Reviderad kvalitetsindikator f¶r f¶rskolan

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reviderad kvalitetsindikator för förskolan. ”Dagordning”. Bakgrund och syfte Områden Aspekter Nivåer Begrepp Konkretiserande exempel från indikatorn Kommentarmaterialet med konkretiserande exempel . Bakgrund och syfte. Kvalitetsindikator för de kommunala Självvärdering - PowerPoint PPT Presentation

Text of Reviderad kvalitetsindikator f¶r f¶rskolan

Nya stockholm.se

Reviderad kvalitetsindikator fr frskolan

DagordningBakgrund och syfte

Omrden

Aspekter

Niver

Begrepp

Konkretiserande exempel frn indikatorn

Kommentarmaterialet med konkretiserande exempel

Bakgrund och syfteKvalitetsindikator fr de kommunala

Sjlvvrdering

Diskussion, medvetandegra

Uppskattat behov av frtydligande och frndring

Revidering

KvalitetsarbeteFem omrden- jmfr reviderade lroplanenPedagogisk milj och materialSkapande och andra uttrycksformerSprk och kommunikationMatematikNaturvetenskap och teknik(Bygg och konstruktion)

Uppfljning, utvrdering och utveckling - pedagogisk dokumentation Ytlig strukturViktiga aspekter - helhetsperspektivLekenBarns inflytandeFrldrasamverkan LikabehandlingGenusperspektivInterkulturalitetHelhetssyn p lrandetArbetsstt: utforskande, temainriktatDokumentation / pedagogisk dokumentationKvalitetsarbete

NiverSex niver

Bde utveckling inom omrdet och kat sammanhang

Inga negativa beskrivningar

Inbegriper det positiva under lgre niver

Niv tre uppnr lroplanens grundlggande krav jmfr kriterier fr tillsyn, kvalitetsarbete samt pedagogisk verksamhet och milj

Niv fem uppfyller lroplanens alla intentioner

Niv sex bidrar till ny kunskap

Nivskiljande begreppVissa / till viss delMedvetenhet

Information

GenomsyrarAktivtFrdjupa / Utmana

Syfte

Bedmning r svrt

Aspekter och begreppSkapande verksamhet och olika uttrycksformer

3.Skapande verksamhet och olika uttrycksformer r varierade, terkommande och inkluderar bygg- och konstruktionslek. Detta berikar barnens lek och anvnds till viss del i ett temainriktat arbetsstt. Barnen har mjlighet att sjlva utveckla sina frmgor med detta vilket kar deras inflytande. Det finns ven tillgng till IKT p frskolan. Frldrarna r informerade om vilka aktiviteter som frekommer. Medvetenhet finns om att genusperspektiv, likabehandling och kulturella variationer br pverka detta. Det finns viss dokumentation som kan anvndas fr att utveckla skapande verksamhet och andra uttrycksformer utifrn de ml verksamheten har.

Aspekter och begreppSkapande verksamhet och olika uttrycksformerSkapande verksamhet och olika uttrycksformer frdjupas, bidrar till barnens kreativitet och anvnds aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetsstt. IKT r tillgngligt fr barnen och anvnds delvis i olika aktiviteter. Arbetet sker med ett genusperspektiv och ett likabehandlingsperspektiv samt med ett interkulturellt frhllningsstt. Frldrarna r informerade om syftet med detta. Dokumentation av arbetet med skapande verksamhet och andra uttrycksformer r underlag fr diskussioner och blir till viss del en pedagogisk dokumentation. Den bidrar ven till utvrderingen av hur arbetet p det r omrdet kan utvecklas och i vilken mn detta skapar frutsttningar fr att uppfylla mlen fr verksamheten. Barn och frldrar r till viss del delaktiga i den processen.

KommentarmaterialInledning med frklaringar, frskolechefens ansvar och kopplingar till kvalitetsarbete

Beskrivning utifrn de sex niverna med tydligare struktur;

Tnkande kring det pedagogiska uppdraget, det demokratiska uppdraget och uppdraget att samverka med frldrarna

Syn p barn, kunskap och lrande

Vanliga konsekvenser och knnetecken fr organisation och arbetsstt

Beskrivning av kvalitetsarbetet

Beskrivning av uppnende av lroplanen, krav p std och handlingsplan fr niv 1-2, brist i tillsynenIndikatorn och lroplanenStrukturen i kommentarmaterialet Niv 3

Arbetslagets tnkande om det pedagogiska uppdraget Omsorg och lrande anses hra samman. Kunskap anses finnas i olika former, fakta, frstelse, frdighet och frtrogenhet. Dessa br hnga samman p ett meningsfullt stt och leken bidrar till detta. Barn kan lra p olika stt ven om barnen i huvudsak terskapar kunskap. Barns tankar och erfarenheter kan till viss del ligga till grund fr verksamheten och i dessa sammanhang frvntas barnen vara aktiva.

Arbetslagets tnkande om det demokratiska uppdraget Barn ska ha inflytande i praktiska situationer och delvis ver innehllet i verksamheten. Vrdegrundsfrgor anses som viktiga och formuleras s att de kan omsttas i verksamheten. Man br ta hnsyn till olikheter och mten mellan barn uppmuntras.

Arbetslagets tnkande om uppdraget att samarbeta med frldrarFrldrarna br f information p olika stt om sitt barn och om hur verksamheten r upplagd. Deras sikter br efterfrgas p olika stt och i olika forum och till viss del anvndas fr att utveckla verksamheten.

Strukturen i kommentarmaterialet Niv 3

Vanliga konsekvenser och knneteckenFrskolans verksamhet innehller lroplanens olika omrden och har en medveten organisation. Personalen har kunskaper i svl mnesomrden som pedagogiska verktyg och arbetsstt. Arbetet sker till viss del med ett temainriktat arbetsstt. Barnens lek respekteras och berikas av den vriga verksamheten. Barnens olikheter, erfarenheter och intressen pverkar delvis verksamheten. Barnen har mjlighet att vara aktiva i sitt lrande och fr mjlighet att lra tillsammans. Arbetslaget har ett professionellt frhllningsstt till frldrarna som informeras om verksamhetens innehll och deras sikter efterfrgas.

Kvalitetsarbetet innebr att verksamheten genom en analys av sin mluppfyllelse identifierar sina utvecklingsomrden. Utifrn dessa tas utvecklingsinsatser fram och frvntade effekter formuleras. Det finns en struktur fr nr planering och utvrdering sker och till viss del vem som ansvarar fr vad. Uppfljningen bestr av viss dokumentation frn verksamheten och anteckningar frn mten och samtal med frldrarna, ven resultat frn frldraenkt anvnds som underlag. Utvrderingen riktas mot utvalda omrden och prioriterade utvecklingsinsatser.

Lroplanen r underlag fr planeringen av verksamheten, denna niv uppfyller drmed lroplanens uppdrag p ett grundlggande stt.

Arbete med indikatornMinst en gng per r fr de kommunala

Underlag fr utvrdering och analys

Indikatorn p webben

Materialet finns p www.stockholm.se/ef

work-shop 6Indikatorns niver54321Innehll och arbetssttVrdegrund och frhllningssttBristBrist