eurofit baterija testova

Embed Size (px)

Text of eurofit baterija testova

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  1/38

  UPUTSTVA ZA MJERENJE EUROFIT

  BATERIJE TESTOVAUredili:

  Dr. Muriz Hadikaduni

  Mr. Admir Hadikaduni

  Aldin Avdi, prof

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  2/38

  OPTA UPUTSTVA ZA TESTIRANJE EUROFIT BATERIJOM TESTOVA

  Ispitanici izvode testove bosi, obueni u sportsku opremu opremu. Svi testovi semoraju izvoditi, ako je mogue, u dobro prozraenoj velikoj prostoriji, tj. Sportskoj

  dvorani ili kolskoj sali.Za testove u kojima se tri i skae potrebno je obezbijediti podlogu na kojoj se neklie. Kada se testiranje obavlja na otvorenom, uvijti previe variraju da bi se dobilistandardizirani rezultati testiranja.

  Redoslijed izvravanja motorikih testova organiziran je u krunom sistemu.Svaka radna stanica zato mora biti oznaena brojem. Ako su testovi podijeljeni u dvakruga redoslijed testiranja i dalje se mora potivati (opa preporuka).

  Svaki test ima specifina uputstva koja treba paljivo prouiti i proitati svakomispitaniku kako bi test bio to je mogue objektivniji.

  Zagrijavanje i istezanje prije poetka testa nisu dozvoljeni. Ispitanik moramirovati izmeu testova. Takoer, ispitanicima nije dozvoljeno prethodno probati test,

  ukoliko to nije striktno predvieno uputstvima za testiranje.Vano je da se ispitanici podstiu tokom testiranja. Voa testiranja mora

  podsticati ispitanike na precizno, brzo i doslijedno izvoenje testa, u skladu sa faktoromkoji se mjeri.

  Ukoliko se ovi motoriki testovi izvravaju isti dan kada i testovi kardio-respiratorne izdrljivosti, onda se oni izvravaju prvi.

  2.1. REDOSLIJED IZVRAVANJA MOTORIKIH TESTOVA

  1. Flamingo test ravnotee (FLB) (uvijek se mora prvi izvravati)2. Taping rukom (PLT)3. Sjed i dohvat (SAR)4. Skok u dalj iz mjesta (SBJ)5. Stisak ake (HGR)6. Leanje sijed (SUP)7. Izdraj u zgibu (BAH)8. Tranje tamo ovamo 105 m (SHR) (uvijek se izvrava posljednji).

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  3/38

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  4/38

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  5/38

  VARIJABLE ZA PROCJENUMOTORIKIH SPOSOBNOSTI

  (OPIS TESTOVA)

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  6/38

  FLAMINGO

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  7/38

  1. FLAMINGO (FLB)

  Faktor : opa ravnotea

  Opis testa: balansiranje na jednoj nozi na gredici zadanih dimenzija.

  Oprema i rekviziti potrebni zaizvoenje testa :

  Metelna ili drvena geredica 50 cmduina x 4 cm visina x 3 cm irina,pokrivena materijalom maksimalnedebljine od 5 mm vrsto priljepljenim nagredicu. Stabilnost gredice se obezbjeujesa dva draa duine 15 cm i irine 2cm.to ima vie gredica to se vie ispitanika

  moe istovremeno ispitivati.Jedna toperica po gredici ( bez automatskog vraenja na nulu, tako da se mjerenjenastavlja nakon zaustavljanja i ponovnog startanja ).

  Uputstva za ispitanike : Pokuaj i ostani da balansira to moe due na uzdunoj osigredice dok stoji na nozi kojoj eli. Savi slobodno nogu unazad i uhvati je istostranomrukom za gornji dio stopala stojei kao flamingo. Pomoi u ti da zauzme pravilnupoziciju podravajui te mojom podlakticom. Test poinje kada ja povuem ruku.Pokuaj da balansira u ovoj poziciji to moe due. Svaki put kada izgubi ravnoteu (tj. spusti slobodnu nogu, onu koju dri ) ili dotakne pod bilo kojim dijelom tijelatestiranje se prekida. Test ete ponoviti tri puta, a raunat emo bolje vrijeme.

  Uputstva za mjerioce :

  - Stanite ispred ispitanika,

  - Ispitaniku je dozvoljen jedan probni pokuaj kako bi se upoznao sa testom ida

  bi ste bili sigurni da je shvatio uputstva,

  - Test poinje nakon probnog pokuaja,

  - Ukljuite topericu kada ispitanik pusti vau ruku,

  - Odmah zaustavite toparicu kada ispitanik izgubi ravnoteu, spusti slobodnu nogu idohvati pod bilo kojim dijelom tijela,

  - Poslije svakog pada pomognite ispitaniku da zauzme poetni poloaj,

  - Test ponavljate tri puta.

  Ocjena testa : Najdue vrijeme balansiranja u zadanom poloaju na gredici.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  8/38

  TAPING RUKOM

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  9/38

  2. TAPING RUKOM (PLT)

  Faktor : Svrha ove mjere je procjena brizne pokreta koja je definirana kao sposobnostbrzog izvoenja pokreta sa zadanom amplitudom.

  Opis testa : Brzo naizmjenino dodirivanje dvije poloe rukom po izboru.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa :

  - Sto podesiv po visini,

  - Dva gumena diska prenika 20 cm privrena horizontalno na sto, razmak izmeucentara diskova je 80 cm (izmeu ivica 60 cm), etverougaona ploa dimenzije 10x20 cmpostavljena na jednakoj udaljenosti izmeu dva diska,

  - toperica.

  Uputstva za ispitanike :

  Sjedite za stol, malo rairite stopala, postavite aku slobodne ruke na etverougaonuplou u centru. aku izabrane ruke postavite na suprotni disk. Prenesite izabranu akunaprijed i nazad izmeu dva diska to je bre mogue, preko ruke koja se nalazi u sredini.Budite sigurni da se svaki put dotakli disk. Kada ja kaem '' spremni sad! '' izvrite 25ciklusa (jedan ciklus = dodir suprotnog diska i vraanje na polazni disk ) to je bremogue. Zaustavite se kada ja dam znak ''stop''. Ja u glasno brojati cikluse. Test eteponoviti dva puta, a raunat emo bolje vrijeme.

  Uputstva za mjerioce :

  - Podesite visinu stola tako da njegova povrina bude odmah ispod nivoa pupkaispitanika,

  - Stanite pored stola, obratite panju na disk koji je ispitanik izabrao na poetku testa ibrojite dodire ovog diska,

  - Ukljuite topericu poslije rijei '' sad '', pod pretpostavkom da je ispitanik poeo nadisku A, toperica se zaustavlja kada on/ona dotakne ovaj disk po 25 put, tako ukupanbroj dodira diska A i B iznosi 50 ili 25 ciklusa izmeu A i B,

  - Ruka na etverougaonoj ploi stoji tamo itavo vrijeme testa,

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  10/38

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  11/38

  DOHVAT U SIJEDU

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  12/38

  3. DOHVAT U SIJEDU (DOHSJED)

  Faktori : gipkost

  Opis testa : Dohvat rukama to vie naprijed u sjedeem poloaju

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa :- Sto za testiranje ili sanduk duine 35 cm, irina 45 cn i visine 32 cm. Mjere gornje ploesu: duina 55 cm i irine 45 cm, ova gornja ploa prelazi 15 cm stranu sanduka o kojoj seispitanik opire nogama, skala raspona od 0 do 50 cm je oznaena na sredini gornje ploe,

  - Neprivren linijar duine 30 cm nalazi se na ploi po kojoj ga ispitanik gura rukama.

  Uputstva za ispitanike :

  Sjedi. Postavi stopalo ravno na stranu sanduka, a vrhove prstiju na ivice gornje ploe.Savi trup i isprui ruke to moe dalje naprijed, drei koljena opruenim, te lagano iravnomjerno guraj linijr ispred sebe, sa ispruenim rukama i bez trzanja. Ostani miran unajdaljoj poziji koju moe dostii. Test e biti obavljen dva puta, bolji rezultat e seraunati kao ocjena.

  Uputstva za mjerioce :

  - Kleknite pored ispitanika pritiite njegova /njene koljena,

  - Ispitanik mora dostii ivicu gornje ploe, dodirujui linijar prije nego to pone saispruanjem,

  - Rezultat je odreen najdaljom pozicijom koju ispitanik dostie na skali vrhovima svojihprstiju, ispitanik se mora zdrati u ovom poloaju najmanje dok se ne izbroji do dva, takose rezultat moe pravilno itati.

  - Ako prsti obje ruke ne dosegnu istu daljinu uzima se prosjek dosega dva prsta,- Test se mora izvesti lagano sa napredovanjem i bez zamaha,

  Drugi pokuaj slijedi poslije kratkog perioda odmora.

  Ocjena testa :

  - Bolji rezultat u centimetrima je ocjena (cm dosegnuti na skali na gornjoj ploi)

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  13/38

  SKOK U DALJ IZ MJESTA

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  14/38

  4. SKOK UDALJ IZ MJESTA(SDM)

  Faktor : Eksplozivan snaga

  Svrha skoka udalj iz mjesta je procjena eksplozivne snage koja ozanaava sposobnostaktiviranja maksimalonog broja motorikih jedinica u jedinici vremena pri realizacijijednostavnih motoriki struktura s konstantnim otporom ili s otporom proporcionalimmasi tijela.

  Opis testa : Skok u dalj iz stojeeg poloaja. Ispitanik se sunono odrazi s kraja obrnutopostavljene odskone daske (vii kraj daske je okrenut prema natrag) i to dalje moeobavezno sunono doskoiti na strunjae. Zamasi rukama i podizanje na prste doputenisu prije odraza. Dvostruki odraz nije doputen. Ispitanik obavezno skae bos. Odskoitei doskoite moraj biti u istoj ravni. Mjesto odraza ozaneno je crtom (samoljepljivatraka). Ukoliko imamo mogunosti postavimo mjernu traku od od 0 do 300 cm uzdoskoite, pomou koje jednostavnije oitavamo duinu skoka. Rezultat upisujemo ucentimetrima npr. Skok od 201cm upisujemo kao /2/0/1/, ili skok od 95 cm upisujemo

  kao /0/9/5/.

  Broj ispitivaa: 1 ispitiva dva asistenta i 1 zapisniar.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa:

  Strunjae meusobno spojene u duini 3 do 4 m , kreda, magneziji, metarska traka,ravnalo u obliku slava "T", reuter-odskona daska i slika zadatka.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  15/38

  Uputstva za ispitanike :

  Stanite sa normalno razmaknutim stopalima i nonim palevima neposredno iza linije.Savi te koljena sa rukam ispruenim ispred vas paralelno sa tlom. Kako savijete ruke,otro se odrazite i skoite to je mogue dalje. Pokuajte doskoiti na oba stopla i ostatiuspravno. Test se izvodi dva puta, a broji se bolji rezultat.

  Uputstva za mjerioce :

  - Na doskonoj strunjai su povuene paralelne linije na svaki 10 cm poevi od 1 m odstartne linije,

  - Traka za mjerenje (metar) postavljen okomiti na ovu liniju daje tanu mjeru,

  - Stanite sa strane i biljeiti duinu skoka,

  - Duina se mjeri od prednje ivice startne linije do take gdje se zadnji dio pete (najbliiodraznoj liniji ) spustio na strunjau,

  - Ako ispitanik padne unazad ili bilo kojim dijelom tijela dotakne strunjau dozvoljava

  mu se dodatni pokuaj,- Odskoite i doskona strunjaa moraju biti u istoj ravni i vrsto privrene za pod,

  - Poto razlike u ocjenama mogu biti znaajne, budite precizni u mjerenju.

  Ocjena testa: Ispitanik skae dva puta za redom a ocjenju je se najdui skok. Metarskomtrakom se meri razdaljina od crte odraza do njablieg traga na doskoitu. Ako otiscistopala nisu dobro vidljivi potrebno je pete ispitanika namazati magnezijem. Nepravinoizvedeni skokovi ponavljaju se.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  16/38

  STISAK AKE

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  17/38

  5. STISAK AKE (SNASAKE)

  Faktori : Statika snaga

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa :

  Kalibrirani runi dinamometar sa podesivim hvatom.

  Uputstva za ispitanike :

  Uzmite dinamometar u ruku u koju ste izabrali. Stisnite ga to moete snanije drei gaudaljenog od tijela. Tokom testa dinamometar vas ne smije dodirivati. Stiite postepenoi bez prekida najmanje dvije sekunde. Obavite test dva puta. Ocjenjuje se bolji rezulatat.

  Uputstva za mjerioce :

  - Vratite dinanometar na nulu prije testiranja svakog ispitanika i provjerite da li jebrojanik dinamometra okrenut prema ispitaniku tokom testiranja,

  - Traite od ispitanika da koristi ruku po izboru, podresite hvat tako da dvije ipkeodgovaraju prvoj falangi srednjeg prsta,

  - Tokom testiranja ruka i aka kojom se dri dinamometar nesmiju dodirivati tijelo,istrument se dri u liniji sa podlakticom i visi sa strane,

  - Poslije kratokog odmora vri se drugi pokuaj, kazaljka na brojaniku se mora vratiti nanulu poslije prvog pokuaja : mjerilac mora samo da provjeri da li je drugi pokuaj boljiod prvog.

  Ocjena testa :

  Bolji rezultat je ocjena izraena u kg sa tanou od 1 kg.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  18/38

  LEANJE - SJED

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  19/38

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  20/38

  - Tokom obavljanja testa ispravljajte ispitanika ukoliko ne dodiruje strunjau ramenimaili koljana laktovima kada se vraa u sjedei poloaj.

  Ocjena testa :

  Ukupan broj ispravno obavljenih pokreta leanje-sijed u 30 sekundi je i ocjena.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  21/38

  IZDRAJ U ZGIBU

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  22/38

  8. IZDRAJ U ZGIBU(IZDZGIB)Faktor : Funkcionalna snaga (statika izdrljivost miia ruku i ramena)

  Opis testa :

  Odravanje poloaja u zgibu dok se visi na ipki.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa :

  - Okrugla vodoravna ipka prenika 2,5 cm postavljena tako da je ispitanik, kada stojiispod nje, moe dohvati bez skakanja,

  - toperica,

  - Strunjaa za doskok ispod ipke,

  - Krpa i magnezijiska kreda,

  - Po izboru : klupa ili stolica.

  Uputstva za ispitanike :Stani ispod ipke i uhvati je prstima sa gornja strane i palcem sa donje strane, postaviruke na ipku i irini ramena sa prednjim hvatom. Ja u pomoi da se podigne dok tibrada nebude iznad ipke. Zadri ovaj poloaj to moe due bez oslanjanja brade naipku. Kda ti se nivo oiju spusti ispod ike test je zavren.

  Uputstva za mjerioce :

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  23/38

  - Ispitanik treba da stane ispod ipke sa akama u prednjem hvatu na ipki u iriniramena. Budite paljivi : mnogi ispitanici pokuavaju da postave ruke ire,

  - Visina ipke je postvaljena prema visini najvieg ispitanika, nemijte ih upalitipostavljanjem ipke previsoko,

  - Sa topericom u jednoj ruci uhavtite ispitanika preko butina drugom rukom i podignitega u ispravnom poloaju,

  - toperica se ukljuuje u trenutku kad ispitanikava brada pree preko ipke i puta se daradi,

  - Ljuljanje ispitanika mora biti zaustavljeno, ohrabrujte ispitanika,

  - Zaustavite topericu kada ispitanik vie me moe da odrava propisani poloaj, kako jeto gore opisano (oi se spuste ispod ipke),

  - Ne saoptavajte vrijeme ispitaniku tokom testiranja,

  - Izmeu ispitanika oistite ipku krpom, ispitanik moe koristiit kredu za ake,

  - Ispitanik se moe pomoi klupom ili stolicom da bi dohvatio ipku.Ocjena testa : Vrijeme izraeno u desetinkama sekunde je ocjena.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  24/38

  TRANJE TAMO OVAMO 105 m

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  25/38

  9. TRANJE TAMO-OVAMO 10X5 m (TRC10X5)

  Faktor : brzina tranja, okretnost

  Opis testa :

  Tranje i okretanje pri maksimalnoj brzini.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa :- ist neklizajui pod (strunjau propisno osigurati da se neklie),

  -toperica,

  -Mjerna traka ( metar ),

  -Kreda ili ljepljiva traka,

  -Saobraajni unjevi.

  Uputstva za ispitanike :

  Pripremi se iza linije. Jedno stopalo mora biti neposredno iza linije. Kad se oznai start

  potri to je mogue bre do druge linije i vrati se na startnu liniju, prelazei obe linije saoba stopala.

  To je jedan ciklus, a mora to da uradi pet puta. Kada bude trao peti put ne smanjujbrzinu pri dolasku u cilj ve nastavi da tri. Test se izvodi jednom.

  Uputstva za mjerioce :

  -Povucite na podu dvije paralne linije (kredom ili ljepljivom trakom) koje su razmaknutepet metara,

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  26/38

  -Linija je duga 1,20 m i krajevi svake linje su oznaeni unjevima,

  -Provjerite da li su on/ona sa oba stopala preli liniju svaki put kada su trali zahtjevanomputanjom i da li su okreti napravljni to je bre mogue,

  -Objavite ukupan broj zavrnih ciklusa nakon svakog ciklusa,

  -Test se prekida kada ispitanik pree liniju cilja jednim stopalom,-Ispitanik se ne smije klizati tokom testa zato je nophodno da pod bude od neklizajuegmaterijala.

  Ocjena :

  Vrijeme potrebno za izvoenje 5 kompletnih ciklusa tranja tamo i natrag iskazano udesetinkama sekunde je ocjena.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  27/38

  VARIJABLE ZA PROCJENUANTROPOMETRIJSKIH MJERA

  (OPIS MJERA)

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  28/38

  2.2. ANTROPOMETRIJSKA OBILJEJA1) ATV (visina tijela);

  2) ATT (teina tijela);

  TEHNIKA MJERENJA ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI

  1) ATV (visina tijela)

  Tjelesna visina je mjera tzv. longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, koja je premadosadanjim tumaenjima odgovorna za rast kostiju u duinu.

  Pomagala: antropometar po Martinu ili visinomjer i slika zadatka.

  Opis: Tkom mjerenja, ispitanik stoji bos i u gaicama naravnoj i vrstoj podlozi. Glava mu je u poloaju kojiispunjava uvjet frankfurtske horizontale (frankfurtskahorizontala je crta koja spaja donji rub lijeve orbite igornji rub lijevog vanjskoga slunog otvora). Mjerilacstoji s lijeve strane ispitanika i kontrolira da li jeantropometar postavljen vertikalno i neposredno uzdulene strane tijela, a zatim sputa kliza do tjemenaispitinika. Rezultat se oitava u razini gornje stranicetrokutastog proreza prstena klizaa na antropometru iliuobiajno na visinomjeru.

  Ocjenjivanje: Rezultat se oitava s tanou od 0,1 ili0,5 cm. Rezultati se upisuju u milimetrima npr. 1835,to je 183,5 cm ili 0945 to je 94,5 cm.

  Broj ispitivaa: 1 ispitiva, 1 zapisniar.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  29/38

  2) ATT (teina tijela)

  Tjelesna teina tradicionalno se smatra standardnim invertarom antropometriskih mjera.

  Upotrebljava se za procjenu ukupne tjelesne mase.Pomagala: Medicinska decimalna ili kuna vaga na pero koja posjeduje pomoni uteg islika zadatka.

  Opis: Ispitanik bos, minimalno odjeven stoji mirnou spletnom

  stavu do potpunog smirenja utega.

  Vaga mora stajati na vodoravnoj podlozi. Nakonsvakog destetog mjerenja vagu treba kontrolirati

  pokazuje li jo uvijek poloaj kazaljke (jezika)tano 0 kg.

  Ocjenjivanje: Rezultat se oitava u zaokruenombroju destetih dijelova kiligrama, s najmanjomtanou 0,1 ili 0,5 kg. Ako je skala na vagi snajmanjim razdjelom od 0,5 kg, tada se oitavarezultat koji odgovara bliem razdaljku, a isti seupisuje npr.

  Teina tijela od 53,5 kg upisuje se kao /5/3/5/.

  Teina tijela od 49,0 kg upisuje se kao /4/9/0/.

  Ako je skala na vagi s najmanjim razdjelom od 0,1 kg onda se npr.

  Teina tijela 47,8 kg upisuje kao /4/7/8/.

  Teina tijela 50,1 kg upisuje kao /5/0/1/.

  Broj ispitivaa: 1 ispitiva 1 zapisniar.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  30/38

  2.3. VARIJABLE ZA PROCJENU KONOG NABORA

  1) Koni nabor triceps (AKT);

  2) Koni nabor biceps (AKB);3) Koni nabor subscapular(AKL);

  4) Koni nabor suprailiac (AKS);

  5) Kono nabor lista (AKG);

  TEHNIKA MJERENJA KONIH NABORA

  Da bi se uzela ova mjera, nabor koe i podkonog tkiva prihvati se vrsto izmeu palca ikaiprsta lijeve ruke i odvoji se od miia na kojem lei. Ivice povrina na krakovimakalipera se zatim postavljaju na 1 cm ispod prstiju lijeve ruke dozvoljavajui punipritisdak prije nego to se oita debljina nabora. Nije bitno ad li se debljina nabora uzimana lijevoj ili desnoj strani tijela, ali se svi nabori moraju mjeriti na istoj strani tijela.Ispitanik stoji oputeno, izuzev kod mjerenja nabora lista koje se obavlja dok ispitaniksjedi. Mjeri se na najbliu desetinku milimetra (0.1 mm).

  1)Koni nabor triceps (AKT);

  Dok ispitanikova ruka oputeno visi, nabor se uzima sa stranjeg dijela ruke na sredinikoja povezuje acromion i olecranon.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  31/38

  2) Koni nabor biceps (AKB);

  Nabro se uzima sa prednje strane ruke, direktno iznad sredine kubitalne fossa, na istomnivou na kojem je mjeren nabor tricepsa.

  3) Koni nabor subscapular (AKL);

  Koni nabor se uzima neposredno ispod donjeg vrha lopatice u pravcu koji je nakoen450 prema dole i vani.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  32/38

  4) Koni nabor suprailiac (AKS);

  Nabor se uzima na 5-7 cm iznad spina iliaca anterior superior na liniji prema prednjejaksilarnoj ivici i na dijagonalnoj liniji koja ide prema dole i unutar pod uglom od 450.

  5) Kono nabor lista (AKG);

  Nabor se mjeri kaliperom. Ispitanik sjedi tako da mu je noga savijena u koljenu podpravim uglom, a stopalo poloeno na ravnu podlogu. Lijevom rukom mjerilac odigneuzduni koni nabor na unutranjoj strani potkoljenice, na najirem mjestu i prihvati taj

  nabor vrhovima kalipera. Mjerenje se provodi tri puta.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  33/38

  VARIJABLA ZA PROCJENUNIVOA FUNKCIONALNIH

  SPOSOBNOSTI

  (OPIS TESTA)

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  34/38

  TRANJE 20 m TAMO-OVAMO SA UBRZANJEM (SHUTTLE RUN) - TESTIZDRLJIVOSTIFaktori : Kardiorespiratorna izdrljivost

  Opis testa :Test kardirespiratoratorne izdrljivosti poinje hodom ili laganim tranjem a zavrava sebrzim tranjem. U njemu se ispitanik kree izmeu dvije linije udaljene 20m u skladu sabrzinom tranja koja se diktira zvunim signalom, tako da se brzina tranja poveava po1,2 km/h. nekoliko ispitanika e biti u stanju nastaviti do kraja. Tempo tranja na kojemispitanik odustane je pokazatelj njegove/njene kardirespiratorne izdrljivosti.

  Oprema i rekviziti potrebni za izovenje testa :

  -Dvorana ili prostor gdje se moe oznaiti 20 - metarska dionica,

  -20 metarski metar,

  -Samoljepljiva traka kojom se ozanavaju poetak i kraj 20 metarske dionice,-Kasetofon, poeljno sa mogunou podeavanja brzine okretanja trake,

  -Kaseta sa unaprijeda snimljenim protokolom testiranja.

  Uputstvo za ispitanike :

  Tranje tamo-ovamo (shuttle run) test, kojom trebamo da se podvrgnete, daje pokazateljvaeg maksimalnog aerobnog kapaciteta, tj. vae izdrljivosti i sastoji se od tranja tamo inazad na 20 metarskoj dionici. Brzina e biti kontrolisana pomou zvunog signala upravilnim vremenskim razmacima. Odredite tempo svoga tranja tako da budete na jedno

  ili drugom kraju 20 metarske staze kada ujete zvuk. Tanost dolaska unutra jednog dodva metra je dovoljna. Dotaknite liniju na kraju staze stopalom, brzo se okrenite i trite usuprotnom smjeru.

  U poetku je brzina mala, ali se ravnomjerno poveava svake minute. Va cilj u testu jeda pratite zadani tempo to due moete. Zaustavite sa kada vie nemoete pratiti brzinutranja. Zapamtite da je broj koji objavi zapisiar va rezulat ili ocjena. Duina testavarira zavisno od pojedinca : to si spremniji test due traje. Da sumiramo, test jemaksimalan i progresivan, drugim rjeima lagan na poetku teak na kraju.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  35/38

  Uputstva za mjerioce :

  -Paljivo prouite grafiki prikaz protkola testa (tabela 1.),

  -Izabrite mjesto provoenja testa; na oba kraja dionice treba da budu po jedan metarslobodnog prostora, to je prostor za testiranje iri to se vie ispitanika moe testiratiistovremeno; staza za jenodog ispitanika mora biti iroka najmanje metar. Staza mora bitiistovjetna cijelom duinom, ali nije posebno vano od kakvog je materijala. Dva kraj 20 metarske dionice moraju biti jasno odreene.

  -Provjerite rad kasetofona i ispravnost zvunog snimka. Osigurajte ureaj iji je zvukdovoljno jak za grupno testiranje,

  -Presluajte sadraj trake sa zvunik zapisom. Zapamtite brojeve na pokazivau pozicijetrake, kako bi bili u mogunosti da brzo locirate kljune dijelove trake,

  -Provjerite brzinu trake u kasetofonu kojeg ete koristiti na dan testiranja. Za ovo,koristite jednomunitni kalibracijski period snimljen na poetku i nakraju trake. Ako serazlikuju za vie od jedne sekunde podesite distancu tranja tako se tri pravom brzinom.

  Ovo se moe obaviti koristei korekcione faktore (tabela 2.)Ocjena :

  Nakon to se ispitanik zaustavio biljei se posljednji obavljeni nivo tempo tranja (tabela1.)

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  36/38

  Korak Brzina tranja Vrijeme savladavnja(min) (km/h) 20-metarske dionice(sec.)1 8.0 9.00

  2 9.0 8.00

  3 9.5 7.584 10.0 7.20

  5 10.5 6.86

  6 11.0 6.55

  7 11.5 6.26

  8 12.0 6.00

  9 12.5 5.78

  10 13.0 5.54

  11 13.5 5.3312 14.0 5.14

  13 14.5 4.96

  14 15.0 4.80

  15 15.5 4.64

  16 16.0 4.50

  17 16.5 4.36

  18 17.0 4.23

  19 17.5 4.1120 18.0 4.00

  21/23 18.5 3.89

  Tabela 1. Tranje tamo-ovamo (shuttle run) test izdrljivosti

  Sadraj zvune trake za narastajue tempo tranje (svake naredne minute) tamo-ovamo na dionici od 20 m

  Nalaenje protokola testa na traciDa bi se olakalo lociranje razliitih dijelioca trake uete odbrojavanje tri, dva, jedan,nula. Na nulu postaviti pokaziva trake na 0. Spremni : tri,dva ,jedan, nula.

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  37/38

  A. Identifikacija testa

  Test izdrljivosti shuttle run

  B. Provjera brzine kasetofona

  Standardni period od jene minute da bise provjerila brzina kasetofina. Pokrenite topericu

  na sad. Spremni: tri, dva, jedan, sad (pokrenite topericu). Spremni za zaustavljanjetoperice: stop (zaustavite stopericu). Kraj standrdnog perioda od 1minute.

  C. Instrukcije uesnicima za poetak testa

  Test e poeti za 30 sekundi. Poravnajte se na startu. Trite to je mogue due drei sesvije staze. Uvjek trite pravom linijom. Ako se zaustavite, zavrili ste test-odmaranjenije dozvoljeno. Kada se zaustavili zapamtitite posljednji najavljeni broj nivoa tempotranja-to je, nezaboravite, va rezulatt. Test poinje za 5 sekundi, kada se oglasi zvunisignal: 5, 4, 3, 2, 1, zvuni signal.

  Poetak Tempo 1 .......zvuni sigal.......zvuni signal.......zvuni sigal.......

  Tempo 2 .......(i tako do tempa 21). Kraj snimka.Napomene o proceduri za snimanje zvunog zapisa za test ubrzavajueg tempotranje tamo-ovamo na dionici od 20 m (tabela 1.)

  Koritenje metode elektronskog snimanja je poeljinije, ail zahtijeva vie sifisticiraneopreme. Runi metod je prihvatljiv: iako su mogunosti greke sa svakim zvunimsugnalom vee, granice se pomjeraju i prostiru od jednog signala do drugog, tako ad jeukupan efekat poslije dvominutnog perioda praktino nula. Bitna je sistematska greka(sat ide prebrzo ili kasni) koja mora biti ispod 1% (tj. 0.01 sec.).

  Informacije koje treba snimiti sastoje se od sekcija A, B, C i D, sa prethodne strane, kao ikompletan protokol testiranja dat na kraju selcije D.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa :

  -kasetofon ili magnetofon sa trakama (mono ili stereo). Mogunost pause je korisna,

  -mikrofon,

  -sat sa kazaljakma za sekunde (trajanje perioda),

  -sat sa runom kontrolom sa mogunou nekumulativnog prekidnog mjernja vremena(mjerenje interevala izmeu zvunih signala), ili elektronski sat sa podesivim ciklusima(duina intervala meu zvunim signalima). Tanost sa 1% (brzanje il kanjenje) jeprihvatljiva, tj. 0.01 sec.,

  -izvor zvuka (elktrini dava signala, pitaljka, glas); kod elektronske metode mora bitimogue povezivanje izvora zvuka i elektronskog sata; generator frekvencije se moekoristiti za promjenu frekvencije zvuka od jednog do drugog perioda,

  kaseta od 45 minuta.

  Podeavanje duine dionice koja se tri prema brzini kasetofona.

  Mora se obezbjediti standardni period vremena od 60 sekundi. Sa topericom (sapreciznou od 1/10 sekundi) provjeriti da li je standardni period vremena stvarno

 • 7/29/2019 eurofit baterija testova

  38/38

  dugaak 60 sekundi. Ako je krai ili dui od 60 sekundi vri se korekcija duine 20 metarske dionice koristei sljedeu tabelu.

  Standrdni period vremena (sec) Duina koju treba pretrati

  55.0 18.33355.5 18.50056.0 18.66656.5 18.83357.0 19.00057.5 19.16658.0 19.33358.5 19.50059.0 19.66659.5 19.83360.0 20.000

  60.5 20.16661.0 20.33361.5 20.50062.0 20.66662.5 20.83363.0 21.00063.5 21.13364.0 21.16664.5 21.50065.0 21.666

  Tabela 2.

  Upozorenje: ako je greka standardnog perioda vremena vea od 5 sekundi

  Ocjena testa :

  - Zadatak traje dvadesetpet ciklusa. Rezultat koji se upisuje je najkrae vrijeme. - Boljirezultat je ocjena. Ocjena je vrijeme potrebno da se svaki disk dotakne 25 puta, mjereno udesetinkama sekunde.

  - Mjerilac ne broji pokuaj i kojem nisu dotaknute obe ploe.

  - Ako ispitanik propusti da dotakne disk, dodaje se jo jedan dodir da bi se dostiglo

  obaveznih 25 ciklusa.