Click here to load reader

Förskolan Butterflys värdegrund

  • View
    60

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Förskolan Butterflys värdegrund. Det här är vår värdegrund som vi REAliserar (genomför, förverkligar) varje dag i vårt arbete. R espekt E mpati A nsvar. REA. Respekt. Vi behandlar alla lika, alla har lika värde. Vi är nyfikna på olikheter och lär av varandra. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Förskolan Butterflys värdegrund

Frskolan Butterflys vrdegrund

Frskolan Butterflys vrdegrundDet hr r vr vrdegrund som vi REAliserar (genomfr, frverkligar) varje dag i vrt arbete.R espektE mpatiA nsvarREA1RespektVi behandlar alla lika, alla har lika vrde.Vi r nyfikna p olikheter och lr av varandra.Vi ser varje barn och tar hnsyn till deras behov.Vi r goda frebilder, genom vrt beteende visar vi hur barnen kan agera.Vi r glada, positiva pedagoger som frsker lmna vra vardagsbekymmer hemma. Vi har en ppen kommunikation och stdjer varandra genom kriser p det stt som passar individen. Vi samarbetar med frldrarna fr barnens bsta utifrn frldrarnas behov.2RespectWe treat everyone equally, all are of equal value.We are curious about the differences and learn from each other.We see each child and address their needs.We are good role models, through our behavior, we show how kids can act.We are happy, positive educators who are trying to make our daily stress behind.We have open communication and support each other through crises in the way that suits the individual.We work with parents for children's best interests based on the needs of parents.

3EmpatiVi frsker se och ha frstelse fr vad andra knner.Vi lyssnar aktivt p varandra och hjlper varandra vid behov.Vi visar alltid omtanke.Alla ska knna tillhrighet.

4EmpathyWe try to see and understand what others feel.We actively listen to each other and help each other if necessary.We always show kindness.Everyone should feel belonging.

5AnsvarVi tar ansvar fr oss sjlva och vrt arbete, r goda frebilder fr barnen.Vi hjlper barnen att utveckla sin sjlvstndighet vilket strker deras sjlvknsla.Genom att vi lr barnen att vara sjlvstndiga lr de sig ocks att ta ansvar.Vi hjlper barnen att hitta sin motivation, utveckla koncentration, f syn p och ta ansvar fr sitt eget lrande.6ResponsibilityWe take responsibility for ourselves and our work, are good role models for children.We help children to develop their autonomy, strengthening their self-esteem.By that we teach kids to be independent, they learn also to take responsibility.We help children to find their motivation, develop concentration, to spot and take responsibility for their own learning.7S hr omstter vi vr vrdegrund i praktikenHow do we turn our values into practice8RespektDet hr r viktigt fr ossS hr gr viVi behandlar alla lika, alla har lika vrde.Vi r nyfikna p olikheter och lr av varandra.Vi ser varje barn och tar hnsyn till deras behov.Vi r goda frebilder, genom vrt beteende visar vi hur barnen kan agera.Vi r glada, positiva pedagoger som frsker lmna vra vardagsbekymmer hemma. Vi har en ppen kommunikation och stdjer varandra genom kriser p det stt som passar individen.Vi samarbetar med frldrarna fr barnens bsta.Vi har ett ppet klimat dr alla vgar uttrycka sig. Vi lyssnar, ser och visar intresse fr alla. Alla arbetsuppgifter r lika mycket vrda.Vi tar vara p vra olika kulturer och anvnder oss av dem i verksamheten. Vi tar till oss nya synstt p ett positivt stt. Vi r ppna fr att ge och ta emot feedback. Vi frgar, lyssnar och reflekterar.Barnen r i centrum, vi r hr fr deras skull. Vi observerar barnen och ger dem stimulans utifrn deras behov. Vi lyfter barnens styrkor och ger dem positiv feedback.Vi lyssnar p barnen, d frstr de att de r vrda att lyssnas p och lyssnar tillbaka. Barnen gr som vi gr och inte som vi sger.Vi fokuserar p det positiva och tar oss tid att lyssna p och lra knna varandra. Vi vgar prata om vra behov och tar ansvar fr vra behov.Vi har en ppen dialog med frldrarna, lyssnar och tar hnsyn till deras behov. Vi skapar positiva relationer med frldrarna genom att ge dem tid och bertta om vr verksamhet. Vi svarar alltid p deras frgor och tar feedback p allvar. Vi anordnar sociala sammankomster regelbundet.9RespectThis is important to us

How we do it

We treat everyone equally, all are of equal value.We are curious about the differences and learn from each other.We see each child and address their needs.We are good role models, through our behavior, we show how kids can act.We are happy, positive educators who are trying to make our daily stress behind.We have open communication and support each other through crises in the way that suits the individual.We work with parents of children.

We have an open climate where everyone dares to express himself.We listen, look and shows interest to each other.All tasks are of equal worth.We take advantage of our different cultures and make use of them in the preschool activity.We embrace new approaches in a positive way.We are open to give and to receive feedback.We ask, listen and reflect.Children are always in center, we are here for their sake.We observe our children and give them incentives to their needs.We raise children's strengths and give them positive feedback.We listen to the children, then they understand that they are worth listening to and listen back.Children do as we do and not what we say. We focus on the positive things and take the time to listen to and to get to know each other.We dare to talk about our needs and take responsibility for our needs. We have an open dialogue with parents, listen and take into account their needs.We create positive relationships with parents by giving them the time and talk about our preschool activities.We always answer their questions and take feedback seriously.We organize social events regularly.

10EmpatiDet hr r viktigt fr ossS hr gr viVi frsker se och ha frstelse fr vad andra knner.Vi lyssnar aktivt p varandra och hjlper varandra vid behov.Vi visar alltid omtanke.Alla ska knna tillhrighet.Vi tar oss tid att verkligen lyssna p varandra, vi visar att vi bryr oss om varandra och hjlper varandra. Vi hjlper barnen att se andras perspektiv och att lsa problem. Vi frklarar att alla kan gra fel. Vi hjlper dem att stlla tillrtta om de har begtt ett misstag. Vi lr barnen att st fr det de har gjort och ta ansvar.

Vi lyssnar p bde barns och vuxnas behov fr att kunna mta dem. Vi vuxna r frebilder nr vi hjlper varandra.Vi uppmuntrar barnen nr de gr snlla saker mot varandra. Vi bryr oss om varandra och ger varandra omtanke och std nr vi har det svrt. Nr vi visar omtanke visar barnen omtanke. Vi frklarar fr barnen varfr det r viktigt att alla ska f vara med. Vi fr dem att knna empati fr varandra genom samtal och konkreta vningar. och ger dem frstelse fr hur deras beteende pverkar andra. Vi lotsar barnen in i leken, hjlper den att komma igng och lr dem att jobba i grupp. Vi hjlper barnen att skapa positiva roller. Vi visar hur viktiga vi r fr varandra och att vi respekterar allas sikter. Vi pedagoger trffas ibland utanfr arbetstid fr att skapa djupare relationer med varandra. 11EmpatiThis is important to us

How we do it

We try to see and understand what others feel.We actively listen to each other and help each other if necessary.We always show kindness.Everyone should feel inherence.

We take the time to really listen to each other, we show that we care about each other and help each other.We help children to see others' perspectives and to solve problems.We declare that all can make mistakes.We help them put things right if they have made a mistake.We teach kids to stand up for what they have done and take responsibility.We listen to both children and adults to be able to understand.We adults are role models when we help each other.We encourage our children when they do nice things to each other.We care about each other and provide each other with kindness and support when we have a hard time.When we show kindness to kids they show it back.We explain to children why it is important that everyone should be involved.We get them to feel empathy for each other through discussion and practical exercises.and gives them an understanding of how their behavior affects other.We guide the children into the game, help them to get start and teach them to work in a group.We help children to create positive roles.We show how important we are to each other and that we respect everyone's opinions.We meet occasionally outside of working hours to create deeper relationships with each other.

12AnsvarDet hr r viktigt fr ossS hr gr viVi tar ansvar fr oss sjlva och vrt arbete, r goda frebilder fr barnen.Vi hjlper barnen att utveckla sin sjlvstndighet vilket strker deras sjlvknsla.Genom att vi lr barnen att vara sjlvstndiga lr de sig ocks att ta ansvar.Vi hjlper barnen att hitta sin motivation, utveckla koncentration, f syn p och ta ansvar fr sitt eget lrande.

Vi gr vrt bsta och gr det vi sger att vi ska gra. Vi har en planering fr vrt arbete, men r flexibla och kan ndra den utifrn barnens behov. Vi utvecklas som pedagoger och lr barnen ta ansvar fr det de sger och gr. Det r vrt ansvar att se varje barns behov s att de kan utvecklas.Vi r lyhrda pedagoger som tar ett steg tillbaka s att barnen fr mjlighet att klara sig sjlva. Vi anpassar ocks miljn s att barnen har ltt att klara av saker p egen hand.Vi skapar en inre och yttre milj dit varje barn vill komma varje dag. Vi synliggr barnens lrprocesser genom dokumentation och ger dem mycket positiv feedback.13ResponsibilityThis is important to us

How we do it

We take responsibility for ourselves and our work, are good role models for children.We help children to develop their autonomy, by strengthening their self-esteem.In this way we teach kids to be independent, they will learn also to take responsibility.We help children to find their motivation, develop concentration, to spot and take responsibility for their own learning.

We do our best and do what we say we will do.We have a plan for our work, but are flexible and can change depending on the needs.We develop ourself as teachers and teach children to take responsibility for what they say and do.It is our responsibility to ensure each child's needs so that they can be developed.We are responsive teachers who are taking a step back so that children h

Search related