Click here to load reader

Förskolan Vätterosenh24-files.s3. · PDF file Lokal arbetsplan för förskolan Vätterosen 2. Förskolans arbete med värdegrund och uppdrag ”Förskolan vilar på demokratins grund

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Förskolan Vätterosenh24-files.s3. · PDF file Lokal arbetsplan för...

 • Förskolan MA Vätterosen

  Besöksadress: Nordmarksvägen 6 A & B

  Postadress: Nordmarksvägen 40, 123 72 Farsta

  kontor:08-93 31 87

  förskolechef telefon: 076-116 19 75

  förskolechef mail: [email protected]

  1

  Förskolan Vätterosen

  Arbetsplan

  2013-2014

 • Förskolan MA Vätterosen

  Besöksadress: Nordmarksvägen 6 A & B

  Postadress: Nordmarksvägen 40, 123 72 Farsta

  kontor:08-93 31 87

  förskolechef telefon: 076-116 19 75

  förskolechef mail: [email protected]

  2

  http://office.microsoft.com/sv-se/

 • Förskolan MA Vätterosen

  Besöksadress: Nordmarksvägen 6 A & B

  Postadress: Nordmarksvägen 40, 123 72 Farsta

  kontor:08-93 31 87

  förskolechef telefon: 076-116 19 75

  förskolechef mail: [email protected]

  3

  Innehållsförteckning

  1. Förskolans förutsättningar .......................................................................................... 5

  1.2. Förskolans styrdokument .................................................................................................. 5

  Internationella styrdokument .................................................................................................. 5

  Nationella styrdokument ......................................................................................................... 5

  Kommunala styrdokument ...................................................................................................... 5

  Lokala styrdokument .............................................................................................................. 5

  2. Förskolans arbete med värdegrund och uppdrag ........................................................ 5

  Förståelse och medmänsklighet ............................................................................................... 6

  Saklighet och allsidighet .......................................................................................................... 6

  Förskolans uppdrag ................................................................................................................. 6

  2. 1. Viktiga värden på förskolan Vätterosen ........................................................................... 6

  3. Förskolans organisation ............................................................................................... 6

  4. Personalkompetens ...................................................................................................... 7

  5 . Utveckling av verksamheten/systematiskt kvalitetsarbete .......................................... 8

  5.1. Förskolans arbete med trygghet och trivsel (Normer och värden) ..................................... 8

  5.2. Förskolans arbete med utveckling och lärande ................................................................. 9

  5.3. Förskolans arbete med barns inflytande ........................................................................... 9

  5.4. Förskolans arbete kring samarbete med hemmet .............................................................. 9

  5.5. Samarbete mellan Vätterosens verksamheter (förskola, fritidshem och skola) ................ 10

  6. Förskolechefens ansvar .............................................................................................. 10

  7. MA Vätterosens vision, affärsidé och mål .................................................................. 11

  Företagets vision .................................................................................................................... 11

  Företagets affärsidé ............................................................................................................... 11

  Företagets mål ....................................................................................................................... 11

  8. Förskolans mål och åtaganden för utveckling och uppföljning 2013-2014 ................. 12

  8.1. Förskolans värdegrund och uppdrag ...................................................................... 12

  8.2 Metoder/arbetssätt för att nå mål och åtaganden ..................................................................... 12

  Hur ska vi nå våra mål och åtaganden? ......................................................................................... 12

  9. Förskolans mål och åtaganden för utveckling och uppföljning 2013-2014. ................ 13

  9.1 Normer och värden .................................................................................................. 13

  9.2 Metoder/Arbetssätt för att nå mål och åtaganden .................................................................... 13

  Hur ska vi uppnå våra mål och åtaganden? ................................................................................... 13

  10. Förskolans mål och åtaganden för utveckling och uppföljning 2013-2014. .............. 15

  10.1 Utveckling och lärande ........................................................................................... 15

 • Förskolan MA Vätterosen

  Besöksadress: Nordmarksvägen 6 A & B

  Postadress: Nordmarksvägen 40, 123 72 Farsta

  kontor:08-93 31 87

  förskolechef telefon: 076-116 19 75

  förskolechef mail: [email protected]

  4

  10.2 Metoder/Arbetssätt för att nå mål och åtaganden .................................................................. 15

  Hur ska vi uppnå våra mål och åtaganden? ................................................................................... 15

  11. Förskolans mål och åtaganden för utveckling och uppföljning 2013-2014. .............. 16

  11.1 Barns inflytande ..................................................................................................... 16

  11.2 Metoder/Arbetssätt för att nå mål och åtaganden .................................................................. 16

  Hur ska vi uppnå våra mål och åtaganden? ................................................................................... 16

  12. Förskolans mål och åtaganden för utveckling och uppföljning 2013-2014 ............... 17

  12.1. Förskola och hem .................................................................................................. 17

  12.2. Metoder/arbetssätt för att nå mål och åtaganden .................................................................. 17

  Hur ska vi nå våra mål och åtaganden? ......................................................................................... 17

  13 Förskolans mål och åtaganden för utveckling och uppföljning 2013-2014 ................ 18

  13.1 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet .................................. 18

  13.2. Metoder/Arbetssätt för att nå mål och åtaganden ................................................................. 18

  Hur ska vi nå våra mål och åtaganden? ......................................................................................... 18

  14. Uppföljning, utvärdering och utveckling ................................................................. 19

  14.2 Metoder/Arbetssätt för att nå mål och åtaganden .................................................................. 19

  Hur ska vi nå våra mål och åtaganden? ......................................................................................... 19

  15. Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering ...................................... 19

  16. Litteraturtips och webbsidor som kan vara av intresse! .......................................... 20

 • Förskolan MA Vätterosen

  Besöksadress: Nordmarksvägen 6 A & B

  Postadress: Nordmarksvägen 40, 123 72 Farsta

  kontor:08-93 31 87

  förskolechef telefon: 076-116 19 75

  förskolechef mail: [email protected]

  5

  1. Förskolans förutsättningar Arbetsplanen bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete från föregående läsår 2012-2013

  samt utifrån de riktlinjer/mål från Lpfö 98/10. Nya mål/åtaganden för 2013-2014 finns i

  arbetsplanen fr.o.m. s.12.

  Förskolan Vätterosen är en del av Förskolan MA Vätterosen AB och är sedan 1994 en

  fristående förskola, där ägandeformen bedrivs i aktiebolagsform av Marie Ericsson och Anita

  Sandberg. Förskolan har fyra olika hemvister. Till företaget hör också en grundskola, Farsta

  strandskolan med tillhörande fritidshem, Rosen och Klubb 10. Skolan har klasser från

  förskoleklass t.o.m. årskurs 6 och fritidshemmet erbjuder barn t.o.m. årskurs 3

  fritidshemsplats.

  Förskolan Vätterosen ligger nära Farsta strands tunnelbanestation. Lokalerna för förskolan är

  vackert belägna i ett grönområde på en sluttning mot sjön Magelungen. Förskolans hemvister

  är fördelade på två hus som ligger i nära anslutning till varandra.

  Förskolan Vätterosen är öppen för alla. Urval sker genom anmälningsdatum. Barn som redan

  har syskon i verksamheten bereds förtur. Barn som går på förskolan Vätterosen har förtur vid

  placering på Farsta strandskolan.