оператор камеры

окрашивания акустических

плит

2 -- 3 43 7450

15605 Operator la camera

―fierbinte‖

Оператор ―горячей‖

камеры

6 9 8172

15607 Operator la carda circulară Оператор круглочесальной

машины

4 47 8261

15609 Operator la căruciorul

defectoscopic

Оператор дефектоскопной

тележки

3 -- 5 56 7511

15611 Operator la centrul termic Оператор теплового

пункта

2 -- 4 1 8162

15613 Operator la cimentarea

sondelor

Оператор по цементажу

скважин

2 -- 5 6 8113

15615 Operator la cîmpurile de

irigaţie şi de filtraţie

Оператор полей орошения

и фильтрации

1 -- 2 69 8163

15617 Operator la cîmpurile de

nămol

Оператор на иловых

площадках

1 -- 3 69 8163

15619 Operator la cocoaşa de triaj Оператор сортировочной

горки

4 -- 5 56 7511

15621 Operator la colectarea

gazului

Оператор по сбору газа 2 -- 4 6 8113

15622 Operator la colectarea şi

epurarea condensatului

Оператор по сбору и

очистке конденсата

3 36 8155

15624 Operator la complexele şi la

fermele mecanizate de

creştere a oilor

Оператор овцеводческих

комплексов и

механизированных ферм

2 -- 6 70 6121

15626 Operator la complexele şi la

fermele mecanizate de

creştere a porcilor

Оператор свиноводческих

комплексов и

механизированных ферм

2,4 -- 6 70 6121

Page 144: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

633

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15628 Operator la complexele şi la

fermele mecanizate

zootehnice

Оператор

животноводческих

комплексов и

механизированных ферм

2,4 -- 6 70 8331

15630 Operator la construcţiile de

epurare

Оператор очистных

сооружений

1 -- 3 `69 8163

15632 Operator la construcţiile de

închidere a apei

Оператор водозаборных

сооружений

1 -- 3 `69 8163

15634 Operator la construcţiile de

înlăturare a sedimentului

Оператор сооружений по

удалению осадка

1 -- 2 69 8163

15636 Operator la conveierul de

solidificare a ţevilor de

azbociment

Оператор конвейера

твердения

асбестоцементных труб

4 42 8212

15638 Operator la creşterea

cristalelor

Оператор по

выращиванию кристаллов

2 -- 5 71 8290

15640 Operator la creşterea

cristalelor de piezocuarţ

Оператор по

выращиванию кристаллов

пьезокварца

2 -- 5 20 8290

15642 Operator la creşterea

straturilor epitaxiale

Оператор по наращиванию

эпитаксиальных слоев

3 -- 6 20 8223

15644 Operator la cultivarea

culturilor pure de drojdii

Оператор по

выращиванию чистой

культуры дрожжей

3 -- 5 30 8228

15646 Operator la cultivarea

drojdiilor

Оператор по

выращиванию дрожжей

3 -- 6 30 8228

15648 Operator la cuptoare cu

transportor

Оператор конвейерных

печей

3 2 7250

15650 Operator la cuptorul tubular Оператор трубчатой печи 3 -- 4 43 7450

15652 Operator la curăţarea cu jet

de nisip

Оператор установок

пескоструйной очистки

1 -- 3 20 7242

15654 Operator la curăţarea

electrochimică a pieselor

brute

Оператор

электрохимической

очистки заготовок

2 -- 4 2 8223

15656 Operator la curăţarea

electrohidraulică a pieselor

turnate

Оператор

электрогидравлической

очистки отливок

2 -- 4 2 8223

15658 Operator la debitarea

carbonului tehnic

Оператор подачи

технического углерода

4 33 8284

15660 Operator la debitarea

mecanică a amestecului

Оператор

механизированной подачи

смеси

3 47 7431

15662 Operator la decantoare Оператор на отстойниках 2 -- 5 69 8163

Page 145: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

634

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15664 Operator la decantoarele

etajate

Оператор на эмшерах 2 69 8163

15666 Operator la degerminator Оператор

зародышеотделительной

машины

2 55 8275

15668 Operator la depozitul de

cerneluri

Оператор красочной

станции

3 -- 4 59 8251

15670 Operator la depozitul de

lapte

Оператор

молокохранилища

4 52 8272

15672 Operator la depunerea

absorbantului cu gaze

Оператор по нанесению

газопоглотителя

2 -- 4 20 7250

15674 Operator la depunerea

acoperirilor de protecţie în

producţia măştilor pentru

cinescoapele color

Оператор по защитным

покрытиям в производстве

масок цветных кинескопов

4 20 8223

15676 Operator la depunerea

acoperirilor protectoare şi

antireflectătoare

Оператор по нанесению

просветляющих и

защитных покрытий

2 -- 5 `71 8223

15678 Operator la dispozitivele

speciale de dragă

Оператор специальных

устройств земснарядов

56 8340

15680 Operator la distribuirea

firelor

Оператор распределения

пряжи

3 47 8261

15682 Operator la distribuirea

materialelor chimice

Оператор распределения

химических материалов

4 47 8159

15684 Operator la epurarea

specială a apei

Оператор

спецводоочистки

V -- VII 9 8163

15686 Operator la extracţia de tiţei

şi gaze

Оператор по добыче нефти

и газа

2 -- 6 6 8113

15688 Operator la fabricile şi

fermele mecanizate avicole

Оператор птицефабрик и

механизированных ферм

2 -- 6 70 6122

15690 Operator la filmarea

diapozitivelor

Съемщик диапозитивных

фильмов

3 -- 5 62 5410

15692 Operator la filmarea

probelor de animaţie

Съемщик

мультипликационных проб

2 -- 3 62 5410

15694 Operator la filtre Оператор на фильтрах 1 -- 4 69 8163

15696 Operator la filtru-presă Фильтропрессовщик 2 -- 4 19 8153

15697 Operator la filtru-presă Фильтропрессовщик 3 -- 4 45 8153

15699 Operator de flaier Оператор ровничного

оборудования

3 -- 4 47 8261

15701 Operator la formarea

benzilor de sticlă

Оператор формования

ленты стекла

3 -- 6 44 8139

15703 Operator la fotoautomate Оператор фотоавтоматов 4 -- 5 69 5148

Page 146: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

635

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15705 Operator la fotolitografia de

precizie

Оператор прецизионной

фотолитографии

2 -- 7 20 8223

15707 Operator la fracturarea

hidraulică a straturilor

Оператор по

гидравлическому разрыву

пластов

`4 -- 5 6 8113

15709 Operator la gazoductele

magistrale

Оператор магистральных

газопроводов

4 36 8159

15711 Operator la gazogeneratoare

subterane

Оператор подземных

газогенераторов

5 -- 6 36 8159

15713 Operator la granularea vatei

minerale

Оператор гранулирования

минеральной ваты

4 43 8227

15715 Operator la instalaţia

automată pentru prepararea

mezelurilor fierte

Оператор автомата по

производству вареных

колбас

4 -- 5 52 8271

15717 Operator la instalaţia cu CIF Оператор установки ТВЧ 4 44 8132

15719 Operator la instalaţia cu

ioniţi

Оператор ионитовой

установки

4 55 8276

15721 Operator la instalaţia de

accelerare

Оператор ускорительной

установки

5 -- 6 42 8212

15723 Operator la instalaţia de

afumat

Оператор коптильной

установки

4 -- 5 54 8271

15725 Operator la instalaţia de

clorurare

Оператор хлораторной

установки

2 -- 4 69 8163

15727 Operator la instalaţia de

concentrare prin evaporare

Оператор выпарной

установки

3 -- 5 30 8228

15729 Operator la instalaţia de

deshidratare a sedimentului

Оператор установок по

обезвоживанию осадка

2 -- 5 65 8163

15731 Operator la instalaţia de

deshidratare şi desalinizare

Оператор

обезвоживающей и

обессоливающей

установки

3 -- 5 6 8113

15733 Operator la instalaţia de

format cilindri din vată

minerală

Оператор установки

минераловатных

цилиндров

3 -- 4 43 7450

15735 Operator la instalaţia de

format fibre

Оператор установки

волокнообразования

4 -- 6 43 8290

15737 Operator la instalaţia de

înaltă frecvenţă

Оператор

высокочастотной

установки

6 40 8141

15739 Operator la instalaţia de

încărcat şi descărcat

Оператор загрузочной и

разгрузочной установки

3 -- 4 43 8333

Page 147: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

636

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15741 Operator la instalaţia de

măsurat volumul

Оператор установки

вымерения объема

2 -- 4 44 8132

15743 Operator la instalaţia de

păstrare a materiei prime

neambalate

Оператор установки

бестарного хранения

сырья

4 -- 5 55 8274

15745 Operator la instalaţia de

producere a şnurului

termoizolant

Оператор установки

теплоизоляционного

шнура

4 43 7450

15747 Operator la instalaţia de

secţionat lemn

Оператор раскряжевочной

установки

5 -- 6 39 6141

15749 Operator la instalaţia de

spălare

Оператор моечной

установки

4 31 8221

15751 Operator la instalaţia de

sublimare

Оператор сублимационной

установки

5 53 8275

15753 Operator la instalaţia de

suflat

Оператор обдувочной

установки

2 44 8139

15755 Operator la instalaţia de tăiat

cioturi

Оператор сучкорезной

установки

4 -- 5 39 6141

15757 Operator la instalaţia de

tratare termică a betonului

Оператор установки по

тепловой обработке бетона

3 42 8212

15759 Operator la instalaţia de

uscare a sedimentului

Оператор установки по

сушке осадка

2 -- 5 69 8163

15761 Operator la instalaţia de

vitaminizare a drojdiilor

Оператор установки

витаминизации дрожжей

3 -- 4 30 8228

15763 Operator la instalaţia

holografică cu laser

Оператор лазерной

голографической

установки

4 -- 6 22 8290

15765 Operator la instalaţia pentru

prelevarea probelor

Оператор

пробоотбoрочной

установки

3 55 8276

15767 Operator la instalaţia

seismică mobilă

Оператор передвижной

сейсмической установки

6 5 7610

15769 Operator la instalaţii de

uscare

Оператор проходных

сушил

3 17 7280

15771 Operator la instalaţiile cu

ejector cu abur de

vacuumare a metalului

Оператор пароэжекторной

установки вакуумирования

металла

3 -- 4 7 8121

15773 Operator la instalaţiile cu

ultrasunet

Оператор ультразвуковых

установок

2 -- 6 2 7223

Page 148: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

637

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15775 Operator la instalaţiile cu

vid de depunere a

acoperirilor pe piesele optice

Оператор вакуумных

установок по нанесению

покрытий на оптические

детали

2 -- 6 71 8223

15777 Operator la instalaţiile de

aplicare a acoperirilor în vid

Оператор установок по

нанесению покрытий в

вакууме

3 -- 6 2 8223

15779 Operator la instalaţiile de

captare a gazelor şi prafului

Оператор по

обслуживанию

пылегазоулавливающих

установок

2 -- 4 1 8290

15781 Operator la instalaţiile de

dezinsecţie

Оператор

дезинсекционных

установок

4 -- 5 55 8273

15783 Operator la instalaţiile de

fabricare a construcţiilor din

sticloplast

Оператор установок

изготовления

стеклопластиковых

конструкций

4 -- 6 29 8228

15785 Operator la instalaţiile de

fabricare a pachetelor

celulare

Оператор установок

изготовления сотовых

пакетов

3 -- 5 22 7232

15787 Operator la instalaţiile de

fabricare a foilor de

sticloplast gofrate

Оператор установки

изготовления

гофрированных листов

стеклопластиков

4 -- 5 29 8228

15789 Operator la instalaţiile de

uscat

Оператор сушильных

установок

2 -- 5 40 8141

15791 Operator la instalaţiile şi

liniile de prelucrare a

cherestelei

Оператор установок и

линий обработки

пиломатериалов

4 -- 6 40 8240

15793 Operator la instalaţiile

tehnologice

Оператор технологических

установок

2 -- 6 36 8155

15797 Operator la încărcarea

convertizoarelor

Оператор загрузки

конвертера

3 -- 4 7 8121

15799 Operator la încercarea

sondelor

Оператор по

oпробированию

(испытанию) скважин

4 -- 5 6 8113

15801 Operator la încercări

acustice

Оператор акустических

испытаний

2 -- 6 1 8290

15803 Operator la înregistrările

magnetice

Оператор магнитной

записи

3 -- 6 62 5410

Page 149: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

638

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15805 Operator la înregistrările

video

Оператор видеозаписи 3 -- 6 62 5410

15807 Operator la însămînţarea

artificială a animalelor şi

păsărilor

Оператор по

искусственному

осеменению животных и

птицы

4, 6 70 6121

15809 Operator la laminatorul de

laminat panouri din ghips şi

beton

Оператор стана по

прокатке гипсобетонных

панелей

4 -- 5 42 8134

15811 Operator la laminorul de

sîrmă

Оператор проволочного

прокатного стана

3 19 8122

15813 Operator la linia automată

de fierbere a produselor din

tomate

Оператор

автоматизированной

линии варки

томатопродуктов

5 53 8275

15815 Operator la linia automată

de obţinere a produselor

lactate

Оператор автоматической

линии производства

молочных продуктов

5 52 8272

15817 Operator la linia automată

de pregătire şi lipire a

electroradioelementelor pe

placheta cu cablaj imprimat

Оператор автоматической

линии подготовки и пайки

электрорадиоэлементов на

печатных платах

2 -- 4 21 8283

15819 Operator la linia automată

de preparare a crenvurştilor

Оператор автоматической

линии производства

сосисок

6 52 8271

15821 Operator la linia automată

de producere a conductorilor

izolaţi

Оператор автоматической

линии по изготовлению

изолированных жил

4 -- 5 19 8290

15823 Operator la linia automată

de produs sticlă spongioasă

Оператор автоматической

линии по производству

пеностекла

4 -- 5 44 8132

15825 Operator la linia automată în

flux

Оператор поточно-

автоматической линии

5 -- 6 55 8274

15827 Operator la linia

automatizată de termoizolare

a ţevilor

Оператор

автоматизированной

линии теплоизоляции труб

3 -- 5 43 8171

15829 Operator la linia de colorare

a cărămizii

Оператор линии окраски

кирпича

4 42 7450

15831 Operator la linia de finisat

şine

Оператор линии отделки

рельсов

2 -- 4 7 8122

Page 150: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

639

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15833 Operator la linia de

îmbuteliere a produselor

lactate

Оператор линии розлива

молока и молочной

продукции в бутылки

4 52 8272

15835 Operator la linia de muiat

seminţe

Оператор линии

замачивания семян

70 6111

15837 Operator la linia de

prelucrare a materiei prime

de pene-fulgi

Оператор линии по

обработке перопухового

сырья

3 -- 4 52 8271

15839 Operator la linia de

prelucrare a metalelor

neferoase

Оператор линии по

обработке цветных

металлов

3 -- 5 8 8124

15841 Operator la linia de

preparare a masei de

ciocolată

Оператор линии

приготовления

шоколадной массы

4 -- 5 55 8274

15843 Operator la linia de

producere a făinii şi

granulelor

Оператор линии по

производству муки и

гранул

5 55 8274

15845 Operator la linia de

producere a gumei de

mestecat

Оператор линии по

производству жевательной

резинки

3 -- 5 55 8274

15847 Operator la linia de

producere a îngheţatei

Оператор линии

производства мороженого

3 -- 5 52 8272

15849 Operator la linia de

producere a margarinei

Оператор линии

производства маргарина

5 55 8272

15851 Operator la linia de

producere a săpunului

Оператор линии

производства мыла

4 55 8229

15853 Operator la linia de tocare a

cărnii

Оператор линии

приготовления фарша

5 -- 6 52 8271

15855 Operator la linia de tratare

chimică a seminţelor

Оператор линии

протравливания семян

70 6111

15857 Operator la linia de vălţuire-

calandrare la producerea

peliculei de clorură de

polivinil

Оператор вальцово-

каландровой линии

производства

поливинилхлоридной

пленки

6 27 8232

15859 Operator la linia de vălţuit Оператор вальцовочной

линии

6 40 8141

15861 Operator la linia în flux de

fabricat fibre

Оператор поточной линии

по выработке волокна

3 -- 6 46 8261

15863 Operator la linia în flux de

polietilenare

Оператор поточной линии

полиэтиленирования

6 26 8226

Page 151: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

640

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15865 Operator la linia în flux de

pregătire a suportului pentru

pielea artificială

Оператор поточной линии

подготовки основы

искусственной кожи

3 -- 4 35 8269

15867 Operator la linia rotorică de

producere a articolelor din

mase plastice

Оператор роторной линии

по производству изделий

из пластических масс

3 -- 4 27 8284

15869 Operator la linie în industria

alimentară

Оператор линии в

производстве пищевой

продукции

3 -- 6 51 8271

15871 Operator la liniile automate

de reparare a vagoanelor şi

containerelor

Оператор автоматической

линии по ремонту вагонов

и контейнеров

5 56 7511

15873 Operator la liniile automate

şi semiautomate de maşini şi

instalaţii

Оператор автоматических

и полуавтоматических

линий станков и установок

2 -- 4 2 8211

15875 Operator la liniile automate

şi semiautomate de

prelucrare a lemnului

Оператор автоматических

и полуавтоматических

линий в деревообработке

3 -- 6 40 8240

15877 Operator la liniile automate

şi semiautomate de utilaje de

matriţare la rece

Оператор автоматических

и полуавтоматических

линий

холодноштамповочного

оборудования

2 -- 5 2 8211

15879 Operator la liniile de

agregate pentru prelucrarea

lemnului

Оператор агрегатных

линий сортировки и

переработки бревен

3 -- 6 40 8141

15881 Operator la liniile în flux de

acoperire cu amestec

reflectător

Оператор поточных линий

нанесения

световозвращающих

составов

4 -- 6 26 8226

15883 Operator la liniile şi

agregatele de vopsire-uscare

Оператор окрасочно-

сушильной линии и

агрегата

3 -- 5 2 8223

15885 Operator la logoscop Оператор логоскопа 4 -- 5 7 8121

15887 Operator la manipulator Оператор манипулятора 4 39 8172

15889 Operator la maşina de afînat

şi destrămat

Оператор разрыхлительно-

трепальной машины

2 -- 4 47 8261

15891 Operator la maşina de

aplicat clei

Станочник

клеенаносящего станка

2 -- 3 40 7422

15893 Operator la maşina de

bizotat

Оператор фацетного

станка

3 -- 4 44 8139

Page 152: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

641

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15894 Operator la maşina de

calculat

Оператор вычислительных

машин

4114

15895 Operator la maşina de

confecţionat funii

Оператор канатной

машины

`3 -- 4 47 8269

15897 Operator la maşina de

curăţat

Оператор чистильной

машины

3 47 8264

15899 Operator la maşina de

depănat funie

Оператор

жгутоперемоточной

машины

2, 4 47 8261

15901 Operator la maşina de eboşat

ţevi

Оператор трубообжимных

станков

4 -- 5 22 7232

15903 Operator la maşina de

etichetare

Оператор

этикетировочного станка

4 40 8240

15905 Operator la maşina de

executat filamente

Оператор на

филаментмашине

4 -- 5 44 8139

15907 Operator la maşina de

fabricat mobilă curbată

Станочник по

изготовлению гнутой

мебели

2 -- 3 40 7422

15909 Operator la maşina de

fasonat sticlă

Оператор

стеклоформующих машин

1 -- 6 44 8132

15911 Operator la maşina de

formare a plăcilor

Оператор формирующей

машины

4 -- 6 40 8240

15913 Operator la maşina de

îmbinat în unghi

Станочник усовочного

станка

2 -- 4 40 8240

15915 Operator la maşina de

împletit

Оператор плетельной

машины

`3 -- 4 47 8269

15917 Operator la maşina de

încleiat pe cant

Станочник

ребросклеивающего

станка

2 -- 4 40 7422

15919 Operator la maşina de

înfăşurat

Станочник навивочного

станка

4 -- 5 40 7422

15921 Operator la maşina de

înfăşurat urzeala pe sul

Оператор перевивочной

машины

3 47 7431

15923 Operator la maşina de

înnodat

Оператор узловязальной

машины

3 -- 4 47 8269

15925 Operator la maşina de întins Оператор тянульной

машины

2 -- 3 47 7438

15927 Operator la maşina de

laminat pături

Оператор холстовытяжной

машины

3 47 7431

15929 Operator la maşina de

meliţat şi pieptănat

Оператор мяльно-

чесальной машины

3 47 8261

Page 153: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

642

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15931 Operator la maşina de

pieptănat in

Оператор льночесальной

машины

2 -- 4 47 8261

15933 Operator la maşina de

prelucrat ceramică

Станочник по обработке

керамики

2 -- 5 20 7223

15935 Operator la maşina de

răsucit şuviţe

Оператор прядевьющей

машины

3 47 8269

15937 Operator la maşina de

rebobinat

Оператор размоточной

машины

2 47 7438

15939 Operator la maşina de

rebobinat şi încleiat

Оператор размоточно-

склеивающего станка

2 -- 3 43 7450

15941 Operator la maşina de

rindelat pe cant

Станочник

кромкофуговального

станка

2 -- 4 40 7422

15943 Operator la maşina de

scuturat

Оператор трясильной

машины

2 47 8261

15945 Operator la maşina de tăiat

traverse

Станочник шпалорезного

станка

4 -- 5 39 8141

15947 Operator la maşina de urzit,

împregnat şi întins

Оператор сновальной

пропиточно-вытяжной

машины

4 47 8261

15949 Operator la maşina puitoare

(industria inului)

Оператор раскладочной

машины (льняное

производство)

4 47 8262

15951 Operator la maşina puitoare

(industria mătăsii)

Оператор раскладочной

машины (шелковое

производство)

3 47 8262

15953 Operator la maşini de sudat

în interior

Оператор на вварочных

машинах

5 -- 6 44 8132

15955 Operator la maşinile cu

comandă program

Оператор станков с

программным

управлением

2 -- 5 2 8211

15957 Operator la maşinile de

afînat şi deafibrat

Оператор рыхлительно-

щипательных машин

3 29 8228

15959 Operator la maşinile de

confecţionat funii şi sfori

Оператор канатовьющих и

веревочных машин

4 47 8269

15961 Operator la maşinile de

copiat şi multiplicat

Оператор копировальных

и множительных машин

2 -- 3 1 8290

15963 Operator la maşinile de

degroşat

Оператор обдирочных

станков

2 -- 4 7 7223

15965 Operator la maşinile de

format pachete

Оператор

пакетоформирующих

машин

5 55 8273

Page 154: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

643

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15967 Operator la maşinile de

prelucrat lemn

Станочник

деревообрабатывающих

станков

1 -- 5 40 7421

15969 Operator la maşinile de

spălat

Оператор стиральных

машин

2 -- 5 66 5145

15971 Operator la maşinile de

turnare continuă a

semifabricatelor

Оператор машины

непрерывного литья

заготовок

3 -- 6 7 8122

15973 Operator la maşinile speciale

de prelucrat lemn

Оператор специальных

деревообрабатывающих

станков

2 -- 5 63 7312

15975 Operator la maşinile speciale

de prelucrat metale

Оператор специальных

металлообрабатывающих

станков

2 -- 6 63 7223

15977 Operator la măsurările de

cale

Оператор по путевым

измерениям

4 56 7511

15979 Operator la măsurările

electroacustice

Оператор

электроакустических

измерений

3 -- 6 31 8283

15981 Operator la mecanismele şi

dispozitivele cu vid

Оператор

вакуумприсосных

механизмов и

приспособлений

3 -- 4 44 8132

15983 Operator la menţinerea

presiunii de strat

Оператор по поддержанию

пластового давления

3 -- 5 6 8113

15985 Operator la metan-tancuri Оператор на метантанках 2 -- 5 69 8163

15987 Operator la microsudare Оператор микросварки 4 -- 6 20 7212

15989 Operator la mulsul

mecanizat

Оператор машинного

доения

4 -- 6 70 6121

15991 Operator la obţinerea

compoziţiilor pe bază de

clorură de polivinil

Оператор получения

поливинилхлоридных

композиций

6 27 8227

15993 Operator la obţinerea

fibrelor de cuarţ

Оператор кварцевых

стекловолокон

3,5 29 8227

15995 Operator la obţinerea

fibrelor de sticlă continue

Оператор получения

непрерывного

стекловолокна

3 -- 6 29 8227

15997 Operator la obţinerea

fibrelor de sticlă cu conţinut

de caolin

Оператор получения

стекловолокна

каолинового состава

4 -- 5 29 8229

Page 155: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

644

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

15999 Operator la obţinerea

fibrelor de sticlă optică

Оператор получения

оптического

стекловолокна

2 -- 5 29 8227

16001 Operator la obţinerea

fibrelor de sticlă scurte

Оператор получения

штапельного

стекловолокна

3 -- 6 29 8227

16003 Operator la obţinerea

materialelor de silice

Оператор производства

кремнеземных материалов

3 -- 4 29 8228

16005 Operator la obţinerea pînzei

de sticlă prin metoda

monofazică

Оператор получения

стеклохолста

одностадийным методом

4 29 8227

16007 Operator la obţinerea

produselor lactoacide şi a

produselor lactate pentru

copii

Оператор в производстве

кисломолочных и детских

молочных продуктов

5 52 8272

16009 Operator la oscilografie şi

tensometrie

Оператор

осциллографирования и

тензометрирования

2 -- 4 1 8290

16011 Operator la panoul central

de comandă în producţia de

plăci aglomerate din

puzderie şi aşchii de lemn

Оператор центрального

пульта управления в

производстве древесных и

костровых плит

5 40 8240

16013 Operator la panoul de

comandă

Оператор пульта

управления

2 -- 6 4 8112

16015 Operator la panoul de

comandă a cuptorului

electric

Оператор пульта

управления электропечей

5 29 8228

16017 Operator la panoul de

comandă a cuptorului

electric de topit

Пультовщик

электроплавильной печи

1 -- 3 7 8121

16019 Operator la panoul de

comandă a transportoarelor

de turnătorie

Оператор пульта

управления

трансбордерным и

горизонтально-замкнутым

конвейерами

4 2 8122

16020 Operator la panoul de

comandă a utilajului în

clădirile de locuit şi publice

Оператор пульта

управления

оборудованием жилых и

общественных зданий

1 -- 6 69 8290

Page 156: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

645

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16021 Operator la panoul de

comandă a utilajului în

producţia de beton armat

Оператор пульта

управления

оборудованием

железобетонного

производства

3 -- 6 42 7450

16023 Operator la panoul de

comandă în extracţia de ţiţei

şi gaze

Оператор пульта

управления в добыче

нефти и газа

5 6 8113

16025 Operator la panoul de

comandă în producţia de

articole pentru pereţi

Оператор пульта

управления в производстве

стеновых изделий

3 -- 5 42 8134

16027 Operator la panoul de

telecomandă în producţia

chimică

Оператор дистанционного

пульта управления в

химическом производстве

4 -- 6 24 8159

16029 Operator la panoul principal

de comandă

Оператор главного пульта

управления

4 -- 5 55 8276

16031 Operator la

pneumohidrodebitare

Оператор

пневмогидроподачи

2 41 9322

16033 Operator la postul de

comandă

Оператор поста

управления

1 -- 5 7 8122

16035 Operator la postul de

comandă a agregatelor de

călire volumică a şinelor

Оператор поста

управления агрегатами

объемной закалки рельсов

4 -- 5 7 8123

16037 Operator la postul de

comandă a agregatelor de

decapare, degresare,

cositorire, zincare, lăcuire şi

recoacere continuă

Оператор поста

управления агрегатами

непрерывного травления,

обезжиривания, лужения,

оцинкования, лакирования

и отжига

2 -- 6 2 8223

16039 Operator la postul de

comandă a laminorului de

laminat la cald

Оператор поста

управления стана горячей

прокатки

3 -- 7 7 8122

16041 Operator la postul de

comandă a laminorului de

laminat la rece

Оператор поста

управления стана

холодной прокатки

2 -- 6 7 8122

16045 Operator la postul de

comandă a sistemului de

încărcare a furnalelor

Оператор поста

управления системы

шихтоподачи

3 7 8121

16047 Operator la postul de

comandă al substaţiei de

transformare

Оператор щита (пульта)

управления

преобразовательной

подстанции

3 -- 5 8 8161

Page 157: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

646

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16049 Operator la postul de

centralizare

Оператор поста

централизации

2 -- 4 56 7511

16051 Operator la pregătirea

sondelor pentru repararea

capitală şi subterană

Оператор по подготовке

скважин к капитальному и

подземному ремонту

3 -- 5 6 8113

16053 Operator la prelucrarea

chimică a sondelor

Оператор по химической

обработке скважин

2 -- 5 6 8113

16055 Operator la prelucrarea

producţiei din aliaje dure

Станочник по обработке

твердосплавной продукции

4 8 7223

16057 Operator la prepararea

amestecurilor de cauciuc

Оператор по изготовлению

резиновых смесей

4 -- 5 33 8231

16059 Operator la prepararea

fermenţilor lactici

Оператор в производстве

заквасок

5 52 8272

16061 Operator la prepararea

soluţiilor de cazeinate şi

cazecite

Оператор в производстве

раствора казеинатов и

казецитов

4 52 8272

16063 Operator la prepararea

soluţiilor de medii de cultură

şi săruri

Оператор приготовления

растворов питательной

среды и солей

2 -- 4 30 8228

16065 Operator la presa şi

agregatul de găurit

Оператор сверлильного

агрегата и пресса

2 -- 3 7 7223

16067 Operator la procesele de

difuzie

Оператор диффузионных

процессов

2 -- 7 20 8159

16069 Operator la procesele de

pulverizare în vid

Оператор вакуумно-

напылительных процессов

2 -- 7 20 8223

16071 Operator la procesele

elionice

Оператор элионных

процессов

4 -- 6 20 8290

16073 Operator la procesele

plasmochimice

Оператор

плазмохимических

процессов

4 -- 6 20 8159

16075 Operator la producerea

linoleumului

Оператор по производству

линолеума

4 -- 6 27 8227

16077 Operator la producerea

materialelor de construcţie

în rulou

Оператор изготовления

рулонно-конструкционных

материалов

4 29 8228

16079 Operator la producerea

pastei din aşchii de lemn

Оператор производства

древесной массы из щепы

3 -- 6 41 8142

16081 Operator la producerea

poliuretanului expandat şi

poliuretanului fasonat

Оператор производства

формованного

полиуретана и

пенополиуретана

3 -- 6 27 8232

Page 158: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

647

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16083 Operator la producerea

rovingului

Оператор изготовления

ровинга

3 -- 4 29 8228

16085 Operator la protecţia antigaz

automată

Оператор автоматической

газовой защиты

3 1 5169

16087 Operator la punctul de

deservire tehnică a

vagoanelor

Оператор пункта

технического

обслуживания вагонов

3 -- 4 56 8312

16089 Operator la pupitrul de

telecomandă a sistemelor de

canalizare şi alimentare cu

apă

Оператор дистанционного

пульта управления в

водопроводно-

канализационном

хозяйстве

2 -- 5 69 8290

16091 Operator la reîncărcarea

sistemelor de transport

Оператор по перезарядке

транспортных систем

3 -- 4 33 8284

16093 Operator la repararea

subterană a sondelor

Оператор по подземному

ремонту скважин

4 -- 6 6 8113

16095 Operator la reţea Оператор на решетке 1 -- 3 69 8163

16097 Operator la reţelele termice Оператор тепловых сетей III 9 8161

16099 Operator la schimbul de ioni Оператор ионообмена 3, 5 30 8228

16101 Operator la sedimentare şi

schimbul de căldură

Оператор отстаивания и

теплообмена

3 30 8228

16103 Operator la semiautomatul

de fasonat prin suflare

Оператор выдувного

полуавтомата

2 -- 4 44 8132

16105 Operator la separatoare de

nisip şi grăsimi

Оператор на песколовках и

жироловках

2 -- 3 69 8163

16107 Operator la separatoarele

inerţiale

Оператор инерционных

сепараторов

4 -- 5 40 8141

16109 Operator la sistemele

hidraulice şi de răcire a

maşinii de turnare continuă a

semifabricatelor

Оператор систем

гидравлики и охлаждения

машины непрерывного

литья заготовок

3 -- 4 7 8122

16111 Operator la sondele de

extracţie a sulfului şi de

scurgere a apei

Оператор серодобычных и

водоотливных скважин

4 -- 5 4 8111

16113 Operator la sortatorul-

umezitorul de articole din

azbociment

Оператор переборщика-

увлажнителя

асбоцементных изделий

4 42 8212

16115 Operator la spălarea

centralizată a utilajului

Оператор

централизованной мойки

4 -- 5 52 8272

16117 Operator la spălătoria cu

autoservire

Оператор прачечной

самообслуживания

4 66 5145

Page 159: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

648

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16119 Operator la stabilirea

debitului sondelor

Оператор по

исследованию скважин

3 -- 5 6 8113

16121 Operator la staţia de apă şi

uleiuri

Оператор

водомаслостанции

2 -- 3 57 7515

16123 Operator la staţia de

distribuire a gazelor

Оператор

газораспределительной

станции

4 -- 6 36 8290

16125 Operator la staţia

rezervoarelor de gaze

Оператор газгольдерной

станции

2 -- 4 69 8159

16127 Operator la staţiile de

alimentare

Оператор заправочных

станций

2 -- 5 1 8290

16129 Operator la staţiile de

pompare a ţiteiului

Оператор

нефтеперекачивающей

станции

5 -- 7 36 8154

16131 Operator la stivuitorul de

articole din azbociment

Оператор укладчика-

разборщика

асбоцементных изделий

4 42 8212

16133 Operator la tăierea de

precizie

Оператор прецизионной

резки

2 -- 6 20 7223

16135 Operator la telecomunicaţii Оператор связи 3 -- 4 58 7521

16137 Operator la termocamere şi

termoagregate

Оператор термокамер и

термоагрегатов

6 52 8271

16139 Operator la termoconexiuni Оператор

термосоединений

3 -- 4 20 8290

16141 Operator la tragerea

ghidurilor de lumină

Оператор по вытяжке

световодов

2 -- 6 71 7260

16143 Operator la transportoarele

utilajelor

Оператор конвейерной

линии оборудования

4 -- 5 43 7450

16145 Operator la transportorului

automatizat

Оператор

автоматизированного

лесотранспортера

4 39 8331

16147 Operator la tratamentul

electrostatic

Оператор

электростатической

обработки

3 47 8267

16149 Operator la tratarea termică

a cordului

Оператор по

термообработке корда

4 -- 5 33 8231

16151 Operator tratarea veterinară

a animalelor

Оператор по ветеринарной

обработке животных

5 70 6121

16153 Operator la tester Оператор тестера 3 -- 4 52 8272

16155 Operator la turbomalaxor Оператор турбосмесителя 2 -- 3 43 7450

Page 160: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

649

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16157 Operator-turnător la maşinile

şi liniile automate de

turnătorie

Оператор-литейщик на

автоматах и

автоматических линиях

4 2 8122

16159 Operator la umplerea

tuburilor-seringă

Оператор наполнения

шприц-тюбиков

5 31 8221

16161 Operator la uscătoarea cu

pulverizare

Оператор распылительной

сушилки

3, 5 55 8277

16163 Operator la utilajul de

bobinat

Оператор мотального

оборудования

2 -- 4 47 8261

16165 Operator la utilajul de croit Оператор раскройного

оборудования

5 48 8266

16167 Operator la utilajul de cusut Оператор швейного

оборудования

3 -- 6 49 8263

16169 Operator la utilajul de dublat

fire

Оператор тростильного

оборудования

2, 4 47 8261

16171 Operator la utilajul de

egrenare

Оператор джинного

оборудования

4 -- 5 46 8261

16173 Operator la utilajul de

impregnare

Оператор пропиточного

оборудования

2 -- 4 47 8269

16175 Operator la utilajul de

imprimare

Оператор печатного

оборудования

4 -- 6 47 8269

16177 Operator la utilajul de

împletit

Оператор плетельного

оборудования

3 47 8269

16179 Operator la utilajul de

încleiat

Оператор шлихтовального

оборудования

3 -- 5 47 8261

16181 Operator la utilajul de

încleiat

Оператор клеевого

оборудования

3 -- 5 47 8269

16183 Operator la utilajul de întins Оператор ширильного

оборудования

2 -- 3 47 7431

16185 Operator la utilajul de

lintersare

Оператор линтерного

оборудования

4 -- 5 46 8269

16187 Operator la utilajul de

perforare cu ace

Оператор иглопробивного

оборудования

4 -- 5 47 8261

16189 Operator la utilajul de

pieptănat

Оператор расчесывающего

оборудования

3 -- 4 47 8261

16191 Operator la utilajul de

pieptănat

Оператор

гребнечесального

оборудования

4 47 8261

16193 Operator la utilajul de pîrlit Оператор опаливающего

оборудования

2 -- 4 47 8269

16195 Operator la utilajul de

producere a cutiilor de tablă

Станочник жестяно-

баночного оборудования

2 -- 3 13 7280

Page 161: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

650

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16197 Operator la utilajul de

produs panglică

Оператор ленточного

оборудования

3 -- 4 47 8261

16199 Operator la utilajul de

răsucit

Оператор крутильного

оборудования

3 -- 4 47 8261

16201 Operator la utilajul de

scămoşat

Оператор ворсовального

оборудования

2 -- 4 47 8261

16203 Operator la utilajul de

scărmănat

Оператор пушильного

оборудования

3 -- 4 47 8267

16205 Operator la utilajul de spălat Оператор промывочного

оборудования

2 -- 4 47 8264

16207 Operator la utilajul de

termoîmbinare fixare

Оператор

термоскрепляющего

оборудования

5 47 8269

16209 Operator la utilajul de trasat Оператор окруточного

оборудования

3 -- 4 47 8261

16211 Operator la utilajul de

tricotat şi cusut

Оператор вязально-

прошивочного

оборудования

4 47 8262

16213 Operator la utilajul de tuns Оператор стригального

оборудования

2 -- 4 47 8269

16215 Operator la utilajul de urzit Оператор сновального

оборудования

2 -- 4 47 8261

16217 Operator la utilajul de uscat Оператор сушильного

оборудования

3 -- 5 46 8261

16219 Operator la utilajul

tehnologic în sere (răsadniţe)

Оператор

технологического

оборудования в

сооружениях

защищенного грунта

3 -- 6 69 8290

16221 Operator motorist la staţia

de control al cimentării

Оператор-моторист

станции контроля

цементажа

5 6 8113

16223 Operator producţie-marfă Оператор товарный 2 -- 7 36 8159

16225 Operator prognoză seismică Оператор сейсмопрогноза 4 1 8290

16227 Operator-termist la instalaţii

termice mobile

Оператор-термист на

передвижных термических

установках

2 -- 6 3 7129

16229 Operator-termist la liniile

automate

Оператор-термист на

автоматических линиях

4 -- 5 2 8123

16231 Operator-ungător Оператор-намазчик 2 -- 3 20 7250

16233 Operator utilaj de cardat Оператор чесального

оборудования

2 -- 4 47 8261

Page 162: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

651

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16234 Operator utilaj de cardat şi

tricotat

Оператор чесально-

вязального оборудования

4 47 8262

16235 Operator utilaj de epurare Оператор очистного

оборудования

1 -- 5 41 8142

16237 Optician Оптик 2 -- 6 71 7260

16239 Optician elemente pentru

dispozitivele cuantice

Оптик элементов

квантовых приборов

2 -- 7 20 7311

16241 Optician-mecanic Оптик-механик 2 -- 6 71 7260

16243 Optician medical Оптик медицинский 5 -- 6 16 7260

16245 Oţelar la convertizor Сталевар конвертора 4 -- 8 7 8121

16247 Oţelar la cuptorul cu vid Сталевар вакуумной печи 5 -- 6 7 8121

16249 Oţelar la cuptorul electric Сталевар электропечи 4 -- 7 7 8121

16251 Oţelar la instalaţia de

prelucrare extracuptor a

oţelului

Сталевар установки

внепечной обработки

стали

5 -- 7 7 8121

16253 Oţelar la instalaţia de

retopire în zgură

electroconductoare

Сталевар установки

электрошлакового

переплава

5 -- 6 7 8121

16255 Ovoscopist Овоскопировщик яиц 3 52 7411

16257 Oxidator-vidator Оксидировщик-вакуумщик 2 -- 5 20 8223

16259 Ozonator Озонаторщик 5 69 5320

P

16261 Pantografist Пантографист 3 -- 5 47 8269

16263 Parchetar Паркетчик 2 -- 6 3 7132

16264 Parchetar Полотер 2 -- 3 1 9142

16266 Parafinator Парафинировщик 1 -- 2 20 9321

16267 Parafinator Парафинировщик 2 -- 3 59 8143

16269 Parafinator articole Парафинировщик изделий 3 7 9321

16271 Parafinator articole din

ceramică si porţelan

Парафинировщик

керамических и

фарфоровых изделий

2 45 9321

16273 Parafinator obiecte de artă Парафинировщик

художественных изделий

2 65 7331

16275 Pastator Намазчик деталей 1 -- 3 33 8284

16277 Pastator chibrituri Макаль 5 40 8240

16279 Patinizator Патинировщик 1 -- 6 65 7335

16281 Pavator Мостовщик 2 -- 5 3 7122

16283 Paznic (portar) Сторож (вахтер) 1 -- 2 1 9411

16285 Paznic silvic Объездчик 2 39 9212

16287 Paznic de barieră Дежурный по переезду 1 -- 4 56 8312

16289 Paznic parcare autoturizme Сторож стоянки

автомашин

1 -- 2 1 9152

Page 163: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

652

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16291 Pedichiuristă Педикюрша 2 66 5141

16293 Perforator Перфораторщик 3 38 7450

16294 Perforator Перфораторщик 2 41 8143

16295 Perforator Перфораторщик 1, 3 59 7341

16297 Perforator cartele Насекальщик карт 2 -- 4 47 8262

16299 Perforator benzi magnetice Перфораторщик

магнитных лент

2 -- 3 34 8224

16301 Perforator foiţe metalice Перфораторщик фольги 3 8 7214

16303 Perforator la cald a

articolelor cu destinaţie

medicală

Прожигальщик

медицинских изделий

3 33 8284

16305 Perforator pelicule din mase

plastice

Перфораторщик пленок из

пластических масс

2 -- 3 27 8284

16307 Perforator tablă Листобойщик 2 -- 5 7 8122

16309 Peruchier Пастижер 3 -- 6 62 5410

16311 Pescar în ape interioare Рыбак во внутренних

водоемах

2 -- 3 54 6152

16313 Pescar la pescuitul costier Рыбак прибрежного лова 1 -- 5 54 6152

16315 Pictor Живописец 2 -- 6 45 7324

16316 Pictor creator de costume Художник по костюму 3 -- 7 49 7332

16317 Pictor desen decorativ pe

lemn

Художник росписи по

дереву

3 -- 6 65 7331

16319 Pictor desene decorative pe

email

Художник росписи по

эмали

3 -- 6 65 7313

16321 Pictor desene decorative pe

metal

Художник декоративной

росписи по металлу

2 -- 6 65 7333

16322 Pictor desene decorative pe

pînze

Художник росписи по

ткани

3 -- 7 65 7332

16323 Pictor pictură în miniatură Художник миниатюрной

живописи

3 -- 6 48 7313

16325 Pieptănător blănuri Расчесывальщик меховых

шкурок

24 48 7441

16327 Pietrar-zidar Каменщик 2 -- 6 3 7122

16329 Pilitor fibră Опиловщик фибры 2 41 9321

16331 Pilitor negru Опиловщик черни 3 -- 5 65 7313

16333 Pilitor papier-maché Опиловщик папье-маше 2 -- 4 65 7331

16335 Pilitor piatră Опиловщик камня 2 -- 3 65 7113

16337 Pilitor piese turnate Опиловщик фасонных

отливок

1 -- 5 2 7224

16339 Pilonist-antenist naval Мачтовик-антенщик

судовой

1 -- 5 23 7232

16341 Pirogravor desene Выжигальщик рисунков 2 -- 4 47 7432

Page 164: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

653

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16343 Pirogravor în lemn Выжигальщик по дереву 2 -- 5 65 7331

16345 Pirometrist Пирометрист 2 -- 4 1 8122

16347 Pirotehnician Пиротехник 2 -- 6 62 5410

16349 Piscicultor Рыбовод 1 -- 7 54 6151

16351 Pîslar Валяльщик 3 -- 5 47 7439

16353 Placator articole Плакировщик изделий 2 8 8223

16355 Placator cu materiale

sintetice

Облицовщик

синтетическими

материалами

2 -- 5 3 7132

16357 Placator cu plăci Облицовщик-плиточник 2 -- 5 3 7132

16359 Placator elemente pentru

mobilă

Облицовщик деталей

мебели

2 -- 5 40 7422

16361 Placator instrumente

muzicale

Облицовщик музыкальных

инструментов

2 -- 4 63 7312

16363 Placator-lustruitor Облицовщик-полировщик 3 -- 5 3 7132

16365 Placator-marmurar Облицовщик-мраморщик 3 -- 6 3 7132

16367 Placator materiale polimere

pe metal

Плакировщик полимерных

материалов на металл

5 -- 6 7 8223

16369 Placator-mozaicar Облицовщик-мозаичник 2 -- 6 3 7132

16373 Planimetrist Планиметрист 4 36 8159

16375 Planton Дневальный 56 8340

16377 Plisor-gofrator Плиссировщик-

гофрировщик

3 -- 6 49 7443

16379 Plumbuitor Освинцевальщик 2 -- 5 2 8223

16381 Plumbuitor de vagoane şi

containere

Пломбировщик вагонов и

контейнеров

2 56 7511

16383 Polarizator Поляризатор 3 -- 4 20 8290

16385 Polimerizator Полимеризаторщик 2 -- 3 20 8139

16387 Polimerizator tave şi forme

metalice

Полимеризаторщик

металлических форм и

листов

4 55 8139

16389 Pomicultor Садовод 70 6113

16391 Pompator-vidator Откачник-вакуумщик 2 -- 6 20 8283

16393 Pompier Пожарный 4 -- 5 1 5161

16395 Postăvar Сукновал 3 -- 5 47 8269

16397 Poştaş Почтальон 1 -- 3 58 4142

16399 Prăjitor Обжигальщик 4 8112

16400 Prăjitor Жаровщик 4 -- 5 55 7411

16401 Prăjitor Обжигальщик 65 8123

16403 Prăjitor articole de ceramică

de construcţie

Обжигальщик изделий

строительной керамики

2 -- 6 45 8131

Page 165: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

654

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16405 Prăjitor articole de

electrocărbune

Обжигальщик

электроугольных изделий

3 -- 5 19 8139

16407 Prăjitor cărbune de desen Обжигальщик

рисовального угля

3 65 8139

16409 Prăjitor deşeuri metalice Обжигальщик отходов

металла

3 7 8123

16411 Prăjitor in producţia de

materiale termoizolante

Обжигальщик в

производство

теплоизоляционных

материалов

4 43 8139

16413 Prăjitor la cuptoare Обжигальщик на печах 3 -- 6 7 8123

16415 Prăjitor materiale Обжигальщик материалов 3 -- 4 45 8131

16417 Prăjitor mică Обжигальщик слюды 2 -- 3 19 8139

16419 Prăjitor piese de filare Обжигальщик прядильных

деталей

3 28 8152

16421 Prăjitor pigmenţi ceramici Обжигальщик

керамических пигментов

3 -- 4 26 8152

16423 Prăjitor pneuri masive Обжигальщик массивных

шин

3 -- 4 33 8152

16425 Prăjitor produse alimentare Обжарщик пищевых

продуктов

51 8271

16427 Prăjitor radioceramică,

piezoceramică şi ferite

Обжигальщик

радиокерамики,

пьезокерамики и ферритов

2 -- 5 20 8131

16429 Prăjitor tuburi Обжигальщик ламп 2 20 8131

16431 Predător materiale lemnoase

pentru export

Сдатчик экспортных

лесоматериалов

3 39 6141

16433 Predător produse finite Сдатчик готовой

продукции

3 47 8286

16435 Pregătitor Заготовщик 2 -- 3 20 7242

16436 Pregătitor Заготовщик 1 -- 3 39 6141

16438 Pregătitor absorbant de gaze Заготовщик

газопоглотителя

2 -- 4 20 7242

16440 Pregătitor ambalaj flexibil Заготовщик мягкой тары 1 -- 2 46 9322

16442 Pregătitor amestec de

formare

Земледел 1 -- 3 2 7211

16444 Pregătitor apă reactivă Приготовитель реактивной

воды

2 4 9311

16446 Pregătitor articole de

curelărie şi harnaşamente

Заготовщик шорно-

седельных изделий

1 -- 2 48 7442

Page 166: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

655

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16448 Pregătitor bază pentru

desene animate

Подготовщик основы для

мультипликационных

рисунков

2 62 5410

16450 Pregătitor bitum Заготовщик битума 2 43 9322

16452 Pregătitor blocuri compozite Приготовитель

композиционных блоков

3 -- 5 37 8285

16454 Pregătitor camere şi

furtunuri

Подготовщик камер и

рукавов

2 33 9321

16456 Pregătitor cartele şi

materiale pentru ambalat

Заготовщик карт и

паковочных материалов

2 47 9321

16458 Pregătitor cleiuri optice Приготовитель оптических

клеев

2 -- 4 71 7260

16460 Pregătitor de canale pentru

turnarea oţelului

Подготовитель

сталеразливочных канав

2 -- 6 7 8122

16462 Pregătitor de garnituri de

tren pentru turnarea

metalului

Подготовитель составов к

разливке плавок

1 -- 4 7 8122

16464 Pregătitor de mase active Приготовитель активных

масс

2 -- 5 19 7241

16466 Pregătitor dopuri (pentru

oale)

Наборщик стопоров 1 -- 4 7 8121

16468 Pregătitor

electroradioelemente şi

radiotachelaj

Заготовщик

радиотакелажа и

электрорадиоэлементов

1 -- 3 21 7242

16470 Pregătitor fibre Приготовитель волокна 2 47 7431

16472 Pregătitor fişe pentru croit Подготовщик раскройных

карт

2 48 7442

16474 Pregătitor forme Формодержатель 1 44 9322

16476 Pregătitor gheaţă Заготовщик льда 2 -- 3 51 7411

16478 Pregătitor granule de plută Приготовитель пробковой

крупы

2 -- 3 37 8285

16480 Pregătitor grăsimi tehnice Приготовитель

технических жиров

2 8 9322

16482 Pregătitor lenjerie pentru

călcat

Подготовитель белья для

глажения

1 -- 2 66 5145

16484 Pregătitor masă micalex Заготовщик микалексовой

массы

3 43 7450

16486 Pregătitor materiale de

alimentare refractare şi

amestecuri termice

Приготовитель

заправочных огнеупорных

материалов и термических

смесей

1 -- 4 7 8121

Page 167: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

656

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16488 Pregătitor materiale din

plasă

Подготовщик

сетематериалов

1 -- 2 47 7438

16490 Pregătitor materiale pentru

obiecte de artă din lemn,

coajă de mesteacăn şi

rădăcini deformate

Заготовщик материалов

для художественных

изделий из дерева,

бересты, капо-корня

3 -- 4 56 7331

16492 Pregătitor materiale pentru

tapisare si căptuşire

Подготовщик набивочных

и настилочных материалов

1 -- 3 40 7422

16494 Pregătitor materiale şi

materie primă alimentară

Подготовитель пищевого

сырья и материалов

1 -- 3 51 7411

16496 Pregătitor materie primă Подготовщик сырья 1 47 9350

16498 Pregătitor materie primă

alimentară

Подготовитель пищевого

сырья

1 -- 3 53 7414

16500 Pregătitor materie primă (de

bază)

Подготовщик исходного

материала

1 -- 5 34 8223

16502 Pregătitor mică Заготовщик слюды 2 4 9311

16504 Pregătitor mortar şi paste Приготовитель растворов

и масс

2 -- 3 42 7450

16506 Pregătitor noroi de foraj Приготовитель бурового

раствора

2 -- 3 6 8113

16508 Pregătitor oale de turnare Ковшевой 1 -- 5 7 8122

16510 Pregătitor pastă de separare Приготовитель

разделительной пасты

2 7 9322

16512 Pregătitor peliculă Заготовщик пленки 2 44 9322

16514 Pregătitor piese izolante Заготовщик изоляционных

деталей

1 -- 4 19 7241

16516 Pregătitor piese pentru

dispozitivele electronice cu

vid

Заготовщик деталей

электровакуумных

приборов

1 -- 4 20 7242

16518 Pregătitor semifabricate

chimice

Заготовщик химических

полуфабрикатов

2 -- 5 20 8229

16520 Pregătitor semifabricate

pentru pansamente

Заготовщик

полуфабрикатов

перевязочных материалов

1 -- 2 31 9321

16522 Pregătitor soluţii şi

amestecuri

Приготовитель растворов

и смесей

1 -- 4 20 8229

16524 Pregătitor soluţii şi

electroliţi

Приготовитель растворов

и электролитов

2 -- 5 19 8229

16526 Pregătitor strat

electroconductor

Приготовитель

электропроводного слоя

2 -- 4 2 8229

16528 Pregătitor şarje Шихтовщик 1 -- 4 2 8122

16529 Pregătitor şarje Шихтовщик 3 -- 5 24 8159

Page 168: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

657

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16530 Pregătitor şarje Шихтовщик 2 -- 3 42 8134

16531 Pregătitor şarje Шихтовщик 3 -- 4 43 7450

16532 Pregătitor şarje Шихтовщик 3 45 7321

16534 Pregătitor şarje de materiale

semiconductoare

Приготовитель шихты

полупроводниковых

материалов

2 -- 5 20 8122

16536 Pregătitor şarje în producţia

de abrazive

Шихтовщик в

производстве абразивов

2 -- 3 17 7280

16538 Pregătitor unelte de laminat Подготовитель прокатного

инструмента

2 -- 5 7 8122

16539 Prelucrător articole din

chihlimbar

Обработчик изделий из

янтаря

3 -- 5 65 7334

16540 Prelucrător articole din plută Обработчик пробковых

изделий

2 -- 3 37 8285

16542 Prelucrător articole din

aliaje dure

Обработчик

твердосплавных изделий

2 -- 3 8 7223

16544 Prelucrător articole din

cauciuc

Обработчик резиновых

изделий

1 -- 5 33 8284

16546 Prelucrător articole din mase

plastice

Обработчик изделий из

пластмасс

1 -- 4 27 8232

16548 Prelucrător articole din os şi

corn

Обработчик изделий из

кости и рога

2 -- 5 65 7334

16550 Prelucrător blănuri Обработчик меховых

шкурок

2 48 7441

16552 Prelucrător blocuri de sticlă Обработчик стеклоблоков 1 -- 2 44 9321

16554 Prelucrător carcase Обработчик мясных туш 3 52 7411

16556 Prelucrător coarne Обработчик рогов 2 52 7411

16558 Prelucrător confiscate Обработчик ветсанбрака 4 -- 5 52 7411

16560 Prelucrător coniac şi distilat

de vin pentru coniac

Обработчик коньячных

спиртов и коньяков

1 -- 5 55 7414

16562 Prelucrător cu latex a

materialelor

Обработчик материалов

латексом

3 33 8284

16564 Prelucrător defecte

superficiale ale metalului

Обработчик

поверхностных пороков

металла

1 -- 5 7 7214

16566 Prelucrător deşeuri Разрабатывальщик

отходов

2 -- 3 47 8269

16568 Prelucrător deşeuri de

vinificaţie

Обработчик отходов

виноделия

2 -- 4 55 8278

16570 Prelucrător deşeuri

radioactive

Переработчик

радиоактивных отходов

2 -- 6 1 8159

16572 Prelucrător dinţi de spată Обработчик зуба берда 3 -- 5 12 7280

Page 169: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

658

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16574 Prelucrător fibre şi ţesuturi Обработчик волокна и

ткани

1 -- 2 47 7431

16576 Prelucrător foi de matriţă Обработчик матричных

листов

2 -- 3 8 9322

16578 Prelucrător icre Обработчик икры 2 -- 5 54 7411

16580 Prelucrător iepuri Обработчик кроликов 2 -- 4 52 7411

16582 Prelucrător lingouri de sodiu Обработчик натриевых

болванок

3 32 7223

16584 Prelucrător material

informativ

Обработчик справочного и

информационного

материала

2 -- 3 1 9350

16586 Prelucrător materie primă Разрабатывальщик сырья 2 -- 3 47 7431

16588 Prelucrător mezeluri Обработчик колбасных

изделий

2 -- 3 52 7411

16590 Prelucrător must şi sucuri Обработчик сусла и соков 1 -- 5 55 7414

16592 Prelucrător obiecte de artă

din lemn şi papier-maché

Обработчик

художественных изделий

из дерева и папье-маше

3 -- 6 65 7313

16594 Prelucrător păr, lînă Обработчик волоса шерсти

и щетины

3 52 7411

16596 Prelucrător păsări Обработчик птицы 2 -- 5 52 7411

16598 Prelucrător peşte Обработчик рыбы 1 -- 5 54 7411

16600 Prelucrător piei Обработчик шкур 2 -- 5 52 7411

16601 Prelucrător piei Обработчик шкур 3 -- 4 70 6121

16603 Prelucrător piei crude cu

amestec de depilare

Обработчик шкур

волососгонной смесью

3 -- 4 48 7411

16605 Prelucrător piei şi blănuri

brute

Обработчик кожевенно-

мехового сырья

2 -- 5 48 7441

16607 Prelucrător piese emailate Обработчик

эмалированных изделий

2 -- 3 2 7224

16609 Prelucrător piese,

semifabricate, articole

Обработчик деталей,

полуфабрикатов и изделий

1 -- 4 48 7441

16611 Prelucrător produse

alimentare şi ambalaj

Обработчик пищевых

продуктов и тары

1 -- 3 51 7411

16613 Prelucrător recipiente

tehnologice şi ambalaje

Обработчик

технологических емкостей

и тары

2 -- 3 55 8278

16615 Prelucrător semifabricate din

fibre de sticlă

Обработчик заготовок из

стекловолокна

2 -- 4 29 8227

16617 Prelucrător semifabricate

pentru tuburi

Обработчик заготовок для

труб

3 13 7280

16619 Prelucrător sidef Обработчик перламутра 3 63 7312

Page 170: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

659

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16621 Prelucrător tălpi Обработчик подошв 1 -- 2 48 7442

16623 Prelucrător triplex şi

geamuri duble

Обработчик триплекса и

стеклопакетов

1 -- 2 44 9321

16625 Prelucrător tubuşoare de

sticlă

Обработчик дрота 1 -- 3 31 8221

16627 Prelucrător urzeală pentru

plase metalice

Обработчик основы

металлосеток

3 -- 5 15 7280

16629 Prelucrător valve Обработчик вентилей 2 -- 3 33 8284

16631 Prelucrător vergele din

sormait

Обработчик прутков

сормаита

1 8 9322

16633 Prelucrător vin materie

primă

Обработчик винного сырья 1 -- 4 55 7414

16635 Prelucrător vin şi vin brut Обработчик

виноматериалов и вина

1 -- 5 55 7414

16637 Preparator Препараторщик 4 26 8229

16638 Preparator Препаратор 1 -- 4 59 8229

16640 Preparator adaosuri de fluor Составитель фтористых

присадок

3 2 8122

16642 Preparator aluat Тестовод 2 -- 5 55 7412

16644 Preparator amestec de

cimentare

Заготовитель смеси для

цементации

2 2 7121

16646 Preparator amestec de brînză

topită

Составитель смеси

плавленного сыра

3 52 7413

16648 Preparator amestec de

detergenţi

Составитель смеси

моющих средств

4 55 8229

16650 Preparator amestec de

impregnare

Приготовитель

пропиточного состава

3 47 7431

16652 Preparator amestec de pene-

fulgi

Составитель перопуховой

смеси

4 52 8290

16654 Preparator amestec pentru

executarea plăcilor

aglomerate din puzderie

Заготовщик смеси для

строительных плит из

костры

3 40 8285

16656 Preparator amestecuri Составитель смесей 1 -- 4 51 8290

16658 Preparator amestecuri şi

paste cu destinaţie medicală

Приготовитель смесей и

масс медицинского

назначения

2 -- 3 31 8221

16660 Preparator angobă şi glazură Приготовитель ангоба и

глазури

3 -- 4 45 7324

16662 Preparator apreturi, emulsii

şi lacuri

Составитель аппретур,

эмульсий и лаков

3 48 8269

16664 Preparator bacon Беконщик 3 -- 6 52 7411

Page 171: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

660

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16666 Preparator bastonaşe de

păpuşoi

Изготовитель кукурузных

палочек

4 55 7412

16668 Preparator bază pentru

detergenţi

Заготовщик основы для

моющих средств

3 55 8229

16670 Preparator băuturi Приготовитель напитков 3 -- 4 55 5123

16672 Preparator blocuri la

botanică

Заготовитель блоков по

ботанике

4 -- 5 60 7460

16674 Preparator blocuri la

histologie, citologie,

embriologie

Заготовитель блоков по

гистологии, цитологии,

эмбриологии

4 -- 6 60 7460

16676 Preparator brînză Изготовитель творога 3 -- 5 52 7413

16678 Preparator brînzeturi Брынзодел 3 52 7413

16680 Preparator carne tocată Составитель фарша 4 -- 6 52 7411

16682 Preparator cazeină Изготовитель казеина 3 -- 4 52 7411

16684 Preparator cărbune de oase Изготовитель костяного

угля

2 -- 3 51 7411

16686 Preparator cheag praf şi

pepsină alimentară

Изготовитель сычужного

порошка и пищевого

пепсина

4 52 7413

16688 Preparator clei Клеевар 1 -- 4 1 8159

16689 Preparator clei Клеевар 2 -- 5 41 8159

16691 Preparator clersă Клеровщик сахара 2 -- 3 55 7412

16693 Preparator cocteiluri din

lapte

Приготовитель молочных

коктейлей

3 55 5123

16695 Preparator compoziţii de

lipit

Приготовитель

склеивающего состава

2 44 9321

16697 Preparator compoziţii pentru

grunduire

Приготовитель грунтовых

составов

3 -- 4 65 7331

16699 Preparator drajeuri Дражировщик 2 -- 4 55 7412

16701 Preparator drojdii de bere

uscate

Приготовитель сухих

пивных дрожжей

2 -- 3 55 7414

16703 Preparator electrolit şi flux Приготовитель

электролита и флюса

2 -- 4 2 8223

16705 Preparator elemente şi

materiale pentru bijuterii şi

obiecte de artă

Заготовщик деталей и

материалов к ювелирным

и художественным

изделиям

2 -- 4 65 7313

16707 Preparator email Заправщик эмалевых

шликеров

2 -- 3 2 8223

16709 Preparator emulsii Эмульсовар 2 -- 3 1 8229

16710 Preparator emulsii Приготовитель эмульсий 3 -- 4 41 8226

Page 172: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

661

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16712 Preparator făină si granule

de alge

Приготовитель

водорослевого порошка и

крупки

3 54 7411

16714 Preparator flux de sudare Флюсовщик 2 -- 4 14 7280

16716 Preparator furnir şi placaj Починщик шпона и

фанеры

2 -- 4 40 8240

16718 Preparator granule de sticlă

organică

Приготовитель крупки

оргстекла

2 -- 3 27 8227

16720 Preparator griş de sago Изготовитель саговой

крупки

2 55 9322

16722 Preparator hidromasă Приготовитель пульпы 2 -- 3 44 7322

16724 Preparator îngheţată Изготовитель мороженого 3 -- 4 52 7413

16726 Preparator în producţia

corpului vitros

Препаратор производства

стекловидного тела

3 31 8221

16728 Preparator în producţia

remediilor terapeutice

biosintetice

Препаратор производства

биосинтетических

лечебных средств

1 -- 4 31 8221

16730 Preparator înveliş pentru

electrozi

Составитель обмазки 2 -- 4 14 7280

16732 Preparator la anatomie Препаратор по анатомии 2 -- 6 60 7460

16734 Preparator lacuri, vopsele şi

levcas

Приготовитель лаков,

красок и левкаса

2 -- 4 40 8226

16736 Preparator la microzoologie Препаратор по

микрозоологии

4 -- 6 60 7460

16738 Preparator lapte de amidon Приготовитель

крахмального молока

3 55 7412

16740 Preparator mangal Выжигальщик древесного

угля

1 -- 3 39 6142

16742 Preparator marmeladă Мармеладчик-пастильщик 1 -- 5 55 7412

16744 Preparator masă de încleiat Шлихтовар 4 47 8269

16746 Preparator masă la

malaxoare

Составитель массы на

мешалках

1 -- 3 7 8212

16748 Preparator masă pentru

drajeuri

Приготовитель

дражировочной массы

1 -- 4 70 6111

16750 Preparator mase Приготовитель массы 1 -- 3 45 7321

16752 Preparator mase abrazive Заготовщик абразивной

массы

2 -- 5 17 7280

16754 Preparator mase de

bachelită, vulcanit şi

epoxidice

Заготовщик бакелитовой,

вулканитовой и

эпоксидной массы

2 -- 5 17 7280

16756 Preparator mase proteice Приготовитель белковых

масс

2 -- 5 55 7412

Page 173: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

662

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16758 Preparator materiale pentru

presarea şi finisarea

jucăriilor

Заготовщик материалов

для прессования и отделки

игрушек

2 64 7460

16760 Preparator materiale şi

elemente pentru jucării

Заготовщик материалов и

деталей игрушек

2 -- 3 64 7460

16762 Preparator materiale şi piese Заготовщик материалов и

деталей

2 -- 4 45 7321

16764 Preparator maţe artificiale Изготовитель

искусственной колбасной

оболочки

3 -- 4 52 7411

16766 Preparator melanj Меланжист 3 -- 4 52 7411

16768 Preparator medii nutritive Средовар 3 -- 4 31 8221

16770 Preparator mors Приготовитель морса 2 55 5123

16772 Preparator must de melasă Приготовитель мелассного

сусла

3 55 7414

16774 Preparator napolitane Вафельщик 1 -- 4 55 7412

16776 Preparator negru Заготовщик черни 5 65 7313

16778 Preparator nutreţuri Приготовитель кормов 1 -- 4 70 6121

16780 Preparator obiecte biologice Препаратор

биологических объектов

1 -- 5 60 7460

16782 Preparator pastă Составитель пасты 2 -- 3 41 8142

16784 Preparator pastă de brînză Изготовитель творожной

массы

3 52 7413

16786 Preparator pastă de colagen Составитель коллагеновой

массы

4 -- 5 34 8224

16788 Preparator paste făinoase Кулинар мучных изделий 4 51 5122

16790 Preparator paste şi soluţii de

etanşare

Приготовитель

уплотняющих растворов и

паст

2 -- 4 13 7280

16792 Preparator peliculă de sticlă Изготовитель стеклянной

пленки

3 -- 5 44 8132

16794 Preparator praf pentru

microfoane

Изготовитель

микрофонных порошков

3 19 8151

16796 Preparator produse culinare

din carne de pasăre şi de

iepure

Приготовитель

кулинарных изделий из

мяса птицы и кроликов

2 -- 4 52 5122

16798 Preparator produse din peşte

şi produse marine

Кулинар изделий из рыбы

и морепродуктов

1 -- 4 54 5122

16800 Preparator pulberi de email Приготовитель эмалевых

порошков

2 -- 4 2 7250

Page 174: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

663

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16802 Preparator pulberi, pastă şi

masticuri abrazive

Приготовитель

абразивных порошков,

паст и мастик

2 -- 4 17 7280

16804 Preparator reactivi Реактивщик 4 44 7324

16806 Preparator sama Изготовитель

кожмягчителя

3 52 7411

16808 Preparator schelete de

animale mici

Препаратор скелетов

мелких животных

2 -- 6 60 7460

16810 Preparator secţiuni la

anatomie

Препаратор срезов по

анатомии

3 -- 6 60 7460

16812 Preparator semipreparate

alimentare

Изготовитель пищевых

полуфабрикатов

1 -- 5 55 5122

16814 Preparator semipreparate din

carne

Изготовитель мясных

полуфабрикатов

4 52 7411

16816 Preparator semipreparate din

carne de pasăre

Изготовитель

полуфабрикатов из мяса

птицы

3 -- 4 52 5122

16818 Preparator smîntînă Изготовитель сметаны 3 -- 4 52 7413

16820 Preparator sodă Содовщик 2 -- 6 41 7414

16822 Preparator soluţii chimice Составитель химических

растворов

3 -- 4 48 8229

16824 Preparator soluţii chimice şi

vopsele

Заготовщик химических

растворов и красок

2 -- 4 47 8229

16826 Preparator soluţii de spălat Приготовитель

стиральных растворов

3 66 5145

16828 Preparator soluţii nutritive Приготовитель

питательных растворов

2 55 9350

16830 Preparator sucuri

vitaminizate

Изготовитель витаминных

соков

1 -- 3 31 8221

16832 Preparator şampanie Приготовитель

шампанского

2 -- 4 55 7414

16834 Preparator şarje Составщик шихты 2 -- 4 44 8132

16836 Preparator tablete Изготовитель таблеток 3 -- 4 55 7413

16838 Preparator tulpini topite Приготовитель тресты 3 -- 4 46 7431

16840 Preparator tutun, mahorcă de

prizat

Приготовитель

нюхательной махорки и

табака

2 55 7416

16842 Preparator unsori pentru

turnătorie

Варщик литейных смазок 2 -- 3 8 9322

16844 Preparator unt Маслодел 2 -- 4 52 7413

16846 Preparator veterinar Препаратор ветеринарный 3 70 7460

16848 Preparator vopsele Краскосоставитель 2 -- 5 41 8226

Page 175: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

664

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16850 Presator Давильщик 2 -- 5 2 7221

16851 Presator Прессовщик 1 -- 4 24 8229

16852 Presator Прессовщик 2 48 7441

16853 Presator Прессовщик 2 -- 3 59 7341

16855 Presator aglomerate Прессовщик агломератов 1 -- 4 19 8212

16857 Presator aliaje dure Прессовщик твердых

сплавов

3 -- 5 8 7211

16859 Presator ambalaje (în care a

fost tutun)

Прессовщик рядна из-под

табака

2 55 7416

16861 Presator articole din

azbociment

Прессовщик

асбестоцементных изделий

3 -- 5 42 8212

16863 Presator articole de ceramică

de construcţie

Прессовщик изделий

строительной керамики

2 -- 4 45 7321

16865 Presator articole de

electrocărbune

Прессовщик

электроугольных изделий

2 -- 5 19 8212

16867 Presator articole de

electroceramică din mase

plastice

Прессовщик

электрокерамических

изделий из пластических

масс

2 -- 4 45 7321

16869 Presator articole de

electroceramică din mase

pulverulente

Прессовщик

электрокерамических

изделий из порошковых

масс

2 -- 4 45 7321

16871 Presator articole de

electroceramică în forme de

cauciuc

Прессовщик

электрокерамических

изделий в резиновых

формах

2 -- 3 45 7321

16873 Presator articole din hîrtie

turnate

Прессовщик литых

бумажных изделий

2 41 8142

16875 Presator articole din carton Прессовщик картонажных

изделий

1 -- 3 41 8143

16877 Presator articole din lemn Прессовщик изделий из

древесины

1 -- 4 40 7422

16879 Presator articole din mase

plastice

Прессовщик изделий из

пластмасс

1 -- 5 27 8232

16881 Presator articole din praf de

sticlă

Прессовщик изделий из

стеклопорошка

3 -- 4 65 7334

16883 Presator articole din pulbere

de corn

Прессовщик изделий из

рогового порошка

3 65 7334

16885 Presator articole din sticlă

optică şi cristale

Прессовщик изделий из

оптического стекла и

кристаллов

2 -- 5 71 7322

Page 176: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

665

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16887 Presator articole

electrotehnice

Прессовщик

электротехнических

изделий

3 -- 4 19 7241

16889 Presator articole pentru

pereţi

Прессовщик стеновых

изделий

2 -- 5 42 7321

16891 Presator articole pentru

tehnica electronică

Прессовщик изделий

электронной техники

1 -- 4 20 7242

16893 Presator blocuri de celuloid Прессовщик блоков

целлулоида

2 -- 4 27 8232

16895 Presator brînză Прессовщик сыра 3 -- 4 52 7413

16897 Presator carton şi fibră Прессовщик картона и

фибры

2 -- 3 41 8143

16899 Presator celuloză de bumbac

şi deşeuri de celuloid

Прессовщик хлопковой

целлюлозы и отходов

целлулоида

3 27 8142

16901 Presator ceramică optică Прессовщик оптической

керамики

2 -- 6 71 7260

16903 Presator coajă Прессовщик коры 2 41 7421

16905 Presator de articole

refractare

Прессовщик огнеупорных

изделий

2 -- 5 7 7321

16907 Presator de metal uzat şi

deşeuri metalice

Прессовщик лома и

отходов металла

1 -- 5 7 7221

16909 Presator de naftalină Прессовщик нафталина 3 -- 5 7 8159

16911 Presator de profiluri din oţel

la instalaţia de

hidroextrudare

Прессовщик стальных

профилей на установке

гидроэкструзии

3 -- 6 7 7221

16913 Presator de roţi şi bandaje Прессовщик колес и

бандажей

2 -- 4 7 7221

16915 Presator deşeuri Прессовщик отходов 2 41 8143

16916 Presator deşeuri Прессовщик отходов 2 47 7431

16918 Presator de ţevi fierbinţi Прессовщик горячих труб 3 -- 7 7 8124

16920 Presator electrozi şi

elemente

Прессовщик электродов и

элементов

2 -- 4 19 7241

16922 Presator elemente pentru

jucării

Прессовщик деталей для

игрушек

3 64 7460

16924 Presator fascicule de colagen Прессовщик

коллагенового жгута

3 52 7411

16926 Presator făină de peşte Прессовщик рыбной муки 2 54 7411

16928 Presator fibre chimice Прессовщик химического

волокна

3 -- 4 28 8228

16930 Presator fibre (industria

inului)

Прессовщик волокна

(льняное производство)

3 -- 4 47 7431

Page 177: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

666

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16932 Presator fitiluri Запрессовщик фитилей 2 -- 4 19 7241

16934 Presator-formator produse

alimentare

Прессовщик-

формировщик пищевой

продукции

1 -- 4 51 7414

16936 Presator geamuri duble Прессовщик

стеклопакетов

2 -- 4 44 7322

16938 Presator înveliş de protecţie

a electrozilor

Прессовщик обмазочного

пресса

2 -- 5 14 7221

16940 Presator la egutor Прессовщик ровничной

машины

1 41 9322

16942 Presator la formarea la cald Прессовщик горячего

формования

4 -- 5 38 8212

16944 Presator la încercarea ţevilor

şi tuburilor

Прессовщик на испытании

труб и баллонов

2 -- 5 7 7221

16946 Presator la maşina de

fabricat hîrtie (carton)

Прессовщик

бумагоделательной

(картоноделательной)

машины

1 -- 4 41 8143

16948 Presator la maşina de

fabricat pergament

Прессовщик пергаментной

машины

2 41 8143

16950 Presator la maşina de

încleiat şi uscat

Прессовщик клеильно-

сушильной машины

2 41 8143

16952 Presator la maşina de stors Прессовщик отжимной

машины

2 41 8143

16954 Presator la matriţarea la cald Прессовщик на горячей

штамповке

3 -- 5 2 7221

16956 Presator la prese hidraulice Прессовщик на

гидропрессах

3 -- 6 8 7211

16958 Presator la prespat Прессовщик пресспата 2 -- 3 41 8143

16960 Presator masă ceramică şi

semifabricate la presa cu vid

Вакуум-прессовщик

керамической массы и

заготовок

2 -- 5 45 7321

16962 Presator materiale izolante Прессовщик

изоляционных материалов

2 -- 5 19 7221

16964 Presator materiale în foi Прессовщик листовых

материалов

2 -- 6 27 8232

16966 Presator materiale peliculare

în rulou

Прессовщик пленочных

материалов пресс-

рулонным методом

5 -- 6 27 8232

16968 Presator materie primă şi

fibre

Прессовщик сырья и

волокна

3 -- 4 43 8212

Page 178: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

667

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

16970 Presator micanită şi micalex Прессовщик миканита и

микалекса

3 -- 4 43 8212

16972 Presator micaplast Прессовщик слюдопластов 3 -- 4 43 8212

16974 Presator mine Прессовщик стержней 6 40 7422

16976 Presator molete Прессовщик молетов 2 -- 5 47 8269

16978 Presator osii cu roţi Прессовщик колесных пар 4 -- 5 56 7221

16980 Presator pansamente Прессовщик перевязочных

материалов

3 31 8221

16982 Presator-perforator de piese

pentru fixarea şinelor

Прессовщик-прошивщик

рельсовых скреплений

2 -- 4 7 7221

16984 Presator piei Прессовщик кож 2 -- 4 48 7441

16986 Presator piese termoizolante Прессовщик

теплоизоляционных

изделий

4 -- 5 43 8212

16988 Presator pîslă vegetală Прессовщик

растительного войлока

3 47 7439

16990 Presator plăci aglomerate

din puzderie şi aşchii de

lemn

Прессовщик древесных и

постровых плит

3 -- 6 40 7422

16992 Presator plăci de asfalt Прессовщик асфальтовых

плиток

3 -- 4 43 7450

16994 Presator plumbuitor

furtunuri

Прессовщик-освинцовщик

рукавов

4 -- 5 33 8231

16996 Presator praf de mahorcă Прессовщик махорочной

пыли

2 55 7416

16998 Presator produse din pîslă şi

pielicele

Прессовщик валяльно-

войлочных изделий и

шкурок

2 -- 3 47 7439

17000 Presator produse finite şi

deşeuri

Прессовщик готовой

продукции и отходов

2 -- 4 47 7432

17002 Presator secţiuni bobine şi

piese izolante pentru

maşinile şi aparatele

electrice

Прессовщик секции

катушек и изоляционных

деталей электрических

машин и аппаратов

1 -- 4 19 7241

17004 Presator semifabricate de

paste făinoase

Прессовщик

полуфабриката

макаронных изделий

4 55 7412

17006 Presator semifabricate

pentru site stanţate

Прессовщик заготовок для

шпальтовых сит

4 2 7221

17008 Presator sticlă fierbinte Прессовщик горячего

стекла

2 -- 6 44 7322

17010 Presator sticle Прессовщик стекол 2 -- 3 10 7322

Page 179: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

668

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17012 Presator-storcător produse

alimentare

Прессовщик-отжимщик

пищевой продукции

1 -- 5 51 8275

17014 Presator-suflător articole din

celuloid

Прессовщик-выдувщик

целлулоидных изделий

3 27 8231

17016 Presator tuburi Прессовщик труб 3 13 8290

17018 Presator ţesături Прессовщик ткани 2 -- 3 47 8269

17020 Presator ţevi de porţelan Прессовщик фарфоровых

труб

3 -- 4 45 7321

17022 Presator ţevi şi profiluri Прессовщик труб и

профилей

3 -- 4 27 8232

17024 Presator vulcanizator Прессовщик

вулканизаторщик

2 -- 7 33 8231

17026 Presărător mică Посыпщик слюдой 1 43 9322

17028 Presuflător Повертальщик 1 44 9321

17030 Presărător talc de foi şi

benzi

Талькировщик листов и

лент

2 -- 3 7 8122

17032 Presurizator la acoperirea

cablurilor cu plumb sau

aluminiu

Опрессовщик кабелей

свинцом или алюминием

4 -- 6 19 7221

17034 Presurizator la acoperirea

cablurilor şi conductorilor cu

material plastic sau cauciuc

Опрессовщик кабелей и

проводов пластикатами и

резиной

2 -- 6 19 8231

17036 Presurizator ţevi Опрессовщик труб 3 -- 4 6 8113

17038 Prezentator colecţii Оформитель коллекций 1 -- 2 60 7460

17040 Prezentator jucării Оформитель игрушек 1 -- 4 64 7460

17042 Prezentator viniete şi

albumuri

Оформитель табло

виньеток и альбомов

3 -- 4 69 5148

17044 Probator abrazive Испытатель абразивов 2 -- 4 17 7321

17046 Probator acoperiri aplicate

în vid (pelicule subţiri)

Испытатель вакуумных

покрытий (тонких пленок)

2 -- 4 20 7242

17048 Probator agregate, aparate şi

elemente sensibile

Испытатель агрегатов,

приборов и

чувствительных элементов

2 -- 6 22 7232

17050 Probator articole de

electrocărbune

Испытатель

электроугольных изделий

2 -- 6 19 7241

17052 Probator articole de

electroceramică

Испытатель

электрокерамических

изделий

3 -- 5 45 7321

17054 Probator articole din sticlă Испытатель стеклоизделий 1 -- 4 44 8132

17056 Probator articole din cauciuc Испытатель резиновых

изделий

3 -- 6 33 8284

Page 180: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

669

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17058 Probator articole protetico-

ortopedice

Испытатель протезно-

ортопедических изделий

3 -- 4 16 7311

17060 Probator butelii Испытатель баллонов 3 -- 5 1 7233

17062 Probator cabluri metalice şi

lanţuri

Испытатель

металлических канатов и

цепей

2 -- 3 15 7280

17064 Probator conductori şi

cabluri

Испытатель проводов и

кабелей

2 -- 3 19 7241

17066 Probator etanşeitate Испытатель на

герметичность

2 -- 5 2 7233

17068 Probator-formator Испытатель-формировщик 2 -- 5 19 8282

17070 Probator inele Испытатель колец 2 33 8284

17072 Probator în producţia de

seleniu

Испытатель селенового

производства

2 -- 5 20 7242

17074 Probator la banc Стендовщик 3 -- 4 8 7280

17076 Probator maşini şi aparate

electrice

Испытатель электрических

машин, аппаратов и

приборов

2 -- 6 19 8282

17078 Probator materiale din fibre

de sticlă şi sticloplast

Испытатель

стекловолокнистых

материалов и

стеклопластиков

3 -- 4 29 8284

17080 Probator mecanic de

motoare

Испытатель-механик

двигателей

2 -- 6 22 7232

17082 Probator motoare Испытатель двигателей 4 -- 6 2 7233

17084 Probator piese şi dispozitive Испытатель деталей и

приборов

2 -- 6 20 7242

17086 Probator saci de hîrtie Испытатель бумажных

мешков

2 41 9322

17088 Probator surse de curent Испытатель источников

тока

3 -- 6 19 8282

17090 Probator tipar înalt Пробист высокой печати 2 -- 5 59 7341

17092 Probator tipar plat Пробист плоской печати 2 -- 6 59 7341

17094 Profilator Профилировщик 1 -- 4 2 7213

17096 Proiectorist Прожекторист 1 5169

17098 Pudrator Пудровщик 1 45 9322

17100 Pudrator imprimate

decalcomanice

(metacromatice)

Пудровщик оттисков

деколи

1 -- 3 59 8251

17102 Pudrator metale şi forme cu

pulbere de sulf

Опылитель форм и

металла серным порошком

2 2 9322

Page 181: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

670

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17104 Pudrator produse de

cofetărie

Обсыпщик кондитерских

изделий

1 -- 2 55 7412

17106 Puitor Садчик 4 -- 5 42 7450

17108 Puitor alegător articole din

porţelan, faianţă şi ceramică

în vagonete

Ставильщик-выборщик

фарфоровых, фаянсовых и

керамических изделий на

вагонетках

2 -- 5 45 8131

17110 Puitor-alegator articole din

cuptor

Ставильщик-выборщик

изделий из печей

3 -- 5 45 8131

17112 Puitor alegător manual

mărfuri şi fire umede

Укладчик-выбиральщик

мокрого товара и пряжи

вручную

2 47 9350

17114 Puitor-ambalator Укладчик-упаковщик 1 -- 4 1 9412

17116 Puitor articole din sticlă în

autoclavă

Ставильщик

стеклоизделий в автоклавы

2 44 9322

17118 Puitor articole din sticlă în

cuptorul cu cameră

Откладчик изделий в

опечки

2 44 9322

17120 Puitor articole la emailare Установщик изделий в

эмалировании

1 2 7250

17122 Puitor bobine Ставильщик 2 -- 4 28 8228

17123 Puitor bobine Ставильщик 1 -- 3 47 8269

17125 Puitor curele Посадчик ремней 2 -- 3 48 7442

17127 Puitor de metal Посадчик металла 2 -- 4 7 8122

17129 Puitor-descărcător produse

abrazive

Постановщик-выгрузчик

абразивных изделий

2 -- 5 17 7280

17131 Puitor diapozitive Укладчик диапозитивных

фильмов

3 62 5410

17133 Puitor fibre de sticlă Раскладчик стекловолокна 2 -- 3 29 8228

17135 Puitor fibre de sticlă în

articole

Укладчик стеклонити в

изделия

2 -- 4 29 8284

17137 Puitor încălţăminte pe

calapod

Насадчик обуви 3 -- 4 47 7442

17139 Puitor janilie Укладчик синели 3 35 7441

17141 Puitor la maşini de imprimat Накладчик на печатных

машинах

1 -- 3 59 7341

17143 Puitor materie primă Раскладчик сырья 2 -- 3 46 9350

17145 Puitor piatră în cuptoare de

calcinare

Садчик камня в

обжигательные печи

3 -- 4 42 7450

17147 Puitor rulouri de carton sau

hîrtie

Заправщик рулонов

картона и бумаги

2 -- 3 41 8286

17149 Puitor semifabricate Навесчик заготовок 1 -- 2 33 9321

17151 Puitor sticlă Навесчик стекла 2 44 9322

Page 182: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

671

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17152 Puitor sticlă Настильщик стекла 2 -- 3 44 8132

17154 Puitor sticlă pe maşina de

aplicat straturi fotosensibile

Кладчик стекла на

поливную машину

1 -- 2 34 9322

17156 Puitor şabloane Раскладчик лекал 3 -- 6 49 7443

17158 Puitor tutun în foi Раскладчик листового

табака

2 55 9350

17160 Pulverizator absorbant de

gaze

Распылитель

газопоглотителя

3 20 8223

17162 Pulverizator culoare pe sticlă Пульфонщик 2 -- 3 44 7322

17164 Pulverizator elemente Шоопировщик элементов 3 -- 5 20 7250

Q

R

17166 Rabotor Строгальщик 2 -- 6 2 7223

17168 Rabotor blocuri de celuloid Строгальщик

целлулоидных блоков

4 27 8232

17170 Rabotor blocuri de sticlă

organică

Строгальщик блоков из

оргстекла

4 27 8227

17172 Raclist Раклист 4 45 8262

17173 Raclist Раклист 2 -- 6 47 7324

17175 Radiofonist-radiolocatorist Радист-радиолокаторщик 2 -- 6 22 7232

17177 Radiomecanic la întreţinerea

şi repararea aparatelor radio

şi televizoarelor

Радиомеханик по

обслуживанию и ремонту

радиотелевизионной

аппаратуры

3 -- 6 1 5147

17179 Radiomecanic la repararea

echipamentului

radioelectronic

Радиомеханик по ремонту

радиоэлектронного

оборудования

1 -- 6 22 7242

17181 Radiometrist Радиометрист 2 -- 3 5 7620

17183 Radiomontator antene de

televiziune de recepţie

Радиомонтер приемных

телевизионных антенн

2 -- 6 1 5147

17185 Radiomontator naval Радиомонтажник судовой 2 -- 6 23 7242

17187 Radiooperator Радиооператор 3 -- 5 56 7521

17189 Radiotehnician Радиотехник 5 -- 6 56 7521

17191 Radiotelegrafist Радиотелеграфист 5 56 7521

17193 Radiotelegrafist de bord Бортрадист 57 7515

17195 Rafinator mercur Рафинировщик ртути 3 -- 4 8 8121

17197 Rafinator (regenerat) Рафинировщик 4 -- 5 33 8231

17199 Rampist Рамповщик 2 -- 3 7 8122

17201 Răcitor amestecuri de

cauciuc

Холодильщик резиновых

смесей

3 -- 4 33 8231

17203 Răcitor produse alimentare Холодильщик пищевой

продукции

2 -- 3 51 7414

Page 183: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

672

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17205 Răcitor ţesături Охлаждальщик ткани 1 47 9350

17207 Răsturnător-stivuitor Кантовщик-укладчик 2 -- 3 7 9412

17209 Răsturnător ţevi de ceramică Кантователь керамических

труб

3 -- 4 45 9412

17211 Răsucitor Крутильщик 2 47 7432

17213 Răsucitor articole în

producţia de cabluri

Скрутчик изделий

кабельного производства

2 -- 4 19 7241

17215 Răsucitor filoane Крутильщик жгутов 2 19 9321

17217 Răsucitor fire Крутильщик сеточника 3 47 7438

17219 Răsucitor-izolator

conductori şi cabluri

Скрутчик-изолировщик

жил и кабеля

2 -- 5 19 7241

17221 Răsucitor-izolator elemente

pentru cabluri de

telecomunicaţii

Скрутчик-изолировщик

элементов кабелей связи

3 -- 4 19 7241

17223 Răsucitor spirale Завивальщик спиралей 2 -- 4 10 7311

17225 Răsucitor şireturi Крутильщик шнуров 3 47 7438

17227 Răzuitor metale neferoase Шабровщик цветных

металлов

2 -- 3 8 7214

17229 Răzuitor plăci Скрайбировщик пластин 3 -- 4 20 7242

17231 Reactorist la purificarea

chimică a saramurii

Реакторщик химочистки

рассола

4 55 8273

17233 Recepţioner anvelope Приемщик покрышек 5 33 8284

17235 Recepţioner aur la instituţiile

stomatologice (subdiviziuni)

Приемщик золота

стоматологических

учреждений

(подразделений)

2 -- 3 1 7311

17237 Recepţioner butelii Приемщик баллонов 2 -- 3 1 9322

17239 Recepţioner comenzi Приемщик заказов 1 -- 2 66 9170

17241 Recepţioner-distribuitor

preparate cu conţinut de aur

Приемщик-раздатчик

золотосодержащих

препаратов

3 45 7324

17243 Recepţioner-expeditor Приемщик-отправитель 2 59 9350

17245 Recepţioner la maşini şi

agregate

Приемщик на машинах и

агрегатах

2 59 9350

17247 Recepţioner la punctul de

închiriere

Приемщик пункта проката 1 -- 2 66 9170

17249 Recepţioner materiale

biologice

Приемщик биологических

материалов

3 -- 5 60 7460

17251 Recepţioner materiale,

semifabricate şi articole

finite

Приемщик материалов,

полуфабрикатов и готовых

изделий

2 -- 3 48 7442

Page 184: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

673

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17252 Recepţioner materiale,

semifabricate şi articole

finite

Приемщик материалов,

полуфабрикатов и готовых

изделий

2 -- 3 49 7443

17254 Recepţioner materie primă Приемщик сырья 4 48 7441

17256 Recepţioner materie primă

de pene-fulgi

Приемщик перопухового

сырья

4 52 7411

17258 Recepţioner materie primă

pentru clei

Приемщик сырья для клея 4 52 8271

17260 Recepţioner materie primă,

semifabricate şi produse

finite

Приемщик сырья,

полуфабрикатов и готовой

продукции

1 -- 3 24 8229

17262 Recepţioner mărfuri Приемщик товаров 2 55 9350

17264 Recepţioner minereu şi

azbest

Приемщик руды и асбеста 2 4 9311

17266 Recepţioner ouă Приемщик яиц 4 52 7411

17268 Recepţioner-predător

încărcătură şi bagaje

Приемосдатчик груза и

багажа

2 56 9332

17270 Recepţioner-predător

încărcătură şi bagaje la tren

Приемосдатчик груза и

багажа в поездах

2 56 9332

17272 Recepţioner-predător

produse alimentare

Приемщик-сдатчик

пищевой продукции

2 -- 4 51 7411

17274 Recepţioner produse

agricole şi materie primă

Приемщик

сельскохозяйственных

продуктов и сырья

1 -- 2 1 9211

17276 Recepţioner produse lactate Приемщик молочной

продукции

4 52 8272

17278 Recepţioner-sortator păsări

şi iepuri vii

Приемщик-сортировщик

живой птицы и кроликов

3,5 52 7411

17280 Recepţioner tramvaie şi

troleibuze

Приемщик трамваев и

троллейбусов

3 56 8223

17282 Recepţioner trenuri Приемщик поездов 2 -- 3 56 7511

17284 Recepţioner vite Приемщик скота 4 -- 5 52 7411

17286 Recocerist articole Отжигальщик изделий 2 -- 4 2 8123

17288 Recocerist articole de cablu Отжигальщик кабельных

изделий

4 19 8123

17290 Recocerist articole din sticlă Отжигальщик

стеклоизделий

1 -- 4 44 8131

17292 Recocerist metale neferoase Отжигальщик цветных

металлов

2 -- 4 8 8123

17294 Recocerist oţel şi aliaje de

precizie

Отжигальщик

прецизионной стали и

сплавов

2 -- 3 7 8123

Page 185: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

674

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17296 Recocerist-vidator Отжигальщик-вакуумщик 2 -- 5 20 8152

17298 Recoltator alge Заготовщик водорослей 4 -- 5 54 6152

17302 Recristalizator Перекристаллизаторщик 4 -- 5 43 7450

17304 Recristalizator discuri

abrazive

Правщик абразивных

кругов

2 -- 4 17 7280

17306 Recristalizator filet Резьбошлифовщик 2 -- 6 2 7224

17308 Recristalizator roţi dinţate Зубошлифовщик 2 -- 6 2 7224

17310 Recuperator Рекуператорщик 3 42 7450

17312 Recuzitor Реквизитор 2 -- 6 62 5410

17314 Reductor electroîncălzitoare

tubulare

Редуцировщик трубчатых

электронагревателeй

3 19 8122

17316 Regenerator Регенераторщик 4 55 8159

17318 Regenerator acid sulfuros Регенераторщик сернистой

кислоты

2 -- 3 41 8159

17320 Regenerator materiale

abrazive

Регенераторщик абразивов 2 17 7280

17322 Regenerator metale preţioase Регенераторщик

драгоценных металлов

2 -- 3 65 8153

17324 Regenerator mică Регенераторщик слюды 2 19 9321

17326 Regenerator uleiuri uzate Регенераторщик

отработанного масла

1 -- 3 1 8154

17328 Reglor acceleratoare de

particule încărcate

Наладчик ускорителей

заряженных частиц

4 -- 6 19 8283

17330 Reglor-ajustor simulatoare Регулировщик-

настройщик тренажеров

4 -- 6 22 7232

17332 Reglor aparate de măsură şi

control şi automatică

Наладчик контрольно-

измерительных приборов и

автоматики

4 -- 8 2 8283

17334 Reglor aparatură geofizică Наладчик геофизической

аппаратуры

6 5 7620

17336 Reglor automate de sortat Наладчик сортировочных

автоматов

4 -- 5 2 7223

17338 Reglor automate de sudare a

bornelor de ieşire

Наладчик автоматов

сварки выводов

4 -- 6 20 7223

17340 Reglor automate în

producţia de elemente

galvanice

Наладчик автоматов

элементного производства

2 -- 6 19 7223

17342 Reglor automate şi

semiautomate

Наладчик автоматов и

полуавтоматов

4 -- 6 2 7223

17344 Reglor compoziţie şi

concentraţie a pastei

Регулировщик композиции

и концентрации массы

2 -- 3 41 8142

Page 186: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

675

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17346 Reglor utilaje în producţia

de fibre de sticlă şi

sticloplast

Наладчик оборудования в

производстве

стекловолокна и

стеклопластиков

4 -- 6 29 7223

17348 Reglor dispozitive, aparate

şi sisteme de control, reglare

şi comandă automată (reglor

aparate de măsură şi control

şi automatică)

Наладчик приборов,

аппаратуры и систем

автоматического контроля,

регулирования и

управления (наладчик

КИП и автоматики)

4 -- 6 3 8283

17350 Reglor dispozitive

semiconductoare

Настройщик

полупроводниковых

приборов

3 -- 5 20 7242

17352 Reglor dispozitive şi aparate

radioelectronice

Регулировщик

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

2 -- 6 21 8283

17354 Reglor electrozi Регулировщик электродов 3 -- 4 8 8122

17356 Reglor-gradator aparate

electrice de măsură

Регулировщик-

градуировщик

электрoизмерительных

приборов

2 -- 5 19 7241

17360 Reglor instalaţii

semiautomate în producţia

de acumulatori

Наладчик

полуавтоматических

установок

аккумуляторного

производства

4 -- 6 19 7223

17362 Reglor instrumente cu ancie Регулировщик язычковых

инструментов

4 -- 5 63 7312

17364 Reglor la alimentarea cu apă Регулировщик подачи

воды

3 46 7431

17366 Reglor la depozitul de

deşeuri

Регулировщик хвостового

хозяйства

1 -- 4 4 7111

17368 Reglor la funcţionarea

sondei

Регулировщик работы

скважин

3 -- 4 4 8111

17370 Reglor linii automate şi

agregate de maşini-unelte

Наладчик автоматических

линий и агрегатных

станков

4 -- 8 2 7223

17372 Reglor maşini automate,

semiautomate şi linii

automate de asamblat

Наладчик сборочных

автоматов, полуавтоматов

и автоматических линий

4 -- 6 10 7223

Page 187: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

676

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17374 Reglor maşini automate şi

semiautomate de fabricat

sticlă

Наладчик стекольных

автоматов и

полуавтоматов

3 -- 6 44 7223

17376 Reglor maşini automate şi

semiautomate de frezat roţi

dinţate

Наладчик зубофрезерных

автоматов и

полуавтоматов

4 -- 6 10 7223

17378 Reglor maşini de construcţie Наладчик строительных

машин

5 -- 6 3 7513

17380 Reglor maşini de format şi

de miezuit

Наладчик формировочных

и стержневых машин

3 -- 5 2 7223

17382 Reglor maşini de peletizare Наладчик

окомковательных машин

5 4 7223

17384 Reglor maşini de rectificat Наладчик шлифовальных

машин

4 -- 6 2 7224

17386 Reglor maşini de spălat Наладчик моечных машин 4 -- 5 10 7223

17388 Reglor maşini de tăiat şi de

frezat roţi dinţate

Наладчик зуборезных и

резьбофрезерных станков

4 -- 6 2 7223

17390 Reglor maşini de turnat Наладчик литейных

машин

3 -- 5 2 7223

17392 Reglor maşini şi linii

automate pentru producerea

articolelor din mase plastice

Наладчик машин и

автоматических линий по

производству изделий из

пластмасс

4 -- 6 27 7223

17394 Reglor maşini şi

manipulatoare cu comandă-

program

Наладчик станков и

манипуляторов с

программным

управлением

4 -- 8 2 7223

17396 Reglor maşini şi prese de

banc

Наладчик настольных

станков и прессов

4 -- 5 10 7223

17398 Reglor mecanisme şi maşini

de cale

Наладчик путевых машин

и механизмов

4 -- 6 56 7511

17400 Reglor suprafeţe de filtrare Регулировщик полей

фильтрации

2 55 7414

17402 Reglor-montator utilaj de

încercare

Наладчик-монтажник

испытательного

оборудования

3 -- 8 20 7242

17404 Reglor pianine şi piane Регулировщик пианино и

роялей

2 -- 6 63 7312

17406 Reglor rezonatoare cu cristal

piezoelectric

Настройщик

пьезорезонаторов

2 -- 6 20 7242

Page 188: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

677

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17408 Reglor tractoare şi maşini

agricole

Наладчик

сельскохозяйственных

машин и тракторов

4 -- 6 2 8331

17410 Reglor utilaj de concentrare

a azbestului

Регулировщик

асбестообогатительного

оборудования

4 -- 6 4 8111

17412 Reglor utilaj de matriţare la

rece

Наладчик

холодноштамповочного

оборудования

3 -- 6 2 7223

17414 Reglor utilaje de aplicare a

acoperirilor de lacuri şi

vopsele

Наладчик оборудования

лакокрасочных покрытий

4 -- 6 26 7223

17416 Reglor utilaje de forjare şi

presare

Наладчик кузнечно-

прессового оборудования

4 -- 6 2 7223

17418 Reglor utilaje de metalizare

şi vopsire

Наладчик оборудования

металлопокрытия и

окраски

4 -- 6 2 7223

17420 Reglor utilaje de prelucrare

a lemnului

Наладчик

деревообрабатывающего

оборудования

3 -- 6 40 7423

17422 Reglor utilaje de prelucrat

piatră

Наладчик оборудования по

обработке камня

3 -- 6 42 7450

17424 Reglor utilaje de producere a

articolelor din azbociment

Наладчик

асбестоцементного

оборудования

4 -- 6 42 7223

17426 Reglor utilaje de producere a

articolelor şi încălţămintei

din cauciuc

Наладчик оборудования по

производству резиновых

изделий и обуви

3 -- 8 33 7223

17428 Reglor utilaje de producere a

spatelor şi iţelor

Наладчик ремизо-

бердочного оборудования

4 -- 5 12 7280

17430 Reglor utilaje de producţie

de ceramică

Наладчик оборудования

керамического

производства

4 -- 5 45 7223

17432 Reglor utilaje de sudare şi

tăiere cu gaz şi plasmă

Наладчик сварочного и

газоплазморезательного

оборудования

3 -- 6 2 7223

17434 Reglor utilaje în industria

alimentară

Наладчик в производстве

пищевой продукции

3 -- 6 51 7223

17436 Reglor utilaje în producţia

de ambalaje pentru aerosol

Наладчик оборудования в

производстве аэрозольных

упаковок

4 -- 6 24 7223

Page 189: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

678

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17438 Reglor utilaje în producţia

de articole optice

Наладчик оборудования

оптического производства

3 -- 6 71 7260

17440 Reglor utilaje în producţia

de articole tehnice din azbest

Наладчик оборудования в

производстве асбестовых

технических изделий

4 -- 5 38 7223

17442 Reglor utilaje în producţia

de cabluri, plase, arcuri,

perii şi lanţuri metalice

Наладчик оборудования в

производстве

металлических канатов,

сеток, пружин, щеток и

цепей

3 -- 6 15 7280

17444 Reglor utilaje în producţia

de cutii de tablă

Наладчик оборудования

жестяно-баночного

производства

3 -- 6 13 7280

17446 Reglor utilaje în producţia

de beton armat

Наладчик оборудования

железобетонного

производства

4 -- 6 42 7450

17448 Reglor utilaje în producţia

de hîrtie

Наладчик оборудования в

бумажном производстве

2,4 -- 5 41 7223

17450 Reglor utilaje în producţia

de lianţi şi materiale pentru

pereţi

Наладчик оборудования в

производстве стеновых и

вяжущих материалов

4 -- 6 42 7450

17452 Reglor utilaje în producţia

de materiale termoizolante

Наладчик оборудования в

производстве

теплоизоляционных

материалов

4 -- 5 43 7450

17454 Reglor utilaje în producţia

de metale preţioase

Наладчик оборудования в

производстве драгоценных

металлов

4 -- 5 8 7213

17456 Reglor utilaje poligrafice Наладчик

полиграфического

оборудования

3 -- 8 59 7223

17458 Reglor utilaje şi agregate de

tratare termică

Наладчик оборудования и

агрегатов в

термообработке

4 -- 6 2 7223

17460 Reglor utilaje tehnologice Наладчик

технологического

оборудования

2 -- 8 20 7223

17461 Reglor utilaje tehnologice Наладчик

технологического

оборудования

4 -- 6 46 7223

Page 190: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

679

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17463 Reglor vagoane-cîntar

automatizate

Наладчик

автоматизированных

вагон-весов

6 7 7223

17465 Reglor vagoane de control şi

măsură

Наладчик контрольно-

измерительных вагонов

6 56 7511

17467 Reglor viteză de mişcare a

vagoanelor

Регулировщик скорости

движения вагонов

1 -- 3 56 8312

17471 Reîncărcător maşini de

asamblat

Перезарядчик сборочных

станков

2 -- 4 33 8284

17473 Remuiajor Ремюер 5 55 7415

17475 Reparator articole din

cauciuc

Ремонтировщик

резиновых изделий

1 -- 5 33 8284

17477 Reparator articole de

marochinărie

Ремонтировщик

кожгалантерейных

изделий

3 -- 4 48 7442

17479 Reparator calapoade pentru

încălţăminte

Ремонтировщик обувных

колодок

2 -- 4 48 7442

17481 Reparator construcţii

sportive plane

Ремонтировщик

плоскостных спортивных

сооружений

3 -- 4 1 5330

17483 Reparator corpuri de navă Судокорпусник-ремонтник 1 -- 6 23 7232

17485 Reparator inventar de

polimerizare

Ремонтировщик

полимеризационного

инвентаря

3 -- 4 32 8284

17487 Reparator lucrări de artă Ремонтник искусственных

сооружений

2 -- 6 56 7511

17489 Reparator produse din plasă Ремонтировщик

сетеизделий

2 47 7438

17491 Reparator respiratoare şi

măşti de gaze

Ремонтировщик

респираторов и

противогазов

2 1 5169

17493 Reparator ţevi Ремонтировщик шпуль 2 47 7438

17495 Reparator utilaj tehnologic Ремонтник

технологической оснастки

1 -- 5 47 8269

17497 Reperist Реперщик 3 5 7620

17499 Repulpatorist Репульпаторщик 3 8 8159

17501 Restaurator construcţii

metalice

Реставратор

металлических

конструкций

3 -- 6 61 5520

17503 Restaurator desene

decorativ-artistice

Реставратор декоративно-

художественных покрасок

3 -- 6 61 5520

17505 Restaurator filmocopii Реставратор фильмокопий 5 -- 6 62 5410

Page 191: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

680

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17507 Restaurator instrumente cu

arcuş şi instrumente cu

coarde pişcate

Реставратор смычковых и

щипковых инструментов

5 -- 8 63 7312

17509 Restaurator instrumente cu

clape

Реставратор клавишных

инструментов

5 -- 6 63 7312

17511 Restaurator instrumente de

percuţie

Реставратор ударных

инструментов

5 -- 6 63 7312

17513 Restaurator instrumente de

suflat

Реставратор духовых

инструментов

6 63 7312

17515 Restaurator instrumente cu

ancie

Реставратор язычковых

инструментов

5 -- 6 63 7312

17517 Restaurator învelitori Реставратор кровельных

покрытий

3 -- 6 61 5520

17519 Restaurator materiale de

arhivă şi bibliotecă

Реставратор архивных и

библиотечных материалов

3 -- 6 61 5520

17521 Restaurator materiale de

filme

Реставратор фильмовых

материалов

1 -- 5 34 8224

17523 Restaurator monumente de

arhitectură în lemn

Реставратор памятников

деревянного зодчества

3 -- 6 61 5520

17525 Restaurator monumente de

arhitectură în piatră

Реставратор памятников

каменного зодчества

3 -- 6 61 5520

17527 Restaurator obiecte de artă şi

decorative

Реставратор

художественных изделий и

декоративных предметов

2 -- 6 61 5520

17529 Restaurator opere din lemn Реставратор произведений

из дерева

3 -- 6 61 5520

17531 Restaurator produse finite Реставратор готовой

продукции

2 -- 3 47 7432

17533 Restaurator tencuieli

decorative şi modenatură

Реставратор декоративных

штукатурок и лепных

изделий

3 -- 6 61 5520

17535 Restaurator ţesături,

goblenuri şi covoare

Реставратор тканей,

гобеленов и ковров

3 -- 6 61 5520

17537 Retuşor Ретушер 2 -- 6 59 7344

17538 Retuşor Ретушер 3 -- 6 69 5148

17540 Retuşor fotolitografie de

precizie

Ретушер прецизионной

фотолитографии

1 -- 5 20 8283

17542 Retuşor subtitluri Ретушер субтитров 3 -- 5 62 5410

17544 Revizor de cale şi de lucrări

de artă

Обходчик пути и

искусственных

сооружений

1 -- 4 56 7511

Page 192: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

681

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17546 Revizor construcţii

hidrotehnice

Осмотрщик

гидротехнических

сооружений

3 -- 4 1 8163

17548 Revizor recipiente pentru

petrol

Осмотрщик

нефтеналивных емкостей

3 -- 4 36 8159

17550 Revizor-reparator vagoane Осмотрщик-ремонтник

вагонов

3 -- 6 56 7511

17552 Revizor tehnic la conducte Обходчик линейный 3 -- 4 36 8159

17554 Revizor tehnic la

hidroconstrucţii

Обходчик

гидросооружений

II 9 9312

17556 Revizor tehnic la reţelele de

canalizare şi alimentare cu

apă

Обходчик водопроводно-

канализационной сети

2 -- 4 69 5320

17558 Revizor tehnic la trasa de

hidroevacuare a cenuşii şi la

haldele de cenuşă

Обходчик трассы

гидрозолоудаления и

золоотвалов

II 9 9312

17560 Revizor vagoane Осмотрщик вагонов 3 -- 4 56 7511

17562 Rezinator Вздымщик 3 -- 5 39 6141

17564 Rihtuitor Сборщик обуви 1 -- 6 48 7442

17566 Rihtuitor feţe de

încălţăminte

Сборщик верха обуви 2 -- 5 48 7442

17568 Rihtuitor partea inferioară a

încălţămintei

Сборщик низа обуви 2 -- 3 48 7442

17570 Rodator articole din sticlă Притирщик стеклоизделий 2 -- 3 44 8132

17572 Rodator rulmenţi Обкатчик подшипников 2 -- 3 2 7223

17574 Roentgengoniometrist Рентгенгониометрист 2 -- 5 20 8283

17576 Roentgenomecanic Рентгеномеханик 4 -- 6 20 8283

17578 Rolator articole Накатчик изделий 2 -- 3 47 8269

17580 Rolator desene Накатчик рисунков 3 -- 6 47 8269

17582 Rolator discuri de lustruit Накатчик полированных

кругов

2 -- 3 2 7224

17584 Rolator ebonită sau cauciuc

pe bandaje

Накатчик 4 -- 3 33 8284

17586 Rolator filete la socluri Накатчик резьбы цоколей 1 20 9321

17588 Rolator la maşina de

acoperit hîrtia cu peliculă de

polietilenă

Накатчик машины для

покрытия бумаги

полиэтиленовой пленкой

2 41 8143

17590 Rolator la maşina de fabricat

hîrtie (carton)

Накатчик

бумагоделательной

(картоноделательной)

машины

2 -- 4 41 8143

Page 193: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

682

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17592 Rolator la maşina de fabricat

pergament

Накатчик пергаментной

машины

2 41 8143

17594 Rolator la maşina de încleiat

şi uscat

Накатчик клеильно-

сушильной машины

2 41 8143

17596 Rolator la prespat Накатчик пресспата 2 41 8142

17598 Rolator-rodator Накатчик-обкатчик 2 19 9321

17600 Rolator ţesături, pînză Накатчик ткани, полoтна 2 47 8269

17602 Roluitor Раскатчик 3 -- 6 2 8124

17604 Roluitor mine Раскатчик стержней 3 -- 4 40 8240

17606 Roluitor ţesături Раскатчик ткани 2 47 7431

17608 Rolator articole din hîrtie Закатчик бумажных

изделий

2 41 9322

17610 Rolator hîrtie Наборщик бумажных

валов

3 41 7341

17612 Rolator ţevi Обкатчик труб 2 -- 3 42 7450

17614 Rupător banda de sticlă din

maşină

Отломщик стекла от

машин

2 44 9322

17616 Rupător şabloane de mulare Разрывщик оттисков 1 27 9321

S

17618 Sablator Пескоструйщик 3 -- 4 3 7143

17620 Sacrificator animale Боец скота 2 -- 6 52 7411

17622 Salvagazist Газоспасатель 3 -- 5 1 5169

17624 Salvamar Матрос-спасатель 2 1 5169

17626 Sanitar veterinar Санитар ветеринарный 3 -- 4 70 5139

17628 Saramurător piei Тузлуковщик шкур 3,5 52 7441

17630 Saramurător pielicele Протравщик шкурок 4 47 8265

17632 Saturator Сатураторщик 1 1 5149

17634 Săpător Землекоп 1 -- 5 3 7129

17636 Săpunitor ţesături Замыливальщик ткани 2 47 9322

17638 Sărător carne şi subproduse Засольщик мяса и

мясопродуктов

2 -- 5 52 7411

17640 Sărător brînză Сыросол 3 -- 4 52 7413

17642 Sărător piei Засольщик шкур 2 -- 5 52 7411

17644 Scafandru Водолаз 4 -- 8 1 7216

17646 Schimbător-reglor Кабинщик-кантовщик 1 -- 2 7 8122

17648 Scobitor adîncituri în rubine Выборщик камней 3 -- 4 10 7311

17650 Scormonitor combustibil Шуровщик топлива II -- III 9 8162

17652 Scruberist-pompagiu Скрубберщик-насосчик 2 -- 3 7 8159

17654 Sculptor în lemn şi coajă de

mesteacăn

Резчик по дереву и бересте 2 -- 6 65 7331

17656 Sculptor în os şi corn Резчик по кости и рогу 2 -- 6 65 7334

17658 Sculptor în piatră Резчик по камню 2 -- 6 65 7335

Page 194: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

683

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17660 Secţionator produse de carne Распиловщик

мясопродуктов

3 -- 5 52 7411

17662 Selector Выборщик 1 -- 3 59 7345

17664 Selector articole din

porţelan, faianţă şi ceramică

Выборщик фарфоровых,

фаянсовых и керамических

изделий

1 -- 3 45 7321

17666 Selector-sortator materiale

de placare pentru mobilă

Наборщик облицовочных

материалов для мебели

2 -- 6 40 7422

17668 Semnalist Сигналист 2 -- 3 56 8312

17670 Semnalist estacadă Сигнальщик боновой 4 23 8340

17672 Separator Сепараторщик 2 -- 6 4 8153

17673 Separator Сепараторщик 2 -- 4 40 8141

17674 Separator Сепараторщик 2 44 8132

17676 Separator biomasă Сепараторщик биомассы 3 -- 5 30 8153

17678 Separator dantele Делильщик кружев 1 -- 3 47 7432

17680 Separator deşeuri Разбивщик отходов 2 48 9350

17682 Separator filoane din fibre

de sticlă

Раздельщик жгутов

стекловолокна

2 -- 5 29 8228

17684 Separator feroaliaje Разбивщик ферросплавов 3 7 8122

17686 Separator granule abrazive Сепараторщик шлифзерна 3 17 7280

17688 Separator lapte şi lapte-

materie primă

Сепараторщик молока и

молочного сырья

2 -- 4 52 7413

17690 Separator sticlă optică şi

cristale

Разборщик оптического

стекла и кристаллов

2 -- 4 71 7260

17692 Sericicultor Шелковод 2,4 -- 5 70 6123

17694 Serigraf Шелкограф 5 27 8227

17696 Sfărîmător cu sonetă Копровщик 2 -- 6 3 7129

17698 Sfărîmător materie primă Разбивщик сырья 3 45 9322

17700 Sfărîmător mică Кольщик слюды 2 -- 3 43 7450

17702 Sfărîmător plăci şi blocuri Кольщик плит и блоков 5 4 7113

17704 Silozar Силосник 1 -- 4 51 8273

17705 Silvicultor Лесовод 2 -- 6 39 6141

17706 Sinterizator chiuvete Спекальщик кювет 2 -- 4 71 7260

17708 Sinterizator fibre de sticlă Спекальщик

стекловолокна

2 -- 5 29 8228

17710 Sinterizator miezuri-benzi Спекальщик ленточных

сердечников

2 -- 4 21 7241

17712 Smolitor butoaie Осмольщик бочек 3 -- 4 51 8275

17714 Smolitor cîlţi Смольщик пакли 4 46 7431

17716 Smolitor spate Смольщик берд 3 12 7280

17718 Sobar Печник 2 -- 5 3 7122

17720 Soclotor Цоколевщик 1 -- 4 20 7242

Page 195: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

684

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17722 Sondor la forajul de

exploatare şi prospecţiune a

sondelor de ţiţei şi gaz

Бурильщик

эксплуатационного и

разведочного бурения

скважин на нефть и газ

4 -- 6 6 8113

17724 Sondor la repararea capitală

a sondelor

Бурильщик капитального

ремонта скважин

5 -- 6 6 8113

17726 Sortator Сортировщик 1 -- 2 4 9322

17727 Sortator Сортировщик 1 -- 5 24 8229

17729 Sortator (ambalator) articole

termoizolante

Сортировщик (упаковщик)

теплоизоляционных

изделий

2 -- 4 43 7450

17731 Sortator articole din

azbociment

Разборщик

асбестоцементных изделий

4 42 7450

17733 Sortator articole de

electrocărbune

Сортировщик

электроугольных изделий

1 -- 2 19 9322

17735 Sortator articole, materiale şi

materii prime

Сортировщик изделий,

сырья и материалов

1 -- 4 20 7242

17737 Sortator articole,

semifabricate şi materiale

Сортировщик изделий,

полуфабрикатов и

материалов

1 -- 6 48 8269

17739 Sortator carcase de păsări şi

iepuri

Сортировщик тушек

птицы и кроликов

3,5 52 7411

17741 Sortator cheramzit Сортировщик керамзита 3 42 7450

17743 Sortator-colector metale

vechi şi deşeuri metalice

Сортировщик-сборщик

лома и отходов металла

1 -- 3 7 9322

17745 Sortator electrozi Сортировщик электродов 2 -- 3 14 7280

17747 Sortator furnir şi placaj Сортировщик шпона и

фанеры

2 -- 5 40 8240

17749 Sortator în industria

alimentară

Сортировщик в

производстве пищевой

продукции

1 -- 4 51 7415

17751 Sortator în producţia de

hîrtie

Сортировщик бумажного

производства

1 -- 5 41 8143

17753 Sortator lemn de esenţe

decorative

Сортировщик

декоративных пород

дерева

4 65 7331

17755 Sortator lînă nespălată Сортировщик немытой

шерсти

3 -- 5 47 7431

17757 Sortator materiale abrazive Сортировщик абразивных

материалов

2 -- 3 17 7280

Page 196: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

685

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17759 Sortator materiale

electroizolante

Сортировщик

электроизоляционных

материалов

1 -- 2 19 9322

17761 Sortator materiale şi articole

din lemn

Сортировщик материалов

и изделий из древесины

1 -- 4 40 8285

17763 Sortator materie primă şi

fibre

Сортировщик сырья и

волокна

2 -- 5 46 7431

17765 Sortator materie primă şi

articole din mică

Сортировщик сырья и

изделий из слюды

2 -- 3 43 7450

17767 Sortator materii prime,

articole din porţelan, faianţă

şi ceramică

Сортировщик сырья,

фарфоровых, фаянсовых и

керамических изделий

2 -- 5 45 8133

17769 Sortator materii prime,

materiale şi articole

Сортировщик сырья,

материалов и изделий

1 -- 6 47 8269

17771 Sortator oase Сортировщик кости 3 52 7411

17773 Sortator oase şi coarne Сортировщик рога и кости 3 65 7334

17775 Sortator piei Сортировщик шкур 3,6 52 7441

17777 Sortator piei şi blănuri brute Сортировщик кожевенно-

мехового сырья

4 -- 6 48 7441

17779 Sortator pielicele de iepuri Сортировщик шкурок

кроликов

5 52 7441

17781 Sortator piese pentru

rulmenţi

Сортировщик деталей

подшипников

2 -- 4 2 8290

17783 Sortator piese turnate Сортировщик отливок 1 -- 2 2 9322

17785 Sortator-predator metale Сортировщик-сдатчик

металла

1 -- 3 7 7214

17787 Sortator produse din tutun Сортировщик табачных

изделий

2 55 7416

17789 Sortator rubine şi piese de

ceas

Сортировщик деталей

часов и камней

2 -- 4 10 7311

17791 Sortator semifabricate şi

articole

Сортировщик

полуфабриката и изделий

2 -- 4 7 8121

17793 Sortator tablă şi articole Сортировщик жести и

изделий

2 -- 4 13 7280

17795 Sortator tutun Сортировщик табака 2 -- 4 55 7416

17797 Sortator tutun în industria

fermentativă

Сортировщик табака в

ферментационном

производстве

2 -- 3,5 55 7415

17799 Sortator tutun pentru ţigări Сортировщик сигарного

листа

2 55 7416

17801 Sortator var Сортировщик извести 2 42 9322

17803 Spălător anvelope Мойщик покрышек 2 33 9322

Page 197: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

686

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17805 Spălător aparate de zbor Мойщик летательных

аппаратов

1 -- 2 57 7515

17807 Spălător baloane cu

utilizarea de soluţii acide

Мойщик колб с

применением кислотных

растворов

2 -- 4 20 7242

17809 Spălător brînză Мойщик сыра 2 -- 3 52 7413

17811 Spălător cazane de

locomotive

Промывальщик котлов

паровозов

3 56 7511

17813 Spălător celuloză Промывщик целлюлозы 1 -- 3 41 8142

17815 Spălător covoare Мойщик ковров 4 47 8269

17817 Spălător-curăţitor material

rulant

Мойщик-уборщик

подвижного состава

1 -- 3 56 7511

17819 Spălător deşeuri umede Мойщик мокрых отходов 2 47 9322

17821 Spălător fibră Мойщик фибры 2 41 9322

17823 Spălător hidroxid de

aluminiu

Промывщик гидроксала 3 31 8221

17825 Spălător lînă (industria lînii) Мойщик шерсти

(шерстяное производство)

3 -- 5 47 7431

17827 Spălător lînă (industria

produselor din pîslă)

Мойщик шерсти

(валяльно-войлочное

производство)

3 47 7439

17829 Spălător materiale fibroase Промывальщик

волокнистых материалов

2,4 41 8142

17831 Spălător materie primă Промывальщик сырья 3 47 7431

17833 Spălător-opăritor cisterne Промывальщик-

пропарщик цистерн

3 -- 5 56 7511

17835 Spălător păr Мойщик щетины и волоса 3 48 9322

17837 Spălător pînze Мойщик холстов 2 47 9322

17839 Spălător piese optice Промывщик оптических

деталей

2 -- 4 71 7260

17841 Spălător piese şi ansambluri Промывщик деталей и

узлов

1 -- 4 20 7242

17843 Spălător postavuri tehnice Промывальщик

технических сукон

4 47 7431

17845 Spălător probe geologice Промывальщик

геологических проб

2 -- 5 5 7610

17847 Spălător răzătură de pe piei

şi păr

Мойщик мездры и волоса 2 48 9322

17849 Spălător rubine Промывщик камней 1 -- 2 10 7311

17851 Spălător-uscător metal Мойщик-сушильщик

металла

2 -- 4 2 8223

17853 Spălător vase şi fiole Мойщик посуды и ампул 1 -- 3 31 9322

Page 198: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

687

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17854 Spălător vehicule Мойщик транспортных

средств (вручную)

1 9142

17855 Spălător veselă Мойщик посуды 1 -- 2 55 5122

17856 Spălătorreasă lengerie Прачка белья (вручную) 1 9133

17857 Spănuitor Настильщик 2 47 9350

17858 Spănuitor Настильщик 1 -- 3 49 7436

17860 Spănuitor materiale Настильщик материалов 2 48 7436

17862 Spărgător apret Мягчильщик 2 47 7431

17864 Stabilizator cabluri Стабилизировщик кабелей 4 -- 5 19 7241

17866 Stabilizator-defibrator sînge Стабилизаторщик-

дефибринировщик крови

3 -- 4 31 8221

17870 Stereotipist Стереотипер 2, 4 -- 6 59 7342

17872 Sterilizator materiale şi

preparate

Стерилизаторщик

материалов и препаратов

2 -- 4 31 8221

17874 Sterilizator vată Стерилизаторщик ваты 2 -- 3 47 8269

17876 Sticlografist (rotatorist) Стеклографист

(ротаторщик)

2 1 7341

17878 Sticluitor rezistoare Остекловщик резисторов 3 20 7242

17880 Stingător var Известегасильщик 2 -- 4 3 8229

17881 Stingător var Гасильщик извести 3 -- 4 42 7450

17883 Stingător cocs Заливщик кокса 2 7 9322

17885 Stivuitor Складывальщик 2 -- 3 47 9350

17887 Stivuitor buşteni Штабелевщик древесины 3 -- 4 39 6141

17889 Stivuitor cherestea, piese şi

articole din lemn

Укладчик пиломатериалов,

деталей и изделий из

древесины

1 -- 4 40 7421

17891 Stivuitor de laminate Укладчик проката 1 7 9322

17893 Stivuitor materie primă Укладчик сырья 2, 4 46 7431

17895 Stivuitor piese şi articole Укладчик деталей и

изделий

1 -- 3 20 9412

17897 Stivuitor producţie cu

destinaţie medicală

Укладчик продукции

медицинского назначения

1 -- 3 31 9412

17899 Stivuitor produse de

conservat

Укладчик продуктов

консервирования

1 -- 3 53 7414

17901 Stivuitor produse de

panificaţie

Укладчик хлебобулочных

изделий

2 -- 3 55 9412

17903 Stivuitor produse metalice Штабелировщик металла 1 -- 3 7 8333

17905 Storcător Отжимщик 2 47 9350

17907 Storcător Отжимщик 2 -- 4 48 7441

17909 Storcător lenjerie la

centrifugă

Отжимщик белья на

центрифугах

2 66 5145

17911 Storcător pastă Отжимщик массы 2 35 7441

Page 199: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

688

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17912 Storcător pînze Отжимщик холстов 2 47 9350

17914 Strangulator piele pentru

mănuşi

Перетяжщик перчаточной

кожи

3 48 7442

17916 Străpungător-purjor ţevi Пробивальщик-

продувальщик труб

2 56 9332

17918 Strior Лучевальщик 2 -- 3 10 7311

17920 Strungar Токарь 2 -- 6 2 7223

17922 Strungar detalonor Токарь-затыловщик 2 -- 5 2 7223

17924 Strungar în piatră Токарь по камню 2 -- 4 65 7113

17926 Strungar la maşini de alezat Токарь-расточник 2 -- 6 2 7223

17928 Strungar la prelucrarea

articolelor abrazive

Токарь по обработке

абразивных изделий

2 -- 6 17 7223

17930 Strungar la prelucrarea

ţevilor şi muftelor din

azbociment

Токарь по обработке

асбестоцементных труб и

муфт

3 -- 4 42 7223

17932 Strungar la strunguri carusel Токарь-карусельщик 2 -- 6 2 7223

17934 Strungar la strunguri-

revolver

Токарь-револьверщик 2 -- 4 2 7223

17936 Strungar la strunguri

semiautomate

Токарь-полуавтоматчик 2 -- 5 2 7223

17938 Strungar multiprofil Станочник широкого

профиля

2 -- 8 2 7223

17940 Subcomandant de navă

comercială

Подшкипер 3, 6 56 8340

17942 Sudor articole din sticlă Сварщик стеклянных

изделий

3 -- 5 44 8285

17944 Sudor articole din viniplast Винипластчик 3 44 7212

17946 Sudor articole din metale

greu fuzibile

Сварщик изделий из

тугоплавких металлов

4 8 7212

17948 Sudor confecţii la instalaţiile

cu CIF

Сварщик швейных

изделий на установках

ТВЧ

3 -- 5 49 8286

17950 Sudor cu gaze Газосварщик 1 -- 6 2 7212

17952 Sudor de dispozitive

electronice cu vid

Сварщик

электровакуумных

приборов

2 -- 6 20 7242

17954 Sudor dispozitive

electronice cu vid

Заварщик

электровакуумных

приборов

2 -- 5 20 7242

17956 Sudor dispozitive

semiconductoare

Заварщик

полупроводниковых

приборов

2 -- 4 20 7242

Page 200: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

689

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

17958 Sudor izolatoare Заварщик изоляторов 2 -- 3 20 7242

17960 Sudor la inductorul de

frecvenţă înaltă

Заварщик на

высокочастотном

индукторе

2 -- 6 20 7242

17962 Sudor la instalaţii cu CIF Сварщик на установках

ТВЧ

2 -- 4 48 8286

17964 Sudor la instalaţiile cu laser Сварщик на лазерных

установках

3 -- 6 2 7212

17966 Sudor la instalaţiile de

sudare cu fascicul electronic

Сварщик на электронно-

лучевых сварочных

установках

3 -- 6 2 7212

17968 Sudor la instalaţiile de

sudare prin contact (presare)

Сварщик на машинах

контактной (прессовой)

сварки

2 -- 5 2 7212

17970 Sudor la instalaţiile de

sudare prin difuzie

Сварщик на диффузионно-

сварочных установках

3 -- 6 2 7212

17972 Sudor la încărcarea prin

sudură cu arc electric

vibrator

Электровибронаплавщик 2 -- 4 2 7212

17974 Sudor la sudarea

aluminotermică

Сварщик термитной

сварки

2 -- 5 2 7212

17976 Sudor la sudarea ţevilor în

cuptor

Сварщик печной сварки

труб

4 -- 6 7 7212

17978 Sudor mase plastice Сварщик пластмасс 1 -- 4 27 8284

17980 Sudor piese turnate Заварщик отливок 2 -- 4 2 8122

17982 Sudor redresoare Сварщик выпрямителей 3 -- 4 20 7242

17984 Sudor reţele şi carcase

armătură

Сварщик арматурных

сеток и каркасов

2 -- 5 42 7450

17986 Sudor ţevi şi tuburi Заварщик труб и баллонов 2,4,5 7 8122

17988 Suflător articole abrazive Обдувщик абразивных

изделий

2 17 9350

17990 Suflător articole din sticlă Выдувальщик

стеклоизделий

2 -- 6 44 8132

17992 Suflător articole din sticlă de

cuarţ

Кварцедув 2 -- 6 44 7322

17994 Suflător camere Поддувщик изделий 1 -- 2 33 9321

17996 Suflător sticlă Стеклодув 1 -- 6 44 7322

17998 Suitor Стволовой 1 -- 4 4 7111

18000 Supraveghetor far Смотритель маяка 3 56 8340

18002 Supraveghetor foc Смотритель огней 3 56 8340

18103 Strecuitor piei şi blănuri

brute

Обрядчик сырья 2 48 9350

Page 201: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

690

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

Ş

18004 Şablonar Трафаретчик 3 -- 5 59 7346

18005 Şablonar Трафаретчик 2 -- 3 65 7331

18006 Şablonar Шаблонщик 3 -- 5 47 8269

18008 Şamotor Огнеупорщик 1 -- 6 3 7134

18010 Şef de echipaj Боцман 56 8340

18012 Şef de echipaj pe uscat Боцман береговой 2 -- 3 56 8340

18014 Şef de manevră Составитель поездов 3 -- 5 56 7511

18016 Şef de tren de marfă Кондуктор главный

грузовых поездов

3 -- 5 56 5112

18018 Şevuitor Шевинговальщик 2 -- 5 2 7223

18020 Şlamator Шламовщик 3 -- 4 42 8112

18022 Şlamator la bazin Шламовщик-бассейнщик 2 -- 4 4 8111

18024 Şlefuitor Шлифовщик 2 -- 6 2 7224

18025 Şlefuitor Шероховщик 1 -- 5 33 8231

18027 Şlefuitor arbori de imprimat Шлифовщик печатных

валов

4 47 7224

18029 Şlefuitor articole de

ceramică de construcţie

Шлифовщик изделий

строительной керамики

2 -- 4 45 7224

18031 Şlefuitor articole de

electrocărbune

Шлифовщик

электроугольных изделий

2 -- 5 19 7224

18033 Şlefuitor articole de

electroceramică

Шлифовщик

электрокерамических

изделий

2 -- 5 45 7224

18035 Şlefuitor articole de porţelan

şi faianţă

Шлифовщик фарфоровых

и фаянсовых изделий

2 -- 4 45 7224

18037 Şlefuitor articole din sticlă Шлифовщик

стеклоизделий

1 -- 6 44 7224

18039 Şlefuitor articole de tehnică

electronică

Шлифовщик изделий

электронной техники

1 -- 6 20 7224

18041 Şlefuitor articole din aliaje

dure şi metale greu fuzibile

Шлифовщик изделий из

твердых сплавов и

тугоплавких металлов

2 -- 6 8 7224

18043 Şlefuitor articole medicale Шлифовщик медицинских

изделий

1 -- 4 31 7224

18045 Şlefuitor articole,

semifabricate şi materiale

Шлифовщик изделий,

полуфабрикатов и

материалов

2 -- 5 48 7441

18047 Şlefuitor cristale solubile în

apă

Шлифовщик

водорастворимых

кристаллов

1 -- 3 20 7224

18049 Şlefuitor cu şmirghel Наждачник 1 -- 3 2 7224

Page 202: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

691

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18051 Şlefuitor filiere Расшлифовщик фильеров 3 63 7312

18053 Şlefuitor forme pentru tipar

ofset

Шлифовщик

литоофсетных форм

3 59 7224

18055 Şlefuitor hîrtie, carton şi

fibră

Шлифовщик бумаги,

картона и фибры

2 41 7224

18057 Şlefuitor lemn Шлифовщик по дереву 2 -- 5 40 7224

18059 Şlefuitor-lustruitor articole

de piatră

Шлифовщик-полировщик

изделий из камня

2 -- 5 42 7313

18061 Şlefuitor-lustruitor la

prelucrarea de precizie a

materialelor

semiconductoare

Шлифовщик-полировщик

по прецизионной

обработке

полупроводниковых

материалов

2 -- 6 20 7224

18063 Şlefuitor micalex Шлифовщик микалекса 3 43 7224

18065 Şlefuitor mine Шлифовщик стержней 4 40 7224

18067 Şlefuitor piele artificială Шлифовщик

искусственной кожи

2 -- 3 35 7224

18069 Şlefuitor piese optice Шлифовщик оптических

деталей

2 -- 5 71 7260

18071 Şlefuitor pînză Шлифовщик полотна 3 47 7224

18073 Şlefuitor platouri Шлифовщик подносов 3 -- 4 65 7224

18075 Şlefuitor plăci de

azbociment şi azbosilită

Шлифовщик

асбестоцементных и

асбестосилитовых плит

2 -- 4 42 7224

18077 Şlefuitor plăci de cristale şi

cuarţ piezoelectric

Шлифовщик

пьезокварцевых пластин и

кристаллов

2 -- 6 20 7224

18079 Şlefuitor roci Шлифовщик горных пород 2 -- 4 5 7610

18081 Şlefuitor rubine Шлифовщик камней 2 -- 4 10 7224

18083 Şlefuitor sticlă Шлифовщик стекла 3 -- 5 44 7224

18085 Şlicuitor Шлиховщик 2 4 9311

18086 Şnechist Шнековщик 3 52 8271

18087 Şofer autobuz Водитель автобуса 4 --8 56 8323

18088 Şofer autocamion Водитель грузового

автомобиля

4 --6 56 8324

18089 Ştanţator articole de plută Штамповщик пробковых

изделий

1 -- 3 37 7221

18091 Ştanţator Штамповщик 2 -- 5 2 7221

18093 Ştanţator filtre corectoare de

lumină

Штамповщик

корректирующих

светофильтров

2 34 9412

Page 203: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

692

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18095 Ştanţator filtre de vată Штамповщик ватных

фильтров

4 47 8269

18097 Ştanţator (galanterie textilă) Штамповщик (текстильная

галантерея)

1 -- 3 47 7332

18099 Ştanţator încălţăminte din

cauciuc

Штамповщик резиновой

обуви

2 -- 4 33 8284

18101 Ştanţator semifabricate şi

articole

Вырубщик заготовок и

изделий

2 -- 5 33 8231

18105 Ştergător articole Протирщик изделий 1 -- 2 27 9322

18107 Ştergător dispozitive

electronice cu vid

Протирщик

электровакуумных

приборов

1 -- 3 20 9321

18109 Ştoluitor piei Тянульщик кож 3 -- 4 48 7441

T

18111 Tabletar Таблетировщик 2 -- 3 24 8221

18113 Tachelagiu Такелажник 2 -- 5 1 7215

18115 Tachelagiu la montare Такелажник на монтаже 2 -- 6 3 7215

18117 Tachelagiu naval Такелажник судовой 2 -- 5 23 7215

18119 Tapetar Обойщик 1 -- 5 1 7141

18120 Tapetar mobilă Обойщик мебели 1 -- 5 40 7422

18122 Tapiţer Драпировщик 1 -- 5 61 5510

18124 Tasator materiale izolante Трамбовщик

изоляционного материала

3 -- 4 19 7241

18126 Tasator muniţii de foc din

carborund

Трамбовщик огнеприпасов

из карборунда

3 -- 4 45 7321

18128 Taxidermist Таксидермист 1 -- 6 60 7460

18130 Tăietor articole din

azbociment şi azbosilită

Резчик асбестоцементных

и асбестосилитовых

изделий

3 42 7450

18132 Tăietor articole din plută Резчик пробковых изделий 2 -- 4 37 8285

18134 Tăietor articole din sticlă Резчик стеклоизделий 1 -- 3 44 8132

18136 Tăietor articole din ceramică

şi porţelan

Резчик керамических и

фарфоровых изделий

2 -- 4 45 8133

18138 Tăietor articole din os şi

corn

Нарезчик изделий из кости

и рога

2 -- 3 65 7334

18140 Tăietor bandă de sticlă Отрезчик ленты стекла 1 44 9322

18142 Tăietor benzi magnetice Резчик магнитных лент 2, 4 34 8224

18144 Tăietor blocuri de sticlă

spongioasă

Резчик пеноблоков 2 -- 3 44 8132

18146 Tăietor brichete şi

semifabricate

Резчик брикета и

заготовок

2 7 9322

Page 204: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

693

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18148 Tăietor caractere din lemn Резчик деревянного

шрифта

1 -- 4 59 9350

18150 Tăietor carne Резчик мясопродуктов 2 -- 4 52 7411

18152 Tăietor cărămide şi ţiglă Резчик кирпича и

черепицы

2 -- 3 42 7450

18154 Tăietor celofibră Штапелировщик 1 -- 3 47 7431

18156 Tăietor cioturi Обрубщик сучьев 3 -- 4 39 6141

18158 Tăietor circuite magnetice Резчик магнитопроводов 3 -- 5 20 7241

18160 Tăietor clei de oase Резчик галерты 3 52 8271

18162 Tăietor cristale solubile în

apă

Распиловщик

водорастворимых

кристаллов

2 -- 3 20 7242

18164 Tăietor cu flacără Резчик на огне 1 -- 3 44 8132

18166 Tăietor cu gaze Газорезчик 1 -- 5 2 7212

18168 Tăietor decalcomanii Резчик декалькоманий 1 -- 2 45 9321

18170 Tăietor de pădure Лесоруб 2 -- 4 39 6141

18172 Tăietor discuri şi bare

neprăjite

Распиловщик

необожженных кругов и

брусков

3 17 7280

18174 Tăietor elastomeri şi cauciuc Резчик эластомеров и

резины

1 -- 3 33 8284

18176 Tăietor festoane Вырезальщик фестонов 4 47 7432

18178 Tăietor fibre Обрывщик волокна 1 -- 2 35 9350

18180 Tăietor fiole şi tuburi Резчик ампул и трубок 1 -- 2 31 8132

18182 Tăietor fire Резчик пряжи 3 47 7432

18184 Tăietor furnir şi materiale de

placare

Резчик шпона и

облицовочных материалов

2 -- 5 40 8240

18186 Tăietor hîrtie, carton şi

celuloză

Резчик бумаги, картона и

целлюлозы

1 -- 5 41 8142

18188 Tăietor la ferăstraie

manuale, mecanice şi la

maşini

Резчик на пилах, ножовках

и станках

1 -- 3 2 7223

18190 Tăietor la maşina de stors Резчик на отжимной

машине

2 41 8142

18192 Tăietor la microtom Резчик на микротоме 4 -- 5 60 7460

18194 Tăietor margini la hainele

vătuite

Обрубщик ватников 2 47 7431

18196 Tăietor material anatomic Обрезчик анатомического

материала

4 -- 6 60 7460

18198 Tăietor materiale Резчик материалов 1 -- 3 35 7442

18199 Tăietor materiale Обрезчик материалов 1 -- 3 48 7442

Page 205: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

694

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18201 Tăietor materiale

electroizolante

Резчик

электроизоляционных

материалов

3 43 7450

18203 Tăietor materiale în

producţia de cabluri

Резчик материалов

кабельного производства

2 -- 3 19 7241

18205 Tăietor materiale şi articole Резчик материалов и

изделий

1 -- 3 48 8269

18207 Tăietor materiale şi produse Резчик материалов и

изделий

1 -- 4 47 8269

18209 Tăietor materie primă Резчик сырья 2 -- 3 31 8221

18211 Tăietor metal fierbinte Резчик горячего металла 2 -- 5 7 8122

18213 Tăietor metal rece Резчик холодного металла 1 -- 6 7 7221

18215 Tăietor metale cu foarfece şi

prese

Резчик металла на

ножницах и прессах

1 -- 4 2 7221

18217 Tăietor metale de poleit Резчик сусальных

металлов

3 8 7214

18219 Tăietor mică Резчик слюды 2 -- 3 43 7450

18221 Tăietor mine Резчик нитей стержней 3 40 8285

18223 Tăietor minerale Резчик минералов 2 -- 4 10 7311

18225 Tăietor oase şi coarne Распиловщик кости и рога 3 -- 4 65 7334

18227 Tăietor pelicule

neemulsionate

Резчик

неэмульсированных

пленок

2 -- 3 34 8224

18229 Tăietor piatră Распиловщик камня 2 -- 5 42 7334

18230 Tăietor piatră Распиловщик камня 2 -- 4 65 7113

18232 Tăietor piese Вырубщик деталей 3 -- 6 48 8265

18234 Tăietor piese din beton şi

beton armat

Резчик бетонных и

железобетонных изделий

3 42 7450

18236 Tăietor piese termoizolante

şi acustice

Резчик

теплоизоляционных и

акустических изделий

3 43 7450

18238 Tăietor pînză abrazivă Резчик шлифовальной

шкурки

2 -- 3 17 7280

18239 Tăietor pînză abrazivă Раскройщик

шлифовального полотна

1 -- 4 40 8141

18241 Tăietor pîslă Распиловщик войлока 3 -- 4 47 7439

18243 Tăietor plăci de ipsos

cartonate

Резчик гипсокартонных

листов

2 -- 3 42 7450

18245 Tăietor plăci pentru

acumulatori

Разрубщик

аккумуляторных пластин

2 -- 4 19 7221

18247 Tăietor plicuri Резчик конвертов 1 44 9322

Page 206: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

695

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18249 Tăietor produse alimentare Резчик пищевой

продукции

1 -- 3 51 7411

18251 Tăietor radioceramică şi

ferite

Резчик радиокерамики и

ферритов

1 -- 3 20 7242

18253 Tăietor semifabricate de

articole cu destinaţie

medicală

Резчик полуфабрикатов

изделий медицинского

назначения

2 -- 3 31 8221

18255 Tăietor semifabricate şi

articole din mase plastice

Резчик заготовок и

изделий из пластических

масс

1 -- 4 27 8284

18257 Tăietor sfeclă Резчик свеклы 2, 4 55 7412

18259 Tăietor sîrmă Рубщик проволоки 2 -- 6 14 7280

18261 Tăietor-spoitor foiţe

metalice

Резчик—лудильщик

фольги

2 20 9321

18263 Tăietor sticlă Резчик стекла 1 -- 5 44 8132

18265 Tăietor sticlă optică Распиловщик оптического

стекла

1 -- 4 71 7260

18267 Tăietor sticloplast şi

materiale cu fibre de sticlă

Резчик стекловолокнистых

и стеклопластиковых

материалов

2 -- 3 29 8228

18269 Tăietor tranşee Резчик траншей 3 4 7111

18271 Tăietor ţevi şi semifabricate Резчик труб и заготовок 1 -- 4 7 7223

18273 Tăietor zahăr rafinat Раздельщик рафинада 2 -- 3 55 7412

18275 Telefonist Телефонист 2 -- 4 58 4223

18277 Telegrafist Телеграфист 2 -- 4 58 7521

18279 Temperaturist bază de

grăsimi

Темперировщик жировой

основы

3 55 7411

18281 Tencuitor Штукатур 2 -- 6 3 7133

18283 Termist Термист 2 -- 6 2 8123

18285 Termist la cuptoarele de

naftalină

Термист нафталиновых

печей

2 20 8139

18287 Termist la instalaţiile cu

curent de înaltă frecvenţă

Термист на установках

ТВЧ

2 -- 5 2 8123

18289 Termist la prelucrarea prin

răcire

Термист холодом 4 2 8123

18291 Termist la redresare cu

cuproxid şi cu seleniu

Термист купроксных и

селеновых выпрямителей

1 -- 4 20 8139

18293 Termist-tratamentist cabluri

şi conductori

Термообработчик

проводов и кабелей

3 19 8139

18295 Termist-tratamentist

laminate şi ţevi

Термист проката и труб 2 -- 7 7 8123

Page 207: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

696

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18297 Termist-tratamentist mică Термист по обработке

слюды

3 43 8139

18299 Termist-tratamentist plăci

fibrolemnoase

Термообработчик

древесноволокнистых плит

4 40 8240

18301 Termocontractor Термоусадчик 3 47 8269

18303 Termofinisor articole de

galanterie textilă

Термоотделочник

текстильно-галантерейных

изделий

2 -- 3 47 8269

18305 Termofinisor blănuri Термоотделочник меховых

шкурок

2, 4 -- 5 48 7441

18307 Termofinisor confecţii Термоотделочник

швейных изделий

1 -- 5 49 7443

18309 Termofinisor fibre Термоотделочник пряжи 2 47 8269

18311 Termofinisor păr Термоотделочник щетины

и волоса

4 48 8269

18313 Termoimprimator Термопечатник 4 -- 5 47 8269

18315 Termostatorist Термостатчик 1 -- 2 19 9321

18316 Termostatorist Термостатчик 3 31 8221

18318 Termotăietor Терморезчик 4 4 7111

18320 Timonier Рулевой (кормщик) 56 8340

18322 Tinichigiu Жестянщик 2 -- 5 2 7233

18324 Tipăritor cardane Печатник циферблатов 1 -- 4 10 7311

18326 Tipăritor desene Патронист рисунков 4 -- 5 47 8269

18328 Tipăritor diagrame Печатник диаграммной

продукции

3 -- 5 59 7341

18330 Tipăritor hîrtie milimetrică Печатник миллиметровки 4 41 7341

18332 Tipăritor imprimate

metalografice

Печатник

металлографских оттисков

3 59 7346

18334 Tipăritor-imprimator Печатник-тиснильщик 1 -- 6 59 7341

18336 Tipăritor la automatul de

imprimat-decupat

Печатник печатно-

высекального автомата

2 -- 5 59 7341

18338 Tipăritor la subtitrare Печатник субтитрования 2 -- 6 62 5410

18340 Tipăritor pe tablă Печатник по жести 3 -- 6 59 7341

18342 Tipăritor stampe Печатник эстампа 4 -- 6 59 7341

18344 Tipăritor tipar adînc Печатник глубокой печати 2 -- 6 59 7341

18346 Tipăritor tipar ―Braille‖ Печатник брайлевской

печати

3 59 7341

18348 Tipăritor tipar cu şabloane Печатник трафаретной

печати

1 -- 4 59 7341

18350 Tipăritor tipar flexografic Печатник флексографской

печати

2 -- 5 59 7341

18352 Tipăritor tipar înalt Печатник высокой печати 2 -- 6 59 7341

Page 208: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

697

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18354 Tipăritor tipar metalografic Печатник

металлографской печати

3 -- 6 59 7341

18356 Tipăritor tipar ―Orlov‖ Печатник орловской

печати

2 -- 6 59 7341

18358 Tipăritor tipar plat Печатник плоской печати 2 -- 8 59 7341

18360 Tîmplar Столяр 2 -- 6 40 7124

18361 Tîmplar, mobilă Столяр-краснодеревщик 2 -- 6 40 7422

18362 Tîmplar în construcţii Столяр строительный 2 -- 6 3 7124

18364 Tîmplar la executarea

decoraţiilor

Столяр по изготовлению

декораций

1 -- 6 62 7124

18366 Tîmplar la executarea şi

repararea pieselor şi

subansamblurilor pentru

instrumente muzicale

Столяр по изготовлению и

ремонту деталей и узлов

музыкальных

инструментов

2 -- 6 63 7312

18367 Tîmplar universal Столяр универсальный 2 -- 6 40 7422

18368 Tîmplar naval Столяр судовой 2 -- 6 23 7124

18369 Tocilar Точильщик 1 9120

18370 Tocilar carcase Точильщик шляпок 3 47 8269

18372 Tocilar cuţite de tuns Точильщик стригальных

ножей

4 47 7222

18374 Tocilar garnitură de cardă Точильщик кардной

гарнитуры

2 -- 3 47 8269

18376 Topitor Плавильщик 2 -- 6 8 8122

18377 Topitor Плавильщик 3 -- 5 31 8122

18379 Topitor aliaj Schoop şi

bismut

Плавильщик шоопсплава и

висмута

2 -- 4 20 8122

18381 Topitor aliaje de plumb Плавильщик свинцовых

сплавов

3 -- 4 19 8122

18383 Topitor articole din sticlă de

cuarţ opacă

Плавильщик изделий из

кварцевого непрозрачного

стекла

3 -- 5 71 7260

18385 Topitor cu gaze catodice Плавильщик электронно-

лучевой плавки

4 -- 6 8 8122

18387 Topitor electrolit de bariu Плавильщик бариевого

электролита

3 8 8122

18389 Topitor elemente pe

suprafaţa articolelor

Оплавщик изделий 2 27 9321

18391 Topitor email Плавильщик эмали 2 -- 5 2 8226

18393 Topitor fondanţi Флюсовар 2 -- 6 7 8122

18395 Topitor grăsimi alimentare Плавильщик пищевого

жира

2 -- 4 51 8271

18397 Topitor gudron Варщик пека 2 7 9322

Page 209: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

698

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18399 Topitor la instalaţia cu

cicloane

Плавильщик циклонной

установки

4 -- 6 20 8122

18401 Topitor la maşina carusel Отопщик на карусельной

машине

2 44 9322

18403 Topitor la obţinerea fibrelor

de sticlă

Плавильщик

стекловолокна

4 29 8227

18405 Topitor la topirea

superficială a sticlei

Оплавщик стекла 1 -- 2 44 8131

18407 Topitor metale la cuptoarele

cu vid

Плавильщик металла на

вакуумных печах

3 -- 5 2 8122

18409 Topitor metal şi aliaje Плавильщик металла и

сплавов

2 -- 6 2 8122

18411 Topitor naftalină şi fenol Плавильщик нафталина и

фенолов

4 -- 5 48 8265

18413 Topitor piatră Камневар 3 -- 5 42 7450

18415 Topitor pînză şi articole Оплавщик полотна и

изделий

2 47 9350

18417 Topitor reducători Плавильщик

раскислителей

3 -- 4 7 8121

18419 Topitor staniu secundar Плавильщик вторичного

олова

2 -- 4 7 8122

18421 Topitor sticlă Стекловар 3 -- 6 44 8132

18423 Topitor sticlă de cuarţ Кварцеплавильщик 4 -- 6 44 8132

18425 Topitor sticlă de cuarţ

dezhidratată

Плавильщик

обезвоженного кварцевого

стекла

3 -- 5 71 7260

18427 Topitor şarje Шихтовар 3 -- 5 43 7450

18429 Topitor-turnător aliaje de

precizie

Плавильщик-литейщик

прецизионных сплавов

2 -- 6 20 8122

18431 Topitor zguri sintetice Плавильщик

синтетических шлаков

4 -- 5 7 8121

18433 Tractorist Тракторист 2 -- 6 1 8331

18434 Tractorist Тракторист 5 -- 6 39 8331

18436 Tractorist-maşinist în

producţia agricolă

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства

I -- III 70 8331

18440 Transportor Транспортировщик 2 -- 4 1 7215

18442 Transportor în turnătorii Транспортировщик в

литейном производстве

1 -- 3 2 8333

18444 Transportor materiale de

susţinere în mine

Доставщик крепежных

материалов в шахту

3 4 7111

Page 210: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

699

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18446 Transportor materiale de

şarje

Транспортировщик шихты 3 7 8121

18448 Transportorist Транспортерщик 2 -- 3 1 7215

18450 Transportorist la clincher

fierbinte

Транспортерщик горячего

клинкера

3 -- 4 42 7450

18452 Transpunător desene Переводчик рисунков 2 -- 3 45 7324

18454 Transpunător desene de

tapete

Переводчик обойных

рисунков

4 41 7324

18456 Transpunător desene pe

sticlă

Разметчик стекла 1 -- 3 44 7135

18458 Transpunător forme de tipar

adînc

Переводчик форм

глубокой печати

4 -- 5 59 7341

18460 Transpunător modele şi

desene

Переводчик печати и

рисунка

1 -- 2 44 7324

18462 Transvazator Сливщик-разливщик 2 -- 4 1 8159

18464 Trasator Разметчик 2 -- 6 2 7222

18465 Trasator Отводчик 2 -- 4 45 7324

18467 Trasator arbori doborîţi Разметчик хлыстов 4 39 6141

18469 Trasator cuarţ piezoelectric

brut

Разметчик

пьезокварцевого сырья

3 -- 5 20 7242

18471 Trasator-fotocopiator Фотоплазокопировщик 2 -- 4 22 7232

18473 Trasator laminate Разметчик проката 1 -- 4 7 7214

18475 Trasator naval Разметчик плазовый 2 -- 6 22 7222

18476 Trasator naval Разметчик судовой 2 -- 6 23 7232

18478 Trasator piese din lemn Разметчик по дереву 2 -- 5 40 7421

18480 Trasator piese şi materiale Разметчик деталей и

материалов

1 -- 3 48 7442

18482 Tratamentist apă Обработчик воды 1,3 55 7414

18484 Tratamentist electrochimic Электрохимобработчик 2 -- 6 2 7223

18486 Tratamentist la separatoare Обработчик сепараторов 3 27 8232

18488 Tratamentist soluţie

decantată de săpun

Обработчик соапстока 2 -- 3 55 8153

18490 Trăgător Стрелок 2 -- 3 1 5169

18491 Trăgător Волочильщик 2 -- 5 2 8124

18493 Trăgător încălţăminte (pe

calapod)

Затяжчик обуви 1 -- 6 48 7442

18495 Trăgător material pentru

spirale

Волочильщик материала

для спиралей

2 -- 4 10 7280

18497 Trăgător metale neferoase Волочильщик цветных

металлов

2 -- 5 8 8124

18499 Trăgător sîrmă Волочильщик проволоки 2 -- 5 15 7280

Page 211: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

700

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18500 Trăgător tuburi din sticlă şi

vergele

Тянульщик по выработке

стеклянных труб и дрота

2,4 -- 6 44 8132

18501 Trăgător ţevi Волочильщик труб 2 -- 5 7 8124

18503 Treierător Обмолотчик 3 51 8275

18505 Tricoter Вязальщик 4 29 7432

18507 Tricoter perii pentru cutiile

de unsoare

Вязальщик польстерных

щеток

2 -- 3 56 7432

18509 Tricoteză articole textile de

galanterie

Вязальщица текстильно-

галантерейных изделий

1 -- 5 47 7432

18511 Tricoteză articole tricotate,

pînză

Вязальщица трикотажных

изделий, полотна

2 -- 6 47 8262

18513 Trolist Лебедчик 2 -- 3 1 8333

18515 Trolist la corhănit Лебедчик на трелевке леса 5 -- 6 39 8333

18517 Trolist la stivuirea şi

încărcarea buştenilor

Лебедчик на штабелевке и

погрузке леса

4 39 8333

18519 Tunelist Тоннельщик 2 -- 4 42 7450

18521 Tunelist-motorist la

elevatorul cu cupe

Тоннельщик-моторист

скипового подъемника

2 7 8121

18523 Tunsător păr (puf, scamă) Стригальщик ворса 4 47 7432

18525 Turelist naval Рубщик судовой 2 -- 6 23 7232

18527 Turnător Отливщик 3 -- 6 59 8251

18531 Turnător adaosuri la

conserve

Заливщик продуктов

консервирования

2 53 7414

18533 Turnător aliaje de plumb şi

cositor

Заливщик свинцово-

оловянистых сплавов

2 -- 4 2 8122

18535 Turnător aliaje magnetice la

cuptoare-cristalizatoare

Заливщик магнитных

сплавов на печах-

кристаллизаторах

2 -- 4 20 7211

18537 Turnător amestec de

polimerizare în forme

Заливщик форм

полимеризационной

смесью

2 -- 5 27 8227

18539 Turnător anozi Заливщик анодов 3 -- 6 8 8122

18541 Turnător articole de

electroceramică

Литейщик

электрокерамических

изделий

2 -- 4 45 7321

18543 Turnător articole din hîrtie

turnate

Отливщик литых

бумажных изделий

2,4 41 8143

18545 Turnător articole din piatră Заливщик камнелитейных

изделий

2 -- 4 42 7450

18547 Turnător articole din

porţelan şi faianţă

Отливщик фарфоровых и

фаянсовых изделий

2 -- 5 45 8133

Page 212: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

701

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18549 Turnător articole de tehnică

sanitară la conveier

Литейщик санитарно-

строительных изделий на

конвейере

4 -- 5 45 8133

18551 Turnător articole de tehnică

sanitară la banc

Литейщик санитарно-

строительных изделий на

стенде

3 -- 6 45 8133

18553 Turnător articole din aliaje

de plumb

Литейщик изделий из

свинцовых сплавов

3 -- 5 19 8122

18555 Turnător catalizatori Литейщик катализатора 3 -- 4 30 8159

18557 Turnător cilindri de

imprimare

Отливщик валиков 2 -- 4 59 8251

18559 Turnător ciment Насыпщик цемента 3 -- 4 42 7450

18561 Turnător compaunzi Заливщик компаундами 2 -- 4 20 8223

18563 Turnător de metale

neferoase

Литейщик цветных

металлов

3 -- 5 8 8122

18565 Turnător de radioceramică şi

ferite

Литейщик радиокерамики

и ферритов

2 -- 5 20 7321

18567 Turnător-ermetizor lame Заливщик голосовых

планок

2 -- 3 63 7312

18569 Turnător-formator de ţevi Труболитейщик-

формовщик

2 -- 4 7 8122

18571 Turnător forme de ipsos Литейщик гипсовых форм 2 -- 5 45 7321

18573 Turnător gudron Заливщик смолкой 1 -- 3 19 7241

18575 Turnător la maşini de turnat

sub presiune

Литейщик на машинах для

литья под давлением

2 -- 5 2 8122

18577 Turnător la turnarea subvid,

centrifugă-subvid şi

centrifugă

Литейщик вакуумного,

центробежно-вакуумного

и центробежного литья

2 -- 5 2 8122

18579 Turnător masă de sticlă Сливщик стекломассы 3 44 8132

18581 Turnător mase plastice Литейщик пластмасс 1 -- 5 27 8232

18583 Turnător mercur Разливщик ртути 3 8 8122

18585 Turnător metal Заливщик металла 1 -- 4 2 8122

18587 Turnător metale neferoase şi

aliaje

Разливщик цветных

металлов и сплавов

3 -- 5 8 8122

18589 Turnător metale şi aliaje Литейщик металлов и

сплавов

3 -- 5 2 8122

18591 Turnător obiecte de artă Литейщик

художественных изделий

2 -- 4 65 8122

18593 Turnător oţel Разливщик стали 2 -- 7 7 8122

18595 Turnător plăci pentru

placare

Литейщик облицовочных

плиток

2 45 7450

Page 213: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

702

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18597 Turnător prin metoda de

cristalizare orientată

Литейщик методом

направленной

кристаллизации

3 -- 5 2 8122

18599 Turnător sirop Разливщик утфеля 2 -- 3 55 7412

18601 Turnător socluri Заливщик цоколей 2 20 7242

18603 Turnător soluţii sterile Разливщик стерильных

растворов

2 -- 3 31 8221

18605 Turnător sticlă Литейщик стекла 4 44 8132

18607 Turnător şarjă Засыпщик шихты 2 -- 3 44 8132

18609 Turnător ţevi Заливщик-труболитейщик 4 -- 6 7 8122

Ţ

18611 Ţesătoare covoare Ковровщица 2 -- 6 47 7432

18613 Ţesător Ткач 2 -- 6 47 8262

18615 Ţesător covoare Ковровщик 4 -- 5 47 8262

U

18617 Umezitor carton imitaţie de

piele

Увлажняльщик

кожевенных картонов

2 35 7441

18619 Umezitor hîrtie şi carton Увлажнительщик бумаги и

картона

1 -- 2,4 41 8143

18621 Umezitor mahorcă materie

primă

Увлажняльщик

махорочного сырья

2 55 7416

18623 Umezitor materie primă Увлажняльщик сырья 2 55 9350

18625 Umezitor piese de piele,

blănuri şi articole

Увлажнитель кожаных,

меховых деталей и

изделий

1 -- 4 48 7441

18627 Umezitor tutun materie

primă

Увлажняльщик табачного

сырья

3 -- 4 55 7416

18629 Umplutor articole Набивщик изделий 3 -- 4 48 7442

18631 Umplutor butelii Наполнитель баллонов 2 -- 4 1 8159

18633 Umplutor cilindri şi filtre Набивальщик валиков и

фильтров

2 56 7511

18635 Umplutor dispozitive cu

gaze

Наполнитель приборов

газами

3 -- 4 44 8159

18637 Umplutor dispozitive cu

lichide

Наполнитель приборов

жидкостями

2 -- 5 44 8159

18639 Umplutor electroîncălzitoare

tubulare

Набивальщик трубчатых

электронагревателей

2 -- 4 19 7241

18641 Umplutor fiole Наполнитель ампул 1 -- 3 31 8221

18643 Umplutor legume Фаршировщик овощей 2 53 9350

18645 Umplutor-tasator de blocuri Набивщик блоков 3 7 8122

18647 Ungător Смазчик 1 -- 3 1 7233

18649 Ungător celuloid Намазчик целлулоида 1 44 9321

Page 214: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

703

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18651 Ungător foi şi ţevi Обмазчик листов и труб 1 -- 2 7 7214

18653 Ungător forme Промазчик форм 1 -- 2 45 7321

18655 Ungător gurare Обмазчик заслонов 2 44 9322

18657 Ungător oale Обмазчик ковшей 2 2 9322

18659 Ungător pastă Намазчик пасты 2 -- 4 19 7241

18661 Ungător plăci de acumulator Намазчик аккумуляторных

пластин

3 -- 4 19 7223

18663 Ungător strat

electroconductor

Намазчик

электропроводного слоя

3 -- 4 19 8223

18665 Uscător Сушильщик 3 -- 4 30 8228

18666 Uscător Сушильщик 2 -- 4 40 8240

18667 Uscător Сушильщик 2 -- 3 47 8269

18669 Uscător agregate Сушильщик заполнителей 2 -- 3 42 7450

18671 Uscător articole Сушильщик изделий 3 12 7280

18673 Uscător articole Сушильщик изделий 3 66 5144

18675 Uscător articole abrazive Сушильщик абразивных

изделий

1 -- 3 17 7280

18677 Uscător articole din

azbociment

Сушильщик

асбестоцементных изделий

2 42 7450

18679 Uscător articole din

porţelan, faianţă, ceramică şi

materii prime

Сушильщик фарфоровых,

фаянсовых, керамических

изделий и сырья

2 -- 5 45 7321

18681 Uscător articole din sticlă Сушильщик стеклоизделий 2 44 9322

18683 Uscător articole

termoizolante

Сушильщик

теплоизоляционных

изделий

2 -- 3 43 7450

18685 Uscător componente pentru

înveliş şi fluxuri

Сушильщик компонентов

обмазки и флюсов

2 14 9322

18687 Uscător (decapator) Сушильщик (заправщик) 3 47 8269

18689 Uscător devulcanizat Сушильщик девулканизата 4 33 8231

18691 Uscător deşeuri Сушильщик отходов 2 -- 3 47 8269

18693 Uscător drojdii Сушильщик дрожжей 2 -- 5 30 7412

18695 Uscător electrozi Сушильщик электродов 1 -- 2 14 9322

18697 Uscător elemente şi jucării Сушильщик деталей и

игрушек

2 64 7460

18699 Uscător furnir şi placaj Сушильщик шпона и

фанеры

3 -- 5 40 8240

18701 Uscător granule abrazive,

pulberi abrazivi şi materiale

pentru şarje

Сушильщик шлифзерна,

шлифпорошков и

шихтовых материалов

2 -- 3 17 7280

Page 215: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

704

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18703 Uscător hîrtie, carton, fibră

şi articole din acestea

Сушильщик бумаги,

картона, фибры и изделий

из них

2 -- 3 41 8142

18705 Uscător în producţia de

elemente

Сушильщик элементного

производства

1,3 19 7241

18707 Uscător lactoză Сушильщик молочного

сахара

3 52 7413

18709 Uscător la egutor Сушильщик ровничной

машины

2 41 9350

18711 Uscător la maşina de fabricat

hîrtie (carton)

Сушильщик

бумагоделательной

(картоноделательной)

машины

2 -- 6 41 8143

18713 Uscător la maşina de fabricat

hîrtie cu fibre lungi

Сушильщик машины

длинноволокнистой

бумаги

2 -- 3 41 8142

18715 Uscător la maşina de fabricat

pergament

Сушильщик пергаментной

машины

2 -- 3 41 8142

18717 Uscător la maşina de format

în vid

Сушильщик вакуум-

формующей машины

3 -- 4 41 8143

18719 Uscător la maşina de uscat şi

încleiat

Сушильщик клеильно-

сушильной машины

3 41 8142

18721 Uscător la prespat Сушильщик пресспата 2 -- 5 41 8142

18723 Uscător materiale de

presărat

Сушильщик посыпочных

материалов

2 43 9322

18725 Uscător materie primă de

pene-fulgi

Сушильщик перопухового

сырья

4 52 7411

18727 Uscător materie primă

liberiană

Сушильщик лубяного

сырья

1 -- 2 46 9350

18729 Uscător materie primă şi

materiale

Сушильщик сырья и

материалов

1 -- 2 44 9322

18731 Uscător miezuri, forme şi

materiale pentru forme

Сушильщик стержней,

форм и формовочных

материалов

1 -- 3 2 7211

18733 Uscător mine Сушильщик стержней 3 40 8139

18735 Uscător pachete de

condensatoare

Сушильщик пакетов

конденсаторов

3 19 7241

18737 Uscător paste făinoase sub

formă de tuburi lungi

Сушильщик

длиннотрубчатых макарон

4 55 7412

18739 Uscător peliculă butafolie Сушильщик пленки

бутафоль

3 -- 4 34 8224

Page 216: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

705

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18741 Uscător piei brute,

semifabricate şi articole

Сушильщик сырья,

полуфабрикатов и изделий

1 -- 3,5 48 8269

18743 Uscător pielicele de iepuri Сушильщик шкурок

кроликов

4 52 7411

18745 Uscător piese Сушильщик изделий 1,3 -- 4 42 7450

18747 Uscător piese şi dispozitive Сушильщик деталей и

приборов

1 -- 3 20 7242

18749 Uscător plante Сушильщик растений 1 -- 3 60 7460

18751 Uscător produse alimentare Сушильщик пищевой

продукции

1 -- 5 51 8275

18753 Uscător scîndurele Сушильщик дощечек 3 -- 5 40 8240

18755 Uscător semifabricate şi

obiecte de artă

Сушильщик заготовок и

художественных изделий

2 -- 3 65 7332

18757 Uscător tablă Сушильщик жести 1 -- 3 13 7280

15759 Uscător tutun Сушильщик табака 3 55 7416

18761 Uscător vanilină Сушильщик ванилина 3 30 8228

18763 Uscător zob de mahorcă Сушильщик махорочной

крошки

3 55 7416

18765 Uşier Швейцар 1 1 9152

18766 Uşier Дверевой 2 -- 6 7 8121

18768 Urzitor Сновальщик 2 -- 4 24 7431

18769 Urzitor Сновальщик 3 -- 4 47 7431

V

18771 Vafelar Вафельщик 2 -- 3 52 7412

18773 Vagonetar Вагонетчик 2 -- 3 34 9322

18775 Vagonetar la funicular Вагонетчик воздушно-

канатной дороги

2 4 9311

18776 Valet Слуга 5142

18777 Valorificator subproduse Разборщик субпродуктов 1 -- 3 52 7411

18779 Vatalier Батанщик 4 -- 6 47 7435

18781 Văcar Гуртовщик 2 1 6121

18782 Văcar Пастух 70 9211

18783 Vălţuitor amestecuri de

cauciuc

Вальцовщик резиновых

смесей

3 -- 6 33 8231

18785 Vălţuitor materiale

hidroizolante

Вальцовщик

гидроизоляционных

материалов

3 43 7450

18787 Vălţuitor pastă cosmetică Вальцовщик

косметической массы

3 55 8221

18789 Vălţuitor Вальцовщик 2 55 7414

18791 Vălţuitor Завальцовщик 1 -- 4 2 7213

Page 217: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

706

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18793 Vălţuitor piese radio Завальцовщик

радиодеталей

1 -- 2 20 7242

18795 Vălţuitor sticlă Развальцовщик стекла 2 -- 3 44 8132

18797 Vărsător-turnător de metal Выливщик-заливщик

металла

3 -- 4 8 8121

18799 Vătrar Подинщик 4 17 7280

18801 Velier Парусник 1 -- 4 23 7343

18803 Velurator Велюрщик 4 47 7439

18805 Verificator naval Проверщик судовой 2 -- 6 23 7232

18807 Vidator Вакуумщик 56 8290

18809 Vidator baloane pentru

termosuri

Вакуумщик термосных

колб

3 44 8139

18811 Vidator triplex şi blocuri Вакуумщик триплекса и

блоков

3 -- 4 44 8139

18813 Videotecar Видеотекарь 4 62 5410

18815 Viticultor Виноградарь 70 6112

18817 Vitralist Витражист 2 -- 6 61 5510

18819 Vivarist Виварщик 1 -- 4 31 6129

18821 Vizitiu Кучер 1 1 9332

18823 Vînător animale

nesupravegheate

Ловец безнадзорных

животных

1 9162

18825 Vînător profesionist Егерь 39 6129

18826 Vînător profesionist Охотник промысловый 4 -- 5 1 6154

18827 Vînzător ambulant Уличный торговец 55 9111

18828 Vînzător la domiciliul

clientului pe bază de

comandă

Торговец, предлагающий

покупателям товары по

месту их жительства по

заказу

55 9113

18829 Vînzător produse alimentare Продавец

продовольственных

товаров

2 -- 4 55 5220

18830 Vînzător produse

nealimentare

Продавец

непродовольственных

товаров

3 -- 5 55 5220

18832 Vopsitor Красильщик 2 -- 5 24 8229

18833 Vopsitor Красильщик 2 -- 5 47 8264

18834 Vopsitor Красильщик 3 -- 5 66 5144

18836 Vopsitor aparate şi piese Окрасчик приборов и

деталей

1 -- 4 20 8223

18838 Vopsitor articole Раскрасчик изделий 1 -- 4 27 7324

18840 Vopsitor articole din cauciuc Окрасчик резиновых

изделий

2 -- 4 33 8284

Page 218: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

707

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18842 Vopsitor articole din

sticloplast

Окрасчик изделий из

стеклопластиков

2 -- 3 29 7324

18844 Vopsitor blănuri, blănuri de

oaie

Красильщик меха и

шубной овчины

4 -- 5 48 7441

18846 Vopsitor carton şi fibră Окрасчик картона и фибры 2 -- 3 41 8142

18848 Vopsitor desene conturate Раскрасчик

законтурованных рисунков

2 -- 5 62 5410

18850 Vopsitor dispozitive şi

fotografii

Раскрасчик диапозитивов

и фотоотпечатков

1 -- 5 60 7460

18852 Vopsitor jucării Окрасчик игрушек 2 -- 3 64 7460

18854 Vopsitor la lucrările de

perucherie

Красильщик в

пастижерском

производстве

4 -- 6 62 5410

18856 Vopsitor materiale pentru

jucării

Красильщик материалов

для игрушек

3 64 7460

18858 Vopsitor microsecţiuni Окрасчик микросрезов 4 -- 5 60 7460

18860 Vopsitor modele Разрисовщик моделей 1 -- 5 60 7460

18862 Vopsitor oglinzi Красильщик зеркал 2 -- 3 44 7324

18864 Vopsitor păr Красильщик волоса 3 48 8269

18866 Vopsitor piei Красильщик кож 4 48 7441

18868 Vulcanizator Вулканизаторщик 2 -- 7 33 8231

18870 Vulcanizator articole de

cablu

Вулканизаторщик

кабельных изделий

2 -- 3 19 8223

18872 Vulcanizator discuri cu lianţi

de vulcanit

Вулканизаторщик кругов

на вулканитовой связке

3 -- 4 17 7321

18874 Vulcanizator forme de tipar Вулканизаторщик

печатных форм

2 -- 5 59 7341

W

X

Y

Z

18876 Zeţar Наборщик вручную 2 -- 6 59 7341

18878 Zgurier Шлаковщик 2 -- 4 7 8121

18880 Zidar coşuri industriale din

cărămidă

Трубоклад промышленных

кирпичных труб

4 -- 6 3 7121

18882 Zidar coşuri industriale din

beton armat

Трубоклад промышленных

железобетонных труб

4 -- 6 3 7121

18884 Zidar (cuptorar) de serviciu Каменщик (печник)

дежурный у печей

4 44 7122

18886 Zincuitor-cromuitor prin

metoda de difuzie

Оцинковщик-

хромировщик

диффузионным способом

2 -- 4 2 8223

Page 219: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

708

Codul

Код

Denumirea profesiei

Наименование профессии

Diapazonul

categoriilor

tarifare

Диапазон

тарифных

разрядов

Codul

ediţiei

ÎUTC

Код

выпуска

ЕТКC

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

18888 Zincuitor la cald Оцинковщик горячим

способом

1 -- 5 2 8223

18890 Zoolaborant la crescătoria

de animale pentru laborator

Зоолаборант питомника

лабораторных животных

4 -- 6 31 6129

18892 Zoolaborant la serpentariu Зоолаборант серпентария

(питомника)

3 -- 5 1 6129

18894 Zugrav Маляр 1 -- 6 1 7141

18896 Zugrav la finisarea

decoraţiilor

Маляр по отделке

декораций

1 -- 6 62 5410

Page 220: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

709

Blocul informaţional al indexului alfabetic

al ocupaţiilor (profesiilor) muncitorilor

Информационный блок алфавитного перечня

занятий (профессий) рабочих

Faţeta 01. Tipurile de producţie şi lucrări

Фасет 01. Виды производств и работ

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

01 Profesiile muncitorilor, generale pentru

toate ramurile economiei naţionale

Профессии рабочих, общие для

всех отраслей народного хозяйства

01

02 Lucrări de turnătorie Литейные работы 02

Lucrări de sudare Сварочные работы

Lucrări de cazangerii, de ştanţare la

rece, de trefilare şi de presare

Котельные, холодно-штамповоч-

ные, волочильные и давильные

работы

Lucrări de forjare-presare şi termice Кузнечно-прессовые и термиче-

ские работы

Prelucrarea mecanică a metalelor şi

a altor materiale

Механическая обработка метал-

лов и других материалов

Acoperiri metalice şi vopsiri Металлопокрытия и окраска

Emailări Эмалирование

Lucrări de lăcătuşărie şi de

lăcătuşărie şi asamblare

Слесарные и слесарно-сборочные

работы

03 Lucrări de construcţie, montaj şi

reparaţie-construcţii

Строительные, монтажные и ре-

монтно-строительные работы

03

04 Profesii generale la lucrări miniere şi

lucrări capitale miniere

Общие профессии горных и гор-

нокапитальных работ

04

Profesii generale la concentrare,

aglomerare, brichetare

Общие профессии обогащения,

агломерации, брикетирования

Extracţia şi concentrarea cărbunelui

şi şisturilor, construcţia minelor şi ex-

ploatărilor la zi de cărbune şi şisturi

Добыча и обогащение угля и

сланца, строительство угольных и

сланцевых шахт и разрезов

Construcţia metropolitanelor,

tunelurilor şi construcţiilor subterane

cu destinaţie specială

Строительство метрополитенов,

туннелей и подземных сооруже-

ний специального назначения

Extracţia şi concentrarea

minereurilor şi a substanţelor

minerale utile fărîmicioase

Добыча и обогащение рудных и

россыпных полезных ископаемых

Page 221: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

710

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

Aglomerarea minereurilor Агломерация руд

Extracţia şi concentrarea materiei

prime miniere şi chimice

Добыча и обогащение горно-

химического сырья

Extracţia şi concentrarea

materialelor de construcţie

Добыча и обогащение строитель-

ных материалов

Extracţia şi prelucrarea turbei Добыча и переработка торфа

Prelucrarea cărbunelui brun şi a

minereurilor de ozocherit

Переработка бурых углей и озо-

керитовых руд

05 Lucrări de prospecţiuni geologice şi

topografo-geodezice

Геологоразведочные и топографо-

геодезические работы

05

06 Forjarea sondelor Бурение скважин 06

Extracţia ţiţeiului şi gazelor Добыча нефти и газа

07 Profesii generale ale metalurgiei

feroaselor

Общие профессии черной метал-

лургии

07

Producerea fontei Доменное производство

Producerea oţelului (topire) Сталеплавильное производство

Producţie de laminare Прокатное производство

Producerea ţevilor Трубное производство

Producerea feroaliajelor Ферросплавное производство

Industria produselor cocsochimice Коксохимическое производство

Producerea materialelor refractare Производство огнеупоров

Prelucrarea metalelor secundare Переработка вторичных металлов

08 Profesii generale ale metalurgiei

metalelor neferoase

Общие профессии цветной метал-

лургии

08

Producerea metalelor neferoase, rare

şi a pulberilor din metale neferoase

Производство цветных, редких

металлов и порошков из цветных

металлов

Prelucrarea metalelor neferoase Обработка цветных металлов

Producerea aliajelor dure, metalelor

refractare şi pieselor metalurgiei

pulberilor

Производство твердых сплавов,

тугоплавких металлов и изделий

порошковой металлургии

Producerea producţiei de electrozi Производство электродной про-

дукции

09 Exploatarea utilajului staţiilor

electrice şi a reţelelor, deservirea

consumatorilor de energie

Эксплуатация оборудования элек-

тростанций и сетей, обслужива-

ние потребителей энергии

09

Reparaţia utilajului staţiilor şi

reţelelor electrice

Ремонт оборудования электро-

станций и сетей

Page 222: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

711

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

10 Fabricarea ceasurilor şi a pietrelor

tehnice, reparaţia ceasurilor

Производство часов и техниче-

ских камней, ремонт часов

10

11 Fabricarea acelor Игольное производство 11

12 Producţia de spate şi iţe Ремизо-бердочное производство 12

13 Producerea tablei pentru cutii de

conserve şi a tuburilor

Жестяно-баночное и тубное про-

изводство

13

14 Producerea electrozilor metalici Производство металлических

электродов

14

15 Producerea cablurilor metalice,

plaselor, arcurilor, periilor şi

lanţurilor

Производство металлических

канатов, сеток, пружин, щеток и

цепей

15

16 Producerea instrumentelor,

dispozitivelor şi utilajului medical

Производство медицинского ин-

струмента, приборов и оборудо-

вания

16

17 Producerea materialelor abrazive Производство абразивов 17

18 Producerea diamantelor sintetice,

materialelor extradure şi a

produselor din ele şi din diamante

naturale

Производство синтетических

алмазов, сверхтвердых

материалов и изделий из них и

природных алмазов

18

19 Profesii generale în producerea

electrotehnică

Общие профессии электротехни-

ческого производства

19

Producerea materialelor

electroizolante

Производство электроизоляцион-

ных материалов

Producerea electrocărbunelui Электроугольное производство

Producerea cablurilor Кабельное производство

Lucrări de izolare şi bobinare-

înfăşurare

Изоляционные и намоточно-

обмоточные работы

Producerea surselor chimice şi altor

surse de curent

Производство химических и дру-

гих источников тока

20 Profesii generale în tehnica

electronică

Общие профессии электронной

техники

20

Producerea semiconductorilor Полупроводниковое производство

Producerea pieselor radio Производство радиодеталей

Producerea aparatelor cu vid Электровакуумное производство

Producerea piezotehnică Пьезотехнические производства

21 Producerea radioaparaturii şi

aparaturii de legătură prin fir

Производство радиоаппаратуры и

аппаратуры проводной связи

21

Page 223: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

712

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

22 Producerea şi reparaţia aparatelor de

zbor, motoarelor şi utilajelor lor

Производство и ремонт летатель-

ных аппаратов, двигателей и их

оборудования

22

23 Construcţia de nave şi reparaţia lor Судостроение и ремонт 23

24 Profesii generale în producţia

chimică

Общие профессии химических

производств

24

25 Producerea azotului şi a produselor

de sinteză organică

Азотные производства и продук-

ты органического синтеза

25

Producerile chimice de bază Основные химические производ-

ства

26 Fabricarea anilinei şi vopselelor Анилинокрасочные производства 26

Producerea vopselelor poligrafice Производство полиграфических

красок

Producerea lacurilor şi vopselelor Лакокрасочные производства

27 Producerea răşinii sintetice, maselor

plastice şi prelucrarea lor

Производство синтетических смол,

пластических масс и их переработка

27

Producerea materialelor de

construcţie şi a produselor din

polimere

Производство полимерных строи-

тельных материалов и изделий

Producerea sticlei organice şi a

produselor din sticlă organică

Производство органического стекла

и изделий из органического стекла

28 Producerea fibrelor chimice Производство химических волокон 28

29 Producerea fibrelor din sticlă,

materialelor din fibră de sticlă,

materialelor plastice armate cu fibre

de sticlă şi a produselor din ele

Производство стекловолокна,

стекловолокнистых материалов,

стеклопластиков и изделий из них

29

30 Producerea hidrolizei şi prelucrarea

alcaliilor sulfitice

Гидролизное производство и пе-

реработка сульфитных щелоков

30

Producerea drojdiilor Производство дрожжей

Producerea butilacetonei Ацетонобутиловое производство

Producerea acidului citric şi tartric Производство лимонной и винно-

каменной кислот

31 Producerea medicamentelor,

vitaminelor, preparatelor şi

materialelor medicale, bacteriene şi

biologice

Производство медикаментов, ви-

таминов, медицинских, бактерий-

ных и биологических препаратов

и материалов

31

Page 224: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

713

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

32 Producerea cauciucului sintetic,

substituentului de grăsime şi

produselor de petrochimie

Производство синтетических

каучуков, жирозаменителей и

продуктов нефтехимии

32

33 Profesii generale în producţia şi

prelucrarea amestecului de cauciuc

Общие профессии производства и

переработки резиновых смесей

33

Producerea produselor tehnice din

cauciuc, încălţămintei din cauciuc şi

produselor de cauciuc de larg

consum

Производство резиновых техни-

ческих изделий, резиновой обуви

и резиновых изделий широкого

потребления

Producerea regeneratului Производство регенерата

Producerea carbonului tehnic Производство технического угле-

рода

Producerea, restabilirea şi reparaţia

anvelopelor

Производство, восстановление и

ремонт шин

34 Industria chimică şi fotografică Химико-фотографические произ-

водства

34

35 Fabricarea pieii artificiale Производство искусственной кожи 35

36 Prelucrarea ţiţeiului, produselor

petroliere, gazului, şisturilor,

cărbunelui şi deservirea conductelor

magistrale

Переработка нефти, нефтепродук-

тов, газа, сланцев, угля и обслу-

живание магистральных трубо-

проводов

36

37 Fabricarea produselor din scoarţa

arborilor de plută

Производство изделий из коры

пробкового дерева

37

38 Producerea articolelor din azbest Производство асбестовых техни-

ческих изделий

38

39 Lucrări de exploatare forestieră Лесозаготовительные работы 39

Transportul buştenilor pe apă Лесосплав

Extragerea răşinii din conifere Подсочка леса

Colectarea şi prelucrarea trestiei Заготовка и переработка тростника

Paza aeriană a pădurilor Лесоавиационная охрана

40 Profesii generale ale industriei de

prelucrare a cherestelei

Общие профессии деревообраба-

тывающих производств

40

Debitarea şi prelucrarea lemnului Лесопиление и деревообработка

Fabricarea plăcilor aglomerate din

puzderie şi aşchii de lemn

Производство древесных и кост-

ровых плит

Fabricarea furnirului Производство фанеры

Fabricarea mobilei Производство мебели

Fabricarea chibritelor Производство спичек

Page 225: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

714

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

Fabricarea creioanelor Производство карандашей

41 Producerea celulozei, hîrtiei,

cartonului şi a produselor din ele

Производство целлюлозы, бума-

ги, картона и изделий из них

41

42 Producerea cimentului Производство цемента 42

Producerea articolelor din

azbociment şi azbosilită

Производство асбестоцементных

и асбестосилитовых изделий

Prelucrarea pietrei şi producerea

articolelor din piatră turnată

Обработка камня и производство

камнелитейных изделий

Producerea articolelor şi

construcţiilor din beton armat şi

beton

Производство железобетонных и

бетонных изделий и конструкций

Producerea materialelor pentru

pereţi şi a lianţilor

Производство стеновых и вяжу-

щих материалов

43 Producerea materialelor

termoizolante

Производство теплоизоляцион-

ных материалов

43

Producerea masticurilor şi plăcilor

asfaltice

Производство асфальтовой мас-

тики и плитки

Producerea acoperişurilor moi şi a

materialelor hidroizolante

Производство мягкой кровли и

гидроизоляционных материалов

Prelucrarea micii Обработка слюды

44 Profesii generale în producerea

sticlei şi obiectelor din sticlă

Общие профессии по производст-

ву стекла и стеклоизделий

44

Producerea sticlei de construcţii,

tehnice, de gospodărie şi medicinale

Производство строительного,

технического, хозяйственно-

бытового и медицинского стекла

Producerea sticlei electro cu vid Производство электровакуумного

стекла

Producerea dispozitivelor din sticlă Производство приборов из стекла

45 Profesii generale în producerea

articolelor din ceramică, porţelan şi

faianţă

Общие профессии производства

керамических, фарфоровых и

фаянсовых изделий

45

Producerea articolelor de ceramică

de construcţie

Производство изделий строитель-

ной керамики

Producerea articolelor de

electroceramică

Производство электрокерамиче-

ских изделий

Producerea articolelor din porţelan

şi faianţă

Производство фарфоровых и

фаянсовых изделий

46 Prelucrarea primară a bumbacului şi

culturilor textile

Первичная обработка хлопка и

лубяных культур

46

Page 226: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

715

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

47 Profesii generale în industria textilă Общие профессии производства

текстиля

47

Depănatul mătăsii Шелкомотальное производство

Prelucrarea bumbacului Хлопчатобумажное производство

Prelucrarea inului Льняное производство

Prelucrarea lînii Шерстяное производство

Fabricarea mătăsii Шелковое производство

Prelucrarea cînepei şi iutei Пенько-джутовое производство

Prelucrarea vatei Производство ваты

Prelucrarea materialelor neţesute Производство нетканых материалов

Fabricarea plaselor împletite Сетевязальное производство

Producerea pîslei Валяльно-войлочное производство

Fabricarea tricotajului Трикотажное производство

Fabricarea galanteriei textile Производство текстильной галан-

тереи

Ţesutul manual Ручное ткачество

48 Profesii generale în industria uşoară Общие профессии производств

легкой промышленности

48

Industria pielăriei Кожевенное и кожсырьевое про-

изводство

Fabricarea încălţămintei din piele Производство кожаной обуви

Industria blănurilor Меховое производство

Fabricarea galanteriei din piele Кожгалантерейное производство

Fabricarea articolelor de curelărie şi

harnaşamentelor

Шорно-седельное производство

Fabricarea articolelor tehnice din

piele

Производство технических изде-

лий из кожи

Fabricarea articolelor din păr şi a

periilor

Щетинно-щеточное производство

Producerea materialelor tanante Дубильно-экстрактовое производ-

ство

49 Fabricarea confecţiilor Швейное производство 49

50 Fabricarea paraşutelor Парашютное производство 50

51 Profesii generale în industria

alimentară

Общие профессии производств

пищевой продукции

51

52 Fabricarea produselor din carne Производство мясных продуктов 52

Prelucrarea păsărilor Птицепереработка

Fabricarea untului, brînzei, laptelui Маслодельное, сыродельное и

молочное производство

Page 227: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

716

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

53 Producţia de conserve Производство консервов 53

54 Pescuitul şi prelucrarea peştelui şi a

altor specii acvatice

Добыча и переработка рыбы и

морепродуктов

54

55 Fabricarea produselor alcoolice şi

nealcoolice

Производство алкогольной и без-

алкогольной продукции

55

Industria pîinii şi pastelor făinoase Хлебопекарно-макаронное произ-

водство

Industria cofeturilor Кондитерское производство

Fabricarea amidonului şi melasei Крахмало-паточное производство

Fabricarea zahărului Производство сахара

Fabricarea concentratelor alimentare Производство пищевых концен-

тратов

Industria de prelucrare a tutunului şi

mahorcii şi industria de fermentare

Табачно-махорочное и фермента-

ционное производство

Producerea uleiurilor eterice Эфиромасличное производство

Producerea ceaiului Производство чая

Producerea parfumurilor şi

cosmeticelor

Парфюмерно-косметическое про-

изводство

Producerea uleiurilor şi grăsimilor Масложировое производство

Extragerea şi producerea sării de

bucătărie

Добыча и производство поварен-

ной соли

Extracţia şi prelucrarea rădăcinilor

de lemn dulce

Добыча и переработка солодково-

го корня

Morăritul, producerea crupelor,

nutreţurilor combinate şi întreţinerea

silozurilor de cereale

Элеваторное, мукомольно-

крупяное и комбикормовое про-

изводство

Alimentaţia publică şi comerţul Общественное питание и торговля

56 Transportul feroviar şi metropolitan Железнодорожный транспорт и

метрополитен

56

Flota maritimă şi fluvială Морской и речной транспорт

Profesiile muncitoreşti ale

personalului navigant (flota fluvială,

maritimă şi flota industriei peştelui)

şi din brigăzile de locomotivă

Профессии рабочих плавсостава

(речной, морской флот и флот

рыбной промышленности), локо-

мотивных бригад

Transportul auto şi transportul

electric urban

Автотранспорт и городской элек-

тротранспорт

57 Exploatarea şi încercările de zbor

ale aparatelor zburătoare (navelor

aeriene)

Эксплуатация и летные испыта-

ния летательных аппаратов (воз-

душных судов)

57

Page 228: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

717

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

Aviaţia civilă Гражданская авиация

Profesiile muncitorilor din

personalul de zbor

Профессии рабочих летно-

подъемного состава

58 Lucrările şi profesiile muncitorilor

din comunicaţii

Работы и профессии рабочих

связи

58

59 Profesii generale în industria

poligrafică

Общие профессии полиграфиче-

ского производства

59

Procesele de confecţionare a

formelor în industria poligrafică

Формные процессы полиграфиче-

ского производства

Procesele de imprimare Печатные процессы

Procesele de broşare, legare şi

finisare

Брошюровочно-переплетные и

отделочные процессы

Producerea caracterelor Шрифтовое производство

60 Producerea materialelor didactice

ilustrative

Производство наглядных пособий 60

61 Lucrări de reclamă, prezentare şi

machetare

Рекламно-оформительские и ма-

кетные работы

61

Lucrări de restaurare Реставрационные работы

62 Studiouri cinematografice şi

întreprinderi, organizaţii ale

televiziunii şi radiodifuziunii

Киностудии и предприятия, орга-

низации телевидения и радиове-

щания

62

Reţeaua cinematografică şi de

difuzare a filmelor

Киносети и кинопрокат

Instituţii teatrale şi de spectacole Театрально-зрелищные предприятия

63 Profesii generale în fabricarea

instrumentelor muzicale

Общие профессии производства

музыкальных инструментов

63

Fabricarea instrumentelor cu clape Производство клавишных инст-

рументов

Fabricarea instrumentelor cu arcuş Производство смычковых инст-

рументов

Fabricarea instrumentelor cu coarde

(pişcate)

Производство щипковых инстру-

ментов

Fabricarea instrumentelor cu ancie Производство язычковых инстру-

ментов

Fabricarea instrumentelor de suflat

şi de percuţie

Производство духовых и ударных

инструментов

Reparaţia şi restaurarea

instrumentelor muzicale

Ремонт и реставрация музыкаль-

ных инструментов

Page 229: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

718

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

64 Fabricarea jucăriilor Производство игрушек 64

65 Profesii generale în producerea

articolelor de artă

Общие профессии производства

художественных изделий

65

Confecţionarea bijuteriilor şi

filigranelor

Ювелирно-филигранное произ-

водство

Confecţionarea articolelor de artă

din metal

Производство художественных

изделий из металла

Confecţionarea articolelor de artă

din lemn, rădăcini deformate şi

coajă de mesteacăn

Производство художественных

изделий из дерева, капо-корня и

бересты

Industria de faţetare Гранильное производство

Fabricarea articolelor de artă din

piatră

Производство художественных

изделий из камня

Fabricarea articolelor de artă din

papier-maché cu picturi în miniatură

Производство художественных

изделий из папье-маше с миниа-

тюрной живописью

Fabricarea articolelor de artă din os

şi coarne

Производство художественных

изделий из кости и рога

Fabricarea articolelor de artă din

chihlimbar

Производство художественных

изделий из янтаря

Confecţionarea sculpturilor Скульптурное производство

Fabricarea pînzei şi a cartonului

grunduite

Производство грунтованного

холста и картона

Fabricarea articolelor de artă din

piele şi blănuri

Производство художественных

изделий из кожи и меха

Fabricarea articolelor de artizanat Производство изделий народных

художественных промыслов

66 Curăţarea chimică şi vopsirea Химическая чистка и крашение 66

Lucrări şi profesii ale muncitorilor

din spălătorii

Работы и профессии рабочих

прачечных

Deservirea socială a populaţiei Бытовое обслуживание населения

69 Exploatarea gazelor în oraşe şi

localităţi

Газовое хозяйство городов, по-

селков и населенных пунктов

69

Gospodăria apeductelor şi canalizare Водопроводно-канализационное

Хозяйство

Gospodăria spaţiilor verzi Зеленое хозяйство

Lucrări fotografice Фотоработы

70 Lucrări şi profesii în creşterea

animalelor

Работы и профессии рабочих в

животноводстве

70

Page 230: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

719

Codul

Poziţiei

faţetei

Код

Пози-

ции

фасета

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Nr.

ediţiei

ÎUTC

№ вы-

пуска

ЕТКС

Profesiile muncitorilor în producţia

agricolă

Профессии рабочих сельскохо-

зяйственного производства

71 Industria optico-mecanică Оптико-механическое производство 71

Faţeta 02. Categoriile tarifare

Фасет 02. Тарифные разряды

Codul

poziţiei

faţetei

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Код пози-

ции фасе-

та

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

Faţeta 03. Clasele (categoriile) de calificare

Фасет 03. Классы (категории) квалификации

Codul

poziţiei

faţetei

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Код пози-

ции фасе-

та

1 1 1

2 2 2

3 3 3

Page 231: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

720

Faţeta 04. Condiţiile de muncă

Фасет 04. Условия труда

Codul

poziţiei

faţetei

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Код пози-

ции фасе-

та

1 Normale Нормальные

2 Grele şi nocive Тяжелые и вредные

3 Foarte grele şi foarte nocive Особо тяжелые и особо вредные

Faţeta 05. Nivelul de mecanizare a muncii

Фасет 05. Степень механизации труда

Codul

poziţiei

faţetei

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Код пози-

ции фасета

1 Muncitori, care îndeplinesc lucrări la

automate, agregate automatizate,

instalaţii, aparate

Рабочие, выполняющие работу на

автоматах, автоматизированных агре-

гатах, установках, аппаратах

2 Muncitori, care îndeplinesc lucrări cu

ajutorul maşinilor şi mecanismelor

Рабочие, выполняющие работу при

помощи машин и механизмов

3 Muncitori, care îndeplinesc lucrări

manual la maşini şi mecanisme

Рабочие, выполняющие работу вруч-

ную при машинах и механизмах

4 Muncitori, care îndeplinesc lucrări

manual fără maşini şi mecanisme

Рабочие, выполняющие работу вруч-

ную не при машинах и механизмах

5 Muncitori, care îndeplinesc lucrări

manual la reglarea şi repararea maşinilor

şi mecanismelor

Рабочие, выполняющие работу вруч-

ную по наладке и ремонту машин и

механизмов

Faţeta 06. Profesii derivate

Фасет 06. Производные профессии

Codul

poziţiei

faţetei

Denumirea poziţiei faţetei

Наименование позиции фасета

Код пози-

ции фасе-

та

1 Superior Старший

2 Ajutor Помощник

Page 232: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

721

Index alfabetic al ocupaţiilor (funcţiilor) slujbaşilor

Алфавитный перечень занятий (должностей) служащих

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

A

20001 Academician-coordonator Академик-координатор 1 1210

20003 Acompaniator Аккомпаниатор 2 3473

20005 Acrobat Акробат 2 3474

20007 Actor de cinema Артист кино 2 2455

20009 Actuarist Статистик страховой (актуарий) 2 3434

20012 Adjunct al Procurorului General Заместитель генерального про-

курора

1 1110

20014 Administrator Администратор 2 3431

20016 Administrator cameră (a mamei şi

copilului, de odihnă)

Заведующий комнатой (матери

и ребенка, отдыха)

1 1226

20018 Administrator etaj la hotel Заведующий этажом гостиницы 1 1225

20020 Administrator filme Администратор кино 2 3431

20022 Administrator grupă de filmare Администратор съемочной

группы

2 3431

20024 Administrator hotel (casă de odi-

hnă)

Администратор гостиницы (до-

ма отдыха)

2 3431

20026 Administrator Palatul Căsătoriilor Распорядитель Дворца Бракосо-

четания

2 3431

20028 Administrator principal Главный администратор 1 1229

20030 Administrator sală Администратор зала 2 3431

20032 Administrator de serviciu Администратор дежурный 2 3431

20034 Administrator televiziune Администратор телевидения 2 3431

20037 Aerochimist Аэрохимик 2 2112

20039 Aerofotogeodez Аэрофотогеодезист 2 2148

20041 Aerolog Аэролог 2 2112

20043 Agent Агент 3 3429

20045 Agent de achiziţie (broker

mărfuri)

Агент по закупкам (торговый

брокер)

3 3416

20046 Agent agricol Агент сельскохозяйственный 3 3213

20047 Agent de aprovizionare Агент по снабжению 3 3416

20049 Agent de asigurare Агент страховой 3 3412

20050 Agent bancar Агент банка 3 3415

20052 Agent de căutare a încărcăturilor

şi bagajelor

Агент по розыску грузов и ба-

гажа

3 4133

20054 Agent comerţ Агент торговый 3 3415

20056 Agent diplomatic Дипломатический агент 2 3439

20058 Agent fiscal Агент по получению платежей 3 4215

20059 Agent gardă corp Телохранитель 3 5169

Page 233: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

722

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20060 Agent imobiliar (broker imobiliar) Агент по продаже недвижимо-

сти

3 3413

20062 Agent literar Литературный агент 3 3429

20064 Agent de livrare la domiciliu a

biletelor comandate

Агент по доставке заказанных

билетов

3 4221

20066 Agent de organizare a deservirii

traficului aerian

Агент по организации обслужи-

вания пассажирских авиапере-

возок

3 4221

20068 Agent de organizare a transportu-

lui aerian de poştă şi mărfuri

Агент по организации обслужи-

вания почтово-грузовых авиа-

перевозок

3 4221

20069 Agent pază în incinte Охраник помещений 3 5169

20070 Agent de predare a mărfurilor la

staţia (punctul) de frontieră

Агент по передаче грузов на

пограничной станции (пункте)

3 4133

20072 Agent de recepţie a comenzilor

pentru bilete

Агент по приему заказов на

билеты

3 4221

20074 Agent reclamă publicitară Агент рекламный 3 3429

20076 Agent de trafic după comandă Агент по заказам населения на

перевозку

3 4221

20078 Agent de voiaj Организатор путешествий 2 3414

20081 Agrochimist Агрохимик 2 2213

20082 Agrochimist (calificare medie) Агрохимик (средней квалифи-

кации)

2 3212

20084 Agrometeorolog Агрометеоролог 2 2112

20086 Agronom Агроном 2 2213

20087 Agronom (calificare medie) Агроном (средней квалифика-

ции)

2 3212

20088 Agronom pentru protecţia plante-

lor

Агроном по защите растений 2 2213

20089 Agronom pentru protecţia plante-

lor (calificare medie)

Агроном по защите растений

(средней квалификации)

2 3212

20091 Agronom de secţie (brigadă, sec-

tor agricol, fermă, hală)

Агроном отделения (бригады,

сельскохозяйственного участка,

фермы, цеха)

2 2213

20092 Agronom de secţie (brigadă, sec-

tor agricol, fermă, hală) (calificare

medie)

Агроном отделения (бригады,

сельскохозяйственного участка,

фермы, цеха) (средней квали-

фикации)

2 3213

20094 Agronom pentru producerea

seminţelor selecţionate

Агроном по семеноводству 2 2213

20095 Agronom pentru producerea

seminţelor selecţionate (calificare

medie)

Агроном по семеноводству

(средней квалификации)

2 3212

Page 234: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

723

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20097 Agronom-şef Главный агроном 1 1221

20100 Ajutor al ministrului Помощник министра 2 1120

20102 Ajutor al Preşedintelui Curţii de

Apel

Помощник председателя Апел-

ляционной палаты

2 1120

20104 Ajutor al Preşedintelui Curţii

Supreme de Justiţie

Помощник председателя Выс-

шей судебной палаты

2 1120

20106 Ajutor al Preşedintelui Republicii

Moldova

Помощник Президента Респуб-

лики Молдова

2 1120

20108 Ajutor al preşedintelui tribunalului Помощник председателя трибу-

нала

2 1120

20110 Ajutor al Prim-ministrului Repub-

licii Moldova

Помощник Премьер-министра

Республики Молдова

2 1120

20112 Ajutor principal al Preşedintelui

Republicii Moldova

Главный помощник Президента

Республики Молдова

2 1120

20114 Ajutor (inclusiv superior) al pro-

curorului

Помощник (в том числе стар-

ший) прокурора

2 1120

20117 Alcătuitor cărţi-pilot (indicatoare

de navigaţie)

Составитель лоций (руководств

для плавания)

2 2148

20119 Ambasador Посол 1 1120

20121 Ambasador cu misiuni speciale Посол по особым поручениям 1 1120

20123 Ameliorator agrosilvic Агролесомелиоратор 2 2213

20124 Ameliorator agrosilvic (calificare

medie)

Агролесомелиоратор (средней

квалификации)

2 3212

20126 Ameliorator principal Главный мелиоратор 1 1221

20128 Analist sisteme informatice Аналитик компьютерных сис-

тем

2 2131

20129 Anchetator Интервьюер 2 3434

20130 Anchetator penal Следователь 2 2429

20131 Anchetator penal (calificare

medie)

Следователь (средней квалифи-

кации)

2 3450

20133 Anchetator penal cazuri deosebit

de grave

Следователь по особо важным

делам

2 2429

20135 Animator cultural Культорганизатор 2 3473

20136 Antrenor Тренер 2 3475

20137 Antrenor echipă Тренер команды 1 1229

20139 Antrenor principal Главный тренер 1 1229

20140 Antropolog Антрополог 2 2442

20141 Aparatist principal Главный приборист 1 1222

20143 Aranjor texte Укладчик текста 2 3131

20145 Arbitru principal la testarea cailor

de prăsilă

Главный судья по испытанию

племенных лошадей

1 1221

20147 Arbitru sport Судья по спорту 2 3475

Page 235: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

724

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20149 Arbitru la testarea cailor de prăsilă Судья по испытанию племен-

ных лошадей

2 3213

20151 Arheograf Археограф 2 2431

20153 Arheolog Археолог 2 2442

20155 Arhiereu vicar Архиерей викарий 2 2460

20157 Arhitect Архитектор 2 2141

20159 Arhitect principal Главный архитектор 1 1223

20161 Arhitect proiectant principal Главный архитектор проекта 1 1223

20163 Arhivar Архивариус 3 4141

20164 Arhivist Архивист 2 2431

20166 Arimar Стивидор 2 3142

20168 Armator Фрахтовщик 2 2419

20170 Artist (striptease şi alte genuri) Артист (стриптиз и другие жан-

ры)

2 3473

20172 Artist ansamblu de cîntece şi dan-

suri

Артист ансамбля песни и танца 2 2453

20174 Artist ansamblu instrumental de

cameră şi ansamblu vocal

Артист камерно-

инструментального и вокально-

го ансамбля

2 2453

20176 Artist ansamblu instrumental de

estradă

Артист эстрадно-

инструментального ансамбля

2 2453

20178 Artist ansamblu de mimi Артист мимического ансамбля 2 2455

20180 Artist ansamblu vocal-

instrumental

Артист вокально-

инструментального ансамбля

2 2453

20182 Artist cadre auxiliare Артист вспомогательного со-

става

2 2455

20184 Artist circ Артист цирка 2 3474

20186 Artist-clovn muzical Артист-музыкальный эксцен-

трик

2 3474

20188 Artist colectiv de dansatori şi

coral

Артист танцевального и хорово-

го коллектива

2 2454

20190 Artist dramatic Артист драмы 2 2455

20192 Artist de estradă-sportiv, iluzionist

şi în alte genuri originale de

estradă

Артист эстрадно-спортивного,

иллюзионного и других ориги-

нальных эстрадных жанров

2 3474

20194 Artist gen declamator Артист разговорного жанра 2 2455

20196 Artist orchestră Артист оркестра 2 2453

20198 Artist orchestră şi ansamblu de

estradă

Артист эстрадного оркестра и

ансамбля

2 2453

20200 Artist orchestră simfonică, de

cameră şi fanfară

Артист симфонического, ка-

мерного, духового оркестра

2 2453

20202 Artist-prezentator Артист-конферансье 2 3472

20203 Artist-prezentator de concert Артист ведущий концерт 2 3472

Page 236: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

725

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20205 Artist satiric Артист-сатирик 2 3474

20208 Artist solist-instrumentalist Артист солист- инструмента-

лист

2 2453

20210 Artist-vocalist de comedie

muzicală şi estradă

Артист вокалист музыкальной

комедии и эстрады

2 2453

20211 Artist-vocalist (operă şi de

cameră)

Артист-вокалист (оперный и

камерный)

2 2453

20212 Artist vocalist (solist) Артист-вокалист (солист) 2 2453

20215 Asistent dirijor Ассистент дирижера 2 2453

20217 Asistent farmacist Провизор (средней квалифика-

ции)

2 3228

20219 Asistent maestru de balet Ассистент балетмейстера 2 2454

20221 Asistent maestru de cor Ассистент хормейстера 2 2453

20223 Asistent medical fizioterapie Специалист физиотерапевт 2 3226

20225 Asistent operator de cinema Ассистент кинооператора 2 3132

20227 Asistent operator complet telejur-

nalistic

Ассистент оператора тележур-

налистского комплекта

2 3132

20229 Asistent operator de sunete Ассистент звукооператора 2 3131

20231 Asistent pictor filmări combinate Ассистент художника по ком-

бинированным съемкам

2 2452

20233 Asistent pictor-multiplicator Ассистент художника-

мультипликатора

2 2452

20235 Asistent pictor-scenograf Ассистент художника-

постановщика

2 2452

20237 Asistent regizor Ассистент режиссера 2 2455

20238 Asistent regizor de film Ассистент кинорежиссера 2 2455

20240 Asistent regizor radiodifuziune Ассистент режиссера радиове-

щания

2 2455

20242 Asistent regizor scenograf Ассистент режиссера-

постановщика

2 2455

20244 Asistent regizor de sunet Ассистент звукорежиссера 2 3131

20246 Asistent regisor televiziune Ассистент режиссера телевиде-

ния

2 2455

20247 Asistent social (nivel mediu) Социальный ассистент (средней

квалификации)

3 3460

20249 Asistent social (nivel superior) Социальный ассистент (высшей

квалификации)

2 2446

20248 Asistent sonorizor Ассистент звукооформителя 2 3131

20250 Asistent teleoperator Ассистент телеоператора 2 3132

20252 Asistent universitar Ассистент 2 2310

20254 Astrolog Астролог 3 5150

20255 Ataşat Атташе 2 1120

20257 Auditor Аудитор 2 2411

Page 237: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

726

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20259 Avocat Адвокат 2 2421

20260 AvocaAvocat parlamentar ПарлаПарламентский адвокат 1 1110

B

20342 Bacteriolog Бактериолог 2 2212

20344 Baghermaistru Багермейстер 1 3142

20345 Baghermaistru-căpitan Багермейстер-капитан 1 3142

20346 Balerin Артист балета 2 2454

20348 Bibliograf Библиограф 2 2432

20350 Bibliograf principal Главный библиограф 1 1229

20352 Bibliotecar Библиотекарь 2 2432

20353 Bibliotecar (calificare medie) Библиотекарь (средней квали-

фикации)

2 4141

20354 Bibliotecar principal Главный библиотекарь 1 1229

20356 Biochimist Биохимик 2 2212

20358 Bioenergetician Биоэнергетик 2 3229

20360 Biofizic Биофизик 2 2212

20362 Biolog Биолог 2 2211

20361 Biotehnolog Биотехнолог 2 2212

20363 Brancardier Санитар-носильщик 3 5132

20364 Broker Брокер 2 3419

20365 Broker mărfuri Брокер торговый 2 3421

20367 Broker valori Брокер финансовый 2 3411

20370 Bucătar-şef Шеф-повар 1 1225

20372 Bucmaker Букмекер 3 4213

C

20395 Calculator Калькулятор (счетовод) 3 4121

20396 Calculator devize Сметчик 3 3433

20397 Calibror Калибровщик 2 2147

20398 Calibror principal Главный калибровщик 1 1222

20400 Cantor Кантор 2 2460

20402 Capelan Капеллан 2 2460

20404 Capelmaistru Капельмейстер 2 2453

20406 Cartograf Картограф 2 2148

20408 Cartograf-alcătuitor Картограф-составитель 2 2148

20410 Cascador Каскадер 2 3474

20411 Casier Кассир 3 4211

20412 Casier bancă Кассир, банк 3 4212

20413 Casier bagaje, marfă (încărcături) Кассир багажный, товарный

(грузовой)

3 4211

20414 Casier bilete Кассир (билетный) 3 4211

20415 Casier expert Кассир-эксперт 3 4211

20417 Călugăr Монах 3 3480

Page 238: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

727

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20418 Călugăriţă Монахиня 3 3480

20420 Căpitan Капитан 1 3142

20422 Căpitan (cartnic) Капитан (старшина, шкипер) 1 3142

20424 Căpitan-director Капитан-директор 1 3142

20426 Căpitan la inspectoratul portuar Капитан портового надзора 2 3142

20428 Căpitan-maistru macarale Капитан-кранмейстер 1 3142

20430 Căpitan-mecanic superior Старший механик-капитан 2 3141

20432 Căpitan-mecanic vas de scufun-

dare, vas de salvare

Капитан-механик водолазного,

спасательного судна

1 3142

20434 Căpitan (motorist-timonier) navă

de patrulare, şalupă de salvare

Капитан (старший моторист-

рулевой) патрульного, спаса-

тельного катера

1 3142

20436 Căpitan port (staţie portuară) Капитан порта (портового пунк-

та)

1 3142

20437 Căpitan predător Капитан сдаточный 2 3142

20438 Căpitan radă Капитан рейда 1 3142

20440 Cercetător-stagiar (în fizică şi

astronomie)

Стажер-исследователь (в облас-

ти физики и астрономии)

2 2111

20441 Cercetător-stagiar (în

meteorologie)

Стажер исследователь (в облас-

ти метеорологии)

2 2112

20442 Cercetător-stagiar (în chimie) Стажер исследователь (в облас-

ти химии)

2 2113

20443 Cercetător-stagiar (în geologie şi

geofizică)

Стажер-исследователь (в облас-

ти геологии и геофизики)

2 2114

20444 Cercetător-stagiar (în matematică) Стажер-исследователь (в облас-

ти математики)

2 2121

20445 Cercetător-stagiar (în statistică) Стажер-исследователь (в облас-

ти статистики)

2 2122

20446 Cercetător-stagiar (în informatică

şi tehnica de calcul)

Стажер-исследователь (в облас-

ти информатики и вычисли-

тельной техники)

2 2131

20447 Cercetător-stagiar (în biologie) Стажер-исследователь (в облас-

ти биологии)

2 2211

20448 Cercetător-stagiar (în bacteriolo-

gie şi farmacologie)

Стажер-исследователь (в облас-

ти бактериологии и фармаколо-

гии)

2 2212

20449 Cercetător-stagiar (în medicină) Стажер-исследователь (в облас-

ти медицины)

2 2229

20450 Cercetător-stagiar (în învăţămînt) Стажер-исследователь (в облас-

ти образования)

2 2351

20451 Cercetător-stagiar (în drept) Стажер-исследователь (в облас-

ти права)

2 2421

Page 239: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

728

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20452 Cercetător-stagiar (în economie) Стажер-исследователь (в облас-

ти экономики)

2 2441

20453 Cercetător-stagiar (în sociologie) Стажер-исследователь (в облас-

ти социологии)

2 2442

20454 Cercetător-stagiar (în filozofie,

istorie şi politologie)

Стажер-исследователь (в облас-

ти философии, истории и поли-

тологии)

2 2443

20455 Cercetător-stagiar (în filologie) Стажер-исследователь (в облас-

ти филологии)

2 2444

20456 Cercetător-stagiar (în psihologie) Стажер-исследователь (в облас-

ти психологии)

2 2445

20457 Cercetător în ştiinţele fizice, chi-

mice, matematice şi tehnice

Исследователь в области физи-

ческих, химических, математи-

ческих и технических наук

2 2111

20458 Cercetător în ştiinţele vieţii şi

medicină

Исследователь в области наук о

жизни и медицины

2 2229

20459 Cercetător în ştiinţele juridice,

economice, sociale şi umanistice

Исследователь в области юри-

дических, экономических, об-

щественных и гуманитарных

наук

2 2441

20460 Chapitmaistru Шапитмейстер 2 3474

20462 Chimist Химик 2 2113

20464 Cifrator Шифровальщик 3 4112

20466 Cîntăreţ Певец 2 3473

20468 Cîntăreţ bisericesc Псаломщик 2 2460

20470 Clasificator materie primă textilă Классификатор текстильного

сырья

2 2146

20472 Clovn Клоун 2 3474

20474 Codificator tipografie Кодировщик 3 4143

20476 Codificator Кодификатор 3 4190

20478 Colaborator literar Литературный сотрудник 2 2451

20480 Colaborator ştiinţific (în fizică şi

astronomie)

Научный сотрудник (в области

физики и астрономии)

2 2111

20482 Colaborator ştiinţific (în

meteorologie)

Научный сотрудник (в области

метеорологии)

2 2112

20484 Colaborator ştiinţific (în chimie) Научный сотрудник (в области

химии)

2 2113

20486 Colaborator ştiinţific (în geologie

şi geofizică)

Научный сотрудник (в области

геологии и геофизики)

2 2114

20488 Colaborator ştiinţific (în mate-

matică)

Научный сотрудник (в области

математики)

2 2121

20490 Colaborator ştiinţific (în statistică) Научный сотрудник (в области

статистики)

2 2122

Page 240: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

729

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20492 Colaborator ştiinţific (în

informatică şi tehnică de calcul)

Научный сотрудник (в области

информатики и вычислительной

техники)

2 2131

20494 Colaborator ştiinţific (în biologie) Научный сотрудник (в области

биологии)

2 2211

20496 Colaborator ştiinţific (în bacteri-

ologie şi farmacologie)

Научный сотрудник (в области

бактериологии и фармакологии)

2 2212

20498 Colaborator ştiinţific (în medi-

cină)

Научный сотрудник (в области

медицины)

2 2229

20500 Colaborator ştiinţific (în

învăţămînt)

Научный сотрудник (в области

образования)

2 2351

20502 Colaborator ştiinţific (în drept) Научный сотрудник (в области

права)

2 2421

20504 Colaborator ştiinţific (în

economie)

Научный сотрудник (в области

экономики)

2 2441

20506 Colaborator ştiinţific (în sociolo-

gie)

Научный сотрудник (в области

социологии)

2 2442

20508 Colaborator ştiinţific (în filozofie,

istorie şi politologie)

Научный сотрудник (в области

философии, истории и полито-

логии)

2 2443

20510 Colaborator ştiinţific (în filologie) Научный сотрудник (в области

филологии)

2 2444

20512 Colaborator ştiinţific (în psiholo-

gie)

Научный сотрудник (в области

психологии)

2 2445

20514 Colorist Колорист 2 2146

20515 Colorist principal Главный колорист 1 1222

20517 Comandant centru de instrucţie şi

antrenament

Командир учебно-

тренировочного центра

1 1229

20519 Comandant detaşament Командир отряда 1 1229

20521 Comandant detaşament de avioane Командир авиационного отряда 1 3143

20523 Comandant detaşament militarizat

de influenţă activă asupra procese-

lor hidrometeorologice

Командир военизированного

отряда по активному воздейст-

вию на гидрометеорологиче-

ские процессы

1 1229

20525 Comandant dragă aspiratoare Командир дноочистительного

снаряда

1 3142

20526 Comandant dragă, hidromonitor Командир землесоса, земснаря-

да

1 3142

20528 Comandant echipa salvamont

auxiliară

Командир вспомогательной

горноспасательной команды

1 1229

20530 Comandant escadrilă de avioane Командир авиационной эскад-

рильи

1 3143

Page 241: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

730

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20532 Comandant grupă a unităţii de

pompieri

Командир отделения пожарной

части

1 5169

20535 Comandant-mecanic superior Старший механик-командир 2 3141

20537 Comandant navă aeriană Командир воздушного судна 1 3143

20538 Comandant navă aeriană (pilot,

aviator)-instructor

Командир (пилот, летчик) воз-

душного судна-инструктор

1 3143

20540 Comandant patrulă de avioane Командир авиационного звена 1 3143

20542 Comandant pluton Командир взвода 1 1229

20544 Comandant punct de foc Командир огневой точки 1 1229

20546 Comandant staţie (salvagaz, sal-

vamont, subterană)

Командир пункта (газоспаса-

тельного, горно-спасательного,

подземного)

1 1229

20548 Comandant de unitate Командир части 1 1229

20550 Comentator Комментатор (обозреватель) 2 2451

20552 Comentator politic Обозреватель политический 2 2451

20554 Comentator probleme economice Обозреватель по экономиче-

ским вопросам

2 2451

20555 Comerciant Коммерсант 1 1314

20556 Comis-voiajor Коммивояжер 3 3415

20557 Compozitor Композитор 2 2453

20558 Concertmaistru Концертмейстер 2 2453

20560 Concertmaistru clasă de balet Концертмейстер по классу ба-

лета

2 2454

20562 Concertmaistru clasă de canto Концертмейстер по классу во-

кала

2 2453

20564 Conducător artistic Художественный руководитель 2 2455

20566 Conducător artistic principal Главный художественный руко-

водитель

1 1229

20568 Conducător de asociaţii, uniuni,

federaţii, filiale şi organizaţii

obşteşti

Руководитель ассоциации, объ-

единения, союза, федерации,

филиала, общественной органи-

зации

1 1142

20570 Conducător birou studenţesc de

cercetări ştiinţifice

Руководитель студенческого

исследовательского бюро

1 1229

20572 Conducător brigadă (de

prospecţiune, în organizaţii de

proiectare)

Руководитель бригады (изыска-

тельской, проектной организа-

ции)

1 1229

20574 Conducător cerc (club pe interese,

colectiv, asociaţie de amatori,

secţie, studiou, grupă turistică)

Руководитель кружка (клуба по

интересам, коллектива, люби-

тельского объединения, секции,

студии, туристской группы)

2 2359

20575 Conducător de cor Руководитель хора 2 2453

Page 242: Clasificatorul Profesiilor Din R.M

CRM 006-97

731

Codul

Код

Denumirea funcţiei

Наименование должности

Codul

categoriei

Код

катего-

рии

Codul pe

CORM

Код по

КЗРМ

20576 Conducător firmă mică, patron

(girant) în afaceri, intermedieri şi

alte servicii comerciale

Руководитель малой фирмы,

патрон (управляющий), осуще-

ствляющий общую коммерче-

скую деятельность, посредниче-

ские и другие коммерческие

услуги

1 1317

20577 Conducător grup turistic Руководитель туристической

группы

3 5113

20578 Conducător grupă (în industrie) Руководитель группы ( в про-

мышленности)

1 1222

20579 Conducător grupă (în transporturi) Руководитель группы (на

транспорте)

1 1226

20582 Conducător grupă (specializată în

alte ramuri)

Руководитель группы (специа-

лизированной в прочих отрас-

лях)

1 1229

20584 Conducător grupă (dezvoltare

ştiinţifico-tehnică)

Руководитель группы (научно-

технического развития)

1 1237

20587 Conducător grupă (funcţională în

alte domenii de activitate)

Руководитель группы (функ-

циональной в прочих областях

деятельности)

1 1239

20590 Conducător întreprindere mică,

patron (girant) în prestări servicii

pentru populaţie

Руководитель