of 46 /46
1 262 / 12 Lazarević Dejana 0.0 F 0 0 2 277 / 12 Popović Marko 0.0 0 0 3 302 / 12 Rajović Miloš 0.0 E 0 0 4 303 / 12 Martinović Milica 0.0 0 0 5 306 / 12 Ražnatović Vuk 0.0 E 0 0 6 315 / 12 Bulajić Andrijana 0.0 0 0 7 316 / 12 Radulović Miloš 0.0 0 0 8 317 / 12 Ilić Nina 0.0 0 0 9 318 / 12 Žarić Marko 0.0 E 0 0 10 319 / 12 Boljević Luka 0.0 E 0 0 11 320 / 12 Ostojić Marina 0.0 0 0 12 322 / 12 Radulović Tamara 0.0 E 0 0 13 323 / 12 Radović Ana 0.0 F 0 0 14 324 / 12 Bulatović Bojana 0.0 F 0 0 15 329 / 12 Dragović Vuksan 0.0 0 0 16 332 / 12 Božović Čedomir 0.0 F 0 0 17 1. / 11 Šoškić Ivana 0.0 C 0 0 18 2. / 11 Cerović Milica 0.0 F 0 0 19 4. / 11 Damjanović Vanja 0.0 0 0 20 6. / 11 Siništaj Valbona 0.0 F 0 0 21 8. / 11 Jovović Ivana 0.0 E 0 0 22 9. / 11 Bulatović Staša 0.0 F 0 0 23 10. / 11 Golubović Luka 0.0 F 0 0 24 11. / 11 Simović Ksenija 0.0 F 0 0 25 12. / 11 Simanić Kosta 0.0 0 0 26 13. / 11 Luboder Eldin 0.0 F 0 0 27 14. / 11 Glušica Dragana 0.0 E 0 0 28 15. / 11 Đurović Marija 0.0 B 0 0 29 16. / 11 Ćipranić Jelena 0.0 F 0 0 30 17. / 11 Vučetović Azren 0.0 F 0 0 31 18. / 11 Mujević Maida 0.0 B 0 0 32 19. / 11 Borozan Ksenija 0.0 0 0

Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

Embed Size (px)

Text of Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

Page 1: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

1 262 / 12 Lazarević Dejana 0.0 F 0 0 0.02 277 / 12 Popović Marko 0.0 0 0 0.03 302 / 12 Rajović Miloš 0.0 E 0 0 0.04 303 / 12 Martinović Milica 0.0 0 0 0.05 306 / 12 Ražnatović Vuk 0.0 E 0 0 0.06 315 / 12 Bulajić Andrijana 0.0 0 0 0.07 316 / 12 Radulović Miloš 0.0 0 0 0.08 317 / 12 Ilić Nina 0.0 0 0 0.09 318 / 12 Žarić Marko 0.0 E 0 0 0.0

10 319 / 12 Boljević Luka 0.0 E 0 0 0.011 320 / 12 Ostojić Marina 0.0 0 0 0.012 322 / 12 Radulović Tamara 0.0 E 0 0 0.013 323 / 12 Radović Ana 0.0 F 0 0 0.014 324 / 12 Bulatović Bojana 0.0 F 0 0 0.015 329 / 12 Dragović Vuksan 0.0 0 0 0.016 332 / 12 Božović Čedomir 0.0 F 0 0 0.017 1. / 11 Šoškić Ivana 0.0 C 0 0 0.018 2. / 11 Cerović Milica 0.0 F 0 0 0.019 4. / 11 Damjanović Vanja 0.0 0 0 0.020 6. / 11 Siništaj Valbona 0.0 F 0 0 0.021 8. / 11 Jovović Ivana 0.0 E 0 0 0.022 9. / 11 Bulatović Staša 0.0 F 0 0 0.023 10. / 11 Golubović Luka 0.0 F 0 0 70.024 11. / 11 Simović Ksenija 0.0 F 0 0 0.025 12. / 11 Simanić Kosta 0.0 0 0 0.026 13. / 11 Luboder Eldin 0.0 F 0 0 0.027 14. / 11 Glušica Dragana 0.0 E 0 0 0.028 15. / 11 Đurović Marija 0.0 B 0 0 0.029 16. / 11 Ćipranić Jelena 0.0 F 0 0 0.030 17. / 11 Vučetović Azren 0.0 F 0 0 0.031 18. / 11 Mujević Maida 0.0 B 0 0 0.032 19. / 11 Borozan Ksenija 0.0 0 0 0.0

Page 2: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

33 20. / 11 Mitrić Antonije 0.0 F 0 0 0.034 21-Nov Pipović Miloš 0.0 F 0 0 0.035 22-Nov Lulgjuraj Rita 0.0 F 0 0 0.036 23-Nov Popović Blaga 0.0 F 0 0 0.037 24-Nov Đuranović Jelena 0.0 F 0 0 0.038 25-Nov Radović Iva 0.0 F 0 0 0.039 26-Nov Miletić Đorđe 0.0 C 0 0 0.040 27-Nov Joksimović Jelena 0.0 D 0 0 0.041 28-Nov Piper Vasiljka 0.0 E 0 0 0.042 29-Nov Mulabegović Teida 0.0 E 0 0 0.043 30-Nov Veličković Rada 0.0 F 0 0 0.044 31 / 11 Lasica Aleksandra 0.0 E 0 0 0.045 32 / 11 Popović Slađana 0.0 A 0 0 0.046 33 / 11 Jovović Danica 0.0 E 0 0 0.047 34 / 11 Marku Nikola 0.0 D 0 0 0.048 35 / 11 Adrović Elma 0.0 A 0 0 0.049 36 / 11 Kadić Jelena 0.0 B 0 0 0.050 37 / 11 Radonjić Andrea 0.0 F 0 0 0.051 38 / 11 Radusinović Žana 0.0 F 0 0 0.052 39 / 11 Radović Nemanja 0.0 E 0 0 0.053 40 / 11 Golubović Nikoleta 0.0 D 0 0 0.0

5441 / 11 Rakočević Aleksandra

0.0 D 0 0 0.055 42 / 11 Zečević Petar 0.0 E 0 0 0.056 43 / 11 Kojović Ivana 0.0 B 0 0 0.057 44 / 11 Bulatović Tamara 0.0 E 0 0 0.058 45 / 11 Hadžajlić Alan 0.0 C 0 0 0.059 46 / 11 Ćipović Ognjen 0.0 F 0 0 0.060 47 / 11 Kuzmanović Đorđe 0.0 F 0 0 0.061 48 / 11 Komar Milica 0.0 E 0 0 0.062 49 / 11 Madžgalj Danilo 0.0 D 0 0 0.063 50 / 11 Milić Milica 0.0 B 0 0 0.0

Page 3: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

64 51 / 11 Baranin Jovana 0.0 D 0 0 0.065 52 / 11 Pepić Merima 0.0 F 0 0 0.066 53 / 11 Ćetković Milica 0.0 C 0 0 0.067 54 / 11 Krivokapić Ena 0.0 E 0 0 0.068 55 / 11 Leković Marko 0.0 F 0 0 0.069 56 / 11 Bojović Jelena 0.0 F 0 0 0.070 57 / 11 Raković Marija 0.0 E 0 0 0.071 58 / 11 Ćulafić Jelena 0.0 F 0 0 0.072 59 / 11 Milić Balša 0.0 F 0 0 0.073 60 / 11 Rašović Snežana 0.0 0 0 0.074 61 / 11 Kralj Ivana 0.0 F 0 0.075 63 / 11 Komatina Sandra 0.0 E 0 0 0.076 64 / 11 Rašović Rosanda 0.0 D 0 0 0.077 65 / 11 Dabižinović Dušica 0.0 C 0 0 0.078 66 / 11 Nenezić Aleksandar 0.0 E 0 0 0.079 67 / 11 Zečević Marija 0.0 F 0 0 0.080 68 / 11 Nikpaljević Dajana 0.0 B 0 0 0.081 69 / 11 Đuričković Olga 0.0 E 0 0 0.082 70 / 11 Murić Anida 0.0 A 0 0 0.083 71 / 11 Barada Milica 0.0 F 0 0 0.084 72 / 11 Čabarkapa Nevena 0.0 E 0 0 0.085 73 / 11 Durutović Dragan 2 2.0 F 0 0 2.086 75 / 11 Peruničić Olgica 0.0 F 0 0 0.087 76 / 11 Vešović Marijana 0.0 E 0 0 0.088 77 / 11 Vuković Rada 0.0 F 0 0 0.089 78 / 11 Zečević Milena 0.0 F 0 0 0.090 79 / 11 Jovanović Suzana 0.0 A 0 0 0.091 80 / 11 Nurković Jasmina 0.0 C 0 0 0.092 81 / 11 Ličina Denisa 0.0 F 0 0 0.093 82 / 11 Perović Goran 0.0 F 0 0 0.094 83 / 11 Milošević Dragana 0.0 A 0 0 0.095 84 / 11 Vujačić Vladan 0.0 F 0 0 0.0

Page 4: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

96 85 / 11 Nikolić Milena 0.0 E 0 0 0.097 86 / 11 Tršić Dea 0.0 A 0 0 0.098 87 / 11 Dubljević Milutin 0.0 F 0 0 0.099 88 / 11 Žugić Marija 0.0 F 0 0 70.0

100 89 / 11 Tomčić Snežana 0.0 F 0 0 0.0101 90 / 11 Bjelajac Marija 0.0 E 0 0 0.0102 91 / 11 Ajković Dragana 0.0 F 0 0 0.0103 92 / 11 Vasiljević Ivana 0.0 E 0 0 0.0104 93 / 11 Krstić Aleksandar 0.0 D 0 0 0.0

10594 / 11 Golubović Aleksandra

0.0 F 0 0 0.0106 95 / 11 Jokić Anđela 0.0 A 0 0 0.0107 96 / 11 Radonjić Filip 0.0 F 0 0 0.0108 97 / 11 Grbavčević Danka 0.0 B 0 0 0.0109 98 / 11 Cvijović Minja 0.0 E 0 0 0.0110 99 / 11 Đukić Branislava 0.0 F 0 0 0.0111 100 / 11 Dajević Jelena 0.0 B 0 0 0.0112 101 / 11 Uzelac Anđela 0.0 E 0 0 0.0113 102 / 11 Tadić Ana 0.0 F 0 0 0.0114 103 / 11 Vukčević Ivana 0.0 E 0 0 0.0115 104 / 11 Kujović Elza 0.0 D 0 0 0.0116 105 / 11 Božović Veliša 0.0 E 0 0 0.0117 106 / 11 Milašević Tijana 0.0 0 0 0.0118 107 / 11 Tadić Ivana 0.0 D 0 0 0.0119 108 / 11 Pejanović Anđela 0.0 F 0 0 0.0120 109 / 11 Pešić Milena 0.0 D 0 0 0.0121 110 / 11 Zonjić Marija 0.0 B 0 0 0.0122 111 / 11 Feratović Mirsela 0.0 F 0 0 0.0123 112 / 11 Radanović Andrea 0.0 A 0 0 0.0124 113 / 11 Cvijović Nađa 0.0 0 0 0.0125 114 / 11 Muković Jasmin 0.0 F 0 0 0.0126 115 / 11 Petrović Dragica 0.0 C 0 0 0.0

Page 5: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

127 116 / 11 Košarac Aleksandra 0.0 A 0 0 0.0128 117 / 11 Vlaović Igor 0.0 F 0 0 0.0129 118 / 11 Đuretić Jelena 0.0 E 0 0 0.0130 119 / 11 Vuksanović Nataša 0.0 E 0 0 0.0131 121 / 11 Starčević Milica 0.0 F 0 0 0.0132 122 / 11 Laban Maša 0.0 E 0 0 0.0133 123 / 11 Hot Dalisa 0.0 F 0 0 0.0134 124 / 11 Siništaj Rina 0.0 F 0 0 0.0135 126 / 11 Savićević Sreten 0.0 F 0 0 0.0136 127 / 11 Đokić Ivana 0.0 F 0 0 0.0137 128 / 11 Lučić Ana 0.0 E 0 0 0.0138 129 / 11 Kljajić Ana 0.0 C 0 0 0.0139 130 / 11 Vukčević Bojana 0.0 F 0 0 0.0140 131 / 11 Jović Ivana 0.0 C 0 0 0.0141 132 / 11 Zujović Anita 0.0 E 0 0 0.0142 134 / 11 Marković Marina 0.0 0 0 0.0143 136 / 11 Mijatović Snežana 0.0 F 0 0 0.0144 137 / 11 Zeković Milena 0.0 C 0 0 0.0145 138 / 11 Markaj Margarita 0.0 F 0 0 0.0146 139 / 11 Mujezić Blerina 0.0 E 0 0 0.0147 151 / 11 Gujić Nina 0.0 E 0 0 0.0148 152 / 11 Muratović Lindita 0.0 F 0 0 0.0149 153 / 11 Zejak Ivana 0.0 F 0 0 0.0150 154 / 11 Krstović Miloš 0.0 D 0 0 0.0151 155 / 11 Gardašević Miloš 0.0 0 0 0.0152 156 / 11 Muratović Enisa 0.0 F 0 0 0.0153 158 / 11 Bajović Marija 0.0 F 0 0 0.0154 159 / 11 Vukčević Milica 0.0 F 0 0 0.0155 160 / 11 Radoman Vladimir 0.0 F 0 0 0.0156 161 / 11 Popović Ivan 0.0 F 0 0 0.0157 162 / 11 Tomašević Nikola 0.0 F 0 0 0.0158 163 / 11 Božanović Milica 0.0 F 0 0 0.0

Page 6: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

159 164 / 11 Redžepagić Sanid 0.0 D 0 0 0.0160 165 / 11 Lipovina Nenad 0.0 F 0 0 0.0161 166 / 11 Borozan Pavle 0.0 F 0 0 0.0162 167 / 11 Raković Miloš 0.0 F 0 0 0.0163 168 / 11 Karadžić Filip 0.0 F 0 0 0.0164 169 / 11 Bojić Luka 0.0 E 0 0 0.0165 170 / 11 Marsenić Radmila 0.0 0 0 0.0166 171 / 11 Malević Marija 0.0 F 0 0 0.0167 174 / 11 Mustajbegović Aida 0.0 F 0 0 0.0168 176 / 11 Uskoković Ivana 0.0 F 0 0 0.0169 177 / 11 Potpara Nikolina 0.0 B 0 0 0.0170 178 / 11 Telebak Milica 0.0 E 0 0 0.0171 179 / 11 Đurđić Tijana 0.0 F 0 0 0.0172 181 / 11 Šabanović Arnela 0.0 F 0 0 0.0173 182 / 11 Vujaš Anđela 0.0 0 0 0.0174 183 / 11 Klikovac Emilija 0.0 0 0 0.0175 184 / 11 Novićević Spasoje 0.0 B 0 0 70.0176 185 / 11 Koćalo Marta 0.0 F 0 0 0.0177 186 / 11 Ljutica Sanda 0.0 0 0 0.0178 187 / 11 Milinić Marina 0.0 F 0 0 0.0179 188 / 11 Milosavljević Miloš 0.0 E 0 0 0.0180 189 / 11 Rosić Filip 0.0 F 0 0 0.0181 191 / 11 Rajović Tijana 0.0 0 0 0.0182 192 / 11 Jušković Katarina 0.0 F 0 0 0.0183 193 / 11 Konatar Radomir 0.0 F 0 0 0.0184 194 / 11 Garuc Edin 0.0 0 0 0.0185 195 / 11 Bogavac Bojana 0.0 C 0 0 0.0186 196 / 11 Drobnjak Vladan 0.0 F 0 0 0.0187 197 / 11 Bašić Jasmin 0.0 F 0 0 0.0188 198 / 11 Baković Slavko 0.0 E 0 0 0.0189 199 / 11 Marojević Nikola 0.0 F 0 0 0.0190 200 / 11 Vuksanović Nikola 0.0 F 0 0 0.0

Page 7: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

191 202 / 11 Bošković Sanja 0.0 E 0 0 0.0192 203 / 11 Radončić Aida 0.0 F 0 0 0.0193 204 / 11 Bakrač Filip 0.0 E 0 0 0.0194 205 / 11 Vlaović Marija 0.0 F 0 0 0.0195 206 / 11 Bajčetić Marija 0.0 0 0 0.0196 207 / 11 Stijepović Milena 0.0 F 0 0 0.0197 208 / 11 Mujović Željko 0.0 0 0 0.0198 209 / 11 Mitrović Stefan 0.0 F 0 0 0.0199 210 / 11 Slavković Monika 0.0 F 0 0 0.0200 211 / 11 Vukčević Aleksandra 0.0 F 0 0 0.0201 212 / 11 Jelušić Ivana 0.0 0 0 0.0202 215 / 11 Ivančević Tijana 0.0 B 0 0 0.0203 216 / 11 Knežević Nebojša 0.0 E 0 0 0.0204 217 / 11 Zejak Aleksandra 0.0 F 0 0 0.0205 218 / 11 Milošević Darinka 0.0 F 0 0 0.0206 219 / 11 Lalović Andrijana 0.0 F 0 0 0.0207 220 / 11 Seratlić Nikola 0.0 0 0 0.0208 221 / 11 Vujović Iva 0.0 A 0 0 0.0209 223 / 11 Baošić Tamara 0.0 F 0 0 0.0210 224 / 11 Jaramaz Monika 0.0 F 0 0 0.0211 225 / 11 Filipović Anđela 0.0 F 0 0 0.0212 226 / 11 Kaluđerović Milica 0.0 F 0 0 0.0213 227 / 11 Vemić Đorđe 0.0 F 0 0 0.0214 228 / 11 Ćosović Tijana 0.0 F 0 0 0.0215 229 / 11 Ćulafić Danilo 0.0 E 0 0 0.0216 231 / 11 Čelebić Bojana 0.0 F 0 0 0.0217 234 / 11 Šutković Almin 0.0 0 0 0.0218 235 / 11 Šušić Đorđe 0.0 F 0 0 0.0219 236 / 11 Mekić Emili 0.0 E 0 0 0.0220 237 / 11 Palavrtić Edina 0.0 E 0 0 0.0221 238 / 11 Nikolić Marina 0.0 F 0 0 0.0222 241 / 11 Žižić Milica 0.0 F 0 0 0.0

Page 8: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

223 242 / 11 Bajčeta Dražen 0.0 E 0 0 0.0224 244 / 11 Vukčević Ana 0.0 B 0 0 0.0225 245 / 11 Grujičić Nemanja 0.0 E 0 0 0.0226 248 / 11 Kovačević Andrijana 0.0 F 0 0 0.0227 250 / 11 Đukanović Danilo 0.0 F 0 0 0.0228 253 / 11 Ljucović Marija 0.0 F 0 0 0.0229 254 / 11 Kuč Emira 0.0 E 0 0 0.0230 255 / 11 Mugoša Luka 0.0 F 0 0 0.0231 256 / 11 Nešević Boško 0.0 F 0 0 0.0232 257 / 11 Samardžić Milica 0.0 F 0 0 0.0233 259 / 11 Todorović Stefan 0.0 F 0 0 0.0234 260 / 11 Suljević Jasmin 0.0 E 0 0.0235 261 / 11 Šekarić Milorad 0.0 F 0 0 0.0236 262 / 11 Rajković Raško 0.0 0 0 0.0237 263 / 11 Darmanović Filip 0.0 0238 264 / 11 Simović Aleksandra 0.0 F 0 0 0.0239 265 / 11 Bajmak Majda 0.0 0 0 0.0240 266 / 11 Komar Jelena 0.0 F 0 0 0.0241 267 / 11 Jovanović Iva 0.0 F 0 0 0.0242 268 / 11 Terzić Marijana 0.0 F 0 0 0.0243 269 / 11 Lalević Nada 0.0 F 0 0 0.0244 270 / 11 Raičević Jovana 0.0 0 0 0.0245 271 / 11 Petković Irena 0.0 0 0 0.0246 272 / 11 Hasanagić Džana 0.0 F 0 0 0.0247 273 / 11 Stojanović Ana 0.0 E 0 0 0.0248 274 / 11 Vlaović Ivan 0.0 A 0 0 0.0249 275 / 11 Milić Miloš 0.0 F 0 0 0.0250 276 / 11 Peruničić Mladen 0.0 F 0 0 0.0251 280 / 11 Komnenović Dejan 0.0 E 0 0 70.0252 284 / 11 Bijelić Milosava 0.0 F 0 0 0.0253 285 / 11 Vujičić Tanja 0.0 F 0 0 0.0254 286 / 11 Đurić Milica 0.0 0 0 0.0

Page 9: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

255 287 / 11 Bošković Milena 0.0 F 0 0 0.0256 288 / 11 Erović Rijad 0.0 F 0 0 0.0257 289 / 11 Vuković Nikolina 0.0 F 0 0 0.0258 290 / 11 Radusinović Milan 0.0 E 0 0 0.0259 292 / 11 Tomić Zorica 0.0 F 0 0 0.0260 293 / 11 Asanović Balša 0.0 0 0 0.0261 295 / 11 Bajrović Naida 0.0 A 0 0 0.0262 296 / 11 Novović Ivana 0.0 0 0 0.0263 297 / 11 Đoković Blažo 0.0 F 0 0 0.0264 298 / 11 Đilas Vojin 0.0 F 0 0 0.0265 299 / 11 Perčobić Tanja 0.0 E 0 0 0.0266 300 / 11 Majmunović Anja 0.0 F 0 0 0.0267 301 / 11 Vujotić Stefan 0.0 F 0 0 0.0268 302 / 11 Popović Ivana 0.0 F 0 0 0.0269 303 / 11 Mijović Vladan 0.0 0 0 0.0270 304 / 11 Dokić Ivana 0.0 F 0 0 0.0271 306 / 11 Pejović Nemanja 0.0 F 0 0 0.0272 307 / 11 Obradović Nikola 0.0 E 0 0 0.0273 308 / 11 Radović Jovana 0.0 F 0 0 0.0274 310 / 11 Titić Jovana 0.0 0 0 0.0275 312 / 11 Mićković Gorana 0.0 D 0 0 0.0276 313 / 11 Čolović Martina 0.0 0 0 0.0277 314 / 11 Piper Petar 0.0 0 0 0.0278 315 / 11 Jakić Stanija 0.0 F 0 0 0.0279 316 / 11 Mandić Dino 0.0 0 0 0.0280 320 / 11 Muzurović Kenan 0.0 E 0 0 0.0281 322 / 11 Roganović Danijela 0.0 F 0 0 0.0282 328 / 11 Bošković Danijela 0.0 F 0 0 0.0283 329 / 11 Kostić Bojana 0.0 F 0 0 0.0284 330 / 11 Kovačević Nina 0.0 0 0 0.0285 331 / 11 Svrkota Darko 0.0 F 0 0 0.0286 332 / 11 Đukić Vesna 0.0 F 0 0 0.0

Page 10: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

287 333 / 11 Brkić Stefanela 0.0 F 0 0 0.0288 334 / 11 Vukadinović Bojana 0.0 F 0 0 0.0289 335 / 11 Bulatović Stojan 0.0 E 0 0 0.0290 337 / 11 Ćorović Dražen 0.0 B 0 0 0.0

291338 / 11

0.0 0 0 0.0292 341 / 11 Čejović Aleksandra 0.0 0 0 0.0293 346 / 11 Krgović Marko 0.0 E 0 0 0.0294 349 / 11 Pejović Predrag 0.0 F 0 0 0.0295 350 / 11 Babić Anđela 0.0 F 0 0 0.0296 351 / 11 Golubović Marko 0.0 E 0 0 0.0297 352 / 11 Bašanović Sonja 0.0 0 0 0.0298 353 / 11 Milosavljević Marko 0.0 0 0 0.0299 357 / 11 Jovanović Manja 0.0 0 0 0.0300 358 / 11 Musić Elvira 0.0 0 0 0.0301 359 / 11 Dacić Bojana 0.0 0 0 0.0302 361 / 11 Vuković Veljko 0.0 D 0 0 0.0303 362 / 11 Perković Nemanja 0.0 D 0 0 0.0304 373 / 11 Drešević Hadžo 0.0 F 0 0 0.0305 376 / 11 Rašović Luka 0.0 0 0 0.0306 377 / 11 Dožić Stefan 0.0 E 0 0 0.0307 3. / 10 Jojić Milica 0.0 D 0 0 0.0308 6. / 10 Popović Marko 0.0 F 0 0 0.0309 11. / 10 Vuković Marija 0.0 A 0 0 0.0310 24-Oct Ilić Maja 0.0 0 0 0.0311 25-Oct Kasalica Mirjana 0.0 F 0 0.0312 32 / 10 Šukuruca Jasmin 0.0 F 0 0 0.0313 44 / 10 Musić Anela 0.0 E 0 0 0.0314 45 / 10 Redžematović Azra 0.0 F 0.0315 46 / 10 Palavrtić Elzana 0.0 F 0 0 0.0316 48 / 10 Osmančević Anesa 0.0 E 0 0 0.0317 49 / 10 Radončić Nusreta 0.0 F 0 0 0.0

Šćepanović Jovović Blaga

Page 11: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

318 52 / 10 Bjeković Jovana 0.0 C 0 0 0.0319 55 / 10 Sejmanović Jovana 0.0 F 0 0 0.0320 58 / 10 Vasiljević Ivona 0.0 D 0 0 0.0321 67 / 10 Ilić Marko 0.0 F 0 0 0.0322 81 / 10 Grbović Kristina 0.0 E 0 0 0.0323 88 / 10 Vasilijević Marina 0.0 0 0 0.0324 93 / 10 Vučeljić Milica 0.0 E 0 0 0.0325 95 / 10 Jovanović Miloš 0.0 F 0 0 0.0326 101 / 10 Radulović Borko 0.0 0 0 0.0327 102 / 10 Aligrudić Aleksandar 0.0 F 0 0 0.0328 104 / 10 Pepić Selma 0.0 F 0 0 70.0329 105 / 10 Veljković Mia 0.0 F 0 0 0.0330 106 / 10 Ratković Danilo 0.0 F 0 0 0.0331 107 / 10 Radulović Hajdana 0.0 F 0 0 0.0332 110 / 10 Kićović Nevena 0.0 F 0 0 0.0333 111 / 10 Maraš Dajana 0.0 D 0 0 0.0334 115 / 10 Miladinović Ivana 0.0 0 0 0.0335 116 / 10 Ćuković Mileva 0.0 0 0 0.0336 117 / 10 Istijanović Milica 0.0 F 0 0 0.0337 120 / 10 Luboder Aida 0.0 0 0 0.0338 121 / 10 Tomković Luka 0.0 0 0 0.0339 123 / 10 Bojić Čedomir 0.0 D 0 0 0.0340 125 / 10 Gogić Kristina 0.0 0 0 0.0341 129 / 10 Mitrović Slavinka 0.0 F 0 0 0.0342 130 / 10 Tičić Jelena 0.0 D 0 0 0.0343 131 / 10 Bubanja Stefan 0.0 0 0 0.0344 132 / 10 Lacman Jelena 0.0 0 0 0.0345 136 / 10 Pješivac Milica 0.0 E 0 0 0.0346 139 / 10 Martinović Mia 0.0 0 0 0.0347 141 / 10 Mirković Sanja 0.0 E 0 0 0.0348 142 / 10 Nikolić Danka 0.0 F 0 0 0.0349 148 / 10 Milašević Jovan 0.0 A 0 0 0.0

Page 12: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

350 149 / 10 Bubanja Miljan 0.0 E 0 0 0.0351 150 / 10 Purišić Adin 0.0 E 0 0 0.0352 152 / 10 Đurišić Staša 0.0 0 0 0.0353 155 / 10 Backović Anđela 0.0 B 0 0 0.0354 156 / 10 Gutić Medina 0.0 E 0 0 0.0355 157 / 10 Sekulović Ivana 0.0 E 0 0 0.0356 162 / 10 Andrić Milica 0.0 F 0 0 0.0357 164 / 10 Kašćelan Bojana 0.0 A 0 0 0.0358 165 / 10 Šofranac Lazar 0.0 0 0 0.0359 166 / 10 Radulović Jovana 0.0 0 0 0.0360 167 / 10 Laušević Jovan 0.0 0 0 0.0361 168 / 10 Marojević Andrija 0.0 D 0 0 0.0362 169 / 10 Zečević Nataša 0.0 F 0 0 0.0363 175 / 10 Grbović Gabrijela 0.0 E 0 0 0.0364 178 / 10 Mrvaljević Milica 0.0 0 0 0.0365 179 / 10 Savović Milena 0.0 E 0 0 0.0366 180 / 10 Čađenović Milena 0.0 0 0 0.0367 183 / 10 Erović Seid 0.0 D 0 0 0.0368 184 / 10 Šljivančanin Sandra 0.0 0 0 0.0369 187 / 10 Sjekloća Nikoleta 0.0 D 0 0 0.0370 195 / 10 Jelušić Nina 0.0 0 0 0.0371 200 / 10 Ćupić Ana 0.0 E 0 0 0.0372 201 / 10 Ćupić Stefan 0.0 0 0 0.0373 202 / 10 Jovićević Marko 0.0 E 0 0 0.0374 205 / 10 Ćipović Marko 0.0 B 0 0 0.0375 207 / 10 Mušura Ivana 0.0 E 0 0 0.0376 210 / 10 Mićović Jovana 0.0 C 0 0 0.0377 211 / 10 Brežanin Jovana 0.0 0 0 0.0378 214 / 10 Đurišić Tina 0.0 B 0 0 0.0379 215 / 10 Marušić Miloš 0.0 D 0 0 0.0380 216 / 10 Globarević Andrija 0.0 0 0 0.0381 218 / 10 Raičević Danijela 0.0 0 0 0.0

Page 13: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

382 219 / 10 Jović Vladan 0.0 F 0 0 0.0383 222 / 10 Pejović Bojana 0.0 E 0 0 0.0384 223 / 10 Krivokapić Milica 0.0 A 0 0 0.0385 224 / 10 Pešić Dragana 0.0 0 0 0.0386 225 / 10 Pekić Stevan 0.0 0 0 0.0387 226 / 10 Dragojević Andrija 0.0 0 0 0.0388 228 / 10 Adrović Elida 0.0 A 0 0 0.0389 229 / 10 Šarac Marija 0.0 0 0 0.0390 232 / 10 Orahovac Anđela 0.0 E 0 0 0.0391 234 / 10 Marušić Ivana 0.0 D 0 0 0.0392 236 / 10 Dautović Dženita 0.0 F 0 0 0.0393 237 / 10 Tomić Darija 0.0 D 0 0 0.0394 238 / 10 Krnić Elmasa 0.0 E 0 0 0.0395 240 / 10 Duraku Liridona 0.0 E 0 0 0.0396 241 / 10 Radović Marija 0.0 0 0 0.0397 242 / 10 Kaluđerović Dragana 0.0 F 0 0 0.0398 244 / 10 Markuš Milena 0.0 E 0 0 0.0399 245 / 10 Ivanović Vlado 0.0 F 0 0 0.0400 247 / 10 Radulović Maja 0.0 0 0 0.0401 250 / 10 Seferović Almir 0.0 C 0 0 0.0402 255 / 10 Pejović Zorka 0.0 0 0 0.0403 256 / 10 Prelević Danijela 0.0 F 0 0 0.0404 257 / 10 Perišić Tamara 0.0 F 0 0 70.0405 258 / 10 Radulović Vasilije 0.0 F 0 0 0.0406 259 / 10 Pavićević Milena 0.0 D 0 0 0.0407 260 / 10 Bujišić Nataša 0.0 F 0 0 0.0408 263 / 10 Radenović Stefan 0.0 E 0 0 0.0409 264 / 10 Milović Irena 0.0 E 0 0 0.0410 265 / 10 Gačević Ivana 0.0 F 0 0 0.0

266 / 10 Jovančević Kristina 0.0 0 0 0.0267 / 10 Tomić Veljko 0.0 0 0 0.0268 / 10 Radulović Tanja 0.0 D 0 0 0.0

Page 14: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

269 / 10 Perović Draško 0.0 F 0 0 0.0270 / 10 Nikolić Marko 0.0 0 0 0.0271 / 10 Kontić Dragutin 0.0 0 0 0.0273 / 10 Spasojević Slađana 0.0 E 0 0 0.0274 / 10 Siništaj Nora 0.0 F 0 0 0.0279 / 10 Leković Nevena 0.0 F 0 0 0.0282 / 10 Ćirović Danijela 0.0 0 0 0.0283 / 10 Stojanović Ivana 0.0 0 0 0.0284 / 10 Cicmil Miloš 0.0 F 0 0 0.0285 / 10 Marković Stevan 0.0 F 0 0 0.0286 / 10 Marović Jelena 0.0 0 0 0.0288 / 10 Jovović Petar 0.0 F 0 0 0.0290 / 10 Vukadinović Vuk 0.0 0 0 0.0291 / 10 Hot Maida 0.0 F 0 0 0.0292 / 10 Bošković Ivana 0.0 F 0 0 0.0293 / 10 Ružić Irena 0.0 E 0 0 0.0294 / 10 Dacić Damir 0.0 F 0 0 0.0298 / 10 Rakočević Vukašin 0.0 F 0 0 0.0301 / 10 Raičević Božidar 0.0 D 0 0 0.0306 / 10 Perazić Azra 0.0 F 0 0 0.0308 / 10 Vuksanović Luka 0.0 0 0 0.0309 / 10 Lekić Marko 0.0 0 0 0.0310 / 10 Vratnica Branislav 0.0 0 0 0.0312 / 10 Čolaković Željka 0.0 B 0 0 0.0313 / 10 Tomković Dušan 0.0 0 0 0.0314 / 10 Perućica Blagoje 0.0 F 0 0 0.0315 / 10 Jevrić Amina 0.0 F 0 0 0.0316 / 10 Radulović Danijela 0.0 F 0 0 0.0317 / 10 Drakić Monika 0.0 0 0 0.0

442 319 / 10 Žurić Željka 0.0 E 0 0 0.0443 320 / 10 Popović Ivan 0.0 0 0 0.0444 322 / 10 Laković Stefan 0.0 F 0 0 0.0

Page 15: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

445 323 / 10 Jančić Jovana 0.0 E 0 0 0.0446 324 / 10 Cerović Milena 0.0 F 0 0 0.0447 325 / 10 Keković Snežana 0.0 C 0 0 0.0448 327 / 10 Šašić Asja 0.0 E 0 0 0.0449 332 / 10 Milković Borislav 0.0 0 0 0.0450 336 / 10 Kozić Vesna 0.0 F 0 0 0.0451 343 / 10 Stojadinović Dragana 0.0 D 0 0 0.0452 344 / 10 Grbić Natalija 0.0 0 0 0.0453 351 / 10 Ivanović Miloš 0.0 F 0 0 0.0454 354 / 10 Vesković Mirko 0.0 0 0 0.0455 356 / 10 Mitrović Dejan-Deni 0.0 E 0 0 0.0456 357 / 10 Korać Andrea 0.0 D 0 0 0.0457 366 / 10 Simović Ivana 0.0 F 0 0 0.0458 367 / 10 Gajović Mirko 0.0 E 0 0 0.0459 368 / 10 Pejović Lazar 0.0 F 0 0 0.0

371 / 10 Raosavljević Marija 0.0 0 0.0460 375 / 10 Đonović Milena 0.0 F 0 0 0.0461 5. / 09 Dragićević Nikola 0.0 F 0 0 0.0462 19-Sep Konatar Danka 0.0 E 0 0 0.0463 20-Sep Ralević Biljana 0.0 E 0 0 0.0464 25-Sep Hot Amra 0.0 F 0 0 0.0465 30-Sep Pepić Elvedin 0.0 0 0.0466 37 / 09 Stojanović Ana 0.0 0 0 0.0467 43 / 09 Vućić Dejan 0.0 E 0 0 0.0468 45 / 09 Bracović Ana 0.0 B 0 0 0.0469 46 / 09 Kontić Dragana 0.0 0 0 0.0470 53 / 09 Hasanagić Dženan 0.0 0 0 0.0471 54 / 09 Berišaj Marina 0.0 0 0 0.0472 58 / 09 Šćekić Nenad 0.0 B 0 0 0.0473 87 / 09 Ivezaj Elizabeta 0.0 C 0 0 0.0474 93 / 09 Andrijašević Ana 0.0 F 0 0 0.0475 105 / 09 Darmanović Marta 0.0 B 0 0 0.0

Page 16: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

476 108 / 09 Blagojević Branilsav 0.0 0 0 0.0477 109 / 09 Drašković Nataša 0.0 C 0 0 0.0478 111 / 09 Kljajević Tatjana 0.0 0 0 0.0479 115 / 09 Radulović Marija 0.0 0 0 70.0480 120 / 09 Ostojić Marko 0.0 E 0 0 0.0481 122 / 09 Vujanović Miloš 0.0 0 0 0.0482 127 / 09 Smolović Marijana 0.0 0 0 0.0483 131 / 09 Dabović Anđela 0.0 0 0 0.0484 134 / 09 Otašević Lidija 0.0 0 0 0.0485 135 / 09 Leković Nikolina 0.0 C 0 0 0.0486 137 / 09 Mrvaljević Ljubica 0.0 A 0 0 0.0487 143 / 09 Nuhanović Maja 0.0 D 0 0 0.0488 146 / 09 Čepić Monika 0.0 E 0 0 0.0489 147 / 09 Adžić Sanja 0.0 0 0 0.0490 151 / 09 Adžić Suzana 0.0 0 0 0.0491 154 / 09 Marković Milorad 0.0 0 0 0.0492 161 / 09 Bahtiri Afrodita 0.0 E 0 0 0.0493 170 / 09 Mijušković Vanja 0.0 0 0 0.0494 172 / 09 Divljak Snežana 0.0 D 0 0 0.0495 173 / 09 Đurišić Vladan 0.0 0 0 0.0496 183 / 09 Maraš Tamara 0.0 F 0 0 0.0497 191 / 09 Kurtović Špresa 0.0 E 0 0 0.0498 199 / 09 Ivanović Borko 0.0 0 0 0.0499 204 / 09 Rajković Danilo 0.0 D 0 0 0.0500 211 / 09 Keković Borka 0.0 D 0 0 0.0

214 / 09 Šestović Nemanja 0.0 0 0 0.0216 / 09 Šagi Monika 0.0 B 0 0 0.0219 / 09 Ciriković Denis 0.0 0 0 0.0235 / 09 Ćinćur Saša 0.0 E 0 0 0.0237 / 09 Pavićević Jelena 0.0 0 0 0.0239 / 09 Dedajić Neda 0.0 0 0 0.0242 / 09 Brajak Luka 0.0 F 0 0 0.0

Page 17: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

243 / 09 Kićović Marija 0.0 E 0 0 0.0245 / 09 Nikčević Peko 0.0 F 0 0 0.0247 / 09 Zindović Vanja 0.0 F 0 0 0.0253 / 09 Čarković Mervana 0.0 C 0 0 0.0255 / 09 Lučić Milica 0.0 E 0 0 0.0256 / 09 Miljić Brankica 0.0 F 0 0 0.0257 / 09 Tomašević Mira 0.0 F 0 0 0.0258 / 09 Zlatičanin Ivana 0.0 0 0 0.0260 / 09 Kovačević Aleksandar

0.0 0 0 0.0263 / 09 Abramović Irena 0.0 0 0 0.0270 / 09 Bošković Filip 0.0 E 0 0 0.0272 / 09 Vukčević Novak 0.0 0 0 0.0278 / 09 Ašćerić Irfan 0.0 0 0 0.0280 / 09 Drakić Marina 0.0 0 0 0.0282 / 09 Radović Aleksandra 0.0 0 0 0.0289 / 09 Camović Viktor 0.0 F 0 0 0.0291 / 09 Drašković Dejan 0.0 F 0 0 0.0292 / 09 Milosavljević Vuk 0.0 E 0 0 0.0294 / 09 Raković Nina 0.0 0 0 0.0297 / 09 Ostojić Pavle 0.0 C 0 0 0.0301 / 09 Ćeranić Danilo 0.0 0 0 0.0302 / 09 Tatar Blagota 0.0 0 0 0.0310 / 09 Mićović Boris 0.0 0 0 0.0314 / 09 Radulović Iva 0.0 0 0 0.0318 / 09 Krnić Ifeta 0.0 F 0 0 0.0319 / 09 Strugar Darija 0.0 D 0 0 0.0320 / 09 Pejović Milena 0.0 0 0 0.0325 / 09 Mihailović Milica 0.0 F 0 0 0.0326 / 09 Popović Nataša 0.0 0 0 0.0327 / 09 Bulajić Bojan 0.0 F 0 0 0.0329 / 09 Jovanović Maja 0.0 F 0 0 0.0

Page 18: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

336 / 09 Raičević Ivana 0.0 F 0 0 0.0337 / 09 Đurović Anđela 0.0 E 0 0 0.0339 / 09 Savović Mirko 0.0 0 0.0340 / 09 Miranović Jovana 0.0 F 0 0 0.0345 / 09 Mihaljević Jelena 0.0 0 0.0348 / 09 Vujošević Jovana 0.0 0 0 0.0350 / 09 Vučević Jelena 0.0 E 0 0 0.0355 / 09 Rudić Jelena 0.0 F 0 0 0.0356 / 09 Ivanović Hajdana 0.0 0 0 0.0361 / 09 Mićović Milica 0.0 0 0 0.0363 / 09 Zinrajh Miranda 0.0 E 0 0 0.0368 / 09 Martinović Jovana 0.0 0 0 0.0377 / 09 Vučeljić Željko 0.0 0 0 0.0391 / 09 Tmušić Milojka 0.0 F 0 0 0.0394 / 09 Jocović Bojana 0.0 E 0 0 0.0396 / 09 Premović Nina 0.0 0 0 0.0399 / 09 Ivanov Dragana 0.0 0 0 70.0

3-Aug Tomović Jelena 0.0 D 0 0 0.04. / 08 Dušaj Suzana 0.0 F 0 0 0.039 / 08

0.0 E 0 0 0.065 / 08 Vlahović Milena 0.0 F 0 0 0.076 / 08 Kandić Stevan 0.0 0 0 0.085 / 08 Todorović Zorana 0.0 D 0 0 0.088 / 08 Mugoša Irena 0.0 0 0 0.0107 / 08 Đurišić Vladan 0.0 0 0 0.0113 / 08 Škrijelj Anel 0.0 E 0 0 0.0115 / 08 Jovićević Milena 0.0 F 0 0 0.0116 / 08 Mumović Dunja 0.0 0 0 0.0119 / 08 Radojičić Jelena 0.0 0 0 0.0120 / 08 Veljić Kaća 0.0 F 0 0 0.0121 / 08 Kićović Mario 0.0 0 0 0.0

Radunović Aleksandra

Page 19: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

123 / 08 Milić Mia 0.0 0 0 0.0130 / 08 Pupović Miloš 0.0 F 0 0 0.0144 / 08 Đuranović Jovana 0.0 F 0 0 0.0146 / 08 Dajković Ivan 0.0 F 0 0 0.0153 / 08 Kovačević Dragoslav 0.0 0 0 0.0154 / 08 Garović Dijana 0.0 E 0 0 0.0161 / 08 Milović Tihomir 0.0 0 0 0.0170 / 08 Nikolić Dragana 0.0 F 0 0 0.0172 / 08 Kalezić Tamara 0.0 F 0 0 0.0174 / 08 Mijović Marina 0.0 0 0 0.0181 / 08 Vukašinović Dijana 0.0 0 0 0.0185 / 08 Jočić Marija 0.0 F 0 0 0.0187 / 08 Darmanović Dražen 0.0 0 0 0.0190 / 08 Jocović Nataša 0.0 E 0 0 0.0196 / 08 Peruničić Ivana 0.0 0 0 0.0197 / 08 Bojović Milica 0.0 0 0 0.0206 / 08 Marniku Marko 0.0 E 0 0 0.0211 / 08 Ljuljanović Enis 0.0 0 0 0.0215 / 08 Samardžić Nikola 0.0 0 0 0.0226 / 08 Tomić Sanja 0.0 F 0 0 0.0237 / 08 Adamović Maja 0.0 0 0 0.0239 / 08 Kovijanić Jovana 0.0 0 0 0.0245 / 08 Bogićević Zorica 0.0 F 0 0 0.0254 / 08 Barjaktarović Vladimir

0.0 0 0 0.0255 / 08 Hakramaj Emira 0.0 F 0 0 0.0264 / 08 Lopičić Marko 0.0 E 0 0 0.0268 / 08 Ćorović Ivana 0.0 F 0 0 0.0277 / 08 Radanović Branislav 0.0 0 0 0.0278 / 08 Femić Filip 0.0 F 0 0 0.0279 / 08 Čukić Slobodan 0.0 F 0 0 0.0280 / 08 Čukić Tomo 0.0 F 0 0 0.0

Page 20: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

284 / 08 Raković Slobodan 0.0 F 0 0 0.0285 / 08 Zvicer Maja 0.0 0 0 0.0286 / 08 Turković Nela 0.0 0 0 0.0293 / 08 Jovanović Radovan 0.0 F 0 0 0.0296 / 08 Mazić Marko 0.0 F 0 0 0.0299 / 08 Brajović Miodrag 0.0 F 0 0 0.0314 / 08 Kračković Marko 0.0 0 0 0.0320 / 08 Đukić Jelena 0.0 F 0 0 0.0324 / 08 Milošević Jasna 0.0 0 0 0.0326 / 08 Koprivica Sanja 0.0 F 0 0 0.0329 / 08 Kovačević Dražen 0.0 0 2 2 2.0334 / 08 Mijajlović Mirko 0.0 E 0 0 0.0341 / 08 Banović Vera 0.0 E 0 0 0.026. /07 Brnjada Dubravka 0.0 F 0 0 0.030. / 07 Furtula Vukašin 0.0 F 0 0 0.071 / 07 Tomović Biljana 0.0 E 0 0 0.0110 / 07 Radović Milena 0.0 0 0.0113 / 07 Vučinić Đorđe 0.0 0 0 0.0114 / 07 Milović Milena 0.0 F 0 0 0.0138 / 07 Jukić Ivana 0.0 F 0 0 0.0158 / 07 Berilaža Đurđina 0.0 0 0 0.0173 / 07 Marković Žarko 0.0 0 0 0.0194 / 07 Došljak Milena 0.0 0 0 0.0196 / 07 Đikanović Ljiljana 0.0 0 0 0.0203 / 07 Barjaktarević Mirela 0.0 F 0 0 0.0207 / 07 Milićević Ivan ### 2.0 0 2.0208 / 07 Popović Irena 0.0 E 0 0 0.0210 / 07 Roganović Nikolina 0.0 0 0 0.0216 / 07 Pejović Vesna

217 / 07 Bojović Ana E229 / 07 Honsić Edis

238 / 07 Karalejić Srbinka F

Page 21: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

244 / 07 Savović Ana

249 / 07 Božović Pavle

250 / 07 Furulija Nedeljko

255 / 07 Maraš Marko E256 / 07 Babović Nikola

258 / 07 Latković Vuk

285 / 07 Ćipranić Ivan

289 / 07 Radanović Anđela

291 / 07 Orović Srđa

294 / 07 Jovović Ružica

302 / 07 Veličković Nemanja

321 / 07 Đurović Mirko F328 / 07 Radunović Ivan

338 / 07 Čarapić Ivana

57 / 06 Mehović Demir F63 / 06 Gospić Zorana E94 / 06 Krstajić Marina F98 / 06 Dobrilović Ivana E110 / 06 Čukić Ivana

134 / 06 Krneta Marina

159 / 06 Ajanović Maja

192 / 06 Brnović Marko D219 / 06 Čelebić Gordana

226 / 06 Stijović Ana F243 / 06 Bubanja Branka

249 / 06 Bogićević Damjan

253 / 06 Đurišić Bojana F263 / 06 Vukašinović Ivana

280 / 06 Stanović Vuk E281 / 06 Adžić Aleksandar E298 / 06 Perović Đorđije

334 / 06 Joksimović Dušan

Page 22: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

356 / 06 Durović Melisa

371 / 06 Radulović Milena

106 / 05 Marković Mladen

119 / 05 Jokanović Sreten

137 / 05 Bulajić Dragan E152 / 05 Vučeljić Bojana

154 / 05 Brnović Željka D176 / 05 Vučetić Vasiljka

202 / 05 Šuković Neda

205 / 05 Tomanović Veselin

280 / 05 Đenadić Vesna

365 / 05 Mitrović Vladimir

370 / 05 Ivanović Ivan E374 / 05 Miranović Petar F396 / 05 Vukčević Ljubica F408 / 05 Lalatović Miloš

412 / 05 Raičević Jelena F456 / 05 Leovac Željko D137 / 04 Minić Andrija

156 / 04 Grubović Vlajko

172 / 04 Knežević Nikola191 / 04 Ivanović Dijana198 / 04 Božović Ana E213 / 04 Taušan Milan225 / 04 Vučinić Milo227 / 04 Milović Vesna E232 / 04 Janjić Mirjana330 / 04 Kovačević Milica351 / 04 Đuretić Snežana386 / 04 Gazivoda Andrea415 / 04 Vujović Milica F76 / 03 Grba Milovan114 / 03 Femić Irena B

Page 23: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

178 / 03 Marković Dejan296 / 03 Đurković Milijana F355 / 03 Tošković Biljana386 / 03 Ivanović Valentina D391 / 03 Paunović Marija397 / 03 Mugoša Maja427 / 03 Stanišić Darko3. / 02 Begović Balša D39 / 02 Jokanović Svetozar D93 / 02 Kolenović Sofija133 / 02 Pajović Aleksandar330 / 02 Račić Biljana333 / 02 Bakrač Jelena61 / 01 Božović Boris115 / 01 Marković Ivana178 / 01 Muratović Sandra191 / 01 Mišković Miloš F372 / 01 Rondović Vinka76 / 00 Janjušević Jelena E243 / 00 Lukačević Altijana266 / 00 Sekulović Marko296 / 00 Novaković Danijela F210 / 99 Praščević Svetlana F289 / 99 Šuškavčević Jelena312 / 99 Raonić Ivan336 / 99 Radulović Nina211 / 98 Komšić Daliborka338 / 98 Sundečić Marijana413 / 98 Dacić Tijana E459 / 98 Vasiljević Matija132 / 97 Kostić Željka F150 / 97 Vukoslavčević Ivan F165 / 97 Fatić Sanja F58 / 96 Ljumović Zorka

Page 24: Gradjansko Pravo PG Rez. Kol

523 / 96 Vuletić Stanka118 / 95 Vukićević Maja263 / 93 Radetić Valentina161 / 92 Mugoša Ana55 / 90 Raičević Silvana184-12 Šljivančanin Sandra D

7-Nov Suzana Djonaj F249-11 Ratković Miloš F321-11 Perišć Sanja E90-10 Bulajić Andrijana F212-10 Adžić Katarina F253-10 Stanić Irma D229-09 Jovanović Irena F

176-07 Marković Žarko F460-05 Ivanović ? E286-04 Begović Milica D415-04 Vujović Milica F114-03 Femić Irma B308-03 Maraš Darko E263-93 Radetić Valentina E