Click here to load reader

FRANSK LUNSJ

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FRANSK LUNSJ

Mandag 26. juli - 1. løp kl. 11.35 Startvognprøve kl. 11.05
NESTE LØPSDAG: torsdag 29. juli kl. 18.55
Banekode: 01
2
Administrasjon: Adresse: Norsk Trav AS avdeling Bjerke, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Besøksadresse: Refstadveien 27, 0589 Oslo GPS-adresse: N59o - 56’ - 23” N, 10o - 48’ - 36” Ø Mailadresse: [email protected] Telefon: 22 95 60 00 (kontortid) Bankgiro: 8200.01.81877 (DNB) Ekspedisjon: Kl 08-15.45 (15.9-14.5) Kl 08-15-00 (15.5-14.9)
Funksjonærer: Løpsleder: Tore Aas Løpsreferent: Ole Jonny Solberg Måldommer: Oddvar Tuverud Banedommere: Morten Arnesen, Petter Hansen og Turid Myrén Tuverud Hovedstarter: Kristian Borud Plassjef: Robert Fossen Stevneveterinær: Idun Rosenfeld, Carl Fredrik Ihler, Svein H. Bakke Sanitetstjeneste: Norsk Folkehjelp Sanitet, Oslo
Entré/ parkering: Restaurant Pegasus: Fri entré (gjelder ikke storløpsdager, se forsiden) Åpningstid: 1 time før start 1. løp Bordreservasjon: [email protected] P-syd (grusbane): Gratis Tlf: 906 89 528 P-nord (hovedinngang): kr 18 pr time Café Scott’n: Åpningstid: 1 time før start 1. løp. kr 110 pr døgn
Telefonservice: Telefonvakt, innskrivning/vekta 22 95 60 32 Telefonvakt V75/storløpsdager: 22 95 60 23 Nokas: 02580 Banevakt: 903 60 433 Dyrehospital: 815 11 226 Bestilling stallplass/overnatting: Send e-post: [email protected], senest dagen etter starterklæring
Enhver som inngår veddemål plikter selv med en gang å forvisse seg om at de mottatte bonger er som forlangt. Senere innkomne protester fra spillerne godtas ikke. Reglementet for veddemål ved totalisator fås ved henvendelse til Bjerkeboden. Veddemål på totalisatorbaner kan kun inngås av personer som er fylt 18 år.
Trenere med stall på Bjerke: Holm, Hans Chr mobil: 990 05 352 Wolden, Anders L. mobil: 988 75 470
Finntack Bjerke tlf: 22 64 08 86 Stallkafé Bristol tlf: 22 95 60 58 Bjerkeboden tlf: 22 95 60 75 - stengt inntil videre Minibank i spillehallen
3
Løpsbanens åpningstider: Mandag: Kl 07.30 - 14.00 (hvis løp, frem til startvognprøve) Tirsdag Kl 07.30 - 20.00 Onsdag: Kl 07.30 - start prøveløp Torsdag: Kl 07.30 - 14.00 (hvis løp, frem til startvognprøve) Fredag: Kl 07.30 - 12.30 Lørdag: Kl 08.00 - 12.00 Søndag: Stengt Det kan være unntak for helligdager. Dette opplyses på www.bjerke.no. Fra OGP til siste helgen i august er banen ubetjent på lørdager. Indre bane, lillebanen og rettstrekka er åpen til kl 20.00.
Behandling av hester (gjelder alle dager): Det er forbudt å behandle hester i gjestestallene på Bjerke Travbane.
Bestilling av stallplass: Send mail: [email protected], senest dagen etter starterklæring.
Defileringsrutiner på løpsdager med defilering: Defilering skal skje i nummerorden uten oppsjekk og bruk av hodestang, i kort trav og med kort avstand mellom deltakerne. Den enkelte ekvipasje skal, etter defilering, foreta en prøvestart der hesten kjøres/ris i tilnærmet konkurransefart forbi stevneveterinæren. Prøvestarten skal avlegges på publikumssiden.
Kveldstrav og lunsjtrav uten defilering: Se egen annonse i programmet.
Dopingkontroll: Det skal alltid være en oppasser/ansvarlig representant med hesten under uttak av dopingprøve. Etter løpet: Samtlige hester skal kjøre ut av banen gjennom porten i syd. Dette for å ha bedre kontroll i.h.t. dopingbestemmelsene. Hurtigkjøring/oppvarming på løpsdager. Hurtigkjøring/oppvarming på løpsdager skal ikke foregå i førstespor. Overtredelser vil medføre bøter. Overnatting: Overnatting av ikke startende hester kr 400 (gjelder hele uken). Parkeringsbestemmelser i stallområdet: Parkeringsbestemmelsene i stallområdet skal overholdes (se oppslag i stallområdet). Overtredelse vil medføre bøter. Prøveløp/mønstringsløp: Kjøres kun på onsdager (ikke når det er V75). Påselingsplass: Påselingsplass/boks skal rengjøres etter bruk. All flis skal fjernes fra bokser og spilltau. Overtredelse av dette medfører et gebyr på kr 400. Røykeforbud: Gjelder over alt innendørs, også i gjestestallene. Sikkerhetsbestemmelser (§ 13-2): Følgende sikkerhetsbestemmelser gjelder: Ved all kjøring/ridning av travhest/ponni innenfor travbanens område, samt område som disponeres av travbanen, er det påbudt med fastspent hjelm. Bestemmelsen gjelder også personer som sitter på med kjørere/ arbeider med hest i banen. All kjøring/ridning på indre bane skal foregå motsatt vei. Senere enn to timer før stevnestart skal all kjøring/ridning i løpsbanen foregå venstre om.
Startvognprøve: Onsdager: Se oppslag i programmet.
Viktig informasjon
4
Kusk Kjører i løp Bane Ant. løp i år Plassering Seiers-% Innkjørt kr Aarlie Renate (T) 1 D 13 1-0-1 7 38.000 Akselsen Adrian Solberg (A) 2 J 63 5-4-6 7 252.500 Antonsen Cato (T) 3 M 83 7-9-8 8 396.500 Austevoll Gunnar (T) 2, 3, 6 M 442 40-46-46 9 2.532.500 Bjørnerød Kristian (T) 3 M 31 4-4-4 12 168.000 Brenden Kenneth (A) 2 BI 27 1-0-2 3 53.500 Dalen Dag-Sveinung (T) 1, 3, 4, 6 D 1052 111-121-117 10 5.436.500 Desserud Truls (A) 6 D 9 1-2-0 11 41.000 Gundersen Magnus Teien (S) 4, 5 B 302 62-30-29 20 3.329.500 Hamre Frode (T) 1, 6 J 228 66-35-25 28 3.239.000 Holm Hans Chr. (T) 1, 3, 4, 5 B 214 20-20-29 9 946.500 Hop Vidar (T) 1, 2, 3, 4, 6 J 524 54-75-70 10 3.958.000 Horpestad Tom (T) 2 * 29 1-4-1 3 158.000 Høitomt Eirik (T) 1, 3, 4, 5, 6 J 756 102-81-97 13 5.441.000 Klemmetsen Per Kr. (A) 2 M 3 0-0-0 0 2.000 Kolle Lars Anvar (T) 4, 6 J 451 43-57-51 9 3.038.000 Malmin Kristian (T) 4, 5 D 295 38-35-31 12 2.409.000 Mikkelborg Olav (T) 1, 3, 5 B 199 21-13-11 10 968.750 Raaum Lars (A) 4 BI 90 13-9-9 14 475.000 Rasmussen Joakim (S) 2 J 49 6-8-9 12 490.000 Rennesvik Erlend (T) 1, 4 B 198 31-24-16 15 1.565.500 Sagholen Odd Arne (T) 3 M 89 6-12-13 6 383.250 Skjølås Sindre (A) 5 M 6 0-0-0 0 3.000 Smedtorp Jarle Andre (S) 1 D 25 0-3-2 0 46.000 Svenstad Jo (T) 2, 4 B 22 2-1-4 9 96.000 Tengsareid Åsbjørn (T) 1, 2, 3, 4, 6 J 659 74-77-69 11 4.887.250 Tvedt Herman R. (T) 2, 5 J 170 10-17-21 5 840.000 Usterud Agnes (A) 2 M 9 1-0-0 11 23.500
Rutiner uten defilering
Praktisk gjennomføring: • Det kunngjøres for de aktive når det er 8 minutter til start. • Den obligatoriske prøvestarten som skal avlegges for stevneveterinæren skal gjennomføres i
tidsrommet fra fem (5) til to (2) minutter til start. • Prøvestarten ansees som gjennomført når hesten har passert nedtellingsklokken/ disketavlen
etter målgang. Vending til prøvestarten skal skje omtrent ved 2100-metersmerket.
• Alle hester må gjennomføre prøvestart før de kan kjøre til startstedet. Prøvestart som er avlagt for sent (senere enn 2 minutter til start) skal sanksjoneres med henvisning til sanksjonsnormens kode 66, jfr. § 11-2. Gjentakelse skal medføre skjerpelse. Ekvipasjer som ikke avlegger prøvestart vil bli bortvist. OBS! Ingen oppvarming i løpsbanen eller indre bane av andre hester enn de som skal starte i løpet, når nedtellingsklokken viser 5 minutter til start. Bjerke Travbane håper at alle gjør sitt beste for at dette skal fungere.
5
Sulkyinformasjon: • Ansvarlig trener skal oppgi informasjon om hva slags type sulky hesten skal
konkurrere med når den skal delta i travløp. Slik informasjon skal være oppgitt senest 15 minutter før start i løpsdagens første totalisatorløp.
• Godkjente sulkyer deles inn i to typer av kategorier, vanlig sulky og amerikansk sulky. Informasjon om hvilken kategori den enkelte sulkytype/modell tilhører fremkommer av DNTs Utstyrsliste.
• Dersom ansvarlig trener har oppgitt at hesten skal delta i løpet med amerikanersulky, kan endring til vanlig sulky i spesielle tilfeller gjøres frem til hestene kalles ut til defilering, eller at hesten ankommer løpsbanen for å avlegge prøvestart til løpet. Endringen skal være meddelt innskrivningen/vekta på banen før hesten ankommer løpsbanen. Endringer etter dette tidspunktet tillates ikke, med mindre det oppstår skade på sulkyen som medfører at plassjefen vurderer at den må byttes ut. I slikt tilfelle kan også endring av sulkykategori forekomme.
• Hest som ankommer løpsbanen med annen type sulky enn det som er rapportert inn kan av hovedstarter eller banedommernemnden strykes, og ansvarlig trener sanksjoneres. Feilaktig informasjon vil bli sanksjonert.
Skoinformasjon: • Ansvarlig trener skal oppgi informasjon om hvilken balanse hesten skal konkurrere
med når den skal delta i travløp. Med balanse menes hvorvidt hesten skal konkurrer med eller uten sko/beslag på henholdsvis fram- og/eller bakhøver. Slik informasjon skal være oppgitt senest 15 minutter før start i løpsdagens første totalisatorløp.
• Hva som defineres som en bar hov (barfot) og hva som defineres som beslag (sko) til hoven fremkommer av DNTs Utstyrsliste.
• Dersom ansvarlig trener har oppgitt at hesten skal delta i løpet uten sko, enten på fram- og/eller bakhøver kan endring til at hesten går med sko gjøres helt frem til hestene kalles ut til defilering, eller at hesten ankommer løpsbanen for å avlegge prøvestart til løpet. Endringen skal være meddelt innmeldingssekretariatet/vekta på banen før hesten ankommer løpsbanen. Endringer etter dette tidspunktet tillates ikke, med mindre hesten mister en eller flere sko/beslag, eller dette løsner fra hestens hov. I slikt tilfelle avgjør plassjefen i samråd med hovedstarter om hesten skal få delta i løpet med annen balanse enn oppgitt. Hest som ankommer løpsbanen med annen balanse enn det som er rapportert inn kan av hovedstarter eller banedommernemnden strykes, og ansvarlig trener sanksjoneres. Feilaktig informasjon vil bli sanksjonert.
• Banedommernemnden kan, i samråd med dyrevelferdskontrollør og stevneveterinær, ilegge påbud om bruk av sko/beslag på fram- og/eller bakhøver ved deltakelse i løp den aktuelle løpsdagen. Slik beslutning foretas med bakgrunn i høvenes tilstand på løpsdagen. Banedommernemnden kan i spesielle tilfeller beslutte et påbud om bruk av sko/beslag på alle hester den aktuelle løpsdagen, eller deler av løpsdagen. Slik beslutning foretas med bakgrunn i baneforhold, eller vær- og føreforhold for øvrig den aktuelle løpsdagen.
6
Start ca. kl. 11.35 MAGNETS LØP Varmblods For 3-14-årige høyest 32.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-3.000-2.000 (7 premier)
1. LØP 1
1
2021: 10 1 -0 -1 -2 -17,1a -22.000 2020: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0 Tot: 10 - 1 - 0 - 1 - 2
TEX WILLER A.B. 2100 1 18,7M 17,1AM 22.000 5 år Brun V v. Cecena Ås (S) e. Odine K. (DK) v. S.J.'s Photo Oppdr.: Arvid Mickelson & Britt Aasheim Eier: Arvid Mickelson /Ilseng Hvit m/mørk blått sidefelt,mansj,belte
L. Raaum M 16/05-02/11 2140 - dg a 12 550 L. Raaum BI 04/06-02/7 2100 - dg a 15 550 H. Holm BI 21/06-02/11 2100 0 18,9a 15 198 Å. Tengsareid BI 02/07-08/3 2120 - dg 14 244 H. Holm BI 07/07-02/10 2100 5 17,1a 15 525 BI Hans Chr. Holm (T) - Kristine Kvasnes (T)
2
2021: 0 0 -0 -0 -0 -0 2020: 3 -0 -0 -0 -0 -16,8a -0 Tot: 26 - 0 - 1 - 1 - 7
GLOW 2 19,1M 16,8AM 31.750 8 år Brun HP v. Ken Warkentin (US) e. Dream Lashes v. Victory Abroad Oppdr.: Børre Høibye & Harald Møller Eier: Lene Weman /Vestfossen Svart/gull todelt, gull mansj, rek
T. Karlsen F 14/04-05/1 2040 0 19,6a 14 2064 R. Aarlie B 05/08-p/6 2140 P 20,9 0 P R. Aarlie B 02/09-03/3 2100 0 16,8a 15 1044 R. Aarlie K 15/10-02/11 2100 - dg a 12 1264 R. Aarlie J 25/10-09/6 2100 0 20,3a 10 1062 D Renate Aarlie (T) - Lene Weman
3
2021: 5 0 -0 -1 -2 -16,6a -10.645 2020: 4 -0 -0 -0 -3 -17,7v -8.500 Tot: 9 - 0 - 0 - 1 - 5
MILLMALOU 3 17,7M 16,6AM 19.145 4 år Brun HP v. From Above (S) e. Millmove v. Pine Chip Oppdr.: Nina Øhre Skiaker Eier: Stall Molly Mørkblå m/oransje sømmer. rekl.
O. Mikkelborg J 04/05-09/1 2140 0 19,5 15 109 O. Mikkelborg ÅM 21/05-05/3 2080 4 18,0 0 156 O. Mikkelborg M 06/06-02/4 2140 3 17,3a 12 130 O. Mikkelborg BI 21/06-02/10 2100 0 19,2ag 15 196 O. Mikkelborg B 12/07-01/6 2100 5 16,6a 15 159 B Olav Mikkelborg (T)
4
2021: 5 0 -0 -1 -2 -17,0a -8.000 2020: 2 -0 -0 -0 -1 -23,2a -2.000 Tot: 14 - 0 - 0 - 3 - 6
PRETTY DESIGN 4 18,1M 17,0AM 26.000 6 år Brun V v. Dream Vacation (US) e. Pretty Photo v. S.J.'s Photo Oppdr.: Torill Gran Eier: Hanne Brendengen /Gran Hvit m/svart sidefelt & mansj.Reklame
J. Svenstad BI 31/03-02/8 2100 0 18,1a 14 945 J. Svenstad BI 09/04-02/8 2100 0 30,9ag 15 906 J. Smedtorp BI 01/05-01/2 2120 3 18,1 12 492 J. Smedtorp M 16/06-02/10 2140 5 17,0a 12 380 J. Smedtorp BI 02/07-02/4 2120 7 18,6 14 269 BI Jarle Andre Smedtorp (S) - Hanne Brendengen (A)
5
2021: 2 0 -1 -0 -1 -16,9a -25.000 2020: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0 Tot: 2 - 0 - 1 - 0 - 1
KASHMINA B.R. 5 16,9AM 25.000 3 år Brun HP v. Muscle Hill (US) e. Cantabs Gal (US) v. Cantab Hall Oppdr.: Bjørn Rishaug Eier: Paul Inge Høiseth-Pia Kvernrød Hvit m/brunt sk.stk. & ermer, rekl.
T. Mjøen OR 03/10-b/4 1700 31,1 g 0 B E. Høitomt BI 27/04-p/2 2100 P 20,2 0 P E. Høitomt BI 15/06-08/1 2100 4 17,1a 30 164 E. Høitomt J 09/07-05/4 2100 2 16,9a 30 53 B Eirik Høitomt (T) - Anders Lundstrøm Wolden (T)
6
2021: 5 0 -1 -1 -0 -15,9a -12.500 2020: 6 -0 -1 -0 -2 -17,3v -11.000 Tot: 11 - 0 - 2 - 1 - 2
SPICY FUTURE 6 17,3M 15,9AM 23.500 4 år Brun HP v. Yarrah Boko (S) e. Spicy Joy v. Thai Tanic Oppdr.: Arne Petter Titland Eier: Arne Petter Titland /Stathelle Blå/lysblå, todelt.
J. Rasmussen B 17/02-02/1 2100 2 18,4a 15 55 J. Rasmussen K 12/03-04/7 2100 0 21,5ag 15 223 F. Hamre ST 25/03-07/2 2160 0 br g 12 48 F. Hamre J 03/05-02/9 2100 0 21,5ag 15 240 V. Hop ST 14/07-02/4 2140 3 15,9a 15 98 J Frode Hamre (T)
7
2021: 1 1 -0 -0 -0 -15,5a -30.000 2020: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0 Tot: 1 - 1 - 0 - 0 - 0
FREEDOM 7 15,5AM 30.000 3 år Brun H v. Muscle Hill (US) e. Peaceful Way (CA) v. Angus Hall Oppdr.: Stall Sving Eier: Stall Sving Svart m/hvite stolper,oransje søm, rek
E. Rennesvik B 01/12-b/1 1640 28,5 0 B E. Rennesvik BI 02/07-p/3 2100 P 18,3 0 P E. Rennesvik J 09/07-06/7 2100 1 15,5a 30 17* B Erlend Rennesvik (T)
8
2021: 8 0 -1 -0 -4 -16,0a -17.500 2020: 5 -1 -0 -0 -1 -17,5a -14.000 Tot: 14 - 1 - 1 - 0 - 5
ROSITA'S LILY 8 20,5M 16,0AM 31.500 5 år Mørkbr HP v. Orlando Vici (FR) e. Southwind Rosita (US) v. Broadway Hall Oppdr.: Lillian Sjølie Eier: Lillian Sjølie /Ingeberg Svart m/rød og hvit skldklaff. rekl.
D. Dalen BI 09/04-02/3 2100 0 18,3ag 15 222 D. Dalen BI 19/04-01/9 2100 5 16,1a 15 385 D. Dalen BI 07/05-02/3 2100 6 17,0a 12 100 D. Dalen M 16/05-02/7 2140 5 16,0a 12 528 D. Dalen BI 07/07-03/4 2100 0 16,6a 15 260 BI Dag-Sveinung Dalen (T) - Mariann Olafsen
Forts. neste side
MADE IN SWEDEN
Tänk framåt, åk bakåt! Umesläp tar hästen in i framtiden - åkande baklänges.
Umesläp Nord Bygdsiljum 0914-202 60 , Östersund 070-646 10 68 , Sundsvall 070 645 50 66 Umesläp Mitt Borlänge, Stockholm, 070-256 11 25
Umesläp Öst/Skåne Norsholm, Veberöd 0709-942 942 Umesläp Väst Karlstad, Göteborg, 0768-080 893, 070-677 41 68, Halmstad 070-841 13 48
Bygg ditt eget drömsläp med de senaste detaljerna på vår hemsida www.umeslap.se
MADE IN SWEDEN
Tänk framåt, åk bakåt! Umesläp tar hästen in i framtiden - åkande baklänges.
Umesläp Nord Bygdsiljum 0914-202 60 , Östersund 070-646 10 68 , Sundsvall 070 645 50 66 Umesläp Mitt Borlänge, Stockholm, 070-256 11 25
Umesläp Öst/Skåne Norsholm, Veberöd 0709-942 942 Umesläp Väst Karlstad, Göteborg, 0768-080 893, 070-677 41 68, Halmstad 070-841 13 48
Bygg ditt eget drömsläp med de senaste detaljerna på vår hemsida www.umeslap.se
MADE IN SWEDEN
Tänk framåt, åk bakåt! Umesläp tar hästen in i framtiden - åkande baklänges.
Umesläp Nord Bygdsiljum 0914-202 60 , Östersund 070-646 10 68 , Sundsvall 070 645 50 66 Umesläp Mitt Borlänge, Stockholm, 070-256 11 25
Umesläp Öst/Skåne Norsholm, Veberöd 0709-942 942 Umesläp Väst Karlstad, Göteborg, 0768-080 893, 070-677 41 68, Halmstad 070-841 13 48
Bygg ditt eget drömsläp med de senaste detaljerna på vår hemsida www.umeslap.se
MADE IN SWEDEN
Tänk framåt, åk bakåt! Umesläp tar hästen in i framtiden - åkande baklänges.
Umesläp Nord Bygdsiljum 0914-202 60 , Östersund 070-646 10 68 , Sundsvall 070 645 50 66 Umesläp Mitt Borlänge, Stockholm, 070-256 11 25
Umesläp Öst/Skåne Norsholm, Veberöd 0709-942 942 Umesläp Väst Karlstad, Göteborg, 0768-080 893, 070-677 41 68, Halmstad 070-841 13 48
Bygg ditt eget drömsläp med de senaste detaljerna på vår hemsida www.umeslap.se
Eik Senteret Hadeland Maskin A/S Ola Skiaker, Sørvanbakken 23 2770 Jaren • Tel: 61 31 38 50
Mob: 911 20 430 • [email protected]
Umesläp AB, Bygdsiljum • www.umeslap.se Tel: 0914-202 66 • [email protected]
AKTUELT 00 TRAV OG GALOPP-NYTT Torsdag 9. juni 2016
MADE IN SWEDEN
Tänk framåt, åk bakåt! Umesläp tar hästen in i framtiden - åkande baklänges.
Umesläp Nord Bygdsiljum 0914-202 60 , Östersund 070-646 10 68 , Sundsvall 070 645 50 66 Umesläp Mitt Borlänge, Stockholm, 070-256 11 25
Umesläp Öst/Skåne Norsholm, Veberöd 0709-942 942 Umesläp Väst Karlstad, Göteborg, 0768-080 893, 070-677 41 68, Halmstad 070-841 13 48
Bygg ditt eget drömsläp med de senaste detaljerna på vår hemsida www.umeslap.se
MADE IN SWEDEN
Tänk framåt, åk bakåt! Umesläp tar hästen in i framtiden - åkande baklänges.
Umesläp Nord Bygdsiljum 0914-202 60 , Östersund 070-646 10 68 , Sundsvall 070 645 50 66 Umesläp Mitt Borlänge, Stockholm, 070-256 11 25
Umesläp Öst/Skåne Norsholm, Veberöd 0709-942 942 Umesläp Väst Karlstad, Göteborg, 0768-080 893, 070-677 41 68, Halmstad 070-841 13 48
Bygg ditt eget drömsläp med de senaste detaljerna på vår hemsida www.umeslap.se
MADE IN SWEDEN
Tänk framåt, åk bakåt! Umesläp tar hästen in i framtiden - åkande baklänges.
Umesläp Nord Bygdsiljum 0914-202 60 , Östersund 070-646 10 68 , Sundsvall 070 645 50 66 Umesläp Mitt Borlänge, Stockholm, 070-256 11 25
Umesläp Öst/Skåne Norsholm, Veberöd 0709-942 942 Umesläp Väst Karlstad, Göteborg, 0768-080 893, 070-677 41 68, Halmstad 070-841 13 48
Bygg ditt eget drömsläp med de senaste detaljerna på vår hemsida www.umeslap.se
MADE IN SWEDEN
Tänk framåt, åk bakåt! Umesläp tar hästen in i framtiden - åkande baklänges.
Umesläp Nord Bygdsiljum 0914-202 60 , Östersund 070-646 10 68 , Sundsvall 070 645 50 66 Umesläp Mitt Borlänge, Stockholm, 070-256 11 25
Umesläp Öst/Skåne Norsholm, Veberöd 0709-942 942 Umesläp Väst Karlstad, Göteborg, 0768-080 893, 070-677 41 68, Halmstad 070-841 13 48
Bygg ditt eget drömsläp med de senaste detaljerna på vår hemsida www.umeslap.se
Eik Senteret Hadeland Maskin A/S Ola Skiaker, Sørvanbakken 23 2770 Jaren • Tel: 61 31 38 50
Mob: 911 20 430 • [email protected]
Umesläp AB, Bygdsiljum • www.umeslap.se Tel: 0914-202 66 • [email protected]
Totalisatorløp 01
9
2021: 2 1 -1 -0 -0 -18,1v -21.000 2020: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0 Tot: 2 - 1 - 1 - 0 - 0
EMPEREUR 9 18,1M 21.000 4 år Mørkbr V v. Look de Star (FR) e. Pirana (DK) v. Good As Gold Oppdr.: Finn W. Jensen & Gustav Jensen Eier: Øyvind Rogne /Rasta hvit m/blått sk.stk,ermer&belte + rekl
S. Weberg M 18/08-b/2 2140 29,6 0 B S. Weberg M 03/09-b/1 2140 n 33,0 g 0 B E. Killingmo B 25/05-p/2 2140 P 19,9 g 0 P V. Hop BI 21/06-07/8 2100 2 18,3 12 67 V. Hop B 13/07-08/3 2140 1 18,1 15 12 B Vidar Hop (T) - Erik Killingmo (T)
10
2021: 1 1 -0 -0 -0 -17,0a -14.000 2020: 0 -0 -0 -0 -0 -, -0 Tot: 7 - 1 - 0 - 0 - 5
GLAZIER'S VICTORIA 10 18,5M 17,0AM 27.000 6 år Brun HP v. Kiss Francais (FR) e. Phoenix Kronos (IT) v. Viking Kronos Oppdr.: Kai Korsviken Eier: Kai Korsviken /Skiptvet rød m/blå krage,belte,ermfelt + reklam
O. Mikkelborg BI 30/08-04/1 2600 6 23,4 g 12 599 O. Mikkelborg B 04/09-09/3 2140 h 5 18,5 16 345 O. Mikkelborg B 11/09-08/5 2140 h 4 19,0 16 364 Å. Tengsareid J 30/04-p/3 2100 P 20,4…

Search related