DEMOKRATI DEL 1

 • View
  105

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEMOKRATI DEL 1

 • DEMOKRATI DEL 1

 • STOIKERNE DET FINNES NATURLIGE LOVER SOM GJELDER FOR ALLE MENNESKER.

 • DEN KATOLSKE KIRKE HADDE ENORM MAKT I EUROPA. KONGENE VAR KONGER AV GUDS NDE.

 • ENKELTMENNESKET BLE SATT I SENTRUM I ITALIA REFORMASJONEN REDUSERTE DEN KATOLSKE KIRKES MAKT. MENNESKERETTIGHETENE HADDE LIKEVEL SM KR.

 • KENDE HANDEL. BORGERSKAPET VOKSER FRAM. KONFLIKT MELLOM ADEL OG BORGERSKAP.

 • BRITEN JOHN LOCKE DANNET LIBERALISMEN. ENHVER PERSON EIER SIN EGEN KROPP.

 • LOVENE SKULLE STYRE ET SAMFUNN. IKKE KONGE OG ADEL. EIENDOMSRETTEN OG TROSFRIHET. STATEN SKULLE IKKE BLANDE SEG INN S MYE.

 • AMERIKA. THE DECLARATION OF INDEPENDENCE I 1776. RETTEN TIL LIV, FRIHET OG LYKKE.

 • OPPLYSNINGSTIDEN I FRANKRIKE. FORNUFT OG VITENSKAP SKULLE STYRE SAMFUNNET. NASJONALFORSAMLINGEN SKULLE VEDTA LOVER. KONGEN SKULLE STYRE DOMSTOLENE SKULLE DMME.

 • DEN NORSKE GRUNNLOVEN ER BYGD P TRE PRINSIPPER: FOLKESUVERENITETSPRINSIPPET MAKTFORDELINGSPRINSIPPET MENNESKERETTIGHETENE.

 • REPRESENTANTIVT DEMOKRATI STATSMAKTEN STYRER P VEGNE AV FOLKET. FRIE VALG. VELGER REPRESENTANTER TIL NASJONALFORSAMLINGEN. FOLKESUVERENITETSPRINSIPPET.

 • MAKTFORDELINGSPRINSIPPET DELER MAKTEN I TRE. MONTESQUIEU UTVIKLET PRINSIPPET. STORTINGET GIR LOVER. REGJERINGEN STYRER ETTER LOVENE DOMSTOLENE DMMER ETTER LOVENE. HINDRE MAKTMISBRUK.

 • STORTINGET VEDTAR LOVER. STATSBUDSJETTET FORTELLER HVORDAN REGJERINGEN SKAL BRUKE PENGENE. REGJERINGENS ARBEID BLIR KONTROLLERT I SPRRETIMEN. RIKSREVISJONEN KONTROLLERER REGJERINGENS PENGEBRUK.

 • REGJERINGEN SKAL UTFRE DET STORTINGET HAR BESTEMT. DOMSTOLENE SKAL DMME DE SOM HAR BRUDT DE NORSKE LOVENE.

 • MENNESKERETTIGHETENE: YTRINGSFRIHET BETYR AT ALLE I NORGE KAN SI OG SKRIVE SINE POLITISKE MENINGER. RELIGIONSFRIHET BETYR AT ALLE NORDMENN FRITT KAN UTVE SIN RELIGION. FORSAMLINGSFRIHET BETYR AT ALLE NORDMENN KAN G P MTER ELLER ORGANISERE SEG. RETTSIKKERHET BETYR AT NORDMENN IKKE KAN FENGSLES UTEN GRUNN.