of 36 /36
6. Hipoteka prestaje prodajom nepokretnosti u izvrsnom postupku u trnutku kada: a) se hipotekarni poverilac namiri iz cene dobijene prodajom opterecene nepokretnosti, dakle kada resenje o namirenju postane pravosnazno, a dobijena cena dovoljna za nimirenje b) resenje o predaji nepokretnosti kupcu postane pravosnazno, ako je hipotekarni poverilac namiren, izuzev ako se kupac i hipotekarni poverilac sporazumeju da hipoteka ostane c) resenje o predaji nepokretnosti kupcu postane pravosnazno bez obzira da li je hipotekarni poverilac namiren, izuzev ako se kupac i hipotekarni poverilac sporazumeju da hipoteka ostane d) resenje o namirenju postane pravosnazno, bez obzira na to da li se hipotekarni poverilac namirio u potpunosti i bez mogucnosti da se kupac i hipotekarni poverilac sporazumeju da hipoteka ostane 7. Zabelezba spora moze se upisati u zemljisne knjige na zahtev lica kojem je uknjizbom povredjeno neko knjizno pravo. Izuzeci od ovog pravila su sledeci sporovi, koji se mogu upisati iako ne ispunjavaju oba navedena uslova: a)_________________________________________________________ b)_________________________________________________________ 1. Zajednicka (simultana) hipoteka je: a) hipoteka na vise zemljisnoknjiznih tela, pri cemu hipotekarni poverilac moze celokupno potrazivanje naplatiti iz vrednosti bilo koje opterecene nepokretnosti b) hipoteka na vise zemljisnoknjiznih tela, pri cemu je jedno od njih glavno i sa njega se hipotekarni poverilac prvo naplacuje, a ostala

testovi gradjansko 2

  • Author
    boca898

  • View
    187

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

testovi iz predmeta gradjansko pravo pravni fakultet bg

Text of testovi gradjansko 2

Page 1: testovi gradjansko 2

6. Hipoteka prestaje prodajom nepokretnosti u izvrsnom postupku u trnutku kada:

a) se hipotekarni poverilac namiri iz cene dobijene prodajom opterecene nepokretnosti, dakle kada resenje o namirenju postane pravosnazno, a dobijena cena dovoljna za nimirenje

b) resenje o predaji nepokretnosti kupcu postane pravosnazno, ako je hipotekarnipoverilac namiren, izuzev ako se kupac i hipotekarni poverilac sporazumeju da hipoteka ostane

c) resenje o predaji nepokretnosti kupcu postane pravosnazno bez obzira da li je hipotekarni poverilac namiren, izuzev ako se kupac i hipotekarni poverilac sporazumeju da hipoteka ostane

d) resenje o namirenju postane pravosnazno, bez obzira na to da li se hipotekarni poverilac namirio u potpunosti i bez mogucnosti da se kupac i hipotekarni poverilac sporazumeju da hipoteka ostane

7. Zabelezba spora moze se upisati u zemljisne knjige na zahtev lica kojem je uknjizbom povredjeno neko knjizno pravo. Izuzeci od ovog pravila su sledeci sporovi, koji se mogu upisati iako ne ispunjavaju oba navedena uslova:

a)_________________________________________________________b)_________________________________________________________

1. Zajednicka (simultana) hipoteka je:

a) hipoteka na vise zemljisnoknjiznih tela, pri cemu hipotekarni poverilac moze celokupno potrazivanje naplatiti iz vrednosti bilo koje opterecene nepokretnosti

b) hipoteka na vise zemljisnoknjiznih tela, pri cemu je jedno od njih glavno i sa njega se hipotekarni poverilac prvo naplacuje, a ostala sporedna, i sa njih se naplacuje ako glavno nije dovoljno

c) hipoteka na vise zemljisnoknjiznih tela, pri cemu svako zemljisnoknjizno telo tereti odredjeni srazmerni deo obezbedjenog potrazivanja

d) hipoteka na vise zemljisnoknjiznih tela, pri cemu se obezbedjuje vise potrazivanja jednog ili vise poverilaca

2. Kad se imalac prava prece kupovine koristi svojim pravom prekupa on od suda zahteva da:

a) ponisti ugovor o prodaji cijim zakljucenjem je povredjeno njegovo pravo prece kupovine i stvar dosudi njemu, pod istim uslovima

b) ugovor o prodaji cijim zakljucenjem je povredjeno njegovo pravo prece kupovine stavi van snage prema njemu i nalozi prodavcu da stupi u pregovore kako bi stvar preodao imaocu prava prece

Page 2: testovi gradjansko 2

kupovine

c) ugovor o prodaji cijim zakljucenjem je povredio njegovo pravo prece kupovine ustupi njemu kao kupcu

d) ponisti ugovor o prodaji cijim zakljucenjem je povredjeno njegovo pravo prece kupovine i nalozi prodavcu da stvar pod istim uslovima ponudi njemu na prodaju

3.Kada je u katastru zemljista navedeno da je neko lice vlasnik neke katastarske parcele, to ima sledeci pravni znacaj:

a) to lice se smatra vlasnikom dok se suprotno ne dokazeb) to lice se neoborivo smatra vlasnikomc) to lice se smatra drzaocemd) nema pravnih pretpostavki u vezi s takvim navodom u katastru zemljista

4. Razlika izmedju primene nacela pouzdanja u zemljisne knjige u Austriji i kod nas je u sledecem:

a) u Austriji se zainteresovano lice moze pouzdati u tacnost i potpunost zemljisnih knjiga ako je savesno u pogledu zemljisnoknjiznog stanja, a kod nas ako je svesno u pogledu i zemljisnoknjiznog i vanknjiznog stanja

b) u Austriji se zainteresovano lice moze pouzdati u tacnost i potpunost zemljisnih knjiga ako je savesno u pogledu zemljisnoknjiznog i vanknjiznog stanja, a kod nas ako je savesno u pogledu zemljisnoknjiznog, vanknjiznog stanja i cinjenice postojanja ranijeg ugovora

c) u Austriji se zainteresovano lice moze pouzdati u tacnost i potpunost zemljisnih knjiga ako je savesno u pogledu zemljisnoknjiznog, vanknjiznog stanja i cinjenice postojanja ranijeg ugovora, a kod nas ako je savesno u pogledu zemljisnoknjiznog i vanknjiznog stanja

d) trik pitanje - razlike nema

5. Uslovi za uknjizbu su:

a)_______________________________________b)_______________________________________c)_______________________________________

6. Zaokruzite slova ispred knjiznih prava, koja se iako se upisuju u zemljisne knjige, ne sticu upisom, vec upis ima drugaciji karakter:

a) pravo svojineb) ugovorno pravo prece kupovinec) ugovorna hipoteka

Page 3: testovi gradjansko 2

d) ugovorna stvarna sluzbenoste) pravo zakupaf) pravo otkupa

1. Razlika izmedju zakonskog prava prece kupovine i ugovornog prava prece kupovine upisanog u javne knjige je u sledecem:

a) zakonsko pravo prece kupovine postoji i u izvrsnom postupku, a ugovorno ne, vec samo postoji obaveza da se titular pozove da ucestvuje u javnoj prodaji , ako je ono upisano u javne knjige

b) nema razlike, posto upisom u javne knjige i ugovorno pravo prece kupovine deluje erga omnes

c) nema razlike, posto i zakonsko i ugovorno pravo prece kupovine koje je upisano u zemljisne knjige moraju da se postuju, odnosno postoje i u izvrsnom postupku

d) zakonsko pravo prece kupovine deluje erga omnes a ugovorno samo prema saugovaracu i prema onim trecim licima koja su nesavesna, pri cemu upis u javne knjige nista ne menja

2. Zbirka isprava, kao deo zemljisnih knjiga, nema konstitutivno dejstvo, dakle upis u glavnu knjigu vazi i kada je protivrecan sadrzini isprave. Ipak, zbirka isprava moze dobiti konstitutivno dejstvo:

a) ako se iz zbirke isprava moglo saznati da je upis u glavnu knjigu bio pogresanb) ako upis u glavnoj knjizi upucuje na pojedina mesta u ispravamac) ako postoji razmimoilazenje zemljisnoknjiznog i vanknjiznog stanjad) ako postoji razmimoilazenje zemljisnoknjiznog i vanknjiznog stanja, a vanknjizno stanje odgovara podacima iz zbirke isprava

3. Tapija za razliku od zemljisne knjige:

a) sadrzi neoborivu pretpostavku o pravu svojine svog imaoca, bez potrebe da proteknu neki rokovi

b) sadrzi neoborivu pretpostavku o pravu svojine svog imaoca, kada protekne odredjeni rok

c) sadrzi oborivu pretpostavku o pravu svojine svog imaoca, koja protekom roka postaje neoboriva

d) sadrzi oborivu pretpostavku o pravu svojine svog imaoca, koja ne postaje neoboriva protekom roka

4. Predbelezba, kao upis kojim se ________________ sticu tj. gube knjizna prava, mora se opravdati u roku od_______ dana, s cim se izjednacava i slucaj kada podnosilac molbe za upis predbelezbe u tom roku_______________________________________ (ako se zavrsi uspesno), i tada se smatra da je pravo___________________ steceno (ili izgubljeno, ako se zavrsi neuspesno) i to od dana podnosenja molbe za upis predbelezbe.

Page 4: testovi gradjansko 2

5. Razlika izmedju primene nacela pouzdanja u zemljisne knjige u Nemackoj, i kod nas je u sledecem:

a) U Nemackoj se zainteresovano lice moze uvek pozvati na tacnost i potpunost zemljisne knjige, izuzev ako zna da upis nije tacan (ako je nesavestan u pogledu knjiznog stanja), a kod nas je taakvo pozivanje moguce samo ako je zainteresovano lice savesno kako u pogledu knjiznog, tako i u pogledu vanknjiznog stanja i cinjenice postojanja ranijeg ugovora

b) u Nemackoj je nacelo pouzdanja u zemljisne knjige sprovedeno najdoslednije, tako da zainteresovano lice uvek moze da se poziva na potpunost i tacnost upisa u zemljisne knjige bez izuzetka, a kod nas nije tako dosledno, pa je pozivanje moguce samo ako se pored knjiznog proveri i vankjnizno stanje

c) u Nemackoj se zainteresovano lice moze uvek pozvati na tacnost i potpunost zemljisne knjige, izuzev ako zna da upis nije tacan (ako je nesavestan u pogledu knjiznog stanja), a kod nas je takvo pozivanje moguce samo ako je zainteresovano lice savesno kako u pogledu knjiznog, tako i u pogledu vanknjiznog stanja

d) u Nemackoj se zainteresovano lice moze uvek pozvati na tacnost i potpunost zemljisne knjige bez izuzetka, a kod nas je takvo pozivanje moguce samo ako je zainteresovano lice savesno kako u pogledu knjiznog, tako i u pogledu vanknjiznog stanja i cinjenice postojanja ranijeg ugovora

6. Razlika izmedju zakonskog i ugovornog prava prece kupovine ogleda se kada je rec o mogucnosti suprotstavljanja, u sledecem:

a) zakonsko pravo prece kupovine moze se suprotstaviti svakom trecem licu uvek, a ugovorno samo u roku od 5 godina, sem ako je upisno u javne knjige

b) zakonsko pravo prece kupovine moze se suprotstaviti svakom trecem licu, a ugovorno samo saugovaracu a ne trecem licu, bez obzira na upis u javne knjige

c) zakonsko pravo prece kupovine moze se suprotstaviti svakom trecem licu, a ugovorno samo saugovaracu i nesavesnom trecem licu (koje je znalo za njegovo postojanje), bez obzira na upis u javne knjige

d) nema razlike ako je ugovorno upisano u javne knjige, jer tada oba imaju contra omnes suprotstavljivost, a inace zakonsko moze svakom trecem licu, a ugovorno samo saugovaracu i trecem licu koje je znalo za njegovo postojanje (nesavesni treci).

1. Ko je aktivno legitimisan u sporu po reivindikacionoj tuzbi?

a) vlasnik stvarib) posredni drzalacc) neposredni drzalacd) tuzilac

Page 5: testovi gradjansko 2

Sta on treba da dokaze da bi s tuzbom uspeo (zaokruzi sve tacne odgovore)?

a) da je posredan drzalac stvarib) da je neposredan drzalac stvaric) da mu je tuzeni oduzeo stvard) da se stvar nalazi kod tuzenoge) da tuzeni nema pravo da drzi stvarf) da je vlasnik stvari

2. Dragan je kupio polovan automobil marke Opel Omega od Ljubise, plativsi ga oko 600.000 dinara, sto je odgovaralo prosecnoj ceni takvog automobila na tom trzistu. S obzirom na to da je brizljiv, Dragan je odmah po preuzimanju auta zamenio ulje, kocnice, popravio je ostecenu limariju i nastelovao motor. Zavolevsi svoj auto jos vise, Dragan je presvukao inace propala sedista, ugradio "siber dah", stereo sistem i CD cardzer, niklovane felne i sportske pedale i rucicu menjaca. Mozete da zamislite kako se zapanjio kada je saznao da Ljubisa nije bio vlasnik automobila, te da mora da ga vrati Hermanu, od koga je auto ukraden u Frankfurtu.

2.1. Kakva prava ima Dragan u odnosu na trosak zamene ulja i stelovanja motora?

a) ima pravo na punu naknadub) ima pravo na naknadu u onoj meri u kojoj su troskovi korisni za Hermanac) ima pravo na naknadu u onoj meri u kojoj su troskovi povecali vrednost stvarid) nema pravo na naknadu

2.2. Kakva prava ima Dragan u odnosu na trosak ugradnje sibera i presvlacenja sedista?

a) ima pravo na punu naknadub) ima pravo na naknadu u onoj meri u kojoj su troskovi korisni za Hermanac) ima pravo na naknadu u onoj meri u kojoj su troskovi povecali vrednost stvarid) nema pravo na naknadu

2.3. Ima li Dragan prava da skine CD cardzer i niklovane felne?

a) dab) ne

2.4. Zaokruzite troskove cijim povracajem Dragan moze da uslovi predaju auta Hermanu?

a) trosak zamene uljab) trosak zamene kocnicac) trosak presvlacenja sedistad) trosak ugradnje siberdahae) trosak popravke limarije

Page 6: testovi gradjansko 2

3. Suvlasnik nepokretnosti moze ugovoriti s trecim pravo stvarne sluzbenosti u korist tog treceg:

a) samostalno, ne pitajuci druge suvlasnike, ako opterecuje samo svoj udeob) samo ako se s tim sloze ostali suvlasnici koji cine vecinu po velicini udelac) samo ako se s tim sloze ostali suvlsnici koji cine vecinu po broju suvlasnikad) samo ako se saglase ostali suvlasnici koji cine vecinu i po velicini udela i po broju suvlasnikae) samo ako se sa tim saglase ostali suvlasnici

4. Kada je samo jedan bracni drug upisan u evidenciju nepokretnosti kao njen vlasnik, a nepokretnost je u zajednickoj svojini bracnih drugova, ugovor o prodaji koji s upisanim bracnim drugom zakljuci trece lice:

a) bice delimicno nistav prema neupisanom bracnom drugu bez obzira na savesnost trecegb) ce vaziti u celosti ako je treci savestanc) bice delimicno nistav prema neupisanom bracnom drugu ako je treci nesavestand) vazice u celosti bez obzira na savesnoste) vazice delimicno ako se neupisani bracni drug s tim slozi

4.1. Ako je u istoj situaciji prodaju izvrsio upisani clan porodicne zajednice (a ne bracni drug) ugovor:a) ce biti delimicno nistav prema neupisanim clanovima porodicne zajednice bez obzira na savesnost trecegb) ce vaziti u celosti ako je treci savestanc) ce biti delimicno nistav prema neupisanim clanovima porodicne zajednice ako je treci nesavestand) ce vaziti u celosti bez obzira na savesnoste) ce vaziti delimicno ako se neupisani clanovi porodicne zajednice sa tim sloze

5. Svojinske stvarne sluzbenosti u nasem pravu predstavljaju sledece situacije:

a) kad je jedno lice u trenutku nastanka sluzbenosti na osnovu jednostrane izjave volje tog lica vlasnik i posluznog i povlasnog dobra

b) kad jedno lice posle nastanka sluzbenosti postane vlasnik i posluznog i povlasnog dobra, kada se sluzbenost po sili zakona gasi konsolidacijom

c) kada je jedno lice u trenutku nastanka sluzbenosti vlasnik i posluznog i povlasnog dobra, ali tako da je sluzbenost pritajena do otudjenja jednog od ova dva dobra

d) kad jedno lice posle nastanka sluzbenosti postane vlasnik i posluznog i povlasnog dobra, ali tako da je sluzbenost pritajena do otudjenja jednog od ova dva dobra

6. Vlasnik dvorisne kuce Petar, tuzi vlasnicu kuce prema ulici Natasu, sa zahtevom da sud ustanovi stvarnu sluzbenost prolaska automobilom preko Natasinog placa. Prvostepeni sud odluci u korist Petra, obavezujuci ga da Natasi isplati 11.000 dinara na ime naknade. Natasa ulozi zalbu na tu odluku, i pre donosenja drugostepene odluke proda kucu Ljubici. Drugostepeni sud potvrdi odluku prvostepenog suda u delu koji se tice konstituisanja sluzbenosti, ali obaveze Petra da uplati 15.000 dinara.

Page 7: testovi gradjansko 2

6.1. Ima li Petar pravo da prolazi preko Ljubicinog placa?

a) dab) ne

6.2. Hoce li Petar moci da uknjizi svoje pravo na osnovu drugostepene presude?

a) dab) ne

6.3 Kome Petar treba da plati 15.000 dinara?

a) Natasi, jer tako glasi presudab) Ljubici, jer je ona vlasnica posluznog dobrac) Natasi, ali samo posto ona dokaze da je vec obavestila Ljubicud) Ljubici, osim ako joj je Natasa vec isplatila naknadu

7. Jedini izuzetak od pravila da kod rucne zloge zalogodavac ne moze da bude iskljucivi drzalac stvari jeste:

a) kod ugovornog zaloznog prava, ako se predvidi constitutum possessorium

b) kod sudskog zaloznog prava, kada sud posle popisa stvar ostvavlja duzniku, apoveriocu samo ako usvoji njegov takav predlog

c) kod ugovorne rucne zaloge, kada zlogodavac zadrzi sudrzavinu

d) kod sudskog zaloznog prava, kada sud na predlog poverioca odluci da stvar ostane kod duznika

1. Zaokruzite slova ispred izuzetaka nacela specijalnosti

a) kauciona hipotekab) kada je u zalogu data odredjena svota novca, pa delimicno ispunjenje dovodi do delimicnog smanjenja zalogec) obezbedjenje buduceg potrazivanjad) svojinska hipotekae) ovlascenje zalogoprimca u privredi da sam izvrsi javnu prodaju stvari posto o tome bar 8 dana ranije obavesti zalogodavcaf) kreditna hipotekag) obezbedjenje uslovnog potrazivanjah) kada je zalozeno vise stvari, pa delimicno ispunjenje dovodi do prestanka zaloge na pojedinim zalozenim stvarima jer i one preostale predstavljaju dovoljno obezbedjenje

Page 8: testovi gradjansko 2

i) ovlascenje zalogoprimca u privredi da stvar proda iz slobodne ruke po trzisnoj ili berzanskoj ceni posto o tome bar 8 dana ranije obavesti zalogodavca, ako stvar ima trzisnu ili berzansku cenuj) protezanje rucne zaloge na kasnije ugovorne obaveze izmedju istih lica koje dospevaju pre obezbedjenog potrazivanjak) dozvola lex commisoria u trenutku dospelosti potrazivanja

2. Petar dana 10. aprila 2003. godine pozajmi od Marka 25.000 dinara, s obavezom da mu ih vrati najkasnije do 10. septembra 2003. godine, i za obezbedjenje mu u zalogu da svoj DVD player i Home Theatre System (HTS) vredne oko 35.000 dinara, uz dogovor da ih Marko nece koristiti. Marko, nasavsi se u iznenadnim finansijskim neprilikama pred letovanje, ustupi dana 5. jula svoje potrazivanje Jovani za 20.000 dinara, predavsi joj pritom i DVD i HTS, "koje moze da koristi kad vec ne ide na more, mada treba da pazi da Petar ne sazna za to", o cemu je sutradan iz Budve obavestio Petra. Jovana je 20. jula potrazivanje zalozila Ivani, istoga dana pismeno obavestivsi Petra, radi obezbedjenja svoga (Jovaninog) duga prema Ivani u visini od 15.000 dinara koji dospeva 1. septembra. Pri tom je Jovana zadrzala DVD i HTS kod sebe posto je cesto zvala drustvo da gledaju filmove tog leta. 10. septembra Petar je skupio dugovanih 25.000 dinara.

2.1. Kome Petar moze da izvrsi isplatu?

a) samo Markub) samo Jovanic) samo Ivanid) Ivani ili u sudski depozite) Marku ili Ivanif) Ivani ili Jovanig) Marku ili Jovanih) Jovani ili u sudski depozit

2.2. Ko odgovara Petru za kvar HTS koji je ustanovio kada mu je zaloga vracena?

a) samo Markob) samo Jovanac) samo Ivanad) svo trojee) Marko i Jovanaf) Marko i Ivanag) Jovana i Ivanah) niko (sam Petar)

2.3. Kako ce poverioci podeliti Petrovu isplatu?

a) Ivana ce dobiti 15.000, Jovana 5.000 i Marko 5.000b) Ivana ce dobiti 15.000, Jovana 10.000 a Marko nistac) Ivana nece dobiti nista, Jovana ce dobiti 20.000 a Marko 5.000d) Ivana i Marko nece dobiti nista, a Jovana ce dobiti svih 25.000

Page 9: testovi gradjansko 2

e) Ivana ce dobiti 15.000, Jovana nece dobiti nista, a Marko ce dobiti 10.000

3. Vesna, Milena i Vuk nasledili su na ravne delove kucu na Neimaru, vrednu oko 6.600.000 dinara, koja se sastojala od dva stan povrsine od oko sezdeset kvadratnih metara. Posto je kuca bila najpotrebnija Mileni i njenoj porodici, sporazumeli su se da Milena u njoj zivi za prvo vreme. Nekoliko meseci kasnije Vuk se razveo i uselio se u kucu uprkos Mileninom i Vesninom protivljenju. Iznervirana, Vesna je pokrenula postupak za razvrgavanje susvojine pred sudom, zahtevajuci da joj Milena i Vuk isplate njenu trecinu ili da i njoj dozvole da se useli. Vuk se s prvim predlogom slozio, a Milena nije jer nije imala dovoljno novca da isplati Vesnu. Milena, pak, nije imala nista protiv drugog Vesninog predloga. Kako sud treba da odluci?

a) sud ce izvrsiti fizicku deobu kuce na dva dela koja ce dodeliti Mileni i Vuku, i obavezati ih da solidarno isplate Vesni njenu trecinu

b) sud ce naloziti fizicku podelu kuce na tri dela dogradnjom ili adaptacijom

c) sud ce izvrsiti fizicku deobu kuce na dva dela koja ce dodeliti Mileni i Vuku, naloziti Vuku da isplati svoj srazmerni deo Vesnine trecine posto se s tim slozio, a potom narediti prodaju Mileninog dela i naloziti podelu novca izmedju Milene i Vesne (tako da Vesna dobije 1/3 cene)

d) sud ce izvrsiti fizicku deobu kuce na dva dela koja ce dodeliti Mileni i Vuku, naloziti Vuku da isplati svoj srazmerni deo Vesnine trecine posto se on s tim slozio, a onda naloziti Mileni da dozvoli Vesni da se useli u njen deo posto se ona s tim slozila

e) sud ce naloziti prodaju kuce i podelu novca, s pravom suvlasnika da u njoj ucestvuju

4. Navedite posledice nacela restrikcije posluznog dobra:

a)_______________________________________________b)_______________________________________________c)_______________________________________________

5. Sudsko zalozno pravo nastaje na osnovu __________________________________ (kao titulus-a), a stice se ______________________________ (kao modus-om). Na osnovu njega poverilac, pored prioriteta, stice i jos jedno ovlascenje tipicno za zalogoprimca - njegovo _____________________________ koje se ostvaruje tuzbom koja se zove _______________________________________, pri cemu ishod spora po toj tuzbi zavisi od _____________________________________________.

6. Vlada je Dusanu radi obezbedjenja duga od 20.000 dinara, dao u zalogu svoj muzicki stub marke SONY, bez dozvole da ga upotrebljava. Dusan je uzeo stub i sklonio ga na sigurno mesto odlucan da ga ne dira sve dok Vladin dug ne dospe. Pre dospelosti duga, Dusan je ipak pokazao stub svom

Page 10: testovi gradjansko 2

bratu koji je razmisljao da kupi jedan takav, i tada je ustanovio da je stub pokvaren posto nije mogao de se ukljuci. Saznavsi za kvar, Vlada se jako iznervirao jer je bio uveren da je stub u trenutku predaje bio ispravan. Jos ga je vise naljutio Dusan kada je trazio nesto drugo kao obezbedjenje, pa je on od Dusana trazio nadoknadu stete. U postupku je utvrdjeno da se stub pokvario jer je popustio jedan elemenat u pojacalu, sto se, prema recima radnika servisa, cesto dogadjalo u toj seriji. Kako bi sud trebalo da resi ovaj spor?

a) tako sto bi odbio zahtev za naknadu stete a usvojio zahtev za davanje druge stvari za obezbedjenjeb) tako sto bi davanje druge stvari za obezbedjenje uslovio naknadom stetec) tako sto bi usvojio oba zahtevad) tako sto bi odbio zahtev za davanje druge stvari za obezbedjenje a usvojio zahtev za naknadu stetee) tako sto bi odbio oba zahtevaf) tako sto bi zahtev za naknadu stete uslovio davanjem druge stvari za obezbedjenje

7. Navedite razlike prava retencije od zaloznog prava?

a)_________________________________________________b)_________________________________________________c)_________________________________________________d)_________________________________________________

7.1. Ima li Krsta, automehanicar, pravo da zadrzi auto taksiste Mitra, u slucaju da Mitar nema novac da mu odmah plati izvrsenu opravku?

a) dab) ne

7.2. Da li takvo pravo postoji ako je Mitar samo drzao automobil u Krstinoj garazi, posto mu je ovaj dao da se njome besplatno sluzi, a Mitar novac duguje jer mu nije vratio zajam?

a) dab) ne

7.3. Da li Krsta ima pravo da zadrzi auto ako mu Mitar, koji nema para da odmah plati popravku, ostavi licnu kartu?

a) dab) ne

7.4. A ako mu ostavi svoj zalatan sat?

a) da

Page 11: testovi gradjansko 2

b) ne

6. Vlasnik dvorisne kuce Petar, tuzi vlasnicu kuce prema ulici Natasu, sa zahtevom da sud ustanovi stvarnu sluzbenost prolaska automobilom preko Natasinog placa. Prvostepeni sud odluci u korist Petra, obavezujuci ga da Natasi isplati 11.000 dinara na ime naknade. Natasa ulozi zalbu na tu odluku, i pre donosenja drugostepene odluke proda kucu Ljubici. Drugostepeni sud potvrdi odluku prvostepenog suda u delu koji se tice konstituisanja sluzbenosti, ali obaveze Petra da uplati 15.000 dinara.

6.1. Ima li Petar pravo da prolazi preko Ljubicinog placa?

a) dab) ne

6.2. Hoce li Petar moci da uknjizi svoje pravo na osnovu drugostepene presude?

a) dab) ne

6.3 Kome Petar treba da plati 15.000 dinara?

a) Natasi, jer tako glasi presudab) Ljubici, jer je ona vlasnica posluznog dobrac) Natasi, ali samo posto ona dokaze da je vec obavestila Ljubicud) Ljubici, osim ako joj je Natasa vec isplatila naknadu

Nemacki sistem sticanja prava svojine na osnovu ugovora, da se zaokruzi ponudjen odgovor.

. Lice A zakljuci ugovor o hipoteci sa vlasnikom, a lice B kupi stvar od vlasnika. Medjutim prvo lice B zatrazi upis u zemljisne knjige, a zatim lice B. Sta ce zemljisno-knjizni sud uciniti:a) Uknjizice samo svojinu

Page 12: testovi gradjansko 2

b) Uknjizice samo hipotekuc) I jedno i drugod) pokrenuce se parnica

A sta ce se desiti ako prvo zatrazi upis lice A, a zatim lice B:a) Uknjizice samo svojinub) Uknjizice samo hipotekuc) I jedno i drugod) pokrenuce se parnicaOvo me je pitao na usmenom.

Zakljuci se ugovor o poklonu uz modifikaciju u vidu odloznog uslova. Sta poklonodavac moze da radi sa stvari do nastupanja uslova, odnosno dok bude izvesno da uslov nece nastupiti:a) Moze stvar da upotrebljava DA NEb) Moze stvar da pokloni drugome DA NEc) Moze da opozove poklon DA NESta ce se desiti ako nastupi, a sta ako ne nastupi uslov..

Da li dete mladje od 13 godina moze da nasledi:a)mozeb)moze ali ce se njegovi roditellji kao zakonski zastupnici oglasiti naslednicimac)ne moze

Petar je zakljucio sa Pavlom ugovor o kupovini stvari koju je Pavle ukrao, prihvativsida zbog rizika plati cenu vise puta nizu od trzisne. Posto je Pavle nakon zakljucenjaugovora oklevao da mu stvar preda trazeci drugog kupca, Petar mu je silom oduzme.Petrova drzavina na toj stvari je (zaokruzi sve tacne odgovore):

a) zakonitab) nesavesnac) pravad) neposrednae) nezakonitaf) manljivag) savesnah) posrednai) drzavina stvarij) iskljuciva drzavinak) drzavina praval) sudrzavina

Zaokruzite ona od dole navedenih prava od kojih upis u zemljisnu knjigu ima konstitutivno dejstvo:

pravo zakupahipoteka

Page 13: testovi gradjansko 2

svojinasusvojinapravo prece kupovinestvarna sluzbenost koja se stice na osnovu ugovorastvarna sluzbenost koja se stice na osnovu sudske odlukepravo upotrebe (usus)nadhipotekaplodouzivanjeetazna svojinapravo retencije

Sudsko zalozno pravo nastaje na osnovu __________________________________ (kao titulus-a), a stice se ______________________________ (kao modus-om). Na osnovu njega poverilac, pored prioriteta, stice i jos jedno ovlascenje tipicno za zalogoprimca - njegovo _____________________________ koje se ostvaruje tuzbom koja se zove _______________________________________, pri cemu ishod spora po toj tuzbi zavisi od _____________________________________________.

1)))zadatak (ne mogu tacno da se stim kako ide) otprilike:

Zika je krojacu Peri odneop stof da mu sasije neko odelo(obicno). Pera je slucajno uzeo Zikin stof i

od njega sasio sebi odelo za svadbu. (odelo visokog kvaliteta i dizajna   )Zika ga tuzi za povracaj stvari i nakanadu stete. Na koji prigovor u sporu ima pravo Pera:1)2)3) Nema pravo na prigovor, mora naknaditi stetu Ziki-------- (ovaj odgovor nije tacan, ali sam zaboravila koji jeste, i kako idu ponudjeni odgovori...)4)

***ako neko zna kako ide tacno pitanje, neka napise)

2)))) zadatak sa invalidom (bio i u aprilu i u ovom roku)

zika je inalid, i trazi od pere da prelazi preko njegovog imanja, i da u perinom dvoristu instalira sprave koje bi mu omogucile laksi prelazak. oni zakljuce ugovor u kome pera pristaje na sluzbenost, i obavezuje se da odrzava, popravlja zikine sprave, uz odredjenu naknadu.da li ce sud pristati da upise ovu sluzbenost u ZK:1)hoce, jer... (ne znam sta je pisalo)2)nece, jer se ne moze ocekivati od vlanika posluznog dobra neko cinjenje---------- nije tacan odgovor3)hoce, jer je u pitanju stvarna sluzbenost-------- nije tacan odgovor4)nece jer.. (ne znam sta je pisalo)

Page 14: testovi gradjansko 2

sta je tacno???????

3)))) zadatak- silcan (pomozite mi sa tacnim odgovorom)velja i bogoljub- prve komsije, zakljuce ugovor po kome velja stice pravo da postavi svetleci pano (bilbord) na Bogoljubovom placu u kome reklamira svoju kafanu, a bogoljub se obaveze da ce omoguciti da pano bude stalno prikljucen na struju koju ce on placati. nakon overe potpisa na ovakvom ugovoru, velja, legitimisavsi se kao vlasnik povlasnog dobra ponese zahtev za upis prava stvarne sluzbenosti u zemljisne knjige. hoce li sud upisati pravo sluzbenosti??1) nece, jer je moguce samo ugovoriti sluzbenosti predvidjene zakonom, a ovaj slucaj je specifican2)nece, jer ovlascenja u pitanju po svojoj prirodi nisu stvarna sluzbenost3)hoce, iako sluzbenost podrazumeva postavljanje aparata na posluzno dobro, jer se obaveza njegovog vlasnika ne sastoji u cinjenju (u prethodnom zadatku imamo cinjenje)4)nece, jer nije moguce da se sluzbenost sastoji u cinjenju vlasnika posluznog dobra5)hoce, jer ovlascenje u pitanju po svojoj prirodi predstavlja stvarnu sluzbenost

4)))(molim vas ako ne ko zna odgovor)svakodnevni pojam stvari razlikuje se od njeng gradjansko pravnog pojma. zaokruzi slova ispred (samostalnih) stvari u gradj. pravnom smislu----a) naziv domena na internetub)toplotna energija iz toplanec) klupa u tasmajdanskom parkud)zlatne poluge bankee)tablete ekstazijaf)reka savag ) terasa restorana maderah)podrum stana u soliterui) zila bakra u rtb 'bor'j)fotografija iz licne kartek) visecevni raketni bacac

Iskopala sam neke zadatke sa testa kod Hibera od tog 26. Neka me neko bar dopuni, jer su svi zadaci polovicni:

1. Zaokruzite prava kod kojih upis u zemljisne knjige ima konstitutivno dejstvo! tu su ponudjena sva moguca prava, da ih sad ne nabrajam. (na nekoj od prethodnih strana sam napisala koja su to prava)

2.U pitnju je neko zdatak sa teniskim terenima. ako ga neko ima neka pomogne.

3.Zadatak ide otprilike ovako: neki lik se poziva kao jedini naslednik sopstvenika stana. sa drugom zakljuci ugovor o susvojini. nakon nekog vremena javlja se sestra, za koju je ovaj lik precutao, koja se poziva na pravo nasledjivanja, i podize tuzbu. kako ce sud odluciti?

Page 15: testovi gradjansko 2

4.Prigovori na reivindikacionu tuzbu!

5.Zadatak koji je Marina postavila sa Zikom i korojacem Perom! treba nam dopuna.

6. Zabelezba. (nisam sigurna da li je potrebna samo definicija zabelezbe ili je mozda u pitanju zabelezba spora ili zabelezba prvenstvenog reda)

7. Slican zadatak zadatku sa Veljom i Bogoljubom)

Evo pošto niko neće ništa da kaže, iz ne znam kog razloga, ja ću bar nešto. Danas sam polagala kod Tešića, pala sam test, i još 5 ljudi pored mene a dvoje je položilo. Ne znam šta su uradili na usmenom jer smo nas 6 otišli. Pitanja su bila sledeća :

1. Ako zalogodavac i zalogoprimac nisu zaključili ugovor o antihrezi,zalogoprimac (zaokruži samo najtačnije odgovore):

a) nema pravo da pribira plodove založne stvarib) ima pravo da upotrebljava stvar i pribira plodove, ali će se koristi koje tako stiče uračunati u vraćanje dugac) nema pravo da upotrebljava stvar ni da pribira plodoved) nema pravo da upotrebljava stvar, a ako to ipak radi odgovara i za slučaje) ima pravo i obavezu da pribira plodove stvari, ali će se koristi koje tako stiče uračunati u vraćanje duga

2. Zaokružite ona od dole navedenih prava kod kojih upis u zemljišnu knjigu ima konstitutivno dejstvo:

a) pravo zakupab) hipotekac) svojinad) susvojinae) pravo preče kupovinef) stvarna službenost koja se stiče na osnovu ugovorag) stvarna službenost koja se stiče na osnovu sudske odlukeh) pravo upotrebe (usus)i) nadhipotekaj) plodouživanjek) etažna svojinal) pravo retencije

3. Može li posredni držalac da podnese državinsku tužbu protiv lica koje je oduzelo stvar neposrednom?___________

Page 16: testovi gradjansko 2

Ako je odgovor potvrdan, kada (u kom slučaju) će on to učiniti, i kome će se vratiti stvar, ako njegov zahtev bude usvojen:____________________________________________________________________________________________________________________________________

Može li posredni držalac da podigne tužbu zbog smetanja državine protiv neposrednog?___________

Ako je odgovor potvrdan, kada (u kom slučaju) će on to učiniti?__________________________________________________________________________________

4. Prodavac je vlasnik računara. Prodavac i kupac zaključe ugovor o kupovini računara i kupac isplati cenu u celosti. Pritom se dogovore da prodavac zadrži računar još dva meseca kao zakupac. Ko je vlasnik računara (zaokružite jedan tačan odgovor)?

a) prodavac, jer još nije predao stvar kupcub) kupac, jer je isplatio cenu u potpunostic) prodavac, jer još nije ispunio ugovor o kupovinid) kupac, jer mu je stvar prodata i predatae) prodavac, ali pod odložnim uslovom jer će za 2 meseca to biti kupac

5. Velja i Bogoljub, prve komšije, zaključe ugovor po kome Velja, koji je invalid, stiče pravo da postavi određene aparate na Bogoljubovom placu kako bi mi bio olakšan prilaz do svoje nepokretnosti preko placa. Ugovore naknadu koju će Velja plaćati, a Bogoljub se obaveže da će omogućiti da aparati budu stalno u funkciji. Nakon overe potpisa na ovakvom ugovoru, Velja, legitimisavši se kao vlasnik povlasnog dobra podnese zahtev za upis prava stvarne službenosti u zemljišne knjige. Hoće li sud upisati pravo službenosti?

a) neće, jer je moguće samo ugovoriti službenosti predviđene zakonom, a ovaj slučaj je specifičanb) neće, jer ovlašćenja u pitanju po svojoj prirodi nisu stvarna službenostc) hoće, iako službenost podrazumeva postavljanje aparata na poslužno dobro, jer se obaveza njegovog vlasnika ne sastoji u činjenjud) neće, jer nije moguće da se službenost sastoji u činjenju vlasnika poslužnog dobrae) hoće, jer ovlašćenje u pitanju po svojoj prirodi predstavlja stvarnu službenost

6. Bila je definicija zabeležbe prvenstvenog reda, ja to nemam nigde u testovima pa ne mogu tačno da napišem kako ide. Bilo je da se dopuni ko traži zabeležbu, kada, šta njom stiče i koja je svrha ove zabeležbe.

7. Zadatak koji ja takođe nemam u testovima pa ću napisati iz glave:Lice A 10.maja 2006. godine kupi stan od lica B koji je u zemljišnim knjigama upisan kao vlasnik još od 2002.godine kao jedini naslednik svoga oca. Lice A odmah podnese molbu za upis u zemljišne knjige i molba mu bude odobrena. Juna 2006. javi se sestra lica B, koja živi na Novom Zelandu već

Page 17: testovi gradjansko 2

godinama i koja kaže da je njen brat namerno u ostavinskom postupku nije prijavio kako bi bio jedini naslednik, ali pošto je ona saznala za to, zahteva da se i ona proglasi naslednikom. Sud presudi u njenu korist. Da li će lice A morati da deo stana ustupi sestri lica B?ponuđeni odgovori su recimo ovakvi :a) ne, jer je stekao stan po pravilima o sticanju od nevlasnikab) ne, jer je stan stekao održajemc) da, jer naslednopravni zahtev nije zastareod) da, ali može da traži poništenje ugovora sa licem B i isplatu nadokade

1. Zaokruzite slova ispred slucajeva u kojma postoji drzavina, a ne postoji fakticka vlast na stvari> drzavina plodouzivaoca, zakupodavca, kelnera u restoranu, ostavodavca, podzalogoprimca, naslednika, poslugoprimca, zalogoprimca, kucne pomocnice.Obrazloziti odgovor pod tackom I (drzavina podzalogoprimca)2. Svaki od suvlasnika ima ovlascenje da upotrbljava stvar (u celini) koja je predmet susvojine, u jednoj od sledece dve mogucnosti, zavisno od okolnosti koja se tice osobina stvari. Nmasvesti kako (kolko)suvlasnik moze da upotrebljava stvar zavisno od te okolnosti _ _3. Ako zalogoprimac I zalogodavac nisu zakljucili ugovor o antihrezi, zalogoprimac:a. ima pravo I obavezu da pribira plodove stvari, a koristi koje tako stice ce se uracunavati u vracanjeb. a korsti koje tako stice ce se uracunavati u vracanje dugac. nema pravo da upotrebljava stvar,a ako to pak cin odgovara I za slucajnu propast stvarid. nema pravo da pribira naturalne plodove zalozene stvarie. nema pravo da upotrebljava stvar ni da pribira plodove.4. Protv reivindikacione tuzbe tuzeni moze da istakne sledece peremptorne prigovore (navesti ih I objasnti sta svakim od njih tuzeni hoce)5. Da bi stekao stvarnu sluzbenost odrzajem uzukapijent mora imati drzavinu koja je: a, zakonita: b, savesna: c,prava. Koju je od sldecih vrsta sluzbenosti prakticno nemoguce steci odrzajem> a. poljske: b. vidljive (aparatne): v. trajne: g. negativne; d.pozitivne; dj. Nevidljive; i.povremene; z. kucne;6. Napisite pored svakog navedenog upisa u zemljisnu knjigu u koji se od listova zemljisnoknjishkog uloska (A list posedovni, B list vlasnicki, Vlist teretni) prema pravilima predratnog zemljoknjiskog prava on upisuje (ili navest da se uopshte ne upisuje u zk)a. stvarna sluzbenost stecena ugovorom-povlasno dobrob. svojinac. ugovorna hipotkad. stvarna sluzbnost stecena ugovorom-posluzno dobroe. ugovorno pravo prece kupovinef. zakonsko pravo prece kupovineg. lisenje poslovne sposobnostih. zakonska hipotekai. stvarna sluzbenost stecena sudskom odlukom-posluzno dobro7. Indosament je:8. Kada tuzilac uspe u drzavinskom sporu sud donosi resenje u njegovu korist. U kom roku tuzilac moze da trazi prinudno izvrshenje tog reshenje I od kada taj rok tece?Rok iznosi:

Page 18: testovi gradjansko 2

a. 30danaRok pocinje da tece:a. od dana saznanja za ucinioca (objektivni) tj od ddana saznanja za smtnje (subj)b. Od dana saznanja za smetnje (subj) tj od dana smetanja (obj)c. Od dana isteka parnicionog roka tj roka za dobrovoljno izvrshenjed. Od dana saznanja za smetanj I ucinioca(subj) tj od dana smtanja (obj)e. Od dana poslednjeg mirnog uzivanja drzavine9. Prodavac je vlasnik racunara. On I kupac zakljuce ugovor o kupovini racunara I kupac isplati cenu u celosti. Pritom se dogovore da prodavac zadrzi racunar josh 2meseca kao zakupac. Ko je vlasnik racunara?a. prodavac,jer josh nije predao stvar kupcub. kupac, jer je isplatio cenu u potpunostic. prodavac, jer jos nij ispunio ugovor o kupovinid. kupac er mu je stvar prodata I predatae. prodavac, ali pod odloznim uslovom jer ce za 2meseca to biti kupac.10. Ko je aktivno legitimisan u sporu po reivindikacionoj tuzbi?a.vlasnik stvari; b. posredni drzalac; c. neposredni drzalac; d. tuzilac;Sta on treba da dokaze da bi sa tuzbom uspeo:a. da je posredan drzalac stvarib. da mu je tuzeni oduzeo stvarc. da tuzeni nema pravo da drzi stvard. da je neposredan drzalac stvarie. da se stvar nalazi kod tuzenogf. da je vlasnik stvari11. Svojinske stvarne sluzbenosti u nasem pravu predstavljaju sledecu situaciju:a. Kada je jedno lice u trenutku nastanka sluzbenosti na osnovu jednostran izjave volje tog lica vlasnik I posluznog I povlasnog dobrab. Kad jdno lice nakon nastanka sluzbenosti postane vlasnik I posluznog I povlasnog dobra, ali tako da je sluzbenost pritajena od otudjenja jednog od ta dva dobrac. Kad jedno lice posle nastanka sluzbenosti postane vlasnik I posluznog I povlasnog dobra, kada se sluzbenost po sili zakona gasi konsolidacijomd. Kad jedno lice u trenutku nastanka sluzbenosti vlasnik I posluznog I povlasnog dobra,ali tako da je sluzbenost pritajena od otudjenja jednog od ova dva dobra.12. Zaokruziti slova ispred izuzetaka od nacela specijalnosti?a. Kauciona hpotekab. Kada je u zalogu data odredjena svota novca pa delimicno ispunjena dovodi do delimicnog smanjenja zalogec. Obeezbedjenje buduceg potrazivanjad. Svojinska hipotekae. Ovlascenej zalogoprimca u privredi da sam izvrshi javnu prodaju stvari posto o tome bar 8dana ranije obavesti zalogodavcaf. Kreditna hipotekag. Mogucnost nairenja u slucaju zastarelostih. Obzbedjenje uslovnog potrazivanjai. Kada je zalozeno vise stvari pa delimicno ispunjenje dovodi do prestanka zaloge na pojedinim zalozenim stvarima jer I one preostale predstavljaju dovoljno obezbedjenje

Page 19: testovi gradjansko 2

j. Ovlascenje zalogoprimca u privredi da stvar proda iz slobodne ruke po trzisnoj ili berzanskoj ceni posto o tome bar 8dana ranije obavesti zalogodavca,ako stvar ima trzisnu ili berzansku vrednostk. Protezanje rucne zaloge na kasnije ugovorne obaveze izmedju isatih lica koje dospevaju pre obezbedjenog potrazivanja13. Zajednicka (simultana) hipoteka je>14. Sta je iustus titulus a sta modus aquirendi kod sudske rucne zaloge?-pravosnazna sudska odluka..popis stvari u izvrsnom postupkuAko je po konstituisanju sudske rz duznik-vlasnik stvari koja je predmet zaloge prodao I predao stvar 3l na koje od ovlascenja koja inace ima zalogoprimac moze da se pozove poverilac u ciju je korist nastala? - ako je 3l savesno imace prednost,ako ne zalogoprimac ima pravo na namirenje iz vrednosti stvari .Moze podici koju tuzbu? - petitornu tuzbu a vindcatio-pgnoris I uspece ako tuzeni stvar ne drzi po nekom pravnom osnovi ili po osnovu slabijm od zal. Osnova.15. Specificnost ustanove preuzimanja duga kod hipoteke ogleda se u tome sto je potrebna saglasnost poverioca ali se smatra da je saglasnost dao ako ga na pismeni poziv sopstvenika-poverioca nije odbio u roku od 3meseca.16. sta je iustus titulus a sta sta modus aquirendi kod zaloznih prava na potrazivanju?-ugovor o zalozi.-obavestenje duznika u pismenom oblikuKako ce se ostvariti zalozno pravo na potrazivanju ako zalogodavcevo potrazivanje prema 3licu dospe pre zalogoprimcevog potrazivanja prema zalogodavcu? - bice duzan da dug preuzme I polozi u sud dok njegovo potrazivanje ne dospe.17. Uslovi za sticanje od nevlasnika?- pokretna stvar,savesnost,punovazan,teretan ugovor upravljen na prenos svojine,predaja.18. moze li posredni drzalac da podigne drzavinsku tuzbu protiv lica koje je oduzelo stvar nepostresnom drzaocu>? MOZEKad ce on to uciniti I kome ce stvar vratiti? - Kad neposredni drzalac ne preduzima radnje protiv smetanja,stvar se vraca njemu,a ako ne zeli posrednom drzaocu.Mozeli da podigne tuzbu posredni drzalac zbog smetanja protiv neposrednog drzaoca? MOZE,kada prekoraci granice svoje neposredne drzavine.19. Ko podnosi molbu za zabelezbu spora? Lice cije je zk pravo povredjeno protiv lica koje je upisano u zk.Kakav se spor vodi I sta treba tuzilac da zahteva? - Petitorni,trazi povracaj u predjasnje zk stanje I obavestenje svim 3l.Izuzeci (ko jos moze traziti zabelezbu spora? 1.drzalac nepokretnosti koji je pravo svojine stekao na osnovu odrzaja 2. bracni drug kod zajednicke svojine.20.Prestanak svih sluzbenosti usled nevrsenja?-zastarelost 20godina - liberatorna uzukapija - 3godine21. Plodouzivalac moze podici a.konfesoria protiv lica koja ga uznemiravaju u vrsenju svog prava.22.Pomagac koji je od lopova uzeo stvar da je proda ima NEPOSREDNU drzavinu prava.23.U izvrsnom postupku kad prodaju hipotekovanu nepokretnost zahtevaju obicni poverioci hipoteka se gasi kad resenje o ... postane pravosnazno.24. Vlasnik zakljuci ugovor o prodaju nepokretnosti sa licemA a 5min posle ugovor o hipoteci sa licem B,ako lice B prvo zatrazi uknjizbu sta ce biti?-Uknjizice se oba: A da je lice A zatrazilo prvo? - Stice svojinu I uknjizio bi se samo on.25. Ako zk vlasnik stana proda licu A I preda u drzavinu zatim isti proda licu B ali se ovaj upise u zk kao vlasnik, koje je odstupanje od nacela pouzdanja u zk kod nas?-sukob 2osnova kada jedan ima drzavinu,a drugi je upisan I ako je savestan stice pravo svojine.

Page 20: testovi gradjansko 2

26.Kada vlasnik stvari proda zakupcu stvar imamo TRADITIO BREVI MANU.27.Karakteristike retencije: 1.moze se osnovati posle dospelosti.2retentor mora imati drzavinu. 3 nema pravo na a.vindicatio pignoris.4. r.se moze ispisati iz zalozene stvari.5moze zahtevati sudsku prodaju.6ima pravo na posesornu tuzbu..7moze imati neposrednu drz ako je stvar zalozena jos nekom stvari.28.Koji od navedenih prigovora tuzeni ne istice u a. reivindicatio?Manljive drzavine prema tuzenom..29.Koja je tuzba na raspolaganju prenosiocu protiv pribavioca uan sem a koja u nemackom pravu ako nakon predaje pokretne stvari ugovor bude ponisten?1 svojinska tuzba za povracaj stvari2obligaciona tuzba-neosnovano obogacenjaAko je pribavioc stvar vec otudjio?1.prava treceg padaju (sem ukoliko su ispunjeni uslovi za odrzaj ili sticanje od nevlasnika.2.ne moze se traziti, nisu u obl odnosu samo naknada stere od pribaviocaPolozaj 3l ako je pribavilac u medjuvremenu u korist 3l konstituisao neko uze pravo?1.prava 3l padaju 2. moguca tuzba protiv pribavioca zbog neosnovanog obogacenja ili naknada stete.

30. Hipoteka prestaje prodajom nepokretnost u izvrsnom postupku u trenutku kada resenje o predaji nepokretnosti kupcu postane pravosnazno bez obzira da li je hipotekarni poverilac namiren,izuzev ako se kupac I hipotekarni poverilac sporazumeju da hipoteka ostane.31. Knjizna prava koja se upisuju u zk,ali ne sticu upisom vec imaju drugaciji karakter su: pravo prece kupovine,zakup,pravo otkupa.32.Protiv volje vlasnika povlasnog dobra,vlasnik posluznog dobra moze premestiti stvarnu sluzbenost u okviru istog posluznog dobra samo uz naknadu time prouzrokovanih troskova vlasniku povlasnog dobra.33.Konfuzija:sjedinjenje duznika I poverioca u istu osobu. Konsolidacija:hipotekarni poveriac ujedno postaje sopstvenik hipotekovane nepokretrnosti.34. Marko nesavesno pribavi auto od Zivadina I stavi mu nove felne I jos neke delove koji nsu neophodni,kada vrati auto imace pravo na delove koji mogu da se odvoje ali nema pravo na luksuzne troskove.35.Petar prodao stvar pavlu,a pavle je pre predaje stvar ukrao, kakvu on drzavinu ima? Zakonitu,nesavesnu,neposredna,iskljuciva I manljiva.36. Kakva drzavina treba da bude za odrzaj stvarnih sluzbenosti?

37. U pogledu cega drzalac treba da bude savestan kod redovnog odrzaja?

Kod vandrednog?

Kako se ceni savesnost drzaoca kod redovnog odrzaja u vremee sticanja drzavine?

A kako za vreme dok tec zakonski rok za odrzaj?

Page 21: testovi gradjansko 2

38.Zahtev za zabelezbu prvenstvenog reda podnosi?Dejstvo ovog zahteva je?

39.Koje su posledice nacela postede (restrikcije) posluznog dobra kod stvarnih sluzbenost?ABV40.Stranac moze u nasoj zemlji da kupi stan pod sledecim uslovima:3uslova: reciprocitet,41.Od kog momenta duznik moze da trazi prinudno izvrsenje kod paricionog roka? Od trenutka donosenja resenja kojim se usvaja tuzbeni zahtev,ukoliko tuzeni ne izvrsi obavezu u paricionom roku pristupice se prinudnom izvrsenju po isteku roka za dobrovoljno izvr.42.Constitutum possessorium je slucaj fiktivne predaje kada vlasnik koji je neposrwedni drzalac prenese pravo svojine na kupca ali stvar zadrzi na osnovu nekog uzeg prava od prava svojine.43.Koja tuzba stoji na raspolaganju plodouzivaocu u odnosu na treca lica?A koja u odnosu na vlasnika stvari?44.Koje tuzbe imaju na raspolaganju posredni a koje neposredni drzaoci?

45.Neprave stvarne sluzbenosti?

46.Stvari u gradjansko pravnom smislu su: avionVS,basta restorana madera,podrumske prostorije.47.Sta je detencija?A u rimskoj koncepciji?48.Razlika izmedju redovnog I vanrednog odrzaja?

1. Ako zalogodavac i zalogoprimac nisu zaključili ugovor o antihrezi,zalogoprimac (zaokruži tačne odgovore):

a) nema pravo da pribira plodove založne stvarib) ima pravo da upotrebljava stvar i pribira plodove, ali će se koristi koje tako stiče uračunati u vraćanje dugac) nema pravo da upotrebljava stvar ni da pribira plodoved) nema pravo da upotrebljava stvar, a ako to ipak radi odgovara i za slučaje) ima pravo i obavezu da pribira plodove stvari, ali će se koristi koje tako stiče uračunati u vraćanje duga

2. Petar je zaključio sa Pavlom ugovor o kupovini stvari koju je Pavle ukrao, prihvativši da zbog rizika plati cenu više puta nižu od tržišne. Pošto je Pavle nakon zaključenja ugovora oklevao da mu stvar preda tražeći drugog kupca, Petar mu je silom oduzme.Petrova državina na toj stvari je (zaokruži sve tačne odgovore):a) zakonita g) savesnab) nesavesna h) posrednac) prava i) državina stvari

Page 22: testovi gradjansko 2

d) neposredna j) isključiva državinae) nezakonita k) državina pravaf) manljiva l) sudržavina

Svojinu na stvari Petar bi mogao da stekne po pravilima o:a) vanrednom održaju c) redovnom održajub) sticanju od nevlasnika d) ne može postati vlasnik

3. Tužilac u reivindikacionom sporu treba da dokaže (zaokružite najkompletniji odgovor):a) da je vlasnik stvari čiji povraćaj tražib) da je vlasnik stvari čiji povraćaj traži i da se stvar nalazi kod tuženogc) da je bio držalac stvari i da mu ju je tuženi oduzeod) da je vlasnik stvari čiji povraćaj traži i da mu ju je oduzeo tuženie) da ima jači pravni osnov od tuženogf) da je njegova državina bila kvalifikovanija od državine tuženog

4. Zabeležba spora može se upisati u zemljišne knjige na zahtev lica kojem je uknjižbom povređeno neko knjižno pravo. Izuzeci od tog pravila su sledeći sporovi, koji se mogu upisati iako ne ispunjavaju oba navedena uslova:a) __________________________________________________________________________________________________________________________________b) _________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Šta je iustus titulus, a šta modus acquirendi za sticanje sudske ručne zaloge:

iustus titulus je ______________________________________________________________________a modus acquirendi je _________________________________________________________________Ako po konstituisanju sudske ručne zaloge dužnik - vlasnik stvari koja je predmet zaloge, proda i preda stvar trećem, na koje od ovlašćenja koje inače ima zalogoprimac, može da se pozove poverilac u čiju je korist sudska ručna zaloga konstituisana da bi se iz stvari namirio?___________________________________________________________________________________

Kako se zove tužba koju će zalogoprimac - poverilac podići:a) konfesorna tužba c) vindicatio pignorisb) publicijanska tužba d) interdictum recuperande possessionis

Pod kojim uslovom će ona biti usvojena:

a) ako tužilac dokaže da je sticalac nesavestanb) ako tužilac dokaže da ima jači pravni osnov od sticaoca

Page 23: testovi gradjansko 2

c) ako tužilac dokaže da je imao mirnu državinud) ako tužilac dokaže da je imao uzukapionu državinu

6. Nužna (sudska) stvarna službenost nastaje:

a) u trenutku kada se upiše u javni registar, na osnovu sudske odluke (konstitutivnost upisa)b) u trenutku kada vlasnik poslužnog dobra primi sudsku odlukuc) u trenutku kada vlasnik povlasnog dobra počne njome da se koristi, na osnovu sudske odluke (sticanje državine)d) u trenutku kada sudska odluka postane pravosnažnae) u trenutku kada su samim zakonom propisani uslovi za nastanak ove službenosti.

7. Ko je tužilac, a ko tuženi kod negatorne tužbe?

Tužilac je ___________________________________________________________________________________,a tuženi ___________________________________________________________________________________.

U čemu se (sve) može sastojati tužbeni zahtev kod negatorne tužbe?

a)_________________________________________________________________________________b)_________________________________________________________________________________c)_________________________________________________________________________________

Šta tužilac mora da dokaže da bi zahtev bio usvojen (zaokruži tačne odgovore):

a) da je držalac stvari e) da ima državinu istog kvaliteta kao i tuženib) da postoji smetanje f) da je vlasnik stvaric) da onaj koji ometa nema pravo da to radi g) da je vlasnik stvari, ako mu to tuženi osporid) da je njegova državina kvalifikovanija od državine tuženog

Koji prigovor u odnosu na zahtev iz negatorne tužbe, ima na raspolaganju tuženi?____________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 24: testovi gradjansko 2

1. Indosament je:

a) pismena naredba (izjava) izdavaoca hartije od vrednosti kojom se obavezuje da će isplatiti upisanu sumu korisniku prava iz hartije, koja se upisuje na poleđinu hartije po naredbib) sporazum imaoca prava iz hartije i trećeg, upisan u hartiju i potpisan od strane obojicec) pismena naredba (izjava) imaoca prava iz hartije kojom naređuje isplatu trećem licu, koja se upisuje na poleđinu hartijed) pismeni sporazum izdavaoca hartije i imaoca prava iz hartije o prenosu ovog prava, koji se upisuje na poleđinu hartije

2. Jedinstvena evidencija (katastar nepokretnosti) odstupa od zemljišno-knjižnog sistema u tri bitne osobine. To su:

a) ________________________________b) ________________________________c) ________________________________

3. U čemu se sve može sastojati tužbeni zahtev kod negatorne tužbe:

a) ________________________________b) ________________________________c) ________________________________

Šta tužilac mora da dokaže da bi uspeo u tužbenom zahtevu (zaokružite tačne odgovore):

a) da postoji uznemiravanjeb) da je vlasnik stvaric) da tuženi nema pravo da ga uznemiravad) da je držalac stvarie) da se stvar nalazi kod tuženogf) da od početka uznemiravanja nije prošlo više od godinu dana

Specifičan prigovor tuženog kod negatorne tužbe je onaj kojim tvrdi da

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Specifičnost ustanove preuzimanja duga kod hipoteke ogleda se u sledećem:

Page 25: testovi gradjansko 2

a) sticanje svojine na opterećenoj nepokretnosti znači i preuzimanje hipotekarnog dugab) za preuzimanje hipotekarnog duga ne traži se saglasnost poveriocac) za preuzimanje hipotekarnog duga traži se saglasnost poverioca, ali se smatra da ju je on dao ako u roku od 3 meseca od pismenog poziva da se o pristanku izjasni ne odbije saglasnostd) zajedno sa preuzimanjem duga na preuzimaoca prelazi i hipoteka, kao akcesorna i tereti njegovu nepokretnost po poveriočevom izboru

5. Šta je iustus titulus a sta modus acquirendi za sticanje založnog prava na potraživanju?

iustus titulus je ____________________________________________________________________a modus acquirendi je ______________________________________________________________

Kako će se ostvariti založno pravo na potraživanju, ako zaligodavčevo potraživanje prema trećem dospe pre dospelosti zalogoprimčevog potraživanja prema zalogodavcu?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Navedite uslove koji kumulativno moraju biti ispunjeni kod sticanja prava svojine od nevlasnika:

a) ____________________________________b) ____________________________________c) ____________________________________d) ____________________________________

7. Zaokružite ona od dole navedenih prava kod kojih upis u zemljišnu knjigu ima konstitutivno dejstvo:

a) pravo zakupab) hipotekac) svojinad) susvojinae) pravo preče kupovinef) stvarna službenost koja se stiče na osnovu ugovorag) stvarna službenost koja se stiče na osnovu sudske odlukeh) pravo upotrebe (usus)i) nadhipotekaj) plodouživanjek) etažna svojinal) pravo retencije

Page 26: testovi gradjansko 2

1. Koje specifične prigovore može da istakne tuženi u državinskom sporu?

a) ________________________________________b) ________________________________________

2. Koja je tužba na raspolaganju prenosiocu protiv pribavioca u našem, a koja u nemačkom pravu, ako nakon predaje pokretne stvari, ugovor (titulus) bude poništen?

a) (u našem pravu) ____________________________________________________________________b) (u nemačkom pravu) ________________________________________________________________

Koja je tužba moguća u prethodnom slučaju u našem, a koja u nemačkom pravu, ako je pribavilac u međuvremenu otuđio stvar?

a) (u našem pravu) ___________________________________________________________________b) (u nemačkom pravu) _______________________________________________________________

Koji je položaj prenosioca, a koji trećeg lica, u našem i nemačkom pravu, ako je pribavilac u međuvremenu u korist trećeg konstituisao neko pravo uže od prava svojine?

a) (u našem pravu) __________________________________________________________________b) (u nemačkom pravu) ______________________________________________________________

3. Šta je iustus titulus, a sta modus acquirendi za sticanje sudske ručne zaloge:

iustus titulus je _____________________________________________________________________a modus acquirendi je ________________________________________________________________

Ako po konstituisanju sudske ručne zaloge dužnik - vlasnik stvari koja je predmet zaloge, proda i preda stvar trećem, na koje od ovlašćenja koje inače ima zalogoprimac, može da se pozove poverilac u čiju je korist sudska ručna zaloga konstituisana?

Page 27: testovi gradjansko 2

___________________________________________________________________________________

Kako se zove tužba koju će zalogoprimac - poverilac podići, i pod kojim će uslovima ona biti usvojena?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. a) Ko može da podnese molbu za zabeležbu spora?