29
Gradjansko pravo test 1. sta znaci da je naziv imovinsko pravo pogodan naziv za gradjansko pravo ratine materiae? tom nazivu se zamjera da je presirok jer __________, ali i da je preuzak jer ______________ 2. u cemu se ogleda nacelo dispozitivnosti, 3 su bila tacna za zaokruziti, ugl sve vezano za slobodu stranaka, imate u definiciji 3. uzanse su _________ i dijele se na _______ i ______. opce uzanse ________ je donijela ______________ i one su regulirale ________. Nakon donosenja ZOO primjena opcih uzansi je rijesena tako sto ______________ 4. Gradjanskopravni odnos je ? 5. nesto kao da li je nase pravo kodifikovano i objasni 6. a) obavezu u trenutku pravnog zakljucenja nije niko mogao izvrsiti b) obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla bez icije krivice c) obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla krivicom obveznog lica d) u tom zakljucenju ugovora duznik nije bio u stanju da izvrsi obavezu povezati sa: obaveza prestaje ako su predmet cinidbe bile genericke stvari obaveza prestaje uvijek duznik odgovara zbog neispunjenja obaveze pravni posao prestaje pravni posao je nistav 7. maloljetnik ima 8 godina pa da se zaokruzi sta moze, a sta ne.. sjecam se da je medju ponudenim odg. bilo izraziti pravno relevantnu volju i moze biti titular prava i obaveza, bila su jos 2 ponudjena. 8. elementi građanskopravnog odnosa su 9. zahtjev (tuzba u materijalnom smislu) je ? subjektivno gradjansko pravo ne moze/moze (da se zaokruzi) postojati bez zahtjeva u slucaju ______. 10. pravna moc (preobrazajno pravo) je ? zaokruzi pojam koji predstavlja pravnu moc? otkaz ugovor i prihvat ponude su tacni odgovori. medju ponudjenim bili i : konkludentna radnja, pravo duznika da odredi predmet obveze, podizanje tuzbe za ponistenje ugovora. 11. odrediti da li se radi o translatvnom stjecanju odnosno singularnoj ili univerzalnoj sukcesiji ili konstitutivnoj sukcesiji? zasnivanje ploduzivanja spajanje dva dionicarska drstva u jedno poklon stvari 12. građanskopravne činjenice su? (zaokruzi) ugovor, smrt, pravna moc,

Gradjansko Pravo Test

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Test iz gradjanskog prava

Citation preview

Gradjansko pravo test1.   sta znaci da je naziv imovinsko pravo pogodan naziv za gradjansko pravo ratine materiae? tom nazivu se zamjera da je presirok jer __________, ali i da je preuzak jer ______________

2. u cemu se ogleda nacelo dispozitivnosti, 3 su bila tacna za zaokruziti, ugl sve vezano za slobodu stranaka, imate u definiciji 

3. uzanse su _________ i dijele se na _______ i ______. opce uzanse ________ je donijela ______________ i one su regulirale ________. Nakon donosenja ZOO primjena opcih uzansi je rijesena tako sto ______________

4. Gradjanskopravni odnos je ?

5. nesto kao da li je nase pravo kodifikovano i objasni

6. a) obavezu u trenutku pravnog zakljucenja nije niko mogao izvrsitib) obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla bez icije krivicec) obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla krivicom obveznog licad) u tom zakljucenju ugovora duznik nije bio u stanju da izvrsi obavezu

povezati sa: obaveza prestaje ako su predmet cinidbe bile genericke stvariobaveza prestaje uvijek duznik odgovara zbog neispunjenja obavezepravni posao prestaje pravni posao je nistav

7. maloljetnik ima 8 godina pa da se zaokruzi sta moze, a sta ne.. sjecam se da je medju ponudenim odg. bilo izraziti pravno relevantnu volju i moze biti titular prava i obaveza, bila su jos 2 ponudjena.

8. elementi građanskopravnog odnosa su

9. zahtjev (tuzba u materijalnom smislu) je ? subjektivno gradjansko pravo ne moze/moze (da se zaokruzi) postojati bez zahtjeva u slucaju ______.

10. pravna moc (preobrazajno pravo) je ?zaokruzi pojam koji predstavlja pravnu moc? otkaz ugovor i prihvat ponude su tacni odgovori. medju ponudjenim bili i : konkludentna radnja, pravo duznika da odredi predmet obveze, podizanje tuzbe za ponistenje ugovora.

11. odrediti da li se radi o translatvnom stjecanju odnosno singularnoj ili univerzalnoj sukcesiji ili konstitutivnoj sukcesiji?zasnivanje ploduzivanjaspajanje dva dionicarska drstva u jednopoklon stvari

12. građanskopravne činjenice su? (zaokruzi) ugovor, smrt, pravna moc, cinidba, protek vremena, pruzrokovanje stete, odgodni uvjet, poplava, nalaz tudje stvari.

13. objasni kako protek vremena moze uticati na postanak, promjenu i prestanak gradjanskopravnog odnosa.

14. razlika izmedju pravne i poslovne sposobnosti pravne i fizicke osobe

15. primus ima 17 godina i sud je odobrio zakljucenja praka sa Sekundom koja ima 16,5 godina i upravo se porodila. primusu je nana poklonila frizider povodom buduceg vjencanja. on radi i od zarade placa iznajmljeni stan i kupio je namjestaj. od djeda je naslijedio suvlasnicki udio u kuci koju zeli prodati. roditelji primusa podizu tuzbu kojom pobijaju ugovor o poklonu frizidera, ugovor o zakupu stana, kupovini namjestaja i prodaju suvlasnickog udjela u kuci. da li ce uspjeti s tuzbom? obrazlozi

16. da li je tacno ?

prekluzivni rokovi su kao i zastrani zakonom strogo propisani DAstranke se mogu sporazumjeti o kracem roku zastare nego sto je zakonom propisano DApodizanje tuzbe dovodi do zastoja prekluzije NEovog se ne sjecam, ali je NE trebalo zaokruziti

17. zadatka se ne sjecam, ugl bila je u pitanju zastara, kao da je neka porodica toplanama duzna 1ooo i nesto km, od 2001., to utvrdjeno 2002. a oni podigli tuzbu za povrat duga 2004. pa kakva je pravna situacija.. ugl ja sam se pozvala na čl. 378. stav 1. ičl. 360, stav 1.

18. koji je sistem kod nas zastupljen ? zaokruziti pandektniVanredni integralni od 100 bodova ujutro u 9h je bio sljedeći:

1. Načelo dispozitivnosti građanskog prava znači da _________________________________________. Ovo načelo se na području obveznog prava manifestira kao __________, na području stvarnog prava ________________________, a na području nasljednog prava u _____________.

2. Kod nas je prihvaćen __________ sistem. U BiH sastoji od ___ dijelova: ________________________________________________________

3. Stara pravna pravila su: nabrojanji različiti odgovori

4. Građansko pravni delikt je:a. Radnja koja za sobom povlači krivičnu pravnu odgovornostb. Pravna činjenica koja dovodi do nastanka, promjene ili prestanka građansko pravnog odnosac. Svaka protupravna ljudska radnjad. Osnov nastanka građansko pravnog odnosa mimo volje štetnikae. Radnja za koju se veže odgovornost za štetu

5. Poznavanje pravnih propisa je primjer za:

6. Potpunu poslovno nesposobne osobe u našem pravu su:a. Maloljetnici od 0-18g b. Teški duševni bolesnici c. Lica kojim je sudskim putem u potpunosti oduzta poslova sposobnost d. Maloljetnici od 0-14 godine e. Maloljetnici do sedme godine f. Alkoholicari, narkomani i druga lica koju nisu u stanju da se brinu o sebi

7. Navedite oblike pravnog posla sklopljene uz saradnju tijela / organa državne vlasti.

8. Primus koji ima 15 godina i koji zbog zaostalosti u dusevnom razvoju pohadja skolu za djecu sa posebnim potrebama, je vozeci biciklo pocinio stetu na autu svog komsije. Primus je medjutim naslijedio od djeda 5.000KM. Secundus ne zna da li da tuzi Primusove roditelje jer nemaju novaca ili da tuzi Primusa koji ima novac nasljedjen od djeda. Da li Primus ima deliktnu sposobnost? Sta biste savetovali Secundusu? Ovrazlozi detaljno.

9. Testament je pravni posao: pa nabrojano vrste 

10. Neki mini zadatak oko zastupanja. Osoba A dala osobi B punomoć da sklopi u njegovo ime i za njegov račun u tačno određeno vrijeme, dan mjesto. I sad dole navedeno ono vrste neposredno, posredno zastupanje i oblici generalno, generično i specijalno da se zaokruže. I pod pitanje ide kao da li ovdje u ovom primjeru ima načelo pariteta oblika.

11. Zašto se traži oblik za pravne poslove.

12. Esejsko pitanje glasi: Oblik očitovanja volje

13. Pitanje vezano za valjanost pisane isprave: Da li ona treba biti a) vlastoručno napisanja b) vlastoručno potpisana c) vlastoručno napisana i potpisana (nešto u tom fazonu možda nisam baš najbolje formulisao)

Pitanja na DA i NE ono zastara i prekluzivni rokovi po službenoj dužnosti, pa onda oko opomene

dužnika, bilo je još neko i pod d) ide mini zadatak Primus nije platio neki iznos koji duguje, kasnije nakon zastare plati 500 km na šta ga njegova kćerka studentica prava savjetuje da traži povrat plaćenog jer je nastupila zastara. Da ga objasnimo

14. Razlozi za ništavnost: pa nabrojano jedno 8 vrsta. Da se zaokruži

Ja se ne sjećam da je bilo više, ako jeste dodam. Ali to vam je to u suštini

89.     KOJE SE NAČEKO KRŠI KADA PUNOMOĆ NIJE NOTARSKI OBRAĐENA I KAKVE SU POSLJEDICE?.90. KAD KOD JEDNE STRANE U POSLU BEZ NJEGOVE KRIVICE NASTANE ________ ONDA TA STRANA MOŽE DRUGOJ PONUDITI DA DOVRŠE POSAO KAO DA __________ NIJE NI BILO. TO NJEGOVO PRAVO ZOVE SE ___________.91. IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI PRAVNE OSOBE SE RAZRJEŠAVAJU U POSTUPKU __________, A NAKON OKONČANJA POSTUPKA PRAVNA OSOBA SE ___________.Zahtjev je objektivnim pravom zagarantovana mogućnost da se od drugoga traži činjenje ili propuštanje koje istovremeno znači ostvarivanje našeg subjektivnog prava.Ako ponašanje obveznika ne odgovara zahtjevu ovlaštenika, zahtjev daje mogućnost da se subjektivno pravo prisilno ostvari. U tom slučaju zahtjev dobiva oblik tužbe ili prigovora.Tako da ti je u tome razlika. Zahtjev je mogućnost da se mirno bez prisile ostvari neko pravo. Dok je tužba pravo da se prinudno ostvari. O tome imaš više na str. 57-58.

Ovo drugo pitanje je vezano za Stvarno pravo:

Moraju se ispuniti tri ključne prepostavke, a to su:

a) zemljišnoknjižna isprava

b) sudska dozvola

c) izvršenje upisa

Više o tome na str. 217 i 218a)Obavezu u trenutku zakljucenja pravnog posla niko nije mogao izvrsiti Posljedice su:to je objektivna nemogucnost i posljedica je nistavost pravnog posla. 

b)Obaveza je bila pod odloznim uvjetom.U trenutku zakljucenja ugovora obaveza je bila nemoguca,ali je ona postala moguca prije nego se uvjet ispunio Posljedice su:valjanost pravnog posla, stranka je obavezna izvrsiti obavezu, ako je ne izvrsi a ona je u trenutku ispunjenja uvjeta bila moguca, onda odgovara za neispunjenje obaveze

c)Obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla krivicom obaveznog lica.Posljedice su:to je naknadna nemogucnost uz krivnju subjekta, posao je valjan i subjekt odgovara za neispunjenje obaveze osim ako su genericne stvari bile u pitanju1. Potpunu poslovno nesposobne osobe u našem pravu(zaokruziti)2. A ima 15 godina(zaokruziti sta sve on moze)3. Odnos gradjanskog i trgovackog prava4. Simulacija(esejsko)5. Sistem normativnog akta se smatra najprihvatljivijim sistemom po kojem pravne osobe dobijaju pravni subjektivitet. Zbog cega je to tako?6. Pravni poredak propisuje formu iz određenih razloga (nabrojati)7. Dies certus an incertus quando je(zaokruziti)8. ZADATAK: Sekundus je u januaru 2002.g Primusuposudio 1000KM. Njih dvojica su bliskiprijateljii sekundusu je neugodno tuziti Primusa za povrat duga. Nekoliko puta ga jeprijateljski podsjetio da mu vrati novac,ali je Primusuvjek izbjegavao temu. U Martu2009.g je Primus vratio 500K, na sta mu je njegova kcerka studentica prava sugerisalada trazi povrat tih 500KM,jerjenjegov dug zastario, te Sekundus nemavise pravo od Primusa zahtjevati povrat duga. Kakva je pravna situacija. Mora li Sekundus vratiti Primusu 500KM? Obrazlozi detaljno!

9. ZADATAK: Primus ima 13 godina, dobar je ucenik i izuzetno je zreo za svoj uzras. Od djeda je nasljedio stan i ulog na stednoj knjizici u visini od 35.000KM. Sa svojim roditeljima zivi u tom stanu. Majka je domacica, a otac bez stalnog zaposlenja. Osim Primusa imaju jos dvoje maloljetne djece. Primus najveci dio dana provodi igrajuci se van kuce i bez nadzora roditelja. U igri je zelo pokazati drugovima kako gori benzin. Izazvao je pozar u kome je izgori susjedov automobil. Procjenjena je steta koja iznosi 18.000KM. Osteceni vas je angazovao za svog advokata. Sta cete mu savjetovati?

10. Navedi 2 primjera za konstitutivnu singularnu sukcesiju i 2 za translativnu11. Obavezu u trenutku zakljucenja pravnog posla niko nije mogao izvrsiti. Posljedice su:      Obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla krivicom obaveznog lica.Posljedice su:      I bilo je jos nesto trece, ali se ne mogu sjetiti.

1. Elementi subjektivnog gradjanskog prava? (jel to pripadanje i ovlastenje i interes?)2. Kako udar groma utice na prestanak pravnog posla?3. Zasto nase pravo nije kodifikovano?4. Elementi gradjanskopravnog odnosa?5. Elementi pravnih cinjenica?6. Pravna pravila?7. Fikcija ispunjenja uvjeta i koga ona pogadja?8. Elementi preobrazajnog prava?9. Odnos i znacaj medjusobnog uticaja gradjanskog prava i drustveno pogodbenih interesa?10. Koje se nacelo krsi kada punomoc nije notarski obradjena i kakve su posljedice?11. Kad kod koje strane u poslu bez njegove krivice nastane ______ onda ta stranka moze drugoj ponuditi da dovrse posao kao da _____ nije ni bilo. To njegovo pravo zove se_______ .

1. Oblici honorarnog prava;  Sententia(iudicum); Actio publicana2. Pravne cinjenice i podjela3. Ortastvo i njegovi oblici4. Nuzna odbrana i krajnja nuzda5.Pretpostavke odgovornosti za reperatio damni, damnum emergens, a lucrum cessans6. Kvazikontrakti su, ima ih ___, nabrojati ih7. Compensatio a pravila su8. Materijalno nuzno nasljedno pravo9. Koje oporuke poznaje Justinijanovo pravo10.Prestanak obaveza ope exeptionis

1) odnos trgovackog i gradjanskog prava!2) Bilo je zaokruziti npr A ima 15. god pa sta moze raditi3) Ko je poslovno nesposoban, pa onda zakruzuj4)Pravni obicaji kao izvor prava (zaokruzivanje)5)Preobrazajno pravo (polu esejsko)6) Uvjetiiiiiiii   (da se nesto konta)7)Uvjeti, nesto sa njima, nisam ni skontao sta, onako sam pisao to   8) Pa zadatak, kao djecacic od 14 godina je zapalio auto i napravio stetu od 18.000 KM, a ima neku svoju imovinu (stedna knjizica i na njoj 35.000KmM), pa sta ce biti sa njjim i tak to.9)Pa jos jedan zadatak.10) Navesti primjere sukcesije i translativne sukcesije, tako nekako.11) Esejsko : SIMULACIJA

1.esejsko konvalidacija2.zadaci ugl iz onih zadataka sa stranice, osim zadatka sa zastarom, gdje je bilo bitno da se nadje u zakonu, sta ako se pogrijesi mjesto tuzbe, tj. ako se pogrijesi mjesna nadleznost, rok se produzava za 3 mjeseca, tako nesto  3.fikcija izjalovljenja uvjeta4.ad solemnitatemostalo je bilo zaokruzivanje i dopuni...

1.Vrste pravnih poslova koji djeluju u saradnji sa organima vlasti

2.Zasto pravni poredak propisuje formu3.Zasto nase pravo nije kodifikovano4.Odnos i znacaj medjusobnog uticaja gradjanskog prava i drustveno pogodbenih interesa5.Koje se nacelo krsi kad punomoc nije notarski obradjena i kakve su posljedice6.Zasto se tijela pravnog lica ne smiju pistovjecivati sa zastupnikom

Kolegice, mislim da su ovo odgovori na prva dva pitanja:

1. Vrste pravnih poslova koji djeluju u saradnji sa organima vlasta)oblik pravnih poslova sklopljenih pred nadleznim drzavnim tijelom- sudski zapisnikb)potvrdjivanje(ovjeravanje, solemnizacija) ispravac)ovjeravanje potpisastr.106

2. Zasto pravni poredak propisuje formuRadi: -valjanosti pravnog posla-utuzivosti pravnog posla-dokazivanja postojanja pravnog posla-upisa u javni registarstr.108

=Sukcesija. Ne mogu da nadjem nista u knjizi. Koncentracija - 0. Ako neko zna sta je translativna sukcesija, i koji je podnaslov u knjizi - neka odgovori.  =sukcesija ti je na str. 147

Moze li neko tačno odgovoriti   a) Prekluzivni rokovi su kao i zastarni strogi zakonski rokovi    DA NEb)Stranke se mogu sporazumjeti o kracem roku zastare nego sto je zakonom prospisano    DA NEc)Podizanje tuzbe dovodi do zastoja prekluzije    DA    NEd) Sud na zastaru pazi po sluzbenoj duznosti     DA    NEe)A je posudio licu B 5.000 KM i dogovorio je da B plati dug 1.2.1997. B je platio dio sume 3.6.2002 ali sedam dana nakon toga trazi povrat placenog novxa jer je potrazivanje zastarjelo.Da li ce sud udovoljiti ovom zahtjevu?   DA   NEa)neb)nec)ned)nee)ne

Hmmm, malo mi je glupo sto je svugdje odgovor ne, ali mislim da je tacno  Jedino nisam sigurna kod prvog pitanja. Imas li jos kakvih pitanja??  

E hvala ti imam ih ja jos,evo sad cu postaviti ;)Ovo su ona koja se cesto vrte  1.1.Dodavanjem odgovarajueg broja napisi tacan odgovor?a)obavezu u trenutku zakljucenja pravnog posla niko nije mogao izvrsitib)obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla bez icije krivicec)obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla krivicom obaveznog licad) u trenutku zakljucenja ugovora duznik nije bio u stanju da izvrsi obavezu

1.obaveza prestaje  osim ako su objekt cinidbe bile genericke stvari2.obaveza prestje uvijek3.duznik odgovara zbog neispinjenja obaveza4.pravni posao prestaje5.pravni postao je nistav

2.Kupac  i prodavac su se dogovorili oko prodaju automobila za 6000 km kao i da ce predaja i placanje biti odlozeni za 2 mjeseca.a)O kojim elementima pravnog posla su se dogovorili. Nabroji!b)Petanest dana po predaju automobila automoib se pokvario i kupac trazi prepavku ili smanjenje cijene.Da li bi uspio sa ovim zahtjevima obrazlozi.3.Translativna singulatrna sukcesija je?a)stjecanje na osvnovu poklona b)nasljedjivanje  c)zasnivanje plodouzivanja  d)kupoprodajaf)zasnivanje zaloznog prava   g)okupacija4. Forma Ad probationem je _________________________ Posljedica nespostivanje te forme izaziva : a )nistavost   b)pobojnost   c)ne utice na valjanost pravnog posla  5.Sta je to fikcija ispunjenja uvjeta?Koga ona pogadja.6.Poznavanje pravnih propisa je primjer za :a)praesumptio iuris et de iure   b)neoboorivu pravnu pretpostavkuc)oborivu predmnjijevu  d)fikciju   e)pravnu osnovu7.Navedi po dva primjera za jednostani pravni posao i po dva primjera za jednostrano obavezujuci pravni posao.8. Forma Solemitatem je _________________________ Posljedica nespostivanje te forme izaziva : a )nistavost   b)pobojnost   c)ne utice na valjanost pravnog posla  Ipak postoji / ne postoji mogucnost konvalidacije kod ovakvog pravnog posla

9.Tri psnovne razlike izmedju prekluzivnih i zastarnik rokova su :a)b)c)10.Primus je testamentom ostavio Sekundusu automobil marke golf 2 star 17 godina pri cemu je kao neprijatelj brze voznje odredio da ce secundus morati vratiti automobil ako njime uspije preci relaciju MOSTAR-SARAJEVO za 30 min.

Koje VRTE UVJET JE DODOAN OVOM PRAVNOM POSLU ,kakve su njegove posljedice na ovaj pravni posao.Obrazlozi.11.Konstitutivna sukcesija je:a)upis prava u zemljisne knjige koje ima konstituivno dejstvob)Zasnivanje sluznosti na svojoj nekretninic)Prenos vlasnistva sa prodavca na kupcad)Zalaganje potrazivanja

Prekluzivni rokovi su kao i zastarni strogi zakonski rokovi    DA NEodgovor je ne... 3.Translativna singulatrna sukcesija je?a)stjecanje na osvnovu poklona b)nasljedjivanje  c)zasnivanje plodouzivanja  d)kupoprodajaf)zasnivanje zaloznog prava   g)okupacija

4. Forma Ad probationem je _________________________(instrument dokaza)Posljedica nespostivanje te forme izaziva : a)nistavost b)pobojnost   c)ne utice na valjanost pravnog posla Sta je to fikcija ispunjenja uvjeta?Koga ona pogadja.    cl.74 (4) ZOO mozete koristiti zakon tako da ne morate uciti napamet6.Poznavanje pravnih propisa je primjer za :a)praesumptio iuris et de iure   b)neoboorivu pravnu pretpostavkuc)oborivu predmnjijevu  d)fikciju   e)pravnu osnovu

8. Forma Solemitatem je _________________________(pretpostavka valjanosti pr posla)Posljedica nespostivanje te forme izaziva : a )nistavost   b)pobojnost   c)ne utice na

valjanost pravnog posla Ipak postoji / ne postoji mogucnost konvalidacije kod ovakvog pravnog posla cl 107(2) ZOO

Rijec je o zabludi. Primus i Sekundus su zakljucili ugovor o kupoprodaji sata 12.03.02. Sat je bio pozlacen, a Sekundus je mislio da je sat zlatan, o cemu nije obavjestio Primusa. Nakon predaje sata Sekundus ga je odnio zlataru na procjenu, a zlatar mu je 18.03.02. saopcio da se ne radi o zlatnom satu. Sekundus podize tuzbu 26.04. 03. zbog zablude o _______________________________ .

a) Primus istice da su protekli rokovi za pobijanje pravnog posla zbog zablude. Da li je upravu? Obrazloziti!b) Primus istice da nisu ispunjeni uvjeti za pobijanje pravnog posla zbog zablude jer se ne radi o _________________________________ zabludi. Da li bi odgovor bio isti da je Primus znao da Sekundus vjeruje da je sat zlatan? Obrazloziti!c) Primus bi zelio da ugovor ostane na snazi, pa nudi da vrati dio cijene. Da li na to ima pravo? Obrazloziti! Evo koji odgovor, sad je li tacno, ne znam  2. a)dogovorili su se oko bitnih sastojaka-predmet i cijena; a predaja i mjesto placanja-nuzgredni sastojci-   ROKb)dakle, hoce uspjeti sa zahtjevom, jer nisu ugovorom iskljucile odgovornost prodavatelja. prodavatelj odgovara i za fakticne i pravne   nedostatke stvari. 3.translativna singularna sukcesija je: stjecanje na osnovu poklona, zasnivanje plodouzivanja, kupoprodaja4.forma ad probtionem je dokazivanje postojanja pravnog posla i ne utice na valjanost.6. fikcija7. jednostrani pravni poslovi: ponuda kad  stigne prihvatiocu; oporuka   jednostranoobavezujuci:posudba; ugovor o poklonu11. konstitutivna sukcesija je: ono pod a i b  

Odnos izmedju trgovackog i gradjanskog pravaPotpuno nesposobna licaA ima 15 god (zaokruzite jedno od navedenih odg,tacnije vise od jednog)Zasto je sistem normativnog akta po kojem se dobija pravni subjektivitet bolji od ostalih?SimulacijaNavesti primjer za obje sukcesije.Preobrazajno pravo i primjer za nastanak,promjenu i prestanak gradjanskopravnog odnosa.

primus je sa 16 godina ostao bez oca i majke. nije mu dodjeljen staratelj. nije placao racune od plina. 18 godina je napunio npr 12.3.2003. firma toplane mu salje tuzbu zbog neplacenih racuna 18.3.2004.g. Primus istice prigovor zastare. Da li ce uspjeti? Da li cinjenica da je bio maloljetan i bez staratelja igra ulogu.

esejsko:elementi pravnog posla univerzalna pasivna obligacija propisi stare jugoslavijemaloljetnik ima 15 godina pa sta moze nacelo dispozitivnosti-one cetiri stavke i cime se ogranicava

da li naziv gradjansko pravo i rimsko pravo imaju isti sadrzaj nesto tako bilo je dosta zaokruziti i to kod apsolutnih prava,uzanse,elemnti gradjanskopravnog odnosa,pravne cinjenicebila su dva zadatka i eto to je to cega se ja sjecam  

fikcija ispunjenja uvjeta i koga ona pogadja?stara pravna pravila su? poznavanje pravnih propisa je primjer za?                 Fikciju uvjeta imas na 96 i 97 strani u knjizi  1.Fikcija izjalovljenja uvjeta2. Zastarni rokovi3. Prekluzivni rokovi4. Univerzalna pasivna obligacija5. Kako protok vremena utice na postanak, promjenu i prestanak GP odnosa6. Kako udar groma utice na prestanak pravnog posla7. Opce nacelo gradjanskog prava je ______ a na podrucju obligacionog prava manifestira se kao ___________. To podrazumjeva da su subjekti gradjanskog prava slobodni da odlucuju:a)b)c)d)Ipak ta sloboda ima svoje granice (navedi):

8.Koji zakon je prekinuo kontinuitet kraljevine Jugoslavije i socijalisticke Jugoslavije? ____zakon o nevazenju propisa___ koji je donesen 6.4.1941 . Ovaj zakon pravi razliku izmedju propisa _______________ koji su _______________________ i propisa  __________________ koji su ___________________________.   ((16  i  17 str. je ovo pitanje.))

1.Fikcija izjalovljenja uvjetaZOO veže fikciju izjalovljenja uvjeta za određeno postupanje ovlaštenog... ostatak odgovora prepisati čl. 74. stavak 4ZOO

2. Zastarni rokovia) opći zastarni rok koji iznosi 5 godina (primjenjuje se samo u onim slučajevima kad nije propisan posebni zastarni rok)b) trogodišnji zastarni rok npr vrijedi za međusobne tražbine nastale iz ugovora o prometu robe i usluga, za tražbine zakupnine, najamnine i naknade štete računajući odkada je oštećenik saznao za štetu i osobu koja je štetu počinilac) jednogodišnji zastarni rok predviđen je za tražbine koje se odnose na isporučenu električnu energiju domaćinstvima. i za toplinsku energiju, plin , vodu, struju...

3. Prekluzivni rokovisu strogi zakonski rokovi unutar kojih strana može poduteti određene radnje ako neće da joj se ugasi ne samo zahtjev, nego i subjektivno pravo. Na prekluzivni rok sud pazi po službenoj dužnosti i kod prekluzivnih rokova nema zastoja ni prekida roka

4. Univerzalna pasivna obligacija

5. Kako protok vremena utice na postanak, promjenu i prestanak GP odnosa... ja sam nasla u jednoj skripti da vrijeme u pravu može djelovati: a) konstruktivno i b) destruktivno. Kod zastrae imamo slucaj destruktivnog djelovanja vremena kad se pravni odnosi razaraju.

6. Kako udar groma utice na prestanak pravnog posla

( evo jedna napomena pa možda može koristiti da bi se riješilo ovo pitanje...prirodne

sile  kao što je npr. sunčeva toplina, elektricitet itd. su stvari u smislu ZV samo ako su podložne ljudskoj vlasti) 

7. Opce nacelo gradjanskog prava je __načelo dispozitivnosti____ a na podrucju obligacionog prava manifestira se kao slobodaugovaranja odnosno, sloboda uređivanja obveznih odnosa. To podrazumjeva da su subjekti gradjanskog prava slobodni da odlucuju:a)hoće li ući u neki obvezno odnos ili neb)o izboru vrste ugovornog odnosac) sloboda utvrđivanja sadržaja ug. odnosad)izbor oblika ugovornog odnosaIpak ta sloboda ima svoje granice (navedi): posebne i opće granice slobode ugovaranja koje stranke ne smiju prekoračitinpr. javni poredak, dobri običaji, imperativni propisi, pravila morala a prema ZOO-u sudionici u prometu ne mogu uređivati obvezne odnose suprotno Ustavu BiH, prisilnim propisima te moralu društva.

8.Koji zakon je prekinuo kontinuitet kraljevine Jugoslavije i socijalisticke Jugoslavije? ____zakon o nevazenju propisa___ koji je donesen 6.4.1941 . Ovaj zakon pravi razliku izmedju propisa _______________ koji su _______________________ i propisa  __________________ koji su ___________________________.

cca--- Mladić je ušao u autobus, sjeo na zadnje sjedište ne kupivši kartu, dolazi ravizor i pita ga zašto nema kartu, on odgovara da nije bio dužan kupiti kartu jer u trenutku ulaska u autobus nije bilo vozača na svojem mjestu. Kakva je pravna situacija.

Ja znam da kod nas u sa. dobiješ globu i moraš platiti 26.60KM. Ali, šta MISITA hoće ovdje da kaže???

Šta su pravna pravila i kada se koriste?Prekluzivni rokovi ...?Negativni pogodbeni interes...?Mijenice..?Amortizacija vrijednosnih papira..?Lice A ima 16 god. sta može raditi? Maloljetnik izmedju 7. i 14 god. je poslovno nesposoban? to je : (zaokruzi) pravna osnova za deliktnu odgovornost,  praesumptio iuris, neoboriva pretpostavka,  ....Normativni akt...Koje je stjecanje u pitanju kod: a)poklona b)cesije c) zaostavstine d) zalogaMetod gradanskog prava (esejsko)Bio mi je isti zadatak sa auotobusom i jos jedan vezano za dispozitivnost stranaka.To je sve cega se sjecam... 

1.Uzanse su?

2.Objasni kako protok vremena utice na postanak,promjenu i prestanak gradjansko-pravnog odnosa?

3. Dopuni i obrazlozi!a)Obavezu u trenutku zakljucenja pravnog posla niko nije mogao izvrsiti Posljedice su:

b)Obaveza je bila pod odloznim uvjetom.U trenutku zakljucenja ugovora obaveza je bila nemoguca,ali je ona postala moguca prije nego se uvjet ispunio Posljedice su:

c)Obaveza je postala nemoguca nakon zakljucenja pravnog posla krivicom obaveznog lica.Posljedice su:

4.Sistem normativnog akta se smatra najprihvatljivijim sistemom po kojem pravne

osobe dobivaju pravni subjektivitet.Zbog cega je to tako?        

1.str 192. str 1483. str 764. Imas na 42. strani nacine postanka pravne osobe i tu ti pise zasto ova druga dva nacina nisu danas prihvatljiva, sto znaci da je upravo iz tih razloga najprihvatljiviji sistem normativnog akta.    Sva ova pitanja se nalaze u knjizi. Ako nisu formulisana tacno kao podnaslov iz knjige, ne znaci da ih nema... Potrudite se malko. 1. poljske služnosti (zaokružiti-trajne, privremene, djeljive, neprenosive služnosti)2. darovanje (jednostrani, dvostrani, kauzalni, apstraktni, lukrativni, formalni, neformalni p.p.)3. apsolutna i relativna simulacija?4. poslovna nesposobnost (zaokružiti.. je razlog na ništavost posla)5. kada neko podigne tužbu da mu se isplati dug nakon zastare kako će postupiti sud i zašto?6. kod retencije se ne može (uništiti stvar, naplatiti dug iz stvari, naplatiti dug uz obavještenje dužniku, prodati stvar i namiriti potraživanja)čini mi se da su bila još 2-3 ali se ne sjećam, ako neko zna odgovore napišite...                         (STARI SISTEM)

1Nacelo dispozitivnosti?(zaokruziti)2.Preobrazajno pravo je?3.Tri funkcije vrijednosnih papira?(nabrojati)4.Kojim su zakonima uredjena slijedeca pitanja:prevara i simulacija,pravni poso(obrazlozi),prava saugovarača ograniceno poslovno sposobnog lica,emisija i promet vrijednosnih papira5.Neodredive,ali ipak odredive činidbe su:6.Četri razlike izmedju Apsolutnih i Relativnih prava?7.Imovina,pojam i karakteristike imovine?8.Posljedice ništavosti?(esejsko)

To su pitanja kojih se sjecam odnose se za bolonjce  

mole se svi studenti dobre volje za pomoc.stari sam sistem i svaki put na testu dodje pitanje br.1 npr .koji od navedenih jeste /nije propis BiH1.zakon o zakladama BiH19982.zakon o imovini BiH 20043.zakon o vlasnickim odnosima 4.zakon o privrednim odnosima B i H doneseni od strane visokog predstavnika 20015.----------------------------------------//----------------------------------------------------- 2005e gdje mogu da nadjem te propise,zakone,izvore gradjanskog prava 

1.Koje je osnovno nacelo gradjanskog prava, po cemu je posebno karakteristicno ( tu treba napisati sloboda ugovaranja, sloboda koristenja i raspolaganja stvarima i pravima na stvarima i sloboda oporucnog raspolaganja) i koje su granice ovih sloboda.2.Elementi subjektivnog gradjanskog prava3.Prestanak pravne osobe4.Imovina ( esejsko)5.Imovinskopravni odnosi medju strankama se razrjesavaju ______ (dopuniti) i u tom procesu se ______ (dopuniti).6.Gradjanskopravni delikt je _______7. Kako udar groma moze dovesti do prekida gradjanskopravnog odnosa.8. Pravne činjenice su (zaokruziti tacne odgovore):a)ugovor b)smrt c)nalaz tudje stvari d)protek vremena e)poplava  9.Primus je kupio poljoprivredno zemljiste. Ponasao se u skladu sa propisima zakona,

medjutim nakon 3 godine je izasao novi zakon, koji je zahtjevao navodnjavanje zemljista. Primus je odbio to uraditi jer je u vremenu kad je on kupio zemljiste, vazio drugi zakon. Da li je Primus upravu?10.Drugi zadatak je bio vezan za ogranicenu poslovnu sposobnost, sklapanje ugovora sa maloljetnikom, a da je on pri tome falsifikovao roditeljsku saglasnost. Sekundus je saznao za to i odustao od ugovora, medjutim Primus je odmah nakon toga doveo roditelje koji su dali saglasnost, pa se postavlja pitanje da li ugovor vazi ili ga Sekundus moze prekinuti.

1. Presumpcija2. Razlika između imovinskog i građ. prava3. Propisi Jugoslavije, zakoni do 1941. izgubili su svoju pravnu snagu, a stari propisi su vrijedili samo u slučajevima: 1.) ako određena materija nije regulirana propisima SFRJ                     2.) ako nisu u suprotnostima s Ustavom SFRJ                     3.) ako nisu u suprotnostima sa socijalizmom4. Amortizacija (2 pitanja)5.* Radnje koje su suglasne s pravom su .. (navesti 2 primjera)6. 2 zadatka, jedan u vezi maloljetnika i sklapanja ugovora, drugi je nešto oko plaćanja najama, tako nešto.7. Odrične teorije (navesti)8. ESEJSKO je potpuno drugačije definisano nego u knjizi , ALI SE PIŠE O NAČELIMA GRAĐANSKOG PRAVA.9. Da se nešto poveže, ugl. (5 2 3 1)

- dopuniti - šta je relativan a šta apsolutan gubitak prava i primjer za svaki                - koja je sukcesija zalog i zašto i još jedan primjer za singularnu, ali se ne sjećam koji;- esejsko: konvalidacija;- Napisati šta je forma ad Solemnitatem, do čeka dovodi i da li može konalidirati;- Usmeni dodaci posmenom ugovoru (to je bilo zaokružiti),- Poklon je koji pravni posao (zaokružiti);- Pozitivni pogodbeni interes (zaokružiti);- ''Fikcija izjalovljenja uvjeta'', šta je i koga pogađa.

Zadaci:- jedan je bio vezan za elemente pravnog posla napisati o kojim elementima su se stranke dogovorile (pod a i b),- slijedeći vezan za zastaru - tipa podignuće tužbe pa pravosnažna odluka o pogrešnoj mjesnoj nadležnosti, pa opet podignuće tužbe - objasniti situaciju,- zadatak vezan za zabludu (ima negdje na BH pravnicima) - u vezi sa likom koji je potpisao papir na kojem se trebaju potpisati osobe koje se žele preplatiti za godišnju kupovinu časopisa, a on nije gledao šta potpisuje i to objasniti.

And neka pitanja za integralce (kojih se sjecam)- Isto ko na I parcijali, amortizacija bla bla, na kojim papirima, i u kojem postupku...- Uzansa ...zaokruziti (ima vise odgovora)- Mjenica , pa dole ponudjeno, koja je vrsta ugovora, vise nabrojano- Međunarodno privatno pravo kaj je, i kako se zove norme tog prava- isto ko i na II dijelu, sta je ad solemnitatem (never heard)- Lik A zeli da proda bike Liku B...Lik B pruzi ruku i cvrsto se rukuju xD lol...da li je ugovor nastao?- Sistem normativnog akta je....i kakav moze biti.-A prodaje auto B-u :r, za 6000 KM, i dogovorili da ce auto dati za 2 mjeseca a ovaj pare, a isto tako da prodavalac ne treba snositi troskove oko ...kad auto ne radi...koje

su elemente ugovorili?-Da li pijan covjek ili onaj koji je pod uticajem drugih opojnih sredstava poslovno nesposoban odnosno ograniceno poslovno nesposoban, i obrazloziti..Tolko kolko se ja sjecam, a bilo je 18 -.-Sto se tice druge parcijale:

1. koja vrsta sukcesije su zalog i prodaja (konstitutivna i partikularna translativna), sta je apsolutni a sta relativni prestanak prava i navesti po jean primjer2. poklon je: zaokruziti - jednostranoobvezujuci p.p., dvostrani pravni posao, lukrativni p.p3. zadatak: otprilike radi se o kupovini ronilacke opreme pod uvjetom da se dobije neka dozvola..odrdjeni su predmet i cijena. treba odrediti koje vrste elemenata tu imamo.rjesenje: bitni elementi, tj, cijena i predmet, nuzgedni element, tj suspenzivni uvjet, prirodni element, pravni nedostatak4. zadatak: radi se o dvije firme iz sarajeva i tuzle. ova iz tzule ima dugovanje od 12 000 km, pa firma iz sarajeva podize tuzbu. Zbog nenadleznosti suda sud donosi rjesenje kojim odbija zahtjev tuzitelja, te firma podnosi tuzbu sudu u tuzli. uglavnom ispada da je rok protekao, ali ipak nije jer uslijed pravomocne presude sude koji odbija zahtjev tuzenoga zbog nenadleznosti, ta strana ima 3 mjeseca da ponovo podigne tuzbu za zastaru nadleznom sudu, sto je firma iz sarajeva ucinila. zakljucujemo da je tuzlanska duzna platiti dug.5. pozitivan pogodbeni interes, zaokruziti6. usmeni dodaci formalnom ugovoru kada vaze, zaokruziti7. esejsko, konvalidacija8. zadatak: slican zadatak je vec pisan, ono gdje se radi o pretplati na teniski/golf casopis, pa prelistajte( VANREDNI)Uglavnom zadaci su nama bili maloljetnik ostao bez roditelja, primao penziju, 1999 nije primio penziju za prva 3mjeseca, 2002 postaje punoljetan, podize tuzbu gdje trazi isplatu tih penzija, hoce li uspjeti.

Drugi je bio zakljucenje ugovora kod notara pod jednom cijenom, a u stvarnosti je druga, da bi se izbjegao porez, kakva je situacija...

Bilo je zaokruzivanje da, ne 4 pitanja u zadatku.a) prekluzivni rokovi kao i zastarni dovode do gubitka prava DA NEb)stranke se mogu sporazumjeti o kracem roku zaste nego sto ej zakonom propisano DA NEc) sud na zastaru pazi po sluzbenoj duznosti DA NEd)podizanje tuzbe dovodi do zastoja zastare DA NEja sam stavila DA, NE, NE, DA mislim da je tacno.Osnova sta je zaokruziti i dopunitiuzroci pobojnosti zaokruziti

Uvjeta 2 napisana pa obrazloziti kakvi su uvjeti i pravni poslovi.

slucaj covjek se obavezao dati nekome kucu ako se dobor sjecam ako diplomira u roku, ali on je obavezan da se brine o njemu, pa pod a,b,c koji su elementi p.p.-a ukljuceni.

Esejko oblik pravnih poslova (vrste, ciljevi i smisao oblika).

@Julie , zasto kazes da je test za vandredne bio puno tezi od redovnih ?Ja sam redovan i test mi je bio skoro identican tvojem !Zadatak je bio da je sklopljen ugovor o zajmu od 30.000 km , trebalo je placati u ratama 1.1.1996, 97, i 98 medjutim ovaj nije platio nijednu ratu , i ovaj ga tuzi 2004 godine ( jako slicno tvom primjeru ) .Drugi zadatak je bio da su A i B prividno sklopili kupoprodaju da bi prikrili darovanje(opet isto kao u vas )

Bilo je zaokruzivanje da, ne 4 pitanja u zadatku. - Ovo je bilo i namaa) prekluzivni rokovi kao i zastarni dovode do gubitka prava DA NEb)stranke se mogu sporazumjeti o kracem roku zaste nego sto ej zakonom propisano DA NEc) sud na zastaru pazi po sluzbenoj duznosti DA NEd)podizanje tuzbe dovodi do zastoja zastare DA NEja sam stavila DA, NE, NE, DA mislim da je tacno.Osnova - u nas je bilo da napises sta je , nista zaokruziUvjeta 2 napisana pa obrazloziti kakvi su uvjeti i pravni poslovi- ovo je bilo i namaEsejko nam je bilo nemogucnost, nedopustenost,neodredjesnot i neodredivost pravne cinidbe.

Dakle test je skoro pa identican , samo se tekst razlikuje , a neka su pitanja ista . Mada moram priznati da nije bio ni lagan toliko, sigurno ima razlike u tezini svih ovih testova , ali eto takva nam sudbina   Mala ispravka  a) prekluzivni rokovi kao i zastarni dovode do gubitka prava DA NEtrebalo je zaokruziti NEOdgovor mozes provjeriti u knjizi str 150 (prvih 5 redova) 1. Bilo je jos da se zaokruzi sta je sve subjektivno pravo.2.Esejsko pitanje zabluda.3.Zadatak vezan za zabludu, jedan od onih koji su u skriptarnici. Primus clan golf kluba i zaprica se s prijateljicom koju dugo nije vidio, potpise list koji je list za pretplatu na neki casopis, a on misli da je to lista prisutnih, i stigne mu casopis, on iznenadjen blabla, da li ima pravo da se pozove na zabludu i pokusa da pobije taj pr posao?4.Onda je bilo da se zaokruzi sta je negativni pogodbeni interes.5.Onda situacija: A i B se dogovorili o prodaji neke stvari,reicmo bicikl, i ugovorili cijenu i da ce se ugovor izvrisiti nakon 2 mj. treba napisati o kojim su se elementima pr posla dogovorili.6. zaokruziti razloge nistavosti pr posla7. dala nekoliko primjera npr poklon, cesija potrazivanja, zaostavstina odn.nasljedjivanje- i treba pored svakog napisati koja je vrsta stjecanja prava (originarno i derivativno,ako je derivativno  da li je translativno ili konstitutivno, a ako je translativno je li univerzalna ili singularna sukcesija  8. nacelo slobodnog ugovaranja u sta spada.. nacelo dispozitivnosti stranaka. i cime je to nacelo ograniceno: treba napisati 1. ustavom 2. ius cogens 3. Moralom(INTEGRALNO)Nacelo stranacke dispozitivnosti , koji sustav se kod nas koristi i od cega se sastoji, esejsko je bilo oblik ocitovanja volje , ako se sjetim jos napisat cu Amortizacija vr. papiraNacelo dispozitivnostiZabluda-esejskoKakav je pr posao mjenica (zaokruzivanje)Negativni pogodbeni interesRazlozi nistavosti pr poslovaZadatak vezan za zabluduDa  li je u nasem pravu poslovno nesposobno lice koje uziva opojne droge i alkoholRazlika izmedju zastarnih i prekluzivnih rokova(zaokruzivanje)Neki primjer dat i trebas napisati o kojim su se tu elementima pr posla stranke dogovorile(uvjet,rok,namet)Zadatak vezan za prihvat ponude konkludentnom radnjomKoje pr poslove moze sklapati maloljetnik(zaokruziti)Koje pravne poslove moze sklapati maloljetnik?Ukratko - pravne poslove kojima stiče neku korist a ne obaveze.Da li mi neko moze dati odg na ova pitanja,nemogu nikako da nadjem odg: ad solemnitatem,univezalna pasivna obligacija,kako udar groma utiče na prestanak pravnog posla,dispozitivne normeVrste pravnih poslova koji djeluju u saradnji sa organima vlasti,Zzašto pravni poredak propisuje normu,koji pravni sistem je prihvatio naše pravo ,zašto naše pravo nije kodifikovano , elementi građanskog pravnog odnosa  , elementi pravnih

činjenica,kakav je posao zajam,metod građanskog pravakako protok vremena utiče na postanak ,prestanak i promjenu građansko pravnog odnosa?

Ad solemnitatem - usmeni ugovor sa uslovima koji su dogovoreni usmenom komunikacijom, suprotnost je pisanom ugovoru. Generalno, validni su samo ako su potvrđeni pismeno.Pasivna obligacija je ona kod koje se obligaciona radnja sastoji u trpljenju. Pasivna razdijeljena je ona kod koje je množina lica na dužničkoj strani.Sudjelovanje tijela državne vlasti kao oblik pravnih poslova - tipični oblici: oblik pravnih poslova sklopljenih pred nadležnih tijelom (najčešći od takvih poslova su oni koji se zaključuju u obliku sudskoh zapisnika); potvrđivanje isprava; ovjeravanje potpisaOsnovni element građanskopravnog odnosa su subjekti između kojih taj odnos nastaje; prava i obveze čiji su nosioci ti subjekti.Dispozitivne norme ovlašćuju subjekta čije ponašanje neposredno ili posredno regulišu da umjesto dispozicije koju one sadrže sam donese drugu dispoziciju i da se po njoj ponaša. Sadrže pravila koje stranke mogu mijenjati svojim sporazumom. Građanskopravni odnos javlja se u prvom redu kao faktični, materijalni društveni odnos. Prije nego što se određeni materijalni društveni odnos formira, potrebno je da se u društvenom životu dogode neke činjenice. Za takve se činjenice veže sam postanak materijalnog društvenog odnosa. Činjenice za koje pravo veze postanak, promjenu ili prestanak pravnog odnosa nazivaju se pravne činjenice. (više na 22 str., Građansko pravo, Vedriš, Klarić)Naše je pravo prihvatilo pandektni pravni sistem.Odgovor na pitanje: metod građanskog prava ćeš naći na 6. str. knjige.Evo par zadataka što sam ja našla :     

1.   Primus je teško bolestan i ne želi da se podvrgne komplikovanom hirurškom zahvatu. Sekundus da bi ga privolio na taj korak, obeća mu u pismenoj formi, da će mu, ako se operiše I ozdravi, dati svoj automobil. Pri tome, sekundus misli da je ozdravljenje Primusa nemoguće. Primus pristane i nakon operacije se potpuno oporavi. Primus zahtijeva od Sekundusa predaju auta. Ima li na to pravo?Odgovor: Ima pravo zahtijevati od Sekundusa auto. Ovdje se radi o mentalnoj rezervaciji.

2.   Primus i Sekundus pregovaraju o predaji automobila Golf. Pri tome P misli da će prodati svoj stari automobil Golf 2, a S misli da kupuje od P noviji automobil Golf 4.Odgovor: Ugovor ne nastaje, jer se radi o nesporazumu o predmetu obaveze.

3.   Primus ima vikendicu na moru i ponudio je Sekundusu da je koristi preko zime, misleći da će mu S dati naknadu za korištenje. S vjeruje da P želi da mu se oduži za uslugu koju mu je učinio. Kakva je pravna situacija?Odgovor: Posao je ništav, jer se radi o nesporazumu o prirodi pravnog posla.

4.   Primus ne želi da zaključi određeni ugovor sa Sekundusom.a)   Njegovi nasilni prijatelji nastoje Primusa na to da privole i jedan od njih uzima Primusovu ruku i vodi je tako da Primus stavi svoj potpis na ugovor. Odgovor:Pobojnost pravnog posla, jer se radi o prijetnji.b)   Sekundus mu zaprijeti da će njegovom šefu ispričati da je Primus dok je bio student u dva navrata prepisivao na ispitu.Odgovor: Prijetnja nije dovoljna da izazove opravdani strah.c)   Sekundus izvrši otmicu Primusove žene.Odgovor: Pobojnost pravnog posla, jer se radi o prijetnji.

Da li neko zna koje su 4 razlike izmedju apsolutnih i relativnih prava ?Apsolutna : ovlastenje odgovara obavezi neogranicenom broju lica , nema zastare , obaveza pasivno negativna, niej imovinska obaveza , obaveza odgovara pravu u cjeliniRelativna : ovlastenje odgovara obavezi tocno odredenih lica , postoji zastara, obaveza aktivno pozitivna , imovinska obaveza, obaveza odgovara ovlastenju 

Za udar groma, neko je negdje na forumu odgovorio ovo  : to je pravna cinjenica ali nije ljudska radnja vec prirodni dogadjaj duznik nije kriv za nastalu eventualnu stetu jer je nije mogao predvidjeti i ne odgovara vjerovniku jer nije njegovom krivicom doslo do toga ( nisam sigurna da li je tacno )Zna li neko odgovore na ova pitanja? Sve mi je nekako konfuzno   

1.-Elementi gradjanskopravnog odnosa a)objekti b)pravne cinjenice c) subjekti d)prava, ali ne i obaveze  e)prava i obaveze ...2.-Zasto nase pravo nije kodifikovano3.-elementi pravnih cinjenica 4.Prekluzivni kao i zastarni rokovi su strogim zakonom propisani rokovi DA/NE?

Bila 3 zadatka - jedan da se odrede elementi pp ( biciklo neko i cijena , uz uvjet , da li prodavac odg. za nedostatke stvari ) , drugi zabluda - ima negdje na forumu ja mislim ( pretplata na neki casopis , nesto .. ) i 3 zastara - ne sjecam se kako ide .    Esejsko bila konvalidacija , sta je relativni a sta apsolutni gubitak prava i primjere za to , sta je zalog a sta prodaja stvari ( koja vrsta sukcesije ) i zasto ; sta je poz. pogodbeni interes ( zaokruzivanje ) , fikcija izjalovljena uvjeta , sta je ad solemnitatem na sta utice i moze li konvalidirati , i kada vaze usmeni dodaci ugovoru . Uglavnom , u ovoj grupi ista pitanja kao i sa proslog testa .   

Ovo sam cula da je bilo, moze li neko dati odgvor molim vas        slucaj covjek se obavezao dati nekome kucu ako se dobor sjecam ako diplomira u roku, ali on je obavezan da se brine o njemu, pa pod a,b,c koji su elementi p.p.-a ukljuceni. I    maloljetnik ostao bez roditelja, primao penziju, 1999 nije primio penziju za prva 3mjeseca, 2002 postaje punoljetan, podize tuzbu gdje trazi isplatu tih penzija, hoce li uspjeti.

?????Je li nekome bio ovaj zadatak:?????Primus ima 15 godina, pohadja skolu sa posebnim potrebama. Prilikom igre pocinio je stetu Sekundusu. Primusovi roditelji su nezaposleni, nemaju nuznih sredstava za zivot. Primus ima novac naslijedjen od djeda. Da li ga Sekundus moze tuziti, kakva je pravna situacija ?

P.S. nisam sve napisala od rijeci do rijeci, to je ono cega se sjecam sa januarskog roka, pa da li je neko ljubazan da uradi ?

1. Primus ima 17 godina i sud mu je odobrio da zaključi brak sa Sekundom koja ima 16,5 godina i samo što se nije porodila. Djed je Primusu poklonio frižider kao svadbeni poklon. Primus živi u iznajmljenom stanu i kupio je sebi namještaj. Također želi prodati dio djedove kuće koji mu je pripao. Primusovi roditelji su podigli tužbu kojom pobijaju frižider, iznajmljeni stan, namještaj i prodaju tog dijela kuće. Da li će im ta tužba uspjeti? Obrazložiti.

Ako neko može riješiti taj zadatak, bilo bi super   Da vidim je li mi tačan.

Ja sam izašla integralno i pitanja su (pored ovog zadataka):1.Definicija imovinskog prava i zašto je uska, a zašto široka ( Nisam znala napisati zašto je uska, i zašto široka)2. Zaokružiti na šta se odnosi načelo dispozitivnosti ( slobodu stranaka da stupaju u odnose, slobodu da odrede sadržaj, slobodu da odrede vrstu)3.Uzanse ( šta su i na šta se dijele, te šta su opće uzanse)4.Šta je građanskopravni odnos;5. Osnovni elementi građanskopravnog odnosa ( zaokružiti: subjekti, prava i obaveze);6.Zaokružiti pravne činjenice ( ne mogu se tačno sjetiti koje, ali uglavnom ima ih 4);7. Kako protek vremena utiče na postanak, promjenu i prestanak građanskopravnog odnosa;

8.Zadatak sa tužbom roditelja koji sam napisala gore;9. U čemu se razlikuje pravna sposobnost fizičkih i pravnih osoba?10.a) Šta je zahtjev?b) Subjektivno garađansko pravo se ne može/može (zaokružiti) koristiti zahtjevom u slučaju ;11. Šta je preobražajno pravo (pravna moć);b)Zaokružiti šta spada u pravnu moć;12. Da li se u sljedećim primjerima radi o translativnoj, odnosno singularnoj ili univerzalnoj ili konstitutivnoj sukcesiji:plodouživanje:poklon:nasljedstvo:

14. Koje mane volje izazivaju pobojnost pravnog posla (zabluda, prevara i prijetnja)15.Mana volje koja ne dovodi do ništavnosti pravnog posla je? mentalna rezervacija16. Kojim zakonima su uređene sljedeće norme ( pa pod a,b,c,d,e,f) / uglavnom, nisam znala to pitanje, a ona kaže da je najlakše i to je bilo u svakoj grupi integralaca.18. Zadatak sa mortadellom i mozarellom.19.Esejsko: Prevara

1.izvori prava to ono prije propisa Stare jugoslavije, pa je navedena godina i država a mi da dopinimo,2.zaokružiti poslovna zabluda u užem smislu,3. Šta je pravno stanje4. Definicija zabilježbe5. Osobna prava pa ponuđeno više odgovora: tipa prenosiva, neprenosiva, nasljediva itd6. poljska služnost pa ponuđeno više odgovora7. hipoteka pa način  ponuđeno više odgovora,8. osnovna razlika usus i ususfruktustoliko se sjećam ako je od pomoći,

1. Sta znaci zakonska odredba o ravnopravnosti stranaka?2. Sta znaci odredba da je polozaj stranaka subordiniran i kojoj grani prava to pripada?3. nesto oko retroaktivnosti propisa i novododnesenih zakona na dopuniti.) pitanje je tako formulisano bilo da ga ne znam ni napisat,..a pogotovo odgovorit4. Da li je tesko dusevna osoba potpuno poslovno nesposobna?5. osoba ima 16 god:pod a) moze dati izjavu o ocinstvu b) moze zakljuciti uz odobrnenje zakonkskog zastupnika sve vrste poslova c) Moze sama zakljuciti oravne poslove u svoju korist d) moze biti hipotekarni duznik i bilo je jos jedno ali se ne mogu sjetit sad koje

6. Onda mi je bilo sticanje subjektivnog praava..onoo sukcesijea) prodaja stvarib zasnivanje plodouzivanjac) poklon men se cini ali nisam sigurna i bio je jos jedan primjer vezi pravnih osoba tj nesto o preduzecu, 

7) trebao zaokruzit sta je negativni pogodbeni interes8 Zahtjev, pa na zaokruzivanje9) Onda tamo sticanje poslovne sposobnosti pravnih osoba po sisitemu slobodnog udruzivanja i koncesije..to pitanje je bilo na dopunjavanje

10. Zastara je esejako bila11. bio je jedan zadatak u vezi sutnje...kao osoba A je dobila katalog i ponudu o odredjenoj vrsti robe. Osoba se se plasi da ako u roku od 15 dana ne javi da odbija ponudu, da ce ugovor biti zakljucen. Da li osoba A ima razloga za brigu??

12. lice a je izavilo da ce licu B prodati auto od 1300 KM..zatim mu je predao kljuceve.. Da li je doslo do zakljucenja pravnog posla?

13. Onda je bio zadatak neki da se odrede elementi pravnog posla...to jest osoba A je rekla osobi B da ce mu kupiti kucu ukoliko polozi ispite u roku..Osoba B ima obavezu posjete i obilazenja neke osobe..tu trebas dole odrediti koji su elementi pravnog posla...i ona je zadatak dalje isao....osoba B je faksificirala 4 zadnja ispita kako bi mogla dobiti kucu.. Da li osoba B ima pravo traziti predaju kuce ( tako nekako je islo to pitanje, tj taj zadatak )

14. Propisi stare jugoslavije su, pa zaokruzit dole..15. Onda je bilo:a prekluzivni rokovi dovode do gubitka prava kao i zastarni DA NEb pismena opomena duznika dovodi do prekida zastare DA NEc sud na zastaru pazi po sluzbenoj duznostid stranke se mogu sporazumjeti o prekidu zastare da zastara vec krene teci ( tako nekako )

Ovo su pitanja koja su bila vanrednim studentima..i kojih se sjecam..i s obzirom da sam licno vidjela test koji je bio redovnim studentima, slobodno mogu reci da je ovaj bio tezi...

Od pitanja na testu za vanredne sjecam se da je bilo preobrzajano pravo, nesto u vezi zahtjeva...esejsko je bila prevera ili prijetnja ( od ta 2 jedan je bio )...zatim nacelo dispozitivnosti na zaokruzivanje...razlika izmedju apsolutne i relativne simulacije...razlozi za pobojnost pravnog poslaA zadatak je izgeldao ovako nekako:Primusu koji 17 god sud je odobrio sklapanje braka sa osobom koja ima 16.5 god. i koja treba da se porodi. Primus je svojim radom i od svog novca placa iznajmljeni stan i sav namjestaj je sam kupio. Od bake je dobio na poklon frizider, a od djeda u naskljedstvo dio kuce ( tako nekako )...primus zeli da proda taj suvlasnicki dio i poklone.. Roditelji primusa tizu tuzbu kojom zele pobiti ugovor o prodaji suvlasnickog dijela i ostalih stvari koje je dobio..Da li ce roditelji uspjeti sa tuzbom i kakva je situacija! Tako nekako je zadatk isao... isto je billo da se napise kakav oblik sticanja je: poklon, nasljedstvo, zasnivanje plodouzivanja, to se odnosi na one sukcesije...Eto, to su neka pitanja kojihse sjecam sa testa za redovne studente.

1. sta znaci da je naziv imovinsko pravo pogodan naziv za gradjansko pravo ratione materiae?tom nazivu se zamjera da je presirok jer _____________ 

a da je preuzak jer____________

2.nacelo dispozitivnosti se ogleda u slijedecem: pa zaokruziti od ponudjenih3. uzansu su____________ i dijele se na_________i __________ . opce uzanse __________ je donijela ___________i one su regulirale____________. nakon donosenja ZOO primjena opcih uzansi je rijesena tako sto_____________.

4. gradjanskopravni odnos je __________5. elementi gp.odnosa su:  zaokruziti: a) pravne cinjenice b) subjekti c) prava ali ne i obaveze d) prava i obaveze e) pravna moc f) zahtjev ili tuzba u materijalnom smislu.6. zaokruziti cinjenice: a)poplava  b) smrt c) i jos nekih ne sjecam se7. kako protek vremena utice na postanak prestanak i promjenu gp.odnosa?  dati primjere , mi sami da skontamo... a kasnije nam je rekla da ima veze sa zastarom i dosjeloscu8. zadatak:  maloljetnik radi, dobio dozvolu za brak, dobio poklon, i naslijedio udio u kuci od dede, zakupio stan, kupio namjestaj, i sad roditelji pobijaju te poslove... u cemu ce uspjeti, obrazloziti..9. razlika izmedju pravne sposobnosti pravne i fizicke osobe10. zahtjev (tuzba u materijalnom smislu) je ____________.  subjektivno pravo

moze/ne moze (zaokruziti) postojati bez zahtjeva u slucaju ________________.11. preobrazajna prava-prvna moc je ___________________ i ispod dala primjere da se zaokruzi sta spada u pravnu moc.12.nesto oko cinidbe je bilo... kad je nemoguca, pa postala moguca, pa kad je duznik kriv za nemogucnost pr.posla... uglavnom da se napisu posljedice...13. koje mane volje izazivaju pobojnost pr.posla a) B) c), i koja mana volje ne utice na valjanost pr.poslova i definiciju napistati14. razlika izmedju apsolutne i relativne simulacije15. prevara esejsko

ja koliko znam nije bilo razlike izmedju vanrednih i redovnioh jer nikoga nije pitala koji su kad je dijelila radove... ova su pitanja bila u 18h a u 19h ova druga sto je vec neko od kolega napisao...

i jedna molba ako neko moze da mi kaze ako je maloljetnik dobio rjesenje da sklopi brak, da li time dobija punu poslovnu sposobnost ili moraju zakljuciti brak da bi je dobili??i jos je bilo da se napise da li je translativno singularna i univerzalna sukcesija ili konstitutivno stjecanjea) zasnivanje plodouzivanja _______    b) poklon stvari_________   c) nasljedjivanje ___________

1. bilo je nesto vezano za kontinuitet naziva gradjansko pravo i kontinuitet sadrzaja....nesto tako to je s pocetka skroz; 2. nacelo dispozitivnosti pa zaokruziti sta je tacno; 3. gradjansko pravni delikt pa zaokruziti; 4. Posljedice pobojnosti esejsko; 5. Imovina-pojam i karakteristike takodjer esejsko; 6. neodredjene ali odredive cinidbe tako nesto uglavnom 3 nabrojati; 7. nabrojati 2 vrste vrijednosnih papira nesto vezano za ekonomiju tak nesto...:/; 8. sta je preobrazajno pravo i zaokruzite neke pojmove koji se odnose na preobrazajno pravo npr.konkludentna radnja;prihvat ponude,otkaz ugovora i tak; 9. razlozi za nistavost pravnog posla; 10.kojim su zakonima uredjena sljedeca pitanja: oblik ocitovanja volje;prava saugovaraca ogr.pos.lica;emisija i promet vrijednosnih papira;prevara i simulacija i pr.poslovi pa obrazlozi odgovor za pravne poslove; 11. Kod nas je prihvacen (pandektni) sistem pa se grad.pravo u bih sastoji od (opceg dijela grad.prava,stvarnog,obveznog,nasljednog i porodicnog) 12.bilo je nesto kao A je obecao B da ce mu dati ... ako B istrci maraton...tak nesto pa onda tu napisati sta je predmet...toga se bas ne sjecam dobro...13.zadatak npr.a je obecao B da ce mu dati 10000km kad on ozdravi,iako je tesko bolestan i A misli da B nece ozdraviti. medjutim B ozdravi i trazi od A obecano.pa kakva je pravna situacija. a drugog zadatka ne mogu bas da se sjetim tacno...pa ako uspijem da se sjetim zadatka ili jos nekog pitanja postavit cu...

1.Koja je sukcesija: zalog, prodaja stvari, zasnivanje plodouzivanja, poklon nasljedstvo2.Koje se nacelo krsi kad punomoc nije notarski odredjena i koje su posljedice?3. Zasto se tijela pravnog lica ne smiju poistovjecivati sa zastupnikom?4.Primjer za apsolutni gubitak prava i primjer za relativni gubitak prava5.Sta je negativni pogodbeni interes a sta pozitivni?6.Primus je clan teniskog kluba.Na godisnjoj proslavi se desava slijedeca situacija:Primus razgovara sa kolegicom do njega koju dugo nije vidio. U medjuvremenu govornik za govornicom reklamira godisnji teniski casopis koji nudi na pretplatu i daje listu u publiku na koju se zainteresovani pretplatnici casopisa trebaju potpisati.Primus ne prati tok ne cuje da se radi o listi za pretpaltu casopisa nego kad lista dodje do njega potpise misleci da se radi o listi prisustva.Kad nakon nekoliko

dana u sanducetu nadje potvrdu da je abonirao casopis na godinu dana nijsta mu nije jasno.Da li je Primus obavezan da placa casopis cijelu godinu?

7. P i S zakljucuju ugovor u kupoprodaji 20 kg mozzarelle.P medjutim ne zeli sir nego zeli da kupi takodjer talijanski proizvod salamu mortadellu ali zamjenjuje pojmove.Istu gresku pravi i S koji i sam prodaje salamu mortadellu ali ju naziva pogresno mozzarellom.Da li je nastao ugovor i o kojem predmetu?

Ucim po skripti,tako da pola stvari ne znam  II parc1.Apsolutni i relativni gubitak prava i navesti pimjer.2.Poklon je - koja vrsta pr.posla (zaokruziti tacne odg)3.Ad solemnitatem - sta je,posljedice i mogucnost konvalidacije.4.Konvalidacija(esejsko)5.Fikcija izjalovljenja uvjeta i koga pogadja.6.Zadatak tipa prodavac se obavezao prodati camac i  ronilacku opremu ako kupac nabavi nakvu dozvolu valjda za upravljanje camcem i ako jos nesta...Treba napisati o kojim su se elementima dogvorili, i odg na pitanje da li prodavac odgovora za pravne nedostatke stvari7.Primus je clan teniskog kluba.Na godisnjoj proslavi se desava slijedeca situacija:Primus razgovara sa kolegicom do njega koju dugo nije vidio. U medjuvremenu govornik za govornicom reklamira godisnji teniski casopis koji nudi na pretplatu i daje listu u publiku na koju se zainteresovani pretplatnici casopisa trebaju potpisati.Primus ne prati tok ne cuje da se radi o listi za pretpaltu casopisa nego kad lista dodje do njega potpise misleci da se radi o listi prisustva.Kad nakon nekoliko dana u sanducetu nadje potvrdu da je abonirao casopis na godinu dana nijsta mu nije jasno.Da li je Primus obavezan da placa casopis cijelu godinu?8.Pozitivni pogodbeni interes (zaokružiti)9.Usmeni dodaci pismenom ugovoru (zaokružiti)10.Koja vrsta sukcesije su zalog i prodaja 11.Pozitivni pogodbeni interes (zaokruziti)

Evo pitanja:1. Simulacija (esejsko )2. Preobražajno pravo, Šta je ?  navesti primjeri za preobražajno pravo nastanka, promjene i postanka2. Lice sa 15 god može biti : a ) hipotekarni dužnik b) nasljednik c) može nadoknaditi štetu iz svoje imovine ..itd još ne sjećam se..takvo lice ostaje ________ a dobiva _________ --

3. Potpuno poslovno nesposobne osobe : a) djeca do 18 god. b) djeca od 0-14 god c) teško duševni bolesnici d) sci duševni bolesnici e ) licima kojima je sud oduzeo poslovnu sposobnost Takva lica ako sklope pravni posao on je : a) pobojan b) ništav i još nešto..ne sjećam se4. Primus ima 13 god. koje normalno i i ide u školu:D ....Nasljedio je stan i 35.000km na štednoj knjižici meni se čini  ) ... Živi sa roditeljima u ovom stanu koji je nasljedio, a roditelji su nezaposleni i imaju još dvoje maloljetne djece ..Primus se igrao napolje bez nadzornosti roditelja..I htio je da se društvu pokaže kako gori benzin..Time je napravio štetu na autu od 18:000 km .Oštećeni vas angažirao kao advokata šta će te mu savjetovati ?5. Odnos građanskog i trgovačkog prava ? 6.Pozitvni pogdbeni interes ? 7. Nešto uslov norme za formalni ugovor pa da se dopuni pod a, b, c 8.Mane prilikom slobodnog udruživanja kojim stiče pravni subjektivitet pravne osobe ?9. NAvesti po dva primjera za singularnu sukcesiju i univerzalnu sukcesiju ?

10. dies certus an incertus quando zaokruži i kod složeni rokava zastupljen je element _____________________11.Posljedice nemogućog uvjeta ? Objasniti uz to da je nemogući uvjet bio suspenzini il rezolutivni i pod tim da je pravni posao bio mortis causa il inter vivos ? nešto tako ugl.ima 93 stranici knjige12. I još zadatak u vezi zastare roka... 

1. Vrijednosni papiri ZOO2. Hipoteka    ZOVO3. Fondacije   Zakon o udruzenjima (tako nesto)4. Sticanje poslovne sposobnosti  Porodicni zakon5. Oduzimanje poslovne sposobnosti    Porodicni zakon6. Pravo retencije   ZOVO7. Pravo gradjenja    ZOVO8. Stvarno pravo   ZOVO9. Pravni poslovi odnosno sta je specificno za reg.Pravnih poslova    ZOOPropisi stare JugoslavijeSubjektivno gradjansko pravo-sadrzajRazlika izmedju zastare i prekluzivnih rokovaPobojnost i nistavost (esejsko)Univerzalna pasivna obligacijaSta je Afekciona cijena? nikad cula  Oko cinidbe svasta da se dopuniPotvrdne teorijeDa li je alkoholicar i korisnik opojnih sredstava poslovno nesposoban?Zadatak u vezi sutnje, i jos jedan u vezi deliktne sposobnostiKakvo je pravo zalog ?Kako prestaje pravna osoba?Preobrazajna prava nastanka, promjene i prestankaOdnos gradjanskog i trgovackog prava (one 2 teorije)Navedene neke cinjenice pa da se odredi koje su

integralno1.Čime je uređena volja stranaka i čime je to ograničeno2. Uzanse su ( pa da se zaokruži)3.Međunarodno privatno pravo je i kojim normama je uređeno4. A ima 16 godina, može pa pod a,b,c, uglavnom se treba zaokružiti da ima testamentalnu sposobnost, da može priznati očinstvo i da miže sklapati poslove manje važnosti bez saglasnosti z. zastupnika5. Da li su osobe koje uživaju alkohol i opojne droge ograničeno poslovno sposobne i obrazložiti.6. 4 primjera i da se napiše o kojem načinu sticanja prava je riječ, a bili su sticanje zaostavštine, poklon, zalog i cesija potraživanja7. Subjektivno pravo je, pa pod a,b,c8. A i B se dogovorili o prodaji auta za 6.000 KM, te da će se primopredaja izvršiti u narednih 2 mjeseca. A je izričito naglasio da ne snosi troškove popravke auta. O kojim elementima pravnog posla su se dogovorili.9. Sistem normativnog pravnog akta je sistem kojim se (pa dopuniti) i postoje dva oblika pa napisati a) i b)10. A i B se dogovorili o prodaji bicikla za 300 KM i rukovali se. Da li je nastao pravni posao.11. Ništavost pravnog posla ( pa zaokružiti pod a,b,c,d...)12. Sljedeće je bilo DA-NE odgovori, a to su:* Prekluzivni rokovi dovode do gubitka prava a zastarni ne* Stranke se mogu bilo kada odreći zastare* Sud na zastaru pazi po službenoj dužnosti* Pismena opomena dužniku dovodi do prekida zastare.13. Zadatak iz skriptarnice, Primus član teniskog kluba...14. Negativni pogodbeni interes je pa pod a,b,c,d

15. Vrijednosni papiri se daju ( pa zakružiti) i u postupku ( zakružiti)16. Zabluda esejsko 

2)3) Darovanje ili poklon je ?

a) ugovorb) jednostrani pravni posaoc) pravni posao inter vivosd) jednostaranoobvezujuci prvni posaoe) apstaraktni pravni posao

4) a - 5, b - 2, c - 1, d - 3..