of 20 /20
FON AKIM TABLOSU

FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

FON AKIM TABLOSU

Page 2: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

Fon Akım Tablosu

Belirli bir alanda gerçekleştirilecek faaliyet için ayrılmış para veya yerine geçebilecek değerlerin tümüne fon denmektedir.

Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını ve bunların kullanım yerlerini gösteren tablodur.

Temel mali tabloları tamamlayıcı ve işletmenin mali durumunu daha iyi yorumlamayı amaçlayan bir tablodur.

Page 3: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

Fonlar, ekonomik faaliyet sonucu elde edilen kar veya zararla, ya da finansal faaliyet sonucunda kazanılır ve kullanılırlar.

Fon kaynakları; aktifte yer alan hesaplardaki azalış pasifte yer alan hesaplardaki artış

İşletme faaliyetleri sonucu yaratılan kaynaklar

Fon kullanımı; aktifte yer alan hesaplardaki artış pasifte yer alan hesaplardaki azalış İşletme faaliyetleri sonucu yaratılan kaynaklar

Fon kaynakları, fon kullanımlarına eşittir.

Fon akım tablosunun düzenlenebilmesi için son iki yıla ait karşılaştırmalı bilanço ve cari yıla ait gelir tablosu gereklidir.

Page 4: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

NAKİT AKIM TABLOSU

Page 5: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

Nakit Akım Tablosu

Geçmişe ait finansman politikalarının değerlendirilmesi suretiyle

geleceğe yönelik planlamaların yapılması sürecinde nakit ihtiyacının

doğru olarak tahmin edilmesi işletme açısından büyük önem

taşımaktadır. Geleceğe yönelik nakit planlamasında izlenecek en

basit yol, belli bir dönemde nakdin işletme içine ve dışına akışını

tahmin etmektir.

Nakit Gereksinimi = Faaliyetlerden ve Müşterilerden Tahsil edilen

Nakit (İşletme Giderleri + Mal ve Hizmet Sağlayanlara Ödenen

Nakit)

Bu nakit ihtiyacını tespit ederken işletmede kullanılan en yaygın araç

Nakit Akım Tablosudur.

Page 6: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit

kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir tablodur.

İşletmenin para akışını özetler.

Bu tabloda sadece nakit giriş ve çıkışları yer aldığından fon akım

tablosundan daha dar kapsamlıdır.

Tablonun düzenlenebilmesi için işletmenin son iki yıla ait

karşılaştırmalı bilançoları ile cari hesap dönemine ait gelir

tablosuna ihtiyaç vardır.

Nakit akım tablosunun sonucu, işletmenin dönem sonu

bilançosundaki “Hazır Değerler” toplamına eşit çıkmalıdır.

Page 7: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

Nakit Akım Tablosunu Oluşturan Unsurlar

A. Dönem Başı Nakit Mevcudu

B. Dönem İçi Nakit Girişleri (+)

C. Dönem İçi Nakit Çıkışları (-)

DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)

NAKİT ARTIŞI ya da AZALIŞI (B-C)

Dönem Başı Nakit Mevcudu: İşletmenin dönem başı (geçmiş

dönem) kasa, banka mevcudu ve elindeki çeklerini (Hazır Değerler) ifade eder.

Dönem Sonu Nakit Mevcudu: Cari dönemdeki Hazır Değerler tutarına eşit çıkmalıdır.

Nakit Artışı ya da Azalışı: Dönem içi nakit girişleri ve çıkışları arasındaki farktır.

Page 8: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

Dönem İçi Nakit Girişleri

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit

Sermaye Artışından Sağlanan Nakit

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit

Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit

Satışlardan Elde Edilen Nakit

Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit

Diğer Nakit Girişleri

Page 9: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

Dönem İçi Nakit Çıkışları

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri

Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları

Olağan Dışı Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları

Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları

Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri

Ödenen Vergi ve Benzerleri

Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkşları

Ödenen Temettüler Diğer Nakit Çıkışları

Page 10: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

ABC İŞLETMESİ NAKİT AKIM TABLOSU

A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU xxxx

B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ xxxx

1. Satışlardan Elde Edilen Nakit xxx

a) Net Satışlar xx

b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) xx

c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) (xx)

2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit

xxx

3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit xxx

4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Ticari Borçlar ve Borç ve Gider Karşılıkları hariç)

xxx

a) Menkul Kıymet İhraçlarından xx

b) Alınan Krediler xx

c) Diğer Artışlar xx

5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (Ticari Borçlar ve Borç ve Gider Karşılıkları hariç)

xxx

a) Menkul Kıymet İhraçlarından xx

b) Alınan Krediler xx

c) Diğer Artışlar xx

6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit xxx

7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit xxx

8. Diğer Nakit Girişleri (Hazır Değ., Tic.Alac., Stoklar dışında kalan Dön.ve Dur.Varl. Azalışları)

xxx

Page 11: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI xxxx

1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları xxx

a) Satışların Maliyeti xx

b) Stoklardaki Artışlar xx

c) Ticari Borçlardaki Azalışlar xx

d) Ticari Borçlardaki Artışlar (-) (xx)

e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) (xx)

f) Stoklardaki Azalışlar (-) (xx)

2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları xxx

a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri xx

b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri xx

c) Genel Yönetim Giderleri xx

d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) (xx)

3. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları

xxx

a) Diğer Faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar xx

b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-)

(xx)

Page 12: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

4. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları xxx

5. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı xxx

a) Olağandışı Gider ve Zararlar xx

b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-)

(xx)

6. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları (Brüt çıkış-Amortismanlar düşülmeden)

xxx

7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Ticari Borç ve Karş. Hariç) xxx

a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri xx

b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri xx

c) Diğer Ödemeler xx

8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Ticari Borç ve Karş. Hariç) xxx

a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri xx

b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri xx

c) Diğer Ödemeler xx

9. Ödenen Vergi ve Benzerleri* xxx

10. Ödenen Temettüler** xxx

11. Diğer Nakit Çıkışları (Diğer Dönen Varlıklar’daki artışlar) xxx

D. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) XXXX

E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) XXXX

Page 13: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

*ÖDENEN VERGİ VE BENZERLERİ (Örnek)

Önceki Dönem Cari Dönem

Borç ve Gider Karşılıkları 30.000.- 56.000.-

370 Dönem Karı Verg. Yasal Yük.Karş.* 38.000.- 70.000.-

371 Dönem Kar. Peşin Öd.Verg.Yük.(-)** (8.000.-) (14.000.-)

Cari Dönemde Ödenen Önceki Dönem Vergisi . . . . . . . 30.000.- (38.000– 8.000)

Cari Dönemde Ödenen Geçici Vergi . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.-

Ödenen Vergi ve Benzerleri Toplamı . . . . . . . . . . . . . . . 44.000.-

*izleyen dönemde ödeneceği kesinleşen vergi

**izleyen yılın vergisinden düşülmek üzere ödenen geçici vergi

Page 14: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

**ÖDENEN TEMETTÜLER (Örnek)

Önceki Dönem Cari Dönem

Kar Yedekleri 57.000.- 72.000.- Yasal Yedekler 32.000.- 36.000.- Statü Yedekleri 15.000.- 18.000.- Olağanüstü Yedekler 10.000.- 18.000.-

Geçmiş Yıllar Karları 15.000.- 13.000.-

Dönem Net Karı 50.000.- 70.000.-

Önceki Dönemin Net Karı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.- Cari Dönemde Kar Yedeklerindeki Artış (-). . . . . . . . (15.000.-) Cari Dönemde Kar Yedeklerindeki Azalış (+). . . . . . - Cari Dönemde Geçmiş Yıllar Karları*ndaki Artış (-) - Cari Dönemde Geçmiş Yıllar Karlarındaki Azalış(+) 2.000.- Dağıtılan Temettü Tutarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000.-

*Geçmiş Yıllar Karları (570) geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan karlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği hesaptır.

Page 15: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

ÖDENEN TEMETTÜLER (Örnek)

Önceki Dönem Cari Dönem

Kar Yedekleri 70.000.- 62.000.- Yasal Yedekler 45.000.- 41.000.- Statü Yedekleri 15.000.- 13.000.- Olağanüstü Yedekler 10.000.- 8.000.- Geçmiş Yıllar Karları 9.000.- 11.000.-

Dönem Net Karı 50.000.- 70.000.-

Önceki Dönemin Net Karı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.- Cari Dönemde Kar Yedeklerindeki Artış (-). . . . . . . . - Cari Dönemde Kar Yedeklerindeki Azalış (+). . . . . . 8.000.- Cari Dönemde Geçmiş Yıllar Karlarındaki Artış (-) (2.000.-) Cari Dönemde Geçmiş Yıllar Karlarındaki Azalış(+) - Dağıtılan Temettü Tutarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.000.-

Page 16: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

ABC A.Ş. KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

AKTİF 2015 2016

I. DÖNEN VARLIKLAR

A. Hazır Değerler 400 1,800

B. Ticari Alacaklar 40,000 58,300

C. Stoklar 60,000 71,500

D. Diğer Dönen Varlıklar 2,600 3,650

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 103,000 135,250

II. DURAN VARLIKLAR

A. Mali Duran Varlıklar 500 1,300

B. Maddi duran Varlıklar (Net) 15,800 30,000

1. Maddi Duran Varlıklar 39,600 59,800

2. Birikmiş Amortismanlar(-) (23,800) (29,800)

C. Diğer Duran Varlıklar 800 1,000

DURAN VARLIK LAR TOPLAMI 17,100 32,300

AKTİF TOPLAMI 120,100 167,550

UYGULAMA PASİF 2015 2016

I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A. Mali Borçlar 5,000 4,200

B. Ticari Borçlar 32,500 45,800

C. Diğer Borçlar 2,600 3,100

D. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 7,400 10,900

E. Borç ve Gider Karşılıkları 15,800 22,000

1. Dön.Karı ve Diğer Yasal Yük.Karşılıkları 15,800 22,000

2. Dön.Kar.Peşin Öd. Vergi Diğ. Yüküm. (-) - -

KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI 63,300 86,000

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYN.TOPLAMI - -

III-ÖZKAYNAKLAR

A. Ödenmiş Sermaye 20,000 26,000

B. Sermaye Yedekleri 5,000 5,000

MDV Yeniden Değerleme Artışları 5,000 5,000

C. Kar Yedekleri 10,800 20,550

1. Yasal Yedekler 7,800 10,800

2. Statü Yedekleri - -

3. Olağanüstü Yedekler 3,000 9,750

D. Dönem Net Karı 21,000 30,000

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 56,800 81,550

PASİF TOPLAMI 120,100 167,550

Page 17: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

ABC A.Ş. 2016 yılı GELİR TABLOSU

2016

A. BRÜT SATIŞLAR 620,000

B. SATIŞ İNDİRİMLERİ 20,000

C. NET SATIŞLAR 600,000

D. SATIŞLARIN MALİYETİ 450,000

BRÜT SATIŞ KARI 150,000

E.FAALİYET GİDERLERİ (-) 70,000

FAALİYET KARI 80,000

H.FİNANSMAN GİDERLERİ 40,000

OLAĞAN KAR 40,000

I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 12,000

DÖNEM KARI 52,000

K. DÖNEM KARI VER. VE DİĞ.YS. YÜK. KARŞ. 22,000

DÖNEM NET KARI 30,000

Page 18: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU

B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ

1. Satışlardan Elde Edilen Nakit

a. Net Satışlar

b. Ticari Alacaklardaki Azalışlar

c. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)

2.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan

3.Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit

4.KVY Kaynaklr. Artışlardan Sağ. Nakit (Ticari Borç ve Karş. Hariç)

a. Diğer Borçlar

b. Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler

5.UVY Kaynak. Artışlardan Sağ. Nakit (Ticari Borç ve Karş. Hariç)

6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit

7.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit

8. Diğer Nakit Girişleri

C. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI

1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

a. Satışların Maliyeti

b. Stoklardaki Artışlar

c. Ticari Borçlardaki Azalışlar

d. Ticari Borçlardaki Artışlar (-)

e. Amortismanlar (-)

2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları

3.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları

4. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları

5. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı

6. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları

a. Mali Duran Varlık

b. Maddi Duran Varlık

c. Diğer Duran Varlık

7. KVY Kaynak Ödemeleri (Ticari Borç ve Karş. Hariç)

a. Mali Borçlar

8. UVY Kaynak Ödemeleri (Ticari Borç ve Karş. Hariç)

9. Ödenen Vergi ve Benzerleri

10. Ödenen Temettüler

11. Diğer Nakit Çıkışları

D. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)

E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C)

ABC A.Ş.nin Nakit Akım Tablosunu düzenleyiniz.

Page 19: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

ABC A.Ş. 2016 YILI NAKİT AKIM TABLOSU

A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 400

B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 603,700

1. Satışlardan Elde Edilen Nakit 581,700

a. Net Satışlar

600,000

b. Ticari Alacaklardaki Azalışlar

-

c. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)

(18,300)

2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan -

3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 12,000

4. KVY Kaynaklr. Artışlardan Sağ. Nakit (Ticari Borç ve Karş. Hariç) 4,000

a. Diğer Borçlar

500

b. Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler

3,500

5. UVY Kaynak. Artışlardan Sağ. Nakit (Ticari Borç ve Karş. Hariç) -

6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 6,000

7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit -

8. Diğer Nakit Girişleri -

Page 20: FON AKIM TABLOSU · 2019. 11. 20. · Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir

C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 602,300

1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 442,200

a. Satışların Maliyeti 450,000

b. Stoklardaki Artışlar 11,500

c. Ticari Borçlardaki Azalışlar -

d. Ticari Borçlardaki Artışlar (-) (13,300)

e. Amortismanlar (-) (6,000)

2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 70,000

3. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları

-

4. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 40,000

5. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı -

6. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 21,200

a. Mali Duran Varlık 800

b. Maddi Duran Varlık 20,200

c. Diğer Duran Varlık 200

7. KVY Kaynak Ödemeleri (Ticari Borç ve Karş. Hariç) 800

a. Mali Borçlar 800

8. UVY Kaynak Ödemeleri (Ticari Borç ve Karş. Hariç) -

9. Ödenen Vergi ve Benzerleri 15,800

10. Ödenen Temettüler 11,250

11. Diğer Nakit Çıkışları 1,050

D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 1,800

E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 1,400