En f¶reningsbaserad demokrati?

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of En f¶reningsbaserad demokrati?

A

Susanne Lundsen

En freningsbaserad demokrati?

Ideella freningar och valdeltagande i

Sveriges kommuner under 1990-talet

Susanne LundsenFdd 1971 i Njurunda, SverigeDottore in scienze politiche, 1997, Universit degli studi di Bologna, Forl, ItalienPol. lic. 2001, bo Akademi, FinlandVerksam sedan 1998 vid Mitthgskolan, stersund,antagen 1999 till doktorandstudier vid bo Akademi

Prm: Tove Ahlbck

bo Akademis frlagTavastg. 30 C, FIN-20700 BO, FinlandTel. int. +358-2-215 3292, Fax int. +358-2-215 4490E-post: forlaget@abo.fihttp://www.abo.fi /stiftelsen/forlag/Distribution: Oy Tibo-Trading AbPb 33, FIN-21601 PARGAS, FinlandTel. int. +358-2-458 9355, Fax int. +358-2-458 9164E-post: tibo@tibo.nethttp://www.tibo.net

EN FRENINGSBASERAD DEMOKRATI?

En freningsbaserad demokrati?

Ideella freningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet

Susanne Lundsen

BO 2004

BO AKADEMIS FRLAG BO AKADEMI UNIVERSITY PRESS

CIP Cataloguing in Publication

Lundsen, SusanneEn freningsbaserad demokrati? : ideellafreningar och valdeltagande i Sverigeskommuner under 1990-talet / SusanneLundsen. bo : bo Akademis frlag,2004.Diss.: bo Akademi. Summary.ISBN 951-765-159-7

ISBN 951-765-159-7ISBN 951-765-160-0 (digital)

bo Akademis tryckeribo 2004

i

Frord Allt som har en brjan har ett slut. Det gller ven fr detta arbete och fr en otlig mnniska som jag, r detta gonblick hett efterlngtat. Doktorandtillvaron r ibland till bristningsgrnsen tlamodsprvande, de goda iderna lyser ofta med sin frnvaro och de som vid frsta anblicken kan framst som briljanta lsningar faller ofta vid nrmare kritisk granskning. Dante Alighieri skrev i sin Den gudomliga komedin att mnniskan drivs av sin strvan efter dygder och kunskap. De som knner mig vet att jag fr nog nja mig med att strva efter att kunna formulera nya frgor i skandet efter kunskap. Men denna strvan r endast fruktsam i samspelet med andra, med vilka man kan konfrontera ider och resultat.

Drfr br en hel del tack br framfras. Frst vill jag tacka Interreg II och III-projektet Grnsls Kunskap som finansierat min doktorandtjnst. De doktorander och seniora forskare som ingtt i projektet har p mnga olika stt bidragit till att detta arbete har kunnat pbrjas och slutfras.

I den process som frfattandet av en avhandling innebr r behovet av kommentarer under arbetets gng av oumbrlig vikt. Speciellt mste jag tacka min handledare professor Dag Anckar. Det har alltid varit stimulerande att f komma ver till bo och dryfta olika problem. Ett srskilt tack vill jag ven rikta till professor Lauri Karvonen och docent Carsten Anckar som ocks hjlpt mig framt i avhandlingsarbetet. Det har ven fr mig varit en stor gldje att f delta i den finlandssvenska forskarskolans seminarier under rens lopp dr alla aktivt bidragit med hjlp. Under resorna till bo har det alltid varit trevligt att ha sllskap av PL Elisabet Ljungberg, tack fr alla skratt och allt std! Dessutom vill jag tacka PM Marina Hamberg som har hjlpt mig med alla praktiska detaljer i slutfrandet avhandlingen.

Ett stort tack vill jag rikta till frgranskarna professor Marie-Louise von Bergmann Winberg och docent Guy-Erik Isaksson. Ett tack vill jag ven rikta till MA Kathleen Pestoff och MBa Bryane Michael som har granskat den engelska sammanfattningen.

ii

Den strsta delen av min vardag har jag tillbringat p

Mitthgskolan i stersund. Vid det hgre statsvetenskapliga seminariet har

ett antal utdrag och utkast till denna avhandling lagts fram och vrdefulla

kommentarer har kommit fram, tack till er alla! Professor Victor Pestoff

har bidragit med mnga insiktsfulla kommentarer med sin speciella

kunskap om den tredje sektorn.

Min vn och kollega docent Ingemar Wrlund har inte bara bidragit

med att kritiskt granska avhandlingen utan har ven uppmuntrat mig i det

dagliga arbetet.

Under rens lopp har mina vnner och doktorandkollegor Hkan

Gadd, Pr Olausson, Johan Vamstad och Jan ngstrm aktivt bidragit till

att gra den dagliga arbetsmiljn mer trivsam och spnnande. Tack fr att

ni har sttt ut med mig. Hkan har dessutom vid ett flertal tillfllen

kompenserat fr mitt ibland bristande lokalsinne genom att lotsa mig till

konferenser och kurser p bortaplan.

Ett speciellt tack vill jag rikta till min bror Thomas som lt mig

anvnda en av KI:s datorer dagen d allt brjade. Mina frldrar har alltid

funnits som ett std i vtt och torrt, jag r skyldig er s ondligt mycket!

Frfattaren, stersund, november

iii

INNEHLL:

Kapitel 1: Introduktion och syfte ....................................................1

Inledning ....................................................................................1

Valdeltagandets teoretiska ramverk ...........................................3

De ekonomiska strukturernas betydelse ....................................7

Modernisering i ett globalt perspektiv......................................8

Valet av Sverige.........................................................................9

Ekonomiska strukturer i Sveriges kommuner ...........................11

Socialt kapital - begrepp och definitioner..................................15

Integrerade modeller?..............................................................27

Hypoteser ................................................................................32

Studiens disposition .................................................................36

Sammanfattning.......................................................................37

Kapitel 2: Den underskta populationen......................................38

Inledning ..................................................................................38

De svenska kommunerna en kort historiebeskrivning ...........38

Populationen............................................................................45

Metod.......................................................................................46

Det sociala kapitalet en operationalisering ............................47

Statistiken ver de ideella freningarna ...................................56

De socioekonomiska variablerna .............................................60

iv

Valdeltagande i kommunalvalen ..............................................62

Empirisk frdelning av variablerna ...........................................67

Geografisk frdelning ...............................................................73

Sammanfattning.......................................................................79

Kapitel 3: Socialt kapital som frklarande variabel ......................81

Inledning ..................................................................................81

Socialt kapital och Sverige .......................................................81

Freningstthet som oberoende variabel valdeltagandet somberoende variabel ....................................................................86

Socialt kapital som frklarande variabel fr socioekonomiskutveckling.................................................................................99

Sammanfattning.....................................................................113

Kapitel 4: Socioekonomisk utveckling som frklarande variabel117

Inledning ................................................................................117

Socioekonomisk utveckling som frklarande variabel teoretiska utgngspunkter......................................................117

Socioekonomisk utveckling och valdeltagande ......................122

Socioekonomisk utveckling och socialt kapital .......................124

Relevanta begrepp i det svenska fallet?.................................127

Valdeltagandet som beroende variabel ..................................132

Socialt kapital som beroende variabel....................................137

Sammanfattning.....................................................................140

v

Kapitel 5: Test fr skillnader i utfall beroende p indikatorer frsocioekonomisk utveckling........................................................143

Inledning ................................................................................143

Kontroll fr skillnader i socioekonomisk utveckling.................143

Empiriskt utfall .......................................................................155

Kommunerna i Norrlands inland - avvikare? ..........................157

Samlade slutsatser frn empirin.............................................161

Teoretiska kopplingar.............................................................165

Sammanfattning.....................................................................172

Kapitel 6: Politiskt deltagande och socialt kapital ensammanfattning ........................................................................173

Studiens utgngspunkter .......................................................173

Samhllsengagemang eller inte?...........................................175

r modernisering och socialt kapital konkurrerande hypoteser?..............................................................................................179

English Summary......................................................................187

Research Problem .................................................................187

Method............