of 38 /38
UPUTSTVA ZA MJERENJE EUROFIT BATERIJE TESTOVA Uredili: Dr. Muriz Hadžikadunić Mr. Admir Hadžikadunić Aldin Avdić, prof

UPUTSTVA ZA MJERENJE EUROFIT BATERIJE TESTOVA · OPŠTA UPUTSTVA ZA TESTIRANJE EUROFIT BATERIJOM TESTOVA Ispitanici izvode testove bosi, obučeni u sportsku opremu opremu. Svi testovi

 • Author
  others

 • View
  22

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of UPUTSTVA ZA MJERENJE EUROFIT BATERIJE TESTOVA · OPŠTA UPUTSTVA ZA TESTIRANJE EUROFIT BATERIJOM...

 • UPUTSTVA ZA MJERENJE EUROFIT BATERIJE TESTOVA

  Uredili:

  Dr. Muriz Hadikaduni

  Mr. Admir Hadikaduni

  Aldin Avdi, prof

 • OPTA UPUTSTVA ZA TESTIRANJE EUROFIT BATERIJOM TESTOVA

  Ispitanici izvode testove bosi, obueni u sportsku opremu opremu. Svi testovi se moraju izvoditi, ako je mogue, u dobro prozraenoj velikoj prostoriji, tj. Sportskoj dvorani ili kolskoj sali. Za testove u kojima se tri i skae potrebno je obezbijediti podlogu na kojoj se ne klie. Kada se testiranje obavlja na otvorenom, uvijti previe variraju da bi se dobili standardizirani rezultati testiranja. Redoslijed izvravanja motorikih testova organiziran je u krunom sistemu. Svaka radna stanica zato mora biti oznaena brojem. Ako su testovi podijeljeni u dva kruga redoslijed testiranja i dalje se mora potivati (opa preporuka). Svaki test ima specifina uputstva koja treba paljivo prouiti i proitati svakom ispitaniku kako bi test bio to je mogue objektivniji. Zagrijavanje i istezanje prije poetka testa nisu dozvoljeni. Ispitanik mora mirovati izmeu testova. Takoer, ispitanicima nije dozvoljeno prethodno probati test, ukoliko to nije striktno predvieno uputstvima za testiranje. Vano je da se ispitanici podstiu tokom testiranja. Voa testiranja mora podsticati ispitanike na precizno, brzo i doslijedno izvoenje testa, u skladu sa faktorom koji se mjeri. Ukoliko se ovi motoriki testovi izvravaju isti dan kada i testovi kardio- respiratorne izdrljivosti, onda se oni izvravaju prvi.

  2.1. REDOSLIJED IZVRAVANJA MOTORIKIH TESTOVA 1. Flamingo test ravnotee (FLB) (uvijek se mora prvi izvravati) 2. Taping rukom (PLT) 3. Sjed i dohvat (SAR) 4. Skok u dalj iz mjesta (SBJ) 5. Stisak ake (HGR) 6. Leanje sijed (SUP) 7. Izdraj u zgibu (BAH) 8. Tranje tamo ovamo 105 m (SHR) (uvijek se izvrava posljednji).

 • VARIJABLE ZA PROCJENU MOTORIKIH SPOSOBNOSTI

  (OPIS TESTOVA)

 • FLAMINGO

 • 1. FLAMINGO (FLB)

  Faktor : opa ravnotea

  Opis testa: balansiranje na jednoj nozi na gredici zadanih dimenzija.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa : Metelna ili drvena geredica 50 cm duina x 4 cm visina x 3 cm irina, pokrivena materijalom maksimalne debljine od 5 mm vrsto priljepljenim na gredicu. Stabilnost gredice se obezbjeuje sa dva draa duine 15 cm i irine 2cm. to ima vie gredica to se vie ispitanika

  moe istovremeno ispitivati.

  Jedna toperica po gredici ( bez automatskog vraenja na nulu, tako da se mjerenje nastavlja nakon zaustavljanja i ponovnog startanja ).

  Uputstva za ispitanike : Pokuaj i ostani da balansira to moe due na uzdunoj osi gredice dok stoji na nozi kojoj eli. Savi slobodno nogu unazad i uhvati je istostranom rukom za gornji dio stopala stojei kao flamingo. Pomoi u ti da zauzme pravilnu poziciju podravajui te mojom podlakticom. Test poinje kada ja povuem ruku. Pokuaj da balansira u ovoj poziciji to moe due. Svaki put kada izgubi ravnoteu ( tj. spusti slobodnu nogu, onu koju dri ) ili dotakne pod bilo kojim dijelom tijela testiranje se prekida. Test ete ponoviti tri puta, a raunat emo bolje vrijeme.

  Uputstva za mjerioce : - Stanite ispred ispitanika,

  - Ispitaniku je dozvoljen jedan probni pokuaj kako bi se upoznao sa testom ida

  bi ste bili sigurni da je shvatio uputstva,

  - Test poinje nakon probnog pokuaja,

  - Ukljuite topericu kada ispitanik pusti vau ruku,

  - Odmah zaustavite toparicu kada ispitanik izgubi ravnoteu, spusti slobodnu nogu i dohvati pod bilo kojim dijelom tijela,

  - Poslije svakog pada pomognite ispitaniku da zauzme poetni poloaj,

  - Test ponavljate tri puta.

  Ocjena testa : Najdue vrijeme balansiranja u zadanom poloaju na gredici.

 • TAPING RUKOM

 • 2. TAPING RUKOM (PLT)

  Faktor : Svrha ove mjere je procjena brizne pokreta koja je definirana kao sposobnost brzog izvoenja pokreta sa zadanom amplitudom.

  Opis testa : Brzo naizmjenino dodirivanje dvije poloe rukom po izboru.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa : - Sto podesiv po visini,

  - Dva gumena diska prenika 20 cm privrena horizontalno na sto, razmak izmeu centara diskova je 80 cm (izmeu ivica 60 cm), etverougaona ploa dimenzije 10x20 cm postavljena na jednakoj udaljenosti izmeu dva diska,

  - toperica.

  Uputstva za ispitanike : Sjedite za stol, malo rairite stopala, postavite aku slobodne ruke na etverougaonu plou u centru. aku izabrane ruke postavite na suprotni disk. Prenesite izabranu aku naprijed i nazad izmeu dva diska to je bre mogue, preko ruke koja se nalazi u sredini. Budite sigurni da se svaki put dotakli disk. Kada ja kaem '' spremni sad! '' izvrite 25 ciklusa (jedan ciklus = dodir suprotnog diska i vraanje na polazni disk ) to je bre mogue. Zaustavite se kada ja dam znak ''stop''. Ja u glasno brojati cikluse. Test ete ponoviti dva puta, a raunat emo bolje vrijeme.

  Uputstva za mjerioce : - Podesite visinu stola tako da njegova povrina bude odmah ispod nivoa pupka ispitanika,

  - Stanite pored stola, obratite panju na disk koji je ispitanik izabrao na poetku testa i brojite dodire ovog diska,

  - Ukljuite topericu poslije rijei '' sad '', pod pretpostavkom da je ispitanik poeo na disku A, toperica se zaustavlja kada on/ona dotakne ovaj disk po 25 put, tako ukupan broj dodira diska A i B iznosi 50 ili 25 ciklusa izmeu A i B,

  - Ruka na etverougaonoj ploi stoji tamo itavo vrijeme testa,

 • - Ispitanik ima pravo na probni pokuaj da bi izabrao bolju ruku,

  - Izmeu dva pokuaja daje se period odmora, tokom ovog vremena drugi ispitanik moe obaviti svoj probni pokuaj, dok jedan ispitanik obavlja pokuaj ili test, drugi se odmara i obratno,

  - Preporuuje se da test provode dva mjerioca: jedan koji e mjeriti vrijeme i podsticati ispitanika, a drugi koji e brojati dodire.

  Ocjena testa : - Zadatak traje dvadesetpet ciklusa. Rezultat koji se upisuje je najkrae vrijeme. - Bolji rezultat je ocjena. Ocjena je vrijeme potrebno da se svaki disk dotakne 25 puta, mjereno u desetinkama sekunde.

  - Mjerilac ne broji pokuaj i kojem nisu dotaknute obe ploe.

  - Ako ispitanik propusti da dotakne disk, dodaje se jo jedan dodir da bi se dostiglo obaveznih 25 ciklusa.

 • DOHVAT U SIJEDU

 • 3. DOHVAT U SIJEDU (DOHSJED) Faktori : gipkost

  Opis testa : Dohvat rukama to vie naprijed u sjedeem poloaju

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa : - Sto za testiranje ili sanduk duine 35 cm, irina 45 cn i visine 32 cm. Mjere gornje ploe su: duina 55 cm i irine 45 cm, ova gornja ploa prelazi 15 cm stranu sanduka o kojoj se ispitanik opire nogama, skala raspona od 0 do 50 cm je oznaena na sredini gornje ploe,

  - Neprivren linijar duine 30 cm nalazi se na ploi po kojoj ga ispitanik gura rukama.

  Uputstva za ispitanike : Sjedi. Postavi stopalo ravno na stranu sanduka, a vrhove prstiju na ivice gornje ploe. Savi trup i isprui ruke to moe dalje naprijed, drei koljena opruenim, te lagano i ravnomjerno guraj linijr ispred sebe, sa ispruenim rukama i bez trzanja. Ostani miran u najdaljoj poziji koju moe dostii. Test e biti obavljen dva puta, bolji rezultat e se raunati kao ocjena.

  Uputstva za mjerioce : - Kleknite pored ispitanika pritiite njegova /njene koljena,

  - Ispitanik mora dostii ivicu gornje ploe, dodirujui linijar prije nego to pone sa ispruanjem,

  - Rezultat je odreen najdaljom pozicijom koju ispitanik dostie na skali vrhovima svojih prstiju, ispitanik se mora zdrati u ovom poloaju najmanje dok se ne izbroji do dva, tako se rezultat moe pravilno itati.

  - Ako prsti obje ruke ne dosegnu istu daljinu uzima se prosjek dosega dva prsta,

  - Test se mora izvesti lagano sa napredovanjem i bez zamaha,

  Drugi pokuaj slijedi poslije kratkog perioda odmora.

  Ocjena testa : - Bolji rezultat u centimetrima je ocjena (cm dosegnuti na skali na gornjoj ploi)

 • SKOK U DALJ IZ MJESTA

 • 4. SKOK UDALJ IZ MJESTA(SDM)

  Faktor : Eksplozivan snaga

  Svrha skoka udalj iz mjesta je procjena eksplozivne snage koja ozanaava sposobnost aktiviranja maksimalonog broja motorikih jedinica u jedinici vremena pri realizaciji jednostavnih motoriki struktura s konstantnim otporom ili s otporom proporcionalim masi tijela.

  Opis testa : Skok u dalj iz stojeeg poloaja. Ispitanik se sunono odrazi s kraja obrnuto postavljene odskone daske (vii kraj daske je okrenut prema natrag) i to dalje moe obavezno sunono doskoiti na strunjae. Zamasi rukama i podizanje na prste doputeni su prije odraza. Dvostruki odraz nije doputen. Ispitanik obavezno skae bos. Odskoite i doskoite moraj biti u istoj ravni. Mjesto odraza ozaneno je crtom (samoljepljiva traka). Ukoliko imamo mogunosti postavimo mjernu traku od od 0 do 300 cm uz doskoite, pomou koje jednostavnije oitavamo duinu skoka. Rezultat upisujemo u centimetrima npr. Skok od 201cm upisujemo kao /2/0/1/, ili skok od 95 cm upisujemo kao /0/9/5/.

  Broj ispitivaa: 1 ispitiva dva asistenta i 1 zapisniar.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa: Strunjae meusobno spojene u duini 3 do 4 m , kreda, magneziji, metarska traka, ravnalo u obliku slava "T", reuter-odskona daska i slika zadatka.

 • Uputstva za ispitanike : Stanite sa normalno razmaknutim stopalima i nonim palevima neposredno iza linije. Savi te koljena sa rukam ispruenim ispred vas paralelno sa tlom. Kako savijete ruke, otro se odrazite i skoite to je mogue dalje. Pokuajte doskoiti na oba stopla i ostati uspravno. Test se izvodi dva puta, a broji se bolji rezultat.

  Uputstva za mjerioce : - Na doskonoj strunjai su povuene paralelne linije na svaki 10 cm poevi od 1 m od startne linije,

  - Traka za mjerenje (metar) postavljen okomiti na ovu liniju daje tanu mjeru,

  - Stanite sa strane i biljeiti duinu skoka,

  - Duina se mjeri od prednje ivice startne linije do take gdje se zadnji dio pete (najblii odraznoj liniji ) spustio na strunjau,

  - Ako ispitanik padne unazad ili bilo kojim dijelom tijela dotakne strunjau dozvoljava mu se dodatni pokuaj,

  - Odskoite i doskona strunjaa moraju biti u istoj ravni i vrsto privrene za pod,

  - Poto razlike u ocjenama mogu biti znaajne, budite precizni u mjerenju.

  Ocjena testa: Ispitanik skae dva puta za redom a ocjenju je se najdui skok. Metarskom trakom se meri razdaljina od crte odraza do njablieg traga na doskoitu. Ako otisci stopala nisu dobro vidljivi potrebno je pete ispitanika namazati magnezijem. Nepravino izvedeni skokovi ponavljaju se.

 • STISAK AKE

 • 5. STISAK AKE (SNASAKE) Faktori : Statika snaga

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa : Kalibrirani runi dinamometar sa podesivim hvatom.

  Uputstva za ispitanike : Uzmite dinamometar u ruku u koju ste izabrali. Stisnite ga to moete snanije drei ga udaljenog od tijela. Tokom testa dinamometar vas ne smije dodirivati. Stiite postepeno i bez prekida najmanje dvije sekunde. Obavite test dva puta. Ocjenjuje se bolji rezulatat.

  Uputstva za mjerioce : - Vratite dinanometar na nulu prije testiranja svakog ispitanika i provjerite da li je brojanik dinamometra okrenut prema ispitaniku tokom testiranja,

  - Traite od ispitanika da koristi ruku po izboru, podresite hvat tako da dvije ipke odgovaraju prvoj falangi srednjeg prsta,

  - Tokom testiranja ruka i aka kojom se dri dinamometar nesmiju dodirivati tijelo, istrument se dri u liniji sa podlakticom i visi sa strane,

  - Poslije kratokog odmora vri se drugi pokuaj, kazaljka na brojaniku se mora vratiti na nulu poslije prvog pokuaja : mjerilac mora samo da provjeri da li je drugi pokuaj bolji od prvog.

  Ocjena testa : Bolji rezultat je ocjena izraena u kg sa tanou od 1 kg.

 • LEANJE - SJED

 • 7. LEANJE-SIJED (LAZSJED) Faktori : Snaga trupa ( izdrljivost u snazi trbunih miia )

  Opis testa : Maksimalni broj podizanja u sijed iz leeeg poloaja koji se moe ostvariti u 1/2 minute.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa : - Dvije strunjae (postavljene duinom jedna pored druge),

  - toperica.

  Uputstvo za ispitanike: Sjedite na strunjau, uspravnih lea, aka skopljenih iza glave, koljena savijenih pod uglom od 900, peta i stopla poloenih ravno na strunjau. Zatim lezite na lea, dotiui ramenima strunjau, a potom se vratite u sjedei poloaj sa laktovima ispred vas tako da njima moete dotaknuti koljena. Sve vrijeme drite ake soklopljene iza glave. Kad kaem spremni ''sad!'', ponovite ovu akciju toje bre mogue u 30 sekundi. Nastavite dok ne kaem ''stop!''. Ovaj test radite jedanput.

  Uputstva za mjerioce : - Kleknite pored ispitanika i provjerite da li je zauzeo pravilan poetni poloaj,

  - Sjedite licem okrenutim prema ispitaniku sa rairenim nogama i butinama preko ispitanikovih stopla kako bi ih drali na tlu, stavite svoje ruke ispod ispitanikovih koljena drei tako koljena pod pravim uglom (900) i noge mirnim,

  - Nakon davanja uputstva i prije poetka testa, ispitanik jednom izvrava itav pokret kako bi provjerili dali je razumio uputstva,

  - Pokrenite topericu na znak ''spremni sad!'' i zaustivite je nakon 30 sekundi,

  - Brojite glasno svaki put kada je kompletan pokret leanje-sjed ispravno obavljen, jedan kompletan pokret leanje-sijed ide od sjedeeg poloaja do strunjee i nazad u sjedei poloaj sa laktovima koji dotiu koljena,

  - Brojite kada laktovi dotaknu koljena, neispravan pokuaj se ne broji,

 • - Tokom obavljanja testa ispravljajte ispitanika ukoliko ne dodiruje strunjau ramenima ili koljana laktovima kada se vraa u sjedei poloaj.

  Ocjena testa : Ukupan broj ispravno obavljenih pokreta leanje-sijed u 30 sekundi je i ocjena.

 • IZDRAJ U ZGIBU

 • 8. IZDRAJ U ZGIBU(IZDZGIB) Faktor : Funkcionalna snaga (statika izdrljivost miia ruku i ramena)

  Opis testa : Odravanje poloaja u zgibu dok se visi na ipki.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa : - Okrugla vodoravna ipka prenika 2,5 cm postavljena tako da je ispitanik, kada stoji ispod nje, moe dohvati bez skakanja,

  - toperica,

  - Strunjaa za doskok ispod ipke,

  - Krpa i magnezijiska kreda,

  - Po izboru : klupa ili stolica.

  Uputstva za ispitanike : Stani ispod ipke i uhvati je prstima sa gornja strane i palcem sa donje strane, postavi ruke na ipku i irini ramena sa prednjim hvatom. Ja u pomoi da se podigne dok ti brada nebude iznad ipke. Zadri ovaj poloaj to moe due bez oslanjanja brade na ipku. Kda ti se nivo oiju spusti ispod ike test je zavren.

  Uputstva za mjerioce :

 • - Ispitanik treba da stane ispod ipke sa akama u prednjem hvatu na ipki u irini ramena. Budite paljivi : mnogi ispitanici pokuavaju da postave ruke ire,

  - Visina ipke je postvaljena prema visini najvieg ispitanika, nemijte ih upaliti postavljanjem ipke previsoko,

  - Sa topericom u jednoj ruci uhavtite ispitanika preko butina drugom rukom i podignite ga u ispravnom poloaju,

  - toperica se ukljuuje u trenutku kad ispitanikava brada pree preko ipke i puta se da radi,

  - Ljuljanje ispitanika mora biti zaustavljeno, ohrabrujte ispitanika,

  - Zaustavite topericu kada ispitanik vie me moe da odrava propisani poloaj, kako je to gore opisano (oi se spuste ispod ipke),

  - Ne saoptavajte vrijeme ispitaniku tokom testiranja,

  - Izmeu ispitanika oistite ipku krpom, ispitanik moe koristiit kredu za ake,

  - Ispitanik se moe pomoi klupom ili stolicom da bi dohvatio ipku.

  Ocjena testa : Vrijeme izraeno u desetinkama sekunde je ocjena.

 • TRANJE TAMO OVAMO 105 m

 • 9. TRANJE TAMO-OVAMO 10X5 m (TRC10X5) Faktor : brzina tranja, okretnost

  Opis testa : Tranje i okretanje pri maksimalnoj brzini.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa : - ist neklizajui pod (strunjau propisno osigurati da se neklie),

  -toperica,

  -Mjerna traka ( metar ),

  -Kreda ili ljepljiva traka,

  -Saobraajni unjevi.

  Uputstva za ispitanike : Pripremi se iza linije. Jedno stopalo mora biti neposredno iza linije. Kad se oznai start potri to je mogue bre do druge linije i vrati se na startnu liniju, prelazei obe linije sa oba stopala.

  To je jedan ciklus, a mora to da uradi pet puta. Kada bude trao peti put ne smanjuj brzinu pri dolasku u cilj ve nastavi da tri. Test se izvodi jednom.

  Uputstva za mjerioce : -Povucite na podu dvije paralne linije (kredom ili ljepljivom trakom) koje su razmaknute pet metara,

 • -Linija je duga 1,20 m i krajevi svake linje su oznaeni unjevima,

  -Provjerite da li su on/ona sa oba stopala preli liniju svaki put kada su trali zahtjevanom putanjom i da li su okreti napravljni to je bre mogue,

  -Objavite ukupan broj zavrnih ciklusa nakon svakog ciklusa,

  -Test se prekida kada ispitanik pree liniju cilja jednim stopalom,

  -Ispitanik se ne smije klizati tokom testa zato je nophodno da pod bude od neklizajueg materijala.

  Ocjena : Vrijeme potrebno za izvoenje 5 kompletnih ciklusa tranja tamo i natrag iskazano u desetinkama sekunde je ocjena.

 • VARIJABLE ZA PROCJENU ANTROPOMETRIJSKIH MJERA

  (OPIS MJERA)

 • 2.2. ANTROPOMETRIJSKA OBILJEJA 1) ATV (visina tijela); 2) ATT (teina tijela); TEHNIKA MJERENJA ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI

  1) ATV (visina tijela)

  Tjelesna visina je mjera tzv. longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, koja je prema dosadanjim tumaenjima odgovorna za rast kostiju u duinu.

  Pomagala: antropometar po Martinu ili visinomjer i slika zadatka.

  Opis: Tkom mjerenja, ispitanik stoji bos i u gaicama na ravnoj i vrstoj podlozi. Glava mu je u poloaju koji ispunjava uvjet frankfurtske horizontale (frankfurtska horizontala je crta koja spaja donji rub lijeve orbite i gornji rub lijevog vanjskoga slunog otvora). Mjerilac stoji s lijeve strane ispitanika i kontrolira da li je antropometar postavljen vertikalno i neposredno uzdu lene strane tijela, a zatim sputa kliza do tjemena ispitinika. Rezultat se oitava u razini gornje stranice trokutastog proreza prstena klizaa na antropometru ili uobiajno na visinomjeru.

  Ocjenjivanje: Rezultat se oitava s tanou od 0,1 ili 0,5 cm. Rezultati se upisuju u milimetrima npr. 1835, to je 183,5 cm ili 0945 to je 94,5 cm.

  Broj ispitivaa: 1 ispitiva, 1 zapisniar.

 • 2) ATT (teina tijela)

  Tjelesna teina tradicionalno se smatra standardnim invertarom antropometriskih mjera. Upotrebljava se za procjenu ukupne tjelesne mase.

  Pomagala: Medicinska decimalna ili kuna vaga na pero koja posjeduje pomoni uteg i slika zadatka.

  Opis: Ispitanik bos, minimalno odjeven stoji mirno u spletnom

  stavu do potpunog smirenja utega.

  Vaga mora stajati na vodoravnoj podlozi. Nakon svakog destetog mjerenja vagu treba kontrolirati pokazuje li jo uvijek poloaj kazaljke (jezika) tano 0 kg.

  Ocjenjivanje: Rezultat se oitava u zaokruenom broju destetih dijelova kiligrama, s najmanjom tanou 0,1 ili 0,5 kg. Ako je skala na vagi s najmanjim razdjelom od 0,5 kg, tada se oitava rezultat koji odgovara bliem razdaljku, a isti se upisuje npr.

  Teina tijela od 53,5 kg upisuje se kao /5/3/5/.

  Teina tijela od 49,0 kg upisuje se kao /4/9/0/.

  Ako je skala na vagi s najmanjim razdjelom od 0,1 kg onda se npr.

  Teina tijela 47,8 kg upisuje kao /4/7/8/.

  Teina tijela 50,1 kg upisuje kao /5/0/1/.

  Broj ispitivaa: 1 ispitiva 1 zapisniar.

 • 2.3. VARIJABLE ZA PROCJENU KONOG NABORA 1) Koni nabor triceps (AKT); 2) Koni nabor biceps (AKB); 3) Koni nabor subscapular (AKL); 4) Koni nabor suprailiac (AKS); 5) Kono nabor lista (AKG); TEHNIKA MJERENJA KONIH NABORA

  Da bi se uzela ova mjera, nabor koe i podkonog tkiva prihvati se vrsto izmeu palca i kaiprsta lijeve ruke i odvoji se od miia na kojem lei. Ivice povrina na krakovima kalipera se zatim postavljaju na 1 cm ispod prstiju lijeve ruke dozvoljavajui puni pritisdak prije nego to se oita debljina nabora. Nije bitno ad li se debljina nabora uzima na lijevoj ili desnoj strani tijela, ali se svi nabori moraju mjeriti na istoj strani tijela. Ispitanik stoji oputeno, izuzev kod mjerenja nabora lista koje se obavlja dok ispitanik sjedi. Mjeri se na najbliu desetinku milimetra (0.1 mm).

  1)Koni nabor triceps (AKT);

  Dok ispitanikova ruka oputeno visi, nabor se uzima sa stranjeg dijela ruke na sredini koja povezuje acromion i olecranon.

 • 2) Koni nabor biceps (AKB);

  Nabro se uzima sa prednje strane ruke, direktno iznad sredine kubitalne fossa, na istom nivou na kojem je mjeren nabor tricepsa.

  3) Koni nabor subscapular (AKL);

  Koni nabor se uzima neposredno ispod donjeg vrha lopatice u pravcu koji je nakoen 450 prema dole i vani.

 • 4) Koni nabor suprailiac (AKS);

  Nabor se uzima na 5-7 cm iznad spina iliaca anterior superior na liniji prema prednjej aksilarnoj ivici i na dijagonalnoj liniji koja ide prema dole i unutar pod uglom od 450.

  5) Kono nabor lista (AKG);

  Nabor se mjeri kaliperom. Ispitanik sjedi tako da mu je noga savijena u koljenu pod pravim uglom, a stopalo poloeno na ravnu podlogu. Lijevom rukom mjerilac odigne uzduni koni nabor na unutranjoj strani potkoljenice, na najirem mjestu i prihvati taj

  nabor vrhovima kalipera. Mjerenje se provodi tri puta.

 • VARIJABLA ZA PROCJENU NIVOA FUNKCIONALNIH

  SPOSOBNOSTI

  (OPIS TESTA)

 • TRANJE 20 m TAMO-OVAMO SA UBRZANJEM (SHUTTLE RUN) - TEST IZDRLJIVOSTI Faktori : Kardiorespiratorna izdrljivost

  Opis testa : Test kardirespiratoratorne izdrljivosti poinje hodom ili laganim tranjem a zavrava se brzim tranjem. U njemu se ispitanik kree izmeu dvije linije udaljene 20m u skladu sa brzinom tranja koja se diktira zvunim signalom, tako da se brzina tranja poveava po 1,2 km/h. nekoliko ispitanika e biti u stanju nastaviti do kraja. Tempo tranja na kojem ispitanik odustane je pokazatelj njegove/njene kardirespiratorne izdrljivosti.

  Oprema i rekviziti potrebni za izovenje testa : -Dvorana ili prostor gdje se moe oznaiti 20 - metarska dionica,

  -20 metarski metar,

  -Samoljepljiva traka kojom se ozanavaju poetak i kraj 20 metarske dionice,

  -Kasetofon, poeljno sa mogunou podeavanja brzine okretanja trake,

  -Kaseta sa unaprijeda snimljenim protokolom testiranja.

  Uputstvo za ispitanike : Tranje tamo-ovamo (shuttle run) test, kojom trebamo da se podvrgnete, daje pokazatelj vaeg maksimalnog aerobnog kapaciteta, tj. vae izdrljivosti i sastoji se od tranja tamo i nazad na 20 metarskoj dionici. Brzina e biti kontrolisana pomou zvunog signala u pravilnim vremenskim razmacima. Odredite tempo svoga tranja tako da budete na jedno ili drugom kraju 20 metarske staze kada ujete zvuk. Tanost dolaska unutra jednog do dva metra je dovoljna. Dotaknite liniju na kraju staze stopalom, brzo se okrenite i trite u suprotnom smjeru.

  U poetku je brzina mala, ali se ravnomjerno poveava svake minute. Va cilj u testu je da pratite zadani tempo to due moete. Zaustavite sa kada vie nemoete pratiti brzinu tranja. Zapamtite da je broj koji objavi zapisiar va rezulat ili ocjena. Duina testa varira zavisno od pojedinca : to si spremniji test due traje. Da sumiramo, test je maksimalan i progresivan, drugim rjeima lagan na poetku teak na kraju.

 • Uputstva za mjerioce : -Paljivo prouite grafiki prikaz protkola testa (tabela 1.),

  -Izabrite mjesto provoenja testa; na oba kraja dionice treba da budu po jedan metar slobodnog prostora, to je prostor za testiranje iri to se vie ispitanika moe testirati istovremeno; staza za jenodog ispitanika mora biti iroka najmanje metar. Staza mora biti istovjetna cijelom duinom, ali nije posebno vano od kakvog je materijala. Dva kraj 20 metarske dionice moraju biti jasno odreene.

  -Provjerite rad kasetofona i ispravnost zvunog snimka. Osigurajte ureaj iji je zvuk dovoljno jak za grupno testiranje,

  -Presluajte sadraj trake sa zvunik zapisom. Zapamtite brojeve na pokazivau pozicije trake, kako bi bili u mogunosti da brzo locirate kljune dijelove trake,

  -Provjerite brzinu trake u kasetofonu kojeg ete koristiti na dan testiranja. Za ovo, koristite jednomunitni kalibracijski period snimljen na poetku i nakraju trake. Ako se razlikuju za vie od jedne sekunde podesite distancu tranja tako se tri pravom brzinom. Ovo se moe obaviti koristei korekcione faktore (tabela 2.)

  Ocjena : Nakon to se ispitanik zaustavio biljei se posljednji obavljeni nivo tempo tranja (tabela 1.)

 • Korak Brzina tranja Vrijeme savladavnja (min) (km/h) 20-metarske dionice(sec.) 1 8.0 9.00 2 9.0 8.00 3 9.5 7.58 4 10.0 7.20 5 10.5 6.86 6 11.0 6.55 7 11.5 6.26 8 12.0 6.00 9 12.5 5.78 10 13.0 5.54 11 13.5 5.33 12 14.0 5.14 13 14.5 4.96 14 15.0 4.80 15 15.5 4.64 16 16.0 4.50 17 16.5 4.36 18 17.0 4.23 19 17.5 4.11 20 18.0 4.00 21/23 18.5 3.89

  Tabela 1. Tranje tamo-ovamo (shuttle run) test izdrljivosti Sadraj zvune trake za narastajue tempo tranje (svake naredne minute) tamo-ovamo na dionici od 20 m

  Nalaenje protokola testa na traci

  Da bi se olakalo lociranje razliitih dijelioca trake uete odbrojavanje tri, dva, jedan, nula. Na nulu postaviti pokaziva trake na 0. Spremni : tri,dva ,jedan, nula.

 • A. Identifikacija testa

  Test izdrljivosti shuttle run

  B. Provjera brzine kasetofona Standardni period od jene minute da bise provjerila brzina kasetofina. Pokrenite topericu na sad. Spremni: tri, dva, jedan, sad (pokrenite topericu). Spremni za zaustavljanje toperice: stop (zaustavite stopericu). Kraj standrdnog perioda od 1minute.

  C. Instrukcije uesnicima za poetak testa Test e poeti za 30 sekundi. Poravnajte se na startu. Trite to je mogue due drei se svije staze. Uvjek trite pravom linijom. Ako se zaustavite, zavrili ste test-odmaranje nije dozvoljeno. Kada se zaustavili zapamtitite posljednji najavljeni broj nivoa tempo tranja-to je, nezaboravite, va rezulatt. Test poinje za 5 sekundi, kada se oglasi zvuni signal: 5, 4, 3, 2, 1, zvuni signal.

  Poetak Tempo 1 .......zvuni sigal.......zvuni signal.......zvuni sigal.......

  Tempo 2 .......(i tako do tempa 21). Kraj snimka.

  Napomene o proceduri za snimanje zvunog zapisa za test ubrzavajueg tempo tranje tamo-ovamo na dionici od 20 m (tabela 1.) Koritenje metode elektronskog snimanja je poeljinije, ail zahtijeva vie sifisticirane opreme. Runi metod je prihvatljiv: iako su mogunosti greke sa svakim zvunim sugnalom vee, granice se pomjeraju i prostiru od jednog signala do drugog, tako ad je ukupan efekat poslije dvominutnog perioda praktino nula. Bitna je sistematska greka (sat ide prebrzo ili kasni) koja mora biti ispod 1% (tj. 0.01 sec.).

  Informacije koje treba snimiti sastoje se od sekcija A, B, C i D, sa prethodne strane, kao i kompletan protokol testiranja dat na kraju selcije D.

  Oprema i rekviziti potrebni za izvoenje testa : -kasetofon ili magnetofon sa trakama (mono ili stereo). Mogunost pause je korisna,

  -mikrofon,

  -sat sa kazaljakma za sekunde (trajanje perioda),

  -sat sa runom kontrolom sa mogunou nekumulativnog prekidnog mjernja vremena (mjerenje interevala izmeu zvunih signala), ili elektronski sat sa podesivim ciklusima (duina intervala meu zvunim signalima). Tanost sa 1% (brzanje il kanjenje) je prihvatljiva, tj. 0.01 sec.,

  -izvor zvuka (elktrini dava signala, pitaljka, glas); kod elektronske metode mora biti mogue povezivanje izvora zvuka i elektronskog sata; generator frekvencije se moe koristiti za promjenu frekvencije zvuka od jednog do drugog perioda,

  kaseta od 45 minuta.

  Podeavanje duine dionice koja se tri prema brzini kasetofona.

  Mora se obezbjediti standardni period vremena od 60 sekundi. Sa topericom (sa preciznou od 1/10 sekundi) provjeriti da li je standardni period vremena stvarno

 • dugaak 60 sekundi. Ako je krai ili dui od 60 sekundi vri se korekcija duine 20 metarske dionice koristei sljedeu tabelu.

  Standrdni period vremena (sec) Duina koju treba pretrati 55.0 18.333 55.5 18.500 56.0 18.666 56.5 18.833 57.0 19.000 57.5 19.166 58.0 19.333 58.5 19.500 59.0 19.666 59.5 19.833 60.0 20.000 60.5 20.166 61.0 20.333 61.5 20.500 62.0 20.666 62.5 20.833 63.0 21.000 63.5 21.133 64.0 21.166 64.5 21.500 65.0 21.666 Tabela 2. Upozorenje: ako je greka standardnog perioda vremena vea od 5 sekundi

  Ocjena testa : - Zadatak traje dvadesetpet ciklusa. Rezultat koji se upisuje je najkrae vrijeme. - Bolji rezultat je ocjena. Ocjena je vrijeme potrebno da se svaki disk dotakne 25 puta, mjereno u desetinkama sekunde.

  - Mjerilac ne broji pokuaj i kojem nisu dotaknute obe ploe.

  - Ako ispitanik propusti da dotakne disk, dodaje se jo jedan dodir da bi se dostiglo obaveznih 25 ciklusa.