of 16 /16
Den svenska förskolan

Den svenska förskolan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Den svenska förskolan. Om den svenska förskolan, några tankar om. Förskolan som en del av det svenska utbildningssystemet Om förskolans dubbla uppdrag Om förskolans läroplan - PowerPoint PPT Presentation

Text of Den svenska förskolan

 • Den svenska frskolan

 • Om den svenska frskolan, ngra tankar om. . . .

  Frskolan som en del av det svenska utbildningssystemetOm frskolans dubbla uppdragOm frskolans lroplan10 r efter frskolereformen, om den utvrdering som gjorts av den svenska frskolan efter infrandet av lroplanen. Framtid?

 • Frskolereformen

  Frskolan r numera en del av det samlade svenska utbildningssystemet, en reform som implementerades mellan 1998 2003

 • Skolformer i det svenska utbildningssystemet

  Frskoleverksamhet (frskola och familjedaghem, frn 1 r, frivilligFrskoleklass, fr 6 ringar,frivilligGrundskola, 9 rig, obligatorisk frn 7 rFritidshem, verksamhet fre och efter skolan fr barn mellan 6 -12 r, r frivilligGymnasium, efter grundskolanVuxenutbildning

 • Frskolans dubbla uppdragEtt familjepolitiskt perspektivEtt utbildningspolitiskt perspektiv

 • Frskolereformen forts.Frn socialtjnstlagen till skollagenFrn socialdepartementet till utbildningsdepartementetFrn socialstyrelsen till skolverket Frskolan fr sin frsta lroplanBarn till frldralediga och arbetsskande frldrar fr rtt att g i frskolan Allmn frskola fr 4 ringarMaxtaxa

 • Den svenska frskolans dubbla uppdrag Den svenska frskolan har ett dubbelt uppdrag dr omsorg och pedagogik frenas i frskolans verksamhet (som ibland benmns educare)

  Frskolan r till fr barnens egen skull, deras utveckling och lrandeFrskolan gr det mjligt fr frldrar att frena frldraskap med arbete eller studier

 • StyrdokumentDe vergripande nationella mlen fr hela utbildningssystemet faststlls av den svenska regeringen och riksdagen i

  Lroplan fr frskolan (Lpf 98)Lroplan fr det obligatoriska skolvsendet, frskolklassen och fritidshemmet (Lpo 94)Lroplan fr de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesrkolan, statens skolor fr vuxna och vuxenutbildning fr utvecklingsstrda (Lpf 94)

 • Lroplan fr frskolan Lpf 98Lpf 98 r frskolans frsta lroplanGller frn och med 1998Staten anger mlen kommunerna str fr lokala ml och genomfrandetI utbildningssystemet ingr nu tre lroplaner frskolans, skolans och de frivilliga skolformernas. Dessa har en gemensam syn p kunskap, utveckling och lrande

 • Lroplanen bygger p skollagenLroplanen fr frskolan r en bindande frordningsom bygger p Skollagen

  Grundlggande bestmmelser:Tillhandahlla frskoleverksamhet med god kvalitetPlats utan oskligt drjsmlVlutbildad personalBarngrupper med lmplig storlek och sammansttningVerksamhet som r anpassad till varje barns frutsttningarBarn i behov av srskilt std fr sin utveckling

 • Lroplanens ml Frskolans lroplan innehller ml att strva mot som anger inriktningen p den pedagogiska verksamheten och drmed den nskade kvalitetsutvecklingen.

  Frskolans lroplan innehller inte ml att uppn, dvs vad barn ska kunna eller prestera vid olika tidpunkter

 • Frskolans uppdrag

  Frskolan ska vara rolig, trygg och lrorik fr alla barn som deltar

 • Frskolans uppdrag

  Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barnLeken r viktig fr barns utveckling och lrandeFrskolan ska vara en social och kulturell mtesplats

 • Lroplanens ml och riktlinjer

  Ml och riktlinjer fr frskolansverksamhet anges fr fljande omrden:Normer och vrdenUtveckling och lrandeBarns inflytandeFrskola och hemSamverkan med frskoleklass, skola och fritidshem

 • P gng, framtid

  Allmn frskola fr treringarBarnomsorgspengFrskolelyft, stor satsning p kompetensutveckling fr frskolans personalUtkat pedagogiskt uppdrag, lroplanen reviderasNy utbildning till frskollrareNy skollag

 • THANK YOU FOR YOUR ATTENTION