of 66 /66
1 Consultare privind reglementarea profesiilor: proporționalitate și planuri naționale de acțiune ale statelor membre Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. * Nume * E-mail CONSULTARE PRIVIND REGLEMENTAREA PROFESIILOR: PLANURILE NAŢIONALE DE ACȚIUNE ALE STATELOR MEMBRE ȘI PROPORȚIONALITATEA ÎN REGLEMENTARE La 28 octombrie 2015, Comisia Europeană a adoptat o pentru bunuri și strategie privind piața unică servicii. Aceasta prevede acțiuni de dezvoltare a pieței unice a serviciilor, inclusiv prin îmbunătățirea reglementării serviciilor profesionale. În cadrul exercițiului recent de evaluare reciprocă [1], statele membre ale UE au trebuit să își examineze regimurile de reglementare a profesiilor și să demonstreze că acestea sunt „proporționale” cu obiectivele legitime de interes public. Ele au trebuit să elaboreze planuri naționale (PNA) care să prezinte modul în care statele membre și-au propus să se asigure că de acțiune reglementările lor sunt cât mai eficace posibil, atât pentru profesioniști, cât și pentru consumatori. Cum sunt reglementate profesiile în UE? * *

Consultare privind reglementarea profesiilor

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Consultare privind reglementarea profesiilor

Page 1: Consultare privind reglementarea profesiilor

1

Consultare privind reglementarea profesiilor: proporționalitate și planuri naționale de acțiune ale statelor membre

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

*Nume

*E-mail

CONSULTARE PRIVIND REGLEMENTAREA PROFESIILOR: PLANURILE NAŢIONALE DE ACȚIUNE ALE STATELOR MEMBRE ȘI PROPORȚIONALITATEA ÎN REGLEMENTARE

La 28 octombrie 2015, Comisia Europeană a adoptat o  pentru bunuri și strategie privind piața unicăservicii. Aceasta prevede acțiuni de dezvoltare a pieței unice a serviciilor, inclusiv prin îmbunătățirea reglementării serviciilor profesionale.

În cadrul exercițiului recent de evaluare reciprocă [1], statele membre ale UE au trebuit să își examineze regimurile de reglementare a profesiilor și să demonstreze că acestea sunt „proporționale” cu obiectivele legitime de interes public. Ele au trebuit să elaboreze planuri naționale

(PNA) care să prezinte modul în care statele membre și-au propus să se asigure că de acțiunereglementările lor sunt cât mai eficace posibil, atât pentru profesioniști, cât și pentru consumatori.

Cum sunt reglementate profesiile în UE?

*

*

Page 2: Consultare privind reglementarea profesiilor

2

La nivelul UE, profesiile reglementate, de la doctori la geologi, de la frizeri la ghizi turistici, care împreună reprezintă 22 % din forța de lucru, fac obiectul a aproximativ 6 000 de reglementări diferite. Prin urmare, 47 de milioane de persoane au nevoie de o autorizație, adesea în plus față de studiile urmate, pentru a putea să profeseze.

În unele domenii, de exemplu pentru garantarea siguranței, reglementarea este bineînțeles crucială. Cu toate acestea, riscurile pentru un beneficiar de servicii de asistență medicală nu sunt la fel ca cele cu care se confruntă cineva care beneficiază de serviciile unui agent imobiliar, ale unui ghid turistic sau ale unui frizer. Atunci când se evaluează raportul riscuri-beneficii, autoritățile de reglementare ar trebui să ia în considerare normele UE și naționale existente care protejează consumatorul, precum legislația privind răspunderea civilă, protecția consumatorului sau normele de sănătate și siguranță, astfel încât să nu adauge niveluri inutile de control.

Există mari diferențe între statele membre în ceea ce privește profesiile reglementate și formele de reglementare. Accesul la o profesie poate depinde nu numai de deținerea unei calificări, ci și de finalizarea unei perioade de formare practică, de înregistrarea la o autoritate competentă și/sau de aderarea la o asociație profesională. Este posibil ca persoanele fizice să aibă obligația să plătească taxe anuale, să urmeze o formare continuă și să se reînregistreze periodic. Este posibil, de asemenea, să fie limitate activitățile pe care le pot desfășura (ceea ce poate diferi de la un stat membru la altul), forma juridică pe care o poate lua întreprinderea lor sau persoanele care pot investi sau pot avea putere decizională în cadrul acesteia. În cazul unor profesii, unele state membre aleg să nu le reglementeze deloc, bazându-se în schimb pe alte măsuri, precum legi privind protecția consumatorului, în timp ce altele impun mai multe tipuri de reglementare. O listă completă cu profesiile reglementate la nivelul UE se găsește  , iar o hartă a profesiilor reglementate pe stat aicimembru .aici

Ce impact are reglementarea?

Toate aceste norme se adaugă la sarcina generală a profesioniștilor și la riscul de consecințe negative pentru economie și consumatori. Reglementările au un impact economic atât la nivel național, cât și la nivelul UE și pot genera obstacole semnificative pentru cetățenii UE care caută să ofere servicii sau să beneficieze de servicii în alt stat membru. În plus, acestea pot să ridice probleme în materie de concurență, să afecteze prețurile și să diminueze capacitatea de intrare pe piață a întreprinderilor sau a noilor profesioniști.

O modalitate de evitare a consecințelor negative neintenționate constă în evaluarea detaliată a funcționării reglementărilor și, dacă este cazul, în ajustarea lor astfel încât să îndeplinească în continuare obiectivele de siguranță și calitate fără efecte secundare nedorite.  arată că Studiileeforturile unor țări de modernizare a reglementării profesiilor au adus beneficii economiei în ansamblu[2]. De asemenea, beneficiile depind de măsurile adoptate în alte țări; dacă reglementările au fost actualizate peste tot, s-ar putea aștepta să se acumuleze beneficii suplimentare, deoarece reformele ar avea un impact mai extins asupra unei piețe mai mari.

Ce măsuri se iau pentru a se aborda aceste preocupări?

Directiva privind calificările profesionale are ca scop să minimizeze impactul negativ pe care reglementarea profesiilor îl poate avea asupra pieței unice, iar evaluarea reciprocă a fost menită să ducă la o revizuire a cerințelor naționale.

Page 3: Consultare privind reglementarea profesiilor

3

Care este scopul acestei consultări?

Dorim să ne spuneți ce credeți despre calitatea și utilitatea planurilor naționale de acțiune [3] și, în special, despre modul în care este evaluată proporționalitatea reglementării profesiilor. Vom analiza rezultatele și le vom introduce:

într-un raport care urmează să fie prezentat Parlamentului European și Consiliului până în ianuarie 2017[4];în orientările pentru reformă specifice fiecărei țări și profesii[5] șiîntr-un cadru analitic care propune o abordare mai favorabilă incluziunii pentru evaluarea proporționalității[6].

 

Pentru a participa, vă rugăm să vă înregistrați datele personale pe pagina următoare, după care veți ajunge la prima parte a consultării, unde vă vor fi solicitate opiniile cu privire la planurile naționale de acțiune (PNA). Puteți oferi răspunsuri pentru maximum 4 planuri naționale de acțiune, selectând din partea de sus a paginii opțiunea corespunzătoare 1, 2, 3 sau 4. În cazul în care statul membru nu a prezentat încă un PNA, vă puteți exprima totuși opiniile cu privire la reglementarea profesiilor pentru respectivul stat. Ulterior, veți merge la a doua parte a consultării, în care vi se vor adresa întrebări suplimentare privind aplicarea generală a reglementării serviciilor profesionale și, în special, privind proporționalitatea respectivei reglementări.

 

Vă mulțumim pentru timpul acordat acestei consultări [7].

 

Consultarea se va încheia la [12 săptămâni de la data publicării].

 

Clic dreapta  pentru a accesa lista completă cu planuri naționale de acțiune depuse până aiciîn prezent.

Declinarea responsabilității: Prezentul document are ca scop consultarea publică și nu reprezintă un aviz sau o poziție oficială a Comisiei Europene.

 

[1] În conformitate cu Directiva 2005/36/CE privind calificările profesionale.

[2] Exemple de astfel de studii se găsesc aici: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8525&lang=ro

Page 4: Consultare privind reglementarea profesiilor

4

[3] Puteți oferi răspunsuri pentru câte planuri naționale de acțiune doriți. În cazul în care țara pentru care doriți să formulați observații nu a prezentat încă unul, vă puteți exprima totuși opiniile cu privire la modul în care respectiva țară își reglementează profesiile.

[4] A se vedea articolul 59 din Directiva 2005/36/CE privind calificările profesionale.

[5] A se vedea Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi (secțiunea 2.3: Transformarea într-o realitate concretă a pieței fără frontiere pentru servicii).

[6] Ibid.

[7] Raportul nostru va avea la bază în special informații agregate; există posibilitatea să cităm din răspunsurile oferite de persoane fizice, dar nu vom indica sursa și nici date cu caracter personal (a se vedea normele privind protecția datelor).

Indiferent de răspunsul pe care îl dați la întrebarea A.4, contribuția dumneavoastră s-ar putea să facă obiectul unei cereri de acces la documente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Orice astfel de cerere va fi evaluată în condițiile prevăzute de respectivul regulament și în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

Confidențialitate:

Specific_Privacy_Statement.doc

INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

*Vă rugăm indicați cine sunteți/în ce calitate oferiți răspunsurile:

Furnizor de servicii profesionaleUtilizator de servicii profesionaleAutoritatea publicăAltele

* În ce calitate?

Societate privatăProfesionist independentCameră a profesioniștilor

*

*

Page 5: Consultare privind reglementarea profesiilor

5

* Care dintre următoarele descrieri vi se potrivește cel mai bine:

Întreprindere de mari dimensiuni (peste 250 de angajați)Întreprindere mică sau mijlocie (10-250 de angajați)Microîntreprindere (mai puțin de 10 angajați)Organizație de întreprinderi

* Care dintre următoarele descrieri vi se potrivește cel mai bine:

ÎntreprindereCetățeanAsociație a consumatorilor

* Care dintre următoarele descrieri vi se potrivește cel mai bine:

Organism sau instituție naționalăOrganism sau instituție regionalăInstituție parlamentarăOrganism de reglementareOrganism de aplicare sau executare a reglementărilor (dar care nu este responsabil cu adoptarea acestora)Autoritate în domeniul concurențeiAltele

* Vă rugăm specificați:

* Care dintre următoarele descrieri vi se potrivește cel mai bine:

SindicatInstituție de cercetare/Grup consultativ de experțiAltele

* Vă rugăm specificați:

*

*

*

*

*

*

Page 6: Consultare privind reglementarea profesiilor

6

* Cu ce sector are legătură în mod special activitatea dumneavoastră?

servicii pentru întreprindericonstrucțiiproducțieimobiliaretransportcomerț angro și cu amănuntulînvățământdivertismentsănătate și servicii socialeservicii de rețea altele decât transportuladministrație publicăturismalte servicii/activitățiNiciunul de mai sus, răspund în calitate de consumator de servicii în general și fără niciun interes față un sector sau o profesie anume.

*Care profesie din sectorul respectiv?

*

*

Page 7: Consultare privind reglementarea profesiilor

7

* În ce țară se află reședința dumneavoastră primară sau sediul (de exemplu, sediul firmei)?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul UnitEEAOrganizație internațională

* Vă rugăm specificați denumirea organizației/adresa dumneavoastră:

*

*

Page 8: Consultare privind reglementarea profesiilor

8

* În cazul în care avem întrebări suplimentare privind opiniile pe care le-ați exprimat, ne dați voie să vă contactăm?

DaNu

* Sunteți înscris în registrul de transparență a intereselor?

În cazul în care organizația/instituția dumneavoastră nu este înregistrată, vom considera răspunsurile dumneavoastră ca fiind oferite de o persoană fizică.

Registrul de transparență se găsește aici: Registrul de transparență

DaNuOfer răspunsuri în calitate de persoană fizică privată

* Vă rugăm indicați numărul dumneavoastră de înregistrare:

Vă rugăm să aveți în vedere că răspunsurile oferite de organizații neînregistrate vor fi publicate separat.

Dacă doriți, vă puteți înregistra acum: Înregistrare acum

*Contribuțiile primite pot fi publicate pe site-ul Comisiei, specificându-se identitatea contribuitorului. Vă rugăm să vă specificați preferința privind publicarea contribuției dumneavoastră: (Vă rugăm să aveți în vedere că, indiferent de opțiunea aleasă, contribuția dumneavoastră s-ar putea să facă obiectul unei cereri de acces la documente în conformitate cu Regul

privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale amentul (CE) nr. 1049/2001Consiliului și ale Comisiei. În acest caz, cererea va fi evaluată în condițiile prevăzute de regulament și în conformitate cu ).normele aplicabile privind protecția datelor

Contribuția mea poate fi publicată cu numele indicat; declar că nicio partea a acesteia nu face obiectul unor restricții privind drepturile de autor care ar putea împiedica publicarea sa.Contribuția mea poate fi publicată sub anonimat; declar că nicio partea a acesteia nu face obiectul unor restricții privind drepturile de autor care ar putea împiedica publicarea sa.Nu sunt de acord cu publicarea sub nicio formă a contribuției mele.

PLANURI NAȚIONALE DE ACȚIUNE

*

*

*

*

Page 9: Consultare privind reglementarea profesiilor

9

Puteți formula observații pentru maximum 4  (PNA-uri), iar întrebările se planuri naționale de acțiunevor repeta pentru fiecare stat membru ales.

În cazul în care PNA-ul pentru statul membru pentru care doriți să formulați observații nu a fost depus, ar trebui să alegeți următoarea opțiune: Țara pentru care doresc să formulez observații

și vi se va da în continuare posibilitatea să vă exprimați opiniile privind nu a depus PNA-ulreglementarea unei (unor) profesii de către statul membru respectiv.

*Acum vă rugăm să selectați, de mai jos, numărul de state membre pentru care doriți să oferiți răspunsuri:

1234

Primul stat membru

*

Page 10: Consultare privind reglementarea profesiilor

10

* Care stat membru?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul UnitȚara pentru care doresc să formulez observații nu a depus niciun PNA

*

Page 11: Consultare privind reglementarea profesiilor

11

*Care stat membru?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul Unit

* Considerați că acest PNA are la bază cele mai relevante informații privind impactul reglementării asupra pieței și/sau profesioniștilor (de exemplu, studii empirice, rapoarte ale asociațiilor profesionale și ale organismelor de protecție a consumatorilor, rapoarte și/sau avize ale altor autorități naționale, precum autoritățile din domeniul concurenței)?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNu știu

*

*

Page 12: Consultare privind reglementarea profesiilor

12

* Considerați că acest PNA are la bază cele mai relevante informații privind impactul reglementării asupra asigurării calității și protecției consumatorilor?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNu știu

* După ce ați citit acest PNA, considerați că analizează amănunțit toate profesiile reglementate?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNicio opinie

Explicați de ce:

* După ce ați citit acest PNA, considerați că analizează amănunțit toate impacturile reglementării?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNicio opinie

Explicați de ce:

*

*

*

Page 13: Consultare privind reglementarea profesiilor

13

În general, gândindu-vă la orice propunere din PNA, în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații?

„Propunerile din acest PNA...

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*... vor facilita accesul la profesii sau

exercitarea profesiilor”

*... vor îngreuna accesul la profesii sau

exercitarea profesiilor”

*... vor îmbunătăți opțiunile

consumatorilor”

*... vor îmbunătăți prețurile pentru

consumatori”

*... vor îmbunătăți șansele de angajare

/creștere a afacerii”

*... vor îmbunătăți șansele de creștere

economică”

*... vor îmbunătăți calitatea furnizării de

servicii”

*... nu vor schimba nimic”

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 14: Consultare privind reglementarea profesiilor

14

* Este menționată în PNA profesia dumneavoastră sau o profesie de interes pentru dumneavoastră?

Da, este menționată o profesie de interes pentru mineNu, profesia de interes pentru mine nu este menționatăNu am niciun interes față de nicio profesie anume

* Există vreo profesie anume care ați fi dorit să fie analizată de acest stat membru?

DaNu

* Ce profesie?

* Ce profesie?

* Acest PNA propune schimbări semnificative în ceea ce privește reglementarea acestei profesii?

DaNu

* Sunteți de acord cu schimbările propuse?

DaNu

*

*

*

*

*

*

Page 15: Consultare privind reglementarea profesiilor

15

Completați următoarea frază:

„Schimbările propuse pentru această profesie...

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*... vor facilita accesul la profesie sau

exercitarea profesiei”

*... vor îngreuna accesul la profesie sau

exercitarea profesiei”

*... vor îmbunătăți opțiunile

consumatorilor”

*... vor îmbunătăți prețurile pentru

consumatori”

*... vor îmbunătăți șansele de angajare

/creștere a afacerii”

*... vor îmbunătăți șansele de creștere

economică”

*... vor îmbunătăți calitatea furnizării de

servicii”

*... nu vor schimba nimic”

* Credeți că ar trebui să se schimbe modul de reglementare a acestei profesii?

DaNu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 16: Consultare privind reglementarea profesiilor

16

În opinia dumneavoastră, reglementarea actuală a profesiei la care vă referiți creează bariere disproporționate pentru accesul la această profesie și exercitarea sa?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*Cerințe de calificare profesională

disproporționate

*Activitățile rezervate profesiei sunt prea

multe sau prea vaste

 

Activitățile rezervate se referă la cele pe care numai profesionistul le poate efectua. De exemplu, poate exista situația în care oricine poate pregăti informațiile contabile ale unei societăți, dar actul de transmitere a acestor informații către autorități este rezervat unei anumite profesii reglementate.

*Titlu protejat inutil

*Scheme obligatorii de aderare sau

autorizare inutile

*Taxe foarte mari de înregistrare

*Asigurare de răspundere civilă

profesională obligatorie

*

*

*

*

*

*

Page 17: Consultare privind reglementarea profesiilor

17

*Restricții multidisciplinare sau norme de

incompatibilitate exagerat de stricte

Restricțiile multidisciplinare se referă la exercitarea în comun sau în parteneriat a diferite activități (de exemplu, o întreprindere care oferă atât servicii juridice, cât și servicii contabile)

Normele de incompatibilitate interzic exercitarea simultană a anumitor activități profesionale (de exemplu, un profesionist care acționează în calitate atât de avocat, cât și de contabil pentru clientul său)

 

*Cerințe de dezvoltare profesională

continuă

Există alte reglementări care considerați că acționează ca bariere disproporționate pentru această profesie?

* Considerați că există o altă (alte) profesie (profesii) care ar fi trebuit acoperită (acoperite) de acest PNA, dar care nu este (sunt)?

DaNu

Ce profesie (profesii)?

*

*

*

Page 18: Consultare privind reglementarea profesiilor

18

În opinia dumneavoastră, reglementările actuale creează bariere disproporționate pentru accesul la această (aceste) profesie (profesii) și exercitarea sa (lor)?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*Cerințe de calificare profesională

disproporționate

*Activitățile rezervate profesiei sunt prea

multe sau prea vaste

 

Activitățile rezervate se referă la cele pe care numai profesionistul le poate efectua. De exemplu, poate exista situația în care oricine poate pregăti informațiile contabile ale unei societăți, dar actul de transmitere a acestor informații către autorități este rezervat unei anumite profesii reglementate.

*Titlu protejat inutil

*Schemă obligatorie de aderare sau

autorizare inutilă

*Taxe foarte mari de înregistrare

*Asigurare de răspundere civilă

profesională obligatorie

*

*

*

*

*

*

Page 19: Consultare privind reglementarea profesiilor

19

*Restricții multidisciplinare sau norme

de incompatibilitate exagerat de stricte

Restricțiile multidisciplinare se referă la exercitarea în comun sau în parteneriat a diferite activități (de exemplu, o întreprindere care oferă atât servicii juridice, cât și servicii contabile)

Normele de incompatibilitate interzic exercitarea simultană a anumitor activități profesionale (de exemplu, un profesionist care acționează atât în calitate de avocat, cât și de contabil pentru clientul său)

 

*Cerințe de dezvoltare profesională

continuă

Există alte reglementări care considerați că acționează ca bariere disproporționate pentru această profesie?

Doriți să formulați alte observații generale suplimentare privind acest PNA?

*

*

Page 20: Consultare privind reglementarea profesiilor

20

Ați dori să adăugați informații suplimentare privind reglementarea unei (unor) anumite profesii în acest stat membru sau care considerați că ar fi utile în general pentru evaluarea funcționării reglementărilor în peisajul profesional?

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă ați fost pus într-o situație care considerați că încalcă legislația Uniunii Europene sau drepturile dumneavoastră în calitate de cetățean, este recomandat să vă adresați plângerea unui centru SOLVIT. Există centre SOLVIT în toate statele membre și se pot găsi la următorul link: SOLVIT UE

Al doilea stat membru

Page 21: Consultare privind reglementarea profesiilor

21

* Care stat membru?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul UnitȚara pentru care doresc să formulez observații nu a depus niciun PNA

*

Page 22: Consultare privind reglementarea profesiilor

22

*Care stat membru?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul Unit

* Considerați că acest PNA are la bază cele mai relevante informații privind impactul reglementării asupra pieței și/sau profesioniștilor (de exemplu, studii empirice, rapoarte ale asociațiilor profesionale și ale organismelor de protecție a consumatorilor, rapoarte și/sau avize ale altor autorități naționale, precum autoritățile din domeniul concurenței)?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNu știu

*

*

Page 23: Consultare privind reglementarea profesiilor

23

* Considerați că acest PNA are la bază cele mai relevante informații privind impactul reglementării asupra asigurării calității și protecției consumatorilor?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNu știu

* După ce ați citit acest PNA, considerați că analizează amănunțit toate profesiile reglementate?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNicio opinie

Explicați de ce:

* După ce ați citit acest PNA, considerați că analizează amănunțit toate impacturile reglementării?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNicio opinie

Explicați de ce:

În general, gândindu-vă la orice propunere din PNA, în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații?

„Propunerile din acest PNA...

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

*

*

*

Page 24: Consultare privind reglementarea profesiilor

24

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*... vor facilita accesul la profesii sau

exercitarea profesiilor”

*... vor îngreuna accesul la profesii sau

exercitarea profesiilor”

*... vor îmbunătăți opțiunile

consumatorilor”

*... vor îmbunătăți prețurile pentru

consumatori”

*... vor îmbunătăți șansele de angajare

/creștere a afacerii”

*... vor îmbunătăți șansele de creștere

economică”

*... vor îmbunătăți calitatea furnizării de

servicii”

*... nu vor schimba nimic”

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 25: Consultare privind reglementarea profesiilor

25

* Este menționată în PNA profesia dumneavoastră sau o profesie de interes pentru dumneavoastră?

Da, este menționată o profesie de interes pentru mineNu, profesia de interes pentru mine nu este menționatăNu am niciun interes față de nicio profesie anume

* Există vreo profesie anume care ați fi dorit să fie analizată de acest stat membru?

DaNu

* Ce profesie?

* Ce profesie?

* Acest PNA propune schimbări semnificative în ceea ce privește reglementarea acestei profesii?

DaNu

* Sunteți de acord cu schimbările propuse?

DaNu

*

*

*

*

*

*

Page 26: Consultare privind reglementarea profesiilor

26

Completați următoarea frază:

„Schimbările propuse pentru această profesie...

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*... vor facilita accesul la profesie sau

exercitarea profesiei”

*... vor îngreuna accesul la profesie sau

exercitarea profesiei”

*... vor îmbunătăți opțiunile

consumatorilor”

*... vor îmbunătăți prețurile pentru

consumatori”

*... vor îmbunătăți șansele de angajare

/creștere a afacerii”

*... vor îmbunătăți șansele de creștere

economică”

*... vor îmbunătăți calitatea furnizării de

servicii”

*... nu vor schimba nimic”

* Credeți că ar trebui să se schimbe modul de reglementare a acestei profesii?

DaNu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 27: Consultare privind reglementarea profesiilor

27

În opinia dumneavoastră, reglementarea actuală a profesiei la care vă referiți creează bariere disproporționate pentru accesul la această profesie și exercitarea sa?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*Cerințe de calificare profesională

disproporționate

*Activitățile rezervate profesiei sunt prea

multe sau prea vaste

 

Activitățile rezervate se referă la cele pe care numai profesionistul le poate efectua. De exemplu, poate exista situația în care oricine poate pregăti informațiile contabile ale unei societăți, dar actul de transmitere a acestor informații către autorități este rezervat unei anumite profesii reglementate.

*Titlu protejat inutil

*Scheme obligatorii de aderare sau

autorizare inutile

*Taxe foarte mari de înregistrare

*Asigurare de răspundere civilă

profesională obligatorie

*

*

*

*

*

*

Page 28: Consultare privind reglementarea profesiilor

28

*Restricții multidisciplinare sau norme de

incompatibilitate exagerat de stricte

Restricțiile multidisciplinare se referă la exercitarea în comun sau în parteneriat a diferite activități (de exemplu, o întreprindere care oferă atât servicii juridice, cât și servicii contabile)

Normele de incompatibilitate interzic exercitarea simultană a anumitor activități profesionale (de exemplu, un profesionist care acționează atât în calitate de avocat, cât și de contabil pentru clientul său)

 

*Cerințe de dezvoltare profesională

continuă

Există alte reglementări care considerați că acționează ca bariere disproporționate pentru această profesie?

* Considerați că există o altă (alte) profesie (profesii) care ar fi trebuit acoperită (acoperite) de acest PNA, dar care nu este (sunt)?

DaNu

Ce profesie (profesii)?

*

*

*

Page 29: Consultare privind reglementarea profesiilor

29

În opinia dumneavoastră, reglementările actuale creează bariere disproporționate pentru accesul la această (aceste) profesie (profesii) și exercitarea sa (lor)?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*Cerințe de calificare profesională

disproporționate

*Activitățile rezervate profesiei sunt prea

multe sau prea vaste

 

Activitățile rezervate se referă la cele pe care numai profesionistul le poate efectua. De exemplu, poate exista situația în care oricine poate pregăti informațiile contabile ale unei societăți, dar actul de transmitere a acestor informații către autorități este rezervat unei anumite profesii reglementate.

*Titlu protejat inutil

*Schemă obligatorie de aderare sau

autorizare inutilă

*Taxe foarte mari de înregistrare

*Asigurare de răspundere civilă

profesională obligatorie

*

*

*

*

*

*

Page 30: Consultare privind reglementarea profesiilor

30

*Restricții multidisciplinare sau norme

de incompatibilitate exagerat de stricte

Restricțiile multidisciplinare se referă la exercitarea în comun sau în parteneriat a diferite activități (de exemplu, o întreprindere care oferă atât servicii juridice, cât și servicii contabile)

Normele de incompatibilitate interzic exercitarea simultană a anumitor activități profesionale (de exemplu, un profesionist care acționează atât în calitate de avocat, cât și de contabil pentru clientul său)

 

*Cerințe de dezvoltare profesională

continuă

Există alte reglementări care considerați că acționează ca bariere disproporționate pentru această profesie?

Doriți să formulați alte observații generale suplimentare privind acest PNA?

*

*

Page 31: Consultare privind reglementarea profesiilor

31

Ați dori să adăugați informații suplimentare privind reglementarea unei (unor) anumite profesii în acest stat membru sau care considerați că ar fi utile în general pentru evaluarea funcționării reglementărilor în peisajul profesional?

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă ați fost pus într-o situație care considerați că încalcă legislația Uniunii Europene sau drepturile dumneavoastră în calitate de cetățean, este recomandat să vă adresați plângerea unui centru SOLVIT. Există centre SOLVIT în toate statele membre și se pot găsi la următorul link: SOLVIT UE

Al treilea stat membru

Page 32: Consultare privind reglementarea profesiilor

32

* Care stat membru?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul UnitȚara pentru care doresc să formulez observații nu a depus niciun PNA

*

Page 33: Consultare privind reglementarea profesiilor

33

*Care stat membru?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul Unit

* Considerați că acest PNA are la bază cele mai relevante informații privind impactul reglementării asupra pieței și/sau profesioniștilor (de exemplu, studii empirice, rapoarte ale asociațiilor profesionale și ale organismelor de protecție a consumatorilor, rapoarte și/sau avize ale altor autorități naționale precum autorități de concurență)?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNu știu

*

*

Page 34: Consultare privind reglementarea profesiilor

34

* Considerați că acest PNA are la bază cele mai relevante informații privind impactul reglementării asupra asigurării calității și protecției consumatorilor?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNu știu

* După ce ați citit acest PNA, considerați că analizează amănunțit toate profesiile reglementate?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNicio opinie

Explicați de ce:

* După ce ați citit acest PNA, considerați că analizează amănunțit toate impacturile reglementării?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNicio opinie

Explicați de ce:

În general, gândindu-vă la orice propunere din PNA, în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații?

„Propunerile din acest PNA...

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

*

*

*

Page 35: Consultare privind reglementarea profesiilor

35

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*... vor facilita accesul la profesii sau

exercitarea profesiilor”

*... vor îngreuna accesul la profesii sau

exercitarea profesiilor”

*... vor îmbunătăți opțiunile

consumatorilor”

*... vor îmbunătăți prețurile pentru

consumatori”

*... vor îmbunătăți șansele de angajare

/creștere a afacerii”

*... vor îmbunătăți șansele de creștere

economică”

*... vor îmbunătăți calitatea furnizării de

servicii”

*... nu vor schimba nimic”

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 36: Consultare privind reglementarea profesiilor

36

* Este menționată în PNA profesia dumneavoastră sau o profesie de interes pentru dumneavoastră?

Da, este menționată o profesie de interes pentru mineNu, profesia de interes pentru mine nu este menționatăNu am niciun interes față de nicio profesie anume

* Există vreo profesie anume care ați fi dorit să fie analizată de acest stat membru?

DaNu

* Ce profesie?

* Ce profesie?

* Acest PNA propune schimbări semnificative în ceea ce privește reglementarea acestei profesii?

DaNu

* Sunteți de acord cu schimbările propuse?

DaNu

*

*

*

*

*

*

Page 37: Consultare privind reglementarea profesiilor

37

Completați următoarea frază:

„Schimbările propuse pentru această profesie...

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*... vor facilita accesul la profesie sau

exercitarea profesiei”

*... vor îngreuna accesul la profesie sau

exercitarea profesiei”

*... vor îmbunătăți opțiunile

consumatorilor”

*... vor îmbunătăți prețurile pentru

consumatori”

*... vor îmbunătăți șansele de angajare

/creștere a afacerii”

*... vor îmbunătăți șansele de creștere

economică”

*... vor îmbunătăți calitatea furnizării de

servicii”

*... nu vor schimba nimic”

* Credeți că ar trebui să se schimbe modul de reglementare a acestei profesii?

DaNu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 38: Consultare privind reglementarea profesiilor

38

În opinia dumneavoastră, reglementarea actuală a profesiei la care vă referiți creează bariere disproporționate pentru accesul la această profesie și exercitarea sa?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*Cerințe de calificare profesională

disproporționate

*Activitățile rezervate profesiei sunt prea

multe sau prea vaste

 

Activitățile rezervate se referă la cele pe care numai profesionistul le poate efectua. De exemplu, poate exista situația în care oricine poate pregăti informațiile contabile ale unei societăți, dar actul de transmitere a acestor informații către autorități este rezervat unei anumite profesii reglementate.

*Titlu protejat inutil

*Scheme obligatorii de aderare sau

autorizare inutile

*Taxe foarte mari de înregistrare

*Asigurare de răspundere civilă

profesională obligatorie

*

*

*

*

*

*

Page 39: Consultare privind reglementarea profesiilor

39

*Restricții multidisciplinare sau norme de

incompatibilitate exagerat de stricte

Restricțiile multidisciplinare se referă la exercitarea în comun sau în parteneriat a diferite activități (de exemplu, o întreprindere care oferă atât servicii juridice, cât și servicii contabile)

Normele de incompatibilitate interzic exercitarea simultană a anumitor activități profesionale (de exemplu, un profesionist care acționează atât în calitate de avocat, cât și de contabil pentru clientul său)

 

*Cerințe de dezvoltare profesională

continuă

Există alte reglementări care considerați că acționează ca bariere disproporționate pentru această profesie?

* Considerați că există o altă (alte) profesie (profesii) care ar fi trebuit acoperită (acoperite) de acest PNA, dar care nu este (sunt)?

DaNu

Ce profesie (profesii)?

*

*

*

Page 40: Consultare privind reglementarea profesiilor

40

În opinia dumneavoastră, reglementările actuale creează bariere disproporționate pentru accesul la această (aceste) profesie (profesii) și exercitarea sa (lor)?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*Cerințe de calificare profesională

disproporționate

*Activitățile rezervate profesiei sunt prea

multe sau prea vaste

 

Activitățile rezervate se referă la cele pe care numai profesionistul le poate efectua. De exemplu, poate exista situația în care oricine poate pregăti informațiile contabile ale unei societăți, dar actul de transmitere a acestor informații către autorități este rezervat unei anumite profesii reglementate.

*Titlu protejat inutil

*Schemă obligatorie de aderare sau

autorizare inutilă

*Taxe foarte mari de înregistrare

*Asigurare de răspundere civilă

profesională obligatorie

*

*

*

*

*

*

Page 41: Consultare privind reglementarea profesiilor

41

*Restricții multidisciplinare sau norme

de incompatibilitate exagerat de stricte

Restricțiile multidisciplinare se referă la exercitarea în comun sau în parteneriat a diferite activități (de exemplu, o întreprindere care oferă atât servicii juridice, cât și servicii contabile)

Normele de incompatibilitate interzic exercitarea simultană a anumitor activități profesionale (de exemplu, un profesionist care acționează atât în calitate de avocat, cât și de contabil pentru clientul său)

 

*Cerințe de dezvoltare profesională

continuă

Există alte reglementări care considerați că acționează ca bariere disproporționate pentru această profesie?

Doriți să formulați alte observații generale suplimentare privind acest PNA?

*

*

Page 42: Consultare privind reglementarea profesiilor

42

Ați dori să adăugați informații suplimentare privind reglementarea unei (unor) anumite profesii în acest stat membru sau care considerați că ar fi utile în general pentru evaluarea funcționării reglementărilor în peisajul profesional?

A se avea în vedere că, dacă ați fost pus într-o situație care considerați că încalcă legislația Uniunii Europene sau drepturile dumneavoastră în calitate de cetățean, este recomandat să vă adresați plângerea unui centru SOLVIT. Există centre SOLVIT în toate statele membre și se pot găsi la următorul link: SOLVIT UE

Al patrulea stat membru

Page 43: Consultare privind reglementarea profesiilor

43

* Care stat membru?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul UnitȚara pentru care doresc să formulez observații nu a depus niciun PNA

*

Page 44: Consultare privind reglementarea profesiilor

44

*Care stat membru?

AustriaBelgiaBulgariaCroațiaCipruRepublica CehăDanemarcaEstoniaFinlandaFranțaGermaniaGreciaUngariaIrlandaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgMaltaȚările de JosPoloniaPortugaliaRomâniaSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaRegatul Unit

* Considerați că acest PNA are la bază cele mai relevante informații privind impactul reglementării asupra pieței și/sau profesioniștilor (de exemplu, studii empirice, rapoarte ale asociațiilor profesionale și ale organismelor de protecție a consumatorilor, rapoarte și/sau avize ale altor autorități naționale, precum autoritățile în domeniul concurenței)?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNu știu

*

*

Page 45: Consultare privind reglementarea profesiilor

45

* Considerați că acest PNA are la bază cele mai relevante informații privind impactul reglementării asupra asigurării calității și protecției consumatorilor?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNu știu

* După ce ați citit acest PNA, considerați că analizează amănunțit toate profesiile reglementate?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNicio opinie

Explicați de ce:

* După ce ați citit acest PNA, considerați că analizează amănunțit toate impacturile reglementării?

DaÎntr-o anumită măsurăNu chiarNuNicio opinie

Explicați de ce:

În general, gândindu-vă la orice propunere din PNA, în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații?

„Propunerile din acest PNA...

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

*

*

*

Page 46: Consultare privind reglementarea profesiilor

46

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*... vor facilita accesul la profesii sau

exercitarea profesiilor”

*... vor îngreuna accesul la profesii sau

exercitarea profesiilor”

*... vor îmbunătăți opțiunile

consumatorilor”

*... vor îmbunătăți prețurile pentru

consumatori”

*... vor îmbunătăți șansele de angajare

/creștere a afacerii”

*... vor îmbunătăți șansele de creștere

economică”

*... vor îmbunătăți calitatea furnizării de

servicii”

*... nu vor schimba nimic”

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 47: Consultare privind reglementarea profesiilor

47

* Este menționată în PNA profesia dumneavoastră sau o profesie de interes pentru dumneavoastră?

Da, este menționată o profesie de interes pentru mineNu, profesia de interes pentru mine nu este menționatăNu am niciun interes față de nicio profesie anume

* Există vreo profesie anume care ați fi dorit să fie analizată de acest stat membru?

DaNu

* Ce profesie?

* Ce profesie?

* Acest PNA propune schimbări semnificative în ceea ce privește reglementarea acestei profesii?

DaNu

* Sunteți de acord cu schimbările propuse?

DaNu

*

*

*

*

*

*

Page 48: Consultare privind reglementarea profesiilor

48

Completați următoarea frază:

„Schimbările propuse pentru această profesie ...

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*... vor facilita accesul la profesie sau

exercitarea profesiei”

*... vor îngreuna accesul la profesie sau

exercitarea profesiei”

*... vor îmbunătăți opțiunile

consumatorilor”

*... vor îmbunătăți prețurile pentru

consumatori”

*... vor îmbunătăți șansele de angajare

/creștere a afacerii”

*... vor îmbunătăți șansele de creștere

economică”

*... vor îmbunătăți calitatea furnizării de

servicii”

*... nu vor schimba nimic”

* Credeți că ar trebui să se schimbe modul de reglementare a acestei profesii?

DaNu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 49: Consultare privind reglementarea profesiilor

49

În opinia dumneavoastră, reglementarea actuală a profesiei la care vă referiți creează bariere disproporționate pentru accesul la această profesie și exercitarea sa?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*Cerințe de calificare profesională

disproporționate

*Activitățile rezervate profesiei sunt prea

multe sau prea vaste

 

Activitățile rezervate se referă la cele pe care numai profesionistul le poate efectua. De exemplu, poate exista situația în care oricine poate pregăti informațiile contabile ale unei societăți, dar actul de transmitere a acestor informații către autorități este rezervat unei anumite profesii reglementate.

*Titlu protejat inutil

*Scheme obligatorii de aderare sau

autorizare inutile

*Taxe foarte mari de înregistrare

*Asigurare de răspundere civilă

profesională obligatorie

*

*

*

*

*

*

Page 50: Consultare privind reglementarea profesiilor

50

*Restricții multidisciplinare sau norme de

incompatibilitate exagerat de stricte

Restricțiile multidisciplinare se referă la exercitarea în comun sau în parteneriat a diferite activități (de exemplu, o întreprindere care oferă atât servicii juridice, cât și servicii contabile)

Normele de incompatibilitate interzic exercitarea simultană a anumitor activități profesionale (de exemplu, un profesionist care acționează atât în calitate de avocat, cât și de contabil pentru clientul său)

 

*Cerințe de dezvoltare profesională

continuă

Există alte reglementări care considerați că acționează ca bariere disproporționate pentru această profesie?

* Considerați că există o altă (alte) profesie (profesii) care ar fi trebuit acoperită (acoperite) de acest PNA, dar care nu este (sunt)?

DaNu

Ce profesie (profesii)?

*

*

*

Page 51: Consultare privind reglementarea profesiilor

51

În opinia dumneavoastră, reglementările actuale creează bariere disproporționate pentru accesul la această (aceste) profesie (profesii) și exercitarea sa (lor)?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acordNu sunt de acord

Nu știu/Nicio opinie

*Cerințe de calificare profesională

disproporționate

*Activitățile rezervate profesiei sunt prea

multe sau prea vaste

 

Activitățile rezervate se referă numai la cele pe care profesionistul le poate efectua. De exemplu, poate exista situația în care oricine poate pregăti informațiile contabile ale unei societăți, dar actul de depunere a acestor informații către autorități este rezervat unei anumite profesii reglementate.

*Titlu protejat inutil

*Schemă obligatorie de aderare sau

autorizare inutilă

*Taxe foarte mari de înregistrare

*Asigurare de răspundere civilă

profesională obligatorie

*

*

*

*

*

*

Page 52: Consultare privind reglementarea profesiilor

52

*Restricții multidisciplinare sau norme

de incompatibilitate exagerat de stricte

Restricțiile multidisciplinare se referă la exercitarea în comun sau în parteneriat a diferite activități (de exemplu, o întreprindere care oferă atât servicii juridice, cât și servicii contabile)

Normele de incompatibilitate interzic exercitarea simultană a anumitor activități profesionale (de exemplu, un profesionist care acționează atât în calitate de avocat, cât și de contabil pentru clientul său)

 

*Cerințe de dezvoltare profesională

continuă

Există alte reglementări care considerați că acționează ca bariere disproporționate pentru această profesie?

Doriți să formulați alte observații generale suplimentare privind acest PNA?

*

*

Page 53: Consultare privind reglementarea profesiilor

53

Ați dori să adăugați informații suplimentare privind reglementarea unei (unor) anumite profesii în acest stat membru sau care considerați că ar fi utile în general pentru evaluarea funcționării reglementărilor în peisajul profesional?

A se avea în vedere că, dacă ați fost pus într-o situație care considerați că încalcă legislația Uniunii Europene sau drepturile dumneavoastră în calitate de cetățean, este recomandat să vă adresați plângerea unui centru SOLVIT. Există centre SOLVIT în toate statele membre și se pot găsi la următorul link: SOLVIT UE

PROPORȚIONALITATEA ÎN REGLEMENTARE

Evaluarea proporționalității în reglementarea profesiilor este o cerință juridică existentă în temeiul legislației UE. Aceasta înseamnă că trebuie să se asigure faptul că nu sunt disponibile mijloace mai puțin restrictive pentru îndeplinirea obiectivelor de politică publică (de exemplu, sănătatea publică, siguranța consumatorului, protejarea patrimoniului cultural etc.) pe care reglementarea în cauză este concepută să le atingă. Criteriile de realizare a unei astfel de evaluări au fost elaborate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul a numeroase hotărâri din jurisprudență[1]. Cu toate acestea, nu este clar ce criterii minime ar trebui aplicate pentru a se demonstra conformitatea cu cerința de evaluare a proporționalității.

Într-adevăr, pe parcursul procesului de evaluare reciprocă realizat în perioada 2013-2016, informațiile colectate din statele membre au arătat că, în multe cazuri, calitatea analizei proporționalității este inadecvată, iar criteriile utilizate pentru evaluări în sine, precum și intensitatea acestora a variat foarte mult de la un stat membru la altul. Pentru a se soluționa lipsa de claritate în ceea ce privește criteriile minime adecvate care trebuie utilizate și nivelurile divergente de control al reglementărilor naționale, Comisia desfășoară o consultare cu privire la o eventuală metodologie comună la nivelul UE de evaluare a necesității și proporționalității reglementărilor naționale ale profesiilor („testul de proporționalitate”).

 

[1] A se vedea articolele 45, 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; de asemenea, cauza C-55/94, Reinhard Gebhard/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, și cauza C‑108/96, MacQueen și alții.

Page 54: Consultare privind reglementarea profesiilor

54

* Autoritățile ar trebui să analizeze impactul reglementărilor profesionale pe care le introduc?

DaNuNicio opinie

* Ar trebui analizată proporționalitatea pe baza unui set de criterii minime comune de evaluare a impactului reglementării, astfel încât cei mai relevanți factori să fie luați în considerare de către toate autoritățile de reglementare?

DaNuNicio opinie

* Aveți cunoștință de cerințe privind o evaluarea a proporționalității reglementărilor în țara dumneavoastră?

Da, există o metodologie sistematică.Da, este realizată de la caz la caz.Nu, nu există nicio metodologie de evaluare a proporționalității reglementărilor.Nu știu.

Puteți oferi o trimitere la această metodologie sau un rezumat al acesteia?

*Aveți cunoștință de existența, la nivel național sau la nivelul UE, a unor criterii de evaluare a proporționalității reglementărilor profesionale?

DaNu

*În opinia dumneavoastră, sunt suficient de clare criteriile existente de evaluare?

Da, și nu este nevoie sau este nevoie în mică măsură să se clarifice criteriile.Nu, criteriile ar trebuie să fie clarificate în continuare.Nu, criteriile ar trebuie să fie clarificate în continuare și făcute comparabile la nivelul statelor membre.Nu știu.

*

*

*

*

*

Page 55: Consultare privind reglementarea profesiilor

55

* În opinia dumneavoastră, care sunt, dacă există, deficiențele privind actuala situație în materie de evaluare a proporționalității?

Nu este clar ce criterii ar trebui utilizate pentru a se respecta cerința de evaluare a proporționalității.Nu există nicio metodologie comună de efectuare a evaluării proporționalității.Evaluările proporționalității nu sunt comparabile la nivelul statelor membre.Calitatea evaluării proporționalității de care am cunoștință este inadecvată.Statele membre nu își respectă obligațiile de evaluare a proporționalității și nu există niciun mecanism de corectare a acestui comportament.Nu există nicio consultare adecvată.Nu știu.

Există alte probleme privind evaluarea proporționalității care nu sunt incluse mai sus și care ar trebui să fie incluse?

Care elemente ale evaluării proporționalității ar trebui să fie clarificate?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Nicio opinie

*Motive: identificarea motivelor predominante privind

interesul general care justifică măsura (politica publică, securitatea și/sau sănătatea, protecția consumatorilor, corectitudinea tranzacțiilor comerciale, combaterea fraudei, protecția mediului)

*

*

Page 56: Consultare privind reglementarea profesiilor

56

*Analiza riscurilor: identificarea și evaluarea naturii

riscurilor pentru consumatori, profesioniști sau părți terțe, inclusiv în special dacă și de ce normele existente (precum legislația privind protecția consumatorilor, legislația privind răspunderea civilă, reglementările privind sănătatea și siguranța, regulamentele/standardele ex post) sunt inadecvate pentru protejarea interesului public

*Evaluarea necesității cerinței de a deține competențe

și formare de specialitate și evaluarea în mod specific a nivelului, caracterului și duratei formării prevăzute

*Evaluarea existenței a diferite căi de obținere a

calificării

*Analizarea domeniului practicii și a rezervelor privind

activitățile

*Estimarea impactului economic al reglementărilor

propuse, inclusiv examinarea impacturilor asupra pieței ale unor variabile precum ocuparea forței de muncă, concurența, prețul etc.

*Analizarea alternativelor la reglementări sau a unor

reglementări mai puțin restrictive

*Evaluarea efectului cumulat al restricțiilor atât asupra

accesului la activitățile profesionale, cât și asupra exercitării activităților profesionale

*Evaluarea nediscriminării profesioniștilor originari

din alte state membre ale UE

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 57: Consultare privind reglementarea profesiilor

57

*Proceduri îmbunătățite: demersuri necesare pentru

efectuarea evaluării proporționalității

*Proceduri îmbunătățite: consultarea obligatorie a

tuturor părților interesate înainte de luarea unei decizii

*Proceduri îmbunătățite: publicarea evaluărilor online

*Nu sunt necesare clarificări

Există alte elemente care nu sunt incluse în tabelul de mai sus și care considerați că ar putea beneficia de o îmbunătățire suplimentară?

*Considerați că ar trebui să existe orientări comune privind modalitatea de efectuare a unei evaluări a proporționalității?

DaNuNu știu/Nicio opinie

*Considerați că astfel de orientări ar trebui să fie utilizate în mod obligatoriu de către autoritățile publice?

DaNuNu știu

*

*

*

*

*

*

Page 58: Consultare privind reglementarea profesiilor

58

Înainte de adoptarea oricărui act cu putere de lege, există o cerință juridică de analizare a necesității și a proporționalității reglementării, și anume prin demonstrarea faptului că nu sunt disponibile mijloace mai puțin restrictive în vederea îndeplinirii obiectivelor publice. Cu toate acestea, nu există nicio metodologie europeană comună privind modalitatea adecvată de efectuare a acestei analize.

Care credeți că ar fi impactul introducerii unei metodologii comune de clarificare a criteriilor minime necesare pentru evaluarea adecvată a proporționalității atunci când se introduc

reglementări noi sau se revizuiesc vechile reglementări?

Se bifează o singură căsuță pe fiecare rând

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Nu știu

*Ar îmbunătăți calitatea reglementărilor

*Ar simplifica reglementările profesionale

*Ar duce la modernizarea reglementărilor

naționale privind cerințele de acces și conduită

*Ar contribui la clarificarea criteriilor

minime necesare pentru îndeplinirea cerinței de evaluare a proporționalității

*Ar sprijini statele membre cu un model

și orientări comune privind metoda necesară pentru efectuarea unor astfel de evaluări

*Ar îmbunătăți calitatea generală a

evaluărilor proporționalității

*Ar contribui la investigarea alternativelor

la reglementări și la propunerea de acțiuni adecvate de îmbunătățire a legislației

*Ar face evaluările proporționalității mai

transparente și comparabile la nivelul statelor membre

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 59: Consultare privind reglementarea profesiilor

59

*Ar sprijini conformitatea cu cerințele

juridice existente privind notificarea noilor reglementări și motivele pentru care sunt considerate proporționale*

* Astfel cum se prevede în normele UE existente din Directiva 2005/36/EC privind calificările profesionale, precum și din tratat

*Ar îmbunătăți implicarea a diverse

grupuri afectate, precum întreprinderile și consumatorii, în procesul de elaborare a legislației

*Ar facilita compararea cerințelor de

reglementare la nivelul UE

*Ar îmbunătăți securitatea juridică în ceea

ce privește conformitatea cu cerințele existente prevăzute de legislația UE

*Ar determina statele membre să

examineze în mod serios și structurat factorii de necesitate și proporționalitate atunci când adoptă reglementări noi sau le revizuiesc pe cele existente 

*Ar reduce sarcinile administrative ale

profesioniștilor

*Ar facilita accesul la profesii

*Ar facilita mobilitatea profesioniștilor

între statele membre

*Ar spori concurența pe piață

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Page 60: Consultare privind reglementarea profesiilor

60

*Ar spori nivelul de protecție a

consumatorilor

*Ar îmbunătăți funcționarea pieței muncii

*Ar asigura un raport calitate-preț mai

bun pentru servicii

*Ar îmbunătăți calitatea serviciilor

profesionale

EVALUAREA PROPORȚIONALITĂȚII (SECȚIUNE DEDICATĂ AUTORITĂȚILOR PUBLICE)

Întrucât ați specificat că sunteți autoritate publică, am dori să vă adresăm câteva întrebări suplimentare privind experiența dumneavoastră profesională în ceea ce privește aplicarea principiilor proporționalității.

Deși Comisia nu are nicio intenție să diminueze standardele de calitate, este, de asemenea, important să se asigure că reglementările naționale sunt proporționale, adică se limitează la ceea ce este necesar pentru a se atinge obiectivele de interes general urmărite[1].

Suntem interesați de experiența dumneavoastră în ceea ce privește profesiile reglementate și modul în care proporționalitatea funcționează în practică. Vom utiliza contribuția dumneavoastră la acțiuni de îmbunătățire a reglementărilor, în special în ceea ce privește proporționalitatea.  

Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos privind toate tipurile de reglementări, adică dispoziții privind accesul (de exemplu, calificări, formare, experiență profesională) și practica în ceea ce privește o profesie (de exemplu, aderarea la o cameră a profesioniștilor, forma juridică, cerințele privind participarea).

 

[1] A se vedea articolele 45, 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; de asemenea, cauza C-55/94, Reinhard Gebhard/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, și cauza C‑108/96, MacQueen și alții.

*

*

*

*

Page 61: Consultare privind reglementarea profesiilor

61

ani

* Dumneavoastră:

Reglementați o profesie/profesiiRevizuiți sau supravegheați reglementarea unei/unor profesiiNiciuna de mai sus

*Reglementările cu care lucrați dispun de o clauză de revizuire?

DaNuNu știu

* În general, cât de des sunt revizuite? O dată la...

(exprimați în cifre)

* Atunci când revizuiți sau luați în considerare modificări la reglementări, utilizați sau aveți cunoștință de utilizarea criteriilor bazate pe proporționalitate în vederea fundamentării deciziei?

DaNuNu știu

*Care dintre următoarele sunt considerate justificări pentru reglementarea unei profesii:

politica publică, securitatea sau sănătatea, interesul public predominant, recunoscut ca atare în jurisprudența Curții de Justiție (de exemplu, protecția consumatorilor, corectitudinea tranzacțiilor comerciale, combaterea fraudei, protecția mediului)reputația profesieialtele

* Vă rugăm specificați:

*

*

*

*

*

*

Page 62: Consultare privind reglementarea profesiilor

62

* Care dintre criteriile de mai jos sunt utilizate?

existența altor norme nespecifice reglementării profesiei respective (de exemplu, protecția consumatorilor, răspunderea, sănătatea și siguranța, regulamentele/standardele ex post) care ar putea să fie suficiente pentru protejarea unora dintre interesele publice urmăriteevaluarea gradului în care măsura (măsurile) de reglementare funcționează cu succes pentru atingerea obiectivelor de politică/servirea intereselor publicenecesitatea de a dispune de competențe și formare de specialitate pentru practicarea profesieinivelul, caracterul și durata formării prevăzuteexistența a diferite căi de obținere a calificăriidomeniul practicii profesionale și al activităților rezervateimpactul economic al reglementării (de exemplu, asupra salariilor, ocupării forței de muncă, concurenței, cererii)alternativele la reglementare sau o reglementare mai puțin restrictivăefectul cumulat al restricțiilor asupra accesului la activitățile profesionale și asupra exercitării activităților profesionalecosturile administrativeniciun set de criteriinu știualtele

*Vă rugăm specificați:

*Considerați că un control al proporționalității ajută/ar ajuta să se asigure faptul că reglementarea este cel mai bine concepută pentru a se atinge obiectivele de interes public?

DaNu

* Ar fi utile orientări suplimentare la nivelul UE (precum un cadru analitic)?

DaNuNu știu

*

*

*

*

Page 63: Consultare privind reglementarea profesiilor

63

*Care dintre următoarele considerați că ar trebui în principiu să fie incluse ca justificări pentru reglementarea unei profesii:

politica publică, securitatea sau sănătatea, interesul public predominant, recunoscut ca atare în jurisprudența Curții de Justiție (de exemplu, protecția consumatorilor, corectitudinea tranzacțiilor comerciale, combaterea fraudei, protecția mediului)reputația profesieialtele

* Vă rugăm specificați:

* Care dintre următoarele elemente considerați că ar trebui în principiu să fie incluse în cadru?

existența altor norme nespecifice reglementării profesiei respective (de exemplu, protecția consumatorilor, răspunderea, sănătatea și siguranța, regulamentele/standardele ex post) care ar putea să fie suficiente pentru protejarea unora dintre interesele publice urmăriteevaluarea gradului în care măsura (măsurile) de reglementare funcționează cu succes pentru atingerea obiectivelor de politică/servirea intereselor publicenecesitatea de a dispune de competențe și formare de specialitate pentru practicarea profesieinivelul, caracterul și durata formării prevăzuteexistența a diferite căi de obținere a calificăriidomeniul practicii profesionale și al activităților rezervateimpactul economic al reglementării (de exemplu, asupra salariilor, ocupării forței de muncă, concurenței, cererii)alternativele la reglementare sau o reglementare mai puțin restrictivă (aceasta ar putea include, de exemplu, scheme de certificare voluntară, instrumente de informare online, registre sau mecanisme de examinare din partea consumatorilor)efectul cumulat al restricțiilor asupra accesului la activitățile profesionale și asupra exercitării activităților profesionalecosturile administrativeniciun set de criteriinu știualtele

*Vă rugăm specificați:

*

*

*

*

Page 64: Consultare privind reglementarea profesiilor

64

*Utilizarea orientărilor ar trebui să fie voluntară?

DaNuNu știu

*De ce nu?

* Consultați o varietate mare de părți interesate?

În principal, ne consultăm cu profesioniștii în cauzăNe consultăm cu o varietate mare de părți interesate, inclusiv cu părți interesate din domeniul consumatorilor și al concurențeiDe obicei, nu desfășurăm consultăriNu se aplică

*Cum clasificați implicarea părților interesate în cadrul consultării desfășurate?

Părțile interesate prezintă mereu interes și oferă feedbackNivelul de interes este moderatUnele părți interesate sunt mai active decât alteleProfesioniștii sunt probabil cei mai implicațiNu oferă niciun fel de răspuns

* Cum distribuiți rezultatele analizei dumneavoastră privind proporționalitatea?

Sunt publicate odată cu reglementările profesionaleSunt publicate separat onlineNu sunt publicateNu se aplicăAltele

* Vă rugăm explicați:

*

*

*

*

*

*

Page 65: Consultare privind reglementarea profesiilor

65

* Din informațiile de care dispuneți, în ultimii 10 ani, au existat schimbări ale reglementării acestei/acestor profesii?

DaNuNu știu

* Câte schimbări?

exprimați în cifre

* În general, aceste schimbări:

Au introdus mai multe cerințeAu eliminat cerințeAu înlocuit cerințe cu „măsuri alternative” (acestea ar putea include, de exemplu, scheme de certificare voluntară, instrumente de informare online, registre sau mecanisme de examinare din partea consumatorilor)Au fost în principal legate de îmbunătățiri administrativeAltele

*În ansamblu, respectivele măsuri alternative au fost mai puțin restrictive sau mai restrictive?

Mai restrictiveMai puțin restrictiveNicio opinie

* Vă rugăm explicați:

*Aveți cunoștință de vreo schimbare, în următorii trei ani, cu privire la reglementarea acestei/acestor profesii?

DaNuNu se știe până după elaborarea concluziilor unei viitoare revizuiriNu știu

*

*

*

*

*

*

Page 66: Consultare privind reglementarea profesiilor

66

* În general, este probabil ca aceste schimbări:

să introducă cerințe noisă elimine cerințesă înlocuiască cerințe cu măsuri alternativesă fie în principal legate de îmbunătățiri administrativealtele

* Respectivele alternative vor facilita intrarea pe piață și/sau exercitarea profesiei?

DaNuNicio opinie

* Explicați:

*

*

*