TMS / TFRS UYGULAMALARI - kto.org.tr .TMS 1 Finansal Tablolar±n Sunuluu TMS 2 Stoklar TMS 7 Nakit

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TMS / TFRS UYGULAMALARI - kto.org.tr .TMS 1 Finansal Tablolar±n Sunuluu TMS 2 Stoklar TMS 7...

TMS / TFRS

UYGULAMALARI

AL OSMAN EFLATUN

Sorumlu Ortak Badeneti

Referans Bamsz Denetim ve Danmanlk A..

Trkiye Muhasebe

Standartlar

(TMS)

29 Standart

Trkiye Finansal

Raporlama

Standartlar

(TFRS)

12 Standart

Trkiye Muhasebe Standartlar

GENEL TANITIM

TMS 1 Finansal Tablolarn Sunuluu

TMS 2 Stoklar

TMS 7 Nakit Ak Tablosu

TMS 8 Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklikler ve Hatalar

TMS 10 Raporlama Dneminden (Bilano Tarihinden) Sonraki Olaylar

TMS 11 naat Szlemeleri

TMS 12 Gelir Vergileri

TMS 16 Maddi Duran Varlklar

TMS 17 Kiralama lemleri

TMS 18 Haslat

TMS 19 alanlara Salanan Faydalar

TMS 20 Devlet Teviklerinin Muhasebeletirilmesi ve Devlet Yardmlarnn Aklanmas

TMS 21 Kur Deiiminin Etkileri

TMS 23 Borlanma Maliyetleri

TMS 24 likili Taraf Aklamalar

GENEL TANITIM

TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarnda Muhasebeletirme ve Raporlama

TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar

TMS 28 tiraklerdeki Yatrmlar

TMS 29 Yksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

TMS 31 Ortaklklarndaki Paylar

TMS 32 Finansal Aralar: Sunum

TMS 33 Hisse Bana Kazan

TMS 34 Ara Dnem Finansal Raporlama

TMS 36 Varlklarda Deer Dkl

TMS 37 Karlklar, Koullu Borlar ve Koullu Varlklar

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlklar

TMS 39 Finansal Aralar: Muhasebeletirme ve lme

TMS 40 Yatrm Amal Gayrimenkuller

TMS 41 Tarmsal Faaliyetler

GENEL TANITIM

GENEL TANITIM

TFRS 1 Trkiye Finansal Raporlama Standartlarnn lk Uygulamas

TFRS 2 Hisse Bazl demeler

TFRS 3 letme Birlemeleri

TFRS 4 Sigorta Szlemeleri

TFRS 5 Sat Amal Elde Tutulan Duran Varlklar ve Durdurulan Faaliyetler

TFRS 6 Maden Kaynaklarnn Aratrlmas ve Deerlendirilmesi

TFRS 7 Finansal Aralar: Aklamalar

TFRS 8 Faaliyet Blmleri

TFRS 9 Finansal Aralar

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

TFRS 11 Mterek Anlamalar

TFRS 12 Dier letmelerdeki Paylara likin Aklamalar

Finansal Durum Tablosu (Bilano)

Kapsaml Gelir Tablosu (Gelir Tablosu )

zkaynak Deiim Tablosu

Nakit Ak Tablosu

KULLANILACAK FNANSAL TABLOLAR

KULLANILACAK FNANSAL TABLOLAR- Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR

Dnen Varlklar

Nakit ve Nakit Benzerleri

Ticari Alacaklar

Dier Alacaklar

Stoklar

Canl Varlklar

Dier Dnen Varlklar

Duran Varlklar

Dier Alacaklar

Finansal Yatrmlar

Yatrm Amal Gayrimenkuller

Maddi Duran Varlklar

Maddi Olmayan Duran Varlklar

Ertelenmi Vergi Varl

Toplam Varlklar

YKMLLKLER

Ksa/Uzun Vadeli Ykmllkler

Finansal Borlar

Dier Finansal Ykmllkler

Ticari Borlar

Dier Borlar

Dnem Kar Vergi Ykmll

Bor Karlklar

Dier Ksa Vadeli Ykmllkler

Ertelenmi Vergi Ykmll

zkaynaklar

denmi Sermaye

Sermaye Dzeltme Farklar

Kardan Ayrlan Kstlanm Yedekler

Gemi Yllar Kar / Zararlar

Net Dnem Kar / Zarar

Toplam Ykmllkler ve zkaynaklar

KULLANILACAK FNANSAL TABLOLAR- Kapsaml Gelir Tablosu

TO

PLA

M K

AP

SA

MLI

GELR

KA

PS

AM

LI

GELR

SRDRLEN FAALYETLER

Sat Gelirleri

Satlarn Maliyeti

Brt Kar (Zarar)

Faaliyet Giderleri

Dier Faaliyet Gelirleri

Dier Faaliyet Giderleri

Faaliyet Kar (Zarar)

zkaynak Yntemiyle Deerlenen Yatrmlarn Kar/ Zararlarndaki Paylar

Finansal Gelirler

Finansal Giderler

Srdrlen Faaliyetler Vergi ncesi Kar (Zarar)

Vergi Gelir (Gideri)

Dnemin Vergi Gideri

Ertelenmi Vergi Geliri (Gideri)

Srdrlen Faaliyetler Dnem Kar (Zarar)

DURDURULAN FAALYETLER

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonras Dnem Kar (Zarar)

Dnem Kar (Zarar)

D

ER

KA

PS

AM

LI

GELR

DER KAPSAMLI GELR

Duran Varlk Deerleme Artlar

Ertelenen Vergi Etkisi

Toplam Kapsaml Gelir (Vergi Sonras)

KULLANILACAK FNANSAL TABLOLAR- Kapsaml Gelir Tablosu

Dipnot 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009

No 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Sat Gelirleri [x] 183.064.146 121.844.666 97.490.378

Satlarn Maliyeti (-) [x] -160.942.920 -108.490.282 -85.908.147

Brt Kar (Zarar) 22.121.226 13.354.384 11.582.231

Pazarlama Sat ve Datm Giderleri (-) [x] -5.093.200 -4.415.435 -4.219.488

Genel Ynetim Giderleri (-) [x] -2.907.735 -2.775.788 -2.469.420

Dier Faaliyet Gelirleri [x] 466.033 405.894 2.341.996

Dier Faaliyet Giderleri (-) [x] -163.841 -443.834 -337.359

Faaliyet Kar (Zarar) 14.422.483 6.125.221 6.897.960

Finansal Gelirler [x] 28.206.907 11.755.368 14.825.063

Finansal Giderler (-) [x] -27.940.093 -9.456.965 -14.414.078

Vergi ncesi Kar (Zarar) 14.689.297 8.423.624 7.308.945

Vergi Gelir (Gideri) -2.431.982 -1.326.370 -699.293

Dnemin Vergi Gideri (-) [x] -2.674.437 -912.535 -352.578

Ertelenmi Vergi Geliri (Gideri) [x] 242.455 -413.835 -346.715

Dnem Kar (Zarar) 12.257.315 7.097.254 6.609.652

Dier Kapsaml Gelir -10.296 24.018.369 0

Duran Varlk Deerleme Artlar [x] -12.870 28.611.842 0

Ertelenen Vergi Etkisi [x] 2.574 -4.593.473 0

TOPLAM KAPSAMLI GELR(Vergi Sonras) 12.247.019 31.115.623 6.609.652

KULLANILACAK FNANSAL TABLOLAR- Nakit Akm Tablosu

A. Esas Faaliyetlerden Salanan Nakit Akmlar

Esas Faaliyet Gelirlerinden Nakit Girileri

Esas Faaliyet Giderlerinden Nakit klar

Dier Faaliyetlerden Nakit Aklar

B. Yatrm Faaliyetlerinden Salanan Nakit Aklar

C. Finansman Faaliyetlerinden Salanan Nakit Akmlar

D. Kur Farklarnn Nakit ve Nakit Benzerlerine Etkisi

E. Faaliyetlerden Salanan Nakit Akmlar

F. Dnem Bandaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

G. Dnem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

KULLANILACAK FNANSAL TABLOLAR- Nakit Akm Tablosu

01.01.2011 01.01.2010 01.01.2010

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Esas Faaliyetlerden Salanan Nakit Akmlar 6.946.624 -4.183.219 -13.893.435

Esas Faaliyet Gelirlerinden Nakit Girileri ; 167.625.524 113.983.423 92.132.233

Esas Faailiyet Konusu Satlar 182.897.658 122.011.154 97.490.378

Ticari Alacaklardaki Deiim -15.272.134 -8.027.731 -5.358.145

Esas Faaliyet Giderlerinden Nakit klar ; -143.320.956 -117.226.414 -102.890.555

Satlan Mal ve Hizmet Maliyetleri -159.209.366 -106.646.390 -84.749.616

Stoklardaki Deiim -9.067.968 -329.344 3.216.681

Ticari Borlardaki Deiim 32.565.091 -3.277.209 -14.868.812

Faaliyet Giderlerinden Nakit klar -7.608.713 -7.608.713 -6.488.808

Esas faaliyet sonucu oluan nakit 24.304.568 -3.242.991 -10.758.322

Dier Faaliyetlerden Nakit Aklar 417.666 279.423 -1.780

Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Aklar 603.714 2.428.375 393.483

letme Faaliyetleriyle lgili Nakit Aklar (net) -15.195.133 -3.343.662 -3.174.239

Vergi demeleri -3.184.191 -304.364 -352.578

Yatrm Faaliyetlerinden Salanan Nakit Aklar -892.775 -441.106 10.809.171

Yatrm Faaliyetinden Nakit Girileri; 41.648 283.588 11.012.052

Finansal Varlk Satlar 0 0 11.000.000

Maddi - Maddi Olmayan Duran Varlk Satlar 36.079 279.015 10.767

Alnan Temettler 5.569 4.573 1.285

Yatrm Faaliyetinden Nakit klar; -934.423 -724.694 -202.881

Maddi- Maddi Olmayan Duran Varlk Allar -934.423 -724.694 -202.881

Finansman Faaliyetlerinden Salanan Nakit Akmlar 6.446.060 -4.925.317 -11.464.159

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Girileri; 9.994.688 153.643 44.945

Ksa Vadeli Finansal Borlardan Nakit Girileri 10.103.060 0 0

Dier Finansal Faaliyetlerden Nakit Girileri -108.372 153.643 44.945

Finansman Faaliyetlerinden Nakit klar; -3.548.628 -5.078.960 -11.509.104

Ksa Vadeli Finansal Borlardan Nakit klar 0 -1.570.252 -10.346.018

denen Temettler -3.548.628 -3.508.313 -1.163.032

Finansal Kiralama demeleri 0 -395 -54

Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Art 12.499.909 -9.549.642 -14.548.422

Dnem Bandaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 12.260.809 21.810.450 36.358.872

Dnem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 24.760.718 12.260.808 21.810.450

KULLANILACAK FNANSAL TABLOLAR- Nakit Akm Tablosu

KULLANILACAK FNANSAL TABLOLAR- Nakit Akm Tablosu 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Net Dnem Kar (Zarar) 1.295.148 956.156 4.390.054

letme faaliyetlerinden salanan net nakitin vergi ncesi kar

ile mutabakatna ynelik dzeltmeler 7.907.269 6.178.367 3.742.738

Vergi karl 0 443.039 167.538

Alacak karlklar 458.873 0 727.367

Reeskontlar -1.280.895 508.383 125.707

Kdem tazminat 770.307 434.911 1.421.372

Amortismanlar 3.562.157 3.245.154 3.689.059

Duran varlk sat karlar /zararlar -34.865 20.753 -22.761

Tahakkuklar 4.436.235 126.686 1.604.956

Ertelenen vergi -4.543 1.399.441 -3.970.500

Toplam 9.202.417 7.134.523 8.132.792

letme varlk v