Click here to load reader

Förskolan i Fokus Seminarieprogram

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Förskolan i Fokus är mötesplatsen för alla som är verksamma inom förskola, förskoleklasser och fritidshem.

Text of Förskolan i Fokus Seminarieprogram

 • Stadionmssan i Malm1819 oktober 2011www.forskolanifokus.se

  Seminarieprogram

  I N S P I R A T I O N O C H K U N S K A P F R D I GF

  OT

  O A

  LEX

  SHA

  LAM

  OV

  | D

  RE

  AM

  STIM

  E.C

  OM

  Mssan fralla som jobbarinom frskolan,frskoleklasseroch fritidshem.

 • Frskolan i Fokus arrangeras i samarbete med

  2

  Seminarieversikt

  F R S K O L A N I F O K U S Anml dig idag p www.forskolanifokus.se

  TISDAG 18 OKTOBER

  1. Sprk ska byggas utav gldje 09.3011.00

  2. Lekande lrande barn i frskoleklass 09.3011.00

  3. Frnyad lroplan, ny skollag ett gemensamtansvar fr frskollrare och frskolechefer 09.1511.30

  4. Utveckling och lrande med hjlp avdigitala medier i frskola och fritidshem 09.3011.00

  5. r bildskapande i frskolan grddep moset eller...? 12.0013.30

  6. Visst kan alla vara med i idrott, lek och spel! 12.0013.30

  7. Schysst kompis i frskolan hur jobbar vi med det? 12.0013.30

  8. Digitala verktyg i tidiga ldrar 12.0013.30

  9. Queer i frskolan 14.3016.00

  10. Nya styrdokument nya krav vadinnebr det fr arbetet p fritidshemmet? 14.3016.00

  11. Handdockan som ett kommunikativtverktyg i frskolan 14.3016.00

  12. Implementeringen hur fungerarden i praktiken 15.0016.30

  ONSDAG 19 OKTOBER

  13. Forskande pedagoger om professionalitetoch yrkesstolthet i frskolan 09.3011.00

  14. Arbetsminnet gr att trna! 09.3011.00

  15. Fritidspedagogernas yrkesroll 09.3011.00

  16. Drama i lek och lrande 09.3011.00

  17. Utomhuspedagogik i frskolan 12.0013.30

  18. Mobbning, krnkande behandlingoch diskriminering 12.0013.30

  19. Appen och nappen. Konsten att leda dagensoch morgondagens barn och medarbetare 11.1512.45

  20. Frnyad lroplan, ny skollag ett gemensamtansvar fr frskollrare och frskolechefer 14.1516.30

  21. Myror i brallan, eller en diagnos? 14.3016.00

  22. IT, frskolan och den nya reviderade lroplanen 14.3016.00

  Pa

  ss

  1P

  as

  s 2

  Pa

  ss

  3P

  as

  s 4

  Pa

  ss

  5P

  as

  s 6

  Workshop OBS tiden!Ledarseminarium

  Ntverka och samverka p Frskolan i Fokus

  ntligen har frskolan kommit i fokus. Frskolan r het! Det fr vi hra nstan dagligen nr vi pra-tar med vra utstllare. Mycket nytt hnder med bl.a. den reviderade Lpf98, frtydliggrande lednings- och samordningsansvar, regler som gller fr bde fri stende och kommunala frskolor mm.

  Frskolan i Fokus ger dig tv dagars inspiration och en verblick av produkter och tjnster som fi nns p marknaden fr din verksamhet. I seminarie-programmet hr intill speglas vad som hnder just nu. Vi blandar teori och praktik med goda exempel frn verksamheter ute p fltet. Det fi nns workshops med hands on och semina-rier som ger mer om man gr dit personal och frskolechef tillsammans.

  Utveckling och samverkan r ledord. Var s god, det r bara att ta fr dig. Vlkommen!

  Louise BomanProjektledare

  ntverkande

  mssa

  seminarier

  Med reservation fr eventuella frndringar.Sydsvenska Mssor & Events gs av Numera Mssor AB och Sydsvenska Dagbladet AB.

  Arrangr

 • 3Tisdag 18 oktober

  1 8 1 9 O K T O B E R 2 0 1 1 , S T A D I O N M S S A N M A L M

  09.3011.00

  1. Sprk ska byggas utav gldje

  Lt oss simma i dimma i en timma och rimma utan att svimma!Lt oss hitta p Bu, bu, vita spke, har du !Lt oss frena sprk- och rrelselekar!Lt oss tillsammans med barnen upptcka sprkets alla lekrika och lrofulla mjligheter!

  Clas Rosvall, utbildare och frfattare till bl asprkpedagogiska bcker

  09.3011.00

  4. Utveckling och lrande med hjlp av digitala medier i frskola och fritidshem

  Hur kan lrprocessen gestaltas i relation till digitala medier fr barn p frskola och fritidshem?

  Hur kan man genom multimediala verktyg hja bildningsnivn och skapa integration mellan olika grupper av barn?

  Hur kan man genom informationsteknologi hja kompetensen fr den verksamma pedagogen och arbetslaget?

  I detta seminarium visas exempel p hur digitala me-dier kan ge frutsttningar fr mjligheter till samtal, lek, lrande och estetiska uttryck i frskola och fritids-hem.

  Helena Dal arbetar som mediepedagog p Utbild-ningsradion, med inriktning frskola, r F-6 och fritidshem. Kunskapsfretaget UR r ett fristende public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt snder i SR:s och SVT:s kanaler.

  I samarbete med UR

  12.0013.30

  5. r bildskapande i frskolan grdde p moset eller...?

  I sin frelsning stller Stina Braxell frgor och belyser bl a sin roll som ateljerista, barns bilder som sprk, hjrnans pverkan i bildskapande, sm barns bildska-pande, pedagogens frhllningsstt och miljn. Hon pratar ocks om val av material, materialens egenska-per och tekniker .

  Stina Braxell r frskollrare och arbetar som atelje-rista och utvecklingsfrstrkare p frskolorna Nova och Stella p Hisingen i Gteborg.

  09.3011.00

  2. Lekande lrande barn i frskoleklass

  Frskoleklassen som ett lekande lrande rum mel-lan frskola och skola diskuteras utifrn uppdraget. Lekens innebrder fr barns meningsskapande pro-blematiseras i relation till barns lrande och lrares ansvar.

  Fanny Jonsdottir r fi l.dr i pedagogik och universi-tetslektor i pedagogik vid enheten Barn Unga Sam-hlle. Undervisar och handleder inom lrarprogram-met i pedagogik, fretrdesvis kring frgor som rr samspel mellan barn och mellan barn och vuxna.

  I samarbete med Malm Hgskola

  09.1511.30

  3. Frnyad lroplan, ny skollag ett gemensamt ansvar fr frskollrare och

  frskolechefer

  Den frnyade lroplanen fr frskolan frstrker frskollrares och frskolechefers pedagogiska ansvar fr att frskolan ska frmja frutsttningarna fr barn att lra, utvecklas, knna sig trygga och ha roligt i frskolan. Krver det tillika en frnyad arbetsorganisa-tion? Seminariet behandlar det srskilda gemensamma ansvar frskollrare och frskolechefer ges i den reviderade Lpf98.

  Fr att f ut mesta mjliga av seminariet, g grna frskollrare och frskolechefer tillsammans.

  sa Gadd och Eva Vollmer arbetar som Skolledaran-svariga regionombudsmn

  I samarbete med Lrarfrbundet3

  OBS tiden!

  Clas Rosvall

  Stina Braxell

  Helena Dal

 • 412.0013.30

  6. Visst kan alla vara med i idrott, lek och spel!

  Rrelsegldje genom idrott, lek och spel r en sjlv-klarhet fr mnga barn och elever, men inte fr alla. Vi vill ka frstelsen fr hur alla barn och elever, oavsett frutsttningar, kan f uppleva aktivitetslust och rrelsegldje.

  Hans Kvarnsj och Mikael Andersson, rdgivare, SPSM

  I samarbete med SpecialpedagogiskaSkolmyndigheten

  12.0013.30

  7. Schysst kompis i frskolan hur jobbar vi med det?

  Under denna workshop kommer det diskuteras hur vi kan arbeta frebyggande mot diskriminering, trakasserier och annan krnkande behandling i frskolan. Under workshopen kommer vi med hjlp av Friends och era erfarenheter problematisera frskolans vardag och se vad vi vljer att fokusera p vid krnkningar.

  Friends r en utbildnings- och insamlingsorganisa-tion som vill stoppa mobbningen i frskolor, skolor och idrottsfreningar.

  sa Carlsson regionchef region vst kommer att hlla workshopen. sa har jobbat p Friends i 7 r och r utbildad frskollrare med erfarenhet frn frskolans vardag.

  I samarbete med Friends

  12.0013.30

  8. Digitala verktyg i tidiga ldrar

  Frskolans och grundskolans nya lroplaner och kursplaner beskriver tydligare n ngonsin tidi-gare att det r ndvndigt att brja dra nytta av de moderna digitala verktygen ven i tidiga ldrar. Fr barn som nnu inte lrt sig skriva och lsa eller be-fi nner sig i ett tidigt skede av sin motoriska utveck-ling s krvs det enkla och intuitiva verktyg. Med rtt verktyg hamnar lusten att lra, barnens egna drivkrafter och kreativitet och skapande i fokus.

  Lena Gllhagen, IT-pedagog frn Nacka kommun, som arbetat med dessa verktyg under en tid, bert-tar om hennes erfarenheter kring hur appar och iPad kan vara ett std i det pedagogiska arbetet i frskolan skolan.

  14.3016.00

  9. Queer i frskolan

  Vad r kn? Hur ska barn kunna begripa vad kn r? Hur ska de kunna se vem som r fl icka och vem som r pojke? Finns det bara tv kn eller fi nns det tjugotv? Detta r frgor som stlls och fi losofe-ras kring i monologen Queer i frskolan. Emelie tnker queer och ska frklara fr er hur hon tnker. Hon gr det p ett begripligt, underhllande och rligt stt.

  Emelie Lysholm r auktoriserad dramapedagog som jobbat inom frskolan sedan 2007.

  14.3016.00

  10. Nya styrdokument nya krav vad innebr det fr arbetet p fritidshemmet?

  Det hnder mycket nytt inom skolans alla omrden. Vad innebr de nya planerna fr fritidshemmet? Monika gr igenom fljande: Utveckling och lrande i fokusMlinriktad verksamhet ger det bttre kvalitet? Varfr dokumentera och utvrdera?

  Monika Kristiansson r universitetsadjunkt vid enheten Barn Unga Samhlle. Undervisar och handleder inom lrarprogrammet, fretrdesvis kring frgor som rr fritidspedagogik och fritids-hem.

  I samarbete med Malm Hgskola

  Tisdag 18 oktober

  Workshop

  Hans Kvarnsj och Mikael Andersson

  F R S K O L A N I F O K U S Anml dig idag p www.forskolanifokus.se

 • Anml dig idag pwww.forskolanifokus.se

  5

  14.3016.00

  11. Handdockan som ett kommunikativt verktyg i frskolan

  I workshopen gr Sanne Vils igenom hur du kan an-vnda handdockan som ett redskap fr sprklig och estetisk utveckling.

  Sanne Vils r universitetsadjunkt. Undervisar inom lrarprogrammet p enheten Barn Unga och Samhlle fretrdesvis kring frgor som rr sprk, fl ersprkighet och sprkutveckling.

  I samarbet

Search related