Teampilotdag f¶rskolan 11 maj

  • View
    877

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Teampilotdag f¶rskolan 11 maj

  • 1. Teampilotdag frskolan Fredag 11 maj kl 8.30 15.00

2. Program8.30 Vlkomna8.45 9.15 Teampiloter och frskolechef, enhetsvis9.15 Analys vad innebr det? (Johanna)9.45 Fika och erfarenhetsutbyte11.30 Lunch12.30 Implementerad lroplan och sen d?(grupparbete)14.00 tersamling SessionssalenTeampilotens uppdrag 3. Frskolans pedagogiska uppdrag 4. Hur ser det ut hos oss??Hur hjlper dokumentationen oss att utveckla ochreflektera ver frhllningsstt, arbetsstt ochlrandeprocesser? DokumentationAnalys VerksamhetVad behver vi utmanas i under dagen? 5. Hur ska detta g till? DokumentationAnalys Verksamhet 6. Framgngsfaktorer ser sin verksamhet med utvecklingsbengna gon p ett modigt ochsjlvkritiskt vis anvnder konstruktivt utvrdering och analys fr att komma vidare i sinutvecklingFaktorer som bidrar till bra kvalitetsarbete r ordda och engagerade pedagoger som p ett medvetetstt utgr frn och observerar barnen lrare som utvrderar och analyserar verksamheten med std istyrdokumenten kontinuerligt och konsekvent std frn ledningen. (Frskolans pedagogiska uppdrag, Skolinspektionen) 7. Frskolans uppdrag grunden fr livslngt lrande. Rolig, trygg och lrorik fr alla barnUppdrag Stimulera barns utveckling och lrande erbjuda en trygg omsorg utveckling till ansvarsknnande mnniskor ochsamhllsmedlemmar frmjasPedagogisk dokumentation r ett exempel phur man kan synliggra processerna ifrskolans verksamhet i enlighet medUppfljning, utfrskolans lroplan.vrdering ochutveckling Syftet med utvrdering f kunskap om hur frskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehll och genomfrande kan utvecklas ges varje barn bsta mjliga frutsttningar fr utveckling och lrande. 8. Hur ska detta g till? DokumentationAnalys Verksamhet 9. Det hrhttp://www.svenska.gotland.se/analys.htmeller det hr.En analys (av grekiska: analysis, upplsning) r det attdela upp till exempel ett problem i mindre delar ochunderska varje del fr sig. 10. DokumentationVad ska analyseras? AnalysVerksamhet Aspekter som kan ha betydelsefr barns vlbefinnande, lek, utveckling,lrande och frndrade kunnande 11. Vad ska analysen leda till? Se och frst vad som pgr i verksamheten,utan en p frhand bestmd ram av frvntningar ochnormer. 12. Synligt Osynligt Verksamheten 13. Varje barns utveckling och lrande Barnet r en del av den pgende verksamheten och vrlden runt omkring och det r svrt att dra exakta grnser dremellan. (Uppfljning, utvrdering och utveckling i frskolan pedagogisk dokumentation, Skolverket 2012) 14. I Partilles frskolor behver vi olika redskap fr att beskriva, granska och flja upp det somsker i verksamheten. utveckla metoder fr detta arbete. kritiskt granska bde metoderna och sjlva arbetet fr attanalysera om de verensstmmer med de vrderingar och deintentioner som finns i frskolans lroplan. 15. I Partilles frskolor behver vi lrare som ser sin verksamhet med utvecklingsbengna gon p ett modigt ochsjlvkritiskt vis konstruktivt anvnder utvrdering och analys fr att komma vidare i sinutveckling r ordda och engagerade pedagoger som p ett medvetetstt utgr frn och observerar barnen utvrderar och analyserar verksamheten med std i styrdokumenten fr ett kontinuerligt och konsekvent std frn ledningen. 16. Grupparbete fm1. Delge varandra era erfarenheter frn uppdraget;Hur hjlper dokumentationen oss att utveckla och reflektera verfrhllningsstt, arbetsstt och lrandeprocesser?2. Vilka behov ska ett dokumentationsverktyg motsvara fr attkunna utveckla frskolans kvalitet och drmed barns mjlighetertill utveckling och lrande?Frsk vara konkreta och skriv ner behoven phttp://typewith.me/p/l6VN2DIotQ 17. Grupp 1 Jeriko Grupp 2 SvedalenGrupp 3 AnnebergAnki LarsenAnna Svensson Anna HeimerGunillla Lyrstrand Hasby Aguilar Lyrhem Inga-Lill BlomqvistMonica Beckman Graciela MedinaIngela Adofsson BjrkbyKatarina WrnAnna Hultstrm Magnusson Josefin KarlssonSandra BrandtAzra KenjarEmma KallerdahlLinda TorstenssonCarina Stre Ulrika RanefjrdTherese Hagberg Ulf HammerGrupp 4 SessionssalenGrupp 5 SkulltorpGrupp 6 Konferensrum BUFKarin NielsenTherese Robertsson Kerstin RudmanMarianne Wallfur Ulrika NordmarkLisa LindStina Dahl Malin JohanssonUlrika HijAnna Bckbro Jadranka PenavaMia Tallika HokkanenMarika Andersson Camilla LanhageSusanna GranssonEmma-Maria Emanuelsson Maarit Borgstrm Julia BrejnakMitra Alexandersson 18. Grupparbete emS hr r skillnaderna mellan den Beskriv hur skillnaderna r mrkbara frnya och gamla planen mrkbara i de olika personerna.det dagliga arbetet fr...Dokumentera genombilder, inspelning, foto, text, hur ni Elsa 5 r vill, men kl 14.00 vill vi att erredovisning finns i Sessionssalen. Frldrarna till Anton 3 r Personalen p avdelningenSkeppet Frskolechefen p frskolanHavet 19. KIL finns fr att- stdja och stimulera pedagogisk utveckling i arbetslagen.- vara ett std fr arbetslaget och frskolechef/rektor att tolka styrdokumenten. (lroplaneroch kursplaner)- vara ett std fr arbetslaget och frskolechef/rektor vid infrande av statliga reformer ochdirektiv.- strka och utveckla frskolechefs/rektors pedagogiska ledarskap.I teampiloternas uppdrag ingr att tillsammans med frskolechef/rektor stdja och/ellerutveckla- arbetslag i att ta fram lokala tolkningar av lroplaner/kursplaner.- arbetet kring pedagogisk dokumentation i frskolan.- arbetet kring formativ undervisning och bedmning- arbetet kring individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdmen.- ett professionellt och gemensamt sprk i dokumentation och samtal.