Germanija - turisticka destinacija

 • View
  72

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

германија туристичка дестинација

Text of Germanija - turisticka destinacija

 • UNIVERZITET EDUCONS

  TIMS. FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM

  NJEMAKA

  SEMINARSKI RAD

  TURISTIKE DESTINACIJE SVIJETA

  Mentor: Student: Petra Babi

  Doc. dr Ivo Mulec Indeks br.M37/13

  Novi Sad, 2013. g.

 • 2

  S A D R A J

  1. UVOD.........3

  2. NJEMAKA OSNOVNE KARAKTERISTIKE...............................4 2.1 Kratak osvrt na istoriju i njen uticaj na razvoj turizma Njemake .........5, 6 2.2 Osnovni pokazatelji turizma danas u Njemakoj.......................................................6, 7

  2.2.1 Njemaka kao emitivna zona ......................................................................8

  2.2.2 Njemaka kao receptivna zona ...............................................................8, 9

  2.2.3 Transport ...................................................................................................10

  3. TURISTIKE DESTINACIJE NJEMAKE .............................................................11 3.1 Sjeverna Njemaka ...............................................................................................11, 12

  3.2 Centralna Njemaka ....................................................................................... 12, 13, 14

  3.3 Zapadna i juna Njemaka ............................................................................. 15, 16, 17

  3.4 Istona Njemaka ................................................................................................. 18, 19

  4. ZAKLJUAK ................................................................................................................ 20

  LITERATURA I IZVORI ....................................................................................... 21, 22

 • 3

  1. UVOD

  Predmet rada, tj prilino opirna tema poput prikaza Njemake kao turistike destinacije,

  zahtjevala je iscrpno istraivanje i sumiranje prikupljenih podataka iz raznih izvora. Pored

  preporuene i dopunske literature, internet izvora, u rad su ukomponovana i lina saznanja iz

  razliitih oblasti turizma. Kako je sama tematika vezana za predmetnu materiju Turistike

  destinacije svijeta, akcenat je stavljen na prikaz relevantnih i integralnih podataka koji zaista

  oslikavaju trenutnu situaciju turizma Njemake, ali i kratak osvrt na prolost i neke budue

  tendencije.

  Metode istraivanja koritene u radu su: statistika, deskriptivna, istorijska i komparativna.

  Kombinovanjem navedenih metoda izvrn sumiranj podatk i prikz relevantnih

  pokazatela koji determiniu sloenost teme. Statistiki metod obezbijedio je vremensku

  dinamiku i prikaz trendova, dok je istoriografija dala retrospektivan prikaz ranijih deavanja u

  turizmu Njemake u nekoliko poslednjih decenija. Upotreba deskripcije dolazi do izraaja u

  posljednjem poglavlu koje se tie pojedinih atrakcija na prostoru ove centralnoevropske zemlje.

  Uz ve navedene metode, kombinovana je i komparativna metoda zahvalujui kojoj se moe

  uoiti pozicija Njemake na planu turizma u odnosu na ostale zemlje u Evropi, ali i u svijetu.

  Osnovni cilj ovog rada jeste pokuaj da se na koncizan nain predstavi turizam Njemake, koji

  na osnovu svih pokazatelja iznetih u radu pokazuje tendenciju rasta i razvoja ili, jednostavno

  reeno, svijetlu budunost.

 • 4

  2. NJEMAKA OSNOVNE KARAKTERISTIKE

  Savezna Republika Njemaka (Bundesrepublik Deutschland) je centralnoevropska zemlja, na

  sjeveru omeena Baltikim i Sjevernim morem, kao i Danskom, na istoku Poljskom i ekom,

  na jugu vajcarskom i Austrijom dok su na zapadu Francuska, Luksemburg, Belgija i Holandija.

  Njemaka je demokratska parlamentarna savezna drava i podijeljena je na 13 saveznih

  pokrajina (Bundeslnder) i tri samostalna grada-pokrajine (Berlin, Bremen, Hamburg). Glavni

  grad je Berlin, svakako prepoznatljiv kao centar politike i ekonomske moi ove zemlje, ali i

  izuzetno atraktivna turistika destinacija. Naime, njegova dominacija u svim aspektima ivota,

  pa i u turizmu, poinje prenoenjem administrativnih organa i institucija iz Bona, nekadanje

  njemake prestonice, i ruenjem berlinskog zida tj

  ujedinjenjem do tada podijeljene drave.

  Dananja Njemaka je jedna od privredno

  najrazvijenijih svjetskih zemalja, lanica Evropske

  unije, Ujedinjenih nacija, NATO-a...

  Njemaka obuhvata povrinu od 357.022 ,

  dok prema popisu iz jula 2013. g. broji 81.147.265

  stanovnika. Slubeni jezik je njemaki. to se tie

  etnikog sastava stanovnitva, 91,5% ine Nijemci,

  2,4% Turci dok procenat od 6,1% otpada na zbir

  ostalih veih etnikih grupa poput Grka, Italijana,

  Poljaka, Rusa, Srba, Hrvata i panaca. U vezi sa

  religioznom pripadnou, protestanti ine 34%,

  katolici 34%, muslimani 3,7%, dok u 28,3%

  spadaju ateisti i ostale religije. (CIA)1

  1 Podaci preuzeti i prilagoeni na osnovu izvora: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html

  Slika br.1 Podjela na pokrajine ( Izvor: http://geonice.com/germany-maps)

 • 5

  2.1 Kratak osvrt o uticaju istorije na razvoj turizma Njemake

  Kada se govori o razvoju turizma u Njemakoj, neophodno je navesti kratak istorijski pregled

  dogaaja koji su na direktan ili indirektan nain uticali na cjelokupan pravac razvoja ove svjetske

  ekonomske velesile, to znai da su ostavili peat i na turizam. Naime, brojne regionalne razlike

  naslijeene su jo iz perioda prije XIX vijeka, kada je prostor dananje Njemake bio izdijeljen

  na niz manjih gotovo nezavisnih drava, koje su bile okupljene pod Prvim rajhom, nazvanim

  Sveto Rimsko carstvo. Ono je nastalo podjelom karolinkog kraljevstva2 tj. podjelom Franakog

  carstva i kao takvo egzistiralo je u u razliitim oblicima sve do XIX vijeka i Napolenovih ratova.

  Zatim slijedi ujedinjenje u Njemako carstvo 1871. g. ili nastanak Drugog rajha koji e potrajati

  do zavretka Prvog svjetskog rata, kada na scenu stupa demokratska Vajnmarska Republika.

  Adolf Hitler kao kancelar zajedno sa parlamentom ukida ustav pomenute republike i osniva

  Trei rajh (1933-1945).

  Iako je za vrijeme Drugog svjetskog rata uniteno oko 80% njemakih gradova, ve pedesetih

  godina prolog vijeka zemlja se znaajno privredno oporavila a Nijemci su to nazvali

  Wirtschaftswunder (privrednim udom). Uslijedila je politika podjela zemlje na istok i zapad,

  to e uticati i na dotadanju podjelu koja je podrazumijevala dugogodinje razlike izmeu

  protestantskog sjevera i katolikog juga.

  Sa aspekta turizma vano je to da je zapadni dio ili Savezna Republika Njemaka (BRD)

  predstavljala slobodno privredno, pa tako i turistiko trite, za razliku od istonog dijela

  Demokratske Republike Njemake (DDR) koji je podrazumijevao nametnutu volju Sovjeta,

  komunizam i centralizovanu vlast. Upravo te okolnosti uticale su na nacionalizaciju hotela,

  toplica, odmaralita i svih turistikih preduzea koja su bila pod strogom kontrolom drave.

  Takav oblik turistike organizacije podrazumijevao je i limitiranost dolazaka stranih turista,

  izuzev tzv. Istonog bloka kao to su Rumuni i Maari. Dolazak turista iz zapadnih zemalja bio

  je ogranien, a za veinu stanovnika Zapadne Njemake potpuno zabranjen.

  Promjene na planu turistikih kretanja uoljive su tek od 1989. g. (pad Berlinskog zida) i

  ujedinjenja zemlje godinu kasnije. Istoni Nijemci sada imaju mogunost putovanja u

  inostranstvo, dok zapadni koriste niske cijene smjetaja i posjeuju istoni dio zemlje.

  2 Nastanak Karolinkog (Svetog Rimskog carstva) carstva vezuje se za 800.g. kada se tadanji franaki kralj Karlo Veliki u Rimu okrunio za cara, ime je prestala dominacija Vizantije.

 • 6

  Bivi DDR kao i mnoge zemlje istonog bloka u periodu do ruenja zida karakterisale su

  drastine razlike u odnosu na zemlje sa druge strane Gvozdene zavjese.3 Cjelokupna

  centralizovana organizacija i privredna struktura nije mogla da se mjeri sa zapadnim zemljama

  po pitanju tehnolokog napretka i otvorenosti turistikog trita. I upravo je to razlog da je

  ujedinjenje siromanog Istoka i monog i naprednog Zapada dovelo do znaajnog pada

  cjelokupne njemake ekonomije devedesetih godina prolog vijeka. Naravno, takva situacija

  nije dugo potrajala, ve je Njemaka kao i mnogo puta do tada uspjela da se izbori za svoju

  poziciju i na privrednom planu i na svjetskom turistikom tritu.

  2.2 Osnovni pokazatelji turizma danas u Njemakoj

  Nijemci kao narod pokazuju veliku sklonost ka putovanjima i tradicionalno posjeuju razliite

  svjetske destinacije. Frekventnost i duina trajanja putovanja kao i potronja uslovljeni su

  starosnom kategorijom, socio-ekonomskim statusom i mjestom stanovanja.

  Turistika kretanja u nacionalnim granicama uglavnom pokazuju pojaanu cirkulaciju

  stanovnitva tokom praznika, ali i u ljetnom periodu. Kretanja su usmjerena prema banjskim

  lijeilinim kompleksima sa obiljem mineralnih izvora poput onih na visoravnima centralnog

  dijela zemlje (Mittelgebirge), zatim ka planinskim podrujima, zabavnim parkovima, istorijskim

  gradovima, dvorcima i sl

  3 G