GHID DE BUNE PRACTICI - GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND UTILIZAREA MEDIERII £N CAUZELE TRANSFRONTALIERE

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GHID DE BUNE PRACTICI - GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND UTILIZAREA MEDIERII £N CAUZELE...

 • GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND UTILIZAREA MEDIERII ÎN CAUZELE TRANSFRONTALIERE

  Autori: Zeno Daniel ŞUŞTAC, România Dr. Jamie WALKER, Germania Claudiu IGNAT, România Anca Elisabeta CIUCĂ, România Sanda Elena LUNGU, România

 • 2

  ISBN 978-973-0-14861-9

 • 3

  CUPRINS

  CAPITOLUL 1 Privire de ansamblu asupra medierii în conflictele transfrontaliere – izvoare şi domeniu de aplicare ............................................. 7 1. Introducere. Scurt istoric ............................................................................... 7 2. Izvoarele medierii transfrontaliere ............................................................... 9

  a. Actul Normativ ............................................................................................ 9 b. Contractul ................................................................................................. 10 c. Practica judecătorească ........................................................................... 10 d. Cutuma sau obiceiul ................................................................................. 11

  3. Domenii de aplicare ale medierii transfrontaliere ..................................... 12 a. Tipuri de mediere transfrontalieră în materie civilă, lato sensu ................ 13 b. Medierea transfrontalieră în materie civilă şi comercială ......................... 14

  i. Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 ..................................................................... 18

  ii. Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 .................................... 18

  iii. Recomandarea Comitetului Miniştrilor nr. (2002) 10 privind medierea în materie civilă ...................................................... 19

  c. Medierea transfrontalieră în materie de familie ........................................ 19 i. Recomandarea Comitetului Miniştrilor nr. (98) 1

  privind medierea familială ................................................................. 19 ii. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra

  aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii ............................. 22 iii. Ghidul pentru o mai bună implementare a recomandării cu privire

  la medierea în materie civilă şi familială, CEPEJ, 2007 .................... 24 d. Medierea transfrontalieră în materie penală ............................................ 24

  i. Recomandarea nr. (99) 19 privind medierea în materie penală ........ 24 ii. Ghidul pentru o mai bună implementare a Recomandării

  cu privire la medierea în materia penală ............................................ 25 e. Medierea transfrontalieră în materia protecţiei consumatorilor ................ 25

  i. Recomandarea Comisiei 2001/310/CE din 4 aprilie 2001 privind principiile pentru activitatea organelor extrajudiciare implicate în soluţionarea amiabilă a litigiilor în materie de consum .................. 25

  ii. Recomandarea Comisiei 98/257/CE din 30 martie 1998 cu privire la principiile aplicabile organelor responsabile

  pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor .............. 26

 • 4

  iii. Iniţiative în domeniul protecţiei consumatorilor pentru medierile transfrontaliere .................................................................................. 27

  f. Alte domenii de aplicare a Directivei medierii. Avantaje .......................... 28 g. Domenii în care nu se aplică Directiva medierii ....................................... 28

  4. Concluzii ....................................................................................................... 29 CAPITOLUL 2 Importanţa formării mediatorilor în dispute transfrontaliere.......................... 37 1. Introducere .................................................................................................... 37 2. Mediul şi contextul formării ......................................................................... 39

  a. Tipuri de cazuri ce necesită mediere (cu exemple) .................................. 39 b. Cine se califică pentru formarea ca mediator transfrontalier?

  (cerinţe, condiţii preliminare) .................................................................... 41 c. Selecţia co-mediatorilor şi consecinţele asupra formării .......................... 42 d. Prezentarea formării realizate până în prezent ........................................ 42

  3. Conţinutul instruirii .................................................................................... 46 a. Cadru juridic: legislaţia naţională privind familia, Convenţia

  de la Haga, Regulamentul Bruxelles II bis ............................................... 47 b. Aspecte psihosociale: dinamica conflictului în familiile bi-naţionale,

  efectele răpirii copiilor asupra copiilor, beneficiile medierii, aspectele etice ale medierii ...................................................................................... 50

  c. Aspecte culturale ale soluţionării şi medierii conflictelor, schimbarea aspectului familiilor în Europa, rolul limbii, lucrul cu interpreţii ................ 51

  d. Procesul de mediere ................................................................................ 53 i. Rolul mediatorului, co-medierea ........................................................ 53 ii. Modele şi stiluri de mediere transfrontalieră

  în domeniul familiei ............................................................................ 54 iii. Instrumente şi metodologii pentru medierea

  cazurilor conflictuale .......................................................................... 55 iv. Includerea vocii copilului în mediere .................................................. 55

  e. Colaborare interdisciplinară .................................................................... 56 4. Metodologia instruirii ................................................................................. 57 5. Formatori ....................................................................................................... 58 6. Relaţionare, formare şi susţinere continuă pentru

  mediatorii transfrontalieri ............................................................................ 59 7. Concluzie ...................................................................................................... 60

 • 5

  CAPITOLUL 3 Aspecte procedurale specifice referitoare la medierea transfrontalieră ....... 63 1. Aspecte procedurale specifice ................................................................... 63

  a. Adaptarea legislativă ................................................................................ 63 b. Modele de mediere transfrontalieră ......................................................... 64 c. Medierea organizată de unul sau mai multe state ................................... 65 d. Alegerea mediatorului .............................................................................. 66 e. Limba folosită în medierea transfrontalieră .............................................. 67 f. Contractul de mediere .............................................................................. 68

  2. Accesul la medierea transfrontalieră ......................................................... 69 3. Participarea copilului şi a terţilor la mediere ............................................. 72 4. Acordul de mediere. Conţinut. Caracterul executoriu. Conţinutul

  deciziei instanţei în cazul în care soluţia este pronunţată pe baza unui acord de mediere ................................................................................. 77 a. Acordul de mediere. Conţinut ................................................................... 77 b. Caracterul executoriu al acordului de mediere ......................................... 79 c. Conţinutul deciziei instanţei în cazul în care soluţia este

  pronunţată pe baza unui acord de mediere ............................................. 83 5. Concluzii .......................................................................................................... 85 CAPITOLUL 4 Principii, metode și modele de mediere transfrontalieră ................................ 87 1. Introducere ...................................................................................................... 87 2. Context general ............................................................................................ 88

  a. Despre mediere ....................................................................................... 88 b. Despre mediator ....................................................................................... 91 c. Medierea transfrontalieră ......................................................................... 93 d. Cadrul normativ și de organizare a aplicării medierii transfrontaliere ...... 94

  3. Principiile aplicabile medierii ...............................