Click here to load reader

Els climes i paisatges del mon

  • View
    5.708

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Els climes i paisatges del mon

  • 1. PAISATGES I CLIMES DEL MN CINCIES SOCIALS3r dESOIES PORT DALCDIA

2. Clima Temps Atmosfric El clima s el conjunt de condicions atmosfriques que es donen duna manera habitual en una zona determinada del planeta i durant terminis molt llargs de temps El temps atmosfric s el conjunt de condicions que presenta latmosfera en un lloc i moment determinats. 3. Clima i temps: difernciesTemps: estat de latmosfera en un moment determinat (ahir, avui, dem...).Clima: el temps que es repeteix al llarg dun any.Clima (Les estacions de lany Mallorca) PrimaveraEstiuTardorHivern 4. Clima i temps: difernciesTempsPluja Boira Nvols SolTempestaCalamarsaNeu 5. Climogrames: grfics del climesUn climograma s un grfic on es dibuixa levoluci de les temperatures (lnia)i la quantitat de precipitacions (barres) en els diversos mesos dun any.Precipitacions Temperatures Les barres representen les precipitacions de cada mes en un any La lnia mostra les temperatures de tots els mesos dun any. 6. Climogrames, grfics del climesUn climograma s un grfic on es dibuixa levoluci de les temperatures(lnea) i la quantitat de precipitacions (barres) en els diversos mesos dun any.PrecipitacionsTemperaturesLes barres representen lesLes barres representen lesprecipitacions de cada mes en un any. precipitacions de cada mes en un any. 7. Causes de les diferncies dels climesPer qu son diferents les temperatures?LATITUDALTITUD PROXIMITAT AL MARMs calor, com ms aCada 1000 metres la El mar suavitza lesprop de lEquador.temperatura baixa 6 temperatures.Ms fred, quant ms a C.A la costa, menys calorprop dels Pols. A dalt de les a lestiu i menys fred amuntanyes fa ms fred lhivern que a les zonesque a les valls o alinteriors.costat del mar. 8. Zones climtiquesZONES FREDES ZONA CLIDA ZONES TEMPERADESFa fred tot lany Fa calor tot lany Hi ha 4 estacions amb dife- rent temperaturesCLIMES FREDSCLIMES CLIDS CLIMES TEMPERATS Clima polarClima equatorialClima mediterraniClima dalta muntanya Clima tropical humit Clima ocenic Clima tropical sec Clima continental Clima desrticHemisferi Nord: Entre el Entre el Trpic de Cncer i Hemisferi Nord: Entre elCercle Polar rtic i el Polel Trpic de CapricornCercle Polar rtic i elNord Trpic de CncerHemisferi Sud: Entre elHemisferi Sud: Entre elCercle Polar Antrtic i el Pol Cercle Polar Antrtic i elSudTrpic de CapricornEl clima dalta muntanya esdna en qualsevol altamuntanya 9. 10 10. ELS CLIMES IPAISATGES CLIDSCincies Socials 3r dESO IES PORT DALCDIA 11. Caracterstiques generals Climes temperats: Localitzats entre el trpic decncer i el trpic de capricorn sestenen per la zonaintertropical, sobre unasuperfcie de 200 milions dekm2. Caracterstiques: No gela mai temperaturessempre elevades (superiors als20 C). Fa calor tot lany. La temperatura mitjana del mesms fred s superior als 18 C. 12. Zones climtiques de la Terra 13. 14 14. Tipus de Climes i Paisatges La major o menor abundncia de precipitacions i els contrastos entre perodes de sequera i de precipitacions fan que es distingeixen tres grans subtipus climtics: Equatorial Tropical Desrtic 15. CLIMA EQUATORIAL 16. Clima equatorial: Localitzaci Localitzat a costat i costat de lequador, entre els 5 i 10 C de latitud nord i sud. Continents: frica:frica central, Golfde Guinea i la Cubetadel Congo. Sud Amrica: almaznia. sia: Indoxina. 17. Clima equatorial: Temperatures Temperatures molt elevades (clides) durant tot lany: sobre els 25 C. No hi ha oscillaci trmica.TEMPERATURA MITJANA ANUAL: 25,58 C Amplitud trmica anual s inferior a 2 C. 18. Clima equatorial: Precipitacions Precipitacions molt abundants, superiors als 2000 mm anuals. Plou molt i quasi diriament. Tempestes diries el capvespre. PRECIPITACIONSTOTALS ANUALS:3221 mm Elevada humitat de laire. 19. Clima equatorial: Vegetaci Selva verge o Jungla: Bosc dens, esps, fronds, sempre verd i exhuberant. Bosc compost per multitud despcies perenniflies quevarien segons laltitud distribuci en pisos, selva enpenombra i amb molta humitat. Arbres alts i exuberants. Fulles grans i molt verdes. Sotabosc escs: orqudies, lianes, lleguminoses Gran reserva dhumitat. No hi ha una espcie que domini espcies tpiques:laurisilva, caoba, bos, bamb, eucaliptus. 20. Clima equatorial: Vegetaci 21. Clima equatorial: Vegetaci 22. Clima equatorial: Vegetaci 23. Clima equatorial: Vegetaci 24. Clima equatorial: Fauna Molt variada: ocells,serps, grans rptils,micos, insectes,cocodrils, orangutans,ximpanzs i gorilles,hipoptams, tucans,cotorres, arcnids... Moltes espcies perpoca quantitat de cadauna delles. 25. Clima equatorial: Fauna 26. Clima equatorial: Poblaci Pobles indgenes viuen a lesclarianes de la selva esdediquen a la recollecci i a lacaa. Actualitat explotaci de lesselves obtenci de: fusta,minerals, terres de conreus(plantacions, pastures). Tales abusives retrocs de laselva. Aigua abundant riuscabalosos: Amazones o Congo. 27. Clima equatorial: Poblaci 28. Clima Equatorial: SntesiCLIMA EQUATORIALLocalitzaci A costat i costat de lequador.Temperatures Temperatures mitjanes elevades (> 25 C). Amplitud trmica escassa.Precipitacions Abundants (> 1500 mm). Repartides durant totes les estacions.VegetaciSelva o junga: bosc esps i sempre verd.FaunaOcells, serps, micos, insectes, cocodrils, orangutans, ximpanzs i gorilles, hipoptams...Poblaci ndigenes (recollecci i caa). Actualment: tales abusives i deforestaci: materials, plantacions 29. CLIMA TROPICAL 30. Clima tropical: Localitzaci Localitzats entre 5 i 35de latitud nord i sud delequador. Es dna sobretot a leszones entre lequador iels dos trpics: Amrica Central. Amrica del Sud (Brasil) Sud dfrica Sud-est dsia Est dAustrlia. 31. Clima tropical: Temperatures Temperatures elevades durant tot lany. Temperatures mitjanes anuals: entre els 20 i 30 C (superiors als 18 C). Major amplitud trmica TEMPERATURA que en les reesMITJANA ANUAL: equatorials: entre 3 i 10 20,03 C C. 32. Clima tropical: Precipitacions Pluges abundantsnoms a lestiu. Precipitacions marquen dues estacionsben diferenciades icontrastades: Estiu estaci humida Hivern estaci seca Precipitacions inferiors alclima equatorial, encaraque superen els 1000PRECIPITACIONSmm anuals.TOTALS ANUALS:1152 mm Rius grans crescudesa lpoca de pluges. 33. Clima tropical: Vegetaci Vegetaci canvia a mida que ens allunyem de lequador. A les zones de latitud ms baixa: bosc tropical o bosc de galeria (alcostat dels rius): Bosc tropical molt similar a la selva. Diversitat important despcies: caoba, bamb, cedre, noguera Frondositat, verdor i alada. Existncia de sotabosc. A les zones de latitud mitjana: la sabana o praderia tropical: Es desenvolupa durant lestaci plujosa. Arbres poc abundants i dispersos: accia, baobad, eucaliptus Herbes altes i arbustos verds durant lestaci plujosa i secs durant la resta de lany. Plantes adaptades a resistir la sequera: multiplicaci darrels subterrnies. A les zones de latituds ms altes, properes als deserts: lestepa (lasabana ha donat lloc a lestepa): A mesura que ens allunyem de lequador lestaci de pluges s ms curta. La vegetaci s ms pobra de fulla dura i matolls espinosos. Apareixen zones de sls pelats. 34. Clima tropical: Vegetaci Bosc tropical o bosc de galeria: 35. Clima tropical: Vegetaci Bosc tropical o bosc de galeria: 36. Clima tropical: Vegetaci Sabana o praderia tropical: 37. Clima tropical: Vegetaci Sabana o praderia tropical: 38. Clima tropical: Vegetaci Sabana o praderia tropical: 39. Clima tropical: Vegetaci Estepa: 40. Clima tropical: Fauna Labundncia dherba permet que hi hagi grans herbvors: elefants, girafes, rinoceronts, lleons, tigres, panteres, zebres, antlops... 41. Clima tropical: Fauna 42. Clima tropical: Poblaci Poblaci activitateconmica agricultura iramaderia. Productes tropicalsdestinats al mercat: caf,cacau, canya de sucre,cot Modernes plantacionsexplotades per les gransempreses productes pera lexportaci: te, cacau 43. Clima tropical: Poblaci 44. Clima Tropical: Sntesi CLIMA TROPICALLocalitzaci Entre lequador i els dos trpicsTemperatures Elevades tot lany. Temperatures mitjanes > 20 C.Precipitacions Abundants (aproximadament 1500 mm). Estacions: seca (hivern) i humida (estiu).VegetaciBosc tropical, sabana i estepaFaunaGrans herbvors: elefants, girafes, lleons, tigres, panteresPoblaci Agricultura i ramaderia. Grans plantacions agrcoles de procutes tropicals (caf, te, cacau). 45. CLIMA DESRTIC 46. Clima desrtic: Localitzaci Clima desrtic ocupen15% superfcie continental. Localitzat entorn als trpicsdels dos hemisferis, persobretot a lHemisferi Nord. Deserts ms coneguts frica: Shara Kalahari sia: Pennsula dArbia 47. Clima desrtic: Temperatures Temperatures molt altes durant tot lany. Mitjanes entre 17 i 22C. Grans oscillacions trmiques entre el dia i la nit, de 20 a 25C: Causa: escassa humitat de TEMPERATURA latmosfera:MITJANA ANUAL: Enorme encalentiment del sol17,5 C durant el dia. Fort refredament durant la nit. 48. Clima desrtic: Precipitacions Precipitacions escasses o nulles: pluges inferiors als 250 mm anuals. Sequedat extrema de laire. Humitats molt baixes sobre el 20%. Laire sec t gran PRECIPITACIONS capacitat devaporaci, TOTALS ANUALS: resseca la terra i213 mm absorbeix amb rapidesa laigua de la pluja. 49. Clima desrtic: Vegetaci Allunyament de lequador vegetaci ms escassa estepes pobres darbusts i matolls dispersos que donen pas al desert (no hi ha vegetaci). Deserts vegetaci escassa o nulla plantes que aguanten b la falta daigua, de petita grandria, dures i espinoses, i emmagatzemen laigua a linterior: herbes, arbustos espinosos, cactus Zones de vegetaci en rees amb abundncia daigua subterrnia (oasi) palmeres datileres que fan ombra als arbres fruiters, al blat de moro i a algunes hortalisses. 50. Clima desrtic: Vegetaci 51. Clima desrtic: Vegetaci 52. Clima desrtic: Vegetaci 53. Clima desrtic: Vegetaci 54. Clima desrtic: Fauna Fauna deserts escassa ipoc variada. Rptils i invertebratsrecoberts descates ocuirasses

Search related