Slike Sa Testova

Embed Size (px)

Text of Slike Sa Testova

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  1/34

  Nikoljsko vee (Jan Sten) - Barok u Nizozemskoj

  Galateja (Rafael)

  - Visoka renesansa u Italiji

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  2/34

  Pozivanje Sv. Mateja (Karavao) - Barok u Italiji

  Skulptura Mojsija (Mikelanelo) - Visoka renesansa u Italiji; predstavlja Mojsija koji je upravo primio Deset zapovesti.

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  3/34

  Sv. Sebastijan; izenhajmski oltar (Matijas Grinevald)

  - Renesansa u Nemakoj

  Erazmo Roterdamski (Hans Holbajn Mlai) - Renesansa u Nemakoj

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  4/34

  Adam i Eva (Albreht Direr)

  - Renesansa u Nemakoj

  Raanje Venere (Botieli)- utisak plitkog reljefa i lebde figure

  - Visoka Renesansa

  Poljska sveanost (orone) - Visoka Renesansa

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  5/34

  David (Donatelo)

  - Rana Renesansa

  etiri apostola (Albreht Direr)- Renesansa u Nemakoj

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  6/34

  Lepa batovanka (Rafael) - Visoka Renesansa

  Devojka i smrt (Hans Baldung Grin)

  - Renesansa u Nemakoj

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  7/34

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  8/34

  Bogorodica i svetitelji sa Frederikom Da Montef eltrom (Pijero ela Franeska) - Rana renesansa

  Deda i unuk (Domeniko Girlandajo)- Rana renesansa

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  9/34

  Vaskrsnude (Matijas Grineval ) - Renesansa i reformacija u Severnoj Evropi u XVI veku (Nemaka)

  Na slici Predaja Brede (Dijego Velaskez), radi se o:- ratu izmeu panije i Nizozemske 1625. Godine

  - Barok u Italiji

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  10/34

  Oslepljivanje Samsona (Rembrant van Rajn)- Barok u Nizozemskoj

  Pre aja kljueva (Pjero Peruino) - Rana renesansa

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  11/34

  Melanoholija 1 (Albreht Direr)- Pozna renesansa

  Rafael (visoka renesansa)

  Sv. Pavle propoveda u atini

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  12/34

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  13/34

  Marija Magdalena (Donatelo)- Rana renesansa

  Koji je venecijanski slikar naslikao Oluja? - orone - Visoka renesansa (Oluja)

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  14/34

  Seoska svadba (Piter Brojgel Stariji)- Renesansa i reformacija u Severnoj Evropi u XVI veku (Nemaka)

  Bitka kod Isa (Albert Altdorfer)- Renesansa i reformacija u Severnoj Evropi u XVI veku (Nemaka)

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  15/34

  Poreski novid (Mazao) - Rana renesansa

  Judita i Abra sa Holofrenovom glavom (Artemizija entileski) - Barok u Italiji i paniji

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  16/34

  Parisov sud (Luka Karnah Stariji)- Renesansa i reformacija u Severnoj Evropi u XVI veku (Nemaka)

  arls I u lovu (Antonis vanDajk)- Barok u Nizozemskoj

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  17/34

  Mikelandjelo (visoka renesansa)

  Libijska sibila

  Rubens ( vrt ljubavi)

  Barok u nizozemskoj

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  18/34

  El Greko ( sahrana grofa Orgaza)

  Manirizam

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  19/34

  Mazaco (sv trojica sa bogorodicom)

  Rana renesansa

  frans hals (veseli pijanica)-barok u nizozemskoj

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  20/34

  Rafaelo ( Rasprava o sakrementu)

  Visoka renesansa

  Roselino ( grobnica Leonarda Brunija)

  Rana renesansa

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  21/34

  Fra filipo Lipi ( Bogorodica sa detetom i rodjenje bogorodice)

  Rana renesansa

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  22/34

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  23/34

  pjerodela franceska (uskrsnuce)

  rana renesansa.

  djan lorenco bernin ( sv. terezija u zanosu)- baroj u italiji i spaniji

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  24/34

  Mikelandjelo ( PIJETA)

  Visoka renesansa

  Vilem Klas head ( mrtva priroda)-barok u Nizozemskoj

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  25/34

  Papa Lav 10. Sa necacima ( Rafaelo)

  Visoka renesansa

  Albert direr ( 4 jahaca apokalipse)-

  Grafika , pozna renesansa u Nizozemskoj

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  26/34

  Mozaco( isterivanje iz raja)

  Rana renesansa

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  27/34

  Rubens ( podizanje krsta)

  Barok u nizozemskoj

  Fra andjeliko( blagovesti)

  Rana renesansa

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  28/34

  Direr ( autoportret)-

  renesansa u severnoj evropi ( nizozemska)

  Karavadjo ( Preobrazenje sv. Pavla)- Barok u Italiji i Spaniji

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  29/34

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  30/34

  Portretna skulputra u renesansi XV veka je po uzoru na:a) grke umetnosti

  Spojiti umetnike sa epohama kojim pripadaju:Roso Fjorentino - ManirizamBartolome Muriljo- barok u italiji i spanijiDonatelo Rana renesansaan-Simeon ar en - rokoko u francuskojLuka Karnah Stariji - Renesansa i reformacija u Severnoj Evropi u XVI veku (Nemaka) Rahel Rojsh- barok u nizozemskojan-Onore Fragonar-rokokoDuco Umetnost Italije u XIII i XIV vekuentile e Fabrijano rana renesansaZurbaran BarokDomeniko Venecijano - Rana renesansa u ItalijiArtemizija entileski - Barok u Italiji i paniji Ticijan Visoka renesansaRoselino-rana renesansa u italijiLorenceti-umetnost italije 13. I 14 v.Jan Vermer-barok u nizozemskoj

  ovani Bolonja- pozna renesansaDijego Velaskez - Barok u ItalijiAlbert Direr- pozna renesansa u severnoj EvropiJakopo da pontorino-manirizamJan de Hen- Barok u nizozemskojMakolo Forli- rana renesansaAnibale Karaci- barok u italiji i spanijiMozaco- rana renesansaKaravadjo- barok u ItalijiJan Sten- barok u NizozemskojDjoto 13. I 14. Vek ItalijaDjovani Bolonja - manirizamDomeniko Girlandajo- rana renesansa u italijiNikola Pusen- barok u francuskojVelaskez barok u spanijiRobert Kampen-rana renesansa u NizozemskojVilem van der Bruk- pozna renesansa u NizozemskojJan Velmer- barok u Nizozemskojd. Venecijano-rana renesansaA. Djentuleski-barok u Italiji

  Umetnici visoke renesanse: bozanski umovi

  Izenhajmski oltar pripada nemackoj katolickoj umetnosti

  DRUSHTVENE PROMENE KOJE SU UTICALE NA RAZVOJ RENESANSE??

  , kom pravcu pripadaju Gauli i Pietro Da Kortona?- Barokni iluzionizam ili barokni klasicizam

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  31/34

  Slike profanog karaktera u Nizozemskoj

  Schiattiato-plitki reljef, izraz beskrajne dubine,rana renesansa kod Donatela

  Pjero Dela Franceska- majstor perspective

  Visoka renesansa bozanski i genijalni likovi.

  Luteristicko ucenje je ispravio Grinevald

  Bri , Gran, Brisel i Turne su gl. Centri trgovine u Niyoyemskoj.

  SFUMATO- fina izmaglica, daje slici topline i prisnost

  Luterovu Bibliju je preveo Luka Kranah.

  Djoto je u slikarstvu je uneo novo poimanje svetlosti i prostora, nov kolorit i novu slikarsku tehniku.

  Mikelandjelovo slikanje- prihvatanje paganizama i materijalizacije.

  Atinska skola (Rafael) se odnosi na propovedanje Platona i Aristotela.

  Hans Holbajn je poznat po:- Portretima

  Koji je umetnik bio glavni za razvoj baroka severno od Alpa?-rubens ?

  Koji je severnoevropski umetnik uradio seriju autoportreta?

  - Albert Direr

  G e su najizraeniji profani portreti u XV veku? - nizozemsko slikarstvo XV veka

  ta je sfumato? - Fina izmaglica

  Luteristika shvatanja je pokuao a sprove e: - luka karnah stariji

  Po ijoj arhitekturi je inspirisano elo Atinska kola? - Po Mikelanelovoj

  ta o likuje ela Fra Anelika i Mikelanela? -

  a li je a Vini o bacivao paganizam i materijalistiki prikazivao svet? - Nije

  ta je ton o? - Okrugla slika

  Ko je pore io pesnitvo i slikarstvo? - antiki pesnik Horaci je

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  32/34

  Mlade plemkinje (diego velaskez

  - Barok u spaniji

  TENEBROZNI EFEKAT-snop jakog svetla na tamnoj pozadini (barok u Italiji i Spaniji)

  1. slika: 'Bogorodica i svetitelji s Federikom da Montefeltrom' Pjero dela Franceska, rana Renesansa2.ko je poredio slikarstvo i pesnishtvo? (tako nekako)aticki pesnik Horacijeanticki pesnik Homer3.'Preobracanje sv Pavla', Karavadjo, Barok

  4.Piter Brojgel Stariji je bio poznat po slikanju:grupnih portretaprizora iz prirode5. Djoto, Nikola Pusen, Dijego Velaskez, Rober Kampen, Vilem van der Bruk

  1)mazacova bogorodica na prestolu i period

  2)sveti pavle i period kome pripada

  3)sta oznacava kontinuirano slikarstvo u ranoj renesani (odg je negde kod donatelove irodove gozbe u knjizi)

  4) atinska skola rafaelova se odnosi na prpovedanje filozofije A) platona i seneke B) sokrata i aristotela

  5)da se spoje imena umetnika sa pravcima kome pripadaju

  1. Libijska Sibila2. "Vrt ljubavi" od rubensa3. Djoto je u slikarstvo uneo:-novo poimanje svetlosti i prostora-nov kolorit-novu slikarsku tehniku4. Sahranu grofa Orgaza je naslikao-Alesandro Alesandri-El Greko5. Spoj umetnike sa epohama:

  -Albreht Direr-Jakopo da Pontormo-Jan de Hem-Anibale Karaci-Meloco da Forli

  1) data slika Bogoridica medju svetiteljima. Kojoj epohi pripada i navesti pod a i b shta predstavlja2)slika Seljachka svadba...ista pitanja kao 1)

  3) Mikelandjelovo slikarstvo karakterishe a) prihvatanje paganizma i materijalizma b) odbacivanje toga c)prihvatanje paganizma i materijalizacija prikazivanja sveta4) "oluja" je delo kog slikara: ticijan ili djordjone5) povezati umetnike sa epohama

  1. mikelanelov mojsije- pravac i ta oznaava 2. antonis van dajk, portret arlsa I u lovu- pravac i da opie 3. da li su u ranoj ren prikazivali duhovne il religijske motive4. gde je su naslikane mikelanelove freseke u sikstinskoj kapeli: - na svodu- na zidu

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  33/34

  1. donatelov david, sta je na slici i kom periodu pripada2. zena sa vagom, ista pitanja3. u kom periodu su stvari iz zivota predstavljale simboliku na slikama - 15. vek italija, holandija ili

  nizozemska4. sta je prikazano na slici bitka kod isa - pobeda aleksandra velikog nad darijem ili napad osmanlija na bec

  1. Tondo-Bogorodica sa isusom-rana renesansa,2. Covek sa rukavicom3. Ko je bio najcesci narucilac umetnickih dela u Nizozemskoj-srednji stalez4. Ko je autor ''Izenhajmskog oltara''

  1.djordone-oluja:period i sta prikazuje2.parisov sud:period i sta prikazuje3.neka karakteristika HUMANIZMA:bilo je ponudjeno: empirijskanso proucavanje(ili posmatranje) i josnesto;sholasticko nesto i kategorizacija ;ne secam se sta je trece bilo....4.hans holbajn mladji je poznat po slikanju:portreta ili mrtvih priroda5.ponudjeni:jan vermer,djovani bolonja,domeniko venecijano,artemizija djentileski i dijego velaskez

  1) uskrsnue, koji period i ta predstavlja 2) sveta Terezija u zanosu, koji period i ta predstavlja 3)da li je venecijanska kola koristila:crtanje, boju ili artefaktno svetlo 4) koji je bio najpoznatiji autor *neto* grad ova u nizozemskoj..navedena neka 2

  1. Boticeli - Rodjenje Venere

  2. Ko je preveo Luterovu Bibliju: Luka Kranah ili Patinir (=Luka Kranah)3. Predaja kod Brede - barok u Spaniji.4. Sta je sfumato?

  1.bernardo roselino - grobnica leonarda brunija2.sahrana grofa orgaza3.umetnici visoke renesanse smatrani:-bozanskim umovima ili cuvarima tradicije ili jos nesto cega se ne secam4.jan van ajk, mazaco, huan sancez kotoan, belini(ili bernini),...povezati sa periodom u kome su stvarali, pa je ponudjenzajeb na primer, renesansa severne evrope i umetnost nizozemske republike o.O sto me je malo zbunilo

  1. i 2. Period i sta predstavlja slika: Sveta trojica, Mazaco i Veseli Pijanica, Fransa Halsa;3. Gradovi Briz, Gan, Brisel i Turne su bili: centri trgovine u Holandiji, centri medjunarodne trgovine ilisredista Francuske umetnosti;4. Ko je uradio raspravu o sakramentu? Rafael ili Mikelandjelo5. Da se povezu umetnik i period, bili su Karavadjo, Mazaco, Jan Sten i dvojice ne mogu da se setim.

  slika 1.Mazao, Poreski novi (period i sta slika predstavlja) slika2.Artemizija entileski, Holofrenova glava 3. nesto u fazonu kakve drrustvene promene su uticale na nastanak renesanse, e ne seam se gde :P 4. koji navedeni umetnik je stvarao severno od Alpa u Baroku, il tako nesto5.povezivanje autora i pravca

  1)deda i unuk.2)vaskresenje sa izenhajmskog oltara,3)slike izrazitro profanog karaktera karakteristicne su za a)firentinsku umetnost XV veka b)nizozemskuumetnost XV veka c) venecijansku um XV veka4)Na slici Predaja kod Brede je predstavljen rat izmedju nizozemske i spanije , b)neki mir na V...5)povezivanje autora i pravaca

  2-mikelandjelovo stvaranje adama,3-sta je schiaccato,4-ko je bio 'majstor perspektive' (stagod) dela franceska ili paolo ucelo

 • 8/10/2019 Slike Sa Testova

  34/34

  Pijeta mikelandjelo,Mrtva priroda od hede - Velaskezove malde plemkinje predstavljaju a)umetnika u svom ateljeu b)prikaze iz zivota kraljevske porodice ,Marijanska poboznost je u nizozemskoj 17.vek b) nemackoj 14.vek c) italiji 14.vek -od umetnika za povezivanje mi je bio djoto,girlandajo,ostalo se ne secam...

  -Papa Lav X i njegovi necaci kardinali Djulio de Medici i Luidji de Rosi (visoka renesansa, Italija, Rafael, 1517.)-etiri jahaa apokalipse (pozna renesansa, Albreht Direr, 1498.) -mamirizam, sta predstavlja

  1. grbnica Leonarda Brunija- rano doba renesanse; 2. sahrana grofa Orgaza - pozno doba renesanse; 3. nazaokruivanje: umetnici visoke renesanse su okarakterisani kao: boanski i genijalni umovi ;4) na svodu sokstinske kapele je prikazano stvaranje sveta ili strani sud / treba stvaranje sveta; NA SVODU JE STVARANJE ADAMA I PROTERIVANJE IZ RAJA, A NA ZIDU STRASNI SUD.5) ne znam koji tano ali je bilo povezivanje umetnika sa pravcima/ znam da je bio Mazao i ovani Bolonja

  Galateja, Rafael(visoka renesansa u Italiji)

  1. -Rana Renesansa-Radjanje Venere2. -Barok-Predaja kod Brede3. Sta je sfumato?4. Ko je pokusao da ispravi Luteristicko ucenje u slikanju?

  1. Isterivanje iz Raja2. Podizanje krsta3. Kjaroskuro (svetlo-tamno)4. Izenhajmski oltar pripada:a) nemackoj protestantskoj umetnostib) nemackoj katolickoj umetnosti (valjda je ovo tacno)5. Da se povezu umetnici sa pravcima (Perudjino, Duco itd.)

  1.Fra Aneliko Blagovesti2.Direr Autoportret3.ko je najvei portretista prve polovine 16.(valjda:P) veka a)Mikelanelo b)Djordjone c)Ticijan

  4.ije je delo Galateja? a)Leonardo b)Donatelo... peto ne mogu da se setim...